Canon TS-E 24mm f/3.5L, TS-E 90mm f/2.8, TS-E 45mm f/2.8 User's Guide

Canon TS-E 24mm f/3.5L, TS-E 90mm f/2.8, TS-E 45mm f/2.8 User's Guide
TS-E24mm F3.5L
TS-E45mm F2.8
TS-E90mm F2.8
Käyttöohjeet
Kiitämme tämän Canon-tuotteen hankinnasta.
Canonin TS-E-objektiivit ovat EOS-kameroihin
suunniteltuja kallistus-/siirto-objektiiveja.
Kallistus-/siirto-objektiivien avulla käyttäjä voi
hallita terävyysaluetta ja kuvattavaa aluetta sekä
korjata kuvan vääristymistä. Nämä ominaisuudet
eivät ole käytettävissä tavanomaisilla
objektiiveilla.
● Jotta saat kaiken hyödyn TS-E-objektiivin
ominaisuuksista, suosittelemme, että käytät
objektiivia sellaisen EOS-kameran kanssa, jossa on
100% etsinkuva (EOS-1-, EOS-1D- tai EOS-1Dssarja) ja että käytät ruudukolla varustettua
lasermattatähyslasia Ec-D ja jalustaa.
● Sisäänrakennetulla salamalla varustetuissa EOSkameroissa siirto- ja kääntötoiminnoissa voi olla
joitakin rajoituksia.
● Pystykuvauskahvalla varustetuissa EOS-kameroissa
siirto- ja kääntötoiminnoissa voi olla joitakin
rajoituksia.
Ominaisuudet
1. Objektiivia voidaan kallistaa jopa ±8° ja siirtää
jopa ±11mm.
2. Kallistus- ja siirtotoimintoja voidaan käyttää
yhdessä tai erikseen.
3. Kallistus- tai siirtosuuntaa voidaan muuttaa
kääntämällä objektiivia.
Näissä käyttöohjeissa käytetyt selitykset
Varoitus kameran tai objektiivin väärintoiminnan
tai vahingoittumisen estämiseksi.
Lisähuomautuksia objektiivin käytöstä ja
kuvaamisesta.
FIN-1
a Huomautuksia turvallisuutta varten
a Huomautuksia turvallisuutta varten
1. Älä katso aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen
esineeseen objektiivin tai kameran kautta. Tämä
saattaa aiheuttaa näön menetyksen. Varsinkin
katsominen aurinkoon suoraan objektiivin kautta on
erittäin vaarallista.
2. Olipa objektiivin kiinnitetty kameraan tai ei, älä jätä
sitä aurinkoon kiinnittämättä objektiivin suojusta.
Tällöin objektiivi ei kokoa auringonsäteitä, mikä
saattaisi aiheuttaa tulipalon.
a Huomautuksia käsittelystä
Jos objektiivi viedään kylmästä paikasta lämpimään,
kosteutta saattaa tiivistyä objektiivin ja sisäisten
osien pinnalle. Jotta kosteuden tiivistyminen saadaan
estettyä, pane objektiivi ilmatiiviiseen pussiin ennen kuin
viet sen kylmästä paikasta lämpimään. Ota objektiivin
pois pussista, kun se on lämmennyt. Tee samoin, kun viet
objektiivin lämpimästä paikasta kylmään paikkaan.
FIN-2
Osien nimet
Kallistusasteikko (→ 7)
Infrapunaindeksi (→ 11)
Etäisyysmerkki
Etäisyysasteikko (→ 5,11)
Kallistusmerkki
Syväterävyysasteikko (→ 11)
Objektiivin
asennusmerkki (→ 5)
Kallistusnuppi (→ 7)
Kontaktipinnat
Siirtonuppi (→ 9)
Siirtomerkki
Siirtoasteikko (→ 9)
Katso tarkemmat tiedot suluissa näkyviltä sivuilta (→ **).
FIN-3
Osien nimet
Kallistusmerkki
Kallistusasteikko (→ 7)
Kallistuksen lukitusnuppi (→ 7)
Tarkennusrengas (→ 5)
Vastavalosuojan
bajonetti (→ 13)
Siirtomerkki
Käännön lukinnan
vapautuspainike (→ 10)
Objektiivi
Siirtoasteikko (→ 9)
Siirron lukitusnuppi (→ 9)
Suodattimen asennuskierre
(→ 14)
Katso tarkemmat tiedot suluissa näkyviltä sivuilta (→ **).
FIN-4
1. Objektiivin asennus ja poisto
2. Tarkentaminen
Katso kameran käyttöohjeista tarkemmat
tiedot objektiivin asentamisesta ja
poistamisesta.
● Kun asennat tai poistat objektiivia, varmista, että
kallistus- ja siirto-asteikot ovat asennossa “0”.
● Kun objektiivi on irroitettu kamerasta, aseta se
pystyyn niin, että sen takaosa on ylöspäin, jotta
linssin pinta ja kontaktpinnat eivät naarmutu.
● Jos kontaktpinnat likaantuvat, naarmuttuvat tai
jos niihin tulee sormenjälkiä, seurauksena
saattaa olla hapettuminen ja huono liitäntä.
Kamera ja objektiivi eivät kenties silloin toimi
oikein.
● Jos kontaktipinnoissa on likaa tai sormenjälkiä,
puhdista ne pehmeällä kankaalla.
● Jos irrotat objektiivin, varusta se objektiivin
takasuojalla. Kiinnitä se kunnolla asettamalla
objektiivin asennusmerkki ja takasuojan merkki kuvassa näkyvällä tavalla ja kääntämällä
myötäpäivään. Poisto tapahtuu suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Tarkenna TS-E-objektiivi kääntämällä
tarkennusrengasta. (Et voi ottaa kuvia
automaattitarkennuksella.)
● Säädä tarkennus uudestaan sen jälkeen kun
olet käyttänyt kallistusta tai siirtoa.
● Etäisyysasteikko on voimassa vain silloin, kun
kallistusasteikko on asennossa “0”.
FIN-5
3. Kallistustoiminto
Kallistustoiminto kallistaa objektiivia suhteessa kuvatasoon. Kun kallistusasteikko on asennossa “0”,
tarkennus- ja kuvaustasot ovat samansuuntaiset. Kallistus siirtää tarkennustason eri kulmaan
kuvaustasoon nähden.
● Esimerkki 1
● Esimerkki 2
Jos kuvaat niin, että suurikokoinen kohde on tarkennettuna kokonaan, sinun pitää yleensä käyttää
pientä aukkoa, jotta syväterävyysalue olisi suuri. Kallistamisen ansiosta voit kuitenkin pitää koko
kohteen tarkennettuna, vaikka syväterävyysalue ei riittäisikään (esimerkki 1). Jos taas kallistat
vastakkaiseen suuntaan, voit tarkentaa tietyn osan kohteesta (esimerkki 2).
FIN-6
Kallistamisen käyttö
Löysää Kallistuksen
lukitusnuppia kääntämällä
sitä nuolen suuntaan.
Säädä kallistusmäärää
kääntämällä kallistusnuppia.
Tarkenna kääntämällä
tarkennusrengasta.
Lukitse kallistusmäärä
kääntämällä kallistuksen
lukitusnuppia nuolen
suuntaan.
● Kun kallistat objektiivia, kallistusmekanismin terävät osat tulevat esiin. Vältä koskettamasta näitä osia.
● Jos käytät kallistus- ja siirtotoimintoja samaan aikaan mallissa TS-E24mm f/3,5L, käytä niitä vain
kallistusasteikon vaaleanharmaalla alueella. Jos objektiivin kallistamisessa käytetään muita asetuksia,
tuloksena voi olla vinjetointia.
Jos kallistustoimintoa käytetään yksinään, mikään kallistusasteikon asetus ei aiheuta vinjetointia.
FIN-7
4. Siirtotoiminto
Siirtäminen siirtää objektiivin optista akselia samansuuntaisesti kuvaustason keskeltä.
Siirtotoiminnon avulla saadaan hyviä tuloksia alla olevissa tilanteissa.
● Jos kuvaat esimerkiksi rakennusta
tavallisella objektiivilla, rakennuksen
yläosa kallistuu kuvan keskustaa
kohden. Jos pidät kameraa
samansuuntaisesti rakennuksen kanssa
ja siirrät objektiivia, voit korjata
kallistumisefektin.
FIN-8
● Kun kuvaat heijastavaa kohdetta, voit
siirtää kameran sellaiseen kohtaan,
jossa kamera ei näy kuvassa, ja sen
jälkeen ottaa kuvan käyttämällä
siirtotoimintoa. Näin kamera ei näy
kuvassa eikä sinun tarvitse muuttaa
kuvan sommitelmaa.
Siirron käyttö
Löysää siirron lukitusnuppia
kääntämällä sitä nuolen
suuntaan.
Säädä siirtomäärää
kääntämällä siirtonuppia.
Tarkenna kääntämällä
tarkennusrengasta.
Lukitse siirtomäärä
kääntämällä siirron
lukitusnuppia nuolen
suuntaan.
● Kun siirrät objektiivia, siirtomekanismin terävät osat tulevat esiin. Vältä koskettamasta näitä osia.
● Jos käytät kallistus- ja siirtotoimintoja samaan aikaan mallissa TS-E24mm f/3,5L, käytä niitä vain
siirtoasteikon vaaleanharmaalla alueella. Jos objektiivin siirrossa käytetään muita asetuksia, tuloksena voi
olla vinjetointia.
Jos siirtomäärä on suuri, valon jakautuminen kuvan eri aluelle saattaa olla erilainen, joten suosittelemme
pienen aukon käyttämistä.
FIN-9
5. Kääntö
Kääntötoiminnon avulla voit muuttaa kallistuksen tai siirron suuntaa
kääntämällä kallistus-/siirtomekanismia.
Kun objektiivi on asennettuna kameraan, paina käännön lukinnan
vapautuspainiketta bajonettia kohti ja käännä sitten kallistus/siirtomekanismia.
● Mekanismia voidaan kääntää ±90°. Objektiivi napsahtaa 30° välein ja
lukittuu paikalleen 90° asennossa.
● Kun käännät objektiivia, aseta kallistus- ja siirtoasteikot asentoon “0”.
● Huomaa, että jos käännät kallistus-/siirtomekanismia nopeasti samaan
aikaan kun painat käännön lukinnan vapautuspainiketta, siirron
lukitusnuppi saattaa osua sormiisi.
FIN-10
6. Syväterävyysasteikko
(TS-E24mm f/3,5L)
Syväterävyysalue on terävänä piirtyvä alue
kohteen tarkennustason edessä ja takana.
Syväterävyysaluetta osoittaa etäisyysasteikon
alla oleva alue, joka on syväterävyysasteikon
merkkien välissä. Asteikon numerot ovat Farvoja ja esimerkiksi jos kuvausetäisyys on 1,5m
ja aukko on f/8, syväterävyysalue on noin 1m –
3m.
7. Infrapunaindeksi
(TS-E24mm f/3,5L)
Infrapunaindeksi korjaa tarkennussäädön
käytettäessä mustavalkoista infrapunafilmiä.
Tarkenna kohteeseen ja säädä etäisyyssäätöä
sitten siirtämällä tarkennusrengas vastaavalle
infrapunaindeksin merkille.
Joissakin EOS-kameroissa ei voi käyttää
infrapunafilmiä. Katso EOS-kamerasi käyttöohjeita.
● Syväterävyysasteikko on voimassa vain silloin,
kun kallistusasteikko on asennossa “0”.
● Syväterävyysasteikko on likimääräinen osoitin.
FIN-11
8. TS-E -jalustasovite
9. Valotus
(myydään erikseen)
Joissakin kameramalleissa kallistus-, siirto- ja
kääntötoimintoja ei voida käyttää, jos kamera on
asennettu suoraan jalustaan. Asenna tällöin
lisävarusteena saatava TS-E -jalustasovite
kamerassa olevaan jalustakierteeseen ennen
kuin asennat kameran jalustaan.
FIN-12
Voit ottaa kuvia automaattivalotuksella (AE), jos
kallistus- ja siirtoasteikot ovat asennossa “0”.
Automaattivalotuksen käyttöä ei suositella, kun
objektiivia kallistetaan tai siirretään, sillä tämä
saattaa aiheuttaa valotusvirheitä.
Suosittelemme, että käytät apunasi niitä
valotusarvoja, jotka ovat käytössä kallistus- ja
siirtoasteikoiden ollessa asennossa “0”. Ota
tämän jälkeen useampi kuva käyttäen
mahdollisimman monia eri valotusasetuksia.
10. Vastavalosuojat
Vastavalosuojat EW-75BII, EW-79BII ja EW-65III estävät epätoivottua valoa pääsemästä objektiiviin
ja ne myös suojaavat objektiivia sateelta, lumelta ja pölyltä.
Kiinnitä vastavalosuoja seuraavien ohjeiden mukaisesti.
TS-E24mm f/3,5L
Kohdista vastavalosuoja vastavalosuojan bajonetin
mukaan ja lukitse vastavalosuoja paikalleen kääntämällä
sitä myötäpäivään.
1
2
1
TS-E45mm f/2.8 • TS-E90mm f/2,8
1) Paina vastavalosuojassa olevia painikkeita sisäänpäin
ja paina vastavalosuoja objektiivissa olevaan
vastavalosuojan bajonettiin.
2) Vapauta painikkeet niin, että vastavalosuojan kynnet
osuvat bajonetin uriin.
FIN-13
Vastavalosuojat
● Osa kuvasta saattaa jäädä pois, jos
vastavalosuojaa ei kiinnitetä oikeaan asentoon.
● Kun kiinnität tai irrotat vastavalosuojaa, käännä
ottamalla kiinni suojan tyvestä. Älä käännä
pitämällä kiinni vastavalosuojan etuosasta, jotta
se ei mene rikki.
FIN-14
11. Suodattimet (myydään erikseen)
Suodattimia voidaan kiinnittää objektiivin edessä
olevaan suodatinkierteeseen.
● Voit kiinnittää yhden suodattimen.
● Käytä vain Canonin suodattimia.
● Jos tarvitset polarisointisuodatinta, käytä Canonin
suodatinta.
● Kun polarisointisuodatin on kiinnitetty, objektiivin
suojusta ei voi kiinnittää paikalleen.
Tekniset tiedot
TS-E24mm f/3,5L
TS-E45mm f/2,8
TS-E90mm f/2,8
Kuvakoko
24 × 36mm
Polttoväli/aukko
24mm f/3,5
45mm f/2,8
90mm f/2,8
Objektiivin rakenne 9 ryhmää, 11 elementtiä 9 ryhmää, 10 elementtiä 5 ryhmää, 6 elementtiä
Pienin aukko
f/22
f/22
f/32
Kuvakulma
84°/53°/74°
51°/30°/44°
27°/15°11’/22°37’
Kulmittain/Pysty/Vaaka
Lähin tarkennusetäisyys
0,3m
0,4m
0,5m
Maks. suurennuskerroin
0,14× /173 × 262,5mm
0,16× /150 × 226mm
0,29× /81,9 × 122,8mm
/Kuva-ala
Kallistuksen määrä
±8°
Siirron määrä
±11mm
Yksi aste välillä 0 - ±6°
Kallistusasteikon näyttö (vaaleanharmaa), ±7° ja
Yksi aste välillä 0 - ±8° (vaaleanharmaa)
±8° (punainen)
Yksi mm välillä 0 - ±7mm
Siirtoasteikon näyttö (vaaleanharmaa), ±8 Yksi mm välillä 0 - ±11mm (vaaleanharmaa)
±11mm (punainen)
Kääntömekanismi
Lukittuu kohdissa –90°, 0° ja +90°, napsahtaa 30° välein
FIN-15
Tekniset tiedot
TS-E24mm f/3,5L
Suodattimen halkaisija
Suurin halkaisija ja pituus
Paino
Vastavalosuoja
Objektiivin suojus
Laukku
TS-E45mm f/2,8
72mm
78 × 86,7mm
570g
EW-75BII
81 × 90,1mm
645g
EW-79BII
E-72
LP1216
TS-E90mm f/2,8
58mm
73,6 × 88mm
565g
ES-65III
E-58
LP1016
● Objektiivin pituus mitataan bajonetin tasolta objektiivin etureunaan. Lisää 21,5mm, kun mukaan
luetaan objektiivin etu- ja takasuoja.
● Ilmoitettu koko ja pituus ovat vain objektiiville, ellei muuta mainita.
● Aukkosäädöt on määritetty kamerassa.
● Tätä objektiivia ei voida käyttää polttovälin muuttajan EF1,4× II tai EF2× II kanssa.
● Kaikki ilmoitetut mittaustiedot on mitattu Canonin standardien mukaisesti.
● Pidätämme oikeudet muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia ja ulkoasua ilman erillistä ilmoitusta.
FIN-16
MEMO
キヤノン株式会社 http://canon.jp
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6
canon.jp/ef
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
U.S.A.
CANON U.S.A. INC.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042-1198, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S.
1-800-OK-CANON
CANADA
CANON CANADA INC. HEADQUARTERS
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada
CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH
5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7, Canada
CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE
2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Canada
For all inquiries concerning this product, call toll free in Canada
1-800-OK-CANON
CANON Belgium N.V./S.A.
Bessenveldstraat 7, B-1831 Diegem, Belgium
CANON Netherland NV
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
CANON DANMARK A/S
Knud Hoejgaards Vej 1 DK-2860 Soeborg, Danmark
CANON OY
Huopalahdentie 24 PL 1 00351 Helsinki, Finland
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26 169 88 Solna, Sweden
CANON NORGE as
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
CENTRAL & SOUTH AMERICA
CANON LATIN AMERICA, INC.
703 Waterford Way, Ste. 400 Miami, FL 33126, U.S.A.
ASIA
EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.S.
12 Rue de l’Industrie 92414 Courbevoie Cedex, France
CANON UK LTD.
Woodhatch Reigate Surrey RH2 8BF, United Kingdom
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany
CANON ITALIA S.p.A.
Via Milano 8 I-20097 San Donato Milanese, Milano, Italy
CANON Schweiz AG
Geschäftsbereich Wiederverkauf, Industriestrasse 12, CH-8305 Dietlikon,
Switzerland
Canon GMBH
Zetschegasse 11, A-1230 Wien, Austria
CANON España, S.A.
C/Joaquín Costa, 41, 28002 Madrid, Spain
SEQUE Soc. Nac. de Equip., Lda.,
Praça da Alegria, 58, 2°, 1269-149 Lisboa, Portugal
CANON (China) Co., Ltd.
15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005,
China
CANON HONGKONG CO., LTD.
19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
CANON SINGAPORE PTE. LTD.
1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632
CANON KOREA CONSUMER IMAGING INC.
Startower Bldg.17F, 737, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, Seoul, 135-984, Korea
OCEANIA
CANON AUSTRALIA PTY.LTD.
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, N.S.W. 2113, Australia
CANON NEW ZEALAND LTD.
Akoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote, Auckland, New Zealand
JAPAN
CANON MARKETING JAPAN INC.
16-6, Kohnan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan
100%再生紙を使用しています。揮発性有機化合物(VOC)ゼロのインキを使用しています。
CT1-8522-000
0906SZ1
© CANON INC. 2006
2007.1.1
PRINTED IN JAPAN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement