Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM User's Guide

Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM User's Guide
EF24-105mm f/4L IS II USM
FIN
Käyttöohjeet
Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta.
Canonin EF24-105mm f/4L IS II USM on
standardi zoom-objektiivi, joka on tarkoitettu
käytettäväksi EOS-kameroiden kanssa.
●● “IS” on lyhennys sanoista “Image Stabilizer” (kuvan
vakaaja).
●● “USM” on lyhennys sanoista “Ultrasonic Motor”
(ultraäänimoottori).
Käytön varotoimet
●● Kun käytät tätä objektiivia, katso Canonin verkkosivuilta
kameran viimeisin laiteohjelmisto. Jos kameran
laiteohjelmisto ei ole viimeisin versio, muista päivittää
viimeisimpään laiteohjelmistoon.
●● Katso Canonin verkkosivuilta lisätietoja laiteohjelman
päivittämisestä.
Näissä käyttöohjeissa käytetyt selitykset
Varoitus kameran tai objektiivin vikatoiminnan
tai vahingoittumisen estämiseksi.
Lisähuomautuksia objektiivin käytöstä ja
kuvaamisesta.
FIN-1
Huomautuksia turvallisuutta varten
Näiden varotoimenpiteiden tarkoitus on
varmistaa, että kameraa käytetään turvallisesti.
Käy nämä varotoimenpiteet läpi huolellisesti.
Perehdy huolellisesti kaikkiin kohtiin riskien ja
henkilövahinkojen estämiseksi.
Tietoja koskien riskejä, jotka voivat
aiheuttaa kuoleman tai vakavan
vamman.
Varoitus
●● Älä katso aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen
valonlähteeseen objektiivin tai yksisilmäisen
peiliheijastuskameran kautta. Tämä saattaa
aiheuttaa näön menetyksen. Varsinkin katsominen
aurinkoon suoraan objektiivin kautta on erittäin
vaarallista.
●● Olipa objektiivi kiinnitetty kameraan tai ei, älä jätä
sitä aurinkoon kiinnittämättä objektiivin suojusta.
Tällöin objektiivi ei kokoa auringonsäteitä, mikä
saattaisi aiheuttaa tulipalon.
Huomio
Tietoja koskien riskejä, jotka voivat
aiheuttaa vammoja.
●● Älä jätä kameraa kuumaan tai kylmään paikkaan.
Tämä voi tehdä kamerasta hyvin kuuman tai kylmän,
mikä voi kosketettaessa aiheuttaa palovammoja tai
muita vammoja.
●● Älä pane sormiasi kameran sisälle. Tämän
ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
Huomio
Tietoja koskien riskejä, jotka voivat
aiheuttaa aineellisia vahinkoja.
●● Älä jätä objektiivia erittäin kuumaan paikkaan, kuten
autoon, johon aurinko paistaa suoraan. Kuumuus
saattaa aiheuttaa objektiivin vioittumisen.
FIN-2
Yleiset varotoimet
Huomautuksia käsittelystä
●● Jos objektiivi viedään kylmästä paikasta lämpimään,
kosteutta saattaa tiivistyä objektiivin ja sisäisten
osien pinnalle. Jotta kosteuden tiivistyminen saadaan
estettyä, pane objektiivi ilmatiiviiseen pussiin, ennen
kuin viet sen kylmästä paikasta lämpimään. Ota
objektiivi pois pussista, kun se on lämmennyt. Tee
samoin, kun viet objektiivin lämpimästä paikasta
kylmään paikkaan.
●● Lue myös kaikki objektiivia koskevat käsittelyohjeet,
jotka on lueteltu kamerasi käyttöoppaassa.
FIN-3
Osien nimet
Tarkennusmuodon kytkin (→ 6)
Etäisyysasteikko (→ 8)
Vastavalosuojan
asennuspaikka
(→ 11)
Zoomausrengas (→ 6)
Zoomausasennon
merkki (→ 6)
Kumirengas (→ 5)
Zoomausrenkaan
lukkovipu (→ 7)
Suodattimen
asennuskierre (→ 12)
Tarkennusrengas (→ 6)
Kuvanvakaajan kytkin (→ 9)
Liitinpinnat (→ 5)
Objektiivin asennusmerkki (→ 5)
●● Katso tarkemmat tiedot suluissa näkyviltä sivuilta (→ **).
FIN-4
1. Objektiivin asennus ja poisto
Katso kameran käyttöohjeista tarkemmat
tiedot objektiivin asentamisesta ja
poistamisesta.
Objektiivin asennusrenkaassa on kumirengas, joka
parantaa pöly- ja vesisuojausta. Tämä kumirengas
saattaa hangata hieman kameran objektiivin
kiinnityspaikkaa, mutta tämä ei aiheuta ongelmia.
Jos kumirengas kuluu, sen vaihto veloitusta
vastaan on mahdollista Canon-huoltamossa.
●●Kun objektiivi on otettu pois, aseta se pystyyn
niin, että sen perä on ylhäällä, jotta objektiivin
pinta ja liitinpinnat eivät naarmuunnu.
●●Jos liitinpinnat likaantuvat, naarmuuntuvat tai jos
niihin tulee sormenjälkiä, seurauksena saattaa
olla ruostuminen ja huono liitäntä. Kamera ja
objektiivi eivät kenties toimi oikein.
●●Jos liitinpinnoissa on likaa tai sormenjälkiä,
puhdista ne pehmeällä kankaalla.
●●Kiinnitä objektiivin suojus ja pölysuojus, kun
irrotat objektiivin. Kun kiinnität pölysuojuksen,
kohdista objektiivin asennusmerkki pölysuojan
-merkin kanssa ja kierrä myötäpäivään kuvan
osoittamalla tavalla. Poisto tapahtuu suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
FIN-5
2. Tarkennusmuodon säätö
Kun haluat kuvata automaattitarkennuksella (AF),
aseta tarkennusmuodon kytkin asentoon AF.
Kun haluat käyttää manuaalista tarkennusta (MF),
aseta tarkennusmuodon kytkin kohtaan MF ja
tarkenna kääntämällä tarkennusrengasta.
Tarkennusrengas toimii aina riippumatta
tarkennusmuodosta.
3. Zoomaus
Zoomaa kääntämällä objektiivin
zoomausrengasta.
Suorita zoomaus ennen tarkennusta. Zoomaus
tarkennuksen jälkeen saattaa vaikuttaa
tarkennukseen.
Kun on tarkennettu automaattitarkennuksella
ONE SHOT AF -tilassa, tarkenna manuaalisesti
painamalla suljinpainike puolitiehen ja kääntämällä
tarkennusrengasta. (Täysiaikainen manuaalinen
tarkennus)
FIN-6
4. Zoomausrenkaan kiinnittäminen
Zoomausrengas voidaan kiinnittää niin, että objektiivi pysyy lyhimmällä etäisyydellä. Tämä toiminto
on kätevä kannettaessa kameraa hihnasta, sillä se estää objektiivin pidentymisen.
1 Käännä zoomausrengas
laajimpaan asentoon
(24 mm).
2Siirrä zoomausrenkaan
lukkovipu nuolen
osoittamaan suuntaan.
●● Zoomausrengas vapautetaan
siirtämällä zoomausrenkaan
lukkovipu nuolen suhteen
vastakkaiseen suuntaan.
Zoomausrengas voidaan lukita vain laajimpaan mahdolliseen asentoon.
FIN-7
5. Äärettömyyden
tasausmerkki
6. Infrapunaindeksi
Äärettömyyden
tasausmerkki
Infrapunaindeksi
Etäisyysmerkki
Lämpötilan muuttuminen saa äärettömän
tarkennuspisteen siirtymään, ja tämän siirtymän
kompensoimiseksi äärettömyyden (∞) paikassa
on marginaali. Tavallisessa lämpötilassa ääretön
on piste, jossa etäisyysasteikon L-merkin
vertikaalinen viiva on samalla kohdalla kuin
etäisyysmerkki.
Jotta manuaalinen tarkennus äärettömän
etäisyyden kohteisiin olisi tarkka, katso tähtäimestä
tai katso suurennettua kuvaa* nestekidenäytöltä
samalla, kun käännät tarkennusrengasta.
* Kameroille, joissa on Live View-kuvausmahdollisuus.
Infrapunaindeksi korjaa tarkennussäädön
käytettäessä mustavalkoista infrapunafilmiä.
Tarkenna kohteeseen manuaalisesti ja säädä sitten
etäisyysindeksin osoittamaa etäisyysasteikkoa
siirtämällä tarkennusrengas vastaavan
infrapunaindeksin merkin kohtaan ennen kuvaamista.
Joissakin EOS-kameroissa ei voi käyttää
infrapunafilmiä. Katso EOS-kamerasi käyttöohjeet.
●●Infrapunaindeksiasento pohjautuu 800 nm
aaltopituudelle.
●●Kompensointimäärä vaihtelee riippuen polttovälistä
(suuri laajakulma-asennossa, pieni teleasennossa).
Käytä 50 tai 24 (mm:n) infrapunaindeksiasentoa
viitteenä kompensointimäärän manuaalisessa säädössä.
●●Noudata aina valmistajan ohjeita, kun käytät
infrapunafilmiä.
●●Käytä punaista suodatinta kuvaa otettaessa.
FIN-8
7. Kuvan vakaaja
Kuvan vakaajaa voidaan käyttää AF- tai MF-tilassa.
Tämä toiminto vakauttaa kuvan parhaalla mahdollisella tavalla
eri kuvausolosuhteissa (kuten kuvattaessa paikallaan pysyviä
kohteita ja seurattaessa kohdetta).
ON
1 Aseta STABILIZER-kytkin
asentoon ON.
●● Jos et aio käyttää kuvan
vakaajatoimintoa, aseta kytkin
asentoon OFF.
2Kun suljinpainike
painetaan puoleenväliin,
kuvan vakaaja käynnistyy.
●● Varmista, että tähtäimessä
näkyvä kuva on vakaa, ja
ota sitten kuva painamalla
suljinpainike pohjaan.
OFF
Tämän objektiivin kuvan vakaaja
vakauttaa kuvan tehokkaasti, kun
kuvataan pitämällä kameraa kädessä
seuraavanlaisissa olosuhteissa.
●●Hämärässä valaistuksessa kuten
iltahämärässä tai sisätiloissa
●●Paikoissa kuten taidegallerioissa tai
teattereissa, joissa kuvaus salamaa
käyttämällä on kielletty
●●Tilanteissa, joissa jalansija on
epävakaa
●●Jos kuvataan jatkuvasti liikkuvaa
kohdetta
●● Tilanteissa, joissa nopeita
suljinasetuksia ei voi käyttää
FIN-9
Kuvan vakaaja
●●Kuvanvakaaja ei kompensoi liikkuvan kohteen
aiheuttamaa epäselvää kuvaa.
●●Aseta STABILIZER-kytkin asentoon OFF, kun
otetaan kuvia Bulb-asetusta käyttämällä (pitkä
valotus). Jos STABILIZER-kytkin on asetettu
asentoon ON, kuvanvakaajatoiminto saattaa
aiheuttaa virheitä.
●●Kuvan vakaaja ei kenties ole täysin tehokas, kun
kuvataan voimakkaasti tärisevästä ajoneuvosta
tai muusta kulkuneuvosta.
●●Kuvanvakaajan käyttö kuluttaa enemmän
virtaa kuin tavallinen kuvaus, mikä vähentää
mahdollisten kuvien määrää ja lyhentää videon
kuvausaikaa.
●●Kuvanvakaajaa toimii noin kaksi sekuntia, vaikka
sormi ei ole suljinpainikkeella. Älä ota objektiivia
pois kuvan vakaajan toimiessa. Tämä aiheuttaa
vikatoiminnon.
●●Malleissa EOS-1V/HS, 3, ELAN 7E/ELAN
7/30/33, ELAN 7NE/ELAN 7N/30V/33V, ELAN II/
ELAN II E/50/50E, REBEL 2000/300, IX, IX Lite/
IX7 ja D30 kuvanvakaaja ei toimi itselaukaisimen
toimiessa.
●●Kun kuvataan paikallaan pysyvää kohdetta,
toiminto kompensoi kameran tärinää joka
suunnassa.
●●Kompensoi pystysuoraa kameran tärinää
kuvattaessa seuraavalla tavalla vaakasuorassa
suunnassa ja vaakasuoraa kameran tärinää
kuvattaessa seuraavalla tavalla pystysuorassa
suunnassa.
●●Kun käytetään kolmijalkaa, Kuvan vakaajasta on
katkaistava virta paristovirran säästämiseksi.
●●Jopa yksijalkaa käytettäessä kuvan vakaaja toimii
yhtä tehokkaasti kuin käsivaralla kuvattaessa.
Kuvausolosuhteista riippuen on kuitenkin
tilanteita, joissa kuvan vakaajan vaikutus saattaa
olla heikompi.
●●Kuvan vakaajatoiminto toimii myös käytettäessä
objektiivia jatkoputken EF12 ll tai EF25 ll kanssa.
●●Kamerasta riippuen kuva saattaa heilua
esimerkiksi sulkimen vapauttamisen jälkeen.
Tämä ei kuitenkaan vaikuta kuvaukseen.
●●Jos kameran valinnaisella toiminnolla muutetaan
AF-toimintoa käyttävä painike, kuvanvakaaja
toimii painettaessa uudelleen määritettyä
AF-painiketta.
FIN-10
8. Vastavalosuoja
Vastavalosuoja EW-83M pitää tarpeettoman valon poissa objektiivista ja suojaa objektiivin etuosaa
sateelta, lumelta ja pölyltä.
Punainen piste
Pysäytysmerkki
Painike
Punainen piste
Kiinnityskohdan merkki
● Kiinnitys
Sovita vastavalosuojassa oleva punainen kiinnityskohdan
merkki objektiivin edessä olevan punaisen pisteen kohdalle,
ja käännä vastavalosuojaa sitten nuolen osoittamaan
suuntaan, kunnes se on tiukasti paikoillaan ja punainen
piste on vastavalosuojan pysäytysmerkin kohdalla.
● Irrotus
Pidä sormellasi vastavalosuojan sivulla oleva
painike alas painettuna, ja käännä sitten
vastavalosuojaa nuolen osoittamaan suuntaan,
kunnes vastavalosuojassa oleva kiinnityskohdan
merkki on objektiivin edessä olevan punaisen
pisteen kohdalla, ja voit irrottaa suojan.
Vastavalosuoja voidaan kääntää toisin päin
säilytystä varten.
●●Osa kuvasta saattaa vinjetoitua (tummua reunoilta), jos vastavalosuojaa ei kiinnitetä oikein.
●●Kun kiinnität tai poistat vastavalosuojaa, käännä ottamalla kiinni vastavalosuojan pohjasta. Vastavalosuoja
voi vääntyä, jos sitä käännetään pitämällä kiinni läheltä kehystä.
FIN-11
9. S
uodattimet
(myydään erikseen)
Suodattimia voidaan kiinnittää objektiivin edessä
olevaan suodattimen asennuskierteeseen.
●●Vain yksi suodatin voidaan kiinnittää.
●●Jos tarvitaan polarisointisuodatinta, käytä Canonin
pyöröpolarisointisuodatinta PL-C B (77 mm).
●●Irrota vastavalosuoja, kun säädät
polarisaatiosuodatinta.
11. L
oittorenkaat
(myydään erikseen)
Loittorengas EF12 II tai EF25 II voidaan
kiinnittää suurennusta varten. Kuvausetäisyys ja
suurennus on näytetty alla.
Tarkennusala (mm)
EF12 II
EF25 II
10. L
ähikuvaobjektiivit
(myydään erikseen)
Suurennuskerroin (×)
Lyhyt etäisyys Pitkä etäisyys Lyhyt etäisyys Pitkä etäisyys
24mm
187
196
0,60
0,50
105mm
338
1026
0,41
0,12
24mm
105mm
Yhteensopimaton
294
578
0,61
0,27
MF-tilaa suositellaan tarkkaa tarkennusta varten.
500D (77 mm) -lähikuvaobjektiivin kiinnittäminen
mahdollistaa lähikuvauksen.
Se suurentaa 0,05-0,36-kertaiseksi.
●●Lähikuvaobjektiivia 250D ei voi kiinnittää, koska
objektiiville sopivaa kokoa ei ole.
●●MF-tilaa suositellaan tarkkaa tarkennusta varten.
FIN-12
Tekniset tiedot
Polttoväli/aukko
24-105mm f/4
Objektiivin rakenne
12 ryhmää, 17 elementtiä
Pienin aukko
f/22
Kuvakulma
Kulmittain: 84°00′ - 23°20′, Pysty: 53°00′ - 13 °00′, Vaaka: 74°00′ - 19°20′
Lähin tarkennusetäisyys
0,45 m
Maks. suurennuskerroin
0,24x (105 mm:ssä)
Kuva-ala
Noin 329 x 505 - 99 x 147 mm (0,45 m:ssä)
Suodattimen halkaisija
77 mm
Suurin halkaisija ja pituus
83,5 x 118,0 mm
Paino
Noin 795 g
Vastavalosuoja
EW-83M
Objektiivin suojus
E-77 II
Kotelo
LP1219
●● Objektiivin pituus mitataan asennuspinnalta objektiivin etureunaan. Lisää 24,2 mm, kun mukaan
luetaan objektiivin suojus ja pölysuojus.
●● Ilmoitettu koko ja pituus koskevat vain objektiivia, ellei toisin mainita.
●● Polttovälin muuttajia ei voi käyttää tämän objektiivin kanssa.
●● Aukkosäädöt on määritetty kamerassa. Kamera kompensoi automaattisesti aukkosäädön vaihtelut
zoomattaessa lähelle tai kauas.
●● Kaikki ilmoitetut mittaustiedot on mitattu Canonin standardien mukaisesti.
●● Pidätämme oikeudet muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia ja ulkoasua ilman erillistä ilmoitusta.
FIN-13
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU)
sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä
asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa
tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää
ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta,
jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä.
Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa
www.canon-europe.com/weee.
FIN-14
CT1-8613-000
0316Ni
© CANON INC. 2016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement