Canon EF 400mm f/5.6L USM, EF 135mm f/2L USM, EF 200mm f/2.8L II USM User's Guide

Canon EF 400mm f/5.6L USM, EF 135mm f/2L USM, EF 200mm f/2.8L II USM User's Guide
10ML_00_EF135-400_COVER 06.5.24 7:15 PM ページ 2
EF135mm F2L USM
EF200mm F2.8L II USM
EF300mm F4L USM
EF400mm F5.6L USM
Käyttöohjeet
10ML_09_EF135-400_FIN 06.3.29 5:57 PM ページ 1
Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta.
EOS-kameroille kehitetyissä Canon EF135mm f/2L USM, EF200mm f/2,8L II USM, EF300mm f/4L USM
ja EF400mm f/5,6L USM-objektiiveissa on yhdysrakenteiset ultraäänimoottorit.
USM mahdollistaa nopean ja hiljaisen automaattitarkennuksen. Tämä on erityisen kätevää kuvattaessa
urheiluotteluita, joissa vaaditaan nopeaa tarkennusta, ja esimerkiksi teatteriesityksiä, joissa hiljainen
toiminta on erityisen tärkeää. ”L” merkki osoittaa, että kamerassa on korkeatasoinen linssilasi, jotta
kuviin saadaan erinomaiset ääriviivat, resoluutio ja kontrasti.
: Huomautuksia turvallisuudesta ja varoituksia vikatoimintojen estämiseksi.
: Asioita, jotka on hyvä tietää
a Huomautuksia turvallisuudesta
1. Älä katso aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen valolähteeseen objektiivin tai kameran kautta. Tämä
saattaa aiheuttaa näön menetyksen. On erityisen vaarallista katsoa aurinkoon suoraan objektiivin kautta.
2. Olipa objektiivi kiinnitetty kameraan tai ei, älä jätä sitä auringonpaisteeseen kiinnittämättä objektiivin
suojusta. Kun suojus on kiinnitetty, objektiivi ei kerää auringonsäteitä, jotka saattavat aiheuttaa tulipalon.
a Huomautuksia käsittelyst
Jos objektiivi viedään kylmästä paikasta lämpimään, kosteutta saattaa tiivistyä objektiivin ja sisäisten
osien pinnalle. Jotta kosteuden tiivistyminen saadaan estettyä, pane objektiivi ilmatiiviiseen pussiin ennen kuin
viet sen kylmästä paikasta lämpimään. Ota objektiivin pois pussista, kun se on lämmennyt. Tee samoin, kun viet
objektiivin lämpimästä paikasta kylmään paikkaan.
FIN-1
10ML_09_EF135-400_FIN 06.8.3 2:14 PM ページ 2
Osien nimet
Vastavalosuojan
asennuspaikka*1
Etäisyysasteikon ikkuna
Etäisyysasteikko
Tarkennusrengas
Infrapunamerkki*3
200mm
3
ft
7
2
32 32
5
1.5
10
m
Jalustan kiinnityspaikan asennusaukot*2
Etäisyysmerkki
AF
MF
Liitinpinnat
Objektiivin asennusmerkki
Tarkennuksen etäisyysalan kytkin
Tarkennusmuodon kytkin
*1) EF135mm f/2L USM・EF200mm f/2,8L II USM
*2,3) EF200mm f/2,8L II USM・EF300mm f/4L USM・EF400mm f/5,6L USM
FIN-2
∞
~
m
∞
1.5
~
m
3.5
N
CA
O
F
A
M
10ML_09_EF135-400_FIN 06.5.31 3:24 PM ページ 3
Kun objektiivi on irrotettu,
kiinnitä siihen pölysuoja, jotta
liitinpinnat ja linssi eivät
naarmutu.
• Jos liitinpinnat ovat likaiset,
naarmuttuneet tai jos niissä
on sormenjälkiä tms.,
seurauksena saattaa olla
ruostuminen tai virheellinen
liitäntä tai toiminta.
• Jos objektiivi on likainen,
automaattitarkennus ei ehkä
toimi oikein.
•
1. Objektiivin kiinnittäminen
ja irrottaminen
Objektiivin kiinnittäminen
kameraan
1
2
Irrota objektiivin pölysuoja
kääntämällä sitä
vastapäivään.
Aseta objektiivin
asennusmerkki kameran
punaisen merkin kohdalle.
Käännä objektiivia sitten
myötäpäivään, kunnes se
lukkiutuu paikalleen.
FIN-3
3
Irrota objektiivin suoja
painamalla salpoja.
Objektiivin irrottaminen
Paina kamerassa olevaa
objektiivin vapautuspainiketta ja
käännä objektiivia
vastapäivään, kunnes se irtoaa.
AF
MF
10ML_09_EF135-400_FIN 06.3.29 5:57 PM ページ 4
7
AF
M
2. Tarkennustilan
säätäminen
Aseta tarkennustilan kytkin
automaattitarkennustilaa varten
asentoon AF. Kun
automaattitarkennus halutaan
säätää toimimattomaksi ja
tarkentaa käsin, aseta
tarkennustilan kytkin asentoon
MF ja tarkenna kääntämällä
tarkennusrengasta.
2
10
3
15
30
ft
5 10 m
32 32
3. Manuaalinen
kosketustarkennus
Tällä objektiivilla on mahdollista
tarkentaa käsin myös
automaattitarkennustilassa.
Kun kamera on säädetty yhden
otoksen
automaattitarkennustilaan,
manuaalinen tarkennus on
mahdollista sen jälkeen, kun
objektiivi on tarkentanut
automaattisesti (ja pysähtynyt)
ja kun suljinpainiketta painetaan
puolitiehen.
4. Tarkennusalan
muutto
Tarkennusala voidaan valita
tarkennuksen rajoitinkytkimellä.
EF135mm f/2L USM: 0,9 m –
ääretön tai 1,6 m - ääretön
• EF200mm f/2,8L II USM: 1,5 m –
ääretön tai 3,5 m - ääretön
• EF300mm f/4L USM: 2,5 m –
ääretön tai 6 m - ääretön
• EF400mm f/5.6L USM: 3,5 m –
ääretön tai 8,5 m - ääretön
•
FIN-4
10ML_09_EF135-400_FIN 06.3.29 5:57 PM ページ 5
Seuraava koskee objektiiveja EF135mm f/2L USM, EF200mm
f/2,8L II USM ja EF400mm f/5,6L USM:
Ennen kuin tarkennusala muutetaan, valitse tarkennusrengasta
kääntämällä tarkennusetäisyydeksi lukema halutulta alalta.
• Jos objektiivia ei säädetä sellaiselle tarkennusetäisyydelle, joka on
valitun tarkennusalan rajoissa, automaattitarkennus saattaa pysähtyä
saavuttaessaan kyseisen alan äärirajan. Tämä ei ole oire laitteessa
olevasta viasta. Jos näin käy, paina suljinpainike uudelleen puolitiehen.
•
Seuraava koskee objektiiveja EF200mm f/2,8L II USM,
7
5
15
2
10
ft
3
m
32 32
5. Kenttäsyvyyden
esikatselu
EF300mm f/4L USM ja EF400mm f/5,6L USM:
•
Jos jalustan asennuspaikka peittää tarkennuksen rajoitinkytkimen,
kytkintä on vaikea käyttää. Löysennä tällaisissa tapauksissa jalustan
asennuspaikan lukkomutteri ja käännä kamera sellaiseen asentoon,
että kytkin ei peity.
FIN-5
Kenttäsyvyys tarkoittaa
parhaan mahdollisen
tarkennuspisteen edessä ja
takana olevaa tyydyttävää
tarkennusaluetta.
Kenttäsyvyyden
esikatselutoiminnolla
varustetuilla EOS-kameroilla
tämä terävä alue voidaan
nähdä tähtäimessä.
Kenttäsyvyyden asteikko on
tarkoitettu vain viitteeksi.
10ML_09_EF135-400_FIN 06.7.24 10:37 PM ページ 6
6. Aukon säätö
Kamera säätää objektiivin
aukon.
15
30
tapahtuvan tarkennuksen
tarkennuspiste saavutetaan,
kun etäisyysasteikko on
kirjaimen ”L” yläreunan
kohdalla.
Varmista tarkennus katsomalla
tähtäimestä.
ft
5 10
m
7
5
32 32
15
2
10
ft
3
m
32 32
7. Äärettömyyden
kompensointimerkki
7
5
15
2
10
ft
3
m
8. Infrapunamerkki
(EF200mm f/2,8L II USM・
EF300mm f/4L USM・
EF400mm f/5,6L USM)
Infrapunamerkkiä käytetään
käytettäessä mustavalkoista
infrapunafilmiä. Kun on
tarkennettu, siirrä
etäisyysmerkin etäisyyssäätö
infrapunamerkille, jotta saadaan
kompensoitua ero
tarkennuksessa. Käytä
objektiivissa myös
infrapunasuodatinta.
32 32
Etäisyysasteikkoa voidaan
kääntää, jotta saadaan
korjatuksi äärettömään
tapahtuvan tarkennuksen
tarkennuspiste, joka siirtyy
lämpötilasta riippuen.
20°C lämmössä äärettömään
FIN-6
10ML_09_EF135-400_FIN 06.3.29 5:57 PM ページ 7
Kun kompensoidaan
tarkennuksen eroa, aseta
tarkennustilan kytkin
asentoon MF ja käytä
tarkennusrengasta.
• Infrapunamerkin asento
pohjautuu 800 nm
aaltopituudelle.
Infrapunamerkin todellinen
asento saattaa erota hieman
riippuen käytössä olevasta
infrapunafilmistä.
Suosittelemme useamman
kuvan ottamista ja
etäisyyssäädön siirtämistä
hieman kullakin kerralla.
• Lue myös infrapunafilmin
mukana toimitetut ohjeet.
• Infrapunafilmiä ei voi käyttää
tiettyjen EOS-kameramallien
kanssa. Lue kameran
käyttöohjeet.
•
FIN-7
9. Jalustan asennuspaikka
(objektiiveille EF200mm f/2,8L II USM, EF300mm f/4L USM,
and EF400mm f/5,6L USM)
EF300mm f/4L USM-objektiivissa ja EF400mm f/5,6L USM
objektiivissa on jalustan asennuspaikka. Kun kameraan kiinnitetään
jompikumpi objektiivi ja kamera asennetaan jalustalle, käytä
objektiivissa olevaa asennuspaikkaa kameran rungossa olevan
jalustaliittimen asemesta.
Jos EF200mm f/2,8L II USM-objektiivia käytetään polttovälin
muuttajan tai loittorenkaan kanssa, käytä rengasmaista jalustan
asennuspaikkaa A (B) (myydään erikseen) sen asentamiksi
jalustaan.
Kun käytetään objektiivin asennuspaikkaa, kamera pysyy jalustalla
vakaana ja tasapainossa. Löysentämällä jalustan asennuspaikan
lukkomutteri kamera voidaan kääntää vaaka- tai pystyasentoon
kuvan ottoa varten.
Muista kiristää jalustan asennuspaikka ennen kameran poistamista,
kun käytetään jalustaa.
10ML_09_EF135-400_FIN 06.3.29 5:57 PM ページ 8
2
1
AF
M
ft
m
32
32
200mm
10. Vastavalosuoja
Vastavalosuoja suojaa objektiivin etuosaa
sateelta, lumelta, pölyltä ja valonsäteiltä, jotka
saattavat aiheuttaa heijastumia ja haamukuvia.
Vastavalosuojan kiinnittäminen
EF135mm f/2L USM ja EF200mm f/2,8L II USMobjektiiveissa (pikaliitin)
• Aseta vastavalosuojan pikaliitin objektiivin
etuosassa olevalle pikaliittimeen ja käännä
vastavalosuojaa sitten nuolen suuntaan.
Vastavalosuoja voidaan kääntää toisinpäin
ennen kuin kamera pannaan koteloon.
EF300mm f/4L USM ja EF400mm f/5,6L USMobjektiivit (vedettävä tyyppi)
• Vedä vastavalosuoja esille ja käännä sitä
nuolen osoittamaan suuntaan.
FIN-8
10ML_09_EF135-400_FIN 06.3.29 5:57 PM ページ 9
11. Suodattimet
(myydään erikseen)
Suodatin voidaan kiinnittää
ruuvaamalla objektiiviin.
Kun halutaan pyöreä
polarisointisuodatin, käytä
Canonin polarisointisuodatinta
PL-C. Polarisointisuodatinta ei
voi kääntää ellei
vastavalosuojaa ensin irroteta
tai paineta sisään.
FIN-9
12. Polttovälin muuttajat
Erikseen myytävät Canon
polttovälin muuttajat EF 1,4x II
ja EF 2x II voidaan kiinnittää
mihin tahansa näistä neljästä
objektiivista. Polttovälin
muuttajat suurentavat
objektiivin polttovälin 1,4 ja 2kertaiseksi ja suurin aukko
pienenee vastaavasti 1 ja 2
pysäytystä.
Automaattitarkennuksen
nopeus pienenee myös, jotta
saadaan säilytetyksi oikea
automaattitarkennussäätö.
•
Kun polttovälin muuttaja EF
1,4x II tai EF 2x II on
kiinnitetty EF 400 mm f/5,6L
USM-objektiiviin, objektiivi
muuttuu automaattisesti
manuaaliselle tarkennukselle.
Myös silloin, kun polttovälin
muuttaja EF 2x II on kiinnitetty
EF300mm f/4L USMobjektiiviin, objektiivi muuttuu
automaattisesti manuaaliselle
tarkennukselle.
10ML_09_EF135-400_FIN 06.7.24 10:38 PM ページ 10
Kuvakulma
Lähin
tarkennusetäisyys
Suodattimen koko/
Käytettävä luku (mm)
Vino
Pysty
Vaaka
Ryhmät/
minimi
Aukkoelementit
EF135mm f/2L USM
18°
10°
15°
8 - 10
32
0,9 m
0,19
72 <2>
EF200mm f/2,8L II USM
12°
7°
10°
7-9
32
1,5 m
0,16
72 <2>
EF300mm f/4L USM
8°15'
4°35'
6°50'
7-8
32
2,5 m
0,13
77 <2>
EF400mm f/5,6L USM
6°10'
3°30'
5°10'
6-7
32
3,5 m
0,12
77 <2>
Objektiivi
Objektiivi
EF135mm f/2L USM
EF200mm f/2,8L II USM
Vastavalosuoja
Halkaisija × Pituus
mm
Paino
g
Kotelo
ET-78 II
82,5×112
750
LP1219
ET-83B II
83,2×136,2
765
LP1222
EF300mm f/4L USM
Yhdysrakenteinen
90×213,5
1165
LZ1128
EF400mm f/5,6L USM
Yhdysrakenteinen
90×256,5
1250
LZ1132
Suurennos
* Objektiivin pituus mitataan etureunalta asennuspintaan. Kun objektiivin suojus on kiinnitetty
objektiivin eteen ja taakse, lisää mittaan 21,5 mm.
* Mitat ja paino eivät sisällä erillisiä osia.
* Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
FIN-10
10ML_00_EF135-400_COVER 06.7.31 2:27 PM ページ 1
SEQUE Soc. Nac. de Equip., Lda.,
Praça da Alegria, 58, 2°, 1269-149 Lisboa, Portugal
CANON Belgium N.V./S.A.
Bessenveldstraat 7, B – 1831 Diegem, Belgium
CANON Netherland NV
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The Netherlands
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxembourg
CANON DANMARK A/S
Knud Hoejgaards Vej 1 DK-2860 Soeborg, Danmark
CANON OY
Huopalahdentie 24 PL 1 00351 Helsinki, Finland
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26 169 88 Solna, Sweden
CANON NORGE as
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norway
キヤノン株式会社 http://canon.jp/
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
U.S.A.
CANON U.S.A. INC.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042-1198, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S.
1-800-OK-CANON
CANADA
CANON CANADA INC. HEADQUARTERS
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada
CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH
5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7, Canada
CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE
2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Canada
For all inquiries concerning this product, call toll free in Canada
1-800-OK-CANON
CENTRAL & SOUTH AMERICA
CANON LATIN AMERICA, INC.
703 Waterford Way, Ste. 400 Miami, FL 33126, U.S.A.
EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.S.
12 Rue de l’Industrie 92414 Courbevoie Cedex, France
CANON UK LTD.
Woodhatch Reigate Surrey RH2 8BF, United Kingdom
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany
CANON ITALIA S.p.A.
Via Milano 8 I-20097 San Donato Milanese, Milano, Italy
CANON Schweiz AG
Geschäftsbereich Wiederverkauf, Industriestrasse 12, CH-8305 Dietlikon,
Switzerland
CANON GMBH
Zetschegasse 11, A-1230 Wien, Austria
CANON España, S.A.
C/Joaquín Costa, 41, 28002 Madrid, Spain
CT1-8504-000
0000Ni0.0
ASIA
CANON (China) Co., Ltd.
15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, China
CANON HONGKONG CO., LTD.
19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
CANON SINGAPORE PTE. LTD.
1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632
CANON KOREA CONSUMER IMAGING INC.
Startower Bldg.17F,737,Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, Seoul, 135-984, Korea
OCEANIA
CANON AUSTRALIA PTY. LTD.
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, N.S.W. 2113, Australia
CANON NEW ZEALAND LTD.
Akoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote, Auckland, New Zealand
JAPAN
CANON MARKETING JAPAN INC.
16-6, Kohnan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan
この使用説明書は100%再生紙及び揮発性有機化合物(VOC)
ゼロのインキを使用しています。
© CANON INC. 2002
2006.9.1
PRINTED IN JAPAN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement