Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM User's Guide

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM User's Guide
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
FIN
Käyttöohjeet
Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta.
EOS-kameroille erityisesti valmistettu Canon
EF70-200mm f/2,8L IS II USM –objektiivi on
korkealaatuinen telezoom-objektiivi, jossa on
kuvan vakaaja.
• IS tarkoittaa Image Stabilizer (kuvan vakaaja).
• USM on lyhennys sanoista Ultasonic Motor
(ultraäänimoottori).
Näissä käyttöohjeissa käytetyt selitykset
Varoitus kameran tai objektiivin vikatoiminnan
tai vahingoittumisen estämiseksi.
Ominaisuudet
1. Kuvan vakaaja antaa neljä pistettä nopeampaa
suljinnopeutta vastaavan tehosteen*.
2. Fluoriitti- ja UD-elementtien ansiosta kuvat
ovat terävät ja selkeät.
3. Ultraäänimoottori (USM) mahdollistaa nopean
ja hiljaisen automaattitarkennuksen.
4. Manuaalinen tarkennus käytettävissä sen
jälkeen, kun kohde on tarkennettu
automaattitarkennuksella (ONE SHOT AF).
5. Todella pyöreä aukko mahdollistaa
miellyttävän taustan pehmennyksen.
6. Loittorenkaiden EF1,4X ll and EF2X ll käyttö
mahdollista.
7. Tiivis pöly- ja vesisuojaus.
* Perustuen [1/polttoväli] sekunti. Yleensä tarvitaan
[1/polttoväli] sekunti tai nopeampi suljinnopeus
kameran värinän estämiseen.
Lisähuomautuksia objektiivin käytöstä ja
kuvaamisesta.
FIN-1
a Huomautuksia turvallisuutta varten
a Huomautuksia turvallisuutta varten
Huomautuksia käsittelystä
• Älä katso aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen
esineeseen objektiivin tai kameran kautta. Tämä
saattaa aiheuttaa näön menetyksen. Varsinkin
katsominen aurinkoon suoraan objektiivin kautta on
erittäin vaarallista.
• Älä osoita objektiivilla tai kameralla aurinkoon
tai valokuvaa sitä, koska objektiivi kokoaa
auringonsäteitä myös silloin, kun aurinko on kuvaalan ulkopuolella tai kun kuvataan vastavaloon.
Tämä saattaa aiheuttaa vioittumista tai tulipalon.
• Olipa objektiivi kiinnitetty kameraan tai ei, älä
jätä sitä aurinkoon kiinnittämättä objektiivin
suojusta. Tällöin objektiivi ei kokoa
auringonsäteitä, mikä saattaisi aiheuttaa tulipalon.
• Jos objektiivi viedään kylmästä paikasta
lämpimään, kosteutta saattaa tiivistyä
objektiivin ja sisäisten osien pinnalle. Jotta
kosteuden tiivistyminen saadaan estettyä, pane
objektiivi ilmatiiviiseen pussiin ennen kuin viet sen
kylmästä paikasta lämpimään. Ota objektiivin pois
pussista, kun se on lämmennyt. Tee samoin, kun
viet objektiivin lämpimästä paikasta kylmään
paikkaan.
• Älä jätä objektiivia erittäin kuumaan paikkaan kuten
esimerkiksi autoon, johon aurinko paistaa suoraan.
Kuumuus saattaa aiheuttaa objektiivin
epäkuntoon menemisen.
FIN-2
Osien nimet
Tarkennusalan valintakytkin (→ 5)
Vastavalosuojan
asennuspaikka
(→ 7)
Etäisyysasteikko (→ 11)
Zoomausrengas (→ 6)
Kumirengas (→ 4)
Suodattimen
asennuskierre (→ 13)
Liitinpinnat (→ 4)
Tarkennusrengas (→ 5)
Tarkennusmuodon kytkin (→ 5)
Kuvan vakaajan kytkin (→ 8)
Kuvan vakaajan tilan valintakytkin (→ 8)
Objektiivin asennusmerkki
(→ 4)
Kolmijalan kiinnityspaikka
(→ 12)
Suunnan lukkonuppi (→ 12)
Katso tarkemmat tiedot suluissa näkyviltä sivuilta (→ **).
FIN-3
1. Objektiivin asennus ja poisto
Katso kameran käyttöohjeista tarkemmat tiedot
objektiivin asentamisesta ja poistamisesta.
Objektiivin asennusrenkaassa on kumirengas,
joka parantaa vesi- ja pölysuojausta. Tämä
kumirengas saattaa hangata hieman kameran
objektiivin kiinnityspaikkaa, mutta tämä ei aiheuta
ongelmia. Jos kumirengas kuluu, sen vaihto
veloitusta vastaan on mahdollista Canonhuoltamossa.
• Kun objektiivi on otettu pois, aseta se pystyyn
niin, että sen perä on ylhäällä, jotta objektiivin
pinta ja sähköliitinpinnat eivät naarmutu.
• Jos liitinpinnat likaantuvat, naarmuttuvat tai jos
niihin tulee sormenjälkiä, seurauksena saattaa
olla ruostuminen ja huono liitäntä. Kamera ja
objektiivi eivät kenties toimi oikein.
• Jos liitinpinnoissa on likaa tai sormenjälkiä,
puhdista ne pehmeällä kankaalla.
• Jos irrotat objektiivin, peitä se pölysuojalla.
Kiinnitä se kunnolla asettamalla objektiivin
asennusmerkki ja pölysuojan K-merkki kuvassa
näkyvällä tavalla ja kääntämällä myötäpäivään.
Poisto tapahtuu suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
FIN-4
2. Tarkennusmuodon
säätö
Kun haluat kuvata automaattitarkennuksella (AF),
aseta tarkennusmuodon kytkin asentoon AF.
Kun haluat käyttää vain manuaalista tarkennusta
(MF), aseta tarkennusmuodon kytkin asentoon
MF ja tarkenna kääntämällä tarkennusrengasta.
Tarkennusrengas toimii aina riippumatta
tarkennusmuodosta.
3. Tarkennusalan vaihto
Tarkennusalaksi voidaan valita joko asetus 1,2
metristä äärettömyyteen tai 2,5 metristä
äärettömyyteen. Sopivan tarkennusalan valinta
vähentää automaattitarkennukseen kuluvaa
aikaa.
Kun on tarkennettu automaattitarkennuksella ONE
SHOT AF -tilassa, tarkenna manuaalisesti
painamalla suljinpainike puolitiehen ja
kääntämällä tarkennusrengasta. (Täysiaikainen
manuaalinen tarkennus)
FIN-5
4. Zoomaus
Zoomaa kääntämällä objektiivin
zoomausrengasta.
Suorita zoomaus ennen tarkennusta. Zoomaus
tarkennuksen jälkeen saattaa vaikuttaa
tarkennukseen.
FIN-6
5.Vastavalosuoja
Vastavalosuoja ET-87 pitää tarpeettoman valon poissa objektiivista ja suojaa objektiivia myös
sateelta, lumelta ja pölyltä.
Painike
Kiinnitys
Irrotus
Vastavalosuoja kiinnitetään sovittamalla sen
kiinnityskohdan merkki objektiivin edessä olevan
punaisen pisteen kohdalle ja kääntämällä
vastavalosuojaa sitten nuolen osoittamalla
tavalla, kunnes objektiivin punainen piste on
vastavalosuojan pysäytysmerkin kohdalla.
Vastavalosuoja irrotetaan painamalla sivulla
olevaa painiketta ja kääntämällä vastavalosuojaa
nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes
vastavalosuojassa oleva kiinnityskohdan merkki
on punaisen pisteen kohdalla.
Vastavalosuoja voidaan kääntää toisin päin
säilytystä varten.
• Osa kuvasta saattaa jäädä pois, jos vastavalosuojaa ei kiinnitetä oikein.
• Kun kiinnität tai poistat vastavalosuojaa, käännä ottamalla kiinni vastavalosuojan pohjasta. Älä käännä
pitämällä kiinni vastavalosuojan kehyksestä, jotta se ei mene rikki.
FIN-7
6. Kuvan vakaajan asetukset
Kuvan vakaajaa voidaan käyttää AF- tai MF-tilassa.
Aseta STABILIZER-kytkin
asentoon
.
• Jos et aio käyttää kuvan
vakaajatoimintoa, aseta kytkin
asentoon
.
Kuvan vakaajan tilan valinta.
• TILA 1: Korjaa värinän joka
suunnassa. Tämä on tehokas
kuvattaessa paikallaan pysyviä
kohteita.
• TILA 2: Kompensoi
pystysuoraa kameran värinää
kuvattaessa seuraavalla
tavalla vaakasuorassa
suunnassa ja vaakasuoraa
kameran värinää kuvattaessa
seuraavalla tavalla
pystysuorassa suunnassa.
Kun suljinpainike painetaan
puolitiehen, kuvan vakaaja
käynnistyy.
• Varmista, että tähtäimessä
näkyvä kuva on vakaa ja ota
sitten kuva painamalla
suljinpainike pohjaan.
FIN-8
7. Vihjeitä kuvan vakaajan käytöstä
Tämän objektiivin kuvan vakaaja vakauttaa kuvan tehokkaasti, kun kuvataan pitämällä kameraa
kädessä seuraavanlaisissa olosuhteissa.
● TILA 1
● TILA 2
• Hämärässä valaistuksessa kuten
iltahämärässä tai sisätiloissa
• Paikoissa kuten taidegallerioissa tai
teattereissa, joissa kuvaus salamaa
käyttämällä on kielletty
• Tilanteissa, joissa jalansija on epävakaa
• Tilanteissa, joissa nopeita suljinasetuksia ei voi
käyttää
• Jos kuvataan jatkuvasti liikkuvaa kohdetta
FIN-9
Vihjeitä kuvan vakaajan käytöstä
• Kuvan vakaaja ei kompensoi liikkuvan kohteen
aiheuttamaa epäselvää kuvaa.
• Aseta STABILIZER-kytkin asentoon
, kun
otetaan kuvia Bulb-asetusta käyttämällä (pitkä
valotus). Jos STABILIZER-kytkin on asetettu
asentoon
, kuvan vakaajatoiminto saattaa
aiheuttaa virheitä.
• Kuvan vakaaja ei kenties ole täysin tehokas
seuraavanlaisissa tapauksissa:
• Kun kuvataan ajettaessa kuoppaisella tiellä.
• Kun kameraa liikutetaan rajusti
panoraamaotosta varten tilassa 1.
• Kun kuvataan käyttämällä jotakin muuta
tekniikka kuin kohteen seuraamista tilassa 2.
• Kuvan vakaajan käyttö kuluttaa virtaa enemmän
kuin tavallinen kuvaus, joten sitä käytettäessä
voidaan ottaa vähemmän otoksia.
• Kuvan vakaaja toimii noin kaksi sekuntia, vaikka
sormi ei ole suljinpainikkeella. Älä ota objektiivia
pois kuvan vakaajan toimiessa. Tämä aiheuttaa
vikatoiminnon.
• Malleissa EOS-1V/HS, 3, ELAN 7E/ELAN
7/30/33, ELAN 7NE/ELAN 7N/30V/33V, ELAN
II/ELAN IIE/50/50E, REBEL 2000/300, IX, ja
D30 kuvan vakaaja ei toimi itselaukaisimen
toimiessa.
• Kolmijalan käyttö vakauttaa myös kuvaa.
Kolmijalan tyypistä ja kuvausolosuhteista
riippuen joskus saattaa kuitenkin olla parempi
katkaista kuvan vakaajatoiminto pois päältä.
• Kuvan vakaaja on yhtä tehokas kuvattaessa
pitämällä kameraa kädessä ja kuvattaessa
jalustaa käyttämällä.
• Kuvan vakaajatoiminto toimii myös käytettäessä
objektiivia loittorenkaan EF12 II/EF25 II ja
polttovälin muuntajan EF1,4x II/EF2x II kanssa.
• Kuvat saattavat näyttää vääristyneiltä oton
jälkeen kamerasta riippuen, mutta tämä ei
vaikuta kuvaukseen.
• Jos kameran valinnaisella toiminnolla muutetaan
AF-toimintoa käyttävä painike, kuvan vakaaja
toimii painettaessa uudelleen määritettyä AFpainiketta.
FIN-10
8. Äärettömyyden etäisyysmerkki
9. Infrapunaindeksi
Äärettömyyden etäisyysmerkki
Etäisyysmerkki
Kompensoidaan äärettömään tapahtuvan
tarkennuksen tarkennuspisteen siirtyminen, mikä
on tulosta lämpötilan muutoksesta. Tavallisessa
lämpötilassa ääretön on piste, jossa L-merkin
vertikaalinen viiva on samalla kohdalla kuin
etäisyysasteikon etäisyysmerkki.
Jotta manuaalinen tarkennus äärettömän
etäisyyden kohteisiin olisi tarkka, katso
tähtäimestä tai katso suurennettua kuvaa*
nestekidenäytöltä samalla, kun käännät
tarkennusrengasta.
* Kameroille, joissa on Live View –kuvausmahdollisuus.
Infrapunaindeksi korjaa tarkennussäädön
käytettäessä mustavalkoista infrapunafilmiä.
Tarkenna kohteeseen manuaalisesti ja säädä
etäisyyssäätöä sitten siirtämällä tarkennusrengas
vastaavan infrapunaindeksin merkin kohtaan.
Joissakin EOS-kameroissa ei voi käyttää
infrapunafilmiä. Katso EOS-kamerasi käyttöohjeita.
• Infrapunaindeksiasento pohjautuu 800 nm
aaltopituudelle.
• Kompensointimäärä vaihtelee riippuen
polttovälistä. Käytä merkittyä polttoväliä viitteenä
kompensointimäärän säädössä.
• Noudata aina valmistajan ohjeita, kun käytät
infrapunafilmiä.
• Käytä punaista suodatinta kuva otettaessa.
FIN-11
10. Kolmijalan kiinnityspaikan käyttö
Pyörivän kiinnityspaikan säätö
Kolmijalan kiinnityspaikassa oleva suunnan lukkonuppi voidaan löysentää, jotta kiinnityspaikka
voidaan kääntää halutulla tavalla sopivaksi jollekin tietylle kameramallille ja vaaka- ja pystyasennon
muuttamista varten.
Irrottaminen
Irrota objektiivi ensin kamerasta ja sitten kolmijalan kiinnityspaikka objektiivista alla kuvatulla tavalla.
Kiinnitä kolmijalan kiinnityspaikka suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Löysennä suunnan
lukkonuppi.
Käännä kolmijalan
kiinnityspaikkaa ja aseta
kolmijalan kiinnityspaikassa
oleva asennusmerkki
objektiivin vastaavan merkin
kohdalle.
Siirrä kolmijalan rengas pois
objektiivin takaa.
FIN-12
11. Suodattimet (myydään erikseen)
Suodattimia voidaan kiinnittää objektiivin edessä
olevaan suodattimen asennuskierteeseen.
• Jos tarvitaan polarisointisuodatinta, käytä Canon
pyöröpolarisointisuodatinta (77 mm).
• Säädä polarisointisuodatin ottamalla ensin
objektiivin vastavalosuoja pois.
12. Lähikuvaobjektiivit
(myydään erikseen)
500D (77 mm) lähikuvaobjektiivin kiinnittäminen
mahdollistaa lähikuvauksen.
Suurennos on 0,14× – 0,60×.
13. Loittorenkaat
(myydään erikseen)
Loittorengas EF12 II tai EF25 II voidaan
kiinnittää suurennoksia varten. Kuvausetäisyys ja
suurennos on näytetty alla.
EF12 ll
EF25 ll
70
200
70
200
mm
mm
mm
mm
Kamera - kohdeSuurennos
etäisyys (mm)
Lähelle Kauas Lähelle Kauas
538
628
0,23×
0,17×
998
3404
0,28×
0,06×
400
406
0,42×
0,38×
862
1740
0,36×
0,14×
Manuaalista tarkennusta suositellaan tarkkaa
tarkennusta varten.
• Lähikuvaobjektiivia 250D ei voi kiinnittää, koska
objektiiville sopivaa kokoa ei ole.
• Manuaalista tarkennusta suositellaan tarkkaa
tarkennusta varten.
FIN-13
14. Loittorenkaat
(myydään erikseen)
Kun loittorengas EF1,4X II tai EF2X II kiinnitetään, objektiivin tekniset ominaisuudet muuttuvat
seuraavalla tavalla:
Kohta
Loittorengas EF1,4X ll asennettuna
Loittorengas EF2X ll asennettuna
Polttoväli (mm)
98 – 280
140 – 400
Aukko
f/4 – 45
f/5,6 – 64
Vino
25°20’ – 8°50’
16°20’ – 6°10’
Pysty
13°50’ – 4°55’
9°10’ – 3°30’
Vaaka
20°50’ – 7°20’
13°40’ – 5°10’
0,30
0,44
Kuvakulma
Suurin suurennos (×)
• Kiinnitä loittorengas ensin objektiiviin ja kiinnitä objektiivi sitten kameraan. Irrota se kamerasta
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä. Jos objektiivi kiinnitetään kameraan
ensin, tuloksena saattaa olla virheellinen toiminta.
• Objektiiviin ja kameraan voidaan kiinnittää vain yksi loittorengas.
• Jos käytetään loittorengasta objektiivissa, joka on asennettu malliin EOS A2/A2E/5, säädä
valotuksen korjaus asentoon -1/2 pysäytys mallissa EF1,4X II tai -1 pysäytys mallissa EF2X II.
• Automaattitarkennus on yhä mahdollista, kun loittorengas EF1,4X II/EF2X ll on kiinnitetty.
• Kun loittorengas kiinnitetään, automaattitarkennuksen nopeus pienenee, jotta saadaan
säilytetyksi oikea automaattitarkennussäätö.
FIN-14
Tekniset tiedot
Polttoväli/aukko
70 – 200 mm, f/2,8
Objektiivin rakenne
19 ryhmää, 23 elementtiä
Pienin aukko
f/32
Kuvakulma
Vino: 34° – 12°
Lähin tarkennusetäisyys
1,2 m
Maksimi suurennoskerroin
0,21 × (200 mm:llä)
Näkökenttä
308 × 463 – 115 × 171 mm (1,2 m:llä)
Suodattimen halkaisija
77 mm
Suurin halkaisija ja pituus
88,8 × 199 mm
Paino
1490 g
Vastavalosuoja
ET-87
Objektiivin suojus
E-77U/E-77 II
Laukku
LZ1326
Pysty: 19°30’ – 7°
Vaaka: 29° –10°
• Objektiivin pituus mitataan asennuspinnalta objektiivin etureunaan. Lisää 21,5 mm laskeaksesi mukaan E-77U
objektiivin suojuksen ja pölysuojuksen, ja 24,2 mm, kun käytössä on E-77 II.
• Ilmoitettu koko ja pituus koskevat vain objektiivia, ellei toisin mainita.
• Aukkosäädöt on määritetty kamerassa.
• Kaikki ilmoitetut mittaustiedot on mitattu Canon standardien mukaisesti.
• Pidätämme oikeudet muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia ja ulkoasua ilman erillistä ilmoitusta.
FIN-15
CT1-8561-003
0812Ni
© CANON INC. 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement