Canon TS-E 24mm f/3.5L II, TS-E 17mm f/4L User manual

Canon TS-E 24mm f/3.5L II, TS-E 17mm f/4L User manual
00-8562(7587)_H1.qxd 10.2.13 4:54 PM ページ 6
TS-E17mm f/4L
TS-E24mm f/3.5L II
FIN
Käyttöohjeet
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 1
Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta.
Canonin TS-E-objektiivit ovat EOS-kameroihin
suunniteltuja kallistus-/siirto-objektiiveja.
Kallistus-/siirto-objektiivien avulla käyttäjä voi
hallita terävyysaluetta ja kuvattavaa aluetta sekä
korjata kuvan vääristymistä. Nämä ominaisuudet
eivät ole käytettävissä tavanomaisilla
objektiiveilla.
● Jotta saat kaiken hyödyn TS-E-objektiivin käytöstä,
suosittelemme, että käytät sitä seuraavissa
olosuhteissa.
• Käytä EOS-kameraa, jossa on 100% etsinkuva
(EOS-1-, EOS-1D- tai EOS-1Ds-sarja) ruudukolla
varustetun lasermattatähyslasin Ec-D kanssa
• Käytä Live View -toimintoa
• Käytä kolmijalkaa
● Sisäänrakennetulla salamalla varustetuissa EOSkameroissa siirto- ja kääntötoiminnoissa voi olla
joitakin rajoituksia.
Ominaisuudet
1. Asfääri- ja UD-linssielementtien ansiosta kuva
on erittäin terävä.
2. SWC (Subwavelength Structure Coating)
vähentää huomattavasti terävästä kulmasta
päässeen valon synnyttämiä haamukuvia ja
heijastusta.
3. Objektiivia voidaan kallistaa jopa ±6,5°
(mallissa TS-E17mm f/4L) tai ±8,5° (mallissa
TS-E24mm f/3,5L II), ja siirtää jopa ±12mm.
4. Kallistus- ja siirtotoimintoja voidaan käyttää
yhdessä tai erikseen. Kallistus- tai
siirtosuuntaa voidaan muuttaa oikealta
yhdensuuntaiseksi käyttämällä
TS-kääntöominaisuutta.
5. Kallistus- tai siirtosuuntaa voidaan muuttaa
kääntämällä objektiivia.
6. Todella pyöreä aukko mahdollistaa
miellyttävän taustan pehmennyksen.
FIN-1
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 2
a Huomautuksia turvallisuutta varten
a Huomautuksia turvallisuutta varten
Huomautuksia käsittelystä
● Älä katso aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen
esineeseen objektiivin tai kameran kautta. Tämä
saattaa aiheuttaa näön menetyksen. Varsinkin
katsominen aurinkoon suoraan objektiivin kautta on
erittäin vaarallista.
● Olipa objektiivi kiinnitetty kameraan tai ei, älä jätä
sitä aurinkoon kiinnittämättä objektiivin suojusta.
Tällöin objektiivi ei kokoa auringonsäteitä, mikä
saattaisi aiheuttaa tulipalon.
● Kun asennat tai poistat objektiivia, varmista, että
kallistus- ja siirtoasteikot ovat asennossa “0”.
Sormet voivat jäädä väliin, tai kamera voi vaurioitua.
● Kun kallistat tai siirrät objektiivia, kallistus- tai
siirtomekanismin terävät osat tulevat esiin. Vältä
koskettamasta näitä osia.
● Älä käytä siirtotoimintoa yhtä aikaa
kääntötoiminnon kanssa. Voit loukata sormesi, jos ne
jäävät väliin.
● Jos objektiivi viedään kylmästä paikasta
lämpimään, kosteutta saattaa tiivistyä objektiivin ja
sisäisten osien pinnalle. Jotta kosteuden tiivistyminen
saadaan estettyä, pane objektiivi ilmatiiviiseen pussiin
ennen kuin viet sen kylmästä paikasta lämpimään. Ota
objektiivi pois pussista, kun se on lämmennyt. Tee
samoin, kun viet objektiivin lämpimästä paikasta
kylmään paikkaan.
● Älä jätä objektiivia erittäin kuumaan paikkaan kuten
esimerkiksi autoon, johon aurinko paistaa suoraan.
Kuumuus saattaa aiheuttaa objektiivin epäkuntoon
menemisen.
FIN-2
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 3
a Huomautuksia turvallisuutta varten
Toimenpiteet haitallisia säteitä vastaan
Mallissa TS-E17mm f/4L on laaja kuva-alue ja
objektiivi ulkonee etuosasta, joten haitalliset säteet
voivat vaikuttaa siihen. Haitallisen valon tai varjon
estämiseksi suosittelemme säteiden torjumista
pahvinpalalla.
Suosittelemme haitallisten säteiden torjumista myös
mallille TS-E24mm f/3,5L II, jossa tulisi käyttää sekä
vastavalosuojaa että mallille TS-E17mm f/4L tarkoitettua
menetelmää.
Näissä käyttöohjeissa käytetyt selitykset
Varoitus kameran tai objektiivin vikatoiminnan
tai vahingoittumisen estämiseksi.
Lisähuomautuksia objektiivin käytöstä ja
kuvaamisesta.
FIN-3
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 4
Osien nimet
4
Kallistusmerkki
11
Infrapunaindeksi (→ 15)
m
1:3.5
TS
-E
NS
m
2
3
11
7
0.
22
0.5
1.
5
0.4
1.2
0.25
0.3
1
Kallistusasteikko
Objektiivin
asennusmerkki (→ 8)
0
.21
0.7
0.8
Kenttäsyvyysasteikko
(→ 15)
4
1
4
3
NO
5
N
LE
ft
CA
Etäisyysasteikko
(→ 8, 15)
24
m
Etäisyysmerkki
Kallistusnuppi (→ 10)
Liitinpinnat
Siirtonuppi (→ 6, 12)
Siirtomerkki
Siirtoasteikko
Katso tarkemmat tiedot suluissa näkyviltä sivuilta (→ **).
FIN-4
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 5
Osien nimet
Kallistusmerkki
Kallistusasteikko
Kallistuksen lukitusnuppi (→ 10)
Tarkennusrengas (→ 8)
Kallistuksen lukitusnäppäin
(→ 10)
Vastavalosuojan
asennuspaikka
(→ 17)
Siirtomerkki
TS-E17mm f/4L
Käännön lukinnan
vapautuspainike (→ 13)
TS-käännön lukinnan
vapautuspainike (→ 14)
Siirtoasteikko
Objektiivi
Siirron lukitusnuppi (→ 12)
Objektiivin suojuksen
kiinnityspaikka (→ 7)
Suodattimen asennuskierre (→ 18)
Katso tarkemmat tiedot suluissa näkyviltä sivuilta (→ **).
FIN-5
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 6
Siirtonupin suojuksesta
Siirto onnistuu helpommin jos mukana tullut siirtonupin suojus on kiinnitetty (s.4).
Sisäänrakennetulla salamalla varustetuissa EOS-kameroissa suojus osuu kameraan, kun objektiivia
kiinnitetään/irrotetaan, tai kun käytetään siirto/kääntö-toimintoja. Suosittelemme siirtonupin suojusta
EOS-1-, EOS-1D-, EOS-1Ds- ja EOS 5D -sarjoille.
Kiinnitysruuvi
(pituus 3mm)
Irrota siirtonupin ruuvi.
Siirtonupin suojus
Kiinnitä suojus asettamalla se kiinni
siirtonuppiin, ja viimeistele kiinnitys
mukana tulleella ruuvilla.
Kun haluat poistaa suojuksen, irrota
ruuvi ja vedä suojus ulos.
Alkuperäistä siirtonupin ruuvia (pituus 2,2mm) ei voi käyttää pitämään
suojusta paikoillaan. Käytä aina mukana tullutta ruuvia.
Käytä kellosepän ruuvimeisseliä (ristikantaruuvimeisseli) ruuvien
irrottamiseen ja kiinnittämiseen.
FIN-6
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 7
Objektiivin suojuksen kiinnitys/irrotus
(TS-E17mm f/4L)
Mallin TS-E17mm f/4L objektiivi ulkonee etuosasta. Suojellaksesi objektiivia käytä aina objektiivin
suojusta, kun et kuvaa.
24mm
TS-E
CA
NO
N
LE
NS
-E
TS
17
mm
● Irrotus
Kun haluat irrottaa suojuksen, pidä sivulla olevaa
näppäintä pohjassa ja käännä suojusta nuolen
osoittamaan suuntaan, kunnes suojuksen
paikkamerkki osuu punaisen pisteen kohdalle.
Irrotettu objektiivin suojus voidaan kiinnittää
kolmijalkaan mukana tulleella hihnalla.
● Kiinnitys
Kun haluat kiinnittää suojuksen, aseta suojuksen
paikkamerkki objektiivin etuosassa olevan punaisen
pisteen kohdalle, ja käännä suojusta nuolen
osoittamalla tavalla, kunnes objektiivin punainen piste
osuu suojuksen pysäytysmerkin kohdalle.
Älä nosta objektiivia hihnasta, kun suojus on
kiinnitetty objektiiviin. Objektiivi voi pudota ja
hajota.
FIN-7
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 8
1. Objektiivin asennus ja poisto
2. Tarkentaminen
Katso kameran käyttöohjeista tarkemmat tiedot
objektiivin asentamisesta ja poistamisesta.
24mm
TS-E
N
NO
CA
NS
LE
-E
TS
24
mm
● Kun asennat tai poistat objektiivia, varmista, että
kallistus- ja siirto-asteikot ovat asennossa “0”.
● Kun objektiivi on otettu pois, aseta se pystyyn
niin, että sen perä on ylhäällä, jotta objektiivin
pinta ja liitinpinnat eivät naarmuunnu.
● Jos liitinpinnat likaantuvat, naarmuuntuvat tai jos
niihin tulee sormenjälkiä, seurauksena saattaa
olla ruostuminen ja huono liitäntä. Kamera ja
objektiivi eivät kenties toimi oikein.
● Jos liitinpinnoissa on likaa tai sormenjälkiä,
puhdista ne pehmeällä kankaalla.
● Jos irrotat objektiivin, peitä se pölysuojalla.
Kiinnitä se kunnolla asettamalla objektiivin
asennusmerkki ja pölysuojan -merkki ja
kääntämällä myötäpäivään. Poisto tapahtuu
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
Tarkenna TS-E-objektiivi kääntämällä
tarkennusrengasta. (Et voi ottaa kuvia
automaattitarkennuksella.)
● Säädä tarkennus uudestaan sen jälkeen kun
olet käyttänyt kallistusta tai siirtoa.
● Etäisyysasteikko on voimassa vain silloin, kun
kallistusasteikko on asennossa “0”.
Suosittelemme käyttämään LCD-näytön
suurennettua kuvaa tarkentamiseen kameroissa,
jotka sallivat Live View –kuvauksen.
FIN-8
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 9
3. Kallistustoiminto
Kallistustoiminto kallistaa objektiivia suhteessa kuvatasoon. Kun kallistusasteikko on asennossa “0”,
tarkennus- ja kuvaustasot ovat samansuuntaiset. Kallistus siirtää tarkennustason eri kulmaan
kuvaustasoon nähden.
● Esimerkki 1
● Esimerkki 2
Jos kuvaat niin, että suurikokoinen kohde on tarkennettuna kokonaan, sinun pitää yleensä käyttää
pientä aukkoa, jotta syväterävyysalue olisi suuri. Kallistamisen ansiosta voit kuitenkin pitää koko
kohteen tarkennettuna, vaikka syväterävyysalue ei riittäisikään (esimerkki 1). Jos taas kallistat
vastakkaiseen suuntaan, voit tarkentaa tietyn osan kohteesta (esimerkki 2).
FIN-9
19-8562-7587-FIN 10.2.15 6:17 PM Page 10
Kallistamisen käyttö
A
m
24m
mm
Liikuta kallistuksen lukitusnäppäintä nuolen
A osoittamaan suuntaan. Löysää
kallistuksen lukitusnuppi kääntämällä sitä
nuolen B osoittamaan suuntaan.
N
NO
CA
LE
NS
-E
TS
24
TS-E
B
Säädä kallistusmäärää kääntämällä
kallistusnuppia. Tarkenna kääntämällä
tarkennusrengasta.
Pitääksesi kallistusasteikon lukittuna “0”-asennossa,
liikuta kallistuksen lukitusnäppäintä “LOCK”:n
suuntaan ja käännä sitten kallistuksen lukitusnuppia
kohdassa 3 näkyvään nuolen osoittamaan suuntaan.
Lukitse kallistusmäärä kääntämällä
kallistuksen lukitusnuppia nuolen suuntaan.
Kun kallistat objektiivia, kallistusmekanismin
terävät osat tulevat esiin. Vältä koskettamasta
näitä osia.
FIN-10
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 11
4. Siirtotoiminto
Siirtäminen siirtää objektiivin optista akselia samansuuntaisesti kuvaustason keskeltä.
Siirtotoiminnon avulla saadaan hyviä tuloksia alla olevissa tilanteissa.
● Jos kuvaat esimerkiksi rakennusta
tavallisella objektiivilla, rakennuksen
yläosa kallistuu kuvan keskustaa
kohden. Jos pidät kameraa
samansuuntaisesti rakennuksen kanssa
ja siirrät objektiivia, voit korjata
kallistumisefektin.
● Kun kuvaat heijastavaa kohdetta, voit
siirtää kameran sellaiseen kohtaan,
jossa kamera ei näy kuvassa, ja sen
jälkeen ottaa kuvan käyttämällä
siirtotoimintoa. Näin kamera ei näy
kuvassa eikä sinun tarvitse muuttaa
kuvan sommitelmaa.
FIN-11
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 12
Siirron käyttö
24mm
TS-E
N
NO
CA
NS
LE
-E
TS
24
mm
Löysää siirron lukitusnuppia
kääntämällä sitä nuolen
suuntaan.
Säädä siirtomäärää
kääntämällä siirtonuppia.
Tarkenna kääntämällä
tarkennusrengasta.
Lukitse siirtomäärä
kääntämällä siirron
lukitusnuppia nuolen
suuntaan.
Kun siirrät objektiivia, siirtomekanismin terävät osat tulevat esiin. Vältä koskettamasta näitä osia.
Sisäänrakennetulla salamalla varustetuissa EOS-kameroissa objektiivi saattaa osua tielle, kun käytät
siirtotoimintoa.
● Jos siirtomäärä on suuri, valon jakautuminen kuvan eri aluelle saattaa olla erilainen, joten suosittelemme
pienen aukon käyttämistä.
● Siirtotoiminto onnistuu helpommin, jos mukana tullut suojus on kiinnitetty siirtonuppiin (s.6).
FIN-12
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 13
5. Kääntö
Kääntötoiminnon avulla voit muuttaa kallistuksen tai siirron suuntaa
kääntämällä kallistus-/siirtomekanismia.
Kun objektiivi on asennettuna kameraan, paina käännön lukinnan
vapautuspainiketta bajonettia kohti ja käännä sitten kallistus/siirtomekanismia.
● Kääntömekanismia voidaan kääntää ±90°. Objektiivi napsahtaa 30° välein
ja lukittuu paikalleen 90° asennossa.
● Kun käännät objektiivia, aseta kallistus- ja siirtoasteikot asentoon “0”.
● Huomaa, että jos käännät kallistus-/siirtomekanismia nopeasti samaan
aikaan kun painat käännön lukinnan vapautuspainiketta, siirron
lukitusnuppi saattaa osua sormiisi.
● Älä käytä siirtotoimintoa yhtä aikaa kääntötoiminnon kanssa. Voit
loukata sormesi, jos ne jäävät väliin.
● Sisäänrakennetulla salamalla varustetuissa EOS-kameroissa objektiivi
saattaa osua tielle, kun käytät kääntötoimintoa.
Suosittelemme kuvausta lukitulla kääntötoiminnolla tai
napsautustoiminnolla, jotta kuvauksen aikana ei tapahdu siirtomuutoksia.
FIN-13
19-8562-7587-FIN 10.2.15 6:17 PM Page 14
Kallistuksen ja siirron suunnan muuttaminen (TS-kääntötoiminto)
TS-kääntötoimintoa käyttämällä
kallistuksen ja siirron suunnan suhde
voi muuttua oikealta
yhdensuuntaiseksi.
Paina TS-käännön lukinnan
vapautuspainiketta
kiinnityssuunnassa kun objektiivi on
kiinnitetty kameraan, ja käännä
kallistuskomponenttia.
Kun kallistusta ja siirtoa käytetään yhdensuuntaisesti,
seuraavan taulukon harmaalla merkityillä alueilla esiintyy
vinjetointia.
TS-E17mm f/4L
TS-E24mm f/3,5L II
Kallistus- ja siirtosuunta
Kuva-alue
Kallistusmäärä (Aste(et))
8.5
6.5
8
6
7
5
6
4
5
4
3
3
2
6
7
8
9
10 11 12
2
Siirtomäärä (mm)
Pysty
Vaaka
Kulmittain
5 6
7 8
9 10 11 12
6
7 8
9 10 11 12
4
5 6
7 8
8
6
7
5
6
4
5
3
4
8
9
10 11 12
8.5
6.5
8
6
● Napsahtaa 45° asennossa ja lukittuu
joko oikeassa kulmassa tai
yhdensuuntaisesti.
4
8.5
6.5
7
5
6
4
5
4
3
7
8
9
10 11 12
3
2
9 10 11 12
Suosittelemme kuvausta lukitulla TS-kääntötoiminnolla tai
napsautustoiminnolla, jotta kuvauksen aikana ei tapahdu
siirtomuutoksia.
FIN-14
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 15
6. Kenttäsyvyysasteikko
(TS-E24mm f/3,5L II)
1.5 2 3 5
0.5 0.7 1 3
7. Infrapunaindeksi
(TS-E24mm f/3,5L II)
ft
m
22 11 4 4 11 22
Kuvakentän syvyys on tarkkana näkyvän
kuvakohteen edessä ja takana olevan
tarkennustason etäisyys. Kuvakentän syvyyttä
ilmaistaan alueella etäisyysasteikon alla olevien
kuvakentän syvyysviivojen välissä.
● Kenttäsyvyysasteikko on voimassa vain silloin,
kun kallistusasteikko on asennossa “0”.
● Kenttäsyvyysasteikko on likimääräinen osoitin.
1.5 2 3 5
4 0.5 0.7 1 3
ft
m
22 11 4 4 11 22
Infrapunaindeksi korjaa tarkennussäädön
käytettäessä mustavalkoista infrapunafilmiä.
Tarkenna kohteeseen MF-tilassa ja säädä
etäisyyssäätöä sitten siirtämällä
tarkennusrengas vastaavan infrapunaindeksin
merkin kohtaan.
Joissakin EOS-kameroissa ei voi käyttää
infrapunafilmiä. Katso EOS-kamerasi käyttöohjeita.
● Infrapunaindeksiasento pohjautuu 800 nm
aaltopituudelle.
● Noudata aina valmistajan ohjeita, kun käytät
infrapunafilmiä.
● Käytä punaista suodatinta myös kuvaa
otettaessa.
FIN-15
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 16
8. TS-E -jalustasovite
(myydään erikseen)
Joidenkin kameramallien kallistus-, siirto- ja
kääntötoimintoja ei voida käyttää, kun kamera
on asetettu kolmijalkaan. Jos näin käy, aseta
TS-E-kolmijalka-adapteri kameran kolmijalan
kiinnityspaikkaan ennen kameran kiinnittämistä
kolmijalkaan.
9. Valotus
Voit ottaa kuvia automaattivalotuksella (AE), jos
kallistus- ja siirtoasteikot ovat asennossa “0”.
Automaattivalotuksen käyttöä ei suositella, kun
objektiivia kallistetaan tai siirretään, sillä tämä
saattaa aiheuttaa valotusvirheitä.
Suosittelemme, että käytät apunasi niitä
valotusarvoja, jotka ovat käytössä kallistus- ja
siirtoasteikoiden ollessa asennossa “0”. Ota
tämän jälkeen useampi kuva käyttäen
mahdollisimman monia eri valotusasetuksia.
FIN-16
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 17
10. Vastavalosuoja
(TS-E24mm f/3,5L II)
Objektiivin vastavalosuoja EW-88B pitää tarpeettoman valon poissa objektiivista ja suojaa objektiivia
myös sateelta, lumelta ja pölyltä.
24mm
TS-E
N
NO
LE
NS
TS
-E
24
mm
CA
24m
m
mm
NS
LE
TS
-E
24
TS-E
N
NO
CA
Vastavalosuoja kiinnitetään sovittamalla sen
kiinnityskohdan merkki objektiivin edessä olevan punaisen
pisteen kohdalle ja kääntämällä vastavalosuojaa sitten
nuolen osoittamalla tavalla, kunnes objektiivin punainen
piste on vastavalosuojan pysäytysmerkin kohdalla.
Vastavalosuoja voidaan kääntää toisin päin säilytystä
varten.
Kun kiinnität tai poistat vastavalosuojaa, käännä ottamalla kiinni vastavalosuojan pohjasta. Älä käännä
pitämällä kiinni vastavalosuojan kehyksestä, jotta se ei mene rikki.
● Suosittelemme haitallisten säteiden torjuntaan sekä vastavalosuojaa että pahvinpalaa.
● Malliin TS-E17mm f/4L ei ole saatavilla vastavalosuojaa.
FIN-17
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 18
11. Suodattimet (myydään erikseen)
(TS-E24mm f/3,5L II)
Suodattimia voidaan kiinnittää objektiivin edessä
olevaan suodattimen asennuskierteeseen.
● Vain yksi suodatin voidaan kiinnittää.
● Käytä Canonin polarisointisuodatinta (82mm).
Mallin TS-E17mm f/4L kanssa ei voi käyttää
suodatinta.
12. Äärettömyyden tasausmerkki
(TS-E24mm f/3,5L II)
Äärettömyyden tasausmerkki
1.5 2 3 5
0.5 0.7 1 3
ft
m
22 11 4 4 11 22
Etäisyysmerkki
Kompensoidaan äärettömään tapahtuvan
tarkennuksen tarkennuspisteen siirtyminen, mikä
on tulosta lämpötilan muutoksesta. Tavallisessa
lämpötilassa ääretön on piste, jossa L-merkin
vertikaalinen viiva on samalla kohdalla kuin
etäisyysasteikon etäisyysmerkki.
Kaukana olevien kohteiden tarkentamiseksi katso
etsinkuvan suurennetun kuvan* tai LCD-näytön
suurennetun kuvan* läpi samalla kun käännät
tarkennusrengasta.
* Kameroille, joissa on Live View –kuvausmahdollisuus.
FIN-18
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 19
13. Loittorenkaat
(myydään erikseen)
Malliin TS-E24mm f/3,5L II voi liittää polttovälin
muuttajan EF12 II suurennettuja otoksia varten.
Kuvausetäisyys ja suurennos esitetään alla.
Tarkennusala (mm)
EF12 II
Lyhyt
etäisyys
182
Pitkä
etäisyys
198
Suurennuskerroin (×)
Lyhyt
etäisyys
0,85
Pitkä
etäisyys
0,51
● Polttovälin muuttajia EF12 II ja EF25 II ei voi
käyttää mallissa TS-E17mm f/4L.
● Vaikka polttovälin muuttaja EF25 II voidaan
kiinnittää malliin TS-E24mm f/3,5 II, emme
suosittele sitä, koska objektiivin välimatka
kohteeseen on hyvin pieni.
FIN-19
19-8562-7587-FIN 10.2.13 4:37 PM Page 20
Tekniset tiedot
Polttoväli/aukko
Objektiivin rakenne
Pienin aukko
Kulmittain
Kuvakulma
Pysty
(Normaali)
Vaaka
Lähin tarkennusetäisyys
Maks. suurennuskerroin
Kuva-ala
Kallistuksen määrä
Siirron määrä
Kallistusasteikon näyttö
Siirtoasteikon näyttö
Kääntömekanismi
TS-kääntömekanismi
TS-E17mm f/4L
17mm f/4
12 ryhmää, 18 elementtiä
f/22
104°
70° 30’
93°
0,25m
0,14×
168 × 251mm
±6,5°
TS-E24mm f/3,5L II
24mm f/3,5
11 ryhmää, 16 elementtiä
f/22
84°
53°
74°
0,21m
0,34×
72 × 107mm
±8,5°
±12mm
1° muutokset
1mm muutokset
Lukittuu kohdissa –90°, 0° ja +90°, napsahtaa 30° välein
Lukittuu oikeassa kulmassa ja yhdensuuntaisesti, napsahtaa kohdassa 45°
FIN-20
19-8562-7587-FIN
12.7.13 8:06 PM
Page 21
Tekniset tiedot
Suodattimen halkaisija
Suurin halkaisija ja pituus
Paino
Vastavalosuoja
Objektiivin suojus
Kotelo
TS-E17mm f/4L
—
88,9 × 106,7mm
820g
—
Objektiivin suojus 17
LP1219
TS-E24mm f/3,5L II
82mm
88,5 × 106,9mm
780g
EW-88B
E-82/E-82 II
LP1319
● Objektiivin pituus mitataan asennuspinnalta objektiivin etureunaan. Objektiivin suojus ja pölysuojus
lisäävät pituutta 26 mm malliin TS-E17mm f/4L. Lisää mallin TS-E24mm f/3,5L II kanssa 21,5 mm
laskeaksesi mukaan objektiivin suojuksen ja pölysuojuksen E-82, ja 24 mm, kun käytössä on
E-82 II.
● Ilmoitettu koko ja pituus koskevat vain objektiivia, ellei toisin mainita.
● EF1,4 × II/EF2 × II-polttovälin muuttajia, 250D/500D-lähikuvaobjektiiveja ja
gelatiinisuodattimenpitimiä III/IV ei voi käyttää.
● Aukkosäädöt on määritetty kamerassa.
● Kaikki ilmoitetut mittaustiedot on mitattu Canonin standardien mukaisesti.
● Pidätämme oikeudet muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia ja ulkoasua ilman erillistä ilmoitusta.
FIN-21
00-8562(7587)H4_CID_Ver3.3 12.7.13 7:59 PM ページ 1
CT1-8562-002
1208SZ
© CANON INC. 2009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement