Canon LX-MU700 User's Guide

Canon LX-MU700 User's Guide
Käyttöohje
ENGLISH
MULTIMEDIAPROJEKTORI
Copyright. Tekijänoikeudet
Tämän julkaisu, mukaan lukien kuvat, havainnollistukset ja ohjelmisto, ovat suojattu kansainvälisillä
tekijänoikeus laeilla, kaikki oideudet pitätetään. Tätä manuaalia, eikä sen sisältämää materiaalia, ei saa
uudelleen julkaista ilman tekijän kirjallista suostumusta.
© Copyright 2016
Vastuuvapauslauseke
Tämän dokumentin sisältämä tieto voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Valmistaja ei anna mitään
takuita suhteessa tämän julkaisun sisällöstä ja erityisesti torjuu kaikki epäsuorat takuut soveltuvuudesta
kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Valmistaja varaa oikeuden
tämän julkaisun korjaamiseen ja sisällön muutoksiin aika ajoin ilman valmistajan velvollisuutta ilmoittaa
kenellekään tällaisista korjauksista tai muutoksista.
Tavaramerkin tunnustaminen
Kensington on U.S. rekisteröity tavaramerkki kuuluen ACCO Brand Corporationille julkaistuilla
rekisteröinneillä ja vireillä olevilla hakemuksilla muissa maissa eri puolilla maailmaa.
HDMI, HDMI logo, ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n rekisteröityjä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
HDBaseT on HDBaseT Alliance:n tavaramerkki.
Crestron Connected ja Crestron logo ovat Crestron Electronics:n tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, tai molempia, Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Kaikki muut tuotenimet tässä oppaassa kuuluvat niiden omistajille ja tunnustetaan.
Tekijänoikeuksia koskeva huomautus
Huomaa, että kuvien koon suurentaminen tai pienentäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai julkiseen
esittämiseen saattaa rikkoa laillisesti suojattua tekijänoikeutta tai tekijänoikeutta haltijan alkuperäisen
materiaalin.
Tietoa tavaramerkeistä
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja Aero ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä eli Microsoft Corporationin tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Apple Inc.:n, tavaramerkkejä jotka ovat rekisteröity Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
HDMI, sen HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat tavaramerkkejä eli HDMI
Licensing, LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
PJLink on rekisteröity tavaramerkki, eli sovellus josta on jätetty tavaramerkki Japanissa,
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa tai alueilla.
AMX on AMX Corporationin tavaramerkki.
Crestron®, Crestron RoomView®, ja Crestron Connected™ ovat Crestron Electronics Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
i
♦♦ Projektorin asennushuomatus
■■
■■
■■
■■
Sijoita projektori vaakasuoraan asentoon.
Kun asennat projektoria lattialle tai katosta ripustaen, vasemman/oikean kallistuskulman ei tulisi
olla yli 10 astetta. Yli 10 asteen kallistuskulma voi vahingoittaa lamppua.
Jätä vähintään 70 cm tila tuuletusaukon ympärille.
Varmista, että ilmanottoaukot eivät kierrätä kuumaa ilmaa tuuletusaukosta.
Kun käytät projektoria suljetussa tilassa varmista että sisäilman lämpötila kotelolla ei ylitä
käyttölämpötilaa kun projektori on käynnissä, ja ettei ilmanotto ja tuuletusaukkoja ole peitetty.
♦♦ Tarkista sijoituspaikka
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Laita päälle Altitude Mode kun sijoituspaikka on korkealla.
Projektori voidaan asentaa vain pystyasennossa tai ylösalaisin.
Kun asennat kannatinta, varmista että painoraja ei ylity ja että kiinnitys on tukeva.
Vältä asentamista korkeaan lämpötilaan, epäasialliseen jäähdytykseen ja raskaasti pölyisiin
paikkoihin.
Pidä tuote poissa loistelamppujen luota, jotta vältät IR (infrapuna) inteferenssin aiheuttamia
vikatiloja.
VGA IN liitin tulee kytkeä VGA IN-porttiin. Huomaa, että se asennetaan tiukasti ruuveilla molemmilta
puolin kiinnitettäen, varmistaaksesi kunnollisen kiinnityksen signaali johdossa saadaksesi
optimaalisen kuvan.
Virtajohto ja signaalikaapeli tulee kytkeä ennen virran päällelaittamista projektoriin. Aikana jolloin
projektori käynnistyy ja on toiminnassa, ÄLÄ aseta tai poista signaalikaapelia tai virtajohtoa
välttääksesi projektorin vaurioitumisen.
♦♦ Jäähdytyksen huomautukset
Tuuletusaukko
■■
■■
■■
Tuuletusaukon kohdan ei tuIisi olla toisen projektorin linssin edessä illuusioiden välttämiseksi.
Pidä tuuletusaukko vähintään 70 cm päässä muista projektoreista.
Projektori tuottaa massiivisia määriä kuumuutta käytön aikana. Sisäinen tuuletin poistaa lämpöä
projektoria sammuttaessa, ja tämä prosessi voi jatkua jonkun aikaa sen jälkeen kun projektori
siirtyy VALMIUSTILAAN. Paina AC power nappia sulkeaksesi projektorin ja irrota virtajohto. ÄLÄ
irrota virtajohtoa sammumisprosessin aikana, koska se voi vahingoittaa projektoria. Sinä aikana
viivästynyt lämpösäteily vaikuttaa myös projektorin käyttöikään. Sammutus prosessissa saattaa olla
mallien välistä vaihtelua. Kuitenkin kaikissa tapauksissa, irroita virtajohto vasta kun projektori on
VALMIUSTILASSA.
Ilman sisääntulo
■■
■■
■■
Varmista ettei vähintään 50 cm päässä ole esteitä ilman sisääntulon edessä.
Pidä ilman sisääntulo poissa muista lämmön lähteistä.
Vältä voimakkaasti pölyisiä alueita.
♦♦ Virran turvallisuus
■■
■■
■■
■■
■■
Käytä ainoastaan valmistajan virtajohtoa.
Älä laita mitään virtajohdon päälle. Laita johto sellaiseen paikkaan jossa ei kävellä.
Poista kaukosäätimen patterit varastoidessa tai kun et käytä sitä pitkään aikaan.
Pistorasian tulee vastata laitteen virran tarvetta.
ii
♦♦ Lampun vaihto
Lampun vaihtaminen voi olla vaarallista, jos se tehdään väärin. Katso “Projektorin lampun vaihto” sivulta
59 löytääksesi selkeät ja turvalliset ohjeet tämän tekemiseksi. Ennen lampun vaihtoa:
■■ Irroita virtajohto.
■■ Anna lampun viilentyä noin 45 minuuttia.
Varoitukset:
Varatoimet kun vaihdetaan lamppua joka ei toimi
■■ Jos valaistus äkillisesti pysähtyy, joko kun olet kytkenyt projektorin päälle tai kun se on ollut
jonkin aikaa päällä, lamppu voi olla rikkoutunut. Tässä tapauksessa, älä koskaan yritä vaihtaa
lamppua itse. Aina tällöin pyydä palvelua Canonin asiakastukikeskuksesta. Lisäksi, kattoon
asennettuissa projektoreissa, lamppu saattaa pudota kun avaat lampun kannen tai kun yrität
vaihtaa sitä.
■■ Katosta kiinnitetyissä projektoreissa, lamppu voi pudota kun avaat lampun kuoren, tai vaihdon
aikana. Vaihdon aikana, seiso sivussa lampun kuoresta nähden, älä suoraan sen alla.
■■ Jos lamppu rikkoutuu, pöly ja kaasu (sisältää elohopeahöyryä) voi tulla ulos tuuletus
venttiileistä. Jos näin tapahtuu avaa välittömästi ikkunat ja ovet jotta saat tuuletusta
huoneeseen.
■■ Jos tapaturmallisesti hengität sisään lampun kaasua tai saat sen osia silmiin tai suuhun, ota
yhteys lääkäriin.
Tästä käyttöohjeesta
Tämä manuaali on tarkoitettu päteville teknikoille / loppu käyttäjille, ja kertoo kuinka asentaa sekä
käyttää DLP projektoria. Kun mahdollista, asiaan liittyvä tieto—kuten esimerkit ja kuvaukset—ovat
pidetty yhdellä sivulla. Tämä tulostus ystävällinen formaatti on tehty ajatellen mukavuuttasi ja paperin
säästämiseksi, täten myös luonnon suojelemiseksi. Suosittelemme että tulostat vain tarvitsemasi osiot.
iii
Sisällysluettelo
Turvallisuusohjeet.............................................................................................................1
Aloitusohjeet......................................................................................................................12
Paketin tarkastuslista..............................................................................................................................12
Näkymä projektorin osista.......................................................................................................................13
Etuoikea näkymä.............................................................................................................................13
Takavasen näkymä.........................................................................................................................14
Pohja näkymä.................................................................................................................................14
I/O (sisään- ja ulostulo) paneeli.......................................................................................................15
Ohjauspaneeli.................................................................................................................................16
Kaukosäätimen osat................................................................................................................................17
Kaukosäätimen toiminta alue..................................................................................................................19
Kaukosäätimen ID:n asetus projektoriin..................................................................................................19
Kaukosäätimen ID:n (Remote ID) tyhjäys...............................................................................................19
Projektorin ja kaukosäätimen napit.........................................................................................................19
Asennukset ja käyttö........................................................................................................20
Kaukosäätimen paristojen asettaminen..................................................................................................20
Linssin asennus.......................................................................................................................................20
Varkauden esto ruuvin käyttö linssiin..............................................................................................21
Varotoimet projektorin asennukse...........................................................................................................22
Projektorin asentaminen ja asetukset.............................................................................................22
Varoitukset koskien ilmanvaihtoa....................................................................................................22
Projektorin liittäminen..............................................................................................................................23
Tietokoneeseen liittäminen.............................................................................................................23
Video laitteisiin liittäminen...............................................................................................................23
Hallinto laitteisiin liittäminen............................................................................................................24
Liittäminen näytön laukaisimeen.....................................................................................................24
Liittäminen ulkoiseen HDBaseT lähettimeen..................................................................................25
Projektorin käynnistys ja sulkeminen......................................................................................................25
Projektorin tason säätäminen..................................................................................................................26
Tarkennuksen ja zoomauksen säätäminen.............................................................................................27
Säädä vääntymää (Keystone).................................................................................................................27
Linssisiirron säätö....................................................................................................................................27
Pystysuuntainen linssisiirto.............................................................................................................28
Vaakasuora linssisiirto.....................................................................................................................29
Vaakasuora linssin siirto LX-IL01UW (Ultra leveä zoomaus linssi) varten......................................29
Kuvaruutu näytön OSD valikon (Menu) asetukset.........................................................30
OSD valikon (Menu) ohjaimet.................................................................................................................30
Liikkuminen OSD valikoissa............................................................................................................30
OSD valikon kielen valinta.......................................................................................................................31
OSD valikon (Menu) yleiskatsaus...........................................................................................................32
DISPLAY valikko.....................................................................................................................................34
PICTURE valikko.....................................................................................................................................35
Color valikko....................................................................................................................................36
VGA Setup valikko..........................................................................................................................37
LAMPS valikko........................................................................................................................................38
ALIGNMENT valikko...............................................................................................................................39
Lens Control valikko........................................................................................................................40
Lens Memory valikko......................................................................................................................40
Digital Alignment valikko.................................................................................................................42
H/V Alignment valikko.....................................................................................................................43
iv
CONTROL valikko...................................................................................................................................44
Network valikko...............................................................................................................................45
RS232 Menu...................................................................................................................................51
3D valikko........................................................................................................................................55
Control ID valikko............................................................................................................................57
SERVICE valikko.....................................................................................................................................58
Huolto ja turvallisuus........................................................................................................59
Projektorin lampun vaihto........................................................................................................................59
Linssin vaihto...........................................................................................................................................61
Filtterin vaihto..........................................................................................................................................62
Filtterin vaihto vasemmalta puolelta................................................................................................63
Filtterin vaihto oikealta puolelta.......................................................................................................64
Väripyörän vaiht......................................................................................................................................65
Projektorin puhdistus...............................................................................................................................66
Filttereiden puhdistus......................................................................................................................66
Linssien puhdistus...........................................................................................................................67
Laatikon puhdistus..........................................................................................................................67
Kensington® lukon käyttö.........................................................................................................................67
Vianmääritys......................................................................................................................68
Kuva ongelmat........................................................................................................................................68
Lampun ongelmat....................................................................................................................................68
Kaukosäätimen ongelmat........................................................................................................................68
Projektorin huollatus................................................................................................................................69
Tekniset tiedot...................................................................................................................70
Tuotteen tekniset tiedot...........................................................................................................................70
Projektorin mitat......................................................................................................................................71
Projisio mitat............................................................................................................................................72
Linssisarjat..............................................................................................................................................73
LED osoittimen tila..................................................................................................................................74
Virta (Power) LED osoitin................................................................................................................74
LED osoittimen tila..........................................................................................................................74
Lamppu1/Lamppu 2 LED osoitin.....................................................................................................74
Lämpötila LED osoitin.....................................................................................................................74
Sulkija LED osoitin..........................................................................................................................74
Tuettu signaalin sisääntulon ajastus.......................................................................................................75
Tietokone........................................................................................................................................75
3D signaali sisääntulo til..................................................................................................................75
Huomautukset koskien projisionti tilaa....................................................................................................76
Liite.....................................................................................................................................77
Canon LX-MU700 protokolla komento....................................................................................................77
Rajapinta ja vaatimukset (Ver 0,3)..................................................................................................77
Järjestelmän ajokomennot (Operation Command)..................................................................................77
Järjestelmän ajokomennot..............................................................................................................77
Moottoriset ajokomennot.................................................................................................................77
v
Turvallisuusohjeet
Ennen kuin asennnat tai käytät projektoria, lue läpi tämä käyttöohjekirja.
Tämä projektori sisältää monia käteviä toimintoja ja ominaisuuksia. Käyttämällä projektoria oikein voit
hallita näitä ominaisuuksia ja pitää sen hyvässä kunnossa useita vuosia.
Vääränlainen käyttö voi lyhentää käyttöikää, sekä aiheuttaa vikoja, vahinkoja ja muita tapaturmia.
Jos projektorisi ei toimi kunnolla, lue tämä käyttöohje uudestaan, tarkasta operaatiot ja kaapeliliitännät,
ja kokeile ratkaisuja käyttöohjeen “Ongelman raktaisu/Troubleshooting” osiossa. Jos ongelma kaikesta
huolimatta jatkuu, ota yhteys Canonin asiakastukipalveluun.
HUOM!
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
TÄMÄ SYMBOLI OSOITTAA ETTÄ TÄSSÄ LAITTEESSA TAI SEN KOHDASSA ON
LÄSNÄ VAARALLINEN JÄNNITE JOKA AIKEUTTAA SÄHKÖISKUVAARAN.
TÄMÄ SYMBOLI OSOITTAA ETTÄ LAITTEEN OSAAN ON KÄYTTÖOHJEKIRJASSA
TÄRKEITÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTOOHJEITA.
VAROITUS
Ei käytettäväksi tietokonehuoneessa kuten Standard for the Protection of Electronic Computer I Data
Processing Equipment, ANSI / NFPA 75.
Tekijönoikeuksia koskeva huomautus
Huomaa, että kuvien koon suurentaminen tai pienentäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai julkiseen
esittämiseen saattaa rikkoa laillisesti suojattua tekijänoikeutta tai tekijänoikeutta haltijan alkuperäisen
materiaalin.
Tietoa Tavaramerkkeistä
■■ Ethernet on Xerox Corporation rekisteröity tavaramerkki.
■■ Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja Aero ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä eli Microsoft Corporation tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
■■ Mac, Mac OS ja Macintosh ovat Apple Inc., tavaramerkkejä jotka ovat rekisteröity
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
■■ HDMI, sen HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat tavaramerkkejä eli HDMI
Licensing, LLC:n rekisteröityjä tuotemerkkejä.
■■ PJLink on rekisteröity tavaramerkki, eli sovellus josta on jätetty tavaramerkki Japanissa,
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa tai alueilla.
■■ Crestron®, Crestron RoomView®, ja Crestron Connected™ ovat Crestron Electronics, Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
1
Turvallisuus ohjeita
VAROITUS:
■■ TÄMÄ LAITE TÄYTYY MAADOITTAA.
■■ TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA
SATEELLE JA KOSTEUDELLE.
■■ Tämä projektori tuottaa voimakasta valoa projektiolinssistä. Älä katso suoraan linssiin, muuten voi
aiheutua silmävaurioita. Ole erityisen varovainen, etteitvät lapset katso suoraan säteeseen.
■■ Asenna projektori oikeaan asentoon. Muuten seurauksena voi olla vaara.
■■ Älä peitä projektorin ilmanvaihto aukkoja. Ylikuumeneminen voi vähentää projektorin käyttöikää, ja
voi myös olla vaarallista.
■■ Jos projektori on käyttämättä pidemmän aikaa, irrota projektori virtalähteestä.
■■ Älä heijjasta samaa kuvaa pitkään.
Jälkikuva voi jäädä DMD paneeliin johtuen projektorin paneelin ominaisuuksista.
Varoitus koskien katosta roikuttamista
Kun projektori roikkuu katosta, puhdista ilmanottoaukot ja projektorin päällys säännöllisesti pölynimurilla.
Jos jätät projektorin epäpuhtaaksi pitkäksi aikaa, tuulettimet voivat tukkeutua pölystä, ja se saattaa
aiheuttaa käyttöhäiriön tai onnettomuuden.
ÄLÄ ASETA PROJEKTORIA RASVAISIIN, KOSTEISIIN TAI SAVUISIIN OLOSUHTEISIIN KUTEN
KEITTIÖÖN VÄLTTÄÄKSESI LAITERIKKOA JA ONNETTOMUUTTA. JOS PROJEKTORI JOUTUU
TEKEMISIIN ÖLJYN TAI MUIDEN KEMIKAALIEN KANSSA, SEN LAATU VOI HUONONTUA.
♦♦ LUE JA SÄILYTÄ KÄSIKIRJA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.
Kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulee lukea ennen kuin alkaa käyttää tuotetta.
Lue kaikki nämä ohjeet ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. Irrota projektori verkkovirrasta ennen
puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä tai aerosolipuhdistusaineita projektorissa. Käytä kosteaa liinaa
puhdistukseen.
Noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita projektorissa.
Lisäsuojaa projektori ukkosmyrskyn aikana tai kun laitetta ei valvota tai käytetä pitkään aikaan,
irrottamalla se pistorasiasta. Tämä estää vahingot johtuen salamoista ja virtasysäyksistä.
Älä altista laitetta sateelle tai käytä sitä veden lähellä. Esimerkiksi, älä käytä kosteassa kellarissa,
lähellä uima-allasta ... jne.
Älä käytä lisälaitteita jotka eivät ole valmistajan suosittelemia, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
Älä laita tätä projektoria epävakaalla kärrylle, alustalle tai pöydälle. Projektori voi pudota aiheuttaen
vakavia vammoja lapselle tai aikuiselle ja aihauttaen vakavia vaurioita projektoriin. Käytä ainoastaan
valmistajan suosittelemaa tai projektorin mukana ostettua kärryä ja alustaa. Seinä ja hyllykiinnityksessä,
käytä mukana tulleita kiinnitys osia ja työkaluja kiinnittääksesi projektorin turvallisesti.
Laite ja kärry yhdistelmä on siirrettävä varovasti.
Äkilliset pysähdykset, liiallinen voima ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa laite ja
kärry yhdistelmän kaatumisen.
Raot ja aukot, edessä ja takana, ovat tuuletusta varten, jotta laite toimii
luotettavasti, ja ne suojelevat laitetta ylikuumenemiselta.
Tuuletusaukkoja ei saa peittää kankaalla tai muulla materiaalilla, ja pohjan
avattavattavia osia ei saa peittää asettamalla projektoria sängylle, sohvalle,
matolle tai vastaavalle pinnalle. Projektoria ei saa koskaan asettaa patterin tai
muun lämmönlähteen lähelle tai päälle.
Tätä projektoria ei saa sijoittaa sisäänrakennettuun asennukseen, kuten kirjahyllyyn, ellei ilmanvaihto
ole kunnossa.
2
Älä koskaan työnnä minkäänlaisia esineitä projektorin aukkoihin, koska ne voivat koskettaa vaarallisia
jännitteitä tai aiheuttaa oikosulun osissa, joka voi aiheuttaa vian tai sähköiskun. Älä kaada mitään
nestettä projektorin päälle.
Älä asenna projektoria ilmastointilaitteen ilmanvaihtokanavan lähelle.
Projektoria saa käyttää ainoastaan laitetyyppille sopivassa virtalähteessä kuten ilmenee merkinnästä.
Jos et ole varma, minkä tyyppistä virtaa tulee käyttää, ota yhteys Canonin asiakastukikeskukseen tai
paikalliseen sähköyhtiöön.
Älä ylikuormita pistorasioita ja jatkojohtoja sillä se voi aiheuttaa vian tai sähköiskun. Älä aseta mitään
virtajohdon päälle. Älä sijoita tätä projektoria, siten että johto voi vaurioitua ihmisten kävellessä sen
päälle.
Älä yritä huoltaa projektoria itse, koska kansien avaaminen tai poistaminen voi altistaa sinut vaaralliselle
jännitteelle tai muille vaaroille. Anna kaikki huoltaminen osaavalle huoltohenkilöstölle.
Irrota projektori pistorasiasta ja ota yhteyttä osaavaan huoltohenkilökuntaan seuraavissa tapauksissa:
1. Kun virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai kulunut.
2. Jos nestettä on läikkynyt projektoriin.
3. Jos projektori on altistunut sateelle tai vedelle.
4. Jos projektori ei toimi normaalisti, vaikka noudatetaan käyttöohjeita. Säädä vain niitä säätöjä, joita
käsitellään käyttöohjeissa, sillä sopimaton säätäminen saattaa aihouttaa vikoja, jotka usein vaativat
paljon työtä osaavalta teknikolta projektorin palauttamiseksi normaaliin käyttötilaan.
5. Jos projektori on pudonnut tai kotelo on vaurioitunut.
6. Kun projektorissa ilmenee selvä muutos suorituskyvyssä, tämä osoittaa huollon tarvetta.
Jos tarvitaan varaosia, varmista, että huoltomies käyttää valmistajan sopivaksi ilmoittamia varaosia,
joilla on samat ominaisuudet kuin alkuperäisillä osilla. Luvattomat vaihdot saattavat aiheuttaa vian,
sähköiskun tai loukkaantumisen.
Huollon tai korjauksen päätyttyä, pyydä huoltoteknikkoa suorittamaan normaaleja
turvallisuustarkastuksia määrittämään että projektori on turvallisessa käyttökunnossa.
3
AC (=vaihtovirta) virtajohdon vaatimukset
PISTORASIA JOHON LAITE KYTKETÄÄN TULEE OLLA LÄHELLÄ LAITETTA JA HELPOSTI
SAATAVILLA.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi
(SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY)
sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu
kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg
= elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman
määrän.
Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi
kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähköja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten
terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia
aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja.
Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai
käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa
http://www.canon-europe.com/weee, tai http://www.canon-europe.com/battery.
Malli: LX-MU700
Varoitus:
Tämä on luokan A tuote. Kotiolosuhteissa tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän
on ehkä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Projektorin mukana tulevaa ferriittiytimellä varustettua kaapelia on käytettävä laitteen kanssa, jotta se
täyttää luokan A vaatimukset.
Luokka A vaatii suojatun kaapelin käyttämistä.
4
Varoitussymbolit tässä oppaassa
Seuraavassa kuvataan tässä oppaassa käytettyjä varoitussymboleita. Tärkeät projektorin turvallisuutta
koskevat tiedot on merkitty seuraavilla symboleilla. Noudata aina symbolien mukaisia turvaohjeita.
Varoitus
Tarkoittaa sitä, että vääränlainen, ohjeiden vastainen toiminta voi aiheuttaa
kuoleman tai vakavia vammoja. Turvallinen käyttö vaatii, että näitä ohjeita
noudatetaan.
Huomio
Tarkoittaa sitä, että vääränlainen, ohjeiden vastainen toiminta voi aiheuttaa
vammoja. Turvallinen käyttö vaatii, että näitä ohjeita noudatetaan.
5
Käyttöä koskevat varotoimet
Tämä osio sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja. Lue ne huolellisesti ennen projektorin käyttöä
varmistaaksesi asianmukaisen ja turvallisen käytön.
Varoitus
Pidä projektorin pistoke helposti saatavilla asennuksen aikana, jotta projektori voidaan irrottaa
sähkövirrasta tarvittaessa heti tai pidä suojakatkaisija käden ulottuvilla.
Jos jokin seuraavista tilanteista tapahtuu, kytke virta pois päältä, irrota virtajohto pistokkeesta ja ota
yhteys Canon Call Centeriin. Jos näin ei toimita, seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku.
■■ Laitteesta nousee savua.
■■ Laitteesta lähtee outoa hajua tai ääntä.
■■ Projektoriin joutuu vettä tai muuta nestettä.
■■ Jos metalliesine tai jokin muu vieras materiaali on joutunut projektorin sisään.
■■ Jos projektori on pudonnut ja sen ulkokuori on vaurioitunut.
Ota huomioon seuraavat ohjeet virtajohtoa käsitellessäsi. Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena
saattaa olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen.
■■ Älä aseta mitään esineitä virtajohdon päälle, äläkä anna johdon jäädä jumiin projektorin alle.
■■ Älä peitä virtajohtoa matolla.
■■ Älä muuta tai taivuttele, kierrä tai vedä, käännä tai niputa liiallisesti virtajohtoa.
■■ Pidä johto poissa lämmittimien ja muiden kuumien esineiden läheltä.
■■ Älä käytä vaurioitunutta johtoa. Jos virtajohto vaurioituu, hanki vaihtojohto jälleenmyyjältä.
■■ Tämän projektorin mukana toimitettu virtajohto on tarkoitettu vain tämän laitteen kanssa
käytettäväksi. Älä käytä johtoa muiden laitteiden kanssa.
■■ Varmista, että liität maattojohdon maahan.
■■ Liitä maattojohto ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Kun irrotat maattojohdon, muista
irrottaa ensin pistoke pistorasiasta.
6
Varoitus
Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin virtalähdettä, pistoketta ja liittimen käsittelyä koskien. Jos ohjeita
ei noudateta, seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen.
■■ Älä käytä virtalähdettä, jonka jännite on muu kuin ilmoitettu (AC 100 – 240 V).
■■ Älä vedä itse virtajohdosta. Pidä kiinni pistokkeesta tai liittimestä irrottaessasi sen. Virheellinen
käyttö voi vaurioittaa virtajohtoa.
■■ Älä aseta mitään metalliesineitä pistokkeen tai liittimen kontaktipinnoille.
■■ Älä irrota pistoketta tai liitintä märin käsin.
■■ Työnnä pistoke tai liitin kunnolla paikoilleen pohjaan asti. Lisäksi, älä käytä vaurioitunutta
pistoketta, tai pistorasiaa, joka on löysällä.
■■ Kun käytät jatkojohtoa, älä ylitä johdon nimelliskapasiteettia.
■■ Tarkista säännöllisesti pistoke ja pistorasia, ja poista pöly tai lika pistokkeen ja pistorasian väliltä.
Asennusta ja käsittelyä koskevat varotoimet
Kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin projektorin asennusta ja käsittelyä koskien. Jos ohjeita ei
noudateta, seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen.
■■ Älä käytä projektoria paikoissa, joissa se voi kastua, kuten ulkona tai kylpyammeen tai suihkun
lähellä.
■■ Älä aseta projektorin päälle vettä sisältäviä astioita.
■■ Älä kosketa projektoria, virtajohtoa tai kaapeleita ukkosilmalla.
■■ Älä liikuta projektoria ennen kuin olet kytkenyt virran pois päältä, irrottanut pistokkeen
pistorasiasta ja irrottanut muut kaapelit.
■■ Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin puhdistat tai huollat projektoria.
■■ Irrota pistoke pistorasiasta ennen objektiivin asennusta tai vaihtoa. Jos näin ei tehdä, saattaa
seurauksena olla sähköisku tai loukkaantuminen.
7
Varoitus
Kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin projektorin asennusta ja käsittelyä koskien. Jos ohjeita ei
noudateta, seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen.
■■ Älä poista projektorin suojakoteloa, äläkä pura sitä. Projektorin sisäosat sisältävät
korkeajännitteisiä osia, sekä kuumia osia. Jos tarkastus, huolto tai korjaus on tarpeen, ota
yhteys Canon Call Centeriin.
■■ Älä pura tai muuta projektoria (mukaan lukien kulutusosat) tai kaukosäädintä.
■■ Älä katso suoraan tuuletusaukkoihin käytön aikana.
■■ Älä aseta mitään esineitä projektorin aukkoihin, kuten ilmanottoaukkoon tai tuuletusaukkoon.
■■ Älä aseta paineistettua pulloa tuuletusaukkojen eteen. Sisällön paine saattaa kasvaa
tuuletusaukkojen kuumuuden takia, mikä saattaa johtaa räjähdykseen.
■■ Objektiivin siirtotoiminto liikuttaa objektiivia ylös, alas, vasemmalle ja oikealle moottorin avulla.
Älä koske objektiiviin sen liikkuessa. Se saattaa johtaa henkilövahinkoon.
■■ Ennen objektiivin vaihtoa odota vähintään tunti projektorin sammuttamisen jälkeen niin, että laite
viilenee kunnolla. Jos näin ei tehdä, saattaa seurauksena olla palovamma tai loukkaantuminen.
■■ Kun puhdistat pölyä tai likaa objektiivista jne, älä käytä syttyviä suihkeita. Projektorin sisällä
olevan lampun lämpötila on korkea, joten se saattaa sytyttää kipinän ja aiheuttaa tulipalon.
■■ Älä katso suoraan projektorin objektiiviin, kun projektori on käytössä, sillä siitä lähtee
voimakkaita valonsäteitä. Valoon katsominen saattaa vahingoittaa silmiä. Kiinnitä erityistä
huomiota siihen, etteivät pienet lapset tee niin.
■■ Kun asetat projektorin korotetulle alustalle käyttöä varten, varmista, että alusta on tasainen ja
tukeva.
■■ Katso kattoon kiinnittämisen varotoimet asennusoppaasta, joka tulee kattotelineen mukana
(myydään erikseen).
■■ Kun projektori on asennettu kattoon, laita projektori ensin lattialle tai työpöydälle ennen kuin
vaihdat tai kiinnität objektiivin. Jos näin ei toimita, projektorista saattaa pudota ulos osia, mikä
saattaa johtaa onnettomuuteen tai henkilövahinkoon.
8
Varoitus
Lamppua koskevat varotoimet
Tässä projektorissa on korkeapaineinen elohopealamppu, jota on käsiteltävä varovasti ja tarkkaan
ohjeiden mukaisesti.
Elohopealampulla on seuraavat ominaisuudet.
■■ Lamput tummuvat ajan myötä.
■■ Isku, hankaus tai käyttö, kun lamppu on loppuun käytetty, saattaa aiheuttaa lampun
rikkoutumisen (liittyy kova ääni) tai palamisen.
■■ Lamput rikkoutuvat todennäköisimmin sen jälkeen, kun lampun vaihtoviesti on näytetty (katso
“Projektorin lampun vaihto” sivulta 59). Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian.
■■ Lamppujen käyttöikä vaihtelee huomattavasti lamppujen välillä ja riippuu käyttöympäristöstä.
Jotkin lamput voivat vikaantua tai rikkoutua ensimmäisen käyttökerran jälkeen.
■■ Valmistaudu siihen pitämällä varalamppua.
Huomioi seuraavat varotoimet lampun vaihtamisen aikana tai kun lamppu on rikkoutunut. Jos näin ei
tehdä, saattaa seurauksena olla sähköisku tai loukkaantuminen.
■■ Irrota pistoke pistorasiasta ja odota vähintään tunti ennen lampun vaihtamista.
■■ Rikkoutuneista lampuista saattaa mennä lasinsiruja projektorin sisälle. Ota yhteys Canon Call
Centeriin projektorin sisäosien puhdistusta ja tarkastusta, sekä lampun vaihtoa varten.
Varoituksia rikkinäisten lamppujen vaihtamisesta
■■ Jos valo yllättäen sammuu, joko virran kytkemisen jälkeen tai kun projektori on ollut päällä jonkin
aikaa, lamppu saattaa olla rikkoutunut. Älä yritä vaihtaa lamppua itse. Voit milloin tahansa kysyä
neuvoa Canon Call Centeristä.
■■ Lamppu saattaa pudota kattoon asennetuista projektoreista, kun avaat lampun kannen tai
vaihdon aikana. Kun vaihdat lamppua, asetu seisomaan lamppukotelon sivulle, ei suoraan alle.
■■ Jos lamppu rikkoutuu, pölyä ja kaasua (sisältää elohopeahöyryä) saattaa virrata ulos
tuuletusaukoista. Jos näin käy, avaa ikkunat ja ovet välittömästi tuulettaaksesi huoneen
kunnolla.
■■ Jos hengität vahingossa lampun kaasua tai saat siruja silmiisi tai suuhusi, ota heti yhteys
lääkäriin.
Varoitus
Kaukosäätimen paristoja koskevat varotoimet
Kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin paristoja käsitellessäsi. Jos näin ei tehdä, saattaa seurauksena
olla tulipalo tai loukkaantuminen.
■■ Älä lämmitä tai pura paristoja äläkä aiheuta oikosulkua. Älä myöskään altista paristoja tulelle.
■■ Älä yritä ladata uudelleen paristoja, jotka on toimitettu kaukosäätimen mukana.
■■ Poista paristot, kun ne on käytetty loppuun, tai jos niitä ei käytetä kaukosäätimessä pitkään
aikaan.
■■ Muista vaihtaa molemmat paristot yhtä aikaa. Älä käytä samaan aikaan kahta erityyppistä
paristoa.
■■ Sijoita paristot niin, että niiden (+)- ja (-)-navat koskettavat oikeita johtimia.
■■ Jos paristoista vuotaa nestettä ja sitä kulkeutuu ihollesi, huuhtele neste huolellisesti iholtasi.
9
Huomio
Kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin projektorin asennusta ja käsittelyä koskien.
■■ Jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta turvallisuuden
varmistamiseksi. Tämän laiminlyöminen aiheuttaa tulipalovaaran, jos pölyä kerääntyy
pistokkeeseen tai liitäntään.
■■ Kotelon osat tuuletusaukkojen yläpuolella ja ympärillä saattavat tulla kuumiksi projisoinnin
aikana. Jos kosket näihin alueisiin käytön aikana, voit saada palovammoja. Kiinnitä erityistä
huomiota siihen, etteivät pienet lapset koske näihin kohtiin. Älä myöskään aseta mitään
metalliesineitä tuuletusaukkojen yläpuolelle tai ympärille. Projektorin säteilemän kuumuuden
takia se saattaa johtaa onnettomuuteen tai loukkaantumiseen.
■■ Älä aseta projektoria paikkaan, jossa se altistuu öljyiselle savulle tai höyrylle, kuten lähelle
keittiön työtasoja tai ilmankostuttajia. Se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
■■ Älä aseta projektorin päälle painavia esineitä, äläkä istu tai seiso laitteen päällä. Kiinnitä erityistä
huomiota siihen, etteivät pienet lapset tee niin. Projektori saattaa kaatua, mikä voi johtaa laitteen
vaurioitumiseen tai henkilövahinkoihin.
■■ Älä aseta projektoria epävakaalle tai vinolle pinnalle. Projektori saattaa kaatua tai pudota, mikä
saattaa johtaa henkilövahinkoon.
■■ Älä aseta mitään esineitä objektiivin eteen projisoinnin aikana. Se saattaa johtaa tulipaloon.
■■ Esitelmän pitäjien tulee seistä projektorin edessä paikassa, jossa valo ei ole liian kirkas ja siten,
ettei heidän varjonsa osu näyttöön.
Kun käsittelet lamppua, kiinnitä huomiota seuraaviin ohjeisiin.
■■ Älä käsittele lamppua heti sen käytön jälkeen. Kytke virta pois päältä ja odota noin tunti, jotta
lamppu ja projektori viilenevät riittävästi. Jos näin ei tehdä, seurauksena saattaa olla palovamma
tai loukkaantuminen lampun tai projektorin kuumuuden takia.
3D-sisällön katselua koskeva huomautus
Huomio
Noudata seuraavia ohjeita 3D-sisältöä katsellessa.
■■ 3D-sisällön katselu ei ole suositeltavaa valoherkille potilaille, sydänvikoja omaaville potilaille,
raskaana oleville naisille, vanhuksille ja vakavasti sairaille ja/tai epilepsiapotilaille.
■■ 3D-sisällön katseleminen ei ole suositeltavaa, jos fyysinen kunto on heikko, lepo on tarpeen tai
kun alkoholia on nautittu.
■■ Lopeta 3D-sisällön katselu, jos seuraavia oireita esiintyy. Jos vastaava oire esiintyy, lopeta
3Dsisällön katselu välittömästi ja pidä tauko, kunnes oire menee ohi.
■■ Kuvat ovat kaksi kertaa epäselvempiä tai kuvaa ei nähdä kolmiulotteisesti.
■■ Väsymystä tai epämiellyttäviä tunteita esiintyy.
■■ Pidä taukoja, jos katselet 3D-sisältöä pitempään. Seurauksena voi olla silmien väsyminen. Jos
3Dsisältöä katsellaan pitkään tai kaltevasta kulmasta, silmät voivat rasittua.
■■ Vanhempien on oltava lasten kanssa ja lapsia on tarkkailtava, sillä lapset eivät osaa yhdistää
epämiellyttävää oloa 3D-sisällön katseluun. Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset eivät saa
katsella 3D-sisältöä.
■■ Optimaalinen 3D-katseluetäisyys näytöstä on noin 3 kertaa pystysuuntaiseen näytön kokoon
nähden tai sitä enemmän. Silmien tulee olla näytön tasolla.
10
Huomio
Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin kantaessasi tai siirtäessäsi projektoria.
■■ Tämä projektori on tarkkuuslaite. Älä kaada sitä, äläkä altista sitä iskuille. Se saattaa johtaa
toimintavikaan.
■■ Kun kannat tai pidät projektoria pystyssä objektiivin asennuksen jälkeen, älä pidä kiinni
objektiivista. Tämä voi vahingoittaa objektiivia.
■■ Älä käytä projektorin kuljetukseen mitään pakkaus- tai iskunvaimennusmateriaaleja,
jotka toimitettiin projektorin mukana sen ostohetkellä. Projektorin suojausta ei voida
taata, jos käytettyjä pakkaus- tai iskunvaimennusmateriaaleja käytetään uudestaan. Osia
iskunvaimennusmateriaalista (kuten styroksipaloja) saattaa myös joutua projektorin sisään
aiheuttaen toimintavian.
■■ Objektiivi on irrotettava ennen projektorin kuljettamista. Muuten projektoriin kuljetuksen aikana
kohdistuvat iskut voivat vahingoittaa objektiivia. Käyttäjän ei pitäisi itse irrottaa tai asentaa
objektiivia. Varmista, että asennustoimenpiteen suorittaa valtuutettu teknikko tai ota yhteys
Canon Call Centeriin.
■■ Irrota projektoriin liitetyt kaapelit. Projektorin kantaminen kaapeleiden ollessa kiinni saattaa
johtaa onnettomuuteen.
■■ Laita säädettävät jalat sisään ennen projektorin siirtämistä. Jalkojen jättäminen päälle saattaa
aiheuttaa vaurioita.
Huomio
Käyttöä koskevat varotoimet.
■■ Älä koske objektiiviin paljain käsin. Se saattaa heikentää kuvan laatua.
■■ Jos projektori tuodaan yhtäkkiä kylmästä lämpimään paikkaan, objektiiviin tai peileihin saattaa
tiivistyä kosteutta, mikä voi aiheuttaa epätarkan kuvan. Odota, kunnes tiivistynyt vesi haihtuu
pois, niin että projisoitu kuva palaa normaaliksi.
■■ Älä asenna projektoria erittäin viileään tai lämpimään paikkaan. Se saattaa johtaa
toimintavikaan. Katso “Tuotteen tekniset tiedot”-kohdasta lisätietoa käyttölämpötilasta.
■■ Älä aseta projektorin päälle mitään esineitä, jotka saattavat kuumetessaan muuttaa muotoaan
tai väriään.
■■ Projektorin asetukset täytyy säätää, jos projektoria käytetään korkealla olevissa paikoissa
tai ylöspäin tai alaspäin projisointiin. Säätämisen tekemättä jättäminen voi lyhentää lampun
käyttöikää tai vaurioittaa lamppua. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Canon Call Centeriin.
■■ Älä asenna projektoria korkeajännitejohtojen tai sähkövirtalähteen lähelle.
■■ Älä käytä projektoria pehmeällä alustalla, kuten nukka- tai vaahtomuovimatolla. Projektorin
sisälämpötila voi kohota niin paljon, että aiheutuu toimintahäiriö.
■■ Älä tuki tuulettimen ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoja. Jos ilmanotto- tai ilmanpoistoaukko
on tukossa, lämpö ei pääse ulos projektorin sisältä. Tämä voi lyhentää lampun käyttöikää tai
aiheuttaa toimintahäiriön.
■■ Jos projektori asennetaan väärään suuntaan, siitä saattaa seurata toimintavika tai onnettomuus.
Älä asenna projektoria siten, että sen toinen sivu on korkeammalla tai se on kallistettuna
vasemmalle tai oikealle.
■■ Asenna projektori siten, että ilmanotto- ja poistoaukkojen ja seinän välillä on riittävästi tilaa. Jos
näin ei tehdä, seurauksena saattaa olla laitteen toimintavika.
■■ Älä aseta projektoria paikkaan, joka on kostea, jossa on paljon pölyä, öljyistä savua tai
tupakansavua. Se saattaa johtaa optisten osien, kuten objektiivin ja peilin likaantumiseen, sekä
saattaa heikentää kuvan laatua.
11
Aloitusohjeet
Paketin tarkastuslista
Avaa huolellisesti projektorin paketti ja tarkista että siinä on seuraavat osat:
Projektori
ENTER
EXIT
MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Kaukosäädin
(ja kaksi AA paristoa)
Virtajohto (2,5M/8,2 ft)
Tietokone johto (1,8M/5,9 ft)
CD-ROM
(Tämä käyttöohje)
Tärkeän tiedon vihko
Takuukortti
Väriympyräkone*
Varkauden esto ruuvi linssiin
M4 x 0,7 x 70 mm
Pölysuoja
Ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään, jos jokin osa puuttuu, on vahingoittunut tai jos laite ei toimi. On
suositeltavaa säilyttää alkuperäinen pakkausmateriaali jos joskus täytyy palata laitteen takuuhuoltoon.
* Kuuden segmentin väripyörä (6 segmenttinen-BRT), optimoitu kirkkaus, on itted vakiona. Käytä
valinnaista väriympyrää (6 segmenttinen-COL) optimoidun värin saavuttamiseksi.
12
Näkymä projektorin osista
Etuoikea näkymä
1
2
3
4
Osa
5
6 78
9
10
Nimiöee
11 12
Kuvaus
1
Filteri kansi
Sisäinen tuuletin ottaa ilmaa projektoriin sisääntuloluukusta.
2
Etu IR vastaanotin
Vastaanottaa IR (infrapuna) signaalin kaukosäätimestä.
3
Väriympyräkoneen kuori Liuta vaihtaaksesi väriympyrää.
4
Linssin vapautinnappi
Paina vaihtaaksesi projektorin linssiä.
5
Linssi
Projektio linssi. (Valinnainen.)
6
LED osoittimet
Näyttävät projektorin toimintatilaa.
7
Filtteri
Puhdista filtteri joka 500 tunti lisätäksesi projektorin käyttöikää.
8
Filtterin kuori
Sisäinen tuuletin ottaa viileää ilmaa projektoriin sisääntuloluukusta.
9
Säädettävät jalat
Säätävät projektorin kulman tasoa.
10
I/O paneeli
Käytä ottaaksesi yhteyttä muihin laitteisiin.
11
Kensington lukitus
Kiinnitä kiinteään esineeseen Kensington® lukitus systeemillä.
12
Ohjauspaneeli
Käytä nappeja valitaksesi tai säätääksesi projektorin asetuksia.
13
Takavasen näkymä
1
2
Osa
3
4
Nimiöee
5
Kuvaus
1
Taka IR vastaanotin
Vastaanottaa IR (infrapuna) signaalia kaukosäätimestä.
2
Pakoaukko/
poistoventtiili
Lämpö poistuu projektorista pakoaukon kautta. Varmista että
pakoaukko on puhdas.
3
Lampun kuori
Irrota lampun vaihtamisesta.
4
Filtteri
Puhdista filtteri joka 500 tunti jatkaaksesi projektorin käyttöikää.
5
Filtterin kansi
Sisäinen tuuletin ottaa viileää ilmaa projektoriin sisäänottoluukusta.
Pohja näkymä
1
2
2
3
1
1
Osa
Nimiöee
Kuvaus
1
Säädettävät jalat
Säädä projisio kulman tasoa.
2
Kiinnitysruuvien reiät
Reiät ruuvveille kattokiinnitystä varten.
3
Turvallisuus palkki
Lisäominaisuus projektorin turvaksi.
14
I/O (sisään- ja ulostulo) paneeli
1
2
9
Osa
3
10
4
11
5
12
13
Nimiöee
6
7
8
14
Kuvaus
1
HDBaseT/LAN*
Yhdistä RJ45 kaapeliin.
2
COMPUTER-1
Yhdistä RGB, HD komponenttiin tai PC:seen.
3
3D SYNC OUT
Yhdistä 3D IR synkronointi signaali lähettimeen.
4
MONITOR-OUT
Yhdistä muihin näyttö laitteisiin lisänäytön vaihtoehtona.
5
DVI-D
Yhdistä DVI-D laitteisiin.
6
HDMI
Yhdistä HDMI laitteisiin.
7
DisplayPort
Yhdistä laitteisiin joissa on DisplayPort laite.
8
COMPUTER-2
Kytke BNC-tyyppiset tuloliittimet RGB tai YPbPr / YCbCr
lähtösignaali video laitteeseen.
9
CONTROL
Liitä tietokoneeseen järjestelämän ylläpitoa tai huoltoa varten.
10
TRIGGER
Tarjoaa 12V (+/- 1,5) lähtöliittimen näytön toimintaan.
11
Virtakatkaisin
Käynnistä tai sammuta AC virta projektorista.
12
Liitä tietokoneeseen huoltoa varten.
13
Virtapistoke
Yhdistä projektori seinäpistorasiaan saadaksesi virtaa.
14
REMOTE
Yhdistä 1,5 mm liitin langalliseen kaukosäätimeen.
Huomautus:
Jos video laitteetteessasi on useita tulolähteitä, on suositeltavaa liittää ne ensisijaisesti
HDMI / DVI-D liittimellä, komponenttiin (VGA:n kautta), saadaksesi paremman kuvanlaadun.
* Huomautukset koskien HDBaseT:iä
■■ Käytä suojattua kaapelia jolla on luokitus CAT5e tai parempi.
■■ Maksimi siirtomatka on 100 m.
■■ Kuitenkin, ko. siirtomatka voi olla lyhempi joissain ympäristöissä.
■■ Älä käytä LAN kaapelia kun se on kietoutunut tai nippuuntunut.
■■ LAN kaapelin kiinnittäminen tai irrottaminen projision aikana voi aiheuttaa kohinaa.
■■ Liitettävyys kaikkien markkinoilla olevien HDBaseT lähettimien kanssa ei ole taattu.
■■ Jotkut HDBaseT lähettimet eivät mahdollista oikeaa projisiota käyttäessä niitä yhdistämään lähde
laitteisto projektoriin.
15
Ohjauspaneeli
Osa
1
2
9
10 11
3
12
4
13 14
5
6
7
8
15 16
Nimiöee
Kuvaus
1
POWER
Paina käynnistääksesi tai sammuttaaksesi projektorin.
2
INPUT
Paina valitaksesi sisääntulon lähteen.
3
AUTO PC
Paina aloittaaksesi automaattisen synkronointi menettelyn.
4
ASPECT
Paina vaihtaaksesi seuraavaan kuvasuhdeasetuksen.
5
CENTER LENS
Paina keskittääksesi linssin.
Huomautus:
Keskitä linssi aina kun se on asennettu.
6
SHUTTER
Paina avataksesi tai sulkeaksesi sulkimen.
7
FOCUS
Paina säätääksesi tarkennusta projisoituun kuvaan.
8
ZOOM
Paina säätääksesi projisoidun kuvan kokoa.
9
MENU
Paina nähdäksesi tai piilottaaksesi OSD valikon.
10
▲
Siirtyymiseen ja muuttaaksesi OSD asetuksia.
11
◄
Siirtyymiseen ja muuttaaksesi OSD asetuksia.
12
▼
Siirtyymiseen ja muuttaaksesi OSD asetuksia.
13
ENTER*
Paina käyttöönottaaksesi muutetut asetukset.
14
►
Siirtyymiseen ja muuttaaksesi OSD asetuksia.
15
EXIT
Paina palataksesi edelliseen tasoon tai poistuaksesi OSD valikosta.
16
LENS-SHIFT
Paina siirtääksesi linssiä ylös, alas, oikealle tai vasemmalle.
* Linssin säätö ruutu tulee näkyviin kun ENTER näppäintä painetaan silloin kun OSD valikko ei ole
näytöllä.
16
Kaukosäätimen osat
Kaukosäätimen varotoimet
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Käsittele kaukosäädintä varovasti.
Vältä liiallista kuumutta ja kosteutta.
Älä kuumenna tai pura paristoja.
Älä heitä paristoja tuleen.
Jos et tule käyttämään kaukosäädintä pitkään aikaan, ota paristot pois.
Varmista että paristojen navat (+/-) ovat oikein päin.
Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä, tai erillaisia paristoja yhdessä.
Hävitä/kierrätä paristot paikallisten lakien ja ohjeiden mukaisesti.
1
2
3
18
19
4
20
5
21
6
7
8
9
10
22
ENTER
23
EXIT
MENU
24
25
26
11
12
13
1
2
3
4
5
6
27
14
15
16
17
7
8
9
28
0
29
30
Tärkeää:
1. Vältä käyttämästä projektoria kirkkaassa loistelamppujen valossa. Tietyt korkean taajuuden
loisteputket voivat häiritä kaukosäätimen toimintaa.
2. Varmista että kaukosäätimen ja projektorin välillä ei ole esteitä.
3. Projektorin painikkeissa ja näppäimissä on samoja toimintoja kuin vastaavissa kaukosäätimen
painikkeissa. Tämä käyttöohje kuvaa kaukosäätimen toimintoja.
4. Käytä ainoastaan kaukosäädintä (LX-RC01).
Osa
Nimiöee
Kuvaus
1
LED merkkivalo
Palaa kun painat jotain nappia.
2
ON
Paina käynnistääksesi projektorin.
3
ZOOM
Paina säätääksesi projisoidun kuvan kokoa.
4
FOCUS
Paina säätääksesi projision tarkkuutta.
5
▲
Siirtyymiseen ja muuttaaksesi OSD asetuksia.
17
Osa
Nimiöee
Kuvaus
6
◄
Siirtyymiseen ja muuttaaksesi OSD asetuksia.
7
▼
Siirtyymiseen ja muuttaaksesi OSD asetuksia.
8
MENU
Paina nähdäksesi tai piilottaaksesi OSD valikon.
9
BLANK
Paina avataksesi tai sulkeaksesi sulkijan.
10
AUTO PC
Paina aloittaaksesi automaattisen synkronointi menettelyn.
11
COMPUTER1
Paina vaihtaaksesi sisääntuloksi COMPUTER1.
12
HDMI2
Paina vaihtaaksesi sisääntuloksi HDMI.
13
HDMI1
Paina vaihtaaksesi sisääntuloksi HDMI.
14
3G-SDI
Ei toimitoa.
15
DisplayPort
Paina vaihtaaksesi sisääntuloksi DisplayPort.
16
CLEAR
Resetoi tallennettu kaukosäätimen ID.
17
FREEZE (*1)
Paina jäädyttääksesi projisoitu kuva.
18
OFF
Paina sammuttaaksesi projektori.
19
TEST PATTERN
Paina näyttääksesi testikuvio ja paina uudelleen vaihtaaksesi
seuraavaan testikuvion. Paina EXIT palataksesi projisoituun
kuvaan.
20
LENS-SHIFT
Paina siirtääksesi linssiä ylös, alas, oikealle tai vasemmalle.
21
ENTER (*2)
Paina käyttöönottaaksesi valinta tai muutetut asetukset.
22
►
Siirtyymiseen ja muuttaaksesi OSD asetuksia.
23
EXIT
Paina palataksesi edelliseen tasoon tai poistuaksesi OSD:stä.
valikosta.
24
STATUS
Paina nähdäksesi SERVICE valikko (OSD).
25
COMPUTER2
Paina vaihtaaksesi sisääntuloksi COMPUTER2.
26
ASPECT
Paina vaihtaaksesi seuraavaan kuvasuhdeasetuksen.
27
DVI
Paina vaihtaaksesi sisääntuloksi DVI.
28
HDBaseT
Paina vaihtaaksesi sisääntuloksi HDBaseT.
29
ID SET
Paina asettaaksesi kaukosäätimen ID:n.
30
Numero nappäimet
Paina numero näppäimiä asettaaksesi kontrolli ID:n (Control ID) tai
kaukosäätimen ID:n (Remote ID).
(*1) Tämä toiminto on käytössä 2D signaalille.
(*2) Linssin säätö ruutu tulee näkyviin kun ENTER näppäintä painetaan silloin kun OSD valikko ei ole
näytöllä.
18
Kaukosäätimen toiminta alue
Kaukosäädin käyttää infrapunalähetystä hallitakseen projektoria. Edellyttäen, että et pidä kaukosäädintä
kohtisuorassa projektorin sivuilla tai takana, kaukosäädin toimii hyvin noin 10 metrin säteellä ja
30 astetta yli tai alle projektorin tason. Jos projektori ei tottele kaukosäädintä, siirrä sitä hieman
lähemmäksi.
30 astetta
30 astetta
EN
R
TE
NU
ME
1
EN
IT
EX
R
TE
NU
ME
10 m
4
2
7
5
3
1
8
4
6
IT
EX
10 m
0
2
9
7
5
3
8
6
0
9
Kaukosäätimen ID:n asetus projektoriin
Operoidaksesi useita projektoreja itsenäisesti, aseta tämä ID toiminto.
■■ “Remote ID” on kaukosäätimeen.
■■ “Control ID” on projektoriin. Katso sivu 57.
1. Paina ID SET nappia kolme sekunttia. Led merkkivalo kaukosäätimessä vilkkuu.
2. Määrittääksesi kaukosäätimen Remote ID, paina ja pidä pohjassa 2 numeroista lukua (01 ~
99) kutakin näppäintä vähintään 1 sekunnin ajan. Kun kerran aloitettu, ID määrittelyssä on
aikaa kymmenen sekuntia saattaa se loppuu. Kymmenen sekuntin jälkeen, sinun tulee aloittaa
toimintajärjestyksen alusta.
Huomautus:
Tehdas oletus on “X / X”. “X” tarkoittaa kaikki ID:t. Jonka vasen puoli on kontrolli ID “Control ID”. Ja
oikea puoli kaukosäätimen ID “Remote ID”. Katso sivu 57.
Kaukosäätimen ID:n (Remote ID) tyhjäys
Paina ID SET ja CLEAR nappeja viisi sekunttia. Kaukosäätimen takavalo vilkkuu tarkoittaen että ID on
putsattu.
Projektorin ja kaukosäätimen napit
Projektoria voi ohjata käyttäen kaukosäädintä tai nappeja projektorin sivussa. Kaikki operaatiot voidaan
tehdä kaukosäätimellä, kuitenkin sivussa olevien nappien käyttölaajuus on rajoitettu.
19
Asennukset ja käyttö
Kaukosäätimen paristojen asettaminen
■■
■■
■■
Varmista että paristot on asennettu navat oikein.
Älä käytä uusia ja vanhoja tai erillaisia paristoja yhdessä.
Jos et tule käyttämään kaukosäädintä pitkään aikaan, ota paristot pois, välttääksesi mahdollisia
vuodoista seuraavia vahinkoja.
1. Liuta paristojen kuorta kuten kuvassa.
2. Aseta kaksi AA paristoa lokeroon, varmista että paristojen
navat ovat oikein päin.
3. Liuta paristojen kuori takaisin paikalleen.
Linssin asennus
1. Poista pölysuoja.
2. Poista uusi linssi paketista.
3. Poista linssien kuoret uusien linssien takaa ja edestä.
Poista ne ennen kuin jatkat.
20
4. Puhdista uudet linssit ennen asennusta. Pidä huolta että
vältät naarmutusta puhdistaessa uusien linssien pintaa.
5. Varmista että kiinnitin on ylöspäin ja uudet linssit
työnnetään kiinnitykseen.
6. Käännä uusia linssejä myötäpäivään, kunnes on
kuultavissa naksahdus joka merkitsee että linssi on
kiinnitetty ja oikein paikallaan.
7. Vedä varovasti uutta linssiä varmistaaksesi että se on
lukkiutunut paikoilleen. Jos uusi linssi ei lähde pois on
se asetettu oikein.
Huomautus:
■■ Projektori tukee linssimuisti toimintoa. Tee muisti toiminto joka kerta kun asennat uuden linssin.
■■ Varmista että toimeenpanet keskitä linssi Center Lens toiminnon kun olet vaihtanut linssin.
■■ Katso käyttöohjeesta myös valinnaisesta linssistä.
Varkauden esto ruuvin käyttö linssiin
Välttääksesi tapaturmallista linssin irrottamista, kiinnitä
mukana oleva varkauden esto ruuvi linssiin, projektorin
alapuolelle.
21
Varkauden esto
ruuvi linssiin
Varotoimet projektorin asennukse
Korkealaatuinen kuva projektiosta on saatavilla ainoastaan kun projektori on asennettu oikein. Yleisesti,
valon lähteet jotka kohtaavat kuvan tulee eliminoida tai minimoida, siten kuin on mahdollista. Kuvan
kontrasti luonnollisesti vähenee, jos valo suoraan paistaa kuvaan, kuten ikkuinoista tulevista säteistä tai
kuvan päällä olevista valonheittimistä. Kuvasta voi tällöin tulla haalistunut ja ei kirkas.
Projektorin asentaminen ja asetukset
Projektorissa on kuusi ruuvireikää (M4 x 0,7 x 12mm) projektorin pohjassa kattoon asentamista varten.
Asennus vaihtoehdot ovat seuraavat:
■■ Front Table: Asenna projektori pöydälle ja projisoi kuva eteenpäin.
■■ Rear Table: Asenna kuva ruudun taakse ja projisoi se ruudun päälle.
■■ Front Ceiling: Kiinnitä projektori kattoon ja projisoi kuva eteenpäin.
■■ Rear Ceiling: Kiinnitä projektori kattoon ruudun taakse ja projisoi se ruudun päälle.
■■ Up + Front: Projektori on asennettu pystysuoraan ylöspäin ja kuva projisoidaan kattoon
kiinnitettyyn näyttöön.
■■ Down + Front: Projektori on asennettu pystysuoraan alaspäin kuva projisoidaan lattiaan
kiinnitettyyn näyttöön.
Varoitukset koskien ilmanvaihtoa
Tuote on korkea kirkkauksinen projektori. Filttereiden sisäänotot sijaitsevat vasemmalla ja oikealla
puolella riittävän jäähdytysilman saamiseksi. Projektorissa on kaksi venttiiliä takana viileän ilman poistoa
varten Kun asennat, varmista että sisään- ja ulostulo venttiilit saavat tarpeeksi tilaa jotta jäähdytys
systeemi toimii kunnolla. Vähintään 50 cm sisääntuloissa ja 70 cm ulostuloventtiilissä on normaalisti
tarpeeksi.
Varmista että projektorin venttiilien lähellä ei ole esteitä tai syttyvää materiaalia kun projektori on
asennettu, jotta tarvittava viilennys saadaan toimimaan systeemille.
50cm
tai enemmän
50cm
tai enemmän
PRESS
Release
Lens
70 cm
tai enemmän
Huomautus:
■■ Epäasiallinen jäähdytys voi aiheuttaa projektorin toimintojen pysähtymisen johtuen
ylikuumenemisesta.
■■ Ylikuumeneminen voi lyhentää komponenttien ja lamppujen käyttöikää.
■■ Jos asennusvaatimukset tekevät välttämättömäksi asennuksen rakenteisiin tai suljettuun tilaan,
sisään- ja ulostulo venttiilejä ei tule peittää ylikuumenemisen välttämiseksi.
22
Projektorin liittäminen
Tietokoneeseen liittäminen
Monitori
Pöytätietokone tai kannettava tietokone
Video laitteisiin liittäminen
DVD
23
Hallinto laitteisiin liittäminen
OFF
ER
POW
T PAT
ON
ZOO
US
M
N
TER
TES
FT
LEN
S SHI
FOC
ER
ENT
EXIT
TUS
STA
U
MEN
C
BLA
O SYN
AUT
ER1
PUT
COM
NK
ECT
ASP
2
DVI
I2
HDM
5
I1
HDM
4
3D
Synkrosointi
lähetin
3
ER2
PUT
COM
1
lay
Disp
SDI
3G-
7
AR
CLE
Por
t
6
aseT
HDB
9
8
ID
SET
EZE
FRE
0
700
MU
LX-
Pöytätietokone tai
kannettava tietokone
IES
SER
Kaukosäädin
Liittäminen näytön laukaisimeen
Projektorin kuvan ruutu
24
Liittäminen ulkoiseen HDBaseT lähettimeen
Pöytätietokone tai
kannettava tietokone
DVD
HDBaseT lähetin
VGA IN
Hallinnointi PC
YPbPr
RJ45
LAN
HDMI
RS-232
RJ45
Hubi/keskus
Hallinnointi PC
Projektorin käynnistys ja sulkeminen
1. Liitä virtajohto projektoriin. Liitä toinen pää seinän
pistorasiaan.
2. Paina virta nappi päälle.
R
TTE
P.
P2
P1
STA
TUS
R
WE
PO
LAM
LAM
SHU
25
TEM
3. Varmista että POWER LED merkkivalo on pysyvän
punainen.
Paina POWER nappia projektorissa tai ON nappia
kaukosäätimessä käynnistääksesi projektorin.
Katso “Virta (Power) LED osoitin” sivulta 74.
4. Paina source nappeja kaukosäätimessä tai INPUT
nappia projektorissa valitaksesi haluamasi sisääntulon
lähteen (input source). (Input selection = sisääntulon
valinta).
5. Paina POWER nappia projektorissa tai OFF nappia
kaukosäätimessä näyttääksesi “Power Off? / Press
Power again” (”Virta pois? / Paina Power nappia
uudestaan) komentovalikon.
6. Paina POWER nappia projektorissa tai OFF nappia
kakosäätimessä sammuttaaksesi projektorin.
Jäähdytys tuuletin jatkaa pyörimistään hetken sen
jälkeen kun (power) virta näppäin on käännetty kiinni
asentoon tai kun virtajohto on irrotettu.
Huom:
■■ Käytä projektorin mukana tulevaa virtajohtoa.
■■ Varmista projektorin virta vaatimukset ennen asennusta, jotta voit olla varma että virtalähde
vastaa projektorin vaatimuksia.
Varoitus:
Älä irrota virtajohtoa ja älä sammuta virtaa näppäimestä ennen kuin POWER LED virta LED valo on
pysyvän punainen – osoittaen että projektori on jäähtynyt.
Projektorin tason säätäminen
Huomioi seuraava kun asennat projektoria:
■■ Projektori pöydän tai telineen tulee olla suorassa tasossa ja tukeva.
■■ Sijoita projektori siten että se on kohtisuorasti näyttöön.
■■ Varmista että kaapelit ovat kiinni ja poissa tieltä välttääksesi kompastumista niihin ja välttääksesi
vaurioita ja tapaturmia.
Tasataksesi projektoria asennus pinnalla, kierrä kallistuksensäädintä kunnes haluamasi kulma on
saavutettu.
26
Tarkennuksen ja zoomauksen säätäminen
1. Paina FOCUS +/- projektorissa tai kaukosäätimessä terävöittääksesi projisoitua kuvaa.
2. Paina ZOOM +/- projektorissa tai kaukosäätimessäsäätääksesi muuttaaksesi kuvan kokoa
(ZOOM + lisää kuvan kokoa, ZOOM - vähentää kuvan kokoa).
ENTER
MENU
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Säädä vääntymää (Keystone)
1.
2.
3.
4.
Paina MENU. Paina ◄ näppäimillä ► liikkuaksesi kohtaan ALIGNMENT.
Paina ▲ näppäimillä ▼ kunnes olet Keystone valikon kohdalla.
Paina ENTER mennäksesi keystone hallinto valikkoon.
Paina ◄ tai ► korjataksesi vääntymää (keystone).
Kun kuvasuhde on asetettu todelliseksi matala resoluutio (low-resolution) tilaan, OSD voi olla pois
alueelta riippuen vääntymä (Keystone) säädöstä.
Linssisiirron säätö
Projektorissa on linssinsiirron ominaisuus ja kuva voidaan säätää pystysuunnassa siirtämättä
projektoria.
27
Pystysuuntainen linssisiirto
Pöytään kiinnitetyn projektorin linssi voi liikkua alhaalta ylös 0%-50% (0,5V).
Im
ag
Im
e
ag
3\VW\VVLLUWR
e
Ma
x. 0
,5V
V
Ma
x. 0
,5V
/LQVVLQNHVNXV
Kattoon kiinnitetyn projektorin linssi voi liikkua ylhäältä alas 0%-50% (0,5V).
/LQVVLQNHVNXV
V
e
ag
3\VW\VVLLUWR
Im
,5V
x. 0
Ma
,5V
x. 0
Ma
e
ag
Im
■■
■■
■■
Edellä mainitun linssin siirron ohjausalue kuuluu LX-IL01UW (ultra leveä zoomaus linssi),
LX-IL02WZ (leveä zoomaus linssi), LX-IL03ST (standardi zoomaus linssi), LX-IL04MZ
(keskimmäinen zoomaus linssi), LX-IL05LZ (pitkä zoomaus linssi), LX-IL06UZ (ultra pitkä zoomaus
linssi), paitsi LX-IL07WF (lyhyt zoomaus linssi).
Optisen suorituskyvyn taattu ohjausalue linssin siirtoa varten vaihtelee asennetun linssin mukaan.
LX-IL07WF (lyhyt zoomaus linssi), optisen suorituskyvyn taattu ohjausalue on rajoitettu asemassa
0%.
28
Vaakasuora linssisiirto
Kuvaa voidaan siirtää vaakasuorasti oikealle tai vasemmalle enintään 10% (0,1H) siirtämättä
projektoria.
Ma
x. 0
,5V
V
Im
ag
e
0,1
H
/LQVVLQNHVNXV
H
0,1
H
■■
■■
■■
Edellä mainitun linssin siirron ohjausalue kuuluu LX-IL02WZ (leveä zoomaus linssi), LX-IL03ST
(standardi zoomaus linssi), LX-IL04MZ (keskimmäinen zoomaus linssi), LX-IL05LZ (pitkä zoomaus
linssi), LX-IL06UZ (ultra pitkä zoomaus linssi).
Optisen suorituskyvyn taattu ohjausalue linssin siirtoa varten vaihtelee asennetun linssin mukaan.
LX-IL07WF (lyhyt zoomaus linssi), optisen suorituskyvyn taattu ohjausalue on rajoitettu asemassa
0%.
Vaakasuora linssin siirto LX-IL01UW (Ultra leveä zoomaus linssi) varten
Kuva voidaan siirtää vaakasuorasti oikealle tai vasmmalle 6,70%:iin (0,067H) heittimen siirtämättä.
Ma
x. 0
,5V
V
Im
ag
/LQVVLQNHVNXV
0,0
67
H
e
H
0,0
67
H
■■
■■
Edellä mainitun linssin siirron ohjausalue kuuluu LX-IL01UW (ultra leveä zoomaus linssi).
Optisen suorituskyvyn taattu ohjausalue linssin siirtoa varten vaihtelee asennetun linssin mukaan.
29
Kuvaruutu näytön OSD valikon (Menu)
asetukset
OSD valikon (Menu) ohjaimet
Projektorissa on OSD valikko joka mahdolistaa kuvan säätämisen sekä lukuisia asetuksia.
Liikkuminen OSD valikoissa
Voit käyttää ▲, ▼, ◄ nuolinäppäimiä ► kaukosäätimessä tai projektorin nuolinäppäimiä liikkuaksesi
asetus valikoissa.
ENTER
MENU
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1.
2.
3.
4.
5.
Paina MENU mennäksesi OSD asetus valikkoon.
Valikkoja (menu) on kuusi. Paina ◄ nuolinäppäimiä ► liikkuaksesi pitkin valikkoja.
Paina ▲ nuolinäppäimiä ▼ liikkuaksesi ylös ja alas valikossa.
Paina ◄ nuolinäppäimiä ► vaihtaaksesi asetusten arvoja.
Paina MENU sulkeaksesi OSD valikon tai palataksesi edelliseen valikkoon.
30
OSD valikon kielen valinta
Aseta OSD valikon kieli (oletuskieli: English/englanti) sopivimmaksi ennen jatkamista.
1. Paina MENU. Paina ◄ nuolinäppäimiä ► liikkuaksesi osioon CONTROL.
2. Paina ▲ nuolinäppäimiä ▼ kunnes Kielivalikko Language on valittu.
3. Paina ▲ nuolinäppäimiä ▼ kunnes haluamasi kieli on valittu.
4. Paina MENU kolmesti sulkeaksesi OSD valikon.
31
OSD valikon (Menu) yleiskatsaus
Päävalikko
DISPLAY
PICTURE
LAMPS
Alavalikko
Asetus
Input Selection
HDMI / DVI-D / Computer-1 / Computer-2/BNC / DisplayPort /
HDBaseT
Test Pattern
Color Bar / Crosshatch / Burst / Red / Green / Blue / White
/ Black / H Ramp / Uncorrected Red / Uncorrected Green /
Uncorrected Blue / Uncorrected White / Uncorrected Black / Off
Color Space
Auto / YCbCr / YPbPr / RGB-PC / RGB-Video
Input Lock
Auto / 48Hz / 50Hz / 60Hz
Background
Logo / Blue / Black / White
Auto PC Adjust
Auto / Always
Auto PC
Enter
Blue Only
On / Off
Picture Mode
Presentation / Standard / Video
Contrast
0 ~ 200
Brightness
0 ~ 200
Saturation
0 ~ 200
Hue
0 ~ 200
Gamma
Film / Graphics / Video / Linear / PC
Color
Color Temperature
Native / 5400K / 6500K / 9300K
White Balance
Red Offset / Green Offset / Blue Offset /
Red Gain / Green Gain / Blue Gain
Hue
Red / Green / Blue / Cyan / Magenta /
Yellow
Saturation
Red / Green / Blue / Cyan / Magenta /
Yellow
Gain
Red / Green / Blue / Cyan / Magenta /
Yellow
White Gain
Red / Green / Blue
Sharpness
0 ~ 31
Noise Reduction
0 ~ 15
Aspect Ratio
5:4 / 4:3 / 16:10 / 16:9 / 1.88 / 2.35 / Letterbox / Auto / True Size
Overscan
Off / Crop / Zoom
VGA Setup
H Total / H Start / H Phase / V Start
Mode
Dual / Lamp 1 / Lamp 2 / Single
Power
Normal / Eco / Custom Power Level
High Altitude
On / Off
Custom Power Level 75% ~ 100% (32 steps)
Lamp Warning
Display
On / Off
Lamp 1 Status
On / Off
Lamp 2 Status
On / Off
Tehdas asetukset, Factory Settings, (resetoinnin jälkeen) ovat lihavoiduilla kirjaimilla.
32
Päävalikko
Alavalikko
ALIGNMENT
Projection Mode
Front Table / Rear Table / Front Ceiling / Rear Ceiling / Up +
Front / Down + Front
Lens Control
Enter to Zoom/Focus
Lens Memory
Load Memory
Memory 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Edit Memory
Memory 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
CONTROL
Center Lens
Enter
Keystone
-80 ~ +80
Digital Alignment
Digital Zoom / Digital Pan / Digital Scan / Reset
H/V Alignment
H Zoom / V Zoom / H Shift / V Shift / Reset
Standby Mode
Standard / ECO / Network
Auto Power Off
On / Off
Direct Power On
On / Off
Network
IP Address
192.168.0.100
Subnet mask
255.255.255.0
Gateway
192.168.0.254
DHCP
On / Off
Apply
OK / Cancel
Baud rate
115200 / 57600 / 38400 / 19200 / 14400 /
9600 / 4800 / 2400
Channel
Local / HDBaseT
RS232
SERVICE
Asetus
Startup Logo
On / Off
Trigger
On / Off
Auto Search
On / Off
Dynamic Black
On / Off
3D
3D Format
Off / Auto / Side by Side / Top and
Bottom / Frame Sequential
DLP Link
Off / On
3D Swap
Normal / Reverse
3D 24Hz Display
96Hz / 144Hz
Language
English / Français / Español / Deutsch / Português / Nederlands
/ Italiano / русский / 简体中文 / 繁體中文 / 한국어 / 日本語
Control ID
Control ID Enable
Off / On
Control ID Number
1 ~ 99
Remote ID Number
1 ~ 99
Model
LX-MU700
Serial Number
XXXXXXXXXXXX
Software Version 1
MP05-SE06-RD01-9B07
Software Version 2
0D06-LD11-PD06-3090
Control / Remote ID
X/X
Active Source
Computer-1
Pixel Clock
148.50 MHZ
Signal Format
1920 x 1080P
H/V Refresh Rate
H: 67.5 KHZ V: 60 HZ
Lamp 1 / 2 Time
xxxx / xxxx HRS
Power On Time
xxxx HRS
Factory Reset
Reset Everything ?
OK / Cancel
Tehdas asetukset, Factory Settings, (resetoinnin jälkeen) ovat lihavoiduilla kirjaimilla.
33
DISPLAY valikko
Nimiö
Kuvaus
Input Selection
Paina ENTER mennäksesi Input Selection valikkoon.
Test Pattern
Paina ENTER näyttääksesi eri testikuvat projektorin asennuksen
tarkastukseen. Paina EXIT sulkeaksesi testikuvan.
Color Space
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi väriavaruutta. Vaihtoehdot ovat Auto,
YCbCr, YPbPr, RGB-PC ja RGB-Video.
Input Lock
Paina ◄ näppäimiä ► lukitaksesi sisääntulon lähteen sisäisen synkronointi
signaalin.Vaihtoehdot ovat Auto, 48Hz, 50Hz ja 60Hz.
Background
Paina ◄ näppäimiä ► määrittääksesi taustakuvan kun ei ole signaalia.
Vaihtoehdot ovat Logo, Blue, Black ja White.
Auto PC Adjust
Paina ◄ näppäimiä ► asettaaksesi automaattisen synkronoinnin
sisääntulon signaaliin. Vaihtoehdot ovat Auto ja Always.
Auto PC
Paina ENTER suorittaaksesi automaattisen synkronoinnin sisääntulo
signaaliin.
Blue Only
Laittaa Blue Only, ainoastaan sininen tilan, päälle/pois (On/Off). Käytetään
huollossa.
34
PICTURE valikko
Nimiö
Kuvaus
Picture Mode (*1)
Paina ◄ näppäimiä ► valitaksesi kuvan toimintatilan. Vaihtoehdot ovat
Presentation, Standard ja Video.
Contrast
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi projisoidun kuvan kontrastia.
Brightness
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi projisoidun kuvan kirkkautta.
Saturation (*2)
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi värien saturaatiota.
Hue (*2)
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi värisävyä jäljentääksesi todellisia värejä.
Gamma
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi gamma korjausta projisoituun kuvaan.
Vaihtoehdot ovat Film, Graphics, Video, Linear ja PC.
Color
Paina ENTER mennäksesi Color valikkoon. Katso “Color valikko” sivulta
36.
Sharpness
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi terävyyttä.
Noise Reduction
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi projisoidun kuvan kohinaa.
(*1) Kuva tila (Picture Mode) on asetettu standardi 3D projisioon.
(*2) Säätö on mahdollinen ainoastaan kun video signaali on sisääntulona.
35
Nimiö
Aspect Ratio
Kuvaus
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi projision kuvasuhdetta.
Aspect ratio/Kuvasuhde 16:10:
Native input/Alkuperäinen
sisääntulo 16:10
Output aspect ratio/
Ulostulon kuvasuhde 16:9
Output aspect ratio/
Ulostul. kuvas.1.88
Output aspect ratio/
Ulostulon kuvauhde 5:4
Output aspect ratio/
Ulostulon kuvasuhde 4:3
Output aspect ratio/
Ulostulon kuvauhde 2.35
Output aspect ratio/Ulostulon Output aspect ratio/Ulostulon Output aspect ratio
kuvasuhde Letterbox
Kuvasuhde Auto(maattinen) Ult. kuv.s. todellinen true size
Aspect ratio/Kuvasuhde 4:3:
Native input/Alkuperäinen
sisääntulo 4:3
Output aspect ratio/
Ulostulon kuvasuhde 16:9
Output aspect ratio/
Ulostul. kuvas.1.88
Output aspect ratio/
Ulostulon kuvauhde 5:4
Output aspect ratio/
Ulostulon kuvasuhde 4:3
Output aspect ratio/
Ulostulon kuvauhde 2.35
Output aspect ratio/Ulostulon Output aspect ratio/Ulostulon Output aspect ratio
kuvasuhde Letterbox
Kuvasuhde Auto(maattinen) Ult. kuv.s. todellinen true size
Overscan
Paina ◄ näppäimiä ► piilottaaksesi projisoidun kuvan reunoja poistaaksesi
kohinaa. Vaihtoehdot ovat Off, Crop ja Zoom.
VGA Setup*
Paina ENTER mennäksesi VGA Setup valikkoon. Katso “VGA Setup
valikko” sivulta 37.
* Säätö on mahdollinen ainoastaan kun signaalit tietokoneesta on sisääntuloilla Computer-1 ja
Computer-2/BNC.
Color valikko
Nimiö
Kuvaus
Color Temperature
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi värilämpötilaa. Vaihtoehdot ovat Native,
5400K, 6500K ja 9300K.
White Balance
Paina ENTER mennäksesi White Balance valikkoon. Paina ▲, ▼, ◄ or ►
säätääksesi asetuksia.
36
Nimiö
Kuvaus
Hue
Paina ENTER mennäksesi Hue valikkoon. Paina ▲, ▼, ◄ or ► säätääksesi
asetuksia.
Saturation
Paina ENTER mennäksesi Saturation valikkoon. Paina ▲, ▼, ◄ or ►
säätääksesi asetuksia.
Gain
Paina ENTER mennäksesi Gain valikkoon. Paina ▲, ▼, ◄ or ►
säätääksesi asetuksia.
White Gain
Paina ENTER mennäksesi White Gain valikkoon. Paina ▲, ▼, ◄ or ►
säätääksesi asetuksia.
VGA Setup valikko
Nimiö
Kuvaus
H Total
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi H Total tietokoneiden Computer-1 /
Computer-2/BNC välistä signaalia.
H Start
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi H Start tietokoneiden Computer-1 /
Computer-2/BNC välistä signaalia.
H Phase
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi H Phase tietokoneiden Computer-1 /
Computer-2/BNC välistä signaalia.
V Start
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi V Start tietokoneiden Computer-1 /
Computer-2/BNC välistä signaalia.
37
LAMPS valikko
Nimiö
Kuvaus
Mode
Paina ENTER mennäksesi Mode valikkoon. Paina ▲ näppäimiä ▼
valitaksesi lampun tilan. Vaihtoehdot ovat Dual, Lamp 1, Lamp 2 ja Single.
Huomio:
1. Lamp 1/2 tilassa, projektori vaihtaa lamppua kun ilmenee vikatila.
Tällöin tämän merkkivalo vilkkuu.
2. Järjestelmän uudelleen käynnistys on suositeltavaa kun lamppu tila
on asetettu Single tilaan. Single tilassa, projektori valitsee lyhemmän
lampun käyttöiän aloittaessa, ja käyttää sitä kun lamppu on päällä (ON).
3. Lampun käyttöikä voi lyhentyä jos käyttäjä vaihtelee nopeasti lamppu
tiloja. Lamppu tilojen vaihtamis toiminto on pois päältä kunnes se on
suorittanut edellisen toiminnon loppuun.
4. Lamppu tilojen asetukset eivät ole käytössä ennen kuin lampun muutos
on saatu suoritettua loppuun. Tämä kestää noin 5 minuuttia.
Power
Paina ◄ näppäimiä ► valitaksesi virta tilan. Vaihtoehdot ovat Normal, Eco
ja Custom Power Level.
High Altitude
Tämä asetus vaaditaan seuraavissa olosuhteissa.
Lämpötila
Korkeus merenpinnasta
5°C ≤ , ≤ 23°C
1200 m ~ 3000 m
23°C < , ≤ 40°C
1219 m ~ 3048 m
Paina ◄ näppäimiä ► ottaaksesi käyttöön ja poistaaksesi käytöstä
projektoria viilentävän tuulettimen.
Huomautus:
Jos projektori on käytössä korkeassa kuumuudessa tai suuren korkeuden
ympäristössä, se saattaa sammua automaattisesti. Tällä asetuksella,
voit ottaa käyttöön High Altitude valitsemalla On ja asettaa tuulettimen
toimimaan nopeammin ylläpitääksesi oikean viileys tason projektorissa.
Custom Power Level
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi kustomoitua virta tasoa. Toiminto on
saatavilla ainoastaan kun Power on Custom Power Level.
38
Nimiö
Kuvaus
Lamp Warning Display
Paina ◄ näppäimiä ► ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä varoitus
viestin.
Määritä näkyykö lampun vaihto viesti sen jälkeen kun lamppua on käytetty
määritelty aika.
■■ Asettamalla viestin näyttö kiinni/Off asetukseen poistat viestin
vaihtolampun asettamiseksi ja lampun vaihto varoitus viestin.
Katsoaksesi vaihto ajankohtaa, tarkista lamppu ajan laskurista.
■■ Lamput joita käytetään vielä vaihto ajankohdan jälkeen rikkoutuvat
todennäköisemmin. Vaihda uuteen lamppuun niin pian kuin
mahdollista.
Lamp 1 Status
Näyttää tämän hetkisen lampun 1 tilan.
Lamp 2 Status
Näyttää tämän hetkisen lampun 2 tilan.
ALIGNMENT valikko
Nimiö
Kuvaus
Projection Mode
Paina ◄ näppäimiä ► valitaksesi projektion tilan. Vaihtoehdot ovat Front
Table, Rear Table, Front Ceiling, Rear Ceiling, Up + Front ja Down +
Front.
Lens Control
Paina ENTER mennäksesi Lens Control valikkoon. Katso “Lens Control
valikko” sivulta 40.
Lens Memory
Paina ENTER mennäksesi Lens Memory valikkoon. Katso “Lens Memory
valikko” sivulta 40.
Center Lens
Paina ENTER säätääksesi linssi oletus keski asentoon.
Huomautus:
Kalibroi linssi aina kun linssi on kiinnitetty projektoriin.
Keystone
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi pystysuoraa vääntymää joka johtuu
projektio kulmasta.
39
Nimiö
Kuvaus
Digital Alignment*
Paina ENTER mennäksesi Digital Alignment valikkoon. Katso “Digital
Alignment valikko” sivulta 42.
H/V Alignment
Paina ENTER mennäksesi H/V Alignment valikkoon. Katso “H/V Alignment
valikko” sivulta 43.
* Tämä toiminto on harmaana ja pois käytöstä 3D projisiolla. Lisäksi, asetukset jotka on tehty 2D
projisiossa resetoituvat (muuttuvat 0:ksi) kun 3D projisio on laitettu päälle.
Lens Control valikko
Vaihda linssimuutos (Lens Shift), Zoom/Keskitä (Focus) valikoiden välillä painamalla ENTER
näppäintä.
Nimiö
Kuvaus
Zoom
Paina ▲ näppäimiä ▼ säätääksesi linssin zoomausta.
Focus
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi linssin tarkkuutta.
Shift V
Paina ▲ näppäimiä ▼ säätääksesi linssin vaakasuoraa asentoa.
Shift H
Paina ◄ näppäimiä ► säätääksesi linssin pystysuoraa asentoa.
Lens Memory valikko
Nimiö
Kuvaus
Load Memory
Paina ENTER mennäksesi linssimuisti listaan. Paina ▲ näppäimiä ▼
valitaksesi ja paina ENTER toimeen pannaksesi linssi asetuksen.
Edit Memory
Paina ENTER mennäksesi linssimuisti listaan. Katso “Edit Memory” sivulta
41.
40
Huom:
Projektori voi tallentaa tietoa linssin sijainnista muistiin. Maksimissaan kymmenen linssi asetus
tietoa (mukaan lukien keskitä/focus, zoomaus/zoom, ja linssi muutos asetukset) voidaan tallentaa,
ja linssi voidaan palauttaa näihin asentoihin.
■■ Kun tallennetut linssi asetukset palautetaan, kuvat voivat projisoitua hieman eri sijainneilla kuin
on tallennettu.
■■ Määrittelemällä jossain määrin pienemmän kuvakoon kuin ruudun koko (kuva alue) on,
mahdollistuu vaihtaminen useisiin linssi sijainteihin, ilman että kuva ylittää kuva alueen.
■■ Kun täsmällistä sijoittamista tarvitaan, käytä linssi muutos (lens shift), zoomaus (zoom), ja
keskitä (focus) toimintoja saavuttaaksesi hyvän säädön.
Edit Memory
Nimiö
Memory 1 - 10
Kuvaus
Paina ▲ tai ▼ valitaksesi, paina ENTER tallentaaksesi asetukset ja paina
► avataksesi muokkaa muistia (Edit Memory) ikkunan ja näppäimistön.
Paina ▲, ▼, ◄ tai ► ja ENTER valitaksesi eli vahvistaaksesi asetukset.
Huomautus:
Enintään yhdeksän kirjainta, numeroa, symboolia ja väliä on sallittu.
41
Digital Alignment valikko
Nimiö
Kuvaus
Digital Zoom
Paina ◄ näppäimiä ► laajentaaksesi projisoitua kuvaa.
Digital Pan
Paina ◄ näppäimiä ► siirtääksesi projisoitua kuvaa vaakasuorasti. Toiminto
on ainoastaan käytössä kun kuvaa on laajennettu.
Digital Scan
Paina ◄ näppäimiä ► siirtääksesi projisoitua kuvaa pystysuorasti. Toiminto
on ainoastaan käytössä kun kuvaa on laajennettu.
Reset
Paina ENTER asettaaksesi odotusarvot takaisin.
Huom:
Tämä toiminto on harmaana ja pois käytöstä 3D projisiolla. Lisäksi, asetukset jotka on tehty 2D
projisiossa resetoituvat (muuttuvat 0:ksi) kun 3D projisio on laitettu päälle.
42
H/V Alignment valikko
Nimiö
Kuvaus
H Zoom
Paina ◄ näppäimiä ► kaventaaksesi projisoidun kuvan vaakasuoraa
kokoa.
V Zoom
Paina ◄ näppäimiä ► kaventaaksesi projisoidun kuvan pystysuoraa kokoa.
H Shift
Paina ◄ näppäimiä ► siirtääksesi kavennettua projisointua kuvaa
vaakasuorasti. Toiminto on käytössä ainoastaan kun kuvaa on kavennettu.
V Shift
Paina ◄ näppäimiä ► siirtääksesi kavennettua projisointua kuvaa
pystysuorasti. Toiminto on käytössä ainoastaan kun kuvaa on kavennettu.
Reset
Paina ENTER asettaaksesi odotusarvot takaisin.
43
CONTROL valikko
Nimiö
Kuvaus
Standby Mode
Paina ◄ näppäimiä ► valitaksesi valmiustilan. Vaihtoehdot ovat Standard,
ECO ja Network. Katso yksityiskohdat “Huomio” sivulta 51.
Auto Power Off
Paina ◄ näppäimiä ► ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä
projektorin sammumisen kun ei ole sisääntuloa. Signaali saadaan 15
minuutissa.
Direct Power On
Paina ◄ näppäimiä ► ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä
projektorin käynnistyksen kun se liitetään AC verkkovirtaan.
Network
Paina ENTER mennäksesi Network valikkoon. Katso “Network valikko”
sivulta 45.
RS232
Paina ENTER mennäksesi RS232 valikkoon. Katso “RS232 Menu” sivulta
51.
Startup Logo
Paina ◄ näppäimiä ► ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä aloitus
logon.
Trigger
Paina ◄ näppäimiä ► ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä ruudun
käynnistymisen kun projektorissa on virta.
Auto Search
Paina ◄ näppäimiä ► ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä
automaattisen haku toiminnon.
Dynamic Black*
Paina ◄ näppäimiä ► ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä
dynaaminen musta toiminnon.
3D
Paina ENTER mennäksesi 3D valikkoon. Katso “3D valikko” sivulta 55.
Huomio:
Ennen kuin säädät 3D asetuksia, varmista että sisääntulo signaali on liitetty.
* Optimoi kontrastin riippuen näkymän kirkkaudesta säätämällä lampun ulostulon automaattisesti
perustuen kirkkaus tietoihin sisääntulo lähteestä.
44
Nimiö
Kuvaus
Language
Paina ENTER mennäksesi Language valikkoon. Paina ▲ näppäimiä ▼
valitaksesi OSD valikoiden kielen. Vaihtoehdot ovat English, Français,
Español, Deutsch, Português, Nederlands, Italiano, русский, 简体中文 ,
繁體中文 , 한국어 ja 日本語 .
Control ID
Paina ENTER mennäksesi Control ID valikkoon. Katso “Control ID valikko”
sivulta 57.
Network valikko
Nimiö
Kuvaus
IP Address
Paina ENTER avataksesi IP Address ikkunan. Paina ◄ näppäimiä ►
valitaksesi numeron IP osoitteessa ja paina ▲ näppäimiä ▼ suurentaaksesi
tai pienentääksesi valittua numeroa.
Subnet mask
Käytä sitä määrittääksesi aliverkon peitteen. Vaihtamisen metodi on sama
kuin IP osoitteessa.
Gateway
Käytä sitä määrittääksesi portin. Vaihtamisen metodi on sama kuin IP:n.
DHCP
Paina ◄ näppäimiä ► ottaaksesi tai poistaaksesi käytöstä DHCP
asetuksen.
Apply
Paina ENTER toimeenpannaksesi. Asetus tallennetaan tämän jälkeen.
45
Yksinkertaisuuden ja käytön helppouden takia, projektori tarjoaa monipuolisen verkottumisen ja
langattomia halinnointi ominaisuuksia.
LAN/RJ45 on toiminto projektorissa verkon kautta, kuten langaton hallinto: Virta Päälle/Kiinni (Power
On/Off), kirkkaus (Brightness) ja kontrasti (Contrast) asetukset. Myös projektorin toiminta tiedot kuten:
Video lähde (Video-Source), jne.
(Ethernet)
Projektoria voidaan halinnoida PC:llä (kannettava tietokone) tai muilla ulkoisilla laitteilla liittämällä
projektorin LAN/RJ45 porttiin.
Johdollisen paikallisverkon (LAN) terminaalin (Terminal) toiminnot
Kaukosäädin ja projektorin tarkkailu PC:stä (tai kannettavasta tietokoneesta) pitkin johdollista LAN:ia
on myös mahdollista. Yhteensopivuus Crestron:in / AMX:n (Device Discovery) / Extron:in hallinnointi
laatikoiden kanssa mahdollistaa, ei ainoastaan kollektiivisen projektorin hallinnan verkossa, mutta myös
hallinnoinnin ohjauspaneelista selain ruudussa PC:ssä (tai kannettavassa tietokoneessa).
■■ Crestron on Crestron Electronics, Inc. of the United States:n rekisteröity tavaramerkki.
■■ Extron on of Extron Electronics, Inc. of the United States:n rekisteröity tavaramerkki.
■■ AMX on AMX LLC of the United States:n rekisteröity tavaramerkki.
Huom:
Verkko toimintatilassa on olemassa rajoitus päällä(on)/kiinni(off) jaksotuksessa. Virta päälle
käskyn suorittaminen kestää noin 8-9 sekunttia, riippumatta siitä onko se annettu näppäimillä,
kaukosäätimesta tai infrapunalla.
Tuetut ulkoiset laitteet
Projektori on tuettu Crestron Electronics controller:in määritellyillä käskyillä ja siihen liittyvällä
ohjelmistolla (esim., RoomView®).
http://www.crestron.com/
Projektori on tuettu AMX (Device Discovery:llä).
http://www.amx.com/
Projektori on yhteensopiva tukemaan Extron:in laitteistoa, lisätietoa.
http://www.extron.com/
46
LAN RJ45
1. Yhdistä RJ45 kaapeli RJ45 porttiin projektorissa ja PC:ssä (kannettava tietokone).
LAN
Yhteensopivat selaimet ovat seuraavat.
Microsoft Internet Explorer 9 Adobe Flash Player 9.0:llä tai uudemmalla.
2. PC:ssä (kannettava tietokone), valitse Start (Aloita) → Control Panel (Ohjauspaneeli) →
Network and Internet.
47
3. Klikkaa oikealla Local Area Connection (Paikalisverkkoyhteys), ja valitse Properties
(Ominaisuudet).
4. Properties (Ominaisuudet) ikkunassa, valitse Networking tabi, ja valitse Internet Protocol (TCP/
IP).
5. Klikkaa Properties (Ominaisuudet).
6. Klikkee Use the following IP address ja täytä IP address (IP osoite) ja Subnet mask (Aliverkon
peite), ja klikkaa sitten OK.
48
7. Paina Menu nappia projektorissa.
8. Valitse CONTROL (HALLINTO) → Network (Verkko).
9. Network (Verkko), syötä seuraavat:
■■ IP Address: 192.168.0.100
■■ Subnet Mask: 255.255.255.0
■■ Gateway: 0.0.0.0
■■ DHCP: Off
10. Paina OK vahvistaaksesi asetukset.
11. Avaa verkkoselain (esimerkiksi, Microsoft Internet Explorer Adobe Flash Player 9.0:llä tai
uudemmalla).
12. Address bar/osoite palkissa, syötä IP osoite, IP address: 192.168.0.100.
13. Paina OK.
49
Projektori on asetuksissa langattomalle hallinnoinnille. LAN/RJ45 toiminto näyttää seuraavan.
Perustuen verkko websivuun (network web-page) sisääntulo syötemerkkijonoon, tools tab:iin eli
työkalujen tabulaattoriin, rajoitus Input-Length:iin (sisääntulopituuteen) on alla olevasa listassa (“space/
väli” ja muut välimerkki näppäimet mukaan luettuna):
Kategoria
Crestron Control
Projector
Network Configuration
Nimiö
Sisääntulopituus
IP Address
15
IP ID
3
Port
5
Projector Name
25
Location
25
Assigned To
25
DHCP (Enabled)
(N/A)
IP Address
15
Subnet Mask
15
Default Gateway
15
DNS Server
15
50
Kategoria
User Password
Admin Password
Nimiö
Sisääntulopituus
Enabled
(N/A)
New Password
18
Confirm
18
Enabled
(N/A)
New Password
18
Confirm
18
Saadaksesi lisätietoa, vieraile verkko-osoitteessa http://www.crestron.com/.
RS232 Menu
Label
Description
Baud rate
Paina ◄ näppäimiä ► valitaksesi baudinopeuden. Vaihtoehdot ovat 115200,
57600, 38400, 19200, 14400, 9600, 4800 ja 2400.
Channel
Paina ◄ näppäimiä ► valitaksesi kanavan. Vaihtoehdot ovat Local ja
HDBaseT.
Huomio:
Standby Mode
RS-232
LAN (*1)
LAN (*2)
Standard
V
V
V
Network
N/A
V
N/A
Eco
N/A
N/A
N/A
(*1) Verkkoselain, Crestron kytketty , PJLink.
(*2) Komennot/Commands (katso komennot sivulta 77 lisätiedoksi.)
51
RS232 Telnetin Toiminto (Function)
Sen lisäksi että projektori on liitetty RS232 liitännällä “Hyper-Terminal” kommunikaatioon, työlleen
omistautuneella RS232 command control:lla (käskyjen hallinnoinnilla), on olemassa vaihtoehtoinen
RS232 command control reitti, niin sanottu “RS232 TELNET:ltä” LAN/RJ45 liitännöintiin.
Pika aloitus opas “RS232:een TELNET:ltä”
Tarkista ja ota ylös IP address projektorin OSD:stä.
Varmista että kannettava tietokone/PC voi ottaa yhteyden projektorin webbi sivuun.
Varmista että “Windows Firewall” asetus on poistettu päältä siinä tapauksessa ettei “TELNET” toiminnot
toimi kannettavalla tietokoneella/PC:ssä.
Start (Aloitus) → All Programs (Kaikki ohjelmat) → Accessories (Lisälaitteet) → Command
Prompt (Komentokehote)
Syötä käsky formaatti kuten näkyy seuraavassa:
telnet ttt.xxx.yyy.zzz 7000 (“Enter” nappia painettu)
(ttt.xxx.yyy.zzz: Projektorin IP osoite)
Jos Telnet-Connection on valmis, ja kun käyttäjä voi saadaa RS232 command input (komennon syötön),
silloin “Enter” näppäintä painamalla RS232 command (komento) toimii.
52
Kuinka saada TELNET käyttöön Windows VISTA / 7:ssä
Windows VISTAn oletus asennuksiin ei sisälly “TELNET”toimintoa. Mutta loppukäyttäjä voi saada sen
“Vaihtamalla Windows features On tai Off asentoon” sen käyttöönottamiseksi.
1. Avaa Control Panel (Ohjauspaneeli) Windows VISTAssa.
2. Avaa Programs (Ohjelmat).
3. Valitse Turn Windows features on or off avataksesi.
4. Valitse Telnet Client vaihtoehto ruksimalla, ja paina sitten OK.
53
Tekniset tiedot “RS232 TELNET:ltä”:
■■
■■
■■
■■
■■
Telnet: TCP
Telnet port(ti): 7000
Telnet utility(apuohjelma): Windows “TELNET.exe” (konsoli tilassa)
Pois kytkentä RS232-by-Telnet hallintoon normaalisti: Sulje Windows Telnet toiminto heti kun
TELNET yhteys on valmis
Rajoitus 1. Telnet-Control:iin: on vain yksi yhteys Telnet-Control:iin yhdessä projektorissa.
Rajoitus 2. Telnet-Control:iin: on vain alle 50 tavua peräkkäisen verkon kantavuuteen TelnetControl:in aplikaatioon.
Rajoitus 3. Telnet-Control:iin: on vain alle 26 tavua yhteen kokonaiseen RS232 komentoon TelnetControl:ille.
Rajoitus 4. Telnet-Control:iin: Minimi viive seuraavaan RS232 komentoon tulee olla enemmän kuin
200 (ms).
(* Windows sisäänrakennetussa “TELNET.exe” utility, “Enter” napin paino tuo “Carriage-Return” ja
“New-Line” koodin.)
54
3D valikko
Nimiö
Kuvaus
3D Format
Paina ENTER avataksesi 3D Format ikkunan. Paina ▲ näppäimiä ▼
valitaksesi 3D formaatin. Vaihtoehdot ovat Off, Auto, Side by Side, Top
and Bottom ja Frame Sequential.
DLP Link
Paina ◄ näppäimiä ► aktivoidaksesi tai poistaaksesi DLP Link
synkronoinnin.
3D Swap
Paina ◄ näppäimiä ► valitaksesi tilan 3D kuville joita katsotaan 3D laseilla.
Vaihtoehdot ovat Inverse ja Normal.
3D 24Hz Display
Paina ◄ näppäimiä ► asettaaksesi 3D 24Hz kuvataajuuden. Vaihtoehdot
ovat 96Hz 144Hz.
55
Huomio:
Varotoimet katsoessa 3D sisältöä
■■ 3D sisältöä ei tulisi katsoa ihmisten joilla on historiaa valoherkästä epilepsiasta, sydän
ongelmia, ovat raskaana, ovat vanhoja, on vakavia sairauksia, tai historiaa epileptisistä
kohtauksista. 3D sisällön katselu saattaa pahentaa heidän ennalta olevia tiloja
■■ Älä katso 3D sisältöä, jos tunnet olosi huonoksi tai väsyneeksi. Lisäksi, älä katso 3D sisältöä
jos olet univajeinen tai päihtynyt.
■■ Jos huomaat jotain seuraavista oireista, lopeta 3D sisällön katselu välittömästi ja odota että
oireet laantuvat.
■■ Jos kuva näkyy kahtena tai 3D efekti on epäselvä.
■■ Lopeta katselu jos fyysinen tilasi muuttuu, kuten tunnet itsesi väsyneeksi tai
huonovointiseksi.
■■ Kun katselet 3D sisältöä joka pyörii, kierii tai heiluu, voit tuntea kuin liikkuisit itse, joka voi
laukaista meripahoinvoinnin kaltaista tilaa.
■■ 3D sisällön liian pitkä aikainen katselu voi aiheuttaa silmien rasitusta. Välttääksesi tämän,
varmista että pidät säännöllisiä taukoja.
■■ 3D sisällön liian pitkä katselu tai sen katselu kulmasta voi aiheuttaa silmien rasitusta jne.
■■ 3D sisältöä katselevien lasten seurana tulisi olla aina aikuinen.
■■ Voi olla että lapset eivät kerro jos he voivat huonosti katsoessa 3D sisältöä, joten varmista että
tarkistat lapsia. Suositeltava vähimmäisikä 3D sisällön katseluun on kuusi vuotta.
■■ Varmista että et ole epäasiallisella etäisyydellä näyttöruudusta katsellessa 3D sisältöä.
■■ Varmista että olet vähintään kolme kertaa kuvakorkeuden mittaisen matkan päässä kuva
ruudulta katsoessa 3D sisältöä, ja että silmäsi ovat ruudun kanssa samalla korkeudella.
■■ Kuvalähde voi olla käänteinen.
■■ Varmista että asetukset ovat oikein, ja että 3D efekti on käytössä oikein. Jos kuva on
käänteinen ja vasemman ja oikean silmän kuvat ovat vaihdettu, 3D efekti ei toimi, joka taas voi
aiheuttaa silmien rasitusta tai huonovointisuutta.
56
Control ID valikko
Nimiö
Kuvaus
Control ID Enable*
Paina ◄ näppäimiä ► ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä control
ID:n.
Control ID Number
Paina ◄ näppäimiä ► asettaaksesi projektoriin hallinto ID numeron=Control
ID Number.
Paina ENTER asettaaksesi arvon.
* Operoidaksesi useita projektoreja itsenäisesti, aseta tämä ID toiminto.
■■ “Control ID”, hallinto ID on projektorille.
■■ “Remote ID”, kaukosäätimen ID on kaukosäätimelle. Katso sivu 19.
57
SERVICE valikko
Nimiö
Kuvaus
Model
Näyttää projektorin mallin nimen.
Serial Number
Näyttää projektorin sarjanumeron.
Software Version 1
Näyttää asennetun ohjelmiston osan I version projektorissa.
Software Version 2
Näyttää asennetun ohjelmiston osan II version projektorissa.
Control / Remote ID
Näyttää kontrolli/kaukosäädin ID:n.
Active Source
Näyttää liitetyn sisääntulon lähteen.
Pixel Clock
Näyttää pikselikellon joka on liitetty sisääntulon lähteeseen.
Signal Format
Näyttää signaalin formaatin joka on liitetty sisääntulon lähteeseen.
H/V Refresh Rate
Näyttää H/V virkistystaajuuden projisoidulle kuvalle.
Lamp 1 / 2 Time
Näyttää Lampun 1 / 2 käyttöajan.
Power On Time
Näyttää käyttöajan.
Factory Reset
Paina ENTER palauttaaksesi OSD valikot tehdasasetuksiin.
Huomio:
Tehdasasetusten palautus (Factory Reset) ei resetoi seuraavia asetuksia.
■■ Lamp Warning Display
■■ Lens Memory
■■ Network
■■ Language
■■ Lamp 1 / 2 Time
■■ Power On Time
58
Huolto ja turvallisuus
Projektorin lampun vaihto
Ennen lampun odotetun käyttöiän loppua, tulee ruudulle ilmoitus 10 sekunniksi kun se suljetaan. Yksi
kahdesta mahdollisesta viestistä näkyy, “Ota käyttöön uusi lamppu/Obtain a new lamp” tai “/Vaihda
uuteen lamppuun/Replace with a new lamp”.
Lampun vaihtoviesti ei näy kun lampun varoitusviesti (Lamp Warning Messages) on suljettu (OFF).
Lamppu No.: LX-LP01
Projektorin lamppu tulee vaihtaa sertifioituun uuteen lamppuun ennen kuin se palaa. Sertifioituja vaihto
osia voi tilata paikalliselta jälleen myyjältä.
Kun lamppu on vaihdettu ja käynnistät projektorin, tulee viesti “Did you replace the lamp?”. Valitse Yes
jotta automaattisesti resetoit lampun käyttöiän aikalaskenta toiminnon.
Varoituksia:
Tämä projektori käyttää korkea paineista elohopea lamppua, jota tulee käsitellä varovasti ja oikein,
kuten kuvataan alla.
Elohopea lampulla on seuraavat ominaisuudet.
■■ Ajan mittaan lampusta tulee asteittain tummempi.
■■ Isku, hankaus, tai loppuun kuluneen lampun käyttö, voi aiheuttaa rikkoutumisen (mukana kova
kohina) tai loppuun palamisen.
■■ Lamput rikkoutuvat todennäköisemmin sen jälkeen kun lampun vaihto viesti näkyy. Vaihda
lamppu uuteen heti kun on mahdollista.
■■ Lamppujen käyttöikä vaihtelee laajasti lampusta toiseen, ja riippuu käyttöympäristöstä.
■■ Jotkut lamput voivat loppua tai rikkoutua pian ensikäytön jälkeen. Valmistaudu pitämällä vara
lamppua.
Huomioi seuraavat varotoimet lamppua vaihtaessa, tai kun lamppu on rikkoutunut. Tämän
laiminlyönti voi johtaa sähköiskuun tai loukkaantumiseen.
■■ Ennen lampun vaihtoa, aina irrota projektori virtalähteestä ja odota vähintään tunti.
■■ Rikkoutuneet lamput voivat hajota lasisirpaleiksi projektorin sisään. Ota yhteyttä Canonin
asiakastukikeskukseen projektorin puhdistusta ja tarkistusta varten sekä lampun vaihtamiseksi.
Varotoimet kun lamppu lakkaa toimimasta
■■ Jos valaistus äkillisesti loppuu, joko kun käynnistät projektorin tai kun se on ollut hetken päällä,
lamppu voi olla rikkoutunut. Tässä tapauksessa, älä koskaan yritä vaihtaa lamppua itse. Pyydä
aina palvelua Canonin asiakastukikeskuksesta.
■■ Katto kiinnitetyissä projektoreissa, lamppu voi tippua kun avaat lampun suojan, tai sitä
vaihtaessa. Vaihdon aikana, seiso sivussa lampun suojasta, älä suoraan sen alla.
■■ Jos lamppu rikkoutuu, pölyä ja kaasua (sisältäen elohopeahöyryä) voi tulla ulos tuuletus
venttiileistä. Jos näin tapahtuu, avaa välittömästi ikkunat ja ovet jotta saat tuuletusta
huoneeseen.
■■ Jos tapaturmallisesti sisään hengität kaasua lampusta tai saat palasia silmiin tai suuhun, ota
yhteys lääkäriin.
59
1. Oikeaoppinen sammutus prosessi vaatii että sammutat
projektorin ja odotat että power LED virta merkkivalo
kääntyy pysyvän punaiseksi. Tämän jälkeen, on
turvallista irroittaa virtajohto. Anna lampun ja laitteiden
jäähtyä vähintään 45 minuuttia.
2. Löysennä lukkoruuvi ja poista lampun kuori.
LAMP 1
LAMP 2
3. Löysennä lukkoruuvit ja poista käytetty lamppu.
4. Asenna uusi lamppu samoin kuin vanha lamppu oli
asennettu.
5. Kiinnitä lampun lukkoruuvit.
6. Asenna lampun kuori.
7. Kiinnitä lampun kuori lukkoruuvilla.
60
Linssin vaihto
1. Oikeaoppinen sammutus prosessi vaatii että sammutat
projektorin ja odotat että power LED virta merkkivalo
kääntyy pysyvän punaiseksi. Tämän jälkeen, on
turvallista irroittaa virtajohto. Anna lampun ja laitteiden
jäähtyä vähintään 45 minuuttia.
2. Poista varkauden esto ruuvi projektorin alapuolelta.
Katso viereisestä kuvasta sen sijainti.
Varkauden esto
ruuvi linssiin
3. Paina vapautus nappia ja tue vanhaa linssiä kädellä.
4. Käännä vanhaa linssiä vastapäivän sen löysyttämiseksi.
5. Poista vanha linssi pidikkeestä.
6. Puhdista uusi linssi ennen asennusta. Ole varovainen
puhdistaesa välttääksesi naarmuttamasta uuden linssin
pintaa.
7. Varmista että nuoli merkki on ylöspäin ja että uusi linssi
on työnnetty kiinnikkeeseen.
61
8. Käännä uutta linssiä myötäpäivään kunnes kunnes
kuulet click äänen joka tarkoittaa että uusi linssi on
kiinnitetty ja asetettu oikein.
9. Vedä varovasti uutta linssiä varmistaaksesi että se on
lukkiutunut paikalleen. Jos uusi linssi ei irtoa, se on
oikein paikallaan.
10. Asenna varkauden esto ruuvi linssiin estämään linssin
irroitusta. Katso “Varkauden esto ruuvin käyttö linssiin”
sivulta 21.
Huomio:
■■ Varmista että painat ja pidät avausnapista löysyttääksesi ja irroittaaksesi vanhan linssin
projektorista sitä poistaessa.
■■ Muista suorittaa Center Lens kun linssi on vaihdettu.
■■ Älä säädä linssiä manuaalisesti (paitsi LX-IL01UW).
Filtterin vaihto
Filteri No.: LX-FL01.
Ennen filtterin vaihtoa, odota suunnilleen 45 minuuttia sen jälkeen kun projektori on sammutettu ja anna
sen jäähtyä kokonaan.
Huomio:
■■ Likainen filtteri saattaa vähentää projektoriin tulevaa ilmamassaa ja projektorin lämpötila saattaa
kasvaa tämän seurauksena. Tämä voi aktivoida suoja mekanismin tai vahingoittaa komponentteja.
■■ Tarkista, puhdista ja vaihda filtteri säännöllisesti.
■■ On suositeltavaa vaihtaa filtteri joka kerta kun vaihdat lampun.
■■ Sammuta virta ja irrota virtajohto, odottaen että projektori jäähtyy vähintään 45 minuuttia.
62
Filtterin vaihto vasemmalta puolelta
1. Näpsäytä filtterin kuorta kuvan suunnan mukaisesti.
2. Poista filtterin kuori.
3. Poista filtteri projektorin etupuolelta.
4. Asenna filtteri.
5. Kohdista lampun kuoren navat projektorin kanssa.
6. Näpsäytä asentaaksesi filtterin kuoren.
63
Filtterin vaihto oikealta puolelta
1. Näpsäytä filtterin kuorta kuvan suunnan mukaisesti.
2. Poista filtterin kuori.
3. Poista filtteri projektorin oikealta puolelta.
4. Asenna filtteri.
5. Kohdista lampun kuoren navat projektorin kanssa.
6. Näpsäytä asentaaksesi filtterin kuoren.
64
Väripyörän vaiht
Ennen vaihtamista, odota suunnilleen 45 minuuttia sen jälkeen kun projektori on sammutettu ja anna
sen jäähtyä kokonaan.
1. Oikeaoppinen sammutus prosessi vaatii että sammutat
projektorin ja odotat että power LED virta merkkivalo
kääntyy pysyvän punaiseksi. Tämän jälkeen, on
turvallista irroittaa virtajohto. Anna lampun ja laitteiden
jäähtyä vähintään 45 minuuttia.
2. Löysennä lukkoruuvia väripyörän kuoressa.
3. Liu’uta väripyörän kuorta irroittaaksesi sen.
4. Löysytä lukkoruuvit väripyörästä.
5. Poista väripyörä.
6. Asenna väripyörä.
7. Kiinnitä lukkoruuvit väripyörään.
65
8. Kohdista väripyörän kanssi projektoriin ja liu’uta
asentaaksesi sen.
9. Kiinnitä lukkoruuvi.
Projektorin puhdistus
Projektorin puhdistus pölyn ja lian poistamiseksi auttaa varmistamaan virheetöntä toimintaa.
Varoitus:
Varmista että olet sammuttanut projektorin ja irroittanut virtajohdon vähintään 45 minuuttia ennen
puhdistusta. Tämän laiminlyönti voi johtaa vakavaan palovammaan.
Filttereiden puhdistus
Filtterin sieni estää pölyn ja lian sisääntuloa projektoriin, ja se tulisi puhdistaa säännöllisesti. Jos filtteri
on likainen tai tukossa, projektorisi saattaa ylikuumentua.
1. Sammuta projektori ennen puhdistusta.
2. Poista filtteri kuten ohjeistetaan “Filtterin vaihto” sivulta
62.
3. Käytä pölyn imuria imuroidaksesi pölyt sisältä.
4. Asenna filtteri.
Huomio:
■■ Aina kun imuroit filtterin, käytä pölynimurin pehmeää harja päätä välttääksesi vaurioita filtteriin.
■■ Älä pese filtteriä vedellä. Se voi johtaa filtterin tukkeutumiseen.
■■ Käynnistä projektori filtterin asennuksen jälkeen.
66
Linssien puhdistus
Voit ostaa optisen linssin puhdistusainetta kamera liikkeistä. Toimi seuraavasti puhdistaessasi
projektorin linssiä.
Huomio:
1. Älä käytä hankaavia puhdistajia tai liuottimia.
2. Estääksesi värjäytymistä ja haalistumista, vältä puhdistimen ottamista projektori kotelon päältä.
1. Sammuta projektori ennen puhdistusta.
2. Käytä optisen linssin puhdistusainetta pieneen
puhtaaseen pehmeään kankaaseen. (Älä käytä
puhdistusainetta suoraan linssiin.)
3. Pyyhi linssiä kevyesti pyörittäen.
Laatikon puhdistus
1. Sammuta projektori ennen siivousta.
2. Käytä kuivaa pehmeää kangasta pyyhkiäksesi pölyt
pois laatikosta. Jos raskaasti likainen, käytä mietoa
puhdistusainetta.
Kensington® lukon käyttö
Jos olet huolissasi turvallisuudesta, liitä projektori pysyvään kohteeseen Kensington reiästä ja
turvakaapelilla.
Huomio:
Ota yhteyttä kauppiaaseesi saadaksesi tietoa sopivan Kensington turvakaapelin hankinnasta.
67
Vianmääritys
Kuva ongelmat
Ongelma: Näytölle ei tule kuvaa.
1. Tarkista asetukset kannettavasta tietokoneesta tai pöytätietokoneesta.
2. Sammuta kaikki laitteet ja käynnistä uudestaan oikeassa järjestyksessä.
Ongelma: Kuva on hämärtynyt.
1. Säädä Focus/Tarkennusta projektorissa.
2. Paina Auto/Automaattinen näppäintä kaukosäätimessä.
3. Varmista että projektori-näyttö etäisyys on määritellyllä matkalla.
4. Tarkista että projektorin linssi on puhdas.
Ongelma: Kuva on leveämpi ylhäällä tai alhaalla (vääntymä vääristymä).
1. Sijoita projektori siten että se on niin kohtisuorasti näyttöön kuin mahdollista.
2. Käytä Keystone nappia OSD:n ALIGNMENT valikossa korjataksesi ongelman.
Ongelma: Kuva on käänteinen.
Tarkista Projector Mode asetus ALIGNMENT valikosta OSD valikoissa.
Ongelma: Kuva on raidoittunut.
1. Säädä VGA Setup ja Total Dots asetuksia OSD:n PICTURE valikossa oletusasetuksiksi.
2. Varmistaaksesi että ongelma ei aiheudu liitetyn PC:n video kortista, liittämällä toiseen
tietokoneeseen.
Ongelma: Kuva on lattea ilman kontrastia.
Säädä Contrast asetuksia OSD:n Image/Kuva valikossa.
Ongelma: Projisoidun kuvan väri ei täsmää lähdekuvan kanssa.
1. Säädä Gamma asetuksia OSD:n PICTURE valikossa.
2. Säädä Color Temperature asetuksia OSD:n PICTURE valikossa.
Lampun ongelmat
Ongelma: Projektorista ei tule valoa.
1. Tarkista että virtajohto on kiinnitetty kunnolla.
2. Varmista että virtalähde on hyvä kokeilemalla siinä toista sähköistä laitetta.
3. Käynnistä projektori oikeassa järjestyksessä ja tarkista että Power LED/Virta LED merkkivalo on
päällä.
4. Jos olet vaihtanut lampun lähiaikoina, koita laittaa uudelleen lampun liitännät.
5. Vaihda lamppu.
6. Laita vanha lamppu takaisin projektoriin ja huollata projektori.
Ongelma: Lamppu sammuu.
1. Virtapiikit voivat aiheuttaa lampun sammumisen. Kiinnitä virtajohto uudelleen. Kun virta (Power)
LED merkkivalo on päällä, paina virta näppäintä.
2. Vaihda lamppu.
3. Laita vanha lamppu takaisin projektoriin ja huollata projektori.
Kaukosäätimen ongelmat
Ongelma: Projektori ei reagoi kaukosäätimeen.
1. Osoita kaukosäätimellä kohti kaukosäätimen sensoria projektorissa.
2. Varmista että kaukosäätimen ja sen sensorin välillä ei ole esteitä.
3. Sammuta kaikki fluoresoivat lamput huoneesta.
4. Tarkista että paristojen navat ovat oikein päin.
5. Vaihda paristot.
6. Sammuta muut infrapunaa käyttävät laitteet lähiympäristöstä.
7. Huollata kaukosäädin.
68
Projektorin huollatus
Jos et pysty itse ratkaisemaan ongelmaa, sinun pitäisi huollattaa projektori. Pakkaa projektori
alkuperäiseen pahvilaatikkoon. Laita mukaan kuvaus ongelmasta ja vianmääritys listalta kokeilemasi
asiat ongelman ratkaisemiseksi: Tämä tieto voi olla hyödyllistä huoltohenkilölle. Huollattaaksesi
projektorin palauta se paikkaan josta ostit sen.
69
Tekniset tiedot
Tuotteen tekniset tiedot
Mallin nimi
Projision
linssi (*1)
Näyttölaite
Näyttöjärjestelmä
LX-MU700
1-CHIP DLP™
Tyyppi
DMD
Koko / Kuvasuhde
0,67”x1 / 16:10
Ajojärjestelmä
DLP™ x 1 chip
Pisteiden määrä / Pisteiden
määrä yhteensä
2,304,000 (1920 x 1200) x 1 / 2,304,000
Zoomaussuhde / Polttoväli /
F arvo
1,3x / f = 26 to 34mm / F = 1,64 to 1,86
Zoomaus / Keskitysjärjestelmä Electric / Electric
Linssimuutos
V:0% to +50% , H: ±10% Electric
Super-korkea paineinen elohopea lamppu 350W x 2
Kuvakoko (projisio matka) (*1)
50” - 300” (1,83m to 14,9m / 6’ to 49’ )
Värimäärä
1,07 miljardia väriä
Kirkkaus (*1) (*2) (*3)
7500 lumenia (presentaatio tilassa)
Kontrasti suhde (*1) (*2) (*3)
2100:1 (Täysin valkoinen: täysin musta, Dynaaminen musta
päällä, presentaatio tilassa)
Näytön pyyhkäisytaajuus
H: 15 to108 kHz , V: 48-120 Hz
Maksimi sisääntulo resoluutio
1920 x 1200 pistettä
Terminalit
Kuvasignaali
Valolähde
Digitaalinen PC
WUXGA (RB) / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / WXGA /
SXGA / XGA / SVGA / VGA
Analoginen PC
WUXGA (RB) / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / WXGA /
SXGA / XGA / SVGA / VGA
Digitaalinen video
1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Komponentti video
1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
HDBaseT
Sama kuin Digital PC ja Digital video
HDMI
Digital PC / Digital video
DVI-D
Digital PC / Digital video
DisplayPort
Digital PC / Digital video
RJ45
HDBaseT / Network
5BNC
Analoginen PC / Komponentti video
Dsub15
Analoginen PC
Dsub15 (ulostulo)
Analoginen PC
Dsub9
RS-232 (sarjaliikennne)
USB tyyppi B
Liitä PC:seen huoltoa varten
Mini pin jack
Liitä johdolliseen kaukosäätimeen
Mini pin jack
12 V ulostulo (laukaisin näytön toimintaan)
3D synkronointi ulos
3D IR infrapuna synkronointi ulostulo
Ääni
36dB/41dB (Kaksinainen lamppu Säästö/Kaksoislamppu
normaali)
Toiminta lämpötila
5°C (41°F) - 40°C (104°F)
Virtalähde
AC 100-240V, 50/60Hz
Maksimi virrankulutus
850W
Valmiustilan virrankulutus
ECO virransäästö valmiustila: <0,5W (No RJ-45, No RS-232)
Verkottuminen valmiustilassa: <6W RJ-45:llä
70
Mitat (L x S x K)
504 x 529 x 221 mm (19,8 x 20,8 x 8,7 in),
mukaanlukien ulkonema
Paino (poislukien linssit)
20,5 kg (45,2 lbs)
Lisälaitteet
Kaukosäädin, lisää kaukosäätimen kuivaparistot, virtajohto,
tietokone kaapeli, pölysuojakotelo, käyttöohje CD, Väriympyrä,
varkauden esto ruuvi linssiin, tärkeät tiedot, takuukortti
(*1) Kun Standardi Zoomaus Linssi on käytössä
(*2) Lamppu tila: Kaksinainen, Lamppu Virta: Normaali
(*3) Noudattaa ISO21118-2012
Projektorin mitat
529 mm
POWER
STATUS
LAMP1
LAMP2
TEMP.
SHUTTER
AVOID EYE CONTACT TO THE LIGHT
504 mm
221 mm
PRESS
Release
Lens
71
Projisio mitat
Näyttö
Linssikeskus
Korkeus (A)
Projektorin pohja
Projisio matka (B)
Näytön koko
Diagonaalinen
Leveys
LX-IL01UW
LX-IL02WZ
Ultra leveä zoomaus linssi
Leveä zoomaus linssi
Korkeus (A)
Matka (B)
Laajuus
Tele
Laajuus
Tele
(inch)
(m)
(inch)
(m)
(inch)
(m)
(inch)
(m)
(inch)
(m)
(inch)
(m)
(inch)
(m)
40
1,02
34
0,86
21
0,54
24,5
0,62
31,1
0,79
41,4
1,05
59,9
1,52
50
1,27
42
1,08
26
0,67
31,1
0,79
39,2
1
52,3
1,33
75,4
1,92
60
1,52
51
1,29
32
0,81
37,6
0,96
47,4
1,2
63,1
1,6
90,9
2,31
80
2,03
68
1,72
42
1,08
50,8
1,29
63,8
1,62
84,9
2,16
121,8
3,09
100
2,54
85
2,15
53
1,35
63,9
1,62
80,2
2,04
106,6
2,71
152,7
3,88
120
3,05
102
2,58
64
1,62
77,1
1,96
96,6
2,45
128,4
3,26
183,6
4,66
150
3,81
127
3,23
79
2,02
96,8
2,46
121,1
3,08
161
4,09
230
5,84
180
4,57
153
3,88
95
2,42
116,5
2,96
145,7
3,7
193,6
4,92
276,4
7,02
200
5,08
170
4,31
106
2,69
129,7
3,29
162,1
4,12
215,3
5,47
307,3
7,81
300
7,62
254
6,46
159
4,04
195,4
4,96
244
6,2
324
8,23
461,9
11,73
400
10,16
339
8,62
212
5,38
261,2
6,63
325,9
8,28
432,7
10,99
616,6
15,66
500
12,7
424
10,77
265
6,73
326,9
8,3
407,7
10,36
541,5
13,75
771,2
19,59
Näytön koko
Diagonaalinen
Leveys
LX-IL03ST
LX-IL04MZ
Standardi zoomaus linssi
Keskimmäinen zoomaus linssi
Korkeus (A)
Matka (B)
Laajuus
Tele
Laajuus
Tele
(inch)
(m)
(inch)
(m)
(inch)
(m)
(inch)
(m)
(inch)
(m)
(inch)
(m)
(inch)
(m)
40
1,02
34
0,86
21
0,54
57,2
1,45
75,8
1,93
73,6
1,87
124,1
3,15
50
1,27
42
1,08
26
0,67
72,1
1,83
95,5
2,42
92,9
2,36
155,9
3,96
60
1,52
51
1,29
32
0,81
87,1
2,21
115,1
2,92
112,1
2,85
187,8
4,77
80
2,03
68
1,72
42
1,08
117
2,97
154,3
3,92
150,5
3,82
251,4
6,39
100
2,54
85
2,15
53
1,35
147
3,73
193,5
4,92
188,9
4,8
315
8
120
3,05
102
2,58
64
1,62
176,9
4,49
232,8
5,91
227,6
5,78
378,6
9,62
150
3,81
127
3,23
79
2,02
221,8
5,63
291,6
7,41
285
7,24
474,1
12,04
180
4,57
153
3,88
95
2,42
266,7
6,77
350,5
8,9
342,6
8,7
569,5
14,47
200
5,08
170
4,31
106
2,69
296,6
7,53
389,7
9,9
381
9,68
633,1
16,08
300
7,62
254
6,46
159
4,04
446,3
11,34
585,9
14,9
573,2
14,56
951,2
24,16
400
10,16
339
8,62
212
5,38
595,9
15,14
782,3
19,87
765,3
19,44
1269,7
32,25
500
12,7
424
10,77
265
6,73
745,6
18,94
978,3
24,85
957,4
24,32
1587,8
40,33
** Taulukko ilmaisee projision alueen, optinen suorituskyky on taattu ainoastaan 50 - 300 tuumalle (=inch).
72
Näytön koko
LX-IL05LZ
LX-IL06UL
Pitkä zoomaus linssi
Diagonaalinen
Leveys
Korkeus (A)
Laajuus
(inch)
(m)
(inch)
(m)
(inch)
(m)
40
1,02
34
0,86
21
50
1,27
42
1,08
26
60
1,52
51
1,29
Ultra pitkä zoomaus linssi
Matka (B)
(inch)
(m)
0,54
118,7
3,01
0,67
149,7
3,8
32
0,81
180,7
4,59
Tele
(inch)
Laajuus
Tele
(m)
(inch)
(m)
(inch)
(m)
181
4,6
173,9
4,42
277,7
7,05
227,6
5,78
220,2
5,59
350
8,89
274,1
6,96
266,6
6,77
422,3
10,73
80
2,03
68
1,72
42
1,08
242,7
6,16
367,3
9,33
359,4
9,13
567
14,4
100
2,54
85
2,15
53
1,35
304,3
7,73
460,4
11,7
452,1
11,48
711,6
18,07
120
3,05
102
2,58
64
1,62
366,7
9,31
553,6
14,06
544,9
13,84
856,2
21,75
150
3,81
127
3,23
79
2,02
459,4
11,67
693,3
17,61
684
17,37
1073,1
27,26
180
4,57
153
3,88
95
2,42
552,4
14,03
833
21,16
823,1
20,91
1290,1
32,77
200
5,08
170
4,31
106
2,69
614,7
15,6
926,4
23,53
915,9
23,26
1434,7
36,44
300
7,62
254
6,46
159
4,04
924
23,47
1392,1
35,36
1379,6
35,04
2157,8
54,81
400
10,16
339
8,62
212
5,38
1233,9
31,34
1857,9
47,19
1843,3
46,82
2880,9
73,18
500
12,7
424
10,77
265
6,73
1543,7
39,21
2323,6
59,02
2307,1
58,6
3604
91,54
Näytön koko
LX-IL07WF
Lyhyt kiinteä
linssi
Diagonaalinen
Leveys
Korkeus (A)
Matka (B)
N/A
(inch)
(m)
(inch)
(m)
(inch)
(m)
(inch)
(m)
40
1,02
34
0,86
21
0,54
25,1
0,64
50
1,27
42
1,08
26
0,67
31,8
0,81
60
1,52
51
1,29
32
0,81
38,5
0,98
80
2,03
68
1,72
42
1,08
52
1,32
100
2,54
85
2,15
53
1,35
65,5
1,66
120
3,05
102
2,58
64
1,62
78,9
2,01
150
3,81
127
3,23
79
2,02
99,1
2,52
180
4,57
153
3,88
95
2,42
119,3
3,03
200
5,08
170
4,31
106
2,69
132,8
3,37
300
7,62
254
6,46
159
4,04
200,1
5,08
400
10,16
339
8,62
212
5,38
267,4
6,79
500
12,7
424
10,77
265
6,73
334,8
8,5
**Taulukko ilmaisee projision alueen, optinen suorituskyky on taattu ainoastaan 50 - 300 tuumalle (=inch).
Linssisarjat
Osan
numero
Linssin nimi
F Numero
Polttoväli
Zoomaus
suhde
Näytön
koko
Heittosuhde
Linssimuutos alue
WUXGA
V
H
LX-IL01UW
Ultra leveä zoomaus
linssi
1,96-2,3
11,3-14,1mm
1,25:1
40”-500”
0,75-0,93:1
0~50%
+/-6,7%
LX-IL02WZ
Leveä zoomaus linssi
1,85-2,5
18,7-26,5mm
1,41:1
40”-500”
1,25-1,79:1
0~50%
+/-10%
LX-IL03ST
Standardi zoomaus
linssi
1,7-1,9
26-34mm
1,3:1
40”-500”
1,73-2,27:1
0~50%
+/-10%
LX-IL04MZ
Keskimmäinen
zoomaus linssi
1,86-2,48
32,9-54,2mm
1,65:1
40”-500”
2,22-3,67:1
0~50%
+/-10%
LX-IL05LZ
Pitkä zoomaus linssi
1,85-2,41
52,8-79,1mm
1,5:1
40”-500”
3,58-5,38-1
0~50%
+/-10%
LX-IL06UL
Ultra pitkä zoomaus
linssi
1,85-2,48
78,5-121,9mm
1,55:1
40”-500”
5,31-8,26:1
0~50%
+/-10%
LX-IL07WF
Lyhyt kiinteä linssi
1,85
11,6mm
-
40”-500”
0,76:1
0%
0%
**Taulukko ilmaisee projision alueen, optinen suorituskyky on taattu ainoastaan 50 - 300 tuumalle (=inch).
73
LED osoittimen tila
POWER
STATUS
LAMP1
LAMP2
TEMP.
SHUTTER
Virta (Power) LED osoitin
LED näyttö
Kiinni
Vilkkuva
Päällä
Projektorin tila
Suositellut toimenpiteet
Virta on kiinni
Vihreä
Valmistaudu käynnistämään
projektori
Odota kunnes projektori alkaa
näyttää.
Oranssi
Projektori jäähdyttää
Odota kunnes jäähdytys loppuu
(-120 sekunttia).
Punainen
Valmiustila
Vihreä
Projektori on päällä
LED osoittimen tila
LED näyttö
Kiinni
Vilkkuva
Päällä
Projektorin tila
Suositellut toimenpiteet
Ei ongelmaa
Punainen (1.
syklit)
Päällys ongelma
Punainen (4.
syklit)
Tuuletin ongelma
Punainen
Systeemi virhe
Lamppu1/Lamppu 2 LED osoitin
LED näyttö
Kiinni
Vilkkuva
Päällä
Projektorin tila
Suositellut toimenpiteet
Lamppu kiinni
Vihreä
Valmistaudu käynnistämään lamppu
Punainen (6.
syklit)
Lampun palaminen ei toimi
Punainen
Lamppu on käyttöiän lopussa
Vihreä
Lamppu syttyy
Lämpötila LED osoitin
LED näyttö
Kiinni
Vilkkuva
Projektorin tila
Suositellut toimenpiteet
Ei ongelmaa
Punainen
Lämpötila ongelma
Sulkija LED osoitin
LED näyttö
Kiinni
Vilkkuva
Projektorin tila
Sulkija on auki
Vihreä
Sulkija on kiinni
74
Suositellut toimenpiteet
Tuettu signaalin sisääntulon ajastus
Tietokone
Signaalin
tyyppi
PC
SDTV
EDTV
Resoluutio
Frek. H
(KHz)
Frek. V
(Hz)
Kello
(MHz)
BNC RGBHV
BNC YUV
HD15 RGBHV
HD15YUV
DVI-D
(EIA
ajastus)
HDMI
RGB
(EIA
ajastus)
HDMI
YUV
(EIA
ajastus)
DisplayPort
HDBaseT
3D FS
tuki
V
640*480-60
31,47
59,93
25,175
V
-
V
-
V
V
-
V
V
640*480-75
37,5
75
31,5
V
-
V
-
V
V
-
V
V
-
640*480-85
43,27
85,01
36
V
-
V
-
V
V
-
V
V
V
800*600-60
37,88
60,32
40
V
-
V
-
V
V
-
V
V
800*600-75
46,88
75
49,5
V
-
V
-
V
V
-
V
V
-
800*600-85
53,67
85,06
56,25
V
-
V
-
V
V
-
V
V
-
848*480-60
31,02
60
33,75
V
-
V
-
V
V
-
V
V
V
1024*768-60
48,36
60
65
V
-
V
-
V
V
-
V
V
V
1024*768-75
60,02
75,03
78,75
V
-
V
-
V
V
-
V
V
-
1024-768-85
68,88
85,03
94,5
V
-
V
-
V
V
-
V
V
-
1280*720-60
44,69
59,91
74,37
V
-
V
-
V
V
-
V
V
V
1280*768-60
47,8
59,87
79,5
V
-
V
-
V
V
-
V
V
V
1280*800-60
49,702
59,81
83,5
V
-
V
-
V
V
-
V
V
V
1280*960-60
60
60
108
V
-
V
-
V
V
-
V
V
V
V
1280*1024-60
63,98
60,02
108
V
-
V
-
V
V
-
V
V
1280*1024-75
79,98
75,02
135
V
-
V
-
V
V
-
V
V
-
1280*1024-85
91,15
85,02
157,5
V
-
V
-
V
V
-
V
V
-
V
V
V
V
V
-
V
-
V
V
-
V
V
V
1366*768-60
47,71
59,79
85,5
V
1440*900-60
55,935
59,887
106,5
V
V
1400X1050-60
65,517
59,98
121,75
V
-
V
-
V
V
-
V
V
V
1600*1200-60
75
60
162
V
-
V
-
V
V
-
V
V
V
1680*1050-59,94
65,179
59,94
146
V
-
V
-
V
V
-
V
V
V
1920*1200RB-60
74,04
59,95
154
V
-
V
-
V
V
-
V
V
V
1440x480i
15,73
60
27
-
-
-
-
-
V
V
-
V (HDMI)
1440x576i
15,62
50
27
-
-
-
-
-
V
V
-
V (HDMI)
-
480i
15,734
59,94
13,5
-
V
-
V
-
-
-
-
-
-
576i
15,625
50
13,5
-
V
-
V
-
-
-
-
-
-
480p
31,47
59,94
27
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
576p
31,25
50
27
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
1080i
28,13
50
74,25
-
V
-
V
V
V
V
V
V
-
1080i
33,75
60
74,25
-
V
-
V
V
V
V
V
V
720p
37,5
50
74,25
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
720p
45
60
74,25
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
1080p
27
24
74,25
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
1080p
28,13
25
74,25
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
1080p
33,72
29,97
74,175
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
1080p
33,75
30
74,25
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
1080p
56,25
50
148,5
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
1080p
67,5
60
148,5
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
3D signaali sisääntulo til
Ajastus
formaatti
H Frek.
V Frek.
Pikseli
(KHz)
(Hz)
Kello
(MHz)
H
H
Yhteensä Näyttö
pikselejä pikselejä
H
H
H
V
V
V
V
V
Huom.
Front
Porch
Synkronointi
Back
Porch
Yht.
linjoja
Näyttö
linjoja
Front
Porch
Synkronointi
Back
Porch
Automaattinen
720p_50
37,5
50
74,25
1980
1280
440
40
220
750
720
5
5
20
OK
720p_60
45
60
74,25
1650
1280
110
40
220
750
720
5
5
20
OK
1080i_50
28,125
25
74,25
2640
1920
528
44
148
562
540
2
5
15
OK
1080i_60
33,75
30
74,25
2200
1920
88
44
148
562
540
2
5
15
OK
1080p_24
27
24
74,25
2750
1920
638
44
148
1125
1080
4
5
36
OK
1080p_50
56,25
50
148,5
2640
1920
528
44
148
1125
1080
4
5
36
OK
1080p_60
67,5
60
148,5
2200
1920
88
44
148
1125
1080
4
5
36
OK
* Seuraavat ajastus formaatit tarvitsevat 3D formaatit kuljettamaan InfoFrame paketteja (perustuen HDMI 1.4a
standardiin) ainoastaan HDMI tai HDBaseT lähteistä.
Ajastus formaatti
720p_50
720p_60
1080i_50
1080i_60
1080p_24
1080p_50
1080p_60
3D formaatti tuki
FP
SBS
TAB
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
75
Huomautukset koskien projisionti tilaa
1. Viitaten seuraavaan kuvaan, valitse projisio tila (Projection Mode) ALIGNMENT valikossa. Vaihtoehdot
ovat Front Table, Rear Table, Front Ceiling, Rear Ceiling, Up + Front ja Down + Front.
2. Kun projektori on asennettu kallistus kulmaan joka on yli ±15 astetta, tarvitsee sinun valita On High
Altitude toiminnolle LAMPS valikosta. Tämä toiminto asettaa tuulettimen nopeuden korkeaksi
johtuen korkeasta ympäristöstä.
3. Projektorin kallistuskulman ei pitäisi ylittää ± 15 astetta. Ylikallistaminen voi lyhentää lampun
käyttöikää. Jos projektori on asennettu kallistuskulmaan, on suositeltavaa vaihtaa lamppu kun se
saavuttaa 50% sen käyttöajasta.
UP + Front
90
Front Table
Rear Table
180
0
Rear Ceiling
Front Ceiling
270
Down + Front
76
Liite
Canon LX-MU700 protokolla komento
Komennot ovat saatavilla kun Standby Mode on Standard.
Rajapinta ja vaatimukset (Ver 0,3)
Sarja (RS-232) rajapinta
RS-232 komennot käyttävät ainoastaan ASCII merkkejä jotka voidaan kirjoittaa käyttäen tavallista
pääte-emulaattoria kuten Windows HyperTerminal:ia seuraavilla asetuksilla:
Bittiä sekunnissa: 115200 (oletus) / 57600 / 38400 / 19200 / 14400 / 9600 / 4800 / 2400 (valittavissa
OSD:llä)
Databittejä: 8
Pariteetti: ei mitään
Stop bittejä: 1
Vuonohjaus: ei mitään
Huomioi että jokainen syötetty merkki kaikuu terminaalissa MCU:lla ja ei ole tarvetta asettaa paikallista
kaikua päälle (local echo “ON”) terminaalin asetuksissa.
TCP/IP rajapinta
Operaatio komennot ovat saatavilla telnet protokolalla. Katso sivu 54 asettamiseksi.
Sarja ja TCP/IP rajapinta HDBaseT:llä
Sarja bitit per sekuntti on kiinteä 9600 HDBaseT:llä. Muut asetukset ovat samat kuin yllä.
Järjestelmän ajokomennot (Operation Command)
Ajokomennot kertovat projektorille mitä sen pitää tehdä. Kaikki komennot alkavat 2 kirjaimella: “op”
operaatio eli toiminto käskyille, ja perään väli [SP] seuraten hallinto käskyä, ja sitten perään arvo
luettava, asetettava, lisättävä tai vähennettä. Kaikki komennot tulee päättyä rivinvaihdolla (ASCII hex
0D), kuten näkyy [CR] alla. Syntaksi toiminto käskyille on seuraava:
op[SP]<operation command>[SP]<Setting Value>[CR]
Kaikille paitsi Execute/toimeenpaneville funktioille vastaus projektorista on komento ja “= <value>” jossa
<value> on sen hetkinen arvo tai “NA” jos arvoa ei ole saatavilla. Toimeenpaneville käskyille (execute
functions) vastaus on sama komento. Kaikki komennot ovat CAPS, isoilla kirjaimilla. Katso seuraavaa
taulukkoa jossa on komento lista ja esimerkkejä:
Järjestelmän ajokomennot
Operaatio
Komento
Arvo
Set
= <value>
Laittaa määritelyn yksikön ottamaan tämän arvon.
Get
?
Kysyy mikä nykyinen arvo on.
Increment
+
Lisää 1 nykyiseen arvoon.
Decrement
-
Vähentää 1 nykyisestä arvosta.
Execute
(none)
Tekee toiminnon kuten resetoinnin.
Moottoriset ajokomennot
Motoriseen hallintaan, kuten linssien siirtoon, tarkennukseen ja zoomaukseen, parametrit “ + “ ja “ - “
ovat seuraavat.
Komento kohde
Komento
Systeemin toimi
focus
+-
+ => tarkennus lähelle
- => tarkennus kauas
zoomio
+-
+ => zoomaus ulos
- => zoomaus sisään
Vert.offset
+-
+ => ylös
- => alas
77
Komento kohde
Komento
Systeemin toimi
horiz.offset
+-
+ => oikealle
- => vasemmalle
lens.center
(execute)
Keskiasemaan siirto
shutter
+-
+ => sulje
- => avaa
Saa ajo komento esimerkki:
Input: op bright ? [CR]
Systeemin vastine: OP BRIGHT = 100
Lisäys & vähennys ajo komento esimerkkejä:
Input: op bright + [CR]
Systeemin vastine: OP BRIGHT = 101
Input: op bright - [CR]
Systeemin vastine: OP BRIGHT = 126
Aseta ajokomento esimerkki:
Input: op bright = 127 [CR]
Systeemin vastine: OP BRIGHT = 127
Toimeenpaneva ajokomento esimerkki:
Input: op auto.img [CR]
Systeemin vastine: OP AUTO.IMG
Lista voimassa olevista ajokomennoista DP9675QDPxA:lle on alla taulukossa.
1. DISPLAY
Kohta
Toiminto
Komento
Arvot
Huomautukset
1-1
input.sel
=?
0 = HDMI
1 = DVI-D
2 = Computer-1
3 = Computer-2/BNC
4 = DP
5= HDBaseT
Huom1; Huom3
1-2
pattern
=?
0 = Color Bar
1 = Cross Hatch
2 = Burst
3 = Red (TI)
4 = Green (TI)
5 = Blue (TI)
6 = WHITE (TI)
7 = BLACK (TI)
8 = HRamp (TI)
9 = Red (korjaamaton)
10 = Green (korjaamaton)
11 = Blue (korjaamaton)
12 = White (korjaamaton)
13 = Black (korjaamaton)
14 = Off
Huom1
78
Kohta
Toiminto
Komento
Arvot
Huomautukset
1-3
color.space
=?
0 = Auto
1 = YCbCr (Rec. 601)
2 = YPbPr (Rec. 709)
3 = RGB-PC (0-255)
4 = RGB-Video (16-235)
Huom2
1-4
input.lock
=?
0 = Auto
1 = 48 Hz
2 = 50 Hz
3 = 60 Hz
Huom2
1-5
no.signal
=?
0 = Logo
1 = Blue
2 = Black
3 = White
Huom1
1-6
auto.img (Auto (execute)
Sync)
1-7
blue.only
=?
Huom2
0 = Off
1 = On
Huom1
2. PICTURE
Kohta
Toiminto
Komento
Arvot
Huomautukset
2-1
pic.mode
= ?
0 = Presentation
1 = Standard
2 = Video
2-2
contrast
= ?+-
0 - 200
Huom2
2-4
bright
= ?+-
0 - 200
Huom2
2-5
saturat
= ?+-
0 - 200
Huom2; Huom4
2-6
tint
= ?+-
0 - 200
Huom2; Huom4
2-7
gamma
=?
0 = Film
1 = Graphics
2 = Video
3 = Linear
4 = PC
Huom2
2-8-1
color.temp
= ?
0 = Native
1 = 5400K
2 = 6500K
3 = 9300K
Huom2; Huom8
2-8-2-1
red.offset
= ?+-
0-200
Huom2
2-8-2-2
green.offset
= ?+-
0-200
Huom2
2-8-2-3
blue.offset
= ?+-
0-200
Huom2
2-8-2-4
red.gain
= ?+-
0-200
Huom2
2-8-2-5
green.gain
= ?+-
0-200
Huom2
2-8-2-6
blue.gain
= ?+-
0-200
Huom2
2-9
sharp
= ?+-
0 - 31
Huom2
2-10
nr
= ?+-
0 –15 (Kohinan vähennys)
Huom2
79
Kohta
Toiminto
Komento
Arvot
Huomautukset
2-11
aspect
=?
0 = 5:4
1 = 4:3
2 = 16:10
3 = 16:9
4 = 1.88
5 = 2.35
6 = Letterbox
7 = Auto
8 = True Size
Huom1; Huom5
2-12
zoom
(Overscan)
=?
0 = Off
1 = Crop
2 = Zoom
Huom2
2-13-1
h.total
= ?+-
0-200
Huom2; Huom7
2-13-2
h.pos
= ?+-
0-200
Huom2; Huom7
2-13-3
h.phase
= ?+-
0-31
Huom2; Huom7
2-13-4
v.pos
= ?+-
0-200
Huom2; Huom7
2-14-1
hsg.r.gain
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-2
hsg.g.gain
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-3
Hsg.b.gain
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-4
hsg.c.gain
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-5
hsg.m.gain
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-6
Hsg.y.gain
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-7
hsg.r.sat
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-8
hsg.g.sat
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-9
Hsg.b.sat
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-10
hsg.c.sat
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-11
hsg.m.sat
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-12
Hsg.y.sat
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-13
hsg.r.hue
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-14
hsg.g.hue
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-15
Hsg.b. hue
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-16
hsg.c. hue
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-17
hsg.m. hue
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-18
Hsg.y. hue
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-19
hsg.wr.gain
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-20
hsg.wg.gain
= ?+-
0-200
Huom2
2-14-21
Hsg.wb.gain
= ?+-
0-200
Huom2
3. LAMPS
Kohta
Toiminto
Komento
Arvot
Huomautukset
3-1
lamps
=?
0 = Dual
1 = Lamp1
2 = Lamp2
3 = Single
Huom1; Huom8
3-2
lamp.mode
(Drive)
=?
0 = Standard
1 = Economy
2 = Custom Power Level
Huom1
80
Kohta
Toiminto
Komento
=?
Arvot
Huomautukset
3-3
lamp.pwr
0-31 (75% ~ 100,0%)
Huom1
3-4
altitude
=?
(High Altitude)
0 = Off
1 = On
Huom1
3-5
lamp1.stat
?
0 = Off
1 = On
2 = Ignition Retry
3 = Waiting Switch Lamp
4 = Lamp Error
Huom1
3-6
lamp2.stat
?
0 = Off
1 = On
2 = Ignition Retry
3 = Waiting Switch Lamp
4 = Lamp Error
Huom1
4. ALIGNMENT
Kohta
Toiminto
Komento
Arvot
Huomautukset
4-1
proj.mode
=?
0 = Front Table
1 = Rear Table
2 = Front Ceiling
3 = Rear Ceiling
4 = Up + Front
5 = Down + Front
Huom1
4-3-1
zoomio
+-
+ => Zoom out
- => Zoom in
Motorinen käsky;
Huom1
4-3-2
focus
+-
+ => Focus Near
- => Focus Far
Motorinen käsky;
Huom1
4-3-3
vert.offset
+-
+ => Up
- => Down
Motorinen käsky;
Huom1
4-3-4
horiz.offset
+-
+ => Right
- => Left
Motorinen käsky;
Huom1
4-4-1
lens.load
=
1..10 aseta linssiuisti (Lataus)
Huom1
4-4-2
lens.save
=
1..10 aseta linssi muisti (Tallenna)
Huom1
4-5
lens.center
(execute)
Midposition shift/Keskiasento
Huom1
4-6
v.keystone
= ?+-
-80 ~ 80
Huom1
5. CONTROL
Kohta
Toiminto
Komento
Arvot
5-1
eco.net.pow
=?
0 = Standard
1 = ECO
2 = Network
5-2
auto.powoff
=?
0 = Off
1 = On
5-3
auto.powon
=?
0 = Off
1 = On
5-4-1
net.ipaddr
=?
<string>
5-4-2
net.subnet
=?
<string>
5-4-3
net.gateway
=?
<string>
5-4-4
net.dhcp
=?
0 = Off
1 = On
81
Huomautukset
Huom1
Kohta
Toiminto
Komento
=?
Arvot
Huomautukset
5-6-1
rs232.speed
0 = 115200 bps
1 = 57600 bps
2 = 38400 bps
3 = 19200 bps
4 = 14400 bps
5 = 9600 bps
6 = 4800 bps
7 = 2400 bps
5-6-2
rs232.channel = ?
0 = Local
1 = HDBaseT
5-7
startup.logo
=?
0 = Off
1 = On
5-8
trig.1
=?
0 = Off
1 = On
Huom1
5-9
auto.src (Auto = ?
Search)
0 = Off
1 = On
Huom1
5-10
dblack
=?
0 = Off
1 = On
Huom1
5-11-1
3d.format
=?
0 = Off
1 = Auto
2 = Side by Side
3 = Top / Bottom
4 = Frame Sequential
Huom2
5-11-2
3d.dlplink
=?
0 = Off
1 = On
Huom2
5-11-3
3d.swap
=?
0 = Normal
1 = Reverse
Huom2
5-12
lang
=?
0 = English
1 = French
2 = Spanish
3 = German
4 = Portuese
5 = Dutch
6 = Italian
7 = Russian
8 = Chinese Simplified
9 = Chinese Traditional
10 = Korean
11 = Japanese
5-13
remote.set
=?
Aseta/Saa ID SET numero IR
kaukosäätimestä
6. SERVICE
Kohta
Toiminto
Komento
Arvot
Huomautukset
6-1
model
?
<string>
6-2
ser.no
?
<string>
6-3
sw.ver
?
<string>
Huom12
6-5
pixel.clock
?
<string>
MHz:nä; Huom2
6-6
signal
?
<string>
Huom2
6-7-1
h.refresh
?
<string>
Huom2
82
Kohta
Toiminto
Komento
Arvot
6-7-2
v.refresh
?
<string>
6-8
lamp1.hours
?
<string>
6-9
lamp2.hours
?
<string>
6-10
proj.runtime
?
<string>
6-11
fact.reset
Huomautukset
Huom2
(execute)
A. Muut
Kohta
Toiminto
Komento
Arvot
A-1
power.on
(execute)
A-2
power.off
(execute)
A-3
status
?
0 = standby
1 = warm up
2 = imaging
3 = cooling
4 = reset
A-4
errcode
?
Ks. Liite A
A-5
psoc.ver
?
Hanki irmware versio PSOC
A-6
adc.rd
?
Hanki ADC calibration data
A-7
f336.ver
?
Hanki irmware versio F336
A-8
blst.ver
?
Hanki HW & FW versio Ballast
A-9
dlpsoc
(execute)
Lataa PSOC:n viimeisin SW
A-10
color.native
=?
0: Väriasetus normaali kuvalaadulle
(oletus/default)
1: Väriasetus alkuperäinen/native
optiselle data mittaukselle
A-11
edid.rd.vga
?
Lue vga edid
A-12
edid.rd.hdmi
?
Lue hdmi edid
A-13
edid.rd.dvi
?
Lue dvi edid
A-14
edid.rd.dp
?
Lue dvi edid
A-15
lamp1.reset
(execute)
Resetoi lamppu1 tunnit
A-16
lamp2.reset
(execute)
Resetoi lamppu2 tunnit
Huomautukset
B. “ky” komennot
Syntaksi “ky” komennot ovat seuraavat:
ky[SP]<Operation>[CR]
“ky” komennot ovat pois käytöstä kun Verkko/Network asetus on valmiustilassa (Standby Mode).
Kohta
Toiminto
Toimet
B-1
power.on
Virta heti päälle
B-2
power.off
Virta heti kiinni
B-3
menu
Toimii samoin kuin IR kaukosäätimen MENU näppäin
B-4
exit
Toimii samoin kuin IR kaukosäätimen EXIT näppäin
B-5
enter
Toimii samoin kuin IR kaukosäätimen ENTER näppäin
B-6
up
Toimii samoin kuin IR kaukosäätimen UP näppäin
B-7
down
Toimii samoin kuin IR kaukosäätimen DOWN näppäin
B-8
left
Toimii samoin kuin IR kaukosäätimen LEFT näppäin
B-9
right
Toimii samoin kuin IR kaukosäätimen RIGHT näppäin
B-10
nop
Ei operaatiota (tiedotukseksi että projektori toimii)
83
Huomautus: Input komento saa vastauksen “NA” kun input komento on “Not Applicable/Ei
sovellettavissa” tietyissä tilanteissa.
Huom 1: Ei sovellettavissa valmiustilassa.
Huom 2: Ei sovellettavissa valmiustilassa tai ilman sisääntulo signaalin lukitusta.
Huom 3: Ei sovellettavissa kun blank on päällä.
Huom 4: Ainoastaan käytössä kun lähde on YUV.
Huom 5: Todellinen koko/True size kuvasuhde ei ole käytössä kun zoomaukseksi on asetettu “Zoom”.
Huom 6: “Zoom” komento ei ole käytössä kun kuvasuhteeksi on asetettu todellinen koko.
Huom 7: Ainoastaan käytössä kun lähde on yksi Computer-1 ja Computer-2/BNC.
Huom 8: Ei sovellettavissa kun lamppu jäähtyy.
Huom 9: Ei sovellettavissa kun eco.net.pow on päällä.
84
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo
146-8501, Japan
U.S.A.
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747,
U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll
free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANADA
CANON CANADA INC. HEADQUARTERS
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T
1P7, Canada
CANON CANADA INC. MONTREAL
BRANCH
5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T
1V7, Canada
CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE
2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E
7K7, Canada
For all inquiries concerning this product, call
toll free in Canada 1-800-OK-CANON
EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge,
Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen,
The Netherlands
CANON FRANCE S.A.S
17, quai du President Paul Doumer, 92414
Courbevoie Cedex, France
CANON UK LTD.
Woodhatch Reigate Surrey RH2 8BF, United
Kingdom
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld,
Germany
CANON ITALIA S.p.A.
Via Milano 8 I-20097 San Donato Milanese,
Milano, Italy
CANON Schweiz AG
Geschäftsbereich Wiederverkauf,
Industriestrasse 12, CH-8305 Dietlikon,
Switzerland
CANON GMBH
Zetschegasse 11, A-1230 Wien, Austria
CANON España, S.A.
Av. De Europa, 6 Alcobendas 28108 Madrid,
Spain
CANON PORTUGAL S.A.
Rua Alfredo da Silva, 14 Alfragide 2610-016
Amadora, Portugal
CANON Belgium N.V. / S.A.
Berkenlaan 3, 1831 Diegem (Mechelen),
Belgium
CANON Netherland NV
Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, The
Netherlands
CANON LUXEMBOURG S.A.
Rue des Joncs 21, L-1818 Howald,
Luxembourg
CANON DANMARK A / S
Knud Hoejgaards Vej 1 DK-2860 Soeborg,
Danmark
CANON OY
Huopalahdentie 24 PL 1 00351 Helsinki,
Finland
CANON SVENSKA AB
Gustav III:s Boulevard 26 169 88 Solna,
Sweden
CANON NORGE as
Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia,
1201 Oslo, Norway
CENTRAL & SOUTH AMERICA
CANON LATIN AMERICA, INC.
703 Waterford Way, Ste. 400 Miami, FL 33126,
U.S.A.
ASIA
CANON (China) Co., Ltd.
15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District, Beijing 100005, China
CANON HONGKONG CO., LTD.
19 / F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis
Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
CANON SINGAPORE PTE. LTD.
1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay
Tower, Singapore 098632
CANON KOREA CONSUMER IMAGING INC.
607, Teheran-ro, Gangnam-gu,
Seoul, Rep. of KOREA
OCEANIA
CANON AUSTRALIA PTY. LTD.
Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road,
Macquarie Park, NSW 2113, Australia
CANON NEW ZEALAND LTD.
Akoranga Business Park, Akoranga Drive,
Northcote, Auckland, New Zealand
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement