Nikon ACULON A30 Owner's manual

Nikon ACULON A30 Owner's manual
PRZECHOWYWANIE
LORNETKA/KIIKARI/KIKKERTER/KIKKERTER/
BINOKULARNI DALEKOHLEDY/BINOCLURI/TÁVCSŐ
TEKNISET TIEDOT
• Skroplenie pary wodnej lub pojawienie się pleśni na powierzchni soczewki może być spowodowane wysoką wilgotnością powietrza. Z tego powodu lornetkę/lunetę należy przechowywać w
chłodnym, suchym miejscu. Po użyciu w deszczowy dzień lub w nocy należy dokładnie osuszyć urządzenie w temperaturze pokojowej, a następnie przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
• W przypadku dłuższego przechowywania lornetkę/lunetę należy zamknąć w plastikowej torebce lub w szczelnym pojemniku ze środkiem osuszającym. Jeśli nie jest to możliwe, urządzenie należy
przechowywać w czystym, dobrze wentylowanym miejscu, osobno od pudełka, ponieważ łatwo osiada na nim wilgoć.
• Nie należy pozostawiać lornetki/lunety w samochodzie w gorący lub słoneczny dzień, a także w pobliżu sprzętu generującego ciepło. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
Tyyppi
Malli
Suurennus
Objektiivilinssin tehollinen läpimitta
Todellinen näkökenttä
Kulmamääräinen näkökenttä (näennäinen)
Näkökenttä etäisyydellä 1000 m
Näkökenttä etäisyydellä 1000 jaardin
Lähtöaukko
Suhteellinen kirkkaus
Katseluetäisyys
Lähitarkennusetäisyys
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
1. Usuń kurz, który osadził się na pierścieniu regulacji ostrości, na muszlach ocznych (z funkcją regulacji dioptrii) lub na innych obracających się częściach, korzystając z miękkiego pędzelka.
2. Po usunięciu kurzu dmuchawą należy wyczyścić powierzchnię obudowy, używając miękkiej, czystej szmatki. W przypadku korzystania z urządzenia nad morzem należy lekko zamoczyć w wodzie
miękką, czystą szmatkę i zetrzeć sól, która może zbierać się na obudowie. Następnie należy przetrzeć powierzchnię obudowy suchą szmatką. Nie należy korzystać z benzenu, rozcieńczalnika lub
innych rozpuszczalników organicznych.
3. Podczas usuwania kurzu z powierzchni soczewki należy korzystać z miękkiej, nieoleistej szczotki.
4. Podczas usuwania plam i smug, takich jak odciski palców, z powierzchni soczewki, należy przetrzeć delikatnie soczewki miękką, czystą szmatką bawełnianą lub wysokiej jakości nieoleistą szmatką
do soczewek. Użyć niewielkiej ilości czystego alkoholu (etanolu) lub płynu do czyszczenia obiektywów dostępnego w sklepach do wytarcia trwałych smug, podczas czyszczenia wykonując koliste
ruchy od środka soczewki do zewnętrznej jego krawędzi. Nie używać żadnych twardych przedmiotów, które mogą zarysować powierzchnię soczewki.
Pituus
Leveys
DOSTARCZONE ELEMENTY
OBSŁUGA
Silmävälin säätöalue
Paino
Pl Fi No Dk
(Balans widoku prawego i lewego oka)
1 Obracaj pierścień regulacji ostrości 4 do momentu uzyskania ostrego obrazu obiektu w lewym okularze.
2 Obróć muszle oczne (z funkcją regulacji dioptrii) 2 prawego okularu, aby uzyskać ostry obraz tego samego obiektu, co w prawym okularze.
* W przypadku regulacji ostrości przy użyciu muszli ocznych (z funkcją regulacji dioptrii) 2 lub pierścienia regulacji ostrości 4, obrót w lewą stronę spowoduje ustawienie ostrości na bliższym
obiekcie, a w prawą – na odległym.
* Po ustawieniu optymalnej ostrości należy zapamiętać pozycję muszli ocznych (z funkcję regulacji dioptrii) 2 w celu ułatwienia późniejszej regulacji.
W przypadku oglądania innego obiektu skorzystaj z pierścienia regulacji ostrości 4, do momentu uzyskania ostrego obrazu.
6
DANE TECHNICZNE
1
Typ
Model
Powiększenie
Efektywna średnica soczewki obiektywu
Rzeczywiste pole widzenia
Kątowe pole widzenia (pozorne)
Pole widzenia w odległości 1000 m
Pole widzenia w odległości 1000 jardach
Źrenica wyjściowa
Jasność względna
Oddalenie źrenicy wyjściowej
Minimalna odległość fokusowania
3
2
Długość
Szerokość
4
2
Grubość
Masa
7
Regulacja rozstawu źrenic
(×)
(mm)
(°)
(°)*
(m)
(stopy)
(mm)
(mm)
(m)**
(stopy)**
(mm)
(cale)
(mm)
(cale)
(mm)
(cale)
(g)
(uncje)
(mm)
Pryzmat o układzie dachowym z centralnym ogniskowaniem
ACULON A30 8×25
ACULON A30 10×25
8×
10 ×
25
25
6,0
5,0
45,5
47,2
105
87
314
262
3,1
2,5
9,6
6,3
15,0
13,0
3,0
3,0
9,8
9,8
125
122
4,9
4,8
115
115
4,5
4,5
44
44
1,7
1,7
275
275
9,7
9,7
56-72
56-72
*
Wartość została obliczona za pomocą wzoru [tan ω'= Γ x tan ω]
Pozorne pole widzenia: 2 ω', powiększenie: Γ, rzeczywiste pole widzenia: 2 ω
** Przy dobrym wzroku bez akomodacji.
5
Terminologia
Nimitykset
1 Okulary
2 Muszle oczne*
(z funkcją regulacji dioptrii)
3 Muszle oczne*
4 Pierścień regulacji ostrości
5 Soczewki obiektywu
6 Rozstaw źrenic
7 Uchwyt na pasek naszyjny
1 Okulaarit
2 Silmäsuppilot*
(diopterin säätötoiminnolla)
3 Silmäsuppilot*
4 Tarkennusrengas
5 Objektiivilinssi
6 Silmäetäisyys
7 Kaulahihnan reiät
* Silmäsuppilot
* Muszle oczne
• Jos käytät silmälaseja, käytä kumisia
• Osoby noszące okulary powinny używać lornetki z
silmäsuppiloita alaspäin ulos taitettuina.
gumowymi muszlami ocznymi złożonymi na zewnątrz.
• Osoby nienoszące okularów powinny ustawiać • Jos et käytä silmälaseja, käytä kumisia
silmäsuppiloita kokonaan ulos vedettyinä.
gumowe muszle oczne w pozycji wysuniętej.
Nomenklatur
Nomenklatur
1 Okularer
2 Øyemuslinger*
(med diopterjusteringsfunksjon)
3 Øyemuslinger*
4 Fokuseringsring
5 Objektivlinse
6 Avstand mellom pupillene
7 Hull for nakkestropp
1 Øjestykker
2 Øjekopper*
(med diopterjusteringsfunktion)
3 Øjekopper*
4 Fokuseringshjul
5 Frontlinse
6 Afstand mellem pupiller
7 Øskener til nakkerem
* Øyemuslinger
• Bruk øyemuslingene brettet ned på utsiden
hvis du bruker briller.
• Bruk øyemuslingene av gummi i ytterste
stilling hvis du ikke bruker briller.
* Øjekopper
• For personer, der bruger briller, foldes
gummiøjekopperne ned på ydersiden.
• For personer, der ikke bruger briller, bruges
gummiøjekopperne udtrukket.
Kiitos, että olet ostanut Nikon kiikarit.
Noudata täsmällisesti seuraavia ohjeita tuotteen käyttämiseksi oikein ja mahdollisesti vaarallisten onnettomuuksien välttämiseksi.
1 Ennen kuin käytät tuotetta, luo huolellisesti “TURVALLISUUSHUOMAUTUKSET”, “KAYTTOHUOMAUTUKSET“ ja tuotteen oikeaa käyttöä koskevat ohjeet.
2 Pidä ohjeet aina saatavilla tietojen tarkistamista varten.
Suojataksesi itseäsi ja muita mahdollisilta vammoilta ja/tai esinevahingoilta tai menetyksiltä pyydämme, että huomioit täsmällisesti kaikki tätä tuotetta koskevat ohjeet, varoitukset ja huomautukset.
VAROITUS
Tämä varoitus muistuttaa sinua siitä, että annettujen ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.
HUOMAUTUS
Tämä merkki varoittaa sinua siitä, että väärinkäyttö ja annettujen ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia vammoja tai aineellista vahinkoa.
KÄYTTÖHUOMAUTUKSET
Tämän osan sisältämien tietojen tarkoituksena on muistuttaa, että annettujen ohjeiden laiminlyönti voi heikentää tuotteen suorituskykyä tai toimivuutta.
VAROITUS!
Älä koskaan katso kiikarilla suoraan aurinkoon.
Katsominen suoraan aurinkoon tai voimakkaaseen valoon voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita tai sokeuden.
HUOMAUTUS!
•
•
•
•
Rys. 1/Kuva 1/Fig. 1/Fig. 1
Polski
•
•
•
•
•
Älä jätä kiikaria epätasaiselle alustalle. Se voi pudota ja aiheuttaa ruhjevamman.
Älä katso kiikarin läpi kävellessäsi. Saatat epähuomiossa törmätä odottamattomiin esteisiin ja loukkaantua.
Älä heiluttele kiikaria sen hihnasta kiinni pitämällä. Se voi iskeytyä johonkin ja aiheuttaa ruhjevamman.
Pehmeä kotelo, hihna, silmäsuppilot sekä kiikarin irralliset osat voivat kulua vanhenemisen ja tahraisten vaatteiden vaikutuksesta. Estääksesi tämän tarkasta niiden kunto aina ennen käyttöä ja ota
yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoliikkeeseen, jos sellaisia heikkoja kohtia löytyy.
Silmäsuppilon pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa ihon tulehtumisen. Jos oireita esiintyy, lopeta käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
Ole varovainen äläkä purista sormillasi silmäetäisyyden tai diopterin säätämisen aikana. Ole äärimmäisen huolellinen varsinkin, jos annat pienten lasten käyttää kiikaria.
Älä jätä pakkauksessa käytettävää polyeteenipussia pienten lasten ulottuville. Lapset voivat laittaa sen suuhunsa ja tukehtua.
Ole varovainen, jotta pienet lapset eivät epähuomiossa nielaise okulaarisuojaa tai silmäsuppiloa. Jos näin tapahtuu, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
Älä pura kiikaria. Korjauksen saa tehdä ainoastaan valtuutettu Nikon-huoltoliike.
PRZESTROGI
KÄYTTÖHUOMAUTUKSET
Dziękujemy za zakup lornetki firmy Nikon.
Należy ściśle stosować się do poniższych wytycznych w celu zapewnienia poprawnej pracy sprzętu i uniknięcia potencjalnie niebezpiecznych wypadków.
KÄYTTÖ JA SÄÄTIMET
1
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z rozdziałem „PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA”, „PRZESTROGI DOTYCZĄCE OBSŁUGI“ oraz z dołączonymi do produktu
instrukcjami dotyczącymi poprawnej obsługi.
2 Niniejsze instrukcje należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.
W celu ochrony użytkownika i innych osób od możliwych obrażeń i/lub uszkodzenia lub utraty mienia uprasza się o dokładne zapoznanie się z wszystkimi instrukcjami, ostrzeżeniami i przestrogami
dotyczącymi korzystania i obsługi niniejszego produktu.
OSTRZEŻENIE
Jest to informacja, która służy przypomnieniu, że nieprawidłowe korzystanie będące wynikiem zignorowania niniejszych treści może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
UWAGA
Jest to informacja, która służy przypomnieniu, że nieprawidłowe korzystanie będące wynikiem zignorowania niniejszych treści może spowodować obrażenia.
PRZESTROGI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
Elementy zawarte w tej sekcji ostrzegają, że nieprawidłowe korzystanie będące wynikiem zignorowania niniejszych treści może negatywnie wpłynąć na wydajność i funkcjonowanie produktu.
PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE!
Podczas korzystania z lornetki/lunety nigdy nie wolno patrzeć bezpośrednio na słońce.
Spoglądanie bezpośrednio na słońce lub intensywne źródło światła może prowadzić do poważnego uszkodzenia oczu lub ślepoty.
UWAGA!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie należy pozostawiać lornetki/lunety w niestabilnym miejscu. Urządzenie może spaść i spowodować obrażenia.
Nie należy spoglądać przez lornetkę/lunetę podczas chodzenia. Grozi to przeoczeniem nieoczekiwanej przeszkody i odniesieniem obrażeń.
Nie należy machać lornetką/lunetą, trzymając ją za pasek. Urządzenie może kogoś uderzyć i spowodować obrażenia.
Miękkie pudełko, pasek i zewnętrzne materiały użyte do budowy lornetki/lunety, w tym także gumowe muszle oczne, mogą ulec zużyciu z biegiem czasu i zabrudzić odzież. Aby tego uniknąć,
należy sprawdzić ich stan za każdym razem przed użyciem i skonsultować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu firmy Nikon w razie wykrycia oznak zużycia.
Korzystanie przez dłuższy czas z gumowych muszli ocznych może prowadzić do podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy natychmiast zaprzestać użytkowania i
skonsultować się z lekarzem.
Należy uważać, aby nie ścisnąć palca podczas regulacji rozstawu źrenic lub dioptrii. Szczególną uwagę należy zachować, gdy lornetką posługują się małe dzieci.
Nie należy pozostawiać w pobliżu małych dzieci foliowej torby używanej do pakowania. Mogą one włożyć ją do ust i się udusić.
Należy pilnować, aby małe dzieci nie połknęły pokrywy okularów lub muszli ocznej. Jeśli do tego dojdzie, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Nie należy rozmontowywać lornetki/lunety. W kwestii naprawy należy konsultować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu firmy Nikon.
PRZESTROGI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
OBSŁUGA I ELEMENTY STERUJĄCE
• Nie należy otwierać prawej lub lewej lunety lornetki poza określone limity. Należy również pamiętać, aby aby nie przekręcać muszli ocznych (z funkcją regulacji dioptrii) ani pierścienia regulacji ostrości
poza określone limity.
• Należy unikać deszczu, wody, piasku oraz błota.
• Należy zawsze chronić lornetkę/lunetę przed wstrząsami. Jeśli uzyskanie normalnego obrazu po upuszczeniu lub zamoczeniu lornetki/lunety nie jest możliwe, urządzenie należy niezwłocznie
zanieść do autoryzowanego przedstawiciela serwisu firmy Nikon.
• W przypadku nagłych zmian temperatury na powierzchni soczewek może dojść do skroplenia pary wodnej. W takim przypadku należy dokładnie osuszyć lornetkę/lunetę w temperaturze pokojowej.
•
•
•
•
Takk for at du kjøpte en Nikon-kikkert.
Du må følge disse retningslinjene nøye slik at du bruker utstyret på riktig måte og unngår potensielt farlige ulykker.
1 Før du bruker produktet, ber vi deg lese “SIKKERHETSTILTAK”, “FORHOLDSREGLER FOR BRUK“ og instruksjonene for riktig bruk som følger med produktet.
2 Oppbevar disse instruksjonene på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
For å sikre deg og tredjeparter mot mulige skader og/eller skade på eiendom eller tap av eiendom ber vi deg om å ta hensyn til alle instruksjoner, advarsler og forsiktighetsregler som gjelder bruk og
pleie av dette produktet.
ADVARSEL
FORSIGTIG
Denne angivelse advarer dig om, at al ukorrekt brug, der ikke overholder indholdet beskrevet i dette dokument, kan resultere i fare for personskade eller kan udelukkende forårsage fysisk skade.
FORHOLDSREGLER VED BRUG
Dette afsnit advarer dig om, at al forkert brug, der ikke tager hensyn til indholdet i dette dokument, kan forringe produktets ydeevne og funktionalitet.
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
ADVARSEL!
Se aldrig direkte mod solen med en kikkert/et monokular.
•
•
•
•
•
FORSIKTIG
Dette advarer deg om risikoen for at feilaktig bruk som ikke tar hensyn til innholdet som beskrives her, kan forårsake personskade eller materiell skade.
FORHOLDSREGLER FOR BRUK
Punktene i denne delen varsler deg om at feilaktig bruk som ikke tar hensyn til innholdet som beskrives her, kan ha en negativ virkning på produktets ytelse og funksjonalitet.
• Åbn ikke højre og venstre kikkertrør ud over deres grænser. Vær også forsigtig med ikke at dreje øjekopperne (med diopterjusteringsfunktion) og fokuseringshjulet ud over deres grænser.
• Undgå regn, vandsprøjt, sand og mudder.
• Beskyt altid kikkerten/monukularet mod slag og stød. Hvis du ikke kan opnå et normalt billede, efter at du har tabt kikkerten/monokularet, eller den har været våd, skal du straks indlevere den til en
godkendt Nikon-servicerepræsentant.
• Når den udsættes for pludselige temperaturændringer, kan der opstå kondens på linserne. Hvis dette skulle ske, skal du lade kikkerten/monokularet tørre grundigt ved stuetemperatur.
OPBEVARING
SIKKERHETSTILTAK
• Der kan opstå kondens eller mug på linserne på grund af høj fugtighed. Derfor skal du opbevare kikkerten/monokularet på et tørt og køligt sted. Efter brug på en regnfuld dag eller nat, skal du lade
den tørre grundigt ved stuetemperatur og derefter lægge den et køligt, tørt sted.
• Ved længere tids opbevaring skal kikkerten/monokularet opbevares i en plastikpose eller en lufttæt beholder vedlagt et tørringsmiddel. Hvis der ikke er mulighed for opbevaring på et rent og godt
ventileret sted, skal du tage den ud af etuiet, da dette let bliver påvirket af fugt.
• Efterlad ikke kikkerten/monokularet i bilen på en varm solskinsdag eller tæt ved varmeudviklende udstyr. Det kan skade eller forringe kikkerten.
ADVARSEL!
Se aldri direkte på solen med en kikkert.
Hvis du ser direkte på solen eller skarpt lys, kan det skade øynene eller føre til blindhet.
FORSIKTIG!
Du må ikke la kikkerten ligge på et ustabilt sted. Den kan falle ned og forårsake skade.
Du må ikke se gjennom kikkerten mens du går. Du kan gå på uventede objekter og bli skadet.
Du må ikke svinge kikkerten etter bærestroppen. Den kan treffe noen og forårsake skade.
Det myke etuiet, bærestroppen og materialet som er brukt på kikkerten og øyemuslingene av gummi, kan forringes på grunn av alder og gi flekker på klær. For å forhindre dette bør du kontrollere
tilstanden når du skal bruke kikkerten, og ta kontakt med en servicerepresentant som er godkjent av Nikon, hvis du oppdager slik forringelse.
Hvis du bruker øyemuslingene av gummi i en lengre periode, kan det oppstå hudinflammasjon. Hvis du får symptomer på dette, må du slutte å bruke kikkerten og straks ta kontakt med en lege.
Vær forsiktig slik at du ikke klemmer fingrene når du justerer avstanden mellom pupillene eller diopteret. Vær spesielt forsiktig hvis du lar små barn bruke kikkerten.
Ikke la innpakningsposen av polyetylen være innenfor små barns rekkevidde. Et barn kan ta den i munnen og bli kvalt.
Vær forsiktig slik at ikke små barn svelger okulardekselet eller øyemuslingen. Hvis dette skjer, må du straks ta kontakt med en lege.
Kikkerten må ikke demonteres. Reparasjon skal foretas av en servicerepresentant som er godkjent av Nikon.
VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
1. Fjern støv i fokuseringshjulet, øjekopperne (med diopterjusteringsfunktion) og andre roterende dele med en blød børste.
2. Efter at du har fjernet støvet med en blæser, aftørres huset med en blød, ren klud. Efter brug ved havet fugtes en blød, ren klud med vand for at aftørre det salt, som kan have sat sig på huset. Brug
ikke benzen, fortynder eller andre organiske opløsningsmidler.
3. Fjern støv fra linserne med en blød børste uden olie.
4. Fjern pletter eller smuds, såsom fingeraftryk, fra linserne ved at aftørre disse meget forsigtigt med en blød, ren bomuldsklud eller en speciel oliefri serviet beregnet til linser. Brug en lille smule ren
sprit (ethanol) eller linserenser, der kan fås i almindelig handel, til at fjerne fastsiddende smuds. Aftør fra midten af linse og udad i en cirkulær bevægelse. Brug ikke noget hårdt, da det kan ridse
linsen.
MEDFØLGENDE DELE
• Kikkert
×1
• Nakkerem
×1
Bemærk: Frontlinsedæksel medfølger ikke.
• Du må ikke åpne høyre og venstre kikkertrør mer enn de er beregnet på. Vær også forsiktig slik at du ikke dreier øyemuslingene (med diopterjusteringsfunksjon) og fokuseringsringen lenger enn de
er beregnet på.
• Unngå regn, vannsprut, sand og søle.
• Beskytt alltid kikkerten mot støt. Hvis bildet ikke er normalt etter at kikkerten har fått et støt eller har vært våt, må du straks ta den med til en servicerepresentant som er godkjent av Nikon.
• Hvis kikkerten har vært utsatt for plutselige temperaturendringer, kan det forekomme kondens på overflaten på objektivene. I så fall må kikkerten få tørke grundig ved romtemperatur.
OPPBEVARING
• Det kan forekomme kondens eller mugg på objektivoverflatene hvis kikkerten oppbevares i miljøer med høy fuktighet. Kikkerten må derfor oppbevares på et kjølig, tørt sted. Hvis kikkerten har vært
brukt i regnvær eller om natten, må den få tørke grundig ved romtemperatur og oppbevares på et kjølig, tørt sted.
• Ved lang tids oppbevaring bør kikkerten legges i en plastpose eller en lufttett beholder sammen med et avfuktingsmiddel. Hvis dette ikke er mulig, kan den oppbevares på et rent, godt ventilert
sted, men ikke i etuiet, siden den påvirkes lett av fuktighet.
• Du må ikke la kikkerten ligge i bilen på en varm eller solrik dag eller i nærheten av utstyr som genererer varme. Dette kan ødelegge kikkerten eller påvirke den på en negativ måte.
VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING
1) Justering af afstand mellem pupiller
Mens du ser på en genstand gennem 1 øjestykkerne, drejer du forsigtigt kikkerthuset, indtil de to billeder af genstanden bliver til ét (Fig. 1).
2) Justering af diopter
(Afbalancering af højre og venstre syn.)
1 Drej fokuseringshjulet 4, indtil du opnår et skarpt billede af genstanden i det venstre øjestykke.
2 Drej øjekopper (med diopterjusteringsfunktion) 2, indtil du opnår et skarpt billede af samme genstand i højre øjestykke.
* Ved fokusering med øjekopper (med diopterjusteringsfunktion) 2 eller fokuseringshjulet 4 drejes mod uret for at fokusere på nære genstande og med uret for at fokusere på fjerne genstande.
* Når fokuseringen er korrekt justeret, er det en god idé at huske positionen for øjekopper (med diopterjusteringsfunktion) 2. Det gør justeringen af diopter lettere næste gang.
3) Fokusering
SPECIFIKATIONER
BRUK
1) Justering av avstanden mellom pupillene
Længde
ARTIKLER SOM FØLGER MED
• Myk veske
• Okulardeksel
×1
×2
Samtidig som du ser på et objekt gjennom okularene 1, dreier du forsiktig på kikkerthuset til de to bildene av objektet blir til ett (Fig. 1).
Bredde
(Balansere høyre og venstre synsbilde.)
1 Drei fokuseringsringen 4 til bildet av objektet blir skarpt i venstre okular.
2 Drei øyemuslingene (med diopterjusteringsfunksjon) 2 for det høyre okularet til du får et skarpt bilde av samme objekt i høyre okular.
* Når du skal fokusere med øyemuslingene (med diopterjusteringsfunksjon) 2 eller fokuseringsringen 4, dreier du mot urviseren for å fokusere på et objekt i nærheten eller med urviseren for et
objekt lenger borte.
* Når fokuset er riktig justert, kan du gjøre det enklere å justere øyemuslingene (med diopterjusteringsfunksjon) 2 senere ved å huske på diopterets posisjon.
3) Fokusering
• Kosteissa tiloissa kiikarin pintaan voi tiivistyä vettä tai muodostua hometta. Siksi kiikaria on hyvä säilyttää kuivassa ja viileässä paikassa. Sen jälkeen kun olet käyttänyt kiikaria sateisena päivänä tai
iltana, kuivaa se huolellisesti huoneenlämpötilassa ja säilytä kuivassa, viileässä paikassa.
• Jos aiot varastoida kiikarit pidemmäksi aikaa, sulje ne muovipussiin tai ilmatiiviiseen säilytyslaatikkoon ja laita mukaan kuivausainetta. Jos se ei ole mahdollista, säilytä puhtaassa, hyvin tuuletetussa
paikassa erillään kotelosta, koska se imee helposti kosteutta.
• Älä jätä kiikaria autoon kuumana tai aurinkoisena päivänä äläkä myöskään lämpöä kehittävän laitteen läheisyyteen. Se voi vahingoittaa kiikaria tai heikentää sen kuntoa.
Når du ser på et annet objekt, justerer du fokuseringsringen 4 til du får et skarpt bilde.
SPESIFIKASJONER
Type
Modell
Forstørrelse
Effektiv diameter på objektivlinse
Virkelig synsfelt
Vinkel på synsfelt (tilsynelatende)
Synsfelt ved 1 000 m
Synsfelt ved 1 000 yards
Utgangspupill
Relativ lysstyrke
Øyestykke
Nærfokuseringsavstand
HUOLTO JA SÄILYTYS
1. Puhdista tarkennusrenkaaseen, silmäsuppiloihin (diopterin säätötoiminnolla) tai muihin liikkuviin osiin tarttunut lika pehmeän harjan avulla.
2. Poistettuasi pölyn puhaltimen avulla puhdista pinta pehmeällä ja puhtaalla pyyhkeellä. Meren äärellä tapahtuneen käytön jälkeen kostuta pehmeää ja puhdasta pyyhettä hieman vedellä ja pyyhi
suola pois kiikarin rungon pinnoista. Älä käytä bensiiniä, tinneriä tai muuta orgaanista liuotinta.
3. Pyyhi pölyt linssin pinnasta pehmeällä, öljyttömällä harjalla.
4. Kun puhdistat linssin pintoja tahroista ja läiskistä kuten sormenjäljistä, pyyhi linssit erittäin varovasti kuivalla, puhtaalla puuvillapyyhkeellä tai öljyttömällä linssinpuhdistusliinalla. Käytä pieni
määrä puhdasta alkoholia (etanolia) tai tavallista linssien puhdistusainetta pinttyneiden tahrojen pyyhkimiseen, linssien keskeltä pyörivin liikkein ulkoreunaan. Älä käytä mitään kovaa, sillä se voi
naarmuttaa linssin pintaa.
TOIMITUKSEN SISÄLTÖ
Lengde
• Pehmeä kotelo × 1
• Okulaarisuoja × 2
Bredde
KÄYTTÖ
Tykkelse
1) Silmäetäisyyden säätö
Vekt
Kun katsot kohdetta okulaarien 1 läpi, kierrä kiikarin runkoa varovasti, kunnes kohteen kaksi kuvaa yhtyvät (kuva 1).
(Oikeanpuoleisen ja vasemmanpuoleisen näkökentän tasapainottaminen.)
1 Kierrä tarkennusrengasta 4 saadaksesi terävän kuvan kohteesta vasemmanpuoleiseen okulaariin.
2 Kierrä silmäsuppiloita (diopterin säätötoiminnolla) 2 oikeanpuoleisessa okulaarissa, kunnes saat terävän kuvan samasta kohteesta oikeanpuoleiseen okulaariin.
* Kierrä silmäsuppiloita (diopterin säätötoiminnolla) 2 tai tarkennusrengasta 4 vastapäivään lähellä olevan kohteen tarkentamiseksi tai myötäpäivään kaukana olevan kohteen tarkentamiseksi.
* Kun tarkennus on säädetty oikein, paina mieleen silmäsuppiloiden (diopterin säätötoiminnolla) 2 säätöasento, mikä helpottaa myöhempää säätämistä.
3) Tarkennus
Jos näkymän kohde on erilainen, säädä tarkennusrengasta 4, kunnes saat terävän kuvan.
Justering av avstand mellom pupillene
*
×1
×2
BRUG
Type
Model
Forstørrelse
Effektiv frontlinsediameter
Reelt synsfelt
Rektangulært synsfelt (tilsyneladende)
Synsfelt ved 1000 m
Synsfelt ved 1000 yard
Udgangspupil
Relativ lysstyrke
Øjenafstand
Nærmeste fokuseringsafstand
• Kikkert
×1
• Nakkestropp × 1
Merk: Objektivdeksler følger ikke med.
• Blødt etui
• Øjestykkedæksel
Når du betragter en anden genstand, skal du justere fokuseringshjulet 4, indtil du opnår et skarpt billede.
1. Fjern støv som er fanget i fokuseringsringen, øyemuslingene (med diopterjusteringsfunksjon) eller andre roterende deler, med en myk børste.
2. Etter at du har fjernet støvet med en blåser, kan du rengjøre kikkerthuset med en myk, ren klut. Hvis du har brukt kikkerten på sjøen eller stranden, kan du fukte en myk, ren klut lett og tørke bort
salt på kikkerthuset. Ikke bruk benzen, tynner eller andre organiske løsemidler.
3. Når du skal fjerne støv på objektivets overflate, kan du bruke en myk, oljefri børste.
4. Når du skal fjerne flekker eller smuss som f.eks. fingeravtrykk fra objektivets overflate, tørker du objektivet svært forsiktig med en myk, ren bomullsklut eller oljefritt linsepapir av høy kvalitet. Bruk
litt ren alkohol (etanol) eller linsepapir som kan kjøpes i butikker, for å tørke bort vanskelige flekker, fra midten av objektivet og utover i en sirkelbevegelse. Du må ikke bruke noe hardt fordi det kan
lage riper på objektivets overflate.
SÄILYTYS
2) Diopterin säätäminen
Efterlad ikke kikkerten/monokularet på et ustabilt underlag. Det kan falde ned og blive beskadiget eller forårsage skade.
Se ikke gennem kikkert/monokular, mens du går. Du kan gå ind i noget, du ikke har set, og komme til skade.
Sving ikke kikkerten/monokularet i remmen. Kikkerten/monokularet kan ramme nogen og forårsage skade.
Det bløde etui, remmen og de ydre materialer, der er anvendt til kikkerten/monokularet og øjekopperne, kan blive nedbrudt med tiden og give pletter på tøj. Du kan forhindre dette ved at kontrollere
deres tilstand før hver brug og kontakte en godkendt Nikon-servicerepræsentant, hvis denne nedbrydning skulle opstå.
Hvis du bruger øjekopper i længere tid, kan det give betændelse i huden. Hvis du får symptomer herpå, skal du straks ophøre med brugen og gå til læge.
Pas på ikke at klemme fingeren, når du justerer afstanden mellem pupiller eller justerer diopter. Vær især meget forsigtig, hvis du lader mindre børn bruge kikkerten.
Efterlad ikke polyethylenposen, der er brugt som emballage, inden for mindre børns rækkevidde. Børn kan sætte den for munden og blive kvalt.
Pas på, at mindre børn ikke kommer til at sluge øjestykkedækslet eller øjekoppen. Hvis det sker, søges straks læge.
Adskil ikke kikkerten/monokularet. Reparation skal overlades til en godkendt Nikon-servicerepræsentant.
FORHOLDSREGLER VED BRUG
2) Diopterjustering
Älä avaa oikean- ja vasemmanpuoleisia kiikariputkia liikerajojensa yli. Ole varovainen äläkä kierrä silmäsuppiloita (diopterin säätötoiminnolla) ja tarkennusrengasta liikerajojensa yli.
Vältä sadetta, roiskevettä, hiekkaa ja mutaa.
Suojaa kiikarit iskuilta kaikissa tilanteissa. Jos et onnistu saamaan normaalia kuvaa kiikarin pudottamisen tai kastumisen jälkeen, toimita se heti valtuutettuun Nikon-huoltoliikkeeseen.
Äkillisten lämpötilan muutosten yhteydessä linssin pintaan voi muodostua vettä. Kuivaa kiikari tällöin huolellisesti huoneenlämpötilassa.
• Kiikari
×1
• Kaulahihna
×1
Huomautus: ei sisällä linssisuojuksia.
ADVARSEL
Denne angivelse advarer dig om, at al forkert brug, der ikke tager hensyn til indholdet i dette dokument, kan medføre fare for død eller alvorlig personskade.
BRUG OG BETJENINGSANORDNINGER
Dette advarer deg om risikoen for at feilaktig bruk som ikke tar hensyn til innholdet som beskrives her, kan forårsake død eller alvorlige personskader.
BRUK OG KONTROLLER
HUOMAUTUKSET
1 Før brug af produktet skal du grundigt gennemlæse “SIKKERHEDSFORSKRIFTER”, “FORHOLDSREGLER VED BRUG“ og vejledningen for korrekt brug, der følger med produktet.
2 Opbevar vejledningen inden for rækkevidde som reference.
For at beskytte dig selv og tredjepart mod risiko for personskader og/eller materielle skader eller tab bedes du venligst nøje følge alle instruktioner, advarsler og forskrifter med hensyn til brug og pleje
af produktet.
FORSIGTIG!
FORHOLDSREGLER
•
•
•
•
•
Tak, fordi du har anskaffet en Nikon kikkert.
Overhold nøje følgende retningslinjer for korrekt brug af udstyret og for at undgå potentielle ulykker.
•
•
•
•
Norsk
•
•
•
•
FORHOLDSREGLER
Hvis du ser direkte på solen eller kraftigt lys, kan dine øjne tage alvorligt skade, eller du kan blive blind.
Arvo, joka on laskettu kaavalla [tan ω'= Γ x tan ω]
Näennäinen näkökenttä: 2 ω', Suurennus: Γ, Todellinen näkökenttä: 2 ω
** Normaalilla näkökyvyllä ilman mukautusta
FORHOLDSREGLER FOR BRUK
Suomi
TURVALLISUUSHUOMAUTUKSET
Rozstaw źrenic/Silmäetäisyys/
Avstand mellom pupillene/Afstand mellem pupiller
(mm)
(m)**
(jalkaa)**
(mm)
(tuumaa)
(mm)
(tuumaa)
(mm)
(tuumaa)
(g)
(unssia)
(mm)
ACULON A30 10×25
10 ×
25
5,0
47,2
87
262
2,5
6,3
13,0
3,0
9,8
122
4,8
115
4,5
44
1,7
275
9,7
56-72
2) Regulacja dioptrii
3) Ustawianie ostrości
1
ACULON A30 8×25
8×
25
6,0
45,5
105
314
3,1
9,6
15,0
3,0
9,8
125
4,9
115
4,5
44
1,7
275
9,7
56-72
(×)
(mm)
(°)
(°)*
(m)
(jalkaa)
(mm)
*
Patrząc na przedmiot przez okulary lornetki 1, delikatnie obracaj korpusem lornetki, aż dwa obrazy przedmiotu zleją się w jeden (rys. 1).
Cz Ro Hu
Příručka uživatele / Manual de instrucţiuni / Használati utasítás
Paksuus
1) Regulacja rozstawu źrenic
A30 8×25 / 10×25
Instrukcja obsługi / Käyttöopas / Brukerveiledning / Instruktionsvejledning /
• Lornetka
×1
• Miękki futerał
×1
• Pasek na szyję × 1
• Pokrywa okularów × 2
Uwaga: nie dołączono pokrywek soczewek obiektywu.
Dansk
Kattoprisma, keskitarkennus
Takprisme med sentral fokusering
(×)
(mm)
(°)
(°)*
(m)
(fot)
(mm)
(mm)
(m)**
(fot)**
(mm)
(tommer)
(mm)
(tommer)
(mm)
(tommer)
(g)
(oz)
(mm)
Tallet beregnes ut fra formelen [tan ω'= Γ x tan ω]
Tilsynelatende synsfelt: 2 ω', Forstørrelse: Γ, Virkelig synsfelt: 2 ω
** Med normalt syn uten akkommodasjon
ACULON A30 8×25
8×
25
6,0
45,5
105
314
3,1
9,6
15,0
3,0
9,8
125
4,9
115
4,5
44
1,7
275
9,7
56-72
ACULON A30 10×25
10 ×
25
5,0
47,2
87
262
2,5
6,3
13,0
3,0
9,8
122
4,8
115
4,5
44
1,7
275
9,7
56-72
Tykkelse
Vægt
Justering af afstand mellem pupiller
*
Tagprisme centralfokuseringstype
(×)
(mm)
(°)
(°)*
(m)
(fod)
(mm)
(mm)
(m)**
(fod)**
(mm)
(tommer)
(mm)
(tommer)
(mm)
(tommer)
(g)
(ounce)
(mm)
Tallet beregnet via formlen [tan ω'= Γ x tan ω]
Tilsyneladende synsfelt: 2 ω', Forstørrelse: Γ, Reelt synsfelt: 2 ω
** Med normalt syn uden akkommodation
ACULON A30 8×25
8×
25
6,0
45,5
105
314
3,1
9,6
15,0
3,0
9,8
125
4,9
115
4,5
44
1,7
275
9,7
56-72
ACULON A30 10×25
10 ×
25
5,0
47,2
87
262
2,5
6,3
13,0
3,0
9,8
122
4,8
115
4,5
44
1,7
275
97
56-72
SPECIFIKACE
Typ
Model
Zvětšení
Účinný průměr čočky objektivu
Skutečné zorné pole
Úhel zorného pole (zdánlivý)
Zorné pole ve vzdálenosti 1 000 m
Zorné pole ve vzdálenosti 1 000 yardech
Výstupní pupila
Relativní jas
Oční reliéf
Minimální zaostřovací vzdálenost
6
1
1
Délka
3
2
Šířka
Tloušťka
Váha
4
2
Nastavení mezioční vzdálenosti
Magyar
střechový hranol s centrálním zaostřováním
(×)
(mm)
(°)
(°)*
(m)
(stopa)
(mm)
(mm)
(m)**
(stopa)**
(mm)
(palce)
(mm)
(palce)
(mm)
(palce)
(g)
(unce)
(mm)
ACULON A30 8×25
8×
25
6,0
45,5
105
314
3,1
9,6
15,0
3,0
9,8
125
4,9
115
4,5
44
1,7
275
9,7
56-72
ACULON A30 10×25
10 ×
25
5,0
47,2
87
262
2,5
6,3
13,0
3,0
9,8
122
4,8
115
4,5
44
1,7
275
9,7
56-72
Číslo vypočtené podle vztahu [tan ω'= Γ x tan ω]
Zdánlivé zorné pole: 2 ω', Zvětšení: Γ, Skutečné zorné pole: 2 ω
** S normálním zrakem bez akomodace
5
Szójegyzék
1 Okuláry
2 Pryžové očnice*
(s funkcí dioptrické korekce)
3 Pryžové očnice*
4 Zaostřovací kroužek
5 Čočka objektivu
6 Mezioční vzdálenost
7 Závěs na nákrční řemínek
1 Oculare
2 Oculare din cauciuc*
(cu funcţie de reglaj dioptric)
3 Oculare din cauciuc*
4 Inel de focalizare
5 Obiectiv
6 Distanţă interpupilară
7 Orificii pentru fixarea curelei
1 Szemlencsék
2 Szemkagyló*
(dioptriaállítási funkcióval rendelkező)
3 Szemkagyló*
4 Fókuszálógyűrű
5 Objektívlencse
6 Pupillák közötti távolság
7 Nyakpánt fűzőlyuk
* Pryžové očnice
• Uživatelé s brýlemi použijí pryžové očnice sklopené na boční
stranu.
• Uživatelé bez brýlí použijí pryžové očnice vysunuté.
* Oculare din cauciuc
• Pentru persoanele care poartă ochelari: se utilizează cu
ocularele din cauciuc pliate spre exterior.
• Pentru persoanele care nu poartă ochelari: se utilizează cu
ocularele din cauciuc extinse.
* Szemkagyló
• Szemüveget viselők a gumi szemkagylókat kívülre lehajtott
helyzetben használják.
• Szemüveget nem viselők a gumi szemkagylókat kítolt
helyzetben használják.
Vă mulţumim că aţi cumpărat acest binoclu Nikon.
Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile de mai jos pentru a putea utiliza corect echipamentul şi pentru a evita eventualele accidente periculoase.
1 Înainte de a utiliza produsul, citiţi cu atenţie secţiunea “MĂSURI DE PROTECŢIE”, “PRECAUŢII LA FUNCŢIONARE“ şi instrucţiunile pentru utilizare corectă ce însoţesc produsul.
2 Păstraţi aceste instrucţiuni la îndemână pentru consultare ulterioară.
Pentru protecţia dumneavoastră şi a celor din jur împotriva vătămării şi/sau a deteriorării ori pierderii, vă rugăm să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile, avertizările şi atenţionările referitoare la utilizarea şi
întreţinerea acestui produs.
AVERTIZARE
ATENŢIE
Această indicaţie vă avertizează asupra faptului că orice utilizare incorectă, care ignoră instrucţiunile prezentate în acest document, poate provoca o posibilă rănire sau poate produce doar pagube materiale.
PRECAUŢII LA FUNCŢIONARE
Elementele din această secţiune vă avertizează asupra faptului că orice utilizare incorectă, care ignoră instrucţiunile prezentate în acest document, poate afecta în mod negativ performanţele şi
funcţionarea echipamentului.
AVERTIZARE!
Nu priviţi direct către soare sau către o lumină intensă deoarece acest lucru vă poate vătăma ochii sau poate cauza orbirea.
Čeština
•
•
•
•
•
Az ebben a fejezetben felsoroltak arra figyelmeztetnek, hogy az itt leírtakat figyelmen kívül hagyó bármilyen helytelen használat negatív hatással lehet a termék teljesítményére és működésére.
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
FIGYELEM!
A távcsővel soha ne nézzen közvetlenül a napba.
•
•
•
•
•
Ne hagyja a távcsövet instabil helyen, mert leeshet és sérülést okozhat.
Sétálás közben ne nézzen bele a távcsőbe. Menet közben nekimehet váratlan tárgyaknak és megsérülhet.
Ne lóbálja a távcsövet az akasztójánál fogva, mert megüthet valakit és sérülést okozhat.
A tartó, az akasztó, a távcsővel használható külső anyagok és a gumi szemkagyló idővel és a piszkos ruhák miatt elhasználódnak. Ennek megelőzésére minden használat előtt ellenőrizze állapotukat
és kérjen tanácsot egy hivatalos Nikon szervizképviselettől, ha ilyen elhasználódást tapasztal.
Ha hosszasan használja a gumi szemkagylót, az bőrgyulladást okozhat. Ha bármilyen tüneteket észlel, ne használja tovább és azonnal forduljon orvoshoz.
Ügyeljen arra, hogy a pupillák közötti távolság vagy a dioptria állítása közben ne csípje be az ujját. Különösen óvatos legyen, ha kisgyermekek használják a távcsövet.
Ne hagyja a csomagolás műanyag zacskóját kisgyerekek közelében, mert a szájukra helyezhetik azt és megfulladhatnak.
Ügyeljen arra, hogy kisgyermekek nehogy véletlenül lenyeljék a szemlencse sapkát vagy a gumi szemfedőt. Ha ilyen történne, azonnal forduljon orvoshoz.
Ne szerelje szét a távcsövet. A készüléket hivatalos Nikon szervizképviseletnél javíttassa.
HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A távcső jobb és bal oldali csöveit ne nyissa ki jobban annál, mint amennyire lehet. Ügyeljen arra is, hogy a lehetségesnél ne tekerje el jobban a (dioptriaállítási funkcióval rendelkező) szemlencsét és
a fókuszálógyűrűt.
• A távcsövet ne érje eső, vízcseppek, homok és sár.
• Mindig védje a távcsövet a rázkódástól. Ha a távcsővel nem lát megfelelő képet, miután leejtette vagy vizes lett, azonnal vigye el egy hivatalos Nikon szervizképviseletbe.
• Hirtelen hőmérséklet-változás esetén pára csapódhat le a lencsékre. Ebben az esetben szobahőmérsékleten alaposan szárítsa meg a távcsövet.
TÁROLÁS
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
ATENŢIE!
Obr. 1/Fig. 1/1. ábra
HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A magas páratartalom miatt pára vagy foltok jelenhetnek meg a lencséken. Ezért hűvös és száraz helyen tárolja a távcsövet. Ha esős napon vagy éjszaka használta a távcsövet, akkor
szobahőmérsékleten alaposan szárítsa meg, és hűvös, száraz helyen tárolja.
• Hosszú távú tárolás esetén a távcsövet tartsa műanyag zsákban vagy szárítószert tartalmazó légmentes tartóban. Ha ez nem lehetséges, akkor tiszta, jól szellőző helyen tárolja, a tartójától külön,
mivel úgy könnyen pára keletkezhet.
• A távcsövet melegben vagy erős napsütésben ne hagyja autóban, vagy hősugárzó készülék mellett. Ez károsíthatja vagy negatív hatással lehet rá.
MĂSURI DE PROTECŢIE
Nu priviţi niciodată direct spre soare atunci când utilizaţi binoclul/monoclul.
Mezioční vzdálenost/Distanţă interpupilară/
Pupillák közötti távolság
VIGYÁZAT
Ez a felirat arra figyelmeztet, hogy az itt leírtakat figyelmen kívül hagyó bármilyen helytelen használat sérülést vagy fizikai kárt okozhat.
HASZNÁLAT ÉS KEZELÉS
Această indicaţie vă avertizează asupra faptului că orice utilizare incorectă, care ignoră instrucţiunile prezentate în acest document, poate provoca moartea sau rănirea gravă.
•
•
•
•
FIGYELEM
Ez a felirat arra figyelmeztet, hogy az itt leírtakat figyelmen kívül hagyó bármilyen helytelen használat halált vagy súlyos sérülést eredményezhet.
VIGYÁZAT!
PRECAUŢII
Nomenclatură
1 A termék használata előtt alaposan olvassa el a „BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK”, „HASZNALATI OVINTEZKEDESEK“ c. részt és a termékhez mellékelt, a helyes használatot leíró útmutatást.
2 Ezeket az útmutatókat a későbbiekben is könnyen elérhető helyen tartsa.
A termék használata és kezelése során pontosan kövesse az összes útmutatást, figyelmeztetést és óvintézkedést, hogy megvédje önmagát és bármely harmadik felet a lehetséges sérülésektől és/vagy
károsodástól vagy veszteségtől.
•
•
•
•
Română
Názvosloví
Köszönjük, hogy Nikon távcsövet vásárolt.
Az eszköz helyes használata és a balesetek elkerülése érdekében szigorúan tartsa be az alábbi irányelveket.
Ha közvetlenül a napba vagy intenzív fénybe néz, akkor súlyosan károsodhat a szeme, akár meg is vakulhat.
*
7
ÓVINTÉZKEDÉSEK
Nu lăsaţi binoclul/monoclul într-un loc instabil. Acesta poate cădea şi provoca vătămări.
Nu priviţi prin binoclu/monoclu în timp ce vă deplasaţi. Puteţi intra în obiecte care vă apar brusc în faţă şi vă puteţi răni.
Nu balansaţi binoclul/monoclul de cureaua sa. Puteţi lovi pe cineva şi provoca vătămări.
Tocul moale, cureaua şi materialele exterioare din componenţa binoclului/monoclului şi a ocularelor din cauciuc se pot deteriora din cauza învechirii şi pot păta hainele. Pentru a evita acest lucru,
verificaţi starea acestora înainte de fiecare utilizare şi cereţi sfatul reprezentantului de service autorizat Nikon dacă observaţi astfel de deteriorări.
Utilizarea îndelungată a ocularelor din cauciuc poate provoca inflamarea pielii. Dacă prezentaţi acest simptom, opriţi utilizarea şi consultaţi de urgenţă un medic.
La reglajul distanţei interpupilare sau la cel dioptric, aveţi grijă să nu vă ciupiţi degetul. Acordaţi o atenţie specială mai ales în cazul în care lăsaţi copiii mici să utilizeze binoclul.
Nu lăsaţi punga de polietilenă utlizată la ambalare la îndemâna copiilor mici. Copiii ar putea să îşi acopere gura şi să se sufoce.
Nu lăsaţi copiii mici să înghită din greşeală capacul ocularului sau ocularul din cauciuc. Dacă acest lucru se întâmplă, mergeţi de urgenţă la medic.
Nu dezasamblaţi binoclul/monoclul. Reparaţiile trebuie să fie efectuate de un reprezentant de service autorizat Nikon.
1. Egy finom kefével távolítsa el a fókuszálógyűrűbe, a (dioptriaállítási funkcióval rendelkező) szemlencsébe vagy más tekerhető részekbe ragadt port.
2. Miután az eszközről lefújta a port, egy finom, tiszta ruhával tisztítsa meg a felületet. Tengerparti használat után enyhén nedvesítse be a finom és tiszta ruhát és törölje le a felületre került sót, aztán
pedig száraz ruhával törölje át azt. Ne használjon benzint, hígítószert vagy más szerves oldószert.
3. Amikor port távolít el a lencsékről, akkor finom olajmentes kefét használjon.
4. Amikor foltokat vagy maszatot, mint például ujjlenyomatot távolít el a lencse felületéről, akkor egy puha, tiszta pamutruhával vagy minőségi olajmentes lencsetörlővel nagyon óvatosan törölje
meg a lencséket. A makacs szennyeződések eltávolításához használjon kis mennyiségű tiszta alkoholt (etanolt) vagy a boltokban kapható lencsetisztítót; törlés közben körkörös mozdulatokkal a
lencse közepétől kifelé haladjon. Ne használjon semmilyen durva anyagot, mert ez megkarcolhatja a lencse felületét.
A CSOMAG TARTALMA
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
PRECAUŢII LA FUNCŢIONARE
• Binokuláris távcső × 1
• Nyakpánt
×1
Megjegyzés: az objektívlencse sapka nem tartozék.
Děkujeme, že jste si zakoupili tento binokulární dalekohled Nikon.
Důsledně dodržujte následující zásady správného zacházení s přístrojem, abyste předešli potenciálně nebezpečným nehodám.
FUNCŢIONAREA ŞI MANIPULAREA
HASZNÁLAT
1 Než začnete přístroj používat, pročtěte si, prosím, důkladně odstavec s názvem “BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ”, “OPATŘENI PRO BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ“ a pokyny ke správnému zacházení přiložené k přístroji.
2 Tyto pokyny si uložte tak, abyste je měli v případě potřeby rychle po ruce.
Nicméně bychom vás na tomto místě rádi vyzvali k tomu, abyste věnovali velkou pozornost všem pokynům, varováním a opatřením týkajícím se používání tohoto přístroje a jeho údržby. Ochráníte tak
jak sami sebe, tak i druhé před možnými úrazy či poškozením nebo ztrátou věcných hodnot.
VAROVÁNÍ
Tímto symbolem varujeme uživatele, že nedodržení takto označené zásady by mohlo mít za následek smrt nebo vážný úraz.
• Nu deschideţi tubul din dreapta şi tubul din stânga binoclului dincolo de limitele acestora. De asemenea, aveţi grijă să nu rotiţi ocularele din cauciuc (cu funcţie de reglaj dioptric), inelul de focalizare
dincolo de limitele acestora.
• Evitaţi ploaia, stropii de apă, nisipul şi noroiul.
• Protejaţi întotdeauna binoclul/monoclul împotriva şocurilor. Dacă nu reuşiţi să obţineţi o imagine normală după ce aţi scăpat sau aţi udat binoclul/monoclul, duceţi-l imediat la reprezentantul de
service autorizat Nikon.
• În cazul expunerii la modificări bruşte de temperatură, este posibil ca pe suprafaţa lentilelor să se producă condens. În acest caz, uscaţi cu grijă binoclul/monoclul la temperatura camerei.
DEPOZITAREA
Do této kapitoly jsme shrnuli důležité obecné body, kterými uživatele přístroje v tomto návodu naléhavě upozorňujeme, že nedodržování popsaných skutečností může mít negativní vliv na výkon a funkčnost přístroje.
• Din cauza umidităţii ridicate, este posibil ca pe suprafaţa lentilelor să se producă condens sau mucegai. De aceea, păstraţi binoclul/monoclul într-un loc răcoros şi uscat. După utilizare într-o zi
ploioasă sau noaptea, uscaţi-l cu grijă la temperatura camerei, apoi depozitaţi-l într-un loc răcoros şi uscat.
• În cazul depozitării pe termen lung, păstraţi binoclul/monoclul într-o pungă de plastic sau într-un container etanş împreună cu o substanţă de dezumidificare. Dacă acest lucru nu este posibil,
depozitaţi-l într-un loc curat, bine ventilat, fără a-l aşeza în toc, deoarece acestea se umezesc uşor.
• Nu lăsaţi binoclul/monoclul în maşină în zile caniculare sau însorite, ori lângă echipamente care generază căldură. Acest lucru poate avea efecte negative asupra binoclului sau provoca defecţiuni.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
ÎNTREŢINEREA ŞI DEPOZITAREA
POZOR
Tímto symbolem varujeme uživatele, že nedodržení takto označené zásady by mohlo mít za následek úraz nebo věcnou škodu.
OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Binokulárním/monokulárním dalekohledem se nikdy nedívejte přímo do slunce.
Přímý pohled do slunce nebo silného světla může vážně poškodit zrak nebo způsobit oslepnutí.
POZOR!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Binokulární/monokulární dalekohled nepokládejte do nestabilní polohy. Mohl by spadnout na zem a někoho zranit.
Nedívejte se do binokulárního/monokulárního dalekohledu při chůzi. Můžete do něčeho nečekaně narazit a zranit se.
Držíte-li binokulární/monokulární dalekohled za řemínek, nešvihejte jím. Mohli byste někoho uhodit a zranit.
Měkké pouzdro, řemínek a materiál použitý na vnější straně binokulárního/monokulárního dalekohledu a pryžových očnic podléhají stárnutí a časem mohou začít zanechávat skvrny na oděvu. Proto
před každým použitím zkontrolujte, v jakém jsou stavu, a pokud objevíte známky zhoršení kvality materiálu, poraďte se v obchodu, ve kterém jste přístroj zakoupili.
Při déletrvajícím styku pokožky s pryžovými očnicemi dalekohledu může dojít k zánětu kůže. Při sebemenších příznacích přestaňte přístroj používat a vyhledejte ihned lékaře.
Při seřizování mezioční vzdálenosti či dioptrické korekce dávejte pozor, abyste si neuskřípli prst. Dávejte bedlivý pozor zejména tehdy, pokud binokulární dalekohled svěříte do rukou malým dětem.
Polyetylenový sáček, do kterého byl přístroj zabalen, nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by si jej nasadit přes ústa a udusit se.
Dávejte pozor, aby malé děti nedopatřením nespolkly krytku očnice nebo očnici dalekohledu. Pokud se to přesto stane, ihned vyhledejte lékaře.
Binokulární/monokulární dalekohled nerozebírejte. Opravu je nutné svěřit autorizovanému servisnímu zástupci společnosti Nikon.
OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ
1. Îndepărtaţi praful adunat în inelul de focalizare, ocularelor din cauciuc (cu funcţie de reglaj dioptric) sau alte componente rotative folosind o perie moale.
2. După ce aţi îndepărtat praful cu o pompă de aer, curăţaţi suprafaţa aparatului folosind o cârpă moale şi curată. După utilizare la malul mării, umeziţi uşor în apă o cârpă moale şi curată şi ştergeţi
eventualele urme de sare de pe suprafaţa echipamentului. Apoi, ştergeţi suprafaţa echipamentului cu o cârpă uscată. Nu folosiţi benzen, diluant sau alţi solvenţi organici.
3. Pentru îndepărtarea prafului de pe suprafaţa lentilelor, folosiţi o perie moale fără ulei.
4. Pentru a îndepărta petele sau alte urme, cum ar fi amprentele, de pe suprafaţa lentilelor, ştergeţi foarte uşor lentilele cu o cârpă moale de bumbac, curată. Folosiţi o cantitate mică de alcool pur
(etanol) sau substanţă de curăţat lentilele, existentă în comerţ pentru ştergerea petelor dificile, de la centrul lentilelor spre exterior, cu mişcări circulare. Nu folosiţi nimic dur deoarece ar putea zgâria
suprafaţa lentilei.
• Otvíravý pohyb pravého a levého tubusu binokulárního dalekohledu je omezený, neotvírejte je proto příliš. Podobně omezený je taký rozsah otáčení očnic (s funkcí dioptrické korekce), zaostřovací a zvětšovací páčky
(kroužku).
• Přístroj chraňte před deštěm, stříkající vodou, pískem a blátem.
• Binokulární a monokulární dalekohledy nevystavujte otřesům. Jestliže vám binokulární/monokulární dalekohled spadl na zem nebo zmokl a poté nezobrazuje normálně jako dosud, odneste jej
ihned autorizovanému zástupci společnosti Nikon.
• Při náhlých změnách teploty může dojít ke kondenzaci vody tedy orosení povrchu čoček. V takovém případě nechte binokulární/monokulární dalekohled důkladně vyschnout za pokojové teploty.
JAK PŘÍSTROJ UCHOVÁVAT
• V přístroji uloženém ve velmi vlhkém prostředí se může na povrchu čoček objevovat kondenzovaná voda nebo plíseň. Proto binokulární/monokulární dalekohled uchovávejte v chladu a suchu. Po
pozorování za deštivého dne nebo noci nechte přístroj důkladně vyschnout za pokojové teploty a poté jej uložte na chladné a suché místo.
• Před uložením na delší dobu zabalte binokulární/monokulární dalekohled do plastového sáčku nebo jiného vzduchotěsného obalu s pohlcovačem vlhkosti. Pokud tuto možnost nemáte, pak přístroj
uložte na čisté, dobře větrané místo, odděleně od pouzdra, které snadno zvlhne.
• Za horkých nebo slunečných dnů nenechávejte binokulární/monokulární dalekohled ležet v autě. Neukládejte jej ani v blízkosti tepelných zdrojů. Přístroj by se mohl poškodit nebo utrpět podobnou újmu.
2) Dioptria beállítása
(Jobb és bal látómező összeegyeztetése.)
1 Addig tekerje a fókuszálógyűrűt 4, amíg éles képet nem kap a témáról a bal szemlencsében.
2 Addig tekerje a (dioptriaállítási funkcióval rendelkező) jobb szemlencsét 2, amíg éles képet nem kap a témáról a jobb szemlencsében.
* Ha a (dioptriaállítási funkcióval rendelkező) szemlencsével 2 vagy a fókuszálógyűrűvel 4 szeretne fókuszálni, akkor egy közeli tárgy esetében balra tekerje el azokat, ha távoli tárgyra szeretne
fókuszálni, akkor jobbra.
* A fókusz megfelelő beállitása után jegyezze meg a (dioptriaállítási funkcióval rendelkező) szemlencse 2 jelzett helyzétet, hogy később könnyen beállithassa a dioptriát.
3) Fókuszálás
Amikor másik témát figyel, akkor addig állítsa a fókuszálógyűrűt 4, amíg éles képet nem kap.
MŰSZAKI ADATOK
• Binocular
×1
• Toc moale
×1
• Curea pentru purtarea binoclului la gât × 1
• Capac pentru ocular × 2
Notă: capacele pentru lentilele obiectivului nu sunt incluse.
FUNCŢIONAREA
Hossz
1) Reglarea distanţei interpupilare
Szélesség
ARTICOLE INCLUSE
În timp ce vă uitaţi la un subiect prin oculare 1, rotiţi uşor corpul binoclului până când cele două imagini ale subiectului se suprapun (Fig. 1).
Vastagság
(mm)
(m)**
(láb)**
(mm)
(hüvelyk)
(mm)
(hüvelyk)
(mm)
(hüvelyk)
(g)
(uncia)
(mm)
ACULON A30 10×25
10 ×
25
5,0
47,2
87
262
2,5
6,3
13,0
3,0
9,8
122
4,8
115
4,5
44
1,7
275
9,7
56-72
*
A következő képlet alapján számított érték: [tan ω’= Γ x tan ω]
Látszólagos látómező: 2 ω’, Nagyítás: Γ, Tényleges látómező: 2 ω
** Normál látómező esetén
SPECIFICAŢII
Tipul
Model
Mărire
Diametrul efectiv al lentilelor obiectivului
Câmpul real de vedere
Câmpul angular de vedere (aparent)
Câmpul de vedere la 1.000 m
Câmpul de vedere la 1.000 iarzi
Pupila de ieşire
Luminozitate relativă
Compensare pentru ochi
Distanţă apropiată de focalizare
OBSAH DODÁVKY
×1
×2
Lungime
Lăţime
POUŽÍVÁNÍ
Grosime
1) Nastavení mezioční vzdálenosti
Greutate
Když se díváte na předmět pres okuláry 1, jemně otáčejte tělem dalekohledu, až se ze dvou obrazů předmětu stane jeden (Obr. 1).
(sladění vidění pravým a levým okem.)
1 Zaostřovacím kroužkem 4 otáčejte tak dlouho, dokud obraz vašeho předmětu v levém okuláru nebude ostrý.
2 Poté otáčejte očnicemi (s funkcí dioptrické korekce) 2 pravého okuláru tak dlouho, dokud i zde neuvidíte ostrý obraz téhož předmětu.
* Očnicemi (s funkcí dioptrické korekce) 2 nebo zaostřovacím kroužkem 4 zaostřujete tak, že při zaostřování na blízký předmět otáčíte proti směru pohybu hodinových ručiček a při zaostřování na
vzdálený předmět ve směru pohybu hodinových ručiček.
* Když máte správně zaostřeno, zapamatujte si polohu očnic (s funkcí dioptrické korekce) 2. To vám usnadní budoucí seřizování.
Pupillák közti távolság beállítása
(×)
(mm)
(°)
(°)*
(m)
(láb)
(mm)
Când vizualizaţi un alt subiect, reglaţi inelul de focalizare 4 până când obţineţi o imagine clară.
1. Prachové částečky, jež uvízly v zaostřovacím kroužku, očnicích (s funkcí dioptrické korekce) či v jiných otočných dílech přístroje, odstraníte měkkým štětečkem.
2. Nejprve z povrchu tělesa přístroje ofoukněte prach a poté jej otřete měkkou a čistou utěrkou. Pokud jste přístroj používali u moře, vezměte na čištění měkkou a čistou utěrku mírně navlhčenou ve
vodě a setřete z povrchu tělesa přístroje sůl, která na něm pravděpodobně ulpěla. Na čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani žádná jiná organická činidla.
3. Na odstranění prachových částeček z povrchu čoček použijte měkký nemastný štěteček.
4. Skvrny či šmouhy způsobené např. otisky prstů odstraníte z povrchu čoček velmi jemně měkkou a čistou bavlněnou utěrkou nebo nemastným ubrouskem určeným přímo k čištění čoček. K setření
odolných šmouh použijte malé množství čistého (nikoliv denaturovaného) lihu. Otírejte krouživým pohybem směrem ze středu čoček ven. Nepoužívejte tvrdé materiály, mohou povrch čočky poškrábat.
2) Dioptrická korekce
Súly
Felső prizmás, középen fókuszáló távcső
ACULON A30 8×25
8×
25
6,0
45,5
105
314
3,1
9,6
15,0
3,0
9,8
125
4,9
115
4,5
44
1,7
275
9,7
56-72
3) Focalizarea
JAK PŘÍSTROJ UDRŽOVAT A UCHOVÁVAT
• Binokulární dalekohled × 1
• Měkké pouzdro
• Řemínek na krk
×1
• Krytka očnice
Poznámka: kryty čočky objektivu nejsou součástí výrobku.
Miközben egy tárgyat figyel a szemlencséken 1 keresztül, óvatosan forgassa el a távcső testét, míg a tárgyról létrejövő két kép eggyé nem válik (1. ábra).
Típus
Modell
Nagyítás
Az objektívlencse tényleges átmérője
Tényleges látómező
Látszólagos látószög
Látómező 1000 m esetén
Látómező 1000 yardon esetén
Betekintő lencse
Relatív fényerősség
Betekintési távolság
Közelfókusz távolság
(Echilibrarea vizării cu ochiul drept şi cel stâng.)
1 Rotiţi inelul de focalizare 4 până ce obţineţi o imagine clară a subiectului în ocularul stâng.
2 Rotiţi ocularele din cauciuc (cu funcţie de reglaj dioptric) 2 al ocularului drept până când obţineţi o imagine clară a aceluiaşi subiect în ocularul drept.
* Pentru a focaliza cu ajutorul ocularele din cauciuc (cu funcţie de reglaj dioptric) 2 sau al inelului de focalizare 4, rotiţi în sens antiorar pentru a focaliza un subiect apropiat, sau în sens orar pentru
a focaliza un subiect îndepărtat.
* După ce ce focalizarea a fost reglată corect, memoraţi poziţia ocularele din cauciuc (cu funcţie de reglaj dioptric) 2 pentru a uşura reglajele dioptrice ulterioare.
×1
×2
1) Pupillák közötti távolság beállítása
2) Reglajul dioptric
POUŽÍVÁNÍ A OVLÁDACÍ PRVKY
• Puha tok
• Szemlencse sapkája
Reglaj pentru distanţa interpupilară
Tip de focalizare pentaprismă
(×)
(mm)
(°)
(°)*
(m)
(picioare)
(mm)
(mm)
(m)**
(picioare)**
(mm)
(inch)
(mm)
(inch)
(mm)
(inch)
(g)
(uncii)
(mm)
ACULON A30 8×25
8×
25
6,0
45,5
105
314
3,1
9,6
15,0
3,0
9,8
125
4,9
115
4,5
44
1,7
275
9,7
56-72
ACULON A30 10×25
10 ×
25
5,0
47,2
87
262
2,5
6,3
13,0
3,0
9,8
122
4,8
115
4,5
44
1,7
275
9,7
56-72
*
Numărul calculat prin formula [tan ω’= Γ x tan ω]
Câmpul aparent de vedere: 2 ω’, Mărirea: Γ, Câmpul real de vedere: 2 ω
** Cu vizare normală fără acomodare
3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 142-0043, Japan
3) Zaostřování
Je-li viděný obraz odlišný, upravte zaostřovacím kroužkem 4, dokud nedostanete ostrý obraz.
Printed in China (738C)1E/1302
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement