Nikon COOLPIX B500 Käyttöopas (täydet ohjeet)

Nikon COOLPIX B500 Käyttöopas (täydet ohjeet)
DIGITAALIKAMERA
Käyttöopas
• Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kameran käyttöä.
• Lue ”Turvallisuudesta”-osio (sivu vi), jotta osaat käyttää
kameraa asianmukaisesti.
• Kun olet lukenut käyttöoppaan, säilytä sitä niin, että se on
tarvittaessa helppo löytää.
Nopea aihehaku
Voit palata tälle sivulle koskettamalla tai napsauttamalla
minkä tahansa sivun oikeassa
alakulmassa.
Pääaiheet
Johdanto............................................................................................................................................. iii
Sisällysluettelo................................................................................................................................... x
Kameran osat ..................................................................................................................................... 1
Aloitusopas ......................................................................................................................................... 9
Keskeiset kuvaus- ja toistotoiminnot ......................................................................................16
Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen (SnapBridge).................................................23
Kuvaustoiminnot ............................................................................................................................32
Toistotoiminnot ..............................................................................................................................68
Elokuvat .............................................................................................................................................80
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen ............................91
Valikon käyttö ............................................................................................................................... 102
Teknisiä huomautuksia.............................................................................................................. 148
Yleisiä aiheita
Turvallisuusohjeita
Yhteyden
muodostaminen
älylaitteeseen
Kuvaustilan valinta
Zoomauksen
käyttäminen
Sarjakuvaus
Kuvien muokkaus
(valokuvat)
Vianmääritys
Hakemisto
ii
Johdanto
Lue tämä ensin
Kiitämme Nikon COOLPIX B500 -digitaalikameran hankkimisesta.
Tässä oppaassa käytetyt symbolit ja esitystavat
• Kosketa tai napsauta
aihehaku (Aii).
• Symbolit
kunkin sivun oikeassa alakulmassa, niin näkyviin tulee Nopea
Kuvake
Kuvaus
B
Tällä kuvakkeella on merkitty varoitukset ja tiedot, jotka on luettava ennen
kameran käyttöä.
C
Tällä kuvakkeella on merkitty huomautukset ja tiedot, jotka on luettava ennen
kameran käyttöä.
A
Tällä kuvakkeella on merkitty asiaankuuluvia tietoja sisältävät muut sivut.
•
•
•
•
SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja kutsutaan muistikorteiksi tässä käyttöoppaassa.
Älypuhelimia ja tabletteja kutsutaan älylaitteiksi.
Kamerassa sen hankintahetkellä käytössä olleita asetuksia kutsutaan oletusasetuksiksi.
Kameran näytössä näkyvät valikon kohdat ja tietokoneen näytössä näkyvät painikkeiden
nimet tai viestit on lihavoitu.
• Tässä käyttöoppaassa näytön esimerkkinäytöistä on joskus jätetty pois kuvia, jotta näytön
ilmaisimet näkyisivät selvemmin.
iii
Johdanto
Lue tämä ensin
Tietoja ja varotoimia
Oppia ikä kaikki
Nikon tarjoaa jatkuvaa tuotetukea ja -koulutusta oman ”oppia ikä kaikki” -ohjelmansa mukaisesti.
Päivitettyjä tietoja on saatavissa seuraavissa verkkosivustoissa:
• Yhdysvalloissa asuville käyttäjille: http://www.nikonusa.com/
• Euroopassa asuville käyttäjille: http://www.europe-nikon.com/support/
• Aasiassa, Oseaniassa, Lähi-idässä ja Afrikassa asuville käyttäjille: http://www.nikon-asia.com/
Näissä verkkosivustoissa on uusimpia tuotetietoja, vihjeitä, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
ja yleisiä ohjeita digitaalisesta kuvankäsittelystä ja valokuvauksesta. Voit kysyä lisätietoja myös
paikallisilta Nikon-edustajilta. Yhteystiedot ovat seuraavassa verkkosivustossa:
http://imaging.nikon.com/
Käytä vain Nikon-merkkisiä elektronisia lisävarusteita
Nikon COOLPIX -kamerat on suunniteltu vaativimpien standardien mukaan, ja ne sisältävät
monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin valmistamat elektroniset lisävarusteet (kuten akkulaturit,
akut ja verkkolaitteet), jotka Nikon on hyväksynyt käytettäviksi erityisesti tämän
Nikon-digitaalikameran kanssa, on testattu niin, että niiden voidaan taata toimivan tämän
elektronisen laitteen toimintaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti.
MUIDEN KUIN NIKONIN ELEKTRONISTEN LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAHINGOITTAA
KAMERAA JA SAATTAA JOHTAA NIKON-TAKUUN RAUKEAMISEEN.
Lisätietoja Nikon-lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä.
Ennen tärkeiden kuvien ottamista
Ennen tärkeitä kuvaustilanteita (esimerkiksi ennen hääkuvien ottamista tai matkalle lähtöä) ota
koekuva varmistaaksesi, että kamera toimii oikein. Nikon ei vastaa vahingoista tai rahallisista
tappioista, jotka ovat seurausta tuotteen toimintahäiriöistä.
iv
Johdanto
Lue tämä ensin
Tietoja oppaista
• Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tietojen noutojärjestelmään, siirtää tai
kääntää vieraalle kielelle ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.
• Käyttöoppaan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
• Nikon pidättää oikeuden muuttaa näissä käyttöoppaissa kuvattuja laitteiston teknisiä tietoja tai
ohjelmistojen ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
• Nikon ei ota vastuuta tämän tuotteen käytöstä aiheutuvista vahingoista.
• Näiden käyttöohjeiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi ja oikeiksi. Jos
kuitenkin huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä paikalliselle
Nikonin edustajalle (osoite toimitetaan erikseen).
Noudata tekijänoikeusilmoituksia
Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeuden alaisista teoksista kameralla otettuja valokuvia tai
tallenteita ei saa käyttää ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa. Henkilökohtaiseen käyttöön
sovelletaan poikkeuksia, mutta huomaa, että myös henkilökohtaista käyttöä saatetaan rajoittaa
näyttelyistä tai live-esityksistä otettujen valokuvien tai tallenteiden tapauksessa.
Tallennusvälineiden hävittäminen
Ota huomioon, että kuvien poistaminen tai muistikorttien, kameran sisäisen muistin ja muiden
tallennusvälineiden alustaminen ei aina hävitä alkuperäisiä kuvatietoja. Joissakin tapauksissa
poistetut tiedostot voidaan palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen
avulla. Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus.
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla.
Ennen kuin hävität tallennusvälineen tai luovutat sen toiselle henkilölle, palauta kaikki kameran
asetukset asetusvalikon (A103) kohdassa Palauta perusas.. Palauttamisen jälkeen poista
tallennusvälineestä tiedot pysyvästi käyttämällä jotain kaupallista poisto-ohjelmaa tai alusta
tallennusväline asetusvalikon (A103) kohdassa Alusta muisti tai Alusta kortti ja täytä se
kuvatiedostoilla, joissa ei ole henkilökohtaista tietoa (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain taivasta).
Ole varovainen hävittäessäsi muistikortteja fyysisesti, jotta välttäisit loukkaantumisen ja
omaisuusvahingot.
Vaatimustenmukaisuus
Näytä jotkin kameran täyttämät vaatimustenmukaisuusmerkinnät noudattamalla alla olevia
ohjeita.
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Vaatimustenmukaisuus M k-painike
v
Johdanto
Lue tämä ensin
Turvallisuudesta
Lue ”Turvallisuudesta” kokonaan ennen tuotteen käyttöä estääksesi omaisuusvahingot ja
itsesi tai muiden loukkaantumisen.
Säilytä näitä turvallisuusohjeita paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien
luettavissa.
VAARA
Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien
noudattamatta jättämiseen liittyy
merkittävä kuoleman tai vakavan
loukkaantumisen riski.
VAROITUS
Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMAUTUS
Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja.
VAROITUS
• Älä käytä tuotetta, kun kävelet tai ajat moottoriajoneuvoa. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen.
• Älä pura tai muuntele tuotetta. Älä koske sisäosiin, jotka paljastuvat putoamisen tai
muun vahingon seurauksena. Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa sähköiskun tai muun loukkaantumisen.
• Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua, kuumuutta tai
epätavallista hajua, irrota heti akut/paristot tai virtalähde. Käytön jatkaminen voi
aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun loukkaantumisen.
• Pidä kuivana. Älä käsittele märin käsin. Älä käsittele pistoketta märin käsin. Näiden
varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa kosketukseen ihon kanssa, kun tuote on päällä tai kytketty
pistorasiaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lieviä
palovammoja.
• Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten propaanin, bensiinin tai
aerosolien, lähellä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon.
• Älä kohdista salamaa moottoriajoneuvon kuljettajaan. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden.
vi
Johdanto
Turvallisuudesta
• Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa loukkaantumisen tai tuotteen toimintahäiriön. Huomaa myös, että pieniin
osiin voi tukehtua. Jos lapsi nielee jonkin tuotteen osan, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä kiedo hihnoja kaulasi ympärille. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa onnettomuuden.
• Älä käytä akkuja, latureita tai verkkolaitteita, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan tämän
tuotteen kanssa käytettäväksi. Kun käytät akkuja, latureita, ja verkkolaitteita, jotka on
tarkoitettu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa, älä:
- Vahingoita, muokkaa tai vedä tai taivuta johtoja tai kaapeleita voimakkaasti, aseta niitä
painavien esineiden alle tai altista niitä lämmölle tai tulelle.
- Käytä matkamuuntajia, jännitteestä toiseen muuntavia sovittimia tai vaihtosuuntaajia.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä käsittele pistoketta, kun käytät verkkolaitetta ukkosmyrskyn aikana. Tämän
varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä käsittele paljain käsin paikoissa, joiden lämpötila voi olla erittäin korkea tai matala.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai
paleltumisen.
HUOMAUTUS
• Sammuta tuote, kun sen käyttö on kielletty. Poista langattomat toiminnot käytöstä, kun
langattomien laitteiden käyttö on kielletty. Tuotteen lähettämät radioaallot voivat häiritä
lentokoneen tai sairaaloiden tai muiden lääketieteellisten laitosten laitteita.
• Poista akut/paristot ja irrota verkkolaite, jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
tuotteen toimintahäiriön.
• Älä koske objektiivin liikkuviin osiin tai muihin liikkuviin osiin. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
• Älä laukaise salamaa ihon tai esineiden lähellä tai kosketuksessa niihin. Tämän
varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa paikkoihin, joiden lämpötila on erittäin korkea, kuten
suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon. Tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön.
vii
Johdanto
Turvallisuudesta
Akkujen VAARA
• Älä käsittele akkuja/paristoja väärin. Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, akut/paristot
voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan:
- Älä yritä ladata paristoja.
- Älä altista akkuja/paristoja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Älä pura osiin.
- Älä aiheuta liittimiin oikosulkua koskettamalla niitä kaulakoruihin, hiuspinneihin tai
muihin metalliesineisiin.
- Älä altista akkuja/paristoja tai tuotteita, joissa niitä käytetään, voimakkaille fyysisille
iskuille.
• Lataa kaikki samaan 4 sarjaan kuuluvat EN-MH2-akut samanaikaisesti. Jos tätä varotoimea
ei noudateta, akut voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan.
• Jos akku-/paristonestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä ja hakeudu
heti lääkäriin. Viivyttely voi aiheuttaa silmävammoja.
Akkujen VAROITUS
• Älä poista tai vahingoita akun/pariston kuorta Älä koskaan käytä akkuja/paristoja, joiden
kuori on vahingoittunut. Jos tätä varotoimea ei noudateta, akut/paristot voivat vuotaa,
ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan.
• Pidä akut/paristot lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielee akun/pariston, ota heti
yhteyttä lääkäriin.
• Älä upota akkuja/paristoja veteen tai altista niitä sateelle. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön. Jos tuote
kastuu, kuivaa se heti pyyhkeellä tai vastaavalla.
• Lopeta käyttö heti, jos huomaat akuissa/paristoissa muutoksia, kuten värjäytymiä tai
vääntymiä. Lopeta EN-MH2-akkujen lataaminen, jos ne eivät lataudu ilmoitetussa ajassa.
Jos tätä varotoimea ei noudateta, akut/paristot voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai
syttyä palamaan.
• Aseta akut/paristot oikein päin Älä sekoita vanhoja ja uusia akkuja/paristoja tai
erityyppisiä akkuja/paristoja. Jos tätä varotoimea ei noudateta, akut/paristot voivat
vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan.
• Eristä akun/pariston liittimet teipillä ennen hävittämistä. Metalliesineiden osuminen
liittimiin voi aiheuttaa ylikuumenemisen, halkeamisen tai tulipalon. Kierrätä tai hävitä
akut/paristot paikallisten määräysten mukaisesti.
viii
Johdanto
Turvallisuudesta
• Jos akku-/paristonestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele likaantunut alue heti
runsaalla puhtaalla vedellä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
ihoärsytystä.
ix
Johdanto
Turvallisuudesta
Sisällysluettelo
Nopea aihehaku............................................................................................................................... ii
Pääaiheet........................................................................................................................................................................................... ii
Yleisiä aiheita................................................................................................................................................................................... ii
Johdanto............................................................................................................................................ iii
Lue tämä ensin..................................................................................................................................................... iii
Tässä oppaassa käytetyt symbolit ja esitystavat ...................................................................................................... iii
Tietoja ja varotoimia................................................................................................................................................................. iv
Turvallisuudesta .................................................................................................................................................. vi
Kameran osat .................................................................................................................................... 1
Kameran runko...................................................................................................................................................... 2
Näyttö....................................................................................................................................................................... 4
Näytössä näkyvien tietojen muuttaminen (s-painike)............................................................................... 4
Kuvaus................................................................................................................................................................................................ 5
Toisto .................................................................................................................................................................................................. 7
Aloitusopas ........................................................................................................................................ 9
Kameran hihnan ja objektiivin suojuksen kiinnitys .............................................................................. 10
Paristojen/akkujen ja muistikortin asettaminen paikalleen .............................................................. 11
Yhteensopivat paristot/akut............................................................................................................................................... 11
Paristojen/akkujen tai muistikortin poistaminen .................................................................................................. 12
Muistikortit ja sisäinen muisti ............................................................................................................................................ 12
Näytön kulman muuttaminen...................................................................................................................... 13
Kameran alkuasetukset................................................................................................................................... 14
Keskeiset kuvaus- ja toistotoiminnot ..................................................................................... 16
Kuvien ottaminen ............................................................................................................................................. 17
Salaman käyttö ........................................................................................................................................................................... 19
Elokuvien tallennus.................................................................................................................................................................. 19
Kuvien toistaminen .......................................................................................................................................... 20
Kuvien poistaminen ......................................................................................................................................... 21
Kuvanvalintanäyttö poistamista varten....................................................................................................................... 22
x
Sisällysluettelo
Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen (SnapBridge)................................................ 23
SnapBridge-sovelluksen asennus ............................................................................................................... 24
Kameran ja älylaitteen yhdistäminen ........................................................................................................ 25
Langattoman yhteyden käyttöönotto tai poistaminen käytöstä................................................................ 28
Kuvien lataus ja Etävalokuvaus .................................................................................................................... 29
Kuvien lataus................................................................................................................................................................................ 29
Etävalokuvaus.............................................................................................................................................................................. 30
Jos Wi-Fi-yhteyksiin liittyvä valintaikkuna tulee näkyviin iOS:ssa................................................................. 30
Jos kuvien lataus ei onnistu................................................................................................................................................ 31
Kuvaustoiminnot ........................................................................................................................... 32
Kuvaustilan valinta ........................................................................................................................................... 33
A (automaattinen) -tila ................................................................................................................................ 34
Liukusäätimen käyttö ............................................................................................................................................................. 34
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus) ................................................................. 36
Kuvausohjelmaa koskevia vinkkejä ja huomautuksia ......................................................................................... 37
Kuvaaminen Helppo panoraama -toiminnolla....................................................................................................... 43
Toisto Helppo panoraama -toiminnolla ..................................................................................................................... 45
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa)............................................................................... 46
Älymuotokuvatila (ihmiskasvojen parantaminen kuvattaessa)....................................................... 48
Hymylaukaisimen käyttö ...................................................................................................................................................... 49
Oman kollaasin käyttö............................................................................................................................................................ 50
Kuvaustoimintojen asettaminen monivalitsimella............................................................................... 51
Salamatila............................................................................................................................................................. 52
Itselaukaisin......................................................................................................................................................... 54
Makrotila (Lähikuvien ottaminen)............................................................................................................... 56
Valotuksen korjaus (Kirkkauden säätäminen)......................................................................................... 57
Zoomauksen käyttäminen............................................................................................................................. 58
Tarkennus ............................................................................................................................................................ 60
Laukaisin ......................................................................................................................................................................................... 60
Kohteen hakevan AF:n käyttö ........................................................................................................................................... 60
Kasvojentunnistuksen käyttö............................................................................................................................................. 61
Ihon tasoituksen käyttö......................................................................................................................................................... 62
Kohteet, jotka eivät sovi automaattitarkennukseen............................................................................................ 62
Tarkennuksen lukitus .............................................................................................................................................................. 63
Oletusasetukset (salama, itselaukaisin ja makrotila) ............................................................................ 64
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvattaessa............................................................. 66
xi
Sisällysluettelo
Toistotoiminnot ............................................................................................................................. 68
Toiston zoomaus ............................................................................................................................................... 69
Pienoiskuvien toisto / kalenterinäyttö ...................................................................................................... 70
Listaa päiväjärjest. -tila .................................................................................................................................... 71
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja poistaminen .............................................................. 72
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen............................................................................................................... 72
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien poistaminen............................................................................................................. 73
Kuvien muokkaus (valokuvat) ...................................................................................................................... 74
Ennen kuvien muokkausta.................................................................................................................................................. 74
Pikatehosteet: Värisävyn tai tunnelman muuttaminen..................................................................................... 74
Pikamuokkaus: kontrastin ja värikylläisyyden parantaminen......................................................................... 75
D-Lighting: kirkkauden ja kontrastin parantaminen............................................................................................ 75
Punasilmäisyyden korjaus: punasilmäisyyden korjaus salamalla kuvattaessa..................................... 76
Glamour-muokkaus: ihmiskasvojen parantaminen............................................................................................. 76
Pikkukuva: kuvan koon pienennys ................................................................................................................................. 78
Rajaus: rajatun kopion luominen..................................................................................................................................... 79
Elokuvat ............................................................................................................................................ 80
Elokuvien tallentamisen ja elokuvan toiston perustoiminnot.......................................................... 81
Valokuvien ottaminen elokuvien tallentamisen aikana...................................................................... 84
Lyhytelokuvaesitystila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuviksi) ................................. 85
Erikoistehosteiden käyttö..................................................................................................................................................... 87
Elokuvan toiston aikaiset toiminnot .......................................................................................................... 88
Elokuvien muokkaus........................................................................................................................................ 89
Vain elokuvan halutun osan poiminta......................................................................................................................... 89
Elokuvan yhden ruudun tallentaminen valokuvana........................................................................................... 90
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen ........................... 91
Kuvien käyttö...................................................................................................................................................... 92
Kuvien katselu televisiossa ............................................................................................................................ 93
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta ................................................................................................. 95
Kameran kytkeminen tulostimeen................................................................................................................................. 95
Kuvien tulostaminen yksi kerrallaan.............................................................................................................................. 96
Useiden kuvien tulostus ....................................................................................................................................................... 97
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i) .................................................................................................. 99
ViewNX-i -ohjelmiston asennus....................................................................................................................................... 99
Kuvien siirto tietokoneeseen ............................................................................................................................................. 99
xii
Sisällysluettelo
Valikon käyttö .............................................................................................................................. 102
Valikkotoiminnot............................................................................................................................................. 103
Kuvanvalintanäyttö............................................................................................................................................................... 105
Valikkoluettelot................................................................................................................................................ 106
Kuvausvalikko ........................................................................................................................................................................... 106
Elokuvavalikko.......................................................................................................................................................................... 107
Toistovalikko.............................................................................................................................................................................. 107
Verkkovalikko ............................................................................................................................................................................ 108
Asetusvalikko ............................................................................................................................................................................ 109
Kuvausvalikko (yleiset kuvausasetukset)................................................................................................ 110
Kuvatila (Kuvakoko ja -laatu) ........................................................................................................................................... 110
Kuvausvalikko (A automaattinen tila) .................................................................................................. 111
Valkotasapaino (värisävyn säätö).................................................................................................................................. 111
Sarjakuvaus ................................................................................................................................................................................ 113
Herkkyys....................................................................................................................................................................................... 115
Tarkennusaluetila................................................................................................................................................................... 116
Autom. tarkennustila ........................................................................................................................................................... 119
Älymuotokuvavalikko.................................................................................................................................... 120
oma kollaasi............................................................................................................................................................................... 120
Silmänräpäystunnistus........................................................................................................................................................ 121
Elokuvavalikko.................................................................................................................................................. 122
Elokuvavaihtoehdot ............................................................................................................................................................. 122
Autom. tarkennustila ........................................................................................................................................................... 126
Elokuva-VR.................................................................................................................................................................................. 127
Tuuliäänen vaimennus ....................................................................................................................................................... 127
Kuvataajuus................................................................................................................................................................................ 128
Toistovalikko..................................................................................................................................................... 129
Merkitse ladattavaksi............................................................................................................................................................ 129
Diaesitys....................................................................................................................................................................................... 130
Suojaa............................................................................................................................................................................................ 131
Kierrä kuvaa................................................................................................................................................................................ 131
Kopioi (kopiointi muistikortin ja sisäisen muistin välillä) ............................................................................... 132
Sarjan näyttöasetukset........................................................................................................................................................ 133
Verkkovalikko ................................................................................................................................................... 134
Näppäimistön käyttö ........................................................................................................................................................... 135
xiii
Sisällysluettelo
Asetusvalikko.................................................................................................................................................... 136
Aikavyöhyke ja päiväys ....................................................................................................................................................... 136
Näytön asetukset.................................................................................................................................................................... 138
Päivämääräleima .................................................................................................................................................................... 139
Valokuva-VR............................................................................................................................................................................... 140
Tarkennusapu........................................................................................................................................................................... 140
Digitaalizoomaus ................................................................................................................................................................... 141
Ääniasetukset ........................................................................................................................................................................... 141
Autom. sammutus................................................................................................................................................................. 142
Alusta kortti / Alusta muisti.............................................................................................................................................. 143
Kieli/Language......................................................................................................................................................................... 143
Kuvaselitys .................................................................................................................................................................................. 144
Tekijänoikeustiedot............................................................................................................................................................... 145
Sijaintitiedot .............................................................................................................................................................................. 146
Palauta perusas. ...................................................................................................................................................................... 146
Paristotyyppi ............................................................................................................................................................................. 147
Vaatimustenmukaisuus...................................................................................................................................................... 147
Laiteohjelmaversio................................................................................................................................................................ 147
Teknisiä huomautuksia............................................................................................................. 148
Ilmoituksia ......................................................................................................................................................... 149
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia huomautuksia ........................................................ 150
Tuotteen hoito ................................................................................................................................................. 152
Kamera.......................................................................................................................................................................................... 152
Paristot/akut.............................................................................................................................................................................. 153
Muistikortit ................................................................................................................................................................................. 154
Puhdistus ja säilytys ....................................................................................................................................... 155
Puhdistus..................................................................................................................................................................................... 155
Säilytys .......................................................................................................................................................................................... 155
Virheilmoitukset .............................................................................................................................................. 156
Vianmääritys ..................................................................................................................................................... 159
Tiedostojen nimet........................................................................................................................................... 167
Lisävarusteet..................................................................................................................................................... 168
Tekniset tiedot ................................................................................................................................................. 169
Mahdolliset muistikortit ..................................................................................................................................................... 173
Hakemisto.......................................................................................................................................................... 175
xiv
Sisällysluettelo
Kameran osat
Kameran runko.................................................................................................................................. 2
Näyttö ................................................................................................................................................... 4
1
Kameran osat
Kameran runko
23 45 6
3
7
8
1
9
13
12 11 10
Zoomaussäädin.................................................. 58
f : Laajakulma............................................. 58
g : Telekuvaus ............................................. 58
h : Pienoiskuvien toisto.........................70
i : Toiston zoomaus ...............................69
2
7
Mikrofoni (stereo)
8
Salamavalo.....................................................19, 52
9
N-Mark (NFC-antenni).....................................25
10
m (salama) -painike ...................................19, 52
Laukaisin ................................................................. 18
11
Zoomauksen sivusäädin................................58
3
Kameran hihnan kiinnike..............................10
12
q (palautuva zoomaus) -painike............59
4
Virtakytkin / virran merkkivalo................... 14
13
Objektiivi
5
Itselaukaisimen merkkivalo.........................54
Tarkennusapuvalo
6
Tilanvalitsin.................................................... 17, 33
1
2
Kameran osat
Kameran runko
1 2 3 4
5 6
7
8
9
10
11
12
14 13
16
15
1
Näyttö..................................................................4, 13
9
USB-/AV-lähtöliitäntä.......................................92
2
Kaiutin
10
Liitännän suojus..................................................92
3
s (tiedot) -painike .......................................4
11
Monivalitsin........................................................103
4
Salaman merkkivalo ........................................ 52
12
k (vahvista valinta) -painike...................103
5
b (e elokuvan tallennus) -painike .....81
13
l (poisto) -painike ...........................................21
6
c (toisto) -painike ..........................................20
14
d (valikko) -painike..................................103
7
Tasavirtatuloliitin (Nikonilta erikseen
saatavalle verkkolaitteelle)........................ 168
15
Akkutilan/muistikorttipaikan kansi.........11
16
Jalustakierre........................................................171
8
HDMI-mikroliitäntä (tyyppi D)................... 92
3
Kameran osat
Kameran runko
Näyttö
Kuvaus- tai toistonäytössä näkyvät tiedot vaihtelevat kameran asetusten ja käyttötilan
mukaan.
Näytössä näkyvien tietojen muuttaminen (s-painike)
Vaihda kuvauksen ja toiston aikana näkyvää tietonäyttöä
painamalla s (tiedot) -painiketta.
Kuvaus
25m 0s
3200
Näytä tiedot
25m 0s
3200
Elokuvan rajaus
Näytä elokuvan alue
rajauksessa.
Piilota tiedot
Toisto
4/4
4/4
1/250
125
F3
0.0
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Näytä tiedot
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Sävytasotiedot
(paitsi elokuvat)
Näytä histogrammi,
sävytaso ja kuvaustiedot
(A8).
4
Kameran osat
Näyttö
Piilota tiedot
Kuvaus
6
2
3
1
4
7
AF 5
8
10
22
26
25
24
23
21
20
F3
1/250
19 18
17
1
Kuvaustila ...............................................................33
2
Salamatila...............................................................52
3
Makrotila ................................................................. 56
4
Zoomauksen ilmaisin.............................. 56, 58
5
Tarkennuksen ilmaisin....................................18
6
Elokuvavaihtoehdot
(normaalinopeuksiset elokuvat)............ 122
+1.0
29m 0s
999
16
999
9999
12
13
14
9
10
11
15
15
Jäljellä olevien kuvien lukumäärä
(valokuvat)..............................................................17
16
Sisäisen muistin ilmaisin................................17
17
Rajauksen reunus (Kuu- tai
Linnut-kuvausohjelma tai palautuva
zoomaus) ........................................................42, 59
18
Matkakohde-kuvake .....................................136
19
ISO-herkkyys ......................................................115
Paristojen/akkujen varaustason ilmaisin
.......................................................................................17
7
Elokuvavaihtoehdot (HS-elokuvat)...... 123
8
Kuvatila ................................................................. 110
20
9
Helppo panoraama..........................................43
21
Päivämäärää ei ole asetettu -ilmaisin ....160
10
Valokuva-VR-kuvake...................................... 140
22
Päivämääräleima .............................................139
11
Elokuva-VR-kuvake ........................................ 127
23
Bluetooth-yhteyden ilmaisin ...................135
12
Tuuliäänen vaimennus................................ 127
24
Wi-Fi-yhteyden ilmaisin...............................134
13
Valotuksen korjausarvo.................. 34, 48, 57
25
Sijaintitiedot.......................................................146
14
Jäljellä oleva elokuvan tallennusaika ....81
26
Lentokonetila ....................................................134
5
Kameran osat
Näyttö
47
49
46
45 HDR
44
43
42
H
L
120
5
10
2
48
50
51
52
10
60
41
40
37
39
38
PRE
35
27
28
1/250
36
33 32
34
F3
+1.0
29m 0s
999
31
30 29 28 27
Tarkennusalue (manuaalinen tai
keskusta) ...................................................... 63, 116
Tarkennusalue (kohteen hakeva AF)
........................................................................... 60, 117
39
Ihon tasoitus .........................................................48
40
Erikoistehosteet ..................................................87
41
Värikkyys..................................................................34
42
Sarjakuvaustila ..........................................41, 113
43
Silmänräpäystunnistus-kuvake ..............121
29
Tarkennusalue (kasvojentunnistus,
lemmikin tunnistus)...............41, 48, 61, 116
30
Tarkennusalue (kohteen seuranta)
.........................................................................117, 118
44
Käsivara/jalusta............................................37, 38
45
Vastavalo (HDR)...................................................38
31
Aukkoarvo..............................................................60
46
Kirkas päällekk.valotus....................................39
32
Suljinaika................................................................. 60
33
Näytä/piilota rajausrist. ............................... 138
47
Valokuvan otto (elokuvan tallennuksen
aikana).......................................................................84
34
Pehmeä....................................................................48
48
Itselaukaisimen ilmaisin.................................54
35
Aktiivinen D-Lighting......................................34
49
Hymylaukaisin......................................................49
36
Pohjustus................................................................48
50
Oma kollaasi...............................................50, 120
37
Valkotasapaino................................................. 111
51
Omakuva-ajastin ................................................54
38
Värisävy....................................................................34
52
Automaattinen laukaisu ................................41
6
Kameran osat
Näyttö
Toisto
1 2 3 4 56 7 8
9
999/999
24
23
999/999
9999/9999
29m 0s
29m 0s
15/11/2016 12:00
21
11
12
9999.JPG
22
10
17 16
20
13
14
15
19 18
1
Listaa päiväjärjest. -kuvake ..........................71
13
Kuvatila..................................................................110
2
Suojauskuvake ................................................. 131
14
Elokuvavaihtoehdot......................................122
3
Sarjan näyttö (kun Yksittäiset kuvat
on valittuna) ...................................................... 133
15
Helppo panoraama ..........................................45
16
Pikkukuvan kuvake............................................78
17
Rajauksen kuvake.......................................69, 79
18
Helpon panoraaman toisto-opas
Sarjan toisto-opas
Elokuvan toisto-opas
4
Glamour-muokkauksen kuvake ...............76
5
Pikatehosteiden kuvake ................................74
6
D-Lighting-kuvake............................................ 75
7
Pikamuokkauksen kuvake............................75
8
Punasilmäisyyden korjauskuvake............76
19
Pikatehosteiden opas
9
Sisäisen muistin ilmaisin
20
Tallennusaika
21
Tallennuspäivämäärä
10
Nykyisen kuvan numero /
kuvien kokonaismäärä
22
Paristojen/akkujen varaustason ilmaisin
.......................................................................................17
23
Tiedoston numero ja tyyppi ....................167
24
Tallennettujen sijaintitietojen
ilmaisin ..................................................................146
11
Elokuvan pituus tai kulunut toistoaika
12
Äänenvoimakkuuden ilmaisin................... 88
7
Kameran osat
Näyttö
Sävytasotietojen näyttö
Voit tarkistaa kontrastin yksityiskohtien katoamisen huippuvalokohdissa ja varjoissa
näkyvissä olevasta histogrammista tai sävytason näytön. Nämä opastavat kuvan kirkkauden
säädössä esimerkiksi valotuksen korjaus -toiminnolla.
4/4
13
12
11
10
9
1/250
0004.JPG
15/11/2016 15:30
8
1
1
2
125
F3
0.0
1
2
3
4
5
6
7
Nykyisen kuvan numero / kuvien
kokonaismäärä
2
Histogrammi1
3
Sävytaso2
4
ISO-herkkyys...................................................... 115
5
Valkotasapaino................................................. 111
6
Kuvatila ................................................................. 110
7
Tallennusaika............................................. 14, 136
8
Tallennuspäivämäärä............................14, 136
9
Tiedoston numero ja tyyppi ....................167
10
Valotuksen korjausarvo ..................................57
11
Kuvaustila................................................................33
12
Suljinaika .................................................................60
13
Aukkoarvo ..............................................................60
Histogrammi on kaavio, jossa näytetään kuvan sävyjakauma. Vaaka-akseli näyttää
kuvapistekirkkauden: tummat sävyt ovat vasemmalla ja kirkkaat sävyt oikealla. Pystyakseli näyttää
kuvapisteiden lukumäärän.
Sävytaso osoittaa kirkkaustason.
8
Kameran osat
Näyttö
Aloitusopas
Kameran hihnan ja objektiivin suojuksen kiinnitys............................................................10
Paristojen/akkujen ja muistikortin asettaminen paikalleen............................................11
Näytön kulman muuttaminen ...................................................................................................13
Kameran alkuasetukset ................................................................................................................14
9
Aloitusopas
Kameran hihnan ja objektiivin suojuksen
kiinnitys
Kiinnitä objektiivin suojus kameran hihnaan ja kiinnitä sitten hihna kameraan.
Kiinnitä hihna kahdesta kohdasta.
B
Objektiivin suojus
• Kun kamera ei ole käytössä, kiinnitä objektiivin suojus objektiiviin.
• Jos objektiivin suojus on paikallaan ja kameraan kytketään virta, näyttöön tulee viesti ”Sammuta
kamera ja käynnistä kamera uudelleen.”. Irrota objektiivin suojus, sammuta kamera ja
käynnistä kamera uudelleen.
10
Aloitusopas
Kameran hihnan ja objektiivin suojuksen kiinnitys
Paristojen/akkujen ja muistikortin asettaminen
paikalleen
3
1
4
6
5
2
78
Muistikorttipaikka
• Pidä kameraa ylösalaisin, jotta paristot/akut eivät putoa ulos. Varmista, että paristojen/
akkujen positiiviset (+) ja negatiiviset (–) navat ovat oikein päin, ja aseta paristot/akut
paikoilleen.
• Työnnä muistikortti kameraan niin, että kortti napsahtaa paikalleen (5).
• Älä aseta paristoja/akkuja tai muistikorttia ylösalaisin tai väärinpäin, sillä tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
• Kantta suljettaessa liu’uta sitä samalla, kun pidät kohtaa 7 lujasti paikallaan.
B
Muistikortin alustaminen
Muista alustaa aikaisemmin muissa laitteissa käytetyt muistikortit kamerassa, ennen kuin käytät niitä
ensimmäisen kerran.
• Huomaa, että alustaminen poistaa pysyvästi kaikki kuvat ja muut tiedot muistikortista.
Kopioi kuvat, jotka haluat pitää, ennen muistikortin alustamista.
• Aseta muistikortti kameraan, paina d-painiketta ja valitse asetusvalikossa Alusta kortti
(A103).
Yhteensopivat paristot/akut
• Neljä LR6/L40-alkaliparistoa (AA-koko) (mukana toimitetut paristot*)
• Neljä FR6/L91-litiumparistoa (AA-koko)
• Neljä EN-MH2-Ni-MH (nikkelimetallihydridi) -akkua
EN-MH1-Ni-MH-akkuja ei voi käyttää.
* Vaikka paristojen/akkujen on mainittu sisältyvän toimitukseen, niitä ei välttämättä ole kameran
mukana ostomaasta tai -paikasta riippuen.
11
Aloitusopas
Paristojen/akkujen ja muistikortin asettaminen paikalleen
B
Paristoja/akkuja koskevia huomautuksia
• Älä käytä vanhoja ja uusia tai erimerkkisiä tai erityyppisiä akkuja tai paristoja sekaisin.
• Älä käytä paristoja/akkuja, joissa on seuraavanlaisia vikoja:
Irronnut kuori
B
Eriste ei peitä
miinusterminaalin
ympärillä olevaa aluetta
Tasainen
miinusterminaali
EN-MH2-merkkisiä Ni-MH-akkuja koskevia huomautuksia
Kun käytät kamerassa EN-MH2-akkuja, lataa neljä akkua kerrallaan MH-73-akkulaturilla (A153).
C
Alkaliparistot
Alkaliparistojen suorituskyky saattaa vaihdella huomattavasti merkistä toiseen.
Paristojen/akkujen tai muistikortin poistaminen
Katkaise kameran virta ja varmista, että virran merkkivalo ja näyttö ovat sammuneet. Avaa
sitten akku-/paristotilan/muistikorttipaikan kansi.
• Irrota muistikortti painamalla sitä kevyesti kameran sisään.
• Ole varovainen käsitellessäsi kameraa, paristoja/akkuja ja muistikorttia heti kameran
käytön jälkeen, sillä ne saattavat olla kuumia.
Muistikortit ja sisäinen muisti
Kameran tiedot, mukaan lukien kuvat ja elokuvat, voidaan tallentaa muistikortille tai kameran
sisäiseen muistiin. Jos haluat käyttää kameran sisäistä muistia, poista muistikortti.
12
Aloitusopas
Paristojen/akkujen ja muistikortin asettaminen paikalleen
Näytön kulman muuttaminen
Näytön kulmaa voidaan laskea noin 85 asteeseen tai nostaa noin 90 asteeseen.
B
Näyttöä koskevia huomautuksia
• Älä käytä liian suurta voimaa, kun muutat näytön kulmaa.
• Näyttöä ei voi siirtää vasemmalle eikä oikealle.
• Palauta näyttö takaisin alkuperäiseen asentoon, kun kameraa käytetään normaaleissa olosuhteissa.
13
Aloitusopas
Näytön kulman muuttaminen
Kameran alkuasetukset
Irrota objektiivin suojus ennen virran kytkemistä kameraan.
1
Käynnistä kamera painamalla virtakytkintä.
• Käytä monivalitsinta valintojen tekemiseen ja asetusten säätämiseen.
Virtakytkin
Monivalitsin
Ylös
Vasemmalle
k-painike
(vahvista valinta)
Oikealle
Alas
d-painike
• Kielenvalintaikkuna tulee näkyviin. Korosta kieli
painamalla monivalitsimessa HI ja valitse kieli
painamalla k-painiketta.
• Kieltä voi vaihtaa milloin tahansa asetusvalikossa
(A103) M Kieli/Language.
Kieli/Language
Peruuta
2
Kun oikealla oleva valintaikkuna näkyy
näytössä, noudata alla olevia ohjeita ja
paina d- tai k-painiketta.
• Jos et muodosta langatonta yhteyttä älylaitteella: Paina
d-painiketta ja siirry vaiheeseen 3.
• Jos muodostat langattoman yhteyden älylaitteella:
Paina k-painiketta. ”Yhteyden muodostaminen
älylaitteeseen (SnapBridge)” (A23) sisältää lisätietoja
asetustoimenpiteestä.
3
SnapBridgellä voit lähettää valokuvia
älylaitteeseen ja jakaa ne verkossa.
Jos haluat ohittaa tämän näytön
ja määrittää SnapBridgen myöhemmin
Verkkovalikosta, paina "MENU".
Myöhemm.
Kun näyttöön tulee kehote asettaa kameran kello, korosta Kyllä
HI-painikkeella ja paina k-painiketta.
14
Aloitusopas
Kameran alkuasetukset
Aseta
4
Korosta oma aikavyöhykkeesi ja paina
k-painiketta.
London, Casablanca
• Aseta kesäaika painamalla H-painiketta. Kun se on
käytössä, aika on tuntia aikaisempi, ja kartan yläosassa
näkyy W. Ota kesäaika pois käytöstä painamalla I.
Tak.
5
Valitse päiväysmuoto painamalla HI-painiketta ja paina
k-painiketta.
6
Syötä nykyinen päivämäärä ja aika ja
paina k-painiketta.
• Korosta kohteita JK-painikkeella ja vaihda asetusta
HI-painikkeella.
• Aseta kellonaika painamalla k-painiketta.
Päiväys ja aika
P
K
V
01 01 2016
h
m
00 00
Muuta
7
Valitse pyydettäessä Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kun asetukset on määritetty, kamera vaihtaa kuvausnäyttöön.
• Aikavyöhykettä ja päiväystä voi vaihtaa milloin tahansa asetusvalikossa (A103) M
Aikavyöhyke ja päiväys.
15
Aloitusopas
Kameran alkuasetukset
Keskeiset kuvaus- ja toistotoiminnot
Kuvien ottaminen...........................................................................................................................17
Kuvien toistaminen........................................................................................................................20
Kuvien poistaminen.......................................................................................................................21
16
Keskeiset kuvaus- ja toistotoiminnot
Kuvien ottaminen
Tässä käytetään esimerkkinä A (automaattinen) -tilaa. A (automaattinen) -tilaa voi käyttää
yleiseen kuvaukseen erilaisissa kuvausolosuhteissa.
1
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A.
• Paristojen/akkujen varaustason ilmaisin
b: Paristojen/akkujen varaustila on hyvä.
B: Paristojen/akkujen varaustila on huono.
• Jäljellä olevien kuvien lukumäärä
C näkyy, kun kamerassa ei ole muistikorttia.
Kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
• Vaihda tietonäytöstä toiseen painamalla
s (tiedot) -painiketta.
25m 0s
3200
Paristojen/akkujen varaustason ilmaisin
Jäljellä olevien
kuvien lukumäärä
2
Pitele kameraa vakaasti.
• Varo, etteivät sormet tai muut esineet peitä objektiivia, salamaa, tarkennusapuvaloa,
mikrofonia tai kaiutinta.
17
Keskeiset kuvaus- ja toistotoiminnot
Kuvien ottaminen
3
Rajaa kuva.
• Muuta objektiivin asentoa siirtämällä zoomaussäädintä tai zoomauksen sivusäädintä.
• Jos kohde katoaa näkyvistä, kun kuvaat objektiivin ollessa telekuvausasennossa, laajenna
näkyvää aluetta väliaikaisesti painamalla q (palautuva zoomaus) -painiketta, jotta kohde
voidaan rajata helpommin.
Loitontaa kuvaa
Lähentää kuvaa
Lähentää kuvaa
Loitontaa kuvaa
q-painike
4
Paina laukaisin puoleenväliin.
• Laukaisimen painaminen puoleenväliin tarkoittaa, että
painiketta painetaan ja pidetään painettuna siinä
kohdassa, jossa tunnet kevyen vastuksen.
• Kun kohteeseen on tarkennettu, tarkennusalue tai
tarkennuksen ilmaisin näkyy vihreänä.
• Kamera tarkentaa rajauksen keskelle eikä
tarkennusaluetta näytetä, kun digitaalizoomaus on
käytössä.
• Tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin vilkkuu, jos
kamera ei pysty tarkentamaan. Muuta sommittelua ja
paina sitten laukaisin uudelleen puoliväliin.
1/250
F3
Tarkennusalue
5
B
Paina laukaisin pohjaan nostamatta
sormea välillä.
Kuvien tai elokuvien tallennusta koskevia huomautuksia
Ilmaisin, joka osoittaa jäljellä olevien kuvien määrän, tai ilmaisin, joka osoittaa jäljellä olevan
tallennusajan, vilkkuu kuvia tai elokuvia tallennettaessa. Älä avaa akkutilan/muistikorttipaikan
kantta tai poista muistikorttia tai paristoja/akkuja, kun ilmaisin vilkkuu. Jos näin tehdään,
tietoja saattaa kadota tai kamera tai muistikortti saattaa vahingoittua.
18
Keskeiset kuvaus- ja toistotoiminnot
Kuvien ottaminen
C
Automaattinen virrankatkaisu
• Kun toimintoja ei suoriteta noin yhteen minuuttiin, näyttö sammuu, kamera siirtyy valmiustilaan
ja virran merkkivalo vilkkuu. Kameran virta katkeaa, kun valmiustilassa ollaan oltu noin kolme
minuuttia.
• Kytke näyttöön virta kameran ollessa valmiustilassa suorittamalla jokin toiminto, kuten painamalla
virtakytkintä tai laukaisinta.
C
Jalustan käyttö
• Jalustan käyttöä kameran vakauttamiseksi suositellaan kuvattaessa
- kun salama on laskettuna pimeissä kuvauspaikoissa tai käytettäessä kuvaustilaa, jossa salama ei
välähdä
- kun zoomaus on telekuvausasennossa.
• Jos käytät kuvauksen aikana jalustaa kameran vakauttamiseksi, estä toiminnon mahdollisesti
aiheuttamat virheet määrittämällä asetusvalikossa (A103) Valokuva-VR-asetukseksi Pois.
Salaman käyttö
Tilanteissa, joissa tarvitaan salamaa, kuten pimeässä tai kun
kohde on vastavalossa, nosta salama painamalla
m (salama) -painiketta.
• Kun salamaa ei käytetä, laske se painamalla sitä varovasti
alaspäin, kunnes se napsahtaa kiinni.
Elokuvien tallennus
Käynnistä elokuvan tallennus näyttämällä kuvausnäyttö ja
painamalla b (e elokuvan tallennus) -painiketta. Lopeta
tallennus painamalla b (e) -painiketta uudelleen.
19
Keskeiset kuvaus- ja toistotoiminnot
Kuvien ottaminen
Kuvien toistaminen
1
Siirry toistotilaan painamalla
c (toisto) -painiketta.
• Jos c-painiketta pidetään painettuna, kun kameran
virta on katkaistu, kameraan kytketään virta ja laite on
toistotilassa.
2
Valitse näytettävä kuva monivalitsimella.
Näyttää edellisen kuvan
• Selaa kuvia nopeasti pitämällä HIJK painettuna.
• Vaihda tietonäytöstä toiseen painamalla
s (tiedot) -painiketta.
• Toista tallennettu elokuva painamalla k-painiketta.
• Palaa kuvaustilaan painamalla c-painiketta tai
laukaisinta.
Näyttää seuraavan kuvan
• Kun täyskuvatoistotilassa näkyy e, tehostetta
voidaan käyttää kuvaan painamalla k-painiketta.
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Siirrä zoomaussäädintä suuntaan g (i)
täyskuvatoistotilassa, kun haluat
lähentää kuvaa.
3.0
• Vaihda pienoiskuvien toiston tilaan ja
näytä useita kuvia näytössä siirtämällä
täyskuvatoistotilassa zoomaussäädintä
suuntaan f (h).
1/20
20
Keskeiset kuvaus- ja toistotoiminnot
Kuvien toistaminen
Kuvien poistaminen
1
Paina l (poisto) -painiketta, kun haluat
poistaa näytössä tällä hetkellä olevan
kuvan.
2
Valitse monivalitsimella HI haluamasi
poistomenetelmä ja paina k-painiketta.
• Voit poistua kuvia poistamatta
painamalla d-painiketta.
Poista
Nykyinen kuva
Poista val. kuvat
Kaikki kuvat
3
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
• Poistettuja kuvia ei voi palauttaa.
Poista 1 kuva?
Kyllä
Ei
B
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien poistaminen
• Sarjana otetut kuvat tai kirkkaan päällekkäisvalotuksen tilassa,
luovassa tilassa tai oma kollaasi -toiminnolla otetut kuvat
tallennetaan sarjana, josta vain yksi kuva (avainkuva)
näytetään toistotilassa (oletusasetus).
• Jos painat l-painiketta kuvasarjan avainkuvan ollessa
näytössä, kaikki sarjan kuvat poistetaan.
• Sarjan yksittäisiä kuvia voi poistaa painamalla k-painiketta,
jolloin kuvat tulevat näkyviin yksitellen, ja painamalla
l-painiketta.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Kuvaustilassa otetun kuvan poistaminen
Voit poistaa viimeisen tallennetun kuvan painamalla kuvaustilassa l-painiketta.
21
Keskeiset kuvaus- ja toistotoiminnot
Kuvien poistaminen
Kuvanvalintanäyttö poistamista varten
1
Valitse poistettava kuva monivalitsimella
JK.
Poista val. kuvat
• Siirry täyskuvatoistoon kiertämällä zoomaussäädintä
(A2) suuntaan g (i) tai siirry pienoiskuvien toistoon
kiertämällä sitä suuntaan f (h).
Tak.
2
Valitse ON tai OFF monivalitsimella HI.
Poista val. kuvat
• Kun ON on valittu, valitun kuvan alla näkyy kuvake.
Valitse lisää kuvia toistamalla vaiheet 1 ja 2.
Tak.
3
Ota valitut kuvat käyttöön painamalla k-painiketta.
• Näkyviin tulee vahvistusikkuna. Käytä noudattamalla näytön ohjeita.
22
Keskeiset kuvaus- ja toistotoiminnot
Kuvien poistaminen
Yhteyden muodostaminen
älylaitteeseen (SnapBridge)
SnapBridge-sovelluksen asennus.............................................................................................24
Kameran ja älylaitteen yhdistäminen......................................................................................25
Kuvien lataus ja Etävalokuvaus..................................................................................................29
23
Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen (SnapBridge)
SnapBridge-sovelluksen asennus
Kun asennat SnapBridge-sovelluksen ja muodostat langattoman yhteyden
SnapBridge-tuetun kameran ja älylaitteen välille, voit ladata kameralla
otettuja kuvia älylaitteeseen tai laukaista kameran sulkimen älylaitteella
(A29).
• Menetelmät kuvataan SnapBridge-sovelluksen version 2.0 avulla. Käytä
SnapBridge-sovelluksen uusinta versiota. Käyttötoimenpiteet saattavat vaihdella kameran
laiteohjelman, SnapBridge-sovelluksen version ja älylaitteen käyttöjärjestelmän mukaan.
• Tarkista tarvittaessa älylaitteen käyttöohjeet älylaitteen mukana tulleista oppaista.
1
Asenna SnapBridge-sovellus älylaitteeseen.
• Lataa sovellus Apple App Storesta® iOS-laitteelle ja Google Playsta™ Android™-laitteelle.
Etsi ”snapbridge” ja asenna se sitten.
• Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmäversioista saa siirtymällä asiaankuuluvaan
lataussivustoon.
• SnapBridge 360/170 -sovellusta ei voi käyttää tämän kameran kanssa.
2
Ota Bluetooth ja Wi-Fi käyttöön älylaitteessa.
• Yhdistä kameraan SnapBridge-sovelluksella. Älylaitteen Bluetoothasetusnäytöstä ei voi yhdistää.
C
SnapBridge-sovelluksen näytöt
1 Voit katsoa Nikonin ja SnapBridge-sovelluksen Ohjeen
ilmoituksia ja määrittää sovelluksen asetukset.
2 Suorita pääasiassa älylaitteiden ja kameroiden
yhteysasetukset.
3 Voit katsella, poistaa tai jakaa kamerasta ladattuja kuvia.
24
Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen (SnapBridge)
SnapBridge-sovelluksen asennus
1
2
3
Kameran ja älylaitteen yhdistäminen
• Käytä riittävän täyteen ladattua akkua, jotta kameran virta ei katkea toimenpiteen aikana.
• Aseta kameraan muistikortti, jossa on riittävästi vapaata tilaa.
1
Kamera: Valitse Verkkovalikko (A103)
M Muodosta yhteys älylaitt. ja paina
k-painiketta.
Lentokonetila
Muodosta yhteys älylaitt.
Autom. lähet. asetukset
• Vaiheessa 2 oleva valintaikkuna tulee näkyviin, kun
kytket kameran virran ensimmäistä kertaa. Tämä vaihe
on tarpeeton tällaisissa tapauksissa.
2
Wi-Fi
Bluetooth
Palauta oletusasetukset
Kamera: Paina k-painiketta, kun oikealla
näkyvä valintanäyttö tulee näkyviin.
SnapBridgellä voit lähettää valokuvia
älylaitteeseen ja jakaa ne verkossa.
Jos haluat ohittaa tämän näytön
ja määrittää SnapBridgen myöhemmin
Verkkovalikosta, paina "MENU".
Myöhemm.
• Näkyviin tulee valintanäyttö, jossa kysytään, aiotaanko
NFC-toimintoa käyttää. Jos NFC-toimintoa aiotaan
käyttää, kosketa älylaitteen NFC-antennilla kamerassa
olevaa Y (N-Mark) -merkkiä. Kun älylaitteen näyttöön
tulee Start pairing? (Aloita laiteparin
muodostus?), kosketa OK ja jatka vaiheeseen 6. Jos
NFC-toimintoa ei käytetä, paina k-painiketta.
Laitteet, joissa NFC on käytössä:
kosketa kameralla älylaitetta.
Laitteet, joissa NFC ei ole käytössä:
paina "OK".
Peruuta
3
Kamera: Vahvista, että oikealla oleva
valintanäyttö näkyy.
• Valmistele älylaite ja jatka seuraavaan vaiheeseen.
Sovellus
SnapBridge
Kamera
Camera name_xxxxxxxx
Mene älylaitteella sovelluskauppaan
ja etsi SnapBridge. Asenna
SnapBridge-sovellus ja käynnistä se.
Peruuta
25
Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen (SnapBridge)
Kameran ja älylaitteen yhdistäminen
Aseta
Seur.
4
Älylaite: Käynnistä SnapBridge-sovellus ja
kosketa Pair with camera (Muodosta laitepari
kameran kanssa).
• Kun kameran valitsemisen valintanäyttö näkyy, kosketa
kameraa, johon haluat yhdistää.
• Jos et yhdistänyt kameraan koskettamalla Skip (Ohita) näytön
oikeassa yläosassa, kun SnapBridge-sovellus käynnistettiin
ensimmäistä kertaa, kosketa Pair with camera (Muodosta
laitepari kameran kanssa) välilehdessä A ja jatka
vaiheeseen 5.
5
Älylaite: Kosketa Pair with camera (Muodosta
laitepari kameran kanssa) -näytössä kameran
nimeä.
• Jos iOS:ssa näkyy toimenpiteen selittävä valintanäyttö
yhdistämisen yhteydessä, vahvista tiedot ja kosketa
Understood (Ymmärretty) (jos sitä ei näy, selaa näyttöä
alaspäin). Kosketa kameran nimeä uudelleen, kun lisävarusteen
valintanäyttö tulee näkyviin (voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin kameran nimi näytetään).
6
Kamera/älylaite:
Vahvista, että kamerassa
ja älylaitteessa näkyy
sama numero (kuusi
numeroa).
Tod.koodi
123456
Varmista, että sama todennuskoodi
näkyy älylaitteessa, ja paina OK.
• Käyttöjärjestelmän versiosta
Peruuta
riippuen numero ei ehkä näy
älylaitteen näytössä iOS:ssa.
Siirry vaiheeseen 7 tällaisissa tapauksissa.
7
Kamera/älylaite: Paina k-painiketta
kamerassa ja PAIR (PARI)-painiketta
SnapBridge-sovelluksessa.
26
Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen (SnapBridge)
Kameran ja älylaitteen yhdistäminen
OK
8
Kamera/älylaite: Määritä yhteysasetukset loppuun.
Kamera: Paina k-painiketta, kun oikealla näkyvä
valintanäyttö tulee näkyviin.
Älylaite: Kosketa OK, kun laiteparin onnistuneesta
muodostamisesta kertova valintanäyttö tulee näkyviin.
Kamera on nyt yhteydessä
älylaitteeseen!
SnapBridge lähettää ottamasi
valokuvat heti älylaitteeseen.
Seur.
9
Kamera: Päätä asetusten määrittäminen noudattamalla näytölle
tulevia ohjeita.
• Jos haluat tallentaa valokuviin sijaintitiedot, valitse pyydettäessä Yes (Kyllä) ja ota
sijaintitietotoiminto käyttöön. Ota sijaintitietotoiminto käyttöön älylaitteessa ja
SnapBridge-sovelluksen välilehdessä A M Auto link options (Automaattisen linkin
asetukset) M ota käyttöön Synchronize location data (Synkronoi sijaintitiedot).
• Voit synkronoida kameran kellon älylaitteen aikaan valitsemalla kysyttäessä Yes (Kyllä).
SnapBridge-sovelluksen välilehdessä A M Auto link options (Automaattisen linkin
asetukset) M ota käyttöön Synchronize clocks (Synkronoi kellot).
Kameran ja älylaitteen yhdistäminen on valmis.
Kamera lataa ottamansa valokuvat automaattisesti älylaitteeseen.
C
Lisätietoja SnapBridge-sovelluksesta
Katso online-ohjeesta lisätietoja siitä, miten SnapBridge-sovellusta käytetään (yhdistämisen jälkeen
katso SnapBridge-sovelluksen valikko M Help (Ohje)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
27
Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen (SnapBridge)
Kameran ja älylaitteen yhdistäminen
C
Jos yhteys epäonnistuu
• Jos kameran näyttöön tulee viesti Yhteyttä ei voitu muodostaa. yhdistettäessä
- Paina k-painiketta ja yhdistä uudelleen toistamalla toimenpide vaiheesta 2 (A25) kohdassa
”Kameran ja älylaitteen yhdistäminen”.
- Peruuta yhteys painamalla d-painiketta.
• Ongelma voidaan ratkaista käynnistämällä sovellus uudelleen. Sulje SnapBridge-sovellus
kokonaan ja käynnistä se koskettamalla sovelluksen kuvaketta uudelleen. Kun sovellus käynnistyy,
toista toimenpide vaiheesta 1 (A25) kohdassa ”Kameran ja älylaitteen yhdistäminen”.
• Jos kamera ei saa yhteyttä ja iOS:ssa tapahtuu virhe, kamera saattaa olla rekisteröity laitteeksi
iOS:ssa. Käynnistä iOS:n asetussovellus ja poista laitteen rekisteröinti (kameran nimi) tällaisissa
tapauksissa.
Langattoman yhteyden käyttöönotto tai poistaminen
käytöstä
Poista yhteys käytöstä tai ota se käyttöön jollain seuraavista tavoista.
• Kytke kamerassa käyttöön asetus Verkkovalikko M Lentokonetila. Voit asettaa
asetukseksi Päällä kytkeäksesi pois päältä kaikki tietoliikenneyhteydet paikoissa, joissa
langaton tiedonsiirto on kielletty.
• Kytke kamerassa käyttöön asetus Verkkovalikko M Bluetooth M Verkkoyhteys.
• Kytke SnapBridge-sovelluksen välilehdessä A käyttöön asetus M Auto link options
(Automaattisen linkin asetukset) M Auto link (Automaattinen linkki).
Voit vähentää älylaitteen akun kulutusta poistamalla tämän asetuksen käytöstä.
28
Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen (SnapBridge)
Kameran ja älylaitteen yhdistäminen
Kuvien lataus ja Etävalokuvaus
Kuvien lataus
Kuvia voidaan ladata kolmella tavalla.
1
2
3
Lataa kuvat automaattisesti
älylaitteeseen aina, kun kuvia
otetaan1, 2
Verkkovalikko kamerassa M Lähetä kuvauksen aikana
M aseta Valokuvat tilaan Kyllä.
Elokuvia ei voi ladata automaattisesti.
Valitse kuvat kamerassa ja lataa
ne älylaitteeseen1, 2
Toistovalikko kamerassa M valitse kuvat Merkitse
ladattavaksi -toiminnolla.
Elokuvia ei voi valita latausta varten.
Valitse kuvat kamerassa
älylaitteella ja lataa ne
älylaitteeseen
A-välilehti SnapBridge-sovelluksessa M kosketa
Download pictures (Lataa kuvat).
Wi-Fi-yhteyksiin liittyvä valintaikkuna tulee näkyviin. Kosketa
OK3 ja valitse kuvat.
Ladattavien kuvien koko on 2 megapikseliä.
Kun kameran Verkkovalikko MBluetoothMLähetä sammutettuna -asetukseksi asetetaan
Päällä, kuvat ladataan älylaitteeseen automaattisesti, vaikka kamerasta on katkaistu virta.
iOS-versiosta riippuen kameran SSID on valittava, kun kosketat valintaa OK.
Katso kohta ”Jos Wi-Fi-yhteyksiin liittyvä valintaikkuna tulee näkyviin iOS:ssa” (A30).
B
Wi-Fi-yhteyttä koskevia huomautuksia
• Jos älylaite siirtyy lepotilaan tai siirryt SnapBridge-sovelluksesta toiseen sovellukseen, Wi-Fi-yhteys
katkeaa.
• Joitain SnapBridge-sovelluksen toimintoja ei voi käyttää Wi-Fiyhteyden aikana. Peruuta Wi-Fi-yhteys koskettamalla A-välilehteä M
F M Yes (Kyllä).
29
Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen (SnapBridge)
Kuvien lataus ja Etävalokuvaus
Etävalokuvaus
Voit laukaista kameran sulkimen älylaitteella koskettamalla SnapBridge-sovelluksen
välilehteä A M Remote Photography (Etävalokuvaus).
• Siirry Wi-Fi-yhteyteen noudattamalla SnapBridge-sovelluksen ohjeita. iOS:ssa saattaa
näkyä Wi-Fi-yhteyksiin liittyvä valintaikkuna. Tällaisessa tapauksessa katso ”Jos Wi-Fiyhteyksiin liittyvä valintaikkuna tulee näkyviin iOS:ssa” (A30).
Jos Wi-Fi-yhteyksiin liittyvä valintaikkuna tulee näkyviin
iOS:ssa
SnapBridge-sovellus yhdistää kameran ja älylaitteen tavallisesti Bluetoothin kautta. Siirry
kuitenkin Wi-Fi-yhteyteen, kun käytät Download pictures (Lataa kuvat) -toimintoa tai
etävalokuvausta. iOS-versiosta riippuen yhteys on vaihdettava manuaalisesti. Siinä
tapauksessa muodosta yhteys seuraavalla tavalla.
1
Kirjoita muistiin älylaitteessa näkyvä kameran
SSID (kameran oletusnimi) ja salasana ja kosketa
sitten valintaa View options (Näytä asetukset).
• Voit muuttaa SSID:n tai salasanan kameran asetuksissa kohdassa
Verkkovalikko M Wi-Fi M Wi-Fi-yhteyden tyyppi.
Yksityisyyden suojaamiseksi suosittelemme, että salasana
vaihdetaan säännöllisesti. Poista langaton yhteys käytöstä
salasanaa vaihdettaessa (A28).
2
Valitse yhteysluettelosta SSID, jonka kirjoitit
muistiin vaiheessa 1.
• Kun kyseessä on ensimmäinen yhdistämiskerta, syötä salasana,
jonka kirjoitit muistiin vaiheessa 1. Huomioi isot ja pienet
kirjaimet. Salasanaa ei tarvitse antaa ensimmäisen
yhdistämiskerran jälkeen.
• Wi-Fi-yhteys on valmis, kun G näkyy kameran SSID:n vieressä
oikealla olevan kuvan mukaisesti. Palaa SnapBridgesovellukseen ja ryhdy käyttämään sovellusta.
30
Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen (SnapBridge)
Kuvien lataus ja Etävalokuvaus
Jos kuvien lataus ei onnistu
• Jos yhteys katkeaa ladattaessa kuvia kameran Lähetä kuvauksen aikana- tai Merkitse
ladattavaksi -toiminnon kautta, yhteys ja kuvien lataus saattaa jatkua, kun kameran virta
katkaistaan ja kytketään uudelleen.
• Lataus saattaa onnistua peruuttamalla yhteys ja muodostamalla
yhteys uudelleen. Kosketa yhteyden peruuttamiseksi
SnapBridge-sovelluksen välilehteä A M D M Forget camera
(Unohda kamera) M kamerassa, jonka yhteys halutaan
peruuttaa M Yes (Kyllä)*. Muodosta sitten yhteys uudelleen
noudattamalla ohjeita kohdassa Kameran ja älylaitteen yhdistäminen (A25).
* iOS:ssa näkyy valintanäyttö laitteen rekisteröimisestä. Käynnistä iOS:n asetussovellus ja poista
laitteen rekisteröinti (kameran nimi).
B
Kuvien latausta palvelimelle ja etävalokuvaustoimintoa koskevia
huomautuksia
• Kameraa käytettäessä et ehkä pysty lataamaan kuvia tai lataaminen saattaa peruuntua tai et ehkä
voi käyttää etävalokuvausta SnapBridge-sovelluksen avulla.
• Seuraavassa mainittuja kameran asetuksia käytettäessä et voi ladata kuvia etkä käyttää
etävalokuvausta. Muuta asetuksia tai vaihda toistotilaan.
- Yömaisema (kun Y Käsivara on valittu), Yömuotokuva (kun Y Käsivara on valittu),
Vastavalo (kun HDR-asetuksena on Päällä), Urheilu, Kirkastava päällekk.valotus, Helppo
panoraama, Lemmikkikuva (kun V Sarjakuvaus on valittu) tai Linnut (kun V
Sarjakuvaus on valittu) kuvausohjelma
- oma kollaasi
- Kun Silmänräpäystunnistus-asetuksena on Päällä
- Kun Sarjakuvaus-asetuksena on Nopea sarjakuvaus, Hidas sarjakuvaus, Esikuv.
välimuisti, Nopea sarjakuv.: 120 k/s tai Nopea sarjakuv.: 60 k/s
31
Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen (SnapBridge)
Kuvien lataus ja Etävalokuvaus
Kuvaustoiminnot
Kuvaustilan valinta.........................................................................................................................33
A (automaattinen) -tila..............................................................................................................34
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)...............................................36
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa) ............................................................46
Älymuotokuvatila (ihmiskasvojen parantaminen kuvattaessa) ....................................48
Kuvaustoimintojen asettaminen monivalitsimella ............................................................51
Salamatila ..........................................................................................................................................52
Itselaukaisin ......................................................................................................................................54
Makrotila (Lähikuvien ottaminen) ............................................................................................56
Valotuksen korjaus (Kirkkauden säätäminen)......................................................................57
Zoomauksen käyttäminen ..........................................................................................................58
Tarkennus..........................................................................................................................................60
Oletusasetukset (salama, itselaukaisin ja makrotila)..........................................................64
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvattaessa ..........................................66
32
Kuvaustoiminnot
Kuvaustilan valinta
Voit kohdistaa haluamasi kuvaustilan ja kameran rungon ilmaisinmerkin tilanvalitsinta
kiertämällä.
• A (automaattinen) -tila
Valitse tämä tila yleiseen kuvaukseen erilaisissa kuvausolosuhteissa.
• y, o, j, e, o, d -kuvausohjelmat
Valitse kuvausohjelma kuvausolosuhteiden mukaan, niin voit ottaa kuvia kyseisille
olosuhteille sopivilla asetuksilla.
- y: Paina d-painiketta ja valitse kuvausohjelma.
- o (autom. kuvausohjelma): Kamera tunnistaa kuvausolosuhteet kuvaa rajattaessa, ja
voit ottaa kuvia olosuhteiden mukaan.
- j (yömaisema): Käytä tätä tilaa yömaisemien kuvaamiseen.
- e (yömuotokuva): Käytä tätä tilaa taustamaisemia sisältävien muotokuvien
ottamiseen illalla ja yöllä.
- o (vastavalo): Käytä tätä tilaa vastavalossa olevien kohteiden kuvaamiseen.
- d (urheilu): Käytä tätä tilaa urheilukuvien ottamiseen.
• s (luova) tila
Kamera tallentaa neljä kuvaa tehosteiden kanssa ja yhden kuvan ilman tehosteita
samanaikaisesti yhdellä kuvanottokerralla.
• F (Älymuotokuva) -tila
Paranna ihmiskasvoja kuvauksen aikana glamour-muokkauksella ja ota kuvia
hymylaukaisimella tai oma kollaasi -toiminnolla.
• M (Lyhytelokuvaesitys) -tila
Kamera luo enintään 30 sekunnin pituisen lyhytelokuvan (e 1080/30p tai
S 1080/25p) tallentamalla ja yhdistämällä automaattisesti useita elokuvaleikkeitä,
jotka ovat useiden sekuntien pituisia.
C
Ohjeen näyttäminen
Toimintojen kuvaukset tulevat näkyviin kuvaustilaa vaihdettaessa tai kun asetusnäyttö on näkyvissä.
Vaihda nopeasti kuvaustilaan painamalla laukaisin puoleenväliin. Voit näyttää tai piilottaa kuvaukset
asetusvalikon kohdan Näytön asetukset toiminnolla Ohjeen näyttäminen.
33
Kuvaustoiminnot
Kuvaustilan valinta
A (automaattinen) -tila
Valitse tämä tila yleiseen kuvaukseen erilaisissa
kuvausolosuhteissa.
• Automaattitarkennuksen tarkennusalue vaihtelee
Tarkennusaluetila-asetuksen mukaan (A116).
Oletusasetus on Kohteen hakeva AF (A60).
A (automaattinen) -tilan toiminnot
•
•
•
•
•
Liukusäädin (A34)
Salamatila (A52)
Itselaukaisin (A54)
Makrotila (A56)
Kuvausvalikko (A110, 111)
Liukusäätimen käyttö
Voit säätää kirkkautta (valotuksen korjausta), värikkyyttä, värisävyä ja Aktiivinen
D-Lighting -arvoa kuvauksen aikana.
1
Paina monivalitsinta K.
2
Valitse kohde monivalitsimella JK.
• F Sävy: Säädä koko kuvan värisävyä (punertava/
sinertävä).
• G Värikkyys: Säädä koko kuvan värikkyyttä.
• o Kirkkaus (Val. +/-): Säädä koko kuvan kirkkautta.
• J Aktiivinen D-Lighting: Vähennä valo- ja
varjoalueiden yksityiskohtien katoamista. Määritä
tehosteen taso valitsemalla w (suuri), x (normaali)
tai y (pieni).
34
Kuvaustoiminnot
A (automaattinen) -tila
Kirkkaus (Val. +/-)
+2.0
+0.3
-2.0
3
Säädä tasoa monivalitsimella HI.
•
•
•
•
Tulokset voidaan esikatsella näytössä.
Määritä toinen kohde palaamalla vaiheeseen 2.
Piilota liukusäädin valitsemalla y Poistu.
Peruuta kaikki asetukset valitsemalla P Nollaa ja
painamalla k-painiketta. Palaa vaiheeseen 2 ja säädä
asetuksia uudelleen.
Liukusäädin
Kirkkaus (Val. +/-)
+2.0
+0.3
-2.0
Histogrammi
4
Kun asetukset on tehty, paina k-painiketta.
• Asetukset sovelletaan, ja kamera palaa kuvausnäyttöön.
C
Liukusäätimen asetukset
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A66).
• Kirkkauden (valotuksen korjauksen), värikkyyden, värisävyn ja Aktiivinen D-Lighting -arvon
asetukset säilyvät kameran muistissa, vaikka kamerasta katkaistaan virta.
• Katso lisätietoja kohdasta Histogrammin käyttö (A57).
C
Aktiivinen D-Lighting verrattuna D-Lighting
• Kuvausvalikon Aktiivinen D-Lighting -vaihtoehdolla otetaan kuvia vähentämällä samalla
valoalueiden yksityiskohtien katoamista sekä säädetään sävyä kuvia tallennettaessa.
• Toistovalikon D-Lighting (A75) -vaihtoehdolla säädeään tallennettujen kuvien sävyä.
35
Kuvaustoiminnot
A (automaattinen) -tila
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Valitse kuvausohjelma kuvausolosuhteiden mukaan, niin voit ottaa kuvia kyseisille
olosuhteille sopivilla asetuksilla.
j Yömaisema1, 2 (A37),
e Yömuotokuva (A38),
o Vastavalo2 (A38),
d Urheilu2 (A39)
o (autom. kuvausohjelma)
(A37)
Kamera tunnistaa
kuvausolosuhteet kuvaa
rajattaessa, ja voit ottaa kuvia
olosuhteiden mukaan.
Kierrä tilanvalitsin kohtaan j,
e, o tai d ja ota kuvia.
y
Muotokuva
Maisema
Kirkas päällekk.valotus
Juhlat/sisätila
Ranta
Lumi
Näytä kuvausohjelmavalikko painamalla d-painiketta ja valitse monivalitsimella jokin
seuraavista kuvausohjelmista.
b Muotokuva (oletusasetus)
k Lähikuva (A40)
c Maisema1, 2
u Ruoka (A40)
U Kirkas päällekk.valotus3, 4 (A39)
m Ilotulitus1, 3 (A40)
f Juhlat/sisätila2 (A40)
V Helppo panoraama2 (A43)
Z Ranta2
O Lemmikkikuva (A41)
z Lumi2
L Kuu1, 2 (A42)
2, 3
h Auringonlasku
l Linnut1, 2 (A42)
i Ilta-/aamuhämärä1, 2, 3
1
2
3
4
Kamera tarkentaa äärettömyyteen.
Kamera tarkentaa rajauksen keskellä olevalle alueelle.
Kamera kannattaa sijoittaa jalustalle, sillä suljinaika on pitkä. Jos käytät kuvauksen aikana jalustaa
kameran vakauttamiseksi, määritä asetusvalikossa Valokuva-VR-asetukseksi (A140) Pois.
Kun Yömaisema + valoraid. on valittuna, kamera tarkentaa rajauksen keskellä olevalle alueelle.
Kun Yömais. + tähtiraidat tai Tähtiraidat on valittuna, kamera tarkentaa äärettömyyteen.
36
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Kuvausohjelmaa koskevia vinkkejä ja huomautuksia
o Autom. kuvausohjelma
• Kamera tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet kuvaa rajattaessa, jolloin kuvien
ottaminen kyseisissä olosuhteissa on helpompaa.
• Kun kamera tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet, kuvausnäytössä oleva kuvaustilan
kuvake muuttuu vastaavasti.
e
Muotokuva (lähimuotokuvien ottamiseen yhdestä tai kahdesta henkilöstä)
b
Muotokuva (muotokuvien ottamiseen monista henkilöistä tai kuviin, joissa tausta vie
suuren osan kuvasta)
f
Maisema
h
Yömuotokuva* (lähimuotokuvien ottamiseen yhdestä tai kahdesta henkilöstä)
c
Yömuotokuva* (muotokuvien ottamiseen monista henkilöistä tai kuviin, joissa tausta vie
suuren osan kuvasta)
g
Yömaisema*
i
Lähikuva
j
Vastavalo (kuvien ottamiseen kohteista, jotka eivät ole ihmisiä)
d
Vastavalo (muotokuvien ottamiseen)
d
Muut kuvausolosuhteet
* Kamera ottaa pitkällä suljinajalla yhden kuvan.
• Kamera ei ehkä kaikissa kuvausolosuhteissa valitse haluttuja asetuksia. Valitse tällöin toinen
kuvaustila (A33).
• Kun digitaalizoomaus on käytössä, kuvaustilan kuvakkeeksi vaihtuu d.
j Yömaisema
• Paina d-painiketta ja valitse Yömaisema-kuvausohjelmassa Y Käsivara tai Z Jalusta.
• Y Käsivara (oletusasetus):
- Kun kuvausnäytössä oleva j-kuvake näkyy vihreänä, painamalla laukaisimen pohjaan voit
kuvata kuvien sarjan, jonka kamera yhdistää ja tallentaa yhdeksi kuvaksi.
- Kun painat laukaisimen pohjaan, pitele kameraa vakaasti äläkä liiku, ennen kuin näyttöön
tulee valokuva. Älä katkaise kameran virtaa kuvan ottamisen jälkeen, ennen kuin näyttö on
siirtynyt kuvausnäyttöön.
- Tallennetussa kuvassa näkyvä kuvakulma (eli rajauksen sisällä näkyvä alue) on kapeampi
kuin miltä se näytti kuvausnäytössä.
• Z Jalusta:
- Kamera ottaa pitkällä suljinajalla yhden kuvan, kun laukaisin painetaan pohjaan.
- Tärinänvaimennustoiminto ei ole käytössä, vaikka asetusvalikon Valokuva-VR-asetukseksi
(A140) on asetettu Päällä.
37
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
e Yömuotokuva
• Nosta salama ennen kuvaamista.
• Paina d-painiketta ja valitse Yömuotokuva-kuvausohjelmassa Y Käsivara tai Z Jalusta.
• Y Käsivara (oletusasetus):
- Kun kuvausnäytössä oleva e-kuvake näkyy vihreänä, painamalla laukaisimen pohjaan voit
kuvata kuvien sarjan, jonka kamera yhdistää ja tallentaa yhdeksi kuvaksi.
- Kun painat laukaisimen pohjaan, pitele kameraa vakaasti äläkä liiku, ennen kuin näyttöön
tulee valokuva. Älä katkaise kameran virtaa kuvan ottamisen jälkeen, ennen kuin näyttö on
siirtynyt kuvausnäyttöön.
- Jos kohde liikkuu samalla, kun kamera ottaa kuvia sarjana, kuvasta voi tulla vääristynyt,
limittäinen tai epätarkka.
• Z Jalusta:
- Kamera ottaa pitkällä suljinajalla yhden kuvan, kun laukaisin painetaan pohjaan.
- Tärinänvaimennustoiminto ei ole käytössä, vaikka asetusvalikon Valokuva-VR-asetukseksi
(A140) on asetettu Päällä.
o Vastavalo
• Ota HDR-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä kuvausolosuhteiden mukaan valitsemalla
HDR-kohdassa Päällä tai Pois painamalla d-painiketta.
• Pois (oletusasetus): Salama välähtää, jottei kohde jää varjoon. Ota kuvia salama nostettuna.
- Ota yksi kuva painamalla laukaisin pohjaan.
• Päällä: Käytetään silloin, kun samassa kuvassa on sekä hyvin kirkkaita että tummia alueita.
- Kun laukaisin painetaan pohjaan, kamera ottaa kuvia sarjana ja tallentaa seuraavat kaksi
kuvaa.
- ei-HDR-komposiittikuva
- HDR-komposiittikuva, jossa vaaleiden ja tummien sävyjen yksityiskohtien häipyminen on
minimoitu.
- Jos muistitilaa riittää vain yhden kuvan tallennukseen, tallennetaan vain
D-Lighting-asetuksella (A75) kuvaushetkellä käsitelty kuva, jossa on korjattu tummat
alueet.
- Kun painat laukaisimen pohjaan, pitele kameraa vakaasti äläkä liiku, ennen kuin näyttöön
tulee valokuva. Älä katkaise kameran virtaa kuvan ottamisen jälkeen, ennen kuin näyttö on
siirtynyt kuvausnäyttöön.
- Tallennetussa kuvassa näkyvä kuvakulma (eli rajauksen sisällä näkyvä alue) on kapeampi kuin
miltä se näytti kuvausnäytössä.
- Joissakin kuvausolosuhteissa kirkkaiden kohteiden ympärillä voi näkyä tummia varjoja tai
tummien kohteiden ympärillä voi näkyä vaaleita alueita.
38
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
d Urheilu
• Kun laukaisinta pidetään kokonaan pohjaan painettuna, kamera ottaa kuvia sarjana.
• Kamera voi ottaa enimmillään noin 7 kuvaa sarjana noin 7,7 kuvaa/s (kun Kuvatila-asetuksena
on P 4 608×3 456).
• Sarjakuvauksen kuvataajuus saattaa hidastua kuvatila-asetuksen, käytetyn muistikortin tai
kuvausolosuhteiden mukaan.
• Toisen ja sitä seuraavien kuvien tarkennus, valotus ja värisävy määräytyvät ensimmäisen kuvan
arvojen mukaan.
y M U Kirkastava päällekk.valotus
• Kamera tallentaa automaattisesti liikkuvat kohteet säännöllisin välein, vertaa kutakin kuvaa ja
yhdistää vain niiden kirkkaat alueet ja tallentaa ne sitten yhdeksi kuvaksi. Näin voidaan tallentaa
valojuovia, kuten auton valojen tai tähtien liike.
• Valitse U Kirkastava päällekk.valotus -kuvatilan valinnan myötä näkyvässä näytössä
V Yömaisema + valoraid., W Yömais. + tähtiraidat tai S Tähtiraidat.
Asetus
Kuvaus
V Yömaisema
+ valoraid.
Tallenna auton valojen liike öistä maisemataustaa vasten.
• Kuvia otetaan 4 sekunnin suljinajalla 4 sekunnin välein. Kun on otettu
50 kuvaa, kamera lopettaa kuvaamisen automaattisesti.
• Jokaista otettua 10 kuvaa kohden tallennetaan automaattisesti
yhdistelmäkuva päällekkäisistä juovista kuvauksen alusta lähtien.
W Yömais. +
tähtiraidat
Tallenna tähtien liike öisessä maisemassa.
• Kuvia otetaan 20 sekunnin suljinajalla 25 sekunnin välein. Kun on otettu
300 kuvaa, kamera lopettaa kuvaamisen automaattisesti.
• Jokaista otettua 30 kuvaa kohden tallennetaan automaattisesti
yhdistelmäkuva päällekkäisistä juovista kuvauksen alusta lähtien.
S Tähtiraidat
Tallenna tähtien liike.
• Kuvia otetaan 25 sekunnin suljinajalla 30 sekunnin välein. Kun on otettu
300 kuvaa, kamera lopettaa kuvaamisen automaattisesti.
• Jokaista otettua 30 kuvaa kohden tallennetaan automaattisesti
yhdistelmäkuva päällekkäisistä juovista kuvauksen alusta lähtien.
• Näyttö voi sammua kuvausvälin aikana. Virran merkkivalo syttyy, kun näyttö on sammuksissa.
• Kuvauksen voi lopettaa ennen automaattista päättymistä painamalla k-painiketta.
• Kun halutut radat on saatu, lopeta kuvaus. Jos kuvausta jatketaan, yhdistettyjen alueiden
yksityiskohtia saattaa kadota.
• Automaattisesti kuvauksen aikana tallennetut kuvat ja kuvauksen päättyessä yhdistetty kuva
ryhmitellään sarjaksi, ja kuvauksen päättyessä yhdistettyä kuvaa käytetään avainkuvana (A72).
39
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
B
Kirkasta päällekkäisvalotusta koskevia huomautuksia
C
Jäljellä oleva aika
• Kamera ei voi tallentaa kuvia, jos muistikortti ei ole paikallaan.
• Älä kierrä tilanvalitsinta tai aseta uutta muistikorttia ennen kuvauksen päättymistä.
• Käytä paristoja/akkuja, joissa on tarpeeksi varausta jäljellä, jotta kameran virta ei katkea kuvauksen
aikana.
• Valotuksen korjausta ei voi käyttää (A57).
Voit tarkistaa näytöstä jäljellä olevan ajan ennen kuvauksen
automaattista päättymistä.
10m 0s
Lopeta tallennus
y M f Juhlat/sisätila
• Vältä kameran tärähtämisen vaikutus pitelemällä kameraa vakaasti. Jos käytät kuvauksen
aikana jalustaa kameran vakauttamiseksi, määritä asetusvalikossa Valokuva-VR-asetukseksi
(A140) Pois.
y M k Lähikuva
• Makrotila (A56) tulee käyttöön ja kamera zoomaa automaattisesti lähimpään mahdolliseen
tarkennuskohteeseen.
• Voit siirtää tarkennusaluetta. Paina k-painiketta, siirrä tarkennusaluetta monivalitsimella
HIJK ja ota asetus käyttöön painamalla k-painiketta.
y M u Ruoka
• Makrotila (A56) tulee käyttöön ja kamera zoomaa automaattisesti lähimpään mahdolliseen
tarkennuskohteeseen.
• Värisävyä voi säätää monivalitsimella HI. Värisävyasetus
säilyy kameran muistissa, vaikka kamerasta katkaistaan virta.
• Voit siirtää tarkennusaluetta. Paina k-painiketta, siirrä
tarkennusaluetta monivalitsimella HIJK ja ota asetus
käyttöön painamalla k-painiketta.
25m 0s
3200
y M m Ilotulitus
• Suljinaika on aina neljä sekuntia.
• Valotuksen korjausta ei voi käyttää (A57).
40
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
y M O Lemmikkikuva
• Kun kamera suunnataan kissaan tai koiraan, kamera tunnistaa lemmikin naaman ja tarkentaa
siihen. Oletuksena suljin laukaistaan automaattisesti, kun kamera havaitsee koiran tai kissan
naaman (automaattinen laukaisu).
• Valitse O Lemmikkikuva-kuvatilan valinnan myötä näkyvässä näytössä U Yksittäiskuvaus
tai V Sarjakuvaus.
- U Yksittäiskuvaus: Kun havaitaan koiran tai kissan naama, kamera ottaa yhden kuvan.
- V Sarjakuvaus: Kun havaitaan koiran tai kissan naama, kamera ottaa kolme kuvaa sarjana.
B
Automaattinen laukaisu ja omakuva-ajastin
Valitse jokin seuraavista asetuksista painamalla monivalitsinta J (n).
• Y Automaattinen laukaisu: suljin laukeaa automaattisesti, kun kamera havaitsee koiran tai
kissan kasvot.
- Viiden sarjan jälkeen asetukseksi vaihtuu automaattisesti k.
- Suljin voidaan laukaista myös käsin painamalla laukaisinta. Kun valittuna on V Sarjakuvaus,
voit ottaa kuvia sarjana pitämällä laukaisinta pohjaan painettuna.
• r5s Omakuva-ajastin: suljin laukeaa 5 sekunnin kuluttua sen jälkeen, kun laukaisin on painettu
pohjaan.
Rajaa kuva sen jälkeen, kun olet painanut laukaisimen pohjaan.
- Katso lisätietoja kohdasta ”Itselaukaisin” (A54).
- Kamera tarkentaa koiran kissan tai ihmisen kasvoihin, kun se havaitsee ne.
- Kameralla ei voi ottaa kuvia sarjana.
• k: suljin laukeaa, kun laukaisin painetaan pohjaan.
- Kamera tarkentaa koiran kissan tai ihmisen kasvoihin, kun se havaitsee ne.
- Kun valittuna on V Sarjakuvaus, voit ottaa kuvia sarjana pitämällä laukaisinta pohjaan
painettuna.
B
Tarkennusalue
• Kun kamera havaitsee naaman, se näkyy keltaisen reunuksen
sisällä. Kun kamera on tarkentanut keltaisella kaksoisviivalla
(tarkennusalue) rajattuun naamaan, kaksoisviiva muuttuu
vihreäksi. Jos kamera ei havaitse naamaa, se tarkentaa
automaattisesti rajauksen keskellä olevaan kohteeseen.
• Joissakin kuvausolosuhteissa kamera ei ehkä havaitse koiran,
kissan tai ihmisen kasvoja ja reunuksen sisällä voi näkyä muita
kohteita.
41
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
25m 0s
3200
y M L Kuu
• Laajakulmaisessa zoomausasennossa rajauksen reunus näytetään osoittamaan kuvakulmaa,
joka vastaa 900 mm:n objektiivia (35mm:n kinokoossa [135]). Kun rajaat kuun rajauksen
reunuksen sisäpuolelle ja painat k-painiketta, kuvakulma muuttuu vastaamaan 900 mm
objektiivia.
• Värisävyä voi säätää monivalitsimella HI. Värisävyasetus säilyy kameran muistissa, vaikka
kamerasta katkaistaan virta.
• Säädä kirkkautta valotuksen korjauksella (A57) kuvausolosuhteiden mukaan (mm. kasvava tai
vähenevä kuu ja kuvausvaatimukset).
y M l Linnut
• Valitse l Linnut -kuvatilan valinnan myötä näkyvässä näytössä U Yksittäiskuvaus tai
V Sarjakuvaus.
• U Yksittäiskuvaus: Kamera ottaa yhden kuvan aina, kun laukaisinta painetaan.
• V Sarjakuvaus: Kun laukaisinta pidetään kokonaan pohjaan painettuna, kamera ottaa kuvia
sarjana.
Kamera voi ottaa enimmillään noin 7 kuvaa sarjana nopeudella noin 7,7 kuvaa/s (kun
Kuvatila-asetuksena on P 4 608×3 456).
• Laajakulmaisessa zoomausasennossa rajauksen reunus näytetään osoittamaan kuvakulmaa,
joka vastaa 440 mm:n objektiivia (35mm:n kinokoossa [135]). Kun rajaat linnun rajauksen
reunuksen sisäpuolelle ja painat k-painiketta, kuvakulma muuttuu vastaamaan 440 mm
objektiivia.
42
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Kuvaaminen Helppo panoraama -toiminnolla
Kierrä tilanvalitsin kohtaan y M d-painike M V (helppo panoraama) M
k-painike
1
Valitse kuvausalueeksi W Normaali
tai X Laaja ja paina k-painiketta.
Helppo panoraama
Normaali
Laaja
2
Rajaa panoraamakuvan ensimmäinen
reuna ja tarkenna painamalla laukaisin
puoleenväliin.
• Zoomausasennoksi valitaan pysyvästi laajakulma.
• Kamera tarkentaa rajauksen keskelle.
25m 0s
3200
3
Paina laukaisin kokonaan pohjaan ja nosta
sormi laukaisimelta.
• Näyttöön tulee KLJI, jotka osoittavat kameran
liikkeen suunnan.
4
Liikuta kameraa yhteen neljästä
suunnasta, kunnes ohjainilmaisin ei enää
liiku.
• Kun kamera tunnistaa, mihin suuntaan se liikkuu,
kuvaaminen alkaa.
• Kuvaaminen päättyy, kun kamera on ottanut kuvan
valitulta alueelta.
• Tarkennus ja valotus lukitaan, kunnes kuvaus loppuu.
43
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Ohjain
Esimerkki kameran liikkeestä
• Liikuta kameraa hitaasti kaaressa merkinnän (KLJI)
suuntaan liikkumatta paikaltasi.
• Kuvaus keskeytyy, jos ohjain ei saavuta kuvan reunaa noin
15 sekunnissa (jos W Normaali on valittuna) tai noin
30 sekunnissa (jos X Laaja on valittuna) kuvauksen
aloittamisesta.
B
Helppo panoraama -kuvausta koskevia huomautuksia
• Tallennetun kuvan kuva-alue on näytössä kuvaushetkellä näkyvää kuvakulmaa kapeampi.
• Jos kameraa liikutetaan liian nopeasti tai se tärähtää liian voimakkaasti, tai jos kohde on liian
yhtenäinen (esimerkiksi seinät tai pimeys), saattaa tapahtua virhe.
• Jos kuvaaminen keskeytetään, ennen kuin kamera pääsee panoraama-alueen puoliväliin,
panoraamakuvaa ei tallenneta.
C
Helppo panoraama -tilan kuvakoko
• Kuvakokoja on neljä erilaista (kuvapisteinä) seuraavasti.
Kun W Normaali on asetettu
4800
920
1536
Kun X Laaja on asetettu
9600
920
1536
• Jos panoraama-alueesta on kuvattu yli puolet, mutta kuvaaminen keskeytetään, ennen kuin
kamera pääsee alueen reunaan, kuvakoosta tulee pienempi.
44
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Toisto Helppo panoraama -toiminnolla
Siirry toistotilaan (A20), tuo täyskuvatoistotilassa
näyttöön Helppo panoraama -toiminnolla kuvattu kuva ja
vieritä kuvaa kuvaustilanteessa käytettyyn suuntaan
painamalla k-painiketta.
4/4
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Toistosäätimet näkyvät näytössä toiston aikana. Valitse
säädin monivalitsimella JK ja tee alla kuvatut toiminnot
painamalla sitten k-painiketta.
Toiminto
Kuvake
Kuvaus
Kelaa
taaksepäin
A
Kelaa vierityksen toistoa taaksepäin pitämällä k-painiketta
painettuna.
Kelaa
eteenpäin
B
Kelaa vierityksen toistoa eteenpäin pitämällä k-painiketta
painettuna.
Keskeyttää toiston. Seuraavat toiminnot ovat käytössä pysäytyksen
aikana.
Keskeytä
Lopeta
B
E
G
C
Kelaa taaksepäin pitämällä k-painiketta painettuna.
D
Vieritä pitämällä k-painiketta painettuna.
F
Jatkaa automaattista vieritystä.
Palaa täyskuvatoistoon.
Helppo panoraama -kuvia koskevia huomautuksia
• Kuvia ei voi muokata tässä kamerassa.
• Tällä kameralla ei ehkä voi vierittää tai lähentää toistettaessa Helppo panoraama -kuvia, jotka on
otettu toisenmerkkisellä tai -mallisella digitaalikameralla.
B
Huomautuksia panoraamakuvien tulostamisesta
Koko kuvaa ei ehkä voi tulostaa tiettyjä tulostimen asetuksia käytettäessä. Tulostaminen ei
myöskään ehkä ole mahdollista kaikilla tulostimilla.
45
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa)
Kamera tallentaa neljä kuvaa tehosteiden kanssa ja yhden
kuvan ilman tehosteita samanaikaisesti yhdellä
kuvanottokerralla.
• Kamera tarkentaa rajauksen keskelle.
1
Paina k-painiketta.
Erikoinen
• Tehosteen valintanäyttö tulee näkyviin.
25m 0s
Valitse tehoste
2
Valitse haluamasi tehoste
monivalitsimella HI ja paina
k-painiketta.
Erikoinen
• Voit valita Erikoinen, Valikoiva väri (punainen),
Valikoiva väri (vihreä), Valikoiva väri (sininen),
Pirteä (oletusasetus), Syvällinen, Muistelu,
Klassinen tai Noir.
Valitse tehoste
• Näytön yläosassa näkyy kuva ilman tehosteita. Näytön
alaosassa näkyy neljä kuvaa, joissa on käytetty tehosteita.
• Elokuvaan voi käyttää vain yhtä tehostetyyppiä. Valitse haluttu tehoste painamalla
monivalitsinta JK.
3
3200
25m 0s
3200
Kuvaa painamalla laukaisinta tai b (e elokuvan
tallennus) -painiketta.
• Viittä tallennettua kuvaa käsitellään sarjana. Yhtä kuvaa, jossa on käytetty tehostetta,
käytetään avainkuvana (A72).
B
Luovaa tilaa koskevia huomautuksia
Kun tehosteeksi on valittu Erikoinen, tietyt Elokuvavaihtoehdot (A122) eivät ole käytettävissä
46
Kuvaustoiminnot
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa)
Luovassa tilassa käytettävissä olevat toiminnot
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä, kun vaiheessa 2 painetaan k-painiketta:
• Salamatila (A52)
• Itselaukaisin (A54)
• Makrotila (A56)
• Valotuksen korjaus (A57)
• Kuvausvalikko (A110)
47
Kuvaustoiminnot
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa)
Älymuotokuvatila (ihmiskasvojen parantaminen
kuvattaessa)
Voit parantaa ihmiskasvoja ottamalla kuvan
glamour-muokkauksella.
1
Paina monivalitsinta K.
2
Käytä tehostetta.
Liukusäädin
• Valitse haluttu tehoste monivalitsimella JK.
• Valitse haluttu tehosteen määrä monivalitsimella HI.
• Samaan aikaan voi käyttää monia tehosteita.
B Ihon tasoitus, l Pohjustus, Q Pehmeä,
G Värikkyys, o Kirkkaus (Val. +/-)
• Piilota liukusäädin valitsemalla f Poistu.
• Paina k-painiketta, kun olet tarkistanut kaikkien
tehosteiden asetukset.
Ihon tasoitus
5
4
3
2
1
OFF
Tehoste
3
Rajaa kuva ja paina laukaisinta.
B
Älymuotokuvatilaa koskevia huomautuksia
• Tehosteen määrä voi vaihdella kuvausnäytössä olevan kuvan ja tallennetun kuvan välillä.
• Kun asetus on Pehmeä, jotkin Elokuvavaihtoehdot (A122) eivät ole käytettävissä.
Älymuotokuvatilan toiminnot
•
•
•
•
•
Hymylaukaisin (A49)
oma kollaasi (A50)
Salamatila (A52)
Itselaukaisin (A54)
Älymuotokuvavalikko (A120)
48
Kuvaustoiminnot
Älymuotokuvatila (ihmiskasvojen parantaminen kuvattaessa)
Hymylaukaisimen käyttö
Kun valitset a Hymylaukaisin -tilan monivalitsimella
J ja painat k-painiketta, kamera laukaisee automaattisesti
sulkimen, kun havaitaan hymyilevät kasvot.
• Aseta glamour-muokkaus ennen hymylaukaisimen
valitsemista (A48).
• Kun otat kuvan laukaisinta painamalla, hymylaukaisin
lopetetaan.
B
Hymylaukaisin
Hymylaukaisinta koskevia huomautuksia
Joissakin kuvausolosuhteissa kamera ei ehkä pysty tunnistamaan kasvoja tai hymyä (A61). Kuva
voidaan ottaa myös painamalla laukaisinta.
C
Itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu
Hymylaukaisinta käytettäessä itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu, kun kamera havaitsee kasvot, ja se
vilkkuu nopeasti heti sulkimen laukaisun jälkeen.
49
Kuvaustoiminnot
Älymuotokuvatila (ihmiskasvojen parantaminen kuvattaessa)
Oman kollaasin käyttö
Kamera voi ottaa neljän tai yhdeksän kuvan sarjan tietyin
välein ja tallentaa ne yhden ruudun kuvaksi
(kollaasikuvaksi).
1
Valitse monivalitsimella J toiminto
n oma kollaasi ja paina k-painiketta.
• Näkyviin tulee vahvistusikkuna.
• Kun painat d-painiketta ja valitset oma
kollaasi -toiminnon ennen monivalitsimen
J painamista, voit määrittää seuraavat asetukset:
Kuvamäärä, Väli ja Sulkimen ääni (A120).
• Jos haluat käyttää glamour-muokkausta kuvattaessa,
määritä tehoste ennen oman kollaasin valintaa (A48).
2
oma kollaasi
Ota kuva.
• Kun painat laukaisinta, ajastin aloittaa laskennan (noin
viisi sekuntia) ja suljin laukeaa automaattisesti.
• Kamera laukaisee sulkimen automaattisesti jäljellä
oleville kuville. Ajastin alkaa noin kolme sekuntia ennen
kuvausta.
• Kuvamäärän ilmaisee näytössä U. Se näkyy vihreänä
kuvauksen aikana ja muuttuu valkoiseksi kuvauksen
jälkeen.
3
2
Valitse Kuvamäärä-asetuksen mukaisen kuvamäärän ottamisen jälkeen
näkyvässä näytössä Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kollaasikuva tallennetaan.
• Jokainen otettu kuva tallennetaan yksittäisenä kuvana erillään kollaasikuvasta. Kuvat
ryhmitellään sarjaksi, ja yhden ruudun kollaasikuvaa käytetään avainkuvana (A72).
• Jos valitaan Ei, kollaasikuvaa ei tallenneta.
B
Omaa kollaasia koskevia huomautuksia
• Jos painat laukaisinta ennen kuin kamera ottaa määritetyn kuvamäärän, kuvaus perutetaan ja
kollaasikuvaa ei tallenneta. Ennen kuvauksen peruutusta otetut kuvat tallennetaan yksittäisinä
kuvina.
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A66).
50
Kuvaustoiminnot
Älymuotokuvatila (ihmiskasvojen parantaminen kuvattaessa)
Kuvaustoimintojen asettaminen
monivalitsimella
Kun kuvausnäyttö on näkyvissä, voit painaa monivalitsinta H (m) J (n) I (p) K (o) ja
määrittää alla kuvatut toiminnot.
• m Salamatila
Salaman ollessa nostettuna salamatila voidaan asettaa kuvausolosuhteiden mukaan.
• n Itselaukaisin, Omakuva-ajastin
Kamera laukaisee sulkimen sen jälkeen, kun asetettu sekuntimäärä on kulunut
laukaisimen painamisesta.
• p Makrotila
Käytä makrotilaa ottaessasi lähikuvia.
• o Valotuksen korjaus
Kuvan yleistä kirkkautta voi säätää.
Määritettävät toiminnot vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
51
Kuvaustoiminnot
Kuvaustoimintojen asettaminen monivalitsimella
Salamatila
Salaman ollessa nostettuna salamatila voidaan asettaa kuvausolosuhteiden mukaan.
1
Nosta salama painamalla
m (salama) -painiketta.
• Salaman ollessa laskettuna salamaa ei käytetä ja W on
näkyvissä.
2
Paina monivalitsinta H (X).
3
Valitse haluamasi salamatila (A53) ja
paina k-painiketta.
• Jos asetusta ei vahvisteta painamalla k-painiketta,
valinta peruuntuu.
C
Salaman merkkivalo
• Salaman tila voidaan tarkistaa painamalla laukaisin puoliväliin.
- Päällä: Salama välähtää, kun laukaisin painetaan kokonaan
pohjaan.
- Vilkkuu: Salama latautuu. Kameralla ei voi ottaa kuvia.
- Pois: Salama ei välähdä kuvaa otettaessa.
• Jos paristojen/akkujen varaus on alhainen, näyttö sammuu
salaman latauksen ajaksi.
52
Kuvaustoiminnot
Salamatila
Automaattinen
Käytettävissä olevat salamatilat
U
Automaattinen
Salama välähtää tarvittaessa esimerkiksi himmeässä valaistuksessa.
• Salamatilan ilmaisin näkyy vain heti asetuksen jälkeen kuvausnäytössä.
V
Autom. ja punasilm. vähennys
Vähentää salaman aiheuttamaa punasilmäisyyttä muotokuvissa.
X
Täytesalama
Salama välähtää aina kuvaa otettaessa. Tämä vaalentaa varjoja ja vastavalossa kuvattuja
kohteita.
Y
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin
Soveltuu illalla tai yöllä otettuihin muotokuviin, joissa on taustamaisema. Salama
valaisee tarvittaessa pääkohteen ja kamera käyttää pitkää suljinaikaa, jotta taustakin
valottuu yöllä tai heikossa valaistuksessa.
B
Salaman kanssa kuvausta koskevia huomautuksia
Kun salamaa käytetään laajakulman zoomausasennossa, kuvaa ympäröivä alue voi olla tumma
kohteen etäisyyden mukaan.
Tilannetta voi parantaa siirtämällä zoomaussäädintä hiukan telekuvausasentoa kohti.
C
Salamatilan asetus
• Asetus ei ehkä ole käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa (A64).
• Käytetty asetus säilyy A (automaattinen) -tilassa kameran muistissa, vaikka kamerasta
katkaistaan virta.
C
Punasilmäisyyden vähennys
Jos kamera havaitsee kuvaa tallentaessaan punasilmäisyyttä, se käsittelee alueen punasilmäisyyden
vähentämiseksi ennen kuvan tallentamista.
Ota seuraavat seikat huomioon kuvauksen aikana:
• Kuvien tallentamiseen vaaditaan tavallista enemmän aikaa.
• Punasilmäisyyden vähennys ei ehkä aina tuota haluttua lopputulosta.
• Punasilmäisyyden vähennystä saatetaan harvinaisissa tapauksissa käyttää turhaan kuvan muihin
alueisiin. Valitse tällöin toinen salamatila ja ota kuva uudelleen.
53
Kuvaustoiminnot
Salamatila
Itselaukaisin
Kamera laukaisee sulkimen sen jälkeen, kun asetettu sekuntimäärä on kulunut laukaisimen
painamisesta.
Jos käytät kuvauksen aikana jalustaa kameran vakauttamiseksi, määritä asetusvalikossa
Valokuva-VR (A140) -asetukseksi Pois.
1
Paina monivalitsinta J (n).
2
Valitse sekuntimäärä sulkimen laukaisuun
ja paina k-painiketta.
Itselaukaisin
• n10s (10 sekuntia): Käytä häissä ja muissa tärkeissä
tilaisuuksissa.
• n2s (2 sekuntia): Käytä kameran tärähtämisen
estämiseen.
• r5s (5 sekuntia, omakuva-ajastin): käytä omakuviin.
• Jos asetusta ei vahvisteta painamalla k-painiketta,
valinta peruuntuu.
3
Rajaa kuva ja paina laukaisin puoleenväliin.
• Kun valittuna on n10s (10 sekuntia) tai n2s (2 sekuntia), varmista, että kohteet on
tarkennettu.
• Kun valittuna on r5s (5 sekuntia, omakuva-ajastin), paina laukaisin pohjaan vaiheessa 4 ja
rajaa sitten kuva.
54
Kuvaustoiminnot
Itselaukaisin
4
Paina laukaisin pohjaan.
• Ajastin aloittaa laskennan. Itselaukaisimen
merkkivalo vilkkuu ja jää palamaan noin
sekunniksi ennen sulkimen laukeamista.
• Kun suljin on lauennut, itselaukaisimen
asetukseksi vaihtuu OFF.*
• Voit pysäyttää ajastimen painamalla
laukaisinta uudelleen.
* Kun kuvaustila on Kuu-kuvausohjelma,
itselaukaisinta ei aseteta automaattisesti
OFF-asentoon. Itselaukaisimen käytön voi
lopettaa valitsemalla OFF vaiheessa 2.
C
9
1/250
F3
Tarkennus ja valotus itselaukaisimella kuvattaessa
• n10s, n2s: tarkennus ja valotus lukittuvat, kun laukaisin painetaan kokonaan pohjaan.
• r5s: tarkennus ja valotus asetetaan juuri ennen sulkimen laukaisua.
C
Itselaukaisimen asetus
Asetus ei ehkä ole käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa (A64).
55
Kuvaustoiminnot
Itselaukaisin
Makrotila (Lähikuvien ottaminen)
Käytä makrotilaa ottaessasi lähikuvia.
1
Paina monivalitsinta I (p).
2
Valitse ON ja paina k-painiketta.
Makrotila
• Jos asetusta ei vahvisteta painamalla k-painiketta,
valinta peruuntuu.
3
Liikuta zoomaussäädintä ja valitse
zoomauskerroin, jossa F ja zoomauksen
ilmaisin näkyvät vihreinä.
• Kun zoomauskerroin on kohdassa, jossa F ja
zoomauksen ilmaisin näkyvät vihreänä, kamera voi tarkentaa noin 10 cm:n etäisyydelle
objektiivista.
• Kun zoomausasento on laajakulmassa ja merkin
1 osoittamalla alueella, kamera voi tarkentaa noin
1 cm:n etäisyydelle objektiivista.
1
C
Makrotilan asetus
• Asetus ei ehkä ole käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa (A64).
• Käytetty asetus säilyy A (automaattinen) -tilassa kameran muistissa, vaikka kamerasta
katkaistaan virta.
56
Kuvaustoiminnot
Makrotila (Lähikuvien ottaminen)
Valotuksen korjaus (Kirkkauden säätäminen)
Kuvan yleistä kirkkautta voi säätää.
1
Paina monivalitsinta K (o).
2
Valitse korjausarvo ja paina k-painiketta.
• Säädä kuvaa kirkkaammaksi asettamalla positiivinen (+)
arvo.
• Tummenna kuvaa asettamalla negatiivinen (–) arvo.
• Korjausarvo otetaan käyttöön, vaikka k-painiketta ei
painettaisi.
• Kun kuvaustila on älymuotokuvatila,
glamour-muokkauksen näyttö näkyy valotuksen
korjauksen näytön sijaan (A48).
• Kun kuvaustila on A (automaattinen) -tila, liukusäädin
näkyy valotuksen korjauksen näytön sijaan (A34).
C
Valotuksen korjaus
+2.0
+0.3
-2.0
Histogrammi
Valotuksen korjausarvo
Kun kuvaustila on Kirkas päällekk.valotus (A39)- tai Ilotulitus (A40) -kuvausohjelma,
valotuksen korjausta ei voi käyttää.
C
Histogrammin käyttö
Histogrammi on kaavio, jossa näytetään kuvan sävyjen jakauma. Sitä voidaan käyttää apuna
valotuksen korjausta käytettäessä ja kuvattaessa ilman salamaa.
• Vaaka-akseli näyttää kuvapistekirkkauden: tummat sävyt ovat vasemmalla ja kirkkaat sävyt
oikealla. Pystyakseli näyttää kuvapisteiden lukumäärän.
• Valotuksen korjausarvon lisääminen siirtää sävyjakaumaa oikealle ja sen vähentäminen siirtää
sävyjakaumaa vasemmalle.
57
Kuvaustoiminnot
Valotuksen korjaus (Kirkkauden säätäminen)
Zoomauksen käyttäminen
Kun zoomaussäädintä liikutetaan, objektiivin
asento muuttuu.
• Lähennä kuvaa liikuttamalla suuntaan g.
• Loitonna kuvaa liikuttamalla suuntaan f.
Kun kameraan kytketään virta, zoomaus
siirtyy laajakulman ääriasentoon.
• Zoomaussäätimen kiertäminen kokonaan
jompaankumpaan suuntaan säätää
zoomausta nopeasti (paitsi elokuvan
tallennuksen aikana).
• Zoomia voi käyttää myös siirtämällä
zoomauksen sivusäädintä (A2) suuntaan
g tai f.
Loitonna Lähennä
Lähentää
kuvaa
Loitontaa
kuvaa
• Zoomauksen ilmaisin tulee näkyviin
kuvausnäyttöön, kun zoomaussäädintä
liikutetaan.
Optinen
Digitaali
• Digitaalizoomaus, jonka avulla kohde
zoomaus zoomaus
saadaan vielä 4 kertaa lähemmäksi kuin
optisella zoomauskertoimella, voidaan
aktivoida liikuttamalla ja pitämällä zoomaussäädintä tai zoomauksen sivusäädintä
suunnassa g, kun kameran äärimmäinen optinen zoomausasento on saavutettu.
C
Digitaalizoomaus
Zoomauksen ilmaisin muuttuu siniseksi, kun digitaalizoomaus aktivoidaan, ja se muuttuu
keltaiseksi, kun zoomauksen suurennosta lisätään.
• Zoomauksen ilmaisin on sininen: kuvanlaatu ei heikkene huomattavasti käyttämällä Dynamic
Fine Zoom -ominaisuutta.
• Zoomauksen ilmaisin on keltainen: saattaa olla tapauksia, joissa kuvanlaatu heikkenee
merkittävästi.
• Ilmaisin pysyy sinisenä laajemmalla alueella, kun kuvakoko on pienempi.
• Zoomauksen ilmaisin ei ehkä muutu siniseksi tiettyjä sarjakuvauksen asetuksia tai muita asetuksia
käytettäessä.
58
Kuvaustoiminnot
Zoomauksen käyttäminen
Palautuvan zoomauksen käyttö
Jos kohde katoaa näkyvistä, kun kuvaat objektiivin ollessa telekuvausasennossa, laajenna
näkyvää aluetta väliaikaisesti painamalla q (palautuva zoomaus) -painiketta, jotta kohde
voidaan rajata helpommin.
25m 0s
3200
q-painike
Rajauksen reunus
• Rajaa kohde kuvausnäytön rajauksen reunuksen sisään q-painiketta painettaessa.
Laajenna näkyvää aluetta lisää siirtämällä zoomaussäädintä suuntaan f samalla, kun
painat q-painiketta.
• Palaa alkuperäiseen zoomausasentoon vapauttamalla q-painike.
• Palautuva zoomaus ei ole käytettävissä elokuvien tallennuksen aikana.
59
Kuvaustoiminnot
Zoomauksen käyttäminen
Tarkennus
Laukaisin
Paina
puoliväliin
Laukaisimen painaminen puoleenväliin tarkoittaa, että painiketta
painetaan ja pidetään painettuna siinä kohdassa, jossa tunnet
kevyen vastuksen.
• Tarkennus ja valotus (suljinaika ja aukkoarvo) asetetaan, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin. Tarkennus ja valotus pysyvät
lukittuina niin kauan kuin painike on painettuna puoleenväliin.
• Tarkennusalue vaihtelee kuvaustilan mukaan.
Paina pohjaan
Laukaisimen pohjaan painaminen tarkoittaa painikkeen
painamista kokonaan alas.
• Suljin laukeaa laukaisimen pohjaan painamisen jälkeen.
• Älä paina laukaisinta voimakkaasti, sillä tällöin kamera voi
tärähtää ja kuvasta voi tulla epätarkka. Paina painiketta kevyesti.
Kohteen hakevan AF:n käyttö
Kun Tarkennusaluetila (A116) -asetuksena A (automaattinen) -tilassa on Kohteen
hakeva AF, kamera säätää tarkennusta seuraavalla tavalla painettaessa laukaisin puoliväliin:
• Kamera havaitsee pääkohteen ja tarkentaa siihen. Kun
kohteeseen on tarkennettu, tarkennusalue näkyy
vihreänä. Jos kamera havaitsee ihmiskasvot, se tarkentaa
ensisijaisesti niihin.
1/250
F3
Tarkennusalueet
• Jos kamera ei tunnista pääkohdetta, se valitsee
automaattisesti jonkin kameraa lähinnä olevista kohteen
sisältävistä yhdeksästä tarkennusalueesta. Kun
kohteeseen on tarkennettu, tarkennusalueet näkyvät
vihreinä.
1/250
F3
Tarkennusalueet
60
Kuvaustoiminnot
Tarkennus
B
Kohteen hakevaa AF:ää koskevia huomautuksia
• Kuvausolosuhteista riippuen kamera saattaa valita eri pääkohteita.
• Pääkohdetta ei voida havaita tiettyjä Valkotasapaino-asetuksia käytettäessä.
• Kamera ei välttämättä havaitse pääkohdetta oikein seuraavissa tilanteissa:
- Kohde on erittäin kirkas tai tumma.
- Pääkohde ei sisällä selkeästi erottuvia värejä.
- Kuva on rajattu siten, että pääkohde sijaitsee näytössä näkyvän alueen reunalla.
- Pääkohde sisältää toistuvan kuvion.
Kasvojentunnistuksen käyttö
Seuraavilla asetuksilla kamera tarkentaa automaattisesti
ihmiskasvoihin kasvojentunnistuksen avulla.
• o (autom. kuvausohjelma) -tila (A37)
• e (yömuotokuva)- tai Muotokuva-kuvausohjelma
(A36)
• Älymuotokuvatila (A48)
• Kun Tarkennusaluetila (A116) -asetuksena
A (automaattinen) -tilassa (A34) on
Kasvotarkennus
25m 0s
3200
Jos kamera havaitsee useat kasvot, se rajaa tarkennettavat kasvot kaksoisviivalla ja muut
kasvot yksinkertaisilla viivoilla.
Jos laukaisin painetaan puoleenväliin, kun kamera ei havaitse yksiäkään kasvoja:
• o (autom. kuvausohjelma) -tilassa tarkennusalue vaihtuu kameran tunnistamien
kuvausolosuhteiden mukaisesti.
• e (yömuotokuva)- ja Muotokuva-kuvausohjelmissa tai älymuotokuvatilassa kamera
tarkentaa rajauksen keskelle.
• A (automaattinen) -tilassa kamera valitsee tarkennusalueen, joka sisältää kameraa
lähinnä olevan kohteen.
B
Kasvojentunnistusta koskevia huomautuksia
• Moni seikka vaikuttaa kameran kasvojen tunnistamiskykyyn. Tällainen seikka on esimerkiksi se,
mihin suuntaan kasvot on suunnattu.
• Kamera ei pysty tunnistamaan kasvoja, jos
- kasvot ovat osittain aurinkolasien tai muun esineen peitossa
- kasvojen osuus kuva-alasta on liian suuri tai liian pieni.
61
Kuvaustoiminnot
Tarkennus
Ihon tasoituksen käyttö
Jos kamera havaitsee ihmiskasvot seuraavissa kuvaustiloissa, se käsittelee kuvaa kasvojen
ihonvärin tasoittamiseksi ennen kuvan tallentamista (korkeintaan kolmet kasvot).
• Älymuotokuvatila (A48)
- Ihon tasoitus -tehosteen määrää voidaan säätää.
• o (autom. kuvausohjelma) -tila (A37)
• e (yömuotokuva) tai Muotokuva kuvausohjelmassa (A36)
Ihon tasoitus voidaan lisätä myös tallennettuihin kuviin Glamour-muokkaus-toiminnolla
toistotilassa (A76).
B
Ihon tasoitustoimintoa koskevia huomautuksia
• Kuvien tallentamiseen kuvaamisen jälkeen voi kulua tavallista kauemmin.
• Joissain kuvausolosuhteissa ei välttämättä saavuteta haluttua ihon tasoitusvaikutusta ja ihon
tasoitus voi levitä kuvan kohtiin, joissa ei ole kasvoja.
Kohteet, jotka eivät sovi automaattitarkennukseen
Kamera ei välttämättä tarkenna odotetulla tavalla seuraavissa tilanteissa. Harvinaisissa
tapauksissa voi käydä niin, että kohde ei ole tarkentunut, vaikka tarkennusalue ja
tarkennuksen ilmaisin näkyvät vihreinä:
• Kohde on erittäin tumma.
• Kuvausolosuhteissa kohteiden kirkkaudessa on merkittäviä eroja (esimerkiksi aurinko on
kohteen takana saa kohteen näyttämään hyvin tummalta).
• Kohteen ja ympäristön välinen kontrasti on pieni (esimerkiksi kohde seisoo valkoisen
seinän edessä yllään valkoinen paita).
• Kohteet ovat eri etäisyyksillä kamerasta (esimerkiksi kohde on häkissä).
• Kohteissa on toistuvia kuvioita (sälekaihtimet, rakennukset, joissa on useita rivejä
samanlaisia ikkunoita jne.).
• Kohde liikkuu nopeasti.
Koeta edellä kuvatuissa tilanteissa tarkentaa useita kertoja painamalla laukaisinta toistuvasti
puoliväliin tai tarkenna toiseen kohteeseen, joka on samalla etäisyydellä kamerasta kuin
varsinainen kohde, ja käytä tarkennuksen lukitusta (A63).
62
Kuvaustoiminnot
Tarkennus
Tarkennuksen lukitus
Tarkennuksen lukitusta on suositeltavaa käyttää, kun kamera ei ota käyttöön
tarkennusaluetta, jolla haluttu kohde sijaitsee.
1
Aseta Tarkennusaluetila-asetukseksi Keskusta
A (automaattinen) -tilassa (A116).
2
Sijoita kohde rajauksen keskelle ja
paina laukaisin puoliväliin.
• Kamera tarkentaa kohteeseen, ja
tarkennusalue näkyy vihreänä.
• Myös valotus lukitaan.
3
1/250
F3
1/250
F3
Sommittele kuva uudelleen
päästämättä irti laukaisimesta.
• Varmista, että kameran ja kohteen välinen etäisyys
pysyy samana.
4
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.
63
Kuvaustoiminnot
Tarkennus
Oletusasetukset (salama, itselaukaisin ja
makrotila)
Kunkin kuvaustilan oletusasetukset on lueteltu seuraavassa taulukossa.
Salamavalo1
(A52)
A (automaattinen)
Itselaukaisin
(A54)
Makrotila
(A56)
U
Pois
o (autom. kuvausohjelma)
U2
Pois
Pois3
j (yömaisema)
W4
Pois5
Pois4
e (yömuotokuva)
V6
Pois
Pois4
o (vastavalo)
X/W7
Pois
Pois4
d (urheilu)
W4
Pois4
Pois4
Pois
Kuvausohjelmat
b (muotokuva)
V
Pois
Pois4
c (maisema)
W4
Pois5
Pois4
U (kirkas päällekk.valotus)
W4
n 2s5
Pois4
f (juhlat/sisätila)
V8
Pois
Pois4
Z (ranta)
U
Pois
Pois4
z (lumi)
U
Pois
Pois4
h (auringonlasku)
W4
Pois
Pois4
i (ilta-/aamuhämärä)
W4
Pois5
Pois4
k (lähikuva)
W
Pois
Päällä4
u (ruoka)
W4
Pois
Päällä4
m (ilotulitus)
W4
Pois4
Pois4
V (helppo panoraama)
W4
Pois4
Pois4
O (lemmikkikuva)
W4
Y
Pois
L (kuu)
W4
n 2s
Pois4
l (linnut)
W4
Pois
Pois
s (luova tila)
U
Pois
Pois
F (älymuotokuva)
U10
Pois11
Pois4
M (lyhytelokuvaesitys)
W4
Pois
Pois
9
64
Kuvaustoiminnot
Oletusasetukset (salama, itselaukaisin ja makrotila)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Asetusta käytetään, kun salama on nostettu.
Kamera valitsee automaattisesti salamatila-asetuksen, joka sopii kameran valitsemiin
kuvausolosuhteisiin. W (pois) voidaan valita manuaalisesti.
Ei voida muuttaa. Kamera siirtyy makrotilaan, kun i on valittu.
Ei voida muuttaa.
r5s Omakuva-ajastin ei ole käytettävissä.
Ei voida muuttaa. Kun asetuksena on Käsivara, salamatilan asetus on aina automaattinen sekä
täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys. Kun asetuksena on Jalusta,
salamatilan asetus on aina täytesalama sekä täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden
vähennys.
Salaman asetus on aina X (täytesalama), kun HDR-asetus on Pois. Salama ei välähdä, kun
HDR-asetus on Päällä.
Voi vaihtaa täsmäys pitkiin suljinaikoihin- ja punasilmäisyyden vähennys -salamatilaan.
Y Automaattinen laukaisu ja r5s Omakuva-ajastin ovat käytettävissä (A41). n10s ja
n2s eivät ole käytettävissä.
Ei voida käyttää, jos Silmänräpäystunnistus-asetus on Päällä.
Toimintoja a Hymylaukaisin (A49) ja n oma kollaasi (A50) voidaan käyttää toimintojen
n10s, n2s tai r5s Omakuva-ajastin lisäksi.
65
Kuvaustoiminnot
Oletusasetukset (salama, itselaukaisin ja makrotila)
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti
kuvattaessa
Joitakin toimintoja ei voi käyttää kaikkien valikon asetusten kanssa.
Rajoitettu
toiminto
Asetus
Kuvaus
Sarjakuvaus (A113)
Jos asetukseksi on valittu jokin muu kuin
Yksittäiskuvaus, salamaa ei voi käyttää.
Silmänräpäystunnistus
(A121)
Kun Silmänräpäystunnistus-asetus on Päällä,
salamaa ei voi käyttää.
Itselaukaisin
Tarkennusaluetila
(A116)
Itselaukaisinta ei voi käyttää, kun Kohteen
seuranta on valittuna.
Makrotila
Tarkennusaluetila
(A116)
Kun Kohteen seuranta on valittu, makrotilaa ei
voi käyttää.
Sarjakuvaus (A113)
Kuvatila -asetuksena on sarjakuvausasetusten
mukaan jokin seuraavista:
• Esikuv. välimuisti: q (kuvakoko:
1600 × 1200 kuvapistettä)
• Nopea sarjakuv.: 120 k/s: O (kuvakoko:
640 × 480 kuvapistettä)
• Nopea sarjakuv.: 60 k/s: M (kuvakoko:
1280 × 960 kuvapistettä)
Valkotasapaino
Sävy (liukusäätimen
käyttö) (A34)
Kun värisävyä säädetään liukusäätimellä,
kuvausvalikon Valkotasapaino-asetusta ei voida
määrittää. Määritä Valkotasapaino valitsemalla
P liukusäätimen asetusnäytössä kirkkauden,
värikkyyden, värisävyn ja Aktiivinen
D-Lighting -arvon palauttamista varten.
Sarjakuvaus
Itselaukaisin (A54)
Jos itselaukaisinta käytetään, kun Esikuv.
välimuisti on valittuna, asetuksena on aina
Yksittäiskuvaus.
Herkkyys
Sarjakuvaus (A113)
Kun Esikuv. välimuisti, Nopea sarjakuv.:
120 k/s tai Nopea sarjakuv.: 60 k/s on
valittuna, Herkkyys on aina Automaattinen.
Tarkennusaluetila
Valkotasapaino
(A111)
Kun Kohteen hakeva AF -toiminnon
Valkotasapaino-asetukseksi on valittu jokin
muu kuin Automaattinen, kamera ei havaitse
pääkohdetta.
Silmänräpäystunnistus
oma kollaasi (A50)
Kun oma kollaasi on valittuna,
Silmänräpäystunnistus ei ole käytössä.
Salamatila
Kuvatila
66
Kuvaustoiminnot
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvattaessa
Rajoitettu
toiminto
Asetus
Kuvaus
Päivämääräleima
Sarjakuvaus (A113)
Kun Esikuv. välimuisti, Nopea sarjakuv.:
120 k/s tai Nopea sarjakuv.: 60 k/s on
valittuna, päiväystä ja aikaa ei voi leimata kuviin.
Digitaalizoomaus
Tarkennusaluetila
(A116)
Kun Kohteen seuranta on valittu,
digitaalizoomausta ei voi käyttää.
B
Digitaalizoomausta koskevia huomautuksia
• Digitaalizoomaus ei ehkä ole käytettävissä kuvaustilan tai nykyisten asetusten mukaan (A141).
• Kun digitaalizoomaus on käytössä, kamera tarkentaa rajauksen keskelle.
67
Kuvaustoiminnot
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvattaessa
Toistotoiminnot
Toiston zoomaus ............................................................................................................................69
Pienoiskuvien toisto / kalenterinäyttö....................................................................................70
Listaa päiväjärjest. -tila .................................................................................................................71
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja poistaminen ...........................................72
Kuvien muokkaus (valokuvat)....................................................................................................74
68
Toistotoiminnot
Toiston zoomaus
Lähennä kuvaa täyskuvatoistotilassa (A20) liikuttamalla
zoomaussäädintä suuntaan g (i toiston zoomaus).
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Täyskuvatoisto
g (i)
g
(i)
f
(h)
3.0
Näkyvän alueen
opas
Kuva on lähennetty.
• Suurennoskerrointa voi muuttaa liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan f (h) tai
g (i).
• Toista kuvan aluetta voi katsella painamalla monivalitsinta HIJK.
• Kun näytössä on zoomattu kuva, palaa täyskuvatoistotilaan painamalla k-painiketta.
C
Kuvien rajaus
Kun näytössä on zoomattu kuva, d-painiketta painamalla voidaan rajata kuva ja tallentaa vain
näkyvä alue erillisenä tiedostona (A79).
69
Toistotoiminnot
Toiston zoomaus
Pienoiskuvien toisto / kalenterinäyttö
Kun zoomaussäädintä liikutetaan suuntaan
f (h pienoiskuvien toisto) täyskuvatoistotilassa (A20),
kuvat näytetään pienoiskuvina.
1/20
0001. JPG
15/11/2016 15:30
Täyskuvatoisto
f
(h)
g
(i)
1/20
Pienoiskuvien toisto
f (h)
f
(h)
g
(i)
Sun Mon
2 0 1 6 11
Tue Wed Thu
1
2
3
1
Fri
Sat
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9
Kalenterinäyttö
• Pienoiskuvien määrää voi vaihtaa liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan f (h) tai
g (i).
• Kun käytössä on pienoiskuvien toistotila, valitse kuva painamalla monivalitsinta
HIJK ja näytä kuva täyskuvatoistotilassa painamalla k-painiketta.
• Valitse päivämäärä kalenterinäytössä painamalla monivalitsinta HIJK ja näytä
kyseisenä päivänä otetut kuvat painamalla k-painiketta.
B
Kalenterinäyttöä koskevia huomautuksia
Jos kameralla kuvataan ilman, että päiväystä on asetettu, kuvauspäiväksi määritetään 1. tammikuuta
2016.
70
Toistotoiminnot
Pienoiskuvien toisto / kalenterinäyttö
Listaa päiväjärjest. -tila
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike M N-valikkokuvake M C Listaa
päiväjärjest. M k-painike
Valitse monivalitsimella HI päivämäärä ja toista valittuna
päivämääränä otetut kuvat painamalla sitten k-painiketta.
• Toistovalikon (A129) toimintoja voidaan käyttää
valitun päivämäärän kuville (paitsi Kopioi).
• Seuraavat toiminnot ovat saatavilla kuvauspäivämäärän
valintanäytön ollessa näkyvissä.
- d-painike: Alla luetellut toiminnot ovat
käytettävissä.
• Diaesitys
• Suojaa*
Listaa päiväjärjest.
20/11/2016
3
15/11/2016
1
05/11/2016
2
04/11/2016
10
* Samoja asetuksia voidaan soveltaa kaikkiin valittuna päivämääränä otettuihin kuviin.
- l-painike: Poistaa kaikki valittuna päivämääränä otetut kuvat.
B
Listaa päiväjärjest. -tilaa koskevia huomautuksia
• Korkeintaan 29 viimeisintä päivämäärää voidaan valita. Jos kuvia on useammalla kuin
29 päivämäärällä, kaikki 29 viimeisintä päivämäärää ennen tallennetut kuvat yhdistetään
kohteeseen Muut.
• 9 000 viimeisintä kuvaa voidaan näyttää.
• Jos kameralla kuvataan ilman, että päiväystä on asetettu, kuvauspäiväksi määritetään 1.
tammikuuta 2016.
71
Toistotoiminnot
Listaa päiväjärjest. -tila
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja poistaminen
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen
Sarjana tai kirkas päällekkäisvalotus-, luova tila- tai oma kollaasi -toiminnolla otetut kuvat
tallennetaan kuvasarjana.
Täyskuvatoistotilassa tai pienoiskuvien toistotilassa yksi
kuvasarjan kuva on avainkuva, joka edustaa sarjaan
kuuluvia kuvia.
Voit katsoa sarjaan kuuluvat kuvat yksittäin painamalla
k-painiketta.
1/5
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Kun olet painanut k-painiketta, jäljempänä mainitut
toiminnot tulevat käyttöön.
• Voit katsoa edellisen tai seuraavan kuvan painamalla
monivalitsinta JK.
• Jos haluat näyttää sarjaan kuulumattomia kuvia, palaa
avainkuvanäyttöön painamalla H-painiketta.
• Jos haluat katsoa sarjaan kuuluvat kuvat pienoiskuvina
tai diaesityksenä, valitse toistovalikosta (A133) Sarjan
näyttöasetukset -asetukseksi Yksittäiset kuvat.
B
1/5
Tak.
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Sarjan näyttöasetukset
Muilla kuin tällä kameralla otettuja kuvia ei voi katsoa sarjana.
C
Sarjatoiminnon kanssa käytettävissä olevat toistovalikon asetukset
• Kun sarjan valokuvia katsellaan täyskuvatoistotilassa, d-painiketta painamalla voidaan valita
toistovalikon toimintoja (A129).
• Jos painat d-painiketta, kun avainkuva on näytössä, seuraavia asetuksia voidaan käyttää
kaikkiin sarjaan kuuluviin kuviin:
- Merkitse ladattavaksi, Suojaa, Kopioi
72
Toistotoiminnot
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja poistaminen
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien poistaminen
Kun kuvasarjassa painetaan l (poisto) -painiketta, poistettavat kuvat vaihtelevat sen
mukaan, miten sarjat on näytetty.
• Näkyvissä on avainkuva:
- Nykyinen kuva: Kaikki näkyvissä olevan sarjan kuvat poistetaan.
- Poista val. kuvat: Kun valittujen kuvien poistonäytöstä (A22) valitaan avainkuva,
kaikki sarjan kuvat poistetaan.
- Kaikki kuvat:
Kaikki muistikortissa tai sisäisessä muistissa olevat kuvat
poistetaan.
• Sarjan kuvia katsellaan täyskuvatoistotilassa:
- Nykyinen kuva: Näytössä oleva kuva poistetaan.
- Poista val. kuvat: Sarjasta valitut kuvat poistetaan.
- Koko sarja:
Kaikki näkyvissä olevan sarjan kuvat poistetaan.
73
Toistotoiminnot
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja poistaminen
Kuvien muokkaus (valokuvat)
Ennen kuvien muokkausta
Tällä kameralla voidaan muokata kuvia helposti. Muokatut kopiot tallennetaan erillisinä
tiedostoina.
Muokatut kopiot tallennetaan alkuperäisen kuvan tallennuspäivämäärällä ja kellonajalla.
C
Kuvan muokkausta koskevia rajoituksia
• Kuvaa voidaan muokata korkeintaan 10 kertaa. Elokuvaa muokkaamalla luotua valokuvaa voi
muokata enintään 9 kertaa.
• Kuvien muokkaus ei ehkä ole mahdollista tietynkokoisille kuville tai tietyillä muokkaustoiminnoilla.
Pikatehosteet: Värisävyn tai tunnelman muuttaminen
Käsittele kuvia erilaisilla tehosteilla.
Voit valita seuraavista tehosteista: Maalaus, Kuvituskuva, Muotokuva- pehmennys,
Taustan yksivärinen muotokuva, Kalansilmä, Tähtisuodin tai Miniatyyri- tehoste.
1
2
Näytä kuva, johon haluat käyttää
tehostetta, täyskuvatoistotilassa ja
paina k-painiketta.
Valitse monivalitsimella
HIJK haluamasi tehoste ja paina
k-painiketta.
• Kierrä zoomaussäädintä (A2) suuntaan g (i), jos
haluat siirtyä täyskuvatoistoon, ja suuntaan f (h),
jos haluat siirtyä pienoiskuvien toistoon.
• Voit poistua tallentamatta muokattua kuvaa
painamalla d-painiketta.
3
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kamera luo muokatun kopion.
74
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaus (valokuvat)
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Pikatehosteet
Maalaus
Kuvituskuva
Muotokuvapehmennys
Muotokuva
(väri + MV)
Kalansilmä
Tähtisuodin
Peruuta
Tarkista
Pikamuokkaus: kontrastin ja värikylläisyyden
parantaminen
Paina c-painiketta (toistotila) M valitse kuva M d-painike M Pikamuokkaus M
k-painike
Valitse monivalitsimella HI haluamasi
tehostetaso ja paina k-painiketta.
Pikamuokkaus
• Muokattu kuva näkyy oikealla.
• Poistu tallentamatta kopiota painamalla J.
Normaali
Taso
D-Lighting: kirkkauden ja kontrastin parantaminen
Paina c-painiketta (toistotila) M valitse kuva M d-painike M D-Lighting M
k-painike
Valitse monivalitsimella HI toiminto OK ja
paina k-painiketta.
• Muokattu kuva näkyy oikealla.
• Jos haluat poistua tallentamatta kuvaa, valitse Peruuta ja
paina k-painiketta.
D-Lighting
OK
Peruuta
75
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaus (valokuvat)
Punasilmäisyyden korjaus: punasilmäisyyden korjaus
salamalla kuvattaessa
Paina c-painiketta (toistotila) M valitse kuva M d-painike M Punasilm. korjaus M
k-painike
Tarkista tulos ja paina k-painiketta.
Punasilmäisyyden korjaus
• Poistu tallentamatta kopiota painamalla monivalitsinta J.
Tak.
B
Tallenna
Punasilmäisyyden korjausta koskevia huomautuksia
• Punasilmäisyyden korjausta voidaan käyttää kuviin vain, kun punasilmäisyys havaitaan.
• Punasilmäisyyden korjausta voidaan käyttää lemmikkeihin (koiriin tai kissoihin), vaikka niiden
silmät eivät ole punaisia.
• Punasilmäisyyden korjaus ei ehkä tuota haluttua lopputulosta joissakin kuvissa.
• Punasilmäisyyden korjausta saatetaan harvinaisissa tapauksissa käyttää turhaan kuvan muihin
alueisiin.
Glamour-muokkaus: ihmiskasvojen parantaminen
Paina c-painiketta (toistotila) M valitse kuva M d-painike M
Glamour-muokkaus M k-painike
1
Valitse monivalitsimella
HIJK käsiteltävät kasvot ja paina
k-painiketta.
Kohteen valinta
• Kun vain yhdet kasvot havaitaan, siirry vaiheeseen 2.
Tak.
76
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaus (valokuvat)
2
Valitse monivalitsimella JK tehoste,
valitse monivalitsimella HI tehostetaso
ja paina k-painiketta.
Pienet kasvot
• Samaan aikaan voi käyttää monia tehosteita.
Säädä tai tarkista kaikkien tehosteiden asetukset
ennen k-painikkeen painamista.
Tak.
F Pienet kasvot, B Ihon tasoitus, l Pohjustus,
m Kiillon vähennys, E Piilota silmäpussit,
A Suurenna silmiä, G Vaalenna silmät, n Silmien varjostus, o Maskara,
H Valkaise hampaat, p Huulipuna, D Lisää poskiin punaa
• Palaa henkilön valinnan näyttöön painamalla d-painiketta.
3
Tarkista tulos ja paina k-painiketta.
Esikatselu
• Vaihda asetuksia ja palaa vaiheeseen 2 painamalla
monivalitsinta J.
• Voit poistua tallentamatta muokattua kuvaa
painamalla d-painiketta.
Tallenna
4
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kamera luo muokatun kopion.
Tallennetaanko?
Kyllä
Ei
B
Glamour-muokkausta koskevia huomautuksia
• Yksiä kasvoja voidaan muokata kerralla. Käytä glamour-muokkausta toisiin kasvoihin
muokkaamalla muokattua kuvaa uudelleen.
• Kamera ei ehkä havaitse kasvoja oikein tai glamour-muokkaus saattaa toimia odottamattomalla
tavalla kasvojen suunnan tai kohteen kirkkauden takia.
• Jos kasvoja ei havaita, näytetään varoitus ja näyttö palaa toistovalikkoon.
• Glamour-muokkaus on käytettävissä vain kuvissa, joiden ISO-herkkyys on 1600 tai pienempi ja
joiden kuvakoko on 640 × 480 tai suurempi.
77
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaus (valokuvat)
Pikkukuva: kuvan koon pienennys
Paina c-painiketta (toistotila) M valitse kuva M d-painike M Pikkukuva M
k-painike
1
Valitse monivalitsimella HI haluamasi
kopion koko ja paina k-painiketta.
• Kuvatila-asetuksella l 4 608×2 592 otetuissa kuvissa
näkyy vain 640×360, ja kuvatila-asetuksella
s 3 456×3 456 otetuissa kuvissa näkyy vain
480×480.
2
Pikkukuva
640×480
320×240
160×120
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kamera luo muokatun kopion (pakkaussuhde noin 1:8).
Luo pikkukuvatiedosto?
Kyllä
Ei
78
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaus (valokuvat)
Rajaus: rajatun kopion luominen
1
2
Suurenna kuvaa liikuttamalla zoomaussäädintä (A69).
Säädä kuvaa niin, että vain säilytettäväksi
tarkoitettu osa näkyy, ja paina sitten
d (valikko) -painiketta.
• Liikuta zoomaussäädintä suuntaan g (i) tai f (h),
jos haluat muuttaa suurennoskerrointa. Määritä
suurennoskerroin, jossa näkyy u.
• Vieritä monivalitsimella HIJK kuvan osaan, jonka
haluat näyttää.
3
Vahvista säilytettävä alue ja
paina k-painiketta.
3.0
Rajaa
• Määritä alue uudelleen painamalla J.
Tallenna
4
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kamera luo muokatun kopion.
Tallenna kuva tällaisena?
Kyllä
Ei
C
Kuvakoko
• Rajatun kopion kuvasuhde (vaakasuunta : pystysuunta) on sama kuin alkuperäisen.
• Kun rajatun kopion kuvakoko on enintään 320 × 240 kuvapistettä, kuva toistetaan pienenä.
79
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaus (valokuvat)
Elokuvat
Elokuvien tallentamisen ja elokuvan toiston perustoiminnot.......................................81
Valokuvien ottaminen elokuvien tallentamisen aikana ...................................................84
Lyhytelokuvaesitystila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuviksi)...............85
Elokuvan toiston aikaiset toiminnot........................................................................................88
Elokuvien muokkaus .....................................................................................................................89
80
Elokuvat
Elokuvien tallentamisen ja elokuvan toiston perustoiminnot
1
Avaa kuvausnäyttö.
Elokuvan rajaus
• Tarkista jäljellä oleva elokuvan tallennusaika.
• On suositeltavaa näyttää elokuvan rajaus, joka osoittaa
elokuvaan tallennettavan alueen (A82).
25m 0s
3200
Jäljellä oleva elokuvan
tallennusaika
2
Laske salamavalo alas (A19).
3
Käynnistä elokuvan tallennus painamalla
b (e elokuvan tallennus) painiketta.
• Elokuvien tallentaminen salaman ollessa nostettuna saattaa vaimentaa äänen.
• Kamera tarkentaa rajauksen keskellä olevaan kohteeseen.
• Keskeytä tallennus painamalla monivalitsinta K ja jatka
tallentamista painamalla K uudelleen (paitsi jos
HS-elokuvavaihtoehto on valittu kohdassa
Elokuvavaihtoehdot). Tallennus loppuu
automaattisesti, jos se on keskeytetty noin viiden
minuutin ajan.
12m30s
• Valokuva voidaan ottaa painamalla laukaisinta elokuvaa tallennettaessa (A84).
4
5
Lopeta tallennus painamalla b (e elokuvan tallennus) -painiketta uudelleen.
Valitse elokuva täyskuvatoistotilassa ja
toista se painamalla k-painiketta.
10s
• Elokuvavaihtoehdot-kuvakkeella varustettu kuva on elokuva.
0010. MP4
15/11/2016 15:30
Elokuvavaihtoehdot
81
Elokuvat
Elokuvien tallentamisen ja elokuvan toiston perustoiminnot
Elokuvan rajaus
• Näytä elokuvan rajaus painamalla s-painiketta (A4). Tarkista elokuvan alue
rajauksessa ennen elokuvan tallentamista.
• Elokuvassa tallennettu alue vaihtelee elokuvavalikon Elokuvavaihtoehdot- tai
Elokuva-VR -asetusten mukaan.
Elokuvan enimmäistallennusaika
Yksittäisten elokuvatiedostojen koko voi olla enintään 4 Gt tai niiden pituus voi olla enintään
29 minuuttia myös silloin, kun muistikortissa on riittävästi vapaata tilaa pidemmille
tallenteille.
• Yksittäisen elokuvan jäljellä oleva tallennusaika näkyy kuvausnäytössä.
• Elokuvan todellinen jäljellä oleva tallennusaika voi vaihdella elokuvan sisällön, kohteen
liikkumisen ja muistikortin tyypin mukaan.
• Suosittelemme elokuvien tallennukseen muistikortteja, joiden SD-nopeusluokka on
vähintään 6 (A173). Elokuvan tallennus voi keskeytyä odottamatta, jos käytetään
pienemmän nopeusluokan muistikorttia.
B
Kameran lämpötila
• Kamera saattaa lämmetä, jos elokuvien tallentaminen jatkuu pitkään tai jos kameraa käytetään
kuumissa olosuhteissa.
• Jos kameran sisätila kuumenee erittäin paljon elokuvien tallentamisen aikana, kamera lopettaa
tallentamisen automaattisesti.
Näytössä näkyy, kuinka paljon aikaa on jäljellä, ennen kuin kamera lopettaa tallentamisen (B10s).
Kamera sammuu tallennuksen lopettamisen jälkeen.
Älä kytke kameraan virtaa, ennen kuin sen sisätila on jäähtynyt.
82
Elokuvat
Elokuvien tallentamisen ja elokuvan toiston perustoiminnot
Elokuvan tallennusta koskevia huomautuksia
B
Kuvien tai elokuvien tallennusta koskevia huomautuksia
Ilmaisin, joka osoittaa jäljellä olevien kuvien määrän, tai ilmaisin, joka osoittaa jäljellä olevan
tallennusajan, vilkkuu kuvia tai elokuvia tallennettaessa. Älä avaa akkutilan/muistikorttipaikan
kantta tai poista muistikorttia tai paristoja/akkuja, kun ilmaisin vilkkuu. Jos näin tehdään,
tietoja saattaa kadota tai kamera tai muistikortti saattaa vahingoittua.
B
Tallennettuja elokuvia koskevia huomautuksia
• Käytettäessä kameran sisäistä muistia elokuvien tallentaminen saattaa kestää jonkin aikaa.
• Digitaalizoomausta käytettäessä kuvanlaatu voi heiketä jonkin verran.
• Zoomaussäätimen käytöstä, zoomauksesta, automaattitarkennuksen aiheuttamasta objektiivin
liikkeestä, tärinänvaimennuksesta ja kirkkauden muutosten aiheuttamasta aukon säätelystä
syntyvät äänet voivat tallentua.
• Näytössä voi näkyä seuraavia ilmiöitä elokuvien tallennuksen aikana. Nämä ilmiöt tallentuvat
tallennettaviin elokuviin.
- Loisteputki-, elohopeahöyrylamppu- ja natriumhöyrylamppuvalaistuksessa kuvissa voi näkyä
raitoja.
- Kuvan yhdeltä toiselle puolelle nopeasti liikkuvat kohteet, kuten liikkuva juna tai auto, voivat
näyttää olevan vinossa.
- Koko elokuva voi näyttää olevan vinossa, kun kameralla panoroidaan.
- Valaistuihin tai muihin kirkkaisiin alueisiin voi jäädä haamukuvia, kun kameraa liikutetaan.
• Toistuvia kuvioita sisältäviin kohteisiin (kankaat, ristikkoikkunat jne.) saattaa ilmestyä väriraitoja
elokuvan tallennuksen ja toiston aikana kohteeseen olevan etäisyyden tai käytetyn zoomauksen
mukaan. Tämä johtuu kohteen kuvion ja kuvakennon rakenteen interferenssistä, eikä se ole
toimintahäiriö.
B
Huomautuksia tärinänvaimennuksesta elokuvan tallennuksen aikana
• Kun Elokuva-VR-asetuksena (A127) elokuvavalikossa on Päällä (yhdistelmä), kuvakulma (eli
rajauksessa näkyvä alue) kapenee elokuvan tallennuksen aikana.
• Jos käytät kuvauksen aikana jalustaa kameran vakauttamiseksi, estä toiminnon mahdollisesti
aiheuttamat virheet määrittämällä Elokuva-VR-asetukseksi Pois.
B
Automaattitarkennuksen käyttöä elokuvan tallennuksen aikana koskevia
huomautuksia
Automaattitarkennus ei aina toimi odotetulla tavalla (A62). Toimi tällöin seuraavasti:
1. Aseta elokuvavalikossa Autom. tarkennustila-asetuksen arvoksi Kertatarkennus
(oletusasetus) ennen elokuvan tallennuksen aloittamista.
2. Rajaa kuvan keskelle jokin toinen kohde (joka on yhtä kaukana kamerasta kuin kuvan varsinainen
kohde), aloita tallennus painamalla b (e elokuvan tallennus) -painiketta ja muuta sommittelua.
83
Elokuvat
Elokuvien tallentamisen ja elokuvan toiston perustoiminnot
Valokuvien ottaminen elokuvien tallentamisen aikana
Jos laukaisin painetaan pohjaan elokuvan tallentamisen
aikana, kamera tallentaa yhden ruudun valokuvana.
Elokuvan tallentaminen jatkuu valokuvan tallentamisen
aikana.
• Valokuvan voi tallentaa, kun näytössä näkyy y. Kun
näytössä näkyy z, valokuvaa ei voi tallentaa.
• Tallennetun valokuvan koko määräytyy elokuvan
kuvakoon mukaan (A122).
B
12m30s
Valokuvien ottamista elokuvan tallennuksen aikana koskevia huomautuksia
• Valokuvia ei voi tallentaa elokuvan tallennuksen aikana, kun
- jäljellä oleva elokuvan tallennusaika on alle viisi sekuntia
- Elokuvavaihtoehdot (A122) -asetuksena on Z 1080/60i, U 1080/50i, g 480/
30p, W 480/25p tai HS-elokuva.
• Laukaisimen käytön aiheuttama ääni valokuvan tallennuksen yhteydessä voi kuulua tallennetussa
elokuvassa.
• Jos kamera liikkuu laukaisimen painamisen aikana, kuvasta saattaa tulla epätarkka.
84
Elokuvat
Valokuvien ottaminen elokuvien tallentamisen aikana
Lyhytelokuvaesitystila (elokuvaleikkeiden
yhdistäminen lyhytelokuviksi)
Kamera luo enintään 30 sekunnin pituisen lyhytelokuvan
(e 1080/30p tai S 1080/25p) tallentamalla ja
yhdistämällä automaattisesti useita elokuvaleikkeitä, jotka
ovat useiden sekuntien pituisia.
1
Paina d (valikko) -painiketta ja määritä
elokuvien tallennuksen asetukset.
Kuvamäärä
Erikoistehosteet
• Kuvamäärä: Määritä tallennettavien elokuvaleikkeiden
Taustamusiikki
määrä ja kunkin elokuvaleikkeen tallennusaika. Kamera
Lopeta tallennus
tallentaa oletuksena 15 elokuvaleikettä, jotka ovat
2 sekunnin pituisia, 30 sekunnin lyhytelokuvaksi.
• Erikoistehosteet (A87): Käytä erilaisia tehosteita
elokuviin kuvauksen aikana. Tehosteita voidaan
muuttaa kullekin elokuvaleikkeelle.
• Taustamusiikki: Valitse taustamusiikki. Sen voi tarkistaa siirtämällä zoomaussäädintä
(A2) asentoa g (i) kohti.
• Kun asetukset on määritetty, poistu valikosta painamalla d-painiketta tai laukaisinta.
2
Tallenna elokuvaleike painamalla
b (e elokuvan tallennus) painiketta.
• Kamera lopettaa elokuvaleikkeen tallentamisen
automaattisesti, kun vaiheessa 1 määritetty aika on
kulunut.
• Elokuvaleikkeen tallentaminen voidaan keskeyttää
väliaikaisesti.
Katso kohta ”Elokuvan tallennuksen keskeytys” (A86).
3
0
15
25m 0s
3200
Tarkista tallennettu elokuvaleike tai poista
se.
• Tarkista se painamalla k-painiketta.
• Poista se painamalla l-painiketta. Viimeiseksi
tallennettu elokuvaleike tai kaikki elokuvaleikkeet
voidaan poistaa.
• Jatka elokuvaleikkeiden tallentamista toistamalla
vaiheen 2 menettely.
• Vaihda tehosteita palaamalla vaiheeseen 1.
12
Esikatselu
15
24m36s
3200
Tallennettujen elokuvaleikkeiden
määrä
85
Elokuvat
Lyhytelokuvaesitystila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuviksi)
4
Tallenna lyhytelokuvaesitys.
• Lyhytelokuvaesitys tallennetaan, kun kamera on tallentanut määritetyn määrän
elokuvaleikkeitä.
• Tallenna lyhytelokuvaesitys ennen kuin kamera lopettaa määritetyn elokuvaleikemäärän
tallentamisen painamalla d-painiketta kuvauksen valmiusnäytön ollessa näkyvissä ja
valitse sitten Lopeta tallennus.
• Elokuvaleikkeet poistetaan, kun lyhytelokuvaesitys tallennetaan.
Elokuvaleikkeiden toiston aikaiset toiminnot
Säädä äänenvoimakkuutta zoomaussäätimellä (A2)
elokuvaleikettä toistettaessa.
Toistosäätimet näkyvät näytössä.
Jäljempänä kuvatut toiminnot voidaan valita
monivalitsimella JK ja painamalla sitten k-painiketta.
10s
Toistosäätimet
Toiminto
Kuvake
Kuvaus
Kelaa
taaksepäin
A
Kelaa elokuvaa taaksepäin pitämällä k-painiketta painettuna.
Kelaa
eteenpäin
B
Kelaa elokuvaa eteenpäin pitämällä k-painiketta painettuna.
Keskeyttää toiston. Seuraavat toiminnot ovat käytössä pysäytyksen
aikana.
Keskeytä
C
Kelaa elokuvaa taaksepäin yhden ruudun verran. Kelaa
elokuvaa jatkuvasti taaksepäin pitämällä k-painiketta
painettuna.
D
Kelaa elokuvaa eteenpäin yhden ruudun verran. Kelaa
elokuvaa jatkuvasti eteenpäin pitämällä k-painiketta
painettuna.
F
Jatka toistoa.
E
Lopeta toisto
G
Palaa kuvausnäyttöön.
Lopeta
tallennus
p
Tallenna lyhytelokuvaesitys tallennettuja elokuvaleikkeitä käyttämällä.
B
Lyhytelokuvaesityksen tallentamista koskevia huomautuksia
C
Elokuvan tallennuksen keskeytys
• Kamera ei voi tallentaa elokuvia, jos muistikortti ei ole paikallaan.
• Älä vaihda muistikorttia ennen kuin lyhytelokuvaesitys tallennetaan.
• Valokuva (l 4 608×2 592) voidaan ottaa, jos painat laukaisinta kuvauksen valmiusnäytön
ollessa näkyvissä.
• Elokuvan tallennus voidaan keskeyttää ja toistaa kuvia tai siirtyä muihin kuvaustiloihin kuvien
ottamista varten. Elokuvan tallennus jatkuu, kun siirryt uudelleen lyhytelokuvaesitystilaan.
86
Elokuvat
Lyhytelokuvaesitystila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuviksi)
Lyhytelokuvaesitystilan toiminnot
•
•
•
•
•
Itselaukaisin (A54)
Makrotila (A56)
Valotuksen korjaus (A57)
Lyhytelokuvaesitystilan valikko (A85)
Elokuvavaihtoehtojen valikko (A122)
Erikoistehosteiden käyttö
Käytä tehosteita kuvissa kuvauksen aikana.
Kierrä tilanvalitsin kohtaan n M d-painike M n-valikkokuvake M Erikoistehosteet
M k-painike
Tyyppi
Kuvaus
O Pehmeä
Pehmentää kuvaa muuttamalla sen kokonaan hieman
epäteräväksi.
P Nostalginen seepia
Lisää kuvaan seepian sävyä ja vähentää kontrastia, jolloin kuva
mukailee vanhojen valokuvien tyyliä.
F Suurikontr. yksivärinen
Luo mustavalkoisen valokuvan, jossa on voimakas kontrasti.
I Valikoiva väri
Säilyttää vain valitun värin ja muuttaa muut värit mustavalkoiseksi.
l Pop
Lisää koko kuvan värikylläisyyttä kirkkaan vaikutelman luomiseksi.
o Ristikehitys
Antaa kuvalle tiettyyn väriin perustuvan arvoituksellisen
vaikutelman.
m Lelukameratehoste 1
Tekee koko kuvan kellertäväksi ja tummentaa kuvan reunaosia.
n Lelukameratehoste 2
Vähentää koko kuvan värikylläisyyttä ja tummentaa kuvan reunoja.
b Peili
Luo bilateraalisesti symmetrisen kuvan, jonka oikea puoli on
vasemman puolen käänteinen peilikuva.
k Pois
(oletusasetus)
Kuvassa ei käytetä tehosteita.
• Kun Valikoiva väri tai Ristikehitys on valittu, valitse
monivalitsimella HI haluttu väri ja käytä väriä
painamalla k-painiketta.
Valikoiva väri
Tallenna
87
Elokuvat
Lyhytelokuvaesitystila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuviksi)
Elokuvan toiston aikaiset toiminnot
Säädä äänenvoimakkuutta zoomaussäätimellä elokuvaa
toistettaessa (A2).
Äänenvoimakkuuden ilmaisin
Toistosäätimet näkyvät näytössä.
Jäljempänä kuvatut toiminnot voidaan valita
monivalitsimella JK ja painamalla sitten k-painiketta.
Keskeytettynä
Toiminto
Kuvake
Kuvaus
Kelaa
taaksepäin
A
Kelaa elokuvaa taaksepäin pitämällä k-painiketta painettuna.
Kelaa
eteenpäin
B
Kelaa elokuvaa eteenpäin pitämällä k-painiketta painettuna.
Keskeyttää toiston. Seuraavat toiminnot ovat käytössä pysäytyksen
aikana.
Keskeytä
Lopeta
E
G
C
Kelaa elokuvaa taaksepäin yhden ruudun verran. Kelaa
elokuvaa jatkuvasti taaksepäin pitämällä k-painiketta
painettuna.
D
Kelaa elokuvaa eteenpäin yhden ruudun verran. Kelaa
elokuvaa jatkuvasti eteenpäin pitämällä k-painiketta
painettuna.
I
Määritä elokuvasta haluamasi osa ja tallenna se erillisenä
tiedostona.
H
Poimi elokuvasta yksittäiskuva ja tallenna se valokuvaksi.
F
Jatka toistoa.
Palaa täyskuvatoistoon.
88
Elokuvat
Elokuvan toiston aikaiset toiminnot
Elokuvien muokkaus
Vain elokuvan halutun osan poiminta
Tallennetun elokuvan haluttu osa voidaan tallentaa erillisenä tiedostona.
1
Toista haluttu elokuva ja keskeytä toisto kohdassa, josta haluat
erillisen tiedoston alkavan (A88).
2
Valitse I-säädin monivalitsimella JK ja
paina sitten k-painiketta.
3
Valitse monivalitsimella HI kohde
M (valitse aloituskohta).
1m30s
Valitse aloituskohta
• Muuta aloituskohtaa monivalitsimella JK.
• Peruuta muokkaus valitsemalla O (takaisin) ja
paina k-painiketta.
1m 0s
4
Valitse N (valitse lopetuskohta)
monivalitsimella HI.
Valitse lopetuskohta
• Muuta lopetuskohtaa JK-painikkeilla.
• Esikatsele valittu osa valitsemalla G ja paina sitten
k-painiketta. Voit pysäyttää esikatselun painamalla
k-painiketta uudelleen.
30s
5
Valitse monivalitsimella
HI m (tallennus) ja paina k-painiketta.
Tallenna
• Tallenna elokuva näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.
30s
89
Elokuvat
Elokuvien muokkaus
B
Elokuvien muokkausta koskevia huomautuksia
• Käytä paristoja/akkuja, joissa on tarpeeksi varausta jäljellä, jotta kameran virta ei katkea
muokkauksen aikana. Kun paristojen/akkujen varaustason ilmaisin on B, elokuvan muokkaus ei
ole mahdollista.
• Muokkaamalla luotua elokuvaa ei voi muokata uudelleen.
• Elokuvan todellinen leikattu kohta saattaa erota hieman valitusta aloitus- ja lopetuskohdasta.
• Elokuvia ei voi leikata alle kahden sekunnin pituisiksi.
Elokuvan yhden ruudun tallentaminen valokuvana
Tallennetun elokuvan haluttu ruutu voidaan poimia ja tallentaa valokuvana.
• Keskeytä elokuva ja näytä poimittava ruutu (A88).
• Valitse H-säädin monivalitsimella JK ja paina
k-painiketta.
• Valitse Kyllä, kun vahvistusikkuna on näkyvissä, ja
tallenna kuva painamalla k-painiketta.
• Tallennettavien valokuvien kuvanlaatu on normaali
(pakkaussuhde on noin 1:8). Kuvakoko määräytyy
alkuperäisen elokuvan kuvakoon mukaan (A122).
1m30s
Kopioidaanko kuva stillkuvaksi?
Kyllä
Ei
B
Valokuvien tallennusta koskevia huomautuksia
Valokuvia ei voi tallentaa elokuvista, jotka on otettu asetuksilla Z 1080/60i, U 1080/50i,
g 480/30p, W 480/25p, tai HS-elokuvasta (A122).
90
Elokuvat
Elokuvien muokkaus
Kameran kytkeminen televisioon,
tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien käyttö ...................................................................................................................................92
Kuvien katselu televisiossa..........................................................................................................93
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta...............................................................................95
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)................................................................................99
91
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien käyttö
SnapBridge-sovelluksen avulla kuvista nauttimisen lisäksi voit käyttää kuvia myös muilla
tavoilla kytkemällä kameran seuraaviin laitteisiin.
Kuvien katselu televisiossa
Kameralla kuvattuja kuvia ja elokuvia voidaan katsella televisiossa.
Kytkentätapa: Kytke lisävarusteena saatavan AV-kaapelin video- ja ääniliittimet
television tuloliitäntöihin. Vaihtoehtoisesti voit kytkeä kaupoista saatavan
HDMI-kaapelin television HDMI-tuloliitäntään.
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta
Kameran voi kytkeä PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen, jonka jälkeen
kuvia voi tulostaa ilman tietokonetta.
Kytkentätapa: Kytke kamera suoraan tulostimen USB-porttiin toimitukseen
kuuluvalla USB-kaapelilla.
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
Voit siirtää kuvia ja elokuvia tietokoneeseen katselua ja muokkausta varten.
Kytkentätapa: Kytke kamera tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelilla.
• Ennen kuin kytket kameran tietokoneeseen, asenna tietokoneeseen
ViewNX-i.
B
Huomautuksia kaapeleiden kytkemisestä kameraan
HDMI-mikroliitäntä (tyyppi D)
USB-/AV-lähtöliitäntä
Avaa liitännän suojus.
Kytke liitin.
• Varmista ennen kaapeleiden kytkemistä tai irrottamista, että kameran virta on katkaistu. Tarkista
liitinten muoto ja suunta äläkä kytke tai irrota liittimiä vinosti.
• Varmista, että paristojen/akkujen varaustaso on riittävä. Jos käytetään EH-67/EH-67s-verkkolaitetta
(saatavana erikseen), kamera voi saada virtaa pistorasiasta. Älä missään olosuhteissa käytä muuta
kuin EH-67/EH-67s-verkkolaitetta. Tämän varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa kameran
ylikuumenemisen tai vaurioitumisen.
• Lisätietoja kytkentätavoista ja muista toimista on tämän oppaan lisäksi laitteen mukana
toimitetuissa ohjeissa.
92
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien käyttö
Kuvien katselu televisiossa
1
Katkaise kamerasta virta ja liitä se televisioon.
• Tarkista liitinten muoto ja suunta äläkä kytke tai irrota liittimiä vinosti.
Käytettäessä AV-kaapelia
Keltainen Valkoinen Punainen
Käytettäessä erikseen ostettavaa HDMI-kaapelia
HDMI-mikroliitäntä (tyyppi D)
HDMI-liitäntään
2
Aseta television tuloksi ulkoinen tulo.
• Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.
93
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien katselu televisiossa
3
Kytke kameraan virta pitämällä
c (toisto) -painiketta painettuna.
• Kuvat näkyvät televisiossa.
• Kameran näyttö ei käynnisty.
94
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien katselu televisiossa
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta
Jos tulostin on PictBridge-yhteensopiva, kamera voidaan kytkeä suoraan tulostimeen ja
kuvia voidaan tulostaa ilman tietokonetta.
Kameran kytkeminen tulostimeen
1
2
Kytke tulostimeen virta.
Katkaise kamerasta virta ja kytke se tulostimeen USB-kaapelilla.
• Tarkista liitinten muoto ja suunta äläkä kytke tai irrota liittimiä vinosti.
3
Kytke kameraan virta.
• Kameran näyttöön tulee ensin PictBridge-aloitusnäyttö (1) ja sen jälkeen Tulosta
valitut -näyttö (2).
1
2
Tulosta valitut
15/11/2016
No. 32
95
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta
32
Kuvien tulostaminen yksi kerrallaan
1
Valitse haluamasi kuva monivalitsimella
JK ja paina k-painiketta.
Tulosta valitut
15/11/2016
No. 32
• Vaihda pienoiskuvien toistoon siirtämällä
zoomaussäädintä suuntaan f (h) tai
täyskuvatoistoon siirtämällä säädintä suuntaan g (i).
2
Valitse monivalitsimella HI Kopiot ja
paina k-painiketta.
• Valitse haluamasi kopioiden määrä (enintään
yhdeksän) monivalitsimella HI ja paina sitten
k-painiketta.
PictBridge
1 tulostetta
Aloita tulostus
Kopiot
Paperikoko
3
Valitse Paperikoko ja paina k-painiketta.
• Valitse paperikoko ja paina sitten k-painiketta.
• Valitsemalla Oletusarvo tulostetaan niin, että
paperikokoasetus määritetään tulostimessa.
• Kamerassa olevat paperikokovaihtoehdot vaihtelevat
käytössä olevan tulostimen mukaan.
PictBridge
4 tulostetta
Aloita tulostus
Kopiot
Paperikoko
4
Valitse Aloita tulostus ja paina
k-painiketta.
PictBridge
• Tulostus alkaa.
4 tulostetta
Aloita tulostus
Kopiot
Paperikoko
96
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta
32
Useiden kuvien tulostus
1
Kun näyttö Tulosta valitut tulee esiin,
paina d (valikko) -painiketta.
2
Valitse monivalitsimella HI Paperikoko
ja paina k-painiketta.
• Valitse paperikoko ja paina sitten k-painiketta.
• Valitsemalla Oletusarvo tulostetaan niin, että
paperikokoasetus määritetään tulostimessa.
• Kamerassa olevat paperikokovaihtoehdot vaihtelevat
käytössä olevan tulostimen mukaan.
• Poistu tulostusvalikosta painamalla d-painiketta.
3
Valitse Tulosta valitut tai Tul. kaikki
kuvat ja paina k-painiketta.
Tulosta valitut
15/11/2016
No. 32
Tulostusvalikko
Tulosta valitut
Tul. kaikki kuvat
Paperikoko
Tulostusvalikko
Tulosta valitut
Tul. kaikki kuvat
Paperikoko
97
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta
32
Tulosta valitut
Valitse kuvat (enintään 99) ja kunkin kuvan
Tulosta valitut
5
kopiomäärä (enintään 9).
• Valitse monivalitsimella JK kuvia ja määritä
tulostettavien kopioiden määrä
1
1
HI-painikkeilla.
• Tulostettaviksi valitut kuvat varustetaan
a-kuvakkeella ja tulostettavien kopioiden
3
määrän ilmoittavalla numerolla. Peruuta
Tak.
tulostusvalinta asettamalla kopioiden
määräksi 0.
• Kierrä zoomaussäädintä suuntaan g (i), jos haluat siirtyä täyskuvatoistoon, ja
suuntaan f (h), jos haluat siirtyä pienoiskuvien toistoon.
• Kun asetukset on tehty, paina k-painiketta. Kun tulostettavien kopioiden
määrän vahvistava näyttö tulee esiin, aloita tulostus valitsemalla Aloita
tulostus ja painamalla k-painiketta.
Tul. kaikki kuvat
Kaikista sisäiseen muistiin tai muistikortille tallennetuista kuvista tulostetaan yksi
kopio.
• Kun tulostettavien kopioiden määrän vahvistava näyttö tulee esiin, aloita
tulostus valitsemalla Aloita tulostus ja painamalla k-painiketta.
98
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
ViewNX-i -ohjelmiston asennus
ViewNX-i on ilmainen ohjelmisto, jonka avulla voi siirtää kuvia ja elokuvia tietokoneeseen
niiden katselua ja muokkausta varten.
Asenna ViewNX-i lataamalla ViewNX-i-asennusohjelman uusin versio seuraavasta
verkkosivustosta ja suorita asennus loppuun näytön ohjeiden avulla.
ViewNX-i: http://downloadcenter.nikonimglib.com
Näet järjestelmävaatimukset ja muita tietoja käymällä alueesi Nikon-verkkosivuilla.
Kuvien siirto tietokoneeseen
1
Käytä muistikorttia, jossa ei ole kuvia.
Voit käyttää alla olevia tapoja kuvien siirtoon muistikortilta tietokoneeseen.
• SD-muistikorttipaikka/kortinlukija: Aseta muistikortti tietokoneen korttipaikkaan tai
tietokoneeseen kytkettyyn kortinlukijaan (erikseen hankittava).
• Suora USB-yhteys: Katkaise kameran virta ja varmista, että muistikortti on asetettu
kameraan. Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla. Kytke kameraan virta.
Jos haluat siirtää kameran sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia, irrota muistikortti
kamerasta, ennen kuin kytket kameran tietokoneeseen.
99
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
Jos näyttöön tulee viesti, joka kehottaa sinua valitsemaan ohjelman, valitse Nikon Transfer 2.
• Kun käytössä on Windows 7
Jos oikealla kuvattu valintaikkuna tulee
esiin, valitse Nikon Transfer 2 seuraavien
vaiheiden mukaisesti.
1 Napsauta kohdan Import pictures
and videos (Tuo kuvia ja videoita)
alla Change program (Vaihda
ohjelmaa). Ohjelman valintaikkuna
tulee esiin. Valitse Nikon Transfer 2 ja
napsauta OK.
2 Kaksoisnapsauta Nikon Transfer 2-kuvaketta.
• Kun käytössä on Windows 10 tai Windows 8.1
Jos oikealla näkyvä valintaikkuna tulee näkyviin, osoita
valintaikkunaa ja osoita sitten Import File (Lisää
tiedosto)/Nikon Transfer 2.
• Kun käytössä on OS X tai macOS
Jos Nikon Transfer 2 ei käynnisty automaattisesti, käynnistä Mac-tietokoneen mukana
toimitettu Image Capture (Kuvan tallennus) -sovellus kameran ollessa kytkettynä
tietokoneeseen ja valitse kameran tietokoneeseen kytkemisen yhteydessä oletuksena
avattavaksi sovellukseksi Nikon Transfer 2.
Jos muistikortissa on paljon kuvia, Nikon Transfer 2 -ohjelman käynnistyminen voi viedä
hetken. Odota, kunnes Nikon Transfer 2 käynnistyy.
B
USB-kaapelin kytkemistä koskevia huomautuksia
Toimivuutta ei taata, jos kamera kytketään tietokoneeseen USB-keskittimen avulla.
C
ViewNX-i-sovelluksen käyttö
Katso online-ohjeesta lisätietoja.
100
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
2
Kun Nikon Transfer 2 on käynnistynyt, napsauta Start Transfer
(Aloita siirto).
Start Transfer
(Aloita siirto)
• Kuvien siirto alkaa. Kun siirto on valmis, ViewNX-i käynnistyy ja siirretyt kuvat näytetään.
3
Katkaise yhteys.
• Jos käytät kortinlukijaa tai korttipaikkaa, valitse asianmukainen vaihtoehto tietokoneen
käyttöjärjestelmästä muistikorttia vastaavan siirrettävän levyn poistamiseksi ja poista
muistikortti sitten kortinlukijasta tai korttipaikasta.
• Jos kamera on kytketty tietokoneeseen, katkaise kamerasta virta ja irrota USB-kaapeli.
101
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot ......................................................................................................................... 103
Valikkoluettelot ............................................................................................................................ 106
Kuvausvalikko (yleiset kuvausasetukset) ............................................................................ 110
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)............................................................................... 111
Älymuotokuvavalikko ................................................................................................................ 120
Elokuvavalikko.............................................................................................................................. 122
Toistovalikko ................................................................................................................................. 129
Verkkovalikko................................................................................................................................ 134
Asetusvalikko ................................................................................................................................ 136
102
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot
Voit määrittää alla luetellut valikot painamalla d (valikko) -painiketta.
•
•
•
•
•
A Kuvausvalikko1, 2
D Elokuvavalikko1
G Toistovalikko3
J Verkkovalikko
z Asetusvalikko
1
2
3
Paina d-painiketta kuvausnäytön ollessa näkyvissä.
Valikkokuvakkeet ja käytettävissä olevat asetusvaihtoehdot vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
Paina d-painiketta toistonäytön ollessa näkyvissä. Valikkokuvakkeet ja käytettävissä olevat
asetusvaihtoehdot vaihtelevat toistotilan mukaan.
1
Paina d (valikko) -painiketta.
• Valikko tulee näkyviin.
2
Paina monivalitsinta J.
Kuvausvalikko
Kuvatila
• Valittuna oleva valikkokuvake näkyy
keltaisena.
Valkotasapaino
Sarjakuvaus
Herkkyys
Tarkennusaluetila
Autom. tarkennustila
Valikkokuvakkeet
3
Valitse valikkokuvake ja
paina k-painiketta.
Asetukset
Aikavyöhyke ja päiväys
Näytön asetukset
• Valikon vaihtoehtoja voi nyt valita.
Päivämääräleima
Valokuva-VR
Tarkennusapu
Digitaalizoomaus
103
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot
4
Valitse valikkovaihtoehto ja
paina k-painiketta.
Aikavyöhyke ja päiväys
• Joitain valikon vaihtoehtoja ei voi asettaa
kaikissa kuvaustiloissa tai kameran
tiloissa.
Näytön asetukset
Päivämääräleima
Valokuva-VR
Tarkennusapu
Digitaalizoomaus
5
Valitse asetus ja paina
k-painiketta.
Päivämääräleima
• Valittu asetus tulee käyttöön.
• Kun olet lopettanut valikon käytön,
paina k-painiketta.
• Kun jokin valikko on näkyvissä, voit
vaihtaa kuvaustilaan painamalla
laukaisinta tai b (e) -painiketta.
Päiväys
Päiväys ja aika
Pois
104
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot
Kuvanvalintanäyttö
Kun oikealla olevan näytön kaltainen kuvanvalintanäyttö
tulee näkyviin kameran valikkoa käytettäessä, valitse kuvat
alla kuvatulla tavalla.
Poista val. kuvat
Tak.
1
Valitse haluamasi kuva monivalitsimella
JK.
• Kierrä zoomaussäädintä (A2) suuntaan g (i), jos
haluat siirtyä täyskuvatoistoon, ja suuntaan f (h), jos
haluat siirtyä pienoiskuvien toistoon.
• Kierrä kuvaa -toimintoa varten voidaan valita vain
yksi kuva. Siirry vaiheeseen 3.
2
Valitse ON tai OFF monivalitsimella HI.
Poista val. kuvat
Tak.
Poista val. kuvat
• Kun ON valitaan, kuvassa näkyy kuvake. Valitse lisää
kuvia toistamalla vaiheet 1 ja 2.
Tak.
3
Ota valitut kuvat käyttöön painamalla k-painiketta.
• Kun vahvistusikkuna tulee näkyviin, suorita toiminto loppuun noudattamalla näytön
ohjeita.
105
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot
Valikkoluettelot
Kuvausvalikko
Siirry kuvaustilaan M d-painike
Yleiset asetukset
Asetus
Oletusasetus
P 4 608×3 456
Kuvatila
A
110
A (automaattinen) -tila
Asetus
Oletusasetus
A
Valkotasapaino
Automaattinen
111
Sarjakuvaus
Yksittäiskuvaus
113
Herkkyys
Automaattinen
115
Tarkennusaluetila
Kohteen hakeva AF
116
Autom. tarkennustila
Esitarkennus
119
Älymuotokuvatila
Asetus
Oletusasetus
A
oma kollaasi
–
120
Silmänräpäystunnistus
Pois
121
106
Valikon käyttö
Valikkoluettelot
Elokuvavalikko
Siirry kuvaustilaan M d-painike M D-valikkokuvake M k-painike
Asetus
A
Oletusasetus
Elokuvavaihtoehdot
e 1080/30p tai S 1080/25p
122
Autom. tarkennustila
Kertatarkennus
126
Elokuva-VR
Päällä (yhdistelmä)
127
Tuuliäänen vaimennus
Pois
127
Kuvataajuus
–
128
Toistovalikko
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike
A
Asetus
1
2
Merkitse ladattavaksi1
129
Pikamuokkaus2
75
D-Lighting2
75
Punasilm. korjaus2
76
Glamour-muokkaus2
76
Diaesitys
130
Suojaa1
131
Kierrä kuvaa1
131
Pikkukuva2
78
Kopioi1
132
Sarjan näyttöasetukset
133
Valitse kuva kuvanvalintanäytössä. Katso lisätietoja kohdasta Kuvanvalintanäyttö (A105).
Muokatut kuvat tallennetaan erillisinä tiedostoina. Joitakin kuvia ei voi muokata.
107
Valikon käyttö
Valikkoluettelot
Verkkovalikko
Paina d-painiketta M J-valikkokuvake M k-painike
Asetus
A
Lentokonetila
134
Muodosta yhteys älylaitt.
134
Autom. lähet. asetukset
134
Wi-Fi
134
Bluetooth
135
Palauta oletusasetukset
135
108
Valikon käyttö
Valikkoluettelot
Asetusvalikko
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M k-painike
Asetus
A
Aikavyöhyke ja päiväys
136
Näytön asetukset
138
Päivämääräleima
139
Valokuva-VR
140
Tarkennusapu
140
Digitaalizoomaus
141
Ääniasetukset
141
Autom. sammutus
142
Alusta kortti/Alusta muisti
143
Kieli/Language
143
Kuvaselitys
144
Tekijänoikeustiedot
145
Sijaintitiedot
146
Palauta perusas.
146
Paristotyyppi
147
Vaatimustenmukaisuus
147
Laiteohjelmaversio
147
109
Valikon käyttö
Valikkoluettelot
Kuvausvalikko (yleiset kuvausasetukset)
Kuvatila (Kuvakoko ja -laatu)
Siirry kuvaustilaan* M d-painike M Kuvatila M k-painike
* Kuvatila voidaan asettaa missä tahansa kuvaustilassa lyhytelokuvaesitystilaa lukuun ottamatta.
Muutettua asetusta käytetään myös muissa kuvaustiloissa (lukuun ottamatta Helppo
panoraama -kuvausohjelmaa).
Valitse kuvien tallennuksessa käytettävä kuvakoko ja pakkaussuhde.
Mitä suurempi kuvatila-asetus valitaan, sitä suurempia kuvia voidaan tulostaa, ja mitä
pienempi pakkaussuhde on, sitä parempi kuvien laatu on, mutta tallennettavien kuvien
määrä on siinä tapauksessa rajallinen.
Pakkaussuhde
Kuvasuhde (vaakasuunta :
pystysuunta)
Q 4 608×3 456P
Noin 1:4
4:3
P 4 608×3 456 (oletusasetus)
Noin 1:8
4:3
R 3 264×2 448
Noin 1:8
4:3
r 2 272×1 704
Noin 1:8
4:3
q 1 600×1 200
Noin 1:8
4:3
O 640×480
Noin 1:8
4:3
g 4 608×2 592
Noin 1:8
16:9
s 3 456×3 456
Noin 1:8
1:1
Asetus*
* Numeroarvot ilmaisevat tallennettavien kuvapisteiden määrän.
Esimerkki: P 4 608×3 456 = noin 16 miljoonaa kuvapistettä, 4608 × 3456 kuvapistettä.
B
Kuvien tulostamista kuvasuhteella 1:1 koskevia huomautuksia
Muuta tulostimen asetukseksi ”Reunus” tulostettaessa kuvia kuvasuhteella 1:1. Joillakin tulostimilla
ei ehkä voida tulostaa kuvia kuvasuhteella 1:1.
B
Kuvatilaa koskevia huomautuksia
Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A66).
C
Tallennettavien kuvien enimmäismäärä
• Tallennettavien kuvien likimääräinen enimmäismäärä voidaan tarkistaa näytöstä kuvauksen
aikana (A17).
• Huomaa, että JPEG-pakkauksen vuoksi tallennettavien kuvien määrä voi vaihdella huomattavasti
kuvasisällön mukaan, vaikka käytössä olisi yhtä suuret muistikortit ja sama kuvatila-asetus. Lisäksi
tallennettavien kuvien lukumäärä voi vaihdella muistikortin valmistajan mukaan.
• Jos jäljellä olevien kuvien määrä on 10 000 tai enemmän, jäljellä olevien kuvien määräksi
näytetään 9999.
110
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (yleiset kuvausasetukset)
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Valkotasapaino (värisävyn säätö)
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A M d-painike M A-valikkokuvake M
Valkotasapaino M k-painike
Säädä valkotasapainoa valonlähteen tai sään mukaan, jotta kuvan värit näyttäisivät samalta
kuin paljain silmin katsottaessa.
Asetus
Kuvaus
a Automaattinen
(oletusasetus)
Valkotasapaino säädetään automaattisesti.
b Esiasetus käsin
Käytä asetusta, kun asetuksilla Automaattinen, Hehkuvalo
jne. ei saada toivottua tulosta (A112).
c Päivänvalo
Käytetään suorassa auringonvalossa.
d Hehkuvalo
Käytetään hehkuvalossa.
e Loisteputkivalo
Käytetään loisteputkivalossa.
f Pilvinen
Käytetään pilvisellä säällä.
g Salamavalo
Käytetään salamavalon kanssa.
B
Valkotasapainoa koskevia huomautuksia
• Laske salama, kun valkotasapainon asetuksena on jokin muu kuin Automaattinen tai
Salamavalo (A19).
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A66).
111
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Esiasetus käsin -asetuksen käyttö
Mittaa valkotasapainon arvo kuvaustilanteessa käytetyssä valaistuksessa noudattamalla
seuraavia ohjeita.
1
Aseta valkoinen tai harmaa vertailukohde kuvaustilanteessa
käytettävään valaistukseen.
2
Valitse monivalitsimella HI kohde
Esiasetus käsin valikossa
Valkotasapaino ja paina k-painiketta.
• Objektiivi pidentyy zoomausasentoon mittausta
varten.
Valkotasapaino
Automaattinen
Esiasetus käsin
Päivänvalo
Hehkuvalo
Loisteputkivalo
Pilvinen
3
Valitse Mittaa.
Esiasetus käsin
• Voit käyttää viimeksi mitattua arvoa valitsemalla
Peruuta ja painamalla k-painiketta.
Peruuta
Mittaa
4
Rajaa valkoinen tai harmaa vertailukohde
mittausikkunassa ja mittaa arvo
painamalla k-painiketta.
Esiasetus käsin
• Suljin laukeaa ja mittaus on valmis (kuvaa ei tallenneta).
Peruuta
Mittaa
Mittausikkuna
B
Esiasetus käsin -asetusta koskevia huomautuksia
Esiasetus käsin -toiminnolla ei voi mitata valkotasapainon arvoa salamakuvausta varten. Kun
kuvaat salaman avulla, aseta Valkotasapaino-asetukseksi Automaattinen tai Salamavalo.
112
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Sarjakuvaus
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A M d-painike M A-valikkokuvake M Sarjakuvaus M
k-painike
Asetus
Kuvaus
U Yksittäiskuvaus
(oletusasetus)
Kamera ottaa yhden kuvan aina, kun laukaisinta painetaan.
k Nopea
sarjakuvaus
Kun laukaisinta pidetään kokonaan pohjaan painettuna, kamera ottaa
kuvia sarjana.
• Kamera voi ottaa enimmillään noin 7 kuvaa sarjana nopeudella noin
7,7 kuvaa/s (kun kuvatila-asetuksena on P 4 608×3 456).
m Hidas
sarjakuvaus
Kun laukaisinta pidetään kokonaan pohjaan painettuna, kamera ottaa
kuvia sarjana.
• Kamera voi ottaa enimmillään noin 7 kuvaa sarjana nopeudella noin
2 kuvaa/s (kun kuvatila-asetuksena on P 4 608×3 456). Kun
laukaisinta pidetään painettuna alas, nopeus laskee.
q Esikuv. välimuisti
Kuvaus esikuvauksen välimuistilla alkaa, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin. Kun laukaisin painetaan pohjaan, kamera tallentaa
nykyisen kuvan ja juuri ennen painikkeen painamista otetut kuvat
(A114). Esikuvauksen välimuistin avulla on helppoa saada täydellisiä
otoksia.
• Kamera voi ottaa enimmillään noin 25 kuvaa sarjana nopeudella noin
15 kuvaa/s (mukaan lukien enintään 4 kuvaa esikuvauksen
välimuistissa).
• Kuvatila on aina q (kuvakoko: 1600 × 1200 kuvapistettä).
n Nopea
sarjakuv.: 120 k/s
Kamera ottaa kuvia sarjana lyhyellä suljinajalla, kun laukaisin painetaan
pohjaan.
• Kamera voi ottaa noin 50 kuvaa sarjana nopeudella noin 120 kuvaa/s.
• Kuvatila on aina O (kuvakoko: 640 × 480 kuvapistettä).
j Nopea
sarjakuv.: 60 k/s
Kamera ottaa kuvia sarjana lyhyellä suljinajalla, kun laukaisin painetaan
pohjaan.
• Kamera voi ottaa noin 25 kuvaa sarjana nopeudella noin 60 kuvaa/s.
• Kuvatila on aina M (kuvakoko: 1280 × 960 kuvapistettä).
113
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
B
Sarjakuvausta koskevia huomautuksia
•
•
•
•
Tarkennus, valotus ja valkotasapaino ovat samat kuin kunkin sarjan ensimmäisessä kuvassa.
Kuvien tallentaminen voi viedä jonkin verran aikaa niiden ottamisen jälkeen.
ISO-herkkyyden lisääntyessä kuvat voivat muuttua rakeisiksi.
Kuvataajuus voi hidastua käytössä olevien kuvatilan asetusten, muistikortin tyypin tai
kuvausolosuhteiden mukaan.
• Kun käytössä on Esikuv. välimuisti-, Nopea sarjakuv.: 120 k/s- tai Nopea sarjakuv.: 60 k/s
-asetus, nopeasti vilkkuvassa valaistuksessa, esimerkiksi loisteputki-, elohopeahöyrylamppu- ja
natriumhöyrylamppuvalaistuksessa, otetuissa kuvissa voi näkyä raitoja sekä kirkkaus- tai
värisävyvaihteluita.
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A66).
C
Esikuv. välimuisti
Kun laukaisin on painettuna puoliväliin tai pohjaan, kuvat tallennetaan alla kuvatulla tavalla.
Paina puoliväliin
Paina pohjaan
Ennen pohjaan painamista tallennetut Pohjaan painamalla tallennetut
kuvat kuvat
• Esikuv. välimuisti -kuvake (Q) kuvausnäytössä muuttuu vihreäksi, kun laukaisin on painettuna
puoliväliin.
114
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Herkkyys
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A M d-painike M A-valikkokuvake M
Herkkyys M k-painike
Suuremman ISO-herkkyyden avulla voidaan ottaa kuvia tummemmista kohteista. Lisäksi
kirkkaudeltaan samankaltaisista kohteista voidaan ottaa kuvia lyhyemmällä suljinajalla, ja
kameran tärähtämisen tai kohteen liikkumisen aiheuttamaa epätarkkuutta voidaan vähentää.
• Kun käytetään suurempaa ISO-herkkyyttä, kuvissa voi olla kohinaa.
Asetus
Kuvaus
a Automaattinen
(oletusasetus)
Herkkyys valitaan automaattisesti väliltä ISO 125 – 1 600.
I Kiinteän alueen autom.
Valitse alue, jolla kamera säätää ISO-herkkyyden
automaattisesti. Vaihtoehdot ovat ISO 125–400 ja ISO
125–800.
125, 200, 400, 800, 1 600, 3 200,
6 400
Herkkyydeksi lukitaan määritetty arvo.
B
ISO-herkkyyttä koskevia huomautuksia
Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A66).
C
Kuvausnäytön ISO-herkkyysnäyttö
• Kun Automaattinen on valittu, E näytetään, kun ISO-herkkyys suurenee.
• Kun Kiinteän alueen autom. on valittu, näytössä näkyy ISO-herkkyyden enimmäisarvo.
115
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Tarkennusaluetila
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A M d-painike M A-valikkokuvake M
Tarkennusaluetila M k-painike
Määritä, kuinka kamera valitsee automaattitarkennuksen tarkennusalueen.
Asetus
Kuvaus
Kun kamera havaitsee ihmiskasvot,
se tarkentaa kasvoihin. Katso
lisätietoja kohdasta
Kasvojentunnistuksen käyttö
(A61).
25m 0s
3200
a Kasvotarkennus
Tarkennusalue
Rajattaessa sommittelua, jossa ei
ole ihmisiä eikä kameran
havaitsemia kasvoja, kamera
valitsee automaattisesti yhden tai
useamman yhdeksästä kameraa
lähinnä olevan kohteen
sisältävästä tarkennusalueesta, kun
laukaisin painetaan puoliväliin.
1/250
F3
Tarkennusalueet
x Käsisäätö
Siirrä tarkennusalue
monivalitsimella
HIJK haluamaasi
tarkennuskohtaan.
• Jos haluat määrittää salamatilan
tai muita asetuksia
monivalitsimella,
paina k-painiketta. Voit palata
siirtämään tarkennusaluetta
painamalla k-painiketta
uudelleen.
Siirrettävän
tarkennusalueen raja
Tarkennusalue
116
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Asetus
Kuvaus
Kamera tarkentaa rajauksen
keskellä olevaan kohteeseen.
y Keskusta
25m 0s
3200
Tarkennusalue
s Kohteen seuranta
Tällä toiminnolla voit ottaa kuvia
liikkuvista kohteista. Rekisteröi
kohde, johon kamera tarkentaa.
Tarkennusalue siirtyy
automaattisesti ja seuraa kohdetta.
Katso lisätietoja kohdasta Kohteen
seurannan käyttö (A118).
Aloita
Kun kamera havaitsee pääkohteen,
se tarkentaa kyseiseen kohteeseen.
Katso kohta ”Kohteen hakevan
AF:n käyttö” (A60).
MKohteen hakeva
AF (oletusasetus)
1/250
F3
Tarkennusalueet
B
Tarkennusaluetilaa koskevia huomautuksia
• Kun digitaalizoomaus on käytössä, kamera tarkentaa rajauksen keskellä olevalle alueelle
Tarkennusaluetila-asetuksesta huolimatta.
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A66).
117
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
25m 0s
3200
Kohteen seurannan käyttö
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A M d-painike M A-valikkokuvake M
Tarkennusaluetila M k-painike M s Kohteen seuranta M k-painike M
d-painike
1
Rekisteröi kohde.
• Kohdista seurattava kohde rajauksen keskellä olevan
reunuksen sisälle ja paina k-painiketta.
• Kun kohde on rekisteröity, sen ympärillä näkyy
keltainen reunus (tarkennusalue) ja kamera alkaa
seurata kohdetta.
• Jos kohdetta ei voi rekisteröidä, reunus näkyy
punaisena.
Aloita
25m 0s
Muuta sommittelua ja yritä rekisteröidä kohde
3200
uudelleen.
• Voit peruuttaa kohteen rekisteröinnin painamalla k-painiketta.
• Jos kamera ei voi enää seurata rekisteröityä kohdetta, tarkennusalue häviää. Rekisteröi
kohde uudelleen.
2
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.
• Jos laukaisinta painetaan, kun tarkennusalue ei näy
näytössä, kamera tarkentaa rajauksen keskellä olevaan
kohteeseen.
1/250
B
F3
Kohteen seurantaa koskevia huomautuksia
• Jos zoomaat tai teet muita toimintoja kameran seuratessa kohdetta, rekisteröinti peruuntuu.
• Kohteen seuranta ei välttämättä ole mahdollista tietyissä kuvausolosuhteissa.
118
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Autom. tarkennustila
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A M d-painike M A-valikkokuvake M Autom.
tarkennustila M k-painike
Määritä, miten kamera tarkentaa valokuvia otettaessa.
Asetus
Kuvaus
A Kertatarkennus
Kamera tarkentaa vain, kun laukaisin on painettuna puoliväliin.
B Kokoaikainen AF
Kamera tarkentaa aina, vaikka laukaisinta ei paineta puoleenväliin.
Objektiivin liikkeen ääni kuuluu, kun kamera tarkentaa.
a Esitarkennus
(oletusasetus)
Vaikka kameran laukaisin ei olisi painettuna puoleenväliin, kamera
tarkentaa havaitessaan kohteen liikkuvan tai jos rajatun kuvan
sommittelu muuttuu merkittävästi.
C
Autom. tarkennustila elokuvan tallennukseen
Autom. tarkennustila elokuvan tallennukseen voidaan määrittää elokuvavalikon valinnalla Autom.
tarkennustila (A126).
119
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Älymuotokuvavalikko
• Lisätietoja Kuvatila-asetuksesta on kohdassa Kuvatila (Kuvakoko ja -laatu) (A110).
oma kollaasi
Kierrä tilanvalitsin kohtaan F M d-painike M F-valikkokuvake M oma kollaasi M
k-painike
Asetus
Kuvaus
Kuvamäärä
Määritä kuvamäärä, jonka kamera ottaa automaattisesti (otettujen kuvien
määrä koontikuvaan).
• 4 (oletusasetus) tai 9 voidaan valita.
Väli
Määritä välit kuville.
• Lyhyt, Keskipitkä (oletusasetus) tai Pitkä voidaan valita.
Sulkimen ääni
Määritä, aktivoidaanko sulkimen ääni kuvattaessa oma
kollaasi -toiminnolla.
• Oletus, Järjestelmäkamera, Taika (oletusasetus) tai Pois voidaan
valita.
• Samaa asetusta, joka määritetään asetukselle Sulkimen ääni
asetusvalikon kohdassa Ääniasetukset, ei sovelleta tähän
asetukseen.
120
Valikon käyttö
Älymuotokuvavalikko
Silmänräpäystunnistus
Kierrä tilanvalitsin kohtaan F M d-painike M F-valikkokuvake M
Silmänräpäystunnistus M k-painike
Asetus
Kuvaus
y Päällä
Kameran suljin laukeaa automaattisesti
kaksi kertaa jokaisen kuvan kohdalla, ja
kamera tallentaa kuvan, jossa kohteen
silmät ovat auki.
• Jos kamera tallentaa kuvan, jossa
kohteen silmät saattavat olla kiinni,
oikealla näkyvä varoitus tulee näkyviin
muutamaksi sekunniksi.
• Salamaa ei voi käyttää.
Pois
(oletusasetus)
Poistaa silmänräpäystunnistuksen käytöstä.
B
Joku räpäytti silmiään juuri
otetussa kuvassa.
Silmänräpäystunnistusta koskevia huomautuksia
Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A66).
121
Valikon käyttö
Älymuotokuvavalikko
Elokuvavalikko
Elokuvavaihtoehdot
Siirry kuvaustilaan M d-painike M D-valikkokuvake M Elokuvavaihtoehdot M
k-painike
Valitse haluamasi elokuvavaihtoehto tallennusta varten. Tallenna normaalinopeuksisia
elokuvia valitsemalla normaalinopeuksiset elokuvavaihtoehdot ja nopeutettuja tai
hidastettuja elokuvia valitsemalla HS-elokuvavaihtoehdot (A123). Valittavat
elokuvavaihtoehdot vaihtelevat Kuvataajuus-asetuksen mukaan (A128).
• Suosittelemme elokuvien tallennukseen muistikortteja, joiden SD-nopeusluokka on
vähintään 6 (A173).
Normaalinopeuksiset elokuvavaihtoehdot
Asetus
(kuvakoko/kuvataajuus1,
tiedostomuoto)
1
2
Kuvakoko
Kuvasuhde
(vaakasuunta : pystysuunta)
e 1080/30p
S 1080/25p
(oletusasetus)
1920 × 1080
16:9
Z 1080/60i2
U 1080/50i2
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
g 480/30p
W 480/25p
640 × 480
4:3
Lomitettu muoto käyttää kenttiä/sekunti.
Asetus ei ole saatavilla käytettäessä tiettyjä tehosteita luovassa tilassa tai
glamour-muokkauksessa.
122
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
HS-elokuvavaihtoehdot
Tallennetut elokuvat toistetaan nopeutetusti tai hidastetusti.
Katso kohta ”Elokuvien tallennus hidastettuna ja nopeutettuna (HS-elokuva)” (A125).
Asetus
h
HS 480/4×1
a
j
HS 1 080/0,5×1
Y
1
2
Kuvakoko
Kuvasuhde
(vaakasuunta : pystysuunta)
Kuvaus
1/4-nopeuksiset hidastetut elokuvat
• Pisin tallennusaika2: 10 sekuntia
(toistoaika: 40 sekuntia)
640 × 480
4:3
2×-nopeuksiset elokuvat
• Pisin tallennusaika2: 2 minuuttia
(toistoaika: 1 minuutti)
1920 × 1080
16:9
Asetus ei ole saatavilla käytettäessä tiettyjä tehosteita luovassa tilassa tai
glamour-muokkauksessa.
Elokuvia tallennettaessa kamera voidaan vaihtaa normaalinopeuksisesta elokuvan tallennuksesta
hidastukseen tai nopeutettuun elokuvan tallennukseen.
Tässä näytetty pisin tallennusaika viitaa vain elokuvan osaan, joka tallennetaan hidastettuna tai
nopeutettuna.
B
HS-elokuvia koskevia huomautuksia
• Äänen tallennus ei onnistu.
• Zoomausasento, tarkennus, valotus ja valkotasapaino lukittuvat, kun elokuvan tallennus
käynnistetään.
123
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
C
Hidastettu ja nopeutettu toisto
Tallennus normaalilla nopeudella:
Tallennusaika
10 s
Toistoaika
10 s
Tallennus asetuksilla h/a HS 480/4×:
Elokuvat tallennetaan 4 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella.
Ne toistetaan hidastetusti 4 kertaa hitaammalla nopeudella.
Tallennusaika
10 s
Toistoaika
40 s
Hidastettu toisto
Tallennus asetuksilla j/Y HS 1 080/0,5×:
Elokuvat tallennetaan puolet normaalia hitaammalla nopeudella.
Ne toistetaan nopeutetusti 2 kertaa nopeammalla nopeudella.
Tallennusaika
10 s
Toistoaika
5s
Nopeutettu toisto
124
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Elokuvien tallennus hidastettuna ja nopeutettuna (HS-elokuva)
Siirry kuvaustilaan M d-painike M D-valikkokuvake M Elokuvavaihtoehdot M
k-painike
HS-elokuvaa käyttämällä tallennetut elokuvat voidaan toistaa hidastetusti 4 kertaa normaalia
toistonopeutta hitaammin tai nopeutetusti kaksi kertaa normaalia toistonopeutta
nopeammin.
1
Valitse monivalitsimella
HI HS-elokuvavaihtoehto (A123) ja
paina k-painiketta.
• Palaa vaihtoehdon valinnan jälkeen kuvausnäyttöön
painamalla d-painiketta.
Elokuvavaihtoehdot
1080/30p
1080/60i
720/30p
480/30p
HS 480/4×
HS 1080/0,5×
2
Käynnistä tallennus painamalla
b (e elokuvan tallennus) painiketta.
• Kamera aloittaa HS-elokuvan tallentamisen.
• Kamera vaihtaa normaalinopeuksisen elokuvan
tallennuksen ja HS-elokuvan tallennuksen välillä
aina k-painiketta painettaessa.
• Elokuvavaihtoehdot-kuvake muuttuu, kun vaihdetaan
HS-elokuvan tallennuksen ja normaalinopeuksisen
5s
elokuvan tallennuksen välillä.
• Kun HS-elokuvien (A123) pisin mahdollinen
tallennusaika saavutetaan, kamera vaihtaa automaattisesti normaalinopeuksisen elokuvan
tallennukseen.
3
Lopeta tallennus painamalla b (e elokuvan tallennus) -painiketta.
125
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Autom. tarkennustila
Siirry kuvaustilaan M d-painike M D-valikkokuvake M Autom. tarkennustila M
k-painike
Määritä, miten kamera tarkentaa elokuvia tallennettaessa.
Asetus
Kuvaus
A
Kertatarkennus
(oletusasetus)
Tarkennus lukitaan, kun elokuvan tallennus käynnistetään.
Valitse tämä vaihtoehto, jos kameran ja kohteen välinen etäisyys pysyy
suunnilleen samana.
B Kokoaikainen
AF
Kamera tarkentaa jatkuvasti.
Valitse tämä vaihtoehto, jos kameran ja kohteen välinen etäisyys muuttuu
merkittävästi tallennuksen aikana. Kameran tarkennusääni saattaa kuulua
tallennetussa elokuvassa. Jotta kameran tarkennusääni ei häiritsisi
tallennusta, on suositeltavaa käyttää Kertatarkennus-vaihtoehtoa.
C
Automaattista tarkennustilaa koskevia huomautuksia
Kun kohdassa Elokuvavaihtoehdot valitaan HS-elokuvavaihtoehto, asetuksena on aina
Kertatarkennus.
126
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Elokuva-VR
Siirry kuvaustilaan M d-painike M D-valikkokuvake M Elokuva-VR M k-painike
Valitse tärinänvaimennusasetus elokuvien tallentamista varten.
Jos käytät kuvauksessa jalustaa kameran vakauttamiseksi, määritä asetukseksi Pois.
Asetus
Kuvaus
V Päällä
(yhdistelmä)
(oletusasetus)
Tekee optisen korjauksen kameran tärähtämiselle käyttämällä
samanaikaisesti objektiivin siirron VR:ää ja elektronista VR:ää
kuvankäsittelyllä. Kuvakulma (eli rajauksen sisällä näkyvä alue) kaventuu.
g Päällä
Tekee korjauksen kameran tärähtämiselle käyttämällä objektiivin siirron
VR:ää.
Pois
Tärinänvaimennus ei ole käytössä.
B
Elokuva-VR-asetusta koskevia huomautuksia
• Kun kohdassa Elokuvavaihtoehdot valitaan HS-elokuvavaihtoehto, asetuksena on aina Pois.
• Tärinänvaimennus ei välttämättä kykene joissakin tilanteissa poistamaan kokonaan kameran
tärähtämisen vaikutuksia.
Tuuliäänen vaimennus
Siirry kuvaustilaan M d-painike M D-valikkokuvake M Tuuliäänen vaimennus M
k-painike
Asetus
Kuvaus
Y Päällä
Vähentää ääntä, joka syntyy tuulen puhaltaessa mikrofoniin elokuvan
tallennuksen aikana. Muita ääniä voi olla vaikea kuulla toiston aikana.
Pois (oletusasetus)
Tuuliäänen vaimennus ei ole käytössä.
127
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Kuvataajuus
Siirry kuvaustilaan M d-painike M D-valikkokuvake M Kuvataajuus M k-painike
Valitse elokuvien tallennukseen käytettävä kuvataajuus (kenttiä/sekunti lomitetulle
muodolle). Kun kuvataajuusasetus vaihdetaan, Elokuvavaihtoehdot-kohdassa (A122)
määritettävät asetukset muuttuvat.
Asetus
Kuvaus
30 k/s (30p/60i)
Sopii toistoon NTSC-standardin televisioissa.
25 k/s (25p/50i)
Sopii toistoon PAL-standardin televisioissa.
128
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Toistovalikko
• Lisätietoja kuvien muokkaustoiminnoista on kohdassa Kuvien muokkaus (valokuvat)
(A74).
Merkitse ladattavaksi
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike M Merkitse ladattavaksi M k-painike
Valitse valokuvia kamerassa ja lähetä ne älylaitteeseen, johon on muodostettu langaton
yhteys SnapBridge-sovelluksella.
Valitse kuvien valintanäytössä (A105) lähetettäviä kuvia tai poista kuvia lähetyksestä.
• Ladattavien kuvien enimmäiskoko on 2 megapikseliä. Jos haluat lähettää valokuvia
alkuperäisessä koossa, käytä SnapBridge-sovelluksen toimintoa Download pictures
(Lataa kuvat).
• Elokuvia ei voi valita. Jos haluat lähettää elokuvia älylaitteeseen, käytä SnapBridgesovelluksen toimintoa Download pictures (Lataa kuvat).
• Huomaa, että kun valitset Palauta perusas. (A146) asetusvalikossa tai Palauta
oletusasetukset (A135) verkon valikossa, tehdyt Merkitse ladattavaksi -asetukset
peruuntuvat.
129
Valikon käyttö
Toistovalikko
Diaesitys
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike M Diaesitys M k-painike
Kuvia voidaan katsoa yksitellen automaattisena diaesityksenä. Kun diaesityksessä on
elokuvatiedostoja, elokuvista näkyy vain ensimmäinen kuva.
1
Valitse monivalitsimella HI Aloita ja
paina k-painiketta.
Diaesitys
• Diaesitys alkaa.
Aloita
• Muuta kuvien väliä valitsemalla Kuvaväli,
Kuvaväli
painamalla k-painiketta, määrittämällä haluttu väli ja
Jatk. toisto
valitsemalla Aloita.
• Voit toistaa diaesitystä jatkuvasti valitsemalla Jatk.
Keskeytä
toisto ja painamalla k-painiketta, ennen kuin valitset
Aloita.
• Pisin mahdollinen toistoaika on noin 30 minuuttia, vaikka Jatk. toisto olisi otettu käyttöön.
2
Päätä diaesitys tai aloita se uudelleen.
• Oikealla oleva näyttö tulee esiin, kun diaesitys loppuu
tai keskeytetään. Poistu esityksestä valitsemalla G ja
painamalla sitten k-painiketta. Jatka diaesitystä
valitsemalla F ja painamalla sitten k-painiketta.
Toiminnot toiston aikana
• Näytä edellinen tai seuraava kuva painamalla monivalitsinta JK. Pidä JK painettuna,
jos haluat kelata kuvia nopeasti eteen- tai taaksepäin.
• Keskeytä tai lopeta diaesitys painamalla k-painiketta.
130
Valikon käyttö
Toistovalikko
Suojaa
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike M Suojaa M k-painike
Kamera suojaa valitut kuvat tahattomalta poistamiselta.
Valitse suojattavat kuvat tai peruuta suojaus kuvanvalintanäytössä (A105).
Huomaa, että muistikortin tai kameran sisäisen muistin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki
tiedot, mukaan lukien suojatut tiedostot (A143).
Kierrä kuvaa
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike M Kierrä kuvaa M k-painike
Määritä suunta, jossa tallennetut kuvat toistetaan.
Voit kiertää valokuvia 90 astetta myötäpäivään tai 90 astetta vastapäivään.
Valitse kuva kuvanvalintanäytössä (A105). Kun Kierrä kuvaa -näyttö tulee näkyviin, kierrä
kuvaa 90 astetta painamalla JK-monivalitsinta.
Kierrä kuvaa
Tak.
Kierrä kuvaa
Kierrä kuvaa
Kierrä
Kierrä
Tak.
Kierrä 90 astetta
vastapäivään.
Tak.
Kierrä 90 astetta
myötäpäivään.
Vahvista kuvan suunta painamalla k-painiketta ja tallenna suuntatiedot kuvan kanssa.
131
Valikon käyttö
Toistovalikko
Kierrä
Kopioi (kopiointi muistikortin ja sisäisen muistin välillä)
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike M Kopioi M k-painike
Kuvia voidaan kopioida muistikortin ja sisäisen muistin välillä.
• Kun kuvia sisältämätön muistikortti asetetaan paikalleen ja kamera kytketään toistotilaan,
Muistissa ei kuvia tulee näyttöön. Valitse tässä tapauksessa Kopioi painamalla
d-painiketta.
1
Valitse monivalitsimella
HI kohdevaihtoehto, johon kuvat
kopioidaan, ja paina k-painiketta.
Kopioi
Kamerasta kortille
Kortilta kameraan
2
Valitse haluamasi kopiointivaihtoehto ja
paina k-painiketta.
• Kun valitset Valitut kuvat, määritä kuvat
kuvanvalintanäytössä (A105).
B
Kamerasta kortille
Valitut kuvat
Kaikki kuvat
Kuvien kopiointia koskevia huomautuksia
• Vain kameran käyttämissä tiedostomuodoissa olevia tiedostoja voidaan kopioida.
• Toimivuutta ei taata, jos kuvat on otettu toisenmerkkisellä kameralla tai jos niitä on muokattu
tietokoneella.
C
Kuvasarjan kuvien kopiointi
• Jos valitset Valitut kuvat -asetusta käytettäessä kuvasarjasta avainkuvan, kaikki sarjaan kuuluvat
kuvat kopioidaan.
• Jos painat d-painiketta sarjan kuvia näytettäessä, vain Kortilta
kameraan -kopiointivaihtoehto on käytettävissä. Kaikki sarjaan kuuluvat kuvat kopioidaan, jos
valitset Nykyinen sarja -vaihtoehdon.
132
Valikon käyttö
Toistovalikko
Sarjan näyttöasetukset
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike M Sarjan näyttöasetukset M
k-painike
Valitse tapa, jolla sarjan kuvat näytetään (A72).
Asetus
Kuvaus
Q Yksittäiset kuvat
Näyttää kaikki sarjan kuvat yksitellen.
Toistonäyttöön ilmestyy F.
V Vain avainkuva
(oletusasetus)
Näyttää ainoastaan sarjan avainkuvan.
Asetuksia käytetään kaikkiin sarjoihin, ja asetus säilyy kameran muistissa myös kameran virran
katkaisun jälkeen.
133
Valikon käyttö
Toistovalikko
Verkkovalikko
Paina d-painiketta M J-valikkokuvake M k-painike
Yhdistä kamera ja älylaite määrittämällä langattoman verkon asetukset.
• Joitain asetuksia ei voi muuttaa, kun langaton yhteys on muodostettu. Jos haluat
muuttaa niitä, katkaise langaton yhteys.
Asetus
Kuvaus
Lentokonetila
Poista kaikki langattomat yhteydet käytöstä valitsemalla Päällä.
Muodosta yhteys älylaitt.
Valitse tämä SnapBridge-sovellusta käytettäessä kameran ja
älylaitteen yhdistämiseksi (A25).
Lähetä kuvauksen aikana
Määritä ehdot, jolloin kuvat lähetetään automaattisesti
älylaitteeseen.
• Ladattavien kuvien enimmäiskoko on 2 megapikseliä. Jos
haluat lähettää valokuvia alkuperäisessä koossa, käytä
SnapBridge-sovelluksen toimintoa Download pictures
(Lataa kuvat).
SSID*: Vaihda SSID. Määritä aakkosnumeerinen SSID, jossa on
1–32 merkkiä.
Wi-Fi
Wi-Fiyhteyden
tyyppi
Todennus/salaus: Valitse, salataanko kameran ja yhdistetyn
älylaitteen välinen tiedonsiirto.
Tiedonsiirtoa ei salata, kun Avoin on valittuna.
Salasana*: Määritä salasana. Määritä aakkosnumeerinen
salasana, jossa on 8–36 merkkiä.
Kanava: Valitse langattomiin yhteyksiin käytettävä kanava.
Nykyiset
asetukset
Näytä nykyiset asetukset.
134
Valikon käyttö
Verkkovalikko
Asetus
Bluetooth
Kuvaus
Yhteys
Poista Bluetooth-yhteys käytöstä valitsemalla Ei käytössä.
Pariliitetyt
laitteet
Vaihda yhdistettävä älylaite tai poista yhdistetty älylaite. Tämä
kamera voi muodostaa laiteparin enintään viiteen
älylaitteeseen, mutta yhteys voidaan muodostaa vain yhteen
laitteeseen kerrallaan.
Lähetä
sammutettuna
Määritä, saako kamera olla yhteydessä älylaitteeseen, kun
kameran virta on katkaistu tai kun se on valmiustilassa (A19).
Palauta oletusasetukset
Palauta kaikki verkkovalikon asetukset oletusarvoihin.
* Lisätietoja aakkosnumeeristen merkkien antamisesta on kohdassa Näppäimistön käyttö (A135).
Näppäimistön käyttö
• Valitse monivalitsimella HIJK aakkosnumeerisia
merkkejä. Siirrä valittu merkki tekstikenttään ja liikuta
kohdistinta eteenpäin painamalla k-painiketta.
• Siirrä kohdistinta tekstikentässä valitsemalla N tai
O näppäimistössä ja painamalla k-painiketta.
• Poista yksi merkki painamalla l-painiketta.
• Vahvista asetus valitsemalla P näppäimistössä ja
painamalla k-painiketta.
Tekstikenttä
SSID
Tak.
Poista
Näppäimistö
135
Valikon käyttö
Verkkovalikko
Asetusvalikko
Aikavyöhyke ja päiväys
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Aikavyöhyke ja päiväys M k-painike
Aseta kameran kellon aika.
Asetus
Synkronoi
älylaitt. kanssa
Päiväys ja aika*
Kuvaus
Valitse Päällä, jos haluat synkronoida päiväyksen ja ajan asetukset älylaitteen
kanssa. Ota käyttöön kellon synkronointitoiminto SnapBridge-sovelluksessa.
• Valitse kenttä: paina monivalitsinta
JK.
• Muuta päiväystä ja aikaa: paina HI.
• Vahvista asetus: Valitse
minuuttikenttä-asetus ja paina
k-painiketta.
Päiväys ja aika
P
K
V
01 01 2016
h
m
00 00
Muuta
Päiväysmuoto
Valitse Vuosi/kuukausi/päivä, Kuukausi/päivä/vuosi tai Päivä/
kuukausi/vuosi.
Aikavyöhyke*
Aseta aikavyöhyke ja kesäaika.
• Kun Matkakohde (x) valitaan oman aikavyöhykkeen (w) määrittämisen
jälkeen, kamera laskee matkakohteen ja oman aikavyöhykkeen aikaeron
automaattisesti ja tallentaa valitun alueen päiväyksen ja ajan.
* Voidaan asettaa vain, kun Synkronoi älylaitt. kanssa -asetuksena on Pois.
136
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Aikavyöhykkeen määrittäminen
1
Valitse monivalitsimella
HI Aikavyöhyke ja paina k-painiketta.
Aikavyöhyke ja päiväys
Synkr. älylaitteen kanssa
Päiväys ja aika
Päiväysmuoto
Aikavyöhyke
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
2
Valitse w Oma aikavyöhyke
tai x Matkakohde ja paina
k-painiketta.
Aikavyöhyke
Oma aikavyöhyke
Matkakohde
• Näytössä näkyvä päivämäärä ja aika muuttuvat sen
mukaan, onko valittuna oma aikavyöhyke vai
matkakohde.
3
Paina K.
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
Aikavyöhyke
Oma aikavyöhyke
Matkakohde
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
4
Valitse aikavyöhyke JK-painikkeilla.
• Ota kesäaika käyttöön painamalla H. Näkyviin tulee W.
Kesäaikatoiminnon voi poistaa käytöstä painamalla I.
• Ota aikavyöhyke käyttöön painamalla k-painiketta.
• Jos oman aikavyöhykkeen tai matkakohteen
asetuksissa on väärä aika, aseta oikea aika Päiväys ja
aika -asetuksissa.
137
Valikon käyttö
Asetusvalikko
New York, Toronto, Lima
10:30
Tak.
–05:00
Näytön asetukset
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Näytön asetukset M k-painike
Asetus
Kuvaus
Ohjeen
näyttäminen
Toimintojen kuvaukset tulevat näkyviin kuvaustilaa vaihdettaessa tai kun
asetusnäyttö on näkyvissä.
• Oletusasetus: Päällä
Kuvan tarkastelu
Valitse, näytetäänkö otettu kuva heti kuvauksen jälkeen.
• Oletusasetus: Päällä
Kirkkaus
Säädä kirkkautta.
• Oletusasetus: 3
Näytä/piilota
rajausrist.
Määritä, näytetäänkö kuvausnäytössä rajausta helpottavat viivat.
• Oletusasetus: Pois
138
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Päivämääräleima
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Päivämääräleima M k-painike
Kuvaushetken päiväys ja aika voidaan leimata kuviin
kuvattaessa.
15.11.2016
Asetus
Kuvaus
f Päiväys
Kuviin leimataan päiväys.
S Päiväys ja aika
Kuviin leimataan päiväys ja aika.
Pois (oletusasetus)
Kuviin ei leimata päiväystä ja aikaa.
B
Päivämääräleimaa koskevia huomautuksia
• Päivämäärä- ja aikaleima muuttuvat kuvan pysyväksi osaksi eikä niitä voi poistaa. Päiväystä ja aikaa
ei voi leimata kuviin sen jälkeen, kun kuvat on otettu.
• Päiväystä ja aikaa ei voi leimata
- kuvausohjelman asetuksen ollessa Yömaisema (kun asetuksena on Y Käsivara),
Yömuotokuva (kun asetuksena on Y Käsivara), Vastavalo (kun HDR-asetuksena on Päällä)
tai Helppo panoraama
- sarjakuvausasetuksen ollessa (A113) Esikuv. välimuisti, Nopea sarjakuv.: 120 k/s tai
Nopea sarjakuv.: 60 k/s
- elokuvia tallennettaessa
- tallennettaessa valokuvia elokuvien tallennuksen aikana
- luotaessa valokuvia elokuvia muokkaamalla.
• Leimattua päiväystä ja aikaa voi olla vaikea lukea, jos käytössä on pieni kuvakoko.
139
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Valokuva-VR
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Valokuva-VR M k-painike
Valitse tärinänvaimennusasetus, jota käytetään valokuvia kuvattaessa.
Jos käytät kuvauksessa jalustaa kameran vakauttamiseksi, määritä asetukseksi Pois.
Asetus
Kuvaus
g Päällä (oletusasetus)
Kameran tärähtämisen korjaus tehdään käyttämällä objektiivin siirron
VR:ää.
Pois
Korjausta ei tehdä.
B
Valokuva-VR-asetusta koskevia huomautuksia
• Kun olet kytkenyt kameraan virran tai kun olet vaihtanut toistotilasta kuvaustilaan, odota ennen
kuvien ottamista, että kuvausnäyttö on valmis.
• Kuvat voivat näkyä näytössä epäterävinä heti kuvauksen jälkeen.
• Tärinänvaimennus ei välttämättä kykene joissakin tilanteissa poistamaan kokonaan kameran
tärähtämisen vaikutuksia.
Tarkennusapu
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Tarkennusapu M k-painike
Asetus
Kuvaus
a Automaattinen
(oletusasetus)
Tarkennusapuvalo syttyy automaattisesti, kun laukaisinta painetaan
hämärässä valaistuksessa. Valaisin ulottuu laajakulman ääriasennossa noin
2,0 metriin ja telekuvauksen ääriasennossa noin 1,6 metriin.
• Tarkennusalueen sijainnin tai valitun kuvaustilan mukaan
tarkennusapuvalo ei ehkä syty.
Pois
Tarkennusapuvalo ei syty.
140
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Digitaalizoomaus
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Digitaalizoomaus M k-painike
Asetus
Kuvaus
Päällä (oletusasetus)
Digitaalizoomaus on käytössä.
Pois
Digitaalizoomaus ei ole käytössä.
B
Digitaalizoomausta koskevia huomautuksia
• Digitaalizoomausta ei voi käyttää seuraavissa kuvastiloissa:
- Yömaisema, Yömuotokuva, Vastavalo (kun HDR on määritetty), Muotokuva, Helppo
panoraama tai Lemmikkikuva-kuvausohjelma
- Luova tila
- Älymuotokuvatila
• Digitaalizoomausta ei voi käyttää muissa kuvaustiloissa tiettyjä asetuksia käytettäessä (A67).
Ääniasetukset
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Ääniasetukset M k-painike
Asetus
Kuvaus
Painikeääni
Kun valittuna on Päällä (oletusasetus), kamera antaa yhden äänimerkin,
kun toiminto suoritetaan, kaksi äänimerkkiä, kun se on tarkentanut
kohteeseen, ja kolme äänimerkkiä, jos tapahtuu virhe. Kamerassa näkyy
myös tervetulonäyttö.
• Äänet ovat pois käytöstä, kun kuvausohjelmana on Lemmikkikuva tai
Linnut.
Sulkimen ääni
Kun valittuna on Päällä (oletusasetus), suljinääni kuuluu, kun suljin
laukaistaan.
• Suljinääntä ei kuulu tallennettaessa elokuvia eikä käytettäessä
kuvausohjelmia Lemmikkikuva tai Linnut.
141
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Autom. sammutus
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Autom. sammutus M k-painike
Määritä aika, jonka kuluttua kamera siirtyy valmiustilaan (A19).
Voit valita 30 s, 1 min (oletusasetus), 5 min tai 30 min.
C
Automaattisen virrankatkaisun määritys
Kameran valmiustilaan siirtymisen viivettä ei seuraavissa tilanteissa voi muuttaa:
• Valikon ollessa näkyvissä: 3 minuuttia (kun automaattisen virrankatkaisun asetuksena on 30 s tai
1 min)
• Kuvattaessa toiminnolla Automaattinen laukaisu: 5 minuuttia (kun automaattisen
virrankatkaisun asetuksena on 30 s tai 1 min)
• Kuvattaessa toiminnolla Hymylaukaisin: 5 minuuttia (kun automaattisen virrankatkaisun
asetuksena on 30 s tai 1 min)
• Kun AV-kaapeli on kytketty: 30 minuuttia
• Kun HDMI-kaapeli on kytketty: 30 minuuttia
• Kun verkkolaite EH-67/EH-67s on kytketty: 30 minuuttia
• Kun valittuna on Muodosta yhteys älylaitt. ja yhteyden muodostamista odotetaan:
30 minuuttia
142
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Alusta kortti / Alusta muisti
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Alusta kortti/Alusta muisti M k-painike
Tällä asetuksella voidaan alustaa muistikortti tai sisäinen muisti.
Muistikorttien tai kameran sisäisen muistin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki
tiedot. Poistettuja tietoja ei voi palauttaa. Muista tallentaa tärkeät kuvat
tietokoneeseen ennen alustamista.
Muistikortin alustaminen
• Aseta muistikortti paikalleen kameraan.
• Valitse Alusta kortti asetusvalikossa ja paina sitten k-painiketta.
Sisäisen muistin alustaminen
• Poista muistikortti kamerasta.
• Valitse Alusta muisti asetusvalikossa ja paina sitten k-painiketta.
Aloita alustaminen valitsemalla Alusta esiin tulevassa näytössä ja painamalla k-painiketta.
• Älä katkaise kamerasta virtaa tai avaa akku-/paristotilan/muistikorttipaikan kantta
alustuksen aikana.
• Et ehkä voi valita tätä asetusta, kun langaton yhteys on muodostettu.
Kieli/Language
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Kieli/Language M k-painike
Valitse kameran valikkojen ja ilmoitusten kieli.
143
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Kuvaselitys
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Kuvaselitys M k-painike
Lisää aikaisemmin rekisteröity kommentti otettaviin kuviin.
Liitetyn kommentin voi merkitä kuviin, jotka lähetetään älylaitteeseen SnapBridgesovelluksella. SnapBridge-sovellus on määritettävä etukäteen. Katso lisätietoja SnapBridgesovelluksen verkko-ohjeista.
Voit myös tarkistaa liitteenä olevan kommentin ViewNX-i-metatietojen avulla.
Asetus
Kuvaus
Liitä selitys
Kuviin liitetään Kirjoita
selitys -toiminnolla rekisteröity
kommentti.
• Valitse Liitä selitys, paina K ja valitse
valintaruutu (w). Asetus otetaan
käyttöön, kun painat k-painiketta, ja
kommentti lisätään sen jälkeen
otettuihin kuviin.
Kirjoita selitys
Voit rekisteröidä kommentin, jossa on enimmillään 36 aakkosnumeerista
merkkiä.
• Valitse Kirjoita selitys ja paina K, jolloin syöttönäyttö tulee näkyviin.
Lisätietoja syöttömenetelmästä on kohdassa Näppäimistön käyttö
(A135).
C
Kuvaselitys-näyttö
Kuvaselityksiä ei näytetä, vaikka kuvat toistetaan kamerassa.
144
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Kuvaselitys
Liitä selitys
Kirjoita selitys
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Aseta
Vahvista
Tekijänoikeustiedot
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Tekijänoikeustiedot M k-painike
Lisää aikaisemmin rekisteröidyt tekijänoikeustiedot otettaviin kuviin.
Liitetyt tekijänoikeustiedot voi merkitä kuviin, jotka lähetetään älylaitteeseen SnapBridgesovelluksella. SnapBridge-sovellus on määritettävä etukäteen. Katso lisätietoja SnapBridgesovelluksen verkko-ohjeista.
Voit myös tarkistaa liitteenä olevat tekijänoikeustiedot ViewNX-i-metatietojen avulla.
Asetus
Liitä
tekijänoikeustiedot
Kuvaus
Kuvaaja- ja
Tekijänoikeus-toiminnoilla
rekisteröidyt tekijänoikeustiedot
lisätään kuviin.
• Valitse Liitä tekijänoikeustiedot,
paina K ja valitse valintaruutu (w).
Asetus otetaan käyttöön, kun
painat k-painiketta, ja
tekijänoikeustiedot lisätään sen
jälkeen otettuihin kuviin.
Tekijänoikeustiedot
Liitä tekijänoikeustiedot
Kuvaaja
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Tekijänoikeus
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Aseta
Vahvista
Kuvaaja
Voit rekisteröidä esittäjän nimen, jossa on enimmillään
36 aakkosnumeerista merkkiä.
• Valitse Kuvaaja ja paina K, jolloin syöttönäyttö tulee näkyviin.
Lisätietoja syöttömenetelmästä on kohdassa Näppäimistön käyttö
(A135).
Tekijänoikeus
Voit rekisteröidä tekijänoikeuksien omistajan nimen, jossa on enimmillään
54 aakkosnumeerista merkkiä.
• Valitse Tekijänoikeus ja paina K, jolloin syöttönäyttö tulee näkyviin.
Lisätietoja syöttömenetelmästä on kohdassa Näppäimistön käyttö
(A135).
B
Tekijänoikeustietoja koskevia huomautuksia
• Liitä tekijänoikeustiedot -asetus on poistettava käytöstä, kun kamera vaihtaa käyttäjää tai
omistajaa, jotta vältetään kuvaajien ja tekijänoikeuksien omistajien nimien luvaton käyttö. Samalla
on varmistettava, että kuvaajan nimi ja tekijänoikeuksien omistajan nimi ovat tyhjiä.
• Nikon ei ole vastuussa mistään Tekijänoikeustiedot-kohdassa olevien tietojen aiheuttamista
ongelmista tai vahingoista.
C
Tekijänoikeustietojen näyttäminen
• Tekijänoikeustietoja ei näytetä, vaikka kuvat toistetaan kamerassa.
• Jos syötät sekä Kuvaaja- että Tekijänoikeus-tiedon, vain tekijänoikeuksien omistajan
nimi merkitään kuviin SnapBridge-sovelluksessa.
145
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Sijaintitiedot
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Sijaintitiedot M k-painike
Määritä, lisätäänkö otettuihin kuviin kuvauspaikan sijaintitiedot.
Asetus
Kuvaus
Lataa älylaitteesta
Valitse Kyllä, jos haluat lisätä älylaitteen antamat sijaintitiedot
otettuihin kuviin. Ota sijaintitiedot-toiminto käyttöön
SnapBridge-sovelluksessa.
Sijainti
Näytä hankitut sijaintitiedot.
• Tietoja ei päivitetä niiden näyttämisen aikana. Jos haluat
päivittää tiedot, suorita Sijainti uudelleen.
Palauta perusas.
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Palauta perusas. M k-painike
Kameran oletusasetukset palautuvat, kun Perusas. pal. valitaan.
• Myös verkkovalikon asetukset palautetaan oletusarvoihin.
• Joitakin asetuksia (kuten Aikavyöhyke ja päiväys ja Kieli/Language) ei palauteta.
• Et ehkä voi valita tätä asetusta, kun langaton yhteys on muodostettu.
C
Tiedostonumeroinnin palautus
Voit asettaa tiedoston numeroinnin alkamaan numerosta ”0001” poistamalla kaikki muistikortilla tai
sisäisessä muistissa olevat kuvat (A21), ennen kuin valitset Palauta perusas..
146
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Paristotyyppi
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Paristotyyppi M k-painike
Varmista, että kamera näyttää paristojen/akkujen varaustason (A17) oikein, valitsemalla
kamerassa käytettäviä paristoja/akkuja vastaava tyyppi.
Asetus
Kuvaus
k Alkali (oletusasetus)
LR6/L40-alkaliparistot (AA-koko)
l COOLPIX (Ni-MH)
Nikon EN-MH2 Ni-MH (nikkelimetallihydridi) -akut
m Litium
FR6/L91-litiumparistot (AA-koko)
Vaatimustenmukaisuus
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Vaatimustenmukaisuus M k-painike
Näytä jotkin kameran täyttämät vaatimustenmukaisuusmerkinnät.
Laiteohjelmaversio
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Laiteohjelmaversio M k-painike
Voit tarkastaa kameran laiteohjelman version.
• Et ehkä voi valita tätä asetusta, kun langaton yhteys on muodostettu.
147
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Teknisiä huomautuksia
Ilmoituksia...................................................................................................................................... 149
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia huomautuksia..................................... 150
Tuotteen hoito.............................................................................................................................. 152
Kamera ................................................................................................................................... 152
Paristot/akut......................................................................................................................... 153
Muistikortit............................................................................................................................ 154
Puhdistus ja säilytys.................................................................................................................... 155
Puhdistus............................................................................................................................... 155
Säilytys.................................................................................................................................... 155
Virheilmoitukset........................................................................................................................... 156
Vianmääritys.................................................................................................................................. 159
Tiedostojen nimet ....................................................................................................................... 167
Lisävarusteet ................................................................................................................................. 168
Tekniset tiedot.............................................................................................................................. 169
Mahdolliset muistikortit................................................................................................... 173
Hakemisto ...................................................................................................................................... 175
148
Teknisiä huomautuksia
Ilmoituksia
Ilmoituksia Euroopassa asuville asiakkaille
Tämä merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erillään
muusta jätteestä.
Seuraava koskee vain Euroopassa asuvia käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu erilliskeräykseen, ja se on toimitettava
asianmukaiseen keräyspisteeseen. Sitä ei saa hävittää tavallisen talousjätteen
mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja estämään haittoja, joita voi
aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos laitteita ei hävitetä asianmukaisesti.
• Lisätietoja saa tuotteen myyneestä liikkeestä tai paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.
Tämä merkintä akussa tarkoittaa, että akut on kerättävä ja hävitettävä erikseen
muusta jätteestä.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Kaikki akut, olipa niissä tämä symboli tai ei, on vietävä erikseen niille
tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
149
Teknisiä huomautuksia
Ilmoituksia
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia
huomautuksia
Langattomia laitteita koskevat rajoitukset
Tähän tuotteeseen sisältyvä langaton lähetin-vastaanotin täyttää myyntimaan langattomia
laitteita koskevat säännökset, ja sitä ei pidä käyttää muissa maissa (EU:ssa tai EFTA-alueella
ostettuja tuotteita voi käyttää kaikkialla EU:n ja EFTA:n alueella). Nikon ei hyväksy vastuuta
käytöstä muissa maissa. Alkuperäisestä myyntimaasta epävarmojen käyttäjien on otettava
yhteys paikalliseen Nikon-huoltokeskukseen tai valtuutettuun Nikon-huoltoon. Tämä rajoitus
koskee vain langattomia toimintoja, ei tuotteen muuta käyttöä.
Suojaus
Yksi tämän tuotteen eduista on se, että muut voivat vapaasti yhdistää laitteensa langatonta
tiedonsiirtoa varten missä tahansa kantoalueen sisällä. Seuraavaa voi kuitenkin tapahtua, jos
tietoturva ei ole kunnossa:
• Tietovarkaus: Pahantahtoiset ulkopuoliset tahot voivat siepata langattomia lähetyksiä ja
varastaa käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita henkilökohtaisia t ietoja.
• Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät voivat päästä verkkoon ja muuttaa tietoja tai tehdä
muuta ilkivaltaa. Huomaa, että langattomien verkkojen rakenteen vuoksi erikoistuneet
iskut voivat mahdollistaa luvattoman käytön, vaikka suojaus olisi käytössä. Nikon ei ole
vastuussa data- tai tietovuodoista, joita saattaa sattua tiedonsiirron aikana.
• Älä käytä verkkoja, joiden käyttöön sinulla ei ole lupaa, vaikka ne näkyisivät älypuhelimella
tai tabletilla. Sitä voidaan pitää luvattomana käyttönä. Käytä vain verkkoja, joiden
käyttöön sinulla on lupa.
Henkilökohtaisten tietojen hallinta ja vastuuvapauslauseke
• Tuotteeseen rekisteröidyt ja määritetyt käyttäjätiedot, mukaan lukien langattoman
lähiverkon yhdistämisasetukset ja muut henkilötiedot, voivat muuttua tai kadota
käyttövirheen, staattisen sähkön, onnettomuuden, toimintahäiriön, korjauksen tai muun
käsittelyn takia. Pidä erillisiä kopioita tärkeistä tiedoista. Nikon ei ole vastuussa
mahdollisista suorista tai epäsuorista vahingoista tai menetetyistä tuotoista, jotka
aiheutuvat Nikonista johtumattomista muutoksista tai sisällön katoamisista.
• Poista ennen tämän tuotteen hävittämistä tai sen siirtämistä toiselle omistajalle kaikki
tuotteeseen rekisteröidyt ja määritetyt käyttäjätiedot, mukaan lukien langattoman
lähiverkon yhdistämisasetukset ja muut henkilötiedot, suorittamalla Palauta perusas.
asetusvalikossa (A103).
• Nikon ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen luvattomasta
käytöstä ulkopuolisten taholta siinä tapauksessa, että tuote on varastettu tai kadonnut.
150
Teknisiä huomautuksia
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia huomautuksia
Varotoimet vietäessä tai kuljetettaessa tuote ulkomaille
Tähän tuotteeseen sovelletaan Yhdysvaltain vientihallinnon säännöksiä. Yhdysvaltain
valtiolta on hankittava lupa vain, jos tuotetta viedään tämän käyttöoppaan laatimishetkellä
seuraaviin kauppasaarrossa tai erityisrajoitusten alaisena oleviin maihin: Kuuba, Iran,
Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria (lista voi muuttua).
Ilmoitus Euroopassa asuville asiakkaille
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Eurooppa)
Nikon Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi COOLPIX B500 noudattaa direktiiviä
2014/53/EU.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan seuraavasta internetosoitteesta: http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_B500.pdf.
• Suurin teho: 16,8 dBm (EIRP)
• Käyttötaajuus:
- Wi-Fi: 2 412–2 462 MHz (1–11 kanavat)
- Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
151
Teknisiä huomautuksia
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia huomautuksia
Tuotteen hoito
Noudata laitteen käytössä ja säilytyksessä kohdan ”Turvallisuudesta” (Avi–ix) varoitusten
lisäksi seuraavia ohjeita.
Kamera
Älä kohdista voimakkaita iskuja kameraan
Laite saattaa mennä epäkuntoon, jos siihen kohdistuu voimakas isku tai se tärisee rajusti. Älä kosketa
objektiivia tai käsittele sitä rajusti.
Suojaa laite kosteudelta
Laite vahingoittuu, jos se upotetaan veteen tai sitä käsitellään hyvin kosteissa olosuhteissa.
Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia
Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi siirryttäessä kylmänä päivänä lämpimään rakennukseen
tai sieltä ulos, voivat saada kosteuden tiivistymään laitteen sisään. Kosteuden tiivistymisen
välttämiseksi pidä laitetta kantolaukussa tai muovipussissa, ennen kuin altistat sen äkilliselle
lämpötilan muutokselle.
Vältä voimakkaita magneettikenttiä
Älä käytä tai säilytä tätä laitetta lähellä laitteita, jotka tuottavat voimakasta sähkömagneettista
säteilyä tai voimakkaita magneettikenttiä. Jos näin tehdään, tietoja saattaa kadota tai kameraan voit
tulla toimintahäiriö.
Älä pidä objektiivia kauan kohdistettuna voimakkaaseen valonlähteeseen
Älä kohdista objektiivia pitkiksi ajoiksi aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin, kun käytät
tai säilytät kameraa. Voimakas valo saattaa heikentää kuvakennoa tai aiheuttaa valokuviin valkoisen
hunnun.
Katkaise laitteesta virta ennen virtalähteen tai muistikortin irrottamista
Älä irrota pattereita/akkuja, jos laitteessa on vielä virta tai kun kuvia tallennetaan tai poistetaan. Jos
virta katkaistaan väkisin tällaisissa tilanteissa, tietoja saattaa kadota tai muistikortti tai virtapiirit
saattavat vahingoittua.
Näyttöä koskevia huomautuksia
• Näytöt (mukaan lukien elektroniset etsimet) rakennetaan erittäin huolellisesti; vähintään 99,99%
kuvapisteistä on tehollisia, korkeintaan 0,01%:n puuttuessa tai ollessa viallisia. Näytöissä saattaa
olla joitakin kuvapisteitä, jotka ovat aina valaistuina (valkoinen, punainen, sininen tai vihreä) tai
aina pimeinä (musta). Ilmiö ei ole toimintahäiriö eikä vaikuta tallennettaviin kuviin.
• Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valaistuksessa.
• Älä paina näyttöä, sillä tämä voi aiheuttaa vahingon tai toimintahäiriön. Jos näyttö rikkoutuu, varo,
ettet saa haavoja lasinsiruista ja etteivät näytön sisältämät nestekiteet kosketa ihoa tai pääse
silmiin tai suuhun.
152
Teknisiä huomautuksia
Tuotteen hoito
Paristot/akut
Käyttöä koskevat varotoimet
• Huomaa, että paristot/akut saattavat olla kuumia käytön jälkeen.
• Älä käytä paristoja/akkuja niiden suositellun viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
• Älä käynnistä ja sammuta kameraa toistuvasti, jos kamerassa olevat paristot/akut ovat
tyhjentyneet.
Varaparistot/-akut
Varaparistoja/-akkuja on hyvä pitää mukana kuvauspaikasta riippuen. Paristoja/akkuja ei välttämättä
saa kaupoista tietyillä alueilla.
Akkujen lataaminen
Jos kamerassa käytetään erikseen hankittavia akkuja, lataa akut ennen kuvien ottamista. Akut eivät
ole täyteen ladattuja ostohetkellä.
Muista lukea ja ottaa huomioon akkulaturin mukana toimitetun käyttöohjeen varoitukset.
Akkujen lataaminen
• Älä käytä sekaisin erimallisia tai eri valmistajien akkuja tai akkuja, joissa on erisuuruinen varaus.
• Kun käytät kamerassa EN-MH2-akkuja, lataa akut neljä kerrallaan MH-73-akkulaturilla. Käytä
EN-MH2-akkujen lataamiseen vain MH-73-akkulaturia.
• Kun käytät MH-73-akkulaturia, lataa vain EN-MH2-akkuja.
• EN-MH1-Ni-MH-akkuja ei voi käyttää.
Ni-MH-akkuja koskevia huomautuksia
• Jos Ni-MH-akkuja ladataan toistuvasti, vaikka niissä on vielä varausta jäljellä, viesti Akku lopussa.
voi tulla esiin ennenaikaisesti akkuja käytettäessä. Tämä johtuu muistivaikutuksesta, jossa akkujen
sisältämän enimmäisvarauksen taso vähenee väliaikaisesti. Käytä akkuja, kunnes niissä ei ole enää
varausta jäljellä, minkä jälkeen ne palautuvat normaalitoimintaan.
• Ni-MH-akkujen varaus purkautuu, vaikka niitä ei käytettäisi. Akut on suositeltavaa ladata juuri
ennen käyttöä.
Paristojen/akkujen käyttö kylmällä säällä
Kylmällä säällä paristojen/akkujen kapasiteetti vähenee. Jos tyhjentyneitä paristoja/akkuja käytetään
matalissa lämpötiloissa, kamera ei ehkä käynnisty. Pidä varaparistoja/-akkuja lämpimässä paikassa ja
vaihda tarvittaessa. Lämmettyään kylmät paristot/akut saattavat saada takaisin osan varauksestaan.
Paristojen/akkujen navat
Paristojen/akkujen napoihin tarttunut lika saattaa haitata kameran toimintaa. Jos paristojen/akkujen
navat likaantuvat, pyyhi ne puhtaalla ja kuivalla liinalla ennen käyttöä.
Paristojen/akkujen jäljellä oleva varaus
Jos kameraan asetetaan paristot/akut, joissa ei ole varausta jäljellä, kamera saattaa ilmoittaa, että
niissä on riittävästi varausta jäljellä. Tämä johtuu paristojen/akkujen ominaisuuksista.
153
Teknisiä huomautuksia
Tuotteen hoito
Käytettyjen paristojen/akkujen kierrätys
Vaihda paristot/akut, kun niissä ei pysy enää varausta. Käytetyt paristot/akut ovat arvokasta
raaka-ainetta. Kierrätä käytetyt paristot/akut paikallisten jätehuolto-ohjeiden mukaisesti.
Muistikortit
Käyttöä koskevat varotoimet
• Käytä vain Secure Digital -muistikortteja (A173).
• Noudata muistikortin ohjeissa kuvattuja varotoimia.
• Älä laita muistikorttiin tarroja.
Alustaminen
• Älä alusta muistikorttia tietokoneella.
• Muista alustaa aikaisemmin muissa laitteissa käytetyt muistikortit tässä kamerassa, ennen kuin
käytät niitä ensimmäisen kerran. Suosittelemme uusien muistikorttien alustamista tässä
kamerassa ennen niiden käyttöä.
• Huomaa, että alustaminen poistaa pysyvästi kaikki kuvat ja muut tiedot muistikortista.
Kopioi kuvat, jotka haluat pitää, ennen muistikortin alustamista.
• Jos viesti Korttia ei ole alustettu. Alusta kortti? tulee näyttöön, kun kameraan kytketään virta,
muistikortti on alustettava. Jos kortissa on tietoja, joita et halua poistaa, valitse Ei. Kopioi
tarvittavat tiedot esimerkiksi tietokoneeseen. Jos haluat alustaa muistikortin, valitse Kyllä.
Näkyviin tulee vahvistusikkuna. Aloita alustaminen painamalla k-painiketta.
• Älä suorita seuraavia toimintoja alustamisen, muistikortin tietojen kirjoituksen tai poiston tai
tietokoneeseen tehtävän tiedonsiirron aikana. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa
johtaa tietojen katoamiseen tai kameran tai muistikortin vahingoittumiseen.
- Akkutilan/muistikorttipaikan kannen avaus tai muistikortin tai paristojen/akkujen poisto/asetus
- Virran katkaisu kamerasta
- Verkkolaitteen irrotus
154
Teknisiä huomautuksia
Tuotteen hoito
Puhdistus ja säilytys
Puhdistus
Älä käytä alkoholia, ohenteita tai muita haihtuvia kemikaaleja.
Objektiivi
Vältä koskemasta lasiosiin sormin. Poista pöly tai nukka puhaltimella (yleensä pieni
väline, joka puhaltaa ilmaa, kun toisessa päässä olevaa kumista palloa puristetaan).
Jos objektiivissa on sormenjälkiä, rasvaa tai muita tahroja, jotka eivät irtoa
puhaltimella, pyyhi objektiivi varovasti pehmeällä liinalla pyörivin liikkein, jotka
suuntautuvat objektiivin keskeltä reunoja kohti. Jos tahrat eivät edelleenkään
lähde, puhdista objektiivi linssinpuhdistusaineella kevyesti kostutetulla liinalla.
Näyttö
Poista pöly tai nukka puhaltimella. Poista sormenjäljet ja muut tahrat näytöstä
pyyhkimällä se pehmeällä, kuivalla liinalla. Varo painamasta näyttöä.
Runko
Poista rungosta pöly, lika ja hiekka puhaltimella ja pyyhi se sitten kevyesti
pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun olet käyttänyt kameraa rannalla tai hiekkaisessa tai
pölyisessä paikassa, pyyhi hiekka, pöly tai suola pois kuivalla liinalla, jota olet
hieman kostuttanut puhtaalla vedellä, ja kuivaa huolellisesti. Huomaa, että
kameran sisään päässyt lika voi aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei korvaa.
Säilytys
Poista paristot/akut, jos kameraa ei aiota käyttää pitkään aikaan. Estä kameran
homehtuminen ottamalla se esiin säilytyspaikasta vähintään kerran kuukaudessa.
Kytke kameraan virta ja laukaise suljin muutamia kertoja, ennen kuin laitat kameran takaisin
säilytyspaikkaan. Älä säilytä kameraa
• paikoissa, joissa ilmanvaihto on huono tai kosteus on yli 60%
• yli 50°C:n tai alle –10°C:n lämpötiloissa
• lähellä voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavia laitteita, kuten televisioita tai
radioita.
155
Teknisiä huomautuksia
Puhdistus ja säilytys
Virheilmoitukset
Jos näkyviin tulee virheilmoitus, katso tiedot seuraavasta taulukosta.
Näyttö
Akku on kuumentunut.
Kameran virta katkaistaan.
A
Syy/ratkaisu
Kameran virta katkeaa automaattisesti. Odota kameran
tai akun jäähtymistä ennen käytön jatkamista.
–
Muistikortissa kirjoituksen
esto.
Muistikortin kirjoitussuojauskytkin on lukitusasennossa.
Siirrä kirjoitussuojauskytkin kirjoitusasentoon.
–
Korttia ei voida käyttää
Muistikorttia luettaessa tapahtui virhe.
• Käytä hyväksyttyä muistikorttia.
• Tarkista, että liittimet ovat puhtaat.
• Tarkista, että muistikortti on asetettu oikein.
11, 173
Muistikorttia ei ole alustettu kamerassa käytettäväksi.
Alustaminen poistaa kaikki tiedot muistikortilta. Jos
haluat tehdä kuvista kopioita, muista valita Ei ja tallentaa
kuvat tietokoneelle tai muuhun tallennusvälineeseen
ennen muistikortin alustamista. Alusta muistikortti
valitsemalla Kyllä ja painamalla k-painiketta.
154
Kameran virta katkaistaan
ylikuumentumisen
ehkäisemiseksi.
Korttia ei voida lukea.
Korttia ei ole alustettu.
Alusta kortti?
Muisti lopussa
Kuvaa ei voi tallentaa.
Kuvaa ei voi muokata.
Poista kuvia tai aseta kameraan uusi muistikortti.
11, 21
Kuvaa tallennettaessa tapahtui virhe.
Aseta kameraan uusi muistikortti tai alusta muistikortti tai
sisäinen muisti.
143
Kamera on käyttänyt kaikki tiedostonumerot.
Aseta kameraan uusi muistikortti tai alusta muistikortti tai
sisäinen muisti.
143
Kopion tallentamiseen ei ole riittävästi tilaa.
Poista kohteesta kuvia.
21
Tarkista, että kuvia voi muokata.
74, 163
156
Teknisiä huomautuksia
Virheilmoitukset
Näyttö
A
Syy/ratkaisu
Ei voi tallentaa elokuvaa.
Elokuvaa muistikortille tallennettaessa tapahtui
aikakatkaisuvirhe.
Käytä muistikorttia, jonka kirjoitusnopeus on suurempi.
Muistissa ei kuvia
Kameran sisäisessä muistissa tai muistikortissa ei ole
kuvia.
• Poista muistikortti, jos haluat toistaa kameran
sisäisessä muistissa olevia kuvia.
• Valitse toistovalikossa Kopioi painamalla
d-painiketta, niin voit kopioida kameran sisäiseen
muistiin tallennetut kuvat muistikortille.
82, 173
12
132
Tiedostoa ei ole luotu tai muokattu tällä kameralla.
Tiedostoa ei voi katsella tällä kameralla.
Katsele tiedostoa tietokoneella tai laitteella, jolla tiedosto
on luotu tai jolla sitä on muokattu.
–
Kaikki kuvat piilossa
Diaesitystä jne. varten ei ole kuvia.
130
Kuvaa ei voida poistaa.
Kuva on suojattu.
Poista suojaus.
131
Nosta salama.
Salamavalo on laskettu alas.
Nosta salama, kun kuvaat Yömuotokuva- tai Vastavalo
(kun HDR-asetuksena on Pois) -kuvausohjelmalla.
38, 52
Sammuta kamera ja
käynnistä kamera
uudelleen.
Irrota objektiivin suojus, sammuta kamera ja käynnistä
kamera uudelleen.
Jos virhe toistuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun Nikon-huoltoon.
10, 159
Viestintävirhe
Tulostinyhteydessä tapahtui virhe.
Katkaise kamerasta virta ja kytke USB-kaapeli uudelleen.
95
Järjestelmävirhe
Kameran virtapiireissä tapahtui virhe.
Katkaise kamerasta virta, poista paristot/akut, aseta ne
takaisin ja kytke virta. Jos virhe toistuu, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoon.
159
Tulostusvirhe: tarkista
tulostimen tila.
Kun olet ratkaissut ongelman, jatka tulostusta
valitsemalla Jatka ja painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe: tarkista
paperi.
Aseta tulostimeen tarvittavan kokoista paperia ja jatka
tulostusta valitsemalla Jatka ja
painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe: paperitukos.
Poista juuttunut paperi ja jatka tulostusta valitsemalla
Jatka ja painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe: ei paperia.
Aseta tulostimeen tarvittavan kokoista paperia ja jatka
tulostusta valitsemalla Jatka ja
painamalla k-painiketta.*
–
Tiedostossa ei kuvatietoja
157
Teknisiä huomautuksia
Virheilmoitukset
Näyttö
A
Syy/ratkaisu
Tulostinvirhe: tarkista
muste.
Tulostimen mustekasetissa on ongelma.
Tarkista muste ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka ja
painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe: muste
loppu.
Vaihda mustekasetti ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka
ja painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe: virheellinen
tiedosto.
Tulostettavassa kuvatiedostossa on ongelma.
Peruuta tulostus valitsemalla Peruuta ja painamalla
k-painiketta.
–
* Katso lisätietoja tulostimen käyttöohjeista.
158
Teknisiä huomautuksia
Virheilmoitukset
Vianmääritys
Jos kamera ei toimi odotetulla tavalla, tutki seuraavaa tavanomaisten ongelmien luetteloa,
ennen kuin otat yhteyden jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoon.
Virransaantiin, näyttöön ja asetuksiin liittyvät ongelmat
Ongelma
A
Syy/ratkaisu
Kamera on päällä,
mutta ei reagoi.
• Odota tallennuksen päättymistä.
• Jos ongelma ei katoa, kytke kamera pois päältä.
Jos kamerasta ei katkea virta, irrota akut tai paristot ja aseta ne
takaisin paikalleen, tai jos käytät verkkolaitetta, irrota ja kytke
verkkolaite uudelleen.
Huomaa, että parhaillaan tallennettavat tiedot häviävät,
mutta virtalähteen irrottaminen ja uudelleen kytkeminen ei
vaikuta jo tallennettuihin tietoihin.
–
Kameraa ei voi
käynnistää.
Paristot/akut ovat tyhjentyneet.
11, 153
19
Kamerasta katkeaa
virta varoittamatta.
• Kamera säästää virtaa katkaisemalla virran automaattisesti
(automaattinen virrankatkaisutoiminto).
• Kamera ja paristot/akut eivät ehkä toimi asianmukaisesti
matalissa lämpötiloissa.
• Kamera on sisältä kuuma. Älä kytke kameraan virtaa, ennen
kuin sen sisäosat ovat jäähtyneet. Yritä sitten kytkeä virta
uudelleen.
14
19
Näyttö on pimeä.
• Kameraan ei ole kytketty virtaa.
• Kamera säästää virtaa katkaisemalla virran automaattisesti
(automaattinen virrankatkaisutoiminto).
• Salaman merkkivalo vilkkuu, kun salama latautuu. Odota,
kunnes lataus on valmis.
• Kamera on kytketty televisioon tai tietokoneeseen.
• Kamera ottaa kuvia Kirkastava
päällekk.valotus -kuvausohjelmalla.
Kamera
kuumentuu.
Kamera saattaa kuumentua, jos esimerkiksi elokuvien
kuvaaminen jatkuu pitkään tai jos kameraa käytetään kuumissa
olosuhteissa. Tämä on normaalia.
Näyttöä on vaikea
nähdä.
• Ympäristö on liian kirkas.
- Siirry hämärämpään paikkaan.
• Säädä näytön kirkkautta.
159
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
153
–
–
–
–
–
–
138
Ongelma
A
Syy/ratkaisu
• Jos kameran kelloa ei ole asetettu, O vilkkuu kuvausnäytössä
ja ennen kellon asettamista tallennettujen kuvien
päiväyksenä on ”00/00/0000 00:00” ja elokuvien päiväyksenä
”01/01/2016 00:00”. Valitse oikea aika ja päiväys asetusvalikon
Aikavyöhyke ja päiväys -asetuksista.
• Kameran kello ei ole yhtä tarkka kuin rannekellot tai tavalliset
kellot. Vertaa ajoittain kameran kelloa tarkempaan kelloon ja
aseta se tarvittaessa uudelleen aikaan.
4, 136
Näytössä ei näy
mitään tietoja.
Kuvaustiedot ja kuvan tiedot on voitu poistaa näkyvistä.
Paina k-painiketta, kunnes tiedot tulevat näkyviin.
4
Päivämääräleima
ei ole käytettävissä.
Aikavyöhyke ja päiväys -asetusta ei ole määritetty
asetusvalikossa.
136
Päivämäärää ei
leimata kuviin, vaikka
Päivämääräleima
on käytössä.
• Käytössä oleva kuvaustila ei tue
Päivämääräleima -toimintoa.
• Päivämäärää ei voi leimata elokuviin.
139
Kellon akku on tyhjä. Kaikki asetukset on palautettu
oletusarvoihin. Määritä kameran asetukset uudelleen.
• Sisäisen kellon akku antaa virtaa kameran kellolle ja säilyttää
tietyt asetukset. Kellon akun latausaika on noin 10 tuntia
paristojen asennuksesta tai verkkolaitteen (saatavana
erikseen) kytkemisestä kameraan, ja kellon akku toimii useita
päiviä kameran paristojen irrottamisen jälkeen.
–
Kun Autom. tarkennustila -asetuksena on Kokoaikainen AF
tai jos käytössä ovat tietyt kuvaustilat, kamerasta saattaa kuulua
tarkennusääni.
33, 126
O vilkkuu
ruudussa.
Tallennuksen
päivämäärä ja
kellonaika eivät ole
oikeat.
Aikavyöhykkeen ja
päiväyksen
asetusnäyttö tulee
näkyviin, kun
kameraan
kytketään virta.
Kameran asetukset
palautuvat
perusasetuksiin.
Kamerasta kuuluu
ääni.
Kuvaukseen liittyvät ongelmat
Ongelma
A
Syy/ratkaisu
Kuvaustilaan
siirtyminen ei
onnistu.
Irrota HDMI-kaapeli tai USB-kaapeli.
92
• Kun kamera on toistotilassa, paina c-painiketta, laukaisinta tai
b (e) -painiketta.
• Kun valikot ovat näkyvissä, paina d-painiketta.
• Salaman merkkivalo vilkkuu, kun salama latautuu.
• Paristot/akut ovat tyhjentyneet.
2, 20
Kuvien otto tai
elokuvien tallennus
ei onnistu.
160
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
103
52
11, 153
Ongelma
A
Syy/ratkaisu
Kamera ei pysty
tarkentamaan.
• Kohde on liian lähellä. Yritä kuvata käyttämällä autom.
kuvausohjelma -tilaa, Lähikuva-kuvausohjelmaa tai
makrotilaa.
• Kohteeseen on vaikeaa tarkentaa.
• Aseta asetusvalikossa Tarkennusapu-asetukseksi
Automaattinen.
• Katkaise kamerasta virta ja kytke se takaisin.
33, 37,
40, 51,
56
62
140
Kuvat ovat
epätarkkoja.
• Käytä salamaa.
• Käytä suurempaa ISO-herkkyyden arvoa.
• Ota Valokuva-VR käyttöön valokuvia otettaessa. Ota
Elokuva-VR käyttöön elokuvia tallennettaessa.
• Käytä jalustaa, jotta kamera pysyy paikallaan (itselaukaisimen
käyttö samaan aikaan on tehokkaampaa).
52
115
127,
140
54
Salamalla otetuissa
kuvissa on kirkkaita
pisteitä.
Salama heijastuu ilmassa leijuvista hiukkasista. Laske salama.
19, 52
Salama ei välähdä.
• Salamavalo on laskettu alas.
• Valittuna on salaman käyttöä rajoittava kuvausohjelma.
• Käytössä on toiminto, joka rajoittaa salaman käyttöä.
19, 52
64
66
Digitaalizoomaus ei
toimi.
• Digitaalizoomaus on Pois asetusvalikossa.
• Digitaalizoomausta ei voi käyttää tiettyjen kuvastilojen kanssa
tai tiettyjä asetuksia käytettäessä muissa toiminnoissa.
141
67, 141
Kuvatila ei ole
käytettävissä.
Käytössä on toiminto, joka rajoittaa toiminnon Kuvatila
käyttöä.
66
Ääntä ei kuulu, kun
suljin laukaistaan.
• Pois Asetusvalikon kohdan Ääniasetukset Sulkimen
ääni-asetukseksi on valittu . Joissakin kuvaustiloissa ei kuulu
ääntä, vaikka asetukseksi on valittu Päällä.
• Älä peitä kaiutinta.
Tarkennusapuvalo
ei syty.
Pois on valittu asetusvalikon kohdan Tarkennusapu
asetukseksi. Tarkennusalueen sijainnin tai valitun kuvaustilan
mukaan tarkennusapuvalo ei ehkä syty, vaikka Automaattinen
on valittuna.
161
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
–
141
3
140
Ongelma
A
Syy/ratkaisu
Kuvissa näkyy
häntimistä.
Objektiivi on likainen. Puhdista objektiivi.
155
Värit eivät ole
luonnollisia.
Valkotasapainoa tai värisävyä ei ole säädetty oikein.
40, 111
Kuvassa esiintyy
satunnaisia
kirkkaita
kuvapisteitä
(kohinaa).
Kohde on tumma, ja suljinaika on liian pitkä tai ISO-herkkyys on
liian korkea. Kohinaa voi vähentää seuraavilla tavoilla:
• Käyttämällä salamaa
• Valitsemalla pienemmän ISO-herkkyysasetuksen
52
115
Kuvat ovat liian
tummia
(alivalottuneita).
• Salama on laskettu tai valittuna on kuvaustila, jossa salaman
käyttöä on rajoitettu.
• Jokin peittää salaman.
• Kohde on salaman käyttöetäisyyden ulkopuolella.
• Säädä valotuksen korjausta.
• Käytä suurempaa ISO-herkkyyttä.
• Kohde on vastavalossa. Valitse Vastavalo-kuvausohjelma tai
nosta salama ja aseta salamatilaksi X (täytesalama).
19, 52,
64
17
170
57
115
38, 52
Kuvat ovat liian
vaaleita
(ylivalottuneita).
Säädä valotuksen korjausta.
57
Odottamattomia
tuloksia, kun salaman
asetuksena on
V (automaattisalama
ja punasilmäisyyden
vähennys).
Valitse jokin muu kuvaustila kuin Yömuotokuva, vaihda
salamatilaksi jokin muu kuin V (automaattisalama ja
punasilmäisyyden vähennys) ja yritä kuvata uudelleen.
52, 64
Ihonvärit eivät ole
tasaiset.
• Joissakin kuvausolosuhteissa kasvojen ihonväriä ei tasoiteta.
• Jos kuvassa on vähintään neljät kasvot, käytä toistovalikon
kohdan Glamour-muokkaus toimintoa Ihon tasoitus.
62
76
Kuvien
tallentaminen vie
aikaa.
Seuraavissa tilanteissa kuvien tallentaminen voi viedä tavallista
enemmän aikaa:
• Kohinan vähennys on käytössä esimerkiksi kuvattaessa
vähäisessä valossa.
• Salamatilana on V (automaattisalama ja punasilmäisyyden
vähennys).
• Kuvattaessa Yömaisema-, Yömuotokuva- tai Vastavalo
(kun HDR-asetuksena on Päällä) -kuvausohjelmalla.
• Kuvattaessa käytetään ihon tasoitus -toimintoa.
• Sarjakuvaustila on käytössä.
162
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
–
53
37, 38
48, 62
113
Toistoon liittyvät ongelmat
Ongelma
A
Syy/ratkaisu
Tiedostoa ei voi
toistaa.
• Tällä kameralla ei ehkä voi toistaa kuvia, jotka on tallennettu
toisenmerkkisellä tai -mallisella digitaalikameralla.
• Tällä kameralla ei voi toistaa elokuvia, jotka on tallennettu
toisenmerkkisellä tai -mallisella digitaalikameralla.
• Tällä kameralla ei ehkä voi toistaa tietoja, joita on muokattu
tietokoneella.
–
Kuvaa ei voi
lähentää.
• Toiston zoomausta ei voi käyttää elokuviin.
• Zoomattaessa pienikokoista kuvaa näytössä näkyvä
suurennussuhde voi olla toinen kuin kuvan todellinen
suurennussuhde.
• Tällä kameralla ei ehkä voi lähentää kuvia, jotka on otettu
toisenmerkkisellä tai -mallisella digitaalikameralla.
–
Kuvia ei voi
muokata.
• Joitakin kuvia ei voi muokata. Kertaalleen muokattuja kuvia ei
ehkä voida muokata uudelleen.
• Muistikortilla tai sisäisessä muistissa ei ole riittävästi vapaata
tilaa.
• Kameralla ei voi muokata toisilla kameroilla otettuja kuvia.
• Kuvissa käytettäviä muokkaustoimintoja ei voi käyttää
elokuvissa.
Kuvaa ei voi kiertää.
Kameralla ei voi kiertää kuvia, jotka on otettu toisenmerkkisellä
tai -mallisella digitaalikameralla.
163
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
45, 74
–
–
–
–
Ulkoisiin laitteisiin liittyvät ongelmat
Ongelma
Langattoman
yhteyden
muodostaminen
älylaitteeseen ei
onnistu.*
164
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
A
Syy/ratkaisu
• Katso ”Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen
(SnapBridge)” langattoman yhteyden ensimmäisen
muodostuksen yhteydessä.
• Katso myös ”Jos yhteys epäonnistuu”.
• Jos langaton yhteys on muodostettu, suorita seuraavat
toimet.
- Katkaise kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen.
- Käynnistä SnapBridge-sovellus uudelleen.
- Peruuta yhteys ja muodosta yhteys sitten uudelleen.
• Tarkista kameran Verkkovalikko-asetukset.
- Aseta Lentokonetila -asetukseksi Pois.
- Aseta Bluetooth M Yhteys -asetukseksi Käytössä.
• Jos kamera on rekisteröity kahteen tai useampaan
älylaitteeseen, valitse yhdistettävä älylaite kamerassa
kohdassa Verkkovalikko M Bluetooth M Pariliitetyt
laitteet. Jos SnapBridge-sovelluksessa on rekisteröity kaksi
tai useampia kameroita, vaihda yhteys sovelluksessa.
• Käytä riittävästi ladattua akkua.
• Aseta kameraan muistikortti, jossa on riittävästi vapaata tilaa.
• Irrota HDMI-kaapeli tai USB-kaapeli.
• Ota käyttöön Bluetooth-, Wi-Fi- ja sijaintitietotoiminnot
älylaitteessa.
• SnapBridge-sovelluksen välilehdessä A M Auto link
options (Automaattisen linkin asetukset) M ota
käyttöön Auto link (Automaattinen linkki). Jos se on pois
käytöstä, Download pictures (Lataa kuvat)- ja Remote
Photography (Etävalokuvaus)-toimintoja voi käyttää,
mutta kuvia ei voi ladata automaattisesti.
23
28
31
–
31
134
135
–
11
92
–
–
Ongelma
Kuvia ei voi ladata
älylaitteeseen,
johon on
muodostettu
langaton yhteys
SnapBridgesovelluksella.*
A
Syy/ratkaisu
• Tee alla kuvatut toimet, kun kuvat ladataan palvelimelle
automaattisesti.
- Aseta Verkkovalikko M Lähetä kuvauksen aikana M
Valokuvat -asetukseksi kamerassa Kyllä.
- SnapBridge-sovelluksen välilehdessä A M Auto link
options (Automaattisen linkin asetukset) M ota
käyttöön Auto link (Automaattinen linkki).
- SnapBridge-sovelluksen välilehdessä A M Auto link
options (Automaattisen linkin asetukset) M ota
käyttöön Auto download (Automaattinen lataus).
- Jos Verkkovalikko M Bluetooth M Lähetä
sammutettuna -asetukseksi kamerassa on asetettu Pois,
kytke kameran virta tai vaihda asetukseksi Päällä.
• Et ehkä pysty lataamaan kuvia tai lataus saattaa peruuntua,
kun kameraa käytetään.
• Kameran tilasta riippuen et välttämättä pysty lataamaan
kuvia tai lataus saattaa peruuntua.
• Katso myös ”Jos kuvien lataus ei onnistu”.
134
–
–
135
–
31
31
Etävalokuvaus ei ole
mahdollista
älylaitteesta, johon on
muodostettu langaton
yhteys SnapBridgesovelluksella.*
• Etävalokuvaus ei ole mahdollista, jos sisäisessä muistissa tai
muistikortissa ei ole vapaata tilaa. Poista tarpeettomia kuvia
tai aseta kameraan muistikortti, jolla on riittävästi vapaata
tilaa.
• Etävalokuvaus ei välttämättä ole mahdollista, kun kameraa
käytetään.
• Mahdollisuus käyttää etävalokuvausta riippuu kameran
tilasta.
Et voi ladata
valokuvia
alkuperäisessä
koossa SnapBridgesovelluksessa.*
Kameran Lähetä kuvauksen aikana - ja Merkitse
ladattavaksi -toiminnoissa ladattavissa olevien kuvien koko on
rajoitettu 2 megapikseliin. Jos haluat ladata valokuvia
alkuperäisessä koossa, käytä SnapBridge-sovelluksen toimintoa
Download pictures (Lataa kuvat).
–
Kuvia ei näytetä
televisiossa.
• Tietokone tai tulostin on liitetty kameraan.
• Muistikortilla ei ole kuvia.
• Poista muistikortti, jos haluat toistaa kameran sisäisessä
muistissa olevia kuvia.
–
–
12
165
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
–
–
31
Ongelma
Nikon Transfer 2 ei
käynnisty, kun
kamera kytketään
tietokoneeseen.
A
Syy/ratkaisu
•
•
•
•
•
Kameran virtaa ei ole kytketty.
Paristot/akut ovat tyhjentyneet.
USB-kaapelia ei ole kytketty oikein.
Tietokone ei tunnista kameraa.
Tietokonetta ei ole asetettu käynnistämään Nikon Transfer 2 ohjelmistoa automaattisesti. Katso lisätietoja Nikon Transfer 2
-ohjelmistosta ViewNX-i-ohjelmiston sisältämistä ohjeista.
–
92
92, 99
–
–
Tulostettavia kuvia
ei näy.
• Muistikortilla ei ole kuvia.
• Poista muistikortti, jotta voit tulostaa kameran sisäisessä
muistissa olevia kuvia.
–
12
Paperikoon
valitseminen
kamerasta ei
onnistu.
Paperikokoa ei voida valita kamerasta seuraavissa tilanteissa,
vaikka käytössä olisi PictBridge-yhteensopiva tulostin. Valitse
paperikoko tulostimessa.
• Tulostin ei tue kameralla määritettyjä paperikokoja.
• Tulostin valitsee paperikoon automaattisesti.
–
* Katso ”Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen (SnapBridge)” (A23) ja SnapBridge onlineohje.
166
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
Tiedostojen nimet
Kamera nimeää kuva- tai elokuvatiedostot seuraavasti:
Tiedoston nimi: DSCN 0001 .JPG
(1) (2) (3)
(1) Tunniste
Ei näy kameran näytössä.
• DSCN: Alkuperäiset valokuvat, elokuvat ja elokuvia muokkaamalla
luodut valokuvat
• SSCN: Pikkukuvien kopiot
• RSCN: Rajatut kopiot
• FSCN: Kuvat, jotka on luotu jollakin muulla kuvanmuokkaustoiminnolla
kuin rajaus ja pikkukuva, sekä elokuvat, jotka on luotu elokuvien
muokkaustoiminnolla.
(2) Tiedoston
numero
Annetaan nousevassa järjestyksessä alkaen numerosta ”0001” ja päättyen
numeroon ”9999”.
(3) Pääte
Osoittaa tiedostomuodon.
• .JPG: Valokuvat
• .MP4: Elokuvat
167
Teknisiä huomautuksia
Tiedostojen nimet
Lisävarusteet
Akkulaturi, akut*
• MH-73 akkulaturi (sisältää neljä EN-MH2 Ni-MH -akkua)
• Vara-akut: EN-MH2-B4 Ni-MH-akut (neljän EN-MH2-akun sarja)
Verkkolaite
EH-67/EH-67s Verkkolaite
AV-kaapeli
EG-CP16-AV-kaapeli
Käsihihna
AH-CP1-käsihihna
* Kun käytät kamerassa EN-MH2-Ni-MH-akkuja, lataa akut neljä akkua kerrallaan
MH-73-akkulaturilla. Älä lataa samanaikaisesti akkuja, joissa on jäljellä eri määrä varausta (A153).
EN-MH1-Ni-MH-akkuja ei voi käyttää.
Saatavuus voi vaihdella alueittain tai maittain.
Katso uusimmat tiedot verkkosivustostamme tai esitteistämme.
168
Teknisiä huomautuksia
Lisävarusteet
Tekniset tiedot
Nikon COOLPIX B500 -digitaalikamera
Tyyppi
Pienikokoinen digitaalikamera
Tehollisten kuvapisteiden
lukumäärä
16,0 miljoonaa (kuvankäsittely saattaa vähentää tehollisten
kuvapisteiden lukumäärää)
Kuvakenno
1/2,3 tuuman CMOS-kenno, yhteensä noin 16,76 miljoonaa
kuvapistettä
Objektiivi
NIKKOR-objektiivi, 40-kertainen optinen zoomaus
Polttoväli
4.0–160 mm (kuvakulma vastaa 22.5–900 mm:n objektiivia
35mm:n kinokoossa [135])
Aukkoarvo
f/3–6.5
Rakenne
12 elementtiä 9 ryhmässä (3 ED-linssielementtiä)
Digitaalizoomauksen
suurennus
Enintään 4× (kuvakulma vastaa noin 3600 mm:n objektiivia
35mm:n [135] kinokoossa)
Tärinänvaimennus
Objektiivin siirto (valokuvat)
Objektiivin siirto ja elektroninen VR (elokuvat)
Automaattitarkennus
Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus
Objektiivin tarkennusalue
• [W]: Noin 30 cm –∞, [T]: Noin 3,5 m –∞
• Makrotila: Noin 1 cm –∞ (laajakulma-asetus)
(Etäisyydet mitattu objektiivin etupinnan keskipisteestä)
Tarkennusalueen valinta
Kasvotarkennus, manuaalinen ja 99 tarkennusaluetta, keskusta,
kohteen seuranta, kohteen hakeva AF
Näyttö
7,5 cm:n (3 tuuman) noin 921 000 pisteen laajan katselukulman
TFT-nestekidenäyttö, jossa heijastamaton pinnoite ja
5 kirkkausvaihtoehtoa, kallistettavissa noin 85° alaspäin ja noin 90°
ylöspäin
Kuva-ala (kuvaustila)
Noin 99% vaakasuunnassa ja pystysuunnassa (lopulliseen
kuvaan verrattuna)
Kuva-ala (toistotila)
Noin 99% vaakasuunnassa ja pystysuunnassa (lopulliseen
kuvaan verrattuna)
Tallennus
Tallennusväline
Sisäinen muisti (noin 20 Mt), SD-/SDHC-/SDXC-muistikortti
Tiedostojärjestelmä
DCF- ja Exif 2.3 -yhteensopiva
Tiedostomuodot
Valokuvat: JPEG
Elokuvat: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, ääni: AAC stereo)
169
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
Kuvakoko
(kuvapisteet)
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO-herkkyys (vakioherkkyys)
• ISO 125–1 600
• ISO 3 200, 6 400 (käytettävissä automaattisessa tilassa)
16M (suuri) [4 608 × 3 456P]
16M [4 608 × 3 456]
8M [3 264 × 2 448]
4M [2 272 × 1 704]
2M [1 600 × 1 200]
VGA [640 × 480]
16:9 [4 608 × 2 592]
1:1 [3 456 × 3 456]
Valotus
Mittaustila
Matriisi, keskustapainotteinen (digitaalizoomaus alle 2×), piste
(digitaalizoomaus 2× tai enemmän)
Valotussäätö
Ohjelmoitu automaattivalotus ja valotuksen korjaus
(–2,0 – +2,0 EV 1/3 EV:n välein)
Suljin
Nopeus
Aukko
Etäisyys
Mekaaninen ja elektroninen CMOS-suljin
• 1/1500–1 s
• 1/4000 s (nopeutetun sarjakuvauksen enimmäisnopeus)
• 25 s (Tähtiraidat Kirkastava päällekk.valotus kuvausohjelmassa)
Elektronisesti ohjattu harmaasuotimen (–2 AV) valinta
2 aukkoasetusta (f/3 ja f/6 [W])
Itselaukaisin
• 10 s, 2 s
• 5 s (omakuva-ajastin)
Salama
Etäisyys (noin)
(Herkkyys:
Automaattinen)
Salaman ohjaus
[W]: 0,5–6,9 m
[T]: 3,5 m
Automaattinen TTL-salama ja esisalamapeilaus
Liitäntä
USB-liitäntä
Hi-Speed USB
• Direct Print -tuki (PictBridge)
• ääni/video-lähtöliitäntä (NTSC tai PAL voidaan valita)
HDMI-lähtöliitäntä
HDMI-mikroliitäntä (tyyppi D)
tasavirtatuloliitin
Tuotteelle EH-67/EH-67s Verkkolaite (saatavana erikseen)
170
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
Wi-Fi (Langaton lähiverkko)
Standardit
IEEE 802.11b/g (langattoman lähiverkon standardiprotokolla)
Käyttötaajuus
2412–2462 MHz (1–11 kanavaa)
Todennus
Avoin järjestelmä, WPA2-PSK
Bluetooth
Tiedonsiirtoprotokollat
Bluetooth-määrityksen versio 4.1
Tuetut kielet
Arabia, bengali, bulgaria, englanti, espanja, hindi, hollanti,
indonesia, italia, japani, kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen),
korea, kreikka, marathi, norja, persia, portugali (Euroopan ja
Brasilian), puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, serbia, suomi,
tamil, tanska, telugu, thai, tšekki, turkki, ukraina, unkari, venäjä,
vietnam
Virtalähteet
•
•
•
•
Neljä LR6/L40-alkaliparistoa (AA-koko)
Neljä FR6/L91-litiumparistoa (AA-koko)
Neljä EN-MH2 Ni-MH-akut (saatavana erikseen)
EH-67/EH-67s Verkkolaite (saatavana erikseen)
Akun kesto1
Valokuvat
• Noin 600 kuvaa alkaliparistoja käytettäessä
• Noin 1240 kuvaa litiumparistoja käytettäessä
• Noin 750 kuvaa EN-MH2-akkuja käytettäessä
Elokuvan tallennus
(todellinen akun kesto
tallennusta varten)2
Jalustakierre
• Noin 1 h 30 min alkaliparistoja käytettäessä
• Noin 4 h 30 min litiumparistoja käytettäessä
• Noin 2 h 35 min EN-MH2-akkuja käytettäessä
Mitat (L × K × S)
Noin 113,5 × 78,3 × 94,9 mm (ei sisällä ulkonevia osia)
Paino
Noin 542 g (LR6/L40 [AA-koko] alkaliparistojen ja muistikortin
kanssa)
1/4 (ISO 1222)
Käyttöympäristö
Lämpötila
0–40°C
Kosteus
85% tai vähemmän (ei tiivistymistä)
• Kaikki mittaukset on tehty kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n (Camera and Imaging
Products Association) standardien tai ohjeiden mukaisesti.
171
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
1
2
Akun/paristojen kestossa ei huomioida SnapBridgen käyttöä, ja se saattaa vaihdella
käyttöolosuhteiden mukaan, mukaan lukien lämpötila, kuvien välinen aikaväli ja valikoiden ja
kuvien näyttöaika. Mukana toimitetut paristot on tarkoitettu vain koekäyttöön. Litiumparistoja
koskevat luvut on mitattu kaupallisesti saatavilla FR6/L91 (AA-koko) Energizer®
Ultimate -litiumparistoilla.
Yksittäisten elokuvatiedostojen koko voi olla enintään 4 Gt tai niiden pituus voi olla enintään
29 minuuttia. Tallentaminen voi päättyä ennen näiden rajojen saavuttamista, jos kameran
lämpötila on korkea.
• Nikon ei ota vastuuta tässä käyttöoppaassa mahdollisesti olevista virheistä.
• Tuotteen ulkoasuun ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta.
172
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
Mahdolliset muistikortit
Kamerassa voidaan käyttää SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja.
• Suosittelemme elokuvien tallennukseen muistikortteja, joiden SD-nopeusluokka on
vähintään 6. Elokuvan tallennus voi keskeytyä odottamatta, jos käytetyn muistikortin
nopeusluokka on tätä pienempi.
• Kortinlukijaa käytettäessä on varmistettava, että se on yhteensopiva muistikortin kanssa.
• Kysy valmistajalta tietoja ominaisuuksista, toiminnasta ja käyttörajoituksista.
Tietoja tavaramerkeistä
• Windows on Microsoft Corporationinin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja Nikon Corporation käyttää niitä lisenssillä.
• Apple®, App Store®, Apple-logot, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® ja iBooks
ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Android-robotti on kopioitu tai muokattu Googlen luomasta ja jakamasta
alkuperäistyöstä. Sen käyttö on Creative Commons Nimeä 3.0 -lisenssin mukaista.
• iOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä.
• Adobe, Adobe-logo ja Reader ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• SDXC-, SDHC- ja SD-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
• PictBridge on tavaramerkki.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• N-Mark on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
• Kaikki muut tässä käyttöohjeessa ja muissa Nikon-tuotteen mukana toimitetuissa
dokumenteissa mainitut kauppanimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
173
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad
may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Tämä tuote on lisensoitu AVC Patent Portfolio License alaisena kuluttajan henkilökohtaiseen
ja ei-kaupalliseen käyttöön. Tuotetta voi käyttää (i) AVC-standardin mukaisen videokuvan
(”AVC-video”) koodaukseen ja/tai (ii) AVC-videon koodauksen purkuun, jos videon on
koodannut kuluttaja henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön ja/tai se on hankittu
videoiden toimittajalta, jolla on lupa AVC-videoiden levittämiseen. Muita käyttötarkoituksia
varten ei myönnetä suoraa tai epäsuoraa lupaa.
Lisätietoja saa MPEG LA, L.L.C:ltä.
Katso http://www.mpegla.com.
FreeType -Lisenssi (FreeType2)
Osia tästä ohjelmistosta on suojattu FreeType Project (http://www.freetype.org)
tekijänoikeuksilla © 2012. Kaikki oikeudet pidätetään.
MIT Lisenssi (HarfBuzz)
Osia tästä ohjelmistosta on suojattu HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/
Software/HarfBuzz) tekijänoikeuksilla © 2016. Kaikki oikeudet pidätetään.
174
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
Hakemisto
Symbolit
A Automaattinen tila ......................... 33, 34
o Autom. kuvausohjelma -tila
..................................................................... 33, 36, 37
o Vastavalotila ................................ 33, 36, 38
s Luova tila ............................................ 33, 46
y Kuvausohjelma ...................... 33, 36
n Lyhytelokuvaesitystila .................... 33, 85
d Urheilutila...................................... 33, 36, 39
F Älymuotokuvatila ............................ 33, 48
e Yömuotokuvatila...................... 33, 36, 38
j Yömaisematila ............................ 33, 36, 37
c Toistotila......................................................... 20
C Listaa päiväjärjest. -tila ............................ 71
i Toiston zoomaus ................................ 20, 69
f (Laajakulma).................................................. 58
h Pienoiskuvien toisto....................... 20, 70
g (Telekuvaus) .................................................... 58
q Palautuva zoomaus -painike......... 2, 59
k Vahvista valinta -painike................ 3, 103
c Toistopainike ......................................... 3, 20
l Poistopainike ............................................ 3, 21
b (e Elokuvan tallennus) -painike
................................................................................. 3, 19
s Tiedot-painike..................................... 3, 4
m Salamapainike .................................. 2, 19, 52
d Valikkopainike.................................. 3, 103
n Itselaukaisin .......................................... 51, 54
m Salamatila.................................................. 51, 52
p Makrotila.................................................. 51, 56
o Valotuksen korjaus .......... 34, 48, 51, 57
Y N-Mark ........................................................ 2, 25
A
Aikaero.................................................................. 137
Aikavyöhyke............................................... 15, 136
Aikavyöhyke ja päiväys ........... 14, 109, 136
Akku........................................................................ 168
Akkulaturi ............................................................ 168
Akkutilan/muistikorttipaikan kansi ............ 3
Aktiivinen D-Lighting...................................... 34
Alkaliparistot.......................................................... 11
Alusta muistikortit....................... 11, 109, 143
Alustaminen.............................................. 11, 143
Asetusvalikko ......................................... 103, 136
Audio-/videotuloliitäntä ...................... 92, 93
Aukkoarvo.............................................................. 60
Auringonlasku h ............................................. 36
Autom. kuvausohjelma -tila....... 33, 36, 37
Autom. lähet. asetukset.................. 108, 134
Autom. tarkennustila
................................................. 106, 107, 119, 126
Automaattinen laukaisu................................ 41
Automaattinen tila .................................. 33, 34
Automaattinen virrankatkaisu
............................................................... 19, 109, 142
Automaattisalama ............................................ 53
Automaattitarkennus ......................... 62, 126
AV-kaapeli......................................... 92, 93, 168
B
Bluetooth ................................................. 108, 135
D
Diaesitys.................................................... 107, 130
Digitaalizoomaus ....................... 58, 109, 141
Direct Print ................................................... 92, 95
D-Lighting .................................................. 75, 107
E
Elokuvan tallennus ................................... 19, 81
Elokuvavaihtoehdot .......................... 107, 122
Elokuvavalikko....................................... 103, 122
Elokuva-VR............................................... 107, 127
Elokuvien muokkaus .............................. 89, 90
Elokuvien tallennus.................................. 19, 81
EN-MH2 ..................................................... 153, 168
Erikoistehosteet......................................... 85, 87
175
Teknisiä huomautuksia
Hakemisto
Esiasetus käsin................................................... 112
Esikuv. välimuisti ................................... 113, 114
G
Glamour-muokkaus.................... 48, 76, 107
H
HDMI-kaapeli .............................................. 92, 93
HDMI-mikroliitäntä..................................... 3, 92
HDR............................................................................ 38
Helppo panoraama -toisto......................... 45
Helppo panoraama V ......................... 36, 43
Hidastettujen elokuvien tallentaminen
........................................................................ 123, 125
Hihna......................................................................... 10
Histogrammi .................................................. 8, 57
HS-elokuva .............................................. 123, 125
Hymylaukaisin .................................................... 49
I
Ihon tasoitus........................................................ 48
Ilotulitus m................................................. 36, 40
Ilta-/aamuhämärä i...................................... 36
ISO-herkkyys ........................................... 106, 115
Itselaukaisimen merkkivalo ................... 2, 55
Itselaukaisin.................................................. 51, 54
J
Jalustakierre .................................................. 3, 171
Juhlat/sisätila f ...................................... 36, 40
Jäljellä oleva elokuvan tallennusaika
............................................................................. 81, 82
Jäljellä olevien kuvien lukumäärä
........................................................................... 17, 110
K
Kaiutin ......................................................................... 3
Kalenterinäyttö ................................................... 70
Kameran hihnan kiinnike................................. 2
Kasvojentunnistus............................................. 61
Kasvotarkennus ................................................ 116
Kertatarkennus................................................. 126
Kesäaika........................................................ 15, 137
Kieli/Language..................................... 109, 143
Kierrä kuvaa............................................. 107, 131
Kiinteän alueen autom. ............................... 115
Kirkas päällekk.valotus U................... 36, 39
Kirkkaus................................................................. 138
Kohteen hakeva AF............................... 60, 117
Kohteen seuranta................................. 117, 118
Kokoaikainen AF ............................................. 126
Kopioi.......................................................... 107, 132
Kuu L..................................................................... 42
Kuvamäärä................................................. 85, 120
Kuvan tarkastelu.............................................. 138
Kuvaselitys .............................................. 109, 144
Kuvataajuus ............................................ 107, 128
Kuvatila ...................................................... 106, 110
Kuvaus.............................................................. 17, 33
Kuvausohjelma.......................................... 33, 36
Kuvaustiedot........................................................... 4
Kuvaustila............................................................... 33
Kuvausvalikko .............................. 103, 110, 111
Kuvien muokkaus............................................. 74
L
Laajakulma ............................................................ 58
Laiteohjelmaversio............................ 109, 147
Laukaisin ............................................................ 2, 18
Lemmikkikuva O..................................... 36, 41
Lentokonetila........................................ 108, 134
Liitännän suojus........................................... 3, 92
Linnut l .............................................................. 42
Listaa päiväjärjest. -tila ................................... 71
Lisävarusteet ..................................................... 168
Litiumparistot ....................................................... 11
Liukusäädin........................................................... 34
Loitontaa kuvaa.................................................. 58
Lopeta tallennus................................................ 86
Lumi z ................................................................... 36
Luova tila ....................................................... 33, 46
Lyhytelokuvaesitystila ........................... 33, 85
Lyhytelokuvaesitystilan valikko................. 85
Lähentää kuvaa .................................................. 58
Lähikuva k ................................................ 36, 40
176
Teknisiä huomautuksia
Hakemisto
M
Maisema c .......................................................... 36
Makrotila ......................................................... 51, 56
Merkitse ladattavaksi......................... 107, 129
Mikrofoni (stereo)................................................. 2
Monivalitsin................................................... 3, 103
Muistikortti ...................................... 11, 154, 173
Muistikorttipaikka............................................... 11
Muodosta yhteys älylaitt............................ 134
Muodosta yhteys älylaitteeseen ........... 108
Muotokuva b ..................................................... 36
N
Nikkelimetallihydridiakut............................... 11
Nopeutettu sarjakuvaus.............................. 113
Nykyiset asetukset ......................................... 134
Näyttö................................................. 3, 4, 13, 155
Näytä/piilota rajausrist. ......................... 6, 138
Näytön asetukset................................ 109, 138
O
Objektiivi........................................................ 2, 169
Ohjeen näyttäminen.................................... 138
Oma kollaasi .................................. 50, 106, 120
Omakuva-ajastin............................................... 54
Optinen zoomaus............................................. 58
P
Painetaan puoliväliin...................................... 60
Painikeääni ......................................................... 141
Pakkaussuhde.................................................... 110
Palauta oletusasetukset................... 108, 135
Palauta perusas.................................... 109, 146
Paperikoko.................................................... 96, 97
Paristo/akku ........................................................... 11
Paristojen/akkujen varaustila ..................... 17
Paristotyyppi ......................................... 109, 147
Pehmeä .................................................................. 48
PictBridge...................................................... 92, 95
Pienoiskuvien toisto ............................... 20, 70
Pikamuokkaus.......................................... 75, 107
Pikatehosteet ...................................................... 74
Pikkukuva ................................................... 78, 107
Pohjustus............................................................... 48
Poista ................................................................ 21, 73
Punasilmäisyyden korjaus................ 76, 107
Punasilmäisyyden vähennys...................... 53
Päivämääräleima ................................. 109, 139
Päiväys ja aika ........................................... 14, 136
Päiväysmuoto........................................... 15, 136
R
Rajaus............................................................... 69, 79
Ranta Z.................................................................. 36
Ruoka u ........................................................ 36, 40
S
Salama........................................................ 2, 19, 52
Salaman merkkivalo.................................... 3, 52
Salamatila....................................................... 51, 52
Sarjakuvaus ............................................. 106, 113
Sarjan näyttöasetukset............ 72, 107, 133
SD-muistikortti.............................. 11, 154, 173
Sijaintitiedot .......................................... 109, 146
Silmänräpäystunnistus..................... 106, 121
Sisäinen muisti.................................................... 12
Sisäisen muistin alustaminen ..... 109, 143
SnapBridge-sovellus....................................... 24
Sovellus .................................................................. 24
Suljinaika................................................................. 60
Sulkimen ääni ........................................ 120, 141
Suojaa......................................................... 107, 131
Synkr. älylaitteen kanssa............................. 136
Sävytaso ..................................................................... 8
Sävytasotiedot ................................................. 4, 8
T
Tarkennuksen ilmaisin....................................... 5
Tarkennuksen lukitus ...................................... 63
Tarkennus............................................................... 60
Tarkennusalue..................................................... 18
Tarkennusaluetila................................ 106, 116
Tarkennusapu....................................... 109, 140
Tarkennusapuvalo ............................................... 2
177
Teknisiä huomautuksia
Hakemisto
Tasavirtatuloliitin .................................................. 3
Taustamusiikki..................................................... 85
Tekijänoikeustiedot........................... 109, 145
Telekuvaus............................................................. 58
Tiedostojen nimet ......................................... 167
Tietokone ...................................................... 92, 99
Tilanvalitsin.............................................. 2, 17, 33
Toisto ...................................................... 20, 72, 88
Toiston zoomaus...................................... 20, 69
Toistotila ................................................................. 20
Toistovalikko........................................... 103, 129
Tulostin........................................................... 92, 95
Tulostus................................................. 92, 96, 97
Tuuliäänen vaimennus .................... 107, 127
TV........................................................................ 92, 93
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin .................... 53
Täyskuvatoisto..................................................... 20
Täytesalama.......................................................... 53
W
Wi-Fi............................................................ 108, 134
Y
Yksittäiskuvan kuvaaminen....................... 113
Yömaisematila.................................... 33, 36, 37
Yömuotokuvatila............................. 33, 36, 38
Z
Zoomauksen sivusäädin................. 2, 18, 58
Zoomaus ................................................................ 58
Zoomaussäädin.................................... 2, 18, 58
Ä
Älymuotokuvatila..................................... 33, 48
Älymuotokuvavalikko ....................... 103, 120
Äänenvoimakkuus............................................ 88
Ääniasetukset ........................................ 109, 141
U
Urheilutila............................................. 33, 36, 39
USB-/AV-lähtöliitäntä...... 3, 92, 93, 95, 99
USB-kaapeli ......................................... 92, 95, 99
V
Vaatimustenmukaisuus .................. 109, 147
Valkotasapaino....................................... 106, 111
Valokuva-VR ........................................... 109, 140
Valokuvien ottaminen elokuvien
tallentamisen aikana ...................................... 84
Valokuvien poimiminen....................... 88, 90
Valotuksen korjaus.................. 34, 48, 51, 57
Vastavalotila........................................ 33, 36, 38
Verkkolaite ................................................. 92, 168
Verkkovalikko ........................................ 103, 134
ViewNX-i ................................................................ 99
Virtakytkin / virran merkkivalo ............. 2, 14
Väli ........................................................................... 120
Värikkyys........................................................ 34, 48
Värisävy................................................................... 34
178
Teknisiä huomautuksia
Hakemisto
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun
ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin) missään
muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista
lupaa.
CT8E06(1C)
6MN6641C-06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement