Zanussi | ZTK123 | User manual | ZANUSSI ZTK123 Handleiding

User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZTK123
NL Gebruiksaanwijzing
Droogautomaat
EN User Manual
Tumble Dryer
FR Notice d'utilisation
Sèche-linge
DE Benutzerinformation
Wäschetrockner
2
15
28
41
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
de deur open is.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden
wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
2
De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat wordt
geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk gebruiken. De
stapelkit, beschikbaar bij uw erkende verdeler, mag uitsluitend
gebruikt worden met het apparaat dat vermeld is in de
instructies, die bij het accessoire geleverd worden. Lees deze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
aandachtig alvorens het accessoire te monteren (Raadpleeg de
montagebrochure).
Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in de keuken
met correcte ruimte worden gemonteerd (Raadpleeg de
montagebrochure).
Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een
schuifdeur of een deur met een scharnier aan de
tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat
niet volledig geopend kan worden.
De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing)
mogen niet worden afgedekt door tapijt.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat
geïnstalleerd is, om te voorkomen dat gassen uit apparaten die
op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, in de
ruimte terugstromen.
De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt
gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere
brandstoffen verbranden. (indien van toepassing)
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Respecteer het maximale laadvermogen van 7 kg (raadpleeg
hoofdstuk “Programmaschema”).
Gebruik het apparaat niet als er industriële chemische
reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
Veeg eventuele pluisjes die zich rondom het apparaat hebben
opgehoopt, weg.
Gebruik het apparaat niet zonder een filter. Reinig het pluisfilter
voor of na elk gebruik.
Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton,
benzine, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars , terpentine,
boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de
3
•
•
•
•
•
•
droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in
heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes,
waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en
kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen
niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden
gebruikt zoals aangegeven in de wasverzachterinstructies.
Verwijder alle objecten, zoals aanstekers en lucifers, uit broek-,
rok- of jaszakken.
Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus,
tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en
uitgehangen worden, zodat de hitte snel verdwijnt.
Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats
zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de
artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is
gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoudshandelingen verricht.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
MONTAGE
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het
apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
• Installeer of gebruik het apparaat niet op een
plek waar de temperatuur onder 5 °C of boven
35°C komt.
• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u
het apparaat installeert, vlak, stabiel,
hittebestendig en schoon is.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de
vloer kan circuleren.
• Het apparaat mag alleen verticaal worden
verplaatst.
• De achterkant van het apparaat moet tegen de
muur worden geplaatst.
• Als het apparaat op zijn permanente plaats
wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas
staat. Is dit niet het geval, stel dan de
stelpootjes af totdat dit wel het geval is.
4
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Controleer of de elektrische informatie op het
typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact
op met een elektromonteur.
Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Raak de stroomkabel of stekker niet aan met
natte handen.
Alleen voor het VK en Ierland. Het apparaat
heeft een 13 amp. stekker. Als het noodzakelijk
is om de zekering in de stekker te verwisselen,
gebruik dan een 13 amp. ASTA (BS1362)
zekering.
•
Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, elektrische schokken, brand,
brandwonden en schade aan het
apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik dit apparaat uitsluitend in een
huishoudelijke omgeving.
Droog geen beschadigde kleding met vulling of
voering.
Droog uitsluitend textiel dat in de
droogautomaat mag worden gedroogd. Volg de
instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
Als u het wasgoed heeft gewassen met een
vlekverwijderaar, voer dan een extra spoelcyclus
uit voordat u de droger start.
Het gecondenseerde/gedistilleerde water mag
niet worden gebruikt voor het bereiden van eten
en drinken. Het kan gezondheidsproblemen
veroorzaken bij mensen en dieren.
Ga niet op de open deur zitten of staan.
Droog geen druipnatte kledingstukken in de
droogautomaat.
•
Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
•
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
•
MONTAGE
UITPAKKEN
LET OP! Voordat u de droger in
gebruik neemt, moeten alle
transportbeveiligingen verwijderd
worden.
1
2
3
1 Open de vuldeur.
2 Trek de stroken plakband los van de binnenkant van de machine, bovenop de trommel.
3 Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.
DEUR OMKEREN
Om het in- en uitladen van het wasgoed te
vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd.
WAARSCHUWING! De draairichting
van de deur mag alleen worden
veranderd door een gekwalificeerd
vakman.
5
Neem contact op met de service-afdeling. De
kosten voor het veranderen van de draairichting van
de deur zijn voor u.
SPECIALE ACCESSOIRES
• stapelkit
Verkrijgbaar bij de klantenservice of
uw gespecialiseerde dealer
•
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om
de droger bovenop een wasmachine (60 cm
breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te
besparen. De wasmachine onder en de droger
erbovenop.
Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing
meegeleverd met de
set.
afvoerset
Verkrijgbaar bij de klantenservice of
uw gespecialiseerde dealer
•
Afvoerset om het condenswater rechtstreeks af
te voeren in een bak, sifon, gootsteen, enz. Het
condenswaterreservoir hoeft dan niet meer
geleegd te worden, het moet echter wel op de
daarvoor bedoelde plaats in de machine blijven
zitten.
Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing
meegeleverd met de
set.
voetstuk met lade
Verkrijgbaar bij de klantenservice of
uw gespecialiseerde dealer
Om de droger zo optimaal mogelijk in de hoogte
te plaatsen, om ruimte over te houden om iets
op te bergen (bijv. wasgoed).
Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing
meegeleverd met de
set.
6
EENVOUDIGE START
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
10
1
2
1 Bedieningspaneel
2 Pluizenfilters
3 Deur van het apparaat
4 Ventilatierooster
5 Verstelbare pootjes
6 Deur van de warmtewisselaar
9
3
8
4
5
7
6
7 Waterreservoir
8 Warmtewisselaar
9 Typeplaatje
10 Werkblad
BEDIENINGSPANEEL
1
1 Programmaknop en
2
2
UIT-schakelaar
Lage temp.-toets
3 Textieltoets:
Katoen,
Synthetica
3
4
4 Indicatielampjes: Drogen
, condensor
, filter
5 Start/Pauze-toets
5
, Eind/Anti-kreuk
, waterhouder
7
PROGRAMMATABEL
Programma’s
Tijd in minuten
(ongeveer)
Type belading
Lading (max.)1) /
Textielmarkering
Katoen
150
Droogtegraad: kastdroog.
7 kg/
Strijkdroog+
130
Droogtegraad: textiel dat nog
gestreken moet worden.
7 kg/
Strijkdroog 3)
110
Droogtegraad: geschikt voor
strijken.
7 kg/
Kastdroog2)3)
Synthetica
Extra Droog
65
Droogtegraad: extra droog.
3 kg/
Kastdroog 3)
55
Droogtegraad: kastdroog.
3 kg/
Strijkdroog
40
Droogtegraad: geschikt voor
strijken.
3 kg/
1) Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.
2) Het programma
Katoen Kastdroog is het 'standaardkatoenprogramma' en het is geschikt voor het
drogen van normaal nat katoen en het is het meest energiezuinige programma voor het drogen van nat katoenen wasgoed.
3) Uitsluitend voor testinstituten: Standaardprogramma's voor tests worden gespecificeerd in het EN
61121-document.
OPTIES
LAGE TEMP.
Met deze optie kunt u een droogprogramma met
een lage temperatuur instellen voor fijne was.
Gebruik deze optie voor stoffen met het symbool
TEXTIEL
soort wasgoed: Katoen , Synthetica
Selectie voor tijdgestuurde programma's
op het etiket (bijv. acryl, viscose).
INSTELLINGEN
A)
Lage temp.-toets
B) Textieltoets:
Katoen,
C) Start/Pauze-toets
A
8
B
C
Synthetica
ZOEMER AAN/UIT
Houd om de geluidssignalen in en uit te schakelen
ongeveer 2 seconden de tiptoetsen (A) en (B)
gelijktijdig ingedrukt.
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik
neemt, voert u een van de volgende handelingen
uit:
• Maak de droogautomaat schoon met een
vochtige doek.
•
Start een kort programma (d.w.z. 30 minuten)
met vochtig wasgoed.
•
Start/Pauze-indicatielampje gaat uit.
DAGELIJKS GEBRUIK
EEN PROGRAMMA STARTEN.
1. Bereid het wasgoed voor en plaats de
kledingstukken in het apparaat.
LET OP! Zorg bij het sluiten van
de deur dat het wasgoed niet
tussen de deur van het apparaat
en de rubber pakking terecht
komt.
2. Stel het correcte programma en de gewenste
opties voor dit type wasgoed in.
3. Druk op de Start/Pauze-aanraaktoets.
Het programma wordt gestart.
EEN PROGRAMMA WIJZIGEN
1. Draai de programmaknop naar
2. Stel het programma in.
OFF
AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA
Als het programma is voltooid:
• Is met tussenpozen een geluidssignaal te horen.
•
De indicatielampjes
Drogen ,
Eind/Anti-
kreuk ,
filter en
waterhouder gaan aan.
• Het Start/Pauze-lampje brandt.
Het apparaat blijft nog ongeveer 30 minuten in de
anti-kreukbeveiligingfase werken.
In de anti-kreukbeveiligingfase worden de kreukels
uit uw kleding gehaald.
U kunt het wasgoed uit de machine halen voordat
deze fase is voltooid. Wij adviseren u voor de beste
resultaten het wasgoed pas te verwijderen als de
fase bijna of volledig is voltooid.
Na afloop van de anti-kreukbeveiligingfase:
•
De indicatielampjes
kreuk ,
filter en
Drogen ,
1.
2.
3.
4.
Draai de programmaknop naar
OFF
Open de deur van het apparaat.
Haal het wasgoed uit de trommel.
Sluit de deur van het apparaat.
Na afloop van een programma dient u
altijd het filter schoon te maken en het
waterreservoir te legen.
STAND-BYFUNCTIE
Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze
functie het apparaat automatisch uit:
• Als na 5 minuten geen programma start.
• 5 minuten na afloop van het wasprogramma.
INDICATIELAMPJES
Deze lampjes geven de volgende functies aan:
•
Drogen
: Dit lampje geeft aan dat het
apparaat zich in de droogfase bevindt.
•
Eind/Anti-kreuk
: Dit lampje brandt aan het
einde van de afkoelfase, tijdens de antikreukfase en aan het einde van het programma.
•
: Dit lampje licht op aan het einde van
filter
het programma om u eraan te herinneren dat de
filters moeten worden gereinigd.
•
condensor
: Dit lampje geeft aan dat de
condensator gereinigd moet worden.
•
waterhouder
: Dit lampje licht op aan het
einde van het programma om u eraan te
herinneren dat het waterreservoir geleegd moet
worden. Dit lampje gaat ook branden als de
waterhouder niet correct geplaatst is.
•
•
Sluit de drukknoopjes van dekbedovertrekken.
Laat bandjes of linten niet loshangen
(bijvoorbeeld de koorden van een schort). Maak
Eind/Anti-
waterhouder gaan aan.
AANWIJZINGEN EN TIPS
WASGOED VOORBEREIDEN
• Sluit de ritsen.
9
•
•
•
•
ze aan elkaar vast voordat u het programma
start.
Maak alle zakken leeg.
Als een kledingstuk een interne voering van
katoen heeft, draait u het geheel
binnenstebuiten. Zorg dat de katoenlaag altijd
aan de buitenkant zit.
Wij adviseren u het correcte programma te
kiezen voor het soort stof dat in het apparaat is
geplaatst.
Combineer geen stoffen met sterke kleuren en
stoffen met lichte kleuren. Sterke kleuren
kunnen doorlopen.
Wasvoorschrift
•
Gebruik een toepasselijk programma voor
katoenen jersey en gebreide kleding om te
voorkomen dat de kledingstukken krimpen.
Zorg dat het gewicht van het wasgoed niet
hoger is dan het maximale gewicht dat in de
programmatabel staat.
Droog alleen wasgoed dat in de droogautomaat
kan worden gedroogd. Zie de wasvoorschriften
op de kledingstukken.
•
•
Beschrijving
Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd.
Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd. Stel het programma
met de standaard temperatuur in.
Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd. Stel het programma
met een lage temperatuur in.
Wasgoed dat niet in de droogautomaat kan worden gedroogd.
ONDERHOUD EN REINIGING
HET FILTER SCHOONMAKEN
1
2
3
1
5
10
A
6
A
B
4
A
8
B
2
A
7
A
9
B
1
0
B
WATERRESERVOIR LEGEN
1
2
3
4
5
6
7
8
3
4
U kunt het water uit het waterreservoir
gebruiken als alternatief voor
gedistilleerd water (bijv. voor een
stoomstrijkijzer). Verwijder voordat u
het water gebruikt, eerst eventuele
vuilrestjes met een filter.
REINIGING VAN DE CONDENSATOR
1
2
11
5
6
DE TROMMEL REINIGEN
WAARSCHUWING! Ontkoppel het
apparaat voordat u het reinigt.
Gebruik een standaard zeepsop om de binnenzijde
van de trommel te reinigen. Droog het gereinigde
oppervlak met een zachte doek.
LET OP! Gebruik geen
schuurmiddelen of staalwol om de
trommel schoon te maken.
7
8
Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog
het gereinigde oppervlak met een zachte doek.
LET OP! Gebruik geen
schoonmaakmiddelen voor meubels of
schoonmaakmiddelen die corrosie
kunnen veroorzaken.
DE LUCHTCIRCULATIESLEUVEN REINIGEN
Gebruik een stofzuiger om de pluisjes uit de
luchtcirculatiesleuven te verwijderen.
HET BEDIENINGSPANEEL EN DE BEHUIZING
REINIGEN
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te reinigen.
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
U kunt het apparaat niet activeren.
Mogelijke oplossing
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
Het programma start niet.
Druk op Start/Pauze.
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
De deur van het apparaat gaat niet dicht.
Zorg dat het filters op de juiste wijze is geïnstalleerd.
Zorg dat het wasgoed niet tussen de deur van
het apparaat en de rubber pakking terecht komt.
Het apparaat stopt tijdens de werking.
Controleer of het waterreservoir leeg is. Druk op
Start/Pauze om het programma weer te starten.
De droogcyclus duurt ongewoon lang.1)
Verzeker u ervan dat het gewicht van het wasgoed geschikt is voor de duur van het programma.
Zorg dat het filter schoon is.
12
Probleem
Mogelijke oplossing
Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het wasgoed nogmaals in de wasautomaat.
Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet te
hoog is.
Droogcyclus eindigt kort nadat het programma
start
Stel het programma Tijd of Extra Droog in.
1) Na ongeveer 5 uur stopt het programma automatisch
Als de droogresultaten niet naar
tevredenheid zijn.
• Het ingestelde programma was onjuist.
• Het filter is verstopt.
• De condensor is verstopt.
•
•
•
•
Er zat te veel wasgoed in het apparaat.
De trommel is vuil.
Verkeerde instelling van de geleidingssensor.
De luchtcirculatiesleuven zijn verstopt.
TECHNISCHE GEGEVENS
Hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 600 mm (maximaal 630 mm)
Maximale diepte met de apparaatdeur open
1090 mm
Maximale breedte met de apparaatdeur open
950 mm
Afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
Trommelinhoud
108 l
Maximaal laadvolume
7 kg
Spanning
230 V
Frequentie
50 Hz
Benodigde zekering
10A
Totaal vermogen
2350 W
Energie-efficiëntieklasse
C
Energieverbruik 1)
4,70 kWh
Jaarlijks energieverbruik 2)
552 kWh
Links—aan modus stroomverbruik
0,0 W
uit modus stroomverbruik
0,0 W
Type gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
13
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen
vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen
waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt
IPX4
1) Overeenkomstig EN 61121. 7 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.
2) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij
volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik
per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).
VERBRUIKSGEGEVENS
Programma
Centrifugeren op / restvocht
Droogtijd
Energieverbruik
Katoen 7 kg
Kastdroog
Strijkdroog
1400 tpm / 50%
132 min.
4,13 kWh
1000 tpm / 60%
149 min.
4,70 kWh
1400 tpm / 50%
97 min.
3,14 kWh
1000 tpm / 60%
110 min.
3,58 kWh
1200 tpm / 40%
54 min.
1,45 kWh
800 tpm / 50%
60 min.
1,65 kWh
Synthetica 3 kg
Kastdroog
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte verzamelcontainer
om het te recyclen. Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en recycle het
afval van elektrische en elektronische apparaten.
14
Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an
incorrect installation and use causes injuries and damages.
Always keep the instructions with the appliance for future
reference.
CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
•
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised.
Keep all packaging away from children.
Keep all detergents away from children.
Keep children and pets away from the appliance door when it is
open.
If the appliance has a child safety device, we recommend you
activate it.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
GENERAL SAFETY
•
•
Do not change the specification of this appliance.
If the tumble dryer is put on top of a washing machine, use the
stacking kit. The stacking kit, available from your authorized
vendor, can be used only with the appliance specified in the
instructions, supplied with the accessory. Read it carefully
before installation (Refer to the Installation leaflet).
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
The appliance can be installed as freestanding or below the
kitchen counter with correct space (Refer to the Installation
leaflet).
Do not install the appliance behind a lockable door, a sliding
door or a door with a hinge on the opposite side, where the
appliance door can not be fully opened.
The ventilation openings in the base (if applicable) must not be
obstructed by a carpet.
Connect the mains plug to the mains socket only at the end of
the installation. Make sure that there is access to the mains
plug after the installation.
Ensure you have good ventilation in the installation room to
avoid the back flow of gases into the room from appliances
burning other fuels, including open fires.
Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for
exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels. (if
applicable)
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
Obey the maximum load volume of 7kg (refer to the
“Programme chart” chapter).
Do not use the appliance if industrial chemicals have been used
for cleaning.
Wipe away lint that has accumulated around the appliance.
Do not run the appliance without a filter. Clean the lint filter
before or after each use.
Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
Items that have been soiled with substances such as cooking
oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers,
turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot
water with an extra amount of detergent before being dried in
the tumble dryer.
Items such as foam rubber (latex foam), shower caps,
waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or
pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the
tumble dryer.
•
•
•
•
•
Fabric softeners, or similar products, should be used as
specified by the fabric softener instructions.
Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle
unless all items are quickly removed and spread out so that the
heat is dissipated.
The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool
down cycle) to ensure that the items are left at a temperature
that ensures that the items will not be damaged.
Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect
the mains plug from the mains socket.
SAFETY INSTRUCTIONS
INSTALLATION
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied with
the appliance.
• Always be careful when you move the appliance
because it is heavy. Always wear safety gloves.
• Do not install or use the appliance where the
temperature is less than 5°C or higher than
35°C.
• Make sure that the floor where you install the
appliance is flat, stable, heat resistant and clean.
• Make sure that there is air circulation between
the appliance and the floor.
• Always move the appliance vertically.
• The rear surface of the appliance must be put
against the wall.
• When the appliance is put in its permanent
position, check if it is fully level with the aid of a
spirit level. If it is not, adjust the feet until it is.
ELECTRICAL CONNECTION
WARNING! Risk of fire and electrical
shock.
•
•
•
•
•
The appliance must be earthed.
Make sure that the electrical information on the
rating plate agrees with the power supply. If not,
contact an electrician.
Always use a correctly installed shockproof
socket.
Do not use multi-plug adapters and extension
cables.
Do not pull the mains cable to disconnect the
appliance. Always pull the mains plug.
•
•
•
Do not touch the mains cable or the mains plug
with wet hands.
Only for UK and Ireland. The appliance has a 13
amp mains plug. If it is necessary to change the
fuse in the mains plug, use a 13 amp ASTA (BS
1362) fuse.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
USE
WARNING! Risk of injury, electrical
shock, fire, burns or damage to the
appliance.
•
•
•
•
•
•
•
Use this appliance in a household only.
Do not dry the damaged items which contain
padding or fillings.
Only dry fabrics which are applicable to dry in
the tumble dryer. Follow the instructions on the
fabric label.
If you have washed your laundry with a stain
remover start an extra rinse cycle before you
start the dryer.
Do not drink or prepare food with the
condensed water/distilled water. It can cause
health problems to people and pets.
Do not sit or stand on the open door.
Do not dry dripping wet clothes in the tumble
dryer.
CARE AND CLEANING
WARNING! Risk of injury or damage
to the appliance.
17
•
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only
use neutral detergents. Do not use abrasive
products, abrasive cleaning pads, solvents or
metal objects.
•
•
Disconnect the appliance from the mains
supply.
Cut off the mains cable and discard it.
Remove the door catch to prevent children and
pets to get closed in the appliance.
•
•
DISPOSAL
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
INSTALLATION
UNPACKING
CAUTION! Before use all parts of the
transport packaging must be removed.
1
2
3
1 Open loading door.
2 Pull off adhesive strips from inside machine on top of drum.
3 Remove foil hose and polystyrene padding from the machine.
DOOR REVERSAL
To make it easier to load or unload the laundry, the
door can be reversed.
WARNING! The door must only be
reversed by an authorised service
engineer.
•
Available from your Authorised
Service Centre or your specialist
dealer
Please contact your Authorised Service Centre.
The engineer will carry out the door reversal at your
cost.
SPECIAL ACCESSORIES
• stack kit
Available from your Authorised
Service Centre or your specialist
dealer
These intermediate installation kits can be used
to arrange the dryer and an washing machine
(60 cm wide, front loaded) as a space-saving
18
washer/dryer stack. The washing machine is at
the bottom and the dryer is at the top.
Read carefully the instructions supplied with the
kit.
drain kit
•
Installation kit for direct draining of condensate
into a basin, siphon, gully, etc. The condensate
tank then no longer has to be drained, it must
however remain in its intended position in the
machine.
Read carefully the instructions supplied with the
kit.
pedestal with the drawer
Available from your Authorised
Service Centre or your specialist
dealer
To situate the dryer in optimal high and have
some additional space to store (e.g. laundry).
Read carefully the instructions supplied with the
kit.
19
EASY START
PRODUCT DESCRIPTION
10
1
2
9
3
8
4
5
7
6
1 Control panel
2 Fluff filters
3 Appliance door
4 Ventilation grille
5 Adjustable feet
6 Heat exchanger door
7 Water container
8 Heat exchanger
9 Rating plate
10 Worktop
CONTROL PANEL
1
1 Programme knob and
2
OFF switch
Delicate button
3 Textile button:
20
2
Cotton,
Synthetic
3
4
4 Indicators: Drying
Condenser
, Filter
5 Start/Pause button
5
, End/Anticrease
, Tank
,
PROGRAMME TABLE
Programmes
Time in minutes
(about)
Type of load
Load (max.)1) /
Fabric mark
Cotton
Cupboard
Dry2)3)
150
Drying level: cupboard dry.
7kg/
Damp
130
Drying level: textiles which are still
to be ironed.
7kg/
Iron Dry 3)
110
Drying level: applicable for iron.
7kg/
Synthetic
Extra Dry
65
Drying level: extra dry.
3kg/
Cupboard Dry 3)
55
Drying level: cupboard dry.
3kg/
Iron Dry
40
Drying level: applicable for iron.
3kg/
1) The maximum weight refers to dry items.
2) The
Cotton Cupboard Dry programme is the “Standard cotton programme” and it is suitable to
dry normal wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for
drying wet cotton laundry.
3) For test institutes only: Standard programmes for tests are specified in the EN 61121 document.
OPTIONS
DELICATE
With this option you can set a delicate drying
programme that has a low temperature. Use this
option with a fabrics that have the symbol
the fabric label (e.g. acrylic, viscose).
TEXTILE
type of laundry: Cotton , Synthetic
Selection for time controlled programmes
on
SETTINGS
A)
Delicate button
B) Textile button:
Cotton,
C) Start/Pause button
A
B
C
Synthetic
BUZZER ON/OFF
To deactivate or activate the acoustic signals, press
and hold for approximately 2 seconds touchpads
(A) and (B) at the same time.
21
BEFORE FIRST USE
Before you use the appliance for the first time do
these operations:
• Clean the tumble dryer drum with a moist cloth.
•
Start a short programme (e.g. 30 minutes) with
moist laundry.
•
Start/Pause indicator goes off.
1.
2.
3.
4.
Turn the Programme knob to
Open the appliance door.
Remove the laundry.
Close the appliance door.
DAILY USE
START A PROGRAMME
1. Prepare the laundry and load the appliance.
CAUTION! Make sure that when
you close the door, the laundry
does not catch between the
appliance door and the rubber
seal.
2. Set the correct programme and options for the
type of load.
3. Press the Start/Pause touchpad.
The programme starts.
CHANGE A PROGRAMME
1. Turn the Programme knob to
2. Set the programme.
OFF
AT THE END OF THE PROGRAMME
When the programme is completed:
• An intermittent acoustic signal operates.
•
The indicators
Drying ,
End/Anticrease ,
Filter and
Tank comes on.
• The Start/Pause indicator is on.
The appliance continues to operate with the crease
guard phase for approximately other 30 minutes.
The crease guard phase removes creases from
your laundry.
You can remove the laundry before the crease
guard phase is completed. We recommend, for
better results, that you remove the laundry when the
phase is almost completed or completed.
When the crease guard phase is completed:
•
The indicators
Filter and
Drying ,
OFF
Always clean the filter and empty the
water container when a programme is
completed.
STAND-BY FUNCTION
To decrease the energy consumption, this function
automatically deactivates the appliance:
• After 5 minutes if you do not start the
programme.
• After 5 minutes from the end of the programme.
INDICATOR LIGHTS
These lights indicate the following functions:
•
Drying
: This light indicates that the
appliance is in the drying phase.
•
End/Anticrease
: This light is on at the end of
the cooling phase, during the anticreasing
phase and at the end of the programme.
•
: This light illuminates at the end of the
Filter
programme to remind you that the filters must
be cleaned.
•
Condenser
: This light indicate that the
condenser must be cleaned.
•
Tank
: This light comes on at the end of the
programme to remind you that the water
reservoir must be emptied out. This light comes
on also when the water reservoir is not inserted
correctly.
•
Do not keep ties or ribbons loose (e.g. apron
ribbons). Tie them before you start a
programme.
Remove all items from the pockets.
End/Anticrease ,
Tank comes on.
HINTS AND TIPS
PREPARING THE LAUNDRY
• Close the zippers.
• Close the fasteners of the duvet covers.
22
•
•
•
•
If an item has the internal layer made of cotton,
turn it inside out. Make sure that the cotton layer
is always external
We recommend that you set the correct
programme applicable for the type of fabrics
that are in the appliance.
Do not put fabrics with strong colours together
with fabrics with light colours. Strong colours
can bleed.
Fabric label
•
Use an applicable programme for cotton jersey
and knitwear to prevent the items to shrink.
Make sure that the laundry weight is not more
than the maximum weight that is in the
programme table.
Dry only the laundry that is applicable for tumble
dryer. Refer to the fabric label on the items.
•
•
Description
Laundry that is applicable for tumble dryer.
Laundry that is applicable for tumble dryer. Set the programme with standard
temperature.
Laundry that is applicable for tumble dryer. Set the programme with low temperature.
Laundry that is not applicable for tumble dryer.
CARE AND CLEANING
CLEANING THE FILTER
1
2
3
1
A
B
4
A
8
B
2
5
A
6
A
9
B
1
0
B
7
A
23
DRAINING THE WATER CONTAINER
1
2
3
4
5
6
7
8
You can use the water from the water
container as an alternative to distilled
water (e.g. for steam ironing). Before
you use the water, remove dirt
residues with a filter.
CLEANING THE CONDENSER
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEANING THE DRUM
WARNING! Disconnect the appliance
before you clean it.
Use a standard neutral soap detergent to clean the
inner surface of the drum and drum ribs. Dry the
cleaned surfaces with a soft cloth.
CAUTION! Do not use abrasive
materials or steel wool to clean the
drum.
24
CLEANING THE CONTROL PANEL AND
HOUSING
Use a standard neutral soap detergent to clean the
control panel and housing.
Use a moist cloth to clean. Dry the cleaned
surfaces with a soft cloth.
CLEANING THE AIRFLOW SLOTS
Use a vacuum cleaner to remove the fluff from the
airflow slots.
CAUTION! Do not use furniture
cleaning agents or cleaning agents
which can cause corrosion to clean
the appliance.
TROUBLESHOOTING
Problem
Possible solution
You cannot activate the appliance.
Make sure that the mains plug is connected to
the mains socket.
Check fuse in fuse box (domestic installation).
The programme does not start.
Press Start/Pause.
Make sure that the appliance door is closed.
The appliance door does not close.
Make sure that the installation of the filter is correct.
Make sure that the laundry does not catch between the appliance door and the rubber seal.
The appliance stops during operation.
Make sure that the water container is empty.
Press Start/Pause to start the programme again.
Drying cycle lasts an unusually long time.1)
Make sure that the weight of the laundry is applicable to the duration of the programme.
Make sure that the filter is clean.
The laundry is too wet. Spin the laundry in the
washing machine again.
Make sure that the room temperature is not too
warm.
Drying cycle ends shortly after programme starts.
Set the Time Drying or the Extra Dry programme.
1) After maximum 5 hours, the programme ends automatically
If the drying results are not satisfactory
• The set programme was incorrect.
• The filter is clogged.
• The condenser is clogged.
• There was too much laundry in the appliance.
•
•
•
The drum is dirty.
Incorrect setting of the conductivity sensor.
The airflow slots are clogged.
25
TECHNICAL DATA
Height x Width x Depth
850 x 600 x 600 mm (maximal 630 mm)
Max. depth with the appliance door open
1090 mm
Max. width with the appliance door open
950 mm
Adjustable height
850 mm (+ 15 mm - feet regulation)
Drum volume
108 l
Maximum load volume
7 kg
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
Necessary fuse
10 A
Total power
2350 W
Energy efficiency class
C
Energy consumption1)
4,70 kWh
Annual energy consumption2)
552 kWh
Left—on mode power absorption
0,0 W
Off mode power absorption
0,0 W
Type of use
Household
Permitted ambient temperature
+ 5°C to + 35°C
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has
no protection against moisture
IPX4
1) With reference to EN 61121. 7kg of cotton centrifuged at 1000 rpm.
2) Energy consumption per year in kWh, based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at
full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle
will depend on how the appliance is used (REGULATION (EU) No 392/2012).
CONSUMPTION DATA
Programme
Spun at / residual humidity
Drying time
Energy consumption
Cotton 7 kg
Cupboard Dry
Iron Dry
26
1400 rpm / 50%
132 min.
4,13 kWh
1000 rpm / 60%
149 min.
4,70 kWh
1400 rpm / 50%
97 min.
3,14 kWh
1000 rpm / 60%
110 min.
3,58 kWh
Programme
Spun at / residual humidity
Drying time
Energy consumption
Synthetic 3 kg
Cupboard Dry
1200 rpm / 40%
54 min.
1,45 kWh
800 rpm / 50%
60 min.
1,65 kWh
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
. Put the
packaging in applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and human health
and to recycle waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose appliances marked with
the symbol with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or contact
your municipal office.
27
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
AVERTISSEMENT!
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité
permanente.
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s
ou si des instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus
ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance, doivent être
tenus à l'écart de l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de
l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
•
•
28
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le
kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès
d'un revendeur agréé, ne peut être utilisé qu'avec l'appareil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
indiqué dans les instructions (fournies avec l'accessoire). Lisez
attentivement les instructions avant de procéder à l'installation
(reportez-vous au livret d'installation).
L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan
de travail de cuisine si un espace correct est disponible
(reportez-vous au livret d'installation).
L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure,
une porte coulissante ni une porte battante dotée d'une
charnière du côté opposé à l'appareil qui pourrait empêcher
l'ouverture complète du hublot.
Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne doivent
pas être obstrués par de la moquette.
Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la prise de
courant secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la
fiche d'alimentation est accessible une fois l'appareil installé.
Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz
provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris
les flammes nues.
L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée
pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du
gaz ou d'autres combustibles. (si présent)
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
Respectez la charge maximale de 7 kg (reportez-vous au
chapitre « Tableau des programmes »).
Ne séchez pas d'articles sur lesquels ont été utilisés des
produits de nettoyage chimiques industriels.
Retirez les peluches accumulées dans l'appareil.
N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre à peluches
avant ou après chaque utilisation.
N'introduisez dans le sèche-linge que du linge propre.
Il convient que les articles qui ont été salis avec des
substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool,
l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et
les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau
29
•
•
•
•
•
•
chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant
d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
Les pièces avec mousse de caoutchouc (mousse de latex),
bonnets de bain, textiles imperméables, articles doublés en
caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés de
mousse de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un
sèche-linge.
Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être
utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.
Retirez des poches tous les objets tels que briquets et
allumettes.
N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage
à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier
pour mieux dissiper la chaleur.
La phase finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit
sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que
les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils
ne seront pas endommagés.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et
débranchez la fiche de la prise secteur.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
• Retirez l'intégralité de l'emballage
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Portez toujours des
gants de sécurité.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans
un endroit où la température ambiante est
inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.
• Assurez-vous que le sol sur lequel vous installez
l'appareil est plat, stable, résistant à la chaleur et
propre.
• Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil
et le sol.
• Déplacez toujours l'appareil à la verticale.
• La surface arrière de l'appareil doit être
positionnée contre le mur.
• Une fois l'appareil installé à son emplacement
permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à
30
l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de
niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.
CONNEXION ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
L'appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les données électriques figurant sur
la plaque signalétique correspondent à celles
de votre réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la fiche.
Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la
fiche avec des mains mouillées.
•
•
Uniquement pour le R-U et l'Irlande. L'appareil
dispose d'une alimentation secteur 13 amp. S'il
s'avère nécessaire de changer le fusible de
l'alimentation secteur, utilisez un fusible 13 amp
ASTA (BS 1362).
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
•
N'introduisez pas de linge non essoré dans le
sèche-linge.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure, de choc électrique,
d'incendie, de brûlures ou de
dommage matériel à l'appareil.
•
•
•
•
•
•
Utilisez cet appareil uniquement dans un
environnement domestique.
Ne séchez pas d'articles endommagés
contenant un rembourrage ou un garnissage.
Séchez uniquement les textiles adaptés au
séchage dans un sèche-linge. Suivez les
instructions figurant sur l'étiquette des textiles.
Si vous avez lavé votre linge avec un produit
détachant, lancez un cycle de rinçage
supplémentaire avant de démarrer le sèchelinge.
N'utilisez pas l'eau de condensation/eau distillée
pour préparer des boissons ni pour cuisiner. Elle
peut entraîner des problèmes de santé chez les
personnes et les animaux domestiques.
Ne montez pas sur le hublot ouvert de votre
appareil ; ne vous asseyez pas dessus.
•
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
•
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.
Retirez le dispositif de verrouillage de la porte
pour empêcher les enfants et les animaux de
s'enfermer dans l'appareil.
•
•
INSTALLATION
DÉBALLAGE
ATTENTION! Avant de mettre
l'appareil en service, il est impératif
d'enlever tous les éléments de
protection de transport.
1
2
3
1 Ouvrez la porte.
2 Enlevez les rubans adhésifs à l'intérieur de la machine, au-dessus du tambour.
3 Enlevez la gaine plastique avec le rembourrage en polystyrène de l'appareil.
31
RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE
Pour faciliter le chargement ou le déchargement du
linge, le sens d'ouverture de la porte peut être
changé de droite à gauche.
AVERTISSEMENT! La réversibilité de
la porte ne doit être effectuée que par
un technicien qualifié.
Contactez le service après-vente agréé. Le service
après-vente vous facturera alors l'intervention.
ACCESSOIRES SPÉCIAUX
• kit de superposition
Disponible auprès du service
après-vente agréé de votre
magasin vendeur
•
Ces kits de superposition permettent d'installer
en colonne un sèche-linge et un lave-linge
(60 cm de largeur, à chargement frontal) afin de
gagner de l'espace. Le lave-linge doit être posé
sur le sol et le sèche-linge installé au-dessus.
Lisez attentivement la notice fournie avec le
kit.
kit de vidange
Disponible auprès du service
après-vente agréé de votre
magasin vendeur
•
Kit d'installation qui permet de vidanger
directement dans un évier ou un siphon l'eau de
condensation qui se forme pendant chaque
cycle de séchage. il n'est plus nécessaire de
vider le bac d'eau de condensation mais celui-ci
doit rester en place dans l'appareil.
Lisez attentivement la notice fournie avec le
kit.
socle à tiroir
Disponible auprès du service
après-vente agréé de votre
magasin vendeur
Pour placer le sèche-linge à une hauteur
optimale et disposer de plus d'espace de
rangement (par ex. pour le linge)
Lisez attentivement la notice fournie avec le
kit.
32
DÉMARRAGE FACILE
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
10
1
2
9
3
8
4
5
7
6
1 Bandeau de commande
2 Filtres à peluches
3 Porte de l'appareil
4 Grille d'aération
5 Pieds réglables
6 Trappe du condenseur thermique
7 Bac d'eau de condensation
8 Condenseur thermique
9 Plaque signalétique
10 Plan de travail
BANDEAU DE COMMANDE
1
2
1 Sélecteur de programme et
2
touche ARRÊT
Touche Délicat
3 Touche Textile :
Coton,
Synthétiques
3
4
4 Voyants : Séchage
Condenseur
, Filtre
5 Touche Départ/Pause
5
, Fin/Anti-froissage
,
, Réservoir
33
TABLEAU DES PROGRAMMES
Programmes
Durée en minutes (approximative)
Type de charge
Charge (max.)1) /
Étiquette d'entretien des textiles
Coton
150
Degré de séchage : prêt à ranger.
7 kg /
Humide
130
Degré de séchage : textiles qui
doivent toujours être repassés.
7 kg /
Prêt à repasser 3)
110
Degré de séchage : prêt à repasser.
7 kg /
Prêt à ranger2)3)
Synthétiques
Extra Sec
65
Degré de séchage : extra sec.
3 kg /
3)
55
Degré de séchage : prêt à ranger.
3 kg /
Prêt à repasser
40
Degré de séchage : prêt à repasser.
3 kg /
Prêt à ranger
1) Poids maximal des articles secs.
2) Le programme
Coton Prêt à ranger est le programme standard pour le coton. Il convient au séchage du linge en coton normalement humide, et est le programme le moins gourmand en énergie pour le
séchage du linge en coton humide.
3) Uniquement pour les instituts de test : Les programmes de test standard sont indiqués dans le
document EN 61121.
OPTIONS
DÉLICAT
Cette option vous permet de régler un programme
de séchage délicat à basse température. Utilisez
cette option avec des textiles dont l'étiquette porte
le symbole
TEXTILE
type de linge : Coton , Synthétiques
Sélection des programmes à durée déterminée
(par ex. acrylique, viscose).
RÉGLAGES
B) Touche Textile :
Coton,
C) Touche Départ/Pause
A
A)
34
B
Touche Délicat
C
Synthétiques
ALARME ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE
Pour activer ou désactiver les signaux sonores,
appuyez simultanément sur les touches (A) et (B)
et maintenez-les enfoncées pendant environ
2 secondes.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
effectuez l'une des opérations suivantes :
• Nettoyez le tambour du sèche-linge avec un
chiffon humide.
•
Démarrez un programme court (par exemple
30 minutes) avec du linge humide.
UTILISATION QUOTIDIENNE
DÉMARREZ UN PROGRAMME
1. Préparez le linge et chargez l'appareil.
ATTENTION! Assurez-vous que
le hublot est fermé et que le linge
n'est pas coincé entre le hublot de
l'appareil et le joint en caoutchouc.
2. Réglez le programme et les options adaptés au
type de charge.
3. Appuyez sur la touche Départ/Pause.
Te programme démarre.
CHANGEMENT DE PROGRAMME
1. Tournez le sélecteur de programme sur la
position
ARRÊT
2. Sélectionnez le programme.
À LA FIN DU PROGRAMME
Une fois le programme terminé :
• Un signal sonore intermittent retentit.
•
Les voyants
Séchage,
Fin/Anti-froissage,
Filtre et
Réservoir s'allument.
• Le voyant Départ/Pause est allumé.
L'appareil continue à effectuer la phase antifroissage pendant environ 30 minutes.
La phase anti-froissage évite les plis du linge.
Vous pouvez retirer le linge avant la fin de la phase
anti-froissage. Pour de meilleurs résultats, nous
vous recommandons de ne retirer le linge que
lorsque la phase est terminée ou presque.
Lorsque la phase anti-froissage est terminée :
•
Les voyants
Séchage,
2. Ouvrez la porte de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez la porte de l'appareil.
Pensez toujours à nettoyer le filtre et à
vider le bac d'eau de condensation
lorsqu'un programme est terminé.
FONCTION DE VEILLE
Pour réduire la consommation d'énergie, cette
fonction éteint automatiquement l'appareil :
• Au bout de 5 minutes si vous ne lancez aucun
programme.
• Au bout de 5 minutes après la fin du programme
de lavage.
VOYANTS
Ces voyants indiquent les fonctions suivantes :
•
: Ce voyant signale que l'appareil
Séchage
est en phase de séchage.
•
Fin/Anti-froissage
: Ce voyant est allumé à la
fin de la phase de refroidissement, pendant la
phase anti-froissage et reste allumé à la fin du
programme.
•
Filtre
: Ce voyant s'allume à la fin du
programme pour vous rappeler que les filtres
doivent être nettoyés.
•
Condenseur
: Ce voyant indique que le
condenseur doit être nettoyé.
•
Réservoir
: Ce voyant s'allume à la fin du
programme pour vous rappeler que le bac d'eau
de condensation doit être vidé. Ce voyant
s'allume également pour signaler que le bac
d'eau de condensation n'est pas inséré
correctement.
•
Fermez les boutons des housses de couette.
Fin/Anti-froissage,
Filtre et
Réservoir s'allument.
• Le voyant Départ/Pause s'éteint.
1. Tournez le sélecteur de programme sur la
position
ARRÊT
CONSEILS
PRÉPARATION DU LINGE
• Fermez les fermetures à glissière.
35
•
•
•
•
•
Ne laissez pas de cordons ni de rubans
dénoués (par exemple des cordons de tablier).
Nouez-les avant de démarrer le programme.
Videz les poches.
Si un article dispose d'une doublure en coton,
retournez-le. Assurez-vous que la doublure en
coton est toujours tournée vers l'extérieur.
Nous vous recommandons de toujours régler le
programme le mieux adapté au type de textiles
se trouvant dans l'appareil.
Ne mélangez pas les articles de couleurs
foncées avec des articles de couleurs claires.
Les couleurs foncées pourraient déteindre.
Étiquette d'entretien du textile
•
Utilisez un programme adapté pour les lainages
et la bonneterie pour éviter qu'ils ne
rétrécissent.
Assurez-vous que la charge de linge ne
dépasse pas le poids maximal indiqué dans le
tableau des programmes.
Séchez uniquement du linge adapté au sèchelinge. Reportez-vous aux étiquettes des
vêtements.
•
•
Description
Linge adapté au sèche-linge.
Linge adapté au sèche-linge. Sélectionnez le programme avec une température
standard.
Linge adapté au sèche-linge. Sélectionnez le programme avec une basse température.
Linge non adapté au sèche-linge.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
NETTOYAGE DU FILTRE
1
2
3
1
5
36
A
6
A
B
4
A
8
B
2
A
7
A
9
B
1
0
B
VIDANGE DU BAC D'EAU DE CONDENSATION
1
2
3
4
5
6
7
8
3
4
Vous pouvez utiliser l'eau du bac d'eau
de condensation comme eau distillée
(par exemple pour les fers à vapeur).
Avant d'utiliser l'eau, éliminez les
résidus avec un filtre.
NETTOYAGE DU CONDENSEUR
1
2
37
5
6
NETTOYAGE DU TAMBOUR
AVERTISSEMENT! Débranchez
l'appareil avant de le nettoyer.
Utilisez un détergent savonneux neutre standard
pour nettoyer la surface interne du tambour et les
nervures de ce dernier. Séchez les surfaces
nettoyées avec un chiffon doux.
ATTENTION! N'utilisez pas de
matières abrasives ou de laine d'acier
pour nettoyer le tambour.
7
8
Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez
les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.
ATTENTION! Ne nettoyez pas
l'appareil à l'aide de produits de
nettoyage pour meubles ou autres
pouvant entraîner une corrosion.
NETTOYAGE DES FENTES DE CIRCULATION
D'AIR
Utilisez un aspirateur pour retirer les peluches des
fentes de circulation d'air.
NETTOYAGE DU BANDEAU DE COMMANDE
ET DE L'ENVELOPPE
Utilisez un détergent savonneux neutre standard
pour nettoyer le bandeau de commande et le
boîtier.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
L'appareil ne s'allume pas.
Solution possible
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.
Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).
Le programme ne démarre pas.
Appuyez sur Départ/Pause.
Vérifiez que le hublot de l'appareil est fermé.
Le hublot de l'appareil ne ferme pas.
Vérifiez que le filtre est correctement installé.
Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre
le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.
38
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.
Vérifiez que le bac d'eau de condensation est
vide. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour
relancer le programme.
La durée du cycle de séchage est inhabituellement longue.1)
Assurez-vous que le poids du linge est adapté à
la durée du programme.
Problème
Solution possible
Assurez-vous que le filtre est propre.
Le linge est trop mouillé. Essorez une nouvelle
fois le linge dans le lave-linge.
Assurez-vous que la température ambiante n'est
pas trop élevée.
Le cycle de séchage s'arrête peu de temps
après le démarrage du programme.
Réglez le programme Minuterie ou Extra Sec.
1) Après un maximum de 5 heures, le programme se termine automatiquement
Si les résultats de séchage ne sont pas
satisfaisants
• Le programme réglé n'était pas adapté.
• Le filtre est obstrué.
• Le condenseur est obstrué.
•
•
•
•
Vous avez introduit trop de linge dans l'appareil.
Le tambour est sale.
Mauvais réglage du capteur de conductivité.
Les fentes de circulation d'air sont obstruées.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur x Largeur x Profondeur
850 x 600 x 600 mm (maximum 630 mm)
Profondeur max. avec hublot ouvert
1090 mm
Largeur max. avec hublot ouvert
950 mm
Hauteur réglable
850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
Capacité du tambour
108 l
Charge maximale
7 kg
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Fusible nécessaire
10 A
Puissance totale
2350 W
Classe d'efficacité énergétique
C
Consommation énergétique 1)
4,70 kWh
Consommation énergétique annuelle2)
552 kWh
Puissance absorbée en mode « Veille »
0,0 W
Puissance absorbée en mode éteint
0,0 W
Type d'utilisation
Domestique
Température ambiante autorisée
+ 5 °C à + 35 °C
39
Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement
basse tension ne dispose d'aucune protection
contre l'humidité
IPX4
1) Conformément à la norme EN 61121. 7 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.
2) Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 160 cycles de séchage du programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil (NORME (UE)
No 392/2012).
DONNÉES DE CONSOMMATION
Programme
ConsommaVitesse d'essorage / humidité résiTemps de séchage tion énergéduelle
tique
Coton 7 kg
Prêt à ranger
Prêt à repasser
1400 tours/min / 50%
132 min.
4,13 kWh
1000 tours/min / 60%
149 min.
4,70 kWh
1400 tours/min / 50%
97 min.
3,14 kWh
1000 tours/min / 60%
110 min.
3,58 kWh
1200 tours/min / 40%
54 min.
1,45 kWh
800 tours/min / 50%
60 min.
1,65 kWh
Synthétiques 3 kg
Prêt à ranger
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
40
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch
unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung
griffbereit auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
WARNUNG!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr sowie Gefahr einer
dauerhaften Behinderung.
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Alle Reinigungsmittel von Kindern fernhalten.
Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
•
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
Wenn der Wäschetrockner auf einer Waschmaschine
aufgestellt wird, muss die Befestigung mithilfe des Bausatzes
Wasch-Trocken-Säule erfolgen. Der Bausatz Wasch-Trocken
41
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
42
Säule, der bei Ihrem autorisierten Lieferanten erhältlich ist, kann
nur für die in der mitgelieferten Anleitung aufgeführten Geräte
verwendet werden. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam vor der
Montage (siehe Montageanleitung).
Das Gerät kann freistehend oder unter einer
Küchenarbeitsplatte in einer Nische mit den entsprechenden
Abmessungen montiert werden (siehe Montageanleitung).
Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer
Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier, das dem des
Gerätes gegenüber liegt und eine vollständige Öffnung der
Gerätetür verhindert, aufgestellt werden.
Die Lüftungsöffnungen im Gerätesockel (falls vorhanden)
dürfen nicht von einem Teppichboden blockiert werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage
in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Der Raum, in dem das Gerät aufgestellt wird, muss gut belüftet
sein, damit keine Gase in den Raum zurückströmen, die von
offenem Feuer oder von anderen Geräten stammen, die mit
Brennstoffen arbeiten.
Die Abluft darf nicht über denselben Abzug abgeleitet werden,
durch den der Dunstabzug von mit Gas oder sonstigen
Brennstoffen betriebenen Geräten gewährleistet wird. (falls
zutreffend)
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
Beachten Sie die maximale Beladungsmenge von 7 kg (siehe
Kapitel „Programmtabelle“).
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es mit
Industriechemikalien gereinigt wurde.
Wischen Sie die um das Gerät ggf. angesammelten Flusen
weg.
Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Filter. Reinigen Sie den
Flusenfilter vor oder nach jedem Gebrauch.
•
•
•
•
•
•
•
•
Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im
Trockner.
Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit
Aceton, Alkohol, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin und
Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen vor dem
Trocknen in dem Wäschetrockner in heißem Wasser und
zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden.
Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben,
imprägnierte Textilien, gummibeschichtete Wäschestücke und
Kleider oder Kissen mit Schaumgummipolster dürfen in dem
Gerät nicht getrocknet werden.
Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur entsprechend
den Herstelleranweisungen benutzt werden.
Entfernen Sie alle Gegenstände, wie Feuerzeuge und
Streichhölzer, aus den Taschen.
Wenn Sie die Trockentrommel vor dem Ende des
Trockengangs anhalten müssen, entnehmen Sie bitte sofort die
gesamte Wäsche und breiten Sie diese zur Wärmeableitung
aus.
Der letzte Teil eines Trockenprogramms findet ohne Hitze statt
(Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäsche auf einer
Temperatur bleibt, bei der sie nicht beschädigt wird.
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf
und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig,
denn es ist schwer. Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe.
• Das Gerät darf nicht an einem Ort aufgestellt
oder verwendet werden, an dem die Temperatur
unter 5 °C absinken oder auf über 35°C steigen
kann.
•
•
•
•
•
Stellen Sie sicher, dass der Boden, auf dem das
Gerät aufgestellt wird, eben, hitzebeständig und
sauber ist.
Stellen Sie sicher, dass die Luft zwischen Gerät
und Boden zirkulieren kann.
Das Gerät darf ausschließlich stehend
transportiert oder umgesetzt werden.
Die Geräterückseite muss gegen die Wand
zeigen.
Überprüfen Sie den waagrechten Stand des
Geräts mit einer Wasserwaage, wenn es an
seinen endgültigen Platz gestellt wird. Richten
Sie es gegebenenfalls mit den Schraubfüßen
waagerecht aus.
43
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten
auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie
sich andernfalls an eine Elektrofachkraft.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Fassen Sie das Netzkabel oder den Netzstecker
nicht mit nassen Händen an.
Nur für GB und Irland. Das Gerät besitzt einen
Netzstecker mit einer 13 A Sicherung. Muss die
Sicherung im Netzstecker ausgetauscht
werden, setzen Sie eine 13 A Sicherung des
Typs ASTA (BS 1362) ein.
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
GEBRAUCH
WARNUNG! Verletzungs-,
Stromschlag-, Brand-,
Verbrennungsgefahr sowie Risiko von
Schäden am Gerät.
•
•
•
Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung
im Haushalt vorgesehen.
Beschädigte Wäschestücke mit Wattierungen
oder Füllungen dürfen nicht im Gerät getrocknet
werden.
Nur Textilien trocknen, die für Wäschetrockner
geeignet sind. Beachten Sie die Pflegehinweise
auf dem Textiletikett.
MONTAGE
AUSPACKEN
ACHTUNG! Entfernen Sie vor dem
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial.
44
•
•
•
•
Für Wäsche, die mit einem Fleckenentferner
behandelt wurde, muss vor dem Trocknen ein
zusätzlicher Spülgang durchgeführt werden.
Das Kondenswasser/destillierte Wasser darf
nicht getrunken oder für das Zubereiten von
Speisen verwendet werden. Dies kann bei
Mensch und Tier gesundheitliche Schäden
hervorrufen.
Setzen oder stellen Sie sich niemals auf die
geöffnete Gerätetür.
Trocknen Sie keine tropfnassen Wäschestücke
im Trockner.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich
Neutralreiniger Benutzen Sie keine
Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen
Sie es.
Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern,
dass sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät
einschliessen.
1
2
3
1 Öffnen Sie die Einfülltür.
2 Ziehen Sie die Klebebänder in der Maschine oben von der Trommel ab.
3 Entfernen Sie den Folienschlauch und den Styroporblock aus dem Gerät.
WECHSEL DES TÜRANSCHLAGS
Um das Einfüllen und Entnehmen der Wäsche zu
erleichtern, kann der Türanschlag gewechselt
werden.
WARNUNG! Die Tür darf nur von
einem autorisierten
Kundendiensttechniker gewechselt
werden.
Wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten
Kundendienst. Der Techniker wird den Wechsel
des Türanschlags auf Ihre Kosten vornehmen.
SONDERZUBEHÖR
• Bausatz Wasch-Trocken-Säule
•
Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz
beiliegenden Anweisungen
durch.
Sockel mit Schublade
Den Bausatz können Sie vom
autorisierten Kundendienst oder
Ihrem Fachhändler beziehen.
Bausatz, mit dem der Trockner auf eine optimale
Arbeitshöhe angehoben werden kann. Die
Schublade dient als zusätzlicher Stauraum (z. B.
für Wäsche).
Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz
beiliegenden Anweisungen
durch.
Den Bausatz können Sie vom
autorisierten Kundendienst oder
Ihrem Fachhändler beziehen.
•
Mit diesem Bausatz können Sie den Trockner
mit einem Waschautomaten (60 cm breit,
Frontbeladung) zu einer Platz sparenden
Wasch-Trocken-Säule kombinieren. Die
Waschmaschine befindet sich unten, der
Trockner oben.
Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz
beiliegenden Anweisungen
durch.
Abpump-Bausatz
Den Bausatz können Sie vom
autorisierten Kundendienst oder
Ihrem Fachhändler beziehen.
Bausatz für direkte Ableitung des Kondensats in
ein Waschbecken, einen Siphon, einen Gully
usw. Der Kondensatbehälter braucht nicht mehr
entleert zu werden, er muss aber an seinem
vorgesehenen Platz im Gerät verbleiben.
45
EINFACHES STARTEN
GERÄTEBESCHREIBUNG
10
1
2
1 Bedienfeld
2 Flusensiebe
3 Gerätetür
4 Belüftungsgitter
5 Schraubfüße
6 Zugangstür zum Wärmetauscher
9
3
8
4
5
7
6
7 Behälter
8 Wärmetauscher
9 Typenschild
10 Arbeitsplatte
BEDIENFELD
1
1 Programmwahlschalter und
2
2
Aus-Schalter
Taste Feinwäsche
3 Taste Kleidungs-/Wäschestück:
Baumwolle,
46
Pflegeleicht
3
4
4 Kontrolllampen: Trocknen
Knitterschutz
5
, Ende/
, Wärmetauscher
Behälter
5 Taste Start/Pauze
, Sieb
,
PROGRAMMÜBERSICHT
Programme
Zeit in Minuten
(ungefähr)
Beladung
Beladung (max.)1) /
Pflegesymbol
Baumwolle
Schranktrocken2)3)
150
Trockengrad: Schranktrocken.
7 kg/
Leichttrocken
130
Trockengrad: Textilien, die noch
gebügelt werden müssen.
7 kg/
Bügeltrocken 3)
110
Trockengrad: Bügeltrocken.
7 kg/
Pflegeleicht
Extra Trocken
65
Trockengrad: Extratrocken.
3 kg/
Schranktrocken 3)
55
Trockengrad: Schranktrocken.
3 kg/
Bügeltrocken
40
Trockengrad: Bügeltrocken.
3 kg/
1) Die Angabe des maximalen Gewichts bezieht sich auf trockene Wäsche.
2) Das
Baumwolle Schranktrocken-Programm ist das „Standardprogramm für Baumwolle“ und
eignet sich zum Trocknen von normaler, feuchter Baumwollwäsche und ist in Bezug auf den Energieverbrauch zum Trocknen feuchter Baumwollwäsche das effizienteste Programm.
3) Nur für Prüfinstitute: Standardprogramme für Prüfungen sind im Dokument EN 61121 angegeben.
OPTIONEN
FEINWÄSCHE
Mit dieser Option können Sie ein schonendes
Trockenprogramm mit einer niedrigeren Temperatur
auswählen. Verwenden Sie diese Option für
Wäsche mit dem Pflegekennzeichen
Textilien aus Acryl, Viskose).
KLEIDUNGS-/WÄSCHESTÜCK
Wäscheart: Baumwolle , Pflegeleicht
Wahl für zeitgesteuerte Programme
(z.B.
VORGABEN
B) Taste Kleidungs-/Wäschestück:
Baumwolle,
Pflegeleicht
C) Taste Start/Pauze
A
A)
B
C
SUMMER EIN-/AUSSCHALTEN
Zum Ein- und Ausschalten der akustischen Signale
halten Sie die Touchpads (A) und (B) ca. 2
Sekunden gleichzeitig gedrückt.
Taste Feinwäsche
47
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Führen Sie vor der erstmaligen Inbetriebnahme des
Geräts die folgenden Schritte aus:
• Reinigen Sie die Trommel des Wäschetrockners
mit einem feuchten Tuch.
•
Beladen Sie die Trommel mit feuchter Wäsche
und starten Sie ein kurzes Programm (z. B. 30
Minuten).
•
Die Kontrolllampe Start/Pauze erlischt.
TÄGLICHER GEBRAUCH
STARTEN SIE EIN PROGRAMM
1. Bereiten Sie die Wäsche vor und füllen Sie die
vorbereitete Wäsche in das Gerät.
ACHTUNG! Stellen Sie beim
Schließen der Tür sicher, dass die
Wäsche nicht zwischen der Tür
und der Gummidichtung
eingeklemmt ist.
2. Stellen Sie je nach Beladung das passende
Programm und die entsprechenden Optionen
ein.
3. Berühren Sie das Touchpad Start/Pauze.
Das Programm wird gestartet.
1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf
AUS.
2. Öffnen Sie die Gerätetür.
3. Entnehmen Sie die Wäsche.
4. Schließen Sie die Gerätetür.
Am Ende eines Programms muss der
Filter stets gereinigt und der
Wasserbehälter geleert werden.
1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf
AUS.
2. Wählen Sie das Programm.
STANDBY-FUNKTION
Um den Energieverbrauch zu senken, wird das
Gerät über diese Funktion in folgenden Fällen
automatisch ausgeschaltet:
• Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem
Einschalten des Geräts kein Programm
gestartet wird.
• 5 Minuten nach Programmende.
AM PROGRAMMENDE
Am Ende eines Programms passiert Folgendes:
• Es ertönt ein unterbrochener Signalton.
KONTROLLLAMPEN
Diese Kontrolllampen zeigen folgende Funktionen
an:
ÄNDERN EINES PROGRAMMS
•
Die Kontrolllampen
Trocknen,
Ende/
Knitterschutz,
Sieb und
Behälter
leuchten auf.
• Die Kontrolllampe Start/Pauze leuchtet.
Der Gerätebetrieb wird ca. weitere 30 Minuten in
der Knitterschutzphase fortgeführt.
Dadurch werden Wäschefalten beseitigt.
Sie haben die Möglichkeit, die Wäsche vor dem
Ablauf der Knitterschutzphase aus dem Gerät zu
nehmen. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir
jedoch, die Knitterschutzphase möglichst
vollständig durchzuführen.
Am Ende der Knitterschutzphase passiert
Folgendes:
•
Die Kontrolllampen
Knitterschutz,
leuchten auf.
48
Trocknen,
Sieb und
Ende/
Behälter
•
: Die Kontrolllampe zeigt an, dass
Trocknen
sich das Gerät in der Trockenphase befindet.
•
Ende/Knitterschutz
: Diese Kontrolllampe
leuchtet nach der Abkühlphase, während der
Knitterschutzphase und am Programmende auf.
•
: Diese Kontrolllampe leuchtet nach
Sieb
Programmende und weist darauf hin, dass die
Siebe gereinigt werden müssen.
•
Wärmetauscher
: Diese Kontrolllampe weist
darauf hin, dass der Wärmetauscher gereinigt
werden muss.
•
Behälter
: Die Kontrolllampe leuchtet nach
Programmende auf und weist darauf hin, dass
der Behälter geleert werden muss. Die Lampe
leuchtet auch auf, wenn der Behälter nicht
richtig eingesetzt wurde.
TIPPS UND HINWEISE
VORBEREITEN DER WÄSCHE
• Schließen Sie ggf. alle Reißverschlüsse.
• Wenn Sie Bettbezüge trocknen, knöpfen Sie
diese zu.
• Binden Sie sämtliche lose Gürtel oder Bänder
(z. B. von Schürzen) zusammen, bevor Sie ein
Programm starten.
• Entfernen Sie sämtliche Gegenstände aus den
Taschen.
• Drehen Sie Wäschestücke mit Baumwollfutter
auf links. Vergewissern Sie sich unbedingt, dass
das Baumwollfutter außen ist.
• Wir empfehlen, die zu trocknende Gewebeart
bei der Programmeinstellung zu
berücksichtigen.
Textiletikett
•
Bunte und helle Textilien sollten nicht zusammen
getrocknet werden. Kräftige Farben können auf
hellere abfärben.
Achten Sie auf die Auswahl von geeigneten
Programmen für Trikotwäsche und Strickwaren,
um das Einlaufen der Wäsche zu verhindern.
Stellen Sie sicher, dass das Wäschegewicht
den in der Programmtabelle angegebenen
Maximalwert nicht überschreitet.
Trocknen Sie nur Textilien, die für
Wäschetrockner geeignet sind. Beachten Sie
die Pflegehinweise auf dem Textiletikett.
•
•
•
Beschreibung
Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind.
Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind. Wählen Sie ein Programm mit
Standardtemperatur.
Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind. Wählen Sie ein Programm mit einer niedrigeren Temperatur.
Textilien, die für Wäschetrockner nicht geeignet sind.
REINIGUNG UND PFLEGE
REINIGEN DES SIEBS
1
2
3
1
5
A
6
A
B
4
A
8
B
2
A
7
A
49
9
B
1
0
B
LEEREN DES BEHÄLTERS
1
2
3
4
5
6
7
8
3
4
Das Wasser aus dem Wasserbehälter
kann als destilliertes Wasser (z. B.
zum Dampfbügeln) verwendet werden.
Bevor Sie das Wasser
weiterverwenden, sollten Sie das
Kondensat filtern, um
Schmutzrückstände zu entfernen.
REINIGEN DES WÄRMETAUSCHERS
1
50
2
5
6
REINIGEN DER TROMMEL
WARNUNG! Ziehen Sie vor der
Reinigung des Geräts den
Netzstecker.
Verwenden Sie einen handelsüblichen neutralen
Reiniger zur Reinigung der Trommelinnenflächen
und Wäscheabweiser. Trocknen Sie die gereinigten
Flächen mit einem weichen Tuch.
ACHTUNG! Verwenden Sie keine
Scheuermittel oder
Metallschwämmchen zum Reinigen
der Trommel.
7
8
Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem
weichen Tuch.
ACHTUNG! Verwenden Sie keine
Möbelreiniger oder Reinigungsmittel,
die eine Korrosion des Geräts
verursachen können.
REINIGEN DER LÜFTUNGSSCHLITZE
Benutzen Sie einen Staubsauger, um Flusen aus
den Lüftungsschlitzen zu entfernen.
BEDIENFELD UND GEHÄUSE REINIGEN
Verwenden Sie einen handelsüblichen neutralen
Reiniger zur Reinigung des Bedienfelds und
Gehäuses.
FEHLERSUCHE
Problem
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Mögliche Abhilfe
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in
die Netzsteckdose eingesteckt ist.
Kontrollieren Sie die Sicherung der Hausinstallation.
Das Programm startet nicht.
Drücken Sie Start/Pauze.
Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen
ist.
Die Gerätetür schließt nicht.
Vergewissern Sie sich, dass der Filter ordnungsgemäß eingesetzt ist.
Stellen Sie sicher, dass die Wäsche nicht zwischen der Gerätetür und der Gummidichtung
eingeklemmt ist.
51
Problem
Mögliche Abhilfe
Das Gerät bleibt während des Betriebs stehen.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter
leer ist. Drücken Sie Start/Pauze, um das Programm erneut zu starten.
Trockenzyklus dauert ungewöhnlich lange.1)
Vergewissern Sie sich, dass das Wäschegewicht mit der Programmdauer übereinstimmt.
Vergewissern Sie sich, dass der Filter sauber ist.
Die Wäsche ist zu feucht. Schleudern Sie die
Wäsche noch einmal in der Waschmaschine.
Vergewissern Sie sich, dass die Raumtemperatur nicht zu hoch ist.
Der Trockenzyklus hält kurz nach dem Programmstart an.
Wählen Sie das Programm Zeitgesteuertes
Trocknen oder Extra Trocken.
1) Nach spätestens 5 Stunden wird das Programm automatisch beendet
Nicht zufriedenstellende
Trocknungsergebnisse
• Sie haben ein falsches Programm gewählt.
• Der Filter ist verstopft.
• Der Wärmetauscher ist verstopft.
• Das Gerät war überladen.
•
•
•
Die Trommel ist schmutzig.
Der Leitfähigkeitssensor ist nicht richtig
eingestellt.
Die Lüftungsschlitze sind verstopft.
TECHNISCHE DATEN
Höhe x Breite x Tiefe
52
850 x 600 x 600 mm (maximal 630 mm)
Max. Tiefe bei geöffneter Gerätetür
1090 mm
Max. Breite bei geöffneter Gerätetür
950 mm
Höhenverstellbar
850 mm (+ 15 mm - Fußeinstellung)
Trommelvolumen
108 Liter
Max. Fassungsvermögen
7 kg
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Notwendige Sicherung
10 A
Gesamte Leistungsaufnahme
2350 W
Energie-Effizienzklasse
C
Energieverbrauch 1)
4,70 kWh
Jährlicher Energieverbrauch 2)
552 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
0,0 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
0,0 W
Verwendungsart
Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
Die Schutzverkleidung gewährleistet einen
Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und Spritzwasser (Feuchtigkeit), außer
an den Stellen, an denen das Niederspannungsgerät keinen Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.
IPX4
1) Gemäß EN 61121; bei einer Beladung von 7 kg Baumwolle und einer Drehzahl von 1000 U/min.
2) Jährlicher Energieverbrauch in kWh, ausgehend von 160 Trockenprogrammen mit dem StandardBaumwollprogramm bei voller Beladung und bei Teilbeladung und vom Verbrauch der energiesparenden
Betriebsmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch pro Trockenprogramm hängt davon ab, wie das Gerät
verwendet wird (VERORDNUNG (EU) Nr. 392/2012).
VERBRAUCHSWERTE
Programm
U/min / Restfeuchte
Trockenzeit
Energieverbrauch
Baumwolle 7 kg
Schranktrocken
Bügeltrocken
1400 U/min / 50%
132 Min.
4,13 kWh
1000 U/min / 60%
149 Min.
4,70 kWh
1400 U/min / 50%
97 Min.
3,14 kWh
1000 U/min / 60%
110 Min.
3,58 kWh
1200 U/min / 40 %
54 Min.
1,45 kWh
800 U/min / 50%
60 Min.
1,65 kWh
Pflegeleicht 3 kg
Schranktrocken
UMWELTTIPPS
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
53
*
54
55
136906102-A-432014
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Download PDF

advertising