Zanussi | T803 | User manual | ZANUSSI T803 Ohjekirja

ZANUSSI T803 Ohjekirja
ZANUSSI
PYYKINPESUKONE
TVÄTTMASKIN
T 803
146 2543 04 - 06/03
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
-2-
Onneksi olkoon uudesta pyykinpesukoneestasi
Kiitos, että valitsit Zanussi-tuotteen.
Olemme vakuuttuneita siitä, että sinulla on paljon hyötyä
ja iloa uudesta pesukoneestasi. Kuten kaikkien uusien
koneiden kohdalla, vie hieman aikaa ennen kuin
käyttäjä oppii uudet toiminnot ja erikoisuudet, mutta
sen jälkeen koneesta tuleekin korvaamaton.
Uusi Zanussi-pesukoneesi on helppokäyttöinen.
Suosittelemme kuitenkin, että luet käyttöohjeen tarkasti,
jotta voit parhaiten hyötyä uuden pesukoneesi kaikista
toiminnoista ja eduista.
Lisäksi vältyt väärän käytön aiheuttamilta tarpeettomilta
riskeiltä.
Säilytä käyttöohje. Saatat tarvita sitä tulevaisuudessa.
Mikäli luovutat koneen toiselle henkilölle, anna myös
käyttöohje mukaan.
-3-
Sisällysluettelo
Onneksi olkoon uudesta pyykinpesukoneestasi
3
Turvamääräyksiä
Hoito
5
Nukkasuodattimen puhdistaminen
Suojeltava jäätymiseltä
Pesu- ja huuhteluainekotelon puhdistaminen
Koneen ulkovaipan puhdistaminen
Pesukoneen puhdistaminen
Kalkkisaostumien poistaminen
12
12
13
13
13
13
6
Koneen toimintahäiriöt
14
Takuu
15
Huolto ja varaosat
15
Tekniset tiedot
15
KÄYTTÄJÄLLE
Pakkauksen purkaminen
Pesukoneen kuvaus
Pyykinpesukone
Pesuainelokerot
6
6
Käyttöpaneelin toiminnot
Ohjelman valitseminen
Lämpötilan valitseminen
Painikkeet
7
7
7
Ohjelmataulukko
8
ASENTAJALLE
Kuljetustukien poistaminen
Pesukoneen käyttö
Koneen täyttäminen
Annostele pesuaine koteloon
Annostele huuhteluaine tarvittaessa
Paina tarvittaessa painikkeita
Valitse haluamasi pesulämpötila
Valitse haluamasi pesuohjelma
Käynnistä kone
Pesuohjelman päätyttyä
Asennus
9
9
9
9
9
9
9
9
Pesukoneen siirtäminen ja vaaittaminen
Sähköliitäntä
Vesiliitäntä
Viemäriliitäntä
Sijoittaminen
Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneen käyttäjälle
Pyykin lajittelu
Esipesu
Lämpötila
Koneen enimmäistäyttömäärä
Ennen pyykin koneeseen laittamista
Pesuaineet ja lisäaineet
Käytä vain korkeatasoisia konepesuun
tarkoitettuja pesuaineita
Jauhemainen pesuaine
Tiivistetty pesuaine
Nestemäiset pesuaineet
Nestemäiset huuhteluaineet
Pesumerkinnät
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
-4-
16
17
17
17
18
Turvamääräyksiä
Lue käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää konetta.
Ohjeessa kerrotaan koneen käytöstä, asennuksesta ja hoidosta.
Tällöin kone toimii oikein ja saat siitä suurimman hyödyn.
Kaikkien, jotka käyttävät konetta, täytyy tuntea koneen käyttö ja turvaratkaisut. Säilytä käyttöohje, jotta
mahdollisen koneen käyttäjän vaihtuessa uusi käyttäjä voi tutustua ohjeeseen.
Asennusta ja huoltoa koskevia:
Pikkuesineet, esim. kolikot, hakaneulat, naulat ja
ruuvit tai vastaavat esineet voivat aiheuttaa
vakavia vaurioita koneelle. Tyhjennä kaikki
vaatteessa olevat taskut ennen kuin laitat
vaatteen koneeseen.
Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän
käyttöohjeen mukaan. Mikäli konetta käytetään
muuhun tarkoitukseen, saattaa syntyä sekä
henkilö- että aineellisia vaurioita.
Nauhat, vyöt ja sukat on pestävä pesupussissa tai
tyynyliinassa, muuten ne saattavat joutua
pesualtaan ja rummun väliin.
Katso aina, että rumpu on tyhjä, ennen kuin
aloitat sen täyttämisen ja käynnistät koneen.
Koneessa saa pestä ainoastaan sellaisia vaatteita,
jotka kestävät konepesua. Noudata vaatteissa
olevia pesuohjeita.
Pesukonetta saa käyttää vain aikuinen. Älä anna
lasten leikkiä koneella, sen valitsimilla tai
siirrettävillä/liikkuvilla osilla.
Noudata aina valmistajan antamia annostusohjeita
käyttäessäsi huuhteluainetta. Liian suuri annostus
saattaa vaurioittaa vaatteita.
Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö. Ammattitaidottoman
henkilön tekemät työt voivat heikentää laitteen
toimintaa ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
Öljyssä tms. likaantuneita vaatteita ei saa pestä
koneessa.
Käyttäessäsi
liuotinpitoista
tahranpoistoainetta kuivata käsitellyt tahrakohdat
ennen konepesua.
Huoltotehtävät saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman
toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis
alkuperäistä varaosaa. Älä koskaan itse yritä korjata
konetta.
Höyhenpeitteitä ym. isokokoisia vaatekappaleita
ei saa pestä koneessa, vaikka ne painonsa
puolesta vastaisivatkin oikeaa täyttömäärää. Ks.
valmistajan antamia pesuohjeita.
Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen
alla eivätkä otto- ja poistoletkut ole mutkalla tai
painuneet kokoon.
Katkaise aina virta koneesta ja sulje vesihana, kun
lopetat koneella pesemisen. Irrota pistotulppa
pistorasiasta, mutta älä vedä liitäntäjohdosta.
Käyttöön liittyviä:
Katkaise aina virta koneesta ja irrota pistotulppa
pistorasiasta ennen kuin puhdistat konetta tai
ennen huoltotoimenpiteitä. Muista, ettet vedä
liitäntäjohdosta, vaan tartu pistotulpasta. Irrota
sulake, mikäli pistotulppa on hankalassa
paikassa.
Älä ylikuormita konetta. (Ks. koneen täyttäminen.)
Pidä koneen luukku avoinna, kun et käytä konetta.
Tällöin luukun tiiviste säilyy kimmoisana.
Napita napit ja sulje vetoketjut ennen kuin laitat
vaatteet koneeseen.
Koneen romuttamisen
yhteydessä:
Älä pese koneessa repaleisia tai hyvin kuluneita
vaatteita.
Auta ehkäisemään vahinkoja koneen romutuksen
yhteydessä. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja
katkaise liitosjohto pesukoneen puoleisesta päästä.
Ota yhteyttä kuntasi jäteasioita hoitavaan
viranomaiseen tarvittaessa.
Poista ruoste-, väri-, muste- ja ruohotahrat
vaatteista ennen konepesua.
Rintaliivejä, joissa on kaarituet ei pidä pestä
pesukoneessa.
-5-
Pakkauksen purkaminen
Tarkista, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa.
Kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava
myyjäliikkeeseen. Vauriot, virheellisyydet ja
puuttuvat osat on myös välittömästi ilmoitettava
liikkeelle.
Koneen mukana olevat tarvikkeet:
1 kpl punainen kannen kuljetustuki
2 kpl peitetulppaa
1 kpl kumitiiviste
1 kpl supistusliitin 3/4" - 1/2"
1 kpl kuljetustukien irrottamisohje
Varmista, etteivät pikkulapset leiki
pakkausmateriaalilla.
Pesukoneen kuvaus
1
2
3
4
I
5
8
lI
6
7
9
Pesuainelokerot:
I
II
Esipesu
Pesu
Huuhtelu
Jos käytät nestemäistä pesuainetta :
- Valitse ohjelma ilman esipesua
- Kaada valmistajan ilmoittama määrä pesuainetta
pesuainelokeroon (II) tai aseta muovipallo
(nestemäisen pesuaineen annostelija) suoraan
rumpuun.
12
11
Pesu- ja huuhteluaineen annostus
10
Pesuaine esipesuun ja pesuun :
Käytettävän pesuaineen määrä mitataan pyykin
painon, veden kovuuden ja pestävien vaatteiden
likaisuuden mukaan.
Noudata pesuainepakkauksissa annettuja ohjeita.
Jos vesi on pehmeää, käytä vähemmän pesuainetta.
Jos vesi on kalkkipitoista tai pyykki hyvin likaista tai
tahraista, lisää määriä jonkin verran.
1. Ohjelmapaneeli
2. Ohjelmanvalitsin
3. Lämpötilanvalitsin
4. Vajaatäyttöpainike (HALF LOAD)
5. Linkouksen valintapainike 800/400
6. Verkkokytkin ( )
7. Merkkivalo
8. Ohjelmataulukko
9. Kädensija
10. Siirtopyörän vipu
11. Nukkasuodatin
12. Säätöjalka
Huuhteluaine :
Nestemäinen huuhteluaine annostuu automaattisesti
viimeiseen huuhteluveteen. Noudata pullossa
ilmoitettua annostusta sen mukaan, onko
huuhteluaine normaalia tai tiivistettä.
-6-
Käyttöpaneelin toiminnot
C
A
B
C. Painikkeet
A. Ohjelman valitseminen
Valitse ohjelma pyykin laadun ja likaisuuden
mukaan.
Käännä ohjelmanvalitsinta myötäpäivään
haluamaasi asentoon.
= Ohjelman käynnistäminen
Painamalla verkkokytkin sisään, ohjelma alkaa.
Halutessasi lisätä pyykkiä koneeseen ohjelman aikana,
voit painaa verkkokytkimen ulos. Tällöin kone lakkaa
toimimasta. Hetken kuluttua voit avata koneen luukun
pyykin lisäämiseksi. Koneen käynnistämiseksi, paina
verkkokytkin uudelleen sisään. Kun ohjelma on
päättynyt, paina verkkokytkin ulos, jolloin virta katkeaa
koneesta.
B. Lämpötilan valitseminen
Lämpötila valitaan lämpötilan valitsimella.
Käyttöohjeen ohjelmataulukossa on eri ohjelmien
suosituslämpötilat.
HUOM ! Lämpötilanvalitsinta voi kääntää
-kylmäasennosta 90°C : seen ja takaisin.
Merkkivalo
Merkkivalo palaa, kun virta on kytketty koneeseen
(on/off -painike alaspainettuna). Merkkivalo sammuu,
kun pesuohjelma on päättynyt (ohjelmanvalitsin on
kohdassa "I").
800/400 = Linkousnopeuden valitsinta painamalla
alenee linkousnopeuden kierrosluku valkokirjopesuohjelmissa 800 kierroksesta 400 kierr/min ja lyhyt
linkousohjelmassa (N) 800 kierroksesta 400 kierr/min.
HALF LOAD = Vajaatäyttöpainike
Tätä painettaessa vähenee huuhteluiden määrä valkoja kirjopesuohjelmissa (ohjelmat A, B, C ja D) kolmesta
kahteen, suositeltava täyttömäärä 2 kg.
Huuhteluohjelmassa (ohjelma F) vähenee huuhteluiden
määrä neljästä kolmeen.
-7-
Ohjelmataulukko
VALKO- KIRJOPESU
Valitse Valitse
ohjelma lämpötila
A
B
C
D
60°-90°
Ohjelmat
Valkopesu + esipesu
60°-90°
()
Valkopesu
40°-60°
Kirjopesu
30°-40°
F
G
Täyttömäärä enintään 4,5 kg
Ohjelman kuvaus
(ei lisäpainikkeita valittuna)
Esipesu ja pesu
3 huuhtelua
Linkous 800 kierr (10 min)
Pesu
3 huuhtelua
Linkous 800 kierr (10 min)
Pesu
3 huuhtelua
Linkous 800 kierr (10 min)
Kirjopesu, lyhyt
Pesu
3 huuhtelua
Linkous 800 kierr (10 min)
4 Huuhtelua (*)
4 huuhtelua
Linkous 800 kierr (10 min)
Linkous
SILIÄVÄT, HIENOPESU
Valitse
Valitse
ohjelma lämpötila
Ohjelmat
Lisäpainikkeet
Linkous 800 kierr (10 min)
Aika Energia Vesi
min. kWh
litra
150
2,3
73
130
2,0
63
105
1,15
62
85
0,7
62
50
0,2
58
10
0,04
0
HALF
LOAD
800
400
800
400
Täyttömäärä enintään 2,0 kg, Villa 1,0 kg
Ohjelman kuvaus
(ei lisäpainikkeita valittuna)
Lisäpainikkeet
Aika Energia Vesi
min. kWh
litra
H
40°-60°
Siliävienpesu + esipesu Esipesu ja pesu - 3 huuhtelua
Viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen
95
1,2
60
J
40°-60°
Siliävienpesu
Pesu - 3 huuhtelua
Viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen
80
1,0
47
K
-40°
Hienopesu
Pesu - 3 huuhtelua
Viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen
55
0,55
47
L
-40°
Villa
Pesu - 3 huuhtelua
Viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen
50
0,5
45
M
3 Huuhtelua
3 huuhtelua
Viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen
25
0,04
33
N
Lyhyt linkous
Linkous 800 kierr (8 min)
8
0,02
0
P
Tyhjennys
Tyhjennys
4
0
0
800
400
Kulutusluvut (kylmävesiliitäntä 15°) on laskettu ohjelmaa varten annetun korkeimman lämpötilan mukaan.
( ) Energia-merkki : Ohjelma B lämpötilalla 60°C on viiteohjelma energiamerkille (130 min / 62 l / 1,2 kWh).
(*) Huuhteluohjelma F sisältää neljä huuhtelua, muut ohjelmat A - D sisältävät kolme huuhtelua.
-8-
Pesukoneen käyttö
Suosittelemme koneen esikäyttöä tyhjänä, ilman pyykkiä, ennen ensimmäistä pesua. Esikäyttö puhdistaa rummun, ja
pesuainelokerot mahdollisista valmistusvaihejäämistä
1. Annostele pesuainetta lokeroon II, kts. s. 6 "Pesuainelokerot".
2. Valitse VALKOPESU 90°C-ohjelma
".
3.. Paina VIRTA-painiketta "
1. Koneen täyttäminen
Avaa koneen kansi
Avaa rummun luukut molemmin käsin painamalla nappia A
ja molempia luukkuja alaspäin. Pane pyykki koneeseen.
Sulje pesukoneen rummun luukut ja kansi
Huom ! Tarkista, että rummun luukut on suljettu kunnolla
ennen kuin suljet koneen kannen:
molemmat puolikkaat ovat kiinni
lukitusnappi A on ylöspainettu
A
2. Annostele pesuaine koteloon
Mittaa pesuaine ja kaada se kotelon keskiosaan. Katso sivu
6. Kohta pesuainelokerot.
Mikäli valitset ohjelman, johon kuuluu esipesu, katso
tarkemmat ohjeet kohdasta "Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä
koneen käyttäjälle".
3. Annostele huuhteluaine tarvittaessa
Kaada huuhteluaine kotelon
MAX- tasoon.
-osaan. Täytä korkeintaan
4. Paina tarvittaessa painikkeita
Paina yhtä tai useampaa painiketta pestävästä pyykistä
riippuen.
5. Valitse haluamasi pesulämpötila
Katso ohjelmataulukko, sivu 8.
6. Valitse haluamasi pesuohjelma
Käännä valitsinta myötäpäivään haluttuun ohjelmaan.
7. Käynnistä kone
Työnnä pistotulppa pistorasiaan.
Avaa vesihana.
Tarkista tyhjennysletkun asento.
Tarkista, että koneen luukku on kunnolla suljettu.
Paina verkkokytkintä : Kone käynnistyy.
8. Pesuohjelman päätyttyä
Kun valittu ohjelma on päättynyt, kone lakkaa toimimasta
automaattisesti.
Valko- ja kirjopesuohjelmat päättyvät linkoukseen
(800 kierr/min).
Hienopesuohjelmat päättyvät siten, että viimeinen
huuhteluvesi jää koneeseen pyykin rypistymisen
estämiseksi. Lopettaaksesi pesuohjelman valitse joko
tyhjennys (ohjelma P) tai lyhyt linkous 800 kierr/min (ohjelma
N). Ohjelmaa valittaessa verkkokytkimen tulee olla ulos
painettuna.
Kannen voi avata vasta 1-2 minuutin kuluttua koneen
pysähtymisestä.
Ellei kone linkoa ohjelman lopussa, tarkista että pyykki on
tasaisesti jakautunut rummussa ja käynnistä linkousohjelma
uudelleen.
-9-
Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneen käyttäjälle
Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee
erityisesti kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta.
Hometahrat eivät lähde pois pesussa.
Pyykin lajittelu
Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjasen merkkien
selvityksiin, jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita.
Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:
Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaletta
ei tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja
pellavalle tarkoitetuilla ohjelmilla.
Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.
Pese siliävät, käsitellyt vaatekappaleet hienopesuohjelmilla
(esim. polyesteri/puuvilla).
Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verhokankaat
tulee pestä hienopesussa.
Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä <<uuden konepestävän
villan>> pesuun. Muut villatyypit tai sekoitteet saattavat
kutistua ja vanuuntua konepesussa.
Villaiset vaatekappaleet lingotaan lyhyesti heti pesun jälkeen.
Esipesu
Esipesu on normaalisti tarpeeton. Uusi moderni pesukoneesi
yhdessä nykyaikaisten pesuaineiden kanssa antaa
täydellisen pesutuloksen ilman esipesua. Näin säästät
energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta.
Erittäin likaantuneet vaatekappaleet, esim suojahaalarit,
esiliinat jne. tulee esipestä biologisella pesuaineella.
Lämpötila
Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C:tta
95°C:n sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu
yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa, ja
energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös
väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti
60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista,
riittää lämpötilaksi 40°C.
Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan
40°C:ssa. Jos väriäpäästäviä ja väriäpäästämättömiä
vaatekappaleita pestään yhdessä, lämpötila valitaan
väriäpäästävien vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C.
Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset keinokuidut
voidaan yleensä pestä 60°C:ssa, mutta normaalisti riittää
tällöinkin 40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.
Koneen enimmäistäyttömäärä
Noudata puuvillan ja pellavan suhteen alla ilmoitettuja määriä.
Pyykki tulisi itse asiassa aina punnita, mutta koska se on
vaivalloista, annamme seuraavassa joitakin
nyrkkisääntöjä:
puuvilla, pellava, sekoitekuidut:
Pesu : täysi rumpu täyttämättä liikaa (4,5 kg).
siliävät tekstiilit:
Pesu : rumpu korkeintaan 2/3 täynnä (2,0 kg).
hienopesu ja villa:
Pesu : rumpu puoliksi täynnä (1-2 kg).
Ennen pyykin koneeseen laittamista:
- Korjaa vaatteissa olevat repeytymät
- Napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut
- Tyhjennä taskut. Neulat ja muut terävät esineet saattavat
vaurioittaa pesukonetta ja vaatteita
- Irrota verhokoukut
- Pese värilliset ja erityisesti väriäpäästävät vaatekappaleet
ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa
todennäköisesti väriä ensimmäisessä pesussa.
Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpätti on
täysin haihtunut ennen pesua.
Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka
aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden
käytöstä.
Pesuaineet ja lisäaineet
Pesutulos riippuu mm. käytetystä pesuaineesta ja sen
määrästä. Liian suuri annostus ei paranna pesutulosta,
lisäksi se rasittaa luontoa. Myös biologisesti hajoavissa
pesuaineissa on lisäaineita, jotka suurina määrinä voivat
vahingoittaa ekologista tasapainoa.
Käytä vain korkeatasoisia konepesuun
tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata valmistajan pesuohjeita ja annostele pesuaine
pestävien vaatteiden määrän, niiden likaisuuden ja veden
kovuusasteen mukaan. Jollet tiedä kotipaikkasi veden
kovuutta, tiedustele vesilaitokselta.
Jauhemainen pesuaine
Pesuaine on annosteltava sille varattuun lokeroon ennen
ohjelman käynnistämistä.
Eri pesutyypeille on saatavana juuri niihin sopivia pesuaineita.
Tiivistetty pesuaine
Tiivistettyä pesuainetta annostellaan pesupalloon, joka
asetetaan pyykin päälle suoraan pesurumpuun.
Tiivistettyjä pesuaineita käytettäessä ei tule valita
esipesua.
Nestemäiset pesuaineet
Jauhemaisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa
nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja
käyttävissä ohjelmissa.
Tällöin ei tarvita esipesua. Kaada nestemäistä pesuainetta
ennen ohjelman
pesuainekotelon lokeroon
käynnistämistä.
Nestemäiset huuhteluaineet
Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä
huuhteluainetta huuhteluainekotelon lokeroon " " ennen
ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen
kuivataan kuivausrummussa, poistaa huuhteluaine staattisen
sähkön.
- 10 -
Pesumerkinnät
Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnät. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.
Normaali
ohjelma
VESIPESU
Vesipesu 95°
Vesipesu 60°
Vesipesu 40°
Vesipesu 30°
Käsinpesu
Vesipesu
kielletty
Hellävarainen
ohjelma
KLOORIVALKAISU
SILITYS
KUIVAPESU
Kloorivalkaisu kielletty
Kloorivalkaisu sallittu
Silitys kosteana
enintään 200°
Silitys kosteana
tai kostean liinan
läpi enintään 150°
Silitys kuivana
enintään 100°
Silitys kielletty
Normaali
kuivapesu
Erikoiskuivapesu
Erikoiskuivapesu
Kuivapesu
kielletty
normaali
rumpukuiv.
Mieto
rumpukuiv.
KUIVAUS
(vapaaehtoinen)
Kuivaus
tasaisella
alustalla
Kuivaus
ripustamalla
Kuivaus
vaateripustimessa
- 11 -
Rumpukuivaus
sallittu
Rumpukuivaus
kielletty
Hoito
Nukkasuodattimen puhdistaminen
Kuva 1
Puhdista säännöllisesti koneen etuosassa alhaalla
pienen luukun takana sijaitseva suodatin. Jos peset
pyykkiä, josta lähtee paljon nukkaa, puhdista suodatin
joka pesun yhteydessä. Vedä tyhjennysletku alas
lattiakaivon yläpuolelle tyhjentääksesi pesukoneen
vedestä, sitten:
Avaa luukku esim. ruuvitaltan avulla (kuva.1 kuva 2) :
Veden tyhjentäminen nukkasuodattimesta :
aseta nukkasuodattimen alle astia. Käännä
nukkasuodattimen väännintä pystysuoraan niin, että
mahdollinen vesi voi valua alla olevaan astiaan
(kuva 3).
Nukkasuodattimen puhdistaminen :
Kierrä nukkasuodatinta vastapäivään kunnes se
irtoaa paikaltaan (kuva 4).
Puhdista suodatin huolellisesti juoksevan veden
alla. Aseta nukkasuodatin takaisin paikalleen
kiertämällä myötäpäivään.
Kuva 2
Sulje luukku puhdistettuasi suodattimen. Pidä
luukku myös suljettuna, kun laite on toiminnassa.
Kuva 3
Suojeltava jäätymiseltä
Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi
laskea alle 0°C, pitää tehdä seuraavat toimenpiteet.
Muuten koneessa oleva vesi voi jäätyessään
vahingoittaa koneen osia.
Sulje vesihana ja irrota vedenottoletku.
Valitse pesuohjelma, käynnistä kone ja anna
ohjelman olla käynnissä hetken.
Laske poistoletku lattialle, aseta letkun alle kulho,
johon letkusta valuva vesi voi kertyä.
Käännä ohjelmanvalitsinta kohtaan. "Tyhjennys"
(ohjelma P), ja anna ohjelman olla käynnissä
hetkisen.
Avaa koneen nukkasihti ja jätä avoimeksi
Kuva 4
Kun pesukone otetaan uudelleen käyttöön, pitää vesija viemäriliitännät suorittaa uudelleen.
Ennen ensimmäistä käyttöä on koneen ja huonetilan
lämmettävä ja kuivuttava vastaamaan normaaleja
käyttöolosuhteita.
Tarkista ensimmäisten käyttökertojen aikana, ettei
koneeseen ole varotoimista huolimatta syntynyt
vesivuotoja aiheuttavia jäätymisvaurioita.
Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja
säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa.
Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.
- 12 -
Pesu- ja huuhteluainekotelon
puhdistaminen
Jonkin ajan kuluttua saattavat pesu- ja huuhteluaineet
aiheuttaa saostumia koteloon. Kotelon lokerot
puhdistetaan säännöllisesti.
Paina pesuainekotelon lukitussalpoja kotelon
molemmilta sivuilta ja nosta samalla ylöspäin
(kuva 1 / kuva 2).
Pese pesuainekotelo juoksevan veden alla harjan tai
kierretyn rievun avulla (kuva 3). Tarkista, että putket
pesuainekotelon takaosassa eivät ole tukkeutuneet
(kuva 4).
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4
Aseta pesuainekotelo takaisin paikalleen kannen
pidikkeisiin (kuva 5).
Koneen ulkovaipan puhdistaminen
Pyyhi koneen ulkovaippa käsitiskiaineella ja pehmeällä
liinalla. Älä koskaan käytä naarmuttavia
puhdistusvälineitä ja -aineita tai liuottimia.
Kuva 5
Pesukoneen puhdistaminen
Mikäli usein peset alhaisessa lämpötilassa ja/tai
annostelet vähän pesuainetta, suosittelemme koneen
puhdistamista muutaman kerran kuukaudessa. Tällöin
homeen, joka aiheuttaa pahaa hajua, muodostuminen
estetään. Annostele normaali määrä pesuainetta,
valitse valkopesuohjelma ja lämpötilaksi 90 °C ja
käynnistä kone ilman pyykkiä.
Kalkkisaostumien poistaminen
Mikäli veden kovuusaste on enemmän kuin 7 dH, kone
on puhdistettava vähintään neljä kertaa vuodessa.
(Paikkakuntasi veden kovuusaste selviää
vesilaitokselta.)
Kalkkisaostumat saattavat alentaa koneen
lämpöelementin elinikää. Annostele koneeseen
sitruunahappoa 1-2 rkl (saa apteekista). Valitse
valkopesuohjelma, lämpötilaksi 90°C ja käynnistä kone
ilman pyykkiä.
- 13 -
Koneen toimintahäiriöt
Tarkista seuraavat asiat, ellei kone toimi
moitteettomasti:
Kone ei käynnisty
Tarkista, että sulake ei ole palanut
Tarkista, että pistotulppa on kunnolla pistorasiassa
Koneen kansi on kunnolla suljettu
Ohjelma on valittu oikein
Sähkövirta on kytketty koneeseen
Kone ei tyhjennä vettä eikä linkoa
Tarkista, että tyhjennysletku on oikein sijoitettu ja
vesi virtaa letkussa esteittä
Nukkasihti on puhdas
Onko valittu ohjelma, jossa viimeinen huuhteluvesi
jää koneeseen ? Tyhjennä vesi koneesta, kts. s. 9,
kohta Pesuohjelman päätyttyä.
Kone ei ota vettä
Tarkista, että vesihana on avattu ja vesiverkon
paine on riittävä
Koneen kansi on kunnolla suljettu
Kone tärisee liian äänekkäästi
Tarkista, että kuljetustuet on poistettu
käyttöohjeessa annetun ohjeen mukaisesti
Kone on sijoitettu suoraan käyttöohjeessa annetun
ohjeen mukaan
Koneella on riittävästi tilaa, eikä kosketa esim.,
seinää tai kalusteita
Vaatteet ovat jakautuneet epätasaisesti rummussa
Kone ottaa vettä, mutta tyhjentää samanaikaisesti
Tarkista, että koneen tyhjennysletku on sijoitettu
oikealle korkeudelle ks. käyttöohjeesta kohta
"Viemäriliitäntä".
Koneen ympärillä on vettä
Tarkista, että annosteltu pesuainemäärä on oikea.
Ylivaahtoamisesta (liian suuri annostus) tulee vettä
lattialle
Pesuaine on konepesuun sopiva
Pesuainekotelo on puhdas
Tyhjennysletkun pää on oikein sijoitettu
Vedenottoletkun liitoskohdat ovat tiiviit
Pesutulos ei tyydytä
Tarkista, että pesuaine on konepesuun sopivaa
Tarkista, että pyykkimäärä on oikea
Tarkista, että valittu ohjelma ja lämpötila ovat oikeat
Koneen pesuohjelma kestää huomattavasti
pidempään kuin normaalisti
Tarkista, että vesiverkon paine on riittävä
Tarkista, että vesiverkon vedenotossa ei ole häiriötä
Tarkista, että nukkasihti on puhdas
Tarkista, että sähköverkon virranjakelu toimii
Kone pysähtyy kesken pesuohjelman
Tarkista, että vesiverkon paine on riittävä
Tarkista, että nukkasihti on puhdas
Tarkista, että sulake on ehjä
Tarkista, onko ohjelma valittu siten, että viimeinen
huuhteluvesi jää koneeseen.
Huuhteluainetta valuu ulos ylivuotoputkesta täytön
aikana
Varmista, että:
olet noudattanut huuhteluaineen täyttöohjetta,
ks. kohta "Pesukoneen käyttö"
että putket pesuainekotelon takaosassa eivät
ole tukkeutuneet
Ellei kone yllämainituista tarkistuksista huolimatta toimi
moitteettomasti, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
- 14 -
Takuu
Pesukoneella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot
noudattavat alan yleisiä takuuehtoja.
Näitä on saatavissa myyjäliikkeistä ja maahantuojilta.
HUOM ! Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä,
josta takuu määritetään alkavaksi.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
- aiheettomasta valituksesta
- ellei käyttöohjetta ole noudatettu.
Huolto ja varaosat
Sinua palvelevat valtuutetut huoltoliikkeet kautta maan.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597 /min (0,95 mk/min) +
pvm).
*Mainitse soittaessasi tuotteen merkki.
Malli:
Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa
HUOLTOLUX Porissa, puh. (02) 6223 300.
Arvokilpi sijaitsee nukkasihdin peiteluukun sisäpuolella.
Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot, niin ne löytyvät
helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Tuotenumero:
Ostopäivä:
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597 /min (0,95 mk/min) +
pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös
sähköpostitse osoitteessa :
carelux.fsh@notes.electrolux.fi.
Tekniset tiedot
Korkeus
Leveys
Syvyys
Maksimitäyttö, valkopesu
Maksimitäyttö, hienopesu
Maksimitäyttö, villapesu
Rummun tilavuus
Jännite
Lämmitysvastuksen teho
Liitäntäteho
Linkous
Liitosjohdon pituus
Vedenottoletkun pituus
Liitin
Poistoletkun pituus
850 mm
-Tämä laite täyttää seuraavat EEC- määräykset :
400 mm
- 73/23 EEC 19.02.1973 - määräys alijännitteestä
600 mm
- 89/336 EEC 03.05.1989 (sekä muutosmääräys 92/31 EEC)
4,5 kg
EMV-määräys. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
2,0 kg
1,0 kg
42 l
230 V, 10 Amp.
1950 W
2300 W
800 kierr/min
2.45 m
1.50 m
3/4" (1/2")
1.35 m
- 15 -
Kuljetustukien poistaminen
Purkaminen:
Tarkista, että pesukone on vahingoittumaton. Mahdollisista
kuljetusvahingoista, vaurioista ja virheistä, esim. puuttuvista
osista, on välittömästi ilmoitettava myyjäliikkeelle. Äla jätä
pakkausmateriaalia, niin että lapset pääsevät leikkimään
sillä.
Kun olet purkanut pesukoneen pakkauksesta, poista
kuljetustuet, jotka suojaavat laitetta kuljetuksen aikana.
Kallista konetta hieman taaksepäin toiselle kyljelleen.
Käännä konetta 1/4 kierrosta takakulmansa varassa,
jolloin pohjassa oleva kuljetustuki vapautuu. Poista
kuljetustuki. Nosta kone pystyyn. Katso kuva 1.
Avaa koneen kansi ja poista rummun päällä oleva tuki
seka kannen kuljetustuki. Sulje tämän jälkeen koneen
kansi. Katso kuva 2.
Irrota koneen takaosasta kaksi pulttia ja holkit (A)
käyttämällä apunasi koneen mukana tullutta työkalua.
Katso kuva 3.
Aseta suojatulpat (B) tyhjiksi jääneisiin reikiin.
Katso kuva 4.
Varmista, että koneesta on poistettu kaikki kuvassa
näkyvät osat. Poistetut kuljetustuet on syytä säilyttää
mahdollista myöhempää kuljetusta varten.
Katso kuva 5.
Kuva 2
Kuva 1
B
A
C45Q001
CQ005
Kuva 3
Kuva 4
Kuva 5
Kuva 6
HUOM ! Mikäli kone asetetaan matolle, varmista, ettei matto
tuki koneen pohjassa olevia reikiä, joiden kautta ilma pääsee
kiertämään.
Mikäli haluat, että kone on syvyyssuunnassa samassa
tasossa viereisen kalustekaapin kanssa,sinulla on
mahdollisuus leikata koneen takana oleva letkutuki. Katso
kuva 6.
Asennus
Pesukoneen siirtäminen ja
vaaittaminen
Pesukoneesi on varustettu kahdella kiinteällä pyörällä, jotka
on sijoitettu koneen alle takaosaan ja yhdellä
sisäänvedettävällä koneen alla sijaitsevalla pyörällä. Pyörän
saat esiin kääntämällä koneen etuosassa olevaa vipua
vasemmalle. Nyt voit liikutella konettasi esimerkiksi
siivouksen aikana. Pyörä ei saa olla ulkoasennossaan, kun
käytät konetta.
Aseta kone vaakatasoon ruuvaamalla koneen etuosassa
olevia säätöjalkoja auki tai kiinni. Täsmällinen vaaitus vähentää
heilahtelua, ääntä ja koneen siirtymistä paikaltaan käytön
aikana.
Vaaituksen jälkeen lukitse säätöjalat kiristämällä
lukitusmutterit.
- 16 -
Sähköliitäntä
Ennen kuin kone liitetään sähköverkkoon, tarkistetaan:
• Että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokilpeen
merkitty 230 V.
• Että maadoitettua pistorasiaa suojaa nimellisarvoltaan
vähintään 10 A sulake.
Liitäntäjohdon vaihto- ja asennustyöt on annettava
ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
Vesiliitäntä
Tiiviste, joka on koneen mukana muovipussissa, laitetaan
vedenottoletkun vesihanan puoleiseen liittimeen tiiviin
liitännän saavuttamiseksi. Kytke sen jälkeen vedenottoletku
hanaan 3/4" kierteellä. Tarvittava vedenpaine on
0,1-1 MPa (1-10 bar). Vedenottoletkua ei saa venyttää. Jos
se on liian lyhyt ja haluat muuttaa pesukoneen paikkaa,
vaihda ottoletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.
Vedenottoletkun koneeseen liitettävää päätä voi kääntää.
Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon ja
kiristät uudelleen.
Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.
Viemäriliitäntä
Koneesta tyhjentyvän veden pitää voida valua esteittä.
Mikäli koneen tyhjennysletkua joudutaan pidentämään, on
muistettava, että jo yhden metrin jatkeesta ja varsinkin mikäli
jatke on halkaisijaltaan pienempi kuin koneen letku, koneen
tyhjennyspumppu ei ehkä enää toimi moitteettomasti.
Koneen tyhjennysletku voidaan sijoittaa kolmella tavalla:
A. Altaan yli
Tällöin tyhjennysletku kiinnitetään koukulla seinään tai
kiinnitetään vesihanaan niin, ettei tyhjennysletku pääse
liikkumaan koneen tyhjentyessä.
B. Lattiakaivoon
ilmarako
Kiinnitä putki seinään, vähintään 70 cm ja enintään
100 cm korkeudelle lattiasta. Tyhjennysletkun ja putken
väliin on jätettävä ilmarako. Putken halkaisija on oltava
vähintään 40 mm. Tarkista, että tyhjennysletku on kunnolla
kiinnitetty.
∆
Ø 40 mm
70-100 cm
- 17 -
C. Vesilukkoon
Kun tyhjennysletku liitetään pesu- tai tiskialtaan alle
vesilukkoon, on viemäröintihaara avattava niin, että kone
pääsee tyhjentymään kunnolla. Tyhjennysletku on 135 cm
pitkä, letku voidaan pidentää enint. 200 cm saakka. Käytä
silloin pidennysletkuna läpimitaltaan vastaavan kokoista
letkua.
Sijoita tyhjennysletku aina lattiaa pitkin ja nosta sitä vähintään
70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle. Tarkista, ettei
tyhjennysletku ole mutkalla.
Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.
Sijoittaminen
Sijoita kone tukevasti tasaiselle lattialle.
Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita kalusteita.
Vesihanan, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla
koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden.
Kutsu tarvittaessa asentaja.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tämän
käyttö- ja asennusohjeen noudattamatta jättämisestä.
- 18 -
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab ZANUSSI
Pakkalankuja 6,
01510 VANTAA
Kuluttajaneuvonta, puh. 0200-2662
(0,1597 (0,95 mk/min) + pvm)
Konsumentrådgivning, tel. 0200-2662
(0,1597 (0,95 mk/min) + lna)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising