Electrolux 2272 XXL Brugermanual

Electrolux 2272 XXL Brugermanual
English
4–5
14–15
Dansk
24–25
Vielen Dank, dass Sie sich für einen
Electrolux Ergospace-Staubsauger entschieden
haben. Die Bedienungsanleitung gilt für alle
Ergospace-Modelle. Dies bedeutet, dass Ihr
Modell u. U. bestimmte Zubehörteile nicht
enthält oder bestimmte Eigenschaften nicht
besitzt. Um bestmögliche Ergebnisse zu
erzielen, sollten Sie ausschließlich das speziell
für Ihren Staubsauger entwickelte OriginalElectrolux-Zubehör verwenden.
Tak, fordi du valgte en Electrolux Ergospacestøvsuger. Denne brugervejledning gælder for
alle Ergospace-modeller. Det er derfor muligt,
at dele af denne models tilbehør/funktioner
ikke er omhandlet. Brug altid originalt
Electrolux-tilbehør. Så opnår du de bedste
resultater. Tilbehøret er specielt designet til
din støvsuger.
Français
Español
Norsk
6–7
16–17
26–27
Nous vous remercions d’avoir choisi l’aspirateur Electrolux Ergospace. Ces instructions
d’utilisation portent sur l’ensemble des modèles Ergospace. Cela signifie qu’il est possible
que certains accessoires ou fonctions ne soient
pas fournis avec le modèle que vous avez en
votre possession. Afin d’obtenir des performances optimales, utilisez toujours des accessoires
originaux Electrolux. Ils ont été spécialement
conçus pour votre aspirateur.
Gracias por elegir una aspiradora Electrolux
Ergospace. En este manual de instrucciones
se incluyen todos los modelos Ergospace. Es
posible que su modelo no incluya algunos
accesorios o funciones. Para lograr el mejor
resultado, utilice únicamente los accesorios originales de Electrolux que han sido diseñados
específicamente para su aspiradora.
Takk for at du valgte en Electrolux Ergospacestøvsuger. Denne bruksanvisningen gjelder
alle Ergospace-modeller. Det betyr at ikke alt
tilbehør og alle funksjoner nødvendigvis finnes
på din modell. Bruk alltid orginalt Electroluxtilbehør for best resultat. Dette tilbehøret er
konstruert spesielt for din støvsuger.
Pусский
Italiano
Suomi
8–9
18–19
28–29
Благодарим за покупку пылесоса Electrolux
Ergospace. Данное руководство по
эксплуатации содержит сведения обо
всех моделях серии Ergospace. Поэтому
некоторые функции или принадлежности,
возможно, не входят в комплект
выбранной вами модели. Наилучшие
результаты гарантируются только для
фирменных принадлежностей Electrolux,
разработанных специально для данной
модели пылесоса.
Grazie per avere scelto un aspirapolvere
Electrolux Ergospace. Queste Istruzioni per
l’uso sono valide per tutti i modelli Ergospace.
Questo significa che per il modello specifico
acquistato alcuni accessori o funzionalità
potrebbero non essere inclusi. Per ottenere
sempre i migliori risultati, utilizzare esclusivamente accessori originali Elecrolux, pensati in
modo specifico per questo aspirapolvere.
Kiitos, että olet valinnut Electrolux Ergospace
-pölynimurin. Nämä käyttöohjeet kattavat
kaikki Ergospace-mallit. Tämä tarkoittaa,
että osa lisälaitteista ja toiminnoista ei ehkä
tule ostamasi mallin mukana. Varmista paras
mahdollinen puhdistustulos käyttämällä alkuperäisiä Electroluxin varusteita. Ne on suunniteltu varta vasten tätä imuria varten.
Polski
Português
Eesti keeles
10–11
20–21
30–31
Dziękujemy za wybranie odkurzacza Ergospace
firmy Electrolux. Ta instrukcja obsługi dotyczy
wszystkich modeli odkurzacza Ergospace.
Oznacza to, że do konkretnego modelu mogą
nie być dołączone niektóre akcesoria lub
dany model może nie posiadać niektórych
funkcji. Aby uzyskiwać najlepsze rezultaty,
zawsze należy używać oryginalnych akcesoriów
firmy Electrolux. Zostały one zaprojektowane
specjalnie dla tego odkurzacza.
Obrigado por ter escolhido um aspirador
Electrolux Ergospace. Estas instruções de
funcionamento abrangem todos os modelos
Ergospace. Isto significa que alguns acessórios/
funções podem não estar incluídos no seu
modelo específico. De modo a assegurar os
melhores resultados utilize sempre acessórios
originais Electrolux. Estes foram concebidos
especialmente para o seu aspirador.
Täname teid Electroluxi Ergospace’i
tolmuimeja valimise eest! Käesolev
kasutusjuhend kehtib kõigi Ergospace’i
mudelite puhul. See tähendab, et teie
konkreetse mudeli puhul ei pruugi kõiki
tarvikuid või funktsioone kaasas olla.
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
alati Electroluxi originaaltarvikuid. Need
on loodud just teie tolmuimeja jaoks.
Svenska
Nederlands
Latviski
12–13
Tack för att du har valt en Electrolux
Ergospace-dammsugare. Den här bruksanvisningen gäller för alla Ergospace-modeller.
Det innebär att vissa tillbehör eller funktioner
eventuellt inte ingår i just din modell. Se
till att alltid använda originaltillbehör från
Electrolux för att få bästa möjliga resultat.
De har utformats särskilt med avseende på
din dammsugare.
2
Deutsch
Thank you for having chosen an Electrolux
Ergospace vacuum cleaner. These Operating
Instructions cover all Ergospace models. This
means that with your specific model, some
accessories/features may not be included. In
order to ensure the best results, always use
original Electrolux accessories. They have been
designed especially for your vacuum cleaner.
22–23
Dank u dat u gekozen hebt voor een
Ergospace van Electrolux. Deze gebruiksaanwijzingen gelden voor alle Ergospace-modellen. Dit kan betekenen dat uw model niet
beschikt over bepaalde accessoires/functies.
Gebruik voor de beste resultaten altijd originele Electrolux-accessoires. Deze zijn speciaal
voor uw stofzuiger ontworpen.
32–33
Paldies, ka izvēlējāties putekļsūcēju
Electrolux Ergospace. Šīs ekspluatācijas
instrukcijas attiecas uz visiem Ergospace
modeļiem. Tas nozīmē, ka jūsu iegādātā
modeļa komplektācijā, iespējams, daži
piederumi vai iespējas nav iekļauti. Lai
panāktu optimālu ekspluatāciju, vienmēr
lietojiet oriģinālos Electrolux piederumus.
Tie ir izstrādāti tieši jūsu putekļsūcējam.
Dansk
Tilbehør
Inden start
1*/** Teleskoprør
2* Forlængerrør
3** Slangehåndtag + slange
4** Tæppe-/gulvmundstykke
5** Fugemundstykke
6
Møbelmundstykke
7
Støvsugerpose, s-bag™
8* Turbomundstykke
9*/** Parketmundstykke
10* Sæt med fjerkoste
11 Åbn støvsugerens forreste dæksel,
og kontroller, at støvsugerposen,
s-bag™ og motor-/microfilteret**
er på plads. (Se også Udskiftning af
udsugningsfilter/-filtre)
12* Åbn støvsugerens bageste låge*, og
kontroller, at udsugningsfilteret* er på
plads.
13 Sæt slangen i, så den klikker på
plads (tryk på låsen for at udløse
slangen).
3* Sæt slangen i slangehåndtaget, så
den klikker på plads (tryk på låsen for
at udløse slangen).
14 Fastgør forlængerrørene* eller
teleskoprøret* til slangehåndtaget og
mundstykket ved at skubbe og dreje.
(Drej og træk for adskillelse.)
15 Træk den elektriske ledning ud, og
sæt den i stikkontakten. Støvsugeren
er udstyret med en ledningsrulle. Når
den elektriske ledning er trukket ud,
forbliver den ude.
16 Ryk kort i ledningen, og slip så for
at rulle den ind. Så rulles ledningen
automatisk ind.
17** Juster sugeeffekten ved hjælp af
sugekontrollen på slangehåndtaget.
17** Modeller med TÆND/SLUK-knap:
Drej knappen en gang til venstre for
at starte støvsugeren. Drej knappen
til venstre endnu en gang for at
slukke støvsugeren.
17** Modeller med regulering af
sugeeffekt: Drej knappen til regulering
af sugeeffekt til højre for at starte
støvsugeren og øge sugeeffekten.
Drej knappen til regulering af
sugeeffekt til venstre for at reducere
sugeeffekten. Drej knappen til
venstre endnu en gang for at slukke
støvsugeren.
18 Praktiske opbevaringspositioner (og
samtidig en funktion, der skåner
ryggen), når du holder pause,
eller når du bærer og opbevarer
støvsugeren.
19 Du kan også bære støvsugeren
ved hjælp af det øverste håndtag
eller håndtaget nederst foran på
støvsugeren.
20* Hold slangen på plads, når
støvsugeren opbevares,
ved at trække den elastiske
beskyttelsesledning ud og placere
den over slangen.
Sikkerhedsforanstaltninger
Ergospace må kun bruges af voksne og
kun til normal støvsugning i husholdningen. Støvsugeren er dobbeltisoleret og
kræver derfor ikke jording.
Støvsug aldrig
• I våde områder.
• I nærheden af brandbare luftarter, gas
etc.
• Uden s-bag™-støvsugerpose for at
undgå at beskadige støvsugeren. Der
er monteret en sikkerhedsanordning,
som forhindrer, at dækslet kan lukkes uden støvsugerpose i. Luk aldrig
dækslet med vold.
• Når huset viser tydelige tegn på
skade
Støvsug aldrig
• Skarpe genstande op.
• Væske (dette kan forårsage alvorlig
skade på støvsugeren).
• Varme eller kolde kul, tændte cigaretskod etc.
• Flyvestøv, f.eks. fra puds, beton, mel
eller aske.
Ovenstående kan forårsage alvorlig skade
på motoren. Garantien dækker ikke denne
form for skade.
Sikkerhedsforanstaltninger for
elektriske ledninger
• En beskadiget ledning bør kun udskiftes af et autoriseret Electrolux-serviceværksted.
• Garantien dækker ikke beskadigelse
af støvsugerledningen.
• Undlad at trække eller løfte støvsugeren i ledningen.
• Tag stikket ud af stikkontakten inden
rengøring eller vedligeholdelse af
støvsugeren.
• Kontroller jævnligt, at ledningen ikke
er beskadiget. Anvend aldrig støvsugeren, hvis den elektriske ledning er
beskadiget.
Service og reparation skal udføres af et autoriseret Electrolux-serviceværksted. Opbevar altid
støvsugeren på et tørt sted.
Hvordan man opnår de bedste
resultater
21 Medfølgende tilbehør
Møbelmundstykke og fugemundstykke
findes under sammenklappeligt låg.
Anvend mundstykkerne som følger:
Tæpper: Anvend tæppe-/gulvmundstykket
med omskifteren* i stilling (32). Reducer
sugeeffekten for små tæpper.
Hårde gulve: Anvend tæppe-/
gulvmundstykket med omskifteren * i stilling (33).
Trægulve: Anvend parketmundstykket* (9).
Polstrede møbler: Anvend møbelmundstykke (6). Gardiner, lette stoffer etc.:
Anvend møbelmundstykke (6). Reducer
sugeeffekten om nødvendigt.
Rammer, bogreoler etc.: Anvend sæt med
fjerkoste* (10).
Fuger, hjørner etc.: Brug fugemundstykket (5).
Brug af turbomundstykket*
22 Indstil sugeeffekten ved at åbne eller
lukke luftventilen.
Bemærk! Anvend ikke turbomundstykket på
skindtæpper, tæpper med lange frynser eller
tæpper med luv på over 15 mm. For at undgå
at beskadige tæppet må mundstykket ikke
holdes stille, mens børsten roterer. Kør ikke
over elektriske ledninger med mundstykket,
og husk at slukke støvsugeren umiddelbart
efter brug.
Udskiftning af støvsugerposen
s-bag™
23 Støvsugerposen s-bag™ skal senest
udskiftes, når indikatoren er helt rød.
Aflæses med mundstykket løftet.
24 Åbn det forreste dæksel, og løft
indsatsen med s-bag™ ud.
25 Træk i papstykket for at fjerne
s-bag™ fra indsatsen. s-bag™
forsegles automatisk, så der ikke
spildes støv.
26 Isæt en ny s-bag™ ved at skubbe
papstykket helt i bund i rillerne.
27 Sæt indsatsen tilbage i rummet til
støvsugerposen, og luk dækslet.
Bemærk! Udskift s-bag™, selv om den ikke
er fuld (den kan være tilstoppet). Udskift den
også efter støvsugning af tæpperensepulver.
Brug kun originale Electrolux-støvsugerposer,
s-bag™ Classic, s-bag™ Clinic, s-bag™ long
performance eller s-bag™ Anti-odour.
Udskiftning af filter/filtre
Dette bør gøres ved hver 5. udskiftning af
støvsugerposen, s-bag™. Anvend aldrig støvsugeren uden filter/filtre.
A
Model uden udsugningsfilter skal
udstyres med et kombinationsfilter
(microfilter + motorfilter, ref. nr. EF 74).
24 Åbn det forreste dæksel, og løft
indsatsen med s-bag™ ud.
28 Træk filterholderen op, til den er
fri af rillen. Træk forsigtigt det/de
gamle snavsede filter/filtre ud af
filterholderen, og udskift det/dem med
et nyt filter.
*Kun på visse modeller. **Udførelse afhængig af model. Et vaskbart filter, *** HEPA H12, kan købes som ekstraudstyr.
24
29 Sæt filterholderen med det/de nye
filter/filtre på plads igen.
27 Sæt indsatsen med s-bag™ på plads
igen, og luk dækslet.
B Model med udsugningsfilter. Følg
trin 24 og 28, og udskift det gamle
motorfilter med et nyt filter. Følg
derefter trin 29 og 27.
Udskiftning af udsugningsfilter*
Der er tre typer*** udsugningsfiltre:
• Microfilter* (Ref. No. EF17)
• Hepa H12*, ikke vaskbart (ref. nr.
EF H12)
• Hepa H12*/***, vaskbart (ref. nr.
EF H12W)
Filtrene skal altid udskfites med nye filtre og kan ikke vaskes (hvis det ikke er
oplyst).
30 Anbring tommelfingrene på lågens
bagkant, og åbn lågen ved at
trække håndtaget bagud og op med
pegefingeren.
31 Tag filteret ud. Sæt det nye filter i, og
luk lågen som vist.
Rengøring af slange og
mundstykke
Støvsugeren stopper automatisk, hvis
mundstykke, rør, slange eller filtre og
s-bag™ tilstoppes. I sådanne tilfælde
tages stikket ud af stikkontakten, og
støvsugeren køles af i 20-30 minutter.
Fjern tilstopningen og/eller udskift filtre og
s-bag™, og start støvsugeren igen.
Rør og slanger
34 Brug en gardinspiral eller tilsvarende
til at rengøre rør og slange.
3* Slangehåndtag kan adskilles fra
slangen, hvis rengøring er påkrævet.
35 Man kan måske også fjerne
tilstopningen i slangen ved at trykke
på den, men vær forsigtig i tilfælde,
hvor tilstopningen er forårsaget
af glas eller nåle, der er kommet i
klemme i slangen.
Bemærk! Garantien dækker ikke skader på
slangen, der forårsages af rengøring.
Rengøring af gulvmundstykket
39 For at undgå forringelse af
suggeeffekten bør tæppe-/
gulvmundstykket rengøres med jævne
mellemrum. Den nemmeste måde er
at rengøre det med slangehåndtaget.
36* Tryk på hvert hjulnav, og træk hjulene
væk. Anvend fugemundstykket
til at rengøre hjulakslerne. Fjern
nullermænd, hår og andre ting, der
har sat sig fast. Udskift hjulene ved at
trykke dem på akslerne.
37* Større genstande kan findes ved
at fjerne tilslutningsslangen fra
mundstykket (tryk på de små clips på
hver side, og træk samtidig røret ud
og op).
38* Fjern genstanden(e) og sæt
tilslutningsslangen på plads igen.
Rengøring af turbomundstykket*
40 Afmonter mundstykket fra
støvsugerslangen, og fjern
sammenfiltrede tråde etc. ved at
klippe dem af med en saks. Anvend
slangehåndtaget til at rengøre
mundstykket.
Fejlfinding
Støvsugeren starter ikke
• Kontroller, at stikket er sat i stikkontakten.
• Kontroller, at stik og ledning ikke er
beskadiget.
• Kontroller, om der er gået en sikring.
Støvsugeren stopper
• Kontroller, om s-bag™-støvsugerposen er fuld. Hvis den er, skal den
udskiftes med en ny.
• Er mundstykke, rør eller slange tilstoppet?
• Er filtrene tilstoppede?
Der er kommet vand i støvsugeren
Motoren skal udskiftes på et autoriseret
Electrolux-serviceværksted. Garantien
dækker ikke beskadigelse af motoren,
som er forårsaget af vand i motoren.
Forbrugerinformation
Electrolux kan ikke drages til ansvar for
skader, som skyldes ukorrekt anvendelse
eller ulovlige ændringer af apparatet.
Dette produkt er designet med tanke på
miljøhensyn. Alle plastikdele er mærket af
hensyn til genbrug. For yderligere detaljer,
se vor webside: www.electrolux.com
Hvis De har kommentarer om støvsugeren eller instruktionerne i brugervejledningen, så send os en e-mail på:
[email protected]
uhensigtsmæssig behandling, misbrug,
fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/
mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.
Nærværende bestemmelser fratager Dem
ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar
efter købeloven gældende overfor den
forhandler, hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig
som reklamation overfor den forhandler,
hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af “Lov om
produktansvar”. Denne lov gælder for
skader på andre ting og for personskader,
som skyldes fejl ved selve det installerede
produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den
pågældende skade skyldes et eller flere af
følgende forbehold:
• At produktets installation ikke er
udført i overensstemmelse med vor
installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet
formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler
ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre
end vor autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som
måtte være opstået ved en senere
transport f.eks ved flytning eller
videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig
sund fornuft
Fejl og mangler / Afhjæplningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang
udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved
dette produkt.
Konstateres fejl eller mangler ved dette
produkt indenfor reklamationsperioden
skal produktet indleveres til vort serviceselskab Electrolux Hvidevare-Service A/S
enten via forhandleren eller på tlf.: 70 11
74 00 for nærmeste adresse.
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i
Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets
normale brug i privat husholdning her i
landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige
bestemmelser.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der
direkte eller indirekte kan tilskrives
*Kun på visse modeller. **Udførelse afhængig af model. Et vaskbart filter, *** HEPA H12, kan købes som ekstraudstyr.
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement