Electrolux ZCS2540CS Ръководство за употреба

Electrolux ZCS2540CS Ръководство за употреба
Classic Silence
PL
GB RU CZ SK HR SL
BG INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION BOOK
ИНСТРУКЦИЯ
PŘÍRUČKA K POUŽITÍ
NAVODILO ZA UPORABO
KNJIŽICA S UPUTAMA
NÁVOD NA POUŽITIE
БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ
HU RO TR UA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
EL KITABI
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Polski
English
Pусский
Dziekujemy za wybranie odkurzacza Classic Silence rmy
Electrolux. Ta instrukcja obsługi dotyczy wszystkich
modeli odkurzacza Classic Silence. Oznacza to, ze do
konkretnego modelu moga nie byc dołaczone niektóre
akcesoria. Aby uzyskac najlepsze rezultaty, zawsze nalezy
uzywac oryginalne akcesoria rmy Electrolux. Zostały one
zaprojektowane specjalnie dla tego odkurzacza.
Thank you for having chosen an Electrolux Classic Silence
vacuum cleaner. These Operating Instructions cover all
Classic Silence models. This means that with your specific
model, some accessories may not be included. In order
to ensure the best results, always use original Electrolux
accessories. They have been designed especially for your
vacuum cleaner.
Благодарим Вас за покупку пылесоса Electrolux Classic
Silence. Данное руководство по эксплуатации содержит
сведения обо всех моделях серии Classic Silence.
Поэтому некоторые принадлежности, возможно, не
входят в комплект выбранной Вами модели. Наилучшие
результаты гарантируются только для фирменных
принадлежностей Electrolux - они разработаны
специально для Вашего пылесоса.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Usuwanie usterek oraz informacje dla klienta Akcesoria i wskazówki dotyczace bezpieczenstwa Przed uruchomieniem odkurzacza Uzyskanie najlepszych rezultatów Wymiana worka na kurz s-bag® Wymiana ltra silnika i ltra strumienia wyjsciowego Czyszczenie weza i ssawek 5
5
4
6
7
8
8
9
Safety advice Before starting Getting the best results Replacing the dust bag, s-bag® Replacing the motor filter and exhaust filter Cleaning the hose and nozzle Troubleshooting and consumer information 12
24
26
28
28
30
32
Меры предосторожности13
Перед началом работы 25
Правила пользования и рекомендации 27
Замена пылесборника s-bag® 29
Замена фильтра двигателя и выпускного фильтра 29
Чистка шланга и насадок 31
Устранение неполадок и информация для потребителя
32
Cesky
Slovensky
Hrvatski
Dekujeme vám, že jste si zakoupili vysavac Electrolux
Classic Silence. Tyto instrukce se vztahují ke všem
modelum Classic Silence. Nekterá príslušenství vašeho
modelu proto nemusí být ve výbave vašeho modelu.
K dosažení nejlepších výsledku pri práci s vysavacem
používejte vždy originální príslušenství spolecnosti
Electrolux, které bylo navrženo speciálne pro váš vysavac.
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali vysávač Electrolux Classic
Silence. Tento návod na použitie slúži pre všetky modely
Classic Silence. To znamená, že vo vašom konkrétnom
modeli niektoré doplnky nemusia byť. Aby ste dosiahli
čo najlepšie výsledky, používajte vždy originálne doplnky
firmy Electrolux. Sú navrhnuté špeciálne pre váš vysávač.
Zahvaljujemo što ste izabrali Electrolux Classic Silence
usisivač. Ove Upute za rukovanje se odnose na sve modele
Classic Silence usisivača. To znači da uz vaš model neki
dijelovi pribora ne moraju biti uključeni. Kako bi postigli
najbolje rezultate uvijek upotrebljavajte originalni
Electrolux pribor. On je dizajniran baš za vaš usisivač.
Bezpečnostné informácie15
Pred spustením 25
Dosahovanie najlepších výsledkov 27
Výmena prachového vrecka, vrecka s-bag® 29
Výmena filtra motora a výfukového filtra 29
Čistenie hadice a nástavca 31
Odstraňovanie porúch a informácie pre spotrebiteľov 33
Sigurnosni savjeti16
Prije početka 34
Postizanje najboljeg učinka 36
Zamjena vrećice za prašinu, s-bag® 38
Zamjena filtra motora i ispušnog filtra 38
Čišćenje savitljive cijevi i nastavka 40
Otklanjanje smetnji i obavijesti za korisnike 42
Slovenščina
Български
Magyar
Hvala, ker ste se odločili za sesalnik Electrolux Classic
Silence. Priložena navodila za uporabo so primerna za
uporabo vseh modelov Classic Silence. To pomeni tudi,
da nekateri dodatni deli niso priloženi modelu, ki ste ga
izbrali. Da bi zagotovili najboljše rezultate, uporabljajte le
originalne nadomestne dele Electrolux. Ti so bili narejeni
posebej za vaš sesalnik.
Благодарим Ви за избора на Електролукс Classic Silence
прахосмукачка. Инструкцията за употреба покрива
всички Classic Silence модели.Това означава, че за
вашия модел някои аксесоари могат да отсътстват. За
да се осигури най-добрия резултат, винаги използвайте
оригиналните Електролукс аксесоари.Те са изготвени
специално за вашата прахосмукачка.
Köszönjük, hogy az Electrolux Classic Silence porszívót
választotta. Ez az üzemeltetési tájékoztató az összes Classic
Silence típushoz készült. Ez azt jelenti, hogy egy konkrét
típusnál néhány tartozék hiányozhat. A legjobb eredmény
eléréséhez szükséges, hogy eredeti Elektrolux tartozékokat
használjon. Ezeket kimondottan az Ön porszívótípusához
tervezték.
Varnostni nasveti Pred uporabo Doseganje najboljših rezultatov Zamenjava vrečke za prah, s-bag® Zamenjava motornega in izhodnega filtra Čiščenje cevi in nastavkov za talno čiščenje Odpravljanje težav in obveščanje kupcev Указания за безопасност18
Преди да започнете
35
Как да постигнем максимален резултат
37
Смяна на плика за прах s-bag®
39
Смяна на филтъра на двигателя и филтъра на
испускателна тръба
39
Почистване на маркуча и накрайника
41
Потребителска информация и отстраняване на
проблеми43
Biztonsági előírások19
Üzembe helyezés előtt 35
A legjobb eredmények elérése 37
Az s-bag® porzsák cseréje 39
A motorszűrő és a kimeneti szűrő cseréje 39
A tömlő és a szívófej tisztítása 41
Hibaelhárítás és ügyféltájékoztatás 43
Bezpečnostní pokyny Pred uvedením do provozu Dosažení nejlepších výsledku Výmena prachových sácku s-bag® Výmena ltru motoru a výfukového ltru Cištení hadice a hubice Odstranování závad a informace pro uživatele 14
25
27
29
29
31
33
17
35
37
39
39
41
42
Română
Türkçe
Українська
Vă mulţumim pentru alegerea unui aspirator Electrolux
Classic Silence. Aceste instrucţiuni de folosire sunt
valabile pentru toate modelele Classic Silence. Acest
lucru înseamnă că modelul dumneavoastră poate să nu
cuprindă anumite accesorii. Pentru a obţine cele mai
bune rezultate, utilizaţi întotdeauna accesorii originale
Electrolux. Acestea au fost proiectate special pentru acest
aspirator.
Electrolux Classic Silence elektrikli süpürgesini satın
aldığınız için teșekkür ederiz. Bu kullanım talimatları tüm
Classic Silence modelleri için geçerlidir. Bu, elinizdeki
modelde bazı aksesuarların bulunmayabileceği anlamına
gelmektedir. En iyi sonuçları elde etmek için, daima orijinal
Electrolux aksesuarlarını kullanın. Bu aksesuarlar elektrikli
süpürgeniz için özel olarak tasarlanmıștır.
Дякуємо за вибір компанії Electrolux.
Пилосос Classic Silence: Цей посібник користувача
охоплює всі моделі пилососів Classic Silence. Це означає,
що певні аксесуари чи функції можуть бути відсутні
саме у вашій моделі. Для найкращих результатів
завжди використовуйте оригінальні аксесуари
Electrolux. Вони виготовлені спеціально для вашого
пилососа.
Sfaturi de siguranţă20
Înainte de a începe 44
Pentru a obţine cele mai bune rezultate 46
Înlocuirea pungii de colectare a prafului, s-bag® 48
Înlocuirea filtrului motorului și a filtrului de eșapament 48
Curăţarea furtunului și a duzei 50
Rezolvarea problemelor și informaţii pentru clienţi 52
Emniyet tavsiyesi21
Çalıștırmadan önce 45
En iyi sonuçları almak için 47
S-bag® toz torbasının değiștirilmesi 49
Motor filtresinin ve tahliye filtresinin değiștirilmesi 49
Hortum ve ucun temizlenmesi 51
Sorun giderme ve tüketici bilgileri
52
Поради щодо техніки безпеки
Перед тим, як чистити
Як отримати найкращий результат чищення Заміна пилозбірного мішка s-bag® Чищення фільтрів
Чищення шлангу та насадки Усунення неполадок Інформація для споживачів і політика захисту навколишнього середовища 22
45
47
49
49
51
53
53
3
Polski
AKCESORIA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAI
Akcesoria
1
2
3
4
1
2
Rura rozsuwana*
Rura przedłużająca (2)*
Uchwyt węża i wąż
Ssawka do odkurzania
dywanów/ twardych
powierzchni
5 Ssawka do odkurzania
szczelin
6 Ssawko-szczotka z
przełącznikiem
3
*Tylko niektóre modele
4a
4b
5
6
8
10a
4
7
9
10b
11
7 Worek na kurz s-bag®
8 Ssawka z napędem
elektrycznym*
9 Ssawka turbo*
10 Ssawka do odkurzania
twardych powierzchni*
11 Szczotka do kurzu*
Wymogi bezpieczeństwa i
ostrzeżenie
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci
w wieku powyżej 8 lat oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające
odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia
i będą świadome związanych z tym
zagrożeń.
OSTRZEŻENIE: Turbossawki*,
będące wyposażeniem dodatkowym
odkurzacza, są wyposażone w
obracające się szczotki, w których
mogą zakleszczyć się małe
przedmioty. Dlatego należy używać
ich ostrożnie i tylko do odkurzania
odpowiednich powierzchni.
Przed wyjęciem zakleszczonego
przedmiotu lub przystąpieniem do
czyszczenia szczotki należy wyłączyć
odkurzacz.
Dzieci należy pilnować, aby
mieć pewność, że nie bawią się
urządzeniem.
Zawsze odłączaj zasilanie przed
czyszczeniem lub konserwacją
odkurzacza.
Nigdy nie używaj odkurzacza bez
filtrów.
Ostrzeżenie
To urządzenie zawiera połączenia
elektryczne:
• Nie wciągaj do odkurzacza żadnych
płynów
• Nie zanurzaj odkurzacza w żadnym
płynie w celu umycia
• Wąż należy regularnie sprawdzać,
a w razie stwierdzenia uszkodzenia
nie wolno go używać.
Opisane powyżej czynności
mogą poważnie uszkodzić silnik.
Uszkodzenie takie nie jest objęte
gwarancją.
Odkurzacz jest przeznaczony
wyłącznie do użytku domowego.
Nigdy nie używaj odkurzacza
• W pobliżu gazów łatwopalnych itp.
• do odkurzania przedmiotów z ostrymi krawędziami
• do odkurzania żarzących się lub zimnych popiołów, tlących się niedopałków itp.
• do odkurzania drobnego pyłu, np. gipsu, gruzu, cementu, mąki.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa przewodu
zasilającego
• Należy regularnie sprawdzać, czy
wtyczka lub przewód zasilający nie są
uszkodzone. Nigdy nie wolno używać
odkurzacza, jeśli przewód zasilający
jest uszkodzony.
• W razie uszkodzenia przewodu
zasilającego jego wymianę należy
powierzyć autoryzowanemu
serwisowi firmy Electrolux
lub osobie o odpowiednich
kwalifikacjach, tak aby uniknąć
niebezpieczeństwa. Uszkodzenie
przewodu zasilającego odkurzacza
nie jest objęte gwarancją.
• Nigdy nie wolno ciągnąć ani
podnosić odkurzacza, trzymając go
za przewód zasilający.
Serwisowanie i naprawy mogą
być wykonywane wyłącznie przez
personel autoryzowanego centrum
serwisowego firmy Electrolux.
Odkurzacz należy przechowywać w
suchym pomieszczeniu.
*Tylko niektóre modele
USUWANIE USTEREK ORAZ INFORMACJE DLA KLIENTA
Usuwanie usterek
Nie można uruchomić odkurzacza
1
Sprawdź, czy przewód jest podłączony do gniazdka.
2
Sprawdź, czy wtyczka lub przewód są uszkodzone.
3
Sprawdź bezpiecznik.
Odkurzacz zatrzymuje się
1
Sprawdź, czy worek na kurz s-bag® jest pełny. Jeśli tak,
wymień go na nowy.
2
Czy ssawka, rura lub wąż nie są zablokowane?
3
Czy filtry nie są zablokowane?
Do odkurzacza dostała się woda
Konieczna będzie wymiana silnika w autoryzowanym
zakładzie serwisowym firmy Electrolux.
Uszkodzenie silnika wywołane dostaniem się do niego wody
nie jest objęte gwarancją.
Informacje dla klienta i zasady
dotyczące ekologii
Firma Electrolux nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku
nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub
manipulowania przy urządzeniu. Dodatkowe informacje na
temat gwarancji i dane kontaktowe można znaleźć w ulotce
gwarancyjnej dołączonej do opakowania. W przypadku
jakichkolwiek uwag dotyczących odkurzacza lub informacji
zawartych w instrukcji obsługi prosimy o skontaktowanie się
z nami pod adresem floorcare@electrolux.com
Zasady dotyczące ekologii
Ten produkt zaprojektowano z troską o środowisko naturalne.
Wszystkie części plastikowe zostały oznakowane do
recyklingu. Szczegołowe informacje znajdują się w naszej
stronie Internetowej: www.electrolux.com
Materiał, z ktorego wykonano opakowanie, jest przyjazny dla
środowiska i może zostać oddany do recyklingu.
5
PRZED URUCHOMIENIEM ODKURZACZA
B
A
A
B
C
D
6a
9
6
1a
1b
3
4
6b
10
2
5
7
11a
8
11b
1 a Upewnij się, czy uchwyt urządzenia jest złożony.
Następnie otwórz pokrywę przednią urządzenia i
sprawdź, czy worek na kurz s-bag® oraz filtr silnika
znajdują się na swoich miejscach.
1 b Podciągnij do góry uchwyt, aż zatrzaśnie się na
właściwym miejscu. Następnie otwórz pokrywę tylną
urządzenia i sprawdź, czy filtr strumienia wyjściowego
znajduje się na swoim miejscu.
2
Włóż wąż, aż usłyszysz odgłos zatrzaśnięcia zapadki.
(Aby go wyjąć – wciśnij zapadkę.)
3
Podłącz rury przedłużające lub rurę rozsuwaną
(tylko niektóre modele) do uchwytu węża i ssawki
przeznaczonej do odkurzania podłóg, wpychając i
przekręcając je razem. (W celu ich rozłączenia przekręć
je i rozciągnij.)
4
Włóż wąż do uchwytu, aż usłyszysz odgłos zatrzaśnięcia
zapadki (aby go wyjąć, wciśnij zapadkę).
5
Wyciągnij przewód zasilający i podłącz go do gniazdka.
Odkurzacz jest wyposażony w zwijacz przewodu
zasilającego.
6a Aby zwinąć przewód zasilający, naciśnij wyłącznik
pedału przewodu (przytrzymaj wtyczkę, aby uniknąć
uderzenia).
6b Naciśnij mały przycisk na pedale przewodu
zasilającego, aby uaktywnić funkcję Autoreverse (tylko
niektóre modele). Długość przewodu zasilającego
będzie teraz dostosowywana stale, stosownie do
potrzeb. Naciśnij cały pedał, aby wyłączyć funkcję
Autoreverse. Długość przewodu pozostanie stała, tak
jak w przypadku zwykłego urządzenia do zwijania
przewodu.
7
W celu uruchomienia odkurzacza naciśnij nogą jego
wyłącznik.
8
Wyreguluj siłę ssania za pomocą regulatora ssania na
odkurzaczu lub regulatora ssania na uchwycie węża.
9
Praktyczna pozycja postojowa (oszczędzająca
jednocześnie plecy) podczas przerwy w odkurzaniu.
10 Pozycja postojowa ułatwiająca przenoszenie i
przechowywanie odkurzacza.
11a Jeżeli chcesz przenosić odkurzacz, unieś uchwyt, aż
zatrzaśnie się na właściwym miejscu.
11b Można także przenosić odkurzacz, używając uchwytu w
dolnej przedniej części urządzenia.
UZYSKANIE NAJLEPSZYCH REZULTATÓW
Stosuj ssawki takie jak podano poniżej:
Dywany: Korzystaj ze ssawki do odkurzania dywanów/
twardych powierzchni z dźwignią przestawioną w położenie
(1).
Podłogi twarde: Korzystaj ze ssawki do odkurzania
dywanów/ twardych powierzchni z dźwignią przestawioną
w położenie (2). Korzystaj ze ssawki przeznaczonej do
odkurzania twardych powierzchni (tylko niektóre modele, 3).
1
Meble tapicerowane: Użyj ssawko-szczotki z przełącznikiem,
przedstawionej na rysunku (4).
Zasłony, lekkie tkaniny itp.: Użyj ssawko-szczotki z
przełącznikiem przedstawionej na rysunku (5). Zmniejsz siłę
ssania w razie potrzeby.
Ramy, regały itp.: Użyj ssawko-szczotki przedstawionej na
rysunku (6) lub szczotki do kurzu (7 – tylko niektóre modele).
Szczeliny, narożniki itp.: Używaj ssawki do szczelin (7).
Zalecana dysza
Zastosowanie ssawki z napędem
elektrycznym
2
3a
3b
(Wymaga odkurzacza Classic Silence wyposażonego w
gniazdko zasilania. Ssawka z napędem elektrycznym jest
dostarczana tylko z niektórymi modelami, można ją także kupić
jako jedno z akcesoriów.)
8
9
10 11 Podłącz ssawkę do rury.
Podłącz ssawkę z napędem elektrycznym do gniazdka
zasilania umieszczonego na odkurzaczu.
Za pomocą zacisków umocuj przewód wzdłuż rury i
węża.
Ssawka z napędem elektrycznym rozpoczyna pracę,
gdy włączy się odkurzacz.
Zastosowanie ssawki turbo
(tylko niektóre modele)
12 4
5
6
8
7
Podłącz ssawkę do rury.
Uwaga: Nie stosuj ssawki z napędem elektrycznym do
dywanów futrzanych, dywanów z długimi frędzlami czy z
głębokością włosów przekraczającą 15 mm. Aby uniknąć
uszkodzenia dywanu, nie trzymaj ssawki w jednym miejscu
przy obracających się szczotkach. Nie przesuwaj ssawkami po
przewodach elektrycznych. Wyłącz odkurzacz natychmiast po
zakończeniu odkurzania.
9
10
11
12
7
WYMIANA WORKA NA KURZ S-bag®
1
3
Worek na kurz s-bag® powinien zostać wymieniony
najpóźniej, gdy okienko wskaźnika jest całe czerwone.
Należy to sprawdzać przy podniesionej ssawce.
2
Złóż uchwyt. Zwolnij zapadki na wężu, wyjmij wąż i
otwórz pokrywę.
3
Podnieś wkładkę podtrzymującą worek s-bag®.
4
Aby wyjąć worek na kurz s-bag® z wkładki, pociągnij
za kartonowe usztywnienie. W ten sposób worek na
kurz s-bag® zostanie automatycznie uszczelniony, co
zapobiegnie wydostawaniu się kurzu na zewnątrz.
5 a Włóż nowy worek s-bag®, wpychając kartonowe
usztywnienie do końcowego rowka wkładki.
5 b Zamontuj wkładkę, umieszczając ją na kołeczkach w
przedziale worka. Następnie zagnij wkładkę w dół i
zamknij pokrywę.
5b
Uwaga. Wymień worek na kurz s-bag® nawet jeżeli nie jest pełny
(może być zablokowany). Wymień go również po czyszczeniu
dywanów środkami sproszkowanymi. Używaj wyłącznie
oryginalnych worków na kurz s-bag® Classic lub s-bag® Clinic
firmy Electrolux.
A
B
1
2
4
5a
Wymiana filtra silnika (numer części
zamiennej EF54)
powinna być przeprowadzona po każdej piątej wymianie
worka na kurz s-bag®
6
7
8
6
7
8
9
10 11 Złóż uchwyt. Zwolnij zapadki, wyjmij wąż i otwórz
pokrywę przednią.
Podnieś wkładkę podtrzymującą worek s-bag®.
Pociągnij element podtrzymujący filtr silnika do góry,
aż wysunie się z prowadnicy.
Ostrożnie wyciągnij stary, brudny filtr z elementu
podtrzymującego i wymień go na nowy filtr silnika.
Zamontuj ponownie element podtrzymujący filtr
zawierający nowy filtr silnika.
Włóż na miejsce wkładkę podtrzymującą worek s-bag®,
a następnie zamknij pokrywę.
Wymiana filtra strumienia wyjściowego
powinna być przeprowadzona po każdej piątej wymianie worka
na kurz s-bag®
9
10
11
Istnieją dwa rodzaje filtra strumienia wyjściowego:
• Mikrofiltr* (numer części zamiennej EF 17).
• Filtr zmywalny* (numer części zamiennej EFS 1W / EFH
12W)
Filtry należy zawsze wymieniać na nowe i nie wolno ich
zmywać (nie dotyczy to filtra zmywalnego*).
12 13 14 12
13
Podciągnij do góry uchwyt, aż zatrzaśnie się na właściwym miejscu.
Umieść kciuki pod dolną krawędzią pokrywy, a następnie otwórz pokrywę, pociągając uchwyt do tyłu i w
górę palcem środkowym/wskazującym.
Wyjmij filtr. Włóż nowy filtr i załóż z powrotem pokrywę, jak pokazano na rysunku.
14
*Tylko niektóre modele
8
CZYSZCZENIE WĘŻA I SSAWEK
Odkurzacz zatrzymuje się automatycznie, jeżeli ssawka, rura,
wąż, filtr lub worek s-bag® zablokują się. W takich przypadkach odłącz odkurzacz od sieci i pozostaw go na 20-30 minut
w celu ostygnięcia. Usuń blokadę oraz/lub wymień filtr(y) i
worek s-bag®, a następnie uruchom ponownie.
Rury i węże
1
Do czyszczenia rur i węży zastosuj taśmę czyszczącą lub
coś podobnego.
2
Usunięcie blokady węża może być możliwe przez
wyciskanie. Trzeba jednak zachować ostrożność w
przypadku, gdy blokada może być spowodowana przez
szkło czy szpilki wessane do środka węża.
Uwaga: Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń węża
spowodowanych jego czyszczeniem.
1
Czyszczenie ssawki do odkurzania twardych powierzchni
3
W celu uniknięcia pogorszenia jakości ssania, czyść
ssawkę do dywanów/twardych powierzchni tak często
jak to możliwe. Najprostszym sposobem czyszczenia
jest wykorzystanie uchwytu węża.
Czyszczenie ssawki z napędem elektrycznym
2
(tylko niektóre modele)
4
Odłącz odkurzacz od gniazdka oraz usuń splątane nitki,
np. za pomocą nożyczek.
3
4
9
English
Accessories
1
2
3
4
5
6
7
8
2
1
Telescopic tube*
Hosehandle + hose
Carpet/hard floor nozzle
Crevice nozzle
Combination nozzle/brush
Dust bag, s-bag®
Turbo nozzle*
Parquet nozzle*
*Certain models only
Pусский
Принадлежности
1
2
3
4
5
6
7
8
3a
3b
Выдвижная трубка*
Рукоятка шланга + шланг
Насадка для ковров/пола
Щелевая насадка
Комбинированная насадка/ щетка
Пылесборник s-bag®
Турбонасадка*
Насадка для паркета*
* Только для отдельных моделей.
Česky
Příslušenství
4
6
5
1 Teleskopická trubice*
2 Rukojeť + hadice
3 Kombinovaná hubice na koberce/
hladkou podlahovou krytinu
4 Hubice se zúženou tryskou
5 Kombinovaná hubice/kartáč
6 Prachový sáček s-bag®
7 Turbokartáč*
8 Hubice na parkety*
*Pouze u některých modelů
Slovensky
Doplnky
1
2
3
4
5
6
7
8
7
10
8a
8b
Teleskopická trubica*
Rukoväť hadice + hadica
Nástavec na koberce/tvrdú podlahu
Nástavec s úzkou štrbinou
Kombinácia nástavec/kefa
Prachové vrecko s-bag®
Turbonástavec*
Nástavec na parkety*
*Len určité modely
Hrvatski
Română
Pribor
Accesorii
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Teleskopska cijev*
Držač crijeva + crijevo
Nastavak za tepihe/tvrde podove
Nastavak za pukotine
Kombinirani nastavak s četkom
Vrećica za prašinu,
s-bag®
7 Turbo nastavak*
8 Nastavak za parket*
Tub telescopic*
Mânerul furtunului + mâner
Duză pentru covor/pardoseală
Duză pentru fante înguste
Duză combinată cu perie
Pungă de colectare a prafului, punga s-bag®
Duză Turbo*
Duză pentru parchet*
*Disponibil numai pentru unele modele
*Samo u nekim modelima
Slovenščina
Türkçe
Dodatni pribor
Aksesuarlar
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Teleskopska cev*
Ročaj upogljive cevi in upogljiva cev
Nastavek za preproge/trdi pod
Nastavek za reže
Kombiniran nastavek/ščetka
Vrečka za prah, s-bag®
Mehanska turbo krtača*
Nastavek za trde pode*
*Le določeni modeli
Teleskopik boru*
Hortum sapı + hortum
Halı/sert yüzey ucu
Yarık ucu
Kombine uç/fırça
Toz torbası, s-bag®
Turbo ucu*
Parke ucu*
*Yalnızca bazı modellerde
Български
Українська
Аксесоари
Опис
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Висувна трубка
2 Ручка шланга+ Шланг
3 Комбінована насадка для підлоги*
4 Щілинна насадка
5 Комбінована насадка*
6 Мішка для пилу s-bag®
7Турбонасадка*
8 Паркетна насадка*
Телескопична тръба*
Дръжка на маркуча + маркуч
Накрайник за килими/твърди настилки
Накрайник с пукнатина
Комбиниран накрайник/с четка
Плик за прах, s-bag®
Турбо накрайник*
Накрайник за паркет*
* Само някои модели.
* Лише в окремих моделях.
Magyar
Tartozékok
1
2
3
4
5
6
7
8
Teleszkópos cső*
Gégecső-fogantyú és gégecső
Szőnyeg-/keménypadló-szívófej
Rés-szívófej
Kombinált szívófej/kefe
Az s-bag® porzsák
Turbó szívófej*
Parketta-szívófej*
*Csak egyes típusokhoz
11
English
Safety requirement and
warning
This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical,sensory or mental
capabilities or lack of experience
and knowledge if the have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved.
WARNING: Turbo nozzles*
have a rotating brush in which
parts may become entrapped.
Please use them with caution
and only on intended surfaces.
Please turn the vacuum cleaner
off before removing entrapped
parts or cleaning the brush.
Children should be supervised
to ensure that they do not play
with the appliance.
Cleaning and maintenance
shall not be made by children
without supervision.
Always disconnect the plug
from the mains before cleaning
or maintaining the appliance.
Never use the vacuum cleaner
without its filters.
12
Caution
This appliance contains
electrical connections:
• Never vacuum any liquid
• Do not immerse in any liquid
for cleaning
• The hose should be checked
regularly and must not be
used if damaged.
The above can cause serious
damage to the motor, which is
not covered by the warranty.
vacuum cleaner’s cord is not
covered by the warranty.
• Never pull or lift the vacuum
cleaner by the cord.
All servicing and repairs must
be performed by an authorized
Electrolux service centre. Store
the vacuum cleaner in a dry
place.
This vacuum cleaner is for
domestic use only.
Never use vacuum cleaner
• Close to flammable gases, etc.
• On sharp objects
• On hot or cold cinders, lit
cigarette butts, etc.
• On fine dust, for instance
plaster, concrete, flour.
Power cord precautions
• Regularly check that the plug
and cord are not damaged.
Never use the vacuum cleaner
if the cord is damaged.
• If the cord is damaged, it
must be replaced only by an
authorized Electrolux service
centre in order to avoid
a hazard. Damage to the
*Certain models only
Pусский
Меры предосторожности
Данный прибор может
эксплуатироваться детьми
старше 8 лет и лицами с
ограниченными физическими,
сенсорными или умственными
способностями или с
недостаточным опытом
или знаниями только после
получения
соответствующих инструкций,
позволяющих им
безопасно эксплуатировать
прибор и дающих им
представление об опасности,
сопряженной его
эксплуатацией. Очистка и
доступное пользователю
техническое обслуживание
прибора не должно
производиться детьми без
присмотра.
ВНИМАНИЕ! «Турбощетка»*
оснащены вращающейся
щеткой, в которой могут
застревать различные
предметы. Используйте
их только для очистки
поверхностей, для которых она
предназначена, и соблюдайте
при этом осторожность. Перед
извлечением застрявших
предметов или очисткой щетки
выключайте пылесос.
Не разрешайте детям играть с
прибором.
Всегда вынимайте вилку
из розетки перед чисткой
прибора и уходом за ним.
Не пользуйтесь пылесосом
без фильтров.
Осторожно!
Прибор содержит
электрические провода.
• Не применяйте для сбора
жидкостей
• Для мытья прибора не
погружайте его в жидкость.
• Регулярно проверяйте
шланг и не пользуйтесь им
при повреждении.
Все это может привести к
серьезным повреждениям
двигателя, не подпадающим
под действие гарантии.
Данный пылесос
предназначен только для
бытового применения.
Не пользуйтесь пылесосом:
• Вблизи
легковоспламеняющихся
газов и т. п.;
• для чистки острых
предметов;
• при уборке горячей
или остывшей золы,
непогашенных окурков и
т. п.;
• при уборке мелкой пыли,
например от штукатурки,
бетона, муки.
Меры предосторожности
при обращении со шнуром
питания
• Регулярно проверяйте,
не поврежден ли шнур
или штепсельная вилка.
Пользоваться пылесосом
с поврежденным шнуром
питания запрещается.
• В целях безопасности
поврежденный шнур
следует заменять только в
авторизованном сервисном
центре Electrolux.
Гарантийное обслуживание
не распространяется
на повреждения шнура
питания пылесоса.
• Не тяните и не поднимайте
пылесос за шнур.
Все работы по обслуживанию и
ремонту должны выполняться
только в авторизованном
сервисном центре Electrolux.
Храните пылесос в сухом
месте.
* Только для отдельных моделей.
13
Česky
Bezpečnostní požadavky a
varování
Tento spotřebič smí používat
děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo
osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí pouze,
pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které
zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným
s provozem spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ: Ruční turbo
hubice* jsou vybaveny
otáčivým kartáčem, do
kterého se mohou zachytit
různé předměty. Používejte
je opatrně a pouze na určené
povrchy. Před odstraňováním
zachycených předmětů nebo
čištěním kartáče vysavač
vypněte.
Dávejte pozor, aby si
s přístrojem nehrály děti.
Nikdy vysavač nepoužívejte bez Manipulace s přívodní šňůrou
• Pravidelně kontrolujte, není-li
filtrů.
zástrčka a šňůra poškozena.
Varování
Nikdy nepoužívejte vysavač s
Zařízení obsahuje elektrické
poškozenou šňůrou.
spoje:
• Dojde-li k poškození
• Nikdy nevysávejte tekutiny
přívodní šňůry, musí být
• Při čištění neponořujte do
vyměněna v autorizovaném
vody
servisním centru společnosti
• Hadici je potřeba pravidelně
Electrolux, aby se předešlo
kontrolovat a nesmí
nebezpečným situacím. Na
se používat, pokud je
poškození šňůry vysavače se
poškozená.
záruka nevztahuje.
Výše uvedené předměty a
• Vysavač nikdy netahejte nebo
materiály mohou způsobit
nezvedejte za přívodní šňůru.
vážné poškození motoru
Veškerou údržbu a opravy smějí
– poškození, na které se
provádět pouze autorizovaná
nevztahuje záruka.
servisní centra společnosti
Tento vysavač je určen pouze k Electrolux. Vysavač uchovávejte
domácímu použití.
na suchém místě.
Nikdy nevysávejte
• V blízkosti hořlavých plynů,
atd.,
• ostré předměty,
• žhavý ani chladný popel,
hořící cigaretové nedopalky
atd.,
• jemný prach, například ze
sádry, betonu, mouky.
Před čištěním nebo údržbou
zařízení vždy vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
*Pouze u některých modelů
14
Slovensky
Bezpečnostné požiadavky a
výstrahy
Tento spotrebič môžu používať
deti staršie ako 8
rokov a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými
alebo psychickými
schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a
znalostí, iba ak sú pod dozorom
inej osoby, alebo ak boli inou
osobou poučené o bezpečnom
používaní spotrebiča a ak
rozumejú prípadným rizikám.
UPOZORNENIE: Turbo hubice*
majú rotačnú kefu, v ktorej
môžu uviaznuť nečistoty.
Používajte ich opatrne a len
na určených povrchoch. Pred
odstraňovaním uviaznutých
nečistôt alebo čistením kefy
vypnite vysávač.
Nikdy nedovoľte, aby sa deti
s prístrojom hrali.
Varovanie!
Tento prístroj obsahuje
elektronické spoje.
• Nikdy nevysávajte tekutiny.
• Prístroj nečistite ponáraním
do žiadnej tekutiny.
• Hadica by sa mala pravidelne
kontrolovať a nesmie sa
používať, ak je poškodená.
Nedodržanie týchto pravidiel
môže spôsobiť vážne
poškodenie motora, na ktoré sa
nevzťahuje záruka.
Tento vysávač je určený iba na
použitie v domácnosti.
Vysávač nikdy nepoužívajte
na vysávanie:
• V blízkosti horľavých plynov
atď.,
• ostrých predmetov,
• horúcich alebo studených
uhlíkov, horiacich
cigaretových ohorkov a pod.,
• jemného prachu, napr. z
omietky, betónu, múky.
Opatrenia týkajúce sa kábla
napájania
• Pravidelne kontrolujte,
či nie sú zástrčka alebo
šnúra poškodené. Nikdy
nepoužívajte vysávač, ak je
šnúra poškodená.
• Ak je kábel napájania
poškodený, môže ho vymeniť
len technik autorizovaného
servisného centra spoločnosti
Electrolux, aby sa predišlo
úrazu. Na poškodenie kábla
vysávača sa nevzťahuje
záruka.
• Vysávač nikdy neťahajte ani
nezdvíhajte za prívodnú
šnúru.
Kompletný servis a opravy musí
vykonávať autorizované servisné
stredisko spoločnosti Electrolux.
Vysávač skladujte na čistom a
suchom mieste.
Pred čistením alebo údržbou
prístroja vždy vytiahnite kábel
zo zásuvky.
Nikdy nepoužívajte vysávač bez
filtrov.
*Len určité modely
15
Hrvatski
Sigurnosni zahtjevi i
upozorenja
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca
od 8 godina pa
na više i osobe smanjenih
tjelesnih, osjetilnih ili
mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu
iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe
odgovorne za njihovu sigurnost i
rade po uputama
koje se odnose na sigurno
korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
UPOZORENJE: Ručne turbo
četke* imaju rotirajuće četke u
koje se dijelovi mogu zaglaviti.
Pažljivo ih upotrebljavajte i
samo na za to namijenjenim
površinama. Obavezno isključite
usisavač prije uklanjanja
zaglavljenih dijelova ili čišćenja
četke.
Nikada ne koristite usisivač bez
njegovih filtara.
Oprez
Uređaj ima električne
priključke:
• Nikada nemojte usisavati bilo
kakvu tekućinu
• Ne uranjajte ga ni u kakvu
tekućinu zbog čišćenja
• Redovito provjeravajte crijevo
i ne koristite ga u slučaju
oštećenja.
Electroluxovom servisu da bi
se izbjegla opasnost. Jamstvo
ne uključuje oštećenja kabela
usisivača.
• Usisavač nikad ne vucite i ne
dižite za kabel.
Usluge održavanja i popravaka
moraju biti izvedene u
ovlaštenom Electroluxovom
servisu. Usisivač odlažite na
suhom mjestu.
U protivnom mogu nastati
ozbiljna oštećenja motora oštećenja koja nisu pokrivena
jamstvom.
Usisivač je namijenjen isključivo
uporabi u domaćinstvu.
Nikada ne koristite usisivač
• Blizu zapaljivih plinova i sl.
• za usisavanje oštrih predmeta
• vrućih ili ohlađenih ugaraka,
upaljenih opušaka itd.
• za usisavanje sitne prašine
poput gipsa, cementa, brašna.
Upozorenja o električnom
kabelu
• Redovno provjeravajte da li
su utičnica i kabel neoštećeni.
Uvijek izvucite utikač iz utičnice
Ne upotrebljavajte usisavač
prije čišćenja i održavanja
ako je kabel oštećen.
aparata.
• Ako je kabel oštećen, mora
se zamijeniti u ovlaštenom
Potreban je nadzor nad djecom
kako se ne bi igrala aparatom.
16
*Samo u nekim modelima
Slovenščina
Varnostne zahteve in
opozorila
To napravo lahko uporabljajo
otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi
telesnimi, čutnimi
ali razumskimi sposobnostmi
ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in
če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
OPOZORILO: Ročna turbo
sesalna krtača* ima vrtečo
krtačo, v katero se lahko
ujamejo deli. Uporabljajte
jo previdno in samo na
predvidenih površinah.
Izklopite sesalnik, preden
začnete odstranjevati ujete
dele ali čistiti krtačo.
Sesalnika ne uporabljajte brez
filtrov.
Pozor
Aparat vsebuje električne
priključke:
• Ne sesajte tekočin
• Pri čiščenju aparata ne
potapljajte v vodo
• Redno preverjajte, ali je
upogibljiva cev poškodovana
in je v tem primeru ne
uporabljajte
Navedeni vzroki lahko
povzročijo resno okvaro
motorja, ki je garancija ne krije.
Sesalnik je namenjen samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Sesalnika ne uporabljajte:
• Blizu vnetljivih plinov ipd.
• za sesanje ostrih predmetov
• za sesanje vroče ali hladne
žlindre, tlečih cigaretnih
ogorkov itd.
• za sesanje finega prahu, npr.
mavca, betona ali moke
Opozorila v zvezi z električnim
napajalnim kablom
• Redno preverjajte, če je kabel
poškodovan. Sesalnika nikoli
ne uporabljajte, če je kabel
poškodovan.
• Če je napajalni kabel
poškodovan, ga sme zamenjati
le Electroluxov serviser, sicer
se izpostavljate nevarnosti.
Poškodbe napajalnega kabla
sesalnika garancija ne krije.
• Sesalnika nikoli ne vlecite ali
dvigujte za kabel.
Vsa vzdrževalna dela in
popravila mora opraviti
pooblaščeni Electroluxov servis.
Sesalnik shranjujte na suhem
mestu.
Otroke je treba nadzirati, da se ne
bodo igrali z aparatom.
Pred čiščenjem ali vzdrževanjem
aparata iztaknite napajalni kabel
iz električne vtičnice.
*Le določeni modeli
17
Български
Изисквания и
предупреждения за
безопасност*
Този уред може да бъде
използван от деца над
8 годишна възраст, както и
лица с намалени
физически, сетивни и
умствени възможности
или лица без опит и познания,
само ако те са под
наблюдение или бъдат
инструктирани относно
безопасната употреба на
уреда и възможните рискове.
ВНИМАНИЕ: турбо
накрайници* имат въртяща
се четка, в която могат
да попаднат части. Моля,
използвайте ги внимателно
и само върху предназначени
повърхности. Моля,
изключете прахосмукачката,
преди да отстраните
уловените части или да
почистите четката.
Децата трябва да се
надзирават, за да се
гарантира, че няма да си
играят с уреда.
Преди почистване или
извършване на техническо
обслужване на уреда извадете
щепсела от контакта.
• За фин прах, например
мазилка, бетон, брашно.
Предпазване на
захранващия кабел
Никога не използвайте
• Редовно проверявайте
прахосмукачката без филтри.
дали щепселът и кабелът
не са повредени. Никога не
Внимание
ползвайте прахосмукачката,
Този уред има електрически
ако кабелът е повреден.
връзки:
• Ако захранващият кабел
• Никога не всмуквайте
е повреден, той трябва
течности с прахосмукачката
да бъде сменен само в
• Не потапяйте в течности при
упълномощен сервизен
почистване
център на Electrolux, за да се
• Маркучът трябва да се
избегне опасност. Повреда в
проверява редовно и не
кабела на прахосмукачката
трябва да се използва, ако е
не се покрива от
повреден.
гаранцията.
Гореспоменатите действия
• Никога не дърпайте и не
може да причинят сериозна
вдигайте прахосмукачката
повреда на електродвигателя,
за кабела.
която не се покрива от
Всички ремонти и сервизно
гаранцията.
обслужване трябва да се
Прахосмукачката е само за
извършват в упълномощен
домашна употреба.
сервизен център на
Electrolux. Съхранявайте
Никога не използвайте
прахосмукачката на сухо
прахосмукачката
• В близост до възпламеними място.
газове и др.
• За остри предмети.
• Върху гореща или студена
сгурия, за горящи угарки от
цигари и др.
* Само някои модели.
18
Magyar
A porszívót soha ne használja a
hozzá tartozó
szűrők nélkül.
Biztonsági követelmények és
figyelmeztetések
Korlátozott fizikai, mentális
vagy érzékelési képességű
személy (ideértve a 8 év alatti
gyermekeket is), továbbá a
készülék használatában nem
jártas személy a készüléket
csak akkor működtetheti, ha a
biztonságáért felelős személy
útmutatással látta el vagy
gondoskodik a felügyeletéről.
Vigyázat!
A készülék elektromos
csatlakozásokat tartalmaz.
• Ne szívjon fel folyadékot a
porszívóval.
• Ne tegye a porszívót
folyadékba tisztítás céljából.
• A gégecsövet rendszeresen
ellenőrizni kell, és sérülés
esetén nem szabad használni.
FIGYELEM: A turbófej*
beépített forgókefével
rendelkezik, melybe apró
tárgyak beszorulhatnak.
Kérjük, elővigyázatosan és csak
az előírt típusú felületeken
használja. Mielőtt a beszorult
tárgyat eltávolítaná, feltétlenül
kapcsolja ki a porszívót.
Gyermekek a készüléket
csak felügyelet mellett
működtethetik, és ügyelni
kell arra, hogy ne használják
játékra.
A felsorolt esetekben a motor
súlyosan károsodhat, és erre
nem terjed ki a garancia.
A porszívót kizárólag háztartási
célra szabad használni.
Soha ne használja a porszívót
• Gyúlékony gázok stb.
közelében,
• éles tárgyak felszívására,
• izzó vagy kialudt parázs,
illetve égő cigarettavégek
felszívására,
• finom por, például gipsz,
cement vagy liszt felszívására.
A hálózati tápkábellel
kapcsolatos előírások
• Időnként ellenőrizze,
hogy nem sérült-e meg a
csatlakozó vagy a kábel. Ne
használja a porszívót, ha a
kábel sérült.
• Ha a kábel sérült, a veszély
elkerülése érdekében
csak hivatalos Electrolux
márkaszervizben cserélhetik
ki. A garancia nem vonatkozik
a porszívó kábelének
károsodására.
• Soha ne húzza és ne emelje
fel a porszívót a kábelénél
fogva.
A karbantartási és javítási
munkák csak hivatalos Electrolux
márkaszervizben végezhetők el.
A porszívót száraz helyen tárolja.
A készüléket tisztítás vagy
karbantartás előtt mindig
áramtalanítsa.
* Csak egyes típusokon
19
Română
Cerinţă şi avertisment de
siguranţă
Acest aparat poate fi utilizat de
copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu
capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar
sub supraveghere sau după o
scurtă instruire care să le ofere
informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului
şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
AVERTISMENT: Turbo* din
accesoriile aspiratorului au o perie
rotativă în care se pot bloca piese.
Vă rugăm să le utilizaţi cu atenţie
doar pe suprafeţele recomandate.
Vă rugăm să opriţi aspiratorul
înainte de a scoate piesele blocate
sau înainte de a curăţa peria.
Copiii trebuie supravegheaţi
pentru a nu se juca cu aparatul.
Scoateţi întotdeauna fişa din
priză înainte de a curăţa sau
întreţine aparatul.
Nu utilizaţi niciodată
aspiratorul fără filtrele acestuia.
20
Atenţie
Acest aparat este prevăzut cu
conexiuni electrice:
• Nu aspiraţi niciodată lichide
• Nu scufundaţi aparatul în
niciun lichid pentru curăţare
• Furtunul trebuie verificat
periodic şi nu trebuie
folosit în cazul în care este
deteriorat.
Cele de mai sus pot cauza
deteriorări grave motorului,
deteriorări care nu sunt
acoperite de garanţie.
Aspiratorul este destinat
exclusiv pentru uz casnic.
Nu utilizaţi niciodată
aspiratorul
• În apropierea unor gaze sau
alte substanţe inflamabile
• Pe obiecte tăioase
• Pentru cenuşă fierbinte
sau rece, mucuri de ţigară
nestinse etc.
• Pentru praf fin, de exemplu
tencuială, ciment,făină.
Precauţii legate de cablul de
alimentare
• Verificaţi periodic integritatea
cablului şi a fişei de racordare
la priză. Nu folosiţi niciodată
un aspirator al cărui cablu de
alimentare este deteriorat.
• În cazul în care cablul de
alimentare este deteriorat,
pentru a evita pericolul,
acesta trebuie înlocuit
de un centru de service
autorizat de Electrolux.
Deteriorarea cablului electric
al aspiratorului nu este
acoperită de garanţie.
• Nu mutaţi şi nu ridicaţi
niciodată aspiratorul trăgând
de cablu.
Toate operaţiile de service şi
reparaţiile trebuie efectuate de
un centru de service autorizat de
Electrolux. Păstraţi aspiratorul
într-un loc uscat.
* Disponibil numai pentru unele modele.
Türkçe
Emniyet gereksinimleri ve
uyarıları
Bu cihaz, güvenli şekilde
kullanım ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat
verilerek gözetim altında
veya bilgilendirmek şartıyla 8
yaş ve üzeri çocuklar
ve fiziksel, duyumsal veya
zihinsel kapasitesi düşük
veya bilgi ve deneyimi olmayan
kişiler tarafından
kullanılabilir.
UYARI : Turbo uç aksesuarı*
içinde, parçaların sıkışabileceği
bir döner fırça bulunur. Bu
aksesuarı lütfen dikkatle ve
yalnızca belirtilen yüzeylerde
kullanın. Sıkışan parçaları
çıkarmadan veya fırçayı
temizlemeden önce lütfen
elektrikli süpürgeyi kapatın.
Çocukların, gerekli uyarılar
yapılarak cihazla kesinlikle
oynamaması sağlanmalıdır.
• Kablo hasar görürse, tehlikeli
Dikkat
durumların engellenmesi
Bu cihazda elektrik bağlantıları
açısından yetkili Electrolux
bulunmaktadır:
servis merkezi tarafından
• Asla sıvı çekmek için
değiştirilmesi gerekir. Elektrikli
kullanmayın
süpürge kablosu hasarları
• Temizlemek amacıyla
garanti kapsamında değildir.
asla herhangi bir sıvıya
• Elektrikli süpürgeyi asla
daldırmayın
kablosundan tutarak
• Hortum düzenli olarak kontrol
çekmeyin veya kaldırmayın.
edilmeli ve hasar gördüğünde
kullanılmamalıdır.
Bütün servis ve onarım işlemleri
yetkili bir Electrolux servis
Yukarıda sayılanlar motora
merkezi tarafından yapılmalıdır.
zarar verebilir; bu tür hasarlar
Elektrikli süpürgeyi kuru bir yerde
garanti kapsamında değildir.
Elektrikli süpürge, yalnızca evde saklayın.
kullanım amaçlıdır.
Elektrikli süpürgeyi aşağıdaki
durumlarda/yerlerde asla
kullanmayın:
• Yanıcı gazlar vb. yakını
• Keskin cisimler üzerinde
• Sıcak veya soğuk küller, yanık
sigara izmaritleri, vb.
• Örn. alçı, beton, un gibi ince
tozlar.
Güç kablosu önlemleri
Cihazı temizlemeye veya bakımını • Düzenli olarak fiş ve kablonun
hasarlı olup olmadığını
yapmaya başlamadan önce
kontrol edin. Kablonun hasarlı
daima fişini prizden çıkartın.
olduğu durumlarda elektrikli
Elektrikli süpürgeyi asla filtreleri
süpürgeyi asla kullanmayın.
olmadan kullanmayın.
*Yalnızca bazı modellerde
21
Українська
Вимоги техніки безпеки та
попередження
Цей прилад може
використовуватись дітьми
старше 8 років та особами
із зниженими фізичними,
сенсорними або психічними
можливостями чи недостатнім
досвідом і знаннями лише під
наглядом або після проведення
інструктажу стосовно
безпечного користування
приладом та розуміння
пов’язаних з цим ризиків.
УВАГА! Турбо-насадки*
оснащені щіткою, що
обертається, в яку можуть
потрапити сторонні
предмети. Користуйтесь
ними з обережністю та
лише на призначених для
цього поверхнях. Перш ніж
видалити предмети, що
потрапили на щітку, або
перед очищенням щітки
вимкніть пилосос.
Слідкуйте за тим, щоб діти не
гралися з приладом.
Слідкуйте за тим, щоб прилад
було від’єднано від джерела
22
живлення перед чищенням або • для збирання гарячої чи
холодної золи, недопалків
ремонтом.
тощо;
У жодному разі не
• для збирання
використовуйте пилосос без
тонкодисперсного пилу,
фільтрів.
наприклад від штукатурки,
Увага!
бетону, або борошна;
Прилад містить електричні
Попередження щодо шнура
роз’єми:
• У жодному разі не збирайте живлення
• Перевірте, чи не
рідину за допомогою
пошкоджено кабель та
пилососа
вилку. У жодному разі не
• Не поміщайте в середину
використовуйте пилосос,
пилососа рідину для
якщо шнур живлення
чищення
пошкоджено.
• Шланг необхідно
• Якщо шнур живлення
регулярно перевіряти і не
пошкоджено, ремонт
використовувати в разі
необхідно здійснювати
пошкодження.
лише в сервісному центрі
Вищезгадане може призвести
Electrolux в цілях безпеки.
до серйозного пошкодження
Пошкодження шнура
мотора, а таке пошкодження
пилососа не підлягає
не покривається гарантією.
гарантійному ремонту.
• Ніколи не тягніть та не
Пилосос призначено
піднімайте пилосос за шнур.
виключно для застосування в
домашніх умовах.
Обслуговування та ремонт
У жодному разі не
використовуйте пилосос:
• Поруч із газами, що легко
займаються тощо;
• для прибирання гострих
предметів;
пилососа можуть виконувати
лише авторизовані сервісні
центри Electrolux. Зберігайте
пилосос у сухому місці.
* Лише в окремих моделях.
23
English
B
A
BEFORE STARTING
A
B
1 a
C
D
1 b
1b
1a
2
2
3
3
4
5
4
Insert the hose into the hose handle until the
catches
click to engage (press the catches to release the
hose).
5
Extend the electric cable and connect it to the mains.
The vacuum cleaner is fitted with a cable winder.
Press the foot pedal to rewind the cable (take hold of
the plug to prevent it striking you).
Press the On/Off button with the foot to start the
vacuum cleaner.
Adjust suction power using the suction control on the
vacuum cleaner or the suction control on the hose
handle.
Ideal parking position for pausing
and storing
6
7
8
9
10
6
7
9
24
8
10
Ensure that the machine’s carrying handle is folded
down. Then open the front cover on the machine and
check that the dust bag, s-bag®, and the motor filter are
in place.
Fold up the carrying handle until it clicks into place.
Then open the back lid on the machine and check that
the exhaust filter is in place.
Insert the hose until the catches click to engage (press
the catches to release the hose).
Attach the extension tubes or telescopic tube (certain
models only) to the hose handle and hard floor nozzle
by pushing and twisting together. (Twist and pull apart
to dismantle.)
Pусский
Česky
Slovensky
1 a Опустите вниз ручку для переноски пылесоса.
Откройте переднюю крышку пылесоса и убедитесь в
наличии пылесборника s-bag® и фильтра двигателя.
1 b Сложите ручку для переноски до защелкивания.
Откройте заднюю крышку пылесоса и проверьте
наличие выпускного фильтра.
2
Плотно вставьте шланг до защелкивания в
фиксаторах. (Для отсоединения шланга следует
нажать на фиксаторы.)
3
Подсоедините удлинительные трубки или
выдвижную трубку (только для отдельных моделей)
к рукоятке шланга и наденьте на трубку насадку
для пола. (Для отсоединения деталей поверните и
потяните их в разные стороны.)
1 a Ujistěte se, že je rukojeť na přenášení přístroje
sklopená. Potom otevřete přední kryt přístroje a
zkontrolujte, zda je prachový sáček s-bag® i filtr motoru
na svém místě.
1 b Zvedněte rukojeť na přenášení, až zaklapne na
své místo. Potom otevřete zadní víko na přístroji a
zkontrolujte, zda je na svém místě výfukový filtr.
2
Zasuňte hadici tak, aby západky zaklaply a upevnily ji (k
uvolnění hadice stiskněte západky).
3
Tlakem a otáčením zároveň spojte prodlužovací nebo
teleskopickou trubici (pouze u některých modelů)
s rukojetí hadice a s hubicí na hladkou podlahovou
krytinu. (Trubice rozpojte otáčením a tahem.)
4
Zasuňte hadici do držáku tak, aby západky zaklaply a
upevnily ji (stisknutím západek hadici uvolníte).
5
Vytáhněte přívodní šňůru a zapojte ji do zásuvky.
Vysavač je vybaven navijákem šňůry.
6
Kabel navinete stisknutím nášlapného pedálu navíjení
(podržte zástrčku, aby vás neudeřila).
7
Přístroj zapněte sešlápnutím vypínače.
8
Sací sílu lze nastavit pomocí ovladače sání na vysavači
nebo ovládáním sání na rukojeti hadice.
9
Ideální parkovací poloha pro přestávky a
10uložení
1 a Skontrolujte, či je prenosná rúčka sklopená dolu. Potom
otvorte predný kryt vysávača a skontrolujte, či sú
prachové vrecko s-bag® a filter motora na mieste.
1 b Rúčku vyklopte hore, kým nezaklapne na miesto.
Potom otvorte zadný kryt vysávača a skontrolujte, či je
výfukový filter na príslušnom mieste.
2
Zasuňte hadicu tak, aby ju zachytili západky (ich
stlačením sa hadica uvoľní).
3
Predlžovacie trubice alebo teleskopickú trubicu
(len určité modely) spojte s koncovkou hadice a
podlahovým nástavcom zatlačením a otáčaním. (Pri
rozoberaní pootočte a potiahnite.)
4
Zasuňte hadicu do rukoväte hadice tak, aby ju zachytili
západky (ich stlačením sa hadica uvoľní).
5
Vytiahnite elektrickú šnúru a zapojte ju do siete.
Vysávač je vybavený navijakom šnúry.
6
Pri navíjaní šnúry stlačte nožný pedál navíjania (podržte
zástrčku, aby vás neudrela).
7
Vysávač zapnite stlačením vypínača nohou.
8
Sací výkon nastavte pomocou ovládača sania na
vysávači alebo ovládača sania na koncovke hadice.
9
Ideálna parkovacia poloha na prerušenie vysávania
10 a uskladnenie
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
4
5
6
7
8
9
10 Плотно вставьте шланг в рукоятку шланга до
защелкивания фиксаторов. (Для отсоединения
шланга следует нажать на фиксаторы.)
Вытяните кабель питания и подключите его к
электросети. Пылесос оснащен устройством для
сматывания кабеля питания.
Для сматывания кабеля нажмите ногой на педаль
(придерживайте штепсель во избежание ударов).
Для включения пылесоса нажмите ногой кнопку On/
Off (Вкл./Выкл.).
Отрегулируйте мощность всасывания с помощью
регулятора всасывания на пылесосе или на рукоятке
шланга.
Оптимальное положение при перерывах в работе
и при хранении
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
PRED SPUSTENÍM
25
English
Getting the best results
Use nozzles as follows:
Carpets and hardfloors:
For carpets use the combination floor nozzle* with
lever in position (1)
For Hard floors, use the combination floor nozzle
with lever in position (2). Make sure the brushes on
the nozzle are down to prevent scratching the floor
surface. Use the parquet nozzle* (3).
1
4 Curtains
5 Bookshelves, upholstery
Crevices, corners, etc.: Use the crevice nozzle* (6).
Using the turbo nozzle*
7 Ideal for carpets and wall-to-wall carpeting to remove
stubborn fluff and pet hairs.
2
3b
3a
Note: Do not use the turbo nozzle on animal skin rugs
or carpet fringes. To avoid damaging the carpet, do not
keep the nozzle stationary whilst the brush is rotating.
Do not pass the nozzle across electric cables, and be sure
to switch off the vacuum cleaner immediately after use.
* Certain models only.
Recommended nozzle
4
6
26
5
7
Pусский
Česky
Slovensky
Как пользоваться насадками:
Hubice používejte podle následujících instrukcí:
Nástavce používajte nasledovne:
Уборка полов и ковров:
Для ковров пользуйтесь комбинированной насадкой для пола*, рукоятка в положении (1)
Для ковров пользуйтесь комбинированной насадкой для пола*, рукоятка в положении (2)
Убедитесь, что щетки насадки опущены, чтобы не
царапать поверхность пола. Насадка для паркета* (3).
Koberce a podlahy s tvrdým povrchem:
Na koberce používejte kombinaci podlahové hubice*
s páčkou v pozici (1)
Na tvrdé podlahové krytinypoužívejte kombinaci
podlahové hubice s páčkou v pozici (2). Ujistěte se,
že jsou kartáče na hubici spuštěné, aby se zamezilo
poškrábání povrchu podlahy. Použijte hubici na
parkety* (3).
Koberce a tvrdé podlahy:
Na koberce používajte kombinovaný podlahový
nástavec* s páčkou v polohe (1).
Na tvrdé podlahy používajte kombinovaný podlahový
nástavec s páčkou v polohe (2). Uistite sa, že
kefky na nástavci sú spustené nadol, aby nedošlo k
poškriabaniu povrchu podlahy. Použite nástavec na parkety* (3).
Правила пользования и рекомендации
Dosažení nejlepších výsledků
Dosahovanie najlepších výsledkov
4 Záclony
4 Занавески
4 Záclony
5 Police na knihy, čalúnenie
5 Книжные полки, обивка
Щели, углы и т. п.: щелевая насадка* (6).
Как пользоваться турбонасадкой*
7 Оптимально подходит для чистки ковров
и ковровых покрытий, если требуется
удалить пух и шерсть домашних животных.
Примечание. Запрещается использовать турбонасадку для чистки шкур и ковров с длинной
бахромой. Во избежание повреждений ковра при
вращении щетки перемещайте насадку. Запрещается касаться насадкой электрических проводов.
Обязательно выключайте пылесос сразу по окончании работы.
5 Poličky na knížky, čalounění
Štěrbiny, kouty atd.: Použijte hubici se zúženou
tryskou* (6).
Použití turbokartáče*
7 Ideálně odstraňuje odolné nečistoty a zvířecí
srst z koberců a celopodlahových koberců.
Poznámka: Turbokartáč nepoužívejte na rohožky
a třásně koberců. Abyste koberec nepoškodili,
nenechávejte hubici stát na jednom místě, dokud se
kartáč otáčí. Nepřejíždějte hubicí elektrické kabely a po
použití vysavač ihned vypněte.
Štrbiny, rohy, atď.: Použite štrbinový nástavec* (6).
Používanie turbonástavca*
7 Ideálny na odstránenie usadeného prachu a
zvieracích chlpov z kobercov, aj celoplošných.
Poznámka. Turbonástavec nepoužívajte na vysávanie
zvieracích kožušín ani kobercov s dlhými strapcami. Pri
otáčaní kefy neostávajte s hubicou na jednom mieste,
predídete tak poškodeniu koberca. Neprechádzajte hubicou
cez elektrické káble a nezabudnite vysávač ihneď po
použití vypnúť.
* Len niektoré modely.
* Pouze u některých modelů.
* Только для отдельных моделей.
Odporúčaná hubica
Doporučená hubice
Рекомендованная насадка
27
English
REPLACING THE DUST BAG, S-bag®
A
B
1
2
1
2
3
3
4
5 a
5 b
4
5a
5b
The dust bag, s-bag® must be replaced latest when
the indicator window is completely red. Read with the
nozzle lifted up.
Open the dust compartment cover.
Lift out the s-bag® holder.
Pull the cardboard to remove the s-bag® from the insert.
This automatically seals the s-bag® and prevents dust
leaking out.
Insert a new s-bag® by pushing the cardboard right into
the end of the groove in the insert
Place the dust bag holder back into the dust
compartment and close the lid.
Always change the s-bag® when the indicator signal is
illuminated even if the s-bag® is not full (it may be blocked) and
after using carpet cleaning powder. Use only Electrolux original
synthetic s-bag®. www.s-bag.com
6-11 Replacing the motor filter (Ref No. EF 54) Should be
done with every 5th replacement of the s-bag® dust bag.
Never use the vacuum cleaner without a filter.
Cleaning /replacing the exhaust filter:
Replace (or wash) the exhaust filter every year.
6
7
8
There are two types of exhaust filters:
• Micro filter (Ref No. EF17 this type of filter can not be
washed and must be replaced with a new one.)
• Washable (Ref No. EFS 1W / EFH 12W)
12 To replace the exhaust filter, open the exhaust
filter lid by pulling the back edge upwards.
Replace the filter.
14 Close the lid inserting the front hooks into the
rails. Push the lid forward and press down in the
centre until both sides click in.
9
11
10
Cleaning the Washable Filter*
If you have a Washable exhaust filter*,
wash the filter once a year. If the filter is damaged,
replace it with a new filter.
13 To clean the Washable filter*, rinse the
inside (dirty side) in lukewarm tap water. Tap
the filter frame to remove the water. Repeat the
process four times. Let dry thoroughly and then
reinsert into the cleaner as above.
24 h
12
13
Note: Do not use cleaning agents and avoid touching the
filter surface. Let the filter dry completely before putting
back!
14
* Certain models only.
28
Pусский
Česky
Slovensky
1
Замена пылесборника s-bag® должна выполняться,
как только окно индикатора становится полностью
красным. Показание индикатора можно проверить,
приподняв насадку.
2
Откройте крышку отсека для пыли.
3
Выньте держатель пылесборника s-bag®.
4
Для извлечения пылесборника s-bag® из вставки
потяните картонный держатель. Пылесборник s-bag®
автоматически герметизируется, и пыль не разлетится.
5 a Вставьте новый пылесборник s-bag®, протолкнув
картонный держатель во вставку до упора.
5 b Поместите держатель пылесборника в отсек для
пыли и закройте крышку.
1
Vyměnit prachový sáček s-bag® je třeba, jestliže
je okénko kontrolky zcela červené. Odečítejte při
zdviženém nástavci.
1
Prachové vrecko s-bag® sa musí vymeniť najneskôr
vtedy, keď je indikačné okienko úplne červené.
Kontrolujte so zdvihnutým nástavcom.
2
Otevřete kryt přihrádky na prachový sáček.
2
Otvorte kryt priehradky na prachové vrecko.
сегда заменяйте пылесборник s-bag® при горящем
индикаторе, даже если он не полон (он мог засориться),
и после применения порошка для чистки ковров.
Пользуйтесь только подлинными синтетическими
фильтрами Electrolux s-bag®. www.s-bag.com
Pokaždé, když svítí kontrolka, a při každém užití čisticího
prášku na koberce sáček s-bag® vyměňte, i když není plný
(může být ucpaný). Používejte pouze originální syntetický
sáček s-bag® značky Electrolux. www.s-bag.com
ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА S-bag®
VÝMĚNA PRACHOVÝCH SÁČKŮ S-bag®
Vyjměte držák prachového sáčku s-bag®.
Tahem za lepenkový kotouč vyjměte sáček s-bag® z
vložky. Tímto způsobem se prachový sáček automaticky
uzavře a nebude z něj unikat prach.
5 a Nový sáček s-bag® nainstalujete úplným zatlačením
lepenkového kotouče přímo do drážky ve vložce.
5 b Zasuňte držák prachového sáčku zpět do přihrádky a
zavřete kryt.
3
4
6-11 Замена фильтра двигателя (номер по каталогу EF 54): должна выполняться при каждой пятой замене
пылесборника s-bag®. Запрещается пользоваться
пылесосом без установленного фильтра.
6-11 Výměna motorového filtru (Ref. č. EF 54):
by měla být provedena při každé páté výměně
prachového sáčku s-bag®. Nikdy nepoužívejte vysavač
bez filtrů.
Замена / очистка выпускного фильтра.
Заменяйте (или мойте) выпускной фильтр ежегодно.
Čištění / výměna výstupního filtru:
Výstupní filtr každoročně vyměňte (nebo umyjte).
Есть два типа выпускных фильтров.
• Микрофильтр (номер по каталогу EF17 . Эти
фильтры должны заменяться новыми и не предназначены для мытья.)
• моющийся (номер по каталогу EFS 1W / EFH 12W)
12 Для замены выпускного фильтра откройте его
крышку, потянув заднюю часть вверх. Замените фильтр.
14 Закройте крышку, вставив передние выступы в
направляющие. Продвиньте крышку вперед и
нажмите в середине до защелкивания с обеих
сторон.
Очистка моющегося фильтра*
Очистку моющегося выпускного фильтра
рекомендуется проводить раз в год. Если
фильтр поврежден, его следует заменить на новый.
13 Для очистки моющегося фильтра*
промойте его изнутри (грязную сторону) теплой
водой из-под крана. Слегка постучите по рамке
фильтра, чтобы стряхнуть воду. Повторите процедуру четыре раза. Тщательно просушите и
вставьте в пылесос, как показано выше.
Примечание. Не применяйте моющие средства и
старайтесь не прикасаться к поверхности фильтра. Перед установкой фильтра на место дайте
ему полностью просохнуть.
Existují dva typy výstupních filtrů:
• Mikrofiltr (Ref. č. EF17 tento typ filtru nelze umývat a
je nutno jej vyměnit za nový filtr.)
• Omyvatelný (Ref. č. EFS 1W / EFH 12W)
12 Pokud chcete výstupní filtr vyměnit, otevřete
víko výstupního filtru vytažením zadní hrany
směrem vzhůru. Vyměňte filtr.
14 Zavřete víko vložením předních háčků do
otvorů. Zatlačte víko směrem vpřed a stlačte
jej uprostřed směrem dolů, až obě strany
zaklapnou.
Čištění omyvatelného filtru*
Pokud vlastníte omyvatelný filtr*,
umývejte tento filtr jednou za rok. Pokud je filtr
poškozený, nahraďte jej novým filtrem.
13 Pokud chcete omyvatelný filtr* vyčistit,
opláchněte vnitřní (znečištěnou) stranu filtru
vlažnou vodou. Poklepejte na rám filtru, aby
voda odtekla. Tento postup opakujte čtyřikrát.
Nechte důkladně uschnout a poté opět vložte do
vysavače, jak je uvedeno výše.
Poznámka: Nepoužívejte čisticí prostředky a nedotýkejte
se povrchu filtru. Filtr před vrácením nechejte zcela
uschnout!
VÝMENA PRACHOVÉHO VRECKA S-bag®
Vytiahnite držiak vrecka s-bag®.
Potiahnutím za kartónový držiak vyberte vrecko s-bag®
z vložky. Vrecko s-bag® sa tým automaticky utesní
a zabráni unikaniu prachu.
5 a Nové vrecko s-bag® vložte zatlačením lepenkového
držiaka do drážky vo vložke.
5 b Držiak prachového vrecka umiestnite späť do
priehradky na prachové vrecko a zatvorte kryt.
Vrecko s-bag® vymeňte vždy po rozsvietení indikátora, aj
keď vrecko s-bag® nie je plné (môže byť zablokované), a po
použití prášku na čistenie kobercov. Používajte len originálne
syntetické vrecko s-bag® od spoločnosti Electrolux. www.s-bag.com
3
4
6-11 Výmena filtra motora (ref. č. EF 54):
Vyžaduje sa pri každej piatej výmene prachového vrecka
s-bag®. Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtra.
Čistenie/výmena výfukového filtra:
Výfukový filter vymieňajte (alebo umývajte) každý rok.
K dispozícii sú dva typy výfukových filtrov:
• Mikrofilter (ref. č. EF17 – tento typ filtra nemožno
umývať a musí sa vždy nahradiť novým filtrom.)
• Umývateľný (ref. č. EFS 1W / EFH 12W)
12 Ak chcete vymeniť výfukový filter, potiahnutím
zadnej strany smerom nahor otvorte kryt výfukového
filtra. Vymeňte filter.
14 Zasunutím predných háčikov do drážok kryt
zatvorte. Zatlačte kryt dopredu a nadol v strede,
kým obe strany počuteľne nezapadnú.
Čistenie umývateľného filtra*
Ak máte umývateľný výfukový filter*,
umývajte ho raz za rok. Ak je filter poškodený,
nahraďte ho novým filtrom.
13 Ak chcete umývateľný filter* vyčistiť,
prepláchnite vnútornú (znečistenú) stranu
vlažnou vodou z vodovodu. Rám filtra zľahka
oklepte, aby ste odstránili prebytočnú vodu.
Zopakujte tento postup štyrikrát. Nechajte filter
dôkladne vyschnúť a potom ho vráťte do vysávača
podľa vyššie uvedeného postupu.
Poznámka. Nepoužívajte čistiace prostriedky a nedotýkajte
sa povrchu filtra. Filter nechajte pred opätovným
vložením úplne vyschnúť.
* Len niektoré modely.
* Pouze u některých modelů.
* Только для отдельных моделей.
29
English
CLEANING THE HOSE AND NOZZLE
The vacuum cleaner loses suction if the nozzle, tube, hose or
filters and s-bag® becomes blocked. In such cases, disconnect
from mains and allow to cool for 20-30 minutes. Clear
blockage and/or replace filters and s-bag® and restart.
1
Tubes and hoses
1 Use a cleaning strip or similar to clear the tubes and hose.
2 Hose handle can be dismantled from hose if cleaning is
needed.
3 It may also be possible to remove the obstruction in the
hose by squeezing it. However, be careful in case the
obstruction is caused by glass or needles caught inside
the hose.
2
Note: The warranty does not cover any damage to the hose
caused by cleaning it.
Cleaning the floor nozzle
4 Be sure to frequently clean the combination floor nozzle.
Remove dust-balls, hair or other objects that may be
entangled. Larger objects can be accessed by removing the
connection tube from the nozzle.
Cleaning the turbo nozzle
3
4
5
30
(certain models only)
5 Disconnect the nozzle from the vacuum cleaner tube and
remove entangled threads, etc. by snipping them away
with scissors. Use the hose handle to clean the nozzle.
Pусский
Česky
Slovensky
При засорении насадки, трубки, шланга, фильтров или
пылесборника s-bag® пылесос автоматически прекращает
работу. В этом случае отсоедините пылесос от сети и дайте
ему остыть в течение 20-30 мин. Устраните засорение
или замените фильтры либо пылесборник s-bag®, а затем
вновь включите пылесос.
Pokud dojde k ucpání hubice, trubice, hadice nebo filtrů,
vysavač se automaticky zastaví. V takovém případě jej
odpojte ze zásuvky a nechejte jej 20-30 minut vychladnout.
Vyčistěte ucpané místo anebo vyměňte filtry a sáček s-bag® a
vysavač opět zapněte.
Ak sa hubica, trubica, hadica, filtre alebo vrecko s-bag®
upchajú, vysávač sa automaticky zastaví. V takom prípade
ho odpojte z napájania a nechajte 20 – 30 minút vychladnúť.
Uvoľnite upchatie resp. vymeňte filter a vrecko s-bag® a
vysávač znovu zapnite.
Trubice a hadice
Trubice a hadice
1 Trubice a hadice vyčistěte pomocí čisticí tyčinky.
1 Na vyčistenie hadice alebo trubice použite čistiacu tyčinku.
2 Je-li třeba provést čištění, rukojeť hadice lze od hadice
odpojit.
2 Rukoväť hadice možno odmontovať z hadice, ak je
potrebné čistenie.
3 Překážku můžete také odstranit zmáčknutím hadice.
Počínejte si však opatrně, protože v hadici se mohou
nacházet skleněné střepy nebo jiné ostré předměty.
3 Upchatie môžete skúsiť odstrániť aj stláčaním hadice. Ak je
však hadica upchatá sklom alebo špicatými predmetmi, pri
čistení postupujte opatrne.
Poznámka: Záruka se nevztahuje na žádná poškození hadice
způsobená jejím čištěním.
Poznámka. Na poškodenie hadice spôsobené čistením sa
nevzťahuje záruka.
Čištění hubice na podlahovou krytinu
Čistenie podlahovej hubice
ЧИСТКА ШЛАНГА И НАСАДОК
Трубки и шланги
1 Для очистки трубок и шланга используйте длинный
гибкий предмет.
2 Если требуется чистка, рукоятку можно от- соединить
от шланга.
3 Иногда удается прочистить шланг, сжимая его. При этом
следует соблюдать осторожность, так как засорение
может быть вызвано кусочками стекла или иголками,
застрявшими внутри шланга.
Примечание. Гарантийное обслуживание не
распространяется на возможные повреждения шланга
при чистке.
Чистка насадки для пола
4 Следует регулярно чистить комбинированную насадку
для пола. Удалите комочки пыли, волосы и другой
запутавшийся мусор. Более крупные предметы можно
удалить, сняв насадку с соединительного шланга.
Чистка турбонасадки
(только для отдельных моделей)
5 Отсоедините насадку от трубки пылесоса и удалите
запутавшиеся нити и проч., отрезав их ножницами.
Почистите насадку с помощью рукоятки шланга.
ČIŠTĚNÍ HADICE A HUBICE
4 Kombinovanou podlahovou hubici často čistěte. Stiskněte
zarážku u každého kolečka a stáhněte kolečka. Odstraňte
chomáče prachu, vlasy nebo jiné uvíznuté předměty. Větší
předměty zpřístupníte oddělením spojovací trubice od
hubice.
ČISTENIE HADICE A NÁSTAVCA
4 Často čistite kombinovaný nástavec na podlahu. Stlačte
náboje všetkých koliesok a odtiahnite kolieska. Odstráňte
všetky klbká prachu, vlasy alebo iné predmety, ktoré sa
zamotali. K väčším predmetom sa dostanete po odstránení
pripojovacej trubice z nástavca.
Čištění turbokartáče
Čistenie turbonástavca
(pouze u některých modelů)
(len určité modely)
5 Odpojte nástavec od trubice vysavače a odstřihněte
namotané nitě atd. Nástavec čistěte pomocí koncovky
hadice.
5 Odpojte nástavec od trubice vysávača a odstráňte
zapletené vlákna atď. ich odstrihnutím. Na vyčistenie
nástavca použite koncovku hadice.
31
English
TROUBLESHOOTING AND CONSUMER INFORMATION
Troubleshooting
The vacuum cleaner does not start
• Check that the cable is connected to the mains.
• Check that the plug and cable are not damaged.
• Check for a blown fuse.
The vacuum cleaner loses suction
• Check if the dust bag, s-bag® is full. If it is, replace it.
• Check that there are no blockages in the nozzle, tube, hose
or filters.
The cleaner stops
• The cleaner might be overheated: disconnect it from the
mains; check if the nozzle, tube or hose are blocked. Let
the cleaner cool down for 30 minutes before plugging it
in again.
• If the cleaner still does not work, contact an authorized
Electrolux service centre.
Water has entered the vacuum cleaner
It will be necessary to replace the motor at an authorized
Electrolux service centre. Damage to the motor caused by the
penetration of water is not covered by the warranty.
For any further problems, contact an authorized Electrolux
service centre.
Consumer information and
sustainability policy
Electrolux declines all responsibility for all damages arising from
any improper use of the appliance or in cases of tampering with the
appliance. For more details of warranty and consumers’ contacts see the
Warranty Booklet in the packaging
If you have any comments on the cleaner or the Operating Instructions
manual please e-mail us at floorcare@electrolux.com
Sustainability policy
This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are
marked for recycling purposes.
For details see our website: www.electrolux.com
The packaging material is chosen to be environmentally friendly and can
be recycled.
Pусский
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Устранение неполадок
Пылесос не включается
• Убедитесь, что шнур питания включен в сеть.
• Проверьте, нет ли повреждений шнура и вилки.
• Проверьте, не сгорел ли предохранитель.
Потеря мощности всасывания
• Проверьте, не заполнен ли пылесборник s-bag™. При
необходимости замените его.
• Проверьте, не засорены ли насадка, трубка, шланг или
фильтры.
Пылесос отключается
• Возможно, пылесос перегрелся: выньте вилку из сети;
проверьте, не засорены ли насадка, трубка или шланг.
Дайте пылесосу остыть 30 минут, перед тем как снова
включить в сеть.
• Если пылесос по-прежнему не работает, обратитесь в
авторизованный сервисный центр Electrolux.
В пылесос попала вода
Необходимо заменить двигатель в авторизованном
сервисном центре Electrolux. На двигатель, поврежденный
водой, гарантия не распространяется.
По поводу любых других проблем обратитесь в
авторизованный сервисный центр Electrolux.
Информация для потребителя и
экологическая политика
Electrolux не несет никакой ответственности за любой
ущерб, понесенный из-за неправильного использования
данного бытового прибора или внесения в него
изменений. Подробная гарантия и список сервисных
центров приведены в гарантийной брошюре комплекта
прибора.
Ваши замечания о пылесосе и руководстве по
эксплуатации сообщайте по электронной почте floorcare@
electrolux.com
Забота об окружающей среде
Пылесос разработан с учетом требований охраны
окружающей среды. Все пластиковые детали помечены
для вторичной переработки. Подробнее на нашем
вебсайте: www.electrolux.com
Материал упаковки подобран с учетом заботы об
окружающей среде и подлежит переработке.
32
Česky
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A INFORMACE PRO UŽIVATELE
Odstraňování závad
Vysavač se nezapne
• Zkontrolujte, je-li přívodní šňůra zapojena do zásuvky.
• Zkontrolujte, nejsou-li poškozeny zástrčka a šňůra.
• Zkontrolujte, není-li vyhořelá pojistka.
• Zkontrolujte, zda kontrolka baterie reaguje (pouze u
určitých modelů).
Vysavač přestane vysávat
• Zkontrolujte zda není prachový sáček s-bag® plný. Pokud
ano, vyměňte jej.
• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání hubice, trubice, hadice
či filtrů.
Vysavač se vypne
• Vysavač je možná přehřátý: Odpojte ho od zásuvky, zjistěte,
zda hubice, trubice nebo hadice nejsou ucpané. Nechte
vysavač 30 minut vychladnout a teprve poté ho znovu
zapněte do zásuvky.
• Pokud vysavač stále nefunguje, obraťte se na autorizované
servisní centrum Electrolux.
Do vysavače se dostala voda
Bude třeba provést výměnu motoru v autorizovaném
servisním centru společnosti Electrolux. Na poškození motoru
způsobené vniknutím vody se záruka nevztahuje.
Objeví-li se jakékoli jiné potíže, obraťte se na autorizované
servisní centrum Electrolux.
Informace pro spotřebitele a zásady
pro zvýšení odolnosti vůči opotřebení
Společnost Electrolux odmítá veškerou zodpovědnost za
jakákoli poškození vzniklá vinou nesprávného používání
přístroje nebo manipulací s přístrojem. Podrobnější informace
o záruce a kontakty pro uživatele naleznete v brožurce
Záruka, která je součástí balení.
Pokud máte jakékoli připomínky ohledně vysavače nebo
návodu k použití, zašlete je prosím e-mailem na adresu
floorcare@electrolux.com
Zásady pro zvýšení odolnosti vůči opotřebení
Tento výrobek je navržen s ohledem na životní prostředí.
Všechny plastové díly jsou označeny pro účely recyklace. Více
informací naleznete na našem serveru: www.electrolux.com
Obalový materiál je ekologický a může být recyklován.
Slovensky
ODSTRANOVANIE PORÚCH A INFORMÁCIE PRE
SPOTREBITELOV
Odstranovanie porúch
Vysávač sa nedá spustiť
• Skontrolujte, či je kábel pripojený do elektrickej zásuvky.
• Skontrolujte, či nie je poškodená zástrčka alebo kábel.
• Skontrolujte, či nie je vypálená poistka.
• Skontrolujte, či indikátor batérie reaguje (iba pri niektorých
modeloch).
Vysávač stratí saciu silu
• Skontrolujte, či prachové vrecko, vrecko s-bag® nie je plné.
Ak je plné, vyprázdnite ho.
• Skontrolujte, či nástavec, trubica, hadica alebo filtre nie sú
zablokované.
Vysávač sa zastavuje
• Vysávač môže byť prehriaty: odpojte ho od elektrickej
zásuvky a skontrolujte, či hubica, trubica alebo hadica
nie sú zablokované. Pred opätovným zapojením nechajte
vysávač 30 minút vychladnúť.
• Ak vysávač aj napriek tomu nefunguje, kontaktujte
autorizované servisné centrum spoločnosti Electrolux.
Do vysávača sa dostala voda
Bude potrebná výmena motora, ktorú vykoná autorizované
servisné centrum spoločnosti Electrolux. Na poškodenie
motora spôsobené vniknutím vody sa záruka nevzťahuje.
V prípade ďalších problémov kontaktujte autorizované
servisné centrum spoločnosti Electrolux.
Informácie pre spotrebiteľa a stratégia
trvalo udržateľného rozvoja.
Spoločnosť Electrolux nenesie zodpovednosť za žiadne
škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča alebo
neoprávneným zasahovaním do spotrebiča. Ďalšie informácie
o záruke a kontakty pre spotrebiteľov nájdete v podmienkach
záruky dodaných v balení.
Ak máte pripomienky k vysávaču alebo návodu na
používanie, pošlite nám e-mail na adresu
floorcare@electrolux.com.
Stratégia trvalo udržateľného rozvoja
Tento výrobok je navrhnutý s ohľadom na životné prostredie.
Všetky plastové súčasti sú označené na účely recyklácie.
Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.
electrolux.com.
Použité baliace materiály nezaťažujú životné prostredie
a možno ich recyklovať.
33
Hrvatski
B
A
PRIJE POČETKA
A
B
C
D
1a
1b
3
4
6
7
9
34
2
5
8
10
1 a Provjerite da li je ručka za nošenje uređaja spuštena.
Tada otvorite poklopac uređaja i provjerite da li su
vrećica za prašinu s-bag® i filtar motora na mjestu.
1 b Podignite ručku za nošenje dok ne čujete da je uskočila
na mjesto. Tada otvorite stražnji poklopac uređaja i
provjerite da li je ispušni filtar na mjestu.
2
Ugurajte savitljivu cijev sve dok ne čujete da je zapor
uskočio (da bi oslobodili savitljivu cijev pritisnite zapor).
3
Za ručku savitljive cijevi pričvrstite produžnu cijev ili
teleskopsku cijev (samo u nekim modelima) i nastavak
za tvrde podove guranjem uz zakretanje. (Zakrećite i
odvajajte za razdvajanje.)
4
Gurnite crijevo u ručku crijeva sve dok zapori ne dođu
na svoje mjesto ( pritisnite zapore da bi oslobodili
crijevo).
5
Razvucite električni kabel i spojite ga na električnu
mrežu. Usisivač je opremljen s uređajem za
namotavanje kabela.
6
Pritisnite nožnu tipku za ponovno namatanje kabela
(pridržavajte utikač da vas ne udari pri kraju uvlačenja).
7
Pritisnite nogom tipku za uključivanje/isključivanje da
bi usisivač počeo raditi.
8
Podesite jačinu usisavanja uporabom regulatora usisa
na usisivaču ili regulatora usisa na ručki savitljive cijevi.
9
Idealna pozicija za smještaj za vrijeme pauze
10 i spremanje
Slovenščina
Български
Magyar
1 a Zagotovite, da je ročaj sesalnika obrnjen navzdol. Nato
odprite sprednji pokrov in preverite, ali sta vrečka za
prah s-bag® in motorni filter nameščena.
1 b Ročaj za prenašanje povlecite navzgor, dokler se
ne zatakne. Nato odprite zadnji pokrov sesalnika in
preverite, ali je izhodni filter nameščen.
2
Vstavite cev tako, da se zatiči zataknejo (za odklop cevi
pritisnite na zatiče).
3
Priključite podaljšek cevi ali teleskopsko cev (le
določeni modeli) na ročaj upogljive cevi in nastavka
za trdi pod tako, da jih pritisnete skupaj in obrnete (za
razstavljanje jih obrnite in povlecite narazen).
4
Vstavite cev v ročaj cevi tako, da se zatiči zataknejo (za
odklop cevi pritisnite na zatiče).
5
Izvlecite električni kabel in ga vključite v vtičnico.
Sesalnik je opremljen z navijalcem kabla.
6
Če želite kabel naviti, pritisnite na pedal (medtem
držite vtikač, da vas ta ne udari).
7
S stopalom pritisnite na gumb On/Off, da se sesalnik
prižge.
8
Moč sesanja nastavite tako, da uporabite stikalo za
nadzor moči na sesalniku, ali pa stikalo na ročaju
upogljive cevi.
9
Sesalnik lahko začasno odložite v položaju, prikazanem
na sliki
10 položaj pa je namenjen shranjevanju.
1 a Проверете че дръжката за пренасяне на машината е
сгъната. После отворете предния капак на машината
и проверете, че пликът за прах, s-bag®, и моторния
филтър са на мястото им.
1 b Затворете дръжката за пренасяне докато тя е
щракната на нейното място. После отворете задния
капак на машината и проверете дали филтъра за
отходни вещества е на място.
2
Поставете маркуча докато се хване (натиснете
хващането за да се освободи маркуча).
3
Прикачете удължаващите тръби или телескопичната
тръба (само при определени модели) към дръжката
на маркуча и подовия накрайник чрез натискане и
завъртане. (За разглобяване завъртете и дръпете.)
4
Поставете маркуча в дръжката докато езичетата
щракнат и се фиксират (натиснете езичетата, за да
освободите маркуча).
5
Издърпайте електричеческия кабел и го включете в
мрежата. Прахосмукачката е снабдена с навивач на
кабела.
6
За да навиете обратно кабела, натиснете крачния
педал за включване/изключване (дръжте щепсела.
за да се предпазите от удар.
7
Натиснете с крак бутона за включване/изключване,
за да пуснете прахосмукачката.
8
Регулирайте силата на засмукване чрез контролния
бутон за засмукване на прахосмукачката или чрез
контролния бутон на дръжката на маркуча.
9
Идеална неработна позиция при спиране на
работа
10 и съхраняване
1 a A készülék fogantyúja legyen lehajtva. Ezután nyissa ki
a készülék elülső fedelét, és ellenőrizze, hogy az s-bag®
porzsák és a motorszűrő a helyén van-e.
1 b Hajtsa függőleges állásba a fogantyút, amíg a helyére
nem pattan. Ezután nyissa ki a készülék hátoldali
fedőlapját, és ellenőrizze, hogy a kimeneti szűrő a
helyén van-e.
2
A gégecsövet nyomja a helyére, a rögzítőgomb
kattanásáig. (A cső eltávolításához nyomja meg a
rögzítőgombot.)
3
Szerelje össze a hosszabbító vagy a teleszkópos csövet
(csak egyes típusoknál) a gégecső fogantyújával és a
keménypadló-szívófejjel úgy, hogy egymásba illeszti és
elfordítja őket. (Szétszereléskor fordítsa el, majd húzza
ki egymásból az alkatrészeket.)
4
A gégecsövet nyomja a gégecsőfogantyúba a
rögzítőgomb kattanásáig (a cső eltávolításához nyomja
meg a rögzítőgombot).
5
Húzza ki a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót
pedig dugja a konnektorba. A porszívó beépített
kábelvisszatekercselővel rendelkezik.
6
A vezeték visszatekeréséhez nyomja meg a
vezetéklábpedált (fogja meg a hálózati csatlakozót,
nehogy Önhöz csapódjon).
7
A porszívó bekapcsolásához nyomja le lábbal a ki-/
bekapcsoló gombot.
8
A szívóerő a porszívón vagy a gégecső fogantyúján
lévő szívóerő-szabályozó mozgatásával állítható.
9
Ideális helyzet a porszívózás szüneteltetésekor
10 illetve a porszívó tárolásakor
PRED UPORABO
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT
35
Hrvatski
Dobivanje najboljih rezultata
Produžetke koristite na slijedeći način:
Tepisi i tvrdi podovi:
Za tepihe koristite kombinirani produžetak za pod* s
polugom u položaju (1)
Za tvrde podove koristite kombinirani produžetak
za pod* s polugom u položaju (2). Provjerite jesu
li četke na produžetku spuštene da se ne bi izgrebla
površina poda. Koristite produžetak za parket* (3).
1
4 Zavjese
5 Police, presvlake
Uski otvori, kutovi itd.: Koristite produžetak s uskim
otvorom* (6).
Upotreba turbo produžetka*
7 Idealan je za tepihe i tepihe postavljene od
zida do zida, za uklanjanje tvrdokornih dlaka i
dlaka kućnih ljubimaca.
2
3b
3a
Napomena: Ne koristite turbo produžetak na kožnim
materijalima ili resama tepiha. Da biste izbjegli oštećenja
tepiha, ne držite produžetak na jednom mjestu dok
četka rotira. Ne prelazite produžetkom preko električnih
kablova, i pazite da usisavač isključite odmah nakon
korištenja.
* Samo određeni modeli.
Preporučeni nastavak
4
6
36
5
7
Slovenščina
Български
Magyar
Za različne namene so priloženi različni nastavki:
Използвайте накрайниците, както следва:
A fejeket az alábbiak szerint használja:
Preproge in trda tla:
Za preproge uporabite kombinirani nastavek za tla* s
stikalom v položaju (1)
Za trda tla uporabite kombinirani nastavek za tla s
stikalom v položaju (2). Preverite, ali so ščetke na
nastavku postavljene navzdol, da preprečite poškodovanje
talne površine. Uporabite nastavek za parket* (3).
4 Zavese
Килими и твърди настилки:
За килими използвайте комбинирания накрайник
за под*, като лостчето е в положение (1)
За твърди настилки използвайте комбинирания
накрайник за под, като лостчето е в положение
(2). Уверете се, че четките на накрайника са
свалени, за да предотвратите надраскване на
повърхността на пода. Използвайте накрайника за
паркет* (3).
Szőnyegek és kemény padlók
Szőnyegekhez használja a kombi szívófejet (1)
pozícióba állított kapcsolóval.
Kemény padlókhoz használja a kombi szívófejet
(2) pozícióba állított kapcsolóval. Győződjön meg
róla, hogy a fejben lévő kefék ki vannak-e engedve,
hogy ne karcolja meg a padlót. Használja a parketta-szívófejet* (3).
5 Knjižne police, oblazinjeno pohištvo
4 Завеси
Za najboljše rezultate
Špranje, koti ipd.: Uporabite nastavek za špranje* (6).
Uporaba turbo krtače*
7 Turbo krtača je idealna za čiščenje preprog in
tekstilnih talnih oblog; očisti tudi trdovratne
mucke in dlake domačih živali.
Opomba: Turbo krtače ne uporabljajte za čiščenje kož ali
preprog z resami. Med vrtenjem krtače naj ta ne stoji na
enem mestu, da ne bi poškodovali preproge. Krtače ne
potiskajte preko električnih kablov. Ko prenehate s čiščenjem,
takoj izklopite sesalnik.
* Le določeni modeli.
Priporočeni nastavek
Постигане на най-добри резултати
5 Полици за книги, тапицерия
Тесни места, ъгли и др.: Използвайте тесния
накрайник* (6).
Използване на турбо накрайника*
7 Идеален за килими и мокети за премахване на упорит мъх и животински косми.
Забележка: Не използвайте турбо накрайника за
тънки постелки и килими с ресни. За да не повредите килима, не задържайте накрайника на едно
място при въртяща се четка. Не минавайте с
накрайника върху електрически кабели и задължително изключвайте прахосмукачката веднага след
употреба.
A legjobb eredmények elérése
4 Függöny
5 Könyvespolc, bútorszövet
Rések, sarkok stb.: Használja a rés-szívófejet* (6).
A turbó szívófej használata*
7 A turbó szívófej ideális szőnyegek és
padlószőnyegek esetén a makacs szöszök és
állati szőrök eltávolításra.
Megjegyzés: A turbó szívófejet ne használja állatbőrök
vagy rojtos szőnyegek porszívózására. A szőnyeg
védelme érdekében ne hagyja a szívófejet egyhelyben
állni, mialatt a tisztítókefe forog. A szívófejet ne vezesse
át elektromos kábelek vagy vezetékek között, használat
után pedig azonnal kapcsolja ki a porszívót.
* Csak egyes típusokon
* Само някои модели.
Ajánlott szívófej
Препоръчителна дюза
37
Hrvatski
ZAMJENA VREĆICE ZA PRAŠINU, S-bag®
A
B
1
2
3
4
5a
5b
1
Vrećica za prašinu, s-bag® se mora zamijeniti kada je
pokazivač potpuno crven. Provjerite s podignutim
nastavkom.
2
Otvorite poklopac spremnika za prašinu.
Podignite držač vrećice s-bag®.
Povucite karton da biste uklonili vrećicu s-bag® iz
umetka. Ovo automatski zatvara vrećicu s-bag® čime se
sprječava njezino propuštanje.
5 a Novu vrećicu za prašinu s-bag® umetnut ćete tako da
pritisnete karton točno do kraja utora u umetku.
5 b Vratite držač vrećice za prašinu natrag u spremnik za
prašinu i zatvorite poklopac.
Uvijek zamijenite vrećicu s-bag® kad svijetli žaruljica pokazivača,
čak i ako vrećica s-bag® nije puna (možda je blokirana), kao i
nakon korištenja praška za čišćenje tepiha. Upotrebljavajte samo
originalne sintetičke Electrolux s-bag® vrećice.www.s-bag.com
3
4
6-11 Zamjena filtra motora (ref. br. EF 54):
Treba se izvršiti nakon svake pete promjene vrećice za
prašinu s-bag™. Nikad ne koristite usisavač bez filtra.
Čišćenje/zamjena ispušnog filtra:
Ispušni filtar potrebno je promijeniti (ili oprati) jednom
godišnje.
Postoje dvije vrste ispušnog filtra:
• Mikrofiltar (ref. br. EF17 ta se vrsta filtr ane može
prati, već se mora zamijeniti novim.)
• Koji se može prati (ref. br. EFS 1W / EFH 12W)
6
7
8
12 Da biste promijenili ispušni filtar, otvorite
poklopac ispušnog filtra povlačenjem stražnjeg
ruba prema gore. Zamijenite filtar.
14 Zatvorite poklopac umetanjem prednjih kvačica
u nosače. Gurnite poklopac prema naprijed
i pritisnite ga prema dolje u sredini dok obje
strane ne sjednu na mjesto.
9
11
10
Čišćenje filtra filtra koji se može prati*
Ako koristite ispušni filtar koji se može
prati, perite ga jednom godišnje. Ako je filtar
oštećen, zamijenite ga novim.
13 Da biste očistili filtar koji se može prati,
operite unutarnju (prljavu) stranu u tekućoj
mlakoj vodi. Stresite okvir filtra da biste uklonili
vodu. Postupak ponovite četiri puta. Pustite ga
da se do kraja osuši, a zatim ga vratite u usisivač
na gore opisan način.
Napomena: ne koristite sredstva za čišćenje i ne dodirujte
površinu filtra. Pustite ga da se do kraja osuši prije nego
što ga vratite na mjesto!
24 h
12
38
13
14
* Samo određeni modeli.
Slovenščina
Български
Magyar
1
Vrečko za prah s-bag® morate zamenjati najkasneje, ko
postane okence indikatorja popolnoma rdeče. O tem se
prepričajte z dvignjenim nastavkom za sesanje.
1
1
Az s-bag® porzsákot legkésőbb akkor kell cserélni,
amikor a kijelző már teljesen vörössé vált. A kijelzőt a
szívófejet felemelve olvassa le.
2
Odprite pokrov predelka za prah.
2
2
Nyissa fel a porzsáktartó rekesz fedelét.
MENJAVA VREČKE ZA PRAH S-bag®
Izvlecite držalo vrečke za prah s-bag®.
Povlecite za prijemalo iz lepenke, tako da odstranite
vrečko s-bag® iz vstavka. Tako se vrečka s-bag®
samodejno zapre, kar prepreči uhajanje prahu.
5 a Novo vrečko s-bag® vstavite tako, da potisnete
prijemalo iz lepenke v razpoko vstavka.
5 b Nosilec vrečke namestite nazaj v predelek za prah
zaprite pokrov.
3
4
Vrečko za prah s-bag® zamenjajte vsakič, ko se indikator
prižge, tudi če vrečka še ni polna (morda je zamašena).
Zamenjajte jo tudi po vsaki uporabi praška za čiščenje
preprog. Uporabljajte samo originalne, sintetične
Electroluxove vrečke za prah s-bag®. www.s-bag.com
6-11 Menjava filtra motorja (ref. št. EF 54):
Na vsakih 5 zamenjav vrečke za prah s-bag® zamenjate
tudi motorni filter. Nikoli ne uporabljajte sesalnika brez
vstavljenega filtra!
СМЯНА НА ПЛИКА ЗА ПРАХ, S-bag®
Пликът за прах, s-bag трябва да се смени при
положение че прозорецът на индикатора е изцяло
червен. Отчитането да стане с вдигнат накрайник.
Отворете капака на отделението за торбичката
за прах.
3
Извадете държача за s-bag®.
4
Издърпайте картона, за да извадите s-bag® от
подложката. Това автоматично запечатва s-bag® и
предпазва от протичане.
5 a Поставете нова торбичка за прах, s-bag®, като
натиснете картонения държач право надолу по
улеите.
5 b Поставете държача на торбичката за прах обратно в
отделението за прах и затворете капака.
Винаги сменяйте торбичката s-bag®, когато индикаторът
светне, дори торбичката s-bag® да не е пълна (може да е
запушена), както и след използване на прах за почистване
на килими. Използвайте само оригинални синтетични
s-bag®.www.s-bag.com
AZ S-bag® PORZSÁK CSERÉJE
Vegye ki az s-bag® porzsák tartóját.
A kartonlemeznél fogva húzza ki az s-bag® porzsákot a
tartóból. Ez a művelet automatikusan lezárja az s-bag®
porzsákot, hogy az összegyűlt por ne tudjon kijönni
belőle.
5a Helyezze be az új s-bag® porzsákot: nyomja a
kartonlemezt egyenesen a tartóelem hátsó részén
található vágatba.
5b Helyezze vissza a porzsák tartóját a porzsáktartó
rekeszbe, és zárja le a fedelet.
Ha a telítettségjelző fény világít, vagy ha szőnyegtisztító port
alkalmazott, mindig cserélje ki az s-bag® porzsákot, még
akkor is, ha nincs tele (lehet, hogy eltömődött). Csak eredeti,
szintetikus Electrolux s-bag® porzsákot használjon. www.s-bag.com
3
4
6-11 Смяна на филтъра на двигателя (номер EF54):
Трябва да се извършва при всяка пета смяна на
торбичката за прах s-bag®. Никога не използвайте
прахосмукачката без филтър.
6-11 A motorszűrő cseréje (Ref. szám: EF 54)
Az s-bag® porzsák minden ötödik cseréjekor a
motorszűrőt is ki kell cserélni. A porszívót soha ne
használja szűrő nélkül.
Čiščenje/zamenjava izhodnega filtra
Izhodni filter zamenjajte (ali operite) vsako leto.
Почистване/подмяна на изходящия филтър:
Подменяйте (или изпирайте) изходящия филтър
ежегодно.
A kimeneti szűrő tisztítása/cseréje:
Minden évben cserélje ki (vagy mossa ki) a kimeneti szűrőt.
Obstajata dve vrsti izhodnih filtrov:
• Mikro filter (ref. št. EF17 filtra te vrste ni mogoče
oprati in ga je treba zamenjati z novim.)
• Pralni filter (ref.št. EFS 1W / EFH 12W)
Съществуват два типа изходящи филтри:
• Микрофилтър (номер ЕF17) този тип филтри
не могат да се перат и трябва винаги да се
сменят с нови.)
• (номер EFS 1W / EFH 12W) с възможност за изпиране
Kétféle kimeneti szűrő létezik:
• Micro filter (száma: EF17 - ezt a fajta szűrőt nem
lehet mosni, így ki kell cserélni egy újra.)
• Washable (mosható, kiegészítőként
vásárolható, száma: EFS 1W / EFH 12W)
12 Če želite zamenjati izhodni filter, odprite pokrov
izhodnega filtra, tako da povlečete zadnji rob navzgor.
Zamenjajte filter.
12 За да подмените изходящия филтър, отворете капака на изходящия филтър и издърпайте задния
край нагоре.
14 Zaprite pokrov, tako da vstavite kaveljčke v odprtine.
Pokrov potisnite naprej in pritisnite navzdol
v sredini, da se zaskoči na obeh straneh.
14 Подменете филтъра. Затворете капака, като
вкарате предните куки в жлебовете. Натиснете
капака напред и натиснете надолу в центъра,
докато двете страни щракнат.
12 A kimeneti szűrő kicseréléséhez a hátsó részének
felfelé húzásával nyissa ki a kimeneti szűrő
fedelét. Cserélje ki a szűrőt. Zárja le a fedelet
úgy, hogy az elülső kampókat a vezetősínekbe
helyezi.
Čiščenje pralnega filtra*
Če imate pralni izhodni filter*, ga operite
enkrat na leto. Če je filter poškodovan, ga
zamenjajte z novim.
13 Če želite očistiti pralni filter*, splaknite
notranjo (umazano) stran pod tekočo mlačno
vodo. Vodo odstranite tako, da potolčete okvir
filtra. Postopek ponovite štirikrat. Pustite, da se
dobro posuši in ga nato ponovno vstavite v sesalnik.
Opomba: ne uporabljajte čistilnih sredstev in ne dotikajte
se površine filtra. Preden filter ponovno vstavite, počakajte,
da se popolnoma posuši.
Почистване на филтъра с възможност за изпиране*
Ако разполагате с изходящ филтър
с възможност за изпиране*, го изпирайте ежегодно.
Ако филтърът е повреден, сменете го с нов филтър.
13 За да почистите филтъра с възможност за изпиране*, изплакнете вътрешността
(замърсената страна) с хладка чешмяна вода.
Чукнете филтъра, за да излезе водата. Повторете
процедурата четири пъти. Оставете да изсъхне
напълно, след което го поставете отново в прахосмукачката, както е описано по-горе.
Забележка: Не ползвайте почистващи препарати и
не пипайте повърхността на филтъра. Оставете
филтъра да изсъхне напълно, преди да го поставите обратно!
* Само някои модели.
14 Tolja előre a fedelet, és a közepén nyomja le,
amíg mindkét oldala a helyére nem pattan.
A mosható szűrő tisztítása*
Ha Ön mosható kimeneti szűrővel*
rendelkezik, akkor évente egyszer mossa meg
a szűrőt. Ha a szűrő megsérült, akkor cserélje ki
egy újra.
13 A mosható szűrő* kitisztításához langyos
csapvízzel öblítse át a belső (piszkos) oldalát.
Óvatosan rázza le a szűrő keretéről a felesleges
vizet. Ezt a folyamatot ismételje meg négyszer.
Hagyja teljesen megszáradni a szűrőt, majd a
fentiek szerint helyezze vissza a készülékbe.
Megjegyzés: Ne használjon tisztítószereket, és ne érintse
az érzékeny szűrőfelületet. Hagyja teljesen megszáradni
a szűrőt, mielőtt visszatenné a készülékbe.
* Csak egyes típusokon
* Le določeni modeli.
39
Hrvatski
ČIŠĆENJE SAVITLJIVE CIJEVI I NASTAVKA
Usisavač se automatski zaustavlja ako dođe do blokade
produžetka, cijevi, crijeva, filtra ili vrećice za prašinu s-bag™.
U tom slučaju isključite ga iz struje i pustite da se hladi 20-30
minuta. Očistite uzrok blokade i/ili zamijenite filtre i vrećicu
za prašinu i ponovo uključite usisavač.
1
Cijevi i crijeva
1 Za čišćenje cijevi i crijeva možete koristiti traku za čišćenje
ili nešto slično.
2 Ako je potrebno čišćenje, ručicu crijeva možete odvojiti od
crijeva.
3 Ponekad je moguće ukloniti začepljenje stiskanjem crijeva.
Budite pažljivi ako je začepljenje izazvano komadićima
stakla ili iglama koje su zapele unutar crijeva.
2
Napomena: Garancija ne pokriva oštećenja crijeva izazvana
čišćenjem.
Čišćenje produžetka za čvrste površine
4 Kombinirani produžetak morate često čistiti. Pritisnite svaku
glavinu kotača i uklonite kotače. Uklonite nakupine prašine,
dlake ili druge predmete koji su se možda zaglavili. Do
većih predmeta može se doći uklanjanjem priključka cijevi
s produžetka.
Čišćenje turbo nastavka
(samo u nekim modelima)
3
4
5
40
5 Odspojite nastavak od cijevi usisivača i uklonite niti koje
su se zaplele režući ih škarama. Upotrijebite samo ručku
savitljive cijevi da bi očistili nastavak.
Slovenščina
Български
Magyar
Sesalnik za prah se samodejno ustavi, če se zamaši nastavek,
katera od cevi, filtri ali vrečka za prah s-bag®. V takem primeru
potegnite vtikač iz vtičnice in počakajte 20-30 minut, da se
sesalnik ohladi. Očistite nastavek, cevi in očistite oziroma
zamenjajte filter in vrečko za prah s-bag® in ponovno vklopite
sesalnik.
Прахосмукачката спира автоматично, ако накрайникът,
тръбата, маркучът или филтрите и s-bag® се запушат. В
такива случаи я изключете от контакта и я оставете 20-30
минути да изстине. Отстранете запушването и/или сменете
филтрите и s-bag® и я пуснете отново.
A porszívó szívóereje megszűnik, ha a szívófej, a cső, a
gégecső vagy a szűrők eldugulnak és ha a portartály
megtelik. Ha ez előfordul, akkor húzza ki a hálózatból a
készüléket, és 20-30 percig hagyja lehűlni. Szüntesse meg a
dugulást és/vagy cserélje ki a szűrőket, ürítse ki a portartályt,
és indítsa újra a porszívót.
ČIŠČENJE UPOGLJIVE CEVI IN NASTAVKA
Cevi in gibljiva cev
1 Cevi očistite z ustreznim pripomočkom.
2 Ročaj cevi lahko ločite od cevi, če ga je potrebno očistiti.
3 Če se cev zamaši, boste morda lahko odstranili nečistočo, ki
se je zagozdila v cevi, s stiskanjem cevi. Vendar pa morate
biti previdni, saj obstaja možnost, da je v cevi steklo ali igla.
Opomba: Garancija ne pokriva poškodbe cevi zaradi
nepravilnega čiščenja.
Čiščenje nastavka za tla
4 Kombinirani nastavek za tla pogosto čistite. Pritisnite
središčni točki obeh kolesc in ju odvojite od nastavka.
Odstranite prah, lase in drugo nečistočo, ki se običajno
nabere na nastavku. Če je potrebno odstraniti večje kose,
snemite priključno cev z nastavka.
Čiščenje mehanske turbo krtače
(le določeni modeli)
5 Odstranite nastavek s cevi sesalnika in odstranite niti, ki so
se vanj zapletle tako, da jih odrežete s škarjami. Za čiščenje
nastavka samega uporabite ročaj upogljive cevi.
ПОЧИСТВАНЕ НА МАРКУЧА И НАКРАЙНИКА
Тръби и маркучи
1 Използвайте почистваща лентичка или подобно средство,
за да прочистите тръбите и маркуча.
2 Дръжката на маркуча може да се демонтира от маркуча,
ако се налага почистване.
3 Може да е възможно да се отстрани запушването на
маркуча и като го усучете. Внимавайте обаче, ако
запушването е предизвикано от стъкло или игли,
заседнали вътре в маркуча.
Забележка: Гаранцията не се отнася за повреди на маркуча,
предизвикани при почистването му.
Почистване на накрайника за под
4 Редовно почиствайте комбинирания накрайник за под.
Натиснете поред двете главини на колелата и извадете
колелата. Отстранете натрупаните топки от прах, косми
и други предмети, които може да са се заплели. До поголемите предмети можете да достигнете, като извадите
свързващата тръба от накрайника.
Почистване на турбо накрайника
(само определени модели)
5 Махнете накрайника от маркуча на прахосмукачката
и извадете заплетени конци и др., като го отрежете
с ножици. Използвайте дръжката на маркуча, за да
почистите накрайника.
A TÖMLŐ ÉS A SZÍVÓFEJ TISZTÍTÁSA
Csövek és gégecsövek
1 A csövek és a gégecső tisztításához használjon hosszúkás
tisztítókendőt.
2 Tisztításhoz a gégecső-fogantyú leszerelhető a gégecsőről.
3 A gégecsőben lévő dugulást néha nyomogatással is el
lehet távolítani. Vigyázzon azonban, ha a dugulás oka a
tömlőben rekedt üvegszilánk vagy tű.
Megjegyzés: A garancia nem terjed ki a tömlő tisztítás közben
bekövetkezett semmilyen megrongálódására.
A padlótisztító fej tisztítása
4 A szőnyeg-/keménypadló szívófejet gyakran tisztítsa meg.
Nyomja meg a kerékagyakat, és fordítsa el a kerekeket.
Távolítsa el a porcicákat, a hajszálakat vagy az egyéb
beakadt tárgyakat. A nagyobb tárgyakhoz úgy férhet hozzá,
hogy az összekötő csövet leveszi a szívófejről.
A turbó szívófej tisztítása
(csak egyes típusokhoz)
5 Szerelje le a szívófejet a porszívócsőről, majd a
begabalyodott textilszálakat és egyebet szedegesse ki
egy olló segítségével. A szívófej tisztításához használja a
gégecső-fogantyút.
41
Hrvatski
OTKLANJANJE SMETNJI I OBAVIJESTI ZA KORISNIKE
Otklanjanje smetnji
Usisavač se ne uključuje
• Provjerite je li kabel spojen na električnu mrežu.
• Provjerite jesu li utičnica i kabel oštećeni.
• Provjerite je li osigurač pregorio.
• Provjerite reagira li žaruljica pokazivača (samo kod nekih
modela).
Slabo usisavanje
• Provjerite je li vrećica za prašinu s-bag® puna. Ako jeste,
ispraznite je.
• Provjerite da produžetak, cijev, crijevo ili filtri nisu blokirani.
Usisavač se isključuje
• Usisivač se možda pregrijao: isključite ga iz utičnice;
provjerite nisu li možda sapnica, cijev ili crijevo blokirani.
Ostavite usisivač da se hladi 30 minuta prije nego što ga
ponovno uključite.
• Ako usisivač i dalje ne radi, obratite se ovlaštenom
servisnom centru Electroluxa.
U usisavač je ušla voda
Bit će potrebno zamijeniti motor u ovlaštenom
Electroluxovom servisu. Oštećenja motora izazvana
prodorom vode nisu pokrivena jamstvom.
Za sve druge probleme obratite se ovlaštenom
Electroluxovom servisu.
Informacije za korisnike i politika
zaštite okoliša
Electrolux ne prihvaća nikakvu odgovornost za sva oštećenja
nastala zbog neodgovarajućeg korištenja uređaja ili u slučaju
nestručnog rukovanja uređajem. Druge pojedinosti o jamstvu
i korisničkim kontaktima pogledajte u jamstvenoj knjižici u
paketu.
Imate li bilo kakvih komentara u vezi s usisivačem ili uputama
za rad, obratite nam se e-poštom na floorcare@electrolux.
com
Politika zaštita okoliša
Ovaj proizvod izrađen je na način koji je prihvatljiv za okoliš.
Svi plastični dijelovi označeni su za recikliranje. Pojedinosti
potražite na našim web stranicama: www.electrolux.com
Ambalaža je bezopasna za okoliš i može se reciklirati.
Slovenščina
ODPRAVLJANJE TEŽAV IN OBVEŠČANJE KUPCEV
Odpravljanje težav
Sesalnik se ne vklopi.
• Preverite, ali je kabel vključen v vtičnico.
• Preverite, ali sta kabel in vtikač poškodovana.
• Preverite varovalko.
• Preverite, ali se indikatorska lučka baterije odziva (samo pri
nekaterih modelih).
Če je moč sesanja slaba
• Preverite, ali je vrečka za prah oz. vrečka s-bag® polna. Če je,
jo zamenjajte.
• Preverite, ali so nastavek, cev, upogibljiva cev ali filtri
zamašeni.
Sesalnik se izklaplja.
• Sesalnik je morda pregret: odklopite ga iz električnega
napajanja in preverite, ali je šoba, teleskopska cev ali
upogibljiva cev morda zamašena. Preden sesalnik znova
priklopite v električno napajanje, počakajte 30 minut, da se
ohladi.
• Če še zmeraj ne deluje, se obrnite na pooblaščeni
Electroluxov servis.
Voda je prišla v sesalnik.
Pooblaščeni Electroluxov servis bo moral zamenjati motor.
Poškodbe motorja zaradi vstopa vode v sesalnik garancija
ne krije.
Informacije za potrošnike in opis
politike trajnostnega razvoja
Electrolux zavrača vso odgovornost za škodo, ki
nastane zaradi nepravilne uporabe aparata ali zaradi
nepooblaščenega poseganja v aparat. Podrobnejše
informacije o garanciji in kontaktnih podatkih za stranke
preberite v priloženi garancijski knjižici.
Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja ali komentarje v zvezi
s sesalnikom ali navodili za uporabo, smo vam na voljo na
e-poštnem naslovu floorcare@electrolux.com.
Politika trajnostnega razvoja
Pri načrtovanju tega izdelka smo poskrbeli tudi za varovanje
okolja. Vsi plastični deli so označeni za recikliranje.
Podrobnosti lahko preberete na našem spletnem mestu:
www.electrolux.com
Ovojnina je okolju prijazna in jo je mogoče reciklirati.
42
Български
ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА
ПРОБЛЕМИ
Отстраняване на проблеми
Прахосмукачката не тръгва
• Проверете дали кабелът е включен в захранването.
• Проверете дали щепселът и кабелът не са повредени.
• Проверете за изгорял бушон.
• Проверете дали светлинният индикатор за батерията
работи (само при определени модели).
Прахосмукачката губи смукателна мощ
• Проверете дали пликът за прах s-bag® не се е напълнил.
Ако е така, подменете го.
• Проверете дали накрайникът, тръбата, маркучът или
филтрите не са запушени.
Прахосмукачката спира
• Прахосмукачката може да е прегряла: изключете я от
захранването; проверете дали накрайникът, тръбата
или маркучът са запушени. Оставете прахосмукачката
да изстива в продължение на 30 минути, преди да я
включите отново.
• Ако прахосмукачката все още не работи, свържете се с
упълномощен сервизен център на Electrolux.
В прахосмукачката е попаднала вода
Двигателят трябва да бъде сменен в упълномощен
Magyar
HIBAELHÁRÍTÁS ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS
Hibaelhárítás
A porszívó nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel csatlakoztatva van-e a
hálózati aljzathoz.
• Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a csatlakozódugó vagy
a tápkábel.
• Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki (illetve nem kapcsolt-e le)
valamelyik biztosíték.
A porszívó szívóereje megszűnik
• Ellenőrizze, hogy nincs-e tele a portartály. Ha megtelt, akkor
ürítse ki azt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás a szívófejben, a csőben, a
gégecsőben vagy a szűrőknél.
A porszívó leáll
• Lehet, hogy a porszívó túlhevült. Áramtalanítsa a porszívót,
majd ellenőrizze, hogy a szívófej, a toldócső vagy a gégecső
nem tömődött-e el. Hagyja a porszívót hűlni 30 percig, és
csak ezután csatlakoztassa újra a hálózati aljzathoz.
• Ha a porszívó most sem működik, forduljon hivatalos Electrolux márkaszervizhez.
Víz került a porszívóba
Valószínűleg ki kell cserélni a porszívó motorját egy hivatalos
Electrolux márkaszervizben. A motornak a víz által okozott
károsodására nem terjed ki a garancia.
сервизен център на Electrolux. Повреда в двигателя,
причинена от проникване на вода, не се покрива от
гаранцията.
Minden egyéb problémával forduljon hivatalos Electrolux
márkaszervizhez.
Ако проблемите продължат, свържете се с упълномощен сервизен център на Electrolux.
Vásárlói tájékoztató, környezetvédelmi
irányelvek
Информация за потребителя и
правила за надеждна експлоатация
Electrolux не носи никаква отговорност за щети, причинени
от неправилна употреба на уреда или в случаи на
манипулации по уреда. За по-подробна информация
относно гаранцията и информация за контакт за
потребителите, вижте гаранционната карта, съдържаща
се в опаковката. Ако имате забележки във връзка с
прахосмукачката или ръководството с инструкции за работа,
моля, свържете се с нас, като изпратите имейл на: floorcare@
electrolux.com
Правила за надеждна експлоатация
Този продукт е разработен с мисъл за околната среда.
Всички пластмасови части за рециклиране са маркирани
. За повече подробности посетете нашия уебсайт: www.
electrolux.com. Опаковъчните материали са безопасни за
околната среда и могат да се рециклират.
Az Electrolux nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárral
kapcsolatban, amely a készülék helytelen használatából
vagy bármilyen átalakításából ered. A garancia részleteit és
a kapcsolatfelvételi lehetőségeket a csomaghoz mellékelt
garancia könyv tartalmazza.
Észrevételeit a porszívóval vagy a használati útmutatóval
kapcsolatban e-mailben a
floorcare@electrolux.com címen várjuk.
Környezetvédelmi irányelvek
A termék tervezésekor és gyártásakor figyelembe vettük
a környezetvédelmi szempontokat. Az összes műanyag
alkatrészt elláttuk az újrahasznosítást célzó jelöléssel.
Részleteket webhelyünkön, a következő címen olvashat: www.
electrolux.com
A csomagolás anyaga környezetbarát és újrahasznosítható.
43
Română
B
A
ÎNAINTE DE A ÎNCEPE
A
B
C
D
1a
1b
3
4
6
7
9
44
2
5
8
10
1 a Asiguraţi-vă că mânerul aspiratorului este coborât.
Deschideţi capacul frontal al aparatului și asiguraţi-vă
că punga de colectare a prafului sau punga s-bag®,
respectiv filtrul motorului se află la locul lor.
1 b Ridicaţi mânerul până când acesta se fixează în poziţie.
Deschideţi capacul posterior al aparatului și asiguraţivă că filtrul de eșapament este la locul lui.
2
Introduceţi furtunul până când clema anclanșează.
(Pentru a desprinde furtunul, apăsaţi clema.)
3
Atașaţi tuburile prelungitoare sau tubul telescopic
(disponibil numai pentru anumite modele) la mânerul
furtunului și la duza de pardoseală și fixaţi-le prin
răsucire. (Răsuciţi și trageţi în direcţii opuse pentru a le
dezasambla.)
4
Introduceţi furtunul în mânerul acestuia până când
clema anclanșează (pentru a desprinde furtunul,
apăsaţi clema).
5
Scoateţi cordonul de alimentare și conectaţi-l la priză.
Aspiratorul este prevăzut cu un înfășurător de cablu.
6
entru a înfășura cablul, apăsaţi pedala pentru cablu
(ţineţi de fișă ca să nu vă lovească).
7
Apăsaţi cu piciorul butonul Pornit/Oprit pentru a porni
aspiratorul.
8
Ajustaţi puterea de aspirare cu ajutorul butonului de
control al aspirării de pe aspirator sau de pe mânerul
furtunului.
9
Poziţie ideală de parcare pentru pauze
10 şi depozitare
Türkçe
ÇALIȘTIRMADAN ÖNCE
1 a Cihazın tașıma kolunu mutlaka katlayın. Ardından
cihazın üzerinde bulunan ön kapağı açın ve s-bag® toz
torbasının ve motor filtresinin yerinde olduğundan
emin olun.
1 b Tașıma kolunu tıklayarak yerine oturana kadar açın.
Ardından cihazın arka kapağını açın ve hava çıkış
filtresinin yerinde olduğundan emin olun.
2
Hortumu, mandalları tıklayarak yerine oturacak șekilde
takın (hortumu çıkarmak için mandallara bastırın).
3
Uzatma borularını veya teleskopik boruyu, hortum
tutma yerine veya sert yüzey ucuna iterek ve çevirerek
takın. (Çıkartmak için, çevirin ve dıșarı doğru çekin.)
4
Hortumu, mandalların tuttuğunu belirten çıt sesi
duyulana dek sapın içine doğru itin (hortumu çıkarmak
için mandallara bastırın).
5
Elektrik kablosunu uzatın ve prize takın. Elektrikli
süpürgenizin bir kablo sarıcısı vardır.
6
Kabloyu geri sarmak için pedala basın (fiși tutarak, size
çarpmamasını sağlayın).
7
Elektrikli süpürgeyi çalıștırmak için, ayağınızla Açma/
Kapama düğmesine basın.
8
Emiș gücünü, elektrikli süpürge üzerindeki emiș
kumandasını veya hortum tutma yeri üzerindeki emiș
kumandasını kullanarak ayarlayın.
9
Süpürmeye ara verme
10 ve muhafaza için ideal toplanma pozisyonu.
Українська
Перед тим, як чистити
1 a Відкрийте кришку пилососу і перевірте, чи
мішок для пилу та моторний фільтр на своїх
місцях.
1 b Відкрийте задню кришку пристрою та переко
найтеся, що випускний фільтр установлено.
2
Вставте шланг, доки не клацнуть фіксатори
(натисніть фіксатори, щоб вийняти шланг).
3
Приєднайте висувну трубку* до ручки шланга
та встановіть потрібну насадку і зафіксуйте їх
вручну. (Щоб їх роз’єднати, прокрутіть та висмикніть).
деякі моделі мають кнопку блокування, яку
треба натискати перед роз’єднанням шланга
та висувної трубки
4
Вставте шланг в ручку шланга, доки не клац
нуть заскочки (натисніть на заскочки, щоб
вийняти шланг).
5
Витягніть шнур живлення та вставте вилку у
розетку.
6
Щоб змотати шнур, натисніть педаль механіз
му змотування шнура.
7
Увімкнути або вимкнути пилосос можна,
натиснувши кнопку ON/OFF (УВІМК./ВИМК.).
Відрегулюйте силу всмоктування (залежно від моделі).a.
8
Швидко зменшити потік повітря можна за допомогою
регулятора всмоктування на ручці. b. Сила всмоктування
регулюється повзунком на пилососі.
9
Оптимальне положення пилососа під час
перерви в роботі
10 та в перервах між використаннями
45
Română
Pentru a obţine cele mai bune rezultate
Utilizaţi duzele după cum urmează:
Covoare şi pardoseli:
Pentru covoare folosiţi duza combinată pentru podea*
cu pârghia în poziţia (1)
Pentru pardoseli, folosiţi duza combinată pentru podea
cu pârghia în poziţia (2). Asiguraţi-vă că periile
de pe duză sunt culcate, pentru a preveni zgârierea
suprafeţei podelei. Folosiţi duza pentru parchet* (3).
1
4 Perdele
5 Rafturi, tapiţerii
Locuri înguste, colţuri etc.: Folosiţi duza pentru fante
înguste* (6).
Utilizarea duzei Turbo*
7 Ideal pentru covoare şi covoare de pardoseală,
pentru puful şi părul de animale de casă
greu de îndepărtat.
2
3b
3a
Notă: Nu folosiţi duza Turbo pe carpete din piele sau pe
franjuri de covor. Pentru a evita deteriorarea carpetei, nu
ţineţi duza în acelaşi loc în timp ce peria se roteşte. Nu
treceţi duza peste cabluri sau fire electrice şi asiguraţi-vă
că aţi oprit aspiratorul imediat după folosire.
* Disponibil numai pentru unele modele.
Perie recomandată
4
6
46
5
7
Türkçe
En iyi sonuçları almak için
Başlıkları aşağıdaki gibi kullanın:
Halılar ve sert yüzeyler:
halılar içinkombine yer başlığını kol (1) konumundayken
kullanın.
sert yüzeyler içinkombine yer başlığını kol (2)
konumundayken kullanın. Zemin yüzeyinin çizilmesini
önlemek için başlık üzerindeki fırçaların aşağıda
olduğundan emin olun. Parke başlığını* (3) kullanın.
4 Perdeler
Українська
Як отримати найкращий результат чищення
Застосовуйте насадки наступним чином:
Прибирання твердого покриття та килимів:
Для килимів слід використовувати комбіновану насадку для підлоги* із перемикачем у позиції (1)
Для твердого покриття слід використовувати
комбіновану насадку для підлоги із перемикачем у
позиції (2). Переконайтесь, що щітки на насадці
знаходяться в опущеному стані для запобігання
дряпанню підлоги. Використовуйте насадку для паркету* (3).
4 Штори
5 Полиці, оббивка
5 Kitaplık rafları, döşeme
Kalorifer peteklerinin araları, köşeler vb..: Dar
aralık ucunu* (6) kullanın.
Turbo başlığının* kullanımı
7 Normal ve duvardan duvara halılardan inatçı
hav ve hayvan tüylerini temizlemek için
idealdir.
Not: Turbo başlığını deri kilimlerde ya da halı saçaklarında
kullanmayın. Halının hasar görmesini önlemek için
fırça dönerken başlığı sabit tutmayın. Başlığı, elektrik
kablolarının üzerinden geçirmeyin ve elektrikli süpürgeyi
kullandıktan sonra kapattığınızdan emin olun
Щілини, вугли тощо: Використовуйте щілинну
насадку* (6).
Застосування турбонасадки*
7 Ідеально підходить для килимів та
килимових покриттів. Ефективно прибирає
чіпкий пух та шерсть домашніх тварин.
Нотатка: Не використовуйте турбонасадку для
чищення килимів зі шкур тварин або килимів із довгою бахромою. Щоб не пошкодити килим, намагайтесь не тримати турбонасадку на одному місці,
коли обертається щітка. Не проводьте насадкою
по електричних шнурах та обов’язково вимикайте
пилосос відразу після використання.
* Лише в окремих моделях.
*Yalnızca belirli modellerde bulunur.
Рекомендована насадка
Önerilen başlık
47
Română
ÎNLOCUIREA PUNGII DE COLECTARE A PRAFULUI, A PUNGII
S-bag®
A
B
1
1
2
3
4
5a
5b
Punga de colectare a prafului sau punga s-bag® trebuie
înlocuită cel târziu atunci când fereastra indicatoare
este complet colorată în roșu. Verificaţi fereastra
indicatoare cu duza ridicată.
Deschideţi capacul compartimentului pentru praf.
Ridicaţi suportul sacului s-bag®.
Trageţi cartonul pentru a scoate sacul s-bag® din
garnitură. Această acţiune va sigila automat sacul
s-bag® şi va împiedica împrăştierea prafului.
5 a Introduceţi un sac s-bag® nou, împingând cartonul în
capătul canalului de pe garnitură.
5 b Aşezaţi suportul sacului pentru praf înapoi în
compartimentul pentru praf şi închideţi capacul.
Schimbaţi întotdeauna sacul s-bag® atunci când indicatorul
este aprins, chiar dacă sacul s-bag® nu este plin (este posibil
să fie blocat) şi după ce folosiţi praf de curăţat covoare.
Utilizaţi exclusiv saci sintetici s-bag® originali Electrolux.
www.s-bag.com
2
3
4
6-11 Înlocuirea filtrului motorului (Nr. ref. EF 54):
Se va efectua la fiecare a 5-a înlocuire a pungii de
colectare a prafului s-bag®. Niciodată nu utilizaţi
aspiratorul fără filtru.
Curăţarea/înlocuirea filtrului de evacuare:
Înlocuiţi (sau spălaţi) anual filtrul de evacuare.
6
7
8
Există două tipuri de filtre de evacuare:
• Microfiltru (Nr. ref. EF17 acest tip de filtru nu poate fi
spălat şi trebuie să fie înlocuit cu unul nou.)
• Lavabil (Nr. ref. EFS 1W / EFH 12W)
12 Pentru a înlocui filtrul de evacuare, deschideţi capacul
filtrului de evacuare trăgând marginea din
spate în sus. Schimbaţi filtrul.
14 Închideţi capacul introducând cârligele frontale în
şine. Împingeţi capacul înainte şi apăsaţi în centru
până când ambele părţi se fixează.
9
11
10
Curăţarea filtrului lavabil*
Dacă aveţi un filtru de evacuare lavabil*,
spălaţi filtrul o dată pe an. Dacă filtrul este
deteriorat, înlocuiţi-l cu unul nou.
13 Pentru a curăţa filtrul de evacuare lavabil*,
clătiţi interiorul (partea murdară) cu apă
călduţă de la robinet. Bateţi uşor cadrul filtrului
pentru a îndepărta apa în exces. Repetaţi procesul
de patru ori. Lăsaţi-l să se usuce bine, apoi
introduceţi-l din nou în aspirator, ca mai sus.
24 h
Notă: Nu folosiţi agenţi de curăţare şi evitaţi atingerea
suprafeţei delicate a filtrului. Lăsaţi filtrul să se usuce
complet înainte de a-l pune la loc!
12
48
13
14
* Disponibil numai pentru unele modele.
Türkçe
S-bag® TOZ TORBASININ DEĞİŞTİRİLMESİ
1
2
3
4
5a 5b S-bag® toz torbası, gösterge penceresi tümüyle
kırmızıya dönmeden önce değiștirilmelidir. Bu
göstergeyi ucu yukarı kaldırarak görebilirsiniz.
Toz bölmesi kapağını açın.
S-bag® tutucuyu yukarı kaldırarak çıkarın.
S-bag® toz torbasını yuvadan çıkartmak için karton
yuvayı çekin. Bu, s-bag®’in ağzını otomatik olarak
kapatarak, tozun dışarı çıkmasını önler.
Kartonu yuva üzerindeki oluğun sonuna kadar iterek
yeni bir s-bag® torbası takın.
Toz torbası tutucusunu toz bölmesine geri yerleştirin ve
kapağı kapatın.
S-bag® toz torbasını, dolu olmasa bile gösterge lambası her
yandığında (tıkanmış olabilir) ve halı temizleme deterjanı
kullandıktan sonra mutlaka değiştirin. Yalnızca orijinal Electrolux
sentetik s-bag® kullanın. www.s-bag.com
6-11 Motor filtresini değiştirme (Ref No. EF 54):
Motor filtresi, her beş toz torbası s-bag® değişiminde bir
değiştirilmelidir. Elektrikli süpürgeyi asla filtreleri takılı
olmadan kullanmayın.
Tahliye filtresinin temizlenmesi/değiştirilmesi:
Tahliye filtresini her yıl değiştirin (veya yıkayın).
İki tür tahliye filtresi vardır:
• Mikro filtre (Ref No. EF17 bu tip filtreler yıkanamazlar
ve daima yenileriyle değiştirilmelidir.)
• Yıkanabilen (Ref No. EFS 1W / EFH 12W)
12 Tahliye filtresini değiştirmek için arka kenarını
yukarıya doğru çekerek tahliye filtresi kapağını
açın. Filtreyi değiştirin.
14 Ön kancaları raylara yerleştirerek kapağı kapatın.
Kapağı ileri doğru itin ve her iki taraf yerine
oturana kadar ortasından aşağı doğru bastırın.
Yıkanabilir Filtresinin temizlenmesi*
Yıkanabilir tahliye filtresine* sahipseniz,
filtreyi yılda bir kez yıkayın. Filtre zarar
görmüşse, yenisiyle değiştirin.
13 Yıkanabilir filtreyi* temizlemek için, iç
kısmını (kirli kısım) ılık musluk suyunda yıkayın.
Suyunu almak için filtre çerçevesine hafifçe
vurun. Bu süreci dört kez tekrarlayın. Tamamen
kurumasını bekleyin ve yukarıda gösterildiği gibi
tekrar süpürgeye yerleştirin.
Not: Temizlik malzemeleri kullanılmamalı ve filtre
yüzeyine dokunulmamalıdır. Filtreyi geri takmadan önce
tamamen kurumasını sağlayın!
*Yalnızca belirli modellerde bulunur.
Українська
Заміна пилозбірного мішка s-bag®
1
Моделі з механічним індикатором Пилозбірний мішок
s-bag® треба замінювати не пізніше, ніж індикатор стане
повністю червоним. Під час заміни тримайте насадку догори
отвором. *
2
Откройте крышку отсека для пыли.
Выньте держатель пылесборника s-bag®.
Для извлечения пылесборника s-bag® из вставки
потяните картонный держатель. Пылесборник s-bag®
автоматически герметизируется, и пыль не разлетится.
5 a Вставьте новый пылесборник s-bag®, протолкнув
картонный держатель во вставку до упора.
5 b Поместите держатель пылесборника в отсек для
пыли и закройте крышку.
сегда заменяйте пылесборник s-bag® при горящем
индикаторе, даже если он не полон (он мог засориться),
и после применения порошка для чистки ковров.
Пользуйтесь только подлинными синтетическими
фильтрами Electrolux s-bag®.www.s-bag.com
3
4
6-11 Заміна фільтра мотора (Код № EF 54):
Треба міняти з кожною п’ятою заміною мішка для
пилу s-bag®. Ніколи не використовуйте пилосос без
фільтру.
Чистка/заміна випускного фільтра:
Випускний фільтр треба замінювати (або чистити) кожного року.
Існує два типи випускних фільтрів:
• Мікрофільтр (Код № EF17 цей тип фільтрів не
можна чистити, вони мають замінюватися на
нові.)
• Високоефективний сухий повітряний фільтр
з можливістю чистки (код EFS 1W / EFH 12W)
12 Для заміни випускного фільтру відкрийте
кришку випускного фільтру, потягнувши її
верхній край вгору. Замініть фільтр.
14 Закрийте кришку, вставивши її передні гачки
до пазів. Проштовхніть кришку вперед, а потім
натисніть вниз у центрі, доки обидві сторони
не защепнулися.
Чищення фільтра*
Якщо у вашій моделі пилососу встановлено
фільтр із можливістю чищення*,
чищення треба проводити раз на рік. Якщо
фільтр пошкоджено, необхідно замінити його
на новий.
13 Для очищення фільтру* треба промити забруднену сторону теплою проточною
водою. Потрусіть рамку фільтра, щоб видалити залишки води. Повторіть цей процес чотири рази. Ретельно просушіть фільтр, а потім
вставте назад у пилосос як показано вище.
Нотатка: Не використовуйте миючі засоби та
не торкайтеся поверхні фільтра. Перш ніж повернути фільтр на місце, дайте йому повністю
висохнути!
* Лише в окремих моделях.
49
Română
CURĂŢAREA FURTUNULUI ȘI A DUZEI
Aspiratorul se opreşte automat dacă se blochează duza,
tubul, furtunul sau filtrele şi punga s-bag®. În astfel de cazuri,
deconectaţi aparatul de la sursă şi lăsaţi-l să se răcească timp
de 20-30 de minute. Îndepărtaţi blocajul, înlocuiţi filtrele şi/
sau punga s-bag® după care reporniţi aparatul.
1
Tuburile şi furtunurile
1 Folosiţi o bandă pentru curăţat sau ceva asemănător pentru
a curăţa tuburile şi furtunul.
2 Dacă necesită curăţare, mânerul de furtun poate fi
demontat.
2
3 De asemenea, este posibilă îndepărtarea blocajului din
furtun prin strângerea acestuia. Acţionaţi însă cu grijă, mai
ales dacă furtunul este înfundat cu cioburi de sticlă sau ace
prinse în interior.
Notă: Garanţia nu acoperă daunele produse furtunului în cursul
curăţării acestuia.
Curăţarea duzei pentru pardoseală
4 Nu neglijaţi să curăţaţi frecvent duza combinată pentru
pardoseală. Apăsaţi butucul de roată şi trageţi roţile în
afară. Îndepărtaţi ghemotoacele de praf, firele de păr şi
celelalte lucruri prinse. Obiectele mai mari pot fi accesate
îndepărtând tubul de legătură de pe duză.
Curăţarea duzei Turbo
3
4
5
50
(disponibil numai pentru anumite modele)
5 Desprindeţi duza de tubul aspiratorului și îndepărtaţi firele
încâlcite tăindu-le cu o foarfecă. Utilizaţi mânerul tubului
pentru curăţarea duzei.
Türkçe
HORTUM VE UCUN TEMİZLENMESİ
Українська
Чищення шлангу та насадки
Başlık, boru, hortum ya da filtreler tıkanır veya s-bag® dolarsa
elektrikli süpürge otomatik olarak durur. Bu gibi durumlarda
süpürgenizin fişini prizden çekin ve süpürgenin soğuması için
20-30 dakika kadar bekleyin. Tıkanan bölümleri temizleyin
ve/veya filtreleri ve s-bag® toz torbasını değiştirip süpürgeyi
yeniden çalıştırın.
Пилосос автоматично зупиняється, якщо насадка, трубка,
шланг або фільтри та s-bag® заблоковані брудом. В таких
випадках треба знеструмити пилосос та дати йому
охолонути впродовж 20-30 хвилин. Позбавтесь бруду та/
або замініть фільтри та s-bag® і увімкніть пилосос знову.
Borular ve hortumlar
Трубки та шланги.
1 Boruları ve hortumu temizlemek için bir temizleme şeridi
veya benzer bir malzeme kullanın.
1 Для чищення трубок та шланга використовуйте рейку
для чищення або подібний прилад.
2 Temizlenmesi gerekiyorsa, hortum sapı hortumdan
ayrılabilir.
2 За необхідності чищення шланга його ручку можна
зняти.
3 Hortumdaki tıkanmaları, hortumu sıkarak da giderebilirsiniz.
Bununla birlikte, tıkanmaya hortuma sıkışmış iğne veya
cam parçalarının neden olması durumunda dikkatli olun
3 Також можливо видалити засмічення у шлангу, зжавши
його. Утім, слідкуйте за тим, щоб у середину шланга не потрапило скло або гострі предмети,
що можуть його пошкодити.
Not: Hortumun temizlenmesi esnasında oluşacak hasarlar
garanti kapsamı dışındadır.
Yer başlığının temizlenmesi
4 Kombine yer başlığını sık sık temizlemeyi unutmayın.
Her tekerleği, göbeğine bastırıp çekerek çıkartın. Araya
sıkışmış olabilecek toz yumağı, saç vb. şeyleri temizleyin.
Bağlantı borusu başlıktan çıkarılarak daha büyük nesnelere
erişilebilir.
Turbo ucunun temizlenmesi
(Yalnızca bazı modellerde)
5 Elektrikli süpürge borusundan ucu çıkartın ve dolașmıș
iplikleri v. b. makasla keserek temizleyin. Ucu temizlemek
için, hortum tutma yerini kullanın.
Нотатка: якщо шланг було пошкоджено під час чищення,
гарантія на такі випадки не розповсюджується.
Чищення насадки для полу
4 Обов’язково часто чистьте комбіновану насадку
для підлоги. Видаляйте клубки волосся, пилу та інші
предмети, які потрапили у насадку. Більші предмети
можна видалити, від’єднавши з’єднувальну трубку від
насадки.
Чищення турбонасадки
(Лише в окремих моделях.)
5 Від’єднайте насадку від трубки пилососа та видаліть
зі щітки нитки та інший бруд, вирізаючи їх ножицями.
Використовуйте ручку шланга для чищення насадки.
51
Româna
Türkçe
Rezolvarea problemelor
Sorun giderme
Aspiratorul nu porneşte
Elektrikli süpürge çalışmıyor
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul la reţeaua electrică.
• Elektrik kablosu fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
• Asiguraţi-vă că fişa şi cablul nu sunt deteriorate.
• Fiş veya kablonun hasarlı olmadığından emin olun.
• Verificaţi să nu se fi ars vreo siguranţă.
• Atık/Arızalı sigorta olmadığından emin olun.
• Verificaţi dacă lampa indicatorului pentru baterie răspunde
(doar la anumite modele).
• Pil gösterge lambasının tepki verdiğinden emin olun (sadece
bazı modellerde).
Puterea de aspiraţie a aspiratorul este scăzută
Elektrikli süpürgenin emiş gücü azalıyor
• Verificaţi dacă punga de praf s-bag® este plină. Dacă este
plină, înlocuiţi-o.
• s-bag® toz torbasının dolu olup olmadığını kontrol edin.
Doluysa, değiştirin.
• Asiguraţi-vă că duza, tubul, furtunul sau filtrele nu sunt
blocate.
• Başlık, boru, hortumun veya filtrelerin tıkalı olup olmadığını
kontrol edin.
Aspiratorul se opreşte
Elektrikli süpürge kapanıyor
• Este posibil ca aspiratorul să fie supraîncălzit: deconectaţi-l
de la priză; verificaţi dacă duza, tubul sau furtunul sunt
blocate. Lăsaţi aspiratorul să se răcească 30 de minute
înainte de a-l conecta din nou la priză.
• Elektrik süpürgesi aşırı ısınmış olabilir: Fişini prizden çekin,
başlık, boru veya hortumun tıkalı olup olmadığını kontrol
edin. Elektrik süpürgesini tekrar prize takmadan önce
soğuması için 30 dakika bekleyin.
• Dacă aspiratorul tot nu funcţionează, contactaţi un centru
de service autorizat de Electrolux.
• Elektrik süpürgesi hala çalışmıyorsa, yetkili bir Electrolux
servis merkezi ile iletişim kurun.
A intrat apă în aspirator
Elektrikli süpürgeye su girmiş
Va fi necesară înlocuirea motorului la un centru de service
autorizat de Electrolux. Avarierea motorului prin pătrunderea
apei nu este inclusă în garanţie.
Motorun, yetkili bir Electrolux servis merkezi tarafından
değiştirilmesi gerekir. Suyun makine içine sızarak motora
verdiği hasar, garanti kapsamında değildir.
Pentru orice alte probleme, contactaţi un centru de service
autorizat de Electrolux.
Diğer sorunlar için yetkili bir Electrolux servis merkezi ile
iletişim kurun.
Informaţii pentru clienţi şi politica de
durabilitate
Tüketici bilgileri ve sürdürülebilirlik
politikası
Electrolux nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorările
cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului sau în
cazul în care se aduc modificări aparatului. Pentru mai multe
detalii privind garanţia şi contactele pentru clienţi consultaţi
Broşura de garanţie din pachet
Electrolux, cihazın uygun olmayan biçimde kullanılması veya
kurcalanması nedeniyle oluşan hiçbir hasarın sorumluluğunu
kabul etmez. Garanti ve tüketiciler için iletişim bilgileriyle ilgili
olarak ambalajdaki Garanti Kitapçığına bakın
REZOLVAREA PROBLEMELOR SI INFORMA II PENTRU CLIEN I
Dacă aveţi comentarii referitoare la aspirator sau la manualul
cu Instrucţiuni de funcţionare, trimiteţi-ne un e-mail la adresa
floorcare@electrolux.com
Politica de durabilitate
Acest produs este conceput în conformitate cu normele de
protecţie a mediului înconjurător. Toate componentele din
plastic sunt marcate în scopul reciclării. Pentru detalii vizitaţi
site-ul nostru web: www.electrolux.com
Ambalajul este ales pentru a fi ecologic şi poate fi reciclat.
52
SORUN GİDERME VE TÜKETİCİ BİLGİLERİ
Elektrikli süpürge veya Kullanım Talimatları ile ilgili
yorumlarınız için lütfen floorcare@electrolux.com adresinden
bize ulaşın
Sürdürülebilirlik politikası
Bu ürün, çevre üzerindeki etkileri göz önüne alınarak
tasarlanmıştır. Tüm plastik parçalar, geri dönüştürme işlemleri
dikkate alınarak işaretlenmiştir. Ayrıntılar için web sitemizi
ziyaret edin: www.electrolux.com
Ambalaj malzemesi çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.
Українська
Усунення неполадок
Усунення неполадок
Пилосос не вмикається
• Перевірте, чи під’єднано кабель до розетки живлення.
• Перевірте, чи не пошкоджено кабель та вилку.
• Перевірте, чи не пошкоджено запобіжник.
Пилосос погано всмоктує
• Перевірте, чи не заповнений пилозбірний мішок s-bag®.
Якщо так, замініть його.
• Перевірте чи не заблокована насадка, трубка, шланг або
фільтри.
Пилосос вимикається
• Можливе надмірне нагрівання пилососа: від’єднайте
пилосос від джерела живлення та перевірте, чи не
було заблоковано насадки, трубки або шланг. Перед
повторним увімкненням дайте пилососу охолонути
протягом 30 хвилин.
• Якщо пилосос не вмикається, зверніться до
авторизованого сервісного центру Electrolux.
До пилососа потрапила вода.
Необхідно замінити мотор в авторизованому сервісному
центрі Electrolux. Пошкодження мотору через
потрапляння води не підлягає гарантійному ремонту.
У разі виникнення будь-яких проблем звертайтеся до
авторизованого сервісного центру Electrolux.
Інформація для споживачів і політика
захисту навколишнього середовища
Electrolux не несе жодної відповідальності за шкоду,
спричинену внаслідок неналежного використання
пилососа або самовільного внесення змін у конструкцію
пилососа. Докладніше про гарантію та контактну
інформацію для користувачів див. гарантійний талон,
доданого до упаковки.
Якщо ви маєте пропозиції щодо покращення пилососа або
посібника з експлуатації, зв’яжіться з нами за електронною
адресою floorcare@electrolux.com.
Політика захисту навколишнього середовища
За своєю конструкцією цей виріб безпечний для довкілля.
Всі пластмасові частини призначені для повторного
використання. Докладніше див. на веб-сайті: www.
electrolux.com
Матеріали упаковки є екологічно безпечними і можуть
використовуватися для повторної переробки.
53
54
Polski
Česky
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza,
że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych
odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
został zakupiony.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento
výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho
do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního
úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
English
Slovensky
Български
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,
which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information
about recycling of this product, please contact your local
city office, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale znamená,
že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom
stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických
zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný
správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte
miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo
obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.
Символът
върху продукта или опаковката му
показва, че този продукт не трябва да се третира като
домакинските отпадъци. Вместо това, той трябва да
се предаде в специализиран пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване. Като
се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по
подходящ начин, вие ще помогнете за предотвратяване
на възможните негативни последствия за околната
среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да
бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне като
отпадък на този продукт. За по-подробна информация
за рециклиране на този продукт се обърнете към местната градска управа, службата за вторични суровини
или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Pусский
Hrvatski
Magyar
Символ
на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых
отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила
утилизации изделия, Вы поможете предотвратить
причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном
случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией
об утилизации этого изделия просьба обращаться к
местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj ambalaži
označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i
električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda
spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada
iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
A szimbólum
amely a terméken vagy a csomagoláson található azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az
elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy
gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről,
segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a
háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Slovenščina
Simbol
na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z
izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za
presalavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom
odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne
negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se
lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za
podrobnejše informacije o odstranjevanju in predalavi izdelka se
obrnite na pristojen mestri organ za odstranjevanje odpadkov,
komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Română
Simbolul
de pe produs sau de pe ambalaj indică
faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu
gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect
produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor consecinţe
negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva din aruncarea
necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe
informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul pentru eliminarea
deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat.
Türkçe
Ürün veya ürünün ambalajı üzerindeki
sembolü, bu
ürünün normal ev atığı gibi işlem göremeyeceğini belirtir.
Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik ekipmanların
geri dönüşümü için belirlenen toplama noktalarına
teslim edilmelidir. Ürünün hatalı bir şekilde atılması veya
imha edilmesi çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz
sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün doğru bir
şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak potansiyel olumsuz
sonuçları önlemeye yardımcı olmuş olursunuz. Bu ürünün
geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen
mahalli idareyle, ev çöpü toplama servisiyle ya da ürünü
satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz. Cihazınızın
kullanma ömrü 10 yıldır. Kullanma ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve
bakım süresini ifade eder.
Український
Цей
символ на виробі або на його упаковці
позначає, що з ним не можна поводитися, як із
побутовим сміттям. Замість цього його необхідно
повернути до відповідного пункту збору для
переробки електричного та електронного
обладнання. Забезпечуючи належну переробку
цього виробу, Ви допомагаєте попередити потенційні
негативні наслідки для навколишнього середовища
та здоров’я людини, які могли би виникнути за
умов неналежного позбавлення від цього виробу.
Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно
переробки цього виробу, зверніться до свого
місцевого офісу, Вашої служби утилізації або до
магазина, де Ви придбали цей виріб.
55
s-bag® classic long performance
Ref: E 201B
Part nr: 9002560598
SilentParketto
Ref: ZE 061.1
Part nr: 9001661322
2 Motor filters
Ref: EF 54
Part nr: 9000843053
s-bag® anti-odour
Ref: E 203B
Part nr: 9001660068
s-bag® hygiene anti-allergy
Ref: E 206B
Part nr: 9001660357
Part nr: 9001952408
TurboBrush
Ref: ZE 013.1
s-fresh™ Lemon
Ref: ZE 211
Part nr: 9001661314
Part nr: 9002568211
s-fresh™ GREEN Pine
Ref: ZE 212
Starter Kit
Ref: USK 9
Electrolux Floor Care AB
St. Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Printed on recycled paper
SpeedyClean
Ref: ZE 065
s-fresh™ Blossom
Ref: ZE 210
Part nr: 9001665075
Part nr: 9001670927
Part nr: 9001661421
s-filter®
Ref: EFS 1W / EFH 12W
Part nr: 9001677682/
9001951194
219304222
Consumables & Accessories
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement