AEG ESF103 User manual

AEG ESF103 User manual
ESF 103 electronic
Entsafter
Juice Extractor
Centrifugeuse
Vruchtepers
Frullatore universale
Exprimidor
Rasaftcentrifug
Saftpresser
Saftpresse
Mehulinko
Npédooa XULOÚ
Odstavñovac
Gyúmólcscentrifuga
Sokowirówka
Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per luso
Instrucciones para el uso
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Kayttóohje
Odnyieg Xpnoewg
Navod k pouziti AUS
Hasznaláti Utmutató ERFAHRUNG
Instrukcja obstugi | eur
©) SON =
Stopfer
Oberteil
Einfüllschale
Einfüllschacht
Sieb mit Reibscheibe
Saftschale
O oy
10
12
Saftauslauf
Tresterbehalter
Verriegelungsspangen
Drehschalter
Motorteil
Kabelfach
ah ah ad
NA Oo < ©) сл + © № =
- — =
N ==5SOONOUIBON
wh wah —
№ — ©
© © ч о с RON +
Plunger
Upper part
Filling bowl
Filling shaft
Strainer basket with grating disk
Juice bowl
Juice outlet
Residue container
Locking clips
Knob
Motor part
Flex compartment
Poussoir
Partie supérieure
Coupe de remplissage
Trémie de remplissage
Filtre avec disque rapeur
Coupe a jus
Bec d’écoulement du jus
Réservoir a pulpe
Verrouillages
Interrupteur rotatif
Bloc moteur
Logement cordon
Stopper
Bovenstuk
Vulschaal
Vulschacht
- Zeef met wrijfschijf
Sapschaal
Sapuitgang
Afvalbak
Vergrendelingsbeugels
Draaischakelaar
Motor
Snoervakje
ah ah a
N 4 O00©8 < ©) сл © Ю -
= = =
№ -к © © ©0 VZO Сл © Ю —
© © < ©) сл SON =
= = =
№ — ©
Татропе
Elemento superiore
Scodella di carica
Bocchello di carica
Filtro con disco frullatore
Contenitore del succo
Scarico del succo
Contenitore delle vinacce
Molle di bloccaggio
Interruttore a rotazione
Elemento del motore
Ricettaccolo del cavo
Presionador
Unidad superior
Bandeja de carga
Orificio de carga
Colador con disco friccionador
Bandeja del zumo
Pico de salida del zumo
Recipiente de la pulpa
Abrazaderas
Conmutador
Motor
Compartimiento guardacables
pámatare
óverdel
páfyliningsskál
páfyliningshál -
sil med rivskiva
saftskál
saftutlopp
restbehállare
laskiamma
vridstromstallare
motordel
sladdfack
AD
Veiligheidstips
Vóór u de vruchtepers gaat gebruiken
is het absoluut nodig de gebruiksaan-
wijzing nauwkeurig door te lezen!
Bedrijfsspanning en netspanning moeten
met elkaar overeenkomen (zie het
typeplaatje aan de onderkant,von de
vruchtepers).
De pers nooit ingeschakeld alleen laten!
Ook als u de keuken slechts even verlaat,
de pers uitschakelen en de stekker uit de
contactdoos trekken.
Kinderen uit de nabijheid houden.
Als de vruchtepers loopt nooit uw vingers
in de vulschacht steken. Bij het bijvullen
moet altijd de stop gebruikt worden. Geen
lange voorwerpen zoals keukenmessen,
spachtels en dergelijke in de vulschacht
steken.
Voor onderhouds- of reinigingswerkzaam-
heden er op letten dat de pers uitgescha-
keld en de stekker uit de contactdoos
getrokken is. Wacht tot de motor stilstaat
vôdr u het bovenste gedeelte von het huis
verwijdert.
De stekker nooit aan het snoer uit de
contactdoos trekken!
De vruchtepers niet in water dompelen!
De vruchtepers niet gebruiken als:
@ Het snoer beschadigd is.
@ Het huis zichtbaar beschadigd is.
Reparaties aan elektrische toestellen
mogen uitsluitend door vaklieden uitge-
voerd worden. Door ondeskundige
reparaties kunnen ernstige gevaren voor
de gebruikers ontstaan.
Bij storingen gaat u het beste met de
vruchtpers naar de winkel waar u hem
gekocht hebt of direct naar de AEG-
klantenservice.
Als de vruchtepers voor dingen gebruikt
wordt waarvoor hij niet geschikt is of als hij
verkeerd bediend wordt, kan er geen
garantie voor eventuele beschadigingen
worden gegeven.
C € Dit toestel voldoet aan de volgende
EG-richtlijnen: 73/23/EEG van 19.02.1973
— Laagspanningsrichtlijn — 89/336/EEG
van 03.05.1989 (inkl. wijzigingsrichtlijn 92/
31/EEG) — EMC-richtlijn.
Technische gegevens
Aansluitwaarde 200 W. |
DB (geschikt voor langer durende werkzaam-
heden). Beschermend geisoleerd, radio- en
tv-ontstoord.
Samenstellen von de vruchtepers
Voor u voor de eerste keer met de pers gaat
werken moeten de onderdelen ervan gereinigd
worden (zie ,Uit elkaar halen en reinigen”).
1. Zet de motor zo neer, dat de draaischakelaar
aan de voorkant naar u toe wijst.
2. Zet de sapschaal met de sapuitgang naar
links op de motor (afbeelding 2).
3. De zeef in de sapschaal zetten (afbeelding 3).
4. Bovenstuk met de sapuitgang naar links erop
zetten (afbeelding 4). De vergrendelings- |
beugels in laten klikken en naar beneden
drukken (afbeelding 5).
5. Afvalbak naar binnen schuiven (afbeelding 6).
6. Snoervakje: Het snoer dat niet nodig is kan in
het snoervakje geschoven worden.
/. Een passende schaal onder de sapuitgang
zetten (afbeelding 7).
8. De stopper klaar leggen.
Zet de vruchtepers op een gladde droge
werkplek. De vruchtepers kan uitsluitend
ingeschakeld worden als de vergrendelings-
beugels behoorlijk gesloten zijn.
Bedien de vruchtepers als volgt:
Jo, SÓN
Voor zachte vruchten №8 оо ее
en groente =
draaischakelaar naar links VD
6 SÓ A
Voor hardere vruchten OED SOE
en groente =
draaischakelaar naar rechts
Vruchtepers uitschakelen: Draaischakelaar
op ,0”.
Persen
De voorbereide en klein gemaakte vruchten of
groente in de pers doen en met de stop
voorzichtig in de schacht drukken. Kleinere
vruchten of groente kan op de oppervlakte von
de vulschaal gelegd worden. Met de stopper
groente of fruit naar de vulschacht schuiven. Bij
vruchten met pitten (b. v. druiven, tomaten) de
stopper bij het bijvullen zo houden, dat hij de
vulopening steeds onmiddellijk weer afdekt. Bij
het nastoppen erop letten, dat de motor niet te
sterk afgeremd wordt. Let u er ook op, dat de
volle afvalbak vroeg genoeg leeg gemaakt
wordt. Controleer ook de doorlaatbaarheid von
de zeef. Als de laatste vruchten of groente
uitgeperst zijn, moet de motor zolang lopen tot
er geen sap meer nadruppelt.
Uit elkaar halen en schoonmaken
Let op! De vruchtepers mag uitsluitend bij
uitgeschakelde motor en uit de contactdoos
getrokken stekker uit elkaar worden gehaald.
1. Stopper eruit halen, afvalbak wegzetten.
2. Maak de beide vergrendelingsbeugels open
en haal het bovenstuk eraf.
3. De zeef en de sapschaal worden samen van
de motor gehaald. De motor uitsluitend met
een vochtige doek afvegen. Alle andere
onderdelen onder warm water of in gewoon
afwaswater schoonmaken. Hoe viugger dit
na het werk gebeurt hoe makkelijker het
gaat! Voor de zeef en de gleuf in het
bovenstuk neemt u het beste een borsteltje.
Let erop dat u alles voorzichtig behandelt. In
geen geval krassen of schuren. Eventuele
verkleuringen (b. v. door wortelen of kroten)
kunnen met slaolie afgewreven worden.
Even opletten: De onderdelen van de
vruchtepers mogen niet in de vaatwasser gezet
worden.
Tips voor de bereiding van het sap
De hoofdzaak is, dat alles vers, blijft:
Vers kopen, vers uitpersen en vers drinken.
De uit te persen vruchten en groenten worden
principieel in hun geheel schoongemaakt. Pas
kort voor het uitpersen zo klein maken dat alles
makkelijk door de vulschacht kan worden
geduwd. |
De vruchtesappen hebben, in tegenstelling tot
industrieel geperste sappen, de eigenschap, dat
ze niet helder doorzichtig zijn. Troebele en
zwevende stoffen bevatten plantaardig eiwit,
minerale stoffen in vitaminen — belangrijke
bestanddelen van verse sappen.
Het sap vóór het drinken omroeren!
Voor het milieu
Verpakkingmateriaal niet eenvoudig weggooien.
@ Het verpakkingkarton hoort bij het oude
papier.
@ De kunststofzak van polyethyleen bij een
PE-verzamelpunt voor recycling afgeven.
@ De opvuldelen zijn van geschuimd
polystyreen (PS). Er zit geen FCKW in.
Vraag bij de gemeente naar de dichtstbijzijnde
recyclingplaats.
13
AEG Kundendienst in Europa
52070 Aachen, Grúner Weg 22-24
63741 Aschaffenburg, Dammer StraBe 5
86167 Augsburg-Lechh., RaiffeisenstraBe 13
14199 Berlin, Hohenzollerndamm 150
33609 Bielefeld, Schillerstraße 44
53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 26
71034 Böblingen-Hulb, Dornierstraße 7
38102 Braunschweig, Campestraße 7
28207 Bremen, Hastedter Osterdeich 222
41541 Dormagen-St. Peter, SachtlebenstraBe 1
44139 Dortmund, Rheinlanddamm, AEG Haus
01099 Dresden, Industriegelánde, StraBe E
Düsseldorf (Kundendienst in 41541 Dormagen)
99096 Erfurt, Arnstädter Straße 28
45329 Essen-Altenessen, Teilungsweg 28
60326 Frankfurt/Main, Mainzer Landstraße 349
79108 Freiburg, Tullastraße 84
36000 Fulda, Michael-Henkel-StraBe 4-6
35390 GieBen, SchanzenstraBe 1 —5
65462 Gi heim-Gustavsbur
22625 | b Bahrenfeld , Holstenkamp 40
30179 Hannover, Max- Müller- StraBe 50-56
74072 Heilbronn, Weinsberger Stra3e 18
95032 Hof, Wunsiedler StraBe 56
67655 Kaiserslautern, JagerstraBe 10-12
76185 Karlsruhe, Neureuter StraBe 5-7
34123 Kassel-Waldau, Otto-Hahn-StraBe 5
87437 Kempten, Brodkorbweg 22
24113 Kiel, Rendsburger Landstraße 206
56068 Koblenz, Rheinstraße 17
Köln (Kundendienst in 41541 Dormagen)
‚ Darmstädter Landstraße 47
Mainz-Kostheim,
(Kundendienst in 65462 Ginsheim-Gustavsburg)
68309 Mannheim- Kafertal, Heppenheimer Str. 31-33
80634 Miinch , ArnulfstraBe 205
48153 Münster, Friedrich- Ebert-StraBe 7
90429 Nürnberg, Muggenhofer StraBe 135
77656 Offenburg, IndustriestraBe 4
49084 Osnabrück, PferdestraBe 23
94032 Passau, Weinholzer Weg 9
88213 Ravensburg, Henri-Dunant-StraBe 6
93055 Regensburg, Bukarester StraBe 12
83024 Rosenheim, Färberstraße 9
18055 Rostock, Lange Straße 1a
66121 Saarbrücken-St. Johann, Mainzer Straße 176
57072 Siegen, Sandstraße 173
Stuttgart (Kundendienst in 71034 Böblingen)
54292 Trier, Paulinstraße 152
89073 Ulm, Neue Straße 113-115
97078 Würzburg, Versbacher Straße 22a
Österreich, 1210 Wien, (02 22) 38 01-63 33
Belgique/Belgié, 1502 Lembeck, 02/363 03 11
Danmark, 2620 Albertslund, 42-64 85 22
España, Madrid, (91) 675.66.50/54/58/62
France, 92140 Clamart Cedex, 16 (1) 45 37 95 50
Great Britain, Slough, 01753-8725 06
Hellas, Moschaton-Athen, 01/48 22 646
Island, Reykjavik (Breedurnir Ormsson Ltd.) 91-388 20
Italia, Cusano Milanino Mi 02/613 4760/61976 90
Luxembourg, 1246 Luxembourg-Kirchberg, 43 888-4
Nederland, 1066 BP Amsterdam, 0 20-510 5911
Norge, 2000 Lillestrom, 06-81 01 01
Portugal, 1799 Lisboa Codex, 891171-8971 21
Schweiz - Svizzera, 8603 Schwerzenbach 01/9451144
Suomi, 01301 Vantaa 30 (SLO Oy), 90-83 8t
04299 Leipzig, Holzhauser StraBe 120
Garantiebedingungen
Für dieses Gerät leisten wir - zusätzlich zu
der gesetzlichen Gewährleistung des
Händlers aus Kaufvertrag - dem Endab-
nehmer gegenüber zu den nachstehen-
den Bedingungen Garantie:
1. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und
beginnt mit dem Zeitpunkt der Uber-
gabe des Geräts, der durch Rechnung
oder andere Unterlagen zu belegen ist.
Die Garantiezeit ist auf 6 Monate
beschränkt, wenn das Gerät gewerb-
lich genutzt wird.
2. Die Garantie umfaßt die Behebung aller
innerhalb der Garantiezeit auftreten-
den Schäden oder Mängel des Geräts,
die nachweislich auf Material- oder
Fertigungsfehlern beruhen. Nicht unter
die Garantie fallen Schäden oder Män-
gel aus nicht vorschriftsmäßigem An-
schluß, unsachgemäßer Handhabung
sowie Nichtbeachtung der Gebrauchs-
anweisungen.
co
. Im Garantiefall kann das Gerát einer
unserer Kundendienst-Stellen oder
dem autorisierten Fachhandel über-
geben werden.
Bei Einsendung des Geräts an die für
Sie zuständige Kundendienststelle ist
darauf zu achten, daß das Gerät gut ver-
packt, mit vollständigem Absender und
— soweit möglich - mit einer kurzen
Fehlerbeschreibung versehen wird.
4. Die Garantieleistungen werden ohne
jede Berechnung durchgeführt; sie
bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantie-
zeit. Ausgewechselte Teile gehen in
unser Eigentum über.
AEG Hausgeräte GmbH, Muggenhofer Straße 135, D-90429 Nürnberg
Sverige, 17141 Solna, 08-29 00 80
Guarantee
This appliance is covered by the following
guarantee and is in addition to your statu-
_toryand other legal rights. All components
which fail due to defective manufacture will
be repaired orreplaced free ofcharge fora
period of 12 months from the date of pur-
chase. We will not accept claims if unau-
thorised modification is made or if non-
standard components are used. The
appliance must be used in accordance
with the operating instructions and the
guarantee does not cover any damage
caused during transit or through misuse.
In order to establish the date of purchase,
advice note or similar document must be
produced whenever the guarantee is
claimed.
Garantie
Pour toute mise en ceuvre de garantie ou
de service après vente, vous devez vous
adresser à votre vendeur.
AEG assure au vendeur le remplacement
gratuit des pièces détachées nécessaires
à la réparation pendant 1 an, à partir de la
date de votre facture, sauf en cas de non
respect des prescriptions d'utilisation ou
lorsqu'une cause étrangère à l’appareil
est responsable de la défaillance.
Les dispositions stipulées ci-dessus ne
- Sont pas exclusives du bénéfice au profit
de l’acheteur de la garantie légale pour
défaut et vice cachés qui s'applique, en
tout état de cause, dans les conditions des
articles 1641 et suivants, du code civil.
Garantie
AEG Nederland neemt voor reparaties bin-
nen de garantietermijn - voor zover de
defekten zijn terug te voeren op materiaal -
en/of konstruktiefouten - de kosten op
zich voor materiaal en arbeitsloon.
De garantie bedraagt 12 maanden en gaat
in op de dag van aankoop.Wanneer garan-
tie wordt verlangd, dient de faktuur van
aankoop te worden overlegd. De garantie-
termijn wordt door reparaties niet ver-
lengd. Buiten elke garantieverpflichting
vallen losse onderdelen van glas en/of
kunststof. Alle overige kosten, zoals voor-
ridkosten, kosten van opzending en
administratie, zijn voor rekening van de ei-
genaar.
Garanzia
Duranti ¡ primi 12 mesi d'esercizio, ven-
gono fornite gratuitamente dallAEG le
parti di ricambio riconosciute difettose.La
garanzia ha inizio con il giorno dell'ac-
quisto che deve venir comprovato a mezzo
della fattura o boletta di consegna. Peri il
resto valgono le condizioni generali di for-
nitura della rispettiva rappresentanza
nazionale.
Garantia
Durante los primeros 12 meses, la AEG se
hace cargo de cuantos costes de material
y horas de trabajos invertidas se produz-
can en la subsanación de defectos. La
garantia empieza a regira partir de la fecha
de la entrega, la que deberá justificarse
mediante presentación de la factura o de
la nota de depacho. Por lo demás serán de
aplicación las condiciones generales de
venta se gun rigen en el respectivo pais de
nuestra representación.
Garantie
In Belgien ist nur die durch belge AEG aus-
gegebene Garantiekarte gúltig.
En Belgique, seule la carte de garantie
émise par la belge AEG est valable.
In België is slechts de door de belge AEG
uitgegeven waarborgkaart geldig.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement