Electrolux ÖA300X Användarmanual

Add to my manuals
1 Pages

advertisement

Electrolux ÖA300X Användarmanual | Manualzz
Montering med styrning.
På vissa typer avkyl- och frysskåp med toppmonterad plastpanel finns inga markeringar för
skruvar på plasttoppens framkant. I dessa fall skall man använda de bifogade styrningarna, se
bild 1.
Styrningarna monteras med dubbelhäftande tejp på de fyrkantiga brickorna på plastpanelen,
kant i kant i sidled och framåt, se bild 2.
Bild 2
5 mm
Bild 1
6 mm
295 71 29-01 / A

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement