M
u
l
t
i
-
å
n
g
-
i
n
b
y
g
g
n
a
d
s
u
g
n
Installations- och bruksanvisning
EOB9890
315 6589 07-A-101003-01
s
Till våra kunder
läs igenom den här bruksanvisningen noggrant.
Läs avsnittet “Säkerhetsanvisningar“ på de första sidorna särskilt noga. Spara den här bruksanvisningen
för att kunna slå upp i den senare. Överlämna den till
eventuellt efterkommande ägare.
Följande symboler används i texten:
1 Säkerhetsanvisningar
Varning: Anvisningar som är avsedda för din
egen säkerhet.
Observera: Anvisningar som är avsedda för
att undvika skador på produkten.
3 Anvisningar och praktiska tips
2 Miljöinformationer
1. De här siffrorna leder dig steg för steg vid betjäningen av produkten.
2. …
3. …
I avsnittet "Vad gör man när..." finns anvisningar om
hur du själv kan åtgärda eventuella fel som uppstår.
2
Innehåll
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Säkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Beskrivning av produkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bild på hela ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör till ugnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
7
8
Innan produkten används första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av displayens belysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Första rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
11
12
Ugnens betjäning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den elektroniska ugnsstyrningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att sätta på och stänga av ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insättning av galler, plåt och långpanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insättning/uttagning av fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ångtillagnings-funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ytterligare funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displayfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ytterligare funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avstängning av klockdisplayen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inkoppling av klockdisplayen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barnsäkring på ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionslåsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens säkerhetsavstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
17
17
18
20
23
29
29
29
29
30
30
Användningsområden, tabeller och tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ångtillagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ångkokning-Våt ånga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell Ångkokning-Våt ånga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kombination av Våt ånga och Varmluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell Kombination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intervallånga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell Intervallånga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baktabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stektabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för matlagningstermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell Grillning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gratinering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Torkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell Torkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upptining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell Upptining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bio-funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillverka yoghurt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Låta deg jäsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lågtemperatur-tillagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för Lågtemperatur-tillagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konservering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserveringstabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
32
32
33
33
34
34
35
37
40
41
42
43
43
43
44
44
45
45
46
46
46
47
47
48
48
3
Programmerade funktioner och recept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnen utvändigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungsstegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ång-systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnslucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
53
53
53
53
54
55
56
58
Vad gör jag om ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens innermått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestämmelser, normer, direktiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
60
Installationsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsanvisningar för installatören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
61
Sakregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
67
67
4
Bruksanvisning
1 Säkerhet
El-säkerhet
• Ugnen får endast anslutas av en behörig fackman.
• Vid störningar eller skador på ugnen: Skruva ur
säkringar respektive koppla från.
• Rengöring av ugnen med ångstråle-eller högtryckstvätt är av säkerhetsskäl förbjudet.
• Reparationer av ugnen får endast utföras av behörig fackpersonal. Genom felaktiga reparationer
kan avsevärd risk för skador uppstå. Vid behov av
reparation, vänd Dig till vår kundtjänst eller Din
fackhandlare.
Säkerhet för barn
• Lämna aldrig småbarn utan tillsyn medan ugnen är
på.
Säkerhet under användning
Denna ugn får endast användas i hushållet till normal
kokning, stekning, och bakning av maträtter.
• Var försiktig vid anslutning av elektriska apparater
till vägguttag i närheten av ugnen. Anslutningsledningar får inte vidröra heta kokplattor eller klämmas fast under den heta ugnsluckan.
• Varning: Risk för brännskador! Ugnsutrymmet
blir hett när ugnen är påslagen.
• Varning: Under ångtillagning får under inga omständigheter ugnsluckan öppnas. Genom den
utströmmande ångan kan fuktskador uppstå på
möbler. Undvik direkt kontakt med den utströmmande ångan.
• Om alkholhaltiga ingredienser användes i ugnen,
kan eventuellt en lättantändlig alkohol-luftblandning bildas. Öppna i detta fall luckan försiktigt. Ha
därvid inte glöd, gnistor eller öppen eld i närheten.
Så undviker Du skador på ugnen
• Lägg inte ut aluminiumfolie i ugnen och ställ ingen
bakplåt, kastrull etc på ugnsbotten, då ugnens
emalj skadas av den hetta som uppstår.
• Fruktsafter, som droppar från en bakplåt, efterlämnar fläckar som inte går att ta bort. Använd långpannan för kakor och pajer med mycket frukt i.
• Belasta inte den öppna ugnsluckan.
• Häll inte vatten direkt i den heta ugnen. Funktionsstörningar kan uppstå och emaljen kan skadas.
• Vid påverkan av våld, framför allt på luckans kanter, kan glaset gå sönder.
• Förvara inga brännbara föremål i ugnen. De kan ta
eld vid inkoppling.
• Förvara inga fuktiga livsmedel i ugnen. Emaljen kan
skadas.
2 Avfallshantering
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<,
>PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de
kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda behållare.
Avfallshantering när den slitits ut
Gör dig av med din utslitna ugn enligt de lokala återvinningsbestämmelserna.
1 Varning:
Gör den utslitna ugnen obrukbar, så
att den blir helt ofarlig, innan den lämnas till
återvinning.
Skilj ugnen från elförsörjningen och ta bort
elkabeln från den.
5
Beskrivning av produkten
Bild på hela ugnen
Kontrollpanel
Luckhandtag
Ventilerad
glaslucka
6
Panel
Ugn/Visning av tid
Vattenpåfyllningsbehållare
Huvudknapp
Temperaturdisplay
Inställningsknappar
Ugnsfunktioner
Klockfunktioner
Ugnsbelysning
Ugnsutrustning
Överelement och grillelement
Ugnsbelysning
Nivåer
Matlagningstermometeruttag
Fläkt
Ugnsbelysning
Ringelement/Fettfilter
Ugnsstege,
uttagbar
Ugnsstege,
uttagbar
Underelement
Ånggenerator/Skyddslock
7
Tillbehör till ugnen
Ugnsgaller
För kärl, kakformar, stekar och grillbitar
Plåt
För bakning
(inte lämplig för tillagning med Våt ånga)
Långpanna
För matlagning, bakning samt stekning för uppsamlingsfat för fett (inte lämplig att använda vid tillagning
med Våt ånga)
Matlagningstermometer
För noggrann bestämning av innertemperaturen i
kött fisk, bröd eller vid återuppvärmning av färdiglagad mat (inte lämpligt för tillagning med Våt ånga)
8
Innan produkten används första gången
Inställning av klocka
3 Ugnen fungerar bara om tiden är inställd.
Pilen för “Klockan”
blinkar efter att elen anslutits
och efter strömavbrott.
Ställ in rätt tid med knapparna
eller
.
Vänta i 5 sekunder.
Blinkningarna upphör och klockan visar den inställda
tiden.
Ugnen är nu klar att användas.
9
Inställning av språk
1. Slå på ugnen med huvudbrytaren
2. Tryck samtidigt på huvudbrytaren
för Klockfunktioner .
.
och knappen
3. Välj ett av de föreslagna språken
inställningsknapparna
och
.
med
4. Tryck samtidigt på huvudbrytaren
och knappen
för Klockfunktioner , för att spara det valda
språket.
10
Inställning av displayens belysning
För att förbättra displayens läsbarhet när ugnen är
inbyggd högt upp kan ljusstyrkan justeras.
1. Sätt på ugnen med Huvudbrytaren
2. Tryck samtidigt på Huvudbrytaren
för Klockfunktioner .
3. Tryck in knappen
4. Ställ
in
respektive
.
och knappen
för ugnsfunktion.
belysningen
.
med
knapparna
5. Tryck samtidigt på Huvudbrytaren
och knappen
för Klockfunktioner , för att spara den valda ljusstyrkan.
11
Första rengöring
Innan Du använder ugnen första gången, bör den
rengöras noggrannt.
1 Varning: Använd inga skarpa, skrubbande
rengöringsmedel! Ytan kan skadas.
3 Använd vanliga rengöringsmedel till metallytorna.
1. Tryck på Huvudbrytaren
och därefter på knappen Ugnsbelysning
: Ugnsbelysningen är påslagen.
Öppna ugnsluckan.
2. Ta ut alla tillbehör och ugnsstegarna och rengör
dem med varmt vatten med diskmedel.
3. Tvätta även ur ugnen med varmt vatten och diskmedel och torka.
4. Torka av ugnens framsida.
12
Ugnens betjäning
Den elektroniska ugnsstyrningen
Display
för ugnsfunktioner
Temperaturdisplay
Visning av tid
Koktid
Klockfunktioner
Huvudknapp
Stopptid
Klockslag/Signalur
Recept
Ugnsfunktioner
Kontakt för stektermometer
Klockfunktioner
Inställningsknappar
Klockfunktioner
Ugnsbelysning
3 Allmänna anvisningar
• Slå alltid först på ugnen med Huvudbrytaren .
• När den valda funktionen lyser, börjar ugnen att
värmas upp resp den inställda tiden att gå.
• När vald temperatur uppnåtts ljuder en signal.
• Ugnsbelysningen kan slås till och från med
knappen när ugnen används.
• Stäng av ugnen med Huvudbrytaren .
13
Ugnsfunktioner
Följande funktioner finns att välja:
3 Funktionerna
Pizza-läge, Gratinering/Varmluftsgrill och Över/Undervärme har en automatisk
snabbuppvärmning. Denna säkerställer att den
valda temperaturen uppnås så snabbt som
möjligt.
Våt ånga
Fast temperaturinställning: 96°C.
För grönsaker, potatis, ris, bakverk eller andra tillbehör.
Ånggenerator och varmluftsfläkt är inkopplade.
Intervallånga
Temperaturförslag: 180°C.
För bakning och tillagning och för att värma upp
kalla och frysta rätter.
Varmluft och ånga är omväxlande inkopplade.
Varmluft
Temperaturförslag: 150°C.
För bakning och tillagning upp till tre nivåer.
Ringelement och värmluftsfläkt är inkopplade.
Över-/undervärme
Temperaturförslag: 200°C.
För att bakning och tillagning på en nivå.
Över- och underelementen är inkopplade.
Pizza-läge
Temperaturförslag: 200°C.
För att baka kakor på en nivå och för bakverk vars
botten behöver en krispig yta. Dit hör till exempel
pizza, quiche, fruktkakor, ostkakor osv.
Underelement, ringelementet och varmluftsfläkt är
inkopplade.
Gratinering/varmluftsgrillning
Temperaturförslag: 180°C.
För stekning av större köttstycken eller fågel på en
nivå. samt gratinering.
Grillelement och varmluftsfläkt är inkopplade.
Min Grill
Temperaturförslag: 230 °C.
För grillning av tunna livsmedel, som läggs i mitten
på gallret som till exempel biffar, schnitzel, fisk eller
för rostning av bröd.
Grillelementet är inkopplat.
14
Max Grill
Temperaturförslag: 230°C.
För grillning av tunna livsmedel i större mängd som
till exempel stekar, biff, fisk eller för att rosta bröd.
Överelement och grillelement är inkopplade.
Undervärme
Temperaturförslag: 120 °C.
För att eftergrädda kakor som behöver kraftigare underfärg.
Underelementet är inkopplat.
Torkning/Upptining
Temperaturförslag: 30°C.
För torkning av kryddor, frukt, eller grönsaker och
för upptining.
Underelement och varmluftsfläkt är inkopplade.
Lågtemperaturstekning
Fast temperaturinställning: 120/80 °C.
För stekning av låga stekar, filéer och tjockare biffar.
Resultatet blir mörare och saftiga kött.
Ringelement och varmluftsfläkt är inkopplade.
Att sätta på och stänga av ugnen
Aktivering av ugnsfunktion
1. Slå på ugnen med huvudbrytaren .
2. Tryck på knappen Ugnsfunktioner
så många
gånger som behövs för att den önskade funktionen
ska visas.
• I temperaturdisplayen visas ett temperaturförslag.
• Ugnen börjar värma, om den föreslagna temperaturen inte ändras inom cirka 5 sekunder.
Ändring av ugnstemperatur
Tryck in knapparna
eller
för att ändra temperaturen uppåt eller neråt.
Inställningen sker i steg om 5°C.
Termometersymbol
• Den långsamt stigande termometersymbolen visar
hur långt ugnen kommit i uppvärmningsprocessen.
• Termometersymbolens tre efter varandra blinkande
segment visar att Snabbstarten är inkopplad.
Avläsning av temperatur
Tryck samtidigt på knapparna
och
.
Den aktuella ugnstemperaturen visas i temperaturdisplayen.
15
Ändring av ugnsfunktion
Tryck på knappen Ugnsfunktioner
så många
gånger som behövs för att den önskade funktionen
ska visas.
Avstängning av ugnsfunktion
Tryck, för att stänga av ugnen, på knappen
Ugnsfunktioner
så många gånger som behövs för
att inte längre någon ugnsfunktion ska visas.
Avstängning av ugn
Stäng av ugnen med huvudbrytaren
3 Kylfläkt
.
När ugnen sätts på startar fläkten automatiskt
för att kyla ugnens ytor. Fläkten fortsätter att
gå för att kyla av ugnen, efter att ugnen
stängts av. Kylfläkten stängs sedan av automatiskt.
16
Insättning av galler, plåt och långpanna
Insättning av plåt och långpanna:
Plåtarna är på vänster och höger sida försedda med
en liten utbuktning. Denna utbuktning fungerar som
tippsäkring och måste alltid peka bakåt.
Insättning av galler:
Sätt in gallret på önskad nivå.
Insättning/uttagning av fettfilter
Fettfiltret skyddar ringelementet mot fettstänk när du
steker och grillar.
Insättning av fettfilter
Ta fettfiltret i handtaget och sätt in de båda hållarna
uppifrån och neråt i den bakre väggens öppning
(fläktöppningen).
Uttagning av fettfilter
Ta fettfiltret i handtaget och ta ut det uppåt.
17
Ångtillagnings-funktioner
1 Observera: Ångtillagnings-funktionerna mås-
te alltid ställas in tillsammans med klockfunktionerna Tid eller Stopptid
(se kapitel
Klockfunktioner Tid/Stopptid).
1 Varning: Använd endast vatten som vätska!
En summerton meddelar när vattnet är förbrukat. Kort efter påfyllning av vatten stängs åter
summertonen av.
3 För att förhindra kalkavlagringar skall endast
avkalkat vatten användas, till exempel från en
vattenfiltreringsapparat.
3 Genom den automatiska ca 5 minuter långa
avångningen i slutet av tillagningstiden och
uppvärmningstiden på ca 2 minuter har inställningar under 10 minuter liten verkan.
Genom att öppna ugnsluckan avges mer ånga.
Våt ånga
1. Fyll inte vatten (ca 700 ml) direkt i ånggeneratorn utan i vattenpåfyllningsbehållaren på panelen.
Vattenförrådet räcker i ca 30 minuter.
2. Slå på ugnen med Huvudbrytaren.
3. Välj med knappen Ugnsfunktioner
funktionen
Våt ånga.
4. Välj med knappen Klockfunktioner
funktionen
Tid
eller Stopptid
och med knappen
eller
den önskade tillagningstiden respektive
avstängningstid.
Efter ca 2 minuter syns den första ångan. En enkel
signal meddelar när en tillagningstemperatur på ca
96°C har uppnåtts.
En tredubbel signal meddelar stektidens slut.
5. Stäng av signal och ugn
med Huvudbrytaren.
När ugnen kallnat, sug upp resterande vatten ur ånggeneratorn med en svamp och gnid eventuellt in
med ett par droppar ättika.
Lämna ugnsluckan öppen för att helt torka ur.
18
Intervallånga
Den konstanta växlingen mellan varmluft och ånga
sker automatiskt.
1. Fyll inte vatten direkt i ånggeneratorn, utan i vattenpåfyllningsbehållaren på panelen.
2. Slå på ugnen med Huvudbrytaren .
3. Välj med knappen Ugnsfunktioner funktionen Intervallånga och ställ in med knappen
eller
den önskade temperaturen.
4. Välj med knappen Klockfunktioner
funktionen
Tid
eller Stopptid
och med knappen
eller
den önskade tillagningstiden respektive
avstängningstid.
Fortsatt förfarande som med Våt ånga.
19
Ytterligare funktioner
Recept
3 Använd för denna funktion de föreslagna recepten i kapitlet Programmerade funktioner
och recept!
Val av recept
1. Tryck på knappen Recept så många gånger som
behövs för att önskat recept ska visas.
– I funktionsdisplayen visas symbolen för den därtill hörande ugnsfunktionen och den rekommenderade nivån.
– Inställd temperatur visas på temperaturdisplayen.
– I Ugns-/Tidsdisplayerna visas tillagningstiden
och tidpunkt för avslutad tillagning.
– Efter ca 5 sekunder slås ugnen på.
– 10 minuter före programmets slut ljuder en signal.
2. Kontrollera tillagningsresultatet vid denna tidpunkt.
3 Gäller inte för tillagning med Våt ånga!
– Vid tillagningningstidens slut ljuder en signal.
I tidsdisplayen blinkar „0:00“.
3. Ljudsignalen kan stängas av genom ett tryck på
valfri knapp.
Fördröjning av start
Tillagningstiden kan ställas in för att starta vid en senare tidpunkt (se Klockfunktionen Stopptid).
3 Klockfunktionen Stopptid kan ställas in när
programmet har varit inkopplat i högst två minuter.
Avkorta tillagningstiden
Tryck på knappen Recept
så många gånger som
behövs för att inget recept skall visas.
20
Matlagningstermometer
För avstängning av ugnen precis när inställd innertemperatur har uppnåtts.
Matlagningstermometern kan användas med Över-/
Undervärme och Gratinering/Varmluftsgrillning.
Två temperaturer måste ställas in:
– Ugnstemperaturen: Se stektabell
– Innertemperaturen: Se tabellen för matlagningstermometer
1 Observera:
Endast den medlevererade matlagningstermometern får användas! Använd
endast original reservdelar vid utbyte!
1. För in matlagningstermometern så långt att dess
spets hamnar i köttbitens mitt.
2. Sätt i matlagningstermometerns kontakt ordentligt
i matlagningstermometeruttaget på ugnens sida.
3. Ställ in önskad ugnsfunktion.
4. Ställ inom 5 sekunder in den önskade innertemperaturen med knappen
eller
.
Displayen växlar till aktuell innertemperatur.
21
3 Innertemperaturen visas från 30ºC.
• Skulle redan den aktuella innertemperaturen visas,
innan den önskade innertemperaturen har ställts
in, tryck på knappen Matlagningstermometer
och genomför inställningen.
• Tryck
två
gånger
på
knappen
Matlagningstermometer för att ställa in ugnstemperaturen.
• Ställ inom 5 sekunder in den önskade ugnstemperaturen med knappen
eller
.
När inställd innertemperatur har uppnåtts, ljuder en
signal och ugnen stängs automatiskt av.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudsignalen.
1 Varning:
Matlagningstermometern är het! När
du drar ut kontakten och spetsen finns det risk
att Du kan bränna dig!
6. Dra ut matlagningstermometerns kontakt från matlagningstermometeruttaget och ta ut köttet från
ugnen.
7. Stäng av ugnen.
Avläsa respektive ändra innertemperatur
– Med knappen Matlagningstermometer
kan växlas mellan aktuell och inställd innertemperatur och
den inställda ugnstemperaturen.
– Ändra temperaturen med knappen
eller
.
22
Displayfunktioner
Signalur
För att ställa in en kort tid. Efteråt hörs en signal.
Denna funktion kan användas även då ugnen inte är
igång.
Koktid
För att ställa in hur länge ugnen ska vara igång.
Stopptid
För att ställa in när ugnen ska stängas av.
Klocka
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
(Se även kapitlet “Före den första användningen”).
3 Allmänna anvisningar
• Efter att en klockfunktion valts blinkar den tillhörande pilen i cirka 5 sekunder. Under denna tid kan
de önskade tiderna ställas in eller ändras
med
eller
.
• Pilen blinkar i cirka 5 sekunder en gång till efter att
den önskade tiden ställts in. Därefter lyser pilen.
Den inställda tiden börjar gå.
23
Signalur
1. Tryck på knappen klockfunktioner “ ” så många
gånger som behövs för att Signalurspilen
ska
blinka.
2. Ställ in den önskade tiden med knapparna
(maximalt 99 minuter).
eller
Displayen visar den
cirka 5 sekunder.
Signalurspilen lyser.
efter
kvarvarande
tiden
När tiden gått ut hörs en signal i 2 minuter.
Tiden “0.00” visas och Signalurspilen blinkar.
Stäng av signalen:
tryck på en valfri knapp.
24
Koktid
1. Välj ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på knappen klockfunktioner “ ” så många
gånger som behövs för att Koktidspilen ska blinka.
3. Ställ in den önskade koktiden med knapparna
eller
.
Koktidspilen
lyser.
När tiden gått ut hörs en signal i 2 minuter. Ugnen
slås av.
Tiden “0.00” visas och Koktidspilen blinkar.
Stäng av signalen:
tryck på en valfri knapp.
25
Stopptid
1. Välj ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på knappen klockfunktioner “ ” så många
gånger som behövs för att Stopptidspilen
ska
blinka.
3. Ställ in den önskade stoppiden (avstängningstid)
med knapparna
eller
.
Stopptidspilen
lyser.
När tiden gått ut hörs en signal i 2 minuter. Ugnen
slås av.
Tiden “0.00” visas och Stopptidspilen blinkar.
Stäng av signalen:
tryck på en valfri knapp.
26
Koktid
och Stopptid
kombinerat
3 Koktid och Stopptid kan användas samtidigt,
om ugnen ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.
1. Välj ugnsfunktion och temperatur.
2. Ställ med funktionen Koktid in den tid som maträtten behöver för att bli klar,
till exempel 1 timma.
3. Ställ med funktionen Stopptid
när maträtten ska vara klar,
till exempel klockan 14:05.
in den tidpunkt
Koktids- och Stopptidspilarna lyser.
Ugnen slås på automatiskt vid den beräknade tidpunkten,
till exempel klockan 13:05.
Efter att den inställda koktiden gått ut hörs en signal
i 2 minuter och ugnen stängs av,
till exempel klockan 14:05.
27
Ändring av klockan
1. Tryck på knappen klockfunktioner “ ” så många
gånger som behövs för att Tidinställningspilen ska
blinka.
2. Ställ in rätt tid med knapparna
eller
.
3. Efter cirka 5 sekunder slutar pilen att blinka och
klockan visar den inställda tiden.
Ugnen är klar att tas i drift igen.
3 Klockan
kan ändras endast när barnsäkringen
är inaktiverad, ingen av klockfunktionerna
Koktid
eller Stopptid
är inställd, och inte
heller någon ugnsfunktion.
28
Ytterligare funktioner
3 Mellan 22:00 och 6:00 minskas ljusstyrkan på
displayen automatiskt.
Avstängning av klockdisplayen
2
Energiförbrukningen kan minskas genom att
stänga av klockdisplayen.
1. Stäng av ugnen med
huvudbrytaren .
2. Håll knapparna Matlagningstermometer
och
intryckta samtidigt tills displayen släcks (cirka
2 sekunder).
3 Såen automatiskt
snart ugnen åter tas i funktion slås displaypå.
Vid nästa avstängning släcks klockdisplayen
åter.
För att åter konstant visa tiden måste klockdisplayen kopplas in på nytt.
Inkoppling av klockdisplayen
1. Stäng av ugnen med huvudbrytaren .
2. Håll knapparna Matlagningstermometer
och
intryckta samtidigt tills displayen åter tänds (cirka
2 sekunder).
Barnsäkring på ugnen
När barnsäkringen har kopplats in kan ugnen inte
sättas i funktion.
Inkoppling av barnsäkring
1. Slå på ugnen med huvudbrytaren . Ingen ugnsfunktion får väljas.
2. Håll knapparna Recept
och
intryckta samtidigt tills meddelandet BARN SAFE (barnsäker) visas på displayen.
Barnsäkringen är nu inkopplad.
Urkoppling av barnsäkring
Håll knapparna Recept och
intryckta samtidigt
tills meddelandet BARN SAFE (barnsäker) släcks på
displayen.
Barnsäkringen är nu urkopplad och ugnen kan åter
användas.
29
Funktionslåsning
För att skydda alla inställda ugnsfunktioner från ändringar av misstag.
Inkoppling av funktionslåset
1. Slå på ugnen med huvudbrytaren .
2. Välj ugnsfunktion.
3. Håll knapparna Recept
och
intryckta samtidigt i cirka 2 sekunder tills meddelandet
FUNKTION LOCK (programskydd) visas på displayen.
Funktionslåsningen är nu inkopplad.
Urkoppling av funktionslåset
Håll knapparna Recept och
intryckta samtidigt
i cirka 2 sekunder.
Funktionslåsningen öppnas automatiskt när ugnen
stängs av.
Ugnens säkerhetsavstängning
3 Stängs ugnen inte av efter en bestämd tid eller
ändras inte temperaturen, stängs den automatiskt av.
I temperaturdisplayen blinkar den senast inställda temperaturen och en signal ljuder.
Ugnen stängs av vid en ugnstemperatur
av:
30
- 120°C
120 - 200°C
200 - 230°C
efter
efter
efter
12,5 timmar
8,5 timmar
5,5 timmar
Igångsättning efter säkerhetsavstängning
Stäng av ugnen helt.
Därefter kan den åter tas i bruk.
30
Användningsområden, tabeller och tips
Ångtillagning
Använd vid ångtillagning ugnsfunktionen Våt ånga
eller Intervallånga.
1 Varning:
Under ångkokning får under inga
omständigheter ugnsluckan öppnas!
1 Observera:
Använd endast vatten som vätska!
Ångtillagningskärl
• För ångtillagning lämpar sig värmebeständiga och
rostfria formar.
• Mycket lämpliga är stekformar av kromstål (se extra tillbehör).
Nivåer
• Använd nivåer enligt följande tabell. Nivåerna räknas nerifrån och uppåt.
Allmänna anvisningar
• Fyll eventuellt på mer vatten vid tillagningstider
längre än 30 minuter eller vid större tillagningsmängder.
• Ta bort fettfiltret vid tillagning med Våt ånga eftersom tillagningstiden annars förlängs.
• Spola noga igenom vattenpåfyllningsbehållaren,
slangförbindningarna och ånggeneratorn efter
längre tids outnyttjande (se kapitlet Rengöring och
skötsel).
Anvisningar för tabellerna Ångtillagning
I nedanstående tabeller hittar Du, för ett urval av rättter, erforderliga temperaturangivelser, tillagningsstider och nivåer.
• Temperaturer och tillagningstider är riktvärden, eftersom de är beroende av sammansättningen och
storleken på det som skall tillagas, mängden och
tillagningskärlet.
• Om Du för ett eget recept inte hittar några konkreta
uppgifter, använd uppgifter för en liknande rätt.
• Tabellerna gäller, om inget annat anges, för insättning i kall ugn.
31
Ångkokning-Våt ånga
Tillagningsmetoden Ångkokning-Våt ånga lämpar
sig för alla livsmedel, såväl färska som frysta. Man
kan tillaga, värma, upptina, pochera eller förvälla
grönsaker, kött, bakverk, ris, majs, gryn och ägg.
En komplett meny kan tillagas direkt på serveringsfatet, oberoende av mängd och tillagningstid.
Se tabellen för tips.
Tabell Ångkokning-Våt ånga
Ångkokning-Våt ånga (700 ml vatten)
Nivå
Tid i min
Risotto
2
25-30
Ris
2
35-40
Potatis, medelstora
2
45-55
Kokt potatis
2
35-40
Ratatouille
2
25-30
Brysselkål
2
30-35
Blomkål, hel
2
40-45
Tomater, hela
2
15-20
Rödbeta, hel
2
60-70
Kålrabbi/selleri/fänkål, skurna
2
35-40
Zucchini, skuren
2
20-25
Morötter, skurna
2
30-35
Grönsaker, upptining och tillagning
2
30-35
Förvällning av bönor
2
20-22
Förvällning av grönsaker
2
12-15
Skinka 1000 g
2
50-75
Kassler 600-1000 g
2
45-55
Köttkorv, uppvärmning i 1-cm-skivor
2
20-25
Forell 170-300 g
2
15-25
Ägg, löskokt
2
8-10
Ägg, medelkokt
2
10-12
Ägg, hårdkokt
2
15-20
Typ av maträtt
32
Kombination av Våt ånga och
Varmluft
Med en kombination av Varmluft och Våt ånga efter
varandra och och sedan tillsammans, kan kött, grönsaker och tillbehör tillagas i ugnen så att de samtidigt
är serveringsfärdiga.
• Förstek köttet med funktionen Varmluft.
• Sätt in förberedda grönsaker och tillbehör för tillagning, på ett värmebeständigt fat, i ugnen.
• Starta funktionen Våt ånga och tillaga tills allt är
färdigt.
3 För att kunna starta funktionen Våt ånga, mås-
te ugnen kylas ner till en temperatur av
ca 85°C (se temperaturdisplay). Öppna ugnsluckan för snabbare avkylning.
Tabell Kombination
Varmluft
Våt ånga (700 ml vatten)
Temp.
i °C
Kött
Tid i min
Kött och
tillbehör
Tid i min
Nivå
Fläskstek 1 kg,
potatis, grönsaker,
steksås
180
40-50
30-35
1
3
Kalvstek 1 kg,
ris, grönsaker
180
40-50
30-35
1
3
Typ av maträtt
33
Intervallånga
Tillagningsmetoden Intervallånga lämpar sig speciellt
för bakning och tillagning samt för upptining och
värmning av redan tillagade portionsrätter.
Tabell Intervallånga
Tillagning på flera nivåer
Intervallånga (250 ml vatten)
Temperatur i °C
Tid
i min
Nivå
Uppvärmning av meny
6 tallrikar Ø 24 cm
120
15-20
1, 3 och 5
Fläskstek 1 kg,
180*
55-65
2
Kalvstek 1 kg,
180*
45-55
2
Köttkorv, rå 500 g
180
30-40
2
Kalvkorv
90
15-20
2
Wienerkorv
90
15-20
2
Kassler 600-1000 g
180
35-45
2
Kyckling 1 kg,
180*
45-55
2
Anka 1,5-2 kg
180*
55-65
2
Gås 3 kg
170*
130-170
1
Fiskfilé
90
10-15
2
Potatisgratäng,
purjolök-potatisgratäng
180
40-50
2
Makaronpudding
180
35-45
2
Lasagne
180
45-50
2
Diverse bröd
500-1000 g
190-200
50-60
2
Småfranska 50-60 g
200-210
20-25
2
Typ av maträtt
Skär upp hela stekar före uppvärmning.
* Förvärm ugnen.
34
Bakning
Använd vid bakning ugnsfunktionen Varmluft, Pizzaläge eller Över-/Undervärme.
3 Ta ut fettfiltret vid bakning, då annars bakprocessen förlängs och ytan blir ojämnt bakad.
Bakformar
• För Över-/Undervärme lämpar sig formar av mörk
metall och belagda formar.
• För Varmluft respektive Pizzaläge är också ljusa
metall-, glas- och keramikformar lämpliga.
Nivåer
• Med Över-/Undervärme är bakning på en nivå möjlig.
• Med Varmluft kan Du samtidigt baka torra, platta
bakverk på upp till 3 bakplåtar.
1 plåt:
till exempel Nivå 3
1 bakform:
till exempel Nivå 1
2 plåtar:
Nivå 1 och 4
3 plåtar:
Nivå 1, 3 och 5
35
Allmänna anvisningar
Anvisningar om baktabellen
• Observera att falsarna räknas nerifrån och uppåt.
• Sätt in bakplåten med den sneda kanten framåt!
• Kakor i formar skall alltid ställas på mitten av gallret. En blank form bör sättas på en bakplåt för att
få bättre underfärg.
• Med såväl Varmluft som Över/Undervärme kan du
samtidigt baka två formar bredvid varandra. Baktiden blir bara något längre.
I tabellen finner du lämpliga temperaturer, baktider
och falsplaceringar för ett urval rätter/bakverk.
• Temperaturerna och baktiderna är riktvärden och
beror på degens sammansättning, mängd och typ
av bakform.
• Vi rekommenderar att du första gången väljer en
lägre temperatur och endast vid behov använder
en högre temperatur, t. ex. om du vill ha en kraftigare färgsättning eller när gräddningen tar för lång
tid.
• Hittar du inga exakta uppgifter för ett visst recept
kan orientera dig med hjälp av anvisningarna för ett
liknande bakverk.
• Vid bakning av kakor på bakplåtar eller i formar på
flera nivåer kan gräddningstiden förlängas med 1015 minuter.
• Fuktiga bakverk (t. ex. pizza, ostkakor, etc) tillagas
på en nivå.
• Olika höjd hos bakverket kan resultera i skillnader
på färgsättningen i början av bakprocessen. I så
fall, ändra inte temperaturinställningen. Skillnaderna i färgsättningen jämnar ut sig under tiden
som gräddningen sker.
Varmluft
Utnyttja varmluften till att laga mat på flera plåtar/
galler samtidigt. Du kan blanda olika rätter, t ex förrätt, huvudrätt och dessert så länge de kräver samma ugnstemperatur. Men tiden i ugnen kan variera
för de olika rätterna.
Bakning med varmluft
• Med varmluft blir färgsättningen något annorlunda.
Den varma luften cirkulerar och vid färgsättning av
t ex bullar, kan sidorna därför få lite mer färg än
toppen.
• Bullar/bröd måste vara väljästa. För dåligt jästa
bullar t ex blir lätt missformade vid gräddningen
och ojämnt färgsatta.
• Placera inte bullarna för tätt på plåten. Om bullarna
står för nära varandra och jäser ihop, kan inte luften cirkulera runt bullen.
• Kontrollera gräddningstiden och ta inte ut plåten
för tidigt. Färgsättningen sker olika fort i början av
gräddningen. Vissa bullar kan ha fått färg, medan
andra är ljusa, efterhand sker en viss utjämning.
• Med för hög ugnstemperatur blir färgsättningen
ojämn, ytterkanterna brända, höjden dålig på matbröd och sockerkakor spricker.
Allmänt om bakplåtar och långpanna
Dessa kan slå sig om de utsätts för stora temperaturväxlingar och/eller ojämn placering av bakverk. Oftast försvinner skevheten när plåten svalnat.
• Placera inte en het plåt/långpanna på exempelvis
en kall diskbänk.
• Häll inte t ex kall pannkakssmet i en het lång- panna.
• Det är bättre att grädda t ex två limpor på en plåt,
än en stor mitt på plåten.
• En djupfryst pizza, direkt från frysen, innebär stora
spänningar i plåten och därmed risk för skevhet.
3 Plåtarna kan slå sig under gräddningen, om du
lagt djupfrysta varor på dem. Det beror på den
stora temperaturskillnaden mellan de djupfrysta varorna och den varma ugnen. Plåtarna
återfår sin form igen efter att de kallnat.
36
2
Vid längre gräddningstider kan du stänga av
ugnen ca 10 minuter före tidens slut för att
därigenom utnyttja eftervärmen.
Tabellen avser, om inte annat anges, bakverk
som ställs in i ugnen när den är kall.
Baktabell
De angivna baktiderna är riktvärden.
Rekommenderade tillagningsmetoder, nivåer och
temperaturer är tryckta med fet stil.
Varmluft
Över-/Undervärme
Temperatur i °C
Nivå
Temperatur i °C
Nivå
Baktid i
minuter
Mjuk kaka eller sockerkaka
150-170
1
160-180
1
50-70
Frukt-/
sandkaka
(bakform)
140-160
1
150-170
1
70-80
Botten för fruktkaka
150-170
3
170-190
2
20-25
Äppelkaka, mycket tunn
150-170
1
170-190*
1
45-60
Mandelkaka
150-170
3
180-190
3
20-30
Kvarktårta
140-160
1
170-190
1
60-90 + 10
min. Eftervärme
Täckt fruktkaka
150-170
1
170-190
1
50-60
---
---
160-180
2
50-70
150-170
1
190-200*
1
40-50
Biskvitårta
150-170
1
160-180
2
25-40
Botten för fruktkaka
150-160*
3
170-180*
3
25-30
Rulltårta
150-170*
3
180-200*
3
10-15
Mjuk kaka-/
sockerkaka
150-170
1
160-180
1
45-60
Vete/-krans, -fläta
150-170
3
170-190
3
30-40
Smörkakor-/sockerkringlor, bakelser
160-180
3
190-200*
3
25-30
Vetebröd
150-170
3
180-190
3
20-40
Äppel-vetekaka
150-170
3
170-190
3
35-50
Kvarkkaka (på plåt)
150-170
3
170-190
3
45-50
Vetebullar (500g mjöl)
150-170*
3
160-180*
3
40-70
230*
1
230*
1
10-25
Maränger
80-90*
3
80-90
3
150-180
Makroner
100-120
3
3
20-30
Spritsar
140-160
4+1
1+5+3
150-170
3
15-30
---
---
160-180
2
25-35
Typ av bakverk
Bakverk i formar
Mördeg
Kvarktårta på plåt
Smördeg
Fransk äppelkaka
Biskvideg
Jäst deg
Pizza
(rund bakplåt)
Småkakor
Nötkakor
37
Varmluft
Över-/Undervärme
Temperatur i °C
Nivå
Temperatur i °C
Nivå
Baktid i
minuter
Smördegskakor
160-180*
4+1
180-200*
3
20-30
Kanelbullar
160-180*
4+1
170-190*
3
20-40
160-180
4+2
190-210*
3
25-40
Schweizisk äppelkaka
---
---
210-230*
1
35-50
Schweizisk ostkaka
---
---
210-230*
1
40-50
Spenat-/grönsakskaka,
Quiche Lorraine
---
---
190-210*
1
40-60
Bovetebröd
170-190*
3
190-210*
3
45-60
Formbröd
170-190*
2
180-200*
1
40-50
---
---
230*
2
15-25
Makaronpudding
180-200
1
Potatisgratäng
180-200
2
200-220
3
230*
3
14-16
Typ av bakverk
Petits-choux-deg
Petits-choux
Knådad deg
Bröd och småfranska
Brödkakor, pitabröd
Gratinering
Toast “Hawaii“
* Förvärm ugnen
Pizza, paj
De angivna gräddningstiderna är riktvärden.
Pizza, paj läget
Typ av rätt
Temperatur i °C
Falsplacering
Gräddningstid i minuter
Mazarinkaka, fruktpaj
160-170
2
40-50
Spenat och ostpaj
180-190
2
45-55
Pizza i långpanna
210-220
uppvärmd ugn
1
18-20
Pizza, rund form på bakplåt
210-220
uppvärmd ugn
1
10-14
Pan-pizza, bakad i rund form
210-220
uppvärmd ugn
1
16-20
Pizza bakad på pizzasten
210-220
uppvärmd ugn
1
6-8
Pitabröd
230-240
uppvärmd ugn
2-3
6-8
Mördeg
38
Djupfrysta rätter
Pizza
Bakverk
Pizza (fryst)
Temperatur i °C
Fals
Baktid i minuter
Enligt tillverkarens
uppgifter på
förpackningen
Lägg den på grillgallret,
skjut under bakplåten
(nivå enligt tillverkarens
uppgifter på förpackningen)
Enligt tillverkarens
uppgifter på
förpackningen
Följ tillverkarens anvisningar även för övriga djupfrysta varor.
Gräddningstips
Bakresultat
Möjlig orsak
Åtgärd
Kakan är för ljus undertill.
Fel nivå.
Sätt kakan längre ner.
Kakan faller ihop (den blir
degig, kladdig,
och får vattenstreck)
För hög baktemperatur
Sänk baktemperaturen.
För kort baktid.
Öka baktiden.
Baktider kan inte kortas genom att
baktemperaturen höjs.
För mycket vätska i degen.
Använd mindre vätska nästa gång.
Tänk på visp-/rörtiden, särskilt om du
använder köksmaskiner.
För låg baktemperatur.
Höj baktemperaturen något nästa
gång.
För lång baktid.
Korta baktiden.
För hög baktemperatur och för kort
baktid.
Sänk baktemperaturen något och öka
baktiden.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på bakplåten.
Fettfiltret har varit monterat.
Ta ut fettfiltret.
För låg temperatur.
Höj baktemperaturen något nästa
gång.
Fettfiltret har varit monerat.
Ta ut fettfiltret.
Kakan är för torr.
Kakan blir ojämnt brun.
För lång baktid.
39
Stekning
Använd ugnsfunktionen Varmluft vid stekning.
Stekkärl
• Alla värmebeständiga kärl går att använda till stekning (följ tillverkarens anvisningar!).
• Se till att kärl med plasthandtag är värmebeständiga (följ tillverkarens anvisningar!).
• Stora stekar kan Du steka direkt i långpannan eller på gallret med långpanna under (till exempel
kalkon, gås, 3 - 4 kycklingar,
3 -4 läggar).
• Vi rekommenderar att steka alla magra typer av
kött i stekgryta med lock (till exempel kalv-, och
oxstek samt djupfryst kött). Köttet blir då saftigare.
• Alla typer av kött, som skall ha en stekyta, kan Du
steka i stekgryta utan lock (till exempel fläsk-,
lamm-, och fårstek, köttfärslimpa, anka, 1 2 läggar, 1 - 2 kycklingar, små fåglar, rostbiff, filé,
vilt).
3 Ugnen håller sig renare om Du steker i ett kärl!
Anvisningar för stektabellen
I tabellen hittar Du uppgifter om lämplig ugnsfunktion, temperaturinställning, stektid och nivå för olika
typer av kött. Uppgifterna är riktvärden.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som Du steker i
ugnen väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft som tränger ut bränner
fast, rekommenderar vi att Du tillsätter lite vätska i
stekkärlet.
• Vänd steken vid behov (efter ½ - 2/3 av stektiden).
3 Ös stora stekar och fåglar flera gånger under
2
40
stektiden med steksky. Därigenom får Du ett
bättre stekresultat.
Stäng av ugnen ca 10 minuter innan stektiden
gått ut, för att utnyttja eftervärmen.
Stektabell
Använd en ugnsfast form, som passar till storleken
på köttet. så slipper du vidbränd sky. Se till att spet-
sen på stektermometern ligger mitt i köttstycket, inte
mitt i fett eller mot ben.
Över/undervärme
Varmluft
Innertemp. i
kött °C
Ca. Tid, min
för 1kg
Fals
Temp. °C
Fals
Temp. °C
Rostbiff, blodig
2
125
2
120
50-55
55-75
Rostbiff/ nötstek, röd
2
125
2
120
55-60
75-85
Rostbiff/nötstek, rosa
2
125
2
120
65
90-120
Nötstek, genomstekt
2
125
2
120
70-75
100-130
Skinkstek
2
170
2
160
80
90-105
Karré med ben
2
170
2
160
85
105
Revbenspjäll, tjocka
2
175
1+4
165
-
90
Rimmad skinka i folie
2
170
2
160
73-75
60-70
Lamm/kalvstek, rosa
2
170
2
160
70
90
Lamm/kalvstek, genomstekt
1
170
2
160
75
105
Köttfärslimpat
2
170
2
160
75-80
60-70
Hel kyckling
2
190
2
180
85
50-60
Kyckling/kalkonbröst, filé
3
220
2
200
75
-
Kalkon, hel eller halv
1
160
2
150
-
45-55
Anka
2
160
1-2
120
-
45-55
Gås
1-2
160
1-2
150
-
40-45
Kött
Fågel
Total ca tid i
min.
Fisk
Foreller á 200-250 g
3
200
3
190
-
20-25
Gösfiléer, panerade
(total vikt ca 1 kg)
3
220
3
200
-
25-30
Hel fisk ca 1 kg (gös, torsk)
2
200
3
190
65
30-35
Hel lax / sida, ca 1 kg
2
210
3
200
58
20-25
41
Tabell för matlagningstermometer
Maträtt
Köttets kärntemperatur
Nötkött
Rostbiff eller filéstek röd i mitten (engelsk)
rosa i mitten (medium)
genomstekt i mitten
45 - 50 °C
60 - 65 °C
75 - 80 °C
Fläskkött
Fläskbog, skinkbit, nacke
80 - 82 °C
Kotlettbit (rygg), kassler
75 - 80 °C
Köttfärslimpa
75 - 80 °C
Kalvkött
Kalvstek
75 - 80 °C
Kalvlägg
85 - 90 °C
Får/lamm
Fårbog
80 - 85 °C
Fårrygg
80 - 85 °C
Lammstek, lammbog
75 - 80 °C
Vilt
Harrygg
70 - 75 °C
Harben, harlår
70 - 75 °C
Hel hare
70 - 75 °C
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75 °C
Rådjursbog, hjortbog
70 - 75 °C
42
Grillning
Nivåer
Använd vid grillning ugnsfunktionen Gratinering/
Varmluftsgrillning eller Max Grill med temperaturinställning 230°C.
• Använd helst nivå 4 nerifrån vid grillning av tunna
livsmedel.
1 Varning: Grilla alltid med stängd ugnslucka.
3 funktionen
Förvärm alltid den tomma ugnen med grill3 minuter !
Anvisningar för grilltabellen
Grilltiderna är riktvärden som är beror på typ och
kvalitet av kött resp fisk.
• Grillning är speciellt lämpligt för platta köttstycken
och fisk.
• Vänd på det som grillas efter ungefär halva tiden.
Grillutrustning
• Använd galler med långpanna under vid grillning.
Tabell Grillning
Långpanna
Grillivsmedel
Funktion
Temperatur i °C
Grill-galler
Nivå
Grilltid i
minuter
1. sidan
2. sidan
4-8 fläskkotletter
Max Grill
230
1
4
15
12
2-4 fläskkoteletter
Min Grill
230
1
4
14
12
Marinerade fläskstekar
Max Grill
230
1
4
12
14
2-4 biffar, blodiga
Min Grill
230
1
4
5-7
6-8
4 biffar, medium
Max Grill
230
1
4
6-8
7-9
2 halva kycklingar
Min Grill
230
1
4
15-20
18-22
4 halva kycklingar
Max Grill
230
1
3
15-20
18-22
1-4 kycklinglår
Max Grill
230
1
4
20
14
4-6 kycklinglår
Max Grill
230
1
4
20
18
Grillkorvar
upp till 6 stycken
Min Grill
230
1
4
5-10
7
Grillkorvar,
mer än 6 stycken
Max Grill
230
1
4
5-10
7
Rostat bröd (utan pålägg)
Max Grill
230
1
4
1-2
1-2
Gratinering
Ugnsfunktion: Gratinering/varmluftsgrillning
Tempera-tur
i °C
Långpanna
Grill-galler
Grilltid i
minuter
vänd efter …
minuter
Kyckling
(900-1000 g)
160
1
2
50-60
25-30
Fylld fläskstek (2000 g)
160
1
2
90-95
45
Makaronpudding
180
---
2
30
---
Gratinerad
potatislåda
200
1
3
20-23
---
Gratinerad gnocchi
180
1
3
20-23
---
Blomkål med
Hollandaisesås
200
---
3
15
---
Maträtt
Nivå
43
Torkning
Använd ugnsfunktionen Torkning/Upptining vid torkning.
Kärl
• Lägg bakpapper på bakplåt eller gallret.
Nivåer
• Du kan samtidigt torka på upp till 2 nivåer.
• Sätt in galler eller plåt på nivåerna 1. och 4. nerifrån.
Anvisningar för tabellen Torkning
• Förbered och fördela det som skall torkas jämnt på
gallret eller plåten.
• Vänd det som skall torkas då och då.
• Ta ut det torkade när det fortfarande kan böjas och
ingen saft kommer ut.
Tabell Torkning
Temperatur
°C
Tid
tim
Bönor
75
6-8
Peperoni (strimlor)
75
6-8
Soppgrönsaker
75
5-6
Svamp
50
6-8
40 - 50
2-3
Plommon
75
8 - 10
Aprikoser
75
8 - 10
Äppelbitar
75
6-8
Päron
75
6-9
Livsmedel
Grönsaker
Örtkryddor
Frukter
44
Upptining
Använd vid upptining ugnsfunktionen Torkning/Upptining med temperaturinställning 30°C.
Upptiningskärl
• Ta ut rätten ur förpackningen och ställ den på en
tallrik på gallret.
• Täck inte över med tallrik eller skål, då detta avsevärt förlänger upptiningstiden.
Nivåer
• Sätt in gallret på nivå 1. vid upptining.
Anvisningar för tabellen Upptining
Nedanstående tabell ger Dig några hålltider för upptining.
Tabell Upptining
Upptiningstid
min
Efterup-ptiningstid min
Kyckling 1000 g
100-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat
på en stor tallrik. Vänd efter halva tiden eller
täck med folie.
Kött 1000 g
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden eller täck med folie.
Kött 500 g
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden eller täck med folie.
Forell 150 g
25-35
10-15
Täck inte över.
Jordgubbar 300 g
20-30
10-20
Täck inte över.
Maträttt
Anmärkning
45
Bio-funktioner
De låga temperaturer som kan ställas in med denna
ugn, gör det möjligt att tillverka yoghurt eller att låta
deg jäsa.
1 Varning:
Ändra temperaturförslag för alla
Bio-funktioner!
Tillverka yoghurt
Använd ugnsfunktionen Över-/Undervärme vid tillverkning av yoghurt.
Tillagningskärl
• Som kärl för yoghurt, använd koppar eller glas som
rymmer ca 150 ml och täck med folie eller lock.
Nivå
• Sätt in gallret på 3. nivån nerifrån.
1. Koka upp mjölk (till exempel 1 liter för 68 portioner).
2. Kyl mjölken till 40 °C.
3. Rör i en bägare naturell yoghurt (ca 150 g) i mjölken, fyll i kärlet och täck över.
4. Ställ kärlet på gallret.
5. Välj med knappen Ugnsfunktioner funktionen
Över-/Undervärme och ändra temperaturförslaget till 40 °C.
6. Ta ut yoghurten efter ca 5-8 timmar och ställ den
kallt.
Låta deg jäsa
Använd ugnsfunktionen Över-/Undervärme vid jäsning av deg.
Kärl
• För att sätta degen, använd en skål som är värmebeständig upp till 40°C.
Nivå
Sätt in gallret på 2. nivånnerifrån.
1. Täck degkärlet med plastfolie och ställ det på gallret.
2. Välj med knappen Ugnsfunktioner funktionen
Över-/Undervärme och ändra temperaturförslaget till 40 °C.
3. Låt degen jäsa tills den är dubbelt så stor.
46
Lågtemperatur-tillagning
Med funktionen Lågtemperatur-tillagning blir steken
mör och särskilt saftig.
2
Vid stekning i lågtemperatur används upp till
20 procent mindre energi än vid vanlig stekning.
1 Observera: Sätt in fettfiltret vid stekning!
Tillagningskärl
• Stek alltid öppet, utan lock.
Nivå och stektid
• Nivån och stektid hittar Du i nedanstående tabell.
Anvisningar för Lågtemperatur-tillagning
• Under de första 10 minuterna av programmet
värms den tomma ugnen upp till 120°C. Termometer-symbolens tre segment blinkar efter varandra.
När upphettningen är klar ljuder en signal.
• Ugnen kopplar automatiskt om vid en temperatur
av 80°C. Detta är under hela stektiden konstant.
• Bryn först köttet och lägg det i en form som placeras
i kall ugn. Välj därefter lågtemperaturstekning.
3 Ugnens
automatiska frånkoppling fungerar
inte tillsammans med ugnsfunktionen Lågtemperatur-tillagning.
3 Viningrekommenderar
Lågtemperatur-tillagför stekning av låga stekar, filéer och
tjockare biffar.
Lågtemperatur-tillagning är inte lämplig för
till exempel grytstek eller fläskstek.
Tabell för Lågtemperatur-tillagning
Förvärm
Lågtempstekning
Typ av maträtt
Vikt
kg
Temperatur
°C
Temperatur
°C
Tid
min
Nivå
Rostbiff
1-1,5
120
80
90-110
2
Oxfilé
1-1,5
120
80
90-110
2
Kalvstek
1-1,5
120
80
100-120
2
47
Konservering
För konservering, använd ugnsfunktionen Intervallånga.
Konserveringskärl
• Använd endast i vanliga konserveringsglas av samma storlek.
3 Glas med skruvlock eller bajonettförslutning och metallburkar är olämpliga.
Nivåer
• Använd nedersta nivån vid konservering.
Anvisningar för konservering
• Använd långpannan vid konservering. På denna får
upp till sex enliters konserveringsglas plats.
• Konserveringsglasen bör alla vara lika högt fyllda
och ha klämman fastsatt.
• Ställ konserveringsglasen på långpannan så att de
inte berör varandra.
Konserveringstabell
Temperatur
°C
Konservera
tills
det börjar
bubbla
min.
Fortsätt
koka
i 100°C
min.
i
avstängd
ugn
min.
Jordgubbar, blåbär, hallon,
mogna krusbär
140-150
35-45
---
---
Omogna krusbär
140-150
35-45
15
---
140-150
35-45
15
---
Morötter
140-150
50
15
60
Svamp
140-150
45
30
60
Blandade pickles
150-160
50
15
---
Det som skall konserveras
Bär
Frukt
Päron, kvitten,
plommon,
Frukter med hårt kött
Grönsaker
48
Programmerade funktioner och recept
Recept
Ugnen har 12 programmerade funktioner och recept,
vilka kan väljas efter varandra med knappen
Recept .
Ingredienser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rengöringsprogram
Grönsaksfat
Potatisgratäng
Långfranska
Småfranska
Gratinerad fiskfilé
Forell
Pizza
Quiche Lorraine
Kyckling
Kalvstek
Uppvärmning
2. Grönsaksfat
–
–
–
–
400 g blomkål,
200 g morötter,
200 g kålrabbi,
200 g gul och röd paprika.
Tillagning:
Skölj blomkålen och dela i buketter.
Skala morötter och kålrabbi och dela i lagom bitar.
Tvätta paprikan och skär i strimlor.
Tillaga allt i en rostfri form med perforerad insats.
På två nivåer kan samtidigt dubbla mängden tillagas.
Inställning
Nivå
Grönsaker
1 och 3
Vatten i vattenpåfyllningsbehållaren
700 ml
1. Rengöringsprogram
1. Fyll vatten (ca 150 ml) och 1 matsked ättika direkt i
ånggeneratorn.
2. Starta rengöringsautomatiken.
En tredubbel signal meddelar slutet på rengöringsprogrammet.
3. Stäng av signal och ugn
med Huvudbrytaren.
Torka ur ugnen med en mjuk trasa.
Ta bort resterande vatten från ånggeneratorn.
För att helt torka ur, låt ugnsluckan stå öppen ca
1 timma.
3. Potatisgratäng
Ingredienser:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1000 g potatis,
1 tesked av vardera salt och peppar,
1 skalad vitlöksklyfta
300 g riven Gruyère- eller Emmentalerost,
3 ägg,
250 ml mjölk,
4 matskedar grädde,
1 matsked timjan,
3 matskedar smör.
Tillagning:
Skala potatis, skär i tunna skivor, torka av, salta
och peppra.
Fördela hälften av potatisen i en smord, eldfast form,
strö lite riven ost över. Lägg på resten av potatisskivorna och strö över resterande ost.
Pressa vitlöksklyftan och rör ihop med ägg, mjölk,
grädde och timjan. Salta blandningen och häll över
potatisen.
Lägg smöret i klickar på gratängen.
Inställning
Nivå
Potatisgratäng
2
Vatten i vattenpåfyllningsbehållaren
200 ml
49
4. Långfranska
6. Gratinerad fiskfilé
Ingredienser:
Ingredienser:
–
–
–
–
1000 g mjöl, typ 405,
1 paket jäst eller 2 paket torrjäst,
600 ml mjölk,
15 g salt.
Tillagning:
Häll mjöl och salt i en stor bunke. Lös upp jästen i
mjölken och häll detta i mjölet. Knåda alla ingredienser till en smidig deg.
Beroende på mjölets beskaffenhet kan det vara nödvändigt att tillsätta mer mjölk.
Låt degen jäsa till dubbel storlek.
Forma två bröd av degen och lägg i smord form, på
smord plåt eller på en patisseriplåt (extra tillbehör).
Låt bröden jäsa till knappt dubbla storleken.
Strö lite mjöl över före bakningen och skär med en
skarp kniv minst 1 cm djupt, 3 gånger diagonalt över
brödet.
Inställning
Bröd
Nivå
2
Vatten i vattenpåfyllningsbehållaren
200 ml
–
–
–
–
–
–
–
700 g gösfilé eller forellfilé, skuren i bitar,
100 griven Emmentaler ost,
200 ml grädde,
50 g ströbröd,
salt, peppar, citronsaft,
hackad persilja,
40 g smör för smörjning av formen.
Tillagning:
Droppa citronsaft över fiskfiléerna och låt dra in en
stund. Torka därefter av överflödig saft med hushållspapper.
Salta och peppra därefter fiskfiléerna på båda sidor.
Lägg dem sedan i en smord eldfast form.
Blanda grädde, riven ost, ströbröd och hackad persilja och fördela över fiskfiléerna.
Inställning
Nivå
Fiskfilé
3
Vatten i vattenpåfyllningsbehållaren
200 ml
7. Forell
Ingredienser:
5. Småfranska (40 g)
– 4 foreller à 200 - 300 g,
– citronsaft, peppar, salt.
Ingredienser:
–
–
–
–
500 g mjöl, typ 405,
20 g jäst eller 1 paket torrjäst,
300 ml vatten,
10 g salt.
Tillagning:
Häll mjöl och salt i en stor bunke. Lös upp jästen i
vatten och häll detta i mjölet. Knåda alla ingredienser
till en smidig deg.
Låt degen jäsa till dubbel storlek.
Skär degen i bitar, forma till småfranska och lägg på
smord plåt eller på en patisseriplåt (extra tillbehör).
Låt dem jäsa ytterligare ca 25 minuter.
Skär kryss i bröden före bakningen. Strö över alternativt vallmo-, kummin- eller sesamfrön.
Inställning
Nivå
Småfranska
2 och 4
50
Vatten i vattenpåfyllningsbehållaren
200 ml
Tillagning:
Tvätta forellerna inuti och utanpå, droppa på citronsaft, skär i bitar och lägg i en rostfri form med perforerad insats.
Servera med rostade mandelflagor.
Variant på forell:
Häll varmt ättiksvatten över forellerna innan de läggs
i den rostfria formen med perforerad insats.
Inställning
Nivå
Forell
1 och 3
Vatten i vattenpåfyllningsbehållaren
700 ml
8. Pizza
9. Quiche Lorraine
1 plåt
Degingredienser:
–
–
–
–
–
Degingredienser:
–
–
–
–
–
300 g mjöl, typ 405,
180 ml vatten,
15 g jäst,
2 matskadar olivolja,
1 tesked salt.
Tillagning:
Beredning av deg:
Lös upp jästen i vatten och knåda med övriga ingredienser till en smidig deg.
Låt degen jäsa övertäckt 30 minuter.
Ingredienser i fyllning:
– 1 burk krossade tomater (vikt 400 g),
– 150 g Salami, dela varje skiva i fyra delar,
– 300 g Mozzarella, skuren i 1 cm stora tärningar.
Som variant på fyllningen kan champignoner eller
kokt skinka användas.
Färdigställande:
Kavla ut degen, lägg den på en smord plåt och lägg
på fyllningen i tur och ordning.
Låt jäsa ytterligare 20 minuter.
Inställning
Nivå
Pizza
2
250 g mjöl, typ 405,
125 g smör,
60 ml vatten,
1 tesked salt,
lite peppar och muskotnöt.
Vatten i vattenpåfyllningsbehållaren
-
Blanda mjöl, smör och salt, häll på vatten och knåda
snabbt till en deg.
Låt degen vila i kylskåp 1 timma.
Ingredienser i fyllning:
–
–
–
–
–
–
–
100 ml mjölk,
150 ml gräddfil,
2 ägg,
150 g riven Gruyère- eller Emmentalerost,
150 g mager, tärnad skinka,
150 g hackad lök,
peppar, muskotnöt.
Tillagning:
Fräs skinka och lök lätt.
Vispa ihop gräddfil, ägg och kryddor noga,
blanda därefter i osten.
Färdigställande:
Kavla ut degen och lägg den i en smord, slät springform (ø 28 cm). Fördela skinka och lök jämnt på degen och häll blandningen över.
Inställning
Nivå
Quiche Lorraine
1
Vatten i vattenpåfyllningsbehållaren
-
51
10. Kyckling
12. Uppvärmning
Ingredienser:
Förberedelser:
– 1 kyckling (1000 - 1200 g),
– 2 matskedar olja,
– salt, peppar, paprika- currypulver.
Tillagning:
Tvätta kycklingen och torka av med hushållspapper.
Blanda kryddorna med olja och gnid in kycklingen
med blandningen in- och utvändigt.
Lägg kycklingen med bröstsidan neråt i en eldfast
form, eller i en glasform med perforerad insats (extra
tillbehör).
Vänd kycklingen efter ca 25 minuter.
Kontrollera stekningen efter den första signalen
(ca 50 min). Om det är nödvändigt, låt steka vidare
till andra signalen (ca 60 min).
Inställning
Nivå
Kyckling
2
Vatten i vattenpåfyllningsbehållaren
200 ml
11. Kalvstek
Ingredienser:
– 1000 g kalvstek,
– 2 matskedar olja,
– salt, peppar, paprikapulver.
Tillagning:
Tvätta kalvsteken och torka av med hushållspapper.
Blanda kryddorna med olja och gnid in köttet jämnt
med blandningen.
Lägg kalvsteken i en eldfast form eller i en glasform
med perforerad insats (extra tillbehör) och sätt in i
ugnen.
Inställning
Nivå
Kalvstek
2
52
Vatten i vattenpåfyllningsbehållaren
200 ml
Lägg rätten på en tallrik.
Ställ in i ugnen utan övertäckning.
Maximalt 6 tallrikar (ø 26 cm).
Inställning
Nivå
Uppvärmning 1, 3, 5
Vatten i vattenpåfyllningsbehållaren
200 ml
Rengöring och skötsel
1 rengöra
Varning: Det är av säkerhetsskäl förbjudet att
ugnen med en ångstråle- eller högtrycksspruta!
Ugnen utvändigt
• Tvätta av ugnens framsida med en mjuk trasa och
varmt vatten med handdiskmedel i.
• Använd inget skurpulver, skarpa rengöringsmedel
eller vassa föremål.
• Använd anpassat regöringsmedel till rostfri front.
Tillbehör
Diska och torka av alla delar (galler, bakplåt) ordentligt efter varje gång som de använts. Lägg dem i vatten en liten stund för att lättare få dem rena.
Fettfilter
1. Rengör fettfiltret i hett vatten med handdiskmedel i
alternativt i en diskmaskin.
2. Koka det i lite vatten och 2-3 matskedar rengöringsmedel för diskmaskiner, om smutsen bränts fast
ordentligt.
Ugnsutrymme
Rengöringsprogram
Funktionen Rengöringsprogram beskrivs utförligt i
kapitlet Programmerade funktioner och recept.
Manuell rengöring
1 Varning: Vid rengöring får inte någon ugnsfunktion vara vald och ugnen måste vara kall.
3 Rengör ugnen efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta bort smuts och den
bränner inte fast.
1. Öppna ugnsluckan och tryck på knappen
Ugnsbelysning .
2. Torka ur ugnen efter varje användning med diskmedel och vatten och låt torka. Använd inga skrubbande föremål. Om nödvändigt, blöt först upp
smutsen eller koppla in funktionen Våt ånga en kort
stund.
3 Hårt sittande smuts tas bort med speciellt
ugnsrengöringsmedel.
1 Observera: Vid användning av ugnspray var
vänlig iakttag tillverkarens anvisningar.
53
Ungsstegar
För rengöring av sidoväggarna kan ugnsstegarna på
vänster och höger sida i ugnen tas bort.
Borttagning av ugnsstege
1. Lossa skruven.
2. Drag stegen åt sidan (1).
3. Lyft ur stegen ur den bakre upphängningen (2).
3 För att ta bort och sätta tillbaka den högra stegen, öppna skyddet för matlagningstermometeruttaget.
54
Insättning av ugnsstege
1. Sätt in stegen i den bakre upphängningen, vrid och
tryck fast på skruven(1).
2. Sätt på skruven och dra fast (2).
Ång-systemet
1 Varning: Torrtorka ånggeneratorn efter varje
användning. Sug upp vatten med en svamp.
3 Eventuella kalkrester avlägsnas bäst med ät-
tiksvatten.
För att förhindra kalkavlagringar skall endast
avkalkat vatten användas, till exempel från en
vattenfiltreringsapparat.
1 Varning: Ugnens emalj kan skadas av kemis-
ka avkalkningsmedel. Var vänlig beakta tillverkarens anvisningar!
Vattenpåfyllningsbehållare och ånggenerator
1. Fyll ättiksvatten (ca 300 ml) i ånggeneratorn.
Låt verka.
2. Avlägsna ättiksvattnet med en ej repande svamp.
3. Spola igenom ånggeneratorn via vattenpåfyllningsbehållaren med klart, avkalkat vatten (100200 ml).
4. Avlägsna vatten från ånggeneratorn med svampen
och torka torrt.
5. Öppna ugnsluckan för att helt torka ur.
55
Ugnsbelysning
1 Risk för elektrisk stöt! Före byte av ugnslampa:
• Stäng av ugnen.
• Skruva ur respektive koppla ur säkringar i säkringsboxen.
3 Lägg
en duk på ugnsbotten för att skydda
ugnslampan och skyddsglaset.
Byte av bakre ugnslampa/
Rengör skyddsglaset
1. Ta bort skyddsglaset genom att vrida det åt vänster.
2. Ta bort packningar och metallring och rengör
skyddsglaset.
3. Vid behov:
Byt-ugnslampa 25 Watt, 230 V, 300°C värmebeständig.
4. Sätt på packningar och metallring på skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka skyddsglaset.
56
Byte av ugnslampan på sidan/
Rengör skyddsglaset
1. Ta bort vänster ugnsstege.
2. Ta bort täckplåtens skruvar med en krysspårmejsel.
3. Ta bort och rengör täckplåt och packning.
4. Vid behov:
Byt- ugnslampa 25 Watt, 230 V, 300°C värmebeständig.
5. Sätt tillbaka täckplåt och packning och dra fast
skruvarna.
6. Sätt tillbaka ugnsstegen.
57
Ugnslucka
För rengöring är det möjligt att ta bort ugnsluckan.
Demontering av ugnslucka
1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Fäll ut klämspaken på båda luckgångjärnen helt.
3. Ta tag i luckans sidor med båda händerna och
stäng den till ungefär ¾, förbi motståndet.
4. Dra bort luckan från ugnen (försiktigt,: den är
tung!).
5. Lägg luckan på ett mjukt, jämnt underlag med utsidan neråt, för att undvika repor.
Montering av ugnslucka
1. Ta tag i luckans sidor med båda händerna från
handtagssidan sett.
2. Håll luckan i ca 60°vinkel.
3. Skjut in gångjärnen så långt som möjligt samtidigt
i de båda urtagen till höger och vänster nertill på
ugnen.
4. Lyft upp luckan till motståndet och öppna den sedan helt.
5. Fäll tillbaka klämspaken på båda gångjärnen till sina
ursprungliga lägen.
6. Stäng ugnsluckan.
58
Vad gör jag om ...
Störning
Möjlig orsak
Åtgärd
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är inte påslagen.
Slå på ugnen.
Klockan är inte inställd.
Ställ in klockan.
De nödvändiga inställningarna är
inte gjorda.
Kontrollera inställningarna.
Ugnens säkerhetsavstängning har
löst ut.
Se Säkerhetsavstängning.
Säkringen i fastighetens elcentral
(säkringsskåpet) har löst ut.
Kontrollera säkringar.
Kontakta en auktoriserad elinstallatör om säkringarna löser ut flera
gånger.
“F 9” visas i displayen.
Tryck på Huvudbrytaren
Ugnen värms inte upp, funktionsdisplayen fungerar. En liten pil
tänds.
Ställ Ugnsfunktionen i läge NOLL.
Stäng inte av ugnen.
Håll de tre knapparna RECEPT,
MATLAGNINGS-TERMOMETER
och
samtidigt intryckta tills en
signal hörs.
Ugnsbelysningen fungerar inte.
Ugnslampan är trasig.
.
Byt ugnslampa.
Vänd Dig till Electrolux Service eller vår kundtjänst om Du inte lyckas avhjälpa störningen med
ovan angivna åtgärder.
1 Varning:
Reparationer på ugnen får endast utföras av en fackman! Felaktiga reparationer
kan medföra allvarliga risker för användaren.
Om du p.g.a. handhavandefel tillkallar Electrolux
Service eller annan fackman är deras besök inte
kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
3 Anvisning för ugnar med metallfront:
Det kan, på grund av din ugns kalla front, bildas imma för en kort stund på luckans innersta glas, efter att luckan öppnats och strax
efter bakning eller stekning.
59
Tekniska data
Ugnens innermått
Höjd x bredd x djup
Volym (nyttoinnehåll)
31 cm x 41 cm x 41 cm
52 l
Bestämmelser, normer,
direktiv
Denna spishäll uppfyller följande normer:
• EN 60 335-1 och EN 60 335-2-6
gällande säkerheten för elektriska apparater för användning i hushållet och liknande ändamål och
• EN 60350 eller DIN 44546 / 44547 / 44548
gällande användningsegenskaperna hos elspisar,
kokhällar, ugnar och grillar för hushållet.
• EN 55014-2
• EN 55014
• EN 61000-2-3
• EN 61000-3-3
gällande de grundläggande säkerhetskraven för
elektro-magnetisk kompatibilitet (EMK).
5 Denna apparat uppfyller följande EU-direktiv:
• 73/23/EEC från 1973-02-19 (lågspänningsdirektiv)
• 89/336/EEC från 03.05.1989 (EU-direktiv inkl. ändringsdirektiv 92/31/EEC).
60
Installationsanvisning
1 Observera:
Endast en auktoriserad fackman
får installera och ansluta den nya ugnen.
Följ den anvisningen annars gäller inte garantin i händelse av skador.
1 Säkerhetsanvisningar
för installatören
• I elinstallationen ska det finns en anordning som
gör det möjligt att frånskilja spisen på alla poler
från elnätet med en kontaktöppningsbredd på min.
3 mm.
Lämpliga frånskiljningsanordningar är t ex ledningsskyddsbrytare, säkringar (skruvsäkringar ska
skruvas ur sockeln), jordfelsbrytare och reläskydd.
• Beröringsskyddet måste vara säkerställt med inbyggnaden.
• Skåpets stabilitet måste uppfylla DIN 68930.
• Inbyggnadsspisar och inbyggnadshällar är utrustade med särskilda stickkontaktsystem. De får endast kombineras med apparater som har passande
system.
61
62
63
64
3,5x25
65
Sakregister
A
Ångkokning-Våt ånga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ångtillagnings-funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
B
Barnsäkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Beskrivning av inbyggnadsugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bio-funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
F
Fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
I
Intervallånga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
K
Klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Inställning av klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Klockdisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kombigaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Konservering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
L
Lågtemperatur-tillagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Långpanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 17
M
Matlagningstermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
P
Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Plåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
R
Recept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rengöring
Ång-system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Rengöring före användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ugnsstegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ugnsutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Reparationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
S
Säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
T
Tabeller och tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Torkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
U
Ugn
Betjäning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 15
Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Säkerhetsavstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ugnsstegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Undervärme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Upptining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
V
Vad gör jag om ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Y
Ytterligare funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
66
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service installation eller reservdelar
ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel. 0771 76 76 76 eller via vår hemsida på www.electrolux.se.
Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du
via www.electrolux.se eller Gula Sidorna under rubrik
Hushållsutrustning, vitvaror - service.
3 Innan du beställer service, kontrollera först
om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver
enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observa,
elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt
dataskylten:
Modellbeteckning:
.. . . . . . . . . . . . . .
Produktnummer:
.. . . . . . . . . . . . . .
Serienummer:
.. . . . . . . . . . . . . .
Inköpsdatum:
.. . . . . . . . . . . . . .
Hur och när uppträder felet ?
Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer bör utföras av auktoriserad serviceföretag.
Närmaste serviceföretagens namn och kontaktuppgifter klargörs genom att ringa 0200-2662 (0,1597G/
min +pvm)*, eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".
För att säkerstella apparatens felfria funktion, använd
endast av leverantören godkända originalreservdelar.
När du kontaktar serviceföretaget, bör du veta produktens typbeteckning. Anteckna uppgifterna från
dataskylten till raderna här nedan, så det finns tillhands om du behöver tillkalla serviceföretaget.
Typ:
..............
Produkt nr:
..............
Serie nr:
..............
Inköpsdatum:
..............
67
315 6589 07-A-101003-01
Med reservation för ändringar
The Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner
produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder
kronor i över 150 länder runt hela världen.
Download PDF

advertising