Aeg-Electrolux SMART307 User manual

Aeg-Electrolux SMART307 User manual

AEG-Electrolux

smart 300/301/306/307/

350/360/366

Bodenstaubsauger

Vacuum Cleaner

Aspirateur traîneau

Aspirapolvere

Vloerstofzuiger

Aspirado de polvo

Aspirador

Elektrikli süpürge

Gebrauchsanweisung

Operating Instructions

Mode d'emploi

Instruzioni per l’uso

Gebruiksaanwijzing

Instrucciones de uso

Instruc¸o˜es de utiliyac¸a˜o

Kullanma talimatları

Støvsuger Brugsanvisning

Ausstattung

.........................................7

Zubehör

................................................7

Sicherheitshinweise

............................7

Inbetriebnahme

...................................8

Die besten Ergebnisse erzielen

.........8

Wechsel des Staubbeutels

.................8

Staubbeutelwechselanzeige .................8

Wechsel des Staubbeutels....................8

Staubbeutel-Sicherheitsvorrichtung

.8

Wechsel/Reinigen der Filter

...............9

Reinigen des Motorschutzfilters ............9

Wechsel des Mikrofilters .......................9

Wechsel des HEPA-filters .....................9

Fehlersuche und -behebung

..............9

Features

.............................................10

Accessories

.......................................10

Safety instructions

............................10

Getting Started

..................................10

Getting the best results

....................11

Dust bag indicator and changing

the dustbag

.....................................11

To change the dustbag .......................11

We recommend the dustbag

is changed ........................................11

Dustbag safety device

.......................11

Changing the filters

..........................11

To clean Motor Protection filter ...........11

To change Micro filter..........................12

To change HEPA-filter.........................12

Troubleshooting

................................12

Votre Smart posséde les

caractéristiques suivantes

............13

Les accessoires de votre Smart

......13

Assurer votre sécurité

......................13

Mise en marche

.................................14

Comment obtenir les meilleurs

résultats

.........................................14

Indicateur de remplissage de sac

et changement du sac

á poussiére

.....................................14

Pour changer le sac á poussiére.........14

Nous recommandons de

changer le sac á poussiére ..............14

Changer les filtres

.............................15

Pour nettoyer le filtre

de protection du moteur ...................15

Pour changer le microfiltre ..................15

2

Pour changer le filtre HEPA ....................15

Gestion des pannes

..............................15

Le caratteristiche del Smart

.................16

Accessori dell'aspirapolvere Smart

....16

Per la vostra sicurezza

.........................16

Per cominciare

......................................16

Per ottenere i migliori risultati

.............17

Indicatore di sacchetto pieno

e come cambiare il sacchetto

...........17

Per cambiare il sacchetto........................17

Raccomandiamo di cambiare

il sacchetto della polvere......................17

Cambio dei filtri

.....................................18

Diagnosi dei guasti

..............................18

Kenmerken van uw Smart

....................19

Hulpstukken voor uw Smart

.................19

Veiligheid voorop

..................................19

Voordat u begint

....................................19

Optimale resultaten

...............................20

De stofzakindicator en

het verwisselen van de stofzak

.........20

Als u de stofzak wilt verwisselen.............20

Wij raden u aan om de stofzak

vervangen ............................................20

De filters vervangen ................................21

Het motorbeschermfilter

schoonmaken.......................................21

Het Microfilter vervangen ........................21

Problemen oplossen ...............................21

Estimado cliente

...................................22

Las caracter sticas de su Smart

..........22

Accesorios para su Smart

................... 22

Para garantizar su seguridad

..............22

Listo para comenzar

.............................22

C mo obtener los mejores

resultados

............................................23

Indicador de llenado de bolsa

y cambio de esta

...............................23

Para cambiar la bolsa de recogida

de polvo ...............................................23

Recomendamos que se cambie

la bolsa de recogida de polvo ..............23

Cambio de los filtros

............................24

Modo de limpiar el filtro de protecci

n de motor ...........................................24

Para cambiar el Micro Filtro ....................24

Reparaci n de aver as

...........................24

Características

......................................25

Acessórios

.............................................25

Certifique-se da sua segurança

..........25

Preparação Inicial

.................................25

Como conseguir os melhores

resultados ver págian

........................26

Indicador do saco de pó e mudança

do saco de pó

.....................................26

Mudança dos filtros

..............................27

Para limpar o filtro de protecção

do motor ...............................................27

Substituição do Microfiltro .......................27

Identificação e resolução

de problemas

.....................................27

Özellikler

................................................28

Aksesuarlar

...........................................28

Emniyet Önlemleri

.................................28

Kullanıma Ba ú larken

.............................28

En iyi sonuçları almak için

..................29

Toz torbası göstergesi ve toz

torbasının degi ú tirilmesi

....................29

Toz torbasını de ƣ i ú tirmek için .................29

A ú a ƣ ıdaki i ú lemlerden sonra toz

torbasının degi

ú tirilmesini tavsiye

ederiz.............................. .....................29

Toz torbası emniyet cihazı

...................29

Filtrelerin degi ú tirilmesi

........................29

Motor koruma filtresini temizlemek

için .......................................................29

Mikro filtreyi degi

ú tirilmek için .................30

Sorun çözme

.........................................30

ǹȖĮʌȘIJȒ ʌİȜȐIJȚııĮ , ĮȖĮʌȘIJȑ ʌİȜȐIJȘ

...................................................30

ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ

....................................31

ǼȟĮȡIJȒ

µ

ĮIJĮ

...........................................31

ȊʌȠįİȓȟİȚȢ ĮıijĮȜİȓĮȢ

..........................31

ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ

.............................................31

ȆȫȢ ȞĮ ʌİIJȪȤİIJİ IJȠ țĮȜȪIJİȡȠ

ĮʌȠIJȑȜİı

µ

Į

........................................32

ǼȞįİȚȟȘ Ȗİ

µ

ȐIJȘȢ ıĮțȠȪȜĮȢ țĮȚ ĮȜȜĮȖȒ ıĮțȠȪȜĮȢ

.......................32

ǹȜȜĮȖȒ IJȘȢ ıĮțȠȪȜĮȢ .............................32

ȈĮȢ ʌȡȠIJİȓȞȠȣ µ İ ȞĮ ĮȜȜȐȟİIJİ IJȘȞ ıĮțȠȪȜĮ

:

ǹȜȜĮȖȒ IJȦȞ ijȓȜIJȡȦȞ

...........................33

ȀĮșĮȡȚı µ ȩȢ IJȦȞ ijȓȜIJȡȦȞ IJȠȣ µ ȠIJȑȡ ......33 ǹȜȜĮȖȒ IJȠȣ µ ȚțȡȠijȓȜIJȡȠȣ .......................33

ȁȐșȘ ȤİȚȡȚı µ ȠȪ

.....................................33

Støvsugerens features

.........................34

Tilbehør

..................................................34

Sikkerhed

...............................................34

Sådan kommer du i gang

.....................34

Hvordan man opnår det bedste

resultat

................................................35

Støvsugerposeindikator og skift af støvsugerpose

.......................................35

Skift af støvsugerpose.............................35

Vi anbefaler, at støvposen udskiftes .......35

Støvsugerpose sikkerhedsenhed

........35

Udskiftning/rengøring af filtrene

.........35

Vedligehold af motorfilter ........................36

Vedligehold af mikrofilter.........................36

Vedlige Udskiftning af HEPA filter...........36

Problemløsning

.....................................36

3

4

5

6

Geachte klant,

Dank u voor het kiezen van de AEG-

Electrolux smart. Om geheel aan uw behoeften te voldoen is het raadzaam het instructieboekje grondig door te lezen. Bewaar dit ter referentie.

Kenmerken van uw smart

(zie pagina 3)

A Elektriciteitssnoer

B Snoerknop

C Aan/Uit-knop

D Zuigkrachtregelaar

(306;307;350;360; 366)

E Multifunctioneel handvat

F Afsluitbare klep voor ruimte met accessoires

G Mechanische stofzakindicator

H Pijpverbinding

I Draaghandgreep

J Opslagruimte voor vloermondstuk en zuigbuizen wanneer niet in gebruik

K Opslagruimte voor vloermondstuk en zuigbuizen wanneer in gebruik

Hulpstukken voor uw smart (zie pagina 4)

Stofzakken

Zuigbuizen (2x) (300;301)

Telescopische zuigbuis

(306;307;350;360;366)

Slang met draaitopbevestiging en pistoolgreep met handmatige zuigregeling

Combinatie mondstuk voor tapijt/ harde vloer

(301;306;307;350;360;366)

Vloerenmondstuk (300)

Kierenmondstuk

(301;306;307;350;360; 366)

Meubelmondstuk

(301;306;307;350;360;366)

Veiligheid voorop

De AEG-Electrolux smart is alleen voor huishoudelijk gebruik en is ontworpen met het oog op maximale veiligheid en gebruik. Volg a.u.b. de volgende eenvoudige voorzorgsmaatregelen:

De smart is dubbel geïsoleerd en hoeft niet te worden geaard.

De smart dient alleen door volwassenen gebruikt te worden.

Berg het apparaat altijd op een droge plaats op.

Gebruik het apparaat niet om vloeistoffen mee op te zuigen.

Vermijd scherpe voorwerpen.

Zuig geen hete as naar binnen of brandende sigarettenpeuken.

Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van ontvlambare gassen.

Vermijd rukken aan het snoer en controleer dit regelmatig.

NB: Trek het toestel niet voort via het snoer. Gebruik niet het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Gebruik het toestel niet met een beschadigd snoer. Indien het snoer beschadigd is, moet het vervangen worden in een herstellingsdienst. Dit wordt niet gedekt door de waarborg.

U dient de stekker uit het stopcontact te halen, voordat u het apparaat schoonmaakt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

Alle service en reparaties dienen te worden uitgevoerd door uw vakhandelaar of door de ELGROEP

FABRIEKSSERVICE.

Voordat u begint

(zie pagina 4)

Ga na of de stofzak zich op zijn plaats bevindt.

Duw de zuigbuis op de stofzuiger totdat u een klik hoort. (Druk de vergrendelingen in om hem los te krijgen.)

19

20

Bevestig de zuigbuis of de telescopische zuigbuis aan de pistoolgreep van de slang en aan het buisje van het mondstuk door deze al draaiend samen te drukken. (De buizen draaien en van elkaar aftrekken om ze uit elkaar te halen).

Trek het snoer uit en steek de stekker in het stopcontact. Smart is uitgerust met automatische snoeropwinder.

Zorg dat het snoer niet gedraaid is voordat u begint te werken. (Druk op het voetpedaal om het snoer weer op te rollen.

Houd de knop ingedrukt om te voorkomen dat het snoer u niet raakt.

)

Druk op de Aan/Uit-knop om de stofzuiger aan te zetten.

Om te zuigkracht de regelen draait u aan het wieltje op de multifunctionele handgreep (306;307;

350;360;366).

De zuigkracht kan ook geregeld worden door de opening op de slanggreep te openen of te sluiten.

Optimale resultaten

(zie pagina 5)

Tapijten:

Gebruik het vloermondstuk met de handgreep in verticale positie.

Harde vloeren:

Gebruik het vloermondstuk met de handgreep in horizontale positie.

Losse vloerkleden/ gordijnen/ lichtgewichtstoffen:

Verminder de zuigkracht. Gebruik het vloermondstuk voor losse vloerkleden en het meubelmondstuk voor gordijnen, kussens (etc.).

Besloten gebieden:

Gebruik het kierenmondstuk voor kieren, hoeken en radiatoren.

De stofzakindicator en het verwisselen van de stofzak

(zie pagina 5)

De stofzakindicator en het verwisselen van de stofzak Voor optimaal functioneren dient de stofzak verwijderd te worden wanneer deze vol is. Mocht de stofzak per ongeluk in de stofzuiger barsten, laat het apparaat dan door

Elgroep Fabrieksservice schoonmaken. Controleer de stofzak regelmatig en vervang deze wanneer noodzakelijk. Het stofzakindicatorvenster wordt gaandeweg rood wanneer deze gevuld wordt en wordt geheel rood wanneer de stofzak vol is.

Als u de stofzak wilt controleren, dient het apparaat aan te staan, waarbij alle toebehoren verbonden zijn en zich niet op de grond bevinden.

De indicator voor de volle stofzak kan ook betekenen dat de zak geblokkeerd is (soms veroorzaakt door zeer fijne stofdeeltjes), wat verlies aan zuigkracht veroorzaakt en oververhitting tot gevolg kan hebben. Gebeurt dit, verwissel de stofzak, ook al is deze niet vol.

Als u de stofzak wilt verwisselen

Maak de vergrendeling los alvorens de stofzak te verwijderen.

Verwijder de stofzak.

Breng de nieuwe stofzak aan door de zaksleuven over de houders te trekken.

Wij raden u aan om de stofzak te vervangen

Na het gebruik van een tapijtschoonmaakmiddel.

W anneer er een onaangename reuk van de stofzuiger komt. U dient dan tevens het filter te vervangen.

NB: Gebruik alleen originele AEG-

Electrolux stofzakken en filters

(ref GR50).

Stofzakbeveiliging

Om schade aan de stofzuiger te voorkomen dient u deze niet te gebruiken zonder stofzak. Er is een veiligheidsapparaat in de stofzuiger dat voorkomt dat de deksel sluit zonder stofzak. Probeer niet geforceerd de deksel te sluiten.

De filters vervangen

(zie pagina 5)

Er zitten twee filters in uw stofzuiger. Gebruik de stofzuiger nooit zonder dat de filters zijn geïnstalleerd.

Het motorbeschermfilter schoonmaken

Het motorbeschermfilter moet worden schoongemaakt als het vuil is..

Het deksel losmaken en zowel het deksel als het filter verwijderen.

Het filter in warm water schoonmaken.

Laten drogen en het schone filter weer op zijn plaats zetten. Het deksel weer sluiten.

Het Microfilter vervangen

Na elke vijfde stofzak moet het microfilter vervangen worden.

Het deksel losmaken, het filterdeksel openen en het filter met houder verwijderen.

Haat het filter mit de houder.

Zet het nieuwe filter op de houder.

Het filter met houder op zijn plaats zetten en het deksel weer sluiten.

Het HEPA filter vervangen (307;366)

Na elke vijfde stofzak moet het HEPA filter vervangen worden.

Het deksel losmaken, het filterdeksel openen en het HEPA filter met houder verwijderen.

Het nieuwe HEPA filter met houder op zijn plaats zetten en het deksel weer sluiten.

Problemen oplossen

Elektriciteit:

Werkt de aansluiting met het lichtnet niet, trek dan de stekker uit het stopcontact en controleer stekker, snoer en zekeringen in de huisinstallatie.

Blokkades/vuile filters:

De stofzuiger kan automatisch uitgeschakeld worden wanneer er een ernstige blokkade optreedt of uitzonderlijk vuile filter(s) gebruikt worden. In zulke gevallen trekt u de stekker uit het stopcontact en laat de machine

20-30 minuten afkoelen. Hef de blokkade op en/of vervang het filter/de filters en begin opnieuw.

Het schoonmaken van geblokkeerde onderdelen valt niet onder de garantie.

Water:

Wordt water opgezogen in de stofzuiger, dan dient de motor te worden vervangen door de

ELGROEP FABRIEKSSERVICE.

Zie ook de extra AEG-Electrolux informatie in de aparte AEG-

Electrolux garantievoorwaarden.

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

21

Estimado cliente

Le agradecemos que haya elegido un smart de AEG-Electrolux. Para su absoluta satisfacción, lea detenidamente este folleto de instrucciones y consérvelo como referencia.

Las características de su smart (mira pagina 3)

A Cable de suministro principal

B Botón de rebobinado del cable

C Botón de encendido/apagado

D Regulador de potencia de aspiraci n (306;307;350;360;366)

E Mango multifunciones

F Cubierta de desenganche para el compartimento de llenado de bolsa

G Indicador mecánico de llenado de bolsa

H Conexión de tubo

I Asa de transporte

J Ranura de posicionamlento de la boquilla para suelo y los tubos de extensión cuando no está en funcionamiento

K Ranura de posicionamlento de la boquilla para suelo con los tubos extensibles mientras se esta usando

Accesorios para su smart (mira pagina 4)

Bolsas de recogida de polvo

Tubos de extensión (x2) (300;301)

Tubo telescópico

(306;307;350;360;366)

Tubo orientable y mango con control manual de potencia

Boquilla de combinación moqueta/suelo duro

(301;306;307;350;360; 366)

Boquilla suelo (300)

Boquilla para rincones estrechos

(301;306;307;350;360;366)

Boquilla para tapicerías

(301;306;307;350;360;366)

22

Para garantizar su seguridad

El AEG-Electrolux smart es solo para uso doméstico y se ha diseñado para garantizar la máxima seguridad y rendimiento. Le rogamos que siga estas sencillas precauciones:

El smart tiene doble aislamiento y el enchufe no debe conectarse a tierra.

El smart solo debe ser usado por personas adultas.

Se debe guardar siempre en un lugar seco.

No se debe usar para recoger l quidos.

Ev tense objetos afilados.

No se debe recoger ni ceniza caliente ni colillas encendidas.

No se debe usar cerca de gases inflamables.

Se debe evitar pasar sobre el cable de conexión, el cual se debe revisar regularmente para comprobar que no está dañado.

Nota: Su aspirador no se debe usar con el cable dañado. En caso de que el cable esté dañado, acuda a un Servicio Técnico

AEG-Electrolux.

Desenchufe el aspirador de la toma de corriente antes de realizar operaciones de limpieza o mantenimiento en el mismo.

Todos los servicios y reparaciones los debe efectuar personal autorizado por AEG-Electrolux.

Listo para comenzar

(mira pagina 4)

Cerci rese de que la bolsa de recogida de polvo está en su sitio

Introdœzca el tubo hasta o r un clic. (Presione los topes hacia adentro para soltarla).

Acople los tubos o el tubo telescó pico al mango del tubo y la

boquilla para el suelo, empujando y enroscándolos. (Gire y separe para su desmontaje).

Extienda el cable y conéctelo a la red de suministro. Para los modelos equipados con rebobinado de cable, cerci rese de que no esté retorcido.

(Presione el pedal para rebobinarlo.

Nota: Sujete el enchufe para evitar que golpee).

Presione el botón de encendido/apagado para activar el aspirador.

Para incremetar o disminuir la succión, gire la ruleta en sentido al asa multifunción (306;307;350;

360;366). La succión también se puede regular en el mango del tubo flexible abriendo/cerrando la abertura que hay en el mismo.

Cómo obtener los mejores resultados (mira pagina 5)

Moquetas:

Utilice el cepillo para suelo con la pestaña en posición horizontal.

Suelos duros:

Utilice el cepillo para suelo con la pestaña en posición vertical

Alfombras/cortinas/telas ligeras:

Reduzca la potencia de succión. Use la boquilla para suelos en alfombras ligeras y la boquilla para tapicerí a en cortinas, cojines, etc.

Areas reducidas:

Use la boquilla para hendiduras, esquinas y radiadores.

Indicador de llenado de bolsa y cambio de esta

(mira pagina 5)

Para obtener el mayor rendimiento, la bolsa de recogida de polvo se debe cambiar cuando este llena.

Si la bolsa de recogida de polvo se rompiese accidentalmente dentro del aspirador, lleve el aspirador a un

Servicio Técnico AEG-Electrolux para su limpieza. En los modelos compruebe el estado de la bolsa de recogida de polvo con regularidad y cámbiela cuando sea necesario.

En los modelos la ventanilla indicadora del llenado de bolsa se pondrá rojo paulatinamente al llenarse hasta que esté completamente de ese color, lo que quiere decir que está llena.

Para comprobar el estado de la bolsa, el aspirador debe estar encendido y separado del suelo.

A veces el indicador podr a señalar que la bolsa de recogida de polvo está llena, aunque lo que ocurre es que ésta se ha bloqueado (en ocasiones, causado por basura muy fina) lo que podr a causar pérdida de succi n y provocar sobrecalentamiento. En estos casos se debe cambiar la bolsa de recogida de polvo a pesar de que no esté llena.

Para cambiar la bolsa de recogida de polvo

Suelte el pasador y abra la tapa hacia atrás para retirar la bolsa de recogida de polvo.

Retire la bolsa de recogida de polvo.

Introduzca la nueva bolsa de recogida de polvo encajando las ranuras de la misma sobre los soportes.

Recomendamos que se cambie la bolsa de recogida de polvo

Después de utilizar polvos para la limpieza de moquetas

Si el aspirador despide un olor desagradable, (en este caso también se debe cambiar el filtro.)

Nota:

Use sólo bolsas de recogida de polvo y filtros originales AEG-

Electrolux (ref GR50)

23

Dispositivo de seguridad de la bolsa de recogida de polvo

Para evitar dañar el aspirador no lo use sin bolsa de recogida de polvo.

El aspirador va equipado con un dispositivo de seguridad que evita que se cierre la cubierta sin bolsa de recogida de polvo. No intente cerrar la cubierta a la fuerza.

Cambio de los filtros

(mira pagina 5)

Hay dos filtros dentro de su aspirador. Nunca use el aspirador sin los filtros en su lugar adecuado.

Modo de limpiar el filtro de protección de motor

El filtro de protección del motor debe limpiarse cuando esté sucio.

Suelte el pasador, retire la tapa y el filtro. Lave el filtro en agua templada. Deje secar el filtro limpio y vuelva a introducirlo.

Cierre la tapa.

Para cambiar el Micro Filtro

Microfiltro debe cambiarse por cada cinco bolsas de polvo.

Abra el departamento del filtro y extraiga el filtro.

Extraiga el filtro de su departamento.

Inserte un nuevo filtro con rejilla en el departamento del filtro.

Cierre la tapa.

Para cambiar el Filtro HEPA (307;366)

Abra el departamento del filtro y extraiga el filtro.

Extraiga el filtro de su departamento.

Inserte un nuevo filtro con rejilla en el departamento del filtro.

Cierre la tapa.

Reparación de averías

Suministro eléctrico:

Si no hay señal de corriente eléctrica, desconéctelo de la red y compruebe el estado del enchufe, cables y fusibles donde sea conveniente.

24

Bloqueo/filtros sucios:

El aspirador se podr a apagar por si solo en caso de bloqueo grave o filtro(s) excesivamente sucio(s). En tal caso, desconéctelo de la red y déjelo enfriar de unos 20 a 30 minutos.

Elimine el bloqueo y/o sustituya el/los filtro(s) y vuélvalo a encender. La limpieza de tubos atascados no se cubre en la garantía.

Agua: Si el agua se aspira en el limpiador el motor se debe cambiar en un centro de servicio de AEG-

Electrolux.

También vea por favor la información adicional de

AEGElectrolux en el librete separado de la garantía de AEG-

Electrolux.

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar.

Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.

AEG Hausgeräte GmbH

Postfach 1036

D-90327 Nürnberg http://www.aeg-electrolux.com

© Copyright by AEG 3302 02 06 07

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement