GLASKERAMIKKOCHFELD
TABLE VITROCÉRAMIQUE
KERAMISCH KOOKPLATEAU
CERAMIC BUILT−IN HOB
ZKL 850 LX
GEBRAUCHSANWEISUNG
NOTICE D’UTILISATION
GEBRUIKSAANWIJZING
OPERATING INSTRUCTIONS
Geachte klant,
lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door.
Let vooral op de veiligheidsaanwijzingen op de eerste
bladzijden van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar de
gebruiksaanwijzing goed om er later nog dingen in na
te kunnen slaan. Geef hem door aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door
signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op
aanwijzingen die van belang zijn voor Uw veiligheid of voor het goed functioneren van het
apparaat. Hier goed op letten.
1. Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening van het toestel.
2. . . .
3. . . .
Na dit teken krijgt u aanvullende informatie
over de bediening en de toepassing van het
toestel.
Tips en aanwijzingen m.b.t. de rendabele en
milieuvriendelijke toepassing van het toestel
zijn met een klaverblad gekenmerkt.
Voor eventueel ontstane storingen vindt U in de gebruiksaanwijzing aanwijzingen om deze zelf te verhelpen, zie Hoofdstuk ”Hulp bij storingen“.
36
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheid voor kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheid tijdens het gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheid bij het reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zo voorkomt u schade aan het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
38
38
38
38
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Beschrijving toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Uitvoering kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voor het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De eerste keer reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bediening van de kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regelknoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draaiknop voor «tweerings» kookzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restwarmte-indicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik, Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookgerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips voor het besparen van energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Licht vuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vastplakkend vuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speciaal vuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raam van de kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wat te doen als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installatie-aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inbouw in het aanrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het installeren en bevestigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
40
40
41
41
41
41
42
42
43
44
44
44
44
45
45
46
46
47
47
47
48
49
49
49
50
37
Veiligheidsvoorschriften
De veiligheid van dit toestel voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Toch zijn wij genoodzaakt u met de
volgende veiligheidsinstructies vertrouwd te maken.
Elektrische veiligheid
Montage en aansluiting van het nieuwe toestel mogen alleen door een erkend installateur uitgevoerd
worden.
Uit het oogpunt van elektrische veiligheid mogen inbouwtoestellen alleen worden geïnstalleerd in een
passende kast of werkblad.
Reparaties aan het toestel mogen alleen door vakmensen uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen ernstige gevaren ontstaan. Wend u bij
reparaties tot onze klantendienst of uw vakhandel.
Als storingen aan het toestel, breuken, storingen of
scheuren optreden:
- schakel alle kookzones uit,
- schakel de zekering voor de kookpllat uit of
haal deze eruit.
Veiligheid voor kinde−
ren
Als u kookt of braadt, worden de kookzones heet.
Houd daarom kleine kinderen op afstand.
Veiligheid tijdens
het gebruik
Dit toestel mag alleen voor het normale koken en braden van gerechten thuis gebruikt worden.
Gebruik de kookplaat niet om de keuken te verwarmen.
Voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de buurt van het toestel. Aansluitsnoeren mogen niet tegen de hete kookzones aankomen.
Oververhitte vetten en oliën kunnen snel ontbranden.
Als u gerechten in vet of olie bereidt (bijv. patates frites), dient u erbij te blijven.
Schakel na elk gebruik de kookzones uit.
Als een hete pan op een koude kookzone wordt geplaatst en daardoor de kookzone wordt verhit, wordt dit
niet op het restwarmtedisplay aangegeven.
38
Veiligheid bij het
reinigen
Het schoonmaken van het toestel met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is uit veiligheidsoverwegingen verboden.
Zo voorkomt u schade
aan het toestel
Gebruik de kookplaat niet als werkblad of om voorwerpen op neer te zetten.
Gebruik de kookplaat niet met lege pannen of zonder
pannen.
Keramische platen zijn ongevoelige voor temperatuurschokken en zeer sterk, echter niet onbreekbaar. Bijzonder scherpe en harde voorwerpen die op de kookplaat vallen kunnen deze beschadigen.
Gebruik geen pannen van gietijzer of met een beschadigde bodem die ruw is en bramen heeft. Bij het verschuiven kunnen krassen ontstaan.
Zet geen potten of pannen op de kookplaat. Er kunnen
krassen en lakschaden ontstaan.
Let erop dat geen zuurhoudende vloeistoffen, bijv.
azijn, citroen of kalkoplossende middelen op de kookplaat komen, omdat anders matte plekken kunnen ontstaan.
Als suiker of gerechten met suiker op de hete kookzone komen en smelten, moeten deze direct verwijderd worden, nog in hete toestand, met een reinigingskrabber. Als de massa afkoelt, kan bij het verwijderen
schade aan de oppervlakte ontstaan.
Houd alle voorwerpen en materialen die kunnen smelten weg van de keramische plaat, bijv. kunststoffen,
aluminiumfolie of ovenfolies. Als toch iets op de keramische plaat is vastgesmolten, moet dit direct met een
reinigingskrabber verwijderd worden.
Als speciale pannen gebruikt worden, (bijv. stoomkoker, sudderpan, wok etc.), lees dan de gegevens van
de fabrikant.
Voorkom dat potten en pannen leegkoken. De bodem
kan daarbij kapot gaan en de keramische plaat beschadigd worden.
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk
voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen
in de daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijde−
ren
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product
op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor
meer details in verband met het recyclen van
dit product, neemt u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer
kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten
voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt. Stekker uit het stopcontact trekken
en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
39
Beschrijving toestel
Uitvoering kookplaat
1
Dubbele kookzone
Ø 210/120 mm
2
Kookzone highlight
Ø
3
Dubbele kookzone
Ø 265x170 mm
4
Kookzone highlight
Ø
5
Restwarmte-indikator (vier lampjes)
6
Regelknoppen
145 mm
2
3
145 mm
6
1
5
Voor het eerste gebruik
De eerste keer reinigen
Neem de keramische kookplaat vochtig af om mogelijk
fabrieksvuil te verwijderen.
Let op: Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen! De oppervlakte kan beschadigd worden.
40
4
Bediening van de kookplaat
Bij het inschakelen van de kookzone kan deze
kort zoemen. Dat is normaal voor alle keramische kookzones en heeft geen invloed op het
functioneren of de levensduur van het toestel.
Regelknoppen
De warmte-afgifte van de kookzones kan traploos geregeld worden. De knoppen zijn voorzien van de markeringen 1 t/m 10 en stop.
De knoppen mogen zowel linksom als rechtsom gedraaid worden.
Draaiknop voor «twee−
rings» kookzone
Bij tweerings kookzones wordt eerst de binnenring ingeschakeld.
Voor het tegelijk gebruiken van beide zones moet de
knop zonder geweld door stand 10 worden gedraaid
tot de eindpositie, waarna de knop uit zichzelf weer terugkeert naar stand 10.
Restwarmte−indicatie
Jeder Kochzone ist eine Kontrolllampe zugeordnet.
Diese leuchtet auf, sobald die Kochzone heiss ist und
warnt vor unbedachter Berührung.
Achtung! Solange die Restwärmeanzeige
leuchtet, besteht Verbrennungsgefahr.
Auch nach dem Ausschalten der Kochzone erlischt die
entsprechende Lampe erst, wenn die Kochzone abgekühlt ist.
Sie können die Restwärme zum Schmelzen
und Warmhalten von Speisen benutzen.
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
41
Gebruik, Tips
Kookgerei
Hoe beter de pan, des te beter het kookresultaat.
• Goede pannen herkent u aan de bodem. Deze
moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
• Let bij de aankoop van nieuwe potten en pannen
op de diameter van de bodem. Fabrikanten geven
vaak de diameter van de rand van de pan aan.
• Pannen met een aluminium of koperen bodem
kunnen metaalkleurige verkleuringen op de keramische plaat achterlaten die moeilijk of helemaal
niet te verwijderen zijn.
• Gebruik geen pannen van gietijzer of met een beschadigde bodem die ruw is of bramen heeft. Bij
het verschuiven kunnen blijvende krassen ontstaan.
• In koude toestand zijn de bodems van pannen licht
naar binnen gewelfd (concaaf). Ze mogen in geen
geval naar buiten gewelfd zijn (convex).
•
42
Potten en pannen mogen niet kleiner zijn dan de
kookzone en liever niet meer dan 2 - 4 cm over de
kookplaatdiameter uitsteken.
konvex
konkav
Tips voor het besparen
van energie
U spaart waardevolle energie, als u op de volgende punten let:
•
Potten en pannen altijd voor het inschakelen op de
kookzone zetten.
•
Vuile kookzones en pannenbodems verhogen het
stroomgebruik.
•
Potten en pannen, indien mogelijk, altijd met het
deksel afsluiten.
•
Kookzones voor het einde van de kooktijd uitschakelen om de restwarmte te gebruiken, bijv. voor het
warmhouden van gerechten of voor het smelten.
•
De bodem van de pan moet dezelfde grootte hebben als de kookzone. Let bij het kopen van potten
en pannen op de doorsnede van de bodem. Fabrikanten geven vaak de bovendoorsnede aan
•
Bij gebruik van een snelkookpan wordt de kooktijd
met 50% verkort.
43
Reiniging en onderhoud
Kookplaat
Let op! Reinigingsmiddelen mogen niet op de
hete keramische plaat komen! Alle reinigingsmiddelen moeten na het schoonmaken met
voldoende schoon water verwijderd worden,
omdat ze bij het weer opwarmen etsend kunnen werken!
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen
zoals bijv. grill- of ovensprays, grove schuurmiddelen of krassende pannenreinigers.
Reinig de keramische kookplaat na elk gebruik
als hij nog handwarm of koud is. Zo voorkomt
u het inbranden van vuil.
Kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig schitterende verkleuringen met een
normale keramische of edelstaalreiniger verwijderen.
Licht vuil
1. Keramische plaat met een vochtige doek en een
beetje afwasmiddel afvegen.
2. Daarna met een schone doek droogwrijven. Er
mogen geen resten reinigingsmiddel op de oppervlakte achterblijven.
3. De gehele keramische plaat één keer per week
met een normale reiniger voor keramische of edelstalen kookplaten grondig reinigen.
4. Dan de keramische plaat met voldoende schoon
water afvegen en met een schone, pluisvrije doek
droogwrijven.
Vastplakkend vuil
1. Gebruik voor het weghalen van overge-kookte gerechten of vastgekleefde spatten een glaskrabber.
2. Zet de glaskrabber schuin op de keramische plaat.
3. Haal het vuil weg door de krabber er overeen te
trekken.
Glaskrabber en keramische reiniger zijn in de
vakhandel verkrijgbaar.
44
Speciaal vuil
1. EIngebrande suiker, gesmolten kunststof, aluminiumfolie of andere smeltbare materialen direct, als
ze nog warm zijn, met een glaskrabber verwijderen.
Let op: bij het gebruik van de glaskrabber op
de hete kookplaat bestaat verbrandingsgevaar!
2. Daarna de afgekoelde kookplaat op de normale
wijze schoonmaken.
Verwarm de kookplaat voor het schoonmaken
nog eens als hij met de daarop gesmolten materialen al afgekoeld is.
Krassen en donkere vlekken in de keramische
plaat, die bijv. door scherpe panbodems ontstaan zijn, kunnen niet verwijderd worden. Ze
hebben echter geen invloed op het functioneren van de kookplaat.
Raam van de kookplaat
Let op! Geen azijn, citroen of kalkoplossende
middelen op de kookplaat laten vallen, omdat
anders matte plekken ontstaan.
1. Kookplaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel afnemen.
2. Ingedroogd vuil met een natte doek verwijderen.
Daarna wegvegen en droogwrijven.
45
Hulp bij storingen
U gelieve na te gaan of u aan de hand van onderstaande aanwijzingen kleine storingen aan het toestel zelf kunt
opheffen. Helpt deze informatie u niet verder, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Waarschuwing! Uit het oogpunt van veiligheid mogen reparaties, vooral aan elektrische onderdelen, alleen
door een erkend installateur of de Elgroep Fabrieksservice worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties
kunnen tot aanzienlijke risico’s voor de gebruiker leiden. Wend u in geval van storing altijd tot de Elgroep
Fabrieksservice.
Wat te doen als ...
.... de kookzones niet functioneren?
Controleer of
- de betreffende kookzone ingeschakeld is.
- de juiste capaciteitsstand gekozen is.
- bij meerkrings-kookzones: de gewenste
warmtekring ingeschakeld is.
- de zekering van de huisinstallatie (zekeringkast) in orde geactiveerd is.
Als deze informatie u niet verder helpt, wendt u
zich dan tot een vakman.
46
Installatie−aanwijzingen
Attentie: Montage en aansluiting van het
nieuwe apparaat mogen alleen door een erkende installateur uitgevoerd worden.
STOP
Een beschadigd kookplateau met barsten of
scheuren in het glaskeramiek niet aan het
elektrische net aansluiten.
Technische gegevens
Afmetingen toestel
breedte
766 mm
diepte
506 mm
hoogte
49 mm
Uitsnijmaten
Prod-nr:
ZANUSSI
7.0 kW
breedte
750 mm
diepte
490 mm
SC
230V, 230V 2, 400V 2-3N
941 591 737
~50 Hz Serie
Typ 211.1FBPGNAPNNA
ZKL850LX
Nominaal vermogen
Kookzone links voor
750/2200 W
Kookzone links achter
1200 W
Kookzone rechts voor
1500/2400 W
Kookzone rechts achter
Spanning verwarmingslichaam
Totale aansluitingswaarde
1200 W
230 V ~ 50 Hz
7.0 kW
Richtlijnen
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
73/23/EG van 19.02.1973 (Laagspanningsrichtlijn)
89/336/EG van 03.05.1989 (EMC richtlijn met inbegrip van wijzigingsrichtlijn 92/31/EG).
47
Veiligheidsaanwijzin−
gen voor de installa−
teur
•
In de elektrische installatie moet een inrichting zitten waarmee het apparaat met een contactopeningswijdte van minimaal 3 mm alpolig van het
elektriciteitsnet afgekoppeld kan worden.
Als geschikte scheidingsinrichting gelden bijv.
aardlekschakelaar, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting gehaald worden), veiligheidschakelaar.
•
Het apparaat voldoet wat betreft beveiliging tegen
brand aan het type Y (EN 60 335-2-6). Alleen apparaten van dit type mogen aan één zijde tegen
hoge kasten of wanden aangebouwd worden.
•
Onder de kookplaat moet een vrije ruimte van minstens 20 mm voorhanden zijn.
•
Er mogen geen laden onder de kookplaat gemonteerd worden.
•
De aanraakbeveiliging moet door het inbouwen
gegarandeerd zijn.
•
De stabiliteit van de inbouwkast moet aan DIN
68930 voldoen.
•
Inbouwfornuizen en inbouwkookplaten zijn met
speciale insteeksystemen uitgerust. Ze mogen alleen met toestellen van het passende systeem gecombineerd worden.
•
Als bescherming tegen vocht moeten alle uitgezaagde delen met een geschikt afdichtingsmateriaal beschermd worden.
•
Bij betegelde werkvlakken moeten de voegen bij
het kookgedeelte geheel met voegenmateriaal gevuld zijn.
•
Bij natuurstenen, kunststenen of keramische platen moeten de springveren met geschikte kunsthars- of tweecomponentenlijm verlijmd worden.
•
Afdichting bij het raam controleren op correcte positie en op eventuele gaten. Er mag geen extra siliconen afdichting aangebracht worden, omdat dit
het uitbouwen bij service bemoeilijkt.
•
Voor demontage moet de kookplaat er van onderen uitgedrukt worden.
48
fig.1
49
Inbouw in het aanrecht
Noteer de serienummers van het typeplaatje
van het toestel voor de inbouw. Deze nummers
heeft u nodig bij service-aanvragen. Het originele plaatje zit aan de onderzijde van het toestel en is na de inbouw niet meer toegankelijk.
A
Het installeren en
bevestigen
1. Maak gebruik van het bijgeleverde sjablone bij het
uitsnijden in het werkblad. Zaag zeer zorgvuldig
langs de stippellijnen. (Fig.1)
A
A
A
A
A
fig.2
2. Zie Fig.2
3. Plaats zorgvuldig de afdichting, zonder bubbels of
onderbrekingen.
ÖÖÖÖÖÖÖ
4. Plaats het kookplateau in het gat en centreer het
apparaat, nadat eerst de klemveren zijn aangebracht. ( zie A-A in Fig.1 )
49
Let op: De schroeven in het werkblad draaien op de
getoonde wijze in Fig.2
Te sterk vastdraaien vermijden! Gebruik geen
elektrische- of luchtschroevedraaier zonder slipinstelling! (Instelwaarde 1-1.1 Nm)
Elektrische aansluiting
1. Klemveer
2. Schroeven
3. Werkblad
4. Frame
5. Afdichtingsband
6. Kookplateau
De toevoerkabel moet minstens van het type H05W-F
of hoger zijn.
De elektrische aansluitklemmen bevinden zich op de
onderzijde van het apparaat achter een afdekkap.
De kookzone moet afhankelijk van de spanning van
het net volgens het aansluitingsschema worden aangesloten.
Indien nodig kunt u de bruggen op het blok met de
aansluitklemmen veranderen.
De massakabel wordt aan de aansluitklemmen van de
aarding aangesloten, waarbij de massa-kabelader
langer is dan de kabelader die onder spanning staat.
De kabelaansluitingen moeten in overeenstemming
met de voorschriften worden bevestigd en de klemschroeven moeten vast worden aangezet.
Komponenten-Spannung:
Component Voltage:
400 V 3N ~
400 V 2N ~
L1
230 V ~
(230 V 2 ~)
1
L1
1
L2
2
L3
3
L2
3
N
4
N
4
2
1
L (L1)
PE
2
3
N (L2)
5
5
PE
230 V
4
5
PE
Tenslotte moet de aansluitleiding met de trekontlastingsflens worden vastgezet.
Na de elektrische aansluiting moeten alle
kookzones één voor één even op de hoogste
stand worden ingeschakeld, om te controleren
of ze functione-ren.
49
Service
Voor het online bestellen van onderdelen en accessoires, kijk op http://www.aeg.nl
In het hoofdstuk ”Wat te doen als ...” worden een aantal
storingen genoemd die zelf te verhelpen zijn. Kijk daar
eerst in geval van storing.
Als daar geen aanwijzingen te vinden zijn, zijn er twee
mogelijkheden:
• Gaat het om een technische storing?
Wendt U zich dan tot Uw klantenservice. (Adressen en telefoonnummers vindt U onder “Garantievoorwaarden/ Klantenservice”.)
Bereidt het gesprek in ieder geval goed voor. Zo vergemakkelijkt U de diagnose en de beslissing of een servicebezoek nodig is:
Noteer voor het gesprek de nummers van het apparaat.
Wij raden aan de nummers hier te noteren zodat U ze
steeds bij de hand heeft.
PNC . . . . . . . . .
S-No. . . . . . . . .
Schrijf verder zo precies mogelijk op:
• Hoe uit de storing zich?
• Onder welke omstandigheden treedt
de storing op?
Wanneer ontstaan er voor U ook tijdens de garantieperiode kosten?
•
als U de storing met behulp van de storingstabel
(zie hoofdstuk ”Wat te doen als ...”) zelf had kunnen opheffen,
•
als er meerdere bezoeken van de service-monteur nodig zijn omdat hij voor zijn bezoek niet alle
belangrijke informatie heeft gehad en hij daarom
bijv. reserveonderdelen halen moet. Deze extra ritten kunnen voorkomen worden als U het telefoongesprek op de hiervoor beschreven wijze goed
voorbereidt.
50
374 3670 00
68
02.05
Download PDF

advertising