Aeg-Electrolux | FM2500DD-A | User manual | Aeg-Electrolux FM2500DD-A Ohjekirja

FM 2500DD-a
374 4355 09 / 0205
KÄYTTÖOHJE
AEG haluaa onnitella Sinua
Hyvä asiakas,
Onnittelut uuden keittotasosi johdosta.
On tärkeää, että opit tuntemaan keittotason toiminnot ja hienoudet. Lue sen
vuoksi nämä käyttöohjeet, sillä ne auttavat saamaan mahdollisimman paljon iloa
tuotteesta. Tutustu erityisen huolellisesti niihin kappaleisiin, jotka on merkitty
. Nämä varoitustekstit auttavat välttymään onnettomuuksilta.
W
Talleta käyttöohjeet. Niiden on hyvä olla saatavilla epätietoisuustapauksissa, ja
niiden tulee seurata keittotason mukana mahdollisen omistajan vaihdoksen
yhteydessä.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
* aiheettomasta huoltokäynnistä
* eillei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita
ole noudatettu.
Eu-maat
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.
Kuljetusvauriot
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa.
Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjäliikkeelle.
Käyttöohjeet on suunniteltu hakuteoksena käytettäväksi. Käyttöohjeiden ensimmäisessä osassa on yleiskuvaus uudesta laitteestasi. Sen jälkeen seuraa lyhyt
selvitys siitä, mitä on tehtävä ennen kuin keittotasoa käytetään ensimmäisen kerran. Kappaleessa “Näin keittotasoa käytetään” esitellään keittotason päivittäistä
käyttöä. Käytä tätä kappaletta avuksi kunnes olet tullut “sinuiksi” uuden keittotasosi kanssa. Kappaleesta “Puhdistus ja hoito” saa tietoa keittotason eri osien
päivittäisestä ja perusteellisemmastakin puhdistuksesta. Mikäli keittotason
käytössä ilmenee ongelmia, voit hakea apua kappaleesta “Ennen huoltomiehen
paikalle kutsumista”, mistä löytyy ohjeita, joiden avulla voit itse selvittää
joitakin teknisiä ongelmia. Käyttöohjeen lopusta löytyy ohjeet lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen selvittämiseksi.
Jos noudatat näitä käyttöohjeita, niin uusi laitteesi tekee ruoanlaitosta vähän vaivattomampaa arkena ja paljon hauskempaa silloin, kun pöytään on katettava
juhla-ateria.
Mukavia hetkiä ruoanlaiton parissa!
2
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
31
Sisällys
Sivu nro
Keittotason käyttäjälle
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen
tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla
numeroon
0200-2662 (0,1597 EUR/min) + pvm),* tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta
“kodinkoneiden huoltoa”.
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis
alkuperäistä varaosaa.
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla
olevaan kohtaan,
niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli (Model) ...............................................................
Tuotenumero (Prod.nr.) ..................................................
Sarjanumero (Serial nr.) ...................................................
Ostopäivä ..........................................................
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 e/min) +pvm). Voit olla yhteydessä
kuluttajaneuvontaan
myös sähköpostitse osoitteessa carelux.fsh@electrolux.fi.
AEG haluaa onnitella Sinua ..........................................................................
Turvaohjeet ......................................................................................................
Laitekuvaus ......................................................................................................
Pöytäliesituuletin ..................................................................................
Korkeussäädöt ........................................................................................
Imutehot ................................................................................................
Ohjauselektroniikka ..............................................................................
Lieden käyttäminen ........................................................................................
Pöytäliesituuletin ..................................................................................
Kosketussäätö ........................................................................................
Pöytäliesituuletin ..................................................................................
Imutehot ................................................................................................
Tehoimu ................................................................................................
Ajastettu pois päältä kytkeytyminen ......................................................
Automaattinen virran katkaisu ..............................................................
Tuuleta oikein ........................................................................................
Hoito ja puhdistus ..........................................................................................
Alumiinipinnat ......................................................................................
Keraaminen taso ....................................................................................
Kotelon yläosa ......................................................................................
Poistoilma-aukko ....................................................................................
Huolto ............................................................................................................
Ennen huoltomiehen paikalle kutsumista - Teknisiä neuvoja ..............
Huolto ja varaosat ..................................................................................
Tuotevastuu ......................................................................................................
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen
määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja.
Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
30
3
2
5
6
7
7
7
7
8
8
8
9
12
13
14
15
15
16
16
16
16
17
29
29
30
18
Sisällys
Sivu nro
Huolto
Asentajalle
Pakkauksen purkaminen ................................................................................
Tekniset tiedot ..................................................................................................
Liitäntä ............................................................................................................
Kalusteisiin asentaminen ................................................................................
19
20
21
25
Ennen huoltomiehen paikalle kutsumista - Teknisiä neuvoja
Ongelma
Ratkaisu
Pöytäliesituuletin ei toimi..............
Tarkista, onko pöytäliesituuletin
päällä. Tarkista talon HPFI/HFIrele. Tarkista pöytäliesituulettimen
sulakkeet.
Sulakkeet palavat usein..................
Käytössä saattaa olla liian monta
sähkölaitetta yhtä aikaa. Jos
pöytäliesituuletin on liitetty 10
ampeerin sulakeryhmään, ylikuormituksen vaara on suuri.
Liesituulettimen käytön aikana on
ollut sähkökatkos. Imuteho on
pois päältä, mutta liesituuletin on
yläasennossa.
Kytke pöytäliesituuletin päälle ja
paina painiketta
. Valitse haluamasi asetus.
Ajastuksen näytössä lukee CL.
Kyseessä on rasvasuodattimen
puhdistuksen ilmaisin. Katso kappaleesta Puhdistus ja hoito, rasvasuodatin, miten suodatin puhdistetaan ja ilmaisin nollataan.
Liesituulettimen nousemisen
edessä on este.................................
Pöytäliesituuletin kytkeytyy pois
päältä automaattisesti, eikä sitä
voi käynnistää.
Ennen liesituulettimen käynnistämistä virta on katkaistava ja
laite on liitettävä uudelleen pistorasiaan tai pääkatkaisijaan.
Näin luet käyttöohjeita:
1... 2...Kohta kohdalta
Neuvoja ja vihjeitä
Turvallisuusohjeita
Ympäristötietoa
Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti, ja jotkin tekniset ominaisuudet ovat saattaneet muuttua tämän
käyttöohjeen painamisen jälkeen. Varaamme oikeuden muutoksiin emmekä ota vastuuta
mahdollisista painovirheistä.
4
k
29
Turvaohjeet
Yksikköjen ulkoreunojen
pituus
Huolto
Pöytäliesituuletin on tarkoitettu normaaliin kotitalouskäyttöön.
Muunlainen käyttö saattaa aiheuttaa
tapaturmia.
180 mm
Liesituuletin.
360 mm:
Kahden keittoalueen keraaminen
keittotaso
Kahden polttimen kaasukeittotaso
Kahden keittoalueen induktiokeittotaso
Grilli
Grilli/Rasvakeitin
Wokki
Huollot ja korjaukset tulee antaa valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Laitteessa saa käyttää ainoastaan
alkuperäisiä varaosia.
Lapset
580 mm:
Neljän keittoalueen keraaminen keittotaso.
Neljän polttimen kaasukeittotaso.
720 mm:
Neljän keittoalueen keraaminen keittotaso.
Neljän polttimen kaasukeittotaso.
Neljän keittoalueen induktiokeittotaso.
28
Lapsia on pidettävä silmällä laitteen
ollessa käytössä. Lasten ei saa antaa
leikkiä painikkeilla.
Pakkauksen purkaminen
Käyttö
Asennus
Pöytäliesituuletinta ei saa jättää
ilman valvontaa rasvakeitettäessä,
rasvaa tai parafiinia sulatettaessa tai
käsiteltäessä helposti syttyviä aineita. Päällä olevan pöytäliesituulettimen välittömässä läheisyydessä ei
saa liekittää. Se voi aiheuttaa tulipalon. Tulipalon sattuessa pöytäliesituuletin on kytkettävä pois päältä.
Asennuksen saa suorittaa ainoastaan
ammattitaitoinen sähköasentaja tai
valmistajan valtuuttama henkilö.
Ammattitaidottomasti suoritettu työ
saattaa aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja ja vaurioittaa
laitetta. Varmista, ettei sähköjohto
jää puristuksiin asennuksen yhteydessä.
Tukahduta tuli kannen avulla, älä
koskaan käytä vettä.
Laitteen sähköosiin ei saa kajota.
Toimita tyhjä pakkaus
paperinkeräykseen.
Tarkista, että pöytäliesituuletin on
kytketty pois päältä, kun sitä ei
käytetä.
Poistoilmaa ei saa johtaa kanavaan,
jota käytetään myös muiden savujen,
kuten öljykattilan poistosavun,
savukanavana.
Hoito ja puhdistus
Romutus
Pöytäliesituuletin on pidettävä puhtaana hygienia- ja turvallisuussyistä.
Tukkeutunut rasvasuodatin voi syttyä palamaan ja aiheuttaa tulipalon.
Auta ehkäisemään tapaturmat uunin
romutuksen yhteydessä. Irrota johto
liitäntärasiasta, katkaise se uunin
puoleisesta päästä ja kytke lapsiturvalukitsin pois toiminnasta.
5
Laitekuvaus
Asennus:
Asennettaessa useita yksikköjä yhdeksi kokonaisuudeksi on joka yksikön välissä
käytettävä vahvikepalkkia ja laitteen mukana toimitettua silikonia. (Katso kuva)
1.
2.
3.
4.
5.
Sahaa pöytälevyyn lasketun suuruinen aukko.
Aseta laite pohja ylöspäin pehmeälle alustalle. Varo naarmuttamasta pintaa.
Asenna kiinnittimet pohjalaatikoiden sivuissa oleviin reikiin (katso kuva).
Aseta laite sahaamaasi aukkoon.
Levitä silikonia niihin kahteen kulmaan, jotka tulevat seuraavaa yksikköä
vasten. (Katso kuva)
HUOM!
Käytä vain laitteen mukana saamaasi silikonia, koska se on valmistettu
kestämään laitteen korkeita lämpötiloja.
6. Työnnä vahvikepalkki laitetta vasten. Levitä silikonia vahvikepalkin päälle.
(Katso kuva)
7. Kiinnitä kiinnittimet pöytälevyyn ristipäätaltan avulla.
8. Asenna muut laitteet samalla tavalla.
Ohjauspaneeli
8
7
3
2
5
4
1. Virtakytkin
2. Pöytäliesituulettimen nostaminen
3. Pöytäliesituulettimen laskeminen
4. Imutehon säätö
5. Tehoimu
6. Minuuttikello
7. Imutehon näyttö
8. Minuuttikellon näyttö
6
1
Silikoni
6
27
Etäisyys seinään:
Pöytäliesituuletin
Ilma kulkee ilmapeltien kautta rasvasuodattimen läpi ja puhaltuu ilmanpoistoletkua pitkin ilmanpoistokanavaan ja sieltä ulos.
Korkeussäädöt
Minimietäisyys
seinään: 150 mm
Minimietäisyys seinään
(palamaton materiaali):
50 mm
m
0m
49
Vahvikepalkit
Sahausmitat
Valitulle yhdistelmälle sahattavan aukon koko määritetään seuraavasti:
Syvyys: 490 mm.
Leveys:
1. Laske kaikkien yksikköjen leveyksien summa.
2. Vähennä laskemastasi summasta 20 mm.
Esimerkki:
Keittotaso 720 mm + pöytäliesituuletin 180 mm + kaasukeittotaso 360 mm.
1. 720+180+360=1260 mm.
2. Aukon leveys: 1260 - 20 = 1240 mm.
Etäisyys seinään:
Vähintään 150 mm palavaan materiaaliin.
Vähintään 50 mm palamattomaan materiaaliin.
26
Kun liesituuletin asennetaan
sähkölaitteen viereen, voidaan se
säätää portaattomasti keskiasennosta
yläasentoon.
Kun liesituuletin asennetaan
sähkölaitteen viereen,
voidaan se säätää portaattomasti keskiasennosta
yläasentoon.
Imutehot
Pöytäliesituulettimessa on neljä
tehoasetusta: 150 m³/h, 220 m³/h,
345 m³/h ja 480 m³/h.
Ohjauselektroniikka
Pöytäliesituuletin on varustettu
ohjauselektroniikalla.
Laitteessa on seuraavat elektroniset
toiminnot:
- Näyttö, joka näyttää imutehon
- Ajastettu pois päältä kytkeytyminen
- Automaattinen katkaisu
- Rasvasuodattimen puhdistuksen
ilmaisin
7
Lieden käyttäminen
Kalusteisiin asentaminen
Laite voidaan asentaa mihin tahansa
keittiön pöytätasoon, jonka paksuus
on 28 - 40 mm.
Pöytäliesituuletin
Pöytäliesituuletinta ei saa
jättää ilman valvontaa rasvakeitettäessä, rasvaa tai
parafiinia sulatettaessa tai
käsiteltäessä helposti syttyviä aineita.
Päällä olevan pöytäliesituulettimen välittömässä
läheisyydessä ei saa liekittää. Se voi aiheuttaa tulipalon.
Tulipalon sattuessa
pöytäliesituuletin on kytkettävä pois päältä.
Sijoitus
Suosittelemme pöytäliesituulettimen
sijoittamista keittoyksikön välittömään läheisyyteen. Jos käytössä on
kaksi tai useampia keittoyksiköitä,
tulee pöytäliesituuletin sijoittaa
niiden väliin, jotta liesituulettimen
imusuunnat voidaan hyödyntää
parhaalla mahdollisella tavalla.
Etäisyys seinään
Tukahduta tuli kannen
avulla, älä koskaan käytä
vettä.
Tämän laitteen asennus: lue tällä
sivulla olevat ohjeet. Tämän laitteen
asennus yhdessä muiden yksikköjen
kanssa: lue seuraavalla sivulla olevat
ohjeet.
Kosketussäätö
Painikkeita on kosketettava vähintään yksi sekunti, ennen kuin ne
aktivoituvat.
Jos painikkeita kosketetaan yli 10
sekuntia, pöytäliesituuletin kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Jos
kahta painiketta kosketetaan
samanaikaisesti, mitään asetuksia ei
tehdä, mutta rasvasuodattimen
puhdistuksen ilmaisin nollautuu.
Pöytäliesituuletin voidaan aina
kytkeä pois päältä painamalla kerran
painiketta
.
k
8
Tämän laitteen asentamiseen tarvitaan
ristipäätaltta ja laitteen mukana
toimitetut kiinnittimet (katso kuva).
Etäisyys seinään: minimietäisyys 150
mm palavaan materiaaliin, minimietäisyys 50 mm palamattomaan materiaaliin.
1. Sahaa pöytälevyyn annettujen mittojen mukainen reikä (katso
Tekniset tiedot, asennusmitat).
2. Aseta laite reikään ja kiinnitä
mukana toimitettava kiinnitin
siihen loveen, joka sopii parhaiten
pöytälevyyn tai kiinnittimen paksuuteen. Kiristä kappale käsin ristipäätaltalla.
25
3. Suojalevyn asennus
Suojalevy asennetaan seuraavasti:
Pöytäliesituuletin
1. Aseta suojalevy kotelon lasia vasten.
2. Aseta suojalevy koteloa vasten.
3. Merkitse neljä reiän paikkaa koteloon käyttäen suojalevyä mallina.
4. Poista suojalevy ja poraa neljä merkittyä reikää 3,2 mm:n terällä.
5. Poista suojapaperi teipistä.
6. Aseta suojalevy koteloa vasten ja paina se kunnolla kiinni.
7. Kiinnitä neljä mukana tulevaa vetoniittiä reikiin.
1. Kytke pöytäliesituuletin päälle
painamalla painiketta
.
2. Valitse korkeussäätö painamalla
painiketta
.
k
m
Pöytäliesituuletin nousee keskiasentoon ja käynnistyy imuteholla 1.
Kytke pöytäliesituuletin pois päältä
pitämällä painike
painettuna,
kunnes ala-asento on saavutettu.
Jos painat painiketta
, imu
lakkaa, mutta pöytäliesituuletin jää
säädettyyn asentoon eikä laskeudu
pöytään.
l
k
Korkeussäädöt
Kun pöytäliesituuletin asennetaan
sähkölaitteen viereen
Pöytäliesituuletin voidaan säätää
portaattomasti keskiasennosta
yläasentoon.
Nostaminen
Pöytäliesituuletin on kytketty päälle.
Valitse korkeussäätö 10 sekunnin
kuluessa.
1. Paina painiketta
.
Pöytäliesituuletin nousee keskiasentoon. Pellit kääntyvät ulos.
2. Paina uudestaan painiketta
.
m
m
Pöytäliesituuletinta ei saa asentaa kaasulaitteen viereen, jos keittiön
ilmaa halutaan kierrättää.
24
9
Pöytäliesituuletin pysähtyy
automaattisesti, kun painike vapautetaan tai kun yläasento on saavutettu.
Asennus kaasulaitteen
viereen
Jos pöytäliesituuletin asennetaan
kaasulaitteen viereen, voidaan sitä
käyttää vain yläasennossa ja se voi
imeä vain vastakkaiselta puolelta eli
kaasulaitteen puoleinen pelti on suljettava pysyvästi.
Tämä varmistetaan seuraavasti:
Turvallisuus
Jos pöytäliesituulettimen nousemisen
tiellä on este, se kytkeytyy pois
päältä automaattisesti.
Laskeminen
1. Paina painiketta
l.
1. Ohjauselektroniikan muuttaminen
Koodilla JP01 merkitty liitinjohto
leikataan poikki. Nyt pöytäliesituuletinta voidaan käyttää vain
yläasennossa.
l
Kun painike
pidetään painettuna,
pöytäliesituuletin laskeutuu portaattomasti yläasennosta keskiasentoon.
Kun painike vapautetaan, pöytäliesituuletin pysähtyy.
Kun keskiasento on saavutettu, pellit
kääntyvät sisään ja imu lakkaa.
2. Peltien kiinnitys
1. Kytke pöytäliesituuletin päälle ja
nosta se yläasentoon.
2. Nosta kotelon yläosa pois.
3. Käännä kotelon yläosa pohja
ylöspäin ja pane se pehmeälle
alustalle. Varo, ettei keraaminen
levy naarmuunnu.
4. Irrota kaksi ruuvia, jotka pitävät
tuuletinta paikoillaan, ja yksi
ruuvi, joka pitää tuulettimen lukitsevaa vipua paikoillaan.
Kun pöytäliesituuletin asennetaan
kaasulaitteen viereen
Pöytäliesituuletin voi imeä vain
yläasennossa.
Nostaminen
Pöytäliesituuletin on kytketty päälle.
Valitse korkeussäätö 10 sekunnin
kuluessa.
1. Paina painiketta
.
Pöytäliesituuletin nousee yläasentoon ja alkaa käydä imuteholla 1.
Pellit kääntyvät ulos laitteen
noustessa.
m
Tuuletin voidaan nyt irrottaa.
10
23
Turvallisuus
Jos pöytäliesituulettimen nousemisen
tiellä on este, se kytkeytyy pois
päältä automaattisesti.
Liitäntä
Johdon vähimmäismitta: 0,75 mm²
Johtotyyppi: HO5VV-F
Liitännän tulee noudattaa paikallisia
määräyksiä. Laite on kytkettävä kiinteän katkaisijan kautta, jonka napojen kontaktiväli on vähintään 3 mm.
(Pääkatkaisijaa voidaan käyttää.)
L
L2
L1
N
PE
N
Laskeminen
1. Paina painiketta
l.
Imu lakkaa. Kun painike vapautetaan, pöytäliesituuletin pysähtyy.
k
Jos painat painiketta
, imu
lakkaa, mutta pöytäliesituuletin jää
säädettyyn asentoon eikä laskeudu
pöytään.
Poistoilmaliitäntä
Poistoilmaputken tai -letkun jatkoputken läpimitan on oltava 120 mm.
Poistoputken on oltava vähintään 1
m pitkä.
Näin taataan täysin tiivis liitäntä.
Liesituuletin on liitettävä
poistoilmaputkeen tai -letkuun. Liittäminen on turvallisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää, eikä liesituulettimen sähköliitäntää saa
tehdä, ennen kuin poistoilmaliitäntä on tehty. Jos poistoilmakanava kulkee
seinässä, aukkoon on asetettava ritilä tai vastaava.
22
11
Liitäntä
Imutehot
Sähköliitäntä
Pöytäliesituulettimessa on kolme
tehoasetusta ja tehoimu.
Sähköliitännän saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
sähköasentaja tai muu
valmistajan valtuuttama
henkilö.
Ammattitaidottomasti
suoritettu työ saattaa aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja ja vaurioittaa
laitetta. Varmista, ettei johto
jää puristuksiin asennuksen
yhteydessä. Laitteen
sähköosiin ei saa kajota.
Poistoilmaa ei saa johtaa
kanavaan, jota käytetään
myös muiden savujen, kuten
öljykattilan poistosavun,
savukanavana. Poistoletkua
ei saa liittää savupiippuun
tai vastaavaan, jota
käytetään esimerkiksi lämmityskattilan, puuhellan tai
takan savukanavana.
Teho 1: 150 m³/h
Teho 2: 220 m³/h
Teho 3: 345 m³/h
Tehoimu: 480 m³/h
Imutehon asetus
Pöytäliesituuletin on kytketty päälle,
nostettu ylös ja käynnistetty imuteholla 1.
<
.
1. Paina painiketta
yksi painallus = teho 2
kaksi painallusta = teho 3
Imutehon säätö
Imutehoa säädellään painamalla
painiketta
.
<
Imutehon sammutus
Paina painiketta
näkyy 0.
< kunnes näytössä
12
21
Tekniset tiedot
Malli FM 2500DD-a
Tehoimu
Mitat:
Leveys:
Syvyys:
Korkeus:
Pöytäliesituuletin on kytketty päälle
ja nostettu ylös.
180 mm
520 mm
600 mm
Asennusmitat:
Leveys:
Syvyys:
Korkeus:
160 mm
490 mm
647 mm
Imutehot:
Teho 1:
Teho 2:
Teho 3:
Tehoimu:
150 m³/h
220 m³/h
345 m³/h
480 m³/h
1. Paina painiketta
b.
Pöytäliesituuletin imee tehoimulla 5
minuuttia. Tämän jälkeen pöytäliesituuletin palautuu automaattisesti
viimeisimpään, tehoimua
edeltäneeseen asetukseen. Jos imuteho oli pois päältä ennen tehoimua,
imu sammuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua.
Tehoimun sammuttaminen
Ilmavirta:
Kokonaisteho:
Tehoimun voi sammuttaa, ennen
kuin 5 minuuttia on kulunut.
310 W
Paina painiketta
Poistoilmaliitäntä:
Pyöreä putki tai letku: Ø 120 mm
b.
Pöytäliesituuletin palautuu
viimeisimpään, tehoimua
edeltäneeseen asetukseen. Jos imuteho oli pois päältä ennen tehoimua,
imu sammuu kokonaan.
20
13
Pakkauksen purkaminen
Ajastettu pois päältä kytkeytyminen
Tarkista, ettei keittotaso ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.
Pöytäliesituulettimen voi ajastaa
kytkeytymään automaattisesti pois
päältä tietyn ajan kuluttua. Ajastettu
viive voi olla 1-99 minuuttia.
Kuljetusvauriot
Mahdolliset kuljetusvauriot, jotka
ovat syntyneet muun kuin itse suorittamasi kuljetuksen aikana, on
ilmoitettava myyjälle viimeistään
viikon kuluttua laitteen vastaanottamisesta.
Laitteen takaseinässä olevassa
arvokilvessä on CE-merkintä ja tuotteen sarjanumero. Kirjoita sarjanumero käyttöohjeen kanteen, mistä se
löytyy helposti, jos joudut ottamaan
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Pöytäliesituuletin on kytketty päälle
ja nostettu ylös. Imutehoksi on
asetettu teho 1, 2 tai 3 (ei tehoimu).
1. Paina painiketta
A.
Yksi painallus vastaa yhtä minuuttia.
Jatkuva painallus siirtää lukua 5
minuuttia kerrallaan.
Pakkauksen hävittäminen
Jos 99 minuuttia ylittyy, näytössä
näkyy 00. Vapauta tässä tapauksessa
painike ja paina sitä uudelleen uuden
asetuksen tekemiseksi.
Koko pakkaus on kierrätettävää
materiaalia. Ota yhteyttä paikallisiin
viranomaisiin, jos et tiedä, mihin
pakkauksen voi toimittaa.
Näytössä näkyy asetettu aika. Aika
vähenee yksi minuutti kerrallaan.
Kun aikaa on jäljellä minuutti, aika
vähenee sekunti kerrallaan.
Kun asetettu aika on kulunut, imu
sammuu. Pöytäliesituuletin jää
asetettuun korkeussäätöön.
Jos haluat sammuttaa imun, ennen
kuin aika on kulunut, paina painiketta
, kunnes näytössä näkyy 00.
A
14
19
Tuotevastuu
Automaattinen virran
katkaisu
Tuotevastuumme perustuu tuotevastuulain määräyksiin. Tuotevastuulaki
koskee myös laitteen virheistä johtuvia muita esine- ja henkilövahinkoja.
Jos pöytäliesituuletin jää vahingossa
päälle, automaattinen katkaisu kytkee imun pois päältä 6 tunnin kuluttua. Pöytäliesituuletin jää asetettuun
korkeussäätöön.
Varaukset
Tuotevastuumme ei päde, jos
kyseinen vahinko johtuu yhdestä tai
useammasta seuraavista syistä:
Jos automaattinen katkaisu on
toiminut, merkkivalo
vilkkuu.
Laitteen asennuksessa ei ole noudatettu annettuja asennusohjeita.
k
k
nollataksesi
Paina painiketta
automaattisen katkaisun.
Laitetta on käytetty muuhun kuin
käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen.
Käyttöhjeessa mainittuja turvallisuustoimenpiteitä ei ole noudatettu.
Tuuleta oikein
Laitteen on korjannut joku muu valtuutettu huoltoliike.
Liesituuletin toimii parhaiten, kun
keittiöön luodaan alipaine. Keittiön
ikkunoiden on siksi oltava suljettuina, kun liesituuletin on käynnissä.
Samaan aikaan on hyvä pitää ikkunaa auki viereisessä huoneessa, ks.
kuva.
Laitteessa ei ole käytetty alkuperäisvaraosia.
Vahinko on kuljetusvaurio, joka on
syntynyt laitetta myöhemmin esim.
muuton tai edelleen myynnin takia
kuljetettaessa.
Käynnistä pöytäliesituuletin aina
muutama minuutti ennen ruoanlaittoa. Lopeta ruoanlaitto aina jälkituuletukseen. Käytä tehoimua ja
automaattista katkaisua tai ajastettua
pois päältä kytkeytymistä (15 min).
18
15
Hoito ja puhdistus
Kotelon yläosa
Laite on pidettävä puhtaana
hygienia- ja turvallisuussyistä.
Paistamisesta aiheutuva rasvankäry
voi liata kotelon yläosan.
Puhdistus
1. Kytke pöytäliesituuletin päälle ja
nosta se yläasentoon.
2. Nosta kotelon yläosa pois.
3. Pyyhi kotelon yläosa kostealla
liinalla ja astianpesu- tai yleispuhdistusaineella.
Älä koskaan käytä teräsvillaa, metallisientä, kovaa
muovisientä, hankausjauhetta, suopaa tai muita naarmuttavia ja syövyttäviä
puhdistusaineita tai välineitä.
Rasvasuodatin
30 käyttötunnin jälkeen minuuttikellon näyttö näyttää, että rasvasuodatin
on puhdistettava. Näytössä lukee
CL.
Alumiinipinnat
Päivittäinen puhdistus suoritetaan
mahdollisimman kuivaksi väännetyllä liinalla. Pahoin likaantuneet pinnat
puhdistetaan liinalla tai pehmeällä
muovisienellä ja astianpesu- tai
yleispuhdistusaineella.
1. Kytke pöytäliesituuletin päälle ja
nosta se yläasentoon.
2. Nosta kotelon yläosa pois.
3. Käännä kotelon yläosa pohja
ylöspäin ja pane se pehmeälle
alustalle. Varo, ettei keraaminen
levy naarmuunnu.
4. Poista suodatinta paikallaan
pitävä jousi painamalla sen
sivuista.
5. Nosta suodatin ylös.
6. Pese suodatin käsin lämpimällä
vedellä ja astianpesuaineella tai
astianpesukoneessa. Konepesu
saattaa aiheuttaa värjäytymiä.
Tämä ei vaikuta suodattimen
toimintaan.
Keraaminen taso
Käytön jälkeen pöytäliesituuletin
pyyhitään kostealla liinalla ja astianpesuaineella. Tarvittaessa liesituulettimen voi kuivata puhtaalla ja kuivalla liinalla.
16
7. Aseta suodatin, jousi ja kotelon
yläosa takaisin päinvastaisessa
järjestyksessä. Suodattimen on
oltava täysin kuivunut, ennen
kuin
se pannaan takaisin pöytäliesituulettimeen.
8. Nollaa rasvasuodattimen puhdistuksen ilmaisin painamalla
samanaikaisesti painikkeita
ja
3 sekunnin ajan. CL häviää
näytöstä. Jos suodatin puhdistetaan, ennen kuin liesituuletinta on
käytetty 30 tuntia (CL ei näy
näytössä), voidaan puhdistuksen
ilmaisin nollata samalla tavalla.
A
<
Sähkökatkoksen sattuessa puhdistuksen ilmaisin nollautuu automaattisesti.
Poistoilma-aukko
Pyyhi poistoilma-aukko kostealla
liinalla ja astianpesu- tai yleispuhdistusaineella.
17
Download PDF

advertising