Aeg-Electrolux JTV38000X, BTV9900-M, ETV38000X, ETV45000X User manual

Aeg-Electrolux JTV38000X, BTV9900-M, ETV38000X, ETV45000X User manual
Inhoudsopgave
Functies ................................................................ 3
Toebehoren .......................................................... 3
Inleiding ................................................................. 4
Voorbereiding ....................................................... 4
Veiligheidsvoorschriften ....................................... 4
Overzicht van de afstandsbediening ................... 6
LCD-Tv en bedieningstoetsen .............................. 7
De verbindingen bekijken ...................................... 8
Stroom aansluiting ................................................ 9
Antenne Aansluiting ........................................... 10
De LCD-Tv met een PC aansluiten ...................... 10
Aansluiten met een DVD-speler ......................... 11
Andere conectors gebruiken .............................. 12
Andere apparatuur via SCART aansluiten .......... 12
Batterijen Invoeren In De Afstandsbediening ...... 13
Bedieningsbereik van de afstandsbediening ...... 13
De TV AAN/UIT schakelen .................................. 14
Om de TV in te schakelen: .............................. 14
Om de TV uit te schakelen: ............................. 14
Inputselectie ....................................................... 14
Basisbediening ................................................... 15
Bediening met de toetsen op de TV ................ 15
Volume Instelling ............................................. 15
Programma Selectie ........................................ 15
Toegang tot het hoofdmenu (Main Menu) .... 15
AV Modus ....................................................... 15
Bediening met de afstandsbediening .............. 15
Volume Instelling .......................................... 15
Programmaselectie
(Voorgaand of volgend programma) ............... 15
Programmaselectie directe toegang
(Direct access): .............................................. 15
Begininstellingen ................................................. 16
Algemene Bediening .......................................... 17
Informatiespandoek ........................................ 17
Electronische Programmagids (EPG) ............. 17
Over Lucht Download .................................... 19
De ondertiteling weergeven ............................ 19
Teletekst .......................................................... 19
IDTV menusysteem ............................................ 19
Kanaallijst ........................................................ 19
Navigeren in de Volledige Kannaallijst ............. 20
Kanalen verplaatsen in de kanaallijst .............. 20
De Kanalen Verwijderen uit de Kanaallijst ... 20
Kanalen een nieuwe naam geven .................. 21
Vergrendelingen Toevoegen aan Kanalen ...... 21
Favorieten instellen ..................................... 21
Hoe een Kanaal Toevoegen aan een
Favorietenlijst .................................................. 22
Een Kanaal uit de
Favorietenlijst Verwijderen .......................... 22
De BLAUWE toets gebruiken om doorheen de
Favoriete Kanalen te navigeren .................. 22
Installatie ......................................................... 22
Automatische zoekopdracht ........................... 23
Manuele zoekopdracht ................................... 24
First Time Installatie (eerste installatie) ........... 24
Configuratie .................................................... 25
Favoriete modus (Favourite Mode) ................. 25
Kanaallijst .................................................... 25
Taalinstellingen (Language) ............................ 25
Systeem taal ................................................... 26
Audio taal ........................................................ 26
Taal van de ondertitels ................................ 26
Ouderlijke instellingen ..................................... 26
Tijd Instellingen ................................................ 27
Ontvanger upgrade ........................................ 27
Timers ............................................................. 27
TV Set-up ....................................................... 28
Algemene Interface ........................................ 28
Analoog TV Menu Map ....................................... 30
Navigeren in het Analoge TV Menu Systeem ...... 31
Analoog TV menusysteem ................................. 31
Geluidsmenu (Sound Menu) ............................ 31
Volume ............................................................ 31
Balans (Balance) ............................................ 31
Geluidsmodus (Sound Modus) ........................ 31
AVL ................................................................ 31
Effect .............................................................. 32
Equalizer ......................................................... 32
HP Volume ....................................................... 32
Opslaan (Store) .............................................. 32
Beeldmenu (Picture Menu) .............................. 32
Beeldmodus (Picture Mode) ............................ 32
Helderheid/Contrast/Kleur/Scherpte/Tint ..... 32
Kleurtemp (Colour Temp) ................................. 32
Kamerverlichting (Room Lighting) ................... 33
Beeld Zoom (Picture Zoom) ............................ 33
Opslaan (Store) .............................................. 33
Functiemenu (Features Menu) ........................ 33
Sleep Timer ..................................................... 33
Taal (Language) .............................................. 33
Kinderslot (Child Lock) .................................... 33
Menukleur (Menu Colour) ................................ 33
Favoriete modus (Favourite Mode) ................. 33
Installatiemenu (Install Menu) .......................... 34
Programmeren (Programming) ........................ 34
Band ..................................................... 34
A.P.S. Land (Country) ..................................... 35
Teletekstregio (Teletext Region) ...................... 35
Installatiemenu in AV modi ............................... 35
Programmatabel (Program Table) .................... 36
Wissen (Delete) .................................... 36
Favoriete modus (Favourite Mode) ....... 36
Programma vergrendeling
(Program Lock) ..................................... 37
PIN invoeren (Enter PIN) ........................ 37
PIN wijzigen (Change PIN) ..................... 37
Nederlands - 1 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
1
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:40
PC modus Menu Systeem
(PC Mode Menu System) .................................... 37
Geluidsmenu (Sound Menu) ............................ 37
Functiemenu (Feature Menu) .......................... 37
PC Beeldmenu (PC Picture Menu) ................... 37
Geometrie menu (Geometry Menu) ................. 38
H (Horizontale) Positie (H (Horizontal)
Position) ................................................ 38
V (Verticale) positie
(V (Vertical) Position) ........................... 38
Pixelfrequentie (Clock) .......................... 38
Fase (Phase) ........................................ 38
Auto Aanpassing (Auto Adjustment) .... 38
TV-informatie weergeven ................................... 38
Dempfunctie ....................................................... 39
Persoonlijke voorkeur ......................................... 39
Zoom Modi .......................................................... 39
Auto ............................................................ 39
4:3 ............................................................... 39
16:9 ............................................................. 39
Cinema ............................................................ 39
Ondertiteling .................................................... 39
Teletekst ............................................................. 40
Tips .................................................................... 41
Behandeling van het scherm .......................... 41
Geen stroom ................................................... 41
Zwakke beeldkwaliteit .................................... 41
Invoerbronnen ................................................ 41
CI Module ........................................................ 41
Appendix A: PC invoer normale weergavemodi . 42
Specificaties ....................................................... 43
Pin Specificaties ................................................. 44
Nederlands - 2 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
2
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:40
Functies
Toebehoren
• Kleurentelevisie met afstandsbediening.
• Volledig geïntegreerde Digitale TV (DVB-T)
• 100 programma’s via VHF, UHF bandlengte
of kabelkanalen kunnen ingesteld worden.
• Het kan afstemmen op kabelkanalen.
M
INFO
SELECT
OK
• De bediening van de TV is heel eenvoudig
via het menu bestuurde systeem.
• Het heeft 1 scartaansluitingen voor externe
apparaten (bijv. videospelletjes, geluidsset,
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
4
5
6
STU
VWX
YZ
7
8
9
PP
0
-/-EXIT
P+
etc.)
• Stereo geluidssysteem (Duits+Nicam).
PP<P
I-II
• Volledige teletekst functionaliteit.
/
• Fastext (10 pagina’s), top text.
/
GUIDE
WIDE
• Favoriet kanaal.
• Kanaalvergrendeling.
Afstandsbediening
• Hoofdtelefoonaansluiting.
• A.P.S. (Automatic Programming System)
(Automatisch Programmeersysteem).
• U kunt alle zenders een naam geven.
• Voorwaarts of achterwaarts automatische
afstemming.
• Sleep timer.
• Kinderslot
• Automatisch geluid dempen indien geen
uitzending.
Batterijen
2 X AAA
• NTSC-weergave.
• Het heeft twee HDMI-connectors voor digitale
video en geluid. Deze verbinding is ook
compatibel met hoge definitie signalen.
• AVL (automatische volumebegrenzing).
• Indien geen geldig signaal gedetecteerd
wordt, schakelt de TV na vijf minuten
automatisch over op de stand-by modus.
• PLL (frequentie zoeken)
Gebruikshandleiding
• PC-input
• Plug & Play voor Windows 9X, ME, 2000, XP,
Vista
• Geluid lijn uit
Nederlands - 3 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
3
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Waarschuwing: Wanneer u het apparaat een
Inleiding
Dank u wel dat u dit product hebt
gekozen. Deze handleiding zal
u helpen bij de correcte
bediening van uw Tv. Lees deze
handleiding door alvorens de TV te gebruiken.
Bewaar deze handleiding dan ook op een
veilige plaats voor toekomstige raadpleging.
Voorbereiding
Voor een correcte ventilatie moet u minimum
lange periode niet gebruikt, verwijdert u de
stekker uit het stopcontact.
2. Netsnoer
Plaats toestel of een meubelstuk etc. niet op het
netsnoer (stroomkabel) en klem die niet in. Pak
de kabel aan de stekker vast. Trek de stekker
niet uit het stopcontact door aan het snoer te
trekken en raak het netsnoer nooit aan met natte
handen aangezien dat kortsluiting of een
elektrische schok kan veroorzaken. Leg nooit een
Om fouten en onveilige situaties te voorkomen
knoop in het snoer en maak het nooit vast aan
een andere kabel. Het netsnoer dient zo gelegd
mag u geen voorwerpen boven op het toestel
te worden dat er niet makkelijk op getrapt wordt.
plaatsen.
Een beschadigd netsnoer kan brand of elektrische
schokken veroorzaken. Wanneer het snoer
10 cm vrije ruimte vrijlaten rond het toestel.
Gebruik dit apparaat in een gematigd klimaat.
beschadigd is en vervangen moet worden, dient
dat te gebeuren door een gekwalificeerd persoon.
10 cm
10 cm
10 cm
3. Vocht en water
Gebruik deze apparatuur niet in een vochtige
ruimte (vermijd de badkamer, de spoelbak in de
Veiligheidsvoorschriften
keuken en in de buurt van het wasmachine). Stel
dit apparaat niet bloot aan regen of water want dit
Voor uw veiligheid raden wij u aan de
volgendeaanbevolenveiligheidsmaatregelen
kan gevaarlijk zijn. Plaats geen met water gevulde
voorwerpen, zoals bloemenvazen op het apparaat.
aandachtig te lezen.
Vermijd druppen of plassen.
1. Stroom
• Gebruik altijd de meegeleverde AC adaptor.
Indien een voorwerp of een vloeistof in de
behuizing raakt, dient u de stekker van het
• Alleen aansluiten op de stroombron die
gespecificeerd staat op de AC adaptor.
toestel uit het stopcontact te verwijderen en het
toestel door een deskundige reparateur te laten
• Tijdens gebruik wordt de buitenkant van de AC
controleren voor u het opnieuw bedient.
adaptor warm. Dat is normaal en duidt niet op
een defect.
4. Reiniging
• Bedek de behuizing van de AC adaptor niet
Voor u het toestel schoonmaakt, moet u de
adaptor uit het stopcontact verwijderen. Gebruik
met enig materiaal tijdens gebruik. Laat een
ruimte van 15 cm (minimaal) vrij rondom de
geen vloeibare of spray schoonmaakmiddelen.
Gebruik een zachte en droge doek.
AC adaptor.
5. Ventilatie
• Informatie over max. vermogen en veiligheid
De sleuven en openingen in de achterzijde
bevindt zich op de behuizing van de AC zijn bestemd voor ventilatie en om een
adaptor.
Nederlands - 4 -
Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
4
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
betrouwbare bediening te verzekeren. Om
• Batterijen, inclusief die zonder zware
oververhitting te vermijden mogen deze
openingen nooit geblokkeerd of bedekt
metalen, mogen niet als huishoudelijk vuil
weggegooid worden. Verwijder deze oude
worden.
batterij op een milieuvriendelijke wijze.
Vraag na wat de geldige wettelijke regels
6. Warmte en Vuur
U moet het toestel niet plaatsen in de buurt
van open vuur of krachtige warmtebronnen
zoals elektrische kachels. Zorg er voor dat
geen bronnen van naakte vlammen, zoals
zijn in uw regio.
• De fluorescerende lamp van de koude
kathode in het LCD PANEL bevat een kleine
kaarsen, op het toestel geplaatst worden.
hoeveelheid kwik. U moet de locale wetgeving
naleven als u zich wilt ontdoen van het
7. Bliksem
apparaat.
Bij storm en bliksem of wanneer u op vakantie
vertrekt, moet u het netsnoer uit de muur
verwijderen.
8. Reserveonderdeel
Indien u reserveonderdelen nodig hebt, moet
u er op toezien dat de persoon die de reparatie
uitvoert onderdelen gebruikt die door de
fabrikant aangegeven worden of die dezelfde
De stekker voor de stroomvoorziening wordt
gebruikt om het toestel uit te schakelen en
specificaties hebben als het originele
onderdeel. Niet geautoriseerde onderdelen
moet daarom altijd gebruiksgereed zijn.
kunnen brand, elektrische schokken of andere
gevaren veroorzaken.
9. Onderhoud
Waarschuwing: Om het risico op letsels te
voorkomen, moet dit apparaat stevig
bevestigd zijn aan de vloer/muur volgens de
installatierichtlijnen.
Raadpleeg gekwalificeerd personeel voor alle
onderhoud. Verwijder het deksel niet zelf want
dit kan elektrische schokken veroorzaken.
“Het LCD paneel is een spitstechnologisch
product met ongeveer een miljoen dunne film
Instructies voor afvalverwerking:
transistoren wat heel fijne beelddetails oplevert.
Het is soms mogelijk dat een aantal inactieve
• Deverpakking en verpakkinghulpmiddelen
zijn recycleerbaar en moeten in principe
pixels op het scherm verschijnen als een vast
blauw, groen of rood punt. Dit heeft geen enkel
gerecycleerdworden.Verpakkingsmateriaal,
zoals een plastic zak, moet uit de buurt van
nadelig gevolg voor de prestatie van uw product.”
kinderen gehouden worden.
“LAAT UW TV NIET OP STAND-BY OF
INGESCHAKELDWANNEERUHETHUISVERLAAT”
Zorg ervoor dat de aansluiting correct geaard is.
Sluit de aarde van de AC adaptor aan op de aarde van het stopcontact
door het meegeleverde netsnoer te gebruiken. W anneer de
meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, schakel dan een
elektricien in om het verouderde stopcontact te vervangen.
Nederlands - 5 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
5
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Sluit de aardekabel
op veilige wijze aan.
Overzicht van de afstandsbediening
Stand-by
Cursor Omhoog
Cursor rechts
1
32
Info
Rechtstreeks programma
31
2
3
30
Dubbel cijfer/ Geen functie
Programma omhoog
29
Volume omhoog
TV / Digitale TV Modus
M
4
28
INFO
SELECT
OK
Externe bron
Functie/Audio taal aan-uit
Instaleren
Houden / Geen functie
Update / Geen functie
Index Pagina / Electronische
27
Programmagids (EPG)
Openbaren / Overschakelen van
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
6
4
5
STU
VWX
YZ
7
8
9
PP
0
-/-EXIT
TV naar PC
Vergroot/ Afmeting beeld
26
Mengen/geen functie
Teletekst
25
Tijd
Geluid/Pagina omhoog
P+
24
23
Beeld/ondertitel aan-uit/pagina
omlaag
22
21
20
19
18
17
Vorig programma/Geen functie
Mono-Stereo/Dual I-II
Programma omlaag
Volume omlaag
Persoonlijke voorkeur
OK (Opslaan)
TV
DTV
AV
10
11
/
/
GUIDE
WIDE
Cursor omlaag
Cursor links
31 Menu
32 Dempen
Nederlands - 6 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
6
SVHS)+.P65
7
9
SOURCE
I-II
6
8
PSWAP
P<P
5
27.09.2007, 16:41
12
13
14
15
16
LCD-Tv en bedieningstoetsen
VOLU ME
VOLUME
VOLUME Omhoog/
Omlaag
P/CH
P/CH
MEN U
TV/AV
MENU
TV/AV
MENU
STAND BY
TV/AV
Programma Omhoog/
Omlaag
Nederlands - 7 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
7
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
De verbindingen bekijken
J
Y PB PR
HDMI-1
DC 12 V
V+
V+
V-
V-
PC Invoer dient om een computer met het TV toestel te verbinden.
Verbind de PC-kabel tussen de PC INVOER op de TV en de PC uitvoer op uw PC.
HDMI Invoeren dienen om te verbinden met een toestel dat een HDMI-aansluiting heeft.
Uw LCD Televisie kan Hoge definitie afbeeldingen weergeven van op apparaten zoals een
Hoge Definitie Satelliet Ontvanger of een DVD speler. Deze apparaten moeten aangesloten
worden via de HDMI aansluitingen of Component aansluiting. Deze aansluitingen kunnen
zowel 720p als 1080i signalen ontvangen. Er is geen geluidsverbinding nodig voor een HDMI
naar HDMI verbinding.
Audio Lijn Uit voeren audiosignalen uit naar een extern toestel zoal een optioneel
geluidssysteem.
Om de externe speakers met uw TV te verbinden, gebruik AUDIO LIJN UIT van de TV met een
audiokabel.
Componente Audio-invoeren worden gebruikt om componente audio te verbinden.
Verbind de audiokabel tussen de COMPONENTE AUDIO INPUTS van de TV en de audiooutputs van uw toestel.
Nederlands - 8 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
8
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Componente Video-invoeren (YpBPr) worden gebruikt om componente audio te verbinden.
U kunt de componente video en audio aansluitingen met een toestel dat een componente
output heeft. Verbind de componente videokabels tussen de COMPONENTE VIDEO INPUTS
op de Tv en de componente video outputs van uw toestel. Tijdens het verbinden, zorg ervoor
dat de letters op uw Tv, “Y”, “Pb”, “Pr” overeenkomen met de connectors van uw toestel.
De Koptelefoon aansluiting wordt gebruikt om een externe koptelefoon met uw systeem
aan te sluiten.
Sluit aan op de KOPTELEFOON aansluiting om geluid van de TV via de koptelefoon te
beluisteren (optioneel).
SCART 1 invoeren of uitvoeren voor externe toestellen.
Verbind de SCART kabel met een SCART aansluiting op de TV en een SCART aansluiting op
uw extern toestel (zoals een decoder, een VCR of een DVD speler).
Opmerking: Als een extern apparaat aangesloten is via de SCART aansluiting schakelt de TV
automatisch over op de AV modus. Als beide aansluitingen gelijktijdig gebruikt
worden, heeft SCART 1 de voorkeur.
RF Inputverbindt met een antenne of een kabel.
Als u gebruik maakt van een decoder of een media recorder is het van het allergrootste
belang dat de antennekabel aangesloten wordt via het toestel op de televisie, zoals weergegeven op onderstaande afbeelding.
CI-sleuf
CI-sleuf wordt gebruikt om een CI-kaart in te brengen. Een CI-kaart laat u toe om alle kanalen
waarop u geabonneerd bent te bekijken. Raadpleeg het gedeelte “Algemene Interface” voor
meer informatie.
Stroom aansluiting
BELANGRIJK : Uw TV toestel is ontworpen voor een vermogen van 220-240V AC. Hier wordt
een adapter voor gebruikt met 12V DC spanning.
Nederlands - 9 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
9
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Antenne Aansluiting
• Sluit de antenne of de kabel TV stekker aan op de ANTENNE INPUT aan de achterzijde van de
TV
Antenne Input
De LCD-Tv met een PC aansluiten
Om het beeld van uw computer op uw LCD TV weer te geven, kan u uw computer op het TVtoestel aansluiten.
• Schakel zowel de computer als het scherm uit voordat u een aansluiting maakt.
• Gebruik de 15-pin D-sub weergavekabel om een PC op de LCD TV aan te sluiten.
•Wanneer dit gedaan is, schakel naar PC-bron. Zie, het gedeelte “Input selectie”.
• Stel de gewenste resolutie in.
PC RGB kabel
(niet bijgeleverd)
naar PC RGB
output
Nederlands - 10 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
10
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Aansluiten met een DVD-speler
Indien u een DVD-speker op uw LCD-Tv wenst aan te sluiten, kan u connectors van het Tvtoestel gebruiken. DVD-spelers kunnen verschillende connectors hebben. Raadpleeg de
gebruikshandleiding van uw DVD-speler voor aanvullende informatie. Schakel zowel het
toestel en de TV uit alvorens u een aansluiting maakt.
NB: Kabels die in de afbeelding worden weergegeven, zijn niet bijgeleverd.
• Indien uw DVD-speler een HDMI aansluiting heeft, kan u via HDMI aansluiten. Wanneer u
naar DVD-speler verbindt, schakel naar HDMI-bron. Zie, het gedeelte “Input selectie”.
• De meeste DVD-spelers worden via COMPONENTE AANSLUITINGEN verbonden. Gebruik
een componte videokabel om video-input te verbinden. Om audio in te schakelen, gebruik
een componente audiokabel, zoals onderaan weergegeven. Wanneer dit gedaan is, schakel
naar YPbPr-bron. Zie, het gedeelte “Input selectie”.
• U kan ook via de SCART verbinden. Gebruik een SCART-kabel, zoals onderaan weergegeven.
SCART
aansluitingen
Component
Geluidsinvoeren
SCARTkabel
Component
video-inputs
HDMI
Inputs
Componente
videokabel
Component
audiokabel
HDMIKabel
NB: Deze drie verbindingsmethodes voeren dezelfde functie uit, maar op een verschillend
kwaliteitsniveau. Het is niet nodig om op al deze drie methodes te verbinden.
Nederlands - 11 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
11
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Andere conectors gebruiken
U kan een reeks optionele toestellen op uw LCD-Tv aansluiten. Mogelijke verbindingen
worden onderaan weergegeven. Kabels die in de afbeelding worden weergegeven, zijn niet
bijgeleverd.
• Gebruik een audiokabel om met externe speakers te verbinden. Keer de AUDIO LINKS en AUDIO
RECHTS aansluitingen niet om Schakel de LCD-Tv en externe speakers in nadat alle verbindingen
gemaakt zijn. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw speakers voor verdere inlichtingen.
Externe speakers
Andere apparatuur via SCART aansluiten
De meeste toestellen ondersteunen SCART-aansluiting. U kan een DVD-recorder, een VCR,
of een decoder aan uw LCD-Tv aansluiten door gebruik van de SCART-aansluitingen. Kabels
die in de afbeelding worden weergegeven, zijn niet bijgeleverd.
• Schakel zowel de toestellen als de TV uit alvorens u een aansluiting maakt.
• Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw toestel voor verdere informatie.
DVD Recorder
Scartaansluitingen
VCR
Decoder
Nederlands - 12 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
12
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Batterijen Invoeren In De
Afstandsbediening
Bedieningsbereik van de
afstandsbediening
• Verwijder het deksel van het batterij
compartiment aan de achterzijde van de
afstandsbediening door zachtjes naar
achteren te trekken van het aangeduide deel.
• Richt de bovenkant van de afstandbediening
naar de LED afstandsbedieningcensor van
de TV terwijl u op een toets drukt.
• Voer twee AAA/R3 of equivalente batterijen
in. Plaats de batterijen in de correcte richting
en
breng
het
deksel
van
het
batterijcompartiment opnieuw aan.
30
30
M
INFO
SELECT
OK
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
4
5
6
STU
VWX
7
8
9
PP
0
-/--
YZ
EXIT
P+
Opmerking: Verwijder batterijen uit de
afstandsbediening als deze een
PP<P
lange periode niet gebruikt
worden. Als dat niet gebeurt,
kan
schade
worden
veroorzaakt door lekkage van
de batterijen.
I-II
/
/
GUIDE
WIDE
Het bereik van de afstandsbediening is
ongeveer 7m/23ft.
Nederlands - 13 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
13
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
De TV AAN/UIT schakelen
Inputselectie
Om de TV in te schakelen:
Van zodra u externe systemen op uw Tv heeft
Uw TV zal in twee stappen inschakelen:
aangesloten kan u naar verschillende input
1- Sluit het netsnoer aan op het systeem. Druk
op de Stroom Aan/Uit toets. De TV schakelt
bronnen schakelen.
dan automatisch over op de stand-by
modus. (optioneel)
2- Om de TV aan te schakelen vanuit stand-
• Druk op AV van uw afstandsbediening tot
de gewenste bron gemarkeerd is. De Tv zal
dan na korte tijd naar de gewenste bron
schakelen.
by modus:
Druk
op
een
cijfertoets
van
de
afstandsbediening
zodat
het
programmanummer geselecteerd is, of druk
op
"-P" of "P+" toets op de TV of druk op de “ ” of
“ ” toetsen op de afstandsbediening, zodat
de meest recent uitgeschakelde modus
geselecteerd wordt.
Bron
TV
EXT1
PC
YPBPR
DTV
HDMI
In beide gevallen schakelt de TV aan.
Om de TV uit te schakelen:
• Druk op “ (stand-by)” toets op de
afstandsbediening of de Aan/Uit schakelaar
op de TV, zodat de TV overschakelt op de
stand-by modus.
Om de TV volledig uit te schakelen, druk op
de Stroom Aan/Uit toets aan de achterzijde
van de TV of verwijder het snoer uit het
stopcontact.
Nederlands - 14 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
14
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Volume Instelling
Basisbediening
U kunt uw TV bedienen met zowel de
afstandsbediening als de toetsen op het toestel.
Bediening met de toetsen op de TV
Volume Instelling
• Druk op de
- toets om het volume te
verminderen of op de
+ toets om het
volume te verhogen, er zal een volumeschaal
(slider) onderaan in het midden van het
scherm verschijnen.
Druk op de V+ toets om het volume te
verhogen. Druk op de V- toets om het volume
te verlagen. Een schaal met het volumeniveau
(schuiver) verschijnt op het scherm.
Programmaselectie (Voorgaand of
volgend programma)
• Druk op de P -
toets om het vorige
programma te selecteren.
• Druk op de P + toets om het volgende
programma te selecteren.
Programma Selectie
• Druk op de P/CH + toets om het volgende
programma te selecteren of op de P/CH toets om het voorgaande programma te
selecteren.
Toegang tot het hoofdmenu (Main
Menu)
• Druk op de MENU toets om naar het
hoofdmenu (main menu) te gaan. Selecteer
in het Hoofdmenu submenu’s door gebruik
Programmaselectie directe toegang
(Direct access):
van P/CH - of P/CH + toetsen en betreed het
submenu door gebruik van
- of
+
• Druk op de cijfertoetsen van de
afstandsbediening om programma’s tussen
toetsen. Raadpleeg menusysteem (menu
system) in uw handleiding om het gebruik
0 en 9 te selecteren. De TV zal automatisch
naar het geselecteerde programma
van de menu’s te weten te komen.
overschakelen. Om programma’s tussen
10-99 (voor IDTV) of 10-99 (voor analoog) te
AV Modus
• Druk op TV/ AV op het bedieningspaneel op
de TV om de TV schakelen naar TV of AV
modi.
Bediening met de afstandsbediening
• De afstandbediening van uw TV is ontworpen
om alle functies van het model dat u
geselecteerd heeft te bedienen. De functies
worden beschreven naargelang het
menusysteem van uw TV.
• Functies van het menusysteem worden in
selecteren, druk achtereenvolgens op de
cijfertoetsen van het programma dat u wenst
te selecteren (bijv. Voor programma 27, druk
2 en dan op 7). Wanneer de tijd voor het
tweede cijfer verstreken is, zal enkel het
eerste cijfer programma weergegeven
worden. De tijdlimiet is 3 seconden.
• Druk
onmiddellijk
op
het
programmanummer om programma’s met
een enkel cijfer te herselecteren.
de volgende secties beschreven.
Nederlands - 15 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
15
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Begininstellingen
De IDTV stemt automatisch af op de UHF
Als u de TV de eerste maal inschakelt,
verschijnt eerst het IDTV menu. Omdat dit de
eerste maal is dat de IDTV gebruikt wordt, zijn
er geen zenders opgeslagen in het
geheugen.
Wanneer de TV de eerste maal ingeschakeld
wordt, verschijnt het menu voor de taalselectie
op het scherm. Het bericht “Welkom.
Selecteer uw taal!” verschijnt in alle
taalopties in het OSD menu.
Markeer de taal die u wilt instellen met de
toetsen  of  en druk op OK. In het menu
verschijnt: “Taal instellen” naast het “OK” item
om aan te geven dat “Druk de SELECT toets
in om de gemarkeerde taaloptie in te stellen”.
U kunt informatie vinden over het gebruik van
het menu door de
toets in te drukken.
Druk opnieuw op de
toets om het
zendkanalen 21 tot 68 op zoek naar digitale
aardse TV uitzendingen en geeft de namen
weer van de gevonden kanalen. Deze
handeling duurt ongeveer vijf minuten. Om het
zoeken te annuleren kan u om het even
wanneer op de M-toets drukken. Het volgende
menu wordt tijdens het APS proces
weergegeven:
Automatisch zoeken
Codec 4:3
Codec 16:9
Bezig met zoeken naar kanaal. UHF 62. Wachten a.u.b. Dit duurt enkele minuten.
MENU
Zoeken annuleren
Aan het einde van de Automatische
zoekopdracht¸verschijnt het volgende bericht
helpmenu te verlaten.
op het scherm met de vraag naar een analoge
kanaal zoekopdracht. TV schakelt naar de
Daarna verschijnt “Eerste installatie” OSD op
analoge TV modus.
het scherm. Als u op  of  drukt, kunt u het
land selecteren dat u wilt instellen en druk op
Wilt u zoeken naar analoge
kanalen?
Ja
OK.
Eerste installatie
Selecteer “Ja” om naar analoge kanalen te
zoeken. Het volgende menu verschijnt op het
Kies land
OK
Land instellen en doorgaan met installatie
Nee
UK
Nadat de “Eerste installatie” uitgevoerd is,
verschijnt het volgende bericht op het scherm.
scherm voor de analoge zoekopdracht.
Wilt u beginnen met automatisch zoeken?
Ja
Nee
• Om de automatische zoekopdracht te
starten, selecteert u “Ja”, om te annuleren
selecteert u “Neen” .
• Om een optie “Ja” of “Neen” te selecteren,
markeer het onderdeel door gebruik van 
Autom. Programmeringssysteem
Taal
Land
Reqio Txt.
Controleer de Antennekabel
Start: Ok
of  toetsen en druk op de OK -toets.
Nederlands - 16 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
16
SVHS)+.P65
Dutch
Netherlands
West Europe
27.09.2007, 16:41
Afsluitn: TV
Als u op  of  drukt, selecteert u Taal. Druk op
 of  om het Land item te markeren en
• Het
informatiespandoek
gebruik dan  of  om in te stellen. Druk op 
of  om Tkst. Regio te markeren. Selecteer
Druk opnieuw op de
een regio door gebruik van  of .
spandoek te verwijderen.
Druk op
TV
DTV
om te annuleren. Wanneer
u klaar bent, druk op OK om verder te gaan en
de volgende OSD wordt weergegeven:
kan
4
RTL
CH 48
Nu:
NEWS
Volgen... NEWS
ook
toets
weergegeven worden door op de
te drukken terwijl u TV bekijkt.
toets om het
09:10
Signaal:
04:35-11:00
11:00-17:55
• Het informatiespandoek geeft informatie over
het geselecteerde kanaal en het uitgezonden
programma.
• De naam van het kanaal verschijnt samen
met het kanaalnummer en met een
aanduiding van de signaalsterkte op dit
afgestemde kanaal.
Autom. Programmeringssysteem
Auto. afstem. uitgevoerd op
Nauwkeurig scannen...
78 %
• De huidige en volgende programma
informatie wordt gegeven samen met de
Afsluitn: TV
Nadat APS is bëindigd, zal er een
programmalijst op het scherm verschijnen.
In de programmalijst ziet u de nummers en
de namen die toegewezen werden aan de
zenders.
Indien u de locaties en /of de namen van de
zenders niet aanvaardt, kunt u deze wijzigen
in de Programmatabel. Voor meer details, zie
het gedeelte “Programmatabel”.
Algemene Bediening
Als u de
TV
DTV
toets indrukt wanneer u TV
programma’s bekijkt, schakelt het TV toestel
tussen
de
digitale
aardse
televisie
uitzendingen en de analoge uitzending.
begin en eindtijd.
• De huidige tijdinformatie verschijnt samen
met de naam van het kanaal.
Hint: Niet alle programma’s zenden dezelfde
informatie uit. Indien de naam en het
tijdstip van de zender niet beschikbaar
zijn, verschijnt: “Geen informatie
beschikbaar” op het informatie
spandoek.
NB: Als het geselecteerde kanaal vergrendeld
is, moet u de correcte vier cijfers
invoeren om de zender weer te geven.
In zo’n situatie, zal er een dialoogbox
die naar de sleutelcode vraagt
weergegeven worden.
Blokkeringscode invoeren
Informatiespandoek
• Als u het kanaal wijzigt met de P + of Ptoetsen of de numerieke toetsen, geeft de
TV het uitzendbeeld weer samen met
informatie onderaan het scherm. Deze
informatie blijft op het scherm gedurende
ongeveer drie seconden.
Electronische Programmagids (EPG)
Een aantal, maar niet alle, zenders versturen
informatie over de huidige en volgende
gebeurtenissen. Merk
gebeurtenisinformatie
Nederlands - 17 -
Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
17
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
op dat de
automatisch
geen
• Als u de OK toets indrukt wanneer een nieuwe
gebeurtenisinformatie beschikbaar is van de
zenders verschijnt: enkel de kanaalnaam met
gebeurtenis gemarkeerd is, wordt een
herinnering ingesteld over de gemarkeerde
“Geen informatie beschikbaar” spandoek
weergegeven.
kanaal lijn zoals in de volgende EPG menu
afbeelding.
• Druk op de GIDS toets om het EPG menu
Het is mogelijk een signaal in te stellen om u
bijgewerkt
wordt.
Indien
er
weer te geven.
• Druk op  of  toetsen om te navigeren in
Kanalen of Programma’s.
• Druk op de  of  toetsen om doorheen de
kanaal en programmalijst te navigeren.
• In het EPG menu kunt u eenvoudig de
uitgebreide help informatie weergeven door
op de
News
andere zender aan het kijken bent. Indien u
een herinnering instelt voor een programma
wordt u gevraagd naar die zender te navigeren
op het ogenblik van het ingestelde tijdstip.
Elektronische programmagids
News
toets te drukken.
Elektronische programmagids
te waarschuwen dat een bepaald programma
op het punt staat te beginnen als u naar een
Woe 31/7 09:13
10:00-11.00
Woe 31/7 09:13
1
RTL
10:00-11.00
ONE
I
Commonwealth … Nachrighten
Driven Crazy
Clifford The Big Red Dog
The Chart
Dawson’s Creek
The Chart
Dawson’s Creek
I
1
1. ONE
2. BBC TWO
5. five
5. FIVE
Navigatie
1. ONE
2. BBC TWO
5. five
5. FIVE
Commonwealth … Nachrighten
Driven Crazy
Clifford The Big Red Dog
The Chart
Dawson’s Creek
The Chart
Dawson’s Creek
Navigatie
Programma
OK
Bekijken
Meer
• U kunt dit venster sluiten door op dezelfde
toets te drukken.
• In het EPG menu worden alle zenders
weergegeven. Het huidige kanaal is
gemarkeerd wanneer u het EPG menu
betreedt.
• Gebruik de  of  toetsen om het kanaal te
wijzigen. Druk ook op de GROENE of RODE
toetsen om omhoog/omlaag te scrollen voor
de kanalen. Druk op de OK toets om het
gemarkeerde kanaal te bekijken.
Programma
OK
Meer
• Als u de BLAUWE toets indrukt, kunt u het
uitgebreide schema van de programma’s
weergeven.
•Als u de
toets indrukt, kunt u eenvoudig
de gedetailleerde helpinformatie weergeven.
Door opnieuw op de
toets te drukken
kan u het helpmenu verlaten.
• W anneer u de Blauw e toets indrukt,
verschijnt het EPG Menu op het scherm.
Elektronische programmagids
Woe 21/4 10:12
BBC ONE
TUE 21/4, 20:00-22:00
1. BBC ONE
2. BBC TWO
5. Five
7. BBC Choice
11.DISCOVERY
15.BBC NEWS 24
17.BBCi
Geen informatie beschikbaar
• Als u een gebeurtenis markeert, verschijnen
een korte beschrijving van de gebeurtenis,
Navigatie
Tijd wijzigen
begin- en eindtijdstip van de huidige
gebeurtenis op het scherm.
Nederlands - 18 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
18
SVHS)+.P65
Reminder
27.09.2007, 16:41
Dag vooruit
I Meer
• Als u de GEEL/BLAUWE toets indrukt, kunt u
het schema met een dag voor- of
achterwaarts verschuiven.
• Als u de
/
toets indrukt, kunt u het
geplande tijdstip wijzigen.
• Als u de
toets indrukt, kunt u eenvoudig
de gedetailleerde helpinformatie weergeven.
Door opnieuw op de
toets te drukken
IDTV menusysteem
Het IDTV menu kan enkel weergegeven
worden tijdens een Digitale aardse
uitzending. Druk op TV DTV toets om de IDTV
in te schakelen terwijl de TV in analoge
modus staat.
• Druk op de M en onderstaand menu
verschijnt op het scherm:
kan u het helpmenu verlaten.
Hoofdmenu
Over Lucht Download
Om te verzekeren dat uw IDTV altijd voorzien
is van de meest recente informatie, zorg
Kanaallijst
ervoor dat het na gebruik op stand-by ingesteld
wordt. Om 3 uur ’ s morgens zoekt de IDTV
Configuratie
automatisch naar updates die uitgezonden
worden en dowload deze automatisch naar
TV-config.
uw IDTV. Deze handeling duurt normaal
gezien 30 seconden.
De ondertiteling weergeven
Met digitale aardse uitzending (DVB-T) worden
Installatie
Timers
Gemeenschappelijke interface
Kanaallijst
Met de  of  toetsen van de afstandsbediening in het hoofdmenu moet u ervoor zorgen
bepaalde programma’s uitgezonden met
ondertiteling. Ondertiteling kan weergegeven
dat het eerste item, de kanaallijst, gemar-
worden terwijl u deze programamma’s bekijkt.
de Kanaallijst weer te geven.
• Wanneer de GROENE toets wordt ingedrukt,
De volgende acties kunnen in dit menu uitge-
zal de Ondertitel selectie OSD op het scherm
worden weergegeven.
U kan de ondertitels AAN of UIT schakelen.
Voor
Ondertiteltaal
opties,
zie
“Taalinstellingen” in het “Instellingsmenu”
gedeelte.
keerd is en daarna drukt u op de OK toets om
voerd worden:
• Navigatie doorheen de volledige zenderlijst
• Kanalen Verplaatsen*
• Kanalen verwijderen
• Kanalen een nieuwe naam geven
• Vergrendelingen toevoegen aan kanalen
Teletekst
Het gebruik van teletekst en zijn functies zijn
identiek aan het analoge tekstsysteem. Zie
• Favorieten instellen
• De kanaallijst is de locatie waar de kanalen
worden beheerd.
de “Analoge teletekst” toelichtingen.
* Afhankelijk van uw landkeuze bij de eerste
installatie, is het mogelijk dat de
“VERPLAATS” optie van de Kanaallijst niet
zichtbaar is.
Nederlands - 19 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
19
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Navigeren in de Volledige
Kannaallijst
Kanaallijst
• Druk op  of  om het vorige of het volgende
kanaal te selecteren.
• U kunt de
of
toetsen indrukken om de
pagina op of neer te verschuiven.
•
Om een specifiek kanaal te bekijken,
markeert u deze met de  of  toetsen en
drukt u op de OK toets terwijl het “Selecteer”
item op de kanaallijst menu gemarkeerd is
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Move
Move
Functie
Wissen
BBC ONE
Blokkeren
Naam bew.
Kanaal selecteren
Move
SELECT
OK
Favorieten
i Meer
• Druk op de OK toets en het geselecteerde
• Gebruik de  of  toetsen om de nieuwe
locatie te selecteren van het kanaal en druk
op OK om het kanaal op de geselecteerde
Kanaallijst
Functie
Selecteren
1
kanaal wordt gemarkeerd.
via de  of  toetsen.
Selecteren
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
locatie te plaatsen en terug te keren naar
het menu.
1
Wissen
Naam bew.
SELECT
Kanaal selecteren
OK
BBC ONE
Blokkeren
Favorieten
Bekijken
i
Meer
Kanalen verplaatsen in de kanaallijst
• Druk op  of  toetsen om het kanaal te
selecteren dat u wilt verplaatsen.
• Druk op de  of  toetsen om het
‘Verplaatsen” item te selecteren in het
kanaallijstmenu.
• “Verplaatsen” verschijnt naast OK wat
aangeeft dat u OK moet indrukken om het
gemarkeerde kanaal te verplaatsen naar de
gewenste locatie in de kanaallijst.
Kanaallijst
OSD
wordt
onderaan
weergegeven
De Kanalen Verwijderen uit de
Kanaallijst
• Druk op  of  toetsen om het kanaal te
selecteren dat u wilt verwijderen.
• Druk
op de  of  toetsen om het
‘”Verwijderen” item te selecteren in het
kanaallijst OSD.
Zoals in het kanaallijstmenu verschijnt:
“Verwijderen”naast het OK item onderin het
scherm om aan te geven dat u OK moet
indrukken om het gemarkeerde kanaal te
verwijderen uit de kanaallijst.
Kanaallijst
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Selecteren
Functie
Move
1
Wissen
Naam bew.
SELECT
Kanaal selecteren
OK
BBC ONE
Blokkeren
Wissen
Favorieten
i Meer
Druk op de OK toets om het gemarkeerde
Nederlands - 20 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
20
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
kanaal te verwijderen. Het onderstaande
bericht verschijnt op het scherm:
De geselecteerde dienst wordt voorgoed gewist en de
favorietenlijst wordt uitgeschakeld. Weet u het zeker?
Ja
Nee
Vergrendelingen Toevoegen aan
Kanalen
Wanneer u een zender vergrendelt, krijgt u
slechts toegang tot de zender via een
wachtwoord.
Om een kanaal te vergrendelen moet u het
• Druk op de  of  toetsen om de gewenste
optie te markeren.
Kinderslot
wachtwoord
kennen
(standaardwaarde is 0000 in de fabriek en dit
• Als de OK toets ingedrukt is wanneer “Ja”
kan uitsluitend gewijzigd worden in het
Configuratiemenu).
gemarkeerd is, zal het gemarkeerde kanaal
verwijderd worden.
• Als u “Neen” selecteert, wordt de verwijdering
geannuleerd.
Kanalen een nieuwe naam geven
Om een specifiek kanaal te hernoemen, moet
het kanaal gemarkeerd worden door  of .
Markeer dan het “Naam Bewerken” item door
 of  in te drukken. Druk op de OK toets om
de herbenoemen functie te activeren.
Kanaallijst
OSD
wordt
onderaan
weergegeven
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Functie
 te drukken. Druk dan de OK toets en een
wachtwoord venster wordt weergegeven.
Blokkeringscode invoeren
Favorieten instellen
U kunt verschillende kanalen instellen als
favorieten zodat enkel de favoriet kanalen
genavigeerd worden. Om een favoriet in te
stellen, moet u het “Favorieten” item markeren
onderin het Kanaallijstmenu.
Kanaallijst
Selecteren
Door op de  of  toetsen te drukken,
markeert u het te vergrendelen kanaal en
selecteer de “Vergrendel” optie door op  of
Om een favoriet in te stellen, moet u het
“Favorieten” item markeren onderin het
1
BBC ONE
Kanaallijstmenu. Druk dan op de OK toets en
het Favorietenlijsten Bew erken menu
Move
Wissen
Naam bew.
Kanaal selecterenSEL ECT OK
Blokkeren
Naam bewerken
Favorieten
i Meer
Nu verplaatst u zich naar het vorige/volgende teken
verschijnt op het scherm.
U kunt uw favoriete kanalen rangschikken met
Lijst 1, Lijst 2, Lý jst 3, Lý jst 4 of Lijst 5.
met de  of  toetsen. Door op de  of  toetsen te
drukken schakelt u het volgend teken, d.i, ‘b’ teken
Als u 5 lijsten gebruikt, kunt u kanalen
rangschikken in verschillende categorieën
wordt ‘a’ op  en ‘c’ op  Door op de numerieke
(sport, muziek, etc.). Als u het favorieten
lijstnummer activeert dat u in het Favoriete
toetsen te drukken ‘’0...9’ vervangt u het
gemarkeerde teken door het teken dat boven de
toets gedrukt is.
Druk op de M toets om de bewerking te annuleren
modus submenu of het configuratiemenu
wilt, schakelt u enkel de kanalen in in de
gewenste lijst.
of op de OK toets om de nieuwe naam op te slaan.
Nederlands - 21 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
21
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Kanaallijst OSD zal er als volgt uit zien:
het Configuratiemenu en selecteert u het
lijstnummer in de Favorietenmodus die u
Favorietenlijsten bewerken
wilt inschakelen door op de  of  toetsen
te drukken. Om de Favorieten te annuleren,
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
Lijst 1
• Om Favorieten in te schakelen, gaat u naar
schakelt u Favorietenmodus Uý t.
Lijst 2
Lijst selecteren
Lijst 3
Kanaal selecteren
SELECT
Lijst 4
OK
Lijst 5
Toevoegen/... i Meer
Hoe een Kanaal Toevoegen aan een
Favorietenlijst
• Druk op de  /  toetsen en markeer het
kanaal dat u wilt toevoegen aan de
favorietenlijst.
• Selecteer het lijstnummer met de  / 
toetsen.
• Druk op de OK toets om het gemarkeerde
kanaal toe te voegen aan het geselecteerde
lijstnummer.
• Voor ieder kanaal geeft een pictogram aan
welke favorietenlijst een kanaal is in (bijv.
Ý n de bovenstaande afbeelding geeft het
pictogram aan dat BBC ONE toegevoegd
De BLAUWE toets gebruiken om
doorheen de Favoriete Kanalen te
navigeren
U kunt doorheen de favoriete kanalen
navigeren door op de BLAUWE toets te
drukken . Iedere maal dat u op de BLAUWE
toets drukt, kunt u doorheen de favoriete
kanalen navigeren bovenin de kanaallijst, in
volgorde.
Terwijl een kanaalijst geselecteerd is, kunt u
doorheen de favoriete kanalen bladeren in die
lijst met de P + of P - toetsen.
Op scherm Help
Voor alle menu’s drukt u op de
toets om
de helpinformatie weer te geven over de
menufuncties. Voor het Kanaallijst menu
verschijnt het volgende bericht op het scherm:
werd aan Lijst 1).
Een Kanaal uit de Favorietenlijst
Verwijderen
• Markeer het kanaal dat u wilt verwijderen uit
de favorietenlijst .
Hint: Door op de
toets te drukken kan het
u helpen om de informatie in IDTV weer
te geven.
Installatie
• Markeer het lijstnummer dat het lijstnummer
verwijderd wordt en druk op OK. Het
pictogram dat de lijst die het kanaal bevat,
verdwijnt uit de lijst.
Opmerking: Een kanaal kan toegevoegd worden
aan meer dan een favorietenlijst.
Het installatiemenu is vooral bedoeld u te
helpen op de meest efficiënte wijze een
Kanaaltabel op te bouwen.
Selecteer Installatie vanuit het hoofdmenu
door op de  of  toetsen te drukken zoals
hieronder afgebeeld.
Nederlands - 22 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
22
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Hoofdmenu
Wilt u zoeken naar analoge
kanalen?
Kanaallijst
Ja
Nee
Installatie
Markeer “Ja” en druk OK om naar analoge
kanalen te zoeken. Het volgende menu voor
Configuratie
Timers
analoge kanaalzoekopdracht verschijnt op het
scherm.
TV-config.
Gemeenschappelijke interface
Dit menu omvat de volgende items:
• Automatische zoekopdracht
• Manuele zoekopdracht
• First Time Installatie (eerste installatie)
Installatie
Automatisch zoeken
Handmatig zoeken
Eerste installatie
Autom. Programmeringssysteem
Taal
Land
Reqio Txt.
Dutch
Netherlands
West Europe
Controleer de Antennekabel
Start: Ok
Automatische zoekopdracht
Afsluitn: TV
De automatische zoekopdracht wordt gestart
door de OK toets in te drukken terwijl de
Als u op  of  drukt, selecteert u Taal. Druk op
 of  om het Land item te markeren en
Automatische zoekopdracht gemarkeerd is.
gebruik dan  of  om in te stellen. Druk op 
of  om Tkst. Regio te markeren. Selecteer
Het onderstaande bericht verschijnt op het
scherm:
Controleer antenneaansluiting. Wilt u beginnen
met automatisch zoeken? Uw vorige...
Ja
een regio door gebruik van  of . Bij het
beindigen, druk op OK om door te gaan: Druk
op TV DTV om te annuleren.
Nee
Markeer “Ja” of “Neen” met de  of  toetsen
en druk op OK om te selecteren.
Indien “Ja” geselecteerd wordt, start de Automatische zoekopdracht.
Als
u
“Neen”
selecteert,
wordt
de
Autom. Programmeringssysteem
Auto. afstem. uitgevoerd op
Nauwkeurig scannen...
Automatische zoekopdracht geannuleerd.
W anneer de zoekopdracht naar digitale
kanalen voltooid is¸verschijnt een bericht op
het scherm met de vraag een zoekopdracht
naar analoge kanalen te starten:
78 %
Afsluitn: TV
Aan het einde van APS, verschijnt de
programmatabel op het scherm. In de
programmatabel ziet u de nummers en
namen toegewezen aan de zenders.
Nederlands - 23 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
23
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Indien u de locaties en /of de namen van de
Nadat de fabrieksinstellingen geladen zijn,
zenders niet aanvaardt, kunt u deze wijzigen
verschijnt het “Eerste installatie” menu.
in de Programmatabel. Zie het gedeelte
Het menu dat verschijnt voor de taalselectie
“installatiemenu”.
verschijnt eerst op het scherm. Met de  of
 toetsen selecteert u de gewenste taaloptie,
Alle gevonden zenders worden opgeslagen
in een gesorteerde wijze in overeenstemming
met hun zendernummers. Het is mogelijk dat
bepaalde diensten niet verschijnen met het
correcte kanaalnummer. Dit is omdat
sommige
uitzenders
geen
druk op OK om deze te activeren.
Wanneer de taal geselecteerd is¸verschijnt
een bericht op het scherm met de vraag een
automatische zoekopdracht te starten.
kanaalnummerinformatie hebben.
Wilt u beginnen met automatisch zoeken?
Manuele zoekopdracht
Ja
In een manuele zoekopdracht wordt het
aantal multiplexen manueel ingevoerd en
uitsluitend die multiplex wordt doorzocht op
de aanwezigheid van zenders. Voor ieder
geldig kanaalnummer, signaalniveau,
signaalkwaliteit en netwerknaam worden
weergegeven onderin het scherm.
Nee
Markeer het “Ja” item met de  of  toetsen en
druk op OK om de installatie te starten.
W anneer de zoekopdracht naar digitale
kanalen voltooid is¸verschijnt een bericht op
het scherm met de vraag een zoekopdracht
naar analoge kanalen te starten:
In de manuele en automatische zoekopdracht
Wilt u zoeken naar analoge
kanalen?
worden zenders die al aanwezig zijn in de
Ja
Nee
database niet opnieuw opgeslagen om
overtollige dubbele zenders te vermijden.
First Time Installatie (eerste
installatie)
De gebruiker kan dit item toepassen om
standaardinstellingen te laden. Deze waarden
werden in de fabriek geladen in de ontvanger.
Markeer het “Ja” item met de  of  toetsen en
druk op OK om de zoekopdracht naar analoge
kanalen te starten. Het volgende menu voor
analoge kanaalzoekopdracht verschijnt op het
scherm.
Om de fabrieksinstellingen te installeren, licht
u het “First time installation” menu op en u
drukt op OK. Daarna zult u gevraagd worden
of u deze instellingen wel dan niet wenst te
wissen. . Selecteer ‘Ja’ door de OK toets in te
drukken terwijl ‘Ja’ gemarkeerd is en zal de
Weet u zeker dat u alle kanalen en instellingen
voor de eerste installatie wilt wissen?
Ja
Autom. Programmeringssysteem
Taal
Land
Reqio Txt.
bestaande kanaaltabel verwijderen.
Dutch
Netherlands
West Europe
Controleer de Antennekabel
Start: Ok
Nee
Nederlands - 24 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
24
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Afsluitn: TV
Als u op  of  drukt, selecteert u Taal. Druk op
 of  om het Land item te markeren en
gebruik dan  of  om in te stellen. Druk op 
of  om Tkst. Regio te markeren. Selecteer
een regio door gebruik van  of . Bij het
beindigen, druk op OK om door te gaan: Druk
op TV DTV om te annuleren.
Configuratie
Druk op M om het hoofdmenu weer te geven
en druk twee maal op de  toets om
Configuratie te markeren. Druk daarna op OK
om het configuratiemenu weer te geven. Druk
op de M toets om het menu te verlaten.
Hoofdmenu
Favoriete modus (Favourite Mode)
Deze functie schakelt de favoritie kanaallijst
modus in of uit.
Gebruik de  of  toetsen om de Favoriete
modus in te stellen op “Lijst1, Lijst2, Lijst3,
..., Lijst5 of Uit”.
Als u “Off” selecteert, schakelt u de favoriete
kanaallijst modus uit.
Als de “Favoriete Modus” ingesteld is op het
selecteren van een kanaallijst nummer kunt
u in de normale bewerkingsmodus op de P +
en P - drukken om doorheen de kanalen te
navigeren die vooraf gedefinieerd werden als
favorieten in de geselecteerde kanaallijst.
Kanaallijst
Kanaallijst
In the Configuration Menu, hIn het
Installatie
configuratiemenu markeert u het Kanaallijst
item door op de  of  toetsen te drukken.
Configuratie
Timers
Gebruik de  of  toetsen om de Kanaallijst in
TV-config.
te stellen op “Enkel TV , “enkel Radio.
Gemeenschappelijke interface
Deze functie schakelt de navigatie uitsluitend
De verschillende configuratiefuncties worden
weergegeven in een lijst, samen met een
in voor het geselecteerde kanaallijst type.
Als “Enkel radio” ingesteld is, kunt u door-
kwart scherm van het huidig geselecteerde
kanaal. U kunt een functie selecteren door de
heen de radio kanalen bladeren in de kanaal-
overeenstemmende menulijn te markeren
met de  of  toetsen. Het configuratiemenu
Taalinstellingen (Language)
zal er als volgt uitzien:
Kanaallijst
In het Configuratiemenu markeert u het
Taalinstelling item door op de  of  toetsen
te drukken.Druk op OK en het Taalinstellingen
Configuratie
Favorietenmode
lijst met de P + of P - toetsen.
sub-menu zal op het scherm weergegeven
Uit
Alleen TV
worden.
Taalinstellingen
Kinderslotinstellingen
Tijdsinstellingen
Ontvanger upgraden
V.0.7 (EU)
4
Arte
Land : Duitsland
Favorietenmode wijzigen OK Mode selecteren
MENU
Afsluitn
Systeemtaal
Geluidstaal
Nederlands
Nederlands
Ondertitelingstaal
i
Meer
Druk op
Uit
 of  om het menu item te
selecteren dat u wilt aanpassen.
Nederlands - 25 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
25
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Systeem taal
Ouderlijke instellingen. Een dialoogvenster
Systeemtaal bepaalt de menutaal op het
voor de vergrendelingscode
weergegeven.
scherm
wordt
Blokkeringscode invoeren
G ebruik  of  om Systeemtaalinstellingen in
te stellen.
Audio taal
Er bestaat slechts één code die aanvankelijk
Digitale aardse televisiekanalen kunnen
gelijktijdige soundtracks uitgezonden worden
op “0000” is ingesteld. Voer een sleutelcode
in. Indien de verkeerde Sleutelcode wordt
in meer dan een taal. Deze functie selecteert
welke taal soundtrack u wilt horen wanneer u
ingevoerd, wordt het volgende bericht op het
scherm weergegeven en de TV keert naar het
naar een kanaal overschakelt dat in meerdere
soundtracks uitzendt.
vorige menu terug.
Druk op de  of  toetsen om doorheen de
taaloptie te bladeren.
Taal van de ondertitels
Digitale aardse televisie kanalen kunnen
Indien de code correct wordt ingevoerd,
verschijnt het menu van de Ouderlijke
instellingen, inclusief de volgende items:
uitzenden met ondertitels op het scherm voor
hardhorenden. Deze functie selecteert de
Kinderslot
Menu blokkeren
gewenste ondertiteling taal en schakelt de
automatische weergave van ondertitels in van
Age 5
Installation
Blokkeringscode instellen
 of  om het menu item te
zodra ondertitelinforamtie uitgezonden wordt.
Druk op
Druk op de  of  toetsen om doorheen “Uit”
en taalopties te bladeren.
selecteren dat u wilt aanpassen.
Ouderlijke instellingen
Gebruik
of
toetsen


volwassenvergrendeling in te stellen.
Sommige kanalen zenden programma’s uit
waarvan u niet wilt dat de jongere leden van
Volwassenen vergrendeling
om
Menuvergrendeling
uw familie ze kunnen zien. Ieder kanaal kan
‘vergrendeld’ worden zodat het niet
Hier kunt u de vergrendeling instellen/
opnieuw instellen voor het Hoofdmenu, of het
geselecteerd kan worden voor weergave
zonder eerst een pincode van vier cijfers in te
Installatiemenu om de toegang te beperken.
Als de menuvergrendeling uitgeschakeld is,
voeren. Zo kan ieder kanaal dat niet geschikt
is voor jongere kijkers verboden kan worden.
is er een vrije toegang tot het menusysteem.
Uit:: Alle menu’s zijn niet vergrendeld.
Deze functie schakelt het menu beveiliging-
Hoofdmenu: Het hoofdmenu is uitsluitend
systeem in of uit en maakt het mogelijk de
toegankelijk met de correcte sleutelcode. De
gebruiker kan dus geen zenders toevoegen,
pincode te wijzigen.
Gebruik de  of  toetsen om de ouderlijke
instellingen te markeren. Druk op OK om
toegang te krijgen tot het menu van de
verwijderen, verplaatsen en geen timers instellen.
Installatie : Het installatiemenu is vergrendeld
en de gebruiker kan geen kanalen toevoegen.
Nederlands - 26 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
26
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Wijzigingen worden bijgewerkt wanneer het
Configuratiemenu verlaten wordt.
Configuratie
Favorietenmode
De sleutelcode instellen
Uit
Kanaallijst
Alleen TV
Taalinstellingen
In dit menu kunt u ook de sleutelcode instellen
en de ouderlijke instellingen modus instellen/
wijzigen.
Kinderslotinstellingen
Tijdsinstellingen
Ontvanger upgraden
V.0.7 (EU)
4
Land
Arte
Duitsland
Tijd Instellingen
In het Configuratiemenu markeert u het
Tijdinstelling item door op de  of  toetsen te
drukken. Druk op OK en het Tijdinstellingen submenu zal op het scherm weergegeven worden.
i
OK Upgrade zoeken
Meer
In het configuratiemenu markeert u het
“Ontvanger upgrade” item met de  of  toetsen
en druk op “OK” om de upgrade te starten. Het
Huidig tijdstip
Tijdzone instelling
Tijdzone
14:26
onderstaande menu verschijnt op het scherm.
Auto
Software upgraden
GMT +0
Gebruik  of  om Tijdzone instelling te
markeren. Tijdzone Instelling wordt ingesteld
door gebruik van  of . Het kan AUTO of
MANUEEL ingesteld worden Wanneer AUTO
geslecteerd is, zullen Huidige Tijd en Tijdzone
opties niet beschikbaar zijn om ingesteld te
worden.
Indien MANUELE optie als Tijdzone Instelling
is geselecteerd, kan de Tijdzone veranderd
worden:
• Door op  of  te drukken, selecteert u
Tijdzone. Gebruik  of  om de Tijdzone tussen
GMT-12 of GMT+12 te veranderen. De Huidige
tijd bovenaan de menulijst zal dan veranderen
Zoeken naar upgrade. Een moment wachten
a.u.b. of MENU indrukken om te annuleren.
Voortgang zoeken:
Aan het einde van de zoekopdracht, verschijnt
het bericht “Zoeken naar upgrade voltooid.
Geen nieuwe software gevonden” verschijnt
op het scherm indien geen software
gevonden werd.
Timers
Open het Hoofdmenu door op de M toets te
drukken. Markeer de Timers lijn door op  of
 te drukken en druk op OK om het
Timermenu weer te geven.
Hoofdmenu
naargelang de geselecteerde Tijzone.
Kanaallijst
Ontvanger upgrade
Installatie
De upgrade van de IDTV kan uitgevoerd
worden via het configuratiemenu, ingevoerd
Configuratie
Timers
in het hoofdmenu. Selecteer Ontvanger
Upgrade door op de  of  toets te drukken.
TV-config.
Gemeenschappelijke interface
Tot vijf afzonderlijke timergebeurtenissen
kunnen ingesteld worden en elk wordt
Nederlands - 27 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
27
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
weergeven in het Programma Timers
• De frequentiemodus bepaalt hoe vaak de
scherm,
het
vermeldt
het
gebeurtenissennummer, het geslecteerde
ontvanger deze gebeurtenis bewerkt en
wordt ingesteld met de  of  toetsen op
kanaal, de begintijd, eindtijd, datum en de
modus – of de gebeurtenis actief is( en zal
Eenmalig, Dagelijks, of Wekelijks.
Hint
Indien een ongeldig nummer
ingevoerd werd voor het begin- of
eindtijdstip of voor de datum
verschijnt het bericht “Ingevoerd
tijdstip is ongeldig” op het het menu.
worden opgevolgd) of niet.
Zendertimers
Geen kanaalnaam
Start
Einde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
21:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
ITV 1
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
Datum
12/05/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
Mode
Geactiveerd
Gedeactiveerd
Gedeactiveerd
Gedeactiveerd
Gedeactiveerd
Gedeactiveerd
TV Set-up
U kunt dit item gebruiken om de TV functies
10:42
weer te geven.
04/07/2005
Verplaatsen/wijzigen
MENU
Afsluiten
OK
Bewerken timer
i Meer
• Om een gebeurtenis in te stellen, markeer
zijn modustoets door op  of  te drukken
en druk op OK om het Timervenster weer te
geven.
U
krijgt
toegang
tot
de
TV
set-up
menusysteem via het hoofdmenu. Druk op M
om het hoofdmenu weer te geven en gebruik
 of  om “TV Set-up” te markeren. Druk op
de OK toets om het TV set-up menu weer te
geven.
Type:
Naam:
Start:
Einde:
Datum:
Mode:
TV
3. ITV
00:00
00:00
03/06/2005
1 keer
Hoofdmenu
Kanaallijst
Installatie
Configuratie
• Hier, kunnen de zes instellingen bestaande
uit kanaaltype, kanaalnaam, begintijdstip,
Timers
eindtijdstip, datum en frequentiemodus
ingesteld worden. U kunt vrij bewegen
tussen iedere instelling met de  of 
toetsen.
TV-config.
Gemeenschappelijke interface
Gedetailleerde informatie voor alle menuitems kunt u terugvinden in het “Analoge TV
• Het kanaaltype wordt ingesteld met de  of 
toetsen.
Menusysteem” gedeelte.
Hierdoor is het mogelijk de kanalen met het
Algemene Interface
geselecteerde type weer te geven.
• De kanaalnaam wordt ingesteld met de  of
 toetsen om het kanaal weer te geven dat
Druk op M om het hoofdmenu weer te geven
en gebruik  of  om “Algemene interface”
te markeren en druk op OK.
het programma uitzendt.
• Het starttijdstip, eindtijdstip en de datum
worden ingesteld met de numerieke toetsen
op de afstandsbediening in 24-uur vorm.
Nederlands - 28 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
28
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
• Bepaalde CAM’s kunnen de volgende set-
Hoofdmenu
up vereisen. Stel de CAM in door het IDTV
menu in te voeren, de Algemene interface
Kanaallijst
Configuratie
en door op OK te drukken. (Het CAM set up
menu wordt,i ndien niet noodzakelijk, niet
Timers
weergegeven.)
Installatie
• Om de weergave contractinformatie weer te
geven:
TV-config.
Gemeenschappelijke interface
U moet zich abonneren op een betaal-TV
kanaal om de betalende kanalen van de
Digitale aardse uitzending weer te geven.
Vraag de Conditional Access Module (CAM)
aan en de weergavekaart door zich te abonneren bij een betaal-TV bedrijf. Voer deze daarna in de Televisie aan de hand van volgende
procedure in.
• Ga naar IDTV; druk op M en markeer
Algemene Interface en druk op de OK toets.
• Indien geen module ingevoerd is, verschijnt
“Geen Algemene interface module
gedetecteerd” op het scherm.
• Voor details over de instellingen raadpleegt
u de handleiding van de module.
OPMERKING: Verwijder of Voeg de CI module
• Schakel de TV uit en trek de stekker uit.
enkel in wanneer de TV in STANDBY modus of UITGESCHAKELD is.
• Voer CAM in, daarna de weergavekaart in de
sleuf in het terminaldeksel aan de linkerzijde
van de TV (vooraanzicht).
• De CAM moet correct ingevoerd worden. Ze
kan niet omgekeerd ingevoerd worden. De
CAM of de TV terminal kunnen beschadigd
worden als CAM met te veel kracht ingevoerd
worden.
• Sluit de TV aan op het elektrisch netwerk,
schakel het toestel aan en wacht even tot de
kaart geactiveerd wordt.
Nederlands - 29 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
29
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Analoog TV Menu Map
FUNCTIES
GELUID
Stereo
Aan
Uit
Sleep Timer
Taal
Kinderslot
Menu Kleur
Fav. Modus
Uit
Dutch
Uit
Grijs
Uit
Afsluiten : TV
Terug: Menu
Afsluiten: TV
Volume
Balans
Geluidsmode
AVL
Effect
Terug : Menu
0
Installatie
BEELD
Modus Beeld
Helderheid
Contrast
Kleur
Scherpte
Terug: Menu
Helder
Afsluiten: TV
Programmeren
A.P.S.
Regio Txt.
Programma
Oost-Europa
Terug: Menu
Afsluiten: TV
GELUIDSMENU
BEELDMENU
-Volume
-Balans
-Geluidsmodus
-AVL
-Effect
-Equalizer
-Modus
-HP Volume
-Opslaan
-Beeldmodus
-Helderheid
-Contrast
-Kleur
-Scherpte
-Kleurtemp
-Kamerbelichting
-Beeld zoomen
-Opslaan
FUNCTIEMENU
INSTALLATIEMENU
-Programmeren
-Programma
-Band
-Kanaal
-Standaard
-Kleursysteem
-Zoeken
- VCR Modus
-Decoder
-Opslaan
-APS
-Auto programmeersysteem
- Txt. Regio
-Programmatabel
-Sleep Timer
- Taal
- Kinderslot
- Menu Kleur
-Favoriete Modus
Een menukaart wordt hierboven weergegeven. Voor informatie over de items kunt u de
relevante verklaringen raadplegen in het “MENUSYSTEEM”.
Nederlands - 30 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
30
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Navigeren in het Analoge TV
Menu Systeem
Analoog TV menusysteem
Geluidsmenu (Sound Menu)
Voor navigatie
GELUID
M
Uw keuzes
bevestigen.
SELECT
Volume
Om menu opties
weer te geven
Balans
Geluidsmode
AVL
Effect
0
Stereo
Aan
Uit
Terug : Menu
INFO
Afsluiten : TV
OK
• Druk op M om het menu weer te geven.
• Druk
Druk
of
om een icoon te selecteren.
of OK voor meer opties.
• Gebruik de
of
Volume
toetsen om te markeren.
toets om de instellingen te
Als u het geluidsmenu (sound menu)
betreedt,
is het volume de eerste
veranderen Druk op OK om als standaard in
te stellen.
geselecteerde optie. Druk op de  /  toets
om het volumeniveau te wijzigen.
• Druk op
of
• Om het menu te verlaten of terug te keren
van het sub-menu scherm drukt u op de M
toets.
Balans (Balance)
Deze instelling wordt gebruikt om de linkse of
rechtse luidspreker meer te benadrukken.
NB: Deze verklaringen zijn geldig voor
navigatie doorheen het volledige
menusysteem. Om opties te selecteren
die hieronder verklaard worden,
verwijzen wij naar “Navigeren in het
Analoge TV menusysteem”.
of
drukt, selecteert u Balans
Als u op
(Balance). Druk op de  /  toets om het
balansniveau te wijzigen. Het balansniveau
(balance level) kan aangepast worden tussen
-32 en +32.
Geluidsmodus (Sound Modus)
Als u op
of
drukt, selecteert u
Geluidsmodus (Sound Mode). Met de  / 
toets kunt de MONO, STEREO, DUAL-I of
DUAL-II modus selecteren, uitsluitend als de
geselecteerde zender deze modus ook
ondersteunt.
AVL
De
Automatische
Volumebegrenzing
(Automatic Volume Limiting) (AVL) functie past
het geluid aan om een vast uitvoerniveau
tussen programma’s te krijgen (Bijvoorbeeld,
het volumeniveau van reclame is geneigd
luider te zijn dan dat van programma’s).
Nederlands - 31 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
31
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Druk
of
om AVL
VL te selecteren. Druk op de
Beeldmenu (Picture Menu)
 /  toets om de AVL functie Aan of Uit te
BEELD
schakelen.
Modus Beeld
Helderheid
Contrast
Kleur
Scherpte
Effect
Wanneer u een mono uitzending bekijkt, stel
Terug: Menu
Effect in om een beter geluidseffect, dat meer
stereoachtig is, te verkrijgen.
Helder
Afsluiten: TV
Als het huidige geluidssysteem in Stereo
staat, zalhet inschakelen van dit effect het
Beeldmodus (Picture Mode)
geluid een m eerruim telijk effectgeven.
Druk op of om Effect te selecteren. Druk
op de  /  toets om Effect Aan of Uit te
Voor uw weergavevereisten kan u de verwante
schakelen.
Als u op of drukt, selecteert u Beeldmodus
(Picture Mode). Met de
of toets kunt u één
Equalizer
Druk op de
of
toets om Equalizer te
selecteren. Druk op de  /  toets om de
Equalizer instelling te wijzigen. In het
modus optie instellen.
van de volgende opties selecteren: Helder,
Standaard, Zacht en Manueel (Bright,
Standard, Soft en Manual.)
equalizer menu, kan de modus gewijzigd
worden in Vlak, Speech, Muziek, Persoonlijk
Helderheid/Contrast/Kleur/Scherpte/
Tint
en Jazz (Flat, Speech, Music, Personal en
Druk op de
Jazz) Selecteer de gewenste frequentie met
de
/
toets en verhoog of verlaag de
optie te markeren. Gebruik de  /  toetsen
om het niveau in te stellen.
frequentietoename met de  /  toets.
Hint: Tint (Kleurschakering)
(Hue) wordt
weergegeven in het beeldmenu als de TV een
NTSC signaal onTVangt.
Opmerking: De equalizer menu instellingen kunnen
uitsluitend gewijzigd worden wanneer de modus
op Persoonlijk (Personal) staat.
HP Volume
of
toetsen om de gewenste
Kleurtemp (Colour Temp)
Om koptelefoon volumeniveau te wijzigen, druk
Als u op of drukt, selecteert u Kleurtemp
( Colour Temp). Met de  /  toets kunt u één
of toets
om HP Volume te selecteren.
Druk op de  /  toets om het volumeniveau te
van de volgende opties selecteren: Normaal,
Warm en Koel. (Cool, Normal en warm)
wijzigen.
NB:
Opslaan (Store)
Selecteer Opslaan (Store) door op de  / 
toets te drukken. Druk op  of OK om de
instellingen op te slaan. “Opgeslagen”
(Stored) zal op het scherm verschijnen.
• De koel (Cool) optie instellen geeft witte
kleuren een blauwe accentuering.
• De Warm (Warm) optie instellen geeft witte
kleuren een rode accentuering.
• Voor normale kleuren,, selecteer Normale
(Normal) optie.
Nederlands - 32 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
32
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Kamerverlichting (Room Lighting)
Als de Sleeptimer geactiveerd wordt, scha-
Selecteer Kamerverlichting (Room Lighting)
door op de / toets te drukken. Druk op de
kelt de TV automatisch over op de stand-by
/ toets om Kamerverlichting (Room Lighting)
als Normaal, Helder of Film (Normal, Bright of
tijdsduur.
Movie)in te stellen.
modus op het einde van de geselecteerde
Taal (Language)
Als u op
Beeld Zoom (Picture Zoom)
Beeld zoom (Picture zoom) instelling stelt u in
staat om de breedte-lengte verhouding van de
uitzending in te stellen.
de / toets te drukken. Gebruik / toetsen
om de Beeld zoom naar Auto, 4:3, 16:9,
Cinema of Ondertitel (Auto, 4:3, 16:9, Cinema
of Subtitle) te veranderen.
Opslaan (Store)
Selecteer Opslaan (Store) door op de
/
toets te drukken. Druk op  of OK om de
instellingen op te slaan. “Opgeslagen”
(Stored) zal op het scherm verschijnen.
Functiemenu (Features Menu)
drukt, selecteert u Taal
(Language). Gebruik de  /  toetsen om de
taal te selecteren.
Kinderslot (Child Lock)
Druk op de
Selecteer Beeld zoom (Picture Zoom) door op
of
of
toets om kinderslot (Child
Lock) te selecteren.
Druk op de  /  toets om de Kinderslot (Child
Lock) functie Aan of Uit te schakelen. Als aan
geselecteerd is, kan de TV enkel bediend
worden via de afstandsbediening. In dat geval
werken de toetsen van het configuratiepaneel
niet (behalve de Stand-by toets).
Als één van deze toetsen ingedrukt wordt, verschijnt de boodschap “Kinderslot aan” op
het scherm als het menuscherm niet
zichtbaar is.
Menukleur (Menu Colour)
Druk op de
Sleep Timer
Taal
Kinderslot
Menu Kleur
Fav. Modus
Terug: Menu
of
toets om Menu kleur (Menu
Colour) te selecteren.
FUNCTIE
Uit
Dutch
Uit
Grijs
Uit
Afsluitn
e : TV
Gebruik de  /  toets om de menu
achtergrond te wijzigen in Transparant of
Grijs.
Favoriete modus (Favourite Mode)
Sleep Timer
Als u op
of
drukt, selecteert u Sleep
Timer. Gebruik de  /  toetsen om de
Sleeptimer in te stellen.
De timer kan tussen Uit en 120 minuten
geprogrammeerd worden in stappen van 10
Als u op
of drukt, selecteert u Favoriete
modus (Favourite Mode).
Gebruik de 
/  toets
om Favoriete modus
Aan of Uit te schakel (Raadpleeg het gedeelte “Programmatabel” voor details)
minuten.
Nederlands - 33 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
33
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Kanaal (Channel)
Installatiemenu (Install Menu)
Selecteer kanaal (Channel) door op de
/
toets te drukken. Het Kanaal kan gewijzigd
worden met de / toets of de cijfertoetsen.
Standaard
Selcteer Standaard door op de / toets te
drukken. Gebruik de
/
toets om de
standaard te veranderen naar B/G, D/K, I of L/L’.
Installatie
Programmeren
A.P.S.
Regio Txt.
Programma
Terug: Menu
Kleursysteem (Colour System)
Oost-Europa
Afsluiten: TV
Programmeren (Programming)
Selecteer Programmeren (Programming)
door op de
/
toets te drukken. Druk
vervolgens op om het menu programmeren
(Programming menu) weer te geven:
Selecteer Kleursysteem (Colour System)
door op de / toets te drukken. Druk op de 
/  toets om het kleursysteem te wijzigen in
PAL, SECAM of AUTO
Zoeken (Search)
Selecteer Zoeken (Search) door op de /
toets te drukken. Druk op  /  toets om de
zoekopdracht te starten. De zoekopdracht
stopt wanneer er een signaal gevonden is.
Opmerking: Als u toets met stappen van één indrukt,
zal er 0.25 Mhz voortbewogen worden. Als u
de toets helemaal indrukt, zal er automatisch
voortbewogen worden. Om de zoekopdracht
op een bepaald ogenblik te stoppen, drukt u
op de / toets.
VCR Modus (VCR Mode)
Programmeren
Programma
Frequentie
Kanaal
Standaard
Kleursysteem
Terug: Menu
4
S
30
BG
PAL
Afsluiten: TV
Selecteer Programma ( Programme) door op
/
toets te drukken.
/
Druk op de
toets om het kanaalnummer
te selecteren. U kunt ook een nummer
invoeren met de cijfertoetsen op de
afstandsbediening. Er is ruimte voor 100
zenders tussen 0 en 99.
Band
Band kan geselecteerd worden als C of S.
Druk op
/
om de VCR Modus (VCR Mode) Aan of Uit te
schakelen.
Hint: Als u een DVD wilt bekijken moet u dit
Programma (Programme)
de
Selecteer VCR Modus (VCR Mode) door op de
/ toets te drukken. Druk op de  /  toetsen
om de Band te selecteren.
item op “uit” schakelen.
Decoder
U kunt deze modus gebruiken om een decoder aan te
sluiten op de TV.
Selecteer Decoder door op de
/
toets te
drukken. Druk opnieuw op  /  toets om het
AAN/UIT te schakelen.
Als u de Decoderinstelling uitschakelt, wordt
het geluid van de EXT-1 output gedempt. In dit
geval is de EXT-1 output niet beschikbaar om
video weer te geven. Als deze functie
ingeschakeld is, wordt de EXT-1 output de
Nederlands - 34 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
34
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
geselecteerde videosignaalbron. Iedere
decoder kan aangesloten worden op EXT-1
om de gewenste videosignalen te decoderen.
Hint: De decoder instelling moet afzonderlijk
opgeslagen worden voor ieder programma.
Opslaan (Store)
Selecteer Opslaan (Store) door op de  / 
toets te drukken. Druk op  of OK om de
Autom. Programmeringssysteem
Auto. afstem. uitgevoerd op
Nauwkeurig scannen...
78 %
instellingen op te slaan. “Opgeslagen”
(Stored) zal op het scherm verschijnen.
Afsluite n: TV
A.P.S.
Selecteer A.P.S door op de  /  toets te
drukken. Druk op de  toets om toegang te
krijgen tot het A.P.S.-submenu.
Als u op de
TV
DTV
toets drukt, stopt de A.P.S.-
functie en de programmatabel verschijnt op
het scherm.
Als u wacht tot het einde van de A.P.S., wordt
de Programmatabel weergegeven op het
scherm met een lijst van de programma’s die
gevonden en gelokaliseerd werden.
Teletekstregio (Teletext Region)
Autom. Programmeringssysteem
Land
Netherlands
Alle zenders
poistetaan
Start : Ok
Terug : Menu
Afsluiten: TV
A.P.S. Land (Country)
Druk op de
/
toets om uw land in te stellen.
Indien u de A.P.S.- functie wilt verlaten, drukt u
op de TV DTV toets. Om terug te keren, drukt u
op M.
Als u op de OK toets drukt om A.P.S. te starten,
worden alle zenders gewist en het volgende
scherm verschijnt.
Selecteer Txt. regio door op de  /  toets te
drukken. Selecteer door gebruik van de  / 
toetsen uw teletekstregio. U kunt een selectie
maken uit vijf opties : West-Europa, OostEuropa, Turks/Grieks, Cyrillisch en Arabisch/
Hebreeuws (West Europe, East Europe,
Turk/Gre, Cyrillic and Arabic/Hebrew).
Installatiemenu in AV modi
Het onderstaande scherm verschijnt in het
installatiemenu:
Installatie
Programmeren
Regio Txt.
Terug: Menu
West Europe
Afsluitn: TV
Programmeren (Programming)
Selecteer Programmeren (Programming)
door op de  /  toets te drukken. Als u op de
toets drukt, verschijnt het menu
programmeren op het scherm.
Nederlands - 35 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
35
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Programmeren
Kleursysteem
VCR Stand
Opslaan
PAL
Uit
Terug: Menu
Afsluiten: TV
Kleursysteem (Colour System)
Selecteer Kleursysteem (Colour System)
door op de  /  toets te drukken. Druk op de
/
toets om het kleursysteem te wijzigen
in PAL, SECAM of AUTO
Programmatabel (Program Table)
P01
Programma
De eerste letter van de geselecteerde naam
begint te knipperen. Druk op de  /  toets
om die letter te wijzigen en op de  /  toets
om de andere letters te selecteren. Met de
GELE toets kunt u de naam opslaan.
Verplaatsen (Move)
Selecteer de zender die u wilt invoegen door
gebruik van de navigatietoetsen. Druk op de
GROENE toets.. Verplaats het geselecteerde
programma naar de gewenste locatie met de
navigatietoetsen en druk nogmaals op de
GROENE toets.
Wissen (Delete)
P01 BBC 1
P02 C 04
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
Om een programma te verwijderen, drukt u
op de RODE toets. Als u opnieuw op de RODE
toets drukt, kunt u het geselecteerde
programma verwijderen uit de lijst en de
programma’s verschuiven met één locatie.
APS (Automatisch Programmeersysteem)
(Auto Programming System)
Als u op de BLAUWE toets drukt voor A.P.S.
Wissen
Naam
verschijnt
Bewegen
A.P.S
het
menu
van
het
programmeringsysteem
Auto
(Auto
Programming System) op het scherm.
Afsluiten: TV
De Programmatabel inventariseert de
kanalen die in het geheugen opgeslagen zijn.
Als u de cursor in de vier richtingen verplaatst,
kunt u 20 programma’s bereiken in dezelfde
pagina. Door op de navigatietoetsen te
drukken kunt u naar boven of onderen
schuiven om alle programma’s te zien terwijl
u in Tv-modus bent. Als de cursor geactiveerd
wordt, gebeurt de programmaselectie
automatisch.
Naam
U kunt de naam van een zender wijzigen door
Favoriete modus (Favourite Mode)
U kunt verschillende kanalen instellen als
favorieten zodat enkel de favoriet kanalen
genavigeerd worden. Om een favoriet in te
stellen, gebruikt u de navigatietoetsen om een
zender te selecteren en daarna drukt u op het
item. De zender die als favoriet
geselecteerd wordt, verschijnt in de
zendertabel met een favorieten pictogram
(
) naast de zendernaam. Om een favoriet
te verwijderen, voert u dezelfde bewerking uit.
Druk op M om te verlaten.
de gewenste zender te selecteren en op de
GELE toets te drukken.
Nederlands - 36 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
36
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Programma vergrendeling (Program Lock)
menu Programma vergrendelen verschijnt op
het scherm wanneer u de Pincode invoert:
Programmaslot
Voer pincode in
Pincode Wijzigen
Terug: Menu
Programmaslot
Nieuwe pincode
Afsluiten: TV
Wanneer u een zender vergrendelt, krijgt u slechts
toegang tot de zender via een wachtwoord. Om
Terug: Menu
Afsluiten : TV
een kanaal te vergrendelen moet u het
Programmavergrendeling wachtwoord kennen
Het Menu Programma vergrendelen ver-
(standaardwaarde is 0000 en dit kan uitsluitend
gewijzigd
worden
in
het
menu
van de nieuwe PIN.
Programmavergrendeling (Program Lock) ).
PIN invoeren (Enter PIN)
Selecteer de zender die u wilt vergrendelen
door deze te markeren en op de
toets te
toets wordt ingedrukt,
drukken. Wanneer de
zal het menu Programmavergrendeling
schijnt op het scherm kort na de identificatie
Hint:: Als u uw Programma vergrendelen wachtwoord
vergeet, kunt u de programma vergrendeling
uitschakelen met de code 7910 en u kunt een
nieuw wachtwoord instellen voor gebruik in de
toekomst. Bewaar deze code dan ook op een
veilige plaats voor raadpleging in de toekomst.
PC modus Menu Systeem (PC
Mode Menu System)
(Program Lock) op het scherm worden
weergegeven. Na invoering van de pincode,
Raadpleeg het gedeelte “De LCD-Tv aan een
zal het kanaal vergrendeld worden. Het
pictogram programmavergrendelen verschijnt
stel aan te sluiten.
naast de zendernaam. Als de vergrendelde
zender geselecteerd wordt met de P+ of Ptoetsen, verschijnt de volgende waarschuwing:
Program is Locked
U zou dit programma kunnen openmaken
Via het slotmenu
PC aansluiten” om een PC aan het Tv-toeOm naar PC-bron te schakelen, druk op de
AV
toets van uw afstandsbediening en
selecteer PC-input.
Merk op dat PC-modus menuinstellingen enkel beschikbaar zijn wanneer de Tv in PCbron is.
Geluidsmenu (Sound Menu)
PIN wijzigen (Change PIN)
De items in dit menu worden beschreven in
Selecteer PIN Wijzigen (Change PIN) door op
de / toets te drukken. Gebruik de toets
het gedeelte “Menu Geluid” (“Sound Menu”)
s
om de Pincode te wijzigen. Als u op de toets
drukt, verschijnt het volgende bericht op het
“Menu System”).
scherm.
Functiemenu (Feature Menu)
Functie menu instellingen zijn identiek aan de
instellingen die uitgelegd zijn in het gedeelte
Programmaslot
Oude pincode
Terug: Menu
uitgelegd in het gedeelte “Menu Systeem” (
“Functiemenu” (“Feature Menu”) in het
gedeelte “Systeemmenu” (“Menu System” ).
Afsluiten : TV
Voer de oude Pincode in met de numerieke
toetsen en voor daarna uw Pincode in. Het
PC Beeldmenu (PC Picture Menu)
Selecteer PC beeldmenu (PC Picture menu)
door op de  /  toets te drukken en
Nederlands - 37 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
37
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
vervolgens op de
toets te drukken. Het PC
Pixelfrequentie (Clock)
beeldmenu (PC Picture menu) verschijnt op
het scherm. Contrast, Helderheid en
Pixelfreq. afstellingen voeren corrigeren de
Kleurtemperatuur (Brightness, Contrast en
Colour Temperature) aanpassingen in dit
banden in presentaties met een hoog aantal
menu zijn identiek aan de aanpassingen
bepaald in het Tv-beeldmenu in
tekst in kleinere lettertypen.
“MENUSYSTEEM” (Menu System).
storingen die zich voordoen als verticale
pixels zoals spreadsheets of paragragen of
Selcteer Pixelfreq (Clock). door op de
/
Geometrie menu (Geometry Menu)
toets te drukken. Druk de  /  toets in om de
waarde aan te passen.
Selecteer het vierde icoon door op de  / 
toets en vervolgens op de toets te drukken.
Fase (Phase)
Het menu Geometrie (Geometry menu)
verschijnt op het scherm.
scanfrequentie die u instelt op het TV toestel
kan een onzuiver beeld op het scherm
Afhankelijk
van
de
resolutie
en
de
verschijnen. In een dergelijk geval kunt u dit
item gebruiken om een zuiver beeld te
ontvangen via de proefondervindelijke
methode.
Selecteer Fase (Phase) door op de / toets
te drukken. Druk de  /  toets in om de
GEOMETRIE
waarde aan te passen.
Hor. Positie
Vert-Positie
Klok
Fase
Auto-Afstelling
Terug: Menu
Auto Aanpassing (Auto Adjustment)
Afsluiten: TV
Als u het beeld horizontaal of verticaal naar
een ongewenste positie verschuift, kunt u met
H (Horizontale) Positie (H (Horizontal)
Position)
Dit item verschuift het beeld horizontaal naar
de rechter of linkerzijde van het scherm.
Selecteer H.positie ( H. Position) door op de
/ toets te drukken Druk de  /  toets in
om de waarde aan te passen.
V (Verticale) positie (V (Vertical) Position)
Dit item verschuift het beeld verticaal naar de
boven of onderzijde van het scherm.
Selecteer V.positie ( V. Position) door op de
/ toets te drukken Druk de  /  toets in om
de waarde aan te passen.
deze functie het beeld opnieuw correct
positioneren.
Selecteer Auto Aanpassingen met de
Waarschuwing: De automatische positie afstelling
wordt aanbevolen met het beeld op het
volledige scherm voor een correcte
afstelling.
TV-informatie weergeven
Programmanummer, Programmanaam, Geluidindicator en Zoommodus informatie verschijnt in de rechter bovenhoek van het
scherm wanneer een nieuw programma
ingevoerd worden of de
wordt.
Nederlands - 38 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
38
SVHS)+.P65
/
toetsen. Druk op  of de OK toets.
27.09.2007, 16:41
toets ingedrukt
Dempfunctie
Druk op de
toets om geluid uit te
schakelen. De dempindicator verschijnt aan
16:9
de bovenzijde van het scherm.
Hierdoor worden de rechter- en linkerzijden
Om de functie geluiddempen te annuleren,
bestaan er twee alternatieven: u kunt op
van een normale afbeelding (4:3 breedtelengteverhouding) gelijkmatig uitgestrekt om
het volledige brede TV scherm te vullen.
drukken of u kunt het volumeniveau verhogen.
Persoonlijke voorkeur
Als u PP toets indrukt, kunt u de vorige
instellingen gebruiken die u voordien hebt
opgeslagen.
Zoom Modi
U kan de lengte-breedte verhouding van de
Tv veranderen om het beeld in verschillende
zoommodi te bekijken.
Druk op de
/BREED
toets om rechtstreeks
de zoommodus te veranderen. Beschikbare
zoommodi worden onderaan weergegeven:
• Voor 16:9 breedte-lengteverhouding
afbeeldingen die in een normale afbeelding
(4:3 breedte-lengteverhouding) zijn
samengedrukt, gebruikt u de 16:9 modus
om de afbeelding te herstellen naar de
oorspronkelijke vorm.
Cinema
Hiermee zoomt u in op de brede afbeelding
(16:9 breedte-lengteverhouding) naar het
volle scherm.
Auto
Als een WSS (Wide Screen Signalling) signaal, dat de breedtehoogte-verhouding van
het beeld weergeeft, inbegrepen is in het
uitzendsignaal of het signaal van een extern
apparaat, wijzigt de TV de ZOOM modus
automatisch volgens het WSS signaal.
Ondertiteling
Hiermee zoomt u in op de brede afbeelding
(16:9 breedte-lengteverhouding) met
ondertiteling naar het volle scherm.
• Als de AUTO modus niet correct werkt
WSS
omwille
van
een
zwakke
signaalkwaliteit of als u de ZOOM modus
wilt wijzigen, wijzigt u handmatig naar een
andere ZOOM modus.
4:3
Gebruik deze optie om een normale
afbeelding (4:3 breedte-lengteverhouding)
want dit is de oorspronkelijke afmeting.
Nederlands - 39 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
39
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Teletekst
wordt, geeft het tijdinformatie weer indien het
Het teletekstsysteem zendt informatie zoals
programma teletekstuitzending heeft.
nieuws, sport en weer naar uw TV. Merk op
P+ / P- en nummers (0-9)
dat indien het signaal onvoldoende wordt, er
Druk om een pagina selecteren.
tekstfouten kunnen voorkomen of de
NB: De meeste TV-stations gebruiken code
teletekstmodus kan verlaten worden.
100 voor hun indexpagina.
Teletext functietoetsen worden onderaan
weergegeven:
Gekleurede Toetsen
(ROOD/ GROEN/ GEEL/ BLAUW)
Teletext Aan-Uit / PAT-modus
Activeer teletekst modus indien eenmaal
Uw TV ondersteunt zowel FASTEXT en TOP
text systemen. Wanneer deze systemen
ingedrukt. Door op deze toets te drukken zal
het scherm in twee vensters gedeeld worden,
beschikbaar zijn, worden de pagina’s in
groepen of onderwerpen verdeeld.
één venster geeft teletekst weer, het andere
het huidige kanaal. Door nogmaals te drukken
Wanneer FASTEXT systeem beschikbaar is,
verlaat u de teletekstmodus.
Index
worden delen in een teletekstpagina
kleurgecodeerd en kunnen, door op de
gekleurde toetsen te drukken, geselecteerd
worden. Druk op een gekleurde toets die
Selecteert de teletekst indexpagina.
overeenstemt met uw noden.
Mix
Plaats het teletekst scherm over het programma.
Uitbreiden
Druk eenmaal in om de bovenste helft van
het scherm te vergroten. Druk opnieuw in om
Het gekleurde schrift zal verschijnen, die u
toont welke gekleurde toetsen te gebruiken
wanneer TOP text uitzending beschikbaar is.
Door op P- of P+ te drukken zal u naar de
volgende of vorige pagina gaan.
de onderste helft van de pagina te vergroten.
Druk opnieuw om terug te keren naar een
normale weergave.
Onthul
Geeft verborgen informatie weer (Bijv. oplossingen van spelletjes).
Hold
Houdt een geschikte teletekst pagina. Druk
opnieuw om te hervatten.
Subcode Pagina’s/Tijd
Selecteert subcode pagina’s, indien
beschikbaar, wanneer teletekst geactiveerd
wordt. Wanneer teletekst niet geactiveerd
Nederlands - 40 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
40
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Tips
In dat geval kunt u één van beide loskoppelen.
Behandeling van het scherm
Geen Beeld
Neem het scherm af met een licht vochtige,
Is de antenne correct aangesloten? Zijn de
zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen
stekkers stevig aangesloten op de antenne
want deze kunnen de beschermlaag van het
aansluiting? Is de antennekabel beschadigd?
TV-scherm beschadigen.
Werden de correcte stekkers gebruikt voor de
Ontkoppel
voor
uw
veiligheid
de
aansluiting op de antenne? Indien u twijfelt,
hoofdschakelaat wanneer u het toestel
neemt u contact op met de verdeler.
schoonmaakt. Hou de TV goed aan de
Geen beeld betekent dat uw TV geen
onderkant vast bij het verplaatsen.
uitzending onTVangt. Hebt u de juiste knoppen
Beeld Persistentie
van de afstandsbediening geselecteerd?
Spookbeelden kunnen voorkomen tijden de
Probeer het nog een keer.
weergave van een voortdurend beeld. Het
Geluid
voortdurend beeld van de LCD TV verdijnt na
U kunt geen geluid horen. Is het mogelijk dat
een korte tijd. Probeer de TV een poosje uit te
u het geluid hebt onderbroken door op de
schakelen.
toets te drukken
Om dit te vermijden, laat geen stilstaand beeld
Het geluid komt slechts uit één van de
gedurende langere tijd op het scherm staan.
luidsprekers. Is de balans ingesteld op één
Geen stroom
uiteinde? Raadpleeg het Geluidsmenu.
Als uw TV-systeem geen stroom heeft, kijk
Afstandsbediening
dan de voedingskabel en verbindingen naar
het stopcontact na.
u
het
verkeerde
TV
reageert
niet
meer
op
de
afstandsbediening. Misschien zijn de
batterijen leeg. In dat geval kunt u de lokale
Zwakke beeldkwaliteit
Hebt
Uw
?
TV
systeem
geselecteerd? Is uw TV toestel of antenne te
dicht bij niet-geaarde geluidsapparatuur of
neon lichten, etc. geplaatst?
toetsen nog gebruiken aan de onderzijde van
de TV.
Invoerbronnen
Indien u geen invoerbronnen kunt selecteren,
is het mogelijk dat het toestel niet is
Hoge gebouwen en Bergen kunnen dubbele
aangesloten.
beelden of spookbeelden veroorzaken. Soms
Kijk de AV-kabels en verbindingen na, indien
kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de
u trachtte een toestel aan te sluiten
oriëntering van de antenne te wijzigen.
CI Module
Is het beeld of teletekst onherkenbaar?
Indien u problemen ervaart met de CI module,
Controleer of u de correcte frequentie hebt
ingevoerd.
is het mogelijk dat de CI module niet goed
ingebracht werd. Verwijder de CI kaart en
De beeldkwaliteit kan verminderen wanneer
twee randapparaten gelijktijdig aangesloten
steek terug in.
Indien het probleem blijft voortduren, is het
zijn op de TV.
mogelijk dat uw CI module niet herkend werd.
Probeer een andere CI module in te brengen.
Nederlands - 41 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
41
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Appendix A: PC invoer normale weergavemodi
Het scherm heeft een maximum resolutie van 1360 x 768 (optioneel), een frequentiebereik
van 56-75 Hz. Onderstaande tabel is een illustratie van een aantal van de normale video
schermmodi.
Het is mogelijk dat uw Tv verschillende resoluties niet ondersteund. Ondersteunde
resolutiemodi worden onderaan weergegeven.
Indien u uw PC naar een niet-ondersteunde modus schakelt, zal er een waarschuwing OSD
op het scherm verschijnen.
R es olu tie
H o rizon taa l Ve rticaa l
1
2
3
6 40
7 20
8 00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 2 80
1 3 60
Freq u en tie (H z)
4 80
4 00
6 00
60
70
56
IBM, VGA
IBM, VGA
VESA
8 00
6 00
6 40
6 40
8 00
8 00
1 0 24
1 0 24
1 0 24
1 2 80
4 80
4 80
6 00
6 00
7 68
7 68
7 68
7 20
60
72
75
72
75
60
70
75
60
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
7 68
7 68
60
60
VESA
VESA
OPTIONEEL
Mo d us
Informatie voor gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie.
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst aan dat uw
elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun
levensduur afzonderlijk van uw huishoudelijk afval verwijderd moeten
worden. Er bestaan afzonderlijke systemen voor de recyclage in de
EU. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale
autoriteit of de verdeler waar u het product gekocht hebt.
Nederlands - 42 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
42
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
STROOMVERBRUIK (W)
Specificaties
50
TV-UITZENDING
<3 W (Standby)
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
PANEEL
KANELEN ONTVANGEN
16:10 beeld, 19” schermgrootte
VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
AFMETINGEN (mm)
HYPERBAND
AFMETINGEN (mm)
KABEL TV (S1-S20/ S21-S41)
AANTAL VOORINGESTELDE KANALEN
100
D
L
H
Gewicht (kg)
140
80
480
480
397
352
5.4
5.1
KANAAL INDICATOR
Weergave op het scherm.
RF ANTENNE INGANG
75 ohm (niet gebalanceerd)
OPERATIONEEL VOLTAGE
12V DC.
AUDIO
Duits + Nicam Stereo
GELUID UITGANG STROOM (WRMS.) (10% THD)
2x3
Nederlands - 43 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
43
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
Met voet
Zonder voet
Pin Specificaties
Signaal Invoer
PC RGB Terminal (D-sub 15-pin aansluiting)
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Invoersignaal
R
G of sync op groen
B
Geen verbinding
Geen verbinding
R.GND
G.GND
B.GND
Geen verbinding
GND
Geen verbinding
[SDA]
H.sync of H/V samengestelde sync
V.sync. [V.CLK]
[SCL]
• Wanneer er verschillende invoersignalen tegelijk
naar de monitor via een grafisch bord of dergelijke
worden ingevoerd zal de monitor automatisch de
signalen volgens onderstaande tabel selecteren.
Sync signaaltype
H/V afzonderlijke sync.
H/V samengestelde sync.
sync.op Groen *
Prioriteit
1
2
3
• Zelf in geval van de aanbevolen signalen zoals
weergegeven op de volgende pagina, kan
het voorkomen dat goede weergave niet
mogelijk is. Gebruik in dit geval H/V
afzonderlijke sync, H/V samengestelde sync.
HDMI aansluitpin specificaties
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Invoersignaal
TMDS Data2+
TMDS Data2 Schild
TMDS Data 2TMDS Data 1+
TMDS Data1 Schild
TMDS Data1TMDS Data0+
TMDS Data0 Schild
TMDS Data0TMDS Klok+
Pin
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Invoersignaal
TMDS Klok Schild
TMDS KlokCEC
Voorbehouden (numerieke controle op toestel)
SCL
SDA
DDC/CED Ground
+5V Stroom
Hot Plug Detectie
SCART aansluitpin specificaties
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Invoersignaal
AUDIO UIT (RECHTS)
AUDIO IN (RECHTS)
AUDIO UIT (LINKS/MONO)
AUDIO GND
RGB-B GND
AUDIO IN (LINKS/MONO)
RGB-B IN
AUDIO / RGB SCHAKELAAR / 16:9
RGB-G GND
Ongebruikt
RGB-G IN
Pin
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Invoersignaal
Ongebruikt
RGB-R GND
GND
RGB-R / S.VHS CHROMINANCE IN
BLANCO SIGNAAL
SAMENGESTELDE VIDEO GND
BLANCO SIGNAAL GND
SAMENGESTELDE VIDEO UIT
SAMENGESTELDE VIDEO / S.VHS HELDERHEID IN
GND / SCHILD (CHASSIS)
Nederlands - 44 Hollandaca-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
44
SVHS)+.P65
27.09.2007, 16:41
374 4876 04 - 270907
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement