Aeg-Electrolux SMART460 Handleiding

Aeg-Electrolux SMART460 Handleiding
AEG-Electrolux
smart 460/485
Bodenstaubsauger
Vacuum Cleaner
Aspirateur traîneau
Vloerstofzuiger
Aspirado de polvo
Gebrauchsanweisung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Ausstattung ....................................................................6
Zubehör ............................................................................6
Sicherheitshinweise ................................................... 6
Inbetriebnahme.............................................................7
Die besten Ergebnisse erzielen ..............................7
Wechsel des Staubbeutels........................................7
Staubbeutelwechselanzeige........................................7
Wechsel des Staubbeutels...........................................7
Staubbeutel-Sicherheitsvorrichtung ...................7
Wechsel/Reinigen der Filter....................................8
Reinigen des Motorschutzfilters ...............................8
Wechsel des Mikrofilters..............................................8
Fehlersuche und -behebung ...................................8
Features............................................................................9
Accessories ......................................................................9
Safety instructions ......................................................9
Getting Started.............................................................9
Getting the best results..........................................10
Dust bag indicator and changing
the dustbag ..................................................................10
To change the dustbag ..............................................10
We recommend the dustbag is changed .............10
Dustbag safety device .............................................10
Changing the filters .................................................10
To clean Motor Protection filter.............................10
To change Micro filter ...............................................10
Troubleshooting..........................................................11
Votre Smart possède les
caractéristiques suivantes .....................................12
Les accessoires de votre Smart...........................12
Assurer votre sécurité.............................................12
Mise en marche .........................................................12
Comment obtenir les meilleurs résultats ......13
Indicateur de remplissage de
sac et changement du sac à poussière ...........13
Pour changer le sac à poussière .............................13
Nous recommandons de
changer le sac à poussière........................................13
Sécurité de présence du sac à poussière........14
Changer les filtres ....................................................14
Pour nettoyer le filtre
de protection du moteur...........................................14
Pour changer le microfiltre......................................14
Gestion des pannes...................................................14
2
Kenmerken van uw Smart.....................................15
Hulpstukken voor uw Smart ................................15
Veiligheid voorop ......................................................15
Voordat u begint.......................................................15
Optimale resultaten .................................................16
De stofzakindicator en
het verwisselen van de stofzak...........................16
Als u de stofzak wilt verwisselen............................16
Wij raden u aan om de stofzak te vervangen....16
Stofzakbeveiliging.....................................................16
De filters vervangen.................................................17
Het motorbeschermfilter schoonmaken ..............17
Het Microfilter vervangen ........................................17
Problemen oplossen .................................................17
Estimado cliente .......................................................18
Las caracter sticas de su Smart .........................18
Accesorios para su Smart ......................................18
Para garantizar su seguridad ...............................18
Listo para comenzar ...............................................18
Cómo obtener los mejores resultados ............19
Indicador de llenado de bolsa y cambio
de esta ..........................................................................19
Para cambiar la bolsa de recogida de polvo .....19
Recomendamos que se cambie la bolsa de
recogida de polvo ........................................................19
Para limpiar de los filtros ....................................20
Modo de limpiar el filtro de proteccion
de motor ........................................................................20
Para limpiar el Micro Filtro ......................................20
Reparacíon de aver as .............................................20
3
4
5
Geachte klant,
Dank u voor het kiezen van de AEGElectrolux Smart. Om geheel aan uw
behoeften te voldoen is het
raadzaam het instructieboekje
grondig door te lezen. Bewaar dit ter
referentie.
Kenmerken van uw Smart
(zie pagina 3)
A
B
C
D
E
Elektriciteitssnoer
Snoerknop
Aan/Uit-knop
Zuigkrachtregelaar
Afsluitbare klep voor ruimte met
accessoires
F Mechanische stofzakindicator
G Pijpverbinding
H Draaghandgreep
I Opslagruimte voor vloermondstuk en
zuigbuizen wanneer niet in gebruik
J Opslagruimte voor vloermondstuk en
zuigbuizen wanneer in gebruik
K Accessoirehouder (geïntegreerd
achteraan de stofzuiger)
Hulpstukken voor uw
Smart (zie pagina 4)
Stofzakken
Telescopische zuigbuis
Slang met draaitopbevestiging en
pistoolgreep met handmatige zuigregeling
Combinatie mondstuk voor tapijt/
harde vloer
Kierenmondstuk
Combi-borsteltje
Veiligheid voorop
De AEG-Electrolux Smart is alleen
voor huishoudelijk gebruik en is
ontworpen met het oog op maximale
veiligheid en gebruik. Volg a.u.b. de
volgende eenvoudige voorzorgsmaatregelen:
De Smart is dubbel geïsoleerd en
hoeft niet te worden geaard.
De Smart dient alleen door
volwassenen gebruikt te worden.
Berg het apparaat altijd op een
droge plaats op.
Gebruik het apparaat niet om
vloeistoffen mee op te zuigen.
Vermijd scherpe voorwerpen.
Zuig geen hete as naar binnen of
brandende sigarettenpeuken.
Gebruik het apparaat niet in de
nabijheid van ontvlambare gassen.
Vermijd rukken aan het snoer en
controleer dit regelmatig.
NB: Trek het toestel niet voort via
het snoer. Gebruik niet het snoer
om de stekker uit het stopcontact
te halen. Gebruik het toestel niet
met een beschadigd snoer. Indien
het snoer beschadigd is, moet het
vervangen worden in een herstellingsdienst. Dit wordt niet
gedekt door de waarborg.
U dient de stekker uit het stopcontact te halen, voordat u het
apparaat schoonmaakt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.
Alle service en reparaties dienen te
worden uitgevoerd door uw
vakhandelaar of door de ELGROEP
FABRIEKSSERVICE.
Voordat u begint
(zie pagina 4)
Ga na of de stofzak zich op zijn
plaats bevindt.
Duw de zuigbuis op de stofzuiger
totdat u een klik hoort. (Druk de
vergrendelingen in om hem los te
krijgen.)
Bevestig de telescopische zuigbuis
aan de pistoolgreep van de slang en
aan het buisje van het mondstuk
door deze al draaiend samen te
drukken. (De buizen draaien en van
elkaar aftrekken om ze uit elkaar te
halen).
15
Trek het snoer uit en steek de stekker
in het stopcontact. Smart is uitgerust
met automatische snoeropwinder.
Zorg dat het snoer niet gedraaid is
voordat u begint te werken. (Druk op
het voetpedaal om het snoer weer op
te rollen. Houd de knop ingedrukt
om te voorkomen dat het snoer u
niet raakt.)
Druk op de Aan/Uit-knop om de
stofzuiger aan te zetten.
De zuigkracht kan worden afgesteld
met behulp van de zuigkrachtregelaar.
De zuigkracht kan ook geregeld
worden door de opening op de
slanggreep te openen of te sluiten.
Optimale resultaten
(zie pagina 5)
Tapijten: Gebruik het vloermondstuk
met de handgreep in verticale positie.
Harde vloeren: Gebruik het vloermondstuk met de handgreep in
horizontale positie.
Losse vloerkleden/ gordijnen/ lichtgewichtstoffen: Verminder de zuigkracht. Gebruik het vloermondstuk
voor losse vloerkleden en het meubelmondstuk voor gordijnen, kussens (etc.).
Besloten gebieden: Gebruik het
kierenmondstuk voor kieren, hoeken
en radiatoren.
De stofzakindicator en het
verwisselen van de stofzak
(zie pagina 5)
De stofzakindicator en het verwisselen van de stofzak Voor optimaal functioneren dient de stofzak
verwijderd te worden wanneer deze
vol is. Mocht de stofzak per ongeluk
16
in de stofzuiger barsten, laat het
apparaat dan door Elgroep
Fabrieksservice
schoonmaken.
Controleer de stofzak regelmatig en
vervang deze wanneer noodzakelijk.
Het stofzakindicatorvenster wordt
gaandeweg rood wanneer deze
gevuld wordt en wordt geheel rood
wanneer de stofzak vol is.
Als u de stofzak wilt controleren,
dient het apparaat aan te staan,
waarbij alle toebehoren verbonden
zijn en zich niet op de grond bevinden.
De indicator voor de volle stofzak
kan ook betekenen dat de zak
geblokkeerd is (soms veroorzaakt
door zeer fijne stofdeeltjes), wat
verlies aan zuigkracht veroorzaakt
en oververhitting tot gevolg kan
hebben. Gebeurt dit, verwissel de
stofzak, ook al is deze niet vol.
Als u de stofzak wilt verwisselen
Maak de vergrendeling los alvorens
de stofzak te verwijderen.
Verwijder de stofzak.
Breng de nieuwe stofzak aan door
de zaksleuven over de houders te
trekken.
Wij raden u aan om de stofzak te
vervangen
Na het gebruik van een tapijtschoonmaakmiddel.
Wanneer er een onaangename reuk
van de stofzuiger komt. U dient dan
tevens het filter te vervangen.
NB: Gebruik alleen originele AEG
stofzakken en filters (ref GR51).
Stofzakbeveiliging
Om schade aan de stofzuiger te
voorkomen dient u deze niet te
gebruiken zonder stofzak. Er is een
veiligheidsapparaat in de stofzuiger
dat voorkomt dat de deksel sluit
zonder stofzak. Probeer niet
geforceerd de deksel te sluiten.
De filters vervangen
(zie pagina 5)
Er zitten twee filters in uw
stofzuiger. Gebruik de stofzuiger
nooit zonder dat de filters zijn
geïnstalleerd.
Het motorbeschermfilter schoonmaken
Het motorbeschermfilter moet worden
schoongemaakt als het vuil is.
Haal de stofzak naar boven en
verwijder de beschermende motorfilter.
Spoel de filter uit onder warm
stromend water en laat de filter
drogen.
Stop se filter terug in het apparaat.
Het Microfilter vervangen
Na elke vijfde stofzak moet het
microfilter vervangen worden.
Open de rooster en verwijder de
uitlaatfilter.
Spoel de filter onder stromend water
en laat deze compleet drogen.
Zet de filter terug in de stofzuiger en
sluit de rooster.
Problemen oplossen
Elektriciteit: Werkt de aansluiting
met het lichtnet niet, trek dan
de stekker uit het stopcontact en
controleer stekker, snoer en zekeringen in de huisinstallatie.
Blokkades/vuile filters: De stofzuiger kan automatisch uitgeschakeld
worden wanneer er een ernstige
blokkade optreedt of uitzonderlijk
vuile filter(s) gebruikt worden. In
zulke gevallen trekt u de stekker uit
het stopcontact en laat de machine
20-30 minuten afkoelen. Hef de
blokkade op en/of vervang het
filter/de filters en begin opnieuw.
Het schoonmaken van geblokkeerde
onderdelen valt niet onder de
garantie.
Water: Wordt water opgezogen
in de stofzuiger, dan dient de motor
te worden vervangen door de
ELGROEP FABRIEKSSERVICE.
Zie ook de extra AEG-Electrolux
informatie in de aparte AEGElectrolux garantievoorwaarden.
Het symbool
op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt
u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf
of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
17
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.com
© Copyright by AEG
4203 02 06 03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement