ROSENLEW RLT518 User manual

ROSENLEW RLT518 User manual
Spisfläkt
Liesituuletin
RLT 518
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
821 27 83-04
S
FI
S
Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver bytas vid eventuell service.
FI
Liesituuletin on moduulirakenteinen siten, että huollon yhteydessä pitää vaihtaa vain pieniä osia.
S
Fläkten kan förses med ett TVÄTTBART högeffektivt kolfilter.
FI
Liesituulettimessa voidaan käyttää PESTÄVÄÄ korkeatehoista hiilisuodatinta.
S
Ytbehandlingen har skett med lösningsmedelsfri pulverlackering.
FI
Pintakäsitelty liuotinvapaalla jauhemaalilla (polttomaalaus).
S
Fläkten är 2 till 3 gånger tystare än alla andra köksfläktar.
FI
Liesituuletin on 2-3 kertaa hiljaisempi kuin muut liesituulettimet.
S
Fläkten har lågenergilysrör på 11 W. Detta motsvarar en normal glödlampa på 75 W.
FI
Liesituulettimessa on 11 W energiansäästölamppu, joka vastaa 75 W normaalia hehkulamppua.
S
Fabriken källsorterar: Plåt, wellpapp, trä, papper och cellplast.
FI
Tehdas kierrättää: Pellit, pakkausmateriaalin, puun, paperin ja muovin.
SERVICE
50 dBA
75 W
2
11 W
Turvallisuustietoa
Liesituuletin on tarkoitettu vain normaaliin kotitalouskäyttöön. Se täyttää kansainväliset turvallisuusmääräykset ja
laatustandardit. Turvallisuustoimenpiteet eivät voi kuitenkaan kokonaan poistaa kaikkia tapaturmavaaroja.
Lue sen vuoksi huolellisesti ohjeet, neuvot ja varoitustekstit ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöönottoa.
Kiinnitä erityistä huomiota varoituskolmiolla merkittyihin teksteihin henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi. Säilytä käyttöohje ja anna se liesituulettimen mukana, jos se myydään tai luovutetaan toiselle henkilölle.
Kun käytät tuuletinta
Asennus ja huolto
•
Uppopaistettaessa tai sulatettaessa rasvaa, parafiinia tai muita helposti syttyviä elintarvikkeita
liettä ei saa jättää ilman valvontaa. Mahdollisen
palon sattuessa: Sulje välittömästi liesituuletin
ja käännä keittoalueen/-levyn vääntimet
nolla-asentoon. HUOM! Tukahduta tuli
kannella. Älä koskaan käytä vettä.
•
Kaikki sähköasennukset on annettava
valtuutetun asentajan ja lieden asennus
ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi. Jos työt
tekee henkilö, jolla ei ole riittäviä tietoja,
liesituulettimen ominaisuudet saattavat
huonontua ja seurauksena saattaa olla henkilö
ja/ tai esinevahinkoja.
•
Tuulettimen alla ei saa liekittää. Se voisi
aiheuttaa palovaaran. Muista myös, että paistorasva saattaa ylikuumetessaan syttyä palamaan.
Älä koskaan jätä paistinpannua ilman valvontaa.
•
Pienin sallittu etäisyys liesituulettimen
alareunasta sähkölieteen tai tasoon on 40 cm ja
kaasulieteen tai tasoon 65 cm.
•
•
Hygieenisyys- ja turvallisuussyistä rasvasuodatin on puhdistettava säännöllisesti, sillä
keittoalueelle-/levylle tippuva rasva voisi
aiheuttaa palovaaran. Katso tarkemmin käyttöohjeen kohdasta “Hoito ja puhdistus“.
Varmista, ettei liesituulettimen liitäntäjohto
joudu puristuksiin asennettaessa.
•
Liesituuletin on jännitteetön vain silloin, kun
pistoke tai sulake on irrotettu.
•
Poistoilman johtamista koskevia lakeja ja
määräyksiä on noudatettava. On esimerkiksi
huomioitava, että poistoilmaa ei saa johtaa
savuhormiin, jota pitkin johdetaan savukaasuja
muista kuin sähkövoimalla käyvistä laitteista,
esimerkiksi öljykattilasta tai puuliedestä.
Liesituulettimen romuttaminen
•
Estä myös romutetun liesituulettimen aiheuttamat tapaturmat. Irrota pistoke pistorasiasta ja
katkaise johto liesituulettimen päästä. Kysy
kunnallisesta jätehuollosta, minne romutetun
liesituulettimen voi toimittaa, tai ota yhteys
HUOLTOLUX:in huoltoneuvojaan.
Näin tulkitset käyttöohjetta
Seuraavat symbolit löydät tekstistä käyttöohjeen
sivuilla:
Turvallisuustietoa
Ympäristötietoa
11
Liesituulettimen kuvaus
Liesituuletin
1
4
2
3
5
1. Puhallusaukko
2. Moottori
3. Rasvasuodatin
4. Valaistus
5. Ohjauspaneeli
Vakiovarusteet
Toiminnat
Liesituulettimen mukana tulevat:
• Asennusmalli: Asennusmalli seinälle ja kaapin
alle (painettu pakkaukseen).
Valittavissa on kaksi toimintatapaa:
• Puhallus hormiliitännän (lisävarusteet)
ja ilmanpoistokanavan läpi.
•
Asennussarja: 4 kpl 4x60 mm ruuveja, 4 kpl
M5x30 mm ruuveja, 4 kpl 5,3x15 mm aluslevyjä, 4 kpl 5,3x10 mm aluslevyjä, 4 kpl M5
mm muttereilla, 4 kpl välikkeineen, 4 kpl peitetulpat, 2 kpl ripustuskonsolit ja 2 kpl läppiä.
•
Läppä.
•
Käyttöohjeet.
Seuraavat osat tilataan jälleenmyyjältä:
• Hormiliitäntäsarja: Kun liesituuletin liitetään
ilmanpoistokanavaan, käytetään liitäntäsarjaa,
joka sisältää yhden ilmanpoistoletkun, kaksi
letkunkiristintä ja yhden peltisen kattoputken
tiivisterenkaalla. PNC 391 414 201.
•
LONG LIFE Hiilisuodatin: Hiilisuodatinta
käytetään, kun ilma kulkee ilmankiertojärjestelmään. Uudisasennukseen: PNC 391 834
201 (50 cm), 391 834 200 (60/70 cm).
Vaihdettaessa (n. 3 vuoden välein): PNC 391
837 001 (50 cm), 391 837 000 (60/70 cm).
•
Tuuletusristikko: Tuuletusristikko huoneilmaan
palauttavassa ilmankierrossa. PNC 391 433 101.
12
•
Ilmankierto huoneilmaan palauttavana
hiilisuodattimen läpi (lisävarusteet).
Liesituuletinta ei saa asentaa muiden kuin
sähköllä tai kaasulla toimivien liesien
höyrynpoistoon (puu tms.). Noudata virallisia
ohjeita höyrynpoistoa asennettaessa.
Käytä hiilisuodatinta. Hiilisuodatin puhdistaa
ilman tuulettimessa ja lämmennyt ilma jää
asuntoon. Vihje: Käytä hiilisuodatinta talvisin ja
suoraa ulospuhallusta kesäisin.
Näin käytät liesituuletinta
Tuuleta oikein
Jotta liesituuletin toimisi moitteettomasti, sen pitää
muodostaa keittiöön alipaine. Pidä sen vuoksi keittiön
ikkunat suljettuna tuulettimen ollessa käytössä. Sen
sijaan on hyvä pitää ikkunaa auki viereisessä
huoneessa, kun liesituuletinta käytetään.
Tärkeää tietää
Jos liesituuletinta käytetään samanaikaisesti esim.
avotakan kanssa, joka ottaa ilmaa sisätiloista,
seurauksena voi olla takaisinimu ja savun
tunkeutuminen huoneeseen. Tähän auttaa ikkunan
avaaminen. Ilmiötä ei esiinny, kun liesituulettimessa
on hiilisuodatin.
Älä käytä tuuletinta liian suurella
käyntinopeudella. Alhaisemmat käyntinopeudet
riittävät tavalliseen ruoanlaittoon, suuria pitää
käyttää vain pohjaan palamisen tai voimakkaan
käryämisen yhteydessä.
Ohjaustaulu
Liesituulettimen etureunassa on nopeuden valitsin
(katso kuva).
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme
alhaista nopeutta normaaliolosuhteisiin ja suurta
nopeutta suurempien käry- ja höyrymäärien poistoon.
Käynnistys- ja pysäytyspainike.
Nopeuden valitsin.
Huipputehon valitsin. Huipputeho on päällä 5
minuuttia. Huipputehon käyntiaika voi vaihdella
hieman, eikä sitä voi säätää. Jos haluat kytkeä
huipputehon pois aikaisemmin, paina uudelleen
huipputehon valitsinta. Jos liesituuletin on
käynnissä huipputehoa kytkettäessä, se vaihtaa
automaattisesti aikaisemmin valitulle nopeudelle,
kun aika on kulunut tai kun huipputeho kytketään
pois. Käynnistettäessä liesituuletin suoraan
huipputeholla se pysähtyy automaattisesti viiden
minuutin kuluttua. Huipputehoa on suositeltavaa
käyttää jälkituuletukseen.
Valaistuspainike.
Käynnistä tuuletin muutama minuutti ennen
ruoanlaiton aloittamista, niin että keittiöön muodostuu
alipaine. Ruoanlaiton jälkeen tuulettimen tulee toimia
vielä 15 minuuttia tai kunnes käry ja höyry on
hävinnyt.
Hoito ja puhdistus
Katkaise liesituulettimesta virta aina ennen
puhdistusta, joko irrottamalla pistoke tai sulake.
Puhdista suodatin usein. Se vähentää moottorin
kuormitusta ja tehostaa tuulettimen imua.
Kuvun puhdistus
Hiilisuodattimen puhdistus/vaihto
Käytä liesituulettimen ulkopuolen puhdistukseen
kosteaa liinaa ja mietoa puhdistusainetta. Älä käytä
puhdistukseen syövyttäviä, hankaavia tai helposti
syttyviä aineita. Puhdista mahdolliset puhdistusliinan
nukkajäänteet liesituulettimesta.
Hiilisuodattimen voi muista hiilisuodattimista
poiketen puhdistaa ja aktivoida uudelleen.
Normaalissa käytössä hiilisuodatin on puhdistettava
kahden kuukauden välein. Suodatin puhdistuu
parhaiten astianpesukoneessa korkeimmalla
pesulämpötilalla ja normaalilla konetiskiaineella.
Suodatin on pestävä erikseen; muuten siihen saattaa
tarttua ruoantähteitä, jotka aiheuttavat pahaa hajua.
Hiilen aktivoimiseksi suodatin pitää kuivata uunissa.
Valitse ylä-/alalämpö ja enintään 100 °C lämpötila ja
kuivaa suodatinta 10 minuuttia. Lue myös suodattimen
mukana tulevat ohjeet.
Puhdista suodatin usein. Rasvakerros
suodattimessa tai keittiö-hormissa aiheuttaa
palovaaran, jos esim. lieden keittolevy unohtuu
päälle (tai keittolevyn/-alueen ylikuumenemisen
yhteydessä).
13
Rasvasuodattimien puhdistus
Rasvasuodattimet on puhdistettava kuukauden tai
kahden kuukauden välein käytöstä riippuen. Mitä
puhtaampi rasvasuodatin on, sitä paremmin se kerää
rasvaa. Irrota suodattimet seuraavasti (katso kuva):
1. Tartu kahvasta ja työnnä suodatinta taaksepäin.
2. Laske suodatin alas etureunastaan ja ota se pois.
Rasvasuodatin koostuu alumiinilangoista, joihin rasva
tarttuu kiinni. Suodatin puhdistetaan kuumassa vedessä
rasvaa liuottavalla astianpesuaineella tai
astianpesukoneessa. Anna suodattimen kuivua ennen
takaisin asennusta. HUOM! Suodatin voi hieman
värjäytyä astianpesukoneessa.
Loisteputken vaihto
Pysäytä liesituuletin ennen loisteputken vaihtoa.
1. Poista lampun lasi painamalla kahta salpaa
eteenpäin (katso kuva).
2. Vaihda rikkinäisen loisteputken tilalle vastaava
uusi.
Jotta loisteputki säilyisi ehjänä irrotettaessa, aseta
sormi putken päähän ja vedä varovasti.
A
1
2
14
Jos liesituuletin ei toimi
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon
Huolto ja varaosat
Tarkista alla olevat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä
huoltoon:
• Onko sulake ehjä?
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän
valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
puhelinuettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597€ / min (0,95 mk/min).
+ pvm). Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäista varaosaa. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot
alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos
sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Kuluttajaneuvonta.
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597€ / min (0,95 mk/min). +
pvm).
•
Onko pistoke pistorasiassa?
•
Onko ilmanpoistoletku oikein asennettu?
•
Onko rasvasuodatin puhdistettu?
•
Ovatko lamput ehjiä tai oikein asennettu?
Älä tee liesituulettimelle mitään, mikä voisi aiheuttaa
vahinkoa ihmiselle tai tuotteelle. Huollot ja
mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi
moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi
sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• Aiheettomasta valituksesta.
•
Ellei käyttöohjeita ole noudatettu.
Takuu
Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot
noudattavat alan yleisiä takuuehtoja. Näitä on
saatavissa myyjäliikkeestä tai maahantuojalta.
HUOM! Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä,
josta takuu määritellään alkavaksi.
Johdon vaihto
Jos tämän tuotteen johto vahingoittuu, johdon saa
vaihtaa vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai
henkilö. Tämä siksi, että johdon vaihdossa tarvitaan
erikoistyökaluja.
15
Tekniset tiedot
Mallimerkintä
Ulkomitat
RLT 518
Korkeus
429 mm
Leveys
499 mm
Syvyys
464 mm
Valaistus
Maks. 11 W PL
Rasvasuodattimet
1 kpl
Jännite
230 V
Suojausluokka
Luokka 1
Kokonaisteho
106 W
Äänitaso suurimmalla
nopeudella (DIN)
50 dBA
x) Koskee hiilisuodattimella varustettua liesituuletinta (ilman kierrätys).
430 mm
145 mm 20 mm
Ø120 mm
41 mm
180 mm
420 mm
6 mm
45 mm
464 mm
16
499 / 599 / 699 mm
Asennus
Pakkauksen purkaminen
HUOM! Tarkista, että liesituuletin on
vahingoittumaton. Mahdollisista kuljetusvaurioista
on välittömästi ilmoitettava myyjälle. Vaurioista,
virheistä ja mahdollisista puuttuvista osista on myös
välittömästi ilmoitettava myyjälle. Älä jätä
pakkausmateriaalia lasten ulottuville.
Sijoitus
Liesituuletin voidaan asentaa kaappiin tai kaappien
väliin. Huomaa, että seinän ulkonevat osat eivät saa
painaa tuulettimen takaosaa. Tämä muuttaisi
tuulettimen asentoa, mistä saattaisi aiheutua melua.
Liesituuletin asennetaan sähkölieden tai keittotason
yläpuolelle minimikorkeudelle 40 cm. Minimikorkeus
kaasulieteen tai –tasoon on 65 cm (katso kuva).
Min
40
cm
Min
65
cm
Sähköliitäntä
Liesituuletin liitetään suojamaadoitettuun pistorasiaan,
joka sijaitsee liesituulettimen yläpuolella. Liesituuletin
on varustettu liitosjohdolla, jossa on maadoitettu
pistoke ja liitetään 230 V.
Liesituulettimen asennus kaappiin
1. Tee lovi yläkaapin pohjaan käyttäen pakkaukseen
painettua mallia.
2. Pidä liesituuletin paikoillaan ja asenna ruuvit (A)
välikkeineen (B) (katso kuva).
3. Asenna peitetulpat (C).
B
A
C
17
Liesituulettimen asennus kaappien väliin
1. Asenna ripustuskonsolit (A) (katso kuva).
2. Merkitse reikien porauskohdat.
3. Asenna liesituuletin neljällä ruuvilla (B),
aluslaatoilla (C) ja muttereilla (D).
A
C
D
Kylmäsulun asennus
Ei koske ilman kierrätystä. Liesituuletin voidaan
varustaa kylmäsululla. Kylmäsulku koostuu kahdesta
läpästä, jotka asennetaan liesituulettimen
poistoaukkoon. Keittiössä, jossa liesituuletin on ainoa
tuuletusaukko, pitää läppien ulkoreunat leikata pois.
Asenna läpät taivuttamalla niitä siten, että ohjaintapit
menevät liesituulettimen poistoaukon kiinnitysreikiin.
Varmista, että läppien puolakuvio tulee ylöspäin.
Kun painetaan kynällä tai vastaavalla läppien
saumakohtaan, niiden pitää kääntyä kevyesti ylös. Ellei
näin tapahdu, varmista etteivät läpät ole kääntyneet
ylös tai alas eivätkä irronneet kiinnitysrei’istään.
Hiilisuodattimen asennus
Koskee ainoastaan ilman kierrätystä. Tämän
liesituulettimen hiilisuodatin (lisävaruste) on tyyppiä
LONG LIFE ja asennetaan rasvasuodattimen paikalle.
LONG LIFE -hiilisuodatin toimii sekä
rasvasuodattimena että käryä poistavana
hiilisuodattimena.
Kaappiin, johon tuuletin on asennettu, täytyy tehdä
aukko (väh. 100 cm²) ylä- tai etuosaan, jotta
puhdistettu ilma voi kiertää vapaasti takaisin keittiöön.
Käytä tuuletusristikkoa, pnc 391 433 101 (lisätarvike)
18
B
Hormiliitäntäsarjan asennus (katso kuva)
Suorista liitäntäletkua. Pitkä ja käyrä
liitäntäletku saattaa puolittaa tuulettimen tehoa.
Katkaise letku, jos se on liian pitkä ja vältä
turhia mutkia.
Ei koske ilman kierrätystä. Täydellinen
hormiliitäntäsarja on lisävaruste. Ilmanpoistoletku (A)
pujotetaan liesituulettimen poistoliitännän (B) päälle ja
kiinnitetään letkunkiristimellä. Varmista, että letku on
mahdollisimman suorassa eikä estä kylmäsulkuläppien
liikkumista. Letku asennetaan höyrykanavan aukkoon
suukappaleen (C) avulla, joka kuuluu
hormiliitäntäsarjaan.
19
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choise.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group
products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.
USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
LI158A Ed. 06/03
Tryckt på miljövänligt papper
Painettu ympäristöystävälliselle paperille
Kuluttajaneuvonta / Konsumentrådgivning
Puh./Tel. 0200-2662
(0,1597€/min (95 p/min) + pvm/lna)
2B tecknare ab
R- Kodinkoneet
Pakkalankuja 6
01510 VANTAA
© ABS-PCH 2002-12-06
ROSENLEW
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement