Zanussi ZWF2105W User manual

Zanussi ZWF2105W User manual
AUTOMATA MOSÓGÉP
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ZWF2105W
TARTALOMJEGYZÉK
1. RÉSZ: MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET ÜZEMBE HELYEZNÉ
•
•
Biztonsági utasítások
Javaslatok
2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA
•
•
•
•
•
A szállításbiztonsági csapok eltávolítása
Lábállítás
Elektromos csatlakoztatás
Vízcsatlakoztatás
A kifolyócső csatlakozatása
3. RÉSZ: MŰSZAKI ADATOK
4. RÉSZ: A SZABÁLYZÓPANEL
•
•
•
•
•
Be/Ki gombok
Jelzőfény
Funkciógombok
Centrifuga sebesség kiválasztó
Programszabályzó gomb
5. RÉSZ: MOSÁSI FOLYAMAT
•
•
Mosás előtti teendők
A készülék üzemeltetése
6. RÉSZ: TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
•
•
•
•
•
•
•
Vízbevezető szűrők
Szivattyúszűrő
Mosószertartó fiók
Szifondugó
A mosógép
A dob
A lerakódott mosószer eltávolítása
7. RÉSZ: PRAKTIKUS TANÁCSOK
8. RÉSZ: A KISEBB HIBÁK ELKERÜLÉSE
9. RÉSZ: AUTOMATIKUS HIBAKERESŐ RENDSZER
10. RÉSZ: NEMZETKÖZI MOSÁSI SZIMBÓLUMOK
1
1. RÉSZ: MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET ÜZEMBE HELYEZNÉ
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használjon osztott elektromos aljzatot vagy hosszabbító kábelt!
Ne csatlakoztassa a villásdugót az aljzatba, ha az elektromos kábel
sérült vagy törött!
Amennyiben az elektromos kábel sérült, azonnal cseréltesse ki a
szerviz szakképzett szerelőjével, a balesetveszély elkerülése
érdekében!
Soha ne a vezetéket húzva távolítsa el a villásdugót az aljzatból.
Mindig a dugó testét húzza!
Soha ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatba vizes
kézzel!
Soha ne érintse meg a készüléket vizes kézzel vagy lábbal!
Soha ne nyissa ki a mosószertartó fiókot a készülék működése
közben!
Soha ne próbálja meg kinyitni a készülék ajtaját működés közben!
Működés közben a készülékben magas hőmérséklet keletkezik, ezért
ne érintse meg a vízelvezető csövet vagy a vizet, öblítés közben!
Bárminemű hiba esetén, először húzza ki a készüléket és zárja el a
vízcsapot! Ne próbálja megjavítani a készüléket! Kérjük, lépjen
kapcsolatba a készülék garanciajegyén feltüntetett szakszervizzel!
Ne felejtse el, hogy a készülék csomagolóanyaga, gyermekek
számára veszélyforrást jelenthet!
Ne engedje, hogy gyermeke játsszon a mosógéppel!
Háziállatait tartsa távol a készüléktől!
A készüléket csak felnőttek használhatják, a használati utasításban
foglaltak szerint!
A készüléket csak háztartási felhasználásra tervezték! A garancia
érvényét veszti üzemi felhasználás esetén!
A berendezést ne helyezze szőnyegre, mert az elzárhatja az alsó
szellőzőnyílást.
JAVASLATOK
•
•
•
Amennyiben a mosószer vagy az öblítő túl sokáig áll kapcsolatban
levegővel, akkor az beletapad a mosószertartó fiókba. Ennek
elkerüléséhez a mosószert és az öblítőt, közvetlenül a mosás előtt
helyezze a mosószertartó fiókba.
Javasoljuk, hogy az előmosás programot csak nagyon szennyezett
ruhák mosásánál alkalmazza.
Kérjük, ne lépje túl a maximális töltési kapacitást.
2
•
•
Amennyiben készülékét hosszabb ideig nem kívánja használni,
húzza ki az elektromos hálózatból, zárja el a vízcsapot és hagyja
nyitva a készülék ajtaját, annak érdekében, hogy a belső rész száraz
maradjon és ne keletkezzenek kellemetlen szagok.
A készülék minőségi teszten esett át még a gyárban, aminek
következtében előfordulhat, hogy víz maradt benne. Ez nem károsítja
a készüléket.
2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA
A készülék bekapcsolása előtt, figyelmesen olvassa el az alábbi részt!
A SZÁLLÍTÁSBIZTONSÁGI CSAPOK ELTÁVOLÍTÁSA
•
•
•
•
•
A biztonsági csapokat, amik a készülék hátulján helyezkednek el, a
készülék üzembe helyezése előtt el kell távolítani.
Lazítsa meg a csavarokat, óramutató járásával ellentétes irányban
egy megfelelő villáskulccsal. (1. ábra)
Kifelé történő húzással távolítsa el a biztonsági csapokat. (2. ábra)
A készülék tartozékai közt szereplő műanyagdugókat helyezze be az
eltávolított biztonsági csapok helyére a nyílásba, az ábra szerint.
(3. ábra)
Őrizze meg a biztonsági csapokat a készülék későbbi szállításához
és a készülék szállítása előtt, helyezze vissza őket.
2.ábra
1.ábra
3.ábra
LÁBÁLLÍTÁS
•
•
Soha ne helyezze a készüléket szőnyegre vagy ehhez hasonló
felszínre.
Annak érdekében, hogy a készülék csendesen és rezgésmentesen
üzemeljen, sima, csúszásmentes és szilárd talajra kell helyezni.
3
•
•
•
•
•
A készüléket a lábainál lehet szintezni.
Először lazítsa ki a műanyag állítóbilincset.
Csavarja be illetve ki az állítható lábat addig, amíg a készülék
pontosan ki nem szintezett.
A pozícionálás után, a stabilitáshoz, húzza meg a műanyag bilincset.
Soha ne tegyen kartont, fadarabot vagy ehhez hasonló anyagokat a
készülék lába alá a talajegyenetlenségek korrigálásához.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
•
•
•
Készüléke 220-240V és 50Hz-es hálózatról üzemel.
A készüléknek földelt csatlakozódugója van. Ezt a villásdugót,
csatlakoztassa egy 10A-es földelt elektromos aljzatba. Az ehhez
csatlakozó elektromos hálózati kismegszakítónak is 10A-esnek kell
lennie. Amennyiben otthonában nem található ilyen aljzat és
kismegszakító, hívjon szakképzett villanyszerelőt!
A nem földelt aljzatba történő csatlakoztatásból eredő károkért a
gyártó semmilyen felelősséget sem vállal!
VÍZCSATLAKOZTATÁS
•
•
•
A lehetőségektől függően a készülék rendelkezhet egy
vízbeeresztővel (hideg) vagy dupla vízbeeresztővel (hideg/meleg). A
fehér végű cső a hideg vízhez és a piros végű cső a meleg vízhez
való (a hideg és meleg vízbeeresztésre alkalmas készülékek esetén
érvényes).
A csatlakozópontoknál lévő szivárgás elkerülése érdekében, 1 (a
hideg víz beeresztéshez) vagy 2 (a hideg és meleg vízbeeresztésre
alkalmas készülékek esetén érvényes) tömítőgyűrűt talál a
csomagban. Helyezze ezeket az alátéteket a vízbeeresztő cső csap
felőli végéhez.
Csatlakoztassa a fehér végű csövet a fehér színű szűrővel ellátott
vízbeeresztő szelephez és csatlakoztassa a piros végű csövet a piros
színű szűrővel ellátott vízbeeresztő szelephez (az utóbbi a hideg és
meleg vízbeeresztésre alkalmas készülékek esetén érvényes).
Kézzel szorítsa meg a műanyag részeket a csatlakoztatásoknál. Ha
bizonytalan az összeszerelést illetően, kérje egy illetékes vízvezeték
szerelő segítségét.
4
•
•
•
•
A vízcsap 1-10 bar víznyomása lehetővé teszi a készülék
hatékonyabb működését. (1 bar nyomás percenként több mint 8 liter
víz folyását biztosítja egy teljesen megnyitott vízcsapból).
Miután befejezte a csatlakoztatásokat, a vízcsap teljes megnyitásával
ellenőrizheti az esetleges szivárgást a csatlakozási pontoknál.
Győződjön meg arról, hogy a vízbeeresztő csövek nincsenek
megtörve, eltörve vagy összenyomódva.
Szerelje fel a vízbeeresztő csöveket egy 3”/4, menetes vízcsapra.
Hidegvíz befolyó (Fehér szűrő szelep)
CSATLAKOZTATÁS A VÍZKIFOLYÓ CSŐHÖZ
•
•
•
•
Győződjön meg arról, hogy a vízbeeresztő csövek nincsenek
megtörve, megtekeredve, összenyomódva vagy megnyújtva.
A vízkifolyó csövet a földtől legalább 60 cm és legfeljebb 100 cm
magasságban kell felszerelni.
A vízkifolyó cső végét illesztheti közvetlenül a szennyezett víz
kieresztő nyíláshoz vagy a kézmosó lefolyó tömítőgyűrűje alá szerelt
speciális szerkezethez.
Soha ne próbálja meghosszabbítani a vízkifolyó csövet további
részek hozzátoldásával.
5
3. RÉSZ: MŰSZAKI JELLEMZŐK
ZWF2105W
Max. Kapacitás/javasolt (száraz ruha) (kg)
5/4,5
Magasság x Szélesség x Mélység (cm)
85x59,6x51
Hálózati feszültség (V/Hz)
220-240/50
Áramerősség (A)
Centrifuga Sebesség (ford.)
10
1000
(*) A centrifuga sebessége a választott modelltő függően változhat
1
2
3
4
5
6
7
1- Felső tetőlemez
5- Fogantyú
2- Mosószertartó fiók
6- Szűrő borítás
3- Kezelőpanel
7- Lábazati lemez
4- Ajtó
A fenti műszaki adatok egy (hideg) és dupla (hideg/meleg) vízbeeresztővel
rendelkező készülékekre vonatkozik.
6
4. RÉSZ: KEZELŐPANEL
1
2
3
7
8
1- Mosószertartó fiók
2- Start/pause világítás
3- Funkció jelző világítások
4- Centrifuga sebesség választó
5- Program készenlét világítás
4
5
6
9
6- Programválasztó gomb
7- Start/pause gomb
8- Funkció gombok
9- Program vége világítás
7
START/PAUSE GOMB
A kiválasztott program elindítására vagy működés alatti
megállítására használható.
FIGYELMEZTETÉS!
Egy program kiválasztása vagy egy aktuális program
megváltoztatása előtt a készüléknek O (Off) kikapcsolt állapotban
kell lenni.
FUNKCIÓJELZŐ VILÁGÍTÁSOK
A start/pause vagy bármely más funkció gomb megnyomásakor a
megfelelő világítás bekapcsol. A világítás kikapcsol, ha a funkció
gombot vagy a start/pause gombot újra megnyomja, vagy ha a
kiválasztott programhoz tartozó folyamat befejeződött.
A funkció jelző világítások a 9. Részben leírt hibakereső rendszerben is
használatosak.
FUNKCIÓ GOMBOK
Öblítő stop
Akkor javasolt ez a funkció, ha a program végén nem akarja
kivenni azonnal ruháit a készülékből. Ezáltal megóvja a ruháit a
gyűrődésektől. Ennek a gombnak a megnyomásával az utolsó
mosási vizet nem ereszti le a készülék. A program ugyanarról a
ponttól való folytatásához nyomja meg ezt a gombot még egyszer.
8
Ha nem akarja centrifugáztatni a kényes ruháit, vagy ha
gyengéden akarja centrifugáztatni azokat, fordítsa a
programválasztó gombot O(off) pozícióba. Állítsa a
programválasztó gombot a kívánt leeresztés vagy centrifugázás
programra és nyomja meg a start/pause gombot. Ha a leeresztés
programot választotta ki, a készülék leereszti a vizet a készülék
belsejéből. Ha a centrifugázás programot választotta ki, a
készülék elvégzi a centrifugázási folyamatot és utána befejezi a
programot.
Extra öblítés
Ezzel a funkcióval egy további öblítést is végezhet a készülék
összes mosási programban végzett öblítéseken felül.
Könnyű vasalás
Ez a funkció biztosítja a ruhák kisebb mértékű gyűrődését mosás
után.
9
FIGYELMEZTETÉS!
A funkciók a készülék jellemzőitől függően változhatnak. Ha
elfelejtett további funkciókat használni és a készülék már elkezdte
a mosást, nyomja meg a kiegészítő funkció gombot, ha a jelző
világítás be van kapcsolva. A kiegészítő funkció aktiválódik. Ha a
jelző világítás nincs bekapcsolva, a kiegészítő funkció nem kerül
aktiválásra.
CENTRIFUGÁZÁS SEBESSÉG VÁLASZTÓ
A centrifugázás sebesség választó gombbal beállíthatja a ruhái
centrifugázásának sebességét. A sebességállítás intervalluma O (nincs
centrifugázás) és a készüléke maximális centrifugázási sebessége között
választható.
MEGJEGYZÉS: A kényes és különleges ruháinak centrifugálási folyamatát
kellő körültekintéssel végezze.
PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB
A programválasztó gomb segítségével kiválaszthatja azt a programot,
amellyel mosni kívánja ruháit. A programválasztó gomb mindkét irányban
történő elforgatásával beállíthatja a programválasztási folyamatot. Figyeljen
arra, hogy a gombon található jelzés pontosan arra a programra irányuljon,
amelyet ki akar választani. Ha a programválasztó gombot O(off) pozícióra
állítja a készülék működése alatt, a kiválasztott program akkor sem ér véget.
10
O Kikapcsolás (Off)
1 Pamut 90°
2 Pamut 60°(ELŐMOSÁS)
3 Pamut 60°
4 Pamut 40°
5 Pamut 40˚(Eco mosás)
6 Pamut 30˚
7 Gyors mosás
8 Pamut hideg
9 Pamut 40˚
10 Műszálas 60˚
11 Műszálas 50˚(Gyerek ruhák)
12 Műszálas 40˚
13 Műszálas 40˚(Sport ruházat)
14 Műszálas hideg
15 Különleges 30˚(Függöny mosás)
16 Különleges 30˚
17 Különleges hideg
18 Gyapjú 40˚(Kézi mosás)
19 Gyapjú
20 Gyapjú hideg
5. RÉSZ: MOSÁS
•
•
Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
Nyissa ki a vízcsapot.
Első mosási folyamat
A gyári tesztelések és próba üzemeltetések után előfordulhat, hogy víz marad
a készülékben. Javasoljuk, hogy az első mosási folyamatot ruha betöltése
nélkül végezze, hogy ez a víz kiürüljön a készülékből. A 2. mosószertartó
fiókba öntsön egy fél adag normál gépi mosószert és válassza ki a 90°C-os
pamut mosási programot.
MOSÁS ELŐTT
A ruhák szétválogatása
•
•
•
•
•
•
Válassza külön a ruháit típus (pamut, műszálas, gyengéd, gyapjú,
stb.), mosási hőmérséklet és a szennyezettség foka szerint.
Soha ne mossa a fehér és színes ruhákat együtt.
Mivel első mosás alkalmával az új színes ruhák befoghatják a többi
ruhát, mossa azokat külön.
Vegyen ki mindenféle fém tárgyat a ruhák zsebeiből, amennyiben van
bennük.
Cipzározza és gombolja be a ruháit.
Távolítsa el a függöny műanyag vagy fém csiptetőit és a cipőfűzőket,
vagy tegye azokat egy textilzsákba és zárja le.
11
Mosás 90 ˚C-ig
•
•
Mosás 60 ˚C-ig Mosás 30 ˚C-ig
Nem mosható
mosógépben
Fordítsa ki a farmereket, kötött ruhákat, pólókat és pulóvereket.
Az apróbb ruhadarabokat (pl. zokni és zsebkendő) mossa egy
textilzsákban.
A ruhák betöltése a mosógépbe
•
•
•
•
•
Nyissa ki a mosógép ajtaját.
Helyezze ruháit a gépbe megfelelően szétterítve.
Minden ruhát külön tegyen be.
Győződjön meg arról, hogy az ajtó becsukásánál nem szorult be a
ruha az ajtó és a burkolat közé.
Csukja be jól az ajtót, mivel ellenkező esetben a készülék nem kezdi
el a mosási folyamatot.
Mosószer adagolása a gépbe
A gépbe adagolt mosószer mennyisége a következő tényezőktől függ:
• A mosószerfogyasztás a ruhák szennyezettségének fokától
függően változik. Nem szükséges előmosás enyhén szennyezett
ruháknál, ilyenkor tegyen kevés mosószert a mosószertartó 2.
számú fiókjába.
• Az erősen szennyezett ruhák esetén válasszon egy előmosásos
programot, tegyen ¼ adag mosószert a mosószertartó 1. fiókjába, a
maradékot a 2. fiókjába.
• Teljesen automata mosógéphez való mosószert válasszon. A
javasolt adagolási mennyiség a mosószertartón található.
• A víz keménységének növekedésével a felhasznált mosószer
mennyisége is nő.
• A ruhák mennyiségének növekedésével a felhasznált mosószer
mennyisége is nő.
• Töltse az öblítőt a mosószertartó öblítő fiókjába. Ne lépje túl a MAX
szintet. Ellenkező esetben, a szifonon keresztül az öblítő
elkeveredik a mosáshoz felhasznált vízzel.
• A nagy sűrűségű öblítőket hígítsa fel egy kis vízben, mielőtt betölti a
fiókba. Ez azért szükséges, mert a nagy sűrűségű öblítő
eltorlaszolja a szifont és gátolja az öblítő útját.
12
•
Használhat folyékony mosószert is bármely program esetén
előmosás nélkül. Ehhez rögzítse a folyékony mosószer szintjelző
lapját a mosószertartó 2. fiókjában és a szintjelző lapnak megfelelő
mennyiségű folyékony mosószert használjon.
folyékony
mosószer
szintjelző lap
A MOSÓGÉP MŰKÖDÉSE
Program Választás és Jellemzői
Az 1. Táblázatból válassza ki a ruháinak megfelelő programot és funkciókat.
Start/pause
A kiválasztott program elindítására vagy működés alatti megállítására
használható.
A program indítása
• Állítsa a programválasztó gombot a kívánt programra.
• A program készenlét világítás bekapcsol.
• Választhat egy vagy több funkciót is.
• A start/pause gomb megnyomásával elindíthatja a kiválasztott
programot.
A program megváltoztatása
Ha olyan programot választott, amelyet mégsem akar használni:
• Nyomja meg a start/pause gombot.
• Állítsa a programválasztó gombot O(off) pozícióba.
• Állítsa a programválasztó gombot a kívánt programra. (Az 1.
Táblázatból kiválaszthatja a kívánt programot)
• A program készenlét világítás bekapcsol.
• A start/pause gomb megnyomásával elindíthatja a kiválasztott
programot.
Programtörlés
Ha a befejezés előtt törölni akarja a programot:
• Nyomja meg a start/pause gombot.
• Állítsa a programválasztó gombot O(off) pozícióba.
• Állítsa a programszabályzó gombot a „Leeresztés” vagy
„Centrifugázás” program egyikére.
• A program készenlét világítás bekapcsol.
• A start/pause gomb megnyomásával elindíthatja a kiválasztott
programot.
Program Befejezés
• A készülék automatikusan megáll, amikor a kiválasztott program
befejeződik.
• A program vége világítás bekapcsol.
• Állítsa a programválasztó gombot O(off) pozícióba.
13
•
•
•
•
A program vége után kb. két perccel a készülék ajtajának a zárja
kinyílik magától. Az ajtó nyitásához húzza meg az ajtónyitó fogantyút
és vegye ki a ruhákat.
A ruhák kivétele után hagyja nyitva az ajtót, hogy a készülék belső
része megszáradjon.
Húzza ki a készülék elektromos csatlakozó dugóját a hálózati
aljzatból.
Zárja el a vízcsapot.
FIGYELMEZTETÉS!
Hirtelen, pillanatnyi áramkimaradás esetén a készülék bármely mosási
fázisában vagy programon a mosási program ott folytatódik, ahol az
áramszünet megszakította a készülék működését. Ez nincs semmilyen káros
hatással a készülékre.
Gyerekzár
A gyerekzár használatával megvédheti a mosóciklust attól, hogy a nem kívánt
gombnyomások hatással legyenek a ciklusra. A gyerekzár bekapcsolásához
nyomja meg egyszerre az első és harmadik gombot a vezérlőpanelen
legalább 3 másodpercig. Ha a gyerekzár bekapcsolódott, akkor a
funkciógombokon található LED-ek villognak, hogy jelezzék, a gyerekzár
aktív. A gyerekzár kikapcsolásához ugyanazokat a gombokat (1. és 3.)
nyomja meg újra legalább 3 másodpercig. A gyerekzár kikapcsolását jelzi a
Start/Pause gomb LED-jének villogása.
6. RÉSZ: KARBANTARTÁS ÉS TISZTĺTÁS
•
•
Húzza ki a készülék elektromos csatlakozó dugóját a hálózati
aljzatból.
Zárja el a vízcsapot.
VĺZBEERESZTŐ SZŰRŐK
A készülék vízbeeresztő csövének csap felőli részénél és a vízbeeresztő
szelepek végeinél szűrők találhatók a szennyeződéseknek és az idegen
anyagoknak a víz által való készülékbe jutásának megakadályozása
érdekében. Amennyiben a készülék nem tud elegendő vízhez jutni annak
ellenére, hogy a vízcsap nyitva van, a szűrőket meg kell tisztítani.
14
PROGRAM
MOSÓSZER
TARTÓ FIÓK
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ GOMBOK
MAX SZÁRAZ RUHA
KAPACITÁS (kg)
ZWF2105W
RUHA TÍPUS
MAGYARÁZATOK
15
1-PAMUT 90˚
2
5
Szennyezett, pamut és
vászonanyag
2-PAMUT 60˚
(ELŐMOSÁS)
1+2
5
Nagyon szennyezett, pamut,
színes és vászonanyag
3-PAMUT 60˚
2
5
Szennyezett, pamut, színes
és vászonanyag
4-PAMUT 40˚
2
5
Enyhén szennyezett, pamut,
színes és vászonanyag
5-ECO
MOSÁS
2
5
Szennyezett, pamut, színes
és vászonanyag
6-PAMUT 30˚
2
5
Enyhén szennyezett, pamut,
színes és vászonanyag
7-GYORS MOSÁS
2
2,5
Enyhén szennyezett, pamut,
színes és vászonanyag
8-PAMUT HIDEG
2
5
9- PAMUT 40˚
2
5
10-MŰSZÁLAS 60˚
2
3
Szennyezett, műszálas vagy
részben műszálas anyag
Nylon zokni, blúz
11-GYEREK RUHA
2
3
Gyermekruha
Minden
gyermekruha
12-MŰSZÁLAS 40˚
2
3
Enyhén szennyezett,
műszálas vagy részben
műszálas anyag
Nylon zokni, blúz
1. TÁBLÁZAT
Alsóneműk, lepedő,
asztalterítő, ing, póló,
törölköző
Enyhén szennyezett, pamut,
színes és vászonanyag.
Mosható a csapvíz
felmelegítése nélkül.
Szennyezett vagy nagyon
szennyezett, foltos , pamut,
színes és vászonanyag
PROGRAM
MOSÓSZER
TARTÓ FIÓK
13-SPORT
RUHÁK
2
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓ GOMBOK
MAX SZÁRAZ RUHA
KAPACITÁS (kg)
ZWF2105W
RUHA TÍPUS
MAGYARÁZATOK
3
Sport ruhák
Minden sport ruha
és farmer
Nylon zokni, blúz
Tüll, függöny, diolén
2
3
Enyhén szennyezett, pamut,
színes, műszálas vagy
részben műszálas gyengéd
ruhaanyag. Mosható a
csapvíz felmelegítése nélkül.
15-FÜGGÖNY
MOSÁS
1+2
2
Tüll és függöny, mint gyengéd
anyag
16-KÜLÖNLEGES
30˚
2
2
17-KÜLÖNLEGES
HIDEG
2
2
18-KÉZI MOSÁS
2
2
19-GYAPJÚ 30˚
2
2
20-GYAPJÚ HIDEG
2
2
16
14-MŰSZÁLAS
HIDEG
Enyhén szennyezett, pamut,
színes, műszálas vagy
részben műszálas gyengéd
ruhaanyag
Nagyon enyhén szennyezett,
pamut, színes, műszálas vagy
részben műszálas gyengéd
ruhaanyag. Mosható a
csapvíz felmelegítése nélkül
Enyhén szennyezett, kézi
mosású pamut, színes,
műszálas vagy részben
műszálas ruhaanyag
Szennyezett, kézzel és
géppel mosható pamutanyag
Nagyon enyhén szennyezett,
hideg vízben, kézzel és
géppel mosható pamutanyag
Részben selyem,
ing, blúz, poliészter,
poliamid keverék
textil
Kézi mosású ruhák
Minden gyapjú
anyag
21-ÖBLÍTÉS
Akkor használja ezt a programot, ha a mosási folyamat után további öblítést kíván végezni, bármely ruhára alkalmazható.
22-CENTRIFUGÁZÁS
Akkor használja ezt a programot, ha a mosási folyamat után további centrifugázást kíván végezni, bármely ruhára alkalmazható.
23-LEERESZTÉS
Ezt a programot a készülék mosási folyamata után használja a szennyezett víz leeresztésére. Akkor is használhatja, ha még a program vége
előtt akarja a készülék belsejében lévő vizet leereszteni.
1. TÁBLÁZAT FOLYTATÁS
(*)Öblítőt bármely programban használhat (kivéve centrifugázás és leeresztés programok) opcionálisan. Az öblítő mennyiségének meghatározásakor tartsa be az öblítő
gyártójának utasításait. Töltse az öblítőt a mosószertartó
(öblítő) fiókjába.
•
•
•
•
Távolítsa el a vízbeeresztő csövet.
Távolítsa el a vízbeeresztő szelepeknél található szűrőket egy
harapófogó használatával és mossa át alaposan egy vékony kefe
segítségével.
Tisztítsa meg a vízbeeresztő csövek szűrőit, amelyek a csap felőli
oldalon találhatók úgy, hogy a tömítőgyűrűvel együtt kézzel eltávolítja
azokat.
A szűrők megtisztítása után ugyanúgy visszahelyezheti azokat,
ahogyan kivette.
SZIVATTÚSZŰRŐ
A szivattyú szűrőrendszere meghosszabbítja a szennyvíz leengedésére
használt szivattyú élettartamát. Megakadályozza, hogy szöszmöszök
kerüljenek a szivattyúba. A szivattyúszűrőt ajánlatos 2-3 havonta kitisztítani.
A szivattyúszűrő tisztítása:
• A fogantyú meghúzásával nyissa fel a védőborítást.
• A szűrő borításának felnyitása előtt helyezzen egy edényt a
szűrőborító elé, megelőzve ezzel a még gépben maradt víz
kiömlését.
• Az óramutató járásával ellentétes irányban tekerve lazítsa meg a
szűrőborítót és engedje le a vizet.
• Távolítsa el az idegen anyagokat a szűrőből.
• Kézzel ellenőrizze a szűrő forgását.
• A szűrő megtisztítását követően az óramutató járásával megegyező
irányban helyezze vissza a szűrőborítót.
• Tegye a helyére a védőborítást.
• Ne feledje, ha nem megfelelően illeszti helyére a szűrőborítót, akkor
a víz szivárogni fog.
17
FIGYELMEZTETÉS!
Leforrázás veszélye!
Mivel a szivattyúban lévő víz forró lehet, várja meg, amíg lehűl.
MOSÓSZERTARTÓ FIÓK
A mosószer lerakódhat a mosószertartó fiókban vagy a mosószertartó fiók
burkolatán egy idő után. A lerakódás letávolítása érdekében húzza ki a
mosószertartó fiókot időközönként. A mosószertartó fiók kihúzásához:
• Húzza ki a mosószertartó fiókot ütközésig.(1.ábra)
• Emelje meg a fiók elejét, majd addig húzza kifelé a fiókot, amíg teljesen ki
nem jött. (2.ábra)
• Mossa meg egy rossz fogkefével és bő vízzel.
• Vegye ki a megmaradt mosószert. Ne kerüljön a mosógépbe ilyen
mosószer!
• A mosószertartó fiók megszárítása után tegye azt vissza ugyanúgy,
ahogy kivette.
1.ábra
2.ábra
18
SZIFONDUGÓ
Húzza ki a mosószertartó fiókot. Vegye ki a szifondugót és távolítsa el
alaposan a maradék öbítőt. Helyezze vissza a megtisztított szifondugót a
helyére. Ellenőrizze a helyes illeszkedéseket.
A MOSÓGÉP
Tisztítsa meg készüléke külső borítását langyos vizes tisztítószerrel, amely
nem irritálja a külső borítást. Mossa át tiszta vízzel, majd törölje meg egy
puha, száraz ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
Amennyiben a készülék olyan helyre van beállítva, ahol a környezeti
hőmérséklet 0 ˚C alá eshet, tegye a következőket a készülék kikapcsolt
állapotában:
• Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
• Zárja el a vízcsapot és húzza ki a csapból a vízbeeresztő csövet vagy
csöveket.
• A vízleeresztő és vízbeeresztő csövek végeit tegye egy csészébe a
földön.
• Állítsa a programszabályzó gombot “Leeresztés” (Draining)
programba.
• A program készenlét világítás bekapcsol.
• A start/pause gomb megnyomásával indul a program.
• A program befejeztével húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az
elektromos hálózatból (program vége világítás látszódik).
Ennek a folyamatnak a befejeztével a gépben maradt vizet a készülék
leereszti és ez által a víz jegesedése a készülék belsejében elkerülhető. A
gép újbóli elindításakor győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet
0 ˚C fölött van.
A DOB
Ne hagyjon fém tárgyat, mint pl. tű, fémkapocs vagy érmék a készülék
belsejében. Ezek a darabok rozsdásodást okozhatnak a dob belsejében. Az
ilyen rozsdásodásokat egy klórmentes tisztítószer használatával eltávolíthatja,
követve a tisztítószer gyártójának utasításait. A rozsdafoltok tisztításához
soha ne használjon durva kefét vagy más hasonló kemény tárgyat.
VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA A GÉPBŐL
Ha megfelelően adagolja a mosószer mennyiségét a készülékébe, akkor
nincs szükség a vízkő eltávolítására. Ha ennek ellenére szeretné elvégezni
ezt a folyamatot, használja a kereskedelmi forgalomban kapható
vízkőtisztítókat és tartsa be a vonatkozó utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS!
A vízkőoldók savakat tartalmaznak, és ez által megváltozhat a ruhák színe,
valamint a készülékre is káros hatást gyakorolhatnak.
19
7. RÉSZ: HASZNOS TANÁCSOK
Alkoholos italok: Öblítse át vízzel a ruhát, utána glicerines vizes
oldatban és öblítse át ecetes vízzel.
Cipőpaszta: Az anyag megsértése nélkül óvatosan távolítsa el a
foltot és szórja be mosószerrel. Ha ez nem segít, készítsen egy
alkoholos (96%-os) vizes oldatot (2:1) és dörzsölje be vele az
anyagot, majd mossa át meleg vízzel.
Tea és kávé: Öblítse át meleg vízzel a foltot és a lehető
legmelegebb vízben mossa ki, amit a ruha kibír, ha a ruha fehér,
hypó-val és öblítse át vízzel.
Csokoládé és kakaó: Kis időre tegye a ruhát hideg vízbe.
Dörzsölje át szappannal vagy mosószerrel és a lehető
legmelegebb vízben mossa ki, amit a ruha kibír. Ha marad még
folt, akkor dörzsölje át oxigén tartalmú mosószerrel (3% arányban).
Paradicsomszósz: Távolítsa el a szilárdabb szószt és tegye a
ruhát hideg vízbe 30 percig. Dörzsölje be mosószerrel és mossa
ki.
Tojás: Nyirkos ruhával törölje át. Dörzsölje be mosószerrel és
mossa ki hideg vízben.
Zsír és Olajfoltok: Dörzsölje be mosószerrel és mossa ki meleg
szappanos vízben.
Mustár: Használjon glicerint és dörzsölje be mosószerrel, ha ez
sikertelen, törölje át alkohollal. (Színes és műszálas anyagoknál 2
csésze víz 1 csésze alkohol.)
Vér: Tegye a ruhát hideg vízbe 30 percig. Ammónia oldattal
távolítsa el a foltot. (4 liter víz 3 kanál ammónia.).
Jégkrém, tej és krém: Tegye egy időre hideg vízbe a ruhát.
Dörzsölje be szappannal vagy mosószerrel és a lehető
legmelegebb vízben mossa ki, amit a ruha kibír. Ha marad még
folt, akkor dörzsölje át oxigén tartalmú mosószerrel.
20
Penész: Ne hagyjon penészfoltot sokáig a ruhán. Dörzsölje be
szappannal vagy mosószerrel és a lehető legmelegebb vízben
mossa ki, amit a ruha kibír. Ha marad még folt, akkor dörzsölje át
oxigén tartalmú mosószerrel. (3%-os arányban).
Tinta: Folyasson át hideg vizet a folton és várja meg amíg a folt
eltűnik. Később dörzsölje be citromlével és mosószerrel, hagyja
rajta 5 percig és öblítse át a ruhát.
Gyümölcs: Folyasson át hideg vizet a folton és ne használjon
meleg vizet az öblítéshez. Hagyja állni 2 órán át, törölje át ecettel
és öblítse ki.
Fű: Dörzsölje be mosószerrel. Ha az anyag engedi, használjon
hypót tartalmazó anyagot. A gyapjút alkohollal törölje át.(Színes
anyagok esetén, 1 egység alkohol és 2 egység víz keverést
használjon).
Festék: A folt eltávolításához használjon hígítóval átitatott
ruhaanyagot. Dörzsölje be mosószerrel és mossa ki hideg vízben.
Égési foltok: Ha az anyag engedi, használjon hypót. Gyapjú
anyagnál tegyen a foltra egy vizes ruhát és vasalja át. Öblítse ki
és mossa ki a ruhát.
8. RÉSZ: KISEBB HIBÁK ELKERÜLÉSE
A készülékben keletkezett bármilyen hiba javítását kizárólag a készülék
garanciajegyén feltüntetett hivatalos szervizcég végezheti el. Ha készüléke
javításra szorul vagy az alábbi tájékoztatás alapján sem képes elhárítani a
hibát:
• Húzza ki a készülék elektromos csatlakozó dugóját a hálózati
aljzatból.
• Zárja el a csapvizet.
• Forduljon a garanciajegyen feltüntetett legközelebbi hivatalos
szervizcéghez.
21
HIBA
LEHETSÉGES OK
Nincs csatlakoztatva
az elektromos
hálózathoz.
A készülék nem
működik.
A biztosíték hibás.
Elektromos
áramkimaradás.
Start/pause gomb
nincs megnyomva.
A programszabályzó
gomb O(off) állásban
van.
Az ajtó nincs
megfelelően becsukva.
A vízcsap el van zárva.
A vízbeeresztő cső el
van görbülve.
LEHETSÉGES
MEGOLDÁS
Csatlakoztassa a
készülék villásdugóját az
elektromos hálózati
csatlakozó aljzatba.
Cserélje ki a biztosítékot.
Ellenőrizze, van-e áram.
Nyomja meg a
start/pause gombot.
Állítsa a
programszabályzó
gombot a kívánt
helyzetbe.
Csukja be megfelelően.
Egy kattanás hallható.
A vízbeeresztő szelep
szűrője eldugult.
Az ajtó nincs
megfelelően becsukva.
Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenőrizze a
vízbeeresztő csövet.
Tisztítsa meg a
vízbeeresztő cső szűrőit.
(*)
Tisztítsa meg a
vízbeeresztő szelepet. (*)
Csukja be megfelelően.
Egy kattanás hallható.
A készülék nem ereszti
le a vizet.
A leeresztő cső
eldugult vagy megtört.
A szivattyú szűrő
eldugult.
A ruhák nem
egyenletesen vannak
elhelyezkedve a gép
belsejében.
Ellenőrizze a leeresztő
csövet.
Tisztítsa meg a szivattyú
szűrőt. (*)
Helyezze el a ruhákat a
gép belsejében
egyenletesen és
megfelelően.
A készülék rázkódik.
A készülék lábai
nincsenek beállítva.
A szállításbiztonsági
csapok nincsenek
eltávolítva.
A készülék nem kap
vizet.
A vízbeeresztő cső el
van dugulva.
Állítsa be a lábakat. (**)
Távolítsa el a csapokat.
(**)
(*) Lásd a készülék karbantartásával és tisztításával kapcsolatos részt.
(**) Lásd a készülék beállításával kapcsolatos részt.
22
HIBA
A készülék rázkódik.
LEHETSÉGES OK
Kevés ruha van a
készülékben.
Ez nem gátolja meg a
készülék működését.
Túl sok ruha van a
gépben vagy a ruhák
nem egyenletesen
vannak belül
szétterítve.
Ne lépje túl a javasolt
ruhamennyiséget, és
egyenletesen helyezze
el a ruhákat a gép
belsejében.
A készülék hozzáér
valamilyen tárgyhoz.
Óvja készülékét
kemény felületek
érintkezésétől.
Túl sok mosószert
használt.
Nyomja meg a
start/pause gombot. A
habzás megállításához
hígítson fel egy
evőkanál öblítőt fél liter
vízben és öntse a
mosószertartó fiókba.
Nyomja meg a
start/pause gombot 510 perccel később.
Legközelebb
megfelelően adagolja a
mosószert.
Rossz mosószert
használt.
Csak automata
mosógéphez
használható mosószert
használjon.
Nem a ruha
szennyezettségi
fokának megfelelő
programot választott.
Válasszon egy
megfelelő programot.
(lásd 1. Táblázat)
Nem elegendő
mennyiségű mosószert
használ.
Használjon több
mosószert.
Túlzott habzás a
mosószertartó fiókban.
Rossz mosási
eredmény.
LEHETSÉGES
MEGOLDÁS
23
HIBA
LEHETSÉGES OK
LEHETSÉGES
MEGOLDÁS
Túl sok ruha van a
gépben.
Ne lépje túl a javasolt
maximális
ruhamennyiséget.
Kemény vizet használ.
A mosószer gyártója
által ajánlott
mennyiségű mosószert
használjon.
A ruhák nem
egyenletesen vannak
belül szétterítve.
Egyenletesen helyezze
el a ruhákat a gép
belsejében.
A készülék már a
beállításakor leereszti
a vizet.
A vízleeresztő cső
vége túl alacsonyan
van a készülékhez
képest.
Tegye a leeresztő
csövet a megfelelő
magasságba.(**)
Nem látható víz a
dobban mosás alatt.
Nem hiba. A víz a dob
alsó részében van.
A mosási eredmény
nem jó.
-
A ruhákon mosószer
maradványok
találhatók.
A vízben nem
feloldódó mosószer
darabok fehér foltot
hagyhatnak a ruhán.
Ha készülékét “Öblítés”
(Rinsing) programra
állítja, öblítsen még
egyszer vagy távolítsa
el a foltokat. Majd egy
kefe segítségével
szárítsa meg.
Szürke foltok találhatók
a ruhán.
Ezeket a foltokat
okozhatta olaj, krém
vagy kenőcs.
Következő mosáskor a
mosószer gyártója által
maximálisan ajánlott
mennyiségű mosószert
használjon.
(**) Lásd a készülék beállításával kapcsolatos részt.
24
HIBA
A centrifugázás
folyamata nem ért
véget vagy késéssel
kezdődik .
LEHETSÉGES OK
LEHETSÉGES
MEGOLDÁS
Nem hiba. Az
aszimmetrikus betöltés
szabályzó így
működhet.
Az aszimmetrikus
betöltés szabályzó
rendszer megpróbálja
elrendezni ruháit
homogén módon. A
ruhái elosztása után,
elkezdődik a
centrifugázás
folyamata. A következő
mosás alkalmával
helyezze el
egyenletesen ruháit a
készülék belsejében.
9. RÉSZ: AUTOMATIKUS HIBAKERESŐ RENDSZER
A készülék rendelkezik egy olyan rendszerrel, amely megteszi a szükséges
óvintézkedéseket, és ugyanakkor figyelmeztet bármilyen szabályzással
kapcsolatos hiba esetén a mosási folyamat során.
HIBAKÓD
Err 01
LEHETSÉGES
HIBA
HIBAJELZÉS
A start/pause
lámpa villog.
Az ajtó nincs
megfelelően
becsukva.
25
SZÜKSÉGES
INTÉZKEDÉS
Csukja be az
ajtót
megfelelően,
hogy hallja a
kattanást. Ha a
probléma fennáll
továbbra is,
kapcsolja ki a
készüléket,
húzza ki a
villásdugót a
hálózati aljzatból
és hívja azonnal
a
garanciajegyen
feltüntetett
legközelebbi
hivatalos
szervizcéget.
HIBAKÓD
Err 02
Err 03
HIBAJELZÉS
A program
készenlét lámpa
villog.
A start/pause
lámpa és a
program
készenlét lámpa
villog.
LEHETSÉGES
HIBA
SZÜKSÉGES
INTÉZKEDÉS
A készülék
vízszintje a
fűtőtest alatt
van. A
víznyomás
alacsony vagy el
van zárva a víz.
Nyissa ki teljesen a
vízcsapot. Ellenőrizze,
hogy nincs-e elzárva a
víz. Ha még mindig
fennáll a probléma, a
készülék
automatikusan megáll
egy idő után. Húzza ki
a készülék villásdugóját
az elektromos hálózati
aljzatból, zárja el a
csapot és forduljon a
garanciajegyen
feltüntetett legközelebbi
hivatalos
szervizcéghez.
A szivattyú
elromlott vagy a
szivattyú szűrő
eldugult.
Tisztítsa meg a
szivattyú szűrőt. Ha a
probléma továbbra is
fennáll, forduljon a
garanciajegyen
feltüntetett legközelebbi
hivatalos
szervizcéghez.(*)
(*) Lásd a készülék karbantartásával és tisztításával kapcsolatos részt.
26
HIBAKÓD
Err 05
A start/pause
lámpa és a
program vége
lámpa villog.
Err 06
A program
készenlét lámpa
és a program
vége lámpa
villog.
Err 07
Err 08
LEHETSÉGES
HIBA
SZÜKSÉGES
INTÉZKEDÉS
A készülék
fűtőteste vagy a
fűtő szenzor
megsérült.
Kapcsolja ki a
készüléket és húzza
ki a villásdugót az
elektromos hálózati
aljzatból. Zárja el a
csapot és forduljon a
garanciajegyen
feltüntetett
legközelebbi
hivatalos
szervizcéghez.
A motor
elromlott.
Kapcsolja ki a
készüléket és húzza
ki a villásdugót az
elektromos hálózati
aljzatból. Zárja el a
csapot és forduljon a
garanciajegyen
feltüntetett
legközelebbi
hivatalos
szervizcéghez.
A hálózati
feszültség túl
magas vagy túl
alacsony.
Ha a hálózati
feszültség
alacsonyabb 150Vnál vagy magasabb
260V-nál, a készülék
automatikusan
megáll. A hálózati
feszültség
helyreállása után a
készülék folytatja a
működést.
HIBAJELZÉS
A start/pause
lámpa, a program
készenlét lámpa
és program vége
lámpa villog.
A program
készenlét lámpa
és a program
vége lámpa
folyamatosan
felkapcsolva van.
27
10. RÉSZ: NEMZETKÖZI MOSÁSI SZIMBÓLUMOK
Mosási
hőmérséklet.
Ne mossa!
(Kézi mosás)
Alacsony hőfokon
vasalható.
Közepes hőfokon
vasalható.
Magas hőfokon
vasalható.
Nem vasalható.
Ne mossa centrifugás
mosógéppel.
Szárítókötélen
szárítható.
Centrifuga nélkül.
Vízszintesen
szárítsa.
Ne használjon
hypót.
Hypózható.
Száraztisztítási szimbólumok. A betűk jelölik az ajánlatos
oldószer típusát. Ilyen szimbólumokkal ellátott ruhákat ne
mosson a mosógépben, kivéve, ha a címke máshogy nem
javasolja.
52012093
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement