Electrolux Z5510 Handleiding
Z5500 Electrolux.qxp
16.01.2005
21:52 Uhr
Seite 1
Z5500 Series
D
Gebrauchsanweisung . . . . . . 2
F
Mode d’ emploi . . . . . . . . . . 34
GB
Instruction book . . . . . . . . . 18
NL
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . 51
Z5500 Electrolux.qxp
16.01.2005
21:52 Uhr
Seite 50
CONTENU
INHOUD
Accessoires contenus dans ce carton
BELANGRIJKE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Belangrijke voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1 suceur pour fentes
VOOR U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Controleer de voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Speciale middelen voor tapijtbehandeling en luchtverfrissers . . . . . . . . . . . . . . 53
Oververhittingbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1 Brosse de
dépoussiérage /
brosse à coussins
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Service-checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Reserveonderdelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
IN ELKAAR ZETTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1 flexible de rallonge
HOE TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Accessoires gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Slangverstoppingen vinden en verhelpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1 Suceur turbo
(sur certains modèles
seulement)
Borstelwals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Aandrijfriem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Stofbeker/Filter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
VERHELPEN VAN STORINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
1 paquet de petites
pièces (2 vis)
ACCESSOIRES IN DEZE DOOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1 poignée d’aspirateur
50
51
Z5500 Electrolux.qxp
16.01.2005
21:52 Uhr
Seite 52
BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR U BEGINT
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Controleer de voltage
Wanneer u elektrische apparatuur gebruikt, moeten standaard voorzorgsmaatregelen altijd gevolgd worden, waaronder het
volgende:
Controleer eerst of de spanning die op het typeplaatje staat (op de onderkant van de stofzuiger) om er zeker van te zijn dat de
stofzuiger gelijk is aan de spanning van uw stroomnet. Als dat niet het geval is, gebruik dan de stofzuiger niet en ga terug naar
uw dealer.
Lees alle instructies alvorens u de stofzuiger gebruikt.
WAARSCHUWING
Om de kans op brand, elektrische schokken of blessures te verminderen:
•
Om de kans op brand, elektrische schokken of blessures te verminderen:
•
Niet buiten of op een natte ondergrond gebruiken.
•
De stofzuiger niet verlaten als hij is aangesloten. Doe de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact als u hem niet
gebruikt.
•
De stofzuiger is geen speelgoed. Oplettendheid is vereist wanneer gebruikt bij of in de buurt van kinderen.
•
Enkel gebruiken als beschreven in deze handleiding. Gebruik enkel de door de fabrikant aangeraden accessoires.
•
Niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker. Als de stofzuiger niet werkt zoals het hoort, is laten vallen, beschadigd,
buiten laten staan of in het water is gevallen breng het naar een servicecentrum alvorens het te gebruiken.
•
Niet meedragen of meetrekken aan het snoer, het snoer als handvat gebruiken, de deur op het snoer sluiten of het snoer om
scherpe hoeken of randen trekken.
•
Stofzuiger niet over het snoer heen rijden. Bescherm het snoer tegen hete oppervlaktes.
•
Gebruik geen verlengsnoer of stekkerdozen met onvoldoende capaciteit.
•
Alle knoppen uitzetten alvorens de stekker uit het stopcontact te halen.
•
Niet aan het snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. Pak de stekker, niet het snoer.
•
De stekker of stofzuiger niet met vochtige handen gebruiken.
•
Geen objecten in openingen stoppen. Niet gebruiken met verstopte openingen; houd stofvrij, vezels, haar en alles dat de
luchtstroom kan blokkeren.
•
De stofzuiger heeft zuigkracht en bevat een draaiende borstelwals. Houd uw haren, vingers, loshangende kleding en al uw
lichaamsdelen uit de buurt van draaiende onderdelen en openingen.
•
Plaats de stofzuiger niet op meubels of de trap, de draaiende borstelwals kan schade veroorzaken. Plaats de stofzuiger op
de grond met het handvat in opbergpositie als u accessoires gebruikt.
WAARSCHUWING
De borstelwals in de zuigkop draait op zeer hoge snelheid en kan schade veroorzaken aan het snoer als de stofzuiger
eroverheen gaat tijdens het stofzuigen.
Zorg ervoor dat dit niet gebeurd. Als de stofzuiger toch per ongeluk over het snoer gaat, dan moeten de volgende acties
ondernomen worden:
1. Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Kijk het snoer na voor eventuele schade (alleen na het halen van de stekker uit het stopcontact)
3. Als er tekenen zijn van schade aan het snoer, dan moet het snoer vervangen worden. De reparatie moet gedaan worden door
een medewerker van Electrolux Service of iemand anders met vergelijkbare kwalificaties.
4. Nooit de machine gebruiken met een beschadigd snoer.
Speciale middelen voor tapijtbehandeling en luchtverfrissers.
Na het gebruik van speciale tapijtbehandelingspoeders wordt aanbevolen de filters en de stofzak te vervangen. Sommige van
deze middelen bevatten stoffen die, als ze lang in de stofzuiger blijven, de geperste kunststofonderdelen van de stofzuiger
beschadigen.
Veel luchtverfrissers, sprays en politoermiddelen bevatten licht ontvlambare drijfgassen. Daarom is het belangrijk dat bij het
gebruik van deze middelen de gebruiksaanwijzing van de fabrikant wordt opgevolgd.
Het is belangrijk dat geen van de genoemde middelen direct in de stofzuiger of een van de filters, de slang, stofzak of stofbeker
wordt gespoten.
Overhittingsbeveiliging
Deze stofzuiger is voorzien van een speciale thermostaat die het apparaat tegen eventuele oververhitting van de motor
beschermt. Als de stofzuiger plotseling uitschakel, volg dan deze procedure:
1. Zet tuimelschakelaar op Uit (0)
•
Geen brandende of rokende dingen opzuigen, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
2. Stekker uit stopcontact halen.
•
Niet gebruiken als de stofzak niet op zijn plaats zit.
3. Oorzaak van oververhitting te zoeken (zoals volle stofzak, verstopte slang of verstopt filter).
•
De aandrijfriemschijven kunnen heet worden tijdens normaal gebruik. Probeer tijdens onderhoud aan de aandrijvingriem
contact met de riemschijven te vermijden, om verbranding te voorkomen.
4. Als er een volle stofzak, een verstopte slang of een verstopt filter wordt vastgesteld, de zak vervangen, de verstopping van
de slang verhelpen of de filter vervangen.
•
Wees extra voorzichtig als u op de trap aan het schoonmaken bent.
5. Wacht minimaal 30 minuten voordat u weer probeert de stofzuiger te gebruiken.
•
Geen brandstof of ontvlambare vloeistof opzuigen, zoals benzine, of de stofzuiger gebruiken op een plaats waar die
aanwezig zijn.
6. Stop de stekker na de 30 minuten weer in het stopcontact en doe de stofzuiger Aan (1).
•
Berg uw apparaat binnen op, in een droge en koele plaats.
•
Werk in een goed verlichte omgeving.
•
Zet elektrische apparaten eerst uit, alvorens u ze stofvrij maakt.
7. Als de stofzuiger het dan nog niet doet, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Electrolux winkelier.
Bewaar deze instructies!
52
53
Z5500 Electrolux.qxp
16.01.2005
21:52 Uhr
Seite 54
IN ELKAAR ZETTEN
Service
Als er servicewerk aan uw Electrolux stofzuiger nodig is, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Electrolux winkelier.
Controleer voordat u dat doet, eerst of uw probleem in de volgende service-checklist staat.
Nieuwe filterelementen, borstelwalsen en aandrijfriemen zijn bij Electrolux dealers verkrijgbaar. Als u reserveonderdelen moeilijk
kunt krijgen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Electrolux winkelier.
Let op: Zet de stofzuiger in elkaar voor gebruik.
Let op: Bewegende delen, zorg ervoor dat de aan/uit knop op de uit stand staat voordat hij wordt ingeplugd.
Let op: Mogelijkheden kunnen per type verschillen, de onderdelen zijn hetzelfde.
Stap 1: Verwijder Stofbeker
Stap 2: Handvat vastzetten
LET OP: Schroeven moeten goed vastgedraaid worden
om het handvat goed vast te zetten.
Service-checklist
•
Als uw stofzuiger niet werkt, controleer dan de stekker en de netzekering.
•
De stofzak nooit zo vol laten worden dat de luchtstroming wordt belemmerd, waardoor de zuigkracht af zal nemen. De eigenschappen van huisstof en de invloed daarvan op de luchtstroom in de stofzuiger kunnen verschillen. Vlokkig stof laat de lucht
goed door, maar poederig stof of speciale reinigingspoeders zetten zich dicht op elkaar geplakt in het filter af en bieden zo
een grotere weerstand aan de luchtstroom, waardoor de zuigkracht verkleint als de stofzak overbelast wordt.
•
Bewaar uw stofzuiger en de nieuwe filters altijd op een droge plaats.
•
Vervang de filterelementen drie tot vier keer per jaar. Dit is belangrijk om stofdeeltjes continu goed te filteren.
•
Het opzuigen van voorwerpen zoals kousen, textielresten, stukken papier, cellofaan van pakjes sigaretten of snoep kan de
slang verstoppen. Helaas kan het verhelpen van verstoppingen in de slang niet als gratis service binnen de garantie worden
beschouwd. Mocht er een verstopping optreden, zet de stofzuiger dan eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact. Zie
hoofdstuk “Verstoppingen verhelpen” en volg de instructies. Mocht dat niet helpen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Electrolux winkelier.
•
Nooit hete as of brandende peuken met de stofzuiger opzuigen.
•
Zorg ervoor dat uw stofzuiger nooit met water of andere vloeistof in aanraking komt. Hij is niet als natzuiger bedoeld en mag
in geen geval op vochtig tapijt of natte vloeren worden gebruikt.
•
Als het snoer van de stofzuiger vervangen moet worden, adviseren wij dit door Electrolux servicepersoneel te laten doen.
Stofbekervergrendeling
Handvat lipjes
Stofbekerhendel
Gleuven
Twee
schroefplaatsen
Reserveonderdelen
Schroef
Nieuwe filters, borstelwalsen en aandrijfriemen zijn bij officiële Electrolux-dealers verkrijgbaar. Als u reserveonderdelen moeilijk
kunt krijgen, bel ons dan of kijk op onze website.
Schroef
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de gewijzigde richtlijn 89/336/EG betreffende de elektromagnetische compatibiliteit (EMC).
Electrolux kan af en toe wijzigingen in producten aanbrengen; daarom blijven verandering in details in deze gebruiksaanwijzing
voorbehouden.
Stofbeker
1. Verwijder stofbeker uit de unit om de twee schroefplaatsen
vrij te maken. Maak de stofbeker los door de stofbekervergrendeling naar links te draaien. Trek de stofbekerhendel
omhoog en naar buiten om hem te verwijderen.
2. Houd het handvat als boven aangegeven. Schuif het
handvat naar beneden over de bovenkant van de
stofzuiger, laat de lipjes van het handvat in de gleuven
schuiven.
3. Pak de twee schroeven die bijgesloten zijn bij het
accessoirepakket. Schroef de twee schroeven vast om het
handvat vast te zetten.
54
55
Z5500 Electrolux.qxp
16.01.2005
21:52 Uhr
Seite 56
HOE TE GEBRUIKEN
LET OP: De stofzuiger niet aanzetten tot u alle functies en knoppen begrijpt.
Beschrijving van het apparaat
Stap 3: Stofbeker vervangen
Stap 4: Accessoires opbergen
Stofbekervergrendeling
Afstof/meubel
borstel
1. Snoerhouder. Snoer bij gebruik in de snoerhouder drukken.
2. AAN/UIT-schakelaar. Het internationale symbool 1 betekent AAN, het
internationale symbool 0 betekent UIT.
In elkaar
geschoven
uitschuifbare
buizen (op de
stofzuiger
opgeborgen
geleverd)
3. Stofbekervergrendeling. Als de vergrendeling naar links wijst, is het
stofbekervak ontgrendelt. De vergrendeling naar rechts betekent dat de
stofbeker is vergrendeld. Zie ook de vergrendelsymbolen op de stofzuiger.
4. HEPA/Micron Filter vak. Om de HEPA/Micro Filter te verwijderen, druk op
de hendel boven de uitlaatgril. Druk stevig in om de hendel goed te
gebruiken als u de grill terugzet.
1
5. Stofbekerhandvat. Gebruik het handvat om de stofbeker uit het
stofbekervak te halen en om terug te zetten.
6. Stofbekervak. Om te openen, draai de stofbekervergrendeling(3) naar
links om te ontgrendelen, pak dan het stofbekerhandvat(5) en trek de
stofbeker eruit naar u toe. Om te sluiten, plaats bodem van de stofbeker
met de voorkant in de groef op de bodem van het stofbekervak. Draai dan
de stofbekervergrendeling naar rechts om weer te vergrendelen.
2
Kierenmondstuk
7. Handvat ontgrendeling. Ga op de handvat ontgrendeling staan om het
naar een comfortabeler werkpositie te trekken. Om het handvat helemaal
naar de grond te verlagen, dient u de ontgrendeling een tweede keer in te
drukken.
8. Borstelwalsriem raam. Om de staat van de riem te controleren kijk door
het raampje en controleer of de witte stippen op de riem bewegen. Dat
betekent dat de borstelwals draait.
3
Groef
9. Schroeven om kap los te maken. Verwijder deze schroeven om de kap
los te maken en toegang te krijgen tot de borstelwals.
4. Vervang de stofbeker door de bodem van de stofbeker met
de voorkant in de groef op de stofzuiger te zetten. De
stofbeker naar de stofzuiger kantelen en de vergrendeling
naar rechts te zetten om vast te zetten.
4
10. Vloertype schakelaar. Een aanpassing die de stofzuigerkop verhoogt of
verlaagt en daarmee aan te passen is aan het type vloer. Met de stekker
uit het stopcontact kunt u de laagste instelling kiezen voor maximale tapijtreiniging. Als de stofzuiger moeilijk te bewegen is, stel dan een hogere
instelling in, totdat de stofzuiger makkelijk voort is te duwen. De borstelwals moet het tapijt kunnen bereiken voor goede reiniging. Om de aanpassingen makkelijker te maken kunt u het handvat in werkpositie zetten en de
stofzuiger naar achter te trekken om zo de voorwielen op te tillen. Als u
langharig en hoog tapijt heeft, zet de knop op de hoogste instelling, gemarkeerd als ‘Long Pile’. Voor kortharig tapijt zet u de knop op de laagste
instelling, gemarkeerd als ‘Short Pile’.
5
Stap 5: Snoer opbergen
5
11
Snoerhouder
6
Met gebruik op harde vloeren moet u erop letten dat u schade aan de vloer
voorkomt door meerdere malen van contact met de borstelwals. Daarom
moet u dan niet de laagste setting gebruiken, maar de hoogte kiezen die
in het midden tussen ‘Short Pile’ en ‘Long Pile’ zit.
7
6
Om behalve de vloer ook andere dingen schoon te maken met de bijgeleverde accessoires, moet u de ‘Tools’ instelling gebruiken. De stofzuiger
moet dan rechtop staand in de opbergpositie staan om herhaald contact
met het oppervlak en de borstelwals te voorkomen.
9
8
Snoerhaak
9
5. De snoerhouder vindt u op het handvat boven de bovenste
snoerhaak. Druk het snoer stevig in de snoerhouder. Zo zit
het snoer bij het stofzuigen niet in de weg.
6
Snoerhaak
56
6. Wind het snoer vervolgens om de twee haken op de
achterkant van de stofzuiger.
7. Bevestig de stekker aan het snoer om afwikkeling te
voorkomen.
10
WAARSCHUWING: Voorkom blessures. Houd loshangende kleding,
haren, vingers en alle andere delen van het lichaam weg van alle
bewegende delen (zoals de draaiende borstelwals). Zet de stofzuiger
eerst uit en haal hem uit het stopcontact voordat u de vloertype
schakelaar gebruikt.
11. Uitschuifbare buizen. Zet deze buizen aan het einde van de slang voor
extra reikwijdte.
57
Z5500 Electrolux.qxp
16.01.2005
21:52 Uhr
Seite 58
12. Slanghouders. Zet slang op houders om de slang op de stofzuiger te
bewaren.
Accessoires gebruiken
13. Draaghandvat. Gebruik dit handvat om de stofzuiger te verplaatsen.
LET OP: Zet de stofzuiger niet op meubilair of de trap, omdat de borstelwals dan schade kan veroorzaken. Zet de stofzuiger op de grond met het handvat in opbergpositie wanneer u de accessoires gebruikt.
14. Afstof/meubel borstel. Bewaar hier de afstofborstel.
15. Snoerhaken. Wikkel het snoer om de haken om het snoer op de
stofzuiger te bewaren. Bovenste haak naar beneden draaien om het snoer
snel los te krijgen. Draai weer terug omhoog om het snoer vast te zetten.
Gebruik altijd met de stofzuiger onder u, trek aan de
slang vanaf de zijkant van de stofzuiger; niet vanaf
achter of voor.
16. Filterbuis kwartdraai bevestiging. Draai de bevestiging naar de
ontgrendelstand om de reinigbuis te verwijderen. Om de buis terug te
zetten, zet buis op de achterkant van de stofzuiger en draai de bevestiging
naar de vergrendelstand.
Laat nooit een stofzuiger boven u staan.
Nooit een stofzuiger op de trap zetten, dit kan
beschadiging veroorzaken.
17. Kierenmondstuk. Bewaar het kierenmondstuk hier.
18. Slanghouder. Doe het einde van de slang in deze houder voor vloer- en
tapijtreiniging.
12
13
1. Verwijder de slang uit de slangaansluiting op de achterkant
van de stofzuiger.
14
2. Zet de te gebruiken accessoire op het einde van de slang of
buis.
15
Kierenmondstuk
Afstof/meubel
borstel
16
12
Slang of buis
Turbomondstuk
(voor bepaalde
types)
17
12
15
Afstof/meubel borstel is voor meubilair, luxaflex, boeken,
lampenkappen, kasten, gordijnen, kussens en andere stoffen.
Kierenmondstuk is voor hoeken, trappen, plinten en tussen
kussens.
18
Turbomondstuk (sommige types) is voor meubelen en de
trap.
Uitschuifbare buizen (sommige types hebben 1 buis)
Pak beide buizen bij de ribbeleinden.
Slangaansluiting
Trek uit elkaar.
Draai het ribbeleinde naar de binnenkant.
Schuif de buizen in elkaar.
58
59
Z5500 Electrolux.qxp
16.01.2005
21:52 Uhr
Seite 60
ONDERHOUD
Slangverstoppingen vinden en verhelpen
De instructies in deze handleiding dienen als een gids voor routine onderhoud. Controleer de stofbeker, riem en borstelwals vaak om onnodige telefoontjes naar de klantenservice te voorkomen.
Kwartdraai
bevestiging
Twee schroeven
3
Lage zuigkracht en geen goede opzuiging kan duiden op een verstopping in de stofzuiger.
1. Haal de slang uit de slanghouder en controleer de zuiging aan het einde van de slang – als er weinig of geen zuiging is, controleer dan de stofbeker. Leeg die indien nodig. Mocht er geen verbetering zijn, ga verder met stap 2.
LET OP: Zet de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de slang ontstopt.
2. Haal het snoer van de snoerhaken af. Haal de filterbuis eruit door de kwartdraai bevestiging naar rechts te draaien, haal de
filterbuis dan uit de stofzuiger.
Controleer of er verstoppingen in de filterbuis zitten. Verstoppingen kunnen verwijderd worden door een stomp voorwerp te
gebruiken.
2
3. Om de slang volledig te ontkoppelen, de twee schroeven verwijderen.
Mogelijke verstoppingen kunnen verholpen worden door een stomp voorwerp te gebruiken. Door de slang te buigen kan de
verstopping wat losser raken.
Filterbuis
Als de verstopping is verholpen, draai dan de bovenstaande stappen om, om de stofzuiger weer terug in elkaar te
zetten.
2. Filterbuis verwijderen.
3. Haal slang van de stofzuiger.
Borstelwals
Snoer
De roterende borstelwals veegt en kamt het tapijt. Verwijder haren en draden van de borstelwals om ervoor te zorgen dat de
borstelwals het tapijt goed kan borstelen. Voor optimale reiniging moeten de borstels het tapijt raken. Houd een liniaal aan de
onderkant van de stofzuiger om de borstelhoogte te controleren. Als de borstelwals de liniaal niet meer raakt, de borstelwals
vervangen.
Aandrijfriem
Slangaansluiting
Aandrijfriem borstelwals (ZE 090)
De aandrijfriem van de borstelwals brengt de borstelwals in rotatie, zodat deze het tapijt veegt en kamt. Regelmatig controleren
of de riem in goede toestand is. De riem vervangen als hij vervormd of gescheurd is of geen spanning meer heeft. Om de
borstelwals of de riemschijf gewikkelde haren of draden wegsnijden, want deze kunnen ertoe leiden dat de riem onregelmatig
loopt.
1
1. Haal de slang uit de slangaanhouder en controleer de
zuigkracht aan het einde van de slang.
60
61
Z5500 Electrolux.qxp
16.01.2005
21:52 Uhr
Seite 62
De aandrijfriem van borstelwals vervangen
LET OP: Zet de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de aandrijfriem vervangt. Riemschijven
kunnen zeer heet worden tijdens normaal gebruik. Probeer niet aan de schijven te komen als u de riem controleert om
brandwonden te voorkomen.
9
1. Trek handvat naar de grond om de riem te vervangen.
2. Verwijder twee schroeven om kap los te halen. Til kap op
om te verwijderen.
8
Linkerzijaanzicht
9. Plaats de linker eindkap met het vierkant in de sokkel. Druk
de eindkap op zijn plaats; zie linkerzijaanzicht.
10. Draai de borstelwals om de riem op zijn plaats te krijgen
11. Kap weer op stofzuiger monteren. Let erop dat de kap zich
achter meubelbeschermingsstrip bevindt.
12. Schroeven vastdraaien.
1
4
Stofbeker/Filter
Motoras
Volle stofbekerfilter vervangen (EF 86b):
LET OP: Zet stofzuiger uit en haal stekker uit stopcontact voordat u de plooifilter vervangt. Stofzuiger nooit gebruiken
zonder de stofbeker of plooifilter op hun plaats.
Riem
3
Borstelwals
1
Stofbekervergrendeling
2
3. Til linkerkant van borstelwals op.
4. Verwijder riem en gooi weg.
Maak de stofbeker los door de stofbekervergrendeling naar
links te draaien naar het ontgrendeling symbool. Draai de
stofbeker uit en bij de stofzuiger vandaan.
Verwijder de stofbeker door de vergrendeling (1) naar voren te
trekken en de beker omhoog en eruit te trekken. Om de stofbeker terug te plaatsen, plaats de onderkant op zijn plaats
door de lipjes in de gleuven te plaatsen en de bovenkant terug
op zijn plaats te draaien. De vergrendeling (1) naar beneden
drukken, zodat de vergrendeling vastklikt en de lipjes van de
stofbeker overlapt.
5. Haal vuil weg bij borstelwals.
5
Om goede prestaties te behouden, controleer en maak de plooifilter schoon elke keer als de stofbeker wordt leeggemaakt
en schoongemaakt indien nodig. De filter kan worden schoongemaakt door te wassen met een mild afwasmiddel en warm
water. Zorg ervoor dat de filter helemaal droog is als hij terug
wordt geplaatst.
6
7
2
Stofbeker
6. Leg nieuwe aandrijfriem om motoras
7. Aandrijfriem om riemschijf borstelwals leggen
8. Met rechterkant van borstelwals aandrijfriem spannen en
rechter eindkap in sokkel plaatsen.
62
63
Z5500 Electrolux.qxp
16.01.2005
21:52 Uhr
Seite 64
De plooifilter schoonmaken
1. Haal de filter eruit door het handvat vast te pakken en hem omhoog en uit de stofbeker te tillen.
2. Pak de plooifilter en draai tegen de klok in om hem los te maken.
3. Til de plooifilter uit de kegel en was hem af. Schudt het overvloedige water uit de filter. De filter niet onderdompelen in het
water – alleen afvegen met een vochtige doek.
HEPA Filter (EF 86a)
Controleer de HEPA filter regelmatig en vervang indien
nodig. Vervang de HEPA filter regelmatig, voor optimale
prestaties.
4. Als alle onderdelen droog zijn, terugplaatsen en met de klok mee draaien om vast te draaien.
HEPA filter vervangen
HEPA filter
Klink
1. Druk klink naar beneden en haal de HEPA filter deur eruit
door te trekken.
Plooifilter
Filterassemblage
2. Pak de filter en trek eruit.
3. Plaats een nieuwe HEPA filter in de stofzuiger.
HEPA filter
deur
4. Om te sluiten, zet de deur op de onderste lipjes en kantel
omhoog tegen de stofzuiger tot hij vastzit.
Gebruik alleen Electrolux filters om te vervangen.
Stofbeker leegmaken
Het is duidelijk te zien als het stofvak vol is en leeg dient te worden gemaakt. Haal de stofbeker uit de stofzuiger en gooi het afval
in de vuilnisbak.
Stofbeker terugzetten
Om de filterassemblage weer terug te plaatsen in de stofzuiger, controleer of de filters goed zitten in de bovenkant van de
stofbeker. Zet de stofbeker terug door de bodem van de stofbeker met de voorkant in de groef op de stofzuiger te zetten. Kantel
de stofbeker naar de stofzuiger toe en draai de stofbekervergrendeling naar rechts om hem vast te zetten.
64
65
Z5500 Electrolux.qxp
16.01.2005
21:52 Uhr
Seite 66
VERHELPEN VAN STORINGEN
ACCESSOIRES IN DEZE DOOS
LET OP: Zet de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact voor de onderhoud.
STÖRING
OORZAAK
VERHELPEN
Motor start niet.
Stekker
• Stekker stevig in het stopcontact drukken.
• Een ander stopcontact proberen.
• Zekering controleren.
Motor staat plotseling stil.
Oververhittingsbeveiliging
Pagina 53.
Het tapijt of de vloer wordt niet
gereinigd.
Filters
De filters reinigen of vervangen. Tip: bij het opzuigen van fijn stof is het
mogelijk dat de filters er niet vuil uitzien; toch kan dit fijne stof de zuigkracht
reduceren doordat de luchtstroming door de filters belemmerd wordt.
Stofbeker
• Controleren of de stofbeker goed in de stofzuiger zit. Pagina 63.
• Stofbeker legen. Pagina 63.
Slang
• Controleren of de slangaansluiting aan de achterkant van de stofzuiger
goed zit. Pagina 60.
• Mogelijke verstoppingen van de slang die de luchtstroming belemmeren,
opheffen. Pagina 60.
• Lange slang en ondersten slang controleren. Pagina 60.
Aandrijfriem
Een gescheurde, gebarsten, losse of vervormde aandrijfriem ver-vangen.
Pagina 61.
Borstelwals
• Haren en draden van de borstels en bij de eindkappen verwijderen.
• Borstelwals vervangen als de borstels versleten zijn. Pagina 61.
Slangaansluiting
Controleren of de slangaansluiting goed vast zit. Pagina 60.
Filters
De filters reinigen of vervangen. Tip: bij het opzuigen van fijn stof is het
mogelijk dat de filters er niet vuil uitzien; toch kan dit fijne stof de zuigkracht
reduceren doordat de luchtstroming door de filters belemmerd wordt.
Slang
Mogelijke verstoppingen van de slang die de luchtstroming belemmeren,
opheffen. Pagina 60.
Stofbeker
Stofbeker legen.
Borstelwals
Kap verwijderen en vuil of voorwerpen bij de borstelwals verwijderen.
Aandrijfriem
Een gescheurde, gebarsten, losse of vervormde aandrijfriem vervangen.
Pagina 61.
Hoogte-instelling
Handvat in de werkpositie zetten. De stofzuiger naar achteren kantelen om
de voorwielen van de vloer te tillen. Dan de draaiknop een stand hoger
zetten.
Aandrijfriem
Een gescheurde, gebarsten, losse of vervormde aandrijfriem vervangen.
Pagina 61.
De hoogte-instelknop kan niet
gedraaid worden.
Hoogte-instelling
Tip: Handvat in de werkpositie zetten. De stofzuiger naar achteren kantelen
om de voorwielen van de vloer te tillen. Dan de draaiknop draaien.
De stofbeker kan niet in de
stofzui-ger worden geplaatst.
Stofbekerdeksel correct
aangebracht
Het filter moet in de stofbeker ingebouwd zijn om ervoor te zorgen dat de
stofbeker in de stofzuiger kan worden geplaatst.
De kap kan niet verwijderd
worden.
Hoogte-instelling
De kap kan alleen verwijderd worden als de hoogte-instelling in de laagste of
de hoogste stand staat.
Schroeven
Alle 2 de schroeven boven aan de afdekking moeten verwijderd worden.
Pagina 62.
Geen zuigeffect aan het eind
van de slang.
Geluid bij de borstelwals.
De stofzuiger is moeilijk te
schuiven.
Ontbrekende onderdelen
Neem contact op met de Electrolux-klantendienst.
Vragen?
Bel naar Electrolux. Houd daarbij het model- en het serienummer bij de
hand. Zie typeplaatje aan de onderkant van de stofzuiger.
66
Accessoires bij deze verpakking
1 kierenmondstuk
1 afstof/meubel
borstel
1 verlengbuis
1 Turbomondstuk
2 schroeven
1 stofzuiger handvat
67
Z5500 Electrolux.qxp
16.01.2005
21:52 Uhr
Seite 68
p/n 75314
Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice
Sous réserve de modifications
Wijzigingen voorbehouden
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products
(such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in
more than 150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement