Electrolux ER8313B Handleiding
Fridge--Freezer / Kühl--Gefrierkombination / Réfrigérateur--Congélateur
Frigorifero--Congelatore / Koel--Vriescombinatie / Køle--Fryseskab
INSTRUCTION BOOK
GEBRAUCHSANWEISUNG
NOTICE D’UTILISATION
ISTRUZIONI D’USO
GEBRUIKSAANWIJZING
BRUGSANVISNING
GB
DE
FR
IT
ER8313B
NL
DK
818 17 44--00/7
Veiligheidsinformatie
Uw nieuwe koel--/vrieskast kan andere functies
hebben dan uw oude
Lees deze gebruiksaanwijzing met informatie over
het gebruik en het onderhoud van de kast in zijn
geheel aandachtig door. Zorg ervoor, dat de
gebruiksaanwijzing bewaard blijft. Dit kan nuttig zijn
als u de kast later aan iemand anders geeft of
verkoopt.
Gebruik
· Zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt
uitgelegd is dit apparaat uitsluitend
bedoeld om in een normaal huishouden
levensmiddelen te bewaren.
· Bewaar geen explosieve stoffen in het
koel-- of vriesvak. Dergelijke stoffen
kunnen exploderen en lichamelijk letsel
of materiële schade veroorzaken.
· Voorkom dat het koelsysteem aan
de achterkant en aan de binnenkant
van de kast met scherpe voorwerpen in
aanraking komt. Als er lekkage in het
koelsysteem optreedt, kan het apparaat
onherstelbaar worden beschadigd en
kunnen de levensmiddelen bederven.
· Bewaar geen flessen met koolzuurhoudende
NL
dranken in het vriesvak. De glazen flessen
kunnen kapot gaan.
· Het apparaat is zwaar. De onderkant van
de kast heeft scherpe randen. Wees
voorzichtig bij het tillen van de kast en draag
hierbij altijd handschoenen.
Kinderen
· Laat kinderen niet aan het apparaat en de
bedieningsorganen komen.
Als u uw oude toestel afdankt
Uit het oogpunt van milieubescherming moeten
afgedankte koel-- en vriestoestellen volgens de
plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt
worden. Informeer bij de gemeente naar de
mogelijkheden in uw woonplaats.
Waarschuwing! Afgedankte toestellen onbruikbaar
maken voordat u ze wegdoet. Stekker uit het
stopcontact trekken, aansluitsnoer afsnijden,
eventuele snap-- of grendelsloten verwijderen of
onbruikbaar maken. U verhindert daardoor, dat
spelende kinderen elkaar of zichzelf in het toestel
opsluiten (verstikkingsgevaar!) en daardoor in
levensgevaar komen.
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
NL . . . . . . . 56
Handige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Als u uw oude toestel afdankt . . . . . . . . . . . . . . . 56
Energiespaaradviezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
De kast en het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Denk aan het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Beschrijving van de koel--/vrieskast . . . . . . . . . . 57
Bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Alvorens de kast in gebruik te nemen . . 58
Schakel de koelkast in en stel de juiste
temperatuur in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De temperatuur in de koelkast . . . . . . . . . . . . . .
De temperatuur meten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het interieur van de kast . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het ventilatierooster verwijderen . . . . . . . . . . . . .
Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De koelkast ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De vrieskast ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De lamp vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Als de kast niet gebruikt wordt . . . . . . . . . . . . . .
58
58
58
59
59
Als de kast niet naar behoren
functioneert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Zo gebruikt u de vrieskast . . . . . . . . . . . . . 59
Schakel de vrieskast in en stel de juiste
temperatuur in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De temperatuur in de vrieskast . . . . . . . . . . . . . .
Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmeringen en andere kenmerken . . . . . . . . .
Invriezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geschikte bewaartijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het interieur van de kast . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
62
63
63
63
64
59
59
60
60
60
61
61
61
Uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De transportsteunen verwijderen . . . . . . . . . . . .
Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De kast installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De deur opnieuw afhangen . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
67
67
67
68
68
69
Electrolux 818 17 44-00/7
Beschrijving van de koel--/vrieskast
Model ER8313B
4
1
2
6
5
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6
7
1
3
3
2
9
11
9.
10.
11.
8
9
glasplatte
flessenrek
groentebak
botervak
deurvak
eirrek
ophangen van het halve rek
invriesplank +
accumulator
vriesbak
ventilatierooster
vrieskalender
9
9
10
Bedieningsorganen
A
B C D E F
G
H
I
A. Thermometer
De thermometer toont de warmste temperatuur in
de vrieskast.
E. Gele indicator
Deze indicator licht op als de snelvriesfunctie is
ingeschakeld.
B. Alarmtoets
Met deze toets wordt het alarmsignaal
uitgeschakeld.
F. Groene indicator
Deze indicator brandt als de kast ingeschakeld is.
G. Thermostaatknop
Gebruik deze knop om de kast in te schakelen en de
gewenste temperatuur in te stellen.
C. Rode waarschuwingslamp
De lamp begint te knipperen wanneer een alarm is
afgegaan.
H. Groene indicator
Deze indicator brandt als de kast ingeschakeld is.
D. Invriesknop
De invriesfunctie wordt met deze toets in-- en
uitgeschakeld.
I. Thermostaatknop
Gebruik deze knop om de kast in te schakelen en de
gewenste temperatuur in te stellen.
57
Electrolux 818 17 44-00/7
Alvorens de kast in gebruik te nemen
Plaats en reinig de kast volgens de aanwijzingen van
“Installeren“.
Controleer of de afvoerslang aan de achterkant van
de kast in de opvangbak uitmondt.
Voordat u de stekker voor het eerst in het
stopcontact steekt, dient u de kast
ongeveer 30 minuten te laten staan, of
ruim 4 uur als de kast horizontaal is
vervoerd. De compressor kan
beschadigd worden als deze wachttijd
niet in acht wordt genomen. De olie heeft
hiermee voldoende tijd om naar de
compressor te kunnen terugstromen.
Zo gebruikt u de koelkast
Schakel de koelkast in en stel de
juiste temperatuur in
Zet de thermostaatknop in de gewenste stand.
Min: De laagste stand van de thermostaatknop
zorgt voor de hoogste temperatuur in de kast.
Max: De hoogste stand van de thermostaatknop
zorgt voor de laagste temperatuur in de kast.
H:
Uitgeschakeld.
De temperatuur in de koelkast
Een goede temperatuur in de koelkast is ongeveer
5_C. Als de thermostaatknop op een te koude
temperatuur wordt ingesteld, kunnen levensmiddelen
met een hoog watergehalte gaan bevriezen als ze in
het koudste gedeelte van de koelkast worden
gelegd. De afbeelding toont de koudste en de
warmste gedeelten van de koelkast.
Vlees--, vis-- en melkproducten dienen in het koudste
gedeelte van de kast bewaard te worden.
+
---
+
+
De temperatuur meten
Als de temperatuur gemeten wordt met een
standaard thermometer, moet de thermometer in
een glas water in het midden van de koelkast
worden gezet. Dit zorgt voor een goede weergave
van de temperatuur in de levensmiddelen. Leg of
hang de thermometer niet op of aan een plank.
Tips:
·
·
·
·
Verdeel de levensmiddelen over de koelkast,
zodat luchtcirculatie tussen de producten
mogelijk is.
Plaats geen levensmiddelen tegen de
koelplaat in de achterwand omdat ze anders
kunnen bevriezen.
Plaats nooit warme levensmiddelen in de
kast. Wacht totdat ze helemaal afgekoeld
zijn.
Dek alle levensmiddelen goed af om te
voorkomen dat geur of smaak op andere
producten worden overgebracht.
58
Electrolux 818 17 44-00/7
Uitschakelen
Draai de knop naar links voorbij de klik en zet hem
op “H“.
De kast is pas stroomloos als de steker uit de
wandcontactdoos gehaald is.
Het interieur van de kast
De rekken en de deurvakken zijn uitneembaar en
kunnen eenvoudig van plaats worden veranderd.
Sommige rekken moeten aan de achterkant worden
opgetild om ze te kunnen verwijderen.
Het onderste compartiment en de glasplaat boven
de groentebak mogen niet worden verplaatst. Zij
zorgen mede voor goede luchtcirculatie in de kast.
Rekken met verhoogde rand moeten met de
verhoogde rand naar achteren in de kast worden
gelegd, zodat levensmiddelen niet in aanraking
kunnen komen met de koelplaat.
De groentebak heeft een scheidingswand om
verschillende groenten apart te kunnen bewaren.
Ophangen van het halve rek
Het halve rek kan zijdelings worden verplaatst. Het
kan worden opgehangen onder alle deurvakken,
behalve het onderste.
Zo gebruikt u de vrieskast
Schakel de vrieskast in en stel de
juiste temperatuur in
Zet de thermostaatknop in de gewenste stand.
Min: De laagste stand van de thermostaatknop
zorgt voor de hoogste temperatuur in de kast.
Max: De hoogste stand van de thermostaatknop
zorgt voor de laagste temperatuur in de kast.
H:
Uitgeschakeld.
Laat de kast gedurende een periode van 24 uur
aanstaan als de temperatuurinstelling veranderd
wordt. Hierdoor kan de temperatuur in de kast
stabiliseren.
De temperatuur in de vrieskast
Om levensmiddelen gedurende langere tijd te
kunnen bewaren mag de temperatuur in de vrieskast
niet hoger zijn dan --18_C. Denk er echter wel om,
dat het stroomverbruik toeneemt naarmate de
temperatuur afneemt.
De ingebouwde temperatuurdisplay toont de
warmste temperatuur in de vrieskast. Als u de
temperatuur m.b.v. een thermometer wilt meten,
dient u de thermometer tussen de levensmiddelen te
leggen omdat hier de juiste temperatuur kan worden
gemeten. Het is normaal als de ingebouwde
temperatuurdisplay een iets hogere temperatuur
aangeeft.
59
Electrolux 818 17 44-00/7
Uitschakelen
Draai de knop naar links voorbij de klik en zet hem
op “H“.
De kast is pas stroomloos als de steker uit de
wandcontactdoos gehaald is.
Alarmeringen en andere
kenmerken
Temperatuur alarm
De waarschuwingslamp gaat branden en er wordt
een akoestisch signaal gegeven als de temperatuur
in de kast hoger wordt dan --12_C.
Het akoestisch alarm uitschakelen: druk op de
uitschakelknop voor het akoestisch alarm. De rode
waarschuwingslamp gaat uit het kouder wordt dan
--13_C.
Invriezen
De invriesknop hoeft niet ingedrukt te worden als er
kleine porties over een periode van 24 uur moeten
worden ingevroren.
In alle andere gevallen dient u ongeveer 24 uur
voordat u de levensmiddelen in de vrieskast legt op
de invriesknop te drukken.
Druk 24 uur nadat u de levensmiddelen in de
vrieskast heeft gelegd opnieuw op de invriesknop om
de snelvriesfunctie uit te schakelen.
De gele invrieslamp blijft branden zolang de
invriesknop is ingedrukt.
Praktische tips voor het invriezen
· Voor het invriezen van levensmiddelen dient
u zoveel mogelijk gebruik te maken van het
bovenste rek en zonodig het rek daaronder.
· Wanneer u een grote hoeveelheid eten invriest,
moet u de acummulator verplaatsen naar de
lade/ruimte het dichtst onder de invrieslade.
· Leg de levensmiddelen rechtstreeks op de
rekken van de vrieskast.
· Verdeel de levensmiddelen over de
vrieskast, zodat luchtcirculatie tussen de
producten mogelijk is.
· Leg de in te vriezen producten niet tegen
de al ingevroren producten aan. De warmte
van het onbevroren product wordt op het
bevroren product overgebracht waardoor het
aan de oppervlakte kan ontdooien.
· Als de producten eenmaal zijn ingevroren
legt u alles zo dicht mogelijk tegen elkaar
aan. De producten blijven dan in geval van
een stroomstoring langer koud.
· Wanneer u een grote hoeveelheid eten invriest,
moet u de acummulator verplaatsen naar de
lade/ruimte het dichtst onder de invrieslade.
· Vries niet te veel levensmiddelen tegelijk in.
De invriescapaciteit wordt vermeld bij de
technische gegevens.
Controleer één dag nadat u de kast in
gebruik heeft genomen of de kast
naar behoren functioneert en de instelde
temperatuur aangehouden wordt. Begin
pas met het invriezen van uw levensmiddelen
wanneer u zich ervan hebt overtuigd dat de
vrieskast goed werkt.
60
Electrolux 818 17 44-00/7
Ontdooien
Geschikte bewaartijd
Het verdient aanbeveling om levensmiddelen in de
koelkast te ontdooien. Leg de te ontdooien
levensmiddelen op een bord met een hoge rand om
te voorkomen dat er vloeistoffen of sappen in de
koelkast lekken. Levensmiddelen kunnen sneller
worden ontdooid door ze uit de koelkast te nemen of
in koud water te leggen. Volg voor het ontdooien in
de magnetron de aanwijzingen van de fabrikant.
Kant--en--klaar gekochte diepvriesproducten: zie de
houdbaarheidsdatum op de verpakking.
Zelf--ingevroren producten:
Vetrijke en gezoute levensmiddelen zijn ingevroren
niet langer dan 3 maanden houdbaar. Gekookte en
vetarme levensmiddelen zijn ongeveer zes maanden
houdbaar. Magere levensmiddelen en fruit zijn
ongeveer een jaar houdbaar.
Het interieur van de kast
Vriesbakken
Dankzij de vriesbakken kunt u de gewenste
levensmiddelen snel en gemakkelijk terugvinden.
Om ruimte te besparen kunnen de vriesbakken
worden verwijderd en de producten direct op de
rekken worden gelegd. De producten mogen behalve
bij het bovenste rek 20 mm over de rand uitsteken.
Hierdoor kan de beschikbare ruimte optimaal worden
benut.
Verwijder nooit de onderste vriesbak. Deze bak
draagt mede bij aan een goede luchtcirculatie.
Koude--accumulator
De koude--accumulator houdt de levensmiddelen na
een stroomstoring langer koud. De
koude--accumulator werkt het best als hij aan de
voorkant op de invriesplaat wordt gelegd.
Tijdens het ontdooien:
Leg de koude--accumulator boven op de ingevroren
levensmiddelen om ze koud te houden. Wanneer u
een grote hoeveelheid eten invriest, moet u de
acummulator verplaatsen naar de lade/ruimte het
dichtst onder de invrieslade.
Invriesblad
Gebruik het invriesblad om fruit en groenten in te
vriezen. Na ongeveer 4 uur zijn de producten
volledig ingevroren en kunnen ze op de gebruikelijke
manier worden ingepakt. Levensmiddelen die op
deze wijze worden ingevroren, vriezen niet aan
elkaar vast zodat u gemakkelijker porties van de
producten kunt maken.
Ijsblokjes
Omdat water bij bevriezing uitzet hoeft de ijsbak
slechts voor ongeveer 3/4 gevuld te worden. Wring
de ijsblokjes los door de ijsbak iets te verbuigen.
Als ijsblokjes te lang worden bewaard, drogen ze uit
en neemt de smaak af. Gooi oude ijsblokjes weg en
maak nieuwe aan wanneer dit nodig is.
61
Electrolux 818 17 44-00/7
Handige tips
Energiespaaradviezen
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Kies de plaats van de kast met zorg.
Zie “Installatie“. Het stroomverbruik van de kast
kan aanzienlijk afnemen als een goede plaats is
gekozen.
Voorkom dat de kast te vaak wordt geopend en
de deur te lang open blijft staan.
Controleer regelmatig of de kast goed sluit.
Dooi ingevroren levensmiddelen in de
koelkast af; de afgegeven koude komt in de
koelkast goed van pas.
Reinig de compressor en het koelsysteem aan de
achterkant van de koelkast ongeveer eenmaal
per jaar met een stofzuiger.
Laat warme levensmiddelen volledig afkoelen
voordat u ze in de koelkast zet.
Koel levensmiddelen in de koelkast af
voordat u ze in de vrieskast zet.
Bewaar levensmiddelen bij voorkeur in
luchtdichte verpakking om onnodige
ijsvorming te voorkomen.
Volg de adviezen van “Zo gebruikt u de
vrieskast“ op. Hiermee kunt u het
stroomverbruik reduceren.
Stel de temperatuur van de vrieskast niet te
laag in. Een goede temperatuur ligt tussen
·
de --18_C en --20_C .
Ontdooi de vrieskast als de hoeveelheid ijs
een dikte van 3--5 mm bereikt.
Controleer en reinig de afdichtring regelmatig.
De kast en het milieu
·
·
·
De in deze kast gebruikte afdichting en het
koelmiddel tasten de ozonlaag niet aan.
De verpakking kan volledig hergebruikt worden.
De kast is speciaal ontworpen om gemakkelijk
gedemonteerd en hergebruikt te kunnen worden.
Denk aan het milieu
·
·
·
·
Uit het oogpunt van milieubescherming
moeten afgedankte koel-- en vriestoestellen
volgens de plaatselijke regelingen op deskundige
wijze verwerkt worden. Informeer bij de gemeente
naar de mogeliijkheden in uw woonplaats.
Bewaar levensmiddelen bij voorkeur in
verpakkingsmateriaal dat opnieuw gebruikt kan
worden. Vermijd het gebruik van
wegwerpverpakking zo veel mogelijk.
Gebruik een neutraal reinigingsmiddel om de kast
te reinigen.
Volg de adviezen van “Energiespaaradviezen“
nauwgezet.
Onderhoud
Het ventilatierooster verwijderen
Het ventilatierooster kan voor het reinigen worden
verwijderd.
Zet de deur open voordat u het ventilatierooster
verwijdert. Open het rooster door de bovenste rand
naar beneden en naar voren te trekken. Trek het
rooster daarna recht naar voren.
Reinigen
Reinig de kast regelmatig.
Schakel de kast uit en trek de stekker uit het
stopcontact. U kunt eventueel ook de zekering
verwijderen.
Verwijder alle loszittende onderdelen en was ze met
de hand af. Reinig de kast, het interieur en de
afdichting. Gebruik een zachte doek, bevochtigd in
een sopje van handwarm water en een mild
afwasmiddel. Sluit de deur niet voordat de kast van
binnen helemaal droog is.
Maak de druppelgoot schoon met behulp van een
wattenstaafje of een pijpreiniger. Gebruik een met
plastic omgeven gordijnspiraal om eventuele
verstoppingen in de afvoerslang te verhelpen.
62
Electrolux 818 17 44-00/7
Verwijder het ventilatierooster (zie “Het
ventilatierooster verwijderen“) en stofzuig onder de
kast. Trek de kast van de wand af en stofzuig de
achterkant van de kast, het koelsysteem en de
compressor.
Til bij het verplaatsen van de kast de
kast aan de voorkant op om te voorkomen dat de vloer beschadigd
wordt.
De koelkast ontdooien
De koelkast wordt elke keer dat de compressor
afslaat automatisch ontdooid. IJsvorming kan
worden voorkomen door:
· geen warme levensmiddelen in de kast
te zetten.
· te voorkomen dat de deur te vaak
wordt geopend of te lang open blijft staan.
· zet geen levensmiddelen tegen de
koude koelplaat.
De vrieskast ontdooien
Er vormt zich altijd een laag ijs op de rekken en
langs de bovenkant van de vrieskast. Ontdooi de
vrieskast als de hoeveelheid ijs een dikte van 3--5
mm bereikt.
Verwijder de vriesbakken en zet ze boven op elkaar
door ze telkens een halveslag te draaien. Verpak de
bakken in isolerend materiaal, zoals dekens of
kranten.
De ingevroren producten kunnen ook dicht tegen
elkaar worden aangelegd en op een koude plaats
worden bewaard, zoals in de koelkast.
Het ontdooien kan worden versneld door kommen
met warm water (geen kokend water) in de vrieskast
te zetten.
Trek het afvoerpijpje uit en zet het in de onderste
vriesbak waar het water opgevangen kan worden.
Maak het ventilatierooster los en plaats een kom
onder de afvoerpijp.
Schraap het ijs voorzichtig los als het begint te
smelten.
Gebruik hiervoor een houten of plastic krabber.
Gebruik geen scherpe voorwerpen die het interieur
kunnen beschadigen.
Maak de kast schoon en droog als al het ijs
gesmolten is en breng de afvoerpijp op zijn plaats
terug.
Schakel de kast weer in en leg de levensmiddelen
terug.
Gebruik nooit haardrogers of andere
warmte--producerende apparaten om het
ontdooien te versnellen. Door de warmte kan
het plastic interieur vervormen en vocht dat het
apparaat binnendringt kan kortsluiting
veroorzaken.
De lamp vervangen
De verlichting in de kast gaat automatisch branden
wanneer de deur geopend wordt. Trek de stekker uit
het stopcontact voordat u de lamp verwisselt.
Raak het glas van de lamp niet met blote vingers
aan. Halogeenlampen zijn gevoelig voor
vingervlekken. Knip de verpakking van de lamp
langs de fitting open. Houd de lamp met de
verpakking vast terwijl u de lamp in de fitting drukt.
Gebruik een lagedruk halogeenlamp met helder glas,
een G4 fitting . Voltage 12 V. Vermogen 20 W/lamp.
63
Electrolux 818 17 44-00/7
Sluit de deur van de kast niet: hierdoor zou er een
muffe geur in de kast kunnen ontstaan.
Als de kast aan moet blijven staan, verdient het
aanbeveling om iemand de kast regelmatig te laten
controleren om te voorkomen dat levensmiddelen
door een stroomstoring bederven.
Als de kast niet gebruikt wordt
Schakel de kast uit en trek de stekker uit het
stopcontact. U kunt eventueel ook de zekering
verwijderen.
Reinig de kast zoals wordt uitgelegd in “Reiniging“.
Als de kast niet naar behoren functioneert
Als de kast niet naar behoren functioneert, is het vaak mogelijk om dit zelf te verhelpen. Lees onderstaande
aanwijzingen aandachtig door om onnodige onderhoudsbeurten te voorkomen.
Probleem
Mogelijke oorzaak / Oplossing
Alarmsignaal + knipperende rode
waarschuwingslamp. (Het is te warm in
het vriesvak.)
Schakel het alarmsignaal uit door op de alarmtoets te drukken.
Het alarmsignaal kan zijn afgegaan door:
De koelkast is onlangs ingeschakeld en de temperatuur is nog
te hoog. Zie het hoofdstuk “De koelkast inschakelen en de
temperatuur instellen“.
Het is te warm in de koelkast.
Stel een lagere temperatuur in.
Leg de voedingsmiddelen op de juiste plaats in de koelkast. Zie
het hoofdstuk “Temperaturen in de koelkast“.
Verdeel de voedingsmiddelen gelijkmatig, zodat de koude lucht
om de producten kan circuleren.
Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip
schoon en heel is.
Het is te koud in de koelkast.
Stel een hogere temperatuur in.
Groenten en andere levensmiddelen die gemakkelijk invriezen,
zijn op een “te koude“ plek gelegd. Zie het hoofdstuk
“Temperaturen in de koelkast“.
Er ligt water op de koelplaat in de
koelkast.
Dit is normaal. Het ijs ontdooit tijdens het automatisch
ontdooien op de koelplaat.
Er loopt water in de koelkast.
Reinig de waterafvoer en het afvoergat in de koelkast met
behulp van wattenstaafjes of een flessenborstel.
Er kunnen levensmiddelen zodanig zijn neergelegd, dat er
water in de afvoer loopt.
Er ligt water op de vloer.
Hang de afvoerslang aan de achterkant van de koelkast boven
de opvangbak. Zie het hoofdstuk “Alvorens de koelkast in
gebruik te nemen“.
Het is te warm in de vriesvak.
Stel een lagere temperatuur in.
Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip
schoon en heel is.
Als er levensmiddelen die nog warm zijn in de vriesvak zijn
gezet, wacht u enkele uren en controleert u daarna de
temperatuur opnieuw.
Verdeel de voedingsmiddelen gelijkmatig, zodat de koude lucht
om de producten kan circuleren.
Het is te koud in de vriesvak.
Stel een hogere temperatuur in.
De snelvriesfunctie kan zijn ingeschakeld..
De temperatuurdisplay toont de hoogste temperatuur in de
kast. Het kan voorkomen, dat er een verschil is tussen de
temperatuur die op de display wordt aangegeven en de op een
andere wijze gemeten (gemiddelde) temperatuur.
Er treedt te veel ijsvorming op.
Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip
schoon en heel is.
Stel een hogere temperatuur in.
64
Electrolux 818 17 44-00/7
De compressor is continu in bedrijf.
Stel een hogere temperatuur in.Controleer of de deur goed gesloten is en of de isolatiestrip schoon en heel is.De temperatuur
in de ruimte waarin de kast is geplaatst is hoger dan de
normale kamertemperatuur.
De kast werkt niet. Er wordt niet gekoeld De stekker zit niet goed in het stopcontact.
of de kastlamp brandt niet. Ook de
De zekering is doorgebrand.
indicators branden niet.
De kast is niet ingeschakeld.
Er is geen stroomtoevoer naar de kast. (Sluit als test een ander
elektrisch apparaat op het stopcontact aan.)
De kast produceert te veel geluid.
Het koelsysteem produceert altijd wat bijgeluiden. Er is een
stromend geluid hoorbaar wanneer de koelvloeistof door het
koelsysteem wordt gepompt. Er is een klikgeluid van de
thermostaat hoorbaar wanneer de compressor wordt in-- of
uitgeschakeld. De geluidssterkte hangt af van de bedrijfsstatus
van de kast.
Als u denkt dat de geluidssterkte niet goed is:
Verbuig de leidingen aan de achterzijde van de kast
voorzichtig, zodat ze niet met elkaar in aanraking komen.
Als de afstandskussens (tussen de kastwand en de leidingen)
losraken, zet u ze weer vast.
Voer de aanwijzingen van hoofdstuk “De kast Installeren“
zorgvuldig uit.
Stroomuitval
Voorkom het onnodig openen van de vrieskast, behalve als de
stroomstoring uitzonderlijk lang duurt; in dit geval dient u de
levensmiddelen op te slaan in een vrieskast die wel
functioneert. Als ingevroren levensmiddelen nog hardbevroren
zijn nadat de stroomstoring is opgeheven, kunnen ze
onmiddellijk weer worden ingevroren. Als de ingevroren
levensmiddelen ontdooid zijn en nog goed ruiken, moeten ze
worden bereid voordat ze worden geconsumeerd of opnieuw
ingevroren.
Als de fout door één van bovenstaande oorzaken wordt veroorzaakt, kunt u contact opnemen met
uw Electrolux servicecentrum. Onderhoud en reparatie dient door een erkend servicecentrum te
worden uitgevoerd. Maak alleen gebruik van reserve--onderdelen, afkomstig van dergelijke centra.
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het
origineel van de betreffende aankoopnota of
kwitantie te worden getoond of meegezonden.
ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN
1 De fabrikant verleent een jaar garantie op
het op de bijbehorende koopnota vermelde
apparaat, gerekend vanaf de koopdatum.
Indien zich binnen deze periode een storing
voordoet, welke het gevolg is van een
materiaal-- en/of constructiefout, heeft de koper
het recht op kosteloos herstel.
1a Voor stofzuigers, bedoeld voor
huishoudelijk gebruik, geldt een algemene
garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn
aan directe slijtage onderhevig; deze
verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie
uitgesloten.
2 Indien binnen de garantietermijn door
reparaties worden verricht, wordt de
oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd.
Op reparaties buiten de garantietermijn door
65
Electrolux verricht, verleent Electrolux drie
maanden volledige garantie. Op de hierbij
geleverde, betaalde en gemonteerde
onderdelen wordt 1 jaar garantie verleend.
Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde
reparatie, hetzelfde defect opnieuw optreedt en
geen resultaat van een opnieuw uitvoeren van
een reparatie verwacht mag worden, zal een
nieuw exemplaar of soortgelijk toestel worden
aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen
bijbetaling op basis van een te bepalen jaarlijks
afschrijvingspercentage.
3 Servicebezoeken aan huis worden alleen
gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare
apparaten, per definitie: wasautomaten,
trommeldroogautomaten, afwasautomaten,
koelkasten, diepvrieskasten/--kisten, ovens,
fornuizen en inbouwapparaten.
3a De regeling als genoemd onder punt 3
geldt ook voor caravankoelkasten, mits de
plaats waar zich het apparaat bevindt binnen
de landsgrenzen ligt en over normale, voor het
Electrolux 818 17 44-00/7
daartoe niet bevoegde personen hersteld of
gewijzigd werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd,
ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat
de benodigde tijd voor het uit-- en inbouwen
samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan
worden de hierdoor ontstane extra kosten aan
de eigenaar in rekening gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met
toestemming van de eigenaar, op abnormale
wijze uit-- of inbouwen van een apparaat, kan
niet op de fabrikant of haar servicedienst
verhaald worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken
of zoals een breuk van uit-- of afneembare
delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter
kennis van de fabrikant gebracht worden,
vallen niet onder garantie.
autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is.
Voorts dienen ten tijde van het bezoek het
apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde
plaatsvervanger, op de afgesproken
bezoekplaats aanwezig te zijn.
4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant,
het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar
haar servicewerkplaats getransporteerd moet
worden, dan geschiedt dit transport op de door
de fabrikant vastgestelde wijze en voor
rekening en risiko van de fabrikant.
5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a
genoemde apparaten, alsmede apparaten
welke wel de betreffende functionele
eigenschappen hebben maar daarnaast juist
bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen
franco aan het adres van de servicedienst
verzonden of aangeboden te worden. Binnen
de algemene garantieperiode vindt
terugzending voor rekening van de fabrikant
plaats.
6 Indien een onder garantie en binnen de
algemene garantieperiode vallend defect aan
een apparaat niet hersteld kan worden, vindt
kosteloze vervanging van het apparaat plaats.
BELANGRIJK ADVIES
De constructie van dit apparaat is zodanig dat
de veiligheid daarvan gewaarborgd is.
Ondeskundige reparaties kunnen echter de
veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een
blijvende veiligheid en ook om mogelijke
schade te voorkomen, is het raadzaam dat
reparaties uitsluitend verricht worden door
personen die daarvoor de vereiste
vakbekwaamheid bezitten.
Wij adviseren u herstel-- en/of
controlewerkzaamheden door uw vakhandelaar
of door Electrolux Services te laten uitvoeren
en uitsluitend originele DISTRIPARTS
onderdelen te laten plaatsen.
GARANTIE--UITBREIDINGEN
7 Voor koel--/vries--motorcompressoren
(exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt
een aflopende garantieperiode, in gelijke
percentages van 20 procent per jaar, van vijf
jaar na koopdatum van het op de bijbehorende
koopnota vermelde apparaat, met inachtname
van volledig kosteloos herstel binnen de
algemene garantieperiode. Na de algemene
garantieperiode worden bezoek--, arbeidsloon-en bijkomende materiaalkosten in rekening
gebracht.
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
GARANTIE--UITSLUITINGEN
8 Het kosteloos uitvoeren van herstel-- en/of
vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in
de betreffende hieraan voorafgaande punten,
is niet van toepassing indien:
-- de aankoopnota of kwitantie, waaruit
tenminste de aankoopdatum en de identificatie
van het apparaat blijkt, niet getoond kan
worden of niet meegezonden werd;
-- het apparaat voor andere, of ook voor
andere dan de huishoudelijke doeleinden
waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt
wordt;
-- het apparaat niet volgens de aanwijzingen
in het installatievoorschrift of de
gebruikaanwijzing geïnstalleerd, bediend,
gebruikt of behandeld wordt;
-- het apparaat op ondeskundige wijze door
Storingsmeldingen op werkdagen
tijdens kantooruren:
Tel. 0172 -- 468 300
Fax 0172 -- 468 366
Onderdelenverkoop op werkdagen
tijdens kantooruren:
Tel. 0172 -- 468 400
Fax 0172 -- 468 376
66
Electrolux 818 17 44-00/7
Technische gegevens
Model
ER8313B
Netto inhoud
koel
178 l
124 l
Largeur
595 mm
Hoogte
1800 mm
Diepte
600 mm
Consommation
350 kWh/Jahr
Energieklasse
A
Nominaal vermogen
160W
Invriescapaciteit
12kg/24 uren
Installeren
Uitpakken
Pak de kast uit en controleer of de kast in goede
staat is en tijdens het transport niet beschadigd is.
Licht onmiddellijk uw leverancier in als de kast
tijdens transport beschadigd is. Lever de verpakking
in voor recycling. Voor vragen hierover kunt u terecht
bij het gemeentehuis van uw gemeente of bij uw
leverancier.
Laat kinderen niet met de verpakking spelen.
Het plastic kan gevaar voor verstikking
opleveren.
De transportsteunen verwijderen
Verwijder het plakband en de transportsteunen van
· de deurscharnieren
· de binnenkant van de deurscharnieren
· de rekken
Verwijder de transportsteun van de glasplaat door de
steun langs de rand van de plaat zo ver mogelijk
naar voren te drukken. Neem vervolgens de
glasplaat bij de achterste rand vast en trek de
glasplaat en de transportsteun naar voren, zodat de
glasplaat kantelt en de transportsteun verwijderd kan
worden. Bij sommige modellen zit aan de onderkant
van de kast een geluiddempend kussen. Verwijder
dit kussen niet.
Reinigen
Reinig de binnenkant van de kast met behulp van
een zachte doek, bevochtigd in een sopje van
handwarm water en een mild afwasmiddel.
67
Electrolux 818 17 44-00/7
De kast installeren
Voor een goede werking van de kast is het van
belang, dat:
· de kast op een droge, koele plaats wordt
neergezet en niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
· de kast niet in de buurt wordt geplaatst van
een warmtebron, zoals een fornuis of een
vaatwasmachine.
· de kast waterpas staat en op alle vier de
hoeken rust. De kast mag niet tegen een
muur leunen. Stel zonodig de voetjes af
m.b.v. de bijgeleverde stelsleutel.
· er een goede luchtcirculatie rondom de kast
mogelijk is en de luchtkanalen onder en
achter de kast niet geblokkeerd worden. De
ventilatieruimte boven de koelkast en de
eventueel erboven geplaatste bovenkast /
keukenkast dient tenminste 200 cm2 te zijn.
De ventilatieruimte kan zijn aangebracht
a) direct boven de kast, of
b) achter en boven de bovenkast die boven de
kast is geplaatst. In dit geval dient de
open ruimte tenminste 50 mm diep te zijn.
· de kast alleen op een plaats neerzetten waarvan
de omgevingstemperatuur overrnkomt met de
klimaatcategorie* waarvoor het apparaat is
ontworpen.
* Zie typeplaatje het apparaat bevindt.
De volgende tabel geeft aan welke
omgevingstemperatuur bij welke klimaatcatergorie
behoort.
Klimaatvoor een omgevingstemperatuure van
categorie
SN
+10°C tot +32°C
N
+16°C tot +32°C
ST
+18°C tot +38°C
T
+18°C tot +43°C
a)
b)
50mm
Controleer of de afvoerslang aan de achterkant van
de kast in de opvangbak uitmondt.
Als de kast in een hoek wordt geplaatst en de
scharnieren zich aan de muurzijde bevinden, dient er
tussen de kast en de muur een afstand van
tenminste 240 mm bewaard te worden, zodat de
deur ver genoeg geopend kan worden om de rekken
uit de kast te kunnen nemen.
Elektrische aansluiting
Sluit de kast aan op een geaard stopcontact.
Voltage: 230 V.
Zekering: 10 A.
Zie de kenplaat aan de linkerzijde in de kast.
68
Electrolux 818 17 44-00/7
De deur opnieuw afhangen
1
1. Sluit de kast en trek de stekker uit het
stopcontact.
2
2. Verwijder het ventilatierooster. Op het rooster zit
een afneembaar onderdeel. Plaats dit aan de andere
kant van het rooster.
3
3. Leg een plank onder de kast wanneer u de kast
plat neer moet leggen. Als de kast later weer rechtop
moet worden gezet, dan is het gemakkelijker om de
kast vast te pakken als er een plank onder ligt.
4
4. Schroef het onderste scharnier los en verwijder de
onderste deur.
Schroef de bovenste scharnierpen los en verwijder
de bovenste deur.
5. Op de middenbalk:
Druk een drevel in de plastic pluggen en wrik ze los.
Monteer het middelste scharnier aan de andere kant.
Egaliseer de draad in de schroefgaten van het
scharnier zo veel mogelijk en druk nieuwe plastic
pluggen in de gaten.
5
6
6. Op de deuren: Verplaats het deurbeslag. Druk een
nieuwe plug in het gat in de onderste deur.
7. Leg de bovenste deur op zijn plaats en zet de
bovenste scharnierpen vast.
Leg de onderste deur op zijn plaats. Verplaats de
scharnierpen van het onderste scharnier. Zet daarna
het scharnier vast.
Stel m.b.v. de bijgeleverde sleutel de hoogte van het
onderste scharnier in om eventuele speling weg te
nemen. Zet het scharnier met de borgmoer vast.
7
8. Zet de kast rechtop en plaats het ventilatierooster
terug.
9. Schroef de handgreep los. Druk de plastic
pluggen met een drevel voorzichtig in de gaten aan
de andere kant van de deur. Schroef de handgreep
in de geplugde gaten vast. Druk de bijgeleverde
plastic pluggen in de gaten waarop de handgreep
eerder was gemonteerd.
10. Zet de kast op zijn plaats. Controleer of de kast
waterpas staat. Zie “Installeren “.
9
69
Electrolux 818 17 44-00/7
qÜÉ=bäÉÅíêçäìñ=dêçìé=áë=íÜÉ=ïçêäÇDë=ä~êÖÉëí=éêçÇìÅÉê=çÑ=éçïÉêÉÇ=~ééäá~åÅÉë=Ñçê=âáíÅÜÉåI=ÅäÉ~åáåÖ=~åÇ=çìíÇççê=ìëÉK
jçêÉ=íÜ~å=RR=ãáääáçå=bäÉÅíêçäìñ=dêçìé=éêçÇìÅíë=EëìÅÜ=~ë=êÉÑêáÖÉê~íçêëI=ÅççâÉêëI=ï~ëÜáåÖ=ã~ÅÜáåÉëI=î~Åììã=ÅäÉ~åÉêëI
ÅÜ~áå=ë~ïë=~åÇ=ä~ïå=ãçïÉêëF=~êÉ=ëçäÇ=É~ÅÜ=óÉ~ê=íç=~=î~äìÉ=çÑ=~ééêçñK=rpa=NQ=Äáääáçå=áå=ãçêÉ=íÜ~å=NRM=ÅçìåíêáÉë
~êçìåÇ=íÜÉ=ïçêäÇK
aáÉ=bäÉÅíêçäìñJdêìééÉ=áëí=ÇÉê=ïÉäíïÉáí=Öê∏≈íÉ=eÉêëíÉääÉê=îçå=Ö~ëJ=ìåÇ=ëíêçãÄÉíêáÉÄÉåÉå=dÉê®íÉå=ÑΩê=ÇáÉ=hΩÅÜÉI=òìã
oÉáåáÖÉå=ìåÇ=ÑΩê=cçêëí=ìåÇ=d~êíÉåK=gÉÇÉë=g~Üê=îÉêâ~ìÑí=ÇáÉ=bäÉÅíêçäìñJdêìééÉ=áå=ΩÄÉê=NRM=i®åÇÉêå=ÇÉê=bêÇÉ=ΩÄÉê=RR
jáääáçåÉå=mêçÇìâíÉ=EhΩÜäëÅÜê®åâÉI=eÉêÇÉI=t~ëÅÜã~ëÅÜáåÉåI=pí~ìÄë~ìÖÉêI=jçíçêë®ÖÉå=ìåÇ=o~ëÉåã®ÜÉêF=ãáí=ÉáåÉã
tÉêí=îçå=êìåÇ=NQ=jêÇK=rpaK
fä=dêìééç=bäÉÅíêçäìñ==ÉD=áä=éáìD=Öê~åÇÉ=éêçÇìííçêÉ=ãçåÇá~äÉ=Çá=~éé~êÉÅÅÜá~íìêÉ=éÉê=ä~=ÅìÅáå~I=éÉê=ä~=éìäáòá~=É=Çá
~ííêÉòò~íìêÉ==éÉê=áä=Öá~êÇáå~ÖÖáç=É=éÉê=ìëç=ÑçêÉëí~äÉK=läíêÉ=RR=ãáäáçåá=Çá=éêçÇçííá=ÇÉä=dêìééç=bäÉÅíêçäìñ==E=èì~äá=ÑêáÖçêáÑÉêáI
ÅìÅáåÉI=ä~î~Äá~åÅÜÉêá~I=ä~î~ëíçîáÖäáÉI=~ëéáê~éçäîÉêÉI=ãçíçëÉÖÜÉ=É=ê~ë~ÉêÄ~=F=îÉåÖçåç=îÉåÇìíÉ=çÖåá=~ååç=áå=éáìD=Çá=NRM
m~Éëá=ÇÉä=ãçåÇç=éÉê=ìå=î~äçêÉ=Çá=ÅáêÅ~=NQ=ãáäá~êÇá=Çá=Ççää~êáK
Le Groupe Electrolux est le premier fabricant mondial d'appareils domestiques, d'entretien et pour l'extérieur.
Plus de 55 millions de produits du Groupe Electrolux (tels que réfrigérateurs, cuisinières, lave-linge, aspirateurs,
tronçonneuses, tondeuses à gazon) sont vendus chaque année pour un montant d'environ 14 milliards d'euros
dans plus de 150 pays à travers le monde.
aÉ=bäÉÅíêçäìñ=dêçÉé=áë=ÇÉ=ÖêççíëíÉ=éêçÇìÅÉåí=íÉê=ïÉêÉäÇ=î~å=~~åÖÉÇêÉîÉå=~éé~ê~íÉå=îççê=ÖÉÄêìáâ=áå=ÇÉ=âÉìâÉåI
êÉáåáÖáåÖëïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=Éå=îççê=ÖÉÄêìáâ=ÄìáíÉåëÜìáëK=få=ãÉÉê=Ç~å=NRM=ä~åÇÉå=çîÉê=ÇÉ=ÜÉäÉ=ïÉêÉäÇ=ïçêÇÉå=áÉÇÉê=à~~ê
ãÉÉê=Ç~å=RR=ãáäàçÉå=bäÉÅíêçäìñ=éêçÇìÅíÉå=Eòç~äë=âçÉäâ~ëíÉåI=ÑçêåìáòÉåI=ï~ë~ìíçã~íÉåI=ëíçÑòìáÖÉêëI=âÉííáåÖò~ÖÉå=Éå
Öê~ëã~~áÉêëF=îÉêâçÅÜí=íÉê=ï~~êÇÉ=î~å=ÅáêÅ~=rpa=NQ=ãáäà~êÇK
bäÉÅíêçäìñ=dêìééÉå=Éê=îÉêÇÉåë=ëí›êëíÉ=éêçÇìÅÉåí=~Ñ=ÉåÉêÖáÇêÉîåÉ=éêçÇìâíÉê=íáä=â›ââÉåJ=êÉåÖ›êáåÖëJ=çÖ=ìÇÉåÇ›êë
ÄêìÖK=aÉê=ë‹äÖÉë=™êäáÖí=çîÉê=RR=ãáääáçåÉê=éêçÇìâíÉê=Ñê~=bäÉÅíêçäìñ=dêìééÉå=EÄä~åÇí=~åÇÉí=â›äÉëâ~ÄÉI=âçãÑìêÉê
î~ëâÉã~ëâáåÉêI=ëí›îëìÖÉêÉI=ãçíçêë~îÉ=çÖ=éä‹åÉâäáééÉêÉF=íáä=Éå=î‹êÇá=~Ñ=Å~K=âêK=NMM=ãáääá~êÇÉêK=mêçÇìâíÉêåÉ=ë‹äÖÉë=á
ãÉêÉ=ÉåÇ=NRM=ä~åÇÉ=îÉêÇÉå=çîÉêK
MARIESTAD KTD--AV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement