Aeg S3175KA6 Handleiding

Add to My manuals
36 Pages

advertisement

Aeg S3175KA6 Handleiding | Manualzz
SANTO
Vrijstaande elektronische koelautomaten
Gebruiksaanwijzing
818 19 75-00/7
Geachte klant,
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe
koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over
een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het
apparaat.
De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren voor latere naslag. Aan eventuele
volgende bezitters van het apparaat doorgeven.
Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare
modellen in diverse uitvoeringen bestemd. S.v.p. alleen op de
aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben.
1
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren
van het apparaat. Hier absoluut op letten.
0 1. Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening
van het apparaat.
2. ....
3
Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat.
2
Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch
en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven.
Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt U aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen".
Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als...". Als
deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze klantendienst U te allen tijde ter beschikking.
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...
2
818 19 75-00/7
Inhoud
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Informatie over de verpakking van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Weggooien van oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Transport apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het apparaat heeft lucht nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat uitlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installatie van koolfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
12
12
Draairichting van de deur wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Beschrijving apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vooraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toetsen voor het instellen van de temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperatuurindicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
17
18
Voor ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Temperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
COOLMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
COOLMATIC-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Snel afkoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Deuralarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Apparaat uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vakantieïnstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Het openen van de deur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
818 19 75-00/7
3
Inhoud
Interieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legvlakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variabele binnendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groente- en fruitbak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flessenrek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schap voor snel afkoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flessen- en blikjeshouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verwijderen van flessen- en blikjeshouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flessenhouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
23
23
24
24
25
25
25
Juiste manier van bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
De koelruimte wordt automatisch ontdooid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vervangen van koolfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tips voor energiebesparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wat te doen als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lamp verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Geluiden als het apparaat in bedrijf is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vaktermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4
818 19 75-00/7
1 Veiligheid
De veiligheid van onze apparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Desondanks zien wij ons genoodzaakt u met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken:
Juist gebruik
• Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Het is geschikt
voor het koelen van levensmiddelen. Als het apparaat voor andere
doeleinden gebruikt word kan de fabrikant geen verantwording
nemen voor eventuele schaden.
• Het ombouwen van of veranderingen aan het apparaat aanbrengen is
uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Als het apparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor
het koelen van levensmiddelen gebruikt wordt, s.v.p. letten op de
hiervoor van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen
wordt
• Controleren of het apparaat transportschade heeft. Een beschadigd
apparaat in geen geval aansluiten! In geval van schade dient u zich
tot de leverancier te wenden.
Koelmiddelen
Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutaan (R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel
brandbaar is.
• Waarschuwing - Bij het transport en het opstellen van het apparaat
erop letten dat geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.
• Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:
– open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;
– het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsonderdelen (bijv. folie, piepschuim) kunnen gevaarlijk zijn
voor kinderen. Verstikkkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal weghouden
bij kinderen!
• Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar maken voordat ze
weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer doorknippen, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor
wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten
818 19 75-00/7
5
Veiligheid
worden (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties
terechtkomen.
• Kinderen zien de gevaren die in het omgaan met huishoudelijke
apparaten schuilen vaak niet. Zorg daarom voor het nodige toezicht
en laat kinderen niet met het apparaat spelen!
Bij dagelijks gebruik
• Houders met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen door bevriezing lek raken. Explosiegevaar! Geen houders met brandbare stoffen,
zoals sprays, aanstekervullingen etc. in het apparaat plaatsen.
• Waarschuwing - Geen electrische apparaten (bijv. electrische ijsmachines, mixers etc.) in het koelapparaat gebruiken.
• Waarschuwing - Ventilatie-openingen in de ommanteling van het
apparaat of in inbouwmeubelen niet afsluiten.
• Waarschuwing - Voor bespoedigen van het ontdooiproces geen
mechanische voorzieningen of andere kunstmatige middelen gebruiken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
• Voordat met het schoonmaken van het apparaat begonnen wordt
altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact
trekken of de zekering in de woning uitschakelen, er resp. uitdraaien.
• De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit
aan het snoer.
Bij storing
• Bij storing aan het apparaat eerst in deze handleiding onder "Wat te
doen als..." kijken. Als de daar genoemde aanwijzingen niet verder
helpen, niet zelf reparaties uitvoeren.
• Elektrische apparaten mogen alleen door vaklieden gerepareerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
Wendt u zich voor reparaties s.v.p. tot de AEG klantenservice.
6
818 19 75-00/7
Weggooien
Informatie over de verpakking van het apparaat
Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder
gevaar weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden!
De grondstoffen: de kunststoffen kunnen ook opnieuw gebruikt worden en worden als volgt gekarakteriseerd:
>PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de zakken
binnen in.
>PS< voor schuimpolystyrol, bijv. bij de bekledingsdelen, in principe
CFK-vrij.
De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en kunnen ook weer
bij het oud-papier gedaan worden.
Weggooien van oude apparaten
Wegens milieuredenen dienen koelapparaten vakkundig ontmanteld te
worden. Dit geldt voor uw huidige apparaat en - als het ook aan vervanging toe is - ook voor uw nieuwe apparaat.
1 Waarschuwing!
Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar
maken voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer
doorknippen, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten worden (verstikkingsgevaar!) of in andere
levensgevaarlijke situaties terechtkomen.
Aanwijzingen voor het weggooien:
• Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.
• Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de
achterkant, mag niet beschadigd worden.
• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij
de plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.
818 19 75-00/7
7
Transport apparaat
Er zijn twee personen nodig om het apparaat te transporteren. Voor een
betere grip zijn voor aan de onderkant en achter aan de bovenkant van
het apparaat twee grepen aanwezig.
0 1. Het apparaat vastpakken aan de grepen op de plaatsen zoals op de
tekening afgebeeld en transporteren.
2. Om het apparaat op de definitieve plaats te schuiven voorzichtig aan
de bovenkant duwen en het apparaat iets naar achteren kantelen. Het
gewicht wordt daardoor naar de achterste rolletjes verplaatst, waardoor het apparaat gemakkelijker te schuiven is.
Transportbescherming verwijderen
Het apparaat alsmede delen van het interieur zijn voor het transport
beschermd.
0 1. Alle plakband en beschermingsdelen uit het binnenste van het apparaat
verwijderen.
3
8
Eventuele plakbandresten kunnen met wasbenzine verwijderd worden.
818 19 75-00/7
Transportbescherming verwijderen
2. Van de binnenkant van de deur de beschermdelen voor de deurafsluiting verwijderen.
3. Transportbeschermdeel van het deurlager bij geopende deur verwijderen.
Transportbeveiliging van de planken verwijderen:
4. Beveiligingsdelen tot aan de verdikking aan de rand van de plank
naar voren schuiven.
5. Plank zo ver naar voren trekken,
tot hij naar beneden gekiept kan
worden en de beveiligingsdelen
uit de geleidingen genomen kunnen worden.
818 19 75-00/7
9
Opstellen
Opstelplaats
Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik en het
onberispelijk functioneren van het apparaat.
Het apparaat daarom
– niet aan directe straling van de zon blootstellen;
– niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen;
– alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatcategorie waarvoor het apparaat is ontworpen.
De klimaatcategorieën staan op het typeplaatje dat zich links aan de
binnenkant van het apparaat bevindt.
De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke
klimaatcategorie behoort:
Klimaatcategorie
voor een omgevingstemperatuur van
SN
+10 tot +32 °C
N
+16 tot +32 °C
ST
+18 tot +38 °C
T
+18 tot +43 °C
Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaatsen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:
– tot elektrische kachels 3 cm;
– tot olie- en kolenkachels 30 cm.
Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolatieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen.
10
818 19 75-00/7
Opstellen
Het apparaat heeft lucht nodig
Lucht wordt onder de deur toegevoerd via de ventilatieopeningen
in de sokkel en gaat dan via de
ontluchting langs de achterwand
naar boven. Deze ventilatieopeningen nooit afdekken of versperren zodat de lucht kan circuleren.
Let op! Als het apparaat bijv.
onder een kast geplaatst wordt,
dient een afstand van minstens 10
cm tussen de bovenkant van het
apparaat en het daarboven aangebrachte meubel aangehouden
te worden.
Apparaat uitlijnen
0 1. Het apparaat dient horizontaal en stevig te staan. Oneffenheden van de
bodem compenseren door in- of uitdraaien van de beide stelvoetjes aan
de voorkant.
2. Wanneer twee kasten naast elkaar opgesteld worden moeten de twee
afstandhouders die in de plastic zak zijn meegeleverd tussen de kasten
vastgeplakt worden, zoals op de afbeelding te zien is..
818 19 75-00/7
11
Opstellen
Elektrische aansluiting
Voor de elektrische aansluiting is een overeenkomstig de voorschriften
geïnstalleerd, randgeaard stopcontact vereist. De elektrische beveiliging
dient minstens 10 Ampère te bedragen.
Als het stopcontact na het opstellen van het apparaat niet meer bereikbaar is, dient een passende maatregel in de elektrische installatie ervoor
te zorgen dat het apparaat van het lichtnet afgekoppeld kan worden
(bijv. zekering, LS-schakelaar, foutstroomveiligheidsschakelaar e.d. met
een contactopeningswijdte van minstens 3 mm).
0 1. Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren
of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van
het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan.
bijv: AC 220 ... 240 V 50 Hz of
220 ... 240 V~ 50 Hz
(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)
Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat.
Installatie van koolfilter
Bij levering van het koolfilter zit het in
een plastic zakje om de levensduur van
het filter te garanderen. Het filter moet
achter het rooster worden geplaatst
voordat de koelkast aangezet wordt.
0 1. Het rooster wordt geopend door tege-
lijkertijd de hendel rechts van het rooster (1) in te drukken en de klep naar
buiten te draaien (2).
2. Het koolfilter wordt daarna in de gleuf
geplaatst die aan de achterkant van de
klep zitten (3).
1
12
De filters moeten zorgvuldig behandeld worden zodat er geen schilfers
van het oppervlak loskomen.
818 19 75-00/7
Draairichting van de deur wisselen
De draairichting van de deur kan van rechts (aflevertoestand) naar links
omgezet worden, als dat voor de opstellingsplaats nodig is.
1 Waarschuwing! Tijdens het verwisselen van de deurdraairichting mag
het apparaat niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Trek tevoren
de stekker uit het stopcontact.
Open de deur en trek de sokkelplaat er naar voren toe af. Zet de
deurlagerafdekking op de sokkelplaat van links naar rechts om.
Sluit de deur.
0 1. Schroef bij gesloten deur de kruis-
kopschroeven uit het onderste
deurlager en haal het deurlager er
naar beneden toe uit.
818 19 75-00/7
13
Draairichting van de deur wisselen
2. Haal het deurbeslag van het deurlager af (1, 2). Zet de scharnierstift
van het rechter in het linker gat
(3). Zet het meegeleverde deurbeslag op de scharnierstift (4, 5).
3. Haal het deurbeslag rechtsonder
en de deurlagerafdekking linksonder uit de deur (1, 2) en zet het
meegeleverde deurbeslag linksonder in de deur (3).
Haal de deur er voorzichtig naar
voren toe uit en zet hem opzij.
4. Zet de bovenste scharnierstift
naar links om.
14
818 19 75-00/7
Draairichting van de deur wisselen
5. Schuif de deur voorzichtig op de
bovenste scharnierstift en sluit
hem.
6. Zet het onderste deurlager met
scharnierstift linksonder in de
deur en schroef het vast.
7. Open de deur en zet de sokkelplaat erop.
8. Zet de deurgreep van links naar
rechts om en sluit de gaatjes met
de bijgeleverde gatendopjes af.
818 19 75-00/7
15
Beschrijving apparaat
Vooraanzicht
(diverse modellen)
➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆
➇
➈
➉
ë
í
16
Bedieningspaneel
Boter-/kaasvak met klep
Deurvakken
Variabele box
Flessenvak
Groente- en fruitbak
Legvlakken
schap voor snel afkoelen
Rooster
Flessen- en blikjeshouder
Flessenrek
Typeplaatje
818 19 75-00/7
Beschrijving apparaat
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
Toets AAN/UIT
Temperatuurindicatie
Toetsen voor temperatuurinstelling
Toets COOLMATIC, Indicatie voor ingeschakelde COOLMATICfunctie (geel)
• COOLMATIC voor intensief koelen in de koelruimte
Toets WAARSCHUWING UIT
Toetsen voor het instellen van de temperatuur
De temperatuur wordt ingesteld via de
toetsen „+“ (WARMER) en „-“ (KOUDER).
De toetsen staan in verbinding met de temperatuurindicatie.
• Door te drukken op één van de twee toetsen „+“ (WARMER) of „-“
(KOUDER) wordt de temperatuurindicatie van de WERKELIJKE temperatuur (temperatuurindicatie brandt) op de GEWENSTE temperatuur
(temperatuurindicatie knippert) omgeschakeld.
• Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE
temperatuur 1 °C verder gesteld.
• Als geen toets wordt ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na
korte tijd (ca. 5 sec.) automatisch weer op de WERKELIJKE temperatuur terug.
GEWENSTE temperatuur betekent:
De temperatuur die in de koelruimte moet heersen, kan op de op het
display aanwezige temperaturen ingesteld worden. De GEWENSTE temperatuur wordt met knipperende cijfers aangegeven.
WERKELIJKE temperatuur betekent:
De temperatuurindicatie geeft de temperatuur aan die op dat moment
werkelijk in de koelruimte heerst. De WERKELIJKE temperatuur wordt
met brandende cijfers aangegeven.
818 19 75-00/7
17
Temperatuurindicatie
De temperatuurindicatie kan meerdere soorten
informatie aangeven.
• Bij normaal gebruik wordt de temperatuur aangegeven die op dat
moment in de koelruimte heerst (WERKELIJKE temperatuur).
• Tijdens de temperatuurinstelling wordt de op de moment ingestelde
temperatuur knipperend aangegeven (GEWENSTE temperatuur).
• Als er sprake is van een storing aan het apparaat, verschijnt in de
temperatuurindicatie een vierkant in het bovenste deel van de temperatuurindicatie voor een storing in de koelruimte,
Voor ingebruikneming
1 Laat het apparaat, voordat u het op het elektriciteitsnet aansluit en
voor de eerste ingebruikname, 30 minuten staan, als het rechtop vervoerd is. Als het liggend vervoerd is, moet het apparaat voor ingebruikname eerst 4 uur staan, zodat de olie naar de compressor kan
terugstromen. Anders kan de compressor beschadigd worden.
0 1. Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor
het eerste gebruik (zie hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”).
18
818 19 75-00/7
Ingebruikneming
0 1. Stekker in het stopcontact stoppen.
2. AAN/UIT toets indrukken.
3. Gewenste temperatuur instellen (zie hoofdstuk "Temperatuur instellen").
Temperatuur instellen
0 1. Druk op de toetsen „+“ (WARMER) of „-“ (KOUDER).
De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat
moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan.
2. Druk op de toets „+“ (WARMER) om hogere temperaturen in te stellen.
Druk op de toets „-“ (KOUDER) om lagere temperaturen in te stellen.
Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE
temperatuur 1 °C verder gesteld.
Instelbaar temperatuurbereik: +2 °C tot +8 °C, +15 °C (Vakantieïnstelling)
Aanwijzing: Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is een
bewaartemperatuur van ca. +5 °C in de koelruimte in de regel koud
genoeg.
3
Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer ingedrukt
worden, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. 5 sec.) om
en geeft weer de in de koelruimte aanwezige WERKELIJKE temperatuur
aan. De indicatie wisselt van knipperen op continu branden.
De compressor start en loopt dan automatisch.
Aanwijzing: als de instelling veranderd wordt, start de compressor niet
direct als op dat ogenblik automatisch wordt ontdooid.
3
Aangezien de bewaartemperatuur in de koelruimte snel bereikt wordt,
kunnen direct na inschakeling producten opgeborgen worden.
818 19 75-00/7
19
COOLMATIC
COOLMATIC-toets
De COOLMATIC-functie is geschikt voor het snel afkoelen
van grotere hoeveelheden in de koelruimte, bijv. dranken,
salades ter gelegenheid van een feestje.
0 1. Door te drukken op de COOLMATIC toets wordt de COOLMATIC-functie
ingeschakeld. Het gele lampje gaat branden.
De COOLMATIC-functie zorgt nu voor intensief koelen. Daarbij wordt
automatisch een GEWENSTE temperatuur van +2 °C ingesteld. Na verloop van 6 uur wordt de COOLMATIC-functie automatisch beëindigd.
Het gele lampje gaat uit. De oorspronkelijk ingestelde GEWENSTE temperatuur geldt dan weer en de temperatuurindicatie geeft weer de
temperatuur aan die op dat moment in de koelruimte heerst.
2. Door opnieuw op de COOLMATIC toets te drukken kan de COOLMATICfunctie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Het gele lampje
gaat uit.
Snel afkoelen
Deze functie heeft twee toepassingen. Ten eerste wanneer blikken/flessen snel afgekoeld moeten worden op de schap voor snel afkoelen. Ten
tweede wanneer een grote hoeveelheid artikelen op kamertemperatuur
in de koelkast wordt geplaatst. Het ingebouwde koolfilter zorgt ervoor
dat u artikelen met een sterke geur vlakbij andere artikelen kunt neerzetten zonder dat ze die smaak en geur aannemen.
Afkoelen blis / fles
Wanneer de artikelen op de plank geplaatst worden, moet de luchtregeling
maximaal geopend worden, druk daarna
de COOLMATIC-toets. Het gele lampje
gaat branden.
Afkoelen warme artikelen
Deze functie wordt gebruikt wanneer een grote hoeveelheid artikelen
op kamertemperatuur in de koelkast wordt geplaatst. U start de functie
door de COOLMATIC-toets in te drukken. Het gele lampje gaat branden.
De luchtregeling moet maximaal geopend worden.
20
818 19 75-00/7
Wanneer het afkoelen gereed is, moet u opnieuw op de COOLMATICtoets drukken en de regeling weer terugzetten naar min. stand. Het
gele lampje gaat uit.
3
Als de COOLMATIC-functie niet handmatig beëindigd wordt, schakelt
de elektronica van het apparaat de COOLMATIC-functie na 6 uur uit.
Het gele lampje gaat uit.
Deuralarm
Als de deur langer dan 5 minuten open blijft staan, begint de rode
waarschuwingslamp te knipperen en klinkt het alarmsignaal.
Als u voor het opbergen of indelen van levensmiddelen in de koelkast
meer tijd nodig hebt, kunt u het waarschuwingssignaal uitschakelen
door toets WAARSCHUWING UIT in te drukken.
De rode waarschuwingslamp gaat uit als de deur gesloten wordt.
Apparaat uitschakelen
0 1. Voor uitschakelen de AAN/UIT toets ca. 5 seconden ingedrukt houden.
In de temperatuuraanwijzing volgt een zogenaamde "count down",
waarbij terug geteld wordt van "3" naar "1". Als de "1" bereikt is, wordt
het apparaat uitgeschakeld. De verlichting van de temperatuuraanwijzing gaat uit.
Aanwijzing:
De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is.
Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de
stand waar het voor de stroomonderbreking op stond.
Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt
gesteld:
0 1. Apparaat uitschakelen, daartoe AAN/UIT toets ca. 5 seconden ingedrukt
houden.
2. Stekker uit het stopcontact halen of zekering uitschakelen, er resp. uithalen.
3. Koelruimte grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud").
4. Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming.
818 19 75-00/7
21
Vakantieïnstelling
Bij de vakantiestand bedraagt de SOLL-temperatuur voor de koelruimte
+15 °C. Daardoor bestaat de mogelijkheid - zonder dat geur- of
schimmelvorming optreedt - gedurende langere afwezigheid (bijv.
vakantie) de lege koelruimte in plaats van open ook gesloten te
houden. Voordeel: onopzettelijke dichtvallen van de deur resp. bij
vergissing dichtdrukken van de deur door personen die tijdens Uw
afwezigheid toegang tot de woning hebben, is niet meer mogelijk.
Zonder de vakantiestand zou dit geur- of schimmelvormin g ten
gevolge hebben.
0 1. Om de vakantieschakeling in te schakelen op toets „+“ (WARMER) of
toets „-“ (KOUDER) drukken.
De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat
moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan.
2. Toets „+“ (WARMER) zo lang indrukken, tot de temperatuurindicatie H
(van holiday) aangeeft. In de temperatuurindicatie wijzigt de aangegeven temperatuur tot +8 °C in stappen van 1 °C. Na +8 °C volgt de
waarde +15 °C, in de indicatie de letter H. Nu bevindt de koelruimte
zich in de energiezuinige vakantieschakeling.
3
Om de koelruimte weer op normaal bedrijf om te schakelen, toets „-“
(KOUDER) indrukken.
Let op! Geen producten in de koelruimte opslaan als het apparaat op
de vakantiestand staat. De temperatuur tijdens de vakantiestand wordt
op ongeveer +15 °C gezet. Dit is te warm voor levensmiddelen.
Het openen van de deur
Als het apparaat ingeschakeld is en de
deur gesloten wordt, kan hij niet direct
weer geopend worden omdat er eerst een
vacuüm ontstaat dat de deur gesloten
houdt tot de druk weer gelijk is. Na een
paar minuten kan de deur weer geopend
worden.
Als het apparaat van een QUICK-deuropener voorzien is - een in het deurhandvat
geïntegreerd openingsmechanisme - kan
de deur op elk moment gemakkelijk geopend worden.
22
818 19 75-00/7
Interieur
Legvlakken
Eén legvlak moet in ieder geval in de onderste geleiders boven de fruiten groenteladen geschoven worden. Dit dient altijd op die plaats te zitten zodat fruit en groenten langer fris blijven.
De overige legvlakken zijn in
hoogte verstelbaar:
0 1. Daartoe het legvlak zover naar
voren trekken tot het naar boven
of onderen bewogen kan worden
en eruit gehaald kan worden.
2. Om de legvlakken op een andere
hoogte te zetten in omgekeerde
volgorde te werk gaan.
Plaatsen van grote verpakkingen:
0 1. De voorste helft van het tweedelige legvlak eruit halen en op een
andere hoogte erin schuiven.
Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op het daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen
te plaatsen.
Variabele binnendeur
Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden.
Groente- en fruitbak
De groente- en fruitbak kan d.m.v.
instelbare scheidingswandjes worden onderverdeeld.
0 1. Het grote scheidingswandje naar
keuze in het midden of links in de
groente- en fruitbak zetten.
818 19 75-00/7
23
Interieur
2. Als het grote scheidingswandje in
het midden staat, het kleine scheidingswandje in het midden of achter in de rechter helft zetten.
3
Het ventilatierooster boven de
groente- en fruitbak zorgt voor
een betere luchtcirculatie en daardoor voor een langere houdbaarheid van de levensmiddelen.
Flessenrek
Flessen met de flessenhals naar
voren in het vak leggen.
Let op: Alleen ongeopende flessen
horizontaal neerleggen.
Om aangebroken flessen op te
bergen kan het flessenrek schuin
opgesteld worden.
0 1. Trek daartoe het flessenrek zover
naar voren tot het naar boven
gedraaid kan worden en schuif
dan het voorste vak in het volgend hogere niveau.
Schap voor snel afkoelen
Het ondiepe schap voor snel afkoelen kan in een van de bovenste
gleuven geplaatst worden. Voor de
best mogelijke werking moet de
schap in de tweede gleuf van
boven worden gezet.
24
818 19 75-00/7
Interieur
Flessen- en blikjeshouder
De flessen- en blikjeshouder is zijdelings verplaatsbaar zodat het
mogelijk is de blikjes en flessen
flexibel voor het rooster te plaatsen.
Om de zijdelingse verplaatsing
van de houder te vergemakkelijken, moet u de houder naar achteren drukken.
De flessensteun kunt u uitklappen
wanneer er een grote fles gekoeld
moet worden.
Verwijderen van flessen- en blikjeshouder
0 1. Haak de snelkoelplank met de
houder uit de kast.
2. Om de houder van de plank los te
maken moet u de haken die om de
achterkant van de plank zitten
naar buiten toe buigen.
Flessenhouder
(niet bij alle modellen)
Bij enkele modellen bevindt zich in
het flessenvak een flessenhouder.
Hij dient als bescherming tegen het
omvallen van losse flessen en kan
aan de zijkant verschoven worden
worden.
818 19 75-00/7
25
Juiste manier van bewaren
In de koelruimte heersen verschillende temperaturen. Het koudst is
het op de onderste legvlakken boven
de fruit- en groenteladen. Warmer is
het op de bovenste legvlakken en in
de deurvakken. Waar in de koelruimte de juiste temperatuur heerst
voor de diverse soorten levensmiddelen laat het voorbeeld hiernaast zien.
Tip: levensmiddelen altijd afgedekt
of verpakt in de koelruimte zetten
om te voorkomen dat ze uitdrogen
en de geur of smaak op andere producten overgebracht wordt.
Voor het verpakken zijn geschikt:
– vershoudzakken en -folies van
polyethyleen;
– plastic dozen met deksel;
– speciale plastic kappen met rubberband;
– aluminiumfolie.
Ontdooien
De koelruimte wordt automatisch ontdooid
Het ontdooien in de koelruimte begint, zodra de compressor uitgeschakeld is.
Het dooiwater wordt in het afvoergootje aan de achterwand van de
koelruimte opgevangen, door het afvoergat naar de opvangbak van de
compressor geleid en daar verdampt.
26
818 19 75-00/7
Reiniging en onderhoud
Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met
toebehoren geregeld gereinigd te worden.
1 Waarschuwing!
• Het apparaat mag tijdens het schoonmaken niet op het lichtnet aangesloten zijn. Gevaar voor elektrische schok! Voor het schoonmaken
het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen of
de zekering uitschakelen er resp. uithalen.
• Het apparaat nooit met stoomapparaten schoonmaken. Er zou anders
vocht in de elektrische onderdelen kunnen komen, gevaar voor elektrische schokken! Hete damp kan de kunststof onderdelen beschadigen.
• Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt.
Let op!
• Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof
onderdelen aantasten, bijv.
– sap van de schil van citroenen of sinaasappels;
– boterzuur;
– schoonmaakmiddelen die azijnzuur bevatten.
Dergelijke substanties niet met de apparaatonderdelen in contact
brengen.
• Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
0 1. De levensmiddelen eruit halen en afgedekt op een koele plaats leggen.
2. Koelruimte uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen of de
zekering uitschakelen, er resp. uithalen.
3. Apparaat binnen en buiten met een doek en lauwwarm water schoonmaken. Eventueel een beetje normaal afwasmiddel toevoegen.
4. Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.
5. Het afvoergat voor dooiwater aan de achterwand van de koelruimte
controleren. Een verstopt afvoergat voor dooiwater met behulp van een
draad schoonmaken.
2
Stof op de condensor vermindert het koelvermogen en verhoogt het
energieverbruik. Daarom eenmaal per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of met de stofzuiger
voorzichtig schoonmaken.
6. Als alles droog is het apparaat weer in gebruik nemen.
818 19 75-00/7
27
Vervangen van koolfilter
Voor de best mogelijke werking
moet het koolfilter bij normaal
gebruik een keer per jaar vervangen worden.
Niewe koolfilters zijn te koop bij
uw lokale dealer. Het filter zit
achter het rooster en is bereikbaar
wanneer u het klepje opent.
0 1. Het rooster wordt geopend door
tegelijkertijd de hendel rechts van
het rooster in te drukken (1) en de
klep naar buiten te draaien (2).
2. Het koolfilter wordt vervolgens uit
de gleuf getrokken waar het koolfilter loopt (3).
3. Het nieuwe koolfilter wordt vervolgens in dezelfde gleuf geplaatst.
1
De filters moeten zorgvuldig
behandeld worden zodat er geen
schilfers van het oppervlak loskomen.
2
Tips voor energiebesparing
• Het apparaat niet bij kachels, verwarmingen of andere warmtebronnen zetten. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor
vaker en langer.
• Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onder- en achterkant van het apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.
• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst laten
afkoelen.
• Deur slechts zolang open laten staan dan nodig is.
• De temperatuur niet kouder instellen als nodig is.
• De condensor aan de achterkant van het apparaat altijd schoon houden.
28
818 19 75-00/7
Wat te doen als ...
Hulp bij storingen
Het kan zich bij een storing om een klein defect handelen dat u zelf
met behulp van de volgende aanwijzingen kunt oplossen. Geen verdere
actie ondernemen als de volgende informatie in concrete gevallen niet
verder helpt.
1 Waarschuwing!
Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door
vakmensen uitgevoerd worden. Door verkeerd uitgevoerde reparaties
kunnen grote gevaren voor de gebruiker ontstaan. Went u voor
reparaties tot de AEG klantenservice.
Storing
Mogelijke oorzaak
Apparaat is niet ingeschakeld.
Apparaat werkt niet,
groene lichtnetcontrolelampje is donker.
De temperatuur in de
koelruimte is te hoog.
Waarschuwingssignaal
klinkt, rode waarschuwingslamp knippt.
818 19 75-00/7
Hulp
Apparaat inschakelen.
Stekker zit niet in stopcon- Stekker in stopcontact stetact of zit los.
ken.
Zekering zit los of is kapot.
Zekering controleren,
eventueel vernieuwen.
Stopcontact is kapot.
Storingen in het lichtnet
door uw elektrovakman
laten verhelpen.
Temperatuur is niet juist
ingesteld.
Nalezen in hoofdstuk
"Temperatuur instellen".
Deur heeft langere tijd
opengestaan.
Deur niet langer openlaten
dan nodig is.
Tijdens de laatste 24 uur
zijn grotere hoeveelheden
warme levensmiddelen
opgeslagen.
COOLMATIC toets
indrukken.
Het apparaat staat naast
een warmtebron.
Nalezen in hoofdstuk
"Opstelplaats".
De deur blijft langer dan 5
minuten open staan.
Druk de toets WAARSCHUWING UIT om het alarm uit
te schakelen.. De rode
waarschuwingslamp gaat
uit als de deur gesloten
wordt.
29
Wat te doen als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
Hulp
Temperatuurindicatie laat
een vierkant zien.
Er is sprake van een functiestoring.
Contact opnemen met
onze service-afdeling,
apparaatdeur niet meer
openen.
Binnenverlichting werkt
niet.
Lamp is kapot.
Attentie: na 20 minuten
schakelt de binnenverlichting automatisch uit.
Nalezen in dit hoofdstuk
onder "Lamp verwisselen".
Sterke rijpvorming in het
Deurafdichting is lek
apparaat, eventueel ook op (eventueel na verwisseling
de deurafsluiting.
van deurdraairichting).
Op lekkende plaatsen de
deurafsluiting voorzichtig
met een föhn verwarmen
(niet warmer dan ca.
50 °C). Tegelijkertijd de
verwarmde deurafsluiting
met de hand in zodanige
vorm trekken dat hij weer
correct past.
Water op de bodem van de
Ontdooiwaterafvoer is ver- Zie hoofdstuk “Reiniging
koelruimte of op de planstopt.
en Onderhoud”.
ken.
Ongewone geluiden.
Apparaat staat niet recht.
Voorste stelvoetjes bijstellen.
Apparaat staat tegen de
muur of tegen andere
voorwerpen aan.
Apparaat iets wegtrekken.
Een onderdeel, bijv. een
buis, aan de achterkant van
het apparaat maakt conEventueel dit onderdeel
tact met een ander onder- voorzichtig wegbuigen.
deel van het apparaat of
met de muur
Nadat de COOLMATIC toets
ingedrukt is of nadat de
Dit is normaal, het betreft
temperatuurinstelling vergeen storing.
anderd is, start de compressor niet direct.
30
De compressor start na
enige tijd automatisch.
818 19 75-00/7
Wat te doen als ...
Lamp verwisselen
3
De binnenverlichting wordt bij geopende deur om veiligheidsredenen
na 20 minuten automatisch uitgeschakeld. Als de deur de volgende
keer weer geopend wordt, wordt hij weer ingeschakeld.
1 Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schok! Voor het verwisselen
van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact
trekken of de zekering uitschakelen c.q. eruit draaien.
Lampgegevens: 220-240 V, max. 25 W, fitting: E 14
Let op!
Als de lamp vervangen moet worden alleen een lamp met een passende doorsnede van min. 18 mm
inbouwen, zodat hij stevig in de
rubber afdichting zit.
Te betrekken bij: vakhandel of AEG
klantendienst.
0 1. Apparaat uitschakelen, daartoe AAN/UIT toets ca. 5 seconden ingedrukt
houden.
2. Stekken uit het stopcontact trekken.
3. Voor het verwisselen van de lamp
de kruiskopschroef eruit draaien en
de lampbehuizing er naar beneden
toe afnemen.
4. Defecte lamp verwisselen.
5. Lampbehuizing er weer opplaatsen en de kruiskopschroef aandraaien.
818 19 75-00/7
31
Geluiden als het apparaat in bedrijf is
De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten:
• Klikken
Altijd als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, is een klikgeluid
te horen.
• Zoemen
Zodra de compressor werkt, is een zoemgeluid te horen.
• Borrelen/kabbelen
Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is
dit geluid nog korte tijd te horen.
Doel, normen, richtlijnen
Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met
inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt.
Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn
volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG), de Duitse
voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koude-installaties
(VBG 20) en de bepalingen van de vereiniging van Duitse elektrotechnici (VDE).
De koudecirculatie is op dichtheid getest.
; Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 3.5.1989
(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMC-richtlijn
32
818 19 75-00/7
Vaktermen
• Koelmiddelen
Vloeistoffen die voor het opwekken van koude gebruikt kunnen worden noemt men koelmiddelen. Ze hebben een verhoudingsgewijs laag
kookpunt, zo laag, dat de warmte van de in het koelapparaat opgeslagen levensmiddelen het koelmiddel tot koken resp. verdampen kan
brengen.
• Koelmiddelcircuit
Gesloten circuit, waarin zich het koelmiddel bevindt. Het koelmiddelcircuit bestaat in principe uit een verdamper, een compressor, een
condensor en pijpleidingen.
• Verdamper
In de verdamper verdampt het koelmiddel. Deze warmte wordt aan
het interieur van het apparaat onttrokken, dat daardoor afkoelt. Net
als alle vloeistoffen hebben koelmiddelen warmte nodig om te verdampen. Daarom zit de verdamper binnen in het apparaat of direct
achter de binnenwand en is daardoor niet zichtbaar.
• Compressor
De compressor heeft de vorm van een kleine ton. Hij wordt door een
ingebouwde elektromotor aangedreven en is aan de achterkant van
de sokkel geplaatst. De taak van de compressor is dampvormige koelmiddelen aan de verdamper te onttrekken, samen te persen en verder
naar de condensor te leiden.
• Condensor
De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor
wordt het door de compressor samengeperste koelmiddel vloeibaar
gemaakt. Daarbij komt warmte vrij, die via het oppervlak van de condensor aan de omringende lucht wordt afgegeven. De condensor
wordt daarom aan de buitenkant, meestal aan de achterkant van het
apparaat geplaatst.
818 19 75-00/7
33
34
818 19 75-00/7
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op
geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
(voor algemene, productof gebruiksinformatie)
tel.
fax
0172 - 468 172
0172 - 468 470
Storingen / Reparaties
(voor bezoek servicetechnicus
tel.
fax
0172 - 468 300
0172 - 468 255
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het PNC- en S-nummer van
uw apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje aan
de binnenkant van het apparaat en kunt u het beste hieronder en
voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.
• Model naam
• Productnummer (PNC)
• Productienummer (S-No.)
Aan de hand van deze nummers kan onze service afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u
slechts één maal thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege foutiefe bediening de AEG service-afdeling inschakelt,
wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.
Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende veiligheidsbepalingen. Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door
vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico´s voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot
de AEG service-afdeling. Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan
AEG geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen.
Once service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging
Leveranciers Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaaten Nederland)
zijn overeengekomen.
818 19 75-00/7
35
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
818 1975 – 00/7 - 1201
Wijzigingen voorbehouden

advertisement

Related manuals

advertisement