Electrolux KH 05 Instrukcja obsługi

Electrolux KH 05 Instrukcja obsługi
Bruksanvisning.qxd
2004-06-29
10.25
Sida 1
Kittel med lock
Bolle med lokk
Skål med låg
Teräskulho, kansi
Bowl with cover
Schüssel, Abdeckung
Bol,couvercle
Recipiente,tapa
Contenitore, coperchio
Pojemnik, pokrywa
Roysdamentes acelüst,
fedőtál
Емкость с крышкой
Rulle, kniv, skrapa
Rulle, kniv, skrape
Rulle, kantskraber, skraber
Rulla, veitsi, kaavin
Roller, scraper, spatula
Rührwalze, Teigabstreifer,
Teigspachtel
Rouleau, couteau, raclette
Rodillo, cuchilla, espátula
Rullo, coltello, spatola
Rolka, nóż. łopatka
Keverőhenger, kaparókés,
spatula
Нож, мешалка и скребок
Degkrok
Eltekrok
Dejkrog
Taikinakoukku
Dough hook
Knethaken
Crochet à pate
Gancho de amasar
Gancio per impastare
Hak do ciasta
Dagasztókampó
Tестомешалка
Dubbelvisp
Dobbelvisp
Hurtigpisker
Kaksosvatkain
Double beater
Planeten-Schlagwerk
Batteur double
Batidor doble
Sbattitore a doppia frusta
Podwójna trzepaczka
Habverő
Двойная взбивалка
Citruspress
Sitruspresse
Citruspresser
Sitruspuserrin
Citrus fruit press
Zitruspresse
Presse agrumes
Exprimidor de cítricos
Spremiagrumi
Wyciskarka do owoców cytrusowych
Citromprés
Соковыжималка Для
цитрусовых
Mixer
Hurtigmixer
Blender
Tehosekoitin
Liquidiser/Blender
Mixer
Mixeur
Batidora
Frullatore
Mikser /Mieszarka
Turmix
Миксер
Grönsaksskärare
Grønnsaksskjærer
Grøntsagssnitter
Vihannesleikkuri
Vegetable slicer
Gemüseschneider
Coupe-légumes
Tagliaverdure
Rebanador de ver-duras
Krajalnica warzyw
Zöldsëgszeletelő
Овощерезка
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Köttkvarn
Kjøttkvern
Kødhakker
Lihamylly
Mincer
Fleischwolf
Hachoir
Picadora de carne
Tritacarne
Maszynka do mielenia
mięsa
Húsdaráló, kolbásztöltő
Мясорубка
Hålskivor + kniv
Hullskiver + kniv
Hulskiver + kniv
Erikokoisia reikälevyjä
+ veitsi
Hole discs + knife
Scheiben + Messer
Accessoires + coteau
Discos perforados
+ cuchilla
Dischi forati + coltello
Sitka + nóż
Kések és darálótárcsák
Пластина с
отверстиями + Нож
Stänkskydd
Sprutskjold
Stænkskærm
Roiskesuoja
Splash shield
Spritzschutz
Écran de protection
Proteccion contra
salpicaduras
Paraspruzzi
Oslona przeciwrozpryskowa
Frőcskőlésgátlő
Защита от брызг
Korvhorn
Pølsehorn Pølsehorn
Makkarauppilo
Sausage pipe
Wurstrohr
Embout à sucisses
Tubo para embutidos
Becco persalsiccia
Rurka do napelniania
kielbas
Kolbásytőltő
Колбасная воронка
Passertillsats
Moseapparat
Frugtpresser/moser
Maja-jahedelmäpuserrin
Strainer
Passiersatz
Appareil à passer
Unidad de colado
Passaverdura
Wyciskarka soków
Passzírozó
Соковыжималка для
фруктов и ягод
Rivtillsats
Mandelkvern
Riveindsats
Raastin
Grater
Reibsatz
Rouleau à raper
Unidad de rallado
Grattugia
Tarka
Reszelõ
Терка
Pastatillsats
Pastasett
Pastasæt
Pastalevyt
Pasta attachments
Nudelvorsatz
Disque à pates
Unidad para pasta
Trafila per la pasta
Kształtka do makaronów
Tésztagyártó
Пластины дпя нарезания
макарон
Müslikvarn
Müslikvern
Müslikværn
Hiutalemylly
Flake mill
Flocker
Moulin à céréales
Molinillo de cerales
Macina per cerali in fiocci
Młynek do mielenia
ziarna na płatki zbożowe
Műzligzártó
Мельница для хлопьев
Mjölkvarn
Melkvern
Melkværn
Viljamylly
Grain mill
Getreidemühle
Moulin à farine
Molinillo de harina
Macina per cereali
Młynek do mielenia
ziarna na mąkę
Malom
Зерновая ме
Spritstillsats
Kakesprøyte
Kageplade
Pursotin
Cookie attachment
Spritzgebäckvorsatz
Accessoire à gateaux
Unidad de embudo
Stampo per biscotti
Kształtka do ciastek
Kekszkészítő
Тестоформовка
extra trummor
ekstra tromler
ekstra tromler
kpl rastinrumpuja
additional drums
Zusatztrommeln
tambours différents
tambores adicio-nales
tambori altri
dodatkowe bźbny
extra reszelokészlet
дополнительных
барабана
VIKTIGT! Endast Assistent originaltillbehör får användas
VIKTIG! Kun Assistent originaltilbehør kan brukes
VIGTIGT! Brug kun originalt tilbehør
TÄRKEÄÄ! Käytä vain alkuperäisiä Assistent-yleiskoneen lisälaitteita
IMPORTANT! Only original accessories for the Assistent must be used
ACHTUNG! Es darf nur Assistent Originalzubehör verwendet werden
IMPORTANT! Des accessoires d’origine doivent etre utilisés pour l’Assistent
IMPORTANTE! Utilizar solamente repustos originales Assistent
IMPORTANTE! Per l’Assistent si deve fare uso esclusivamente di accessori originali
WAŻNE! Do robota kuchennego Assistent należy używać wyłacznie oryginalne wyposażenie
FIGYELEM! Kizárólag eredeti (gyári) tartozékokat használjon
ВАЖНО! используйте для электрокомбайна только оригиналъные аксессуары и
запасные части
818 01 00-01 Edition 4
www.progrezzo.com
Övriga tillbehör • Øvrig tilbehør • Øvrige tilbehør • Muut lisälaitteet • Other accessories
Zusätzliche Zubehöre • Autres accessoires • Accesorios aditionales • Altri accessori
Dodatkawowe części • Tartozékok • Аксессуары
Bruksanvisning.qxd
2004-06-29
10.26
Sida 2
N 24
AKM 4000 - 9000 series
SE NO DK FI GB/US DE FR ES IT PL HU RU
3
1
8
1
Klämrisk
Klemefare
Klemmerisiko
Puristusvaara
Risk of finger injuries
9
6
2
Verletzungsgefahr
Risque de blessure aux doigts
Riesgo de estrujamiento
Rischio di lesione alle dita
Agrożenie zranienia palców
Опасность заклинивания
1
10
3
4
2
7
3
5
12
11
2
4 - 5 mm
4
5
B
A
6
Not included
in America
N’existe pas
en Amérique
7
7
A
13
9
8
7
7
6
5
4
3
2
6
6
6
4
4
1
4
5
3
3
5
5
2
3
7
1
8
2
1
11
10
1
2
12
3
1
1
14
5
2
4
2
5
6
7
8
3
3
4
9 10
2
1
1
4
2
7
15
6
Wskazówki bezpieczeƒstwa
Zanim zaczniesz używać robota kuchennego Assistent, przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję
co pozwoli uniknąć nieprawid- łowego stosowania oraz nieprzewidzianych wypadków.
Należy stosować jedynie oryginalne wypo-sażenie.
Zachowaj tę instrukcję ponieważ może okazać
się przydatna w przyszłości. W przypadku
odsprzedaży urządzenia należy również
przekazać instrukcję.
Instalacja i serwis
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym zgodnie z niniejszą
instrukcją obsługi.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
komercyjnego.
• Urządzenie nie jest uziemione i dlatego nie
można z niego korzystać poza mieszkaniem
lub na mokrych powierzchniach.
• Elektryczny przewód zasilający posiada
specjalną konstrukcję i w przypadku uszkodzenia powinien być zastąpiony przez przewód
podobnego typu. Przewód na wymianę można
uzyskać od sprzedawcy urządzenia lub w
autoryzowanym punkcie serwisowym, przy
czym musi być zainstalowany przez osobę
uprawnioną.
• Nigdy nie należy korzystać z uszkodzonego
urządzenia ani z uszkodzonego wyposażenia.
Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy.
Może to spowodować zarówno zagrożenie
dla zdrowia jak straty materialne. Uszkodzone urządzenie należy przekazać do autoryzowanego punktu serwisowego w celu
naprawy.
• Podczas pracy urządzenie powinno stać na
równym i stabilnym podłożu.
Zasady u˝ytkowania
Robot jest przewidziany do obsługi przez
osoby dorosłe. Nie wolno zezwalać dzieciom
na zabawę nim. Nigdy też nie wolno zostawiać
dzieci samych z urządzeniem włączonym
do sieci. Nie należy również pozostawiać
włączonego urządzenia bez obsługi.
• Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami
gdy robot jest włączony. Nie wolno również
korzystać z wyposażenia jeżeli nie zostało
prawidłowo zamontowane, ani tym bardziej
dla potrzeb, dla których robot nie został
przeznaczony.
• Nigdy nie wkładaj rąk czy przedmiotów obcych do włączonego urządzenia ani do jego
przystawek. Może to spowodować zranienie
rąk, przy czym robot i jego wyposażenie mogą
ulec uszkodzeniu.
• Niektóre części robota, takie jak noże, mikser/
mieszarka oraz krajalnica/szatkownica są bardzo ostre. Należy zachować ostrożność podczas
posługiwania się nimi czy czyszczenia. Należy
je przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Zawsze należy wyłączyć przewód zasilania z gniazdka sieciowego gdy robot nie jest użytkowany
oraz podczas mycia, podłączania lub odłączania
wyposażenia dodatkowego. Odłączając zasilanie zawsze pociągaj za wtyczkę, a nigdy za
sam przewód.
• Upewnij się, czy przewód zasilający nie jest
uszkodzony oraz czy nie może ulec uszkodzeniu przez ostre krawędzie czy gorące
powierzchnie.
• Robota nie wolno wkładać do wody, gdyż
może to spowodować zwarcie elektryczne, a
w konsekwencji zagrożenie dla życia.
60
Wskazówki dotyczàce usuwania zu˝ytego urzàdzenia
Polski
Aktualnych informacji o sposobie usunięcia do sprzedającego lub do firmy przewozowej. O
zużytego urządzenia udzieli państwu sprzedawca braku jakichkolwiek części należy natychmiast
lub Urząd Miasta i Gminy.
powiadomić sprzedawcę.
Przed u˝yciem robota kuchennego Assistent
Rozpakowanie
Podczas rozpakowywania należy sprawdzić czy po raz pierwszy
urządzenie nie jest uszkodzone oraz czy nie br- Prosimy o ręczne umycie wszystkich części,
akuje jakichś części. Uszkodzenia transportowe które będą miały kontakt z żywnością.
należy zgłosić bezzwłocznie (w terminie 7 dni)
1
Opis robota kuchennego Assistent
Nigdy nie pozostawiaj robota bez opieki, gdy jest pod∏àczony do sieci. Ruchome cz´Êci mogà spowodowaç zranienia.
Podstawowy model robota kuchennego Assistent sk∏ada si´ z
nast´pujàcych cz´Êci:
1. korpus z końcówką napędową;
2. pulpit sterowania;
3. przełącznik programatora oraz włączania/wyłączania (ON / OFF);
4. pokrętło regulacji obrotów;
5. pokrywa osłaniająca napęd;
6. specjalny przewód zasilający z wtyczką;
7. tabliczka znamionowa;
8. pojemnik ze stali szlachetnej o pojemności 7 litrów;
9. pokrywa pojemnika;
10. nóż;
11. rolka;
12. łopatka.
Instrukcja obs∏ugi
Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego. Włącza się
oświetlenie wokół przełączników co sprawia, że symbole umieszczone
2
wokół przełączników są lepiej widoczne. Oświetlenie służy też jako sygnał
ostrzegawczy, że urządzenie jest podłączone do sieci.
Wtyczka powinna być wyjęta z gniazdka zawsze wtedy, gdy robot nie
jest używany.
Robot Assistent uruchamia się przekręcając przełącznik programatora
(3) do położenia ON dla użytku ciągłego lub od 1 minuty do 12 minut na
potrzebny okres czasu.
Aby zatrzymać urządzenie lub przerwać zaprogramowany czas, przekręć
przełącznik w lewo do położenia OFF.
Pokrętło regulacji obrotów (4) służy do ustawiania obrotów końcówki
napędowej od około 45 obr/min do 130 obr/min. Właściwe ustawienie
obrotów jest podane w opisach poszczególnych przystawek. W przypadku korzystania z miksera pokrętło powinno znaleźć się w położeniu
wskazującym na symbol miksera umieszczony na obwodzie pokrętła
obrotów.
Jak zmontowaç misk´ stalowà, rolk´ i nó˝
Wa˝ne! Przed pod∏àczeniem lub od∏àczeniem przystawek, wyjmij wtyczk´ przewodu zasilajàcego z gniazdka. Istnieje ryzyko
przyci´cia palców pomi´dzy pojemnikiem, ramieniem wysi´gnika i statywem. Nigdy nie wk∏adaj ràk ani jakichkolwiek przedmiotów
do pojemnika, gdy urzàdzenie funkcjonuje.
Pojemnik
Ustaw pojemnik na końcówkę napędową jak przedstawiono na
rysunku.
Nó˝
Wstaw nóż na jego miejsce. Nóż nie powinien dotykać dna pojemnika.
Jeżeli dotyka, wyreguluj śrubę umieszczoną w uchwycie noża za pomocą
śrubokrętu krzyżowego.
Rolka
Aby zamontować rolkę trzeba poluzować nakrętkę zabezpieczającą
(A) oraz przesunąć ramię do środka pojemnika. Następnie podnieść
do góry kołek (B) na ramieniu i umocować rolkę wciskając kołek w jej
otwór. Teraz ramię można zablokować w wymaganej pozycji. W celu
ugniatania ciasta, ramię i rolkę należy zablokować w odległości około
2 - 4 cm od ścianki pojemnika. Potem można je przesunąć do środka
pojemnika i z powrotem do pozycji wyjściowej.
Jak korzystaç z miski stalowej, rolki i no˝a
Ubijaj białko jajek na wysokich obrotach aż piana stanie się sztywna.
Wskazówka
Jeżeli robot jest często wykorzystywany do ubijania piany, polecamy
specjalną podwójną trzepaczkę do ubijania.
Mi´so mielone, mi´so na kie∏basy, pasztety 0,5 - 3 kg
Należy mieszać na małych obrotach. Przy mieszaniu większej ilości
mięsa wskazane jest zablokowanie rolki w odległości 1 - 2 cm od ścianki
pojemnika.
Purée ziemniaczane 0,5 - 1,5 kg
Ugniataj ziemniaki na średnich lub wysokich obrotach dociskając w tym
samym czasie rolkę do ścianki pojemnika. Przed dodaniem dalszych
składników obniż obroty.
Rozgniatanie Êwie˝ych borówek 0,5 - 2 litrów
Zastosuj tylko rolkę. Ustaw niskie obroty i dociskaj rolkę delikatnie do
ścianek pojemnika aż wszystkie jagody zostaną zgniecione.
Zatrzymaj maszynę, odłącz rolkę i podłącz nóż. Ustaw wysokie obroty.
Czyszczenie
Polski
61
Mieszanie ciasta
Do wyrabiania ciasta drożdżowego, wymagającego do 1,5 litra płynu,
a w przypadku ciast ciężkich do 1,0 litra płynu, należy skorzystać z
rolki i noża.
Uruchom urządzenie na niskich obrotach. Zablokuj rolkę w odległości 2 4 cm od ścianki pojemnika. Podnieś prędkość do maksymalnej. Ugniataj
ciasto przez 5 minut, chyba że inaczej przewidziano w recepturze.
Odblokuj ramię, wyjmij rolkę i nóż. Odstaw ciasto do wyrośnięcia w
pojemniku.
Do przykrycia w czasie wyrastania możesz wykorzystać pokrywkę.
Ciasto biszkoptowe 1 - 4 porcje
Mieszaj na wysokich obrotach przez około 5 minut. Kilkakrotnie przesuń
rolkę do środka pojemnika. Zatrzymaj urządzenie, gdy ciasto jest dobrze
wymieszane.
Bita Êmietana 5 - 10 dl
Ubijaj za pomocą rolki i noża na średnich i wysokich obrotach aż
śmietana zgęstnieje.
Ubijanie piany Białko z 4 - 12 jajek
Urzàdzenie nie mo˝e byç wk∏adane do wody, gdy˝ mo˝e to spowodowaç zwarcie elektryczne, a w konsekwencji zagro˝enie dla
˝ycia.
Zawartość pojemnika opróżnij za pomocą łopatki. Do wyczyszczenia
rolki użyj brzegu łopatki. Pojemnik, wałek, nóż i łopatkę można umyć w
zmywarce. Plastikowe przybory umieszcza się w górnym koszu zmywarki,
aby podczas suszenia nie uległy deformacji.
3
Po użyciu wytrzyj maszynę za pomocą wilgotnej ściereczki, a jeśli to
niezbędne, z odrobiną płynu do zmywania. Nie należy stosować żadnych
silnych czy ściernych płynów czyszczących.
Hak do ciasta
Istnieje ryzyko przyci´cia palców przez obracajàcy si´ pojemnik oraz hak do ciasta. Nigdy nie wk∏adaj ràk ani jakichkolwiek
przedmiotów do pojemnika, gdy urzàdzenie funkcjonuje.
Sk∏adanie
Podłącz hak do ciasta do punktu zaczepienia jak przedstawiono na
rysunku.
Odległość pomiędzy dnem pojemnika, a hakiem powinna wynosić
4 - 5 mm. Wyreguluj tę wysokość przekręcając śrubokrętem wkręt
umieszczony na ramieniu.
Podłącz hak nakładając na niego ramię (1) i wciskając kołek (2) w otwór
istniejący w haku jak przedstawiono na rysunku.
Hak do ciasta może teraz poruszać się nieco w kierunku środka
pojemnika, co oznacza że składniki ciasta są wyrabiane w najlepszy
możliwy sposób. Można też zablokować ramię (3) z hakiem w niewielkiej
odległości od ścianki pojemnika za pomocą nakrętki blokującej.
Nóż umieszcza się w gnieździe haka do ciasta jak przedstawiono na
rysunku.
Zastosowanie
Haka do ciasta można używać do zagniatania / wyrabiania ciasta
4
drożdżowego, do którego trzeba użyć 1 - 1,5 litra płynu.
Uruchom urządzenie na małych obrotach. Nie blokuj haka do ciasta.
Gdy przygotowujesz dużą ilość ciasta dodaj najpierw około 2 kg mąki.
Poczekaj aż ciasto zostanie wymieszane i dodaj resztę mąki. Wyrabiaj
ciasto przez 6 - 8 minut.
Mi´so mielone
0,5 - 2,5 kg
Zablokuj hak do ciasta w środku pojemnika i włącz średnie obroty.
Czyszczenie
Hak można myć w zmywarce.
Podwójna trzepaczka
Wa˝ne! Nigdy nie w∏akdaj ràk ani jakichkolwiek przedmiotów do pojemnika. gdy urzàdzenie funkcjonuje.
Sk∏adanie
Umieść przedłużający napęd wałek plastikowy w gnieździe napędu tak,
aby stał pewnie. Nałóż plastikowy pojemnik na wałek, wciśnij i obróć go
tak, aby oparł się o urządzenie. Zamontuj tak, aby uchwytem zwrócony
był do frontu z pokrętłami.
Nałóż na wałek trzepaczkę, aby mogła obracać się w pojemniku.
Zastosowanie
Trzepaczka jest przeznaczona do ubijania śmietany od 0,1 do 0,8
5
litra, białek z 2-20 jajek, ciasta na naleśniki 0,5-2,5 litra, czy ciasta
biszkoptowego dla 1 - 3 porcji.
Używaj średnich lub wysokich obrotów.
Czyszczenie
Podwójną trzepaczkę myje się ręcznie.
Pojemnik trzepaczki można umyć w zmywarce. Umieść go w dolnym
koszu na naczynia jednak nie bezpośrednio nad elementem suszącym
w celu uniknięcia deformacji.
Wyciskarka do owoców cytrusowych
Urzàdzenie nie mo˝e byç wk∏adane do wody, gdy˝ mo˝e to spowodowaç zwarcie elektryczne, a w konsekwencji zagro˝enie dla ˝ycia.
Sk∏adanie
Zamontuj wyciskarkę jak przedstawiono na rysunku.
Zastosowanie
Urządzenie służy do wyciskania owoców cytrusowych: pomarańczy,
grejpfrutów i cytryn. Przekrój owoc na połowę. Przyciskaj połówki do
obracającej się głowicy wyciskarki nastawiając średnie lub wysokie
6
obroty.
Czyszczenie
Zazwyczaj wystarcza umycie pod ciepłą wodą bieżącą. Wyciskarkę
można umyć w zmywarce. Umieść na górnej półce na naczynia w celu
uniknięcia zdeformowania tworzywa sztucznego przez element suszący,
który może być bardzo gorący.
Mikser / Mieszarka
Wa˝ne! Przed pod∏àczeniem lub od∏àczeniem przystawek, wyjmij wtyczk´ przewodu zasilajàcego z gniazdka. Nie wolno w∏àczaç
miksera bez za∏o˝onej pokrywki. Podczas pracy urzàdzenia nale˝y zawsze trzymaç r´k´ na pokrywce. Nigdy nie wk∏adaj ràk
ani innych przedmiotów do miksera podczas jego pracy. Nie zostawiaj nigdy dzieci samych z mikserem pracujàcym. Od∏àcz
urzàdzenie od sieci, gdy pozostawiasz je bez obs∏ugi.
7
silnika, zdejmij korek i dodaj pozostałe składniki. Aby uzyskać najlepszy
możliwy rezultat, dzbanek nie powinien być wypełniony więcej niż w
3/4 objętości w przypadku składników płynnych oraz nie więcej niż do
połowy w przypadku składników suchych.
Wskazówki
Aby uzyskać lepszy rezultat podczas rozdrabniania całych przypraw,
dodawaj je stopniowo poprzez otworek w pokrywce.
Ciężkie sosy i purée będą miały jednolitą konsystencję przy pulsującej
pracy silnika tzn. włączaniu i wyłączaniu silnika. Urządzenie można
używać do rozdrabniania migdałów, orzechów i cebuli. Mikser nadaje
się również do przygotowywania pożywienia dla dyieci,
Czyszczenie
Najprostszym sposobem umycia dzbanka miksera jest napełnienie go
ciepłą wodą i dodanie płynu do zmywania naczyń. Włącz urządzenie na
kilka sekund, a potem opłucz dzbanek ciepłą wodą.
Dzbanka nie wolno myç w zmywarce, poniewa˝ mogà wyschnàç
uszczelki i ∏o˝yska.
Maszynka do mielenia mi´sa
Wa˝ne! Przed pod∏àczeniem lub od∏àczeniem przystawek, wyjmij wtyczk´ przewodu zasilajàcego z gniazdka. Nigdy nie wk∏adaj
ràk ani obcych przedmiotów do maszynki do mi´sa, poniewa˝ Êlimak jest bardzo ostry. Zawsze korzystaj z popychacza. Nigdy nie
zostawiaj dzieci samych z maszynkà pracujàcà. Od∏àcz urzàdzenie od sieci, gdy pozostawiasz je bez obs∏ugi.
Maszynka do mielenia mi´sa sk∏ada si´ z nast´pujàcych cz´Êci:
1. obudowa maszynki;
2. ślimak;
3. nóż;
4. sitko;
5. wkładka do kiełbas;
6. rurka do napełniania kiełbas;
7. nakrętka dociskowa;
8. taca;
9. popychacz;
10. osłona przeciwrozpryskowa.
Dodatkowe wyposażenie: 3 sitka o różnych średnicach otworów oraz 1
nóż można zakupić odrębnie,
Sk∏adanie
Podłącz obudowę maszynki do mięsa do gniazdka napędu. Dokręć
nakrętkę motylkową i wstaw ślimak w taki sposób, aby dokładnie wszedł
na swoje miejsce.
Mielenie mi´sa: załóż części 3, 4 i 7; postaw robota na boku i załóż
tacę.
Nape∏nianie kie∏bas: załóż części 5, 6 i 7; postaw robota na boku i
załóż tacę.
62
Polski
Skradanie
Ustaw robota na boku, zdejmij kołpak ochronny z bocznego gniazda
napędowego i umieść go na końcówce napędowej. Podłącz mikser
do gniazda obracając go w kierunku ruchu wskazówek zegara. Załóż
pokrywkę (A) na mikser.
Zastosowanie
Włóż żywność przewidzianą do rozdrobnienia czy wymieszania do dzbanka miksera. Nałóż przykrywkę. Włącz najwyższą prędkość i poczekaj
aż wszystko zostanie dobrze wymieszane lub dokładnie rozdrobnione.
Trwa to zazwyczaj 30 do 40 sekund.
Unikaj ciàg∏ej pracy miksera d∏u˝ej ni˝ przez 3 minuty w przypadku rozdrabniania ˝ywnoÊci suchej oraz d∏u˝ej ni˝ przez 9 minut w przypadku
mieszania p∏ynów
Mikser posiada dodatkową pokrywkę pasującą do środka dzbanka. Tę
pokrywkę stosuje się w przypadku dokładnego rozdrabniania małych
ilości np. ziół czy przypraw. Pokrywka zapobiega przylepianiu się
przypraw do ścianek dzbanka co zapewnia bardziej skuteczny proces
rozdrabniania.
Jeżeli trzeba coś dodać albo rozcieńczyć mieszaninę bez wyłączania
Rozmontowywanie odbywa się w odwrotnej kolejności.
Zastosowanie
Mielenie
Maszynkę można wykorzystywać do mielenia mięsa wołowego, wieprzowiny, wątroby, ryb, ziemniaków, kłączy pokrzyw jadalnych, kapusty,
szpinaku, pomarańcz itp. Składniki przewidziane do zmielenia należy
pociąć na części lub szerokie pasy.
Warzywa przed zmieleniem powinny zostać sparzone. Robota należy
włączyć na najwyższe obroty. Do popychania składników należy zawsze
używać popychacza, a nigdy łyżki lub widelca. Pozwól, aby urządzenie
samo narzucało tempo pracy - dokładaj w miarę mielenia.
Podczas mielenia mięsa mogą się owijać na nożu ścięgna co pogarsza
rezultat mielenia. Odkręć nakrętkę dociskową, wyjmij sitko i oczyść
noże.
Wskazówki
Podczas mielenia mięsa czy ryby dodawaj jednocześnie cebulę jeżeli jest
ona przewidziana w recepturze. Na koniec mielenia dodaj kilka skórek
8
od chleba lub sucharów w celu opróżnienia maszynki z mięsa.
Nape∏nianie
Zalóż rurkę do kiełbas jak przedstawiono na rysunku. Naciągnij osłonkę
kiełbasy na rurkę. Napełnij maszynkę mięsem przygotowanym do
napełniania kiełbas. Włącz robota na małych obrotach. Uwalniaj osłonkę
w miarę napełniania jej mięsem. Jeżeli w kiełbasie pojawi się pęcherzyk
powietrza wyciśnij go dokładnie przez rowki w rurce do kiełbas.
Wa˝ne!
Czyszczenie
Obudowę maszynki, ślimak, nóż, sitko i nakrętkę dociskową umyj ręcznie.
(W zmywarce mogą zmienić kolory i wysuszać się).
Przed ponownym zamontowaniem należy je pozostawić do wyschnięcia.
Nie należy zapominać o nasmarowaniu sitka i noży olejem jadalnym.
Części z tworzyw sztucznych mogą być umyte w zmywarce, przy czym
powinny być ułożone na górnym koszu na naczynia, aby uniknąć ich
zdeformowania przez element suszący, który może byĺ bardzo gorący.
Wyciskarka do owoców Wyposażenie maszynki do mięsa
Bardzo wa˝ne! Przed pod∏àczeniem lub od∏àczeniem przystawek, wyjmij wtyczk´ przewodu zasilajàcego z gniazdka. Nigdy nie wk∏adaj
ràk ani obcych przedmiotów do maszynki, poniewa˝ Êlimak t∏oczàcy j est bardzo ostry. Zawsze korzystaj z popychacza. Nigdy nie
zostawiaj dzieci samych z wyciskarkà, pracujàcà. Od∏àcz urzàdzenie od sieci, gdy pozostawiasz je bez obs∏ugi.
Wyciskarka sk∏ada si´ z nast´pujàcych cz´Êci:
1. ślimak;
2. zawór;
3. sitko;
4. śruba regulacyjna;
5. nakrętka;
6. rynienka
Sk∏adanie
Najpierw załóż obudowę maszynki do mięsa i ślimak do gniazda
napędu.
Niniejsze urządzenie jest dostarczane łącznie ze zmontowaną wyciskarką.
Składanie powinno być realizowane jak przedstawiono na rysunku. Podczas
składania wyciskarki należy upewnić się, czy śruba regulacyjna (4) przechodzi
przez sitko do białego zaworu (2). Potem dokręć nakrętkę (5).
Połóż robota na boku oraz nałóż osłonę przeciwrozpryskową i tacę.
Instalowanie wyciskarki
Najlepsze wyciskanie uzyska się, gdy śruba regulacyjna znajduje się
9
w położeniu wewnętrznym. Jeżeli chcesz zmienić stopień wyciskania,
poluzuj tę śrubę.
Potem dokręć ją ponownie.
Przeznaczenie
Za pomocą wyciskarki można przecierać owoce i jagody w celu wykonania purée lub musu. Pokrój owoce na części. Pomidory, pomarańcze,
agrest, śliwki i wiśnie mogą być przecierane na surowo, podczas gdy
jabłka muszą być przed przecieraniem sparzone.
Włącz najwyższe obroty.
Wa˝ne!
Czyszczenie
Obudowa maszynki do mięsa, ślimak i wszystkie części wyciskarki
powinny być umyte ręcznie oraz pozostawione do wyschnięcia.
Tylko taca i popychacz mogą być umyte w zmywarce, przy czym
powinny być ułożone na górnym koszu na naczynia, aby uniknąć ich
zdeformowania przez element suszący, który może być bardzo gorący.
Tarka (do orzechów, sera, marchwi itp.) Wyposażenie maszynki do mięsa
Wa˝ne! Przed pod∏àczeniem lub odlàczeniem przystawek wyjmij wtyczk´ przewodu zasilajàcego z gniazdka. Nigdy nie wk∏adaj
ràk ani obcych przedmiotów do maszynki, poniewa˝ Êlimak t∏oczàcy jest bardzo ostry. Zawsze korzystaj z popychacza. Nigdy nie
zostawiaj dzieci samych z tarka, pracujàcà. Od∏àcz urzàdzenie od sieci, gdy pozostawiasz je bez obs∏ugi.
Polski
63
Tarka sk∏ada si´ z nast´pujàcych cz´Êci:
1. tarka;
2. ślimak tarki.
Sk∏adanie
Najpierw załóż obudowę maszynki do miźsa i ślimak do gniazda
napędu.
Połóż robota na boku oraz nałóż osłonę przeciwrozpryskową i tacę
podawania.
Zastosowanie
Za pomocą tarki można ucierać orzechy, migdały, suchary, ser parmezan,
10
marchew, ziemniaki itp.
Włącz najwyższe obroty.
Wa˝ne!
Czyszczenie
Tarka, ślimak i wszystkie dodatki powinny być umyte ręcznie oraz
pozostawione do wyschnięcia.
Tylko taca i popychacz mogą być umyte w zmywarce, przy czym
powinny być ułożone na górnym koszu na naczynia, aby uniknąć ich
zdeformowania przez element suszący, który może być bardzo gorący.
Kszta∏tka do makaronów Wyposażenie maszynki do mięsa
Wa˝ne! Nigdy nie wk∏adaj ràk ani obcych przedmiotów do maszynki, poniewa˝ Êlimak t∏oczàcy jest bardzo ostry. Zawsze korzystaj
z popychacza. Nigdy nie zostawiaj dzieci samych z robotem Assistent pracujàcym, Od∏àcz ursàdzenie od sieci. gdz poyostawiasz
je bez obs∏ugi.
Kszta∏tka sk∏ada si´ z nast´pujàcych cz´Êci:
1. nakrętka dociskowa;
2. kształtka do makaronu.
Istnieją 4 różne kształtki do makaronu.
Sk∏adanie
Najpierw załóż obudowę maszynki do mięsa i ślimak do gniazda
napędu.
Zamontuj kształtkę jak przedstawiono na rysunku. Połóż robota na boku
oraz nałóż osłonę przeciwrozpryskową i tacę.
Wskazówki
Włącz najwyższe obroty. Połóż ręcznik kuchenny tak, aby układał się
na nim makaron. Ręcznik zaabsorbuje nadmierną wilgoć i makaron
wyschnie szybciej.
Wa˝ne!
Czyszczenie
Taca i popychacz mogąbyč umyte w zmywarce, przy czym powinny byč
położone na górny kosz w celu unikniĺcia zdeformowania.
Inne części muszą być umyte ręcznie.
11
Kszta∏tka do ciastek Wyposażenie maszynki do mięsa
Wa˝ne! Nigdy nie wk∏adaj ràk ani obcych przedmiotów do maszynki, poniewa˝ Êlimak t∏oczàcy jest bardzo ostry. Zawsze korzystaj
z popychacza. Nigdy nie zostawiaj dzieci samych z robotem Assistent pracujàcym, Od∏àcz ursàdzenie od sieci. gdz poyostawiasz
je bez obs∏ugi.
Kszta∏tka sk∏ada si´ z nast´pujàcych cz´Êci:
1. kształtka do ciastek;
2. nakrętka dociskowa;
3. nasadka;
4. wkładka.
Sk∏adanie
Najpierw należy założyć obudowę maszynki do mięsa i ślimak do
gniazda napędu.
W celu zapewnienia prowadzenia ślimaka należy założyć wkładkę,
patrz rysunek.
Nasadka do ciastek powinna być umieszczona tak, aby rączka była
12
zwrócona na zewnątrz. Połóż robot Assistent na boku i wyreguluj tak,
aby kształtka do ciastek leżała poziomo przed tobą oraz dokręć nakrętkę
dociskową.
Wskazówki
Nie włączaj najwyższych obrotów. Wytnij pasek natłuszczonego papieru
posyp go mąką. Wyciskane ciasto przechwytuj na ten papier co ułatwi
jego układanie na blachach do pieczenia.
Wa˝ne! Czyszczenie
Taca i popychacz mogą być umyte w zmywarce, przy czym powinny być
położone na górny kosz w celu uniknięcia zdeformowania.
Pozostałe części muszą być umyte ręcznie.
Krajalnica warzyw / szatkownica
Nigdy nie wk∏adaj ràk ani obcych przedmiotów do krajalnicy warzyw/szatkownicy. Zawsze korzystaj z popychacza. Nigdy nie wyjmuj
warzyw, podczas pracy krajalnicy / szatkownicy. Nigdy nie zostawiaj dzieci samych z urzàdzeniem pracujàcym. Od∏àcz urzàdzenie
od sieci, gdy pozostawiasz je bez obs∏ugi.
Urzàdzenie zawiera nast´pujàce cz´Êci:
1. obudowa bębna;
2. popychacz;
3. pierścień blokujący;
4. nakrętka motylkowa;
5. średni bęben szatkujący;
6. bęben krojący;
7. gruby bęben szatkujący.
Monta˝ po raz pierwszy
Krajalnica warzyw / szatkownica jest dostarczana z jednym bębnem
zamontowanym. Wybierz potrzebny bęben. Odkręć pierścień blokujący w
kierunku ruchu wskazówek zegara i wstaw wybrany bęben do obudowy.
Dokręć pierścień blokujący przekręcając go w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
Przed podłączeniem obudowy do jednostki napędowej, odkręć nakrętkę
motylkową oraz sprawdź czy rowki bębna zazębiają się prawidłowo.
Jeżeli tak nie jest, bęben nie będzie się obracać. Dokręć nakrętkę
motylkową i połóż robota na boku.
13
Zastosowanie
Wybrany bęben powinien być dostosowany do krajanych / szatkowanych
warzyw. Poniżej podano kilka przykładów.
B´ben szatkujàcy Êredni: warzywa korzeniowe i warzywa na surówki,
migdały i orzechy do wypieków, owoce, sery.
B´ben krojàcy: ziemniaki, cebula, owoce i warzywa;
B´ben szatkujàcy gruby: warzywa i owoce; migdały, orzechy i tabliczki
czekolady jako przybrania; sery.
Dost´pne sà trzy dodatkowe b´bny, które mo˝na zakupiç
odr´bnie:
8. bęben szatkujący - drobny;
9. bęben do ucierania;
10. bęben szatkujący do ziemniaków (np. na placki ziemniaczane).
Czyszczenie
Wszystkie części mogą być myte maszynowo. Umieść je na górnym
koszu w zmywarce w celu uniknięcia deformacji podczas suszenia.
M∏ynek do mielenia ziarna na màk´
Wa˝ne! Przed pod∏àczeniem lub od∏àczeniem przystawek, wyjmij wtyczk´ przewodu zasilajàcego z gniazdka.Nie wk∏adaj nigdy
przedmiotów obcych do m∏ynka.
Kszta∏tka sk∏ada si´ z nast´pujàcych cz´Êci:
1. obudowa młynka;
2. śruba podająca;
3. pierścień;
4. stożek;
5. gniazdo regulacji poziomu mielenia;
6. nakrętka dociskowa;
7. pojemnik młynka;
8 nakrętka motylkowa.
Wa˝ne!
Czyszczenie
Mechanizm regulacyjny nie powinien być myty, wystarczy przetrzeć
go suchą ściereczką. Pierścień i stożek młynka zazwyczaj czyści się
szczotką. W razie konieczności można je umyć ręcznie i pozostawić
do wyschnięcia.
Wszystkie części z tworzyw sztucznych mogą być myte w zmywarce,
przy czym powinny być umieszczone na górnym koszu zmywarki w celu
uniknięcia ich zdeformowania podczas suszenia.
Jeżeli, dla przykładu, zostaną zmielone aromatyczne przyprawy czy
kawa, należy zawsze oczyścić młynek, gdyż pozostawiają po sobie smak
zapach. Młynek należy czyścić po zmieleniu ziaren roślin oleistych.
Jeżeli mielisz różne rodzaje mąki, nie musisz czyścić młynka za każdym
razem.
Wszystkie cz´Êci powinny byç dok∏adnie wysuszone przed ich
ponownym zamontowaniem.
Ponowne zamontowanie
W celu ułatwienia montażu, robot Assistent należy ustawić w pozycji
stojącej. Rozpocznij od podłączenia obudowy młynka do gniazda
napędowego i dalej postępuj tak jak pokazano na rysunku.Podczas
montowania młynka należy sprawdzić czy:
- kwadratowy otwór w śrubie podającej jest wolny od resztek mąki; jeżeli
te resztki pozostaną nie będzie można ustawić drobnego mielenia;
- pierścień młynka znajduje się w prawidłowym położeniu przed
wstawieniem stożka w otwór śruby podającej;
- ustawienie gniazda młynka pasuje do odpowiedniego gniazda w
obudowie młynka.
64
Polski
Monta˝ po raz pierwszy
Przed dokręceniem nakrętki motylkowej sprawdź czy śruba podająca
wchodzi dokładnie do gniazda. W przeciwnym przypadku śruba podająca
nie będzie się obracać. Połóż robota na boku i załóż pojemnik młynka.
Zastosowanie Napełnienie - nastawienia - uruchomienie
Napełnij młynek wymaganą ilością ziarna, maksymalnie 1250 g.
Ustaw stopień mielenia: w celu grubszego zmielenia przekręcaj gniazdo
5 w prawo, a drobniejszego - w lewo. Włącz robota na średnie obroty. W
czasie mielenia można zmienić obroty oraz stopień mielenia.
Co mo˝na zmieliç?
M∏ynek jest przystosowany wy∏àcznie do mielenia suchych
sk∏adników.
Można mielić następujące ziarna: pszenicę, żyto, jęczmień, grykę, proso
i ryż - zarówno grube jak też drobne.
Oprócz tego można mielić owies, nasiona kwiatów, suche grzyby, ziarna
sezamu, soi i kawy.
Można mielić również ziarna kukurydzy (nie można mielić prażonej
kukurydzy). Zalecamy mielenie dwukrotne, najpierw grubsze potem
drobniejsze (miałkie).
Rozmontowywanie
Odkręcaj młynek gdy robot leży na boku aby mąka nie dostała się do
gniazda napędowego.
Rozpocznij od zdjęcia pojemnika oraz odkręcenia nakrętki dociskowej.
Potem zdejmuj kolejno części i w końcu zdejmij obudowę młynka.
14
M∏ynek do mielenia ziarna na p∏atki zbo˝owe (musli)
Wa˝ne! Przed pod∏àczeniem lub od∏àczeniem przystawek wyjmij wtyczk´ przewodu zasilajàcego z gniazdka. Nie wk∏adaj nigdy
ràk ani obcych przedmiotów do m∏ynka. Nigdy nie zostawiaj dzieci z pracujàcym urzàdzeniem. Od∏àcz urzàdzenie od sieci, gdy
pozostawiasz je bez obs∏ugi.
M∏ynek sk∏ada si´ z nast´pujàcych cz´Êci:
1. obudowa młynka;
2. klin;
3. rolka młynka;
4. obudowa;
5. dwie śruby;
6. pojemnik podający;
7. nakrętka motylkowa.
Monta˝ po raz pierwszy
W chwili dostawy młynek jest zmontowany.
Aby podłączyć młynek do robota Assistent, poluzuj nieco nakrętkę
motylkową przed wstawieniem młynka do gniazda napędowego.
Przed dokręceniem nakrętki motylkowej sprawdź czy rolka młynka weszła
prawidłowo do gniazda. Jeżeli nie, rolka nie będzie się obracać. Połóż
robota na boku i załóż pojemnik podający.
Zastosowanie - Napełnienie - uruchomienie
Napełnij młynek wymaganą ilością ziarna, maksymalnie 1250 g.
Włącz robota na średnie obroty. W czasie mielenia można zmienić obroty
oraz stopień mielenia.
Z czego mo˝na wykonywaç p∏atki?
Młynek jest przystosowany wyłącznie do mielenia suchych składników
takich jak owies, pszenica, żyto, jęczmień, ryż, gryka oraz ziaren lnu.
Wa˝ne
Do robienia płatków używaj tylko czystego zboża. Twarde ciała obce, jak
15
Je˝eli robot Assistent nie funkcjonuje
Jeżeli robot nie funkcjonuje, sprawdź czy:
-
przewód elektryczny jest włączony do sieci;
części zostały prawidłowo zmontowane;
czy bezpieczniki nie są przepalone,
Obs∏uga serwisowa i cz´Êci zamienne
Obsługę serwisową oraz części zapasowe zapewnia sprzedawca lub
importer. Adresy oraz numery telefonów są zamieszczone na załączonej
karcie gwarancyjnej. Kontaktując się ze sprzedawcą lub importerem podaj
numer produktu oraz model urządzenia, które to informacje znajdują się
na tabliczce znamionowej umieszczonej pod spodem urządzenia.
Przepisz te informacje do niniejszej instrukcji w tym miejscu. Będą pod
ręką zawsze, gdy okażą się potrzebne.
Polski
65
na przykład kamienie, mogą uszkodzić rolkę młynka.
Jeżeli zboże nie spływa jak powinno, zatrzymaj młynek oraz poszukaj przyczyny. Wyjmij przewód zasilający z gniazdka. W żadnych
okolicznościach nie naciskaj twardym przedmiotem, takim jak nóż, łyżka
czy widelec.
Rozmontowywanie
Odkręcaj młynek gdy robot leży na boku. Tak jest łatwiej.
Rozpocznij od zdjęcia pojemnika oraz odkręcenia 2 śrub. Wyciągnij
rolkę młynka. Zdejmij klin.
Wa˝ne!
Czyszczenie m∏ynka
Nie potrzeba czyścić młynka po każdym jego użyciu, jednak dobrze jest
co pewien czas usuwać resztki zboża z rolki młynka oraz z obu części
obudowy młynka.
Cz´Êci nie wolno zanurzaç w wodzie ani p∏ukaç pod bie˝àcà wodà.
Wytrzyj obie części obudowy młynka wilgotną ściereczką. Rolkę i klin
należy wyczyścić suchą szczotką.
Ponowne zamontowanie
W celu ułatwienia montażu robot Assistent należy ustawić w pozycji
stojącej. Rozpocznij od podłączenia obudowy młynka do gniazda
napędowego i dalej postępuj tak jak przedstawiono na rysunku.
Wa˝ne. Podczas montowania młynka, w jego obudowie i w korpusie nie
powinny się znajdować resztki ziarna ani płatków.
Model:
Numer seryjny produktu:
Data zakupu:
Uwaga
Sprawdź czy napięcie i częstotliwość prądu zasilającego podane na tabliczce znamionowej umieszczonej pod spodem urządzenia odpowiadają
napięciu i częstotliwości sieci elektrycznej w Twoim domu. Urządzenie
może być podłączone do gniazdka uziemionego lub nieuziemionego.
KRAJ POCHODZENIA: SZWECJA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement