No Brand SP614 User manual

No Brand SP614 User manual

Bruksanvisning

Brugsanvisning

Käyttöohjeet

Gebrauchsanweisung

=

FLÄKT • LIESITUULETIN • EMHÆTTE • DUNSTABZUGSHAUBE

=

=

S

N

DK

F

D

821 32 05-01

SP 614

2

SERVICE

50 dBA

75 W 11 W

S

Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver bytas vid eventuell service.

N

Ventilatoren er bygget opp av moduler slik at det kun er nødvendig å bytte små detaljer ved eventuelt behov for service.

DK

FI

D

Emhætten er fremstillet i moduler, så de enkelte dele kan udskiftes ved hætter evt. service.

Liesituuletin on moduulirakenteinen siten, että huollon yhteydessä pitää vaihtaa vain pieniä osia.

Das Modularsystem ermöglicht den gezielten Austausch der Bauteile im Reparaturfall.

S

N

Fläkten kan förses med ett TVÄTTBART högeffektivt kolfilter.

Ventilatoren kan utstyres med et meget effektivt, VASKBART kullfilter.

DK

FI

Emhætten kan monteres med VASKBART højeffektivt kulfilter.

Liesituulettimessa voidaan käyttää PESTÄVÄÄ korkeatehoista hiilisuodatinta.

D

Die Dunstabzugshaube kann mit einem hocheffektiven, WASCHBAREN Kohlefilter ausgestattet werden.

DK

FI

D

S

N

Ytbehandlingen har skett med lösningsmedelsfri pulverlackering.

Ventilatoren er overflatebehandlet med pulverlakk uten løsningsmidler.

Lakeringen er foretaget med pulverlak som er fri for opløsningsmiddel.

Pintakäsitelty liuotinvapaalla jauhemaalilla (polttomaalaus).

Die Oberfläche ist mit einer lösungsmittelfreien Pulverlackierung versehen.

S

N

DK

FI

D

Fläkten är 2 till 3 gånger tystare än alla andra köksfläktar.

Ventilatoren er 2 til 3 ganger mer stillegående enn andre ventilatorer.

Emhætten lyder 2-3 gange svagere end alle andre emhætter.

Liesituuletin on 2-3 kertaa hiljaisempi kuin muut liesituulettimet.

Die Abzugshaube ist 2 bis 3 mal leiser als die meisten anderen Dunstabzugshauben.

S

N

DK

FI

D

Fläkten har lågenergilysrör på 11 W. Detta motsvarar en normal glödlampa på 75 W.

Ventilatoren har lavenergi lysrør på 11 W. Lysmessig tilsvarer dette en vanlig glødelampe på 75W

Emhætten har lavenergilysstofrør på 11 W. Dette svarer til en alm. glødetrådspære på 75 W.

Liesituulettimessa on 11 W energiansäästölamppu, joka vastaa 75 W normaalia hehkulamppua.

In der Fabrik werden Blech, Wellpappe, Holz, Papier und Zellkunststoff sortenrein sortiert.

S

N

DK

Fabriken källsorterar: Plåt, wellpapp, trä, papper och cellplast.

Fabrikken kildesorterer sitt avfall. Stål, tre, papir, papp og plast.

Fabrikken sorterer affald: Metal, pap, træ, papir og plast.

FI

Tehdas kierrättää: Pellit, pakkausmateriaalin, puun, paperin ja muovin.

D

Die Dunstabzugshaube ist mit ein Energiesparleuchtröhren mit 11 Watt ausgerüstet. Dies entspricht der Leuchtkraft einer normalen Glühlampe von 75 Watt.

S

=fååÉÜ™ääëÑ∏êíÉÅâåáåÖ

Säkerhetsinformation......................................................... 4

Beskrivning av köksfläkten................................................ 5

Så här använder du din fläkt ............................................. 6

Skötsel och rengöring ........................................................ 6

Om fläkten inte fungerar................................................... 8

Tekniska data........................................................................ 9

Installation...........................................................................10

N

=fååÜçäÇëÑçêíÉÖåÉäëÉ

Sikkerhetsforskrifter.........................................................14

Beskrivelse av ventilatoren..............................................15

Bruk av ventilatoren .........................................................16

Vedlikehold og Rengjøring...............................................16

Dersom ventilatoren ikke fungerer ..............................18

Tekniske data......................................................................19

Installasjon ..........................................................................20

DK

=fåÇÜçäÇëÑçêíÉÖåÉäëÉ

Sikkerhedsinformation.....................................................24

Beskrivelse af emhætten..................................................25

Sådan benyttes emhætten...............................................26

Vedligeholdelse og rengøring..........................................26

Hvis emhætten ikke fungerer.........................................28

Tekniske data......................................................................29

Installation...........................................................................30

FI

=páë®ääóëäìÉííÉäç

Turvallisuustietoa ..............................................................34

Liesituulettimen kuvaus ...................................................35

Liesituulettimen käyttö....................................................36

Hoito ja puhdistus.............................................................36

Jos liesituuletin ei toimi....................................................38

Tekniset tiedot...................................................................39

Asennus...............................................................................40

D

=fåÜ~äíëîÉêòÉáÅÜåáë

Sicherheitshinweise ..........................................................44

Gerätebeschreibung .........................................................45

So benutzen Sie Ihre Dunstabzugshaube.....................46

Pflege und Reinigung.........................................................46

Wenn die Dunstabzugshaube nicht arbeitet...............48

Technische Daten..............................................................49

Installation...........................................................................50

3

=qìêî~ääáëììëíáÉíç~

Liesituuletin on tarkoitettu vain normaaliin kotitalouskäyttöön. Se täyttää kansainväliset turvallisuusmääräykset ja laatustandardit. Turvallisuustoimenpiteet eivät voi kuitenkaan kokonaan poistaa kaikkia tapaturmavaaroja.

Lue sen vuoksi huolellisesti ohjeet, neuvot ja varoitustekstit ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöönottoa.

Kiinnitä erityistä huomiota varoituskolmiolla merkittyihin teksteihin henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi. Säilytä käyttöohje ja anna se liesituulettimen mukana, jos se myydään tai luovutetaan toiselle henkilölle.

Kun käytät tuuletinta

• Uppopaistettaessa tai sulatettaessa rasvaa, parafiinia tai muita helposti syttyviä elintarvikkeita liettä ei saa jättää ilman valvontaa. Mahdollisen palon sattuessa: Sulje välittömästi liesituuletin ja käännä keittoalueen/-levyn vääntimet nolla-asentoon.

HUOM!

Tukahduta tuli kannella. Älä koskaan käytä vettä.

• Tuulettimen alla ei saa liekittää. Se voisi aiheuttaa palovaaran. Muista myös, että paistorasva saattaa ylikuumetessaan syttyä palamaan.

Älä koskaan jätä paistinpannua ilman valvontaa.

• Hygieenisyys- ja turvallisuussyistä rasvasuodatin on puhdistettava säännöllisesti, sillä keittoalueelle-/levylle tippuva rasva voisi aiheuttaa palovaaran. Katso tarkemmin käyttöohjeen kohdasta “Hoito ja puhdistus“.

Liesituulettimen romuttaminen

• Estä myös romutetun liesituulettimen aiheuttamat tapaturmat. Irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise johto liesituulettimen päästä. Kysy kunnallisesta jätehuollosta, minne romutetun liesituulettimen voi toimittaa, tai ota yhteys

HUOLTOLUX:in huoltoneuvojaan.

Näin tulkitset käyttöohjetta

Seuraavat symbolit löydät tekstistä käyttöohjeen sivuilla:

Turvallisuustietoa

Ympäristötietoa

Asennus ja huolto

• Kaikki sähköasennukset on annettava valtuutetun asentajan ja lieden asennus ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi. Jos työt tekee henkilö, jolla ei ole riittäviä tietoja, liesituulettimen ominaisuudet saattavat huonontua ja seurauksena saattaa olla henkilö ja/ tai esinevahinkoja.

• Pienin sallittu etäisyys liesituulettimen alareunasta sähkölieteen tai tasoon on 40 cm ja kaasulieteen tai tasoon 65 cm.

• Varmista, ettei liesituulettimen liitäntäjohto joudu puristuksiin asennettaessa.

• Liesituuletin on jännitteetön vain silloin, kun pistoke tai sulake on irrotettu.

• Poistoilman johtamista koskevia lakeja ja määräyksiä on noudatettava. On esimerkiksi huomioitava, että poistoilmaa ei saa johtaa savuhormiin, jota pitkin johdetaan savukaasuja muista kuin sähkövoimalla käyvistä laitteista, esimerkiksi öljykattilasta tai puuliedestä.

34

iáÉëáíììäÉííáãÉå=âìî~ìë

Liesituuletin

1

2

3

4

6

5

1.

Puhallusaukko

2.

Moottori

3.

Rasvasuodatin

4.

Valaistus

5.

Lasi

6.

Ulosvedettävä lippa (tehonsäätö ja valaistus)

Vakiovarusteet

Liesituulettimen mukana tulevat:

• Asennusmalli

Asennuskannattimet:

2 kpl

Ruuvit asennusta varten:

2+7 kpl

• Läppä.

• Käyttöohjeet.

Seuraavat osat tilataan jälleenmyyjältä:

Hormiliitäntäsarja:

Kun liesituuletin liitetään ilmanpoistokanavaan, käytetään liitäntäsarjaa, joka sisältää yhden ilmanpoistoletkun, kaksi letkunkiristintä ja yhden peltisen kattoputken tiivisterenkaalla. PNC 391 414 201.

LONG LIFE Hiilisuodatin:

Hiilisuodatinta käytetään, kun ilma kiertää huoneilmaan palauttavana. PNC 942 300 003 (60 cm)

Toiminnat

Valittavissa on kaksi toimintatapaa:

• Puhallus hormiliitännän (lisävarusteet) ja ilmanpoistokanavan läpi.

• Ilmankierto huoneilmaan palauttavana hiilisuodattimen läpi (lisävarusteet).

Liesituuletinta ei saa asentaa muiden kuin sähköllä tai kaasulla toimivien liesien höyrynpoistoon (puu tms.). Noudata virallisia ohjeita höyrynpoistoa asennettaessa.

Käytä hiilisuodatinta. Hiilisuodatin puhdistaa ilman tuulettimessa ja lämmennyt ilma jää asuntoon. Vihje: Käytä hiilisuodatinta talvisin ja suoraa ulospuhallusta kesäisin.

35

k®áå=â®óí®í=äáÉëáíììäÉíáåí~

Tuuleta oikein

Jotta liesituuletin toimisi moitteettomasti, sen pitää muodostaa keittiöön alipaine. Pidä sen vuoksi keittiön ikkunat suljettuna tuulettimen ollessa käytössä. Sen sijaan on hyvä pitää ikkunaa auki viereisessä huoneessa, kun liesituuletinta käytetään.

Nopeuden säätö

Liesituuletinta säädetään ulosvedettävästä kehyksestä

(katso kuva).

B A

Tärkeää tietää

Jos liesituuletinta käytetään samanaikaisesti esim. avotakan kanssa, joka ottaa ilmaa sisätiloista, seurauksena voi olla takaisinimu ja savun tunkeutuminen huoneeseen. Tähän auttaa ikkunan avaaminen. Ilmiötä ei esiinny, kun liesituulettimessa on hiilisuodatin.

Älä käytä tuuletinta liian suurella käyntinopeudella. Alhaisemmat käyntinopeudet riittävät tavalliseen ruoanlaittoon, suuria pitää käyttää vain pohjaan palamisen tai voimakkaan käryämisen yhteydessä.

Kun kehys on asennossa A, syttyy valo. Kun kehys on

B-asennossa, liesituulettimen moottori käynnistyy alhaisella nopeudella. Mitä enemmän kehystä vedetään ulospäin, sitä voimakkaammin tuuletin imee.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme alhaista nopeutta normaaliolosuhteisiin ja suurta nopeutta suurempien käry- ja höyrymäärien poistoon.

Käynnistä tuuletin muutama minuutti ennen ruoanlaiton aloittamista, niin että keittiöön muodostuu alipaine. Ruoanlaiton jälkeen tuulettimen tulee toimia vielä 15 minuuttia tai kunnes käry ja höyry on hävinnyt.

eçáíç=à~=éìÜÇáëíìë

Katkaise liesituulettimesta virta aina ennen puhdistusta, joko irrottamalla pistoke tai sulake.

Kuvun puhdistus

Käytä liesituulettimen ulkopuolen puhdistukseen

kosteaa liinaa ja mietoa puhdistusainetta. Älä käytä

puhdistukseen syövyttäviä, hankaavia tai helposti syttyviä aineita. Puhdista mahdolliset puhdistusliinan nukkajäänteet liesituulettimesta.

Puhdista suodatin usein. Rasvakerros suodattimessa tai keittiö-hormissa aiheuttaa palovaaran, jos esim. lieden keittolevy unohtuu päälle (tai keittolevyn/-alueen ylikuumenemisen yhteydessä).

Puhdista suodatin usein. Se vähentää moottorin kuormitusta ja tehostaa tuulettimen imua.

Hiilisuodattimen puhdistus/vaihto

Hiilisuodattimen voi muista hiilisuodattimista poiketen puhdistaa ja aktivoida uudelleen.

Normaalissa käytössä hiilisuodatin on puhdistettava kahden kuukauden välein. Suodatin puhdistuu parhaiten astianpesukoneessa korkeimmalla pesulämpötilalla ja normaalilla konetiskiaineella.

Suodatin on pestävä erikseen; muuten siihen saattaa tarttua ruoantähteitä, jotka aiheuttavat pahaa hajua.

Hiilen aktivoimiseksi suodatin pitää kuivata uunissa.

Valitse ylä-/alalämpö ja enintään 100 °C lämpötila ja kuivaa suodatinta 10 minuuttia. Lue myös suodattimen mukana tulevat ohjeet.

36

Etureunan irrottaminen

Liesituulettimen etureuna voidaan irrottaa puhdistusta varten. Kun etureuna on irrotettu, moottori pysähtyy ja valo sammuu.

1.

Vedä etureuna ulos (katso kuva)

2.

Työnnä molemmat mustat muovivivut (A) vasemmalle.

3.

Vedä etureuna kokonaan ulos liesituulettimesta.

Puhdista etureuna kostealla liinalla ja käsitiskiaineella.

Etureunan kiinnittäminen paikalleen

Etureuna kiinnitetään työntämällä paikalleen (katso kuva).

Varmista, että etureuna on aivan vaaka-asennossa, kun työnnät sen takaisin liesituulettimeen.

Rasvasuodattimen puhdistus

Rasvasuodatin on puhdistettava kuukauden tai kahden kuukauden välein käytöstä riippuen. Mitä puhtaampi rasvasuodatin on, sitä paremmin se kerää rasvaa. Irrota suodatin seuraavasti (katso kuva):

1. Tartu kahvasta ja vedä suodatinta eteenpäin.

2. Vedä suodattimen takareuna alas ja poista se eteenpäin vetäen.

Rasvasuodatin koostuu alumiinilangoista, joihin rasva tarttuu kiinni. Suodatin puhdistetaan kuumassa vedessä rasvaa liuottavalla käsitiskiaineella tai astianpesukoneessa. Anna suodattimen kuivua ennen takaisin asennusta. HUOM! Suodatin voi hieman värjäytyä astianpesukoneessa.

Loisteputken vaihto

Vaihtaessasi lamppua tulee virran olla kytkettynä pois tuulettimesta.

1.

Poista rasvasuodatin. Rasvasuodatin vapautetaan painamalla suodatinta eteenpäin (seinästä nähden) ja vetämällä alaspäin.

2.

Irrota lampun lasin molemmat pidikkeet (A)

(katso kuva).

3.

Vaihda rikkinäisen loisteputken tilalle vastaava uusi.

Jotta loisteputki säilyisi ehjänä irrotettaessa, aseta sormi putken päähän ja vedä varovasti. Huom!

Molemmat putket sammuvat, vaikka vain toinen olisi rikki.

1

2

A

A

37

gçë=äáÉëáíììäÉíáå=Éá=íçáãá

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon

Tarkista alla olevat kohdat, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:

• Onko sulake ehjä?

• Onko pistoke pistorasiassa?

• Onko ilmanpoistoletku oikein asennettu?

• Onko rasvasuodatin puhdistettu?

• Onko loisteputki ehjä tai oikein asennettu?

Takuu

Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä takuuehtoja. Näitä on saatavissa myyjäliikkeestä tai maahantuojalta.

HUOM! Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä, josta takuu määritellään alkavaksi.

Huolto ja varaosat

Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinuettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min (0,95 mk/min) + pvm). Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab -

HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 622 3300.

Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597€/min (0,95 mk/min) + pvm), voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa: [email protected]

Liitosjohdon vaihto

Jos verkkojohto vahingoittuu, saa johdon vaihtaa vain asennusoikeudet omaava huoltoliike tai henkilö vaaran estämiseksi.

38

qÉâåáëÉí=íáÉÇçí

Mallimerkintä

Ulkomitat Korkeus

Leveys

Syvyys

Valaistus

Rasvasuodattimet

Jännite

Suojausluokka

Kokonaisteho

1 4

0

SP 614

424

598

280

Maks 11 W PL

1 kpl

230 V

Luokka 1

103 W

4 3 0

35

0-155

280-305

4 2 4

598

39

^ëÉååìë

Pakkauksen purkaminen

HUOM! Tarkista, että liesituuletin on vahingoittumaton. Mahdollisista kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava myyjälle. Vaurioista, virheistä ja mahdollisista puuttuvista osista on myös

välittömästi ilmoitettava myyjälle. Älä jätä pakkausmateriaalia lasten ulottuville.

Sijoitus

Liesituuletin asennetaan kaappiin. Huomaa, että seinän ulkonevat osat eivät saa painaa tuulettimen takaosaa.

Tämä muuttaisi tuulettimen asentoa, mistä saattaisi aiheutua melua. Liesituuletin asennetaan sähkölieden tai keittotason yläpuolelle minimikorkeudelle 40 cm.

Minimikorkeus kaasulieteen tai –tasoon on 65 cm

(katso kuva).

Sähköliitäntä

Liesituuletin liitetään suojamaadoitettuun pistorasiaan, joka sijaitsee liesituulettimen yläpuolella. Liesituuletin on varustettu liitosjohdolla, jossa on maadoitettu pistoke ja liitetään 230 V.

Asentaminen kaappien väliin

Asenna lukitusruuvit (2 kpl).

Muussa tapauksessa tuuletin saattaa pudota.

Jos tuuletin asennetaan siten, että etupuolen yläreuna on samassa linjassa kaapin alaosan kanssa (kuva 13), noudata kohdassa “Liesituulettimen asentaminen kaappiin” annettuja ohjeita koskien 16 mm:n kaappia, kohta 5-9.

Min

40 cm

Min

65 cm

40

Liesituulettimen asentaminen kaappiin

Asenna lukitusruuvit. (2 kpl)

Muussa tapauksessa tuuletin saattaa pudota.

1.

Mittaa valolistan paksuus (x mm). Ks. kuva 1.

2.

Lisää valolistan paksuuteen 83 mm.

3.

Piirrä viiva (83+x), ks. kuva 2. Sahaa viivaa pitkin ja tee syvennys kaapin pohjaan,

4.

Mittaa kaapin seinien paksuus (ks. kuva 3). Paksuus on yleensä 16 tai 19 mm. Jos seinien paksuus on toinen, valitse lähin mitta.

5

. Asenna tukilista asennusmallin vasemmalle puolelle (ks. kuva 3), kuvat A ja B osoittavat, miten listaa käännetään seinän paksuuden mukaan 16–19 mm.

6

. Paina asennusmalli kaapin alapuolta vasten ja ruuvaa lista paikoilleen (ks. kuva 4). Poista malli ja toimi samoin oikealla puolella.

7.

Nosta tuuletin ja aseta avaimenreikien koukkuihin (kuva 5)

8.

Paina tuuletin seinää vasten. Tarkista, että kaikki koukut ovat avaimenrei’issä.

9.

Kiinnitä lukitusruuvit molempiin tukilistoihin

(ks. kuva 6). Näin estetään tuuletinta siirtymästä eteenpäin ja putoamasta avaimenreiästä.

3.

1.

X

83+x mm

2.

4.

A

~16

B

~19

83+x mm

A

A

1

2

5.

6.

41

Puulistan asentaminen

Listan (etureuna) kiinnitys liesituulettimeen tulee tehdä keittiökalustevalmistajan ohjeiden mukaisesti lieden yläpulelle. Listan materiaalin tulee sietää lieden aiheuttama kuumuus/lämpöä.

Se ei saa olla helpostisyttyvää, ei pehmeää puuta, ei itsesammuvaa muovia tai vastaavaa materiaalia.

• Asenna lista kuvan mukaisesti kolmella ruuvilla.

• Ole varovainen asentaessasi listaa korkeussuunnassa,

jotta lista ei koskettaisi kaappiin/maustehyllyyn.

Lamppukotelon säätäminen

Kun liesituuletin on asennettu, lamppukotelo säädetään siten, että se kulkee seinän kanssa samansuuntaisesti.

1.

Irrota suodatin, lampun lasi ja lamppu luvun

Hoito ja puhdistus mukaan.

2.

3.

Irrota kolme ruuvia A (katso kuva 1).

Työnnä lamppukotelo seinää vasten.

4.

Kiristä kolme ruuvia.

5.

Asenna lamppu, lampun lasi ja rasvasuodatin.

Etureunan säätäminen

Liesituulettimen etureunaa voidaan säätää syvyyssuunnassa 10 mm. Näin liesituuletin saadaan samaan linjaan kaapinovien kanssa.

1.

Irrota lukitusruuvit reunan etureunasta kuvan mukaisesti (katso kuva 2).

2.

Työnnä varmistuslevyä taakse päin. Tarkista, että reuna on haluamassasi asennossa.

3.

Kiristä lukitusruuvit.

4.

Toista vaiheet 1–3 toisella puolella.

Liesituuletinkotelon säätäminen

Jos liesituulettimen etureuna ei ole samassa linjassa puureunan kanssa (katso kuva 3) voidaan se säätää kolmella lisälukitusruuvilla.

1.

Vedä etureuna pois paikaltaan ja irrota suodatin, ks. luku Hoito ja puhdistus.

2.

Ruuvaa liesituulettimen etureuna kiinni (katso kuva 4). Jos kaapin etureunassa ei ole kiinnitystä, asenna kaappiin puulista.

4.

1.

2.

3.

A

A

42

Kylmäsulun asennus

Liesituuletin voidaan varustaa kylmäsululla

(katso kuva).Kylmäsulku koostuu kahdesta läpästä, jotka asennetaan liesituulettimen poistoaukkoon.

Keittiössä, jossa liesituuletin on ainoa tuuletusaukko, pitää läppien ulkoreunat leikata pois. Asenna läpät taivuttamalla niitä siten, että ohjaintapit menevät liesituulettimen poistoaukon kiinnitysreikiin. Varmista, että läppien puolakuvio tulee ylöspäin.

Kun painetaan kynällä tai vastaavalla läppien saumakohtaan, niiden pitää kääntyä kevyesti ylös. Ellei näin tapahdu, varmista etteivät läpät ole kääntyneet ylös tai alas eivätkä irronneet kiinnitysrei’istään.

Hiilisuodattimen asennus

Koskee ainoastaan ilman kierrätystä. Tämän liesituulettimen hiilisuodatin (lisävaruste) on tyyppiä

LONG LIFE ja asennetaan rasvasuodattimen paikalle.

LONG LIFE -hiilisuodatin toimii sekä rasvasuodattimena että käryä poistavana hiilisuodattimena.

Kaappiin, johon tuuletin on asennettu, täytyy tehdä aukko (väh. 100 cm²) ylä- tai etuosaan, jotta puhdistettu ilma voi kiertää vapaasti takaisin keittiöön.

Käytä tuuletusristikkoa, pnc 391 433 101 (lisätarvike)

Hormiliitäntäsarjan asennus (katso kuva)

Suorista liitäntäletkua. Pitkä ja käyrä liitäntäletku saattaa puolittaa tuulettimen tehoa.

Katkaise letku, jos se on liian pitkä ja vältä turhia mutkia.

Ei koske ilman kierrätystä. Täydellinen hormiliitäntäsarja on lisävaruste. Ilmanpoistoletku (A) pujotetaan liesituulettimen poistoliitännän (B) päälle ja kiinnitetään letkunkiristimellä. Varmista, että letku on mahdollisimman suorassa eikä estä kylmäsulkuläppien liikkumista. Letku asennetaan höyrykanavan aukkoon suukappaleen (C) avulla, joka kuuluu hormiliitäntäsarjaan.

A

B

C

43

*VSQXLI)PIGXVSPY\+VSYT8LI[SVPHW2SGLSMWI

8LI)PIGXVSPY\+VSYTMWXLI[SVPHWPEVKIWXTVSHYGIVSJTS[IVIHETTPMERGIWJSVOMXGLIRGPIERMRKERHSYXHSSVYWI1SVIXLERQMPPMSR)PIGXVSPY\

+VSYTTVSHYGXWWYGLEWVIJVMKIVEXSVWGSSOIVW[EWLMRKQEGLMRIWZEGGYQGPIERIVWGLEMRWE[WERHPE[RQS[IVWEVIWSPHIEGL]IEVXSEZEPYISJ

ETTVS\97(FMPPMSRMRQSVIXLERGSYRXVMIWEVSYRHXLI[SVPH

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages