VOLTA U2110 User manual

VOLTA U2110 User manual
This product is designed with the environment in mind.
All plastic parts are marked for recycling purposes.
Dette produkt er miljøvenligt fremstillet.
Alle plastikdele er afmærket til genbrugsformål.
U2110
U2120
U2125
Denna produkt är utformad med tanke på miljön.
Alla plastdelar är markerade för återvinning.
Dette produktet er fremstilt med henblikk på omgivelsene.
Alle plastdelene er merket for gjenvinningsformål.
123
Tämän laitteen sunnitelussa on otettu ympäristö huomioon.
Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten.
1
0009 02 05 03
6
2
3
4
5
U
Thank you for choosing a Volta.
To ensure total satisfaction, read this Instruction book carefully.
Retain for reference.
D
F
E
B
C
A
Tak forde De valgte en Volta støvsuger.
Følg venligst brugsanvisningens råd og anvisninger, for at opnå fuld tilfredshed.
Gem brugsanvisningen, den skal følge med støvsugeren,
Hvis den overdrages til en ny ejer, ligeledes er den rar at have i tvivlstilfælde.
Tack för att du valde en dammsugare från Volta.
För att uppnå bästa städresultat, läs denna instruktionsbok noggrant.
Behåll den för framtida bruk.
Takk for at du har valgt en Volta støvsuger.
For å sikre full tilfredshet, les denne Instruksjonsboken grundig.
Spar på boken for referanse og la den følge maskinen dersom den skifter eier.
G
I
H
Kiitämme Volta-pölynimurin valinnastasi.
Jotta pölynimurisi vastaisi odotuksiasi, lue tämä ohjekirja huolellisesti.
Säilytä se tulevan varalle.
Volta decline all responsibility for all damages arising from any
improper use of the appliance or in cases of tampering with the
appliance.
Volta reserve the right to alter product appearance and/or specifications without notice. Not all models featured are available in all
countries.
Volta vacuum cleaner features and accessories are protected worldwide by Patents or Registered Designs.
Volta fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af forkert
brug af støvsugeren samt ændringer udført på apparatet.
Volta forbeholder sig ret til at udføre ændringer på produktets
udformning og/eller specifikationer uden varsel. De beskrevne
modeller er ikke alle til rådighed i alle lande.
Volta støvsugerens udstyr og tilbehør er beskyttet golbalt under
patenter eller registrerede varemærker.
7
8
Volta avsäger sig allt ansvar för skador som uppstår p.g.a. felaktig
andvändning av dammsugaren eller otillåtna ändringar på dammsugaren.
Volta förbehåller sig rätten att ändra produkternass urseende
och/eller specifikation utan vidare information. Alla de beskrivna
modellerna är ej tillgängliga i alla länder.
Volta dammsugare skyddas av Patent eller Registrerade konstruktioner.
9
9/a
9/b
10
11
11/a
Volta avstår fra alt ansvar når det gjelder skader som har skjedd
p.g.a. feilaktig bruk at apparatet eller dersom apparatet har blitt
endret.
Volta forbeholder seg retten til å endre produktets utseende
og/eller spesifikasjoner uten varsel. Alle modeller som er
beskrevet, er ikke tilgjengelige i alle land.
Volta-støvsugerens egenskaper og tilbehør er beskyttet over hele
verden av patenter eller registrerte utforminger.
Volta ei vastaa laiteen huolimattomasta käytöstä tai siihen tehdyistä muutoksista yms. aiheutuvista vahingoista.
Volta pidättää iokeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja/tai
teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta. Kaikkia esiteltyjä
malleja ei ole saatavana kaikissa maissa.
Volta-pölynimurin ominaisuudet ja varusteet on suojattu maailmanlaajuisesti patenteilla tai rekisteröidyillä malleilla.
12
ifu_U21xx_inside_2.qxp
7/14/2001
12:14 PM
Page 1
U2110, U2120, U2125
U2110
U2120
U2125
English
2
Dansk
4
Svenska
6
Norsk
8
Suomi
10
ifu_U21xx_inside_2.qxp
7/14/2001
12:14 PM
Page 5
Dansk
U2110, U2120, U2125
Volta har et stort sortiment af støvsugere med forskelligt tilbehør, som
bliver beskrevet i denne håndbog. Læg venligst mærke til støvsugerens
modelnummer og tilbehør, som figurerer på støvsugerboksen.
Føld illustrationerne ud og folg henvisningen i teksten.
Tilbehør
Pose
Drejelig slange og håndtag med manuel sugekontrol
Forlængerrør (x2)
Dobbelt mundstykke til tæpper/hårde gulve (U2120, U2125)
Gulvmundstykke (U2110)
Sådan kommer du i gang
1 Se efter om støvsugerposen sidder som den skal (U2120, U2125).
2 Sæt slangen i, så den klikker på plads (tryk clipsene indad for at
udløse slangen).
3 Fastgør forlængelsesrørene til slangehåndtaget og mundstykket ved
at dreje og skubbe dem sammen (skal rørene drejes og trækkes for at
frigøres).
4 Træk ledningen ud og sæt stikket i stikkontakten. Kontroller, at
ledningen ikke er snoet (tryk på pedalen til ledningsoprullet for at
rulle ledningen ind. Sørg for at holde i stikket, så det ikke rammer dig
eller støvsugeren).
5 Tryk på tænd-/sluk-dækslet for at starte støvsugeren.
6 Sugeevnen øges/nedsættes ved at justere reguleringsanordningen
(U2120, U2125). Sugeevnen kan også reguleres ved at åbne eller
lukke ventilationsåbningen på slangehåndtaget.
Fugemundstykke
Støvsugerens features
Møbelmundstykke
Sikkerhed
Støvsugeren er udelukkende beregnet til husholdningsbrug og er frem
stillet til at yde maksimal sikkerhed og effektiv drift. Følg venligst
nedennævnte forholdsregler:
Støvsugeren er dobbelt isoleret, og behøver derfor ikke tilsluttes
til jord
Støvsugeren må kun bruges af voksne. Børn skal være under
opsyn af voksne
Støvsug aldrig gips, murestøv, cementstøv, kold aske og andre meget
fine partikler.
A
Strømførende ledning
B
Pedal til ledningsoprulning
C
Mekanisk indikator for fyldt pose
D
Slangens tilkoblingssted
E
Bærehåndtag
F
Dækseludløser til støvposerummet
G
Tænd-/sluk-kontakt
H
Opbevaringssted til mundstykke og rør, når disse er i brug
I
Regulering af sugeevne (U2120, U2125)
Støvsugeren skal altid opbevares tørt
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge vand og andre væsker
Undgå at støvsuge skarpe genstande op
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge varm aske, tændte
cigaretskod eller tonerpulver
Støvsugeren må ikke bruges i nærheden af brændbare gasarter
Undgå at trække støvsugeren v. h. a. ledningen. Kontroller
regelmæssigt ledningen for skader
Bemærk: Støvsugeren må ikke bruges, hvis ledningen er
beskadiget. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes
hos et autoriseret Hvidevare-Servicecenter
Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøring og
vedligeholdelse af støvsugeren
Service og reparation skal udføres af et autoriseret HvidevareServicecenter
12
SE
Konsumentservice Direkt
Tack för att du valt att köpa en produkt av ett varumärke
ingående i Electrolux-koncernen.
Denna produkt hoppas vi skall ge Dig mycket glädje och
nytta i Ditt hem under många år.
Om du har frågor angående produktens funktion eller
användning, synpunkter angående
din produkt eller vill reklamera något felaktigt. Vänd Dig då
Direkt till Electrolux Centralverkstad.
Tel: 0771-767676. Fax: 0141- 238321.
Du kan också kontakta oss via email, centralverkstad.
[email protected] se eller via brev:
Electrolux Centralverkstad, Vickerkullavägen 2, 591 82
Motala.
Vi hjälper Dig Direkt att på snabbaste sätt avhjälpa ditt
problem.
Innan du kontaktar oss, skriv upp följande enligt
dataskylten på produkten:
Modellbeteckning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvordan man opnår det bedste resultat:
Produktnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tæpper: Brug gulvmundstykket indstillet til tæppestøvsugning
(U2120, U2125).
Serienummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hårde gulve: Brug gulvmundstykket indstillet til gulvstøvsugning
(U2120, U2125).
Inköpsställe och datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Løse måtter/gardiner/lette materialer: Reducér sugestyrken.
Brug gulvmundstykket til løse måtter o. l. og møbelmundstykket
til møbler, gardiner, puder og lignende.
Hur och när uppträder felet?
Svært tilgængelige områder: Brug fugemundstykket til
sprækker, hjørner og radiatorer, etc.
...............................................
...............................................
Denna produkt omfattas av de köpvillkor som gäller
enligt Konsumentköp EHL 2002. Mer information om
vilka bestämmelser som gäller kan Du få av
återförsäljaren av denna produkt.
Innan du beställer service enligt EHL-åtagandet kontrollera
först om Du kan avhjälpa felet själv.
Bruksanvisningen beskriver en del enklare fel och hur man
kan åtgärda dem. OBS! Elektriska fel skall alltid åtgärdas av
behörig verkstad.
Electrolux 2002-09-11/BL
FIN
Takuu: Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee
valmistus- ja ainevikoja.
Takuu on voimassa ostopäivästä lukien yksilöityä
ostokuittia vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla
voimassa olevien takuuehtojen mukaan. Takuu edellyttää,
että laitetta on käytetty käyttöohjeen mukaisesti.
Garanti: Garantitiden är två år och räknas fran
inköpsdagen. Garantin, som baserar sig på almänna i
branchen gällande garantibestämmelser, berör fel i
material eller tillverkning och förutsätter att apparaten har
användts enligt bruksanvisningen. Köpekvittot gäller som
garantibevis.
Maahantuoja:
Oy Hedoy Ab
Lauttasaarentie 51
00200 Helsinki
Puh. (09) 682 831
Importör:
Oy Hedoy Ab
Drumsövägen 51
00200 Helsingfors
Tel. (09) 682 831
ifu_U21xx_inside_2.qxp
7/14/2001
12:14 PM
Page 11
Suomi
U2110, U2120, U2125
Volta-tuotesarjaan kuuluu erityyppisiä ja erilaisilla lisälaitteilla varustet
tuja pölynimureita. Tiedot laitteista ovat sisällytetty tähän oppaaseen.
Tarkista laitteesi mallinumero tätä opasta lukiessasi, pakkauksen kyljestä.
Pidä käyttöohjeen kummatkin kannet auki ja katso tekstiin liittyviä kuvia
tarpeen vaatiessa.
Lisälaitteet
Pölypussi
Pyörivä letku ja kädensija, jossa manuaalinen imutehonsäädin
Jatkoputket (x2)
Yhdistetty matto- ja lattiasuutin (U2120, U2125)
Yleissuulake (U2110)
Aloitus
1 Tarkista, että pölypussi on asetettu paikalleen (U2120, U2125).
2 Aseta letku imuriin siten, että kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen
(irrota painamalla kiinnikkeitä sisäänpäin).
3 Kiinnitä jatkoputki letkun kahvaan ja lattiasuuttimeen työntämällä ja
kiertämällä ne yhteen (Irrota samoin kiertämällä ja vetämällä).
4 Vedä johto ulos ja kiinnitä se virtalähteeseen. Varmista samalla, ettei
johto ole kiertynyt (kelaa johto sisään painamalla
johndonkelauspainiketta. Pidä kiinni pistotulpasta, ettei se osu
sinuun).
5 Käynnistä imuri painamalla käynnistyspainike.
6 Lisää/vähennä imutehoa imurin rungossa olevan säätimen avulla
(U2120, U2125). Imutehoa voidaan säätää myös
avaamalla/sulkemalla letkun kahvassa olevaa aukkoa.
Kapea rakosuutin
Pölynimurin varusteet
Tekstiilisuutin
Turvallisuutesi varmistamiseksi
VOLTA pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ja se on
erittäin turvallinen ja tehokas. Noudata näitä yksinkertaisia turvaohjeita:
Pölynimurissa on kaksinkertainen eristys. Kaksoiseristetyssä
laitteessa ei ole maadoitusta, eikä sitä saa yrittääkään
maadoittaa
Lasten ei saa antaa käyttää pölynimuria
Älä käytä hienojakoisen pölyn (kalkki-/betoni- ja hiomapöly,
tuhka jne.) imuroimiseen.
A
Verkkojohto
B
Johdon takaisinkelauspainike
C
Pölypussin täyttymisen merkkivalo
D
Letkun liitäntä
E
Kantokahva
F
Pölypussisäiliön kannen lukitsin
G
Käynnistyspainike
H
Säilytyspaikka lattiasuutinta ja putkea varten käytön aikana
I
Imutehon säädin (U2120, U2125)
Säilytä laite kuivissa tiloissa. Tarkoi tettu käytettävaksi
ainoastaan sisätiloissa.
Säilytä imuri kuivassa paikassa
Paras tulos
Älä käytä nesteiden imuroimiseen
Kokolattiamatot: Käytä lattiasuutinta vivun ollessa tässä
asennossa (U2120, U2125).
Älä käytä kalkki-/betonipölyn imuroimiseen, koska hienojakoinen
pöly ja kosteus vaurioittavat imurin moottoria
Vältä teräviä esineitä
Älä imuroi kuumaa tuhkaa tai palavia savukkeen pätkiä
Älä käytä syttyvien kaasujen läheisyydessä
Älä vedä verkkojohdosta ja tarkista johto säännöllisesti
Huom: Älä käytä pölynimuria, jos johto on vahingoittunut. Jos
johto on vahingoittunut, se tulee vaihtaa uuteen
valtuutetussa huoltoliikkeessä
Pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta ennen kuin pölynimuria
ryhdytään puhdistamaan tai huoltamaan
Kaikki huolto- ja korjaustyöt tulee teettää valtuutetulla
valtuutetulla huoltohenkilöllä
Kovat lattiat: Käytä lattiasuutinta vivun ollessa tässä
asennossa (U2120, U2125).
Irtomatot/verhot/kevyet tekstiilit: Vähennä imutehoa. Käytä
lattiasuutinta irtomattoja imuroidessasi ja tekstiilisuutinta
verhoja, tyynyjä jne. imuroidessasi.
Ahtaat paikat: Käytä rakosuutinta ahtaita paikkoja, nurkkia ja
pattereita imuroidessasi.
6
Indikator för dammpåse och byte av dammpåsen
För maximal prestanda skall dammpåsen bytas när den är full.
Den mekaniska indikatorn kommer att gradvis visa rött i fönstret
allt eftersom dammpåsen fylls och visa helt rött när den är full.
Om dammpåsen går sönder inuti dammsugaren måste den tas till
ett auktoriserat serviceställe för rengöring. Detta omfattas ej av
garantin.
Om indikatorn visar att dammpåsen är full kan det bero på att
påsen är blockerad. Det ger minskad sugkraft och kan orsaka
överhettning. Om det händer måste påsen bytas även om den
inte är full. DAMMSUG ALDRIG GIPS, CEMENT (MURBRUK), ASKA
ELLER ANDRA MYCKET FINA PARTIKLAR.
När du ska se om dammpase är full måste dammsugaren vara
påkopplad, och alla tillbehören måste vara monterade och
upplyfta från golvet.
Byta dammpåse
7 Öppna locket.
8 Lyft och dra i tappen så att luckan öppnas, ta ut den gammla
påsen. Sätt i den nya dammpåsen genom att föra in den i
påshållaren.
Vi rekommenderar att dammpåsen byts efter användning av
mattrengöringspulver eller om det luktar illa från dammsugaren.
Observera:Använd endast originaldammpåsar och originalfilter
Dammpåse (referensnummer: E67n)
Säkerhetsanordning för dammpåse
För att undvika att dammsugaren skadas, får den under inga
omständigheter användas utan dammpåse. En säkerhetsspärr
förhindrar att locket stängs utan isatt dammpåse. Försök ej tvin
ga locket att stänga.
Byte/Rengöring av filter:
Använd aldrig dammsugaren utan filter på plats.
Filtren ska bytas/rengöras efter ungefär var femte dammpåse.
Underhålla av motorskyddsfilter:
7-8 Stäng luckan
9 Tag ur utblåsfiltret och rengör det endast under rinnande
varmt vatten (använd inte borste) och låt det torka ordentligt
(9/a, 9/b). Filtrets reningsgrad är nu återställd. Sätt tillbaka
filtret i maskinen och stäng locket, var noga med att filtret är
rätt placerat och locket ordentligt stängt (8, 7).
Filtret bör bytas vartannat år.
Underhålla av mikrofiltret:
10 Tryck på låshaken för att öppna filterluckan.
12 Tag ur utblåsfiltret och rengör det endast under rinnande
varmt vatten (använd inte borste) och låt det torka ordentligt
(11/a, 12). Filtrets reningsgrad är nu återställd. Sätt tillbaka
filtret i maskinen och stäng locket, var noga med att filtret är
rätt placerat och locket ordentligt stängt. Filtret bör bytas
vartannat år.
Felsökning
Dammpåsen: Var säker på att påsen är korrekt placerad så att
den inte orsakar störning (8).
Ström: Om dammsugaren ej startar, dra ur stickproppen, kon
trollera stickpropp, sladd och eventuellt säkringar.
Dammsugaren stannar automatiskt om stopp uppstår i munsty
cke/rör/slang eller om filtren är igensatta. Dra ur stickproppen
och låt svalna i 30 minuter. Avlägsna eventuellt stopp och/eller
byt ut filter/dammpåse. Starta därefter dammsugaren.
Rengöring av blockerade slangar täcks ej av garantin. För att
undvika stopp och bibehålla sugeffekten bör golvmunstyckena
rengöras ofta med slanghandtaget.
Se ytterligare information om Volta mot slutet av detta häfte.
Vatten: Om vatten sugs upp i dammsugaren måste motorn bytas
ut på ett auktoriserat servicecenter.
Detta omfattas ej av garantin
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement