Pioneer HTP-072 User manual

Pioneer HTP-072 User manual

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 1 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

HTP-072

VSX-324

-K-P

Home Theatre-pakket

AV Receiver

Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via

http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be

(of

http://www.pioneer.eu

)

Handleiding

2

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 2 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Anki

LET OP

OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE

VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG) NIET

VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN

ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER

KUNNEN BEDIEND WORDEN. ENKEL DOOR

GEKWALIFICEERD PERSONEEL TE BEDIENEN.

D3-4-2-1-1_B2_Nl

WAARSCHUWING

Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten

(bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op andere wijze blootstellen aan waterdruppels, opspattend water, regen of vocht.

D3-4-2-1-3_A1_Nl

WAARSCHUWING

Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur zetten.

D3-4-2-1-7a_A1_Nl

Gebruiksomgeving

Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van gebruik:

+5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH

(ventilatieopeningen niet afgedekt)

Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige verlichting).

D3-4-2-1-7c*_A1_Nl

Dit apparaat is bestemd voor normaal huishoudelijk gebruik. Indien het apparaat voor andere doeleinden of op andere plaatsen wordt gebruikt (bijvoorbeeld langdurig gebruik in een restaurant voor zakelijke doeleinden, of gebruik in een auto of boot) en als gevolg hiervan defect zou raken, zullen de reparaties in rekening gebracht worden, ook als het apparaat nog in de garantieperiode is.

K041_A1_Nl

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE

DE VENTILATIE

Let er bij het installeren van het apparaat op dat er voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een goede doorstroming van lucht te waarborgen

(tenminste 20 cm boven, 10 cm achter en 10 cm aan de zijkanten van het apparaat).

WAARSCHUWING

De gleuven en openingen in de behuizing van het apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen en oververhitting wordt voorkomen. Om brand te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen nooit geblokkeerd worden of dat ze afgedekt worden door voorwerpen (kranten, tafelkleed, gordijn e.d.) of door gebruik van het apparaat op een dik tapijt of een bed.

D3-4-2-1-7b*_A1_Nl

XXX

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 3 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Gebruikersinformatie voor het verzamelen en verwijderen van oude producten en batterijen

Symbool voor toestellen

Symbolen voor batterijen

De symbolen op producten, verpakkingen en bijbehorende documenten geven aan dat de gebruikte elektronische producten en batterijen niet met het gewone huishoudelijk afval kunnen worden samengevoegd.

Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen.

Door een correcte verzamelhandeling zorgt u ervoor dat het verwijderde product en/of batterij op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, wordt gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

Voor verdere informatie betreffende de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid of een verkooppunt.

Deze symbolen zijn enkel geldig in de landen van de europese unie.

LET OP

De

STANDBY/ON

schakelaar van dit apparaat koppelt het apparaat niet volledig los van het lichtnet.

Aangezien er na het uitschakelen van het apparaat nog een kleine hoeveelheid stroom blijft lopen, moet u de stekker uit het stopcontact halen om het apparaat volledig van het lichtnet los te koppelen.

Plaats het apparaat zodanig dat de stekker in een noodgeval gemakkelijk uit het stopcontact kan worden gehaald. Om brand te voorkomen, moet u de stekker uit het stopcontact halen wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken (bijv. wanneer u op vakantie gaat).

D3-4-2-2-2a*_A1_Nl

WAARSCHUWING

Berg kleine onderdelen op buiten het bereik van kinderen en peuters. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien kleine onderdelen per ongeluk worden ingeslikt.

D41-6-4_A1_Nl

Pb

Indien u zich in een ander dan bovengenoemde landen bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor meer informatie over de juiste verwijdering van het product.

K058a_A1_Nl

3

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 4 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

4

Nl

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer produkt. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u het apparaat op de juiste wijze kunt bedienen.

Berg de instructies nadat u ze heeft gelezen op een veilige plaats op, zodat deze later nog eens kunnen worden geraadpleegd.

Inhoudsopgave

Voordat u begint

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

De inhoud van de verpakking controleren

. . . . . . . . . . . . . 5

De receiver installeren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Stroomschema voor de instellingen op de receiver

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

07 Aanvullende informatie

Problemen oplossen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Algemeen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

HDMI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Belangrijke informatie over de HDMI-aansluiting

. . . . 35

iPod-berichten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

USB-berichten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Gegevens over de iPod/iPhone

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Het hoofdtoestel terugstellen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Het apparaat schoonmaken

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Specificaties

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

01 Bedieningselementen en displays

Voorpaneel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Display

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Afstandsbediening

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

De batterijen plaatsen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Bedieningsbereik van de afstandsbediening

. . . . . . . . . 9

02 De apparatuur aansluiten

De luidsprekers opstellen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tips voor het opstellen van de luidsprekers

. . . . . . . . . 10

De luidsprekers aansluiten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

De kabels aansluiten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

HDMI-kabels

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Over HDMI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Analoge audiokabels

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Digitale audiokabels

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Standaard RCA-videokabels

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Informatie over video-uitgangaansluiting

. . . . . . . . . . . . 13

Aansluiting van uw TV en weergave-apparatuur

. . . . . . . 14

Aansluitingen maken met HDMI

. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Een apparaat zonder HDMI-ingang aansluiten

. . . . . . . 15

Antennes aansluiten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Buitenantennes gebruiken

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Aansluiten van een iPod

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Een USB-apparaat aansluiten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

De receiver aansluiten op het stopcontact

. . . . . . . . . . . 18

03 Basisinstellingen

Vóór de installatie

(modellen voor Australië en Nieuw-Zeeland)

. . . . . . . . . . 19

Wijziging van de instelling van de televisiebestandsindeling

(modellen voor Australië en Nieuw-Zeeland)

. . . . . . . . 19

Uitschakelen van de Auto Power Down (modellen voor

Europa en het Verenigd Koninkrijk)

. . . . . . . . . . . . . . . . . 19

04 Basisbediening voor afspelen

Een bron afspelen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Selecteren van het audio-ingangssignaal

. . . . . . . . . . 20

Een iPod afspelen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Audiobestanden afspelen die op een iPod zijn opgeslagen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Voornaamste afspeeltoetsen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Schakelt tussen de bedieningsfuncties van de iPod en de receiver

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Een USB-apparaat afspelen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Voornaamste afspeeltoetsen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Compatibiliteit met gecomprimeerde audio

. . . . . . . . . 23

Luisteren naar de radio

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Wijziging van de radiofrequentiestap (modellen voor

Australië en Nieuw-Zeeland)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

FM-geluid verbeteren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Voorkeurzenders opslaan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Luisteren naar voorkeurzenders

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Voorkeurzenders benoemen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Een inleiding tot RDS (model voor Europa)

. . . . . . . . . . . 25

Zoeken naar RDS-programma’s

. . . . . . . . . . . . . . . . . 25

RDS-informatie weergeven

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

05 Luisteren naar uw systeem

Kiezen van de luistermodus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Automatische weergave

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Luisteren in surroundgeluid

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Gebruik van de Advanced Surround

. . . . . . . . . . . . . . 26

Stream Direct gebruiken

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Sound Retriever gebruiken

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Beter geluid met behulp van Phase Control

. . . . . . . . . . 27

De audio-opties instellen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

06 Home Menu

Het Home Menu gebruiken

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Luidsprekers handmatig instellen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Luidsprekerinstellingen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

X.Over

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Kanaalniveau

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Luidsprekerafstand

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Het menu Input Assign (ingangen toewijzen)

. . . . . . . . . 32

Het Auto Power Down-menu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Het HDMI Setup-menu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 5 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Voordat u begint

De inhoud van de verpakking controleren

Controleer of u de volgende bijgeleverde toebehoren heeft ontvangen:

• Afstandsbediening

• AAA/IEC/R03 drogecelbatterijen (ter bevestiging van de werking) x 2

• AM-raamantenne

• FM-draadantenne

• Netsnoer (model voor het Verenigd Koninkrijk)

• Garantiekaart (modellen voor Europa en het Verenigd

Koninkrijk)

• Snelstartgids

• Informatieblad over SPEAKER CAUTION (alleen Engels)

• Deze handleiding (CD-ROM)

De receiver installeren

• Installeer dit toestel op een vlak en stabiel oppervlak.

Installeer het niet op de volgende plaatsen:

– op een kleuren-TV (kan beeldvervorming veroorzaken)

– dicht bij een cassettedeck (of een ander apparaat dat een magnetisch veld opwekt). Dit kan storingen in het geluid veroorzaken.

– in rechtstreeks zonlicht

– in een vochtige of natte ruimte

– in een zeer warme of koude ruimte

– op plaatsen die onderhevig zijn aan trillingen of andere bewegingen

– op zeer stoffige plaatsen

– op plaatsen waar hete dampen of olie aanwezig zijn (bv. in de keuken)

Stroomschema voor de instellingen op de receiver

Dit apparaat is een multifunctionele AV-receiver die is uitgerust met talloze voorzieningen en aansluitingen. Het apparaat kan gemakkelijk worden gebruikt door de onderstaande aanwijzingen te volgen voor het maken van de aansluitingen en instellingen.

De kleuren van de stappen hebben de volgende betekenis:

Vereiste instelling

Instelling die naar wens kan worden gemaakt

1

De luidsprekers aansluiten

De plaats van uw luidsprekers is van grote invloed op het geluid.

• De luidsprekers opstellen (bladzijde 10)

• De luidsprekers aansluiten (bladzijde 11)

2

De apparatuur aansluiten

Om surroundgeluid te kunnen afspelen, moet u uw Blu-ray

Disc/DVD-speler via een digitale verbinding op de receiver aansluiten.

• Informatie over video-uitgangaansluiting (bladzijde 13)

• Aansluiting van uw TV en weergave-apparatuur

(bladzijde 14)

• Antennes aansluiten (bladzijde 16)

• De receiver aansluiten op het stopcontact (bladzijde 18)

3

De stroom inschakelen

De video-ingang van uw TV moet ingesteld zijn op deze receiver. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV als u niet weet hoe u dit moet doen.

4

Het menu Input Assign (ingangen toewijzen)

(bladzijde 32)

(Wanneer andere aansluitingen dan de aanbevolen aansluitingen worden gemaakt.)

Het HDMI Setup-menu (bladzijde 33)

(Als de aangesloten TV de HDMI Audio Return Channelfunctie ondersteunt.)

5

Basisbediening voor afspelen (bladzijde 20)

• Selecteren van het audio-ingangssignaal (bladzijde 20)

• Een iPod afspelen (bladzijde 21)

• Een USB-apparaat afspelen (bladzijde 22)

• Kiezen van de luistermodus (bladzijde 26)

6

Instellen van het gewenste geluid

• Sound Retriever gebruiken (bladzijde 27)

• Beter geluid met behulp van Phase Control

(bladzijde 27)

• De audio-opties instellen (bladzijde 28)

• Luidsprekers handmatig instellen (bladzijde 30)

5

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 6 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Bedieningselementen en displays

Hoofdstuk 1:

Bedieningselementen en displays

Voorpaneel

1 2 3 4 5 6 7

HDMI iPod iPhone

SPEAKERS DIMMER DISPLAY BAND TUNER EDIT

AUTO SURROUND/

STREAM DIRECT

ALC/

STANDARD SURR

ADVANCED

SURROUND

TUNE

ECO iPod iPhone

DIRECT CONTROL

PRESET ENTER

INPUT

SELECTOR

STANDBY / ON

PHONES

AV RECEIVER

VSX-324

8

15 16 17 18 19 17 20

5V 1A

MASTER

VOLUME

21 22 23 24 25 25 26

6

Nl

9 10 11

1 INPUT SELECTOR-knop

Hiermee selecteert u een ingangsbron (bladzijde 20).

2 Bedieningstoetsen receiver

SPEAKERS

– Wordt gebruikt om het luidsprekersysteem in of uit te schakelen. Wanneer

SP OFF

is geselecteerd, dan vindt er geen geluidsweergave plaats vanuit de speakers die op deze receiver zijn aangesloten.

DIMMER

– Hiermee verlaagt of verhoogt u de helderheid van het display. De helderheid kan in vier stappen worden geregeld.

DISPLAY

– Schakelt het scherm van dit apparaat. De luistermodus, het geluidsvolume en de ingangsnaam kunnen worden gecontroleerd door een ingangsbron te selecteren.

3 Lettertekendisplay

Zie

Display

op bladzijde 7.

12 13 14

4 Bedieningstoetsen van de tuner

BAND

– Schakelt tussen AM-, FM ST- (stereo) en FM

MONO-radiobanden (bladzijde 24).

TUNER EDIT

– Gebruik deze knop samen met

TUNE

/

 ,

PRESET

/ en

ENTER

om voorkeurzenders op te slaan in het geheugen en deze een naam te geven

(bladzijde 23).

TUNE

/

– Hiermee zoekt u de radiofrequenties

(bladzijde 23).

PRESET

/ – Hiermee selecteert u de voorkeurzenders (bladzijde 24).

5 Afstandsbedieningssensor

Hier komen de signalen van de afstandsbediening binnen

(zie

Bedieningsbereik van de afstandsbediening

op bladzijde 9).

6 HDMI indicator

Dit lampje knippert wanneer een met HDMI uitgerust apparaat wordt aangesloten. Het brandt onafgebroken zodra het apparaat is aangesloten (bladzijde 14).

7 iPod iPhone indicator

Gaat branden als een iPod/iPhone is aangesloten en de

iPod

/

USB

-ingang is geselecteerd (bladzijde 21).

8 MASTER VOLUME-knop

9

STANDBY/ON

10 PHONES-aansluiting

Sluit hierop een hoofdtelefoon aan. Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten, wordt er geen geluid weergegeven via de luidsprekers. Als het geluid via de hoofdtelefoon wordt weergegeven, kan de luistermodus alleen worden geselecteerd via de

PHONES SURR

,

STEREO

of

STEREO ALC

-modus.

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 7 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Bedieningselementen en displays

11 Luistermodus-knoppen

AUTO SURROUND/STREAM DIRECT

– Schakelt tussen automatische surroundmodus (bladzijde 26) en Stream

Direct-weergave (bladzijde 27).

ALC/STANDARD SURR

– Indrukken voor standaard decoderen en schakelen tussen de modes

2

Pro Logic en NEO:6, en de stereomodus van de automatische niveaubediening (bladzijde 26).

ADVANCED SURROUND

– Hiermee wisselt u tussen de verschillende surroundmodi (bladzijde 26).

12 ECO

Schakelt tussen ECO Mode 1/ECO Mode 2. Als ECO Mode is ingeschakeld (

ON

), wordt de display donker (bladzijde 26).

13 iPod iPhone DIRECT CONTROL

Wijzig de ingang van de receiver naar

iPod

en activeer de iPod-functies op de iPod (bladzijde 22).

14 iPod/iPhone-aansluiting

Wordt gebruikt om uw Apple iPod of USB-opslagapparaat aan te sluiten als een audiobron (bladzijde 17).

Display

15 PHASE

Gaat branden wanneer de Phase Control wordt ingeschakeld

(bladzijde 27).

16 AUTO

Gaat branden wanneer Auto Surround aan staat

(bladzijde 26).

17 Tuner-indicators

RDS

– Brandt wanneer een RDS-uitzending wordt ontvangen (bladzijde 25).

ST

– Brandt als er een FM-stereouitzending ontvangen wordt in automatische stereomodus (bladzijde 24).

TUNE

– Gaat branden wanneer een gewoon kanaal wordt uitgezonden.

PRESET

– Geeft aan wanneer een voorkeuzezender wordt geregistreerd of opgeroepen.

MEM

– Knippert wanneer een voorkeuzezender wordt geregistreerd.

kHz/MHz

– Gaat branden als de tekendisplay de huidige

AM/FM-uitzendfrequentie toont.

18 Luidsprekerindicators

Geeft weer of het luidsprekersysteem aan staat of niet

(bladzijde 6).

SP

A

wil zeggen dat de speakers zijn ingeschakeld.

SP

betekent dat de luidsprekers zijn uitgeschakeld.

19 Slaaptimer-indicator

Gaat branden wanneer de receiver in de slaapstand staat

(bladzijde 8).

20 PRESET-informatie of ingangssignaal-indicator

Toont het ingestelde nummer van de tuner of het type ingangssignaal, enz.

21 Lettertekendisplay

Toont uiteenlopende systeeminformatie.

22 DTS-indicatoren

DTS

– Gaat branden wanneer een met DTS gecodeerde geluidsbron wordt gedetecteerd.

HD

– Gaat branden wanneer een bron met DTS-EXPRESS of DTS-HD gecodeerde audiosignalen wordt gedetecteerd.

96/24

– Gaat branden wanneer een met DTS 96/24 gecodeerde geluidsbron wordt gedetecteerd.

NEO:6

– Wanneer een van de NEO:6-functies van de receiver is ingeschakeld, brandt dit lampje om de NEO:6verwerking aan te geven (bladzijde 26).

23 Dolby Digital-indicators

2

D

– Gaat branden wanneer een Dolby Digital gecodeerd geluidssignaal wordt gedetecteerd.

2

D+

– Gaat branden wanneer een bron met Dolby

Digital Plus-gecodeerde audiosignalen wordt gedetecteerd.

2

HD

– Gaat branden wanneer een bron met Dolby

TrueHD-gecodeerde audiosignalen wordt gedetecteerd.

2

PLII

– Brandt om

2

Pro Logic II-decodering aan te geven (zie

Luisteren in surroundgeluid

op bladzijde 26 voor verdere informatie).

24 ADV.S.

Gaat branden wanneer een van de Advanced Surroundinstellingen geselecteerd is (zie

Gebruik van de Advanced

Surround

op bladzijde 26 voor meer informatie).

25 SIGNAL SELECT-indicators

DIGITAL

– Gaat branden wanneer een digitaal audiosignaal geselecteerd is. Het lampje knippert wanneer een digitaal audiosignaal is geselecteerd en de geselecteerde audio-ingang niet beschikbaar is.

HDMI

– Gaat branden wanneer een HDMI-signaal geselecteerd is. Het lampje knippert wanneer een HDMIsignaal is geselecteerd en de geselecteerde HDMIingang niet beschikbaar is.

26 DIR.

Gaat branden wanneer de

DIRECT

- of de

PURE DIRECT

modus wordt ingeschakeld (bladzijde 27).

7

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 8 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Bedieningselementen en displays

8

Nl

Afstandsbediening

1

2

3

4

RECEIVER

SLEEP SOURCE

TV

CONTROL

RECEIVER

INPUT SELECT

BD DVD CD

INPUT

TUNER iPod/USB SAT/CBL

CH

5

GAME TV SIGNAL SEL

6

7

Acous.EQ

S.RETRIEVER

PHASE

VOL

8

9

AUTO/

DIRECT STEREO

ALC/

STANDARD ADV SURR

ECO

AUDIO

PARAMETER

TOP

MENU

TUNE

TOOLS

MENU VOLUME

T

P

ENTER

10

HOME

MENU

PTY iPod CTRL

TUNE

BAND

RETURN

MUTE

11

BASS TRE

13

14

15

16

12

1 2 3

DISP

4

SB CH

5

MIDNIGHT SPEAKERS

7 8

CLR

+

10

0

CH SELECT

6

LEV

9

LEV

ENTER

CH

CH

DIMMER

17

RECEIVER

Wat betreft de bediening van andere apparaten, zijn de afstandsbedieningscodes voor de Pioneer-producten vooraf ingesteld. De instellingen kunnen niet worden gewijzigd.

1 SLEEP

Druk hierop om de tijdsduur te wijzigen voordat de receiver overschakelt naar standby (

30 min – 60 min – 90 min – Off

).

U kunt de resterende tijd van de slaaptimer om het even wanneer controleren door eenmaal op

SLEEP

te drukken.

2

RECEIVER

Schakelt tussen ruststand en aan.

3

RECEIVER

Schakelt de afstandsbediening in voor de bediening van de receiver (wordt gebruikt om de witte opdrachten boven de nummertoetsen te selecteren (

MIDNIGHT

, enz.)). Gebruik deze toets tevens om het surroundgeluid in te stellen

(bladzijde 30) of de audioparameters (bladzijde 28).

4 INPUT SELECT

Wordt gebruikt om de ingangsbron te selecteren

(bladzijde 20).

5 Ingangsfunctieknoppen

Gebruik deze toets om de ingangsbron van deze receiver te selecteren (bladzijde 20). Hiermee kunt u met de afstandsbediening andere Pioneer-componenten bedienen.

6 SIGNAL SEL

Indrukken om het audio-ingangssignaal van het apparaat te selecteren om het te kunnen afspelen (bladzijde 20).

7 Bedieningstoetsen voor het geluid

Acous.EQ

– Kan niet voor dit systeem worden gebruikt.

S.RETRIEVER

– Druk hierop om geluid met CD-kwaliteit te herstellen voor gecomprimeerde audiobronnen

(bladzijde 27).

PHASE

– Druk op deze knop om fasecontrole aan of uit te zetten (bladzijde 27).

8 Luistermodus en bedieningstoetsen van het component

AUTO/DIRECT

– Schakelt tussen automatische surroundmodus (bladzijde 26) en Stream Directweergave (bladzijde 27).

STEREO

– Indrukken om stereoweergave te selecteren

(bladzijde 26).

ALC/STANDARD

– Indrukken voor standaard decoderen en schakelen tussen de modes

2

Pro Logic II en NEO:6, en de stereomodus van de automatische niveaubediening (bladzijde 26).

ADV SURR

– Hiermee wisselt u tussen de verschillende surroundmodi (bladzijde 26).

ECO

– Schakelt tussen ECO Mode 1/ECO Mode 2. Als

ECO Mode is ingeschakeld (

ON

), wordt de display donker

(bladzijde 26).

9 Bedieningstoetsen voor de receiver en de component

De volgende toetsen kunnen worden bediend wanneer u de overeenkomstige ingangsfunctietoets heeft geselecteerd

(

BD

,

DVD

, etc.).

Druk eerst op

RECEIVER

voor het openen van:

AUDIO PARAMETER

– Hiermee krijgt u toegang tot de audio-opties (bladzijde 28).

HOME MENU

– Indrukken voor toegang tot het Home

Menu (bladzijde 30).

RETURN

– Hiermee bevestigt u uw menukeuze en verlaat u het menu.

Druk eerst op

BD

,

DVD

voor toegang:

TOP MENU

– Toont het disctop-menu van een Blu-ray

Disc/DVD.

HOME MENU

– Hiermee wordt het scherm HOME MENU getoond.

RETURN

– Hiermee bevestigt u uw menukeuze en verlaat u het menu.

MENU

– Geeft het menu TOOLS van de Blu-ray-Discspeler weer.

Druk eerst op

TUNER

voor het openen van:

TOOLS

– Met deze functie kunnen stations in het geheugen worden opgeslagen, en deze functie wordt tevens gebruikt om de naam te wijzigen (bladzijde 24).

BAND

– Schakelt tussen AM-, FM ST- (stereo) en FM

MONO-radiobanden (bladzijde 23).

Druk eerst op

iPod

/

USB

voor toegang:

iPod CTRL

– Schakelt tussen de bedieningsfuncties van de iPod en de receiver (bladzijde 22).

PTY

– Hiermee zoekt u naar RDS-programmatypes

(bladzijde 25).

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 9 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Bedieningselementen en displays

10

///

(TUNE

/

, PRESET

/

), ENTER

Gebruik de pijlknoppen voor het instellen van uw surroundgeluidsysteem (bladzijde 30). Wordt ook gebruikt om de Blu-ray Disc/DVD-menu’s/opties te bedienen.

TUNE

/ kan worden gebruikt om radiofrequenties te zoeken, en

PRESET

/ kan worden gebruikt om vooringestelde radiostations te selecteren (bladzijde 24).

11 Apparaatbedieningstoetsen

De hoofdknoppen (

,

enz.) worden gebruikt voor de bediening van een apparaat nadat u het hebt gekozen met de ingangsfunctieknoppen.

De bedieningsfuncties boven deze knoppen zijn beschikbaar na het selecteren van de overeenkomstige ingangsfunctieknop (

BD

,

DVD

of

CD

). Deze toetsen werken ook zoals hieronder beschreven.

Druk eerst op

RECEIVER

voor het openen van:

BASS –/+

,

TRE –/+

– Gebruik deze toetsen om de Bass

(lage tonen) of Treble (hoge tonen) in te stellen.

• Deze functietoetsen worden uitgeschakeld als de luistermodus op

DIRECT

of

PURE DIRECT

is ingesteld.

• Als de voorluidspreker in de luidsprekerinstellingen op

SMALL

is ingesteld en de X.over boven 150 Hz is ingesteld, kan het kanaalniveau van de subwoofer worden aangepast door op

BASS –/+

te drukken.

(bladzijde 31).

12 Cijfertoetsen en andere componentbedieningselementen

Gebruik de cijfertoetsen om rechtstreeks een radiofrequentie

(bladzijde 23) of een track op een CD enz. te kiezen. Andere toetsen kunnen worden bediend nadat is

RECEIVER

ingedrukt. (Bijvoorbeeld

MIDNIGHT

, enz.)

SB CH

– Kan niet voor dit systeem worden gebruikt.

CH SELECT

– Kies met deze knop een kanaal (door herhaaldelijk drukken), en gebruik dan

LEV +/–

om het niveau in te stellen (bladzijde 31).

LEV +/–

– Hiermee stelt u het kanaalniveau in.

MIDNIGHT

– Hiermee schakelt u tussen de luisterfuncties Midnight en Loudness (bladzijde 28).

SPEAKERS

– Wordt gebruikt om het luidsprekersysteem in of uit te schakelen. Wanneer

SP OFF

is geselecteerd, dan vindt er geen geluidsweergave plaats vanuit de speakers die op deze receiver zijn aangesloten.

DIMMER

– Hiermee verlaagt of verhoogt u de helderheid van het display. De helderheid kan in vier stappen worden geregeld.

13

SOURCE

Hiermee wordt de DVD/DVR-apparatuur van Pioneer in- of uitgeschakeld als u

BD

,

DVD

of

CD

via de functietoetsen voor de ingang selecteert.

14 TV CONTROL-toetsen

Deze toetsen functioneren alleen bij gebruik van een Pioneer-

TV.

– Hiermee schakelt u de TV in of uit.

INPUT

– Hiermee selecteert u het ingangssignaal van de

TV.

CH +/–

– Hiermee selecteert u kanalen.

VOL +/–

– Hiermee regelt u het volume van de TV.

15 VOLUME +/–

Gebruik deze toetsen om het volume in te stellen.

16 MUTE

Hiermee zet u het geluid aan en uit.

17 DISP

Schakelt het scherm van dit apparaat. De luistermodus, het geluidsvolume of de ingangsnaam kan worden gecontroleerd door het selecteren van een ingangsbron.

De batterijen plaatsen

De bij het systeem meegeleverde batterijen zijn bestemd voor het eerste gebruik en niet voor langdurig gebruik. Wij raden u aan alkalibatterijen te gebruiken die een lange levensduur hebben.

LET OP

• Verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkage of het barsten van de batterijen tot gevolg hebben. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

-

Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.

-

Plaats de batterijen zodanig dat de plus- en minpolen overeenkomen met de merktekens in het batterijvak.

-

Batterijen met dezelfde vorm kunnen een verschillende spanning hebben. Gebruik verschillende soorten batterijen niet samen.

-

Gebruikte batterijen dienen met inachtneming van de regelgeving of milieuwetgeving van de overheid in uw land/zone van de hand te worden gedaan.

-

Wees bij het plaatsen van de batterijen voorzichtig zodat u de veren op de (–) aansluitingen voor de batterijen niet beschadigt. Hierdoor kunnen batterijen gaan lekken of oververhit raken.

WAARSCHUWING

Gebruik of bewaar batterijen niet in direct zonlicht of op een hete plaats, zoals in de auto of bij een kachel. Batterijen kunnen hierdoor gaan lekken, oververhitten, exploderen of in brand vliegen. Bovendien vermindert dit de levensduur of prestatie van de batterijen.

Bedieningsbereik van de afstandsbediening

Onder de volgende omstandigheden werkt de afstandsbediening mogelijk niet goed:

• Er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor van de afstandsbediening op de receiver.

• Er valt direct zonlicht of TL-licht op de afstandsbedieningssensor.

• De receiver staat dicht bij een apparaat dat infraroodstralen uitzendt.

• De receiver wordt tegelijkertijd met een andere infraroodafstandsbediening bediend.

30°

30°

7 m

9

Nl

10

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 10 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

De apparatuur aansluiten

Hoofdstuk 2:

De apparatuur aansluiten

De luidsprekers opstellen

Door aansluiting van de linker- en rechtervoorspeakers (

L

/

R

), de middenspeaker (

C

), de linker en rechter surroundspeakers (

SL

/

SR

), en de subwoofer (

SW

), verkrijgt u een 5.1-kanaals surroundsysteem.

Stel uw luidsprekers op zoals hieronder getoond om een optimaal surroundgeluid te verkrijgen.

5.1-kanaals surroundsysteem:

L

SW

120

SL

R

C

120

SR

Tips voor het opstellen van de luidsprekers

Waar u uw luidsprekers in de kamer opstelt, is van grote invloed op de kwaliteit van het geluid.

De volgende richtlijnen dienen als ondersteuning om het optimale geluid uit uw systeem te halen.

• De subwoofer kan op de grond worden geplaatst. Idealiter moeten de andere luidsprekers zich ongeveer op oorhoogte bevinden wanneer u naar ze luistert. Het wordt afgeraden de luidsprekers op de grond (met uitzondering van de subwoofer) te plaatsen of zeer hoog aan de wand te monteren.

• Luidsprekers die aan de linker- en rechterzijde zijn geplaatst dienen op een afstand van ongeveer 1,8 m tot 2,7 m te worden gescheiden. Deze dienen op gelijke afstand van de televisie en op gelijke hoogte van de vloer te worden geplaatst.

• Als u luidsprekers rondom uw CRT-televisie plaatst, dienen de luidsprekers op voldoende afstand van uw CRT-televisie te worden geplaatst.

• Als u een middenluidspreker gebruikt, stel de voorluidsprekers dan iets schuiner op. Zo niet, dan plaatst u ze minder schuin.

• Plaats de middenluidspreker boven of onder de TV zodat het geluid van het middenkanaal zich bij het TV-scherm bevindt. Zorg er tevens voor dat de middenluidspreker niet de lijn kruist die gevormd wordt door de voorste rand van de luidsprekers voor-links en voorrechts.

• De luidsprekers worden het beste schuin in de richting van de luisterpositie geplaatst. Hoe schuin hangt af van de afmetingen van de kamer. Plaats ze minder schuin in grotere kamers.

• Achterluidsprekers moeten 60 cm tot 90 cm boven oorhoogte worden geplaatst en iets omlaag gekanteld zijn. Plaats de luidsprekers niet naar elkaar toe. Voor DVD-Audio moeten de luidsprekers zich iets meer direct achter de luisteraar bevinden dan voor thuistheaterweergave.

• Plaats de zijluidsprekers bij voorkeur niet verder weg van de luisterpositie dan de voor- en middenluidsprekers. Anders kan het surround-effect afnemen.

LET OP

• Zorg ervoor dat alle luidsprekers stevig aangesloten zijn. Dat verbetert niet alleen de geluidskwaliteit, maar vermindert ook het risico van schade of letsel door luidsprekers die worden omgestoten of omvallen als gevolg van externe schokken, waaronder aardbevingen.

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 11 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

De apparatuur aansluiten

De luidsprekers aansluiten

De receiver werkt al met twee stereoluidsprekers (de voorluidsprekers in de afbeelding). Het verdient echter aanbeveling ten minste drie luidsprekers te gebruiken en een complete opstelling is het beste voor surroundgeluid.

Zorg ervoor dat de luidspreker aan de rechterzijde op het rechteraansluitpunt (

R

), en de luidspreker aan de linkerzijde op het linkeraansluitpunt (

L

) wordt aangesloten. Ook moeten de positieve en negatieve (

+

/

) aansluitingen op de receiver overeenkomen met die op de luidsprekers.

U kunt speakers gebruiken met een nominale impedantie van tussen 6

en 16

.

Zorg ervoor dat alle aansluitingen tot stand zijn gebracht voordat u de stekker van dit toestel in het stopcontact steekt.

Basisbedradingsaansluitingen

1 Duw de klemaansluiting open en steek de ontblote draad naar binnen.

1

2 Laat de klemaansluiting los.

2

LET OP

• Op deze luidsprekeraansluitingen staat een

GEVAARLIJKE spanning

. Om een elektrische schok te voorkomen bij het aansluiten en losmaken van de luidsprekerkabels, moet u de stekker uit het stopcontact halen voordat u niet geïsoleerde onderdelen aanraakt.

• Zorg ervoor dat de blootliggende speakerdraad in zijn geheel in het speakeraansluitpunt is ingestoken. Wanneer kale luidsprekerdraad contact maakt met het achterpaneel, kan hierdoor het apparaat worden uitgeschakeld als veiligheidsmaatregel.

Voor-rechts

Voor-links

Midden

Subwoofer

HDMI IN IN

DVD SAT/CBL GAME BD

OUT

ASSIGNABLE

IN 1

( CD )

COAXIAL

IN

( TV

1

)

OPTICAL

ASSIGNABLE

ANTENNA

AM LOOP

VIDEO

FM UNBAL

75

DVD IN

SAT/CBL

IN

MONITOR

OUT

ANALOG IN

(CD)

1

ASSIGNABLE

AUDIO

R L

Surround-rechts

R

FRONT

L

SPEAKERS

A

CENTER SURROUND

R L

SUBWOOFER

Surround-links

11

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 12 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

De apparatuur aansluiten

12

Nl

De kabels aansluiten

Zorg ervoor dat de kabels niet over het apparaat heen liggen

(zoals aangegeven in de afbeelding). Anders produceert het magnetische veld van de transformatoren in het apparaat een brom in de luidsprekers.

Belangrijk

• Voordat u aansluitingen maakt of wijzigt, schakelt u het apparaat uit en verwijdert u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

• Zet het apparaat op stand-by voordat het netsnoer wordt verwijderd.

HDMI-kabels

Zowel beeld- als geluidssignalen kunnen tegelijkertijd via één kabel worden verzonden. Wanneer het apparaat en de TV door middel van deze receiver worden aangesloten, dienen de HDMI-kabels voor beide aansluitingen te worden gebruikt.

HDMI

Zorg ervoor dat u de aansluiting in de juiste richting aansluit.

Opmerking

• Stel de HDMI-parameter in

De audio-opties instellen

op bladzijde 28 op

THRU

(THROUGH) en stel het ingangssignaal in

Selecteren van het audioingangssignaal

op bladzijde 20 op

HDMI

wanneer u het

HDMI-audio-uitgangssignaal van uw TV wilt horen (er wordt geen geluid door deze receiver weergegeven).

• Als het videosignaal niet op de TV wordt weergegeven, kunt u proberen de resolutie-instellingen op het apparaat of het scherm te wijzigen. Vergeet niet dat sommige componenten (zoals videogameapparaten) over resoluties beschikken die wellicht niet worden weergegeven. In dat geval gebruikt u een (analoge) composite-aansluiting.

• Wanneer het videosignaal van de HDMI 480i, 480p, 576i of

576p is, kan Multi Ch PCM-geluid en HD-geluid niet worden ontvangen.

Over HDMI

Via de HDMI-aansluiting wordt niet-gecomprimeerde digitale video overgedragen, alsmede bijna alle typen digitale audio waarvoor het aangesloten apparaat geschikt is, waaronder

DVD-Video, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, Dolby

TrueHD, DTS-HD Master Audio (zie hieronder voor beperkingen), Video-CD/Super-VCD en CD.

Deze receiver bevat High-Definition Multimedia Interface

(HDMI ) technologie.

Deze receiver ondersteunt de hieronder beschreven functies via de HDMI-aansluitingen.

• Digitale overdracht van niet-gecomprimeerde video

(contents beschermd door HDCP (1080p/24, 1080p/60, enz.))

• 3D signaaloverdracht

• Deep Color-signaaloverdracht

• x.v.Color signaaloverdracht

• Audio Return Channel (zie

Het HDMI Setup-menu

op bladzijde 33)

• Invoer van meerkanaals lineaire PCM digitale audiosignalen (192 kHz of minder) voor maximaal

8 kanalen

• Invoer van de volgende digitale audio-indelingen:

– Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, audio met hoge bitrate (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio), DVD-

Audio, CD, SACD (alleen DSD 2-kan.), video-CD, super-

VCD.

• 4K signaaloverdracht

– Mogelijk functioneert dit afhankelijk van de aangesloten apparatuur niet goed.

– Signalen van 4K 24p, 4K 25p en 4K 30p worden ondersteund.

Opmerking

• Gebruik een High Speed HDMI

®/ andere HDMI-kabel dan de High Speed HDMI functioneren.

™-kabel. Wanneer een

® wordt gebruikt, dan zal deze mogelijk niet goed

/™-kabel

• Wanneer een HDMI-kabel met ingebouwde equalizer wordt aangesloten, dan zal deze mogelijk niet goed functioneren.

• 3D, Deep Color, x.v.Color, 4K-signaaloverdracht en Audio

Return Channel zijn alleen mogelijk als deze op een compatible component zijn aangesloten.

• Bij digitale audio-overbrenging in HDMI-formaat duurt het langer voordat dit door het apparaat wordt herkend.

Daarom is het mogelijk dat er een onderbreking in het geluid is bij het overschakelen tussen de audioindelingen of het beginnen met afspelen.

• Door het aan- en uitzetten van het apparaat dat tijdens de weergave op het HDMI OUT-aansluitpunt van dit systeem is aangesloten, of door het aan- of afsluiten van de HDMIkabel tijdens de weergave kan ruis of een storing in het geluid ontstaan.

®

De begrippen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia

Interface, en het HDMI Logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de

Verenigde Staten en andere landen.

“x.v.Color” en het handelsmerken van Sony Corporation.

-logo zijn

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 13 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

De apparatuur aansluiten

Analoge audiokabels

Gebruik stereo RCA-phonokabels voor het aansluiten van analoge audioapparaten. Deze kabels herkent u aan de rode en witte stekkers; sluit de rode stekkers aan op de Raansluitingen (rechts) en de witte stekkers op de Laansluitingen (links).

Wit (Links)

L

R

AUDIO

Rood (Rechts)

Digitale audiokabels

Gebruik in de handel verkrijgbare coaxiale digitale audiokabels of optische kabels om digitale apparaten aan te sluiten op deze receiver.

Coaxiale digitale audiokabel

COAXIAL

IN

OPTICAL

IN

Standaard RCA-videokabels

Deze kabels worden het meest gebruikt voor videoaansluitingen en worden gebruikt om composite videoaansluitingen met elkaar te verbinden. De gele stekkers onderscheiden ze van de kabels voor audio.

Geel

VIDEO

Informatie over video-uitgangaansluiting

Deze receiver is niet voorzien van een videoconverter. Als u

HDMI-kabels gebruikt voor aansluiting op het ingangsapparaat, dienen dezelfde kabels te worden gebruikt voor aansluiting op de TV.

De invoer van signalen van de analoge (composite) videoingangen van dit apparaat worden niet uitgevoerd via de

HDMI OUT

.

Weergavecomponent

Aansluiting voor verbinding met bronapparaat

IN

HDMI

IN

VIDEO

OUT

MONITOR

OUT

Aansluiting voor verbinding met TV-monitor

Optische kabel

Opmerking

• Wanneer u optische kabels aansluit, wees dan voorzichtig dat u bij het insteken van de stekker het afsluitklepje van de optische aansluiting niet beschadigt.

• Wikkel een optische kabel losjes op om deze te bewaren.

De kabel kan worden beschadigd als hij scherp wordt gebogen.

• Voor coaxiale digitale aansluitingen kunt u ook een gewone RCA-videokabel gebruiken.

De On-screen Display verschijnt niet.

HDMI

TV

VIDEO

Videosignalen kunnen worden uitgevoerd.

13

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 14 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

14

Nl

De apparatuur aansluiten

Aansluiting van uw TV en weergave-apparatuur

Aansluitingen maken met HDMI

Als u een apparaat hebt dat is uitgerust met HDMI of DVI (met HDCP) (zoals een Blu-ray Discspeler enz.), kunt u dit aansluiten op de receiver met een algemeen verkrijgbare HDMI-kabel.

• De volgende aansluiting/instelling is vereist om naar geluid van de TV via deze receiver te luisteren.

-

Als de TV de HDMI Audio Return Channel-functie niet ondersteunt, sluit dan de receiver en de TV met audiokabels aan (zoals getoond).

-

Als de TV de HDMI Audio Return Channel-functie ondersteunt, dan wordt het geluid van de TV via het HDMI-aansluitpunt op de receiver weergegeven, zodat aansluiting van een audiokabel niet nodig is. Zet in dat geval

ARC

bij

HDMI Setup

op

ON

(zie

Het HDMI

Setup-menu

op bladzijde 33).

-

Raadpleeg de bedieningshandleiding van de televisie voor aanwijzingen over de aansluitingen en de set-up van de televisie.

Belangrijk

• Als de receiver via een HDMI-kabel op de TV is aangesloten, wordt de On-screendisplay

(OSD) niet weergegeven. Zorg ervoor dat een standaard RCA analoge videokabel voor de aansluiting wordt gebruikt. Schakel in dat geval de TV-ingang over naar analoog om het

OSD-scherm (voor de set-up etc.) op de TV te zien.

• Als de ARC-functie is ingeschakeld (

ON

) en de receiver via een HDMI-kabel op een compatible televisie is aangesloten, en u schakelt de ingang van de

TV

over op composiet, zal de ingang van de receiver mogelijk automatisch op TV overschakelen. Als dit zich voordoet, stel de ingang van de receiver dan in op de oorspronkelijke ingang, of zet de ARCfunctie op

OFF

(zie

Het HDMI Setup-menu

op bladzijde 33).

Opmerking

• De analoge audio-ingang moet worden ingesteld om te kunnen luisteren naar audio van de TV die via een analoge audiokabel op deze receiver is aangesloten (zie

Het menu Input

Assign (ingangen toewijzen)

op bladzijde 32).

HDMI/DVI-compatible componenten

DVD-apparaat, HDD/

DVD-recorder

Set-topbox

HDMI OUT

Deze aansluiting is nodig om de OSD van het apparaat op de TV te kunnen zien.

HDMI OUT

ANTENNA

AM LOOP

VIDEO

FM UNBAL

75

DVD IN

SAT/CBL

IN

MONITOR

OUT

ANALOG IN

(CD)

1

ASSIGNABLE

AUDIO

R L

Gameconsole

HDMI IN IN

DVD SAT/CBL GAME BD

OUT

ASSIGNABLE

IN 1

CD )

COAXIAL

IN 1

( TV )

OPTICAL

ASSIGNABLE

Blu-ray Disc-apparaat,

Blu-ray Disc-recorder

R

FRONT

L

SPEAKERS

A

CENTER SURROUND

R L

HDMI OUT

VIDEO IN HDMI IN

HDMI/DVI-compatible TV

R L OPTICAL

ANALOG AUDIO OUT DIGITAL AUDIO OUT

Eén selecteren

Als de TV de HDMI Audio

Return Channel-functie niet ondersteunt, dan moet deze aansluiting worden uitgevoerd om naar TV-geluid via de receiver te luisteren.

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 15 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

De apparatuur aansluiten

Een apparaat zonder HDMI-ingang aansluiten

De onderstaande afbeelding toont de aansluiting van een TV en een DVD-speler (of ander weergave-apparaat) zonder HDMI-aansluitpunt op de receiver.

Opmerking

• De analoge audio-ingang moet worden ingesteld om te kunnen luisteren naar audio van de TV die via een analoge audiokabel op deze receiver is aangesloten (zie

Het menu Input

Assign (ingangen toewijzen)

op bladzijde 32).

• Er kan slechts één component op het optische ingangsaansluitpunt worden aangesloten.

Gebruik voor aansluiting van overige apparatuur een andere aansluitingswijze voor de audio.

Schakel eerst over op

DVD

(dvd-speler) of

SAT/CBL

(set-topbox), en druk vervolgens op

SIGNAL SEL

om audiosignaal

O1

(OPTICAL1) te kiezen, teneinde audio vanaf de broncomponent die via een optische kabel op deze receiver is aangesloten te kunnen beluisteren (zie

Selecteren van het audio-ingangssignaal

op bladzijde 20).

• Er kan slechts één component op het coaxiale ingangsaansluitpunt worden aangesloten.

Gebruik voor aansluiting van overige apparatuur een andere aansluitingswijze voor de audio. Schakel eerst over op

DVD

(DVD-speler) of

SAT/CBL

(set-topbox), en druk vervolgens op

SIGNAL SEL

om audiosignaal

C1

(COAXIAL1) te kiezen, teneinde audio vanaf de broncomponent die via een coaxkabel op deze receiver is aangesloten te kunnen beluisteren (zie

Selecteren van het audio-ingangssignaal

op bladzijde 20).

Om audio via de DVD-speler te luisteren die met een coaxiale kabel op deze receiver is aangesloten, schakelt u eerst over op de

DVD

-ingang, en drukt vervolgens op

SIGNAL SEL

om audiosignaal

C1

(COAXIAL1) te kiezen (zie

Selecteren van het audio-ingangssignaal

op bladzijde 20).

VIDEO OUT

DVD-speler

VIDEO OUT

Eén selecteren

ANALOG AUDIO OUT

R L

DIGITAL AUDIO OUT

OPTICAL COAXIAL

Set-topbox

Eén selecteren

ANALOG AUDIO OUT

R L

DIGITAL AUDIO OUT

OPTICAL COAXIAL

HDMI IN IN

DVD SAT/CBL GAME BD

OUT

ASSIGNABLE

IN

(

1

CD )

COAXIAL

IN

(

1

TV

OPTICAL

ASSIGNABLE

ANTENNA

AM LOOP

VIDEO

FM UNBAL

75

DVD IN

SAT/CBL

IN

MONITOR

OUT

ANALOG IN

(CD)

1

ASSIGNABLE

AUDIO

R L

FRONT

R L

SPEAKERS

A

CENTER SURROUND

R L

VIDEO IN

TV

R L

ANALOG AUDIO OUT

OPTICAL

DIGITAL AUDIO OUT

Eén selecteren

Deze aansluiting moet worden gemaakt om het geluid van de TV via de receiver weer te geven.

15

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 16 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

De apparatuur aansluiten

Antennes aansluiten

Sluit de AM-raamantenne en de FM-draadantenne aan zoals hieronder getoond. Om de ontvangst en de geluidskwaliteit te verbeteren, kunt u buitenantennes aansluiten (zie

Buitenantennes gebruiken

hieronder). afb. a afb. b

Buitenantennes gebruiken

Om de FM-ontvangst te verbeteren

Modellen voor Europa en het Verenigd Koninkrijk

Gebruik een PAL-connector (niet meegeleverd) om een externe FM-antenne aan te sluiten.

4

ANTENNA

AM LOOP

FM UNBAL

75

2

3

Om de AM-ontvangst te verbeteren

Sluit een met vinyl beklede draad van 5 m tot 6 m aan op de

AM-antenne-aansluiting zonder de bijgeleverde AMraamantenne los te koppelen.

U verkrijgt de beste ontvangst wanneer u de kabel buiten horizontaal ophangt.

externe DABantenne

ANTENNA

AM LOOP

Eenkliks PALsteker

ANTENNA

75  coaxiale kabel

FM UNBAL

75

Modellen voor Australië en Nieuw-Zeeland

Sluit een externe FM-antenne zoals hieronder wordt getoond aan.

Binnenantenne (draad met vinylafscherming)

5 m tot 6 m

1

FM UNBAL

75

75  coaxiale kabel

J-vormsteker

(niet meegeleverd)

16

Nl

1 Duw de nokken open, steek er per aansluiting een draad in en laat vervolgens de nokken los om de AMantennedraden vast te zetten.

2 Bevestig de AM-raamantenne aan de bevestigde houder.

Om de houder aan de antenne te bevestigen, buigt u de houder in de richting van de pijl (afb. a), vervolgens klemt u de raamantenne in de houder (afb. b).

3 Plaats de AM-antenne op een vlakke ondergrond en in een richting waarbij de ontvangst optimaal is.

4 Sluit de FM-draadantenne aan op de FM-antenneaansluiting.

Voor optimale resultaten rolt u de FM-antenne volledig af en bevestigt u deze aan een wand of een deurkozijn. Niet los ophangen of opgerold laten.

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 17 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

De apparatuur aansluiten

Aansluiten van een iPod

Deze receiver heeft een speciaal aansluitpunt voor de iPod/ iPhone, waarmee de weergave van audiomateriaal vanaf uw iPod via deze receiver kan worden bediend.

Opmerking

• Er kan een iPod/iPhone op deze receiver worden aangesloten. Zie

Een iPod afspelen

op bladzijde 21 voor gegevens op ondersteunde modellen en versies van de betreffende producten.

1 Zet de receiver op stand-by en gebruik vervolgens de iPod-kabel om uw iPod op het iPod/iPhone-aansluitpunt op het voorpaneel van deze receiver aan te sluiten.

• Voor het aansluiten van de kabel raadpleegt u eveneens de gebruiksaanwijzing voor de iPod.

• Houd tijdens aansluiting van een iPhone op dit systeem de iPhone tenminste 20 cm van dit systeem verwijderd.

Als de iPhone dichterbij dit systeem wordt geplaatst en een inkomend telefoongesprek door deze iPhone wordt ontvangen, is er mogelijk ruis uit dit apparaat hoorbaar.

• De iPod wordt opgeladen wanneer de iPod op dit apparaat is aangesloten. (Opnieuw opladen wordt alleen geactiveerd als het apparaat is ingeschakeld.)

• Zie

Een iPod afspelen

op bladzijde 21 voor instructies voor het afspelen van een iPod.

ET

HDMI iPod iPhone

ENTER

AV RECEIVER VSX-324

Een USB-apparaat aansluiten

Het is mogelijk om naar tweekanaals audio te luisteren met behulp van de USB-interface aan de voorzijde van deze receiver.

1 Zet deze receiver in de stand-bystand en sluit dan uw

USB-apparaat aan op de iPod/iPhone-aansluiting op het voorpaneel van de receiver.

• Een USB-hub wordt door deze receiver niet ondersteund.

• Zie

Een USB-apparaat afspelen

op bladzijde 22 voor instructies voor het afspelen van een USB-apparaat.

MASTER

VOLUME

AV RECEIVER

VSX-324

Bij de iPod behorende

USB-kabel

5V 1A

Deze receiver

ET

HDMI iPod iPhone

ENTER

MASTER

VOLUME

5V 1A

Deze receiver

USB-massaopslagapparaat iPod/iPhone

Opmerking

• Als de ARC-functie is ingeschakeld (

ON

) en de receiver via een HDMI-kabel op een compatible televisie is aangesloten, en u schakelt de ingang van de TV over terwijl de ingang van de receiver op

iPod/USB

is ingesteld, zal de ingang van de receiver mogelijk automatisch op TV overschakelen. Als dit zich voordoet, stel de ingang van de receiver dan in op de oorspronkelijke ingang, of zet de ARC-functie op

OFF

(zie

Het HDMI Setup-menu

op bladzijde 33).

17

Nl

18

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 18 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

De apparatuur aansluiten

De receiver aansluiten op het stopcontact

Sluit de receiver pas aan, nadat u al uw componenten op deze receiver hebt aangesloten, waaronder de luidsprekers.

Model voor het Verenigd Koninkrijk

1 Steek het meegeleverde netsnoer in de AC INaansluiting aan de achterzijde van de receiver.

2 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

Modellen voor Europa, Australië en Nieuw-Zeeland

1 Steek het netsnoer in een handig bereikbare netcontactdoos.

LET OP

• Neem het netsnoer bij de stekker beet. Trek de stekker er niet uit door aan het snoer te trekken en raak het netsnoer nooit met natte handen aan, omdat dit kan leiden tot kortsluiting of elektrische schok. Plaats het apparaat of een meubelstuk enz. niet op het netsnoer, en zorg ervoor dat het snoer niet beklemd raakt. Leg nooit een knoop in het snoer en verbind het niet met andere snoeren. De netsnoeren dienen zodanig te worden gelegd dat ze niet kunnen worden betreden. Een beschadigd netsnoer kan leiden tot brand of elektrische schok. Controleer regelmatig de staat van het netsnoer. Vraag een bevoegde

PIONEER-onderhoudsdienst bij u in de buurt voor vervanging als u merkt dat het snoer beschadigd is.

• Wanneer de receiver niet geregeld wordt gebruikt, bijv. tijdens vakanties, moet hij losgekoppeld zijn door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken.

Opmerking

• Nadat de receiver op een stopcontact is aangesloten, begint er een 2 tot 10-seconden HDMI initialisatieproces.

Tijdens dit proces kunt u geen bedieningshandelingen uitvoeren. De

HDMI

-indicator op het display op het voorpaneel knippert tijdens dit procues en u kunt de receiver pas inschakelen zodra de indicator stopt met knipperen. Deze procedure kan worden overgeslagen als u

ARC

bij de HDMI-setup op

OFF

zet. Zie

Het HDMI Setupmenu

op bladzijde 33 voor verdere informatie.

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 19 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Basisinstellingen

Hoofdstuk 3:

Basisinstellingen

Vóór de installatie

(modellen voor Australië en Nieuw-Zeeland)

Op deze receiver kan de set-up van het systeem met gebruik van de on-screen display (OSD) worden aangepast, welke op het televisiescherm wordt getoond.

• Het schermmenu (OSD) verschijnt niet wanneer u uw televisie met behulp van de HDMI-uitgang hebt aangesloten. Gebruik composietaansluitingen voor de set-up van het systeem.

Volg eerst onderstaande procedure om ervoor te zorgen dat het OSD-scherm wordt getoond.

1 Zet de receiver en de TV aan.

2 Schakel de televisie-ingang over op de ingang via welke deze receiver door middel van de daarvoor bestemde composietkabel op de televisie is aangesloten.

Als u de receiver bijvoorbeeld op het

VIDEO

-contactpunt van uw TV heeft aangesloten, zorg er dan voor dat u thans het

VIDEO

-contactpunt selecteert.

3 Druk op RECEIVER op de afstandsbediening en druk vervolgens op de toets HOME MENU.

De Home Menu van het OSD-scherm wordt op de televisie weergegeven. Als er niets op het scherm verschijnt, probeer dan de instelling van de televisiebestandsindeling op de receiver te wijzigen (zie hieronder).

Wijziging van de instelling van de televisiebestandsindeling

(modellen voor Australië en Nieuw-Zeeland)

Als het OSD-scherm niet juist wordt weergegeven, is het mogelijk dat het televisiesysteem niet juist voor uw land of regio is ingesteld

1 Zet de receiver in stand-by.

2 Terwijl u de toets TUNE de toets

ingedrukt houdt, drukt u op

STANDBY/ON en houdt u die ongeveer twee seconden lang ingedrukt.

De display toont de nieuwe instelling (

PAL

of

NTSC

).

Uitschakelen van de Auto Power Down

(modellen voor Europa en het Verenigd

Koninkrijk)

Als deze receiver enkele uren lang niet wordt gebruikt, schakelt hij automatisch uit. De automatische Power Offtimer is ingesteld op zes uren volgens de fabrieksinstellingen, en deze timing kan worden gewijzigd of de Power Off-functie kan helemaal worden uitgeschakeld. Zie

Het Auto Power

Down-menu

op bladzijde 32 voor verdere informatie.

19

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 20 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Basisbediening voor afspelen

Hoofdstuk 4:

Basisbediening voor afspelen

Een bron afspelen

Dit zijn algemene instructies voor het afspelen van een bron, zoals een DVD, met het thuistheatersysteem.

RECEIVER

SLEEP SOURCE

TV

CONTROL

RECEIVER

INPUT SELECT

BD DVD CD

INPUT

AUTO/

DIRECT STEREO

ALC/

STANDARD ADV SURR

ECO

AUDIO

PARAMETER

TOP

MENU

T

TUNE

TOOLS

MENU

P

VOLUME

ENTER

TUNER iPod/USB SAT/CBL

CH

GAME TV SIGNAL SEL

HOME

MENU

PTY iPod CTRL

TUNE

BAND

RETURN

MUTE

20

Nl

1 Zet de apparatuur van het systeem en de receiver aan.

Zet eerst het afspeelapparaat (zoals een DVD-speler), de TV en de subwoofer (indien aanwezig) aan en vervolgens pas de receiver (druk op

RECEIVER

).

• Zorg ervoor dat de instelmicrofoon niet is aangesloten.

2 Zet de TV-ingang op de ingang waarop deze receiver is aangesloten.

Als u de receiver bijvoorbeeld op het

VIDEO

-contactpunt van uw TV heeft aangesloten, zorg er dan voor dat u thans het

VIDEO

-contactpunt selecteert.

3 Druk op de ingangsfunctietoetsen om de ingangsfunctie die u wilt afspelen te selecteren.

• De ingang van de receiver schakelt over en vervolgens kunt u andere componenten via de afstandsbediening bedienen. Om de receiver te bedienen drukt u eerst op

RECEIVER

op de afstandsbediening, en vervolgens op de juiste toets om het apparaat te bedienen.

• De ingangsbron kan tevens worden geselecteerd door de toetsen

INPUT SELECT

op de afstandsbediening te gebruiken, of de

INPUT SELECTOR

-schijf op het voorpaneel. In dat geval schakelt de afstandsbediening niet over op de bedieningsmodes.

Als u de juiste ingangsbron heeft geselecteerd en er wordt toch geen geluid weergegeven, selecteer dan het audioingangssignaal voor weergave (zie

Selecteren van het audioingangssignaal

hieronder).

4 Druk op AUTO/DIRECT om ‘AUTO SURROUND’ te selecteren en te beginnen met het afspelen van de bron.

Als u een DVD met Dolby Digital- of DTS-surroundgeluid afspeelt met een digitale audio-aansluiting, moet u surroundgeluid horen. Als u een stereobron afspeelt, of als de aansluiting een analoge audio-aansluiting betreft, hoort u alleen geluid uit de voorluidsprekers links/rechts in de standaardluisterfunctie.

Het is mogelijk om op de display op het voorpaneel te controleren of de surroundgeluidweergave wel of niet correct wordt uitgevoerd.

Als de aanduiding op het display niet overeenkomt met het ingangssignaal en de luidsprekerfunctie, moet u de aansluitingen en instellingen controleren.

Opmerking

• U moet mogelijk de instellingen voor de digitale audiouitgang van de DVD-speler of digitale satellietontvanger controleren. Deze moeten zijn ingesteld op Dolby Digital,

DTS en 88,2 kHz/96 kHz PCM-audio via 2 kanalen. Als er een optie voor MPEG-audio is, stelt u deze in op conversie van MPEG-audio naar PCM.

• Afhankelijk van de DVD-speler of brondiscs krijgt u mogelijk alleen digitaal stereogeluid via 2 kanalen en analoog geluid te horen. In dat geval dient de receiver op een meerkanaals luistermodus te worden ingesteld indien u meerkanaals surroundgeluid wenst.

5 Gebruik VOLUME +/– om het geluidsniveau in te stellen.

Zet het volume van de TV zacht zodat al het geluid uit de luidsprekers komt die zijn aangesloten op deze receiver.

Selecteren van het audio-ingangssignaal

Het audio-ingangssignaal kan voor iedere ingangsbron worden geselecteerd. Zodra dit is ingesteld, dan wordt de geselecteerde audio-ingang toegepast wanneer u de ingangsbron selecteert via de ingangsfunctietoetsen.

CH

TUNER iPod/USB SAT/CBL

GAME TV SIGNAL SEL

Acous.EQ

S.RETRIEVER

PHASE

VOL

1 Druk op SIGNAL SEL om het audio-ingangssignaal dat met de broncomponent overeenkomt te selecteren.

Elke keer dat u drukt, bladert u als volgt door de opties:

H

– Er wordt een HDMI-signaal geselecteerd.

H

kan worden geselecteerd voor de

BD

,

DVD

,

SAT/CBL

en

GAME

-ingang. Voor andere ingangen kan

H

niet worden geselecteerd.

-

Wanneer de optie

HDMI

in

De audio-opties instellen

op bladzijde 28 ingesteld is op

THRU

, is het geluid hoorbaar via uw TV, niet via deze receiver.

A

– Selecteert de analoge ingangen.

C1

/

O1

– Selecteert de digitale ingang. De coaxiale 1ingang wordt voor

C1

geselecteerd, en de optische 1 audio-ingang voor

O1

.

Wanneer

H

(HDMI) of

C1

/

O1

(digitaal) wordt geselecteerd en de geselecteerde audio-ingang niet beschikbaar is, dan wordt automatisch

A

(analoog) geselecteerd.

Behalve ingang

BD

,

DVR/BDR

.

Opmerking

• De ingangen

BD

en

GAME

staan permanent op

H

(HDMI). Dit kan niet worden gewijzigd.

• Voor de

TV

-ingang kan alleen

A

(analoog) of

C1

/

O1

(digitaal) worden geselecteerd. Indien de

ARC

bij de

HDMI Setup

echter op

ON

staat, staat de ingang permanent op

H

(HDMI) en kan niet worden gewijzigd.

• Als de ingang op

H

(HDMI) of

C1

/

O1

(digitaal) is ingesteld, gaat

2

branden wanneer een Dolby Digitalsignaal wordt ingevoerd, en

DTS

gaat branden wanneer een DTS-signaal wordt ingevoerd.

• Wanneer de

H

(HDMI) geselecteerd is, zijn de indicators

A

en

DIGITAL

uit (zie bladzijde 7).

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 21 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Basisbediening voor afspelen

• Wanneer de digitale ingang (optisch of coax) wordt geselecteerd, kan deze receiver alleen digitale signaalindelingen van Dolby Digital, PCM (32 kHz tot

96 kHz) en DTS (waaronder DTS 96 kHz/24-bits) weergeven. De compatibele signalen via de HDMIaansluitingen zijn: Dolby Digital, DTS, SACD (alleen DSD

2-kan.), PCM (32 kHz tot 192 kHz samplingfrequenties),

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-

HD Master Audio en DVD Audio (waaronder 192 kHz). Bij andere digitale signaalformaten stelt u in op

A

(analoog).

• Het is mogelijk dat u digitaal geluid te horen krijgt wanneer een LD- of CD-speler die compatible is met DTS een analoog signaal weergeeft. Om ruis te voorkomen moet u de juiste digitale aansluitingen maken

(bladzijde 13) en het ingangssignaal instellen op

(digitaal).

C1

/

O1

• Sommige DVD-spelers geven geen DTS-signalen weer.

Zie de gebruiksaanwijzing van uw DVD-speler voor meer informatie.

Tip

• Om beeld en/of geluid van apparaten die op elk aansluitpunt zijn aangesloten te ontvangen, selecteert u de ingang als volgt.

Video/Audio (HDMI)

DVD SAT/CBL GAME BD

HDMI

TUNER

DVD

IN

FM UNBAL

75

SAT/CBL

Video

SAT/CBL DVD

ANTENNA

AM LOOP

VIDEO

GAME

IN

DVD IN

SAT/CBL

IN

MONITOR

OUT

ANALOG IN

(CD)

1

ASSIGNABLE

Audio

DVD

BD

SIGNAL SEL

R

AUDIO

L

CD SAT/CBL TV

OUT

C1

Audio

1.

TV

(

TV

-ingang)

2.

Andere dan de

TV

-ingang

SIGNAL SEL

O1

ASSIGNABLE

IN

1

( CD )

COAXIAL

IN

1

( TV )

OPTICAL

ASSIGNABLE

Audio

DVD

SAT/CBL

Audio

CD

TV

SIGNAL SEL

R

FRONT

L

SIGNAL SEL

A

SPEAKERS

A

A

Het aansluitpunt voor de audio-ingang

ANALOG

IN1

is volgens de fabrieksinstellingen toegewezen aan

CD

. Wijzig de instellingen in het Input

Assign-menu als u dit wilt wijzigen naar de

TV

ingang (bladzijde 32).

Een iPod afspelen

Deze receiver heeft een speciaal aansluitpunt voor de iPod/ iPhone, waarmee de weergave van audiomateriaal vanaf uw iPod via deze receiver kan worden bediend.

Belangrijk

• Pioneer accepteert onder geen enkele voorwaarde de verantwoordelijkheid voor direct of indirect verlies als gevolg van enig ongemak of verlies van opgenomen materiaal als gevolg van storingen aan de iPod.

Opmerking

• Deze receiver is compatible met de audio van de iPod touch (1ste/2de/3de/4de/5de generatie), iPod classic, iPod nano (3de/4de/5de/6de/7de generatie), iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 en iPad mini.

Het kan echter zijn dat bepaalde functies beperkt zijn voor bepaalde modellen.

• Deze receiver is ontwikkeld en getest op de softwareversie van iPod/iPhone die op de website van Pioneer staat vermeld (http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu/).

• Installatie van andere softwareversies dan die welke op de website van Pioneer zijn aangegeven op uw iPod/iPhone kan leiden tot incompatibiliteit met deze receiver.

• Het is iPod en iPhone toegestaan auteursrechtelijk beschermde materialen te vervaardigen en materialen die de gebruiker rechtmatig kan vervaardigen.

• Functies zoals de equalizer kunnen niet worden bediend met behulp van deze receiver en wij adviseren u de equalizer uit te schakelen voordat deze wordt aangesloten.

• Er is geen geluid uit de hoofdtelefoon hoorbaar als de iPod is aangesloten, ook niet als de hoofdtelefoon op het

PHONES

-aansluitpunt is aangesloten.

• Zorg ervoor dat de receiver op stand-by staat als de iPod/ iPhone wordt afgesloten.

1 Zet de receiver en de TV aan.

Zie

Aansluiten van een iPod

op bladzijde 17.

2 Schakel de TV-ingang in zodat de TV op de receiver kan aansluiten.

• Wijzig de TV-ingang naar de ingang waarmee deze receiver is aangesloten op de TV door middel van de overeenkomstige composietkabel.

21

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 22 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Basisbediening voor afspelen

22

Nl

3 Druk op iPod/USB om de receiver op de iPod/USBingang in te stellen.

In het voorpaneel wordt Loading weergegeven, terwijl de receiver de verbinding controleert en de gegevens ophaalt van de iPod.

4 Gebruik TOP MENU om het iPod Top-menu weer te geven.

Wanneer in de display

Top Menu

wordt weergegeven, bent u klaar om muziek vanaf de iPod af te spelen.

• Wanneer na het indrukken van

iPod/USB NO DEVICE

wordt weergegeven in de display, schakel dan de receiver uit en sluit de iPod opnieuw aan op de receiver.

• De bedieningsorganen van uw iPod zullen niet werken wanneer het apparaat op deze receiver is aangesloten.

Audiobestanden afspelen die op een iPod zijn opgeslagen

Om tussen de nummers op uw iPod te navigeren, kunt u gebruik maken van de OSD van uw TV die op deze receiver is aangesloten. U kunt ook alle functies voor muziek bedienen via de display in het voorpaneel van deze receiver.

• Let op: niet Romeinse tekens in de titel worden weergegeven als ‘*’.

• Deze functie is niet beschikbaar voor foto’s of videoclips op uw iPod.

Zoeken wat u wilt afspelen

Wanneer uw iPod is aangesloten op deze receiver, kunt u door de nummers bladeren die zijn opgeslagen op de iPod aan de hand van afspeellijst, artiest, albumtitel, songtitel, genre of componist, op soortgelijke wijze als de iPod rechtstreeks wordt gebruikt.

1 Gebruik

/

om een categorie te selecteren en druk dan op ENTER om door die categorie te lopen.

• Om op elk gewenst moment naar het vorige niveau terug te keren, drukt u op

RETURN

.

2 Gebruik

/

om door de geselecteerde categorie, bijvoorbeeld albums, te bladeren.

• Gebruik

/

om naar de vorige/volgende niveaus te gaan.

3 Blader net zo lang tot u hebt gevonden wat u wilt afspelen. Druk op

om het afspelen te starten.

• Wanneer u zich in de nummercategorie bevindt, kunt u ook op

ENTER

drukken om het afspelen te starten.

• U kunt alle nummers in een bepaalde categorie afspelen door het item

All

bovenaan elke categorielijst te selecteren. U kunt bijvoorbeeld alle nummers van een bepaalde artiest afspelen.

Voornaamste afspeeltoetsen

De toetsen van de afstandsbediening van de receiver kunnen worden gebruikt voor standaardweergave van bestanden die op een iPod zijn opgeslagen.

• Druk op

iPod/USB

om de afstandsbediening over te schakelen naar de iPod/USB-afstandsbedieningsfunctie.

ECO

MUTE

AUDIO

PARAMETER

TOP

MENU

TUNE

TOOLS

MENU VOLUME

BASS TRE

P

T

ENTER

HOME

MENU

PTY iPod CTRL

TUNE

BAND

RETURN

MUTE

1 2 3

4

MIDNIGHT

7

SB CH

5

SPEAKERS

8

CH SELECT

6

LEV

9

DISP

CH

CH

• / indrukken tijdens het afspelen van een audioboek om de afspeelsnelheid te wijzigen: Sneller Normaal

Langzamer

Schakelt tussen de bedieningsfuncties van de iPod en de receiver

Hiermee kunt u wisselen tussen bediening van de iPod via de afstandsbediening van de receiver en via de iPod zelf.

1 Druk op iPod CTRL om over te schakelen naar de iPodbedieningsorganen.

• Druk opnieuw op

iPod CTRL

om terug te schakelen naar de bedieningsfuncties van de receiver.

Tip

• Wijzig de ingang van de receiver op de iPod met één handeling door op

iPod iPhone DIRECT CONTROL

op het voorpaneel te drukken om de

iPod

-functies van de iPod te activeren.

Een USB-apparaat afspelen

Het is mogelijk om naar tweekanaals audio te luisteren met behulp van de USB-interface aan de voorzijde van deze receiver.

Belangrijk

• Pioneer kan de compatibiliteit niet garanderen (werking en/of busvoeding) bij alle USB-opslagapparaten en is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van gegevens dat kan optreden wanneer een USB-apparaat op deze receiver is aangesloten.

Opmerking

• Dit omvat weergave van WMA/MP3/MPEG-4 AACbestanden (uitgezonderd bestanden met kopieerbeveiliging of beperkte weergavemogelijkheden).

• Compatibele USB-apparaten zijn bijvoorbeeld externe magnetisch harde schijven, draagbaar flashgeheugen

(m.n. USB-sticks) en digitale geluidsspelers (MP3spelers) die geformatteerd zijn met FAT16 of FAT32. Het is niet mogelijk om deze receiver via USB aan te sluiten op een personal computer om bestanden af te spelen.

• Bij grote hoeveelheden gegevens heeft de receiver meer tijd nodig om de inhoud van een USB-apparaat te lezen.

• Als het gekozen bestand niet kan worden afgespeeld, gaat deze receiver automatisch naar het volgende afspeelbare bestand.

• Wanneer het spelende bestand niet van een titel is voorzien, wordt de bestandsnaam op het scherm aangegeven; wanneer er geen albumnaam of artiestennaam is, blijft dit veld leeg.

• N.B. niet Romeinse letters in de afspeellijst worden als ‘*’ getoond.

• Zorg dat de receiver in de stand-bystand staat bij het losmaken van het USB-apparaat.

1 Zet de receiver en de TV aan.

Zie

Een USB-apparaat aansluiten

op bladzijde 17.

2 Schakel de TV-ingang in zodat de TV op de receiver kan aansluiten.

• Wijzig de TV-ingang naar de ingang waarmee deze receiver is aangesloten op de TV door middel van de overeenkomstige composietkabel.

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 23 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Basisbediening voor afspelen

3 Druk op iPod USB van de afstandsbediening om de receiver over te schakelen naar de iPod/USB-ingang.

Loading

verschijnt op het scherm wanneer deze receiver het

USB-apparaat begint te herkennen. Nadat het apparaat is herkend, verschijnt een weergavescherm en wordt er automatisch met afspelen gestart.

Voornaamste afspeeltoetsen

De toetsen van de afstandsbediening van deze receiver kunnen worden gebruikt voor standaardweergave of bestanden die op USB-apparatuur zijn opgeslagen.

• Druk op

iPod/USB

om de afstandsbediening over te schakelen naar de iPod/USB-afstandsbedieningsfunctie.

ECO

MUTE

AUDIO

PARAMETER

TOP

MENU

TUNE

TOOLS

MENU VOLUME

BASS TRE

P

T

ENTER

HOME

MENU

PTY iPod CTRL

TUNE

BAND

RETURN

MUTE

1 2 3

4

SB CH

5

MIDNIGHT SPEAKERS

7 8

CH SELECT

6

LEV

9

DISP

CH

CH

Belangrijk

• Wanneer op het display een

USB Error

-melding verschijnt, probeer dan de volgende punten:

• Schakel de receiver uit en vervolgens weer in.

• Sluit het USB-apparaat opnieuw aan terwijl de receiver uitgeschakeld is.

• Selecteer een andere ingangsbron (zoals

BD

) en schakel vervolgens weer terug naar

iPod/USB

.

• Gebruik een speciale AC-adapter (met het apparaat meegeleverd) voor de stroomvoorziening van de USB.

Voor meer informatie over foutberichten, raadpleegt u

USBberichten

op bladzijde 36.

Als dit het probleem niet oplost, is uw USB-apparaat waarschijnlijk niet compatible.

Compatibiliteit met gecomprimeerde audio

Hoewel de meeste standaardcombinaties van bitrate/ bemonsteringsfrequenties voor gecomprimeerde audio compatible zijn, kan het zijn dat sommige onregelmatig gecodeerde bestanden niet kunnen worden afgespeeld.

Hieronder volgt een lijst met compatibele formaten voor gecomprimeerde audiobestanden:

MP3

(MPEG-1/2/2.5 Audio Layer 3) –

Bemonsteringsfrequenties: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz;

Bitrates: 8 kbps tot 320 kbps (128 kbps of hoger is aanbevolen); Bestandsextensie:

.mp3

WMA

(Windows Media Audio) –

Bemonsteringsfrequenties: 32 kHz/ 44,1 kHz/48 kHz;

Bitrates: 32 kbps tot 192 kbps (128 kbps of hoger is aanbevolen); Bestandsextensie:

.wma

; WMA9 Pro en

WMA verliesvrije codering: Nee

AAC

(MPEG-4 Advanced Audio Coding) –

Bemonsteringsfrequenties: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz;

Bitrates: 16 kbps tot 320 kbps (128 kbps of hoger is aanbevolen); Bestandsextensie:

.m4a

; Apple verliesvrije codering: Nee

Andere compatibiliteitsinformatie

• Afspelen van VBR (variabele bitrate) MP3/WMA/MPEG-4

AAC: Ja (In sommige gevallen wordt de afspeeltijd niet correct weergegeven.)

• Compatibel met DRM (Digital Rights Management) beveiliging: Ja (DRM-beveiligde audiobestanden kunnen niet met deze receiver worden afgespeeld.)

Betreffende MPEG-4 AAC

Advanced Audio Coding (AAC) is de kern van de MPEG-4

AAC standaard waar MPEG-2 AAC deel van uitmaakt. Dit vormt de basis van de MPEG-4 audiocompressie-technologie.

Het gebruikte bestandsformaat en de extensie zijn afhankelijk van de gebruikte toepassing voor het coderen van het AAC-bestand. Deze receiver speelt AAC-bestanden af die gecodeerd zijn door iTunes

®

en die de extensie ‘

.m4a

’ hebben. DRM-beveiligde bestanden kunnen niet worden afgespeeld en bestanden die zijn gecodeerd met bepaalde versies van iTunes

®

kunnen wellicht niet worden afgespeeld.

Apple en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

Betreffende WMA

WMA is een afkorting van Windows Media Audio; dit is een audiocompressietechnologie die ontwikkeld is door

Microsoft Corporation. Dit apparaat speelt WMA-bestanden af die gecodeerd zijn met Windows Media

®

Player en die de extensie ‘

.wma

’ hebben. DRM-beveiligde bestanden kunnen niet worden afgespeeld en bestanden die zijn gecodeerd met bepaalde versies van Windows Media

®

Player kunnen wellicht niet worden afgespeeld.

Luisteren naar de radio

Hieronder wordt beschreven hoe u afstemt op FM- en AMradiozenders met de automatische (zoek) en handmatige

(stap) afstemfuncties. Wanneer op een zender is afgestemd, kunt u de frequentie opslaan in het geheugen en deze later opnieuw oproepen – zie

Voorkeurzenders opslaan

op bladzijde 24 voor meer informatie over de juiste procedure.

TUNER iPod/USB SAT/CBL

CH

AUDIO

PARAMETER

TOP

MENU

TUNE

TOOLS

MENU VOLUME

P

T

ENTER

GAME TV SIGNAL SEL

Acous.EQ

S.RETRIEVER

PHASE

VOL

HOME

MENU

PTY iPod CTRL

TUNE

BAND

RETURN

MUTE

1 Kies de tuner door op TUNER te drukken.

2 Druk indien nodig op BAND om de golfband (FM of AM) te wijzigen.

Met elke druk op de toets schakelt de band tussen FM (stereo of mono) en AM.

3 Stem af op een station.

Dit kan op drie manieren:

Automatisch afstemmen

Om de zenders in de momenteel geselecteerde band te zoeken, drukt u

TUNE

/ in en houdt u deze circa een seconde ingedrukt. De receiver begint te zoeken naar de volgende zender en stopt wanneer een zender is gevonden. Herhaal deze stap om nog meer zenders te zoeken.

23

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 24 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Basisbediening voor afspelen

24

Nl

Handmatig afstemmen

Druk op wijzigen.

TUNE

/ om de frequentie stap voor stap te

Afstemmen met hoge snelheid

Houd

TUNE

snelheid.

/ ingedrukt om af te stemmen met hoge

Wijziging van de radiofrequentiestap (modellen voor Australië en Nieuw-Zeeland)

Als het niet lukt om op stations af te stemmen, dan is de frequentiestap mogelijk niet geschikt voor uw land/regio. De instelling moet als volgt worden gewijzigd:

1 Zet de receiver in stand-by.

2

Terwijl de TUNE

-toets is ingedrukt, drukt op de

STANDBY/ON-toets en houd deze ongeveer twee seconden lang ingedrukt.

• Elke keer dat u dit doet, wordt de kanaaltuningstap tussen

10K STEP

en

9K STEP

gewisseld.

FM-geluid verbeteren

Als de

TUNE

- of

ST

-indicatoren niet gaan branden wanneer op een FM-station wordt afgestemd omdat het signaal zwak is, kunt u de receiver op de mono-ontvangstmodus zetten.

1 Druk op BAND om FM MONO te selecteren.

Hierdoor verbetert de geluidskwaliteit gewoonlijk en kunt u ongestoord luisteren naar de uitzending.

Voorkeurzenders opslaan

Als u vaak naar een bepaalde zender luistert, is het handig dat u de frequentie opslaat in het geheugen van de receiver om hem later makkelijk te kunnen oproepen. Zo hoeft u niet telkens handmatig af te stemmen op de zender. In dit apparaat kunt u maximaal 30 zenders in het geheugen opslaan.

AUDIO

PARAMETER

TOP

MENU

TUNE

TOOLS

MENU VOLUME

RECEIVER

SLEEP SOURCE

TV

CONTROL

P

T

ENTER

RECEIVER INPUT SELECT

INPUT

BD DVD CD

HOME

MENU

PTY iPod CTRL

TUNE

BAND

RETURN

MUTE

TUNER iPod/USB SAT/CBL

CH

BASS TRE

GAME TV SIGNAL SEL

Acous.EQ

S.RETRIEVER

PHASE

VOL

1 2 3

DISP

1 Stem af op de gewenste zender.

Zie

Luisteren naar de radio

op bladzijde 23 voor meer informatie.

2 Druk op TOOLS.

In het scherm wordt

PRESET

weergegeven en vervolgens een knipperende

MEM

en de geheugenpositie.

3 Druk op PRESET

/

om de voorkeurzender te selecteren waarnaar u wilt luisteren.

U kunt hiervoor ook de cijfertoetsen gebruiken.

4 Druk op ENTER.

Het voorkeuzenummer stopt met knipperen en de receiver slaat het station op.

Opmerking

• Wanneer de receiver langer dan een maand niet op het lichtnet is aangesloten, gaan de zendergeheugens verloren en moeten deze opnieuw worden geprogrammeerd.

• De stations worden in stereo opgeslagen. Wanneer het station in de stand FM MONO wordt opgeslagen, verschijnt dit als

ST

wanneer het wordt opgeroepen.

Luisteren naar voorkeurzenders

Dit kan alleen als voorkeurzenders zijn opgeslagen. Zie

Voorkeurzenders opslaan

hierboven als u dit nog niet hebt gedaan.

1 Druk op PRESET

/

om de voorkeurzender te selecteren waarnaar u wilt luisteren.

• U kunt de voorkeuzezender ook oproepen met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.

Voorkeurzenders benoemen

Om zenders gemakkelijker te kunnen herkennen, kunt u alle voorkeurzenders benoemen.

1 Kies de voorkeurzender die u een naam wilt geven.

Zie

Luisteren naar voorkeurzenders

hierboven voor verdere aanwijzingen.

2 Druk tweemaal op TOOLS.

De cursor bij de eerste tekenpositie knippert in het scherm.

3 Voer de gewenste naam in.

Kies een naam van maximaal acht tekens lang.

• Gebruik

PRESET

/ om de positie van de tekens te kiezen.

• Gebruik

TUNE

/ om tekens te kiezen.

• De naam wordt opgeslagen, wanneer

ENTER

wordt ingedrukt.

Tip

• Om een zendernaam te wissen, volgt u stappen 1 en 2 en drukt u op

ENTER

terwijl het scherm leeg is. Druk op

TOOLS

terwijl het scherm leeg is om de vorige naam te behouden.

• Zodra u een geheugenpositie benoemd hebt, drukt u op

DISP

om de naam weer te geven. Wanneer u terug wilt keren naar de frequentieweergave, drukt u meerdere malen op

DISP

om de frequentie weer te geven.

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 25 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Basisbediening voor afspelen

Een inleiding tot RDS (model voor Europa)

RDS (Radio Data System – radiogegevenssysteem) is een systeem dat de meeste FM-radiozenders gebruiken om luisteraars informatie te verschaffen – bijvoorbeeld de naam van de zender en het soort uitzending dat ze verzorgen.

Met RDS kunt u zoeken naar typen programma’s. U kunt bijvoorbeeld een station zoeken dat het programmatype

JAZZ

uitzendt op dit moment.

U kunt naar de volgende soorten programma’s zoeken:

NEWS

– Nieuws

AFFAIRS

– Actualiteiten

INFO

– Algemene informatie

SPORT

– Sport

EDUCATE

– Educatief

DRAMA

– Hoorspelen e.d.

CULTURE

– Nationale of regionale cultuur, theater enz.

SCIENCE

– Wetenschap en technologie

VARIED

– Meestal praatprogramma’s, zoals quizzen of interviews.

POP M

– Popmuziek

ROCK M

– Rockmuziek

EASY M

– ‘Easy listenning’ rustige populaire muziek

LIGHT M

– ‘Lichte’ klassieke muziek

CLASSICS

– ‘Serieuze’ klassieke muziek

OTHER M

– Muziek die niet in een van bovenstaande categorieën valt

WEATHER

– Weerberichten

FINANCE

– Beursberichten, financieel en zakelijk nieuws enz.

CHILDREN

Kinderprogramma’s

SOCIAL

– ‘Human interest’, programma’s over sociale aangelegenheden

RELIGION

– Religieuze programma’s

PHONE IN

– Programma’s waarin mensen telefonisch hun mening kunnen geven

TRAVEL

– Programma’s over reizen (maar geen verkeersinformatie)

LEISURE

– Hobby en vrije tijd

JAZZ

– Jazz

COUNTRY

Country&Western-muziek

NATION M

– Populaire muziek in een andere taal dan Engels

OLDIES

– Gouwe ouwen

(muziek uit de jaren 50 en 60)

FOLK M

– Volksmuziek

DOCUMENT

– Documentaires

Opmerking

• Daarnaast zijn er nog drie andere programmeringssoorten,

ALARM

,

ALARMTST

, en

NO

TYPE

.

ALARM

en

ALARMTST

worden voor noodmeldingen gebruikt.

NO TYPE

verschijnt wanneer een soort programma niet wordt gevonden.

TOOLS

MENU VOLUME

RECEIVER

SLEEP SOURCE

TV

CONTROL

AUDIO

PARAMETER

TOP

MENU

T

TUNE

P

ENTER

RECEIVER INPUT SELECT

INPUT

BD DVD CD

HOME

MENU

PTY iPod CTRL

TUNE

BAND

RETURN

MUTE

TUNER iPod/USB SAT/CBL

CH

BASS TRE

GAME TV SIGNAL SEL

Acous.EQ

S.RETRIEVER

PHASE

VOL

1 2 3

DISP

Zoeken naar RDS-programma’s

U kunt naar een van de hierboven genoemde programmatypen zoeken.

1 Druk op TUNER en vervolgens op BAND om de FM-band te selecteren.

• RDS wordt alleen uitgezonden op de FM-band.

2 Druk op PTY.

SEARCH

verschijnt op het display.

3 Druk op PRESET

/

om het programmatype te selecteren waarnaar u wilt luisteren.

4 Druk op ENTER om naar dit programmatype te zoeken.

Het systeem begint met zoeken door de vooraf ingestelde functies van het station totdat een overeenkomstige functie is gevonden. Herhaal deze stap om nog meer zenders te zoeken.

Als

NO PTY

op het display verschijnt, betekent dit dat de tuner op dit moment geen programma van het gewenste type heeft kunnen vinden.

• RDS zoekt alleen onder de opgeslagen voorkeurzenders.

Als er geen zenders zijn opgeslagen of als op geen van de voorkeurzenders het gewenste programmatype wordt gevonden, verschijnt

NO PTY

op het display.

FINISH

betekent dat de zoekopdracht is voltooid.

RDS-informatie weergeven

Met de knop

DISP

geeft u de verschillende typen beschikbare

RDS-informatie weer.

1 Voor RDS-informatie drukt u op DISP.

Bij elke druk op de toets verandert het display als volgt:

• Luistermodus

• Hoofdvolume

• Radiotekst (

RT

) – Door de radiozender uitgezonden boodschappen. Een praatprogramma kan bijvoorbeeld een telefoonnummer als RT versturen.

• Programmaservicenaam (

PS

) – De naam van de radiozender.

• Programmatype (

PTY

) – Geeft het soort programma aan dat wordt uitgezonden.

• De huidige tunerfrequentie (

FREQ

)

Opmerking

• Wanneer er ruis optreedt terwijl de RT-tekst over het scherm loopt, kunnen sommige tekens onjuist worden weergegeven.

• Wanneer de tekst

NO TEXT

op het RT-display verschijnt, betekent dit dat er geen RT-gegevens worden uitgezonden door de zender. Het scherm schakelt automatisch over naar de zendernaam (PS) (indien er geen PS-gegevens beschikbaar zijn wordt

NO NAME

getoond).

• In de PTY-weergave kan

NO PTY

verschijnen.

25

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 26 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Luisteren naar uw systeem

26

Nl

Hoofdstuk 5:

Luisteren naar uw systeem

Kiezen van de luistermodus

Deze receiver biedt een verscheidenheid aan luistermodes voor de weergave van verschillende audioformaten. Kies er een in overeenstemming met uw luidsprekeromgeving of de bron.

1 Terwijl u naar een bron luistert drukt u herhaald op de luistermodustoets om de gewenste luistermodus te kiezen.

AUTO/

DIRECT STEREO

ALC/

STANDARD ADV SURR

ECO

AUDIO

PARAMETER

TOOLS

MENU VOLUME

DISPLAY BAND TUNER EDIT

AUTO SURROUND/

STREAM DIRECT

ALC/

STANDARD SURR

ADVANCED

SURROUND

TUNE

ECO iPod iPhone

DIRECT CONTROL

• De luistermodus wordt op de display van het voorpaneel getoond.

Belangrijk

• De luistermodi en veel functies die in dit gedeelte staan beschreven, zijn wellicht niet beschikbaar vanwege de huidige bron, instellingen en status van de ontvanger.

Automatische weergave

AUTO/

DIRECT

AUTO SURROUND/

STREAM DIRECT

De eenvoudigste en meest directe luisteroptie wordt verkregen met de functie

AUTO SURROUND

. In deze functie herkent de receiver automatisch welk soort bron u afspeelt en selecteert hij multikanaals of stereoweergave, al naar gelang het geval.

• Druk herhaald op

AUTO/DIRECT

totdat

AUTO

SURROUND

kort in de display verschijnt (vervolgens verschijnt het decodeer- of weergaveformaat). De indicatoren voor digitale indeling op het scherm geven aan wat voor type bron wordt weergegeven.

Opmerking

• Stereo-surround (matrix) formaten worden gedecodeerd met behulp van

NEO:6 CINEMA

(zie

Luisteren in surroundgeluid

hieronder voor verdere informatie over deze decoderingsformaten).

Luisteren in surroundgeluid

ALC/

STANDARD

ALC/

STANDARD SURR

Met deze receiver kunt u elke bron beluisteren in surroundgeluid. De beschikbare opties hangen evenwel af van uw luidsprekeropstelling en het soort bron dat u beluistert.

• Als de bron gecodeerd is met Dolby Digital, DTS of Dolby

Surround, wordt automatisch het juiste decoderingsformaat gekozen en getoond op het display.

Wanneer u

STEREO ALC

(Auto Level Control-stereomodus) selecteert, dan reguleert dit apparaat de weergave van de geluidsniveau’s ingeval ieder geluidsniveau per muziekbron verschilt die in een draagbare audiospeler is opgenomen.

Wanneer u

STEREO

selecteert, hoort u de bron alleen via de linker- en rechtervoorluidsprekers (en soms ook via de subwoofer, afhankelijk van de luidsprekerinstellingen). Dolby

Digital en DTS meerkanaals geluidsbronnen worden teruggebracht tot stereo.

De volgende modi bieden een basissurroundgeluid voor stereo- en meerkanaalsbronnen.

Verklaring

Nee:

Niet aangesloten

/ Ja:

Aangesloten

/ Twee:

Twee luidsprekers zijn aangesloten

/ –:

Al dan niet aangesloten

Soort surroundmodes Geschikte bronnen

Tweekanaalsbronnen

STEREO ALC

DOLBY PLII MOVIE

DOLBY PLII MUSIC a

DOLBY PLII GAME

Zie hierboven.

Film

Music

Videogames

Soort surroundmodes

NEO:6 CINEMA b

NEO:6 MUSIC b

DOLBY PRO LOGIC

Straight Decode

STEREO c

Geschikte bronnen

Film

Music

Oude films

Geen toegevoegde effecten

Zie hierboven.

Multikanaalsbronnen

STEREO ALC

Straight Decode

STEREO c a.

b c.

Zie hierboven.

Geen toegevoegde effecten

Zie hierboven.

Ook kan het

C.WIDTH

,

DIMEN.

, en het

PNRM.

-effect worden aangepast (zie

De audio-opties instellen

op bladzijde 28).

Ook kan het

C.IMG

-effect worden aangepast (zie

De audioopties instellen

op bladzijde 28).

• De

STEREO

-modus kan worden gekozen met de toets

STEREO

.

• De audio wordt weergegeven met uw surround-instellingen.

U kunt nog steeds de functies Midnight, Loudness Phase

Control, geluidsherstel en Tone gebruiken.

Gebruik van de Advanced Surround

ADV SURR

ECO

ADVANCED

SURROUND

De functie voor geavanceerde surround creëert een verscheidenheid aan surroundeffecten. Probeer de verschillende modi met verschillende geluidssporen uit om te zien wat u bevalt.

ACTION

DRAMA

ROCK/POP

EXT.STEREO

Ontworpen voor actiefilms met dynamische geluidssporen.

Deze functie is speciaal bedoeld voor films met veel gesproken tekst.

ADVANCED GAME

Geschikt voor videospellen.

SPORTS

CLASSICAL

Geschikt voor sportprogramma’s.

Geeft geluid zoals in een grote concertzaal.

Creëert het geluid van een ‘live’ concert van rock- en/of popmuziek.

Geeft meerkanaals geluid bij een stereobron, met gebruik van alle luidsprekers.

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 27 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Luisteren naar uw systeem

F.S.S.ADVANCE

(Front Stage

Surround

ADVANCE)

Hiermee verkrijgt u natuurlijke surroundgeluideffecten terwijl alleen de voorluidsprekers en de subwoofer worden gebruikt.

Gebruik deze functie voor een rijk surroundeffect gericht op het midden waar de geluidsprojectie van de linker en de rechter voorluidspreker samenvalt.

Luidspreker linksvoor

Luidspreker rechtsvoor

PHONES SURR

ECO MODE 1

ECO MODE 2

Geeft een volwaardig surround-geluid wanneer u met een hoofdtelefoon luistert.

Verlaag het energieverbruik. Geschikt voor materiaal dat gewoonlijk op een hoog niveau worden afgespeeld (voornamelijk muziek).

Verlaag het energieverbruik nog verder dan

ECO MODE 1

. Geschikt voor materiaal met een groter dynamisch bereik (voornamelijk speelfilms).

Opmerking

• Tijdens de ECO Mode kan de helderheid tussen 2 niveaus worden afgewisseld. Als het meest gedimde niveau wordt geselecteerd, verschijnt DIMMER in de display. (Andere modes dan ECO: 4 niveaus, ECO Mode: 2 niveaus)

• ECO MODE schakelt automatisch uit (

OFF

) als op andere luistermodes wordt ingesteld (Advanced Surround Mode en Auto Surround Mode).

Stream Direct gebruiken

AUTO/

DIRECT

AUTO SURROUND/

STREAM DIRECT

Gebruik de Stream Direct-modi wanneer u een zo getrouw mogelijke reproductie van een bron wilt horen. Alle overbodige signaalverwerking wordt genegeerd.

AUTO SURROUND

DIRECT

PURE DIRECT

Zie

Automatische weergave

op bladzijde 26.

Het geluid van bronnen kan worden weergegeven overeenkomstig de instellingen die in de Manual SP-setup zijn gedaan (luidsprekerinstelling, kanaalniveau, luidsprekerafstand), en tevens door middel van dual monoinstellingen. U hoort bronnen overeenkomstig het aantal kanalen in het signaal.

Phase Control, Sound Delay, Auto Delay,

LFE Attenuate en Center image-functies zijn beschikbaar.

Analoge en PCM-geluidsbronnen worden weergegeven zonder digitale verwerking.

Sound Retriever gebruiken

Wanneer audiogegevens worden verwijderd tijdens het compressieproces, lijdt de geluidskwaliteit vaak aan een ongelijk geluidsbeeld. De Sound Retriever-functie maakt gebruik van nieuwe DSP-technologie waarmee het geluid van cd-kwaliteit kan worden hersteld voor gecomprimeerde

2-kanaals-audio door de geluidsdruk te herstellen en hakerige storingen glad te strijken die achterblijven na compressie.

GAME TV SIGNAL SEL

Acous.EQ

S.RETRIEVER

PHASE

VOL

1 Druk op S.RETRIEVER om de S.RTV (Sound Retriever) op

ON of OFF te zetten.

Opmerking

• De Sound Retriever is alleen van toepassing op 2-kanaals bronnen.

Beter geluid met behulp van Phase Control

De Phase Control-functie van de receiver maakt gebruik van fasecorrectiemetingen om ervoor te zorgen dat het geluid de luisterpositie op het juiste moment bereikt en voorkomt dat het geluid wordt vervormd of verkleurd.

Phase Control-technologie zorgt voor een coherente geluidsreproductie dankzij het gebruik van faseafstemming voor een optimaal geluidsbeeld op uw beluisterpositie. De standaardinstelling is ingeschakeld en we adviseren de

Phase Control ingeschakeld te laten voor alle geluidsbronnen.

GAME TV SIGNAL SEL

Acous.EQ

S.RETRIEVER

PHASE

VOL

1 Druk op PHASE om de P.CTL (Phase Control) op ON of

OFF te zetten.

Opmerking

• Faseafstemming is een heel belangrijke factor voor het bereiken van een correcte geluidsreproductie. Wanneer twee golfvormen ‘in fase’ zijn, stijgen en dalen ze tegelijkertijd, wat resulteert in een versterkte amplitude, helderheid en aanwezigheid van het geluidssignaal. Als de top van een golf samenvalt met een dal is het geluid ‘uit fase’ en wordt er een onbetrouwbaar geluidsbeeld geproduceerd.

• Wanneer uw subwoofer voorzien is van een Phase Controlschakelaar, stelt u deze in op het plusteken (+) (of 0°). Het effect dat u echter daadwerkelijk merkt wanneer Phase

Control op

ON

staat op deze receiver is afhankelijk van uw subwoofer. Stel uw subwoofer in om het effect te maximaliseren. U wordt tevens geadviseerd om de richting of de locatie van uw subwoofer te wijzigen.

• Zet de schakelaar van het ingebouwde lowpass-filter van uw subwoofer in de uit-stand. Wanneer dat op uw subwoofer niet mogelijk is, stelt u de cutoff-frequentie in op een hogere waarde.

• Indien de luidsprekerafstand niet juist is ingesteld, verkrijgt u mogelijk niet het beste Phase Control-effect.

• De Phase Control-modus kan in de volgende gevallen niet op

ON

worden gezet:

-

Wanneer de

PURE DIRECT

-modus ingeschakeld is.

-

Als de hoofdtelefoons worden aangesloten.

27

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 28 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Luisteren naar uw systeem

28

Nl

De audio-opties instellen

Er zijn een aantal extra geluidsinstellingen die u kunt maken in het menu

AUDIO PARAMETER

. De standaardwaarden, indien niet vermeld, zijn vetgedrukt aangegeven.

Belangrijk

• Let op, wanneer een instelling niet wordt weergegeven in het

AUDIO PARAMETER

-menu, is het niet beschikbaar vanwege de huidige bron, instellingen en status van de receiver.

RECEIVER

SLEEP SOURCE

TV

CONTROL

AUDIO

PARAMETER

TOP

MENU

TUNE

TOOLS

MENU VOLUME

P

T

RECEIVER

INPUT SELECT

ENTER

INPUT

BD DVD CD

HOME

MENU

PTY iPod CTRL

TUNE

BAND

RETURN

1 Druk op

PARAMETER.

RECEIVER

en vervolgens op de toets AUDIO

2 Gebruik

/

om de instelling te selecteren die u wilt afstellen.

Afhankelijk van de huidige status/modus van de receiver kunnen bepaalde opties wellicht niet worden geselecteerd.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor opmerkingen hieronder.

3 Gebruik

/

om deze naar wens in te stellen.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de beschikbare opties voor elke instelling.

4 Druk op RETURN om te bevestigen en het menu af te sluiten.

Instelling / Werking Optie(s)

S.DELAY

(Geluidsvertraging)

Sommige monitoren hebben een kleine vertraging wanneer video wordt weergegeven, zodat het geluidsspoor niet geheel synchroon loopt met het beeld. Door een kleine vertraging in te stellen, kunt u het geluid afstemmen op de weergave van de video.

0 tot 500 ms

(1 stap : 5 ms)

Standaard:

0

Instelling / Werking Optie(s)

MIDNIGHT

/

LOUDNESS a

Met de

MIDNIGHT

-functie verkrijgt u een effectief surroundgeluid bij films met een lage geluidssterkte.

Met

LOUDNESS

verkrijgt u geschikte lage en hoge tonen uit muziekbronnen bij een lage geluidssterkte.

S.RTV

(Geluidsherstel)

b

Wanneer audiogegevens worden verwijderd tijdens het compressieproces, lijdt de geluidskwaliteit vaak aan een ongelijk geluidsbeeld. De Sound Retriever-functie maakt gebruik van nieuwe DSP-technologie waarmee het geluid van cd-kwaliteit kan worden hersteld voor gecomprimeerde 2kanaals-audio door de geluidsdruk te herstellen en hakerige storingen glad te strijken die achterblijven na compressie.

DUAL MONO d

Hiermee geeft u op hoe tweevoudig monogecodeerde Dolby Digital-geluidssporen moeten worden afgespeeld.

M/L OFF

MIDNIGHT

LOUDNESS

OFF

ON

c

CH1

– Alleen kanaal 1 is hoorbaar

CH2

– Alleen kanaal 2 is hoorbaar

CH1 CH2

– Beide kanalen zijn hoorbaar vanuit de voorluidsprekers

F.PCM

(Permanente PCM)

Dit is bijvoorbeeld handig als het even duurt voordat met

OFF

het PCM-signaal op een CD wordt herkend.

Wanneer

ON

is geselecteerd, kunt u ruis horen bij het afspelen van niet-PCM-bronnen.

Selecteer een ander ingangssignaal als dit een probleem is.

OFF

ON

Instelling / Werking

DRC

(Regeling van het dynamisch bereik)

Hiermee stelt u het niveau van het dynamische bereik in voor filmgeluidssporen die geoptimaliseerd zijn voor Dolby Digital,

DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-

HD en DTS-HD Master Audio (deze functie wilt u wellicht gebruiken voor het luisteren naar surroundgeluid bij lage volumes).

LFE ATT

(LFE verzwakken)

Sommige Dolby Digital- en DTS-audiobronnen bevatten ultralage bastonen. Stel indien nodig de LFE-verzwakking in om te voorkomen dat de ultralage bastonen het geluid van de luidsprekers vervormen.

De LFE is niet begrensd wanneer het is ingesteld op 0 dB, wat de aanbevolen waarde is. Wanneer het ingesteld is op –15 dB, is de

LFE begrensd tot de betreffende waarde.

Wanneer OFF is geselecteerd, zal er geen geluid via het LFE-kanaal worden weergegeven.

Optie(s)

AUTO e

MAX

MID

OFF

0

(0 dB)

5 (–5 dB)

10 (–10 dB)

15 (–15 dB)

20 (–20 dB)

** (OFF)

0

(0 dB)

+6 (+6 dB)

SACD G.

(SACD-versterkingsfactor)

f

Zorgt voor gedetailleerde weergave van

SACD’s door maximaliseren van het dynamisch bereik (tijdens digitale signaalverwerking).

HDMI

(HDMI-geluid)

Geeft de route op van het HDMI-audiosignaal vanuit deze receiver (

AMP

) of thru naar een

TV (

THRU

). Wanneer

THRU

geselecteerd is, wordt er geen geluid weergegeven via deze receiver.

AMP

THRU

A.DLY

(Auto vertraging)

g

Deze functie corrigeert automatisch de audionaar-video-vertraging tussen componenten die met een HDMI-kabel zijn aangesloten. De audiovertragingstijd is ingesteld op basis van de bedrijfsstatus van het scherm dat via een

HDMI-kabel is aangesloten. De videovertragingstijd wordt automatisch aangepast overeenkomstig de audio-vertragingstijd.

OFF

ON

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 29 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Luisteren naar uw systeem

Instelling / Werking

C.WIDTH

(Breedte middenkanaal) middenluidspreker)

h

(Alleen van toepassing bij gebruik van een

Spreid het middenkanaal tussen de rechter- en linker voorluidsprekers, waardoor het breder (hogere instellingen) of smaller (lagere instellingen) klinkt.

Optie(s)

0 tot 7

Standaard:

3

DIMEN

(Afmetingen)

h

Hiermee wordt de balans van het surroundgeluid van voor- naar achterzijde ingesteld, waardoor het geluid verder weg

(negatieve instellingen) of meer naar voren

(positieve instellingen) klinkt.

3 tot +3

Standaard:

0

PNRM.

(Panorama)

h

Hiermee wordt het voorste stereobeeld verbreedt, zodat het de surroundluidsprekers omvat voor een ‘omhullend’ effect.

OFF

ON

C.IMG

(Middenbeeld)

i

(Alleen van toepassing bij gebruik van een middenluidspreker)

Hiermee stelt u het middenbeeld in om een breder stereo-effect te creëren bij gesproken tekst. Pas het effect aan van

0

(alle middenkanalen worden naar de luidsprekers rechtsvoor en linksvoor gestuurd) tot

10

(het middenkanaal wordt alleen naar de middenluidspreker gestuurd).

0 tot 10

Standaard:

3

(NEO:6 MUSIC),

10

(NEO:6

CINEMA)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

U kunt de opties van MIDNIGHT/LOUDNESS op elk gewenst moment veranderen met de toets

MIDNIGHT

.

U kunt de opties van de geluidsherstelfunctie op elk gewenst moment veranderen met de toets

S.RETRIEVER

.

De standaardinstelling wanneer de

iPod/USB

-ingang op

ON

is ingesteld.

Deze instelling werkt alleen voor Dolby Digital- en DTSgeluidsopnamen die gecodeerd zijn in dual mono.

De in eerste instantie ingestelde

AUTO

is alleen beschikbaar voor Dolby TrueHD-signalen. Selecteer

MAX

of

MID

voor andere signalen dan Dolby TrueHD.

U kunt dit met de meeste SACD-discs gebruiken, maar als het geluid vervormd klinkt is het beter om de versterkingsinstelling terug op

0

dB te zetten.

g.

h.

i.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het aangesloten display de automatische audio/videosynchronisatiemogelijkheid (‘lip-synch’) voor HDMI ondersteunt. Wanneer u de automatisch ingestelde vertragingstijd ongeschikt vindt, stelt u

A.DLY

in op

OFF

en stelt u de vertragingstijd handmatig in. Voor meer details over de lip-sync-functie van uw scherm neemt u rechtstreeks contact op met de fabrikant.

Alleen beschikbaar bij 2-kanaalsbronnen in

DOLBY PLII

MUSIC

-modus.

Alleen wanneer er wordt geluisterd naar tweekanaalsbronnen in

NEO:6 CINEMA

en de

NEO:6 MUSIC

-modus.

29

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 30 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

30

Nl

Home Menu

Hoofdstuk 6:

Home Menu

Het Home Menu gebruiken

In het volgende hoofdstuk wordt getoond hoe u gedetailleerde instellingen kunt invoeren om op te geven hoe u de receiver gebruikt en hierin wordt tevens uitgelegd hoe u de afzonderlijke instellingen van het luidsprekersysteem op uw wensen kunt afstemmen.

Belangrijk

• Het schermmenu (OSD) verschijnt niet wanneer u uw televisie met behulp van de HDMI-uitgang hebt aangesloten. Gebruik de composietaansluitingen voor

Home Menu.

• Als een hoofdtelefoon is aangesloten op de receiver, koppelt u hem los.

• Het Home Menu kan niet worden gebruikt als de ingang

iPod/USB

is geselecteerd.

PARAMETER

TOP

MENU

TUNE

MENU VOLUME

RECEIVER

SLEEP SOURCE

TV

CONTROL

T

P

ENTER

RECEIVER

INPUT SELECT

INPUT

BD DVD CD

HOME

MENU

PTY iPod CTRL

CH

TUNER iP d/USB SAT/CBL

1 Zet de receiver en de TV aan.

Druk op

RECEIVER

om in te schakelen.

TUNE

BAND

RETURN

MUTE

2 Wijzig de TV-ingang naar de ingang waarmee deze receiver is aangesloten op de TV door middel van de overeenkomstige composietkabel.

3 Druk op RECEIVER en dan op HOME MENU.

Het Home-menu verschijnt op uw TV. Gebruik /// en

ENTER

op de afstandsbediening om door de schermen te navigeren en menu-onderdelen te selecteren. Druk op

RETURN

om het huidige menu af te sluiten.

• Druk op

HOME MENU

om het Home-menu te verlaten.

4 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen.

H o m e M e nu

1.Manual SP Setup

2.Input Assign

3.Auto Power Down

4.HDMI Setup

R e t u r n

Manual SP Setup

-

Speaker Setting

– Voer de afmeting en het aantal luidsprekers dat u heeft aangesloten in (zie hieronder).

-

X.Over

– Geef op welke frequenties naar de subwoofer moeten worden gestuurd (bladzijde 31).

-

Channel Level

– Stel de algehele balans van uw luidsprekersysteem in (bladzijde 31).

-

Speaker Distance

– Voer de afstand van uw speakers vanaf de luidsprekers in (bladzijde 32).

Input Assign

– Controleer wat u op de

ANALOG IN1

audio-ingang heeft aangesloten (zie

Het menu Input

Assign (ingangen toewijzen)

op bladzijde 32).

Auto Power Down

– Instelling voor automatische uitschakeling wanneer de receiver enkele uren lang niet is bediend (zie

Het Auto Power Down-menu

op bladzijde 32).

HDMI Setup

– De functie Audio Return Channel instellen

(zie

Het HDMI Setup-menu

op bladzijde 33).

Luidsprekers handmatig instellen

Met deze receiver kunt u nauwkeurige instellingen maken om het surround-geluid optimaal af te stellen. U hoeft deze instellingen slechts één keer te verrichten (tenzij u de huidige luidsprekeropstelling wijzigt of nieuwe luidsprekers toevoegt).

Luidsprekerinstellingen

Gebruik deze instelling om uw luidsprekerconfiguratie

(formaat, aantal luidsprekers) op te geven.

1 Selecteer ‘Manual SP Setup’ in het Home Menu.

2 Selecteer ‘Speaker Setting’ in het menu Manual SP

Setup.

1.Manual SP Setup a.Speaker Setting b.X.Over

c.Channel Level d.Speaker Distance

1a.Speaker Setting

Front

Center

SMALL

[ SMALL ]

Surr

Subwoofer:

[ SMALL ]

YES

Return

Return

3 Kies het paar luidsprekers dat u wilt instellen en selecteer vervolgens een luidsprekerformaat.

Selecteer de grootte (en het aantal) met / van elk van de volgende luidsprekers:

Front

– Selecteer

LARGE

als de voorluidsprekers de basfrequenties effectief weergeven of als u geen subwoofer hebt aangesloten. Selecteer

SMALL

om de basfrequenties naar de subwoofer te sturen.

Center

– Selecteer

LARGE

als de middenluidspreker de basfrequenties effectief weergeeft of selecteer

SMALL

om de basfrequenties naar de andere luidsprekers of naar de subwoofer te sturen. Als u geen middenluidspreker hebt aangesloten, kiest u

NO

(het middenkanaal wordt aan andere luidsprekers doorgegeven).

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 31 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Home Menu

Surr

– Selecteer

LARGE

als de surroundachterluidsprekers de basfrequenties effectief weergeven. Selecteer

SMALL

om de basfrequenties naar de andere luidsprekers of naar de subwoofer te sturen.

Wanneer u geen surroundluidsprekers hebt aangesloten, kiest u

NO

(het geluid van de surroundkanalen wordt naar de overige luidsprekers verzonden).

Subwoofer

– LFE-signalen en basfrequenties van kanalen die zijn ingesteld op

SMALL

worden weergegeven via de subwoofer wanneer u

YES

selecteert

(zie onderstaande opmerkingen). Kies de instelling

PLUS

als u wilt dat de subwoofer continu basgeluid weergeeft of als u diepere bassen wenst (de basfrequenties die normaal gezien naar de voor- en middenluidsprekers gaan, worden ook omgeleid naar de subwoofer). Als u geen subwoofer hebt aangesloten, kiest u

NO

(de basfrequenties worden weergegeven door de andere luidsprekers).

4 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.

U keert terug naar het menu Manual SP Setup.

Opmerking

• Als u

SMALL

selecteert voor de voorluidsprekers, wordt de subwoofer automatisch ingesteld op

YES

. Ook kan de middensurround niet op

LARGE

worden gezet als de voorspeakers op

SMALL

zijn ingesteld. In dat geval worden alle basfrequenties naar de subwoofer gestuurd.

• Als u een subwoofer hebt en van veel bassen houdt, lijkt het logisch om

LARGE

te selecteren voor de voorluidsprekers en

PLUS

voor de subwoofer. Dit geeft mogelijk niet de beste basweergave. Afhankelijk van de luidsprekeropstelling in uw kamer is het zelfs mogelijk dat de bassen afnemen als gevolg van de onderdrukking van lage frequenties. Probeer in dat geval de positie of de richting van de luidsprekers te veranderen. Als u geen goede resultaten bereikt, beluistert u de basweergave met de instellingen

PLUS

en

YES

of stelt u de voorluidsprekers afwisselend in op

LARGE

en

SMALL

en laat uw oren beslissen. De eenvoudigste oplossing in geval van problemen is dat u alle basgeluiden naar de subwoofer leidt door de voorluidsprekers in te stellen op

SMALL

.

X.Over

• De standaardinstelling is:

200Hz

Deze instelling bepaalt de scheidingsfrequentie tussen de lage tonen die worden weergegeven door de luidsprekers die zijn ingesteld op

LARGE

, of de subwoofer, en de lage tonen die worden weergegeven door de luidsprekers die zijn ingesteld op

SMALL

. Zij legt eveneens de scheidingsfrequentie vast voor de lage tonen in het LFEkanaal.

• Zie

Luidsprekerinstellingen

op bladzijde 30 voor meer informatie over het kiezen van de luidsprekerformaten.

1 Selecteer ‘Manual SP Setup’ in het Home Menu.

2 Selecteer ‘X.Over’ in het menu Manual SP Setup.

1.Manual SP Setup a.Speaker Setting b.X.Over

c.Channel Level d.Speaker Distance

1b.X.Over

Frequency 100Hz

Return Return

3 Kies het frequentie-afbreekpunt.

Frequenties onder de scheidingsfrequentie worden naar de subwoofer (of luidsprekers met de instelling

LARGE

) gestuurd.

4 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.

U keert terug naar het menu Manual SP Setup.

Kanaalniveau

Met de kanaalniveau-instellingen kunt u de algehele balans van het luidsprekersysteem aanpassen. Dit is een belangrijke factor bij het instellen van een thuistheatersysteem.

LET OP

• De testtonen die in de instelling voor het kanaalniveau zijn gebruikt worden op een hoog geluidsniveau weergegeven.

1

2

Selecteer ‘Manual SP Setup’ in het Home Menu.

Selecteer ‘Channel Level’ in het menu Manual SP Setup.

1.Manual SP Setup a.Speaker Setting b.X.Over

c.Channel Level d.Speaker Distance

1c.Channel Level

Test Tone Manual

Return ENTER:Next



Return

3

Selecteer een insteloptie.

Manual

– Verplaats de testtoon handmatig van luidspreker naar luidspreker en pas de kanaalniveaus afzonderlijk aan.

Auto

– Pas de kanaalniveaus aan terwijl de testtoon automatisch wordt verplaatst van luidspreker naar luidspreker.

4 Bevestig de gekozen insteloptie.

De weergave van de testtonen begint nadat u op

ENTER

drukt. Nadat het volume toeneemt tot het referentieniveau, worden testtonen weergegeven.

1c.Channel Level

Test Tone [ Manual ]

Please Wait . . .20

Caution

Loud test tones

will be output.



Return

5 Pas het niveau van elk kanaal aan met

/

.

Als u

Manual

hebt geselecteerd, gebruikt u / om een andere luidspreker te kiezen. Als u

Auto

hebt gekozen, worden de testtonen weergegeven in de op het scherm getoonde volgorde:

1c.Channel Level

Front L

Center

Front R

Surround R

Surround L

Subwoofer

0dB

[ 0dB]

[ 0dB]

[ 0dB]

[ 0dB]

[ 0dB]

Return

31

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 32 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Home Menu

32

Nl

Pas het niveau van elke luidspreker aan wanneer de testtoon wordt weergegeven.

Opmerking

• Als u een geluidsdrukniveaumeter (SPL) gebruikt, verricht de metingen dan vanaf uw hoofdluisterpositie en regel het niveau van elke luidspreker op 75 dB SPL (Cgewogen/langzame uitlezing).

• De testtoon uit de subwoofer wordt met een laag volume weergegeven. Mogelijk moet u het niveau bijregelen wanneer u uw systeem uitprobeert met een echte geluidsopname.

6 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.

U keert terug naar het menu Manual SP Setup.

Tip

• U kunt de kanaalniveaus op elk gewenst moment veranderen door op

RECEIVER

te drukken en vervolgens op

CH SELECT

en

LEV +/–

van uw afstandsbediening te drukken. U kunt ook op

CH SELECT

drukken en

/ gebruiken om het kanaal te selecteren en vervolgens

/

 te gebruiken om de kanaalniveaus in te stellen.

Luidsprekerafstand

Voor een goede geluidsdiepte en -scheiding moet u de afstand van de luidsprekers tot de luisterpositie opgeven. De receiver kan dan de vertraging toevoegen die nodig is om een effectief surround-geluid te verkrijgen.

• Zie

Selecteren van het audio-ingangssignaal

op bladzijde 20 voor toewijzing van de digitale signaalingangen.

1 Selecteer ‘Manual SP Setup’ in het Home Menu.

2 Selecteer ‘Speaker Distance’ in het menu Manual SP

Setup.

1.Manual SP Setup a.Speaker Setting b.X.Over

c.Channel Level d.Speaker Distance

1d.Speaker Distance

Front L

Center

Front R

Surround R

Surround L

Subwoofer

3.0 m

[ 3.0 m ]

[ 3.0 m ]

[ 3.0 m ]

[ 3.0 m ]

[ 3.0 m ]

3 Stel de afstand van elke luidspreker in met

/

.

U kunt de afstand van elke luidspreker afstellen in stappen van 0,1 meter.

4 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.

U keert terug naar het menu Manual SP Setup.

Het menu Input Assign (ingangen toewijzen)

Het aansluitpunt voor de audio-ingang

ANALOG IN1

is volgens de fabrieksinstellingen aan

CD

toegewezen, maar dit kan worden gewijzigd naar de

TV

-ingang.

1 Selecteer ‘Input Assign’ in het Home Menu.

H o m e M e nu

1 . Manual SP Setup

2.Input Assign

3.Auto Power Down

4.HDMI Setup

R e t u r n

2 Selecteer ‘Analog Input’ in het menu Input Assign.

2.Input Assign a.Analog Input

2a.Analog Input

Analog CD

Return

Return

3 Selecteer de gewenste ingangsoptie voor het aansluitpunt van de audio-ingang ANALOG IN1.

4 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.

U keert terug naar het menu Input Assign.

Het Auto Power Down-menu

Instellen om de receiver automatisch uit te schakelen nadat een bepaalde tijd is verstreken (wanneer het apparaat is ingeschakeld terwijl het enkele uren lang niet is bediend).

• De standaardinstelling is:

Modellen voor Europa en het Verenigd Koninkrijk:

6 H

Modellen voor Australië en Nieuw-Zeeland:

OFF

1 Selecteer ‘Auto Power Down’ in het Home Menu.

H o m e M e nu

1 . Manual SP Setup

2.Input Assign

3.Auto Power Down

4.HDMI Setup

3.Auto Power Down

Auto Power Down 6H

R e t u r n Return

2 Voer de tijd in waarna het apparaat moet uitschakelen

(wanneer er geen bediening heeft plaatsgevonden).

• U kunt 2, 4 of 6 uren selecteren of op

OFF

zetten (indien automatische uitschakeling niet gewenst is).

3 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.

U keert terug naar het Home-menu.

Return

Return

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 33 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Home Menu

Het HDMI Setup-menu

Als uw TV de functie Audio Return Channel (ARC) ondersteunt, sluit uw televisie en dit apparaat dan via een

HDMI-kabel aan, zodat het geluid van de televisie via het

HDMI-aansluitpunt naar dit apparaat wordt ingevoerd zonder dat een audiokabel hoeft te worden aangesloten.

Belangrijk

1

• Gebruik een High Speed HDMI met andere HDMI-kabels.

®/

™ -kabel als u de ARCfunctie gebruikt. De ARC-functie werkt mogelijk niet goed

Selecteer ‘HDMI Setup’ in het Home Menu.

H o m e M e nu

1 . Manual SP Setup

2.Input Assign

3.Auto Power Down

4.HDMI Setup

4.HDMI Setup

ARC OFF

R e t u r n

Return

2 Kies de gewenste ARC-instelling.

Als een TV die de HDMI Audio Return Channel-functie ondersteunt op de receiver wordt aangesloten, kan het geluid van de TV via het HDMI-aansluitpunt worden ingevoerd.

ON

– Het geluid van de TV wordt via het HDMIaansluitpunt ingevoerd.

OFF

– Het geluid van de TV wordt vanuit andere audioingangsaansluitpunten dan de HDMI-ingangen ingevoerd.

3 Druk op RETURN wanneer u klaar bent.

U keert terug naar het Home-menu.

Voor gebruik van de ARC-functie

Als u de ARC-functie gebruikt, zet dan de TV en dit apparaat op stand-by nadat u het apparaat op de TV heeft aangesloten.

Schakel het apparaat vervolgens in en daarna de TV, in deze volgorde. Om de ARC-functie uit te voeren moet u de ingang op de TV wisselen met de ingangsmodus die voor aansluiting van dit apparaat is bedoeld, nadat dit apparaat op een TV met een HDMI-kabel is aangesloten. Nu kunt u een TVprogramma kiezen.

Belangrijk

• Zelfs als aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan is het mogelijk dat de ARC-functie niet werkt. Luister in dat geval naar de audio van de TV nadat dit apparaat en de TV met een audiokabel zijn aangesloten.

• Mogelijk wordt de CEC-functie (Consumer Electronic

Control) geactiveerd als de ARC-functie op ON wordt gezet, waardoor het apparaat in- en uitschakelt (ON en

OFF), en de ingang van de ene naar de andere omwisselt.

Omdat met dit apparaat geen gesynchroniseerde bediening volgens de CEC-functie wordt gegarandeerd, is het raadzaam om de HDMI CONTROL-instelling op de aangesloten speler uit te schakelen (OFF). Dit apparaat functioneert mogelijk niet goed als de HDMI CONTROL op de speler is ingeschakeld (ON). Raadpleeg de betreffende instructiehandleiding van het apparaat voor meer gegevens. Als dit niet werkt schakel de ARC-functie dan uit. Luister in dat geval naar de audio van de TV nadat dit apparaat en de TV met een audiokabel zijn aangesloten. Met dit apparaat wordt geen gesynchroniseerde bediening gegarandeerd waarbij met de afstandsbediening van de TV het geluidsvolume kan worden bediend (zoals Mute). Gebruik dit apparaat om het geluidsvolume te bedienen (zoals Mute).

• Schakel het apparaat uit (OFF) en verwijder het netsnoer uit het wandstopcontact als andere apparatuur wordt aangesloten of als de aansluitingen op dit apparaat worden gewijzigd. Sluit het netsnoer weer aan op het stopcontact zodra alle aansluitingen zijn gedaan.

• Als het netsnoer is aansloten wanneer de ARC-functie is ingeschakeld (ON), dan duurt het 2 tot 10 seconden voordat de HDMI is geïnitialiseerd. Dit apparaat kan niet worden bediend tijdens het initialiseren. De HDMIindicator op de display knippert tijdens het initialiseren.

Schakel het apparaat in (ON) wanneer de indicator niet langer knippert.

33

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 34 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Aanvullende informatie

34

Nl

Hoofdstuk 7:

Aanvullende informatie

Problemen oplossen

Vaak worden onjuiste handelingen verward met problemen of storingen. Wanneer u denkt dat er iets mis is met dit apparaat, controleert u eerst de onderstaande punten.

Controleer de andere apparaten en elektrische apparatuur die wordt gebruikt, omdat het probleem soms daarin verscholen ligt. Wanneer het probleem niet opgelost is’ nadat u alle onderstaande controles hebt uitgevoerd, dient u contact op te nemen met uw lokale Pioneer-erkende onafhankelijke reparatiedienst om het reparatiewerk te laten uitvoeren.

• Als het apparaat niet naar behoren functioneert vanwege externe effecten zoals statische elektriciteit, haalt u de stekker uit het stopcontact en steekt u deze weer in het stopcontact om het apparaat weer normaal te doen werken.

Algemeen

Het apparaat gaat niet aan.

 Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem weer in.

Zorg ervoor dat er geen losse eindjes luidsprekerkabel tegen het achterpaneel aankomen. Hierdoor zet de receiver zichzelf automatisch uit.

De receiver schakelt plotseling uit.

Als de Auto Power Down-functie in werking is, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld indien de receiver enkele

 uren lang niet is bediend. Controleer de instelling voor de

Auto Power Down-functie (zie

Het Auto Power Down-menu

op bladzijde 32).

Zet de receiver weer aan na ongeveer één minuut (gedurende deze periode kan het apparaat niet worden ingeschakeld). Als het bericht blijft aanhouden, neem dan contact op met een erkend onafhankelijk Pioneer-servicepunt.

Als er weinig informatie over de lage frequenties beschikbaar is in het bronmateriaal, wijzigt u de luidsprekerinstellingen naar Front:

SMALL

/ Subwoofer:

YES

of Front:

LARGE

/

Subwoofer:

PLUS

(bladzijde 30).

De HDMI indicator-indicator knippert en het apparaat gaat niet aan.

Er kan een ernstig probleem met de receiver zijn. Probeer de receiver niet aan te zetten. Haal de stekker van de receiver uit het stopcontact en bel een door Pioneer erkend servicecentrum.

Het apparaat wordt automatisch in- en uitgeschakeld (ON/

OFF) en de ingang wisselt van de ene ingang naar de andere. (Als de ARC-functie is ingeschakeld)

 Mogelijk wordt de CEC-functie (Consumer Electronic Control) geactiveerd als de ARC-functie op ON wordt gezet, waardoor het apparaat in- en uitschakelt (ON en OFF), en de ingang van de ene naar de andere omwisselt. Omdat met dit apparaat geen gesynchroniseerde bediening volgens de CEC-functie wordt gegarandeerd, is het raadzaam om de HDMI CONTROLinstelling op de aangesloten speler uit te schakelen (OFF).

Raadpleeg de betreffende instructiehandleiding van het apparaat voor meer gegevens.

Als dit niet werkt schakel de ARC-functie dan uit. Luister in dat geval naar de audio van de TV nadat dit apparaat en de TV met een audiokabel zijn aangesloten.

OVERHEAT verschijnt in de display en het apparaat wordt uitgeschakeld.

 De temperatuur binnenin het apparaat heeft de toelaatbare waarde overschreden. Verplaats het apparaat voor betere

 ventilatie (bladzijde 2).

Verlaag het geluidsniveau.

TEMP verschijnt in de display en het geluidsniveau daalt.

 De temperatuur binnenin het apparaat heeft de toelaatbare waarde overschreden. Verplaats het apparaat voor betere

 ventilatie (bladzijde 2).

Verlaag het geluidsniveau.

Er klinkt geen geluid nadat u een ingangsfunctie hebt geselecteerd.

Gebruik

VOLUME +/–

om het geluidsvolume te verhogen.

Druk op

MUTE

op de afstandsbediening om het uitgezette geluid weer aan te zetten.

Stel de

SIGNAL SEL

in op

H

(HDMI),

C1

/

O1

(digitaal) of

A

(analoog) overeenkomstig de gemaakte aansluitingen

(bladzijde 20).

Zorg ervoor dat de component goed is aangesloten (zie

De apparatuur aansluiten

op bladzijde 10).

Controleer de audio-uitgangsinstellingen van de broncomponent.

Raadpleeg de bij de broncomponent meegeleverde instructiehandleiding.

Er worden geen beelden weergegeven wanneer een ingangsfunctie is geselecteerd.

Zorg ervoor dat de component goed is aangesloten (zie

De apparatuur aansluiten

op bladzijde 10).

 Gebruik voor de aansluiting van deze receiver hetzelfde type videokabels voor zowel het bronapparaat als voor de TV (zie

Informatie over video-uitgangaansluiting

op bladzijde 13).

De op het TV-scherm gekozen video-ingang is onjuist.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de TV.

Er klinkt geen geluid uit de subwoofer.

Controleer of de subwoofer aan staat.

Als de subwoofer een volumeknop heeft, zorg dan dat die niet op nul staat.

De Dolby Digital- of DTS-bron waarnaar u luistert heeft

 misschien geen LFE-kanaal.

Schakel de subwooferinstelling in

Luidsprekerinstellingen

op bladzijde 30 in op

YES

of

PLUS

.

Schakel de

LFE ATT (LFE verzwakken)

LFEATT 0

of

LFEATT 5

.

op bladzijde 28 in op

Er klinkt geen geluid uit de surroundluidsprekers of de middenluidspreker.

Sluit de luidsprekers op de juiste manier aan (bladzijde 11).

Zie

Luidsprekerinstellingen

op bladzijde 30 om de luidsprekerinstellingen te controleren.

Zie

Kanaalniveau

controleren.

op bladzijde 31 om de luidsprekerniveaus te

De Phase Control-functie heeft geen hoorbaar effect.

 Indien van toepassing, controleert u of de lowpassfilterschakelaar op uw subwoofer in de stand uit staat, of dat de lowpass-uitschakeling in de hoogste frequentie-instelling is ingesteld. Als uw subwoofer een PHASE -instelling heeft, stelt u deze in op 0º (of, afhankelijk van de subwoofer, op de instelling waarvan u denkt dat deze het beste effect op het

 algehele geluid heeft).

Zorg ervoor dat de luidsprekerafstand-instelling correct is voor alle luidsprekers (zie

Luidsprekerafstand

op bladzijde 32).

Veel storing bij radio-uitzendingen.

 Sluit de antenne (bladzijde 16) aan en stel de positie ervan in voor een optimale ontvangst.

Haal losse kabels weg bij de antenneaansluitingen en draden.

Rol de FM-draadantenne helemaal uit, richt hem voor zo goed mogelijke ontvangst en zet hem vast op een muur (of sluit een buiten-FM-antenne aan).

Sluit een extra AM-binnen- of -buitenantenne aan

(bladzijde 16).

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 35 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Aanvullende informatie

 Schakel apparatuur uit die storing veroorzaakt of plaats deze uit de buurt van de receiver (of plaats antennes verder weg van de apparatuur die de storing veroorzaakt).

U kunt geen radiozenders automatisch selecteren.

 Sluit een buitenantenne aan (zie bladzijde 16).

Storing tijdens afspelen van een cassette.

 Plaats het cassettedeck uit de buurt van de receiver, tot de ruis verdwijnt.

Er is geen geluid of er klinkt herrie wanneer bronnen met

DTS worden afgespeeld.

 Controleer of de instellingen van de speler juist zijn en/of de uitvoer van het DTS-signaal is ingeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de DVD-speler.

De afstandsbediening doet het niet.

 Vervang de batterijen (bladzijde 9).

 Blijf binnen 7 m en 30º van de sensor op het voorpaneel

(bladzijde 9).

 Verwijder het obstakel of ga op een andere plaats zitten of staan.

Vermijd blootstelling van de afstandsbedieningssensor op het voorpaneel aan direct licht.

 Druk op de toets (RECEIVER) van de afstandsbediening en schakel over op de bedieningsmodus van de receiver.

De display is donker.

 Druk herhaaldelijk op

DIMMER

op de afstandsbediening om naar de standaardinstelling terug te keren.

Tijdens de ECO Mode kan de helderheid tussen 2 niveaus worden afgewisseld. Als het meest gedimde niveau wordt geselecteerd, verschijnt DIMMER in de display. (Andere modes dan ECO: 4 niveaus, ECO Mode: 2 niveaus)

De receiver herkent iPod touch/iPhone niet.

 Probeer het volgende.

1. Houd de slaapstandtoets en hometoets op de iPod touch of de iPhone meer dan 10 seconden lang tegelijkertijd ingedrukt om opnieuw op te starten.

2. Schakel de receiver in.

3. Sluit de iPod touch/iPhone aan op de receiver.

De display knippert en kan niet worden bediend

 Afhankelijk van het ingangssignaal of de luistermodus, zijn er mogelijk functies die niet kunnen worden geselecteerd.

HDMI

Geen geluid of beeld.

 Als het probleem blijft aanhouden terwijl uw HDMIcomponent rechtstreeks is aangesloten op uw monitor, dient u de handleiding van de component of de monitor te raadplegen of contact op te nemen met de fabrikant voor ondersteuning.

Er is geen beeld.

 De videosignalen die vanaf het analoge video-aansluitpunt binnenkomen worden niet door het HDMI-aansluitpunt uitgevoerd. De videosignalen die vanaf het HDMI-aansluitpunt binnenkomen worden niet door het analoge videoaansluitpunt uitgevoerd. Het type kabel tussen de ingang en uitgang dient telkens hetzelfde te zijn.

Afhankelijk van de uitgangsinstellingen van de broncomponent kan het zijn dat er een video-indeling wordt verzonden die niet kan worden weergegeven. Wijzig de uitgangsinstellingen van de bron, of voer de aansluiting uit met de contactstekers van de composiet video.

 Deze receiver is geschikt voor HDCP. Controleer of de apparatuur die u aansluit ook geschikt is voor HDCP. Als dat niet het geval is, sluit ze dan aan met de contactstekers van de composiet video.

Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat het apparaat niet werkt met deze receiver (zelfs als het geschikt is voor HDCP). Sluit hem in dat geval aan met de contactstekers voor de composiet video tussen de bron en de receiver.

 Als er geen beeld op de TV verschijnt, probeert u de instelling voor de resolutie of Deep Color, of een andere instelling voor het apparaat te wijzigen.

 Om signalen in Deep Color uit te voeren, gebruikt u een

HDMI-kabel (High Speed HDMI

®/

™-kabel) om deze receiver te verbinden met een apparaat of TV met de Deep Color-functie.

Het OSD-scherm (Home Menu, enz.) wordt niet getoond.

Het schermmenu (OSD) verschijnt niet wanneer u uw televisie met behulp van de HDMI-uitgang hebt aangesloten. Gebruik composietaansluitingen wanneer het systeem wordt ingesteld.

Er is geen geluid of het geluid stopt plotseling.

 Controleer of de

HDMI

-instelling op

AMP

is ingesteld

(bladzijde 28).

 Als de component een DVI-apparaat is, gebruikt u een afzonderlijke aansluiting voor de audio.

Bij digitale audio-overbrenging in HDMI-formaat duurt het langer voordat dit door het apparaat wordt herkend. Daarom is het mogelijk dat er een onderbreking in het geluid is bij het overschakelen tussen de audio-indelingen of het beginnen met afspelen.

Door het aan- en uitzetten van het apparaat dat tijdens de weergave op het HDMI OUT-aansluitpunt van dit systeem is aangesloten, of door het aan- of afsluiten van de HDMI-kabel tijdens de weergave kan ruis of een storing in het geluid ontstaan.

Belangrijke informatie over de HDMI-aansluiting

Er zijn gevallen waarin u de HDMI-signalen niet via deze receiver kunt leiden (dit is afhankelijk van de component met

HDMI-functie die u aansluit - raadpleeg de fabrikant voor informatie over HDMI-compatibiliteit).

Wanneer u via deze receiver de HDMI-signalen niet goed kunt ontvangen (vanaf uw component), dient u de volgende configuratie te proberen tijdens het aansluiten.

Configuratie

Sluit uw HDMI-geschikte bronapparaat rechtstreeks aan op het beeldscherm via een HDMI-kabel. Gebruik vervolgens de handigste aansluiting (digitaal is aanbevolen) voor het doorgeven van het audiosignaal aan de receiver. Zie de gebruiksaanwijzingen voor nadere details over de audioaansluitingen. Zet de geluidssterkte van het beeldscherm in de minimumstand bij het gebruik van deze aansluitmethode.

Opmerking

• Afhankelijk van het apparaat, kan het audiouitgangssignaal beperkt zijn tot het aantal kanalen dat beschikbaar is van het aangesloten beeldscherm (zo kan bijvoorbeeld het audio-uitgangssignaal worden beperkt tot 2 kanalen bij een videomonitor met niet meer dan stereo-geluidsweergave).

• Wanneer u de ingangsbron wilt omschakelen, moet u de functies op zowel de receiver als uw scherm omschakelen.

• Omdat het geluid op de display gedempt is wanneer de

HDMI-aansluiting wordt gebruikt, dient u het volume op de display elke keer dat u tussen ingangsbronnen schakelt bij te stellen.

35

Nl

36

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 36 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Aanvullende informatie

iPod-berichten

‘iPod/USB Error 1 (I/U ERR1)’, ‘iPod/USB Error 3 (I/U ERR3)’

 Schakel de versterker uit en sluit de iPod opnieuw aan op de receiver. Als dat niet werkt, probeert u de iPod te resetten.

‘iPod/USB Error 2 (I/U ERR2)’

 Schakel de versterker uit en sluit de iPod opnieuw aan op de receiver. Als dat niet werkt, probeert u de iPod te resetten.

 Er is een iPod aangesloten die niet door deze receiver wordt ondersteund. Sluit een iPod aan die door deze receiver wordt ondersteund (bladzijde 21).

‘No Track’

 Wanneer er geen tracks zijn in de categorie die geselecteerd is in de iPod. Selecteer een andere categorie.

USB-berichten

‘iPod/USB Error 1 (I/U ERR1)’

 Er is een probleem met het signaalpad van de USB naar de receiver. Schakel de receiver uit en sluit de USB opnieuw aan op de receiver.

‘iPod/USB Error 3 (I/U ERR3)’

 Wanneer er geen reactie is van de USB. Schakel de receiver uit en sluit de USB opnieuw aan op de receiver.

‘iPod/USB Error 4 (I/U ERR4)’

De stroomvoorziening van het USB-apparaat is te hoog voor deze receiver. Schakel de receiver uit en sluit de USB opnieuw aan op de receiver.

Gegevens over de iPod/iPhone

“Gemaakt voor iPod” en “Gemaakt voor iPhone” wil zeggen dat een elektronische accessoire speciaal ontwikkeld is voor verbinding met respectievelijk een iPod of iPhone en door de maker gewaarborgd is als conform de Apple werkingsnormen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat en voor het voldoen aan de veiligheidsnormen en wettelijke normen. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met iPod of iPhone invloed kan hebben op de draadloze prestatie.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod classic, iPod touch en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de

VS en andere landen.

Het hoofdtoestel terugstellen

Aan de hand van de volgende procedure kunt u alle instellingen van de receiver terugstellen op hun standaard fabrieksinstellingen. Gebruik hiervoor de bedieningselementen op het voorpaneel.

1 Zet de receiver in stand-by.

2 Terwijl u BAND indrukt, houdt u

STANDBY/ON ongeveer twee seconden lang ingedrukt.

3 Als RESET? in de display verschijnt, drukt u op AUTO

SURROUND/STREAM DIRECT.

OK?

verschijnt op het display.

4 Druk op ALC/STANDARD SURR om te bevestigen.

U ziet

OK

op het display om aan te geven dat de standaardinstellingen van de receiver zijn hersteld.

Belangrijk

• Als de ARC-functie is ingeschakeld dan kan het apparaat mogelijk niet worden geïnitialiseerd. Als dit zich voordoet, schakel de ARC-functie dan uit of schakel alle aangesloten apparatuur uit voordat dit apparaat wordt uitgeschakeld (stand-by), en voer het initialiseren uit nadat het HDMI-indicatorlampje uitgaat.

Het apparaat schoonmaken

• Gebruik een poetsdoek of een droge doek om stof en vuil van het apparaat te verwijderen.

• Wanneer het buitenoppervlak van het apparaat vuil is, veegt u het schoon met een zachte doek die u in een neutraal reinigingsmiddel, vijf- tot zesmaal verdund in water, hebt gedompeld en goed hebt uitgewrongen. Maak het apparaat vervolgens droog met een droge doek.

Gebruik geen meubelwas of meubelreinigers.

• Gebruik nooit verdunner, benzine, insectensprays of andere chemische producten om dit product schoon te maken, want deze kunnen corrosie op het buitenoppervlak veroorzaken.

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 37 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

Aanvullende informatie

Specificaties

Audiogedeelte

Vastgesteld uitgangsvermogen (Voor, Midden, Surround)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W per kanaal (1 kHz, 6

, 0,7 %)

Totale harmonische vervorming

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 % (20 Hz tot 20 kHz, 8  , 50 W/ch)

Frequentierespons (LINE Pure Direct-modus)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Hz tot 70 kHz dB

Gegarandeerde luidsprekerimpedantie . . . . . . . 6



tot 16

Ingang (gevoeligheid/impedantie)

LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mV/47 k 

Uitgang (niveau/impedantie)

REC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mV/2,2 k

Signaal-ruisverhouding (IHF, kortgesloten, A-netwerk)

LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 dB

Videogedeelte

Signaalniveau

Composite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Vp-p (75  )

Tunergedeelte

Frequentiebereik (FM) . . . . . . . . . . . . . 87,5 MHz tot 108 MHz

Antenne-ingang (FM) . . . . . . . . . . . . . . .75  ongebalanceerd

Frequentiebereik (AM) . . . . . . . . . . . . . . 531 kHz tot 1602 kHz

Antenne (AM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raamantenne

Digitale ingangen/uitgangen

HDMI-aansluitpunt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type A (19-pins)

HDMI-uitgangstype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 V, 100 mA

SB (iPod)-aansluiting

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USB2.0 Full Speed (type A) 5 V, 1 A

Diverse

Stroomvereisten

. . . . . . . . . . . . . . . .220 V tot 230 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz

Stroomverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 W

In stand-by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 W

Afmetingen . . . . . . 435 mm (B) x 168 mm (H) x 362,5 mm (D)

Gewicht (zonder verpakking) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 kg

Bijgeleverde onderdelen

Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Drogecelbatterijen (formaat AAA IEC R03) . . . . . . . . . . . . . . 2

AM-raamantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

FM-draadantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Garantiekaart (modellen voor Europa en het Verenigd

Koninkrijk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Informatieblad over SPEAKER CAUTION (alleen Engels). . . 1

Netsnoer (model voor het Verenigd Koninkrijk)

Snelstartgids

Deze handleiding (CD-ROM)

Opmerking

• De specificaties zijn van toepassing wanneer de voeding

230 V is.

• De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro

Logic en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van

Dolby Laboratories.

Geproduceerd in licentie onder VS patent nr. 5,956,674;

5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;

7,392,195; 7,272,567; andere patenten in de VS en wereldwijd zijn opgesteld en hangende. DTS-HD, het symbool, en

DTS-HD in combinatie met het symbool zijn geregistreerde handelsmerken van DTS, Inc. Dit product is voorzien van software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

37

Nl

VSX-324-K-P_YXE8_VYXE8_PWXE_Nl.book 38 ページ 2013年3月13日 水曜日 午前11時35分

http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be http://www.pioneer.eu

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

K002_B3_En

© 2013 PIONEER CORPORATION.

Alle rechten voorbehouden.

<ARC8233-A>

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement