Pioneer VSX-430 User manual

Pioneer VSX-430 User manual
VSX-430-K
AV Receiver
Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via
http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu).
Handleiding
LET OP
Gebruiksomgeving
OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE
VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG) NIET
VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN
ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER
KUNNEN BEDIEND WORDEN. ENKEL DOOR
GEKWALIFICEERD PERSONEEL TE BEDIENEN.
Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van
gebruik:
+5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH
(ventilatieopeningen niet afgedekt)
Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats
en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge
vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige
verlichting).
D3-4-2-1-1_B2_Nl
WAARSCHUWING
Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een
elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp
dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten
(bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op
andere wijze blootstellen aan waterdruppels,
opspattend water, regen of vocht.
D3-4-2-1-3_A1_Nl
WAARSCHUWING
Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals
een brandende kaars) op de apparatuur zetten.
D3-4-2-1-7a_A1_Nl
Waarschuwing radiogolven
Dit toestel maakt gebruik van radiogolven met een frequentie
van 2,4 GHz, een band die ook gebruikt wordt door andere
draadloze systemen (draadloze telefoons, magnetronovens enz.).
In dit geval verschijnt er ruis in het televisiebeeld en is het
mogelijk dat dit apparaat (en ook de producten die door die
apparaat worden ondersteund) signaalinterferentie veroorzaakt
in de antenne-ingangsaansluiting van uw televisie,
video-apparaat, satelliettuner enz. Vergroot in een dergelijk geval
de afstand tussen de ingangsaansluiting voor de antenne en dit
toestel (inclusief door dit toestel ondersteunde apparatuur).
• Pioneer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen
of foutieve werking van het geschikte Pioneer product door
communicatiefouten/storingen die samenhangen met uw
netwerkverbinding en/of de aangesloten apparatuur.
Raadpleeg uw Internet-provider of de fabrikant van uw
netwerkapparatuur.
• Er is een aparte overeenkomst/betaling vereist met/aan een
internet service provider om gebruik te kunnen maken van het
internet.
D3-4-2-1-7c*_A1_Nl
BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE
DE VENTILATIE
Let er bij het installeren van het apparaat op dat er
voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een
goede doorstroming van lucht te waarborgen
(tenminste 40 cm boven, 20 cm achter en 20 cm aan de
zijkanten van het apparaat).
WAARSCHUWING
De gleuven en openingen in de behuizing van het
apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een
betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen
en oververhitting wordt voorkomen. Om brand te
voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen
nooit geblokkeerd worden of dat ze afgedekt worden
door voorwerpen (kranten, tafelkleed, gordijn e.d.) of
door gebruik van het apparaat op een dik tapijt of een
bed.
D3-4-2-1-7b*_A1_Nl
2
Gebruikersinformatie voor het verzamelen en verwijderen van oude producten en
batterijen
Symbool voor
toestellen
De symbolen op producten, verpakkingen en bijbehorende documenten geven aan
dat de gebruikte elektronische producten en batterijen niet met het gewone
huishoudelijk afval kunnen worden samengevoegd.
Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste
behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten
en batterijen.
Symbolen
voor batterijen
Door een correcte verzamelhandeling zorgt u ervoor dat het verwijderde product en/of
batterij op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, wordt
gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.
Voor verdere informatie betreffende de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar
maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen kunt u contact opnemen
met de plaatselijke overheid of een verkooppunt.
Deze symbolen zijn enkel geldig in de landen van de europese unie.
Pb
Indien u zich in een ander dan bovengenoemde landen bevindt kunt u contact
opnemen met de plaatselijke overheid voor meer informatie over de juiste verwijdering
van het product.
K058a_A1_Nl
LET OP
De STANDBY/ON schakelaar van dit apparaat
koppelt het apparaat niet volledig los van het lichtnet.
Aangezien er na het uitschakelen van het apparaat
nog een kleine hoeveelheid stroom blijft lopen, moet
u de stekker uit het stopcontact halen om het
apparaat volledig van het lichtnet los te koppelen.
Plaats het apparaat zodanig dat de stekker in een
noodgeval gemakkelijk uit het stopcontact kan
worden gehaald. Om brand te voorkomen, moet u de
stekker uit het stopcontact halen wanneer u het
apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken (bijv.
wanneer u op vakantie gaat).
WAARSCHUWING
Berg kleine onderdelen op buiten het bereik van
kinderen en peuters. Raadpleeg onmiddellijk een arts
indien kleine onderdelen per ongeluk worden ingeslikt.
D41-6-4_A1_Nl
Dit apparaat is bestemd voor normaal huishoudelijk
gebruik. Indien het apparaat voor andere doeleinden
of op andere plaatsen wordt gebruikt (bijvoorbeeld
langdurig gebruik in een restaurant voor zakelijke
doeleinden, of gebruik in een auto of boot) en als
gevolg hiervan defect zou raken, zullen de reparaties
in rekening gebracht worden, ook als het apparaat
nog in de garantieperiode is.
K041_A1_Nl
D3-4-2-2-2a*_A1_Nl
3
Inhoudsopgave
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer produkt. Lees
de gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u het apparaat
op de juiste wijze kunt bedienen.
Voordat u begint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
De inhoud van de verpakking controleren . . . . . . . . . . . . . 5
De receiver installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Stroomschema voor de instellingen op de
receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
01 Toetsen en indicators
Voorpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De batterijen plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningsbereik van de afstandsbediening . . . . . . . . .
02 De apparatuur aansluiten
De luidsprekers opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips voor het opstellen van de luidsprekers . . . . . . . . .
De luidsprekers aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De kabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HDMI-kabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Over HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analoge audiokabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Digitale audiokabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standaard RCA-videokabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatie over video-uitgangaansluiting . . . . . . . . . . . .
Aansluiting van uw TV en weergave-apparatuur. . . . . . . .
Aansluitingen maken met HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een apparaat zonder HDMI-ingang aansluiten . . . . . . .
Antennes aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buitenantennes gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een USB-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De receiver aansluiten op het stopcontact . . . . . . . . . . .
6
7
8
9
9
10
10
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
15
16
16
17
17
03 Basisbediening voor afspelen
Een bron afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selecteren van het audio-ingangssignaal . . . . . . . . . . .
Een USB-apparaat afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voornaamste afspeeltoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compatibiliteit met gecomprimeerde audio . . . . . . . . .
18
18
20
20
20
Bluetooth® Muziek weergeven met behulp van
draadloze technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paren met het systeem (eerste vastlegging) . . . . . . . . .
Luister naar muziek op het systeem vanaf een met
Bluetooth uitgerust apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waarschuwing radiogolven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luisteren naar de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FM-geluid verbeteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorkeurzenders opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luisteren naar voorkeurzenders . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorkeurzenders benoemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een inleiding tot RDS (voor Europa) . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoeken naar RDS-programma’s . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RDS-informatie weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
23
23
23
23
23
24
24
24
04 Luisteren naar uw systeem
Kiezen van de luistermodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatische weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luisteren in surroundgeluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik van de Advanced Surround . . . . . . . . . . . . . .
Stream Direct gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sound Retriever gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beter geluid met behulp van Phase Control . . . . . . . . . .
De audio-opties instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
26
26
26
26
27
05 Home Menu
Gebruik van het Home Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luidsprekers handmatig instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luidsprekerinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.Over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanaalniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luidsprekerafstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het menu Input Assign (ingangen toewijzen) . . . . . . . . .
Het Auto Power Down-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het HDMI Setup-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
21
21
29
29
29
30
30
31
31
31
31
06 Overige informatie
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belangrijke informatie over de HDMI-aansluiting . . . . .
USB-berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het hoofdtoestel terugstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het apparaat schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kennisgeving softwarelicentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
34
34
35
35
35
35
37
Voordat u begint
De inhoud van de verpakking controleren
Controleer of u de volgende bijgeleverde toebehoren heeft
ontvangen:
• Afstandsbediening
• AAA/IEC/R03 drogecelbatterijen (ter bevestiging van de
werking) x 2
• AM-raamantenne
• FM-draadantenne
• Netsnoer
• Garantiebewijs
• Snelstartgids
• Folder veiligheid
• Informatieblad over SPEAKER CAUTION (alleen Engels)
• Deze handleiding (CD-ROM)
De receiver installeren
• Installeer dit toestel op een vlak en stabiel oppervlak.
Installeer het niet op de volgende plaatsen:
– op een kleuren-TV (kan beeldvervorming veroorzaken)
– dicht bij een cassettedeck (of een ander apparaat dat een
magnetisch veld opwekt). Dit kan storingen in het geluid
veroorzaken.
– in rechtstreeks zonlicht
– in een vochtige of natte ruimte
– in een zeer warme of koude ruimte
– op plaatsen die onderhevig zijn aan trillingen of andere
bewegingen
– op zeer stoffige plaatsen
– op plaatsen waar hete dampen of olie aanwezig zijn (bv. in
de keuken)
Stroomschema voor de instellingen op de receiver
Dit apparaat is een multifunctionele AV-receiver die is
uitgerust met talloze voorzieningen en aansluitingen. Het
apparaat kan gemakkelijk worden gebruikt door de
onderstaande aanwijzingen te volgen voor het maken van de
aansluitingen en instellingen.
De kleuren van de stappen hebben de volgende betekenis:

5
Het menu Input Assign (ingangen toewijzen)
(bladzijde 31)
(Wanneer andere aansluitingen dan de aanbevolen
aansluitingen worden gemaakt.)
Het HDMI Setup-menu (bladzijde 31)
(Als de aangesloten TV de HDMI Audio Return Channelfunctie ondersteunt.)
6
Basisbediening voor afspelen (bladzijde 18)
• Selecteren van het audio-ingangssignaal
(bladzijde 18)
• Een USB-apparaat afspelen (bladzijde 20)
• Kiezen van de luistermodus (bladzijde 25)
7
Instellen van het gewenste geluid
• Sound Retriever gebruiken (bladzijde 26)
• Beter geluid met behulp van Phase Control
(bladzijde 26)
• De audio-opties instellen (bladzijde 27)
• Luidsprekers handmatig instellen (bladzijde 29)
Vereiste instelling

Instelling die naar wens kan worden gemaakt
------------------------------------------
1
De luidsprekers aansluiten
De plaats van uw luidsprekers is van grote invloed op
het geluid.
• De luidsprekers opstellen (bladzijde 10)
• De luidsprekers aansluiten (bladzijde 11)

apparatuur aansluiten
2 De
Om surroundgeluid te kunnen afspelen, moet u uw
Blu-ray Disc/DVD-speler via een digitale verbinding op
de receiver aansluiten.
• Informatie over video-uitgangaansluiting
(bladzijde 13)
• Aansluiting van uw TV en weergave-apparatuur
(bladzijde 14)
• Antennes aansluiten (bladzijde 16)
• De receiver aansluiten op het stopcontact
(bladzijde 17)

stroom inschakelen
3 De
De video-ingang van uw TV moet ingesteld zijn op deze
receiver. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV
als u niet weet hoe u dit moet doen.

geeft u het aantal luidsprekers op dat u hebt
4 Hiermee
aangesloten en hun formaat.
• Luidsprekerinstellingen (bladzijde 29)
5

Hoofdst
1
Toetsen en indicators
4
Voorpaneel
1
2
3
4
5 6
7
6
33
8
9
1 INPUT SELECTOR-knop
10
11
Hiermee selecteert u een ingangsbron (bladzijde 18).
2 Bedieningstoetsen receiver
SPEAKERS – Wordt gebruikt om het luidsprekersysteem
in of uit te schakelen. Wanneer SP OFF is geselecteerd,
dan vindt er geen geluidsweergave plaats vanuit de
speakers die op deze receiver zijn aangesloten.
DIMMER – Hiermee verlaagt of verhoogt u de helderheid
van het display. De helderheid kan in vier stappen worden
geregeld.
DISPLAY – Schakelt het scherm van dit apparaat. De
luistermodus, het geluidsvolume en de ingangsnaam
kunnen worden gecontroleerd door een ingangsbron te
selecteren.
3 Lettertekendisplay
Zie Display op bladzijde 7.
4 Bedieningstoetsen van de tuner
BAND – Schakelt tussen AM-, FM ST- (stereo) en FM
MONO-radiobanden (bladzijde 23).
TUNER EDIT – Gebruik deze knop samen met TUNE /,
PRESET / en ENTER om voorkeurzenders op te slaan
in het geheugen en deze een naam te geven (bladzijde 23).
12
13
TUNE / – Hiermee zoekt u de radiofrequenties
(bladzijde 23).
PRESET / – Hiermee selecteert u de voorkeurzenders
(bladzijde 23).
5 HDMI indicator
Dit lampje knippert wanneer een met HDMI uitgerust
apparaat wordt aangesloten. Het brandt onafgebroken zodra
het apparaat is aangesloten (bladzijde 14).
6 Afstandsbedieningssensor
Hier komen de signalen van de afstandsbediening binnen (zie
Bedieningsbereik van de afstandsbediening op bladzijde 9).
7 MASTER VOLUME-knop
8 STANDBY/ON
9 PHONES-aansluiting
Sluit hierop een hoofdtelefoon aan. Wanneer een
hoofdtelefoon is aangesloten, wordt er geen geluid
weergegeven via de luidsprekers. Als het geluid via de
hoofdtelefoon wordt weergegeven, kan de luistermodus
alleen worden geselecteerd via de PHONES SURR, STEREO of
STEREO ALC-modus.
6
10 Luistermodus-knoppen
AUTO SURROUND/STREAM DIRECT – Schakelt tussen
automatische surroundmodus (bladzijde 25) en Stream
Direct-weergave (bladzijde 26).
ALC/STANDARD SURR – Indrukken voor standaard
decoderen en schakelen tussen de modes
Pro Logic en
NEO:6, en de stereomodus van de automatische
niveaubediening (bladzijde 25).
ADVANCED SURROUND – Hiermee wisselt u tussen de
verschillende surroundmodi (bladzijde 26).
11 ECO
Schakelt tussen ECO Mode 1/ECO Mode 2. Als ECO Mode is
ingeschakeld (ON), wordt de display donker (bladzijde 26).
12 SOUND RETRIEVER
Schakel het Sound Retriever-effect in/uit.
13 USB-aansluitpunt
Gebruiken om het USB-massaopslagapparaat als audiobron
te aan te sluiten (bladzijde 17).
1
Toetsen en indicators
4
Display
14
15
16
17
18
16
19
6
33
20
14 PHASE
21
22
23
24
Gaat branden wanneer de Phase Control wordt ingeschakeld
(bladzijde 26).
15 AUTO
Gaat branden wanneer Auto Surround aan staat
(bladzijde 25).
16 Tuner-indicators
RDS – Brandt wanneer een RDS-uitzending wordt
ontvangen (bladzijde 24). (Voor Europa)
ST – Brandt als er een FM-stereouitzending ontvangen
wordt in automatische stereomodus (bladzijde 23).
TUNE – Gaat branden wanneer een gewoon kanaal wordt
uitgezonden.
PRESET – Geeft aan wanneer een voorkeuzezender wordt
geregistreerd of opgeroepen.
MEM – Knippert wanneer een voorkeuzezender wordt
geregistreerd.
kHz/MHz – Gaat branden als de tekendisplay de huidige
AM/FM-uitzendfrequentie toont.
17 Luidsprekerindicators
Geeft weer of het luidsprekersysteem aan staat of niet
(bladzijde 6).
SPA wil zeggen dat de speakers zijn ingeschakeld.
SP betekent dat de luidsprekers zijn uitgeschakeld.
18 Slaaptimer-indicator
Licht op wanneer de receiver in de slaapstand staat
(bladzijde 8).
19 PRESET-informatie of ingangssignaal-indicator
Toont het ingestelde nummer van de tuner of het type
ingangssignaal, enz.
24
25
20 Lettertekendisplay
Toont uiteenlopende systeeminformatie.
21 DTS-indicatoren
DTS – Gaat branden wanneer een met DTS gecodeerde
geluidsbron wordt gedetecteerd.
HD – Gaat branden wanneer een bron met DTS-EXPRESS
of DTS-HD gecodeerde audiosignalen wordt gedetecteerd.
96/24 – Gaat branden wanneer een met DTS 96/24
gecodeerde geluidsbron wordt gedetecteerd.
NEO:6 – Wanneer een van de NEO:6-functies van de
receiver is ingeschakeld, brandt dit lampje om de NEO:6verwerking aan te geven (bladzijde 25).
22 Dolby Digital-indicators
D – Gaat branden wanneer een Dolby Digital
gecodeerd geluidssignaal wordt gedetecteerd.
D+ – Gaat branden wanneer een bron met Dolby
Digital Plus-gecodeerde audiosignalen wordt
gedetecteerd.
HD – Gaat branden wanneer een bron met Dolby
TrueHD-gecodeerde audiosignalen wordt gedetecteerd.
PLII – Brandt om
Pro Logic II-decodering aan te
geven (zie Luisteren in surroundgeluid op bladzijde 25 voor
verdere informatie).
23 ADV.S.
Gaat branden wanneer een van de Advanced Surroundinstellingen geselecteerd is (zie Gebruik van de Advanced
Surround op bladzijde 26 voor meer informatie).
7
24 SIGNAL SELECT-indicators
DIGITAL – Gaat branden wanneer een digitaal
audiosignaal geselecteerd is. Het lampje knippert
wanneer een digitaal audiosignaal is geselecteerd en de
geselecteerde audio-ingang niet beschikbaar is.
HDMI – Gaat branden wanneer een HDMI-signaal
geselecteerd is. Het lampje knippert wanneer een HDMIsignaal is geselecteerd en de geselecteerde HDMI-ingang
niet beschikbaar is.
25 DIR.
Gaat branden wanneer de DIRECT- of de PURE DIRECTmodus wordt ingeschakeld (bladzijde 26).
1
Toetsen en indicators
Afstandsbediening
1
13
2
3
4
14
5
Wat betreft de bediening van andere apparaten, zijn de
afstandsbedieningscodes voor de Pioneer-producten vooraf
ingesteld. De instellingen kunnen niet worden gewijzigd.
1 SLEEP
Druk hierop om de tijdsduur te wijzigen voordat de receiver
overschakelt naar standby (30 min – 60 min – 90 min – Off).
U kunt de resterende tijd van de slaaptimer om het even
wanneer controleren door eenmaal op SLEEP te drukken.
2 RECEIVER
Schakelt tussen ruststand en aan.
3
6
7
8
9
15
10
11
16
17
12
RECEIVER
Schakelt de afstandsbediening in voor de bediening van de
receiver (wordt gebruikt om de witte opdrachten boven de
nummertoetsen te selecteren (MIDNIGHT, enz.)). Gebruik
deze toets tevens om het surroundgeluid in te stellen
(bladzijde 29) of de audioparameters (bladzijde 27).
4 INPUT SELECT
Wordt gebruikt om de ingangsbron te selecteren
(bladzijde 18).
5 Ingangsfunctieknoppen
Gebruik deze toets om de ingangsbron van deze receiver te
selecteren (bladzijde 18). Hiermee kunt u met de
afstandsbediening andere Pioneer-componenten bedienen.
6 SIG SEL
Indrukken om het audio-ingangssignaal van het apparaat te
selecteren om het te kunnen afspelen (bladzijde 18).
7 Bedieningstoetsen voor het geluid
S.RETRIEVER – Druk hierop om geluid met CD-kwaliteit te
herstellen voor gecomprimeerde audiobronnen
(bladzijde 26).
PHASE – Druk op deze knop om fasecontrole aan of uit te
zetten (bladzijde 26).
8 Luistermodus en bedieningstoetsen van het component
AUTO/DIRECT – Schakelt tussen automatische
surroundmodus (bladzijde 25) en Stream Direct-weergave
(bladzijde 26).
STEREO – Indrukken om stereoweergave te selecteren
(bladzijde 25).
ALC/STANDARD SURR – Indrukken voor standaard
decoderen en schakelen tussen de modes
Pro Logic II
en NEO:6, en de stereomodus van de automatische
niveaubediening (bladzijde 25).
8
ADV SURR – Hiermee wisselt u tussen de verschillende
surroundmodi (bladzijde 26).
ECO – Schakelt tussen ECO Mode 1/ECO Mode 2. Als ECO
Mode is ingeschakeld (ON), wordt de display donker
(bladzijde 26).
9 Bedieningstoetsen voor de receiver en de component
De volgende toetsen kunnen worden bediend wanneer u de
overeenkomstige ingangsfunctietoets heeft geselecteerd
(BD, DVD, etc.).
Druk eerst op RECEIVER voor het openen van:
AUDIO PARAMETER – Hiermee krijgt u toegang tot de
audio-opties (bladzijde 27).
HOME MENU – Indrukken voor toegang tot het Home
Menu (bladzijde 29).
RETURN – Hiermee bevestigt u uw menukeuze en verlaat
u het menu.
Druk eerst op BD of DVD voor het openen van:
TOP MENU – Toont het disctop-menu van een Blu-ray
Disc/DVD.
HOME MENU – Hiermee wordt het scherm HOME MENU
getoond.
RETURN – Hiermee bevestigt u uw menukeuze en verlaat
u het menu.
MENU – Geeft het menu TOOLS van de Blu-ray-Discspeler weer.
Druk eerst op TUNER voor het openen van:
TOOLS – Met deze functie kunnen stations in het
geheugen worden opgeslagen, en deze functie wordt
tevens gebruikt om de naam te wijzigen (bladzijde 23).
BAND – Schakelt tussen AM-, FM ST- (stereo) en FM
MONO-radiobanden (bladzijde 23).
Druk eerst op USB voor het openen van:
PTY – Hiermee zoekt u naar RDS-programmatypes
(bladzijde 24). (Voor Europa)
10 /// (TUNE /, PRESET /), ENTER
Gebruik de pijlknoppen voor het instellen van uw
surroundgeluidsysteem (bladzijde 29). Wordt ook gebruikt om
de Blu-ray Disc/DVD-menu’s/opties te bedienen.
TUNE / kan worden gebruikt om radiofrequenties te
zoeken, en PRESET / kan worden gebruikt om
vooringestelde radiostations te selecteren (bladzijde 23).
4
6
33
1
11 Apparaatbedieningstoetsen
De hoofdknoppen (, , enz.) worden gebruikt voor de
bediening van een apparaat nadat u het hebt gekozen met de
ingangsfunctieknoppen.
De bedieningsfuncties boven deze knoppen zijn beschikbaar
na het selecteren van de overeenkomstige
ingangsfunctieknop (BD, DVD of CD). Deze toetsen werken
ook zoals hieronder beschreven.
Druk eerst op RECEIVER voor het openen van:
BASS +/–, TRE +/– – Gebruik deze toetsen om de Bass
(lage tonen) of Treble (hoge tonen) in te stellen.
• Deze functietoetsen worden uitgeschakeld als de
luistermodus op DIRECT of PURE DIRECT is ingesteld.
• Als de voorluidspreker in de luidsprekerinstellingen op
SMALL is ingesteld en de X.Over boven 150 Hz is
ingesteld, kan het kanaalniveau van de subwoofer
worden aangepast door op BASS +/– te drukken.
(bladzijde 30).
12 Cijfertoetsen en andere
componentbedieningselementen
Gebruik de cijfertoetsen om rechtstreeks een radiofrequentie
(bladzijde 23) of een track op een CD enz. te kiezen. Andere
toetsen kunnen worden bediend nadat RECEIVER is
ingedrukt. (Bijvoorbeeld MIDNIGHT, enz.)
CH SELECT – Kies met deze knop een kanaal (door
herhaaldelijk drukken), en gebruik dan LEV +/– om het
niveau in te stellen (bladzijde 30).
LEV +/– – Hiermee stelt u het kanaalniveau in.
MIDNIGHT – Hiermee schakelt u tussen de
luisterfuncties Midnight en Loudness (bladzijde 27).
SPEAKERS – Wordt gebruikt om het luidsprekersysteem
in of uit te schakelen. Wanneer SP OFF is geselecteerd,
dan vindt er geen geluidsweergave plaats vanuit de
speakers die op deze receiver zijn aangesloten.
DIMMER – Hiermee verlaagt of verhoogt u de helderheid
van het display. De helderheid kan in vier stappen worden
geregeld.
Tijdens de ECO Mode kan de helderheid tussen 2 niveaus
worden afgewisseld. Als het meest gedimde niveau wordt
geselecteerd, verschijnt DIMMER in de display. (Andere
modes dan ECO: 3 niveaus, ECO Mode: 2 niveaus)
13 SOURCE
Hiermee wordt de DVD/DVR-apparatuur van Pioneer in- of
uitgeschakeld als u BD, DVD of CD via de functietoetsen voor
de ingang selecteert.
Toetsen en indicators
14 TV CONTROL-toetsen
Deze toetsen functioneren alleen bij gebruik van een PioneerTV.
 – Hiermee schakelt u de TV in of uit.
INPUT – Hiermee selecteert u het ingangssignaal van de
TV.
CH +/– – Hiermee selecteert u kanalen.
VOL +/– – Hiermee regelt u het volume van de TV.
15 VOLUME +/–
Gebruik deze toetsen om het volume in te stellen.
16 MUTE
Hiermee zet u het geluid aan en uit.
17 DISP
Schakelt het scherm van dit apparaat. De luistermodus, het
geluidsvolume of de ingangsnaam kan worden gecontroleerd
door het selecteren van een ingangsbron.
De batterijen plaatsen
De bij het systeem meegeleverde batterijen zijn bestemd voor
het eerste gebruik en niet voor langdurig gebruik. Wij raden u
aan alkalibatterijen te gebruiken die een lange levensduur
hebben.
- Batterijen met dezelfde vorm kunnen een verschillende
spanning hebben. Gebruik verschillende soorten
batterijen niet samen.
- Wanneer u lege batterijen weggooit, gelieve daarbij de
geldende wetgeving en bepalingen na te leven.
- Wees bij het plaatsen van de batterijen voorzichtig zodat
u de veren op de (–) aansluitingen voor de batterijen niet
beschadigt. Hierdoor kunnen batterijen gaan lekken of
oververhit raken.
Bedieningsbereik van de afstandsbediening
Onder de volgende omstandigheden werkt de
afstandsbediening mogelijk niet goed:
• Er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening en
de sensor van de afstandsbediening op de receiver.
• Er valt direct zonlicht of TL-licht op de
afstandsbedieningssensor.
• De receiver staat dicht bij een apparaat dat infraroodstralen
uitzendt.
• De receiver wordt tegelijkertijd met een andere infraroodafstandsbediening bediend.
30°
30°
WAARSCHUWING
• Gebruik of bewaar batterijen niet in direct zonlicht of op een
hete plaats, zoals in de auto of bij een kachel. Batterijen
kunnen hierdoor gaan lekken, oververhitten, exploderen of
in brand vliegen. Bovendien vermindert dit de levensduur of
prestatie van de batterijen.
LET OP
• Verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkage of het
barsten van de batterijen tot gevolg hebben. Neem de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht:
- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Plaats de batterijen zodanig dat de plus- en minpolen
overeenkomen met de merktekens in het batterijvak.
9
7m
4
6
33
Hoofdst
2
De apparatuur aansluiten
Tips voor het opstellen van de luidsprekers
De luidsprekers opstellen
Door aansluiting van de linker- en rechtervoorspeakers (L/R), de middenspeaker (C), de linker
en rechter surroundspeakers (SL/SR), en de subwoofer (SW), verkrijgt u een 5.1-kanaals
surroundsysteem.
Stel uw luidsprekers op zoals hieronder getoond om een optimaal surroundgeluid te verkrijgen.
5.1-kanaals surroundsysteem:
R
L
C
120
SW
120
SR
SL
Waar u uw luidsprekers in de kamer opstelt, is van grote invloed op de kwaliteit van het geluid.
De volgende richtlijnen dienen als ondersteuning om het optimale geluid uit uw systeem te
halen.
• De subwoofer kan op de grond worden geplaatst. Idealiter moeten de andere luidsprekers
zich ongeveer op oorhoogte bevinden wanneer u naar ze luistert. Het wordt afgeraden de
luidsprekers op de grond (met uitzondering van de subwoofer) te plaatsen of zeer hoog aan
de wand te monteren.
• Voor het beste stereo-effect plaatst u de voorluidsprekers 2 m tot 3 m uit elkaar, met een
gelijke afstand tot de TV.
• Gebruik afgedekte luidsprekers bij het plaatsen van luidsprekers rondom de CRT-TV, of
plaats de luidsprekers op voldoende afstand van de CRT-TV.
• Als u een middenluidspreker gebruikt, stel de voorluidsprekers dan iets schuiner op. Zo niet,
dan plaatst u ze minder schuin.
• Plaats de middenluidspreker boven of onder de TV zodat het geluid van het middenkanaal
zich bij het TV-scherm bevindt. Zorg er tevens voor dat de middenluidspreker niet de lijn
kruist die gevormd wordt door de voorste rand van de luidsprekers voor-links en voor-rechts.
• De luidsprekers worden het beste schuin in de richting van de luisterpositie geplaatst. Hoe
schuin hangt af van de afmetingen van de kamer. Plaats ze minder schuin in grotere kamers.
• Achterluidsprekers moeten 60 cm tot 90 cm boven oorhoogte worden geplaatst en iets
omlaag gekanteld zijn. Plaats de luidsprekers niet naar elkaar toe. Voor DVD-Audio moeten
de luidsprekers zich iets meer direct achter de luisteraar bevinden dan voor thuistheaterweergave.
• Plaats de zijluidsprekers bij voorkeur niet verder weg van de luisterpositie dan de voor- en
middenluidsprekers. Anders kan het surround-effect afnemen.
LET OP
• Zorg ervoor dat alle luidsprekers stevig aangesloten zijn. Dat verbetert niet alleen de
geluidskwaliteit, maar vermindert ook het risico van schade of letsel door luidsprekers die
worden omgestoten of omvallen als gevolg van externe schokken, waaronder aardbevingen.
10
4
6
33
2
De apparatuur aansluiten
Subwoofer
De luidsprekers aansluiten
Voor-links
Voor-rechts
Midden
De receiver werkt al met twee stereoluidsprekers (de voorluidsprekers in de afbeelding). Het
verdient echter aanbeveling ten minste drie luidsprekers te gebruiken en een complete
opstelling is het beste voor surroundgeluid.
Zorg ervoor dat de luidspreker aan de rechterzijde op het rechteraansluitpunt (R), en de
luidspreker aan de linkerzijde op het linkeraansluitpunt (L) wordt aangesloten. Ook moeten de
positieve en negatieve (+/–) aansluitingen op de receiver overeenkomen met die op de
luidsprekers.
U kunt speakers gebruiken met een nominale impedantie van tussen 6  en 16 .
Zorg ervoor dat alle aansluitingen tot stand zijn gebracht voordat u de stekker van dit toestel in het
stopcontact steekt.
6
LINE LEVEL
INPUT
33
Basisbedradingsaansluitingen
Voorluidsprekeraansluitingen:
1
2
3
1 Draai de ontblote draaduiteinden in
elkaar.
2 Maak de aansluiting wat los en steek de
blote draad er in.
10 mm
3 Draai de aansluiting vast.
Midden- en surroundluidsprekeraansluitingen:
1
2
3
1 Draai de ontblote draaduiteinden in
elkaar.
2 Duw de klemaansluiting open en steek de
ontblote draad naar binnen.
4
Surround-rechts
10 mm
3 Laat de klemaansluiting los.
LET OP
• Op deze luidsprekeraansluitingen staat een GEVAARLIJKE spanning. Om een elektrische
schok te voorkomen bij het aansluiten en losmaken van de luidsprekerkabels, moet u de
stekker uit het stopcontact halen voordat u niet geïsoleerde onderdelen aanraakt.
• Zorg dat de ontblote draaduiteinden van de luidsprekerkabel stevig in elkaar zijn gedraaid en
volledig in de luidsprekeraansluiting steken. Wanneer kale luidsprekerdraad contact maakt
met het achterpaneel, kan hierdoor het apparaat worden uitgeschakeld als
veiligheidsmaatregel.
11
Surround-links
2
De apparatuur aansluiten
De kabels aansluiten
Zorg ervoor dat de kabels niet over het apparaat heen liggen
(zoals aangegeven in de afbeelding). Anders produceert het
magnetische veld van de transformatoren in het apparaat een
brom in de luidsprekers.
• Als het videosignaal niet op de TV wordt weergegeven, kunt
u proberen de resolutie-instellingen op het apparaat of het
scherm te wijzigen. Vergeet niet dat sommige
componenten (zoals videogameapparaten) over resoluties
beschikken die wellicht niet worden weergegeven. In dat
geval gebruikt u een (analoge) composite-aansluiting.
• Wanneer het videosignaal van de HDMI 480i, 480p, 576i of
576p is, kan Multi Ch PCM-geluid en HD-geluid niet worden
ontvangen.
Over HDMI
Belangrijk
• Voordat u aansluitingen maakt of wijzigt, schakelt u het
apparaat uit en verwijdert u de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact.
• Zet het apparaat op stand-by voordat het netsnoer wordt
verwijderd.
HDMI-kabels
Zowel beeld- als geluidssignalen kunnen tegelijkertijd via één
kabel worden verzonden. Wanneer het apparaat en de TV door
middel van deze receiver worden aangesloten, dienen de
HDMI-kabels voor beide aansluitingen te worden gebruikt.
HDM
I
Zorg ervoor dat u de aansluiting in de juiste richting aansluit.
Opmerking
• Stel de HDMI-parameter in De audio-opties instellen op
bladzijde 27 op THRU (THROUGH) en stel het
ingangssignaal in Selecteren van het audio-ingangssignaal
op bladzijde 18 op HDMI wanneer u het HDMI-audiouitgangssignaal van uw TV wilt horen (er wordt geen geluid
door deze receiver weergegeven).
Via de HDMI-aansluiting wordt niet-gecomprimeerde digitale
video overgedragen, alsmede bijna alle typen digitale audio
waarvoor het aangesloten apparaat geschikt is, waaronder
DVD-Video, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD Master Audio (zie hieronder voor
beperkingen), Video-CD/Super-VCD en CD.
Deze receiver bevat High-Definition Multimedia Interface
(HDMI®) technologie.
Deze receiver ondersteunt de hieronder beschreven functies
via de HDMI-aansluitingen.
• Digitale overdracht van niet-gecomprimeerde video
(contents beschermd door HDCP (1080p/24, 1080p/60,
enz.))
• 3D signaaloverdracht
• Deep Color-signaaloverdracht
• x.v.Color signaaloverdracht
• Audio Return Channel (zie Het HDMI Setup-menu op
bladzijde 31)
• Invoer van meerkanaals lineaire PCM digitale
audiosignalen (192 kHz of minder) voor maximaal 8
kanalen
• Invoer van de volgende digitale audio-indelingen:
– Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, audio met hoge
bitrate (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio), DVD-Audio,
CD, SACD (alleen DSD 2-kan.), Video-CD, Super-VCD
• 4K signaaloverdracht
– Mogelijk functioneert dit afhankelijk van de aangesloten
apparatuur niet goed.
– Signalen van 4K 24p, 4K 25p, 4K 30p, 4K 50p en 4K 60p
worden ondersteund
• Met HDCP 2.2 compatible aansluitpunt:
12
Opmerking
• Gebruik een High Speed HDMI®/™-kabel. Wanneer een
andere HDMI-kabel dan de High Speed HDMI®/™-kabel
wordt gebruikt, dan zal deze mogelijk niet goed
functioneren.
• Wanneer een HDMI-kabel met ingebouwde equalizer wordt
aangesloten, dan zal deze mogelijk niet goed functioneren.
• 3D, Deep Color, x.v.Color, 4K-signaaloverdracht en Audio
Return Channel zijn alleen mogelijk als deze op een
compatible component zijn aangesloten.
• Bij digitale audio-overbrenging in HDMI-formaat duurt het
langer voordat dit door het apparaat wordt herkend.
Daarom is het mogelijk dat er een onderbreking in het
geluid is bij het overschakelen tussen de audio-indelingen
of het beginnen met afspelen.
• Door het aan- en uitzetten van het apparaat dat tijdens de
weergave op het HDMI OUT-aansluitpunt van dit systeem is
aangesloten, of door het aan- of afsluiten van de HDMIkabel tijdens de weergave kan ruis of een storing in het
geluid ontstaan.
®
De begrippen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia
Interface, en het HDMI Logo zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de
Verenigde Staten en andere landen.
“x.v.Color” en het
van Sony Corporation.
-logo zijn handelsmerken
4
6
33
2
De apparatuur aansluiten
Analoge audiokabels
Standaard RCA-videokabels
Gebruik stereo RCA-phonokabels voor het aansluiten van
analoge audioapparaten. Deze kabels herkent u aan de rode
en witte stekkers; sluit de rode stekkers aan op de Raansluitingen (rechts) en de witte stekkers op de Laansluitingen (links).
Deze kabels worden het meest gebruikt voor
videoaansluitingen en worden gebruikt om composite videoaansluitingen met elkaar te verbinden. De gele stekkers
onderscheiden ze van de kabels voor audio.
Wit (Links)
VID
EO
L
R
AUD
IO
Informatie over video-uitgangaansluiting
Deze receiver is niet voorzien van een videoconverter. Als u
HDMI-kabels gebruikt voor aansluiting op het
ingangsapparaat, dienen dezelfde kabels te worden gebruikt
voor aansluiting op de TV.
De invoer van signalen van de analoge (composite) videoingangen van dit apparaat worden niet uitgevoerd via de
HDMI OUT.
Geel
Weergavecomponent
Rood (Rechts)
Digitale audiokabels
Gebruik in de handel verkrijgbare coaxiale digitale
audiokabels of optische kabels om digitale apparaten aan te
sluiten op deze receiver.
Coaxiale digitale
audiokabel
COA
XIA
IN L
IN
IN
HDMI
VIDEO
OUT
MONITOR
OUT
HDMI
VIDEO
Aansluiting voor
verbinding met
bronapparaat
OPT
ICA
IN L
Optische kabel
Opmerking
• Wanneer u optische kabels aansluit, wees dan voorzichtig
dat u bij het insteken van de stekker het afsluitklepje van de
optische aansluiting niet beschadigt.
• Wikkel een optische kabel losjes op om deze te bewaren.
De kabel kan worden beschadigd als hij scherp wordt
gebogen.
• Voor coaxiale digitale aansluitingen kunt u ook een gewone
RCA-videokabel gebruiken.
Aansluiting voor
verbinding met TVmonitor
De On-screen
Display
verschijnt niet.
TV
Videosignalen kunnen worden uitgevoerd.
13
4
6
33
2
De apparatuur aansluiten
Aansluiting van uw TV en weergaveapparatuur
HDMI/DVI-compatible componenten
DVD-apparaat, HDD/
DVD-recorder
Blu-ray Disc-apparaat,
Blu-ray Disc-recorder
Set-topbox
HDMI OUT
HDMI OUT
Gameconsole
6
Aansluitingen maken met HDMI
Als u een apparaat hebt dat is uitgerust met HDMI of DVI (met
HDCP) (zoals een Blu-ray Disc-speler enz.), kunt u dit
aansluiten op de receiver met een algemeen verkrijgbare
HDMI-kabel.
• De volgende aansluiting/instelling is vereist om naar geluid
van de TV via deze receiver te luisteren.
- Als de TV de HDMI Audio Return Channel-functie niet
ondersteunt, sluit dan de receiver en de TV met
audiokabels aan (zoals getoond).
- Als de TV de HDMI Audio Return Channel-functie
ondersteunt, dan wordt het geluid van de TV via het
HDMI-aansluitpunt op de receiver weergegeven, zodat
aansluiting van een audiokabel niet nodig is. Zet in dat
geval ARC bij HDMI Setup op ON (zie Het HDMI Setupmenu op bladzijde 31).
- Raadpleeg de bedieningshandleiding van de televisie
voor aanwijzingen over de aansluitingen en de set-up van
de televisie.
HDMI OUT
33
HDMI OUT
Als de TV de HDMI Audio
Return Channel-functie
niet ondersteunt, dan moet
deze aansluiting worden
uitgevoerd om naar TVgeluid via de receiver te
luisteren.
Belangrijk
• Als de ARC-functie op ON staat en de receiver via een
HDMI-kabel op een compatible televisie is aangesloten, en
u de ingang van de televisie op composiet instelt, dan
schakelt de ingang van de receiver mogelijk automatisch
over op TV. Als dit zich voordoet, stel de ingang van de
receiver dan in op de oorspronkelijke ingang, of zet de ARCfunctie op OFF (zie Het HDMI Setup-menu op bladzijde 31).
Opmerking
• De analoge audio-ingang moet worden ingesteld om te
kunnen luisteren naar audio van de TV die via een analoge
audiokabel op deze receiver is aangesloten (zie Het menu
Input Assign (ingangen toewijzen) op bladzijde 31).
OSD kan via HDMI
worden weergegeven.
R
HDMI IN
L
ANALOG AUDIO OUT
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
Eén selecteren
HDMI/DVI-compatible TV
14
4
2
De apparatuur aansluiten
4
Een apparaat zonder HDMI-ingang aansluiten
De onderstaande afbeelding toont de aansluiting van een TV
en een DVD-speler (of ander weergave-apparaat) zonder
HDMI-aansluitpunt op de receiver.
Belangrijk
• Als de receiver en de TV via een composietkabel zijn
aangesloten, dan kan de OSD-functie, waarmee de
instellingen, de bedieningsfuncties etc. van de receiver op
het televisiescherm worden weergegeven, niet worden
gebruikt. Kijk in dat geval naar de display van het
voorpaneel van de receiver voor de verschillende
bedieningsfuncties en instellingen.
Opmerking
• De analoge audio-ingang moet worden ingesteld om te
kunnen luisteren naar audio van de TV die via een analoge
audiokabel op deze receiver is aangesloten (zie Het menu
Input Assign (ingangen toewijzen) op bladzijde 31).
• Er kan slechts één component op het optische
ingangsaansluitpunt worden aangesloten. Gebruik voor
aansluiting van overige apparatuur een andere
aansluitingswijze voor de audio.
Schakel eerst over op DVD (dvd-speler) of SAT/CBL (settopbox), en druk vervolgens op SIGNAL SEL om
audiosignaal O1 (OPTICAL1) te kiezen, teneinde audio
vanaf de broncomponent die via een optische kabel op deze
receiver is aangesloten te kunnen beluisteren (zie
Selecteren van het audio-ingangssignaal op bladzijde 18).
• Er kan slechts één component op het coaxiale
ingangsaansluitpunt worden aangesloten. Gebruik voor
aansluiting van overige apparatuur een andere
aansluitingswijze voor de audio.
Schakel eerst over op DVD (DVD-speler) of SAT/CBL (settopbox), en druk vervolgens op SIGNAL SEL om
audiosignaal C1 (COAXIAL1) te kiezen, teneinde audio
vanaf de broncomponent die via een coaxkabel op deze
receiver is aangesloten te kunnen beluisteren (zie
Selecteren van het audio-ingangssignaal op bladzijde 18).
DVD-speler
Eén selecteren
VIDEO OUT
ANALOG AUDIO OUT
R
L
Set-topbox
6
Eén selecteren
VIDEO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG AUDIO OUT
R
L
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL
COAXIAL
33
Deze aansluiting
moet worden
gemaakt om het
geluid van de TV
via de receiver
weer te geven.
OSD kan niet worden
weergegeven.
R
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
Eén selecteren
TV
15
L
ANALOG AUDIO OUT
VIDEO IN
2
De apparatuur aansluiten
3 Plaats de AM-antenne op een vlakke ondergrond en in
een richting waarbij de ontvangst optimaal is.
Antennes aansluiten
Sluit de AM-raamantenne en de FM-draadantenne aan zoals
hieronder getoond. Om de ontvangst en de geluidskwaliteit te
verbeteren, kunt u buitenantennes aansluiten (zie
Buitenantennes gebruiken hieronder).
afb. a
afb. b
4 Sluit de FM-draadantenne aan op de FM-antenneaansluiting.
Voor optimale resultaten rolt u de FM-antenne volledig af en
bevestigt u deze aan een wand of een deurkozijn. Niet los
ophangen of opgerold laten.
Om de AM-ontvangst te verbeteren
Sluit een met vinyl beklede draad van 5 m tot 6 m aan op de
AM-antenne-aansluiting zonder de bijgeleverde AMraamantenne los te koppelen.
U verkrijgt de beste ontvangst wanneer u de kabel buiten
horizontaal ophangt.
Om de FM-ontvangst te verbeteren
Buitenantenne
Gebruik een PAL-connector (niet meegeleverd) om een
externe FM-antenne aan te sluiten.
2
4
3
75  coaxiale kabel
1
1 Duw de nokken open, steek er per aansluiting een draad
in en laat vervolgens de nokken los om de AMantennedraden vast te zetten.
2 Bevestig de AM-raamantenne aan de bevestigde
houder.
Om de houder aan de antenne te bevestigen, buigt u de
houder in de richting van de pijl (afb. a), vervolgens klemt u de
raamantenne in de houder (afb. b).
16
6
33
Buitenantennes gebruiken
Eenkliks PAL-steker
4
Binnenantenne
(draad met
vinylafscherming)
5 m tot 6 m
2
De apparatuur aansluiten
Een USB-apparaat aansluiten
De receiver aansluiten op het stopcontact
Het is mogelijk om naar tweekanaals audio te luisteren met
behulp van de USB-interface aan de voorzijde van deze
receiver.
Sluit de receiver pas aan, nadat u al uw componenten op deze
receiver hebt aangesloten, waaronder de luidsprekers.
 Zet deze receiver in de stand-bystand en sluit dan uw
USB-apparaat aan op de USB -aansluiting op het voorpaneel
van de receiver.
• Het is niet mogelijk een iPod/iPhone of een dergelijk
apparaat op deze receiver aan te sluiten en
muziekbestanden af te spelen.
• Een USB-hub wordt door deze receiver niet ondersteund.
• Zie Een USB-apparaat afspelen op bladzijde 20 voor
instructies voor het afspelen van een USB-apparaat.
Deze receiver
USB-massaopslagapparaat
1 Steek het meegeleverde netsnoer in de AC INaansluiting aan de achterzijde van de receiver.
2 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
LET OP
• Neem het netsnoer bij de stekker beet. Trek de stekker er
niet uit door aan het snoer te trekken en raak het netsnoer
nooit met natte handen aan, omdat dit kan leiden tot
kortsluiting of elektrische schok. Plaats het apparaat of een
meubelstuk enz. niet op het netsnoer, en zorg ervoor dat het
snoer niet beklemd raakt. Leg nooit een knoop in het snoer
en verbind het niet met andere snoeren. De netsnoeren
dienen zodanig te worden gelegd dat ze niet kunnen
worden betreden. Een beschadigd netsnoer kan leiden tot
brand of elektrische schok. Controleer regelmatig de staat
van het netsnoer. Vraag een bevoegde PIONEERonderhoudsdienst bij u in de buurt voor vervanging als u
merkt dat het snoer beschadigd is.
• Wanneer de receiver niet geregeld wordt gebruikt, bijv.
tijdens vakanties, moet hij losgekoppeld zijn door de
stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken.
Opmerking
• Nadat de receiver op een stopcontact is aangesloten,
begint er een 2-seconden tot 10-seconden HDMI
initialisatieproces. Tijdens dit proces kunt u geen
bedieningshandelingen uitvoeren. De HDMI-indicator op
het display op het voorpaneel knippert tijdens dit procues
en u kunt de receiver pas inschakelen zodra de indicator
stopt met knipperen. Deze procedure kan worden
overgeslagen als u ARC bij de HDMI-setup op OFF zet. Zie
Het HDMI Setup-menu op bladzijde 31 voor verdere
informatie.
17
4
6
33
Hoofdst
3
Basisbediening voor afspelen
Een bron afspelen
Dit zijn algemene instructies voor het afspelen van een bron,
zoals een DVD, met het thuistheatersysteem.
Als u de juiste ingangsbron heeft geselecteerd en er
wordt toch geen geluid weergegeven, selecteer dan het
audio-ingangssignaal voor weergave (zie Selecteren van
het audio-ingangssignaal hieronder).
Druk op AUTO/DIRECT om ‘AUTO SURROUND’ te
4 selecteren
en te beginnen met het afspelen van de
de apparatuur van het systeem en de receiver aan.
1 Zet
Zet eerst het afspeelapparaat (zoals een DVD-speler), de
TV en de subwoofer (indien aanwezig) aan en vervolgens
pas de receiver (druk op RECEIVER).
de TV-ingang op de ingang waarop deze receiver is
2 Zet
aangesloten.
Als u de receiver bijvoorbeeld op het VIDEO-contactpunt
van uw TV heeft aangesloten, zorg er dan voor dat u thans
het VIDEO-contactpunt selecteert.
op de ingangsfunctietoetsen om de
3 Druk
ingangsfunctie die u wilt afspelen te selecteren.
• De ingang van de receiver schakelt over en vervolgens
kunt u andere componenten via de afstandsbediening
bedienen. Om de receiver te bedienen drukt u eerst op
RECEIVER op de afstandsbediening, en vervolgens op
de juiste toets om het apparaat te bedienen.
• De ingangsbron kan tevens worden geselecteerd door
op de
de toetsen INPUT SELECT
afstandsbediening te gebruiken, of de INPUT
SELECTOR-schijf op het voorpaneel. In dat geval
schakelt de afstandsbediening niet over op de
bedieningsmodes.
bron.
Als u een DVD met Dolby Digital- of DTS-surroundgeluid
afspeelt met een digitale audio-aansluiting, moet u
surroundgeluid horen. Als u een stereobron afspeelt, of
als de aansluiting een analoge audio-aansluiting betreft,
hoort u alleen geluid uit de voorluidsprekers links/rechts
in de standaardluisterfunctie.
Het is mogelijk om op de display op het voorpaneel te
controleren of de surroundgeluidweergave wel of niet
correct wordt uitgevoerd.
Als de aanduiding op het display niet overeenkomt met
het ingangssignaal en de luidsprekerfunctie, moet u de
aansluitingen en instellingen controleren.
Opmerking
• U moet mogelijk de instellingen voor de digitale audiouitgang van de DVD-speler of digitale satellietontvanger
controleren. Deze moeten zijn ingesteld op Dolby Digital,
DTS en 88,2 kHz/96 kHz PCM-audio via 2 kanalen. Als er
een optie voor MPEG-audio is, stelt u deze in op conversie
van MPEG-audio naar PCM.
• Afhankelijk van de DVD-speler of brondiscs krijgt u
mogelijk alleen digitaal stereogeluid via 2 kanalen en
analoog geluid te horen. In dat geval dient de receiver op
een meerkanaals luistermodus te worden ingesteld indien
u meerkanaals surroundgeluid wenst.
VOLUME +/– om het geluidsniveau in te
5 Gebruik
stellen.
Zet het volume van de TV zacht zodat al het geluid uit de
luidsprekers komt die zijn aangesloten op deze receiver.
18
Selecteren van het audio-ingangssignaal
Het audio-ingangssignaal kan voor iedere ingangsbron
worden geselecteerd. Zodra dit is ingesteld, dan wordt de
geselecteerde audio-ingang toegepast wanneer u de
ingangsbron selecteert via de ingangsfunctietoetsen.
4
6
33
Druk op SIGNAL SEL om het audio-ingangssignaal dat
 met
de broncomponent overeenkomt te selecteren.
Elke keer dat u drukt, bladert u als volgt door de opties:
• H – Er wordt een HDMI-signaal geselecteerd. H kan
worden geselecteerd voor de BD, DVD, SAT/CBL of
GAME-ingang. Voor andere ingangen kan H niet
worden geselecteerd.
- Wanneer de optie HDMI in De audio-opties instellen
op bladzijde 27 ingesteld is op THRU, is het geluid
hoorbaar via uw TV, niet via deze receiver.
• A – Selecteert de analoge ingangen.
• C1/O1 – Selecteert de digitale ingang. De coaxiale 1ingang wordt voor C1 geselecteerd, en de optische 1
audio-ingang voor O1.
Wanneer H (HDMI) of C1/O1 (digitaal) wordt
geselecteerd en de geselecteerde audio-ingang niet
beschikbaar is, dan wordt automatisch A (analoog)
geselecteerd.
Opmerking
• De ingangen BD en GAME staan permanent op H (HDMI).
Dit kan niet worden gewijzigd.
• Voor de TV-ingang kan alleen A (analoog) of C1/O1
(digitaal) worden geselecteerd. Indien de ARC bij de HDMI
Setup echter op ON staat, staat de ingang permanent op H
(HDMI) en kan niet worden gewijzigd.
• Als de ingang op H (HDMI) of C1/O1 (digitaal) is ingesteld,
gaat
branden wanneer een Dolby Digital-signaal wordt
ingevoerd, en DTS gaat branden wanneer een DTS-signaal
wordt ingevoerd.
3
• Wanneer de H (HDMI) geselecteerd is, zijn de indicators A
en DIGITAL uit (zie bladzijde 7).
• Wanneer de digitale ingang (optisch of coax) wordt
geselecteerd, kan deze receiver alleen digitale
signaalindelingen van Dolby Digital, PCM (32 kHz tot
96 kHz) en DTS (waaronder DTS 96 kHz/24-bits) weergeven.
De compatibele signalen via de HDMI-aansluitingen zijn:
Dolby Digital, DTS, SACD (alleen DSD 2-kan.), PCM (32 kHz
tot 192 kHz samplingfrequenties), Dolby TrueHD, Dolby
Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD Master Audio en DVD
Audio (waaronder 192 kHz). Bij andere digitale
signaalformaten stelt u in op A (analoog).
• Het is mogelijk dat u digitaal geluid te horen krijgt wanneer
een LD- of CD-speler die compatible is met DTS een
analoog signaal weergeeft. Om ruis te voorkomen moet u
de juiste digitale aansluitingen maken (bladzijde 13) en het
ingangssignaal instellen op C1/O1 (digitaal).
• Sommige DVD-spelers geven geen DTS-signalen weer. Zie
de gebruiksaanwijzing van uw DVD-speler voor meer
informatie.
Basisbediening voor afspelen
Tip
• Om beeld en/of geluid van apparaten die op elk aansluitpunt zijn aangesloten te ontvangen, selecteert u de ingang als volgt.
4
6
Audio
(TV-ingang)
1.
33
TV
2. Andere dan de TV-ingang
SIGNAL SEL
O1
Audio
Video/Audio (HDMI)
DVD
BD
SAT/CBL
GAME
DVD SAT/CBL
SIGNAL SEL
Audio
A
DVD
CD
SAT/CBL
TV
SIGNAL SEL
C1
TUNER
Video
SAT/CBL DVD
Audio
CD
TV
SIGNAL SEL
A
19
Het aansluitpunt voor de
audio-ingang ANALOG IN1
is volgens de
fabrieksinstellingen
toegewezen aan CD. Wijzig
de instellingen in het Input
Assign-menu als u dit wilt
wijzigen naar de TV-ingang
(bladzijde 31).
3
Basisbediening voor afspelen
Een USB-apparaat afspelen
Het is mogelijk om naar tweekanaals audio te luisteren met
behulp van de USB-interface aan de voorzijde van deze
receiver.
Belangrijk
• Pioneer kan de compatibiliteit niet garanderen (werking en/
of busvoeding) bij alle USB-opslagapparaten en is niet
verantwoordelijk voor eventueel verlies van gegevens dat
kan optreden wanneer een USB-apparaat op deze receiver
is aangesloten.
Opmerking
• Dit omvat weergave van WMA/MP3/MPEG-4 AACbestanden (uitgezonderd bestanden met
kopieerbeveiliging of beperkte weergavemogelijkheden).
• Compatibele USB-apparaten omvatten externe,
magnetische vaste schijven, draagbare flashmemoryapparaten (met name keydrives) en digitale audiospelers
(MP3-spelers) met het formaat FAT16/32. Het is niet
mogelijk om deze receiver via USB aan te sluiten op een
computer om bestanden af te spelen.
• Bij grote hoeveelheden gegevens heeft de receiver meer tijd
nodig om de inhoud van een USB-apparaat te lezen.
• Als het gekozen bestand niet kan worden afgespeeld, gaat
deze receiver automatisch naar het volgende afspeelbare
bestand.
• Wanneer het spelende bestand niet van een titel is
voorzien, wordt de bestandsnaam op het scherm
aangegeven; wanneer er geen albumnaam of
artiestennaam is, blijft dit veld leeg.
• N.B. niet Romeinse letters in de afspeellijst worden als ‘*’
getoond.
• Zorg dat de receiver in de stand-bystand staat bij het
losmaken van het USB-apparaat.
de receiver en de TV aan.
1 Zet
Zie Een USB-apparaat aansluiten op bladzijde 17.
de TV-ingang in zodat de TV op de receiver kan
2 Schakel
aansluiten.
op USB van de afstandsbediening om de receiver
3 Druk
over te schakelen naar de USB-ingang.
Loading verschijnt op het scherm wanneer deze receiver
het USB-apparaat begint te herkennen. Nadat het
apparaat is herkend, verschijnt een weergavescherm en
wordt er automatisch met afspelen gestart.
Voornaamste afspeeltoetsen
De toetsen van de afstandsbediening van deze receiver
kunnen worden gebruikt voor standaardweergave of
bestanden die op USB-apparatuur zijn opgeslagen.
• Druk op USB om de afstandsbediening over te schakelen
naar de USB-bedieningsmodus.
Compatibiliteit met gecomprimeerde audio
Hoewel de meeste standaardcombinaties van bitrate/
bemonsteringsfrequenties voor gecomprimeerde audio
compatible zijn, kan het zijn dat sommige onregelmatig
gecodeerde bestanden niet kunnen worden afgespeeld.
Hieronder volgt een lijst met compatibele formaten voor
gecomprimeerde audiobestanden:
• MP3 (MPEG-1/2/2.5 Audio Layer 3) –
Bemonsteringsfrequenties: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz;
Bitrates: 32 kbps tot 320 kbps (128 kbps of hoger is
aanbevolen); Bestandsextensie: .mp3
• WMA (Windows Media Audio) –
Bemonsteringsfrequenties: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz;
Bitrates: 48 kbps tot 192 kbps (128 kbps of hoger is
aanbevolen); Bestandsextensie: .wma; WMA9 Pro en
WMA verliesvrije codering: Nee
• AAC (MPEG-4 Advanced Audio Coding) –
Bemonsteringsfrequenties: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz;
Bitrates: 16 kbps tot 320 kbps (128 kbps of hoger is
aanbevolen); Bestandsextensie: .m4a; Apple verliesvrije
codering: Nee
Andere compatibiliteitsinformatie
Belangrijk
Wanneer op het display een USB Error-melding verschijnt,
probeer dan de volgende punten:
• Schakel de receiver uit en vervolgens weer in.
• Sluit het USB-apparaat opnieuw aan terwijl de receiver
uitgeschakeld is.
• Selecteer een andere ingangsbron (zoals BD) en schakel
vervolgens weer terug naar USB.
• Gebruik een speciale AC-adapter (met het apparaat
meegeleverd) voor de stroomvoorziening van de USB.
Voor meer informatie over foutberichten, raadpleegt u USBberichten op bladzijde 35.
Als dit het probleem niet oplost, is uw USB-apparaat
waarschijnlijk niet compatible.
• Schakel de TV-ingang over op de ingang waarmee deze
receiver via de bijbehorende HDMI-kabel op de TV
wordt aangesloten.
20
• Afspelen van VBR (variabele bitrate) MP3/WMA/MPEG-4
AAC: Ja (In sommige gevallen wordt de afspeeltijd niet
correct weergegeven.)
• Audiobestanden waarop auteursrechten rusten kunnen
niet met de receiver worden afgespeeld.
• DRM-beveiligde audiobestanden waarop auteursrechten
rusten kunnen niet met de receiver worden afgespeeld.
Betreffende MPEG-4 AAC
Advanced Audio Coding (AAC) is de kern van de MPEG-4 AAC
standaard waar MPEG-2 AAC deel van uitmaakt. Dit vormt de
basis van de MPEG-4 audiocompressie-technologie. Het
gebruikte bestandsformaat en de extensie zijn afhankelijk van
de gebruikte toepassing voor het coderen van het AACbestand. Deze receiver speelt AAC-bestanden af die
gecodeerd zijn door iTunes® en die de extensie ‘.m4a’
hebben. DRM-beveiligde bestanden kunnen niet worden
afgespeeld en bestanden die zijn gecodeerd met bepaalde
versies van iTunes® kunnen wellicht niet worden afgespeeld.
Apple en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de V.S. en andere landen.
4
6
33
3
Basisbediening voor afspelen
Betreffende WMA
WMA is een afkorting van Windows Media Audio; dit is een
audiocompressietechnologie die ontwikkeld is door Microsoft
Corporation. Dit apparaat speelt WMA-bestanden af die
gecodeerd zijn met Windows Media® Player en die de
extensie ‘.wma’ hebben. DRM-beveiligde bestanden kunnen
niet worden afgespeeld en bestanden die zijn gecodeerd met
bepaalde versies van Windows Media® Player kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
Bluetooth® Muziek weergeven met behulp van
draadloze technologie
Apparaat met Bluetooth draadloze technologie:
Mobiele telefoon
Apparaat met Bluetooth draadloze technologie:
Digitale muziekspeler
Apparaat zonder Bluetooth draadloze
technologie: Digitale muziekspeler
+
Audiotransmitter voor Bluetooth®
draadloze technologie (in de handel
verkrijgbaar)
Op het systeem kan muziek worden afgespeeld die draadloos
op met Bluetooth uitgeruste apparatuur (mobiele telefoon,
digitale muziekspelers, enz.) is opgeslagen. Tevens kan een
Bluetooth audiotransmitter (afzonderlijk in de handel
verkrijgbaar) worden gebruikt, zodat muziek van apparatuur
kan worden afgespeeld die de Bluetooth-functionaliteit niet
heeft. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het met
Bluetooth uitgeruste apparaat voor meer gegevens.
Opmerking
• Het merk Bluetooth® en de logo’s daarvan zijn
gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
PIONEER CORPORATION gebruikt deze onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom
van de respectieve eigenaren.
• Het apparaat dat is uitgevoerd met Bluetooth draadloze
technologie moet A2DP-profielen ondersteunen.
• Pioneer garandeert niet de juiste aansluiting en functies
van dit apparaat met alle apparatuur die is voorzien van
Bluetooth draadloze technologie.
Paren met het systeem (eerste vastlegging)
De paring dient te worden uitgevoerd om muziek, die op een
met Bluetooth uitgerust apparaat is opgeslagen, af te spelen.
De paring moet worden uitgevoerd als het systeem voor het
eerst met het met Bluetooth uitgeruste apparaat wordt
gebruikt, of als de paringsgegevens van het apparaat om de
een of andere reden zijn gewist.
De paring moet worden uitgevoerd zodat er communicatie
kan plaatsvinden via Bluetooth draadloze technologie.
• De paring wordt alleen de eerste maal dat het systeem en
het met Bluetooth uitgeruste apparaat samen worden
gebruikt, uitgevoerd.
• Om communicatie via de Bluetooth draadloze technologie
te laten plaatsvinden dient de paring zowel op het systeem
als het met Bluetooth uitgeruste apparaat te worden
uitgevoerd.
• Nadat de BT is ingedrukt en op de functie BT Audio wordt
ingeschakeld, moet de paringsprocedure op het met
Bluetooth uitgevoerde apparaat worden uitgevoerd. Als de
paring op de juiste wijze is uitgevoerd, hoeven de
paringsprocedures voor het systeem zoals hieronder
aangegeven niet te worden uitgevoerd.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het met Bluetooth
uitgeruste apparaat voor meer gegevens.
21
1 Druk op  RECEIVER en schakel het apparaat in.
2 Druk op BT.
Schakel het met Bluetooth uitgeruste apparaat
3 waarmee
gepaard moet worden in en voer de
paringsprocedure uit.
Opmerking
• Dit apparaat wordt getoond als “Pioneer AVR” op alle bij u
beschikbare met Bluetooth uitgevoerde apparatuur.
De paring gaat van start.
• Plaats het met Bluetooth uitgeruste apparaat dichtbij het
systeem.
• Raadpleeg de gebruikershandleiding van het met Bluetooth
uitgeruste apparaat voor gegevens over wanneer de paring
kan worden uitgevoerd en de procedures die voor de paring
vereist zijn.
• Als de pincode-ingang wordt gevraagd, moet “0000”
worden ingevoerd. (Dit apparaat kan uitsluitend met de
pincode “0000” worden ingesteld.)
op het met Bluetooth uitgeruste apparaat dat
4 Bevestig
de paring is voltooid.
Wanneer de paring met het met Bluetooth uitgevoerde
apparaat is geslaagd, wordt “CONNECT” weergegeven.
Luister naar muziek op het systeem vanaf een
met Bluetooth uitgerust apparaat
op BT.
1 Druk
Het systeem schakelt over op de BT Audio-ingang.
Een Bluetooth-aansluiting wordt tot stand gebracht
2 tussen
het met Bluetooth uitgeruste apparaat en dit
systeem.
De procedures voor de aansluiting op dit systeem moeten
vanaf het met Bluetooth uitgeruste apparaat worden
uitgevoerd.
• Raadpleeg de gebruikershandleiding van het met Bluetooth
uitgeruste apparaat voor gegevens over de
aansluitingsprocedures.
4
6
33
3
muziek af vanaf het met Bluetooth uitgeruste
3 Speel
apparaat.
Opmerking
• Wanneer het met Bluetooth uitgevoerde apparaat niet is
verbonden en er geen bediening is uitgevoerd gedurende
de tijd die is ingesteld in Instellingen voor Auto Power
Down, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld. Doe
een andere instelling dan “OFF” in Instellingen.
• Via Auto Power Down kan 2, 4 of 6 uren worden
geselecteerd of OFF (standaardinstelling). (bladzijde 31).
Waarschuwing radiogolven
Dit apparaat maakt gebruik van een radiogolffrequentie van
2,4 GHz, wat een band is die wordt gebruikt door andere
draadloze systemen (zie lijst hieronder). Om ruis of
onderbroken communicatie te voorkomen, dient u dit
apparaat niet in de buurt van dergelijke apparaten te
gebruiken, of dient u ervoor te zorgen dat die apparaten
tijdens het gebruik uitgeschakeld zijn.
• Draadloze telefoons
• Draadloze faxmachines
• Magnetrons
• Draadloze LAN-apparaten (IEEE802.11b/g)
• Draadloze AV-apparatuur
• Draadloze regelaars voor spelsystemen
• Gezondheidsapparaten op basis van microgolven
• Bepaalde babyphones
Andere, minder bekende apparatuur die op dezelfde
frequentie werkzaam kan zijn:
• Antidiefstalsystemen
• Amateurradiostations (HAM)
• Logistieke beheersystemen in magazijnen
• Discriminatiesystemen voor trein- of noodhulpvoertuigen
Opmerking
• Als er ruis verschijnt in uw televisiebeeld, is het mogelijk
dat apparatuur die is voorzien van Bluetooth draadloze
technologie of dit apparaat (met inbegrip van producten die
door dit apparaat worden ondersteund)
signaalinterferentie veroorzaken met de
antenneingangsaansluiting van uw televisie, videospeler,
satelliettuner enz. Vergroot in dit geval de afstand tussen de
Basisbediening voor afspelen
antenne-ingangsaansluiting en de apparatuur die is
voorzien van Bluetooth draadloze technologie of dit
apparaat (met inbegrip van producten die door dit apparaat
worden ondersteund).
• Als er iets is dat de baan blokkeert tussen dit apparaat (met
inbegrip van apparaten die door dit apparaat worden
ondersteund) en de apparatuur die is voorzien van
Bluetooth draadloze technologie (zoals een metalen deur,
een betonwand of isolatie waarin aluminiumfolie is
verwerkt), kan het zijn dat u de plaats van uw systeem moet
veranderen om signaalruis en onderbrekingen te
voorkomen.
Omvang van de werking
Gebruik van dit apparaat is beperkt tot thuisgebruik. (De
zendafstand kan minder zijn als gevolg van de
communicatieomgeving.)
In de volgende locaties kan het geluid worden onderbroken of
gestopt als gevolg van slechte omstandigheden of het niet
kunnen ontvangen van radiogolven:
• In gebouwen met gewapend beton of woningen gemaakt
met stalen of ijzeren dragende delen.
• In de buurt van metalen meubilair.
• In een menigte mensen of in de buurt van een gebouw of
een obstakel.
• Op een locatie die is blootgesteld aan het magnetische
veld, statische elektriciteit of radiogolfinterferentie van
radiocommunicatieapparatuur die gebruik maakt van
dezelfde frequentieband (2,4 GHz) als dit apparaat, zoals
een 2,4 GHz draadloos LAN-apparaat (IEEE802.11b/g) of
een magnetron.
• Wanneer u in een dichtbevolkt woongebied woont
(appartement, rijtjeshuis enz.) en de magnetron van uw
buren in de buurt van uw systeem is geplaatst, kunt u last
hebben van radiogolfinterferentie. Wanneer dit gebeurt,
verplaatst u het apparaat naar een andere plek. Wanneer
de magnetron niet wordt gebruikt, is er geen
radiogolfinterferentie.
Weerkaatsingen van radiogolven
De radiogolven die door dit apparaat worden ontvangen zijn
de radiogolven die rechtstreeks afkomstig zijn van het
apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze technologie
(directe golven) en de golven die vanuit verschillende
richtingen komen als gevolg van de weerkaatsingen tegen
22
muren, meubilair en gebouw (weerkaatste golven). De
weerkaatste golven (als gevolg van obstakels en reflecterende
voorwerpen) produceren daarnaast opnieuw een
verscheidenheid aan weerkaatste golven alsmede een variatie
in ontvangstomstandigheden, afhankelijk van de locaties.
Wanneer de audio als gevolg van dit verschijnsel niet meer
correct kan worden ontvangen, kunt u proberen de locatie van
het apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze
technologie iets te veranderen. Geluid kan ook worden
onderbroken vanwege de gereflecteerde golven wanneer
iemand de ruimte tussen dit systeem en het met Bluetooth
draadloze technologie uitgevoerde apparaat doorkruist of
benadert.
Voorzorgsmaatregelen betreffende de aansluiting
op producten die door dit apparaat worden
ondersteund
• Zorg dat de aansluitingen voor alle apparatuur die door dit
apparaat wordt ondersteund, inclusief alle audiosnoeren
en netsnoeren, is voltooid voordat u de verbinding met dit
apparaat maakt.
• Nadat de aansluitingen op dit apparaat zijn voltooid, moet
u controleren of de audiosnoeren en netsnoeren niet
samen zijn gebundeld.
• Controleer bij het loskoppelen van het apparaat of er
voldoende werkruimte rondom het apparaat is.
Wanneer u de aansluiting wijzigt van de audiosnoeren of
andere snoeren voor producten die door dit apparaat worden
ondersteund, moet u controleren of er voldoende werkruimte
rondom het apparaat is.
4
6
33
3
Basisbediening voor afspelen
Luisteren naar de radio
Hieronder wordt beschreven hoe u afstemt op FM- en AMradiozenders met de automatische (zoek) en handmatige
(stap) afstemfuncties. Wanneer op een zender is afgestemd,
kunt u de frequentie opslaan in het geheugen en deze later
opnieuw oproepen – zie Voorkeurzenders opslaan hieronder
voor meer informatie over de juiste procedure.
FM-geluid verbeteren
Als de TUNE- of ST-indicatoren niet gaan branden wanneer op
een FM-station wordt afgestemd omdat het signaal zwak is,
kunt u de receiver op de mono-ontvangstmodus zetten.

Druk op BAND om FM MONO te selecteren.
Hierdoor verbetert de geluidskwaliteit gewoonlijk en kunt
u ongestoord luisteren naar de uitzending.
Voorkeurzenders opslaan
Als u vaak naar een bepaalde zender luistert, is het handig dat
u de frequentie opslaat in het geheugen van de receiver om
hem later makkelijk te kunnen oproepen. Zo hoeft u niet
telkens handmatig af te stemmen op de zender. In dit
apparaat kunt u maximaal 30 zenders in het geheugen
opslaan.
1 Kies de tuner door op TUNER te drukken.
Druk indien nodig op BAND om de golfband (FM of
2 AM)
te wijzigen.
4
Opmerking
• Wanneer de receiver langer dan een maand niet op het
lichtnet is aangesloten, gaan de zendergeheugens verloren
en moeten deze opnieuw worden geprogrammeerd.
• De stations worden in stereo opgeslagen. Wanneer het
station in de stand FM MONO wordt opgeslagen, verschijnt
dit als ST wanneer het wordt opgeroepen.
6
receiver slaat het station op.
Luisteren naar voorkeurzenders
Dit kan alleen als voorkeurzenders zijn opgeslagen. Zie
Voorkeurzenders opslaan hierboven als u dit nog niet hebt
gedaan.
op PRESET / om de voorkeurzender te
 Druk
selecteren waarnaar u wilt luisteren.
• U kunt de voorkeuzezender ook oproepen met de
cijfertoetsen op de afstandsbediening.
Met elke druk op de toets schakelt de band tussen FM
(stereo of mono) en AM.
Voorkeurzenders benoemen
Om zenders gemakkelijker te kunnen herkennen, kunt u alle
voorkeurzenders benoemen.
af op een station.
3 Stem
Dit kan op drie manieren:
Automatisch afstemmen
Om de zenders in de momenteel geselecteerde band te
zoeken, drukt u TUNE / in en houdt u deze circa een
seconde ingedrukt. De receiver begint te zoeken naar de
volgende zender en stopt wanneer een zender is
gevonden. Herhaal deze stap om nog meer zenders te
zoeken.
Handmatig afstemmen
Druk op TUNE / om de frequentie stap voor stap te
wijzigen.
Afstemmen met hoge snelheid
Houd TUNE / ingedrukt om af te stemmen met hoge
snelheid.
op ENTER.
4 Druk
Het voorkeuzenummer stopt met knipperen en de
de voorkeurzender die u een naam wilt geven.
1 Kies
Zie Luisteren naar voorkeurzenders hierboven voor verdere
aanwijzingen.
tweemaal op TOOLS.
2 Druk
De cursor bij de eerste tekenpositie knippert in het
af op de gewenste zender.
1 Stem
Zie Luisteren naar de radio hierboven voor meer
informatie.
op TOOLS.
2 Druk
In het scherm wordt PRESET weergegeven en vervolgens
een knipperende MEM en de geheugenpositie.
op PRESET / om de voorkeurzender te
3 Druk
selecteren waarnaar u wilt luisteren.
U kunt hiervoor ook de cijfertoetsen gebruiken.
23
scherm.
de gewenste naam in.
3 Voer
Kies een naam van maximaal acht tekens lang.
• Gebruik PRESET / om de positie van de tekens te
kiezen.
• Gebruik TUNE / om tekens te kiezen.
• De naam wordt opgeslagen, wanneer ENTER wordt
ingedrukt.
33
3
Basisbediening voor afspelen
Tip
• Om een zendernaam te wissen, volgt u stappen 1 en 2 en
drukt u op ENTER terwijl het scherm leeg is. Druk op
TOOLS terwijl het scherm leeg is om de vorige naam te
behouden.
• Zodra u een geheugenpositie benoemd hebt, drukt u op
DISP om de naam weer te geven. Wanneer u terug wilt
keren naar de frequentieweergave, drukt u meerdere malen
op DISP om de frequentie weer te geven.
Opmerking
• Daarnaast zijn er nog drie programmatypen: ALARM,
ALARMTST en NO TYPE. ALARM en ALARMTST worden
gebruikt voor noodsituaties. Wanneer een programmatype
niet kan worden gevonden, verschijnt NO TYPE.
RDS-informatie weergeven
Met de knop DISP geeft u de verschillende typen beschikbare
RDS-informatie weer.
RDS-informatie drukt u op DISP.
 Voor
Bij elke druk op de toets verandert het display als volgt:
Een inleiding tot RDS (voor Europa)
RDS (Radio Data System – radiogegevenssysteem) is een
systeem dat de meeste FM-radiozenders gebruiken om
luisteraars informatie te verschaffen – bijvoorbeeld de naam
van de zender en het soort uitzending dat ze verzorgen.
Met RDS kunt u zoeken naar typen programma’s. U kunt
bijvoorbeeld een station zoeken dat het programmatype JAZZ
uitzendt op dit moment.
U kunt naar de volgende soorten programma’s zoeken:
NEWS – Nieuws
AFFAIRS – Actualiteiten
INFO – Algemene informatie
SPORT – Sport
EDUCATE – Educatief
DRAMA – Hoorspelen e.d.
CULTURE – Nationale of
regionale cultuur, theater enz.
SCIENCE – Wetenschap en
technologie
VARIED – Meestal
praatprogramma’s, zoals
quizzen of interviews.
POP M – Popmuziek
ROCK M – Rockmuziek
EASY M – “Easy listenning”
rustige populaire muziek
LIGHT M – “Lichte” klassieke
muziek
CLASSICS – “Serieuze”
klassieke muziek
OTHER M – Muziek die niet in
een van bovenstaande
categorieën valt
WEATHER – Weerberichten
FINANCE – Beursberichten,
financieel en zakelijk nieuws
enz.
CHILDREN –
Kinderprogramma’s
SOCIAL – Sociale
aangelegenheden
RELIGION – Religieuze
programma’s
PHONE IN – Programma’s
waarin mensen telefonisch
hun mening kunnen geven
TRAVEL – Programma’s over
reizen (maar geen
verkeersinformatie)
LEISURE – Hobby en vrije tijd
JAZZ – Jazz
COUNTRY –
Country&Western-muziek
NATION M – Populaire muziek
in een andere taal dan Engels
OLDIES – Gouwe ouwen
(muziek uit de jaren 50 en 60)
FOLK M – Volksmuziek
DOCUMENT – Documentaires
RDS zoekt alleen onder de opgeslagen voorkeurzenders. Als
er geen zenders zijn opgeslagen of als op geen van de
voorkeurzenders het gewenste programmatype wordt
gevonden, verschijnt NO PTY op het display.
FINISH betekent dat de zoekopdracht is voltooid.
Zoeken naar RDS-programma’s
U kunt naar een van de hierboven genoemde
programmatypen zoeken.
Druk op TUNER en vervolgens op BAND om de FM1 band
te selecteren.
• RDS wordt alleen uitgezonden op de FM-band.
op PTY.
2 Druk
SEARCH verschijnt op het display.
Druk op PRESET / om het programmatype te
3 selecteren
waarnaar u wilt luisteren.
Druk op ENTER om naar dit programmatype te zoeken.
4
Het systeem begint met zoeken door de vooraf ingestelde
functies van het station totdat een overeenkomstige functie is
gevonden. Herhaal deze stap om nog meer zenders te zoeken.
Als NO PTY op het display verschijnt, betekent dit dat de tuner
op dit moment geen programma van het gewenste type heeft
kunnen vinden.
24
• Luistermodus
• Hoofdvolume
• Radiotekst (RT) – Berichten die door het radiostation
worden verzonden.
• Een praatprogramma kan bijvoorbeeld een
telefoonnummer als RT versturen.
• Stationsnaam (PS, voor Program Service) – De naam
van het radiostation.
• Programmatype (PTY) – Geeft het soort programma
aan dat wordt uitgezonden.
• Huidige frequentie van de tuner (FREQ)
Opmerking
• Wanneer er ruis optreedt terwijl de RT-tekst over het
scherm loopt, kunnen sommige tekens onjuist worden
weergegeven.
• Als NO TEXT verschijnt op het RT-scherm, dan verzendt het
radiostation geen radiotekst. Het scherm schakelt
automatisch over naar de zendernaam (PS) (als er geen PSgegevens zijn, wordt NO NAME weergegeven).
• In de PTY-weergave kan NO PTY verschijnen.
4
6
33
Hoofdst
4
Luisteren naar uw systeem
Kiezen van de luistermodus
Deze receiver biedt een verscheidenheid aan luistermodes
voor de weergave van verschillende audioformaten. Kies er
een in overeenstemming met uw luidsprekeromgeving of de
bron.

Terwijl u naar een bron luistert drukt u herhaald op de
luistermodustoets om de gewenste luistermodus te
kiezen.
Opmerking
• Stereo-surround (matrix) formaten worden gedecodeerd
met behulp van NEO:6 CINEMA (zie Luisteren in
surroundgeluid hieronder voor verdere informatie over deze
decoderingsformaten).
• De Sound Retriever AIR-functie wordt automatisch
geselecteerd wanneer de BT AUDIO-ingang wordt
beluisterd.
Sound Retriever AIR:
Geschikt voor het luisteren naar geluid vanaf een apparaat
dat is voorzien van Bluetooth draadloze technologie.
Luisteren in surroundgeluid
• De luistermodus wordt op de display van het voorpaneel
getoond.
Belangrijk
• De luistermodi en veel functies die in dit gedeelte staan
beschreven, zijn wellicht niet beschikbaar vanwege de
huidige bron, instellingen en status van de ontvanger.
Automatische weergave
AUTO/
DIRECT
AUTO SURROUND/
STREAM DIRECT
De eenvoudigste en meest directe luisteroptie wordt
verkregen met de functie AUTO SURROUND. In deze functie
herkent de receiver automatisch welk soort bron u afspeelt en
selecteert hij multikanaals of stereoweergave, al naar gelang
het geval.
• Druk herhaald op AUTO/DIRECT totdat AUTO SURROUND
kort in de display verschijnt (vervolgens verschijnt het
decodeer- of weergaveformaat). De indicatoren voor
digitale indeling op het scherm geven aan wat voor type
bron wordt weergegeven.
ALC/
STANDARD
ALC/
STANDARD SURR
Met deze receiver kunt u elke bron beluisteren in
surroundgeluid. De beschikbare opties hangen evenwel af
van uw luidsprekeropstelling en het soort bron dat u
beluistert.
• Als de bron gecodeerd is met Dolby Digital, DTS of Dolby
Surround, wordt automatisch het juiste
decoderingsformaat gekozen en getoond op het display.
Wanneer u STEREO ALC (Auto Level Control-stereomodus)
selecteert, dan reguleert dit apparaat de weergave van de
geluidsniveau’s ingeval ieder geluidsniveau per muziekbron
verschilt die in een draagbare audiospeler is opgenomen.
Wanneer u STEREO selecteert, hoort u de bron alleen via de
linker- en rechtervoorluidsprekers (en soms ook via de
subwoofer, afhankelijk van de luidsprekerinstellingen). Dolby
Digital en DTS meerkanaals geluidsbronnen worden
teruggebracht tot stereo.
De volgende modi bieden een basissurroundgeluid voor
stereo- en meerkanaalsbronnen.
Verklaring
Nee: Niet aangesloten / Ja: Aangesloten / Twee: Twee
luidsprekers zijn aangesloten / –: Al dan niet aangesloten
25
Soort surroundmodes
Geschikte bronnen
Tweekanaalsbronnen
STEREO ALC
Zie hierboven.
DOLBY PLII MOVIE
Film
DOLBY PLII MUSICa
Music
DOLBY PLII GAME
Videogames
NEO:6 CINEMAb
Film
NEO:6 MUSICb
Music
DOLBY PRO LOGIC
Oude films
Straight Decode
Geen toegevoegde effecten
STEREOc
Zie hierboven.
Multikanaalsbronnen
STEREO ALC
Zie hierboven.
Straight Decode
Geen toegevoegde effecten
STEREOc
Zie hierboven.
a. U kunt tevens het C.WIDTH, DIMEN., en PNRM.-effect
instellen (zie De audio-opties instellen op bladzijde 27).
b. Ook kan het C.IMG-effect worden aangepast (zie De audioopties instellen op bladzijde 27).
c. • De STEREO-modus kan worden gekozen met de toets
STEREO.
• De audio wordt weergegeven met uw surround-instellingen.
U kunt nog steeds de functies Midnight, Loudness Phase
Control, geluidsherstel en Tone gebruiken.
4
6
33
4
Luisteren naar uw systeem
Gebruik van de Advanced Surround
ADV SURR
ADVANCED
SURROUND
De functie voor geavanceerde surround creëert een
verscheidenheid aan surroundeffecten. Probeer de
verschillende modi met verschillende geluidssporen uit om te
zien wat u bevalt.
ACTION
Ontworpen voor actiefilms met dynamische
geluidssporen.
DRAMA
Deze functie is speciaal bedoeld voor films
met veel gesproken tekst.
ADVANCED GAME Geschikt voor videospellen.
SPORTS
Geschikt voor sportprogramma’s.
CLASSICAL
Geeft geluid zoals in een grote concertzaal.
ROCK/POP
Creëert het geluid van een ‘live’ concert van
rock- en/of popmuziek.
EXT.STEREO
Geeft meerkanaals geluid bij een
stereobron, met gebruik van alle
luidsprekers.
F.S.S.ADVANCE
(Front Stage
Surround
ADVANCE)
Hiermee verkrijgt u natuurlijke
surroundgeluideffecten terwijl alleen de
voorluidsprekers en de subwoofer worden
gebruikt.
Gebruik deze functie voor een rijk
surroundeffect gericht op het midden waar
de geluidsprojectie van de linker en de
rechter voorluidspreker samenvalt.
Linkervoorluidspreker
ECO MODE 2
Verlaag het energieverbruik nog verder dan
ECO MODE 1. Geschikt voor materiaal met
een groter dynamisch bereik (voornamelijk
speelfilms).
Opmerking
• Tijdens de ECO Mode kan de helderheid tussen 2 niveaus
worden afgewisseld. Als het meest gedimde niveau wordt
geselecteerd, verschijnt DIMMER in de display. (Andere
modes dan ECO: 3 niveaus, ECO Mode: 2 niveaus)
• ECO MODE schakelt automatisch uit (OFF) als op andere
luistermodes wordt ingesteld (Advanced Surround Mode
en Auto Surround Mode).
Stream Direct gebruiken
AUTO/
DIRECT
AUTO SURROUND/
STREAM DIRECT
Gebruik de Stream Direct-modi wanneer u een zo getrouw
mogelijke reproductie van een bron wilt horen. Alle
overbodige signaalverwerking wordt genegeerd.
AUTO SURROUND Zie Automatische weergave op bladzijde 25.
DIRECT
Het geluid van bronnen kan worden
weergegeven overeenkomstig de
instellingen die in de Manual SP-setup zijn
gedaan (luidsprekerinstelling,
kanaalniveau, luidsprekerafstand), en
tevens door middel van dual monoinstellingen. U hoort bronnen
overeenkomstig het aantal kanalen in het
signaal.
Phase Control, Sound Delay, Auto Delay,
LFE Attenuate en Center image-functies zijn
beschikbaar.
PURE DIRECT
Analoge en PCM-geluidsbronnen worden
weergegeven zonder digitale verwerking.
Rechtervoorluidspreker
Sound Retriever gebruiken
Wanneer audiogegevens worden verwijderd tijdens het
compressieproces, lijdt de geluidskwaliteit vaak aan een
ongelijk geluidsbeeld. De Sound Retriever-functie maakt
gebruik van nieuwe DSP-technologie waarmee het geluid van
cd-kwaliteit kan worden hersteld voor gecomprimeerde 2kanaals-audio door de geluidsdruk te herstellen en hakerige
storingen glad te strijken die achterblijven na compressie.

Druk op S.RETRIEVER om de S.RTV (Sound Retriever)
op ON of OFF te zetten.
Opmerking
• De Sound Retriever is alleen van toepassing op 2-kanaals
bronnen.
Beter geluid met behulp van Phase Control
De Phase Control-functie van de receiver maakt gebruik van
fasecorrectiemetingen om ervoor te zorgen dat het geluid de
luisterpositie op het juiste moment bereikt en voorkomt dat
het geluid wordt vervormd of verkleurd.
Phase Control-technologie zorgt voor een coherente
geluidsreproductie dankzij het gebruik van faseafstemming
voor een optimaal geluidsbeeld op uw beluisterpositie. De
standaardinstelling is ingeschakeld en we adviseren de
Phase Control ingeschakeld te laten voor alle geluidsbronnen.
Druk op PHASE om de P.CTL (Phase Control) op ON of
 OFF
te zetten.
PHONES SURR
Geeft een volwaardig surround-geluid
wanneer u met een hoofdtelefoon luistert.
ECO MODE 1
Verlaag het energieverbruik. Geschikt voor
materiaal dat gewoonlijk op een hoog
niveau worden afgespeeld (voornamelijk
muziek).
Opmerking
• Faseafstemming is een heel belangrijke factor voor het
bereiken van een correcte geluidsreproductie. Wanneer
twee golfvormen ‘in fase’ zijn, stijgen en dalen ze
tegelijkertijd, wat resulteert in een versterkte amplitude,
26
4
6
33
4
•
•
•
•
helderheid en aanwezigheid van het geluidssignaal. Als de
top van een golf samenvalt met een dal is het geluid ‘uit
fase’ en wordt er een onbetrouwbaar geluidsbeeld
geproduceerd.
Wanneer uw subwoofer voorzien is van een Phase Controlschakelaar, stelt u deze in op het plusteken (+) (of 0°). Het
effect dat u echter daadwerkelijk merkt wanneer Phase
Control op ON staat op deze receiver is afhankelijk van uw
subwoofer. Stel uw subwoofer in om het effect te
maximaliseren. U wordt tevens geadviseerd om de richting
of de locatie van uw subwoofer te wijzigen.
Zet de schakelaar van het ingebouwde lowpass-filter van
uw subwoofer in de uit-stand. Wanneer dat op uw
subwoofer niet mogelijk is, stelt u de cutoff-frequentie in op
een hogere waarde.
Indien de luidsprekerafstand niet juist is ingesteld, verkrijgt
u mogelijk niet het beste Phase Control-effect.
De Phase Control-modus kan in de volgende gevallen niet
op ON worden gezet:
- Wanneer de PURE DIRECT-modus ingeschakeld is.
- Als de hoofdtelefoons worden aangesloten.
Luisteren naar uw systeem
De audio-opties instellen
Er zijn een aantal extra geluidsinstellingen die u kunt maken
in het menu AUDIO PARAMETER. De standaardwaarden,
indien niet vermeld, zijn vetgedrukt aangegeven.
Belangrijk
• Let op, wanneer een instelling niet wordt weergegeven in
het AUDIO PARAMETER-menu, is het niet beschikbaar
vanwege de huidige bron, instellingen en status van de
receiver.
op
en vervolgens op de toets AUDIO
1 Druk
PARAMETER.
/ om de instelling te selecteren die u wilt
2 Gebruik
afstellen.
RECEIVER
Afhankelijk van de huidige status/modus van de receiver
kunnen bepaalde opties wellicht niet worden
geselecteerd. Raadpleeg de onderstaande tabel voor
opmerkingen hieronder.
/ om deze naar wens in te stellen.
3 Gebruik
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de beschikbare
opties voor elke instelling.
op RETURN om te bevestigen en het menu af te
4 Druk
sluiten.
27
Instelling / Werking
Optie(s)
S.DELAY (Geluidsvertraging)
0 ms tot 500 ms
Sommige monitoren hebben een kleine
(1 stap : 5 ms)
vertraging wanneer video wordt weergegeven,
Standaard: 0
zodat het geluidsspoor niet geheel synchroon
loopt met het beeld. Door een kleine
vertraging in te stellen, kunt u het geluid
afstemmen op de weergave van de video.
MIDNIGHT/LOUDNESSa
Met de MIDNIGHT-functie verkrijgt u een
effectief surroundgeluid bij films met een lage
geluidssterkte.
Met LOUDNESS verkrijgt u geschikte lage en
hoge tonen uit muziekbronnen bij een lage
geluidssterkte.
M/L OFF
MIDNIGHT
LOUDNESS
S.RTV (Geluidsherstel)b
Wanneer audiogegevens worden verwijderd
tijdens het compressieproces, lijdt de
geluidskwaliteit vaak aan een ongelijk
geluidsbeeld. De Sound Retriever-functie
maakt gebruik van nieuwe DSP-technologie
waarmee het geluid van cd-kwaliteit kan
worden hersteld voor gecomprimeerde 2kanaals-audio door de geluidsdruk te
herstellen en hakerige storingen glad te
strijken die achterblijven na compressie.
OFFc
DUAL MONOd
Hiermee geeft u op hoe tweevoudig monogecodeerde Dolby Digital-geluidssporen
moeten worden afgespeeld.
CH1 – Alleen
kanaal 1 is
hoorbaar
ON
CH2 – Alleen
kanaal 2 is
hoorbaar
CH1 CH2 – Beide
kanalen zijn
hoorbaar vanuit
de
voorluidsprekers
4
6
33
4
Instelling / Werking
Luisteren naar uw systeem
Optie(s)
F.PCM (Permanente PCM)
Dit is bijvoorbeeld handig als het even duurt
voordat met OFF het PCM-signaal op een CD
wordt herkend.
Wanneer ON is geselecteerd, kunt u ruis
horen bij het afspelen van niet-PCM-bronnen.
Selecteer een ander ingangssignaal als dit
een probleem is.
OFF
DRC (Regeling van het dynamisch bereik)
Hiermee stelt u het niveau van het
dynamische bereik in voor filmgeluidssporen
die geoptimaliseerd zijn voor Dolby Digital,
DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTSHD en DTS-HD Master Audio (deze functie
wilt u wellicht gebruiken voor het luisteren
naar surroundgeluid bij lage volumes).
AUTOe
LFE ATT (LFE verzwakken)
Sommige Dolby Digital- en DTS-audiobronnen
bevatten ultralage bastonen. Stel indien nodig
de LFE-verzwakking in om te voorkomen dat
de ultralage bastonen het geluid van de
luidsprekers vervormen.
De LFE is niet begrensd wanneer het is
ingesteld op 0 dB, wat de aanbevolen waarde
is. Wanneer het ingesteld is op –15 dB, is de
LFE begrensd tot de betreffende waarde.
Wanneer OFF is geselecteerd, zal er geen
geluid via het LFE-kanaal worden
weergegeven.
SACD G. (SACD-versterkingsfactor)f
Zorgt voor gedetailleerde weergave van
SACD’s door maximaliseren van het
dynamisch bereik (tijdens digitale
signaalverwerking).
HDMI (HDMI-geluid)
Geeft de route op van het HDMI-audiosignaal
vanuit deze receiver (AMP) of thru naar een
TV (THRU). Wanneer THRU geselecteerd is,
wordt er geen geluid weergegeven via deze
receiver.
ON
MAX
MID
OFF
0 (0 dB)
5 (–5 dB)
10 (–10 dB)
15 (–15 dB)
20 (–20 dB)
** (OFF)
0 (0 dB)
+6 (+6 dB)
AMP
THRU
Instelling / Werking
Optie(s)
vertraging)g
A.DLY (Auto
Deze functie corrigeert automatisch de audionaar-video-vertraging tussen componenten
die met een HDMI-kabel zijn aangesloten. De
audiovertragingstijd is ingesteld op basis van
de bedrijfsstatus van het scherm dat via een
HDMI-kabel is aangesloten. De videovertragingstijd wordt automatisch aangepast
overeenkomstig de audio-vertragingstijd.
OFF
ON
C.WIDTH (Breedte
(Alleen van toepassing bij gebruik van een
middenluidspreker)
Spreid het middenkanaal tussen de rechteren linker voorluidsprekers, waardoor het
breder (hogere instellingen) of smaller (lagere
instellingen) klinkt.
0 tot 7
Standaard: 3
DIMEN (Afmetingen)h
Hiermee wordt de balans van het
surroundgeluid van voor- naar achterzijde
ingesteld, waardoor het geluid verder weg
(negatieve instellingen) of meer naar voren
(positieve instellingen) klinkt.
–3 tot +3
Standaard: 0
middenkanaal)h
PNRM. (Panorama)h
Hiermee wordt het voorste stereobeeld
verbreedt, zodat het de surroundluidsprekers
omvat voor een ‘omhullend’ effect.
OFF
C.IMG (Middenbeeld)i
(Alleen van toepassing bij gebruik van een
middenluidspreker)
Hiermee stelt u het middenbeeld in om een
breder stereo-effect te creëren bij gesproken
tekst. Pas het effect aan van 0 (alle
middenkanalen worden naar de luidsprekers
rechtsvoor en linksvoor gestuurd) tot 10 (het
middenkanaal wordt alleen naar de
middenluidspreker gestuurd).
0 tot 10
Standaard: 3
(NEO:6 MUSIC),
10 (NEO:6
CINEMA)
ON
a. U kunt de opties van MIDNIGHT/LOUDNESS op elk gewenst
moment veranderen met de toets MIDNIGHT.
b. U kunt de opties van de geluidsherstelfunctie op elk gewenst
moment veranderen met de toets S.RETRIEVER.
c. De standaardinstelling wanneer de USB-ingang op ON is
ingesteld.
28
d. Deze instelling werkt alleen voor Dolby Digital- en DTSgeluidsopnamen die gecodeerd zijn in dual mono.
e. De in eerste instantie ingestelde AUTO is alleen beschikbaar
voor Dolby TrueHD-signalen. Selecteer MAX of MID voor
andere signalen dan Dolby TrueHD.
f. U kunt dit met de meeste SACD-discs gebruiken, maar als het
geluid vervormd klinkt is het beter om de versterkingsinstelling
terug op 0 dB te zetten.
g. Deze voorziening is alleen beschikbaar wanneer het
aangesloten beeldscherm automatische audio/video
synchronisatie (‘lip-synchronisatie’) voor HDMI ondersteunt.
Wanneer u de automatisch ingestelde vertragingstijd
ongeschikt vindt, stelt u A.DLY in op OFF en stelt u de
vertragingstijd handmatig in. Voor meer details over de lipsync-functie van uw scherm neemt u rechtstreeks contact op
met de fabrikant.
h. Alleen beschikbaar bij 2-kanaalsbronnen in DOLBY PLII
MUSIC-modus.
i. Alleen wanneer er wordt geluisterd naar tweekanaalsbronnen
in NEO:6 CINEMA en de NEO:6 MUSIC-modus.
4
6
33
Hoofdst
5
Home Menu
Gebruik van het Home Menu
In het volgende hoofdstuk wordt getoond hoe u gedetailleerde
instellingen kunt invoeren om op te geven hoe u de receiver
gebruikt en hierin wordt tevens uitgelegd hoe u de
afzonderlijke instellingen van het luidsprekersysteem op uw
wensen kunt afstemmen.
4 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen.
Ho me Me nu
1. Manual SP Setup
2.Input Assign
3.Auto Power Down
4.HDMI Setup
Belangrijk
• De OSD verschijnt niet als de aansluiting via de
composietuitgang van de TV is gedaan. Gebruik de HDMIaansluiting voor het Home Menu.
• Als een hoofdtelefoon is aangesloten op de receiver,
koppelt u hem los.
• Het Home Menu kan niet worden gebruikt als de ingang
USB is geselecteerd.
de receiver en de TV aan.
1 Zet
Druk op RECEIVER om in te schakelen.
de TV-ingang over op de ingang waarmee deze
2 Schakel
receiver via de bijbehorende HDMI-kabel op de TV
wordt aangesloten.
op
en dan op HOME MENU.
3 Druk
Het Home Menu verschijnt op de TV. Gebruik ///
RECEIVER
en ENTER op de afstandsbediening om door de
schermen te navigeren en menu-onderdelen te
selecteren. Druk op RETURN om het huidige menu af te
sluiten.
• Druk wanneer gewenst op HOME MENU om het
Home Menu te verlaten.
1a.Speaker Setting
1.Manual SP Setup
Re tu rn
• Manual SP Setup
- Speaker Setting – Voer de afmeting en het aantal
luidsprekers dat u heeft aangesloten in (zie hieronder).
- X.Over – Geef op welke frequenties naar de subwoofer
moeten worden gestuurd (bladzijde 30).
- Channel Level – Stel de algehele balans van uw
luidsprekersysteem in (bladzijde 30).
- Speaker Distance – Voer de afstand van uw speakers
vanaf de luidsprekers in (bladzijde 31).
• Input Assign – Controleer wat u op de ANALOG IN1 audioingang heeft aangesloten (zie Het menu Input Assign
(ingangen toewijzen) op bladzijde 31).
• Auto Power Down – Instelling voor automatische
uitschakeling wanneer de receiver enkele uren lang niet is
bediend (zie Het Auto Power Down-menu op bladzijde 31).
• HDMI Setup – Stel de Audio Return Channel-functie in en
zet het HDMI-ingangssignaal op Standby Through Output
of niet tijdens stand-by (zie Het HDMI Setup-menu op
bladzijde 31).
Luidsprekers handmatig instellen
Met deze receiver kunt u nauwkeurige instellingen maken om
het surround-geluid optimaal af te stellen. U hoeft deze
instellingen slechts één keer te verrichten (tenzij u de huidige
luidsprekeropstelling wijzigt of nieuwe luidsprekers toevoegt).
Luidsprekerinstellingen
Gebruik deze instelling om uw luidsprekerconfiguratie
(formaat, aantal luidsprekers) op te geven.
29
1 Selecteer ‘Manual SP Setup’ in het Home Menu.
‘Speaker Setting’ in het menu Manual SP
2 Selecteer
Setup.
a.Speaker Setting
b.X.Over
c.Channel Level
d.Speaker Distance
Return
SMALL
Front
Center
[ NO
]
Surr
[ NO
]
Subwoofer:
YES
Return
het paar luidsprekers dat u wilt instellen en
3 Kies
selecteer vervolgens een luidsprekerformaat.
Selecteer de grootte (en het aantal) met / van elk van de
volgende luidsprekers:
• Front – Selecteer LARGE als de voorluidsprekers de
basfrequenties effectief weergeven of als u geen subwoofer
hebt aangesloten. Selecteer SMALL om de basfrequenties
naar de subwoofer te sturen.
• Center – Selecteer LARGE als de middenluidspreker de
basfrequenties effectief weergeeft of selecteer SMALL om
de basfrequenties naar de andere luidsprekers of naar de
subwoofer te sturen. Als u geen middenluidspreker hebt
aangesloten, kiest u NO (het middenkanaal wordt aan
andere luidsprekers doorgegeven).
• Surr – Selecteer LARGE als de surroundachterluidsprekers de basfrequenties effectief weergeven.
Selecteer SMALL om de basfrequenties naar de andere
luidsprekers of naar de subwoofer te sturen. Wanneer u
geen surroundluidsprekers hebt aangesloten, kiest u NO
(het geluid van de surroundkanalen wordt naar de overige
luidsprekers verzonden).
• Subwoofer – LFE-signalen en basfrequenties van kanalen
die zijn ingesteld op SMALL worden weergegeven via de
subwoofer wanneer u YES selecteert (zie onderstaande
opmerkingen). Kies de instelling PLUS als u wilt dat de
subwoofer continu basgeluid weergeeft of als u diepere
bassen wenst (de basfrequenties die normaal gezien naar
de voor- en middenluidsprekers gaan, worden ook
omgeleid naar de subwoofer). Als u geen subwoofer hebt
aangesloten, kiest u NO (de basfrequenties worden
weergegeven door de andere luidsprekers).
4
6
33
5
op RETURN wanneer u klaar bent.
4 Druk
U keert terug naar het menu Manual SP Setup.
Opmerking
• Als u SMALL selecteert voor de voorluidsprekers, wordt de
subwoofer automatisch ingesteld op YES. Ook kan de
middensurround niet op LARGE worden gezet als de
voorspeakers op SMALL zijn ingesteld. In dat geval worden
alle basfrequenties naar de subwoofer gestuurd.
• Als u een subwoofer hebt en van veel bassen houdt, lijkt het
logisch om LARGE te selecteren voor de voorluidsprekers
en PLUS voor de subwoofer. Dit geeft mogelijk niet de beste
basweergave. Afhankelijk van de luidsprekeropstelling in
uw kamer is het zelfs mogelijk dat de bassen afnemen als
gevolg van de onderdrukking van lage frequenties. Probeer
in dat geval de positie of de richting van de luidsprekers te
veranderen. Als u geen goede resultaten bereikt, beluistert
u de basweergave met de instellingen PLUS en YES of stelt
u de voorluidsprekers afwisselend in op LARGE en SMALL
en laat uw oren beslissen. De eenvoudigste oplossing in
geval van problemen is dat u alle basgeluiden naar de
subwoofer leidt door de voorluidsprekers in te stellen op
SMALL.
X.Over
• De standaardinstelling is: 100Hz
Deze instelling bepaalt de scheidingsfrequentie tussen de
lage tonen die worden weergegeven door de luidsprekers die
zijn ingesteld op LARGE, of de subwoofer, en de lage tonen
die worden weergegeven door de luidsprekers die zijn
ingesteld op SMALL. Zij legt eveneens de
scheidingsfrequentie vast voor de lage tonen in het LFEkanaal.
• Zie Luidsprekerinstellingen op bladzijde 29 voor meer
informatie over het kiezen van de luidsprekerformaten.
Home Menu
1 Selecteer ‘Manual SP Setup’ in het Home Menu.
2 Selecteer ‘X.Over’ in het menu Manual SP Setup.
1b.X.Over
1.Manual SP Setup
Frequency
a.Speaker Setting
b.X.Over
c.Channel Level
d.Speaker Distance
100Hz
een insteloptie.
3 Selecteer
• Manual – Verplaats de testtoon handmatig van
luidspreker naar luidspreker en pas de kanaalniveaus
afzonderlijk aan.
• Auto – Pas de kanaalniveaus aan terwijl de testtoon
automatisch wordt verplaatst van luidspreker naar
luidspreker.
de gekozen insteloptie.
4 Bevestig
De weergave van de testtonen begint nadat u op ENTER
Return
Return
het frequentie-afbreekpunt.
3 Kies
Frequenties onder de scheidingsfrequentie worden naar
de subwoofer (of luidsprekers met de instelling LARGE)
gestuurd.
op RETURN wanneer u klaar bent.
4 Druk
U keert terug naar het menu Manual SP Setup.
drukt. Nadat het volume toeneemt tot het
referentieniveau, worden testtonen weergegeven.
1c.Channel Level
Test Tone
[ Manual ]
Please Wait . . .20
Caution
Loud test tones
will be output.
 Return
Kanaalniveau
Met de kanaalniveau-instellingen kunt u de algehele balans
van het luidsprekersysteem aanpassen. Dit is een belangrijke
factor bij het instellen van een thuistheatersysteem.
LET OP
• De testtonen die in de instelling voor het kanaalniveau zijn
gebruikt worden op een hoog geluidsniveau weergegeven.
1 Selecteer ‘Manual SP Setup’ in het Home Menu.
2 Selecteer ‘Channel Level’ in het menu Manual SP Setup.
1c.Channel Level
1.Manual SP Setup
Test Tone
a.Speaker Setting
b.X.Over
c.Channel Level
d.Speaker Distance
het niveau van elk kanaal aan met /.
5 Pas
Als u Manual hebt geselecteerd, gebruikt u / om een
andere luidspreker te kiezen. Als u Auto hebt gekozen,
worden de testtonen weergegeven in de op het scherm
getoonde volgorde:
1c.Channel Level
Front L
Center
Front R
Surround R
Surround L
Subwoofer
[
[
[
[
[
0dB
0dB]
0dB]
0dB]
0dB]
0dB]
Return
Manual
Pas het niveau van elke luidspreker aan wanneer de
testtoon wordt weergegeven.
ENTER:NextReturn
Return
30
Opmerking
• Als u een geluidsdrukniveaumeter (SPL) gebruikt, verricht
de metingen dan vanaf uw hoofdluisterpositie en regel het
niveau van elke luidspreker op 75 dB SPL (C-gewogen/
langzame uitlezing).
4
6
33
5
Home Menu
• De testtoon uit de subwoofer wordt met een laag volume
weergegeven. Mogelijk moet u het niveau bijregelen
wanneer u uw systeem uitprobeert met een echte
geluidsopname.
op RETURN wanneer u klaar bent.
6 Druk
U keert terug naar het menu Manual SP Setup.
Het menu Input Assign (ingangen toewijzen)
Het aansluitpunt voor de audio-ingang ANALOG IN1 is
volgens de fabrieksinstellingen aan CD toegewezen, maar dit
kan worden gewijzigd naar de TV-ingang.
1 Selecteer ‘Input Assign’ in het Home Menu.
Tip
1 Selecteer ‘Auto Power Down’ in het Home Menu.
Ho me Me nu
3.Auto Power Down
1.Manual SP Setup
2.Input Assign
3.Auto Power Down
4.HDMI Setup
Auto Power Down
6
6H
33
Ho me Me nu
• U kunt de kanaalniveaus op elk gewenst moment
veranderen door op RECEIVER te drukken en vervolgens op
CH SELECT en LEV +/– van uw afstandsbediening te
drukken. U kunt ook op CH SELECT drukken en /
gebruiken om het kanaal te selecteren en vervolgens /
te gebruiken om de kanaalniveaus in te stellen.
Luidsprekerafstand
Voor een goede geluidsdiepte en -scheiding moet u de
afstand van de luidsprekers tot de luisterpositie opgeven. De
receiver kan dan de vertraging toevoegen die nodig is om een
effectief surround-geluid te verkrijgen.
• Zie Selecteren van het audio-ingangssignaal op bladzijde 18
voor toewijzing van de digitale signaalingangen.
1 Selecteer ‘Manual SP Setup’ in het Home Menu.
‘Speaker Distance’ in het menu Manual SP
2 Selecteer
Setup.
1d.Speaker Distance
1.Manual SP Setup
a.Speaker Setting
b.X.Over
c.Channel Level
d.Speaker Distance
Return
Front L
Center
Front R
Surround R
Surround L
Subwoofer
[
[
[
[
[
3
3
3
3
3
3
m
m
m
m
m
m
]
]
]
]
]
Return
de afstand van elke luidspreker in met /.
3 Stel
De afstand van elke luidspreker kan worden vermeerderd
Return
Re tu rn
1.Manual SP Setup
2.Input Assign
3.Auto Power Down
4.HDMI Setup
de tijd in waarna het apparaat moet uitschakelen
2 Voer
(wanneer er geen bediening heeft plaatsgevonden).
• U kunt 2, 4 of 6 uren selecteren of op OFF zetten (indien
automatische uitschakeling niet gewenst is).
Re tu rn
2 Selecteer ‘Analog Input’ in het menu Input Assign.
op RETURN wanneer u klaar bent.
3 Druk
U keert terug naar het Home Menu.
2a.Analog Input
2.Input Assign
Analog
a.Analog Input
Het HDMI Setup-menu
CD
Return
Return
de gewenste ingangsoptie voor het
3 Selecteer
aansluitpunt van de audio-ingang ANALOG IN1.
op RETURN wanneer u klaar bent.
4 Druk
U keert terug naar het menu Input Assign.
Het Auto Power Down-menu
Instellen om de receiver automatisch uit te schakelen nadat
een bepaalde tijd is verstreken (wanneer het apparaat is
ingeschakeld terwijl het enkele uren lang niet is bediend).
• De standaardinstelling is: 6H
met 0,03 m.
Als uw TV de functie Audio Return Channel (ARC)
ondersteunt, sluit uw televisie en dit apparaat dan via een
HDMI-kabel aan, zodat het geluid van de televisie via het
HDMI-aansluitpunt naar dit apparaat wordt ingevoerd zonder
dat een audiokabel hoeft te worden aangesloten.
Het is mogelijk signalen vanuit een op HDMI aangesloten
speler op de televisie over te brengen, ook als receiver op
stand-by staat
Belangrijk
• Gebruik een High Speed HDMI®/™-kabel als u de ARCfunctie gebruikt. De ARC-functie werkt mogelijk niet goed
met andere HDMI-kabels.
1 Selecteer ‘HDMI Setup’ in het Home Menu.
Ho me Me nu
4.HDMI Setup
OFF
a.ARC
b.Standby Through
[OFF
1.Manual SP Setup
2.Input Assign
3.Auto Power Down
4.HDMI Setup
c.4k60p Setting
op RETURN wanneer u klaar bent.
4 Druk
U keert terug naar het menu Manual SP Setup.
Re tu rn
31
Return
4
]
5
Home Menu
de gewenste ‘ARC’-instelling.
2 Kies
Als een TV die de HDMI Audio Return Channel-functie
ondersteunt op de receiver wordt aangesloten, kan het
geluid van de TV via het HDMI-aansluitpunt worden
ingevoerd.
• ON – Het geluid van de TV wordt via het HDMIaansluitpunt ingevoerd.
• OFF – Het geluid van de TV wordt vanuit andere audioingangsaansluitpunten dan de HDMI-ingangen
ingevoerd.
de gewenste ‘Standby Through’-instelling.
3 Kies
Als de receiver op stand-by staat, wordt het HDMI-
ingangssignaal dat hier is geselecteerd op de televisie
door HDMI uitgevoerd.
• LAST – Het eerder geselecteerde HDMIingangssignaal wordt uitgevoerd.
• BD, DVD, SAT/CBL, GAME – Het hier geselecteerde
HDMI-ingangssignaal wordt uitgevoerd.
• OFF – Het signaal wordt niet tijdens stand-by
uitgevoerd.
- Als de instelling Standby Through niet is
uitgeschakeld (OFF) neemt het energieverbruik
tijdens stand-by toe.
de gewenste ‘4k60p Setting’-instelling.
4 Kies
Indien de tv die via HDMI wordt aangesloten 4K/60p
ondersteunt, kan de instelling 4k60p overeenkomstig de
tv-prestatie worden gewijzigd.
1. Kies een ingangsaansluitpunt waarvan u de
instellingen wilt wijzigen via /.
2. Gebruik / om ‘4k60p’ te kiezen.
3. Gebruik / om het in te stellen signaal te kiezen.
• 4:4:4 – Selecteer deze instelling wanneer u via HDMI
aansluit op een 4K/ 60p 4:4:4 24 bits compatible tv.
Meer kwaliteitsvideobeelden kunnen worden bekeken.
- Wanneer de HDMI-kabel 4K/60p 4:4:4 24 bits (18
Gbps-transmissie) niet ondersteunt, is het mogelijk
dat het videobeeld niet juist wordt weergegeven.
Selecteer in dat geval 4:2:0 om een 4K/60p 4:2:0 24
bits videobeeld te bekijken.
• 4:2:0 – Selecteer deze instelling wanneer u via HDMI
aansluit op een 4K/60p 4:2:0 24 bits compatible tv.
Indien bepaalde bronapparatuur wordt gebruikt die geen
4K/60p 4:4:4 24 bits ondersteunt en het HDMIaansluitpunt op 4:4:4 is ingesteld, kan de videoweergave
via het bronapparaat rood gaan branden, komt er geen
geluid uit de bronapparatuur, of wordt een 3D-signaal
door sommige apparatuur niet weergegeven. Stel in die
gevallen het HDMI-aansluitpunt in op 4:2:0.
op RETURN wanneer u klaar bent.
5 Druk
U keert terug naar het Home Menu.
Voor gebruik van de ARC-functie
Als u de ARC-functie gebruikt, zet dan de TV en dit apparaat
op stand-by nadat u het apparaat op de TV heeft aangesloten.
Schakel het apparaat vervolgens in en daarna de TV, in deze
volgorde. Om de ARC-functie uit te voeren moet u de ingang
op de TV wisselen met de ingangsmodus die voor aansluiting
van dit apparaat is bedoeld, nadat dit apparaat op een TV met
een HDMI-kabel is aangesloten.
Nu kunt u een TV-programma kiezen.
Belangrijk
• Zelfs als aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan is
het mogelijk dat de ARC-functie niet werkt. Luister in dat
geval naar de audio van de TV nadat dit apparaat en de TV
met een audiokabel zijn aangesloten.
• Mogelijk wordt de CEC-functie (Consumer Electronic
Control) geactiveerd als de ARC-functie op ON wordt gezet,
waardoor het apparaat in- en uitschakelt (ON en OFF), en
de ingang van de ene naar de andere omwisselt. Omdat
met dit apparaat geen gesynchroniseerde bediening
volgens de CEC-functie wordt gegarandeerd, is het
raadzaam om de HDMI CONTROL-instelling op de
aangesloten speler uit te schakelen (OFF). Dit apparaat
functioneert mogelijk niet goed als de HDMI CONTROL op
de speler is ingeschakeld (ON). Raadpleeg de betreffende
instructiehandleiding van het apparaat voor meer
gegevens. Als dit niet werkt schakel de ARC-functie dan uit.
Luister in dat geval naar de audio van de TV nadat dit
apparaat en de TV met een audiokabel zijn aangesloten.
Met dit apparaat wordt geen gesynchroniseerde bediening
gegarandeerd waarbij met de afstandsbediening van de TV
het geluidsvolume kan worden bediend (zoals Mute).
Gebruik dit apparaat om het geluidsvolume te bedienen
(zoals Mute).
32
• Schakel het apparaat uit (OFF) en verwijder het netsnoer uit
het wandstopcontact als andere apparatuur wordt
aangesloten of als de aansluitingen op dit apparaat worden
gewijzigd. Sluit het netsnoer weer aan op het stopcontact
zodra alle aansluitingen zijn gedaan.
• Als het netsnoer is aansloten wanneer de ARC-functie is
ingeschakeld (ON), dan duurt het 2 tot 10 seconden voordat
de HDMI is geïnitialiseerd. Dit apparaat kan niet worden
bediend tijdens het initialiseren. De HDMI-indicator op de
display knippert tijdens het initialiseren. Schakel het
apparaat in (ON) wanneer de indicator niet langer knippert.
4
6
33
Hoofdst
6
Overige informatie
Problemen oplossen
Vaak worden onjuiste handelingen verward met problemen of
storingen. Wanneer u denkt dat er iets mis is met dit
apparaat, controleert u eerst de onderstaande punten.
Controleer de andere apparaten en elektrische apparatuur die
wordt gebruikt, omdat het probleem soms daarin verscholen
ligt. Wanneer het probleem niet opgelost is’ nadat u alle
onderstaande controles hebt uitgevoerd, dient u contact op te
nemen met uw lokale Pioneer-erkende onafhankelijke
reparatiedienst om het reparatiewerk te laten uitvoeren.
• Als het apparaat niet naar behoren functioneert vanwege
externe effecten zoals statische elektriciteit, haalt u de
stekker uit het stopcontact en steekt u deze weer in het
stopcontact om het apparaat weer normaal te doen
werken.
Algemeen
 Het apparaat gaat niet aan.
 Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem weer in.
 De receiver schakelt plotseling uit.
 Als de Auto Power Down-functie in werking is, wordt het
apparaat automatisch uitgeschakeld indien de receiver enkele
uren lang niet is bediend. Controleer de instelling voor de Auto
Power Down-functie (zie Het Auto Power Down-menu op
bladzijde 31).
 Zorg ervoor dat er geen losse eindjes luidsprekerkabel tegen
het achterpaneel aankomen. Hierdoor zet de receiver zichzelf
automatisch uit.
 Zet de receiver weer aan na ongeveer één minuut (gedurende
deze periode kan het apparaat niet worden ingeschakeld). Als
het bericht blijft aanhouden, neem dan contact op met een
erkend onafhankelijk Pioneer-servicepunt.
 Als er weinig informatie over de lage frequenties beschikbaar
is in het bronmateriaal, wijzigt u de luidsprekerinstellingen
naar Front: SMALL / Subwoofer: YES, of Front: LARGE /
Subwoofer: PLUS (bladzijde 29).
 Het HDMI-indicatorlampje knippert en het systeem wordt
niet ingeschakeld.
 Er kan een ernstig probleem met de receiver zijn. Probeer de
receiver niet aan te zetten. Haal de stekker van de receiver uit
het stopcontact en bel een door Pioneer erkend
servicecentrum.
 Het apparaat wordt automatisch in- en uitgeschakeld
(ON/OFF) en de ingang wisselt van de ene ingang naar de
andere. (Als de ARC-functie is ingeschakeld)
 Mogelijk wordt de CEC-functie (Consumer Electronic Control)
geactiveerd als de ARC-functie op ON wordt gezet, waardoor
het apparaat in- en uitschakelt (ON en OFF), en de ingang van
de ene naar de andere omwisselt. Omdat met dit apparaat
geen gesynchroniseerde bediening volgens de CEC-functie
wordt gegarandeerd, is het raadzaam om de HDMI CONTROLinstelling op de aangesloten speler uit te schakelen (OFF).
Raadpleeg de betreffende instructiehandleiding van het
apparaat voor meer gegevens.
Als dit niet werkt schakel de ARC-functie dan uit. Luister in dat
geval naar de audio van de TV nadat dit apparaat en de TV met
een audiokabel zijn aangesloten.
 OVERHEAT verschijnt in de display en het apparaat wordt
uitgeschakeld.
 De temperatuur binnenin het apparaat heeft de toelaatbare
waarde overschreden. Verplaats het apparaat voor betere
ventilatie (bladzijde 2).
 Verlaag het geluidsniveau.
 TEMP verschijnt in de display en het geluidsniveau daalt.
 De temperatuur binnenin het apparaat heeft de toelaatbare
waarde overschreden. Verplaats het apparaat voor betere
ventilatie (bladzijde 2).
 Verlaag het geluidsniveau.
 Er klinkt geen geluid nadat u een ingangsfunctie hebt
geselecteerd.
 Gebruik VOLUME +/– om het geluidsvolume te verhogen.
 Druk op MUTE op de afstandsbediening om het uitgezette
geluid weer aan te zetten.
 Stel de SIGNAL SEL in op H (HDMI), C1/O1 (digitaal) of A
(analoog) overeenkomstig de gemaakte aansluitingen
(bladzijde 18).
 Zorg ervoor dat de component goed is aangesloten (zie De
apparatuur aansluiten op bladzijde 10).
 Controleer de audio-uitgangsinstellingen van de
broncomponent.
 Raadpleeg de bij de broncomponent meegeleverde
instructiehandleiding.
 Er worden geen beelden weergegeven wanneer een
ingangsfunctie is geselecteerd.
 Zorg ervoor dat de component goed is aangesloten (zie De
apparatuur aansluiten op bladzijde 10).
33
 Gebruik voor de aansluiting van deze receiver hetzelfde type
videokabels voor zowel het bronapparaat als voor de TV (zie
Informatie over video-uitgangaansluiting op bladzijde 13).
 De op het TV-scherm gekozen video-ingang is onjuist.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de TV.
 Er klinkt geen geluid uit de subwoofer.
 Controleer of de subwoofer aan staat.
 Als de subwoofer een volumeknop heeft, zorg dan dat die niet
op nul staat.
 De Dolby Digital- of DTS-bron waarnaar u luistert heeft
misschien geen LFE-kanaal.
 Schakel de subwooferinstelling in Luidsprekerinstellingen op
bladzijde 29 in op YES of PLUS.
 Schakel de LFE ATT (LFE verzwakken) op bladzijde 28 in op
LFEATT 0 of LFEATT 5.
 Er klinkt geen geluid uit de surroundluidsprekers of de
middenluidspreker.
 Sluit de luidsprekers op de juiste manier aan (bladzijde 11).
 Zie Luidsprekerinstellingen op bladzijde 29 om de
luidsprekerinstellingen te controleren.
 Zie Kanaalniveau op bladzijde 30 om de luidsprekerniveaus te
controleren.
 Geen geluid via een bepaalde luidspreker.
 Zorg ervoor dat de luidsprekerkabel op de juiste wijze is
aangesloten. (Zorg ervoor dat het aansluitpunt voor de
verbinding de juiste is, dat de luidsprekerdraad goed is
ingestoken en dat de luidsprekerbedrading niet in aanraking
komt met het achterpaneel.)
 De Phase Control-functie heeft geen hoorbaar effect.
 Indien van toepassing, controleert u of de lowpassfilterschakelaar op uw subwoofer in de stand uit staat, of dat
de lowpass-uitschakeling in de hoogste frequentie-instelling is
ingesteld. Als uw subwoofer een PHASE -instelling heeft, stelt
u deze in op 0º (of, afhankelijk van de subwoofer, op de
instelling waarvan u denkt dat deze het beste effect op het
algehele geluid heeft).
 Zorg ervoor dat de luidsprekerafstand-instelling correct is voor
alle luidsprekers (zie Luidsprekerafstand op bladzijde 31).
 Veel storing bij radio-uitzendingen.
 Sluit de antenne (bladzijde 16) aan en stel de positie ervan in
voor een optimale ontvangst.
 Haal losse kabels weg bij de antenneaansluitingen en draden.
 Rol de FM-draadantenne helemaal uit, richt hem voor zo goed
mogelijke ontvangst en zet hem vast op een muur (of sluit een
buiten-FM-antenne aan).
4
6
33
6
 Sluit een extra AM-binnen- of -buitenantenne aan
(bladzijde 16).
 Schakel apparatuur uit die storing veroorzaakt of plaats deze
uit de buurt van de receiver (of plaats antennes verder weg van
de apparatuur die de storing veroorzaakt).
 U kunt geen radiozenders automatisch selecteren.
 Sluit een buitenantenne aan (bladzijde 16).
 Storing tijdens afspelen van een cassette.
 Plaats het cassettedeck uit de buurt van de receiver, tot de ruis
verdwijnt.
 Er is geen geluid of er klinkt herrie wanneer bronnen met
DTS worden afgespeeld.
 Controleer of de instellingen van de speler juist zijn en/of de
uitvoer van het DTS-signaal is ingeschakeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de DVD-speler.
 De afstandsbediening doet het niet.
 Vervang de batterijen (bladzijde 9).
 Blijf binnen 7 m en 30º van de sensor op het voorpaneel
(bladzijde 9).
 Verwijder het obstakel of ga op een andere plaats zitten of
staan.
 Vermijd blootstelling van de afstandsbedieningssensor op het
voorpaneel aan direct licht.
 Druk op de RECEIVER -toets van de afstandsbediening en
schakel over op de bedieningsmodus van de receiver.
 Druk eerst op TUNER of USB om de TUNER of de USB te
bedienen.
 De display is donker.
 Druk herhaaldelijk op DIMMER op de afstandsbediening om
naar de standaardinstelling terug te keren.
 Tijdens de ECO Mode kan de helderheid tussen 2 niveaus
worden afgewisseld. Als het meest gedimde niveau wordt
geselecteerd, verschijnt DIMMER in de display. (Andere
modes dan ECO: 3 niveaus, ECO Mode: 2 niveaus)
 De display knippert en kan niet worden bediend
 Afhankelijk van het ingangssignaal of de luistermodus, zijn er
mogelijk functies die niet kunnen worden geselecteerd.
 Het apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze
technologie kan niet worden aangesloten of bediend. Er
komt geen geluid uit het apparaat dat is voorzien van
Bluetooth draadloze technologie of het geluid is
onderbroken.
 Controleer of er zich geen voorwerp in de buurt van de receiver
bevindt dat elektromagnetische golven in de GHzfrequentieband van 2,4 uitstraalt (magnetronoven, draadloos
LAN-apparaat of apparaat met Bluetooth draadloze
Overige informatie
technologie). Als er zich zo’n voorwerp in de buurt van de
receiver bevindt, plaats de receiver er dan ver vandaan. U kunt
het apparaat dat de elektromagnetische golven uitzendt ook
uitzetten.
 Controleer of het apparaat dat is uitgerust met Bluetooth
draadloze technologie zich niet te ver vanaf de receiver bevindt,
en dat er zich geen voorwerpen bevinden tussen het apparaat
met Bluetooth draadloze technologie en de receiver. Plaats het
apparaat met de Bluetooth draadloze technologie en de
receiver zodanig, dat de afstand ertussen kleiner is dan
ongeveer 10 m* en dat er zich geen voorwerpen tussen de
apparaten bevinden.
* De directe transmissie-afstand is een geschatte waarde. De
feitelijk ondersteunde transmissieafstand kan verschillen
afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
 Het apparaat dat is voorzien van Bluetooth draadloze
technologie is mogelijk niet ingesteld op de
communicatiemodus die de Bluetooth draadloze technologie
ondersteunt. Controleer de instelling van het apparaat dat is
voorzien van Bluetooth draadloze technologie.
 Controleer of de paring juist is. De instelling voor de paring is
uit deze receiver of het apparaat met Bluetooth draadloze
technologie gewist. Reset de paring.
 Controleer of het profiel juist is. Gebruik een apparaat dat is
voorzien van Bluetooth draadloze technologie dat A2DPprofielen ondersteunt.
HDMI
 Geen geluid of beeld.
 Als het probleem blijft aanhouden terwijl uw HDMI-component
rechtstreeks is aangesloten op uw monitor, dient u de
handleiding van de component of de monitor te raadplegen of
contact op te nemen met de fabrikant voor ondersteuning.
 Er is geen beeld.
 De videosignalen die vanaf het analoge video-aansluitpunt
binnenkomen worden niet door het HDMI-aansluitpunt
uitgevoerd. De videosignalen die vanaf het HDMI-aansluitpunt
binnenkomen worden niet door het analoge video-aansluitpunt
uitgevoerd. Het type kabel tussen de ingang en uitgang dient
telkens hetzelfde te zijn.
 Afhankelijk van de uitgangsinstellingen van de
broncomponent kan het zijn dat er een video-indeling wordt
verzonden die niet kan worden weergegeven. Wijzig de
uitgangsinstellingen van de bron, of voer de aansluiting uit met
de contactstekers van de composiet video.
 Deze receiver is geschikt voor HDCP. Controleer of de
apparatuur die u aansluit ook geschikt is voor HDCP. Als dat
34
niet het geval is, sluit ze dan aan met de contactstekers van de
composiet video.
 Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat
het apparaat niet werkt met deze receiver (zelfs als het geschikt
is voor HDCP). Sluit hem in dat geval aan met de
contactstekers voor de composiet video tussen de bron en de
receiver.
 Als er geen beeld op de TV verschijnt, probeert u de instelling
voor de resolutie of Deep Color, of een andere instelling voor
het apparaat te wijzigen.
 Om signalen in Deep Color uit te voeren, gebruikt u een HDMIkabel (High Speed HDMI®/™-kabel) om deze receiver te
verbinden met een apparaat of TV met de Deep Color-functie.
 Het OSD-scherm (Home Menu, enz.) wordt niet getoond.
 De OSD verschijnt niet als de aansluiting via de
composietuitgang van de TV is gedaan. Gebruik de HDMIaansluiting bij de installatie van het systeem.
 Er is geen geluid of het geluid stopt plotseling.
 Controleer of de HDMI-instelling op AMP is ingesteld
(bladzijde 27).
 Als de component een DVI-apparaat is, gebruikt u een
afzonderlijke aansluiting voor de audio.
 Bij digitale audio-overbrenging in HDMI-formaat duurt het
langer voordat dit door het apparaat wordt herkend. Daarom is
het mogelijk dat er een onderbreking in het geluid is bij het
overschakelen tussen de audio-indelingen of het beginnen met
afspelen.
 Door het aan- en uitzetten van het apparaat dat tijdens de
weergave op het HDMI OUT-aansluitpunt van dit systeem is
aangesloten, of door het aan- of afsluiten van de HDMI-kabel
tijdens de weergave kan ruis of een storing in het geluid
ontstaan.
Belangrijke informatie over de HDMI-aansluiting
Er zijn gevallen waarin u de HDMI-signalen niet via deze
receiver kunt leiden (dit is afhankelijk van de component met
HDMI-functie die u aansluit - raadpleeg de fabrikant voor
informatie over HDMI-compatibiliteit).
Wanneer u via deze receiver de HDMI-signalen niet goed kunt
ontvangen (vanaf uw component), dient u de volgende
configuratie te proberen tijdens het aansluiten.
Configuratie
Sluit uw HDMI-geschikte bronapparaat rechtstreeks aan op
het beeldscherm via een HDMI-kabel. Gebruik vervolgens de
handigste aansluiting (digitaal is aanbevolen) voor het
4
6
33
6
doorgeven van het audiosignaal aan de receiver. Zie de
gebruiksaanwijzingen voor nadere details over de
audioaansluitingen. Zet de geluidssterkte van het
beeldscherm in de minimumstand bij het gebruik van deze
aansluitmethode.
Opmerking
• Afhankelijk van het apparaat, kan het audiouitgangssignaal beperkt zijn tot het aantal kanalen dat
beschikbaar is van het aangesloten beeldscherm (zo kan
bijvoorbeeld het audio-uitgangssignaal worden beperkt tot
2 kanalen bij een videomonitor met niet meer dan stereogeluidsweergave).
• Wanneer u de ingangsbron wilt omschakelen, moet u de
functies op zowel de receiver als uw scherm omschakelen.
• Omdat het geluid op de display gedempt is wanneer de
HDMI-aansluiting wordt gebruikt, dient u het volume op de
display elke keer dat u tussen ingangsbronnen schakelt bij
te stellen.
USB-berichten
 ‘USB Error 1 (I/U ERR1)’
 Er is een probleem met het signaalpad van de USB naar de
receiver. Schakel de receiver uit en sluit de USB opnieuw aan
op de receiver.
 ‘USB Error 3 (I/U ERR3)’
 Wanneer er geen reactie is van de USB. Schakel de receiver uit
en sluit de USB opnieuw aan op de receiver.
 ‘USB Error 4 (I/U ERR4)’
 De stroomvoorziening van het USB-apparaat is te hoog voor
deze receiver. Schakel de receiver uit en sluit de USB opnieuw
aan op de receiver.
Het hoofdtoestel terugstellen
Aan de hand van de volgende procedure kunt u alle
instellingen van de receiver terugstellen op hun standaard
fabrieksinstellingen. Gebruik hiervoor de
bedieningselementen op het voorpaneel.
Overige informatie
1 Zet de receiver in stand-by.
Terwijl u BAND indrukt, houdt u STANDBY/ON
2 ongeveer
twee seconden lang ingedrukt.
Als RESET? in de display verschijnt, drukt u op AUTO
3 SURROUND/STREAM DIRECT.
OK? verschijnt op het display.
op ALC/STANDARD SURR om te bevestigen.
4 Druk
U ziet OK op het display om aan te geven dat de
standaardinstellingen van de receiver zijn hersteld.
Belangrijk
• Als de ARC-functie is ingeschakeld dan kan het apparaat
mogelijk niet worden geïnitialiseerd. Als dit zich voordoet,
schakel de ARC-functie dan uit of schakel alle aangesloten
apparatuur uit voordat dit apparaat wordt uitgeschakeld
(stand-by), en voer het initialiseren uit nadat het HDMIindicatorlampje uitgaat.
• Als Standby Through niet is uitgeschakeld (OFF), kan het
systeem mogelijk niet worden geïnitialiseerd.
Het apparaat schoonmaken
• Gebruik een poetsdoek of een droge doek om stof en vuil
van het apparaat te verwijderen.
• Wanneer het buitenoppervlak van het apparaat vuil is,
veegt u het schoon met een zachte doek die u in een
neutraal reinigingsmiddel, vijf- tot zesmaal verdund in
water, hebt gedompeld en goed hebt uitgewrongen. Maak
het apparaat vervolgens droog met een droge doek.
Gebruik geen meubelwas of meubelreinigers.
• Gebruik nooit verdunner, benzine, insectensprays of
andere chemische producten om dit product schoon te
maken, want deze kunnen corrosie op het buitenoppervlak
veroorzaken.
35
Specificaties
Audiogedeelte
Gewogen uitvoervermogen
Voor, Midden, Surround
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 W per kanaal (1 kHz, 6 , 1 %)
. . . . . . . . .100 W per kanaal (20 Hz tot 20 kHz, 8 , 0,09 %)
Voor model Oceanië
Maximale uitgangsvermogen (Voor, Midden, Surround)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 W per kanaal (1 kHz, 6 , 10 %)
Totale harmonische vervorming
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 % (20 Hz tot 20 kHz, 8 , 50 W/ch)
Frequentierespons (LINE Pure Direct-modus)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hz tot 100 kHz dB
Gegarandeerde luidsprekerimpedantie . . . . . . . 6  tot 16 
Ingang (gevoeligheid/impedantie)
LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mV/47 k
Signaal-ruisverhouding (IHF, kortgesloten, A-netwerk)
LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 dB
Videogedeelte
Signaalniveau
Composite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Vp-p (75 )
Tunergedeelte
Frequentiebereik (FM) . . . . . . . . . . . . . .87,5 MHz tot 108 MHz
Antenne-ingang (FM) . . . . . . . . . . . . . . . 75  ongebalanceerd
Frequentiebereik (AM) . . . . . . . . . . . . . . .531 kHz tot 1602 kHz
Antenne (AM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raamantenne
Bluetooth-sectie
Versie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bluetooth-specificatie ver. 3.0
Uitgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bluetooth-specificatie klasse 2
Geschatte directe transmissie-afstand*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ongeveer 10 m
Frequentiebereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 GHz
Ondersteunde Bluetooth profielen . . . . . . . . . . . . . . . . . A2DP
Ondersteunde codec . . . SBC (Subband Codec), AAC, APT-X
* De directe transmissie-afstand is een geschatte waarde. De
feitelijk ondersteunde transmissieafstand kan verschillen
afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
4
6
33
6
Overige informatie
Digitale ingangen/uitgangen
4
HDMI-aansluitpunt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type A (19-pins)
HDMI-uitgangstype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 V, 55 mA
USB-aansluiting . . . . . . USB2.0 Full Speed (type A) 5 V, 0,5 A
6
Diverse
Stroomvereisten . . 220 V tot 230 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 W
In stand-by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,1 W
Afmetingen . . . . . . 435 mm (B) x 168 mm (H) x 331,5 mm (D)
Gewicht (zonder verpakking) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 kg
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken
van Dolby Laboratories.
Bijgeleverde onderdelen
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Drogecelbatterijen (formaat AAA IEC R03) . . . . . . . . . . . . . . 2
AM-raamantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FM-draadantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Garantiekaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Informatieblad over SPEAKER CAUTION (alleen Engels) . . 1
Netsnoer
Snelstartgids
Folder veiligheid
Deze handleiding (CD-ROM)
Opmerking
• De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het
oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Zie http://patents.dts.com voor het DTS-patent. Vervaardigd
onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, het
symbool, en DTS en het symbool tezamen zijn
gedeponeerde handelsmerken van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle
rechten voorbehouden.
Gegevens over aptX
© 2015 CSR plc en haar concernmaatschappijen. Het
merkteken aptX® en het logo aptX zijn handelsmerken van CSR
plc of een van haar concernmaatschappijen en kunnen in één
of meerdere rechtsgebieden zijn geregistreerd.
36
Het merk Bluetooth® en de logo’s daarvan zijn gedeponeerde
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. PIONEER
CORPORATION gebruikt deze onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van
de respectieve eigenaren.
33
6
Kennisgeving softwarelicentie
De licenties voor de software die is toegepast in dit product
worden hieronder vermeld. Om vergissingen uit te sluiten,
hebben we hierbij de oorspronkelijke (Engelse) tekst vermeld.
De broncode bevindt zich in bijgesloten cd-rom.
 FreeRTOS V6.0.5
Copyright (C) 2009 Real Time Engineers Ltd.
The FreeRTOS.org source code is licensed by the modified GNU General
Public License (GPL) text provided below.
An exception to this license exists that can be applied should you wish to
use FreeRTOS in a work that includes commercial or proprietary code
without being obliged to provide source code for the proprietary
components. See the licensing section of
http://www.FreeRTOS.org for full details.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to
copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom
to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users. This General Public
License applies to most of the Free Software Foundation's software and
to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General
Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.
Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free software (and charge for this service
if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in new free programs; and
that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to
deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or
for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You
must make sure that they, too, receive or can get the source code. And
you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2)
offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute
and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that
everyone understands that there is no warranty for this free software. If
the software is modified by someone else and passed on, we want its
recipients to know that what they have is not the original, so that any
Overige informatie
problems introduced by others will not reflect on the original authors'
reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents.
We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must
be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a
notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program", below,
refers to any such program or work, and a "work based on the
Program" means either the Program or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Program or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as
"you".
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of running
the Program is not restricted, and the output from the Program is
covered only if its contents constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source
code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this
License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of
it, thus forming a work based on the Program, and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in
whole or in part contains or is derived from the Program or any
part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively
when run, you must cause it, when started running for such
interactive use in the most ordinary way, to print or display an
announcement including an appropriate copyright notice and a
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a
warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this
License. (Exception: if the Program itself is interactive but does
37
not normally print such an announcement, your work based on
the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves,
then this License, and its terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your
rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on
the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under the
scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms
of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for
software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to
give any third party, for a charge no more than your cost of
physically performing source distribution, a complete machinereadable copy of the corresponding source code, to be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to
distribute corresponding source code. (This alternative is allowed
only for noncommercial distribution and only if you received the
program in object code or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the executable. However, as a special
exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to
copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place counts as distribution of the source
code, even though third parties are not compelled to copy the source
along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
void, and will automatically terminate your rights under this License.
4
6
33
6
5.
6.
7.
8.
9.
However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
You are not required to accept this License, since you have not signed
it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the
Program or works based on it.
Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to
these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein.You are not responsible for enforcing compliance by third
parties to this License.
If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
any particular circumstance, the balance of the section is intended to
apply and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any such
claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of
the free software distribution system, which is implemented by public
license practices. Many people have made generous contributions to
the wide range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/donor
to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain
countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted only in or among countries
not thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the General Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ
in detail to address new problems or concerns.
Overige informatie
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Program does not specify a
version number of this License, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to the
author to ask for permission. For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by
the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE
IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and change under these terms
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach
them to the start of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright"
line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it
does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at
your option) any later version.
38
This program is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See
the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when
it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the
appropriate parts of the General Public License. Of course, the
commands you use may be called something other than `show w' and
`show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits
your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program
into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you
may consider it more useful to permit linking proprietary applications
with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.
EOF
4
6
33
6
Overige informatie
Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC
Manufacturer:
PIONEER HOME ELECTRONICS
CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku,
Kawasaki-shi, Kanagawa
212-0031, Japan
EU Representative’s:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
9120 Melsele, Belgium
http://www.pioneer.eu
Português:
Pioneer declara que este VSX-430-K
está conforme os requisitos essenciais
e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Čeština:
Pioneer tímto prohlašuje, že tento
VSX-430-K je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES
Eesti:
English:
Hereby, Pioneer, declares that this
VSX-430-K is in compliance with the
essential requirements and other
relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
Suomi:
Pioneer vakuuttaa täten että VSX-430-K
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen.
Nederlands:
Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel
VSX-430-K in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG
Français:
Par la présente Pioneer déclare que
l’appareil VSX-430-K est conforme aux
exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE
Svenska:
Härmed intygar Pioneer att denna
VSX-430-K står I överensstämmelse
med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som
framgår av direktiv 1999/5/EG.
Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme
VSX-430-K vastavust direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele
asjakohastele sätetele.
Dansk:
Undertegnede Pioneer erklærer
herved, at følgende udstyr VSX-430-K
overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Deutsch:
Hiermit erklärt Pioneer, dass sich
dieses VSX-430-K in Übereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen
und den anderen relevanten
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG
befindet". (BMWi)
Magyar:
Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a
VSX-430-K megfelel a vonatkozó
alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Latviešu valoda:
Ar šo Pioneer deklarē, ka VSX-430-K
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām
prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Ελληνικά:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ
ΟΤΙ VSX-430-K ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Lietuvių kalba:
Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis
VSX-430-K atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.
Italiano:
Con la presente Pioneer dichiara che
questo VSX-430-K è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla
direttiva 1999/5/CE.
Malti:
Hawnhekk, Pioneer jiddikjara li dan
VSX-430-K jikkonforma mal-ħtiġijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC
Español:
Por medio de la presente Pioneer
declara que el VSX-430-K cumple con
los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Slovenčina:
Pioneer týmto vyhlasuje, že VSX-430-K
spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
39
Slovenščina:
Pioneer izjavlja, da je ta VSX-430-K v
skladu z bistvenimi zahtevami in
ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Română:
Prin prezenta, Pioneer declara ca acest
VSX-430-K este in conformitate cu
cerintele esentiale si alte prevederi ale
Directivei 1999/5/EU.
български:
С настоящето, Pioneer декларира, че
този VSX-430-K отговаря на
основните изисквания и други
съответни постановления на
Директива 1999/5/EC.
Polski:
Niniejszym Pioneer oświadcza, że
VSX-430-K jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC
Norsk:
Pioneer erklærer herved at utstyret
VSX-430-K er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Íslenska:
Hér með lýsir Pioneer yfir því að
VSX-430-K er í samræmi við
grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar
eru í tilskipun 1999/5/EC
Hrvatski:
Ovime tvrtka Pioneer izjavljuje da je
ovaj VSX-430-K u skladu osnovnim
zahtjevima i ostalim odredbama
Direktive 1999/5/EC.
R-TTE-24L_C2_En
4
6
33
http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be
http://www.pioneer.eu
© 2015 PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION.
Alle rechten voorbehouden.
PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270
K002_B3_En
<ARC8468-A>
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement