Svensk
RAVIOLIMAKER
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT
RAVIOLI MAKER
GUIDE TO EXPERT RESULTS
MACHINE POUR LA PRÉPARATION
ET LE REMPLISSAGE DES RAVIOLIS
GUIDE DU CONNAISSEUR
RAVIOLI MAKER
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE
ACCESSORIO PER RAVIOLI
GUIDA AI RISULTATI EXPERT
MÁQUINA DE RAVIOLIS
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES
RAVIOLI MAKER
GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT
RAVIOLIMASKIN
OPPNÅ BEST MULIG RESULTATER
RAVIOLIKONE
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN
RAVIOLIMASKINE
VEJLEDNING FOR EKSPERT-RESULTATER
RAVIOLI MAKER
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS
RAVÍÓLÍVÉL
LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN
ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΑΒΙΟΛΙ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Modell 5KRAV
Ravioli Maker
Detta tillbehör är godkänt för användning
tillsammans med alla KitchenAids® köksmaskiner.
Svensk
Innehållsförteckning
Viktiga säkerhetsåtgärder .................................................................................. 3
Tillbehöret Ravioli Maker ................................................................................... 4
Montering av Pasta Sheet Roller ........................................................................ 5
Tips för att laga perfekt pasta ........................................................................... 5
Tillredning av pastaplattor ................................................................................ 6
Montering av Ravioli Maker .............................................................................. 7
Använda Ravioli Maker ..................................................................................... 7
Skötsel och rengöring ....................................................................................... 9
Recept ............................................................................................................ 10
KitchenAid® Tillbehörsgaranti för Europa (hushållsbruk) .................................. 19
Service efter försäljning ................................................................................... 19
Servicecenter................................................................................................... 19
2
Grundläggande säkerhetsåtgärder skall alltid följas när elektriska apparater
används, inklusive dessa:
1. Läs igenom alla instruktioner.
2. För att undvika risken för elektriska stötar, ska köksmaskinen inte placeras i
vatten eller annan vätska.
3. Apparaten får endast användas av barn, under vuxet överinseende.
4. Dra ur köksmaskinens kontakt ur vägguttaget när den inte används, när
delar installeras eller tas bort och när den skall rengöras.
5. Undvik att komma i kontakt med rörliga delar. Håll fingrarna borta från
matarinsatsöppningen i utmatningsöppningen.
6. Använd inte köksmaskinen när sladden eller kontakten är skadad, när den
inte fungerar eller när den tappats eller skadats på annat sätt. Återlämna
maskinen till ditt närmsta KitchenAid-servicecenter för undersökning, reparation
eller elektrisk eller mekanisk justering.
7. Om tillbehör som inte KitchenAid rekommenderar eller säljer används kan
det resultera i brand, elektrisk stöt eller skada.
8. Använd inte maskinen utomhus.
9. Låt inte sladden hänga över kanten på bord eller arbetsbänkar.
10. Låt inte sladden komma i kontakt med varma ytor, t.ex. spisen.
11. Denna produkt har tagits fram för privat användning i hemmet.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
3
Svensk
VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER
Svensk
Tillbehöret Ravioli Maker
Matarinsats
O
1
2
4
6
8 1
0
AR T I S A N
Vred
Ravioli Maker
Rengöringsborste —
Används för att borsta
bort torkad deg efter
användning.
Ravioli Maker — Fyller pastaplattor
med fyllning och, veckar sedan kanterna
för att få remsor med fylld pasta som kan
separeras för kokning efter att de torkat.
Enheten monteras på köksmaskinen
för stabilitet, men manövreras
manuellt för noggrann kontroll.
OBS! Detta tillbehör har skapats för
att endast användas med pastadeg.
Skär eller valsa inte andra material
eller annan mat med detta tillbehör.
Påfyllningsskopa —
Använd skopan för att
fylla på i matarinsatsen.
Den spetsiga formen hjälper
till att nå in matarinsatsens
hörn så att en jämn
fördelning av fyllningen erhålls.
OBS! Bär inte slips, halsduk eller långa
halsband när du använder maskinen.
Samla långt hår i ett spänne.
4
Om du inte har någon KitchenAid® Pasta
Sheet Roller, kan pastaplotter tillredas
för hand. Pastaplattorna skall kavlas ut
till en tjocklek på 16 mm och en bredd
på 15 cm för att passa i Ravioli Maker.
2. Ta fram Pasta Sheet
C D
Roller. Installera
dess drivaxel (C)
i tillbehörskopplingen (D), genom
att se till att
drivaxeln passar in i kopplingens
fyrkantiga hylsa. Rotera vid behov
tillbehöret fram och tillbaka. När
tillbehöret sitter på plats, passar
sprinten på tillbehörskopplingen i
skåran på falsen.
3. Dra åt låsvredet
A
(A) tills enheten
sitter säkert på
köksmaskinen.
Montera Pasta Sheet Roller så här:
Ta bort etiketten med texten “Sänk inte
ner i vatten” innan användning.
Innan tillbehör ansluts vrider du
strömbrytaren på köksmaskinen till “0”
och drar ur kontakten ur vägguttaget.
1. Beroende på
A
vilken typ av
tillbehörskoppling
du har skall du
antingen vrida
B
upp det gångjärnsförsedda höljet eller lossa låsvredet
(A) genom att vrida det moturs
och ta bort tillbehörskopplingens
skyddsplugg (B).
Unlo
Lock
Svensk
Montering av Pasta Sheet Roller
Unlo
Lock
Tips för att laga perfekt pasta
• En bra pastadeg är fast och seg,
men även smidig när man tar i den.
Den skall inte fastna på fingrarna
eller smulas sönder. Många faktorer
som till exempel luftfuktighet,
mjölmärke och storleken på äggen
kan påverka degens konsistens.
• Kontrollera att degen har rätt
konsistens genom att klämma ihop
en liten bit deg efter att ha blandat
den med vispen. När degen håller
ihop utan att fastna på fingrarna är
den färdig. Du kan behöva tillsätta
en liten mängd mjöl eller vatten för
att få önskad degkonsistens.
• Om du använder din Ravioli Maker
för första gången, bör du först öva
på att mata pastan utan fyllning
genom tillbehöret för att få rätt teknik.
• Färdig ravioli kan tillagas direkt eller
förvaras i kylskåpet över natten. För
längre tids förvaring bör raviolin
frysas in på bakplåtspapper, för att
sedan förvaras i en lufttät behållare
i frysen.
• Koka raviolin i 5,8 liter saltat, kokande
vatten tills den är “al dente” eller
aningen fast, cirka 5 till 7 minuter.
5
Svensk
Tillredning av pastaplattor
1. Förbered pastadegen och låt den
vila i minst 10 minuter. Dela degen
i delar stora som tennisbollar och
arbeta med en del i taget. Vira in
resten av degen i plastfolie för att
förhindra att den torkar.
4. Vrid vredet på
Pasta Sheet
Roller till läge
2. Mata degen
genom valsen
för att platta
till den ytterligare. Justera till läge
3 och mata degen genom valsen
igen. Degen skall vara flexibel, inte
som klister och ha exakt samma
bredd som valsen.
5. Mjöla pastaplattorna på båda
sidor. Jämna till pastaplattans
kortsidor med hjälp av en kniv.
6. För att rengöra Pasta Sheet Roller
låter du delarna torka i en timme
och sedan tar du bort torkad deg
med hjälp av rengöringsborsten.
Om den torkade degen inte går
att få bort kan du försöka att slå
lätt på tillbehöret med handen.
En tandpetare kan vid behov
användas. Använd aldrig en vass
kniv eller annat vasst föremål för
att ta bort överbliven deg. Polera
med en mjuk, torr trasa och förvara
tillbehörets delar på en torr plats i
rumstemperatur.
Contr
ol
10
2. Justera Pasta Sheet Roller till läge
1 (justeras genom att dra ut och
vrida vredet
på tillbehörets
framsida). Vrid
köksmaskinen
till hastighet
2 eller 4 och
mata in deg i Pasta Sheet Roller.
3. Vik degen på mitten och mata in
den i valsen igen. Vik och knåda
flera gånger tills
degen är smidig
och elastisk. Strö
lite mjöl över
pastan samtidigt
som den knådas för att underlätta
torkning och delning.
Spe
24
ed Co
68
10
ntrol
OBS! Diska eller sänk aldrig ner
tillbehöret Pasta Sheet Roller i vatten
eller annan vätska. Diska inte tillbehöret
i diskmaskinen.
OBS! Rengör inte valsarna genom
att mata in en disktrasa eller anna
material genom dem. Rengör inte
enheten genom att mata in föremål som
till exempel knivar, skruvmejslar, etc.
6
3. Installera tillbehörets
drivaxel (C) i
tillbehörskopplingen (D).
Tillbehöret skall
passa i hylsan.
4. Dra åt låsvredet
(A) genom att
vrida medurs
tills enheten
sitter säkert på
köksmaskinen.
Montering av Ravioli Maker:
Innan tillbehör ansluts vrider du
strömbrytaren på köksmaskinen till “0”
och drar ur kontakten ur vägguttaget.
1. Lossa på låsvredet
A
(A) genom att
vrida det moturs.
Ta bort tillbehörskopplingens skydds- B
plugg (B).
2. Ta bort matarinsatsen från
tillbehöret Ravioli Maker.
Lock
C D
Använda Ravioli Maker
Använda
1. Ta bort matarinsatsen från
tillbehöret genom att dra det uppåt.
2. Vik pastaplattan på mitten.
St. JoseKitchen
ph, Aid
Mich
igan
USA
Solid
Stat
e
Off
Sp
Stir eed
2 4 Cont
68
ro
10 l
Vikt ände
St. JoseKitchen
ph, Aid
Mich
igan
Solid
USA
Stat
Off e Sp
Stir eed
2 4 Cont
68
ro
10 l
4. Separera pastaplattans två lösa
ändar och häng vardera änden
över var sin metallvals.
3. Mata in pastaplattan med den
vikta änden först mellan valsarna.
Vrid vredet ett kvarts varv för att
mata fram pastaplattan.
7
Svensk
Montering av Ravioli Maker
A
Lo
Svensk
Använda Ravioli Maker
Inskärning
Tillbehörsvred
(dolt)
St. JoseKitchen
ph, Aid
Mich
igan
enA
Solid
Stat
Off e Sp
Stir eed
2 4 Cont
68
ro
10 l
7. Vrid vredet sakta.*
8. Fyll på mer fyllning i matarinsatsen
efter behov. Fördela fyllningen
jämnt i matarinsatsens hörn och
pressa ner fyllningen med hjälp av
skopan. Se till att all fyllning i
matarinsatsen går åt till varje
pastaplatta, annars hamnar fyllningen
på valsarna. Använd skopan för att
vid behov ta bort överflödig fyllning.
5. Placera inskärningen på ena sidan
av matarinsatsens fals. Placera
inskärningen vänd mot sidan där
köksmaskinens tillbehörsvred sitter.
Placera matarinsatsen på pastaplattan,
mellan de delade ändarna och tryck
ner det tills du hör ett klickande
ljud och matarinsatsens sidor vilar
mot kanterna på Ravioli Maker.
Michigaid
n USA
Solid
USA
Stat
Off e Sp
Stir eed
2 4 Con
6 8 trol
10
6. Fyll med hjälp av påfyllningsskopan
på 1-2 skopor fyllning i matarinsatsen.
Fördela fyllningen jämnt i
matarinsatsens hörn och pressa
ner fyllningen med hjälp av skopan.
9. Placera ravioliremsorna på en lätt
mjölad yta och låt dem torka under
minst 10 minuter. Avskilj sedan
raviolin bit för bit.
10.Förbered tillbehöret genom att med
hjälp av borsten pudra valsarna med
mjöl innan nästa ravioliark matas in.
* Kontrollera att raviolin matas ut obehindrat
på tillbehörets undersida.
8
OBS! Diska inte tillbehören i
diskmaskin. Rengör inte valsarna
genom att mata in en disktrasa eller
anna material genom dem. Rengör
inte tillbehöret genom att mata
in föremål som till exempel knivar,
skruvmejslar, etc.
Rengöring av Ravioli Maker:
1. Pudra tillbehöret med mjöl och
använd borsten vid rengöring.
2. Ta bort matarinsatsen och öppna de
tunna vita plasthållarna/spakarna
på tillbehörets undersida för att
komma åt valsarna. Diska i varmt
vatten med diskmedel.
9
Svensk
Skötsel och rengöring
Svensk
Ravioli al Limone
(Ravioli med ricotta- och citronfyllning)
Pasta
300 g fint vetemjöl
2 ägg
1 olivolja
1 tsk salt
RECEPT
Fyllning
11⁄2 citron
300 g färsk ricotta
1 ägg
50 g färskriven
pecorinoeller parmesan
2 tsk citronlikör
(Limoncello)
(om så önskas)
salt, svartpeppar
Serveras med:
1 knippe färsk mynta
80 g smör färskriven
pecorino- eller
parmesan
Lägg i ägg, olja, 2 till 3 teskedar vatten och en
tesked salt tillsammans med mjölet i köksmaskinens
mixerskål. Använd degkroken för att knåda degen.
Tillsätt vatten behov. Täck över degen med en
handduk och låt den vila i 30 minuter.
Tvätta citronerna till fyllningen med varmt vatten,
torka av dem och riv skalet fint. Byt degkroken mot
vispen och blanda ricotta med det rivna citronskalet,
ägg, ost och citronlikören (om så önskas). Tillsätt salt
och peppar efter smak.
Knåda degen igen genom att använda degkroken.
Dela den i delar (stora som tennisbollar). Svep in
återstående delar i platsfolie. Justera Pasta Sheet Roller
till läge 1 och mata degen genom valsen (se sidan 6)
för att forma tunna plattor. Byt Pasta Sheet Roller
mot Ravioli Maker. Vik pastaplattan på mitten och
placera matarinsatsen på pastaplattan. Tillsätt sedan
fyllningen med hjälp av medföljande skopa. Placera
raviolin på handdukar och låt den torka vid behov.
Koka upp rikligt med vatten. Skölj myntan och dela
bladen i mindre bitar. Tillsätt salt i vattnet och lägg
sedan i raviolin, och koka den i 3 till 4 minuter
beroende på färskheten.
Smält smör innan serveringen och tilsätt en del av
myntan. Låt raviolin rinna av. Servera raviolin med
resterande färsk mynta och fördela smör över bitarna.
Servera osten vid sidan.
10
Pasta
325 g fint vetemjöl
4 ägg
salt
Serveras med:
Kycklingsky
1 msk smör
40 g parmesan eller
100 g smör och 60 g
parmesan
Förbered först fyllningen. Dela kycklingen i små bitar
med köttkvarnen i köksmaskinens mixerskål. Blanchera
hjärnan i kokande vatten, låt den rinna av och mal
den. Blanda hjärna och kyckling i mixerskålen.
Mjuka upp märgen i varmt vatten och tillsätt den
sedan till kycklingen och hjärnan i mixerskålen.
Blanda hjärna, kyckling och märg i koksmaskinens
mixerskål med hjälp av vispen. Tillsätt smör, riven
ost, brödsmulor, äggulor och en nypa riven muskot
i blandningen. Knåda blandningen några minuter
med hjälp av degkroken. Gör pasta med mjöl, ägg
och salt genom att använda degkroken.
Tillred pastaplattorna (se sidan 6) med Pasta Sheet
Roller och fyll plattorna genom att använda Ravioli
Maker. Låt raviolin vila i 15 minuter.
Koka raviolin i rikligt med vatten och en nypa salt. Lått
vattnet rinna av och placera hälften av den kokta raviolin
i en förvärmd eldfast form. Häll hälften av kycklingskyn
(eller det smälta smöret) över raviolin. Tillsätt den
andra hälften av raviolin med återstående vätska. Rör
försiktigt, tillsätt riven ost, rör igen och servera.
11
Svensk
Fyllning
250 g kokt kyckling
1 lammhjärna
150 g märg av nöt
25 g smör
1 msk riven parmesan
25 g färska brödsmulor
2 äggulor
muskot, peppar och
salt
RECEPT
Ravioli alla Milanese
(Ravioli från Milano)
Svensk
Ravioli alla Parmigiana
(Ravioli med parmesan)
Sås
1
2
1
1
RECEPT
60
3
300
4
400
gul lök
vitlöksklyftor
morot
stjälk blancherad
blekselleri
g smör
msk olivolja
g nötfärs
msk torrt röt vin
g tomater (på burk)
peppar och salt
parmesan
Fyllning
6 msk rivet
franskbröd (använd
grönsaksskäraren och
rivjärnet)
1 ägg
malen kanel
muskot, peppar
och salt
Skala och hacka löken och vitlök. Skrapa eller skala
moroten och hacka den. Hacka den blancherade
bleksellerin. Stek lök, morot, blancherad selleri och
vitlök till såsen med smör och olja i en kastrull.
Tillsätt nötfärs (malen i köttkvarnen) och stek runt om.
Tillsätt vinet och vrid upp värmen för att förånga
alkoholen. Tillsätt, krossade tomater samt peppar
och salt efter smak. Lägg på ett lock och låt såsen
sjuda i minst 2 timmar. Rör om då och då. Tillsätt
vatten om blandningen blir för torr.
Lägg det rivna franskbrödet i mixerskålen och häll i
4 matskedar sås. Lägg i äggen för att få en tjockare
konsistens. Använd vispen. Tillsätt muskot, kanel, salt
och peppar efter smak. Fyllningen skall vara tjock.
Tillred pastan i köksmaskinens mixerskål genom
att använda degkroken. Använd sedan Pasta
Sheet Roller för att kavla ut degen (se sidan 6).
Ersätt Pasta Sheet Roller mot Ravioli Maker och
lägg i fyllningen mellan plattorna med hjälp av
påfyllningsskopan. Låt raviolin vila i 15-20 minuter.
Koka raviolin i rikligt med kokande, saltat vatten.
Häll av vattnet och lägg raviolin i en varm
serveringsskål. Häll såsen över raviolin och rör om.
Strö över rikligt med riven parmesanost och servera.
Pasta
240 g fint vetemjöl
3 ägg
salt
12
Pasta
320 g fint vetemjöl
4 ägg
salt
Förbered först såsen så att den kan sjuda medan du
tillreder resten.
Gör sedan fyllningen. Skala och hacka löken och
bryn försiktigt tillsammans med skinka, olja och
smör. Tillsätt färsen och fortsätt rör tills den är
gyllenbrun. Häll i vinet och låt alkoholen förångas.
Tillsätt kalvfond och låt såsen sjuda tills färsen är
genomkokt. Ta bort kastrullen från värmen, tillsätt en
nypa muskot, peppar och salt efter smak. Låt den
svalna. Lägg blandningen i mixerskålen och blanda i
ägg med hjälp av vispen.
Tillred pastan med mjöl, ägg och salt. Anslut Pasta
Sheet Roller till köksmaskinen och gör plattor (se
sidan 6). Byt sedan till Ravioli Maker och gör ravioli.
Låt raviolin vila i 15 minuter.
Lägg i raviolin i kokande, saltat vatten. Låt vattnet rinna
av och placera den kokta raviolin i en förvärmd, täckt
serveringsskål. Tillsätt smör, såsen och riven ost och
rör försiktigt. Serveras varm.
Serveras med:
2 msk smör
tomatsås (sid. 37
”Tomatpassata”,
Stora KitchenAidKokboken)
40 g parmesan
13
Svensk
Fyllning
1 gul lök
150 g rökt skinka
(t.ex. Parma- eller,
San Daniele)
2 msk olivolja
2 msk smör
250 g kalvfärs
5 msk torrt vitt vin
4 msk kalvfond
muskot
peppar och salt
1 ägg
RECEPT
Ravioli alla Ghiotta
(Smakrik Ravioli)
Svensk
Ravioli con Spinaci e Pecorino
(Ravioli med spenat och pecorino)
RECEPT
Fyllning
225 g kokt spenat
2 msk smör
2 ägg
275 g mjuk pecorino
muskot
peppar och salt
1-2 msk fint vetemjöl
Pasta
200 g finmalet
durumvete mjöl
3 ägg
salt
Hacka spenaten fint och lägg den i en kastrull
med smör. Blanda därefter den frästa spenaten i
mixerskålen med äggen, pecorino, och en nypa
riven muskot. Tillsätt peppar och salt efter smak.
Blanda med vispen. Tillsätt mjöl och blanda igen.
Lägg undan blandningen.
Tillred pasta med durumvete mjöl istället för
vanligt mjöl, ägg och salt med hjälp av degkroken.
Anslut pastamaskinen på köksmaskinen och gör
pastaplattor (se sidan 6). Byt sedan pastamaskinen
mot Ravioli Maker. Använd fyllningen för att göra
ravioli. Låt vila i 15 minuter innan den kokas i rikligt
med saltat vatten. Värm tomatsåsen under tiden.
Häll av vattnet, placera pastan i en förvärmd
serveringsskål och häll över såsen. Strö över riven
lagrad pecorino och servera varmt.
Smaksättning:
tomatsås (sid. 37
“Tomatpassata”,
Stora KitchenAidKokboken)
30 g lagrad pecorino
14
Pasta
450 g fint vetemjöl
3 ägg
salt
1 tsk olivolja (valfritt)
Gör först fyllningen. Smält smör i en kastrull och lägg
i fläsk, kalkon och kalv. Låt sjuda på medelvärme under
10 minuter och lägg sedan i hjärna och mortadella.
Blanda allting på värme i 5 till 10 minuter. Mal
blandningen med hjälp av köttkvarnen. Lägg den
fint malna köttblandningen i mixerskålen och tillsätt
äggulor, riven parmesanost (med grönsaksskäraren
och rivjärnet) och en nypa riven muskot. Smaksätt
med peppar och salt. Använd degkroken och knåda
till en homogen blandning. Ställ åt sidan.
Gör ravioli med mjöl, ägg, 1⁄2 dl vatten, salt och olja
vid behov. Knåda degen med degkroken. Gör plattor
med Pasta Sheet Roller (se sidan 6). Anslut sedan
Ravioli Maker till köksmaskinen och gör ravioli med
fyllningen. Låt vila i 20 minuter.
Koka raviolin i riktligt med saltat vatten. Häll av och
placera i en förvärmd serveringsskål. Häll det smälta
smöret över raviolin och strö på riven ost eller häll
på tomatsås följt av riven ost. Serveras varm.
Serveras med:
100 g smör eller
tomatsås (sid. 37
“Tomatpassata”,
Stora KitchenAidKokboken)
60 g parmesan
15
Svensk
Fyllning
2 msk smör
100 g fläsk
75 g kalkonfilé
75 g kalv
50 g kalvhjärna
100 g mortadella
2 äggulor
60 g parmesan
muskot
peppar och salt
RECEPT
Ravioli alla Bolognese
(Ravioli med köttfärssås)
Svensk
Ravioli alla Panna
(Ravioli i gräddsås)
RECEPT
Fyllning
3 msk smör
100 g fläskfärs
100 g kalvfärs
30 g parmesan
1 msk färska
brödsmulor
100 g skinka
muskot
peppar och salt
2 msk varm buljong
1 msk hackad persilja
Pasta
320 g fint vetemjöl
4 ägg
salt
Sås
50 g smör
3 blad färsk salvia
2 dl grädde
Smält smöret i en kastrull och bryn köttet. Rör tills
köttet är färdigt och placera det sedan i köksmaskinens
mixerskål. Tillsätt riven ost (riven med grönsaksskäraren
och rivjärnet) brödsmulor, fint hackad skinka och en
nypa riven muskot till köttblandningen. Blanda till
en jämn smet med vispen. Tillsätt peppar och salt
efter smak. Tillsätt buljong och persilja. Blanda igen
och ställ åt sidan.
Gör raviolin med mjöl, ägg och salt i mixerskålen med
hjälp av degkroken. Använd sedan pastamaskinen och
kavla ut degen i två jämna plattor (se sidan 6). Gör
raviolin med fylningen i Ravioli Maker. Ställ åt sidan.
Under tiden värmer du smöret och salviabladen i en
liten kastrull i 5 minuter. Ta bort salvian och tillsätt
grädden. Låt den bli varm. Tillsätt peppar och salt efter
smak. Ställ undan och håll varmt.
Lägg raviolin i rikligt med kokande vatten. Häll av
vattnet när raviolin är färdig och lägg raviolin i en
serveringsskål. Häll gräddsåsen över raviolin och rör
om. Strö över vitpeppar och riven ost. Serveras varm.
Serveras med:
40 g parmesan
vitpeppar
16
Pasta
325 g fint vetemjöl
4 ägg
salt
Skala och hacka auberginerna, bryn dem tills de är
gyllenfärgade, låt de rinna av på papper och ställ åt
sidan. När de svalnat blandar du auberginer med
skållade och hackade valnötter, bechamelsås, hackad
persilja och äggulor med hjälp av vispen i köksmaskinens
mixerskål. Tillsätt lite riven muskot och smaksätt med
salt och peppar.
Gör pastan med mjöl, ägg och en nypa salt med hjälp
av degkroken i köksmaskinens mixerskål. Gör därefter
plattorna med Pasta Sheet Roller och raviolin med
Ravioli Maker (se sidan 6). Låt vila i 10 minuter.
Fritera raviolin 4 bitar åt gånger och låt rinna av på
papper. Lägg upp den friterade raviolin på ett varmt
serveringsfat. Häll tomatsåsen över raviolin och strö
över osten. Servera så varmt som möjligt.
Serveras med:
tomatsås (sid. 37
“Tomatpassata”,
Stora KitchenAidKokboken)
40 g parmesan
17
Svensk
Fyllning
2 medelstora
auberginer
Frityrolja
20 valnötter
2 dl tjock bechamelsås
1 msk hackad persilja
2 äggulor
muskot
peppar och salt
RECEPT
Ravioli alla Vegetariana
(Vegetarisk ravioli)
Svensk
Ravioli con la Zucca
(Ravioli med pumpa)
RECEPT
Fyllning
1,75 kg gul pumpa
60 g parmesan
5 amarettikakor
200 g mostarda di frutta
(kanderad frukt)
muskot
malen ingefära
peppar och salt
Pasta
325 g fint vetemjöl
4 ägg
salt
Serveras med:
100 g smör
5 blad färsk salvia
60 g parmesan
Ugnsbaka pumpan, precis som ugnsbakad potatis
med skalet på. Ta bort pumpans frö och lägg
det mjuka köttet mixerskålen, tillsätt sedan riven
parmesanost (riven i förväg med grönsaksskäraren
och rivjärnet) och blanda med hjälp av vispen. Tillsätt
sedan de smulade amarettikakorna och den hackade
frukten. Smaksätt försiktigt med en nypa riven
muskot, ingefära, peppar och salt och ställ åt sidan.
Gör pastan med mjöl, ägg och salt i mixerskålen
med hjälp av degkroken. Gör därefter plattorna
med Pasta Sheet Roller och raviolin (se sidan 6) med
Ravioli Maker. Låt vila i 15 minuter.
Koka raviolin i riktligt med saltat vatten. Under tiden
kan du värma smöret i en liten såskastrull tills det är
gyllenbrunt och tillsätt sedan salvian. Håll det varmt.
Häll av vattnet och lägg hälften av raviolin i en
förvärmd serveringsskål. Häll hälften av smöret (ta
först bort salvian) över raviolin och strö över hälften
av den rivna osten över serveringsskålen. Tillsätt resten
av raviolin, resten av det smälta smöret och den
rivna osten. Serveras varm.
18
Garantilängd:
KitchenAid
betalar för:
KitchenAid
betalar inte för:
Två års full garanti från
inköpsdatum.
Utbytesdelar och
arbetskostnad för
reparationer som
korrigerar fel på material
och tillverkningskvalitet.
Servicen måste utföras
av ett auktoriserat
KitchenAid After Sales
Service Center.
A. Reparationer om
Matberedaren
används för andra
ändamål än normal
matberedning.
B. Skador orsakade av
olyckor, ändringar,
felaktig användning,
missbruk eller
installation/drift
som inte sker I
överensstämmelse
med lokala elektriska
föreskrifter.
KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.
Service efter försäljning
All service bör skötas lokalt av ett av
KitchenAid auktoriserat servicecenter.
Kontakta din återförsäljare för att få namn
och adress till närmaste av KitchenAid
auktoriserade serviceanläggning.
SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00
Servicecenter
El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180
Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
031-155060
Relectric Service
Kammakargatan 27
111 60 STOCKHOLM
08-230480
Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770
www.KitchenAid.com
19
Svensk
KitchenAid® Tillbehörsgaranti för Europa
(hushållsbruk)
Svensk
®
FOR THE WAY IT’S MADE.®
® Registrerat varumärke för KitchenAid, USA
™ Varumärke för KitchenAid, USA
Köksmaskinens form är et varumärke KitchenAid, USA
© 2005. Alla rättigheter förbehållna.
Specifikationer är föremål för ändring utan föregående meddelande.
9709535
3943dZw605
20
Download PDF

advertising