Whirlpool | DDLX 80114 | Use and care guide | Whirlpool DDLX 80110 Use and care guide

Whirlpool DDLX 80110 Use and care guide
Terveys-, turvallisuus-, käyttö & huolto ja asennusoppaat
www.whirlpool.eu/register
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
FI
SUOMI
TERVEYS- JA TURVALLISUUS-, KÄYTTÖJA HUOLTO- sekä ASENNUSOPPAAT
Kiitos, että olet hankkinut Whirlpool-tuotteen.
Jotta voit saada parempaa palvelua,
rekisteröi laitteesi osoitteessa www.whirlpool.eu/register
Sisältö
Terveys- ja turvallisuusopas
TURVALLISUUSOHJEET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
YMPÄRISTÖNSUOJELU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Käyttö- ja huolto-opas
TUOTTEEN KUVAUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LAITE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KÄYTTÖPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LUUKKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RUMMUN VALO (jos saatavilla). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SAATAVILLA OLEVAT LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LAITTEEN KÄYTTÖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
OHJELMAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
LISÄTOIMINNOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TOIMINNOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
OSOITTIMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ENERGIANSÄÄSTÖVIHJEITÄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3
HUOLTO JA PUHDISTUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
VESISÄILIÖN TYHJENNYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
LUUKUN SIHDIN PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ALASIHDIN PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
KUIVAUSRUMMUN ULKOPINNAN PUHDISTUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
LUUKUN LUKITUKSEN KÄÄNTÄMINEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
VIANETSINTÄOPAS & HUOLTOPALVELU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
VIAN ILMAISIN JA VIESTIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
KULJETUS JA KÄSITTELY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
HUOLTOPALVELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Asennusopas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4
FI
Terveys- ja turvallisuusasioiden opas
TURVALLISUUSOHJEET
OHJEET ON LUETTAVA JA NIITÄ ON NOUDATETTAVA
Ennen kun ryhdyt käyttämään
kuivausrumpua, lue terveyttä
ja turvallisuutta sekä käyttöä
ja huoltoa koskevat oppaat
huolellisesti.
Pidä nämä ohjeet käsillä
myöhempää käyttöä varten.
OMA TURVALLISUUTESI SEKÄ
TOISTEN TURVALLISUUS
OVAT HYVIN TÄRKEITÄ.
Tässä käyttöohjeessa ja itse
kuivausrummussa on tärkeitä
turvallisuutta koskevia ohjeita.
Lue ne aina ja noudata niitä.
Tämä on turvallisuusseikoista
varoittava symboli.
Tämä symboli varoittaa
mahdollisista vaaroista, jotka
saattavat johtaa vammoihin tai
jopa kuolemaan.
Kaikkiin turvallisuusviesteihin
liittyy turvallisuusseikoista
varoittava symboli tai sana
VAARA tai VAROITUS. Näiden
sanojen merkitys on seuraava:
vaara
Osoittaa vaaratilanteen, joka
aiheuttaa vakavia tapaturmia,
ellei sitä vältetä.
varoitus
Osoittaa vaaratilanteen, joka voi
aiheuttaa vakavia tapaturmia,
ellei sitä vältetä.
Kaikissa turvallisuutta koskevissa
varoituksissa kuvataan
mahdollinen vaara ja kerrotaan,
miten kuivausrummun
väärästä käytöstä aiheutuvien
tapaturmien, vahinkojen ja
sähköiskujen mahdollisuus
voidaan minimoida. Noudata
seuraavia ohjeita huolellisesti.
Näiden ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa johtaa
riskitilanteisiin.
Valmistaja ei ole missään
vastuussa henkilöille, eläimille
tai omaisuudelle aiheutuneista
vahingoista, jos näitä ohjeita
ja turvallisuusmääräyksiä ei
noudateta.
Hyvin nuoret (0–3-vuotiaat) ja
nuoret lapset (3–8-vuotiaat) on
pidettävä turvallisen välimatkan
päässä, ellei heitä valvota
jatkuvasti.
Tätä kuivausrumpua voivat
käyttää yli 8-vuotiaat lapset
sekä fyysisesti, aisteiltaan
tai henkisesti rajoitteiset tai
kokemattomat ja taitamattomat
henkilöt, jos heidän
turvallisuudestaan vastaava
henkilö valvoo tai opastaa heitä
laitteen käytössä ja osoittaa
mahdolliset vaaratilanteet.
Lapset eivät saa leikkiä
kuivausrummulla. Lapset eivät
saa suorittaa puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitä ilman
valvontaa.
Keittoöljyyn, asetoniin,
alkoholiin, bensiiniin, kerosiiniin,
tahranpoistajiin, tärpättiin
tai vahoihin ja vahojen
poistoaineisiin likaantuneet
kappaleet tulee pestä kuumalla
vedellä ylimääräisen pesuaineen
kanssa ennen kuin niitä
kuivataan kuivausrummussa.
Vaahtokumia (lateksivaahtoa),
suihkumyssyjä, vedenpitäviä
tekstiilejä, kumipäällysteisiä
kappaleita ja vastaavia sekä
vaahtokumia sisältäviä vaatteita
tai tyynyjä ei saa kuivata
kuivausrummussa.
Poista taskuista kaikki esineet,
etenkin savukkeensytyttimet,
tulitikut ja vastaavat.
Älä käytä kuivausrumpua jos
pesuun on käytetty kemikaaleja.
Öljyyn kastuneet kappaleet
saattavat syttyä palamaan
itsestään, etenkin jos ne altistuvat
lämmönlähteille kuten tapahtuu
esimerkiksi kuivausrummussa.
Kappaleet lämpiävät, jolloin
öljy hapettuu. Hapettumisessa
syntyy lämpöä. Jos lämpö ei
pääse purkautumaan, kappale
saattaa jopa kuumentua niin,
että se syttyy palamaan. Öljyyn
kastuneiden kappaleiden
pinoaminen, kasaaminen ja
säilyttäminen saattaa estää
lämpöä purkautumasta, jolloin
syntyy palovaara.
varoitus
Älä koskaan pysäytä
kuivausrumpua ennen
kuivausohjelman päättymistä,
ellei kaikkia pyykkejä oteta
heti pois koneesta ja levitetä
kuivumaan, jotta lämpö pääsee
haihtumaan.
Kuivausohjelman viimeinen
5
vaihe suoritetaan ilman
lämpöä (jäähdytysvaihe), jotta
varmistettaisiin, että tekstiilien
lämpö pysyy tasolla, joka ei
johda niiden vahingoittumiseen.
Jos haluat sijoittaa
kuivausrummun pesukoneen
päälle, ota ensin yhteyttä
huoltopalveluun ja selvitä onko
se mahdollista. Kuivausrummun
asettaminen pesukoneen
päälle on sallittu ainoastaan,
jos kuivausrumpu kiinnitetään
turvallisesti paikalleen erityistä
torniasennussarjaa käyttäen.
TUOTTEEN
KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä kuivausrumpu on
tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Kuivausrummun käyttö
ammattitoimintaan on kielletty.
Valmistaja ei vastaa väärän
käytön tai virheellisten asetusten
seurauksista
HUOMIO: Kuivausrumpua ei
ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkopuolisen ajastimen tai erillisen
kauko-ohjauksen kanssa.
Älä käytä kuivausrumpua
ulkotiloissa.
Älä säilytä räjähtäviä tai syttyviä
aineita, kuten esimerkiksi
aerosolipakkauksia, äläkä
sijoita tai käytä bensiiniä tai
muita syttyviä materiaaleja
kuivausrummussa tai sen
lähettyvillä: ne voivat syttyä
palamaan, jos kuivausrumpu
kytketään vahingossa
toimintaan.
ASENNUS
Asennuksen ja korjaukset saa
6
suorittaa vain pätevä asentaja,
ja ne on suoritettava valmistajan
ohjeiden ja paikallisten
turvallisuusmääräysten
mukaisesti. Älä korjaa tai
vaihda mitään kuivausrummun
osaa, ellei käyttöohjeessa
nimenomaan näin kehoteta.
Lapset eivät saa suorittaa
asennustoimenpiteitä.
Lapset on pidettävä loitolla
kuivausrummun asentamisen
aikana. Pidä pakkausmateriaalit
(muovipussit, polystyreenipalat
jne.) pois lasten ulottuvilta
kuivausrummun asentamisen
aikana sekä sen jälkeen.
Käytä suojakäsineitä, kun avaat
ja poistat pakkauksia ja suoritat
asennuksia.
Kun olet purkanut
kuivausrummun pakkauksesta
varmista, että se ei ole
vahingoittunut kuljetuksen
aikana. Jos havaitset ongelmia,
ota yhteyttä jälleenmyyjään tai
lähimpään huoltopalveluun.
Kuivausrummun käsittelyyn
ja asennukseen tarvitaan
vähintään kaksi henkilöä.
Lapset on pidettävä loitolla
kuivausrummun asentamisen
aikana.
Kuivausrumpu on kytkettävä
irti sähköverkosta ennen
minkään asennustoimenpiteen
aloittamista.
Varmista asennuksen aikana,
että kuivausrumpu ei vaurioita
verkkovirtajohtoa.
Käynnistä kuivausrumpu vasta
kun asennustoimenpiteet on
viety täysin loppuun asti.
Laitteen asentamisen jälkeen on
odotettava muutamia tunteja
ennen sen käynnistämistä,
jotta laite sopeutuisi huoneen
ympäristöolosuhteisiin.
Älä asenna kuivausrumpua
paikkaan, jossa se altistuu
äärimmäisille olosuhteille
kuten: huono tuuletus, korkea
lämpötila tai alle 5 °C tai yli 35 °C.
Kuivausrumpua ei saa
asentaa lukittavan oven,
liukuoven tai sellaisen oven
taakse, jonka saranapuoli on
kuivausrummun suhteen siten,
että kuivausrummun luukkua ei
ole mahdollista avata täysin.
Kuivausrumpu on sijoitettava
siten, että sen takasivu tulee
seinää kohden; tämä siksi,
että vältyttäisiin takapaneelin
koskettamisen aiheuttamilta
vammoilta, se nimittäin
tulee erittäin kuumaksi
kuivausprosessin aikana.
Älä asenna kuivausrumpua
huoneeseen, jossa on
huono ilmanvaihto. Jos
haluat asentaa sen pieneen
varastohuoneeseen, wctilaan, kylpyhuoneeseen tai
vastaavaan, huolehdi riittävästä
ilmanvaihdosta (oven tulee
olla auki, tilassa tulee olla
ilmanvaihtoritilä tai -aukko, joka
on suurempi kuin 500 cm²).
Kuivausrummun asennuksen
yhteydessä on varmistettava,
että kaikki neljä jalkaa ovat
tukevasti kiinni ja että ne
tulevat kunnolla kiinni lattiaan;
säädä niitä tarvittaessa
tilanteen vaatimalla tavalla.
Tarkasta vesivaa'an avulla,
että kuivausrumpu on täysin
vaakasuorassa.
Jos suinkin mahdollista, käytä
veden tyhjennykseen asunnon
viemäriin suoraan yhdistettyä
FI
letkua. Tällöin ei ole tarpeen
tyhjentää vesisäiliöitä jokaisen
kuivausjakson jälkeen, sillä
kondensoituva vesi johdetaan
suoraan pois.
Kuivausrumpua ei saa asentaa
paksunukkaiselle matolle.
Jos tilanpuutteen vuoksi
kuivausrumpu on asennettava
kaasu- tai puulieden välittömään
läheisyyteen, on väliin
asennettava lämpöä eristävä
paneeli (85 x 57cm), jonka
liettä kohden oleva pinta on
peitettävä alumiinifoliolla.
Kuivausrumpua ei ole
suunniteltu kalusteisiin
asennettavaksi.
Kuivausrumpu voidaan asentaa
työtason alle, kunhan sille
taataan riittävä ilmanvaihto.
Asenna ilmanvaihtoritilä
(vähintään 45 cm x 8 cm)
kuivausrummun päällä olevan
työtason takaosaan.
SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT
VAROITUKSET
Varmista, että arvokilvessä
mainittu jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Asennuksessa on käytettävä
turvallisuusmääräysten
mukaisesti moninapaista
turvakatkaisinta, jonka
koskettimien välit ovat
vähintään 3 mm.
Kuivausrumpu on lain
määräysten mukaisesti
kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Jos kuivausrumpuun on
asennettu pistoke, joka ei
sovellu pistorasiaan, ota
yhteyttä ammattitaitoiseen
sähköasentajaan.
Älä käytä jatkojohtoja,
haaroitusrasioita tai adaptereita.
Älä kytke kuivausrumpua
pistorasiaan, jota voidaan ohjata
kaukosäädöllä.
Virtajohdon täytyy olla tarpeeksi
pitkä, jotta kuivausrumpu
voidaan liittää sähköverkkoon,
sen jälkeen kun se on sijoitettu
paikalleen.
Älä vedä verkkovirtajohdosta.
Jos virtajohto on vaurioitunut,
sen tilalle on vaihdettava
täysin samanlainen johto.
Virtajohdon saa vaihtaa
ainoastaan ammattitaitoinen
sähköasentaja valmistajan
ohjeiden ja nykyisten
turvallisuusmääräysten
mukaisesti. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Älä käytä kuivausrumpua,
jos virtajohto tai pistoke on
vahingoittunut, jos laite ei
toimi kunnolla tai jos se on
vaurioitunut tai pudonnut. Älä
upota virtajohtoa tai pistoketta
veteen. Pidä virtajohto erillään
kuumista pinnoista.
Kun asennus on tehty, sähköosat
eivät saa olla käyttäjän
ulottuvilla.
Älä koske kuivausrumpua
millään märällä ruumiinosalla,
äläkä käytä sitä, kun olet paljain
jaloin.
SÄHKÖLIITÄNTÄ, VAIN
ISOSSA-BRITANNIASSA JA
IRLANNISSA
Sulakkeen vaihtaminen.
Jos kuivausrummun
virtajohdossa on pistoke, jonka
sulake on tyyppiä BS 1363A
13 A, pistokkeen sulaketta
vaihdettaessa on käytettävä
A.S.T.A.-hyväksyttyä BS 1362
-tyyppistä sulaketta, toimien
näin:
1. Irrota sulakkeen suojakansi (A)
ja poista sulake (B).
2. Aseta uusi 13 ampeerin sulake
suojakanteen.
3. Aseta molemmat
pistokkeeseen.
Tärkeää:
Sulakkeen suojakansi on
kiinnitettävä takaisin paikalleen
sulakkeen vaihdon yhteydessä.
Jos kansi häviää, pistoketta ei
saa käyttää ennen kuin tilalle on
asennettu vastaavanlainen kansi.
Varaosan tyyppi on merkitty
pistokkeen kantaosaan
värillisellä merkinnällä tai
kirjainyhdistelmällä.
Sulakkeen suojakansia on
saatavilla sähköliikkeestä.
Vain Irlannin tasavallassa
Isoa-Britanniaa koskevat tiedot
ovat yleensä päteviä, mutta
pistokkeen ja pistorasian
tyyppinä käytetään myös
kolmatta vaihtoehtoa,
2-napaista, sivumaadoituksella
varustettua tyyppiä.
Pistorasia/pistoke (pätee
molemmissa maissa)
Jos virtajohdon pistoke ei sovi
pistorasiaan, pyydä lisäohjeita
huoltopalvelusta. Älä yritä
vaihtaa pistoketta itse. Vaihdon
saa suorittaa vain pätevä
huoltoteknikko valmistajan
ohjeiden ja sovellettavien
7
turvallisuusmääräysten
mukaisesti.
ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ
Älä ylitä suurinta sallittua
täyttömäärää. Tarkasta
suurin sallittu täyttömäärä
ohjelmataulukosta.
Älä kuivaa pesemättömiä
tekstiilejä kuivausrummussa.
mukaisesti.
Älä kuivaa pyykkiä liian kuivaksi.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Varmista, että kuivausrummun
ympärille ei keräänny nöyhtää
tai pölyä.
Kuivausrumpu on kytkettävä
irti sähköverkosta ennen
minkään puhdistus- tai
huoltotoimenpiteen aloittamista.
Pehmennysaineita tai vastaavia
tuotteita tulee käyttää kyseisen
tuotteen valmistajan ohjeiden
Älä koskaan käytä höyrypesuria.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Lämpöpumpputeknologiaa
käyttävät kuivausrummut:
Tämä kuivausrumpu sisältää
fluorattua kasvihuonekaasua
(R134a). Kaasua sisältävä
piiri on suljettu ilmatiiviisti.
Sähköisen kytkinlaitteen
kokeellisesti todettu vuotoarvo
on alle 0,1 % vuodessa.
Pakkausmateriaalien
hävittäminen
Pakkaus on valmistettu
100-prosenttisesti
kierrätettävästä materiaalista ja
siinä on kierrätysmerkki:
Pakkauksen osia ei saa
heittää roskiin vaan ne on
hävitettävä paikallisten
jätehuoltoviranomaisten
määräysten mukaisesti.
8
Kodinkoneiden
hävittäminen
Kun hävität kuivausrummun,
tee siitä käyttökelvoton
katkaisemalla verkkovirtajohto
ja poistamalla luukut ja hyllyt
(jos sellaisia on), jotta lapset
eivät voi helposti kiivetä sisään
ja jäädä ansaan.
Tämä kuivausrumpu on
valmistettu kierrätettävistä
tai uusiokäyttöön
soveltuvista materiaaleista.
Hävitä laite paikallisten
jätehuoltomääräysten
mukaisesti.
Lisätietoja sähkökäyttöisten
kodinkoneiden käsittelystä,
talteenotosta ja kierrätyksestä
saat paikallisilta viranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta kuivausrumpu
on ostettu.
Tämä kuivausrumpu
on merkitty sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua
koskevan WEEE-direktiivin
(Waste Electrical and Electronic
Equipment) 2012/19/EU
mukaisesti.
Varmistamalla, että tuote
poistetaan käytöstä
asianmukaisesti, voidaan
auttaa estämään sellaiset
ympäristö- ja terveyshaitat,
jotka saattaisivat aiheutua
tuotteen asiattomasta
käsittelystä.
Tämä symboli
tuotteessa tai sen asiakirjoissa
tarkoittaa, ettei laitetta saa
hävittää kotitalousjätteiden
mukana. Sen sijaan tuote
on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkakomponenttien
keräys- ja kierrätyspisteeseen.
FI
energiansäästövinkkejä
tarvittavaa aikaa ja energiaa.
Kuivata aina täysiä koneellisia,
tekstiilityypin sekä ohjelman/
kuivausajan mukaisesti.
Lisää tietoja on annettu
ohjelmataulukossa.
Jotta kuivaustulokset
vastaisivat odotuksiasi, valitse
aina pyykkiin sopiva ohjelma/
kuivausaika.
Valitse hellävarainen
toiminto ainoastaan pienten
täyttömäärien kuivaukseen.
pyykit koneeseen yhdessä.
Aloita silityskuiva-ohjelmalla /
kuivausaika-asetuksella, poista
silitettävät pyykit kyseisen
jakson loputtua ja kuivaa sitten
loput pyykit kaappikuivaasetuksella.
Koska veden poistaminen
mekaanisesti kuluttaa
vähemmän energiaa, pyri
linkoamaan pyykki pesukoneesi Esimerkiksi puuvillaa
kuivatessasi laita silityskuivaksi
suurimmalla linkousteholla.
Tämä säästää kuivausohjelmaan ja kaappikuivaksi kuivattavat
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Laitteen suunnittelussa,
valmistuksessa ja jakelussa
on noudatettu seuraavien
Euroopan unionin direktiivien
vaatimuksia:
LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
ja RoHS 2011/65/EU.
9
Käyttö- ja huolto-opas
TUOTTEEN
KUVAUS
LAITE
1.
1. Työtaso
2. Käyttöpaneeli
3. Vesisäiliö
4. Luukku
5. Luukun kahva
6. Luukun sihti (luukun takana)
7. Lauhdutin (= alasuodatin;
luukun takana)
8. Säädettävät jalat (4)
2.
3.
5.
4.
6.
7.
8.
KÄYTTÖPANEELI
10.
11.
Sensing
Drying
End
Door filter
Bottom filter
Water tank
Drying time
90’
0
Cotton
Extra dry
Anticrease
Cupboard dry
60’
Iron dry
30’
h.
Cotton
15’
Start delay
Synthetics
Extra dry
Big items
Wool finish
Rapid
Gentle
Key lock
3 sec
Drum
reverse
Anticrease
Dry
finishing
Cupboard dry
Iron dry
Mixed
8Kg B
8.
10
9.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Start delay / Viivästetty
käynnistys -toiminto
2. Rapid / Pika-lisätoiminto
3. Gentle / Hellävarainenlisätoiminto
4. Key lock 3'' / Näppäinlukko
5. Drum reverse / Rummun
suunnanvaihto -lisätoiminto
6. Anti-crease / Rypistymisen
esto -lisätoiminto
7. Dry finishing / Kuivauksen
viimeistely -lisätoiminto
8. Ohjelman valitsin
9. Käynnistys-/taukopainike
10. Toimintahäiriöiden
ilmaisimet
11. Ohjelman vaiheen ilmaisin
FI
LUUKKU
Avaa luukku vetämällä kädensijasta.
Sulje luukku kädensijasta pitämällä ja työntämällä
siten, että kuulet sen napsahtavan kiinni.
Jos keskeytät käynnissä olevan ohjelman avaamalla
luukun, ohjelma nollautuu jos kuivausrummun
luukkua ei suljeta uudelleen minuutin sisällä.
RUMMUN VALO (jos saatavilla)
• Ohjelman valinnan aikana: valo syttyy pyykin
laittamista varten
• Ohjelman käynnistyksen jälkeen: valo himmenee
asteittain samalla kun pyykit havaitaan.
SAATAVILLA OLEVAT
LISÄVARUSTEET
• Ohjelman loppumisen jälkeen, kun avaat luukun,
valo syttyy lyhyeksi aikaa pyykkien poistamista
varten. Sitten se sammuu energian säästämiseksi;
kosketa mitä tahansa painiketta sen kytkemiseksi
takaisin päälle.
Selvitä huoltopalvelusta onko seuraava lisälaite
saatavissa hankkimaasi kuivausrumpumalliin.
TORNIASENNUSHYLLY
sallii kuivausrummun kiinnittämisen pesukoneen
päälle tilan säästämiseksi ja jotta helpotetaan
täyttämistä ja tyhjentämistä korkeammalla olevalla
kuivausrummulla.
11
LAITTEEN
KÄYTTÖ
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
1. Tarkasta vesisäiliö
Varmista, että vesisäiliö on asetettu paikalleen
oikein
2. Tarkasta tyhjennysletku
Varmista, että kuivausrummun takana oleva
tyhjennysletku on kiinnitetty, joko kuivausrummun
vesisäiliöön tai asunnon viemärijärjestelmään (ks.
ASENNUSOPAS).
12
FI
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
varoitus
Varmista, että pyykkiin ei
Varmista, että pyykki ei
jää sytyttimiä tai tulitikkuja. ole kastunut syttyviin
nesteisiin.
1. Pyykkien laittaminen koneeseen
Noudata pyykin pesumerkintöjä; varmista,
että tekstiilit voidaan kuivattaa kuivausrummussa.
Valitse tarvittaessa lisävalinnat
Jos haluat valita muita lisävalintoja, paina
kyseistä painiketta – näytöllä syttyy kyseinen
symboli.
Kuivausta koskevat merkinnät
Pisteet ilmoittavat tekstiilien kuivauslämpötilan.
Katso lisätiedot kohdasta LISÄVALINNAT,
TOIMINNOT JA ILMAISIMET.
Normaali lämpötila
Alhaisempi lämpötila
Ei saa rumpukuivata
Avaa luukku ja laita pyykit koneeseen. Noudata Ohjelmat-kappaleessa ilmoitettuja enimmäistäyttömääriä.
4. Ohjelman käynnistys
Paina käynnistys-/tauko- painiketta;
painikkeen lähellä oleva merkkivalo syttyy.
Kuivausprosessi käynnistyy.
Ohjelman jäljellä oleva kestoaika ilmoitetaan
näytöllä. Se voidaan laskea uudelleen ja
muokata ohjelman kuluessa.
Näiden vaiheiden aikana näytöllä näkyy
animaatio.
5. Käynnissä olevan ohjelman ase-
2. Luukun sulkeminen
Varmista, että pyykkiä ei jää luukun lasin ja
sihdin väliin.
Sulje luukku siten, että kuulet sen napsahtavan kiinni.
3. halutun ohjelman asettaminen
Valitse haluamasi ohjelma nuppia kiertämällä.
Ohjelman oletettu kestoaika tulee näkyviin
näytöllä.
tusten muuttaminen tarvittaessa
Käynnissä olevan ohjelman asetusten
muuttaminen tai käynnistyksen
viivästäminen:
• paina käynnistys/taukopainiketta käynnissä
olevan ohjelman laittamiseksi taukotilaan
• Muuta asetuksiasi
• Paina käynnistys-/taukopainiketta uudelleen,
kun haluat jatkaa ohjelmaa.
6. Nollaa käynnissä oleva ohjel-
ma, jos tarpeen
Kierrä ohjelman valitsin kohtaan Off/O.
varoitus
Avaa luukku välittömästi ja ota pyykit
pois, jotta pyykin sisältämä lämpö pääsee
haihtumaan.
7. Kuivausrummun sammuttaminen
Lisätietoja ohjelmista on annettu kohdassa
Ohjelmat .
ohjelman loppumisen jälkeen
Kun ohjelma on päättynyt, näytössä näkyy
"End". Sammuta kuivausrumpu kääntämällä
ohjelman valitsin kohtaan Off/O. Avaa luukku
13
ja ota pyykki ulos.
8. Vesisäiliön tyhjentäminen / luu
Jos et sammuta kuivausrumpua ohjelman
päättymisen jälkeen, rumpu pyörähtää
ajoittain ohjelman jälkeisten 10 minuutin ajan
pyykin rypistymisen estämiseksi. Energian
säästämiseksi kuivausrumpu kytkeytyy pois
päältä automaattisesti noin neljännestunti
ohjelman päättymisen jälkeen.
kun suodattimen puhdistaminen /
alasuodattimen puhdistaminen
Tyhjennä
• vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen
• luukun sihti jokaisen käyttökerran jälkeen
Puhdista alasuodatin noin kahden kuukauden
välein.
Katso tiedot kohdasta PUHDISTUS JA
HUOLTO
OHJELMAT
Pisteet ilmoittavat tekstiilien kuivauslämpötilan.
Normaali lämpötila
Alhaisempi lämpötila
Ei saa rumpukuivata
ohjelma
Kuivaustyyppi ja suositukset
COTTON /
PUUVILLA
Puuvillapyykin kuivaukseen.
maksimitäyttö (kg):
Extra Dry / Erittäin kuiva
(kuivin kuivausaste)
2:05
Cupboard Dry / Kaappikuiva
(tarpeeksi kuiva, jotta tekstiilit
voidaan laittaa kaappiin
kuivausjakson jälkeen)
Iron Dry / Silityskuiva
(soveltuvat silitettäviksi
kuivausjakson jälkeen, eli tekstiilit
ovat vielä hieman kosteita)
14
Pesumerkinnät
Säädöt
maks.
ohjelman oletettu kestoaika (h):
valittavat lisätoiminnot:
pika, hellävarainen, rummun
suunnanvaihto, rypistymisen
esto, kuivauksen viimeistely
maksimitäyttö (kg):
maks.
ohjelman oletettu kestoaika (h):
1:45
valittavat lisätoiminnot:
pika, hellävarainen, rummun
suunnanvaihto, rypistymisen
esto, kuivauksen viimeistely
maksimitäyttö (kg):
maks.
ohjelman oletettu kestoaika (h):
1:25
valittavat lisätoiminnot:
pika, hellävarainen, rummun
suunnanvaihto, rypistymisen
esto, kuivauksen viimeistely
FI
ohjelma
Kuivaustyyppi ja suositukset
ECO COTTON /
EKO-PUUVILLA
Puuvillan yleisohjelma, sopii
normaalin märän puuvillapyykin
kuivaukseen.
Energiatehokkain ohjelma
puuvillapyykin kuivaukseen.
Energiatehomerkin arvot
perustuvat tähän ohjelmaan.
SYNTHETICS /
TEKOKUIDUT
Tekokuiduista valmistettujen
tekstiilien kuivaukseen.
Extra Dry / Erittäin kuiva
(kuivin kuivausaste)
Cupboard Dry / Kaappikuiva
(tarpeeksi kuiva, jotta tekstiilit
voidaan laittaa kaappiin
kuivausjakson jälkeen)
Iron Dry / Silityskuiva
(soveltuvat silitettäviksi
kuivausjakson jälkeen, eli tekstiilit
ovat vielä hieman kosteita)
MIXED /
SEKAPYYKKI
WOOL FINISH
BIG ITEMS /
SUURIKOKOISET
Puuvillasta, pellavasta,
tekokuiduista sekä niiden
sekoituksista valmistettujen
tekstiilien kuivaukseen.
Villaisten tekstiilien
ilmakuivausprosessin viimeistely.
Villavaatteista tulee kuohkeita ja
pehmeitä.
Suurikokoisten tekstiilien, kuten
esimerkiksi kylpymattojen,
huopien ja vastaavien
kuivaukseen.
Pesumerkinnät
Säädöt
maksimitäyttö (kg):
maks.
ohjelman oletettu kestoaika (h):
1:35
valittavat lisätoiminnot: pika,
hellävarainen, rypistymisen
esto, kuivauksen viimeistely
maksimitäyttö (kg):
3,5
ohjelman oletettu kestoaika (h):
0:55
valittavat lisätoiminnot:
hellävarainen, rummun
suunnanvaihto, rypistymisen
esto, kuivauksen viimeistely
maksimitäyttö (kg):
3,5
ohjelman oletettu kestoaika (h):
0:50
valittavat lisätoiminnot:
hellävarainen, rummun
suunnanvaihto, rypistymisen
esto, kuivauksen viimeistely
maksimitäyttö (kg):
3,5
ohjelman oletettu kestoaika (h):
0:45
valittavat lisätoiminnot:
hellävarainen, rummun
suunnanvaihto, rypistymisen
esto, kuivauksen viimeistely
maksimitäyttö (kg):
3,0
ohjelman oletettu kestoaika (h):
1:10
valittavat lisätoiminnot:
hellävarainen, rummun
suunnanvaihto, rypistymisen
esto, kuivauksen viimeistely
maksimitäyttö (kg):
1,0
ohjelman oletettu kestoaika (h):
0:06
valittavat lisätoiminnot:
maksimitäyttö (kg):
---
3,0
ohjelman oletettu kestoaika (h):
1:15
valittavat lisätoiminnot:
rummun suunnanvaihto,
rypistymisen esto
15
ohjelma
Kuivaustyyppi ja suositukset
DRYING TIME /
KUIVAUSAIKA
Kuivausohjelma, jonka kesto on
rajoitettu.
Valitse ohjelman kesto
kuivausaika-lisävalinnalla.
Kaikille kuivausrummussa
kuivattaville kankaille. Sopii
lyhyen lisäkuivausjakson
lisäämiseen ohjelman
loppumisen jälkeen.
maks. = rumpukuivaimen suurin sallittu
täyttömäärä
Taulukossa ilmoitetut ohjelmien kestoajat ovat
oletusarvoja. Ohjelman kesto riippuu pääasiallisesti
pyykin kosteustasosta sekä sen täyttömäärästä.
Tästä johtuen ohjelman todellinen kesto saattaa
poiketa ilmoitetuista arvoista.
16
Pesumerkinnät
Säädöt
maksimitäyttö (kg):
maks.
ohjelman oletettu kestoaika (h):
0:15‑1:30
valittavat lisätoiminnot:
Rypistymisen esto
FI
LISÄTOIMINNOT
LISÄTOIMINNOT, jotka ovat valittavissa
suoraan painamalla vastaavaa painiketta
Tarkista ohjelmia koskevasta kohdasta, mitkä
lisätoiminnot ovat käytettävissä valitun ohjelman kanssa.
Rapid / Pika
Nopeuttaa kuivumista lyhentämällä
ohjelman kestoa.
Gentle /
Hellävarainen
Alhaisemman kuivauslämpötilansa
ansiosta käsittelee tekstiilejä
hellävaraisemmin.
Drum reverse
/ Rumm.
suunnanvaihto
Vähentää rypistymistä lisäämällä
rummun suunnanvaihtovaiheita
ohjelman aikana.
ANTI‑CREASE /
RYPISTYMISEN ESTO
Auttaa estämään pyykkien
rypistymistä, jos pyykkiä ei pystytä
tyhjentämään heti ohjelman loputtua.
Kuivausrumpu alkaa pöyhiä tekstiilejä
säännöllisin väliajoin muutama
minuutti ohjelman päättymisen
DRY FINISHING
/ KUIVAUKSEN
VIIMEISTELY
Mahdollistaa kuivausasteen hienoisen
muuttamisen ohjelman lopussa
pidentämällä tai lyhentämällä
ohjelman kestoa.
jälkeen. Pöyhintä jatkuu noin 12
tuntia ohjelman päättymisen jälkeen.
Voit pysäyttää sen koska vain
sammuttamalla kuivausrummun
virtapainikkeesta.
hieman kuivempi
vakio kuivuusaste
hieman kosteampi
PIKA- JA HELLÄVARAINEN LISÄTOIMINTOJA EI OLE
MAHDOLLISTA YHDISTÄÄ
17
TOIMINNOT
Valitsin
Käytetään ohjelman asetusten
tekemiseen: käännä kunnes osoitin
osoittaa haluttua ohjelmaa. 0-asento
sammuttaa kuivausrummun ja
peruuttaa käynnissä olevan ohjelman.
varoitus
Käynnistys/tauko
Ota käynnissä olevan
ohjelman peruuttamisen
jälkeen kaikki tekstiilit
Käynnistää ohjelman asetusten
suorittamisen jälkeen
nopeasti ulos ja levitä ne
siten, että lämpö pääsee
haihtumaan.
Laittaa taukotilaan käynnissä olevan
ohjelman
Jatkaa taukotilassa olevaa ohjelmaa
KEY LOCK 3'' /
PAINIKELUKITUS
Ohjauspaneelin painikkeiden ja nupin
lukitsemiseksi vahingossa tapahtuvan
käytön estämiseksi.
Painikkeiden ja valitsinnupin
lukitseminen:
• On valittava ohjelma.
• Paina Key lock 3'' / painikelukituksen
painiketta ja pidä sitä painettuna
kunnes näytölle syttyy avainsymboli.
Nyt nuppi ja näppäimet ovat lukittuja.
Painikelukituksen ollessa päällä ainoa
toimiva toiminto on kuivausrummun
START DELAY
/ VIIVÄSTETTY
KÄYNNISTYS
18
Siirtää ohjelman alkamisen
myöhempään ajankohtaan.
Ajastus voidaan säätää 12 tuntiin asti.
• Valitse pesuohjelma ja lisätoiminnot.
• Paina Start delay / viivästetyn
käynnistyksen painiketta toistamiseen
kunnes haluttu viiveaika tulee
näkyviin näytölle.
• Paina käynnistys-/taukopainiketta
- näytössä näytetään viiveen
laskenta ohjelman käynnistykseen
asti. Näytöllä vilkkuu viivästetyn
käynnistyksen symboli ja käynnistys/ tauko -painikkeeseen syttyy
sammuttaminen kääntämällä
ohjelman valitsin kohtaan Off/O.
Jos kytket kuivausrummun päälle
uudelleen valitsemalla ohjelman,
painikelukitus pysyy päällä, kunnes
avaat sen lukituksen.
Painikkeiden ja valitsinnupin
lukituksen avaaminen:
• Paina Key lock 3'' / painikelukituksen
painiketta ja pidä sitä painettuna
kunnes avainsymboli sammuu.
valo. Saattaa kuulua pumpun
käyttöönotosta johtuva ääni.
• Kun ajastettu viiveaika on kulunut
loppuun, kuivausrumpu käynnistyy
automaattisesti. Ohjelman
käynnistyessä näyttö ilmoittaa
ohjelman jäljellä olevan ajan.
Start delay / Viivästetyn käynnistyksen
peruuttaminen
• Käännä ohjelman valitsin asentoon
Off/O, tai jonkin toisen ohjelman
kohdalle.
FI
OSOITTIMET
TOIMINTAHÄIRIÖIDEN
ILMAISIMET
Water tank / Vesisäiliö
(=> tyhjennä vesisäiliö)
Bottom filter / alasuodatin
(=> puhdista alasuodatin).
Jos toimintahäiriöitä esiintyy,
katso kyseinen kohta
Vianetsintäoppaasta
Door filter / luukun suodatin
(=> puhdista luukun suodatin)
Ohjelman
vaiheen
ilmaisin
Näyttää parhaillaan käynnissä olevan
ohjelman vaiheen (tunnistus /
kuivausprosessi / ohjelman loppu).
ANTI‑CREASE /
RYPISTYMISEN ESTO
Ilmoittaa, että kuivausrumpu
on ohjelman lopun jälkeisessä
pöyhintävaiheessa, jonka
tarkoituksena on estää pyykkien
rypistymistä (ks. kohta PÄIVITTÄINEN
KÄYTTÖ / 7., JA LISÄVALINNAT,
TOIMINNOT JA ILMAISIMET /
Rypistymisen esto).
19
ENERGIANSÄÄSTÖVIHJEITÄ
Automaattinen sammutustoiminto
Kuivausrumpu on suunniteltu säästämään energiaa.
Tästä syystä se sammuu automaattisesti noin
neljännestunti ohjelman loppumisen jälkeen.
Energiansäästöneuvoja
• Kuivausrummulle ihanteellinen ympäristön
lämpötila on 15–20 °C. Jos lämpötila on tätä
korkeampi, on huonetta tuuletettava.
• Kuivausajan lyhentämiseksi on varmistettava, että
pyykkiä on lingottu pesuohjelman suurimmalla
mahdollisella linkousnopeudella. Tämä vähentää
pyykin kosteutta.
• Kuivaa mieluiten täysin koneellisia
ohjelmataulukossa ilmoitetun täyttömäärän
mukaisesti. Näin käytät energiaa tehokkaammin.
• Älä kuivaa pyykkiä liian kuivaksi.
• Puhdista luukun sihti jokaisen kuivauskerran
jälkeen.
• Puhdista alasuodatin noin kahden kuukauden
välein.
20
• Käytä Hellävarainen-toimintoa ainoastaan pienille
täyttömäärille.
• Kun kuivaat puuvilla- tai tekokuitupyykkiä, täytä
koneeseen Silityskuiva- ja Kaappikuiva-pyykit
yhdessä. Aloita ohjelma Silityskuiva-kuivausasteella.
Ota silitettävä pyykki pois ohjelman loputtua. Anna
loppujen pyykkien jatkaa kuivumista Kaappikuivakuivausasteella.
FI
HUOLTO JA
PUHDISTUS
varoitus
Älä käytä syttyviä
nesteitä kuivausrummun
puhdistukseen.
Puhdistamista ja huoltotoimenpiteitä varten on
kuivausrumpu sammutettava.
VESISÄILIÖN TYHJENNYS
Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen,
jos tyhjennysletkua ei ole yhdistetty asunnon
viemärijärjestelmään (ks. ASENNUSOPAS).
1.
Pidä kiinni kahvasta ja vedä vesisäiliö
varovaisesti ulos. Pitele täyttä vesisäiliötä
kummallakin kädellä.
3.
Laita vesisäiliö takaisin työntämällä se
paikalleen. Varmista, että se on tullut kokonaan sille
tarkoitettuun tilaan.
2. Tyhjennä vesi.
21
LUUKUN SIHDIN PUHDISTUS
Puhdista luukun sihti jokaisen jakson jälkeen.
Varmista, että kaikki pyykki on otettu pois. Avaa
luukku.
3.
1. Irrota luukun sihti vetämällä sitä ylöspäin.
Poista kaikki nöyhtä huolellisesti seulasta
kädellä.
Tarpeen vaatiessa seula voidaan myös huuhdella
juoksevan veden alla pehmeää harjaa apuna
käyttäen.
2. Avaa luukun sihti painiketta painamalla.
4. Puhdista sihtitila pehmeällä liinalla tai
varovaisesti pölynimurilla.
5. Sulje sihti ja laita se uudelleen paikalleen
oikeassa suunnassa siten, että se täyttää sihtitilan.
22
FI
ALASIHDIN PUHDISTUS
Puhdista alasuodatin noin kahden kuukauden
välein.
1.
Paina liuskaa varovaisesti alaspäin ja avaa
alaluukku.
5. Pyyhi alasihti niin kuivaksi, että siitä ei enää
tipu kosteutta.
2. Kierrä alasihdin oikean- ja vasemmanpuoleista 6. Puhdista sihtitila pehmeällä liinalla tai
kiinnitystankoa alaspäin vaakasuuntaiseen
asentoon.
varovaisesti pölynimurilla.
3. Tartu alasihdin kahvaan ja vedä se ulos.
7. Paina alasihti takaisin sihtitilaan; varmista,
että se on kokonaan paikallaan. Kierrä kumpikin
kiinnitystanko (oikea ja vasen) takaisin
pystyasentoon, jotta alasihti pysyy paikallaan.
2
1
4. Puhdista alasihti juoksevan veden alla; pyyhi 8. Sulje lopuksi alaluukku uudelleen.
pöly ja nukka pois.
23
KUIVAUSRUMMUN ULKOPINNAN
PUHDISTUS
Käytä pehmeää kosteaa liinaa kuivausrummun
ulkoisten osien puhdistukseen.
Älä käytä yleispuhdistusaineita tai lasinpesuaineita,
hankaavia jauheita tai vastaavia tuotteita
ohjauspaneelin puhdistukseen – nämä aineet
saattavat vahingoittaa pintoja.
24
FI
LUUKUN LUKITUKSEN KÄÄNTÄMINEN
Tarvittaessa kuivausrummun luukun lukitus voidaan
kääntää. Käytä tähän toimenpiteeseen pihtejä ja
ristipäistä ruuvitalttaa.
1.
Käytä pihtejä ja käännä luukun sisäpuolella
olevaa kosketustappia oikeaan 90° ja vedä se ulos.
Luukun irrottamiseen ja kiinnittämiseen tarvitaan
toisen henkilön apua. Varmista, että kuivausrumpu ei
ole sähköisesti kytketty. Avaa kuivausrummun luukku.
3.
Paina luukun lukon yläpuolella olevaa pientä
nuppia pienellä ruuvitaltalla. Nosta samanaikaisesti
ylöspäin luukun lukkoa ja vedä sitä itseäsi kohden
sormella.
4. Irrota luukun saranassa olevat 2 ruuvia ja ota
luukku pois.
2.
Kierrä luukun lukitusmekanismin ylä- ja
alapuolella olevat 2 ruuvia auki.
25
5. Kiinnitä luukku vasemmalle puolelle
ruuvaamalla sisään 2 ruuvia. Ruuvaa ne huolellisesti
pystysuunnassa siten, että luukun tiiviste ei jää
puristuksiin.
7. Kiinnitä luukun lukitusmekanismin ylä- ja
alapuolella olevat 2 ruuvia.
8. Laita kosketustappi ylös luukun sisäpuolelle.
6. Asenna luukun lukko luukun avausaukon
oikealle puolelle. Paina se kokonaan reikään ja
liikuta hieman alaspäin, kunnes luukun lukon pieni
nuppi salpautuu.
26
Kierrä kosketustappia pihdeillä 90° oikeaan sen
lukitsemiseksi paikalleen.
FI
VIANETSINTÄOPAS &
HUOLTOPALVELU
Kuivausrummussa on erilaisia automaattisia
turvatoimintoja. Näiden ansiosta viat havaitaan
varhaisessa vaiheessa ja turvajärjestelmä kykenee
toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Kyseiset viat
ovat usein niin pieniä, että niiden selvittäminen sujuu
muutamassa minuutissa.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kuivaus kestää liian
kauan, pyykki ei ole
tarpeeksi kuivaa
Valittu ohjelma ei ole
ihanteellinen kyseiselle
pyykkityypille
• Valitse pyykkityyppiin
parhaiten sopiva ohjelma; katso
kappale OHJELMAT.
Luukun sihti tai alasihti
tukkeutunut
• Puhdista sihdit kappaleessa
PUHDISTUS JA HUOLTO
annettujen ohjeiden mukaisesti
Pyykki on liian märkää
• Varmista, että pyykki
on lingottu suurimmalla
linkousteholla ennen
kuivaamisen aloittamista. Jos
pyykki on lingottu alle 800
rpm:n linkousteholla, vesisäiliö
saattaa täyttyä kuivausohjelman
aikana.
Ympäristön lämpötila on liian
korkea
• Ihanteellinen ympäristön
lämpötila on 15–20 °C. Jos
ympäristön lämpötila on tätä
korkeampi, tuuleta huone.
Hellävarainen lisätoiminto
valittuna
• Hellävarainen lisätoiminto
tulisi valita ainoastaan pienten
pyykkimäärien kanssa
27
Kuivausrumpu ei käynnisty Luukkua ei ole suljettu kunnolla
vaikka käynnistys-/
taukopainiketta on
painettu
Painikelukitus on päällä
Kuivausrummun alla on
vesipisaroita
28
• Työnnä luukkua sen
sulkemiseksi, kunnes se
napsahtaa kiinni
• Paina ja pidä painettuna
painiketta, jossa on avaimen
kuva, kunnes näyttö näyttää
painikkeiden olevan käytössä.
Pistoke, virtakatko, sulake
• Pistoke ei ole pistorasiassa tai
kontaktia ei muodostu.
• On ollut sähkökatko.
• Sulake on palanut. Yritä kytkeä
pistorasiaan jokin toinen laite.
Alasihtiä ei ole asetettu
paikalleen oikein
• Tarkasta alasihdin asento,
ja varmista, että se on tullut
kokonaan sille tarkoitettuun
sihtitilaan.
Alasihtiin tai luukun sihtiin jää
nöyhtää
• Poista nöyhdän jäänteet
alasihdin ja luukun sihdin
kumitiivisteistä.
Vesisäiliötä ei ole laitettu
paikalleen oikein
• Työnnä vesisäiliötä ja varmista,
että se on tullut kokonaan
säiliötilaan.
Suora tyhjennysliitos ei toimi
kunnollisesti
• Tarkasta tyhjennysliitos ja
varmista, että vesi pääsee
tyhjenemään.
Kuivausrumpu ei ole
tasapainossa
• Tarkasta kuivausrummun
tasapaino asettamalla sen päälle
vesivaaka; tarpeen vaatiessa
säädä sen jalkoja.
(ks. ASENNUSOPAS).
FI
VIAN ILMAISIN JA VIESTIT
Muista
• Tyhjentää vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen
• Puhdistaa luukun sihti jokaisen käyttökerran jälkeen
• Puhdista alasuodatin noin kahden kuukauden välein
Vian merkkivalo
Mahdollinen syy
“Water Tank” syttyy (tyhjennä
vesisäiliö).
Vesisäiliö saattaa olla
Ratkaisu
• täynnä vettä
• Tyhjennä vesisäiliö; varmista,
että laitat sen takaisin paikalleen
oikein.
• laitettu väärin paikalleen
• Työnnä vesisäiliötä ja varmista,
että se on tullut oikein säiliötilaan.
“Bottom Filter” syttyy (alasuodatin) Alasihti saattaa olla
“Door Filter” syttyy (luukun
suodatin)
• täynnä nöyhtää
• Puhdista alasihti; varmista,
että laitat sen takaisin paikalleen
oikein
• laitettu väärin paikalleen
• Työnnä alasihtiä sisäänpäin
ja laita vapautusvivut
pystyasentoon, jotta voisit
varmistaa, että sihti on laitettu
sihtitilaan oikein. Sulje läppä.
Luukun sihti saattaa olla
• täynnä nöyhtää
• Irrota luukun sihti ja puhdista se;
varmista, että laitat sen takaisin
paikalleen oikein siten, että se
täyttää sihtitilan.
• laitettu väärin paikalleen
• Tarkasta luukun sihdin asento;
varmista, että se on sijoitettu
oikein sihtitilaan.
Ks. vesisäiliön tyhjennystä sekä sihtien puhdistamista
koskevat ohjeet kappaleesta PUHDISTUS JA HUOLTO.
29
Alla on yhteenveto mahdollisista vian syistä ja
ratkaisuista.
Jos ongelma esiintyy edelleen alla ilmoitettujen
ohjeiden noudattamisen jälkeen. Jos vikailmoitus tulee
silti uudelleen esiin, sammuta kuivausrumpu ja katkaise
sen virta ja ota yhteyttä huoltopalveluun.
Näytön viesti
Mahdollinen syy
Ratkaisu
F01 – F04
Jonkin komponentin vika
Käännä ohjelman valitsin kohtaan 0/OFF ja odota
vähintään 3 sekuntia.
F05 – F09
Jonkin komponentin vika
Sammuta kuivausrumpu ja katkaise sen virta. Avaa
luukku välittömästi ja ota pyykit pois, jotta
lämpö pääsee haihtumaan.
Varmista, että huoneen lämpötila on 5–35 °C.
Odota noin tunnin ajan. Kytke kuivausrumpuun
virta, laita sisään pyykki ja käynnistä ohjelma
uudelleen.
Jos vika jatkuu, ota yhteyttä huoltopalveluun.
F10 – F24
Jonkin komponentin vika
Sammuta kuivausrumpu ja katkaise sen
virta. Odota noin puolen tunnin ajan. Kytke
kuivausrumpuun virta ja käynnistä ohjelma
uudelleen.
Jos vika jatkuu, ota yhteyttä huoltopalveluun.
30
FI
KULJETUS JA KÄSITTELY
varoitus
Älä koskaan nosta
kuivausrumpua pitämällä
1. Irrota kuivausrummun pistoke pistorasiasta.
2. Varmista, että luukku ja vesisäiliö ovat kunnolla
kiinni.
kiinni työtasosta.
3. Jos tyhjennysletku on yhdistetty asunnon
viemärijärjestelmään, kiinnitä tyhjennysletku
kuivausrummun takaosaan uudelleen (ks.
Asennusopas).
31
HUOLTOPALVELU
ENNEN KUIN OTAT
YHTEYTTÄ
HUOLTOPALVELUUN
1.
Kokeile, voitko korjata vian itse, kohdassa
VIANETSINTÄOPAS annettujen ohjeiden
mukaisesti.
2.
Kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen
toimintaan nähdäksesi, onko häiriö poistunut.
JOS YLLÄ MAINITTUJEN TARKASTUSTEN
JÄLKEEN VIKA EI OLE KORJAANTUNUT, OTA
YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN HUOLTOPALVELUUN
Jos tarvitset apua, soita takuuvihkosessa olevaan
numeroon tai seuraa ohjeita, jotka löytyvät
verkkosivulta www.whirlpool.eu
Ilmoita aina:
• vian lyhyt kuvaus
• laitteen tyyppi ja malli tarkoin
• huoltonumero (numero, joka näkyy
kuivausrummun takana olevassa arvokilvessä
sanan Service jälkeen).
Huoltokoodi on merkitty myös takuukorttiin,
• täydellinen osoitteesi
• puhelinnumerosi.
Käytä kaikkiin korjauksiin ainoastaan valtuutettua
huoltopalvelua, jotta varmistetaan kunnollinen
korjaus ja alkuperäisten varaosien käyttö.
Valmistaja:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
32
FI
1.
2a.
2b.
33
3a.
max 2 cm
max 0.79 inch
3b.
34
FI
4.
1
2
max 100 cm
39 inch
35
5.
6a.
6b.
..............
xxxx xxxx xxxx
xxx V ~ xx Hz
IPX4
xx A
D
001
V
E
4 0 0 0 1 0 822548
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising