Whirlpool AKP 300/01 WH Instruction for Use

Add to My manuals
8 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 300/01 WH Instruction for Use | Manualzz
GEBRUIKSAANWIJZING
MILIEUTIPS
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN
ACCESSOIRES VAN DE OVEN
ONDERHOUD EN REINIGING
OPSPOREN VAN STORINGEN
KLANTENSERVICE
Om optimaal van uw nieuwe oven te kunnen profiteren, raden wij u aan alle
gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en dit boekje voor later gebruik te bewaren.
20
MILIEUTIPS
Verwerking van de verpakking
• De verpakking kan volledig gerecycled worden,
zoals door het recyclingsymbool wordt
aangegeven
.
• De diverse onderdelen van de verpakking mogen
daarom niet met het gewone huisvuil worden
weggegooid maar moeten worden ingeleverd bij
de plaatselijke milieustraat.
Het symbool
op het product of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. In plaats daarvan moet het worden
afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling
van elektrische en elektronische apparaten.
Afdanking moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling,
terugwinning en recycling van dit product wordt
u verzocht contact op te nemen met het
stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het
product heeft aangeschaft.
Energiebesparing
• Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal
wordt vermeld in de bereidingstabel van het
productinformatieblad of in uw recept.
• Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde
bakvormen, deze hebben een goede
warmteabsorptie.
Afdanken van oude huishoudelijke apparatuur
• Dit apparaat is voorzien van het merkteken
volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake
Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de
juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u
mogelijk negatieve consequenties voor het milieu
en de menselijke gezondheid te voorkomen die
anders zouden kunnen worden veroorzaakt
door onjuiste verwerking van dit product als
afval.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Waarschuwing:
• Niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door
jonge kinderen of gehandicapte personen.
• Jonge kinderen moeten onder toezicht worden
gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet spelen
met het apparaat.
• De toegankelijke onderdelen van de oven
kunnen heet worden tijdens gebruik; houd
kinderen uit de buurt van het apparaat.
• Voor het reinigen van de RUITEN mogen geen
schuurmiddelen of -materialen gebruikt worden
om te voorkomen dat ze beschadigd worden.
• Tijdens het gebruik wordt het apparaat zeer
heet. Wees voorzichtig dat u de warmteelementen binnenin de oven niet aanraakt.
• Deze oven is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden
van voedsel. Elk ander gebruik is verboden. De
fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is
van oneigenlijk gebruik of van foute instellingen
van de bedieningsknoppen.
• Eventuele reparaties of technische ingrepen aan
de oven mogen uitsluitend door een erkende
vakman worden verricht.
• Stel de oven niet bloot aan weersinvloeden.
• Leg geen zware voorwerpen op de deur omdat
deze de ovenruimte of de scharnieren kunnen
beschadigen. Steun of leun niet op de ovendeur.
• Hang geen voorwerpen aan de handgreep van de
ovendeur.
• Bedek de bodem van de oven niet met
aluminiumfolie of andere voorwerpen.
21
• De deur van de oven moet goed afsluiten.
De afdichtingen van de deur moeten schoon
gehouden worden.
• Giet water niet rechtstreeks in een hete oven.
De geëmailleerde laag van de oven kan hierdoor
beschadigen.
• Vruchtensap dat uit een ovenschaal druppelt kan
permanente vlekken veroorzaken. Wij adviseren
de oven schoon te maken alvorens deze opnieuw
te gebruiken.
• Schuif niet met schalen of pannen over de
ovenbodem, daar dit krassen op de binnenlaag
kan geven.
• Als condens in een gebruikte oven achterblijft,
kan deze op de lange duur schade aan de oven en
de omringende keukenkastjes veroorzaken. Wij
adviseren om:
- de laagst mogelijke temperatuur in te stellen;
- het voedsel af te dekken;
- het voedsel uit de oven te verwijderen;
- wanneer de oven is afgekoeld de vochtige
delen van de oven droog te wrijven.
• Wanneer de oven een lange tijd op een hoge
temperatuur functioneert, worden het
deurpaneel en de handgreep heet.
• Vermijd tijdens het gebruik van de oven contact
met vochtige lichaamsdelen en het lopen op
blote voeten.
• Trek niet aan het apparaat of aan de
voedingskabel wanneer u deze van het
stopcontact wilt loskoppelen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan
of instructies met betrekking tot het gebruik van
het apparaat hebben ontvangen van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Verhinder dat kinderen in de buurt komen
van:
- de oven en de bedieningsknoppen in het
algemeen, en in het bijzonder tijdens en na het
gebruik van de oven om letsel te voorkomen;
- de verpakking (zakken, polystyreen, nieten,
etc.);
- een oven die is afgedankt.
• Verzeker u ervan dat de elektrische bedrading
van andere elektrische apparatuur in de buurt
van de oven niet in contact komt met hete
onderdelen en niet vast komt te zitten tussen de
ovendeur.
• Enkele ovenmodellen zijn uitgerust met een
luchtkoelingssysteem om te voorkomen dat de
voorzijde van de oven en de binnenzijde van de
keukenombouw te warm worden.
Let op: de warme lucht wordt afgevoerd via een
opening tussen het bedieningspaneel en de ovendeur.
Zorg dat de ventilatieopeningen altijd vrij zijn.
• Plaats geen brandbaar materiaal in de oven of in
de buurt ervan: de oven kan in brand vliegen als
het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
• Gebruik ovenhandschoenen als u pannen of
accessoires uit de hete oven haalt.
• Als u voor het roosteren van vlees, of bakken van
taarten alcoholische dranken toevoegt
(bijv. rum, cognac, wijn, etc.) moet u er rekening
mee houden dat alcohol bij hoge temperaturen
verdampt. De alcoholdamp kan vlamvatten
wanneer deze in contact komt met het
elektrische verwarmingselement.
• Verwarm of bereid in de oven geen voedsel in
gesloten potten of blikken. De druk in het blik of
de pot kan door de warmte hoog oplopen,
waardoor deze explodeert en de oven
beschadigt.
• Gebruik voor de bereiding geen schalen van
synthetisch materiaal (behalve als die speciaal
voor de oven bestemd zijn; zie de aanwijzingen
van de betreffende fabrikant). Deze kunnen bij
hoge temperaturen smelten.
• Controleer de oven regelmatig als u bij de
bereiding veel vet en olie heeft gebruikt. Olie en
vet kunnen oververhit raken en vlam vatten!
• Trek de accessoires niet uit de oven wanneer ze
helemaal vol zijn. Wees heel voorzichtig.
ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN
• Verwijder vóór het gebruik:
- de stickers op de voorzijde en de ovendeur,
met uitzondering van het typeplaatje;
- de beschermdelen van karton, en het
cellofaan op het bedieningspaneel en op de
andere delen van de oven;
- eventuele stickers op de accessoires
(bijv. onder de opvangbak).
• Haal de accessoires uit de oven en verwarm hem
ongeveer een uur lang op 200°C om de geur van
het isolatiemateriaal en de beschermende vetlaag
te verwijderen. Houd tijdens deze procedure het
raam open.
22
ACCESSOIRES VAN DE OVEN
De accessoires varieren afhankelijk van het model. De
accessoires die bij de oven horen, worden aangegeven in
het losse productinformatieblad (onder het punt
Accessoires).
Opvangbak (1)
1
De opvangbak is bedoeld om vet of voedseldeeltjes op te vangen
wanneer hij onder het rooster is geplaatst, of bijvoorbeeld als
bakplaat voor het bereiden van vlees, kip, vis, met of zonder
groenten. Giet een beetje water in de opvangbak om
vetspetters of rookvorming te voorkomen.
Bakplaat (2)
2
Voor het bakken van koekjes, schuimgebak en pizza’s.
Rooster (3)
Het rooster kan gebruikt worden om voedsel op te grillen of als
draagrooster voor bak- en cakevormen en ieder type
ovenschaal of -pan. Kan op ieder beschikbaar niveau worden
geplaatst.
Het rooster kan zowel met de beugel naar boven als naar
beneden worden geplaatst.
3
Katalytische zijpanelen (4)
De katalytische panelen hebben een microporeuze laag die
vetspetters absorbeert. Na de bereiding van vet voedsel
adviseren wij een zelfreinigingscyclus uit te voeren
(zie Onderhoud en reiniging).
4
Draaispit (5)
Gebruik het draaispit zoals aangegeven wordt in het betreffende
hoofdstuk van het aparte Productinformatieblad.
5
6a
“Grillpanset” (6)
6b
De set bestaat uit een rooster (6a), een geëmailleerde
opvangbak (6b) en één of twee handgrepen (6c).
Deze accessoires moeten op het rooster worden geplaatst (3)
en zijn bestemd voor het grillen.
23
6c
6
ACCESSOIRES VAN DE OVEN
Vetfilter (7)
Alleen gebruiken bij het bereiden van zeer vet voedsel.
Hang het op het tussenschot achter in de ovenruimte en voor de
ventilator.
Het vetfilter kan in de afwasmachine worden gereinigd; gebruik
het niet als de ventilatiefunctie is ingeschakeld.
7
Schuifrails (8)
Hiermee kunnen tijdens het bakken gemakkelijk de roosters en
opvangbakken halverwege uit de oven worden getrokken.
Kunnen met alle accessoires worden gebruikt en in de
afwasmachine worden gereinigd.
8
ONDERHOUD EN REINIGING
Ovenruimte
Belangrijk: gebruik nooit een hogedrukspuit of
een stoomreiniger.
• Gebruik geen schuur- of metaalsponsjes.
Gebruik speciale ovenreinigingsmiddelen en volg
de aanwijzingen van de fabrikant van het product.
• Laat de oven na ieder gebruik afkoelen en maak
hem schoon om aanbakken van voedselresten te
voorkomen.
• Wanneer u de oven lang of op verschillende
niveaus gebruikt, en in het bijzonder als u voedsel
met een hoog watergehalte bereidt (pizza,
gevulde groenten, etc.) kan zich condens
afzetten op de binnenkant van de deur en op de
afdichting. Als de oven is afgekoeld de binnenkant
van de deur droogmaken met een doekje of een
sponsje.
• Maak het glas van de ovendeur schoon met een
geschikt reinigingsmiddel.
• De ovendeur kan voor het schoonmaken uit zijn
scharnieren worden getild. Om het plafond van
de oven schoon te maken, kunt u het bovenste
grillelement laten zakken (alleen bij enkele
modellen).
Buitenkant van de oven
• Schoonmaken met een vochtig doekje. Als de
buitenkant heel vuil is, een paar druppels
afwasmiddel aan het water toevoegen.
Nawrijven met een droge doek.
• Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen, anders krijgt u doffe plekken.
Als een dergelijk product per ongeluk op de oven
terecht komt, het onmiddellijk met een vochtig
doekje verwijderen.
• Lichte kleurverschillen aan de voorzijde van het
apparaat worden veroorzaakt door het gebruik
van verschillende materialen, zoals glas, kunststof
en metaal.
Oven met een aluminium front
• Gebruik een delicaat reinigingsmiddel en een
glazendoek ofwel een microvezeldoekje dat niet
pluist. Wrijf in horizontale richting licht met het
doekje over het oppervlak.
• Gebruik geen bijtende middelen, harde sponsjes
of ruwe schoonmaakdoeken. Reinig de
aluminium oppervlakken met een droog doekje.
Katalytische zijpanelen en tussenschot
achterin (indien aanwezig) Reinigingscyclus
• Verhit de lege oven gedurende een uur op 200°C.
• Verwijder, indien nodig, aan het einde van de
cyclus, en wanneer de oven is afgekoeld,
eventuele voedselresten.
• Gebruik voor de reiniging van de
katalytische panelen en het tussenschot
achterin, geen bijtende middelen, ruwe
sponsjes, schuursponsjes of ovenspray
omdat deze het katalytische oppervlak
kunnen aantasten waardoor deze zijn
zelfreinigende eigenschappen verliest.
Accessoires
• Na het gebruik de accessoires gelijk in water met
afwasmiddel laten weken. Voedselresten kunnen
met een afwasborstel of met een sponsje worden
verwijderd.
24
Let op: geadviseerd wordt om bij de volgende
handelingen beschermende handschoenen te dragen. Het
is belangrijk dat de onderstaande aanwijzingen
zorgvuldig worden opgevolgd om eventueel persoonlijk
letsel alsmede schade aan de ovendeur en de scharnieren
te voorkomen.
Het verwijderen van de ovendeur:
1. Zet de ovendeur helemaal open (zie fig. 1).
2. Til de twee vergrendelingen op en duw ze naar voren totdat
ze niet verder kunnen (zie fig. 2).
3. Verwijder de deur door hem gedeeltelijk te sluiten en
vervolgens naar boven toe los te trekken (zie fig. 3).
1
De deur weer terugplaatsen:
1. Plaats de scharnieren in de sleuven en laat de deur volledig
zakken.
2. Breng aan weerszijden de vergrendelingen omlaag.
3. Sluit de ovendeur helemaal.
2
Let op: om persoonlijk letsel, beschadigingen aan de ovendeur
en de scharnieren te voorkomen, is het belangrijk dat de
bovenbeschreven aanwijzingen nauwkeurig worden opgevolgd.
3
Het bovenste verwarmingselement omlaaghalen
(alleen bij enkele modellen)
Maak de oven pas schoon nadat hij is afgekoeld.
• Verwijder aan weerszijden de accessoireroosters.
• Trek het grillelement iets naar voren (4) en vervolgens naar
beneden (5).
4
5
25
Het lampje achter in de oven vervangen
(indien aanwezig):
1. Haal de ovenstekker uit het stopcontact.
2. Laat de oven eerst afkoelen en schroef vervolgens het
beschermkapje van de lamp naar links los (zie fig. 1).
3. Vervang het lampje (zie N.B.).
4. Schroef het beschermkapje weer vast.
5. Steek de stekker van de oven weer in het stopcontact.
N.B.: gebruik alleen lampjes van 25 W/230 V, type E-14,
T300°C, die bij de Klantenservice verkrijgbaar zijn.
Belangrijk: gebruik de oven niet voordat het
beschermkapje is teruggeplaatst.
1
Het lampje aan de zijkant vervangen
(indien aanwezig):
1. Haal de ovenstekker uit het stopcontact.
2. Laat de oven eerst afkoelen en verwijder vervolgens het
accessoirerooster aan de zijkant (zie fig. 2). Druk met een
schroevendraaier op het beschermkapje om deze naar
voren toe los te wippen (zie fig. 3 - 4).
3. Vervang het lampje (zie N.B.).
4. Plaats het beschermkapje terug en druk het tegen de wand
aan totdat het vastklikt.
5. Plaats het accessoirerooster terug op de zijwand.
6. Steek de stekker van de oven weer in het stopcontact.
N.B.: gebruik alleen lampjes van 25 W/230 V, type E-14,
T300°C, die bij de Klantenservice verkrijgbaar zijn.
Belangrijk: gebruik de oven niet voordat het
beschermkapje is teruggeplaatst.
Het halogeenlampje aan de zijkant vervangen
(indien aanwezig):
1. Haal de ovenstekker uit het stopcontact.
2. Laat de oven eerst afkoelen en verwijder vervolgens het
accessoirerooster aan de zijkant (zie fig. 2). Druk met een
schroevendraaier op het beschermkapje om deze naar
voren toe los te wippen (zie fig. 3 - 4).
3. Vervang het lampje niet met blote handen. Haal het
halogeenlampje voorzichtig uit de lamphouder en vervang
het door een nieuw exemplaar. (zie N.B.).
4. Plaats het beschermkapje terug en druk het tegen de wand
aan totdat het vastklikt.
5. Plaats het accessoirerooster terug op de zijwand.
6. Steek de stekker van de oven weer in het stopcontact.
N.B.: gebruik uitsluitend lampjes van 20 W/12 V, van het
type G4, T300°C, verkrijgbaar bij de Klantenservice.
Belangrijk: gebruik de oven niet voordat het
beschermkapje is teruggeplaatst.
26
2
3
4
OPSPOREN VAN STORINGEN
Oven verwarmt niet:
• Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft
en of de oven is aangesloten.
• Zet de oven uit en weer aan, om te controleren
of het probleem verdwenen is.
BELANGRIJK:
• Controleer of de keuzeschakelaar van de oven
niet op de stand “0” of op het “lamp” symbool staat.
- Controleer of de elektronische programmeur
(indien aanwezig) “
” aangeeft,
raadpleeg het aparte productinformatieblad
en/of de beschrijving van de elektronische
programmeur.
- Als de elektronische programmeur (indien
aanwezig) “F XX” aangeeft, contact opnemen
met de dichtstbijzijnde Klantenservice.
Vermeld in dat geval het nummer dat volgt op
de letter “F”.
- Controleer of de elektronische programmeur
(indien aanwezig) op de stand “manueel”
staat.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
Klantenservice:
1. Controleren of het niet mogelijk is het
probleem zelf te verhelpen aan de hand van de
onder “Opsporen van storingen” beschreven
punten.
2. Het apparaat aan- en uitzetten om te
controleren of het probleem is opgelost.
Als na het uitvoeren van deze controles de
storing nog steeds aanwezig is, contact
opnemen met de dichtstbijzijnde
Klantenservice.
Vermeld altijd:
•de aard van de storing;
•het type en het exacte model van de oven;
•het servicenummer (dat is het nummer na het
woord Service op het typeplaatje) op de
rechter binnenrand van de ovenruimte
(zichtbaar als de deur open is). het
servicenummer bevindt zich ook op het
garantieboekje;
•uw volledige adres;
•uw telefoonnummer.
Wend u, in het geval dat reparatie noodzakelijk is,
tot een erkende After-sales Service (alleen dan
heeft u zekerheid dat originele
vervangingsonderdelen worden gebruikt en de
reparatie correct wordt uitgevoerd).
Het niet naleven van deze instructies kan
nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid
en de kwaliteit van het product.
CONFORMITEITSVERKLARING
• Deze oven is geschikt voor direct contact met
levensmiddelen en voldoet aan het (EG)
voorschrift nr. 1935/2004.
• De oven is ontworpen om uitsluitend als
apparaat voor het bereiden van voedsel te
worden gebruikt.
Ieder ander gebruik (bijv. voor verwarming
van het vertrek) dient als oneigenlijk en dus
als gevaarlijk te worden beschouwd.
• De oven is ontwikkeld, gefabriceerd en op
de markt gebracht in overeenstemming
met:
- veiligheidsvoorschriften van de
“Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG
(die de richtlijn 73/23/EEG en latere
verordeningen vervangt);
- de veiligheidsvereisten van de “EMC”richtlijn 2004/108/EG.
- de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG.
27

advertisement

Related manuals

advertisement