Whirlpool AKP 230 WH Installatie gids

Add to My manuals
3 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 230 WH Installatie gids | Manualzz
10200149aNL.fm Page 4 Monday, September 5, 2005 2:23 PM
INSTALLATIE VAN DE OVENKOLOM/HALVE KOLOM
Aanbevelingen
Belangrijk: trek altijd eerst de stekker uit het
stopcontact, voordat u met een willekeurige
installatie- of onderhoudswerkzaamheid begint.
• De installatie moet worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde technicus en volgens de
instructies van de fabrikant en overeenkomstig
de plaatselijk geldende voorschriften.
• Controleer na het uitpakken van de oven of het
apparaat tijdens het transport geen
beschadigingen heeft opgelopen en of de
ovendeur goed sluit. Wend u in geval van
twijfel tot uw dealer of tot de
dichtstbijzijnde Klantenservice.
• Zet de oven na het uitpakken op het piepschuim
om beschadigingen te voorkomen.
• Bij het installeren van de oven wordt geadviseerd
beschermende handschoenen te dragen.
• Probeer de oven niet op te tillen aan de
handgreep van de deur. Til de oven op door uw
handen in de daarvoor bestemde gleuven aan
weerszijden van de oven te steken.
De oven op het inbouwen voorbereiden
• De keukenkastjes direct naast de oven, moeten
tegen hitte bestand zijn (min. 80 °C).
• Zaag eerst het keukenkastje en het werkblad op
maat, alvorens tot installatie van de apparatuur over
te gaan. Verwijder zorgvuldig eventuele spanen of
zaagsel omdat zij een nadelige invloed kunnen
hebben op de werking van de van het apparaat.
• De afmetingen van de oven en het keukenkastje
worden aangegeven in de figuren 1-2-3.
• Laat aan de achterkant van het kastje een
ventilatie-opening vrij (overeenkomstig de
afmetingen op de tekening).
De onderzijde van de oven mag na
installatie niet vrij toegankelijk zijn.
• De ovens zonder koelsysteem kunnen niet
geïnstalleerd worden in de halve kolom (fig. 2).
• Zorg er tijdens de installatie voor dat de wanden
van de oven niet in aanraking komen met de
aangrenzende keukenkastjes (fig. 4-5).
• Bij de ovens die onder een werkblad worden
geïnstalleerd, moet een minimumafstand van 5 mm
tussen de bovenste rand van de oven en de onderste
rand van het werkblad worden vrijgehouden
(fig. 6). Voor het goed functioneren van het
apparaat is het belangrijk dat deze spleet
nooit afgesloten wordt.
• Als het keukenkastje niet stevig aan de wand is
bevestigd, moet deze met behulp van de standaard
beugels (G), (fig. 7) alsnog worden verankerd.
Elektrische aansluiting
Aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
• De elektrische aansluiting moet door een
gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd en
overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant
en de plaatselijk geldende voorschriften.
4
• De installateur is verantwoordelijk voor een
correcte elektrische aansluiting en voor de
naleving van de veiligheidsvoorschriften.
• De voedingskabel moet lang genoeg zijn om het
apparaat na inbouw op het elektriciteitsnet aan te
kunnen sluiten.
• De toepasselijke veiligheidsvoorschriften
vereisen dat tijdens de installatie een omnipolaire
stroomverbreker met een minimumafstand van
3 mm tussen de contacten wordt geïnstalleerd.
• Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige
contactdozen of verlengsnoeren.
• Na installatie van de oven mogen de elektrische
componenten niet langer vrij toegankelijk zijn.
De oven op het elektriciteitsnet
aansluiten
• Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de netspanning in uw woning.
Het typeplaatje bevindt zich op de voorrand van
de oven (zichtbaar met de deur open).
• Als de oven geen voedingskabel heeft, als volgt te
werk gaan:
1. Draai de twee bevestigingsschroeven van het
afdekplaatje van het klemmenbord los, dat zich
beneden op het achterpaneel van de oven
bevindt.
2. Verwijder het afdekplaatje om toegang te
krijgen tot het klemmenbord en steek de
voedingskabel (zie tabel) door de opening aan
de achterzijde van de oven.
3. Sluit de kabel aan op het klemmenbord door de
schroeven aan te draaien en de kabel aan de
kabelklem te verankeren.
4. Plaats het afdekplaatje terug door de twee lipjes in
de daarvoor bestemde behuizingen te steken en
het plaatje met de twee schroeven vast te zetten.
Tabel voedingskabel
Aantal geleiders
Type kabel
1N+
2+
~
~
H05 RR-F 3 X 1,5 mm²
H05 RR-F 3 X 1,5 mm²
(alleen voor Zwitserland)
De oven vastzetten
• Til de oven op door uw handen in de speciale
gleuven aan de zijkant van de oven te steken en
plaats hem in de keukenombouw; zorg ervoor dat
de voedingskabel niet klem komt te zitten (fig. 8).
• Plaats de oven precies in het midden van de
keukenombouw voordat u hem vastzet.
• Verzeker u ervan dat de kunststof afstandstukken
(indien bijgeleverd) op de juiste wijze in de
daarvoor bestemde bevestigingsopeningen
zitten. Bevestig de oven vervolgens met behulp
van de bijgeleverde schroeven aan de ombouw.
Fig. 2
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8

advertisement

Related manuals

advertisement