IKEA BEM 540S Built-in coffee machine Instruction for Use

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

IKEA BEM 540S Built-in coffee machine Instruction for Use | Manualzz
ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE
WENN Sie DEN KUNDENDIENSTTECHNIKER ANFORDERN,
mússen Sie Seriennummer und Typenbezeich-
nung des Gerátes angeben (siehe Aufkleber).
Weitere Hinweise finden Sie im Garantieheft.
Das NETZKABEL darf nur gegen ein Origi-
A nalkabel ausgetauscht werden, das über
unseren Kundendienst bezogen werden
kann. Das Netzkabel darf nur von einem
qualifizierten Kundendiensttechniker
ausgewechselt werden.
/N REPARATUREN AM GERÄT DÜR- -
FEN NUR VON EINEM QUALIFI- ON:
ZIERTEN KUNDENDIENSTTECHNIKER —
VORGENOMMEN WERDEN.
Laien bringen sich durch
Reparaturversuche, bei de-
nen die Abdeckungen oder
Geháuseteile entfernt werden
miissen, in Gefahr.
ENTFERNEN SIE KEINE
GERÁTEABDECKUNGEN.
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Die VERPackuna besteht aus 100 %
recycelbarem Material und ist “ЛУ
durch das Recycling-Sym-
bol gekennzeichnet. Beach-
ten Sie bei der Entsorgung
die órtlichen Bestimmungen.
Bewahren Sie Verpackungsmaterial, das
eine potentielle Gefahr darstellt (Plastikbeu-
tel, Styropor usw.), nicht in der Reichweite von
Kindern auf.
IN ÜBEREINSTIMMUNG Mit den Anforderungen der
Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elek-
tro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist die-
ses Gerät mit einer Kennzeichnung verse-
hen. Durch die korrekte Entsorgung dieses Ge-
räts leisten Sie einen positiven Beitrag für den
Schutz der Umwelt und die Gesundheit des
Menschen und verhindern negative Folgen,
die im Falle einer unsachgemäßen Entsorgung
entstehen können.
Aur DEM PRODUKT oder der beiliegenden Pro-
duktdokumentation ist ein
Symbol abgebildet, das an-
gibt, dass dieses Gerät nicht
im Hausmüll entsorgt werden
darf. Es muss im Recyclinghof
mit einer getrennten Samm-
lung für Elektro- und Elektro-
nikgeräte entsorgt werden.
Die ENTSORGUNG des Gerá-
tes muss in Ubereinstim-
mung mit den geltenden,
lokalen Umweltschutzbe-
stimmungen fur die Müllentsorgung erfolgen.
Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behör-
den Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen
Recyclinghof für Hausmüll oder an den Händ-
ler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben,
um weitere Informationen über die Behandlung,
Verwertung und Wiederverwendung dieses Pro-
dukts zu erhalten.
Machen Sie das Gerät vor dem Verschrotten
durch Abschneiden des Netzkabels unbrauchbar.
&
NETZSPANNUNG 220 - 230 V/50 Hz
NENNEINGANGSLEISTUNG 1100 W
SICHERUNG 10 A
AUSSENABMESSUNGEN (H x B x T) 348 x 595 x 305 <
AAO AOL /
4619-694-57991 E
Gl
\ JYDIU ‘UAGab13 19Z3NN usp
MUY 19salp bunjydeaqiydiN
9]qoud inj 151 Ja[j835S49H 19
"UDJ313 NSD HUIYDSIOA
12sa1p bunijeyuisiydiN Jule sne ap ‘ual
-91] UOA usbunzis|lsap "Mzq uspeydsyoes
19po -usuos13g IN} SUNIJEH 13/13UI9y Jw
-WIuUI9Qn 19||91519H 19Q 'USqa11U2SSB.10A
YD1]Z39S96 3S! SILYYID) Sad DNNAY] II
NISSAIIHISNV WAG HOVN
‘uabipeyssaq 1.19) sep pun ual
-911J96 UUBY J9SSEMISI Y *JUILUIS
-9q (J, 0) DJUNd1911435 Wap
1agn usainiessdwslwiney 194
g31413¢g NIG YUN4 1SI 1YYID) 53510]
'1UejoPILeJun 19po -puelg
“'Bejyosuo.115 143199g $9 *UJDj USUE |
U3$JIIY LOA ¡SQey sep 215 uayjey 19SSEM
UI JYDIU 19y2315 U3ap 1apo ¡2qeyuio.15 sep
aIS UAYDNE] ‘3PINM 161peydsaq asia 13 “151 1510YH>
-ulapuaB1| ur apo 11a1U0NyUunj 121jpuem -S19 LHDIN LYH3C) SVA SSVA ‘HDIS AIS NYISSIMIDYIA
-Ul9 3U21U 12195) sep ‘151 161peydsaq 13 ‘uayda1ds
"49915 J9P 19po JHGEHWOJIS SEP UUOM ua sneH way| u1 Gunuvedsz13N Jap
‘asl#L3g NI LHDIN LY#3E) SVA AIS NIWH3N ssnu pry29suedAr wap ¿ne annnnvas alg
N3SSAFHISNY WI HOA
's12195 sap negyny wnz 6uniiajuesuo!)
-ej[ejsu| a1eJedos alYadaNI9LIW 310 31S NI91O43g
DNA TALSINV
‘UBYNIQGIDA NZ S91BISD)
sap Yy2ne1qa5 uagewaB6UY2esun 1apo ¿duwedg
1971 .ds19ssemgI9H Y21Np 3Y21U YDIS NeJEp
915 US)Y2Yy JWILUNSSQ USyUEe1)S5) L2gJISU Japo
3344V y NOA ONNTIELSHIH 31a ¥N4 1SI 1YM35) sYQ
NIWHVNSSVINSLHOISHOA
1Yye4sbsbunuua1quaA 1Y21S9G
SF :3HNHISANVHN34Q YIdo NaddV14dO | YIWWI
313] YISSIIH NISSVINY WNZ 31S NIANIMYJA
Y
iLWWILS38 LIVHSNYH
WI DNNAN3IMYUIA 310 414 HOI'ISSIITHIOSSNY LSI 17435) SY Y
‘UazINUaq JaUasydDM13 1YIISJN лари
4nUu 19135) SPP JapuI4 Ua)/jos ua1nip1adusa|
uayoy uapuayaisiua Jap uabam
‘Uajards 19195) Wap Hu
2421u 3saIp 'UIDP 1611421sInvagun 1421
sa1D125) sap bunpuamia/ Jap 12q 1apuly al
-aula|} als UassDT ‘Uap1am 1Z1nuag 151YDIS
-NDaqun 1y5d1U UAUOSJAd UAYyDI|YDa1Gab
19po U1apuly usura y UOA JIDPp 10135) SD
‘puis
ISSNMaG syIND1Ga5 UasJpuIabyIDSUN saula
иглцо)гб игр ц215 215 550р "151 1//2152613Y21S
pun uap1nm uasaimabu1a puaydIaisno ais
UU9M ‘Ua11P15S26 Inu salva) sap YIND1G3F)
ualbnydisynpbaqun Uap NYIANIY NILTIOS IIS
Y
ISIIMNIHSLIJHDJIH)IS IDILHIIM
‘o4YDOMZ1OGE7]
19po usbunpuamuy apjor1sNPUI INF JYDIU
YDIS JOUDI® 143 ‘1p9H5IMQU3 19552) UOA ЦЭ?
1413 Wnz ¡|91Z3ds apinm dñajesoo 195
-31Q *a-duweg 19po usieyua y) uspuaz
-]e 9UI9y 18135) WSSDIP UL IIS NIANIMUSA
*1DILHDISINYIENN LHDIN 1y435) SYa 316 N3SS Y
"u9JUNJj LOISO|dX3 19po pueig nz uuey|
Buny21mIUsU>Nney *SYeN 19UI9S UI YIOU
1Sa|Ps 38499 WI лэрэм “NANYVIYELV IN мачуя
-NN349 INIA 31S NIANIMYJA YICO NIZLIHYY
7
Y
ANY N99Y IH)SHIYN №9
-11YdS WNZ 41S 41S NiJHYM149 ANN HYdNnda 9ILIVADdOS ONALIFINYSONANAIdad 31d 315 №537
vi
el
q "ua
-лерлеш иг
194d HW Ip
EN) 219puosag
С -SUI s19 19
-2g-ourrondde” sap uab
-unuyQ SIP 215 uabILISy
Inesaduwrayyuesyos
UM Hw yojiwlejqeH
JBUUII SIS USPUemiIDA +.
"1ZINUIYDSIDA 1S]
19)1919g-0UI2Nddeyz 120
'Bnu
JLHDNZTTIOHLNOY-AdAWNVA
(Y3SSVMSSIEH 4300 3311V y) MO
¥NLVYIdWI] ILHONITTIOULNOY
JLHDN3]-N|3
Y311VH>S-SAY/NI3
H3ILTVHDSHIASSYMSSITH / -3344V)]
*NIHNYONDINddY WI39
ad WANVHISHITIN NIZÀ HDIS 130119 S3
YUILIVHISTHYMAdNYQ
“IDAINda9yey sal
-apue uIa ais uapuamJan
"181 3U2N9J
JYDIU SD SSEP ‘YDIS IS UIDS
-SIMOBI3A *UJUIYISEUIDOJ
-Jey-0ssa1ds3 1N4 JyDWOS
-S91ds3 1nu 315 Uspuema A
°UdUIYISLEW33}
-Jey-0ssa1ds3 IN} |YWOS
-S91ds3 1INU 315 Uspuema A
‘UagalJYdS3G ,5421|14 sap
USPILISy, 1IUYISQYy WI
SIM [19] SEp 215 USBILIO y
"uaq
-9114259q ,sassejsneva ey
sop uapILISy, ¡11dey wi
SIM [19] SEp 215 USBILIO y
“IDAINdoo Hey
J961U3M SIS USPUemIDA
‘1524 OS JYDIU JDA
-indoo,yey sep ais Uassaid
1DA(Ndo94HEH UV SYISIE4
‘Uajyeula6 UIa4 NZ
19p0 JY9N34 151 99448 18g
‘us|yewsb us}
nz 1Ss1 J9AINdaoyey seg
'I,do1s19a 1S1 13114 19d
'1ydo1s
-19A 1SI 55е|5пеээЦе) 190
“IDA|INdo9yey ¡SIA NZ
‘15sso1d36 1534 nz
эрлпм 19a/ndooyey seg
(чэупеэб Bunu
-Jojne|sny SIp Y21np wes;ue|
nz) T*Nna NZ 1SI YW34 31
“IDAINda9yey sal
-9pue ula BIS USPUIMIIA $...
‘UAUIËDSEWBIYHEH-OS
-s21ds3 Jn} |yswossaid
-S] INU DIS USpuUemaA
“IDAINdoo Hey
JY3W VIS USPuamIDA
191524 J9A|Nd
-99 ey sep 215 uassald
11 11H9v
"IDA|INdoo ey 11 ayds|eq
‘uajyewsab qo16
nz 1Ss1 J9AINdaoyey seg
19AINda9 ey Biuam nz
'18591dab6 BnuaB6 159 JYDIU
эрлпм 19a/ndooyey seg
IHIVsan 3HI2I9OW
о (чэупе|эб Bunu
-goynejsny этр упр |2иц25
nz) H2YMH)S NZ LSI VW 31Q
ONNYOLS
-dVd 4300 -NasSsY |-NI3 YINISTy
YILTI---NISSV | -13iM7 YISSOYD)
HALT
J1VHDS4AdOYLEY
YILLIDIdOYLEN/
YILTIANIMHIS YHOYYISSYMSSII H/-idWWVQ
diss3dd 1397 XZ13N
INVISNYV3341V y 4311YH394H3ISSV AN
asng 1dONMH34CidWYQ
Y311343IJ-ONDINddY” d134N3103G
11/11 dOHJ9NZ
JWuWIUe 13) jey19|14 Lap uew UusM ‘11isne
y Y omydweg 94>21|1.UeJabun pun sula[y aula
55ер 1ешлоч 151 53 'биеблод чер э!5 иэ|оцлер
-2IM pUN 193U2nayne 1apaim oBiozue|¡o1UOy
JO 31P SIG S1S U9]1EM *3SSV] AIO IIS Naÿ337 *
"ase |-99 Hey 19p uay2n1g salnau
-19 YD1Np Bbueb10/ usp aIS usydaiq
o О G,> “JUN yabsne abiszue|[013U0Y-}O
э1р 519 'uayne| 1assem 215 Lasse]
"91Selvayey Ip 110J0S ULEP dIS Uy
NIG '191U2Nna ne a9IIZNVT104L
O CD -NOy-YO 110 SIA /a1S NELUV MN * €
er А "JOA 915 91S
иэшщилем рип ‘иэриэмлэл 592]
Oo -Jey| sop bunyiasaqnzZ aip 1n4
уэпе ичер э15 эт ‘Osse| aule IS UWYON ‘HAL
-NMN3MH2S Nada HALNN ISSVL ANIA AIS NATIALS *Z
"NV
1y 430) WY 3344Y)] NINTTHYWID INHO HILTIHINIMHOG
N3d 31 NIDNI¥E INN NIS SH3L1VH>S-SNY/NI3
sop ueb1ej9g Y21np 1yYa) sva als NILTVHOG °|
:UBYa610A 16(0y aim Y2Ne IJde aIS
USULOy s)e195) SOP NIZIFHANY NAYATIANHDS WAZ
"п? uaqauy2saq
HIUYIsqgy Uuspuabjoj wr aim vuep aayey usp
215 US1219 pun IANNIS 3gTVH INIT AIS N3LYVM
‘S1YD31 YDEU
259) U219|6nz Plo usp э15 usya.p
pun uago yseu uuI
215 Uy2n.Ip
SU
ypeu
419
wap Hu syne
-snesayey sap
a|ey1a3UN UI
91S UaJaiz)e|d ‘NIDNINENZNY ¥3LTYHYEILTIJ NIA W()
"(351 USS
-50|425эб ¿douyuyoa.1pydueg 1ap ssep 'U>1s IS
UJassIMab12A) 151 JYDE1GaÔUE 1e1
о O Gp -99 We IBYYNUSMUDS Jap ssep ‘Ine
Ode -лер a1S Ua1Y5VY “uUalidJDgnz adyey
"игр эгб JOA] ‘USINUIN 0E-G| SUIS
| -Ypuruu 19)|242S-SAYV/NI13 чэр э!5
U961e19g ‘Uap1om 17I9YD6JOA AU
-1U>seWIayey aIp Ssnu injesodua | uSB1U21
J9p MU 3344V y -OsSUdSJ NOA NALISUI9NZ WNZ
o
MO
LIJANIA-1344V 4 43d NIZHNY
Puisqe
19)9W1U37 ab1uam 4ne ¡Badiossem 19p pjeq
-OS “YDEU 19SSEM\ 915 US ||N4 PUN чалунаЯ
W3aY331 LIW 3IN 1Y435) SVO AIS NIANIMYIA
"ula
JOpaIm 13/e49g uap 315
U2719S ‘U3]131Y5SJ3GN
nz 1421u XV W BUnJON
-JeW a1p neiep ais Ua)
-YDY JISSEM WBJ3G
-Nes WIDU2SI1} JIUU HAL
-1yH3g N3a 31 N31104
°U3Y3IZ SNEJ3Y UIOA deu uy!
91S WSPUI HILTYHIFHISSY\\ NIA 316 NINYIJLING
Sel 19H4d4ISSYM SAC NA TINA
ше 121103
1э)12Ч29 чер э15 иэ2395
40e49g Lap ais LaIIN4
“MOON
3YDIU 3Z3IS 133[EY3g 120
139]
951 19) |eUd1asSeM 120
cl
*LAY1 W341X3 1SI 3dWNd 31Q
"JOA J9SSEM
Wog19y ur uaInds y21np
Uasse]| aIp 315 UDWIEM
"JOA UYQ
-9114253q ,s1e195) soap uaz
-I19UJ0A, 11043549 WI
SIM 12195 sep 915 USszio H
apinm
2n1paB» 21sejoayey aIp
sje 'ue )U21u Jem 31S *13)
-U2nayne a3U2na||[01]UOy
YO 9Ip s1q “915 USHEM
"JWIEMD DION
JU21U U31EM UaSSE] 310
'у719Чэбупе
1Ч21Ч apinm 1e195 seg
"apanm pppnipab 191p8Y5S
-99 ey 1ap se '193U2Na|
-o6 ]Y51U 184 a619ZUE|[041
-UOYM-MO-OSS31dS] 31
‘LTV 1SI OSSI#dS 7 #1
‘11dO1S19A puIs
uebunuyojnejsny a1g
"ujos
-ydoMsne 13)USIDIAJIS
Waule UI GUNIUIIPHNE]
-snevayey oIp als Uasse”]
‘1524 Bejyads
-Uy Wnz sig uyl als usy
-91p pun ue 3ya110y 13
-MUMYDS чер IS UaBulIY
‘14d01519A puIs
5}пе|5пелэ)|уучэму25
sap usbunuyQ aig
"yosnseo
Jysaw 34214 isi sjnejsne
-99 ey sop buniydiqg 21
"121103 1YdIu
1ZS 19 | YUIMU2S 190
1ne|sny
wap sne j1e1sU2 “13)/8Y131
-|14 sop puey uap лэдп риэб
-2IMIDQN LidOUL OSSAddSF HA
ше 1721103
191|eU2g USp э15 Че2195
"ugeY2sag ,s13|14 sap
UePILISY, HHUYDISCV WI
SIM [19] Sep 215 USPILIS y
‘uaq
-al1y5saq ,s1nejsnesayey
sop uabiuidy, |Pudey wi
SIM [19] Sep 215 USPILIS y
'J9UOJS
-sejsny этр a1s uebluISy
12ssem HW
191/249dg USp э!5 НЭ 04
11 11H9v
"132140
1Ч21 315 13|eY9g 190
"Ido1s19a 1S1 1314 190
'1,do1s
-19A 1SI SSe|snedoyey 19g
'1,do1s
-19A puls usBunuyo1a ey
19/14 UP UN 19490] 91
'191/e49g Чи! 19SSEM UI y
IHIVSan 3HI2IDOW
*SAY OSSIUdS Y NIFY LLIYL SY
INNOLS
LL
°3pINM IMJeMIUS UaqauYISaq UAGO aim Dig
-ew aba 3U21U 18135 sep UUOM ‘pppapab anuel
-e5 ynp 1421U puis usBunsabeyjgey ey y21np
JuUIYIseW Hey 1ap ue uspeyds UoA uainiesed
-24 "LI pun 01 “6 2411425 9IP 315 usjoy1Spalm
pun ¿nejy21np1assey usp 31S NaH>34AYIIN N LL
"151 1199]
-Jua BIpue1s|J0A 191p8Y3G 19P SI] ‘ge 1assem sep
915 UBSSE| PUN alsv13344V y AIG AIS NAXIQUG ‘OL
‘UI9 JopaiM UYI SIS USZ13S pun (dinesusau
-0J117 9UyO0) 19ssem Wolagnes j1uu UYI AIS Ua]
-IN4 ‘sne 1N6 Jo1p8Y2g Uap ais Ua,nds ‘UauJaHua
nz usbuniabe|qy pun Bunso1 1ap a1sa3y wn 6
"u199| NZ bipue]s|jon
19/e49g USp wn “alsv13344V y ald AIS NAWIQUG °8
"Ulo J9paim 1e195 sep ais Uajeyos pun uay
-1IMUIS Buey uaINUIW S| SNASOJ ala als Nass Y *Z
“AY 1yu3D) SVA AIS NALTVHDS *Q
‘a1se] Jap Ua}IN1G so1NAUIS YDINP
agebsny Ip a15 uspuaag 'uasse|nzqe bunso
SEM}? wn 'usya1pyne ydouyya.1pydweg usp
19pa1m pun uiy ais wapu a yey 1nZ 191/eyag
USP 215 U91997 *A1SY13344V y 31d 3lS ND0>NUQ *S
¡nejsnesayey wap 13)UN 13) |eU2g
иэше э15 иэлэтзера рип 151 уурелдэбие уу
191] UDMUDS JSP SSep “HIS IIS NUISSIMIDUIA *b
191U2na ne a3U2na||[01)UOy-YO SIp SI] ‘DIS Ud)
-JeM pun ya11vH>S-SNY/NI3 Nad 315 NEP NYUQ *€
ne ul
-1ep (U>1|/ey19 uByaU10dy 1apo usabo1g UI)
Í1nesusuolliz (6 0£€ *e>) ¡HO Z 31$ NASOT *Z
'J9SSEM W9U2SI] 19)
-17 UYQ/ey WISUIS HU YaLIyHag Naq 31 NETIN4 *L
:10A 16/04 91M 315 usysb
"NIAS HONTYHYa LH>IN aL MNdOYd 39114VYH3d NaLTIOS
*NIaNam
-43A NANIH)SYWOSSAYdSJ NOA NIMIVMINZJ WnZ T11Z
-3dS 1MNAOYJ SAHDNANSTIANVH NI3 31 Na1TIOS П2У(
"UD |BYIUD D1RUO 1I9MZ
o||e Y20paf suajsapulu ‘usbuebioaynigasyey
007 1Ueyabun siIamof y2eu je195 SEp NALTIOS AIS
NIX TVALINS
"ysnudsue
-эциелес) лэр 3||24эл 05 Злупуэбуэапр бкуеш
-|9621 1421U BunbBiuISy suegal1Y2sag uago sip
PAM “NY YIGIM ANVISNYE344V y N3d 3lS N39NING *O
19gnes 195
-Se\ WapuasJai|} J9IUN SSYIsny NIA als NadIay “6
"pen 19u19 14 улерэя 129
215 215 USBILISy "pus 1,do1s1da
421u 194297 Ip ssep "YDIIS ЭГ
uJassimabiap "91sing auls nzep
315 U3PU3MI3A 19ssey Waglay ul
YDI|PUN16 ANVISNY nad als Мэт $
"YDN] U3]Y3N34 WAUIS HW
HALISY3GHISSVMSSIA}H NIC IS NIDINIZY °€
лэЧэлригдпелуэс шеше ии 5423|у55е|5пе
-99yJey SOp J9nvaäHdSSDNN9ILSI439 IG 316 №507 °2
„151 чебогеб
1345315Z13N Jp pun
Jey you lel
-95 Sep ssep ‘Hols
31S NUISSIMIDUIA *L
:15|0} S1M NIDNYDHOA
-HQY933A4Y OO€ YHYA
-JDNN STIAMAf HDVN ANVISNV33A4V) ма 315 NIDINITY
SANV 1SAV1444Y Y SIG ONADINIAY
"uayne| JA Indoayey suyo ¡ey Juny suajsap
-UIW 8195) SEp d15 UBSSET "USBILISA
O с? ЧэНрчплб чэбитпуе|эзелэс) рип г
O d/© -1DUQUAGNZ |e 31S usssnw awyeu
-Q91139qU| UD1SJD Jap JOA :DILHIIM
"qe 191 |e42S-SNV/NI3
Wop 11W 1y435) sva 319 N311 VHS “6
о
О
MO
"ua¿,do ysne pun
ua yoa pun 13) |yyuamU2S
Uap a1S WapuI ‘sne z1esa24
-Je Uap als Ua1ao7 ‘bunjje1s
19UI9S Ul SIIQGoH USINegabula y)
Uap U1 sop 34|1H HW 19/14 Lap 315 Ua)
-91Y20|Q 'NINYE41N3 NZ Z1VS3344V y Nal1V NIC WN *8
"qe us y
-n1Qga9yey Wrag alu 191 |yyYuemU)Ss usp dis USU
-Y9Uu 'USpiuwsa nz 19711ds wn :5LLHIIM
*SYUI| UY2eu S1Y2391 LOA HI usp
aIS UDYB1P SHALTISANAMHIS SAO NIWHINAY WNZ *Z
‘UayY
Te o> -n1q 939 Hey Bue| uspunyas Gp SJIOM
| -af sie J96uey 1Y21U USIJOS DIS 'INSU
IS da 91sej 2gjasaIp aayey aBuayy ua
-yosunmab Jap aqgebsny yoeu alg
° С из US y2n.1g '91Se19ayey Ip uuep
215 USyInNIp '(191U2Na NE dIS
OS sig'aisualiem sijeyusopue)
Oo 131HON31 ALHONITTIOULNOY-)O
31a SS¥a “HDIS 31G NYASSIMADYIA °9
'JOSSEM
-JI9H б1Чэм ше ии nzep als
91S uaIndg ‘usyd
-BW 9ayey 31S
10AS( ‘usw
-IEMJOA IBUIP
-oqun uasse|
oIp USI[JOS SIS
‘uabunuyo
-19|4UMUIS
aIp Jojun uosse| 19Po assv 31d 316 NATIALS *G
9
"111SNE 19SSEeM Uy YI NNOS JILUEP “NZ 159)
oIS UAY31G ‘Ue 18105) WP UAG|esuap
91S usbuuiq pun say
-UamU)S sap
puey
LUOA YA
-INd334
-4VY| SIDISSNHIS
-M39N 315 N3
-NY¥34INT *p
1194
pun y9emuyos pim ewa sIp pun sne ¡¡puyos
nz 39 yey 19p 11111 OS “JUYDIO| NZ UEUI 1sSald
'Z1emMU)S 1Uas pim pun sne wesBuey anu sayey
19p 1111) 05 159 NZ UB 1SS Dg *USIJEY
-19 Nz ossa1ds3 uaInf6 usu
-19 wn
‘бум
1495 1SI
sooyey usuo|
yewab sap uas
-S9.1d 912440)
seg :SIIAMNIH
‘ие 14219 | 1955204 Wap Hw $3 315 uassaid pun
BISJeUJUDIS|O YanINda344V y sVO 3IS NETIB1Y3A *€
"uS6IUIS1 USISaID ey
Ua)|e UOA 19) yyUmU)S Uap BIS U|OS ‘Ud||nj
-Ul9 19A|INdooyey SaUy)ISIJJ 315 10A9G :DILHIIM
MINDISQn 3421U
19A|INdaoyey sep wep '¡ewura ¿ne 1421u 1314
udp 215 Uo||N4 19/14 Lap Ur 191 |ndaayey (6 9+9
"e3) [2HO|SSPW 2 ||NI6 19y20| 19MZ
315 uagqab ‘uallalaqnznz $592}
: — -Jey IaMZ LUN 1914 USp ul
mM JeAIndeayey (6 / ed) 123915
Г — -5э)\ чеиэц2135э6 иэше э1б иэдэб
— NALISYIINZNZ 3344V} NINIS YANN WA) *°Z
EET
I9MZ 1N4 13114 U25J0O16 Up 19p0 ээде) шэшеэ
UOA U31343GNZ WNZ 131|14
UDUIS|| USP BIS USPUIMIDA
97218 ZUU2S Wir 1y 9110 94227
-|UYUSMU2S UBP vIS UoZlos USABINUS
-2d UDGO IM Ssolelor)j Sop NIzIIHYO A W3a HYN * |
dININdI444Y A dd dAlLTNIMADS WIC LIN OSS4ddS4 41S N4L13439 OS
‘1104 3H1UYISGY чэриэчцэблэцлол
19p / PUN 9 ‘Gg uajund Usp Ul 31M AIS NaYHY4 *°G
"Bejyos
-uy wnz
SIQ 19WWI
э15 usyaiq
"Ue 32195) WE YLNIMNIMH2S NAd 316 NI9NIYG *$
"uaJ9IZze |d
NZ 19114 Wap ¿ne 12410) ped sep wn
‘бипуоед-ред лэер упе usBunsiamuy
SIP $191S 9IS Usb|ojag 19114 Wp jne
B1131W 3SUPIÁQUW avd Ni 31 NIHAIZIV1d °§
12315
ZH]YIS W 1491104 94227 SIP
ssep ¿nelep ais ua142y “131
| -[ey1a|!4 Lap UI (ped 1apo asse|
= |) 43.1114 NINI37M Nad 316 NaZLaS °Z
"2U21/Bow113 USUNIQ39,
-Jey so19gnes pun say>eyula ula sep
"W91SÁS soMeNdazye ua |91S19H-ped uepual
-UNj UOA Ulo ]SI dYVANYLS-3S3 #3
:Buny>ed 19p JNe 0607
uSpuab/(oj wap ue a1s USULJyla
216 'Speg W10JUOY piepuels-353
Wap Hu 315 USPueamuDA :SIIMNIH
"99 ey ualag
-19U 915 USIJeUylS aSIOM 9531p Ny 151 1U2e1qab6
-Ue 19 4UuemU)S 19p ssep 'U2Is als UISSSIMAD
-1491 pun Jon usqal149saa ,NIZIIHYOA LIZHNIS
-3344Y}, LLINHISEYÿ WI JIM 1YHID) SVQ 31S NIZIAHY * |
SAYd LIN 0SSTAddS4 41S N4111439 OS
‘ypnidsueanue1er
> Jap 3jjejion Os ‘YNjobUIINp
S Bisjeuua621 1y51U Bunbury
— auaqal1y2saq uaqo sip pm
_ ‘ие $53294 YDdEU addey a1p
SSN]YIS WNZ d1S UAGNEIUIS
"1Z)IS $43}
-[yuamUy>S sap Buniedssny Jap
и! u3Jde7 Jap SSEp ‘YDIS JIS USS
-sImab12/ YOHLYSOQI\UI--IYEIS
-Jap3 Uap UI 420[9 Uap SIS USZ13S
"1211S bun)
-yd1g Jap Buniedssny usiianew
[1944 Wap 14 19p ur agrayasyoys
-}suny Jap ue uajdez 1ap ais ssep
‘YDIS 315 UJSSSIMaBJ3A ‘aqlaups
-101535ипу этр упе лэрэм Gun)
CED _ 51 31p рип 12) чер эк; и22395
OL
эрем лэше уши улерэя 190 215 э15
иэбишеу ‘рис 1удоз5лэл 3YDIU 4133|
-[[e19) WI 194207 SIP ssep “HIS als NUISSIMIDUIA
==
{
'1955ем
-Y19H pun a1sing лэше NU UI
-pun16 134 |e19)N Lp 31S usb
-JUI9J Pun ata aT1v als NE1NdS
"BUNnIUPIG sip 215 UDUJSHUT =:
191/e49g Wap sne
19U 91195/19Y22g 19p UOA
19191) Up BIS USGDIYDS 54
"qe syul¡ y2eu s19u191
Sep |9y22q uep a1s uagne1y25
“J9|Nds41142539 WI dIU UYI VIS USDIL
-19y *UJUUI 19 NYUMU)S Up 215 UdbluIdy :..:
DU
-Neyos Wap 4 191/14 USp 215 USUJ9JUY
:10/0 SIM
N39NYDYOAHN49II44V y QOZ YHY439NN S13Mar HIYN
YININd3344Vy UNA YILIIINIMH2S Nad 31S NIDINIIY
SdLTIMNIMHIS SIG 9ONADINIAS
1819601 y 9/3 LIS WIN Y>2IS Ipuey sq 19ssem
ul S/EWUSIU 38190 sep 91S UOUINE] *DILHIIM
‘BIYEWJO OO val TyHaaass YM маа 31S NEDINIEy *$
‘byney J9116)donqy sep
pun 9jeydsjdoJiqy sip als NIDINIFY ANN NIYIIT °E
'19nusB6 y>ny sa142nay 'SaYy219M UN “¡91
-sbunGiu1sy uapusanayss Japo |¡a))ILUSDUNSO]
SUID) S1BJSC) SOP DNNDINITY UNZ 31 NIANIMUSA *Z
‘134D21SZ19N Uap aIs uayaiz
pun uajUnyge 1e135 sep 31S UDSSE] ‘NANNIDIE NAD
-NYDHOASDNNDINIS NIHITIMANIDHI LIW JIG HOAIY °|
DNNALIVM ANN DNNDINIFY
o
\
ón
"uasse|snesay
© 19ssemgjloH bue| Uspunyas Gi S|IoM
Js -o[sje ssbuelydiu usy|os SIS *91SE]
-99 ey Sip 1nsu1a a1s Uay>nNIp pun
$)4291 Y2eu ¿douyyduweg usap э15
UDY31P “NAOIN339 NZ 39Y9sNYYassYMSSISH 310 WN *b
d3SSVMSSIAH 315 NAL|3d39 OS
“JOSSEM 3JWWOY 19119499
-ounondde” wap sny *Syul¡ y2eu
1douyya1pydweg uap 61113zU213|6
216 USUYaIp pun a1sv13344Yy AIG AIS NIHIQUG * €
19919g-0UI)
-2nddey uap 13)UN YA11YHIg NaNIS AIS NATIALS *Z
о OS
OL
“Jo)U3N9|
-JNe alU3na|NO1JUOy-YO SIP SIG
31S USHA “UID SI3}[eYdS-SNV/NIT
шер IW 1y435) sva 31S NaLIVHIS “|
‘UDY34P1534 SYUI| YDEU
PUN U2Z19S4NP2 UYI 91S WOPUI “INV Y3GIIM YALIFU
-
EN A
С
-39-ONIDINddV7 NAG 316 №2136 °/
‘UAYa1p1524 pun u2z19S4NE 1YO1
-Jdueg sep ¿ne 91s 315 Wwopul “na
H4303IM ISACIdWYQ 3ld 31S N3Z1136 *9
‘jopeN Joue ии улерэя 129
Is als Небу 'ригб 14dO1S19A
JY21U USPUNUNQ 91619736 uap
-19Q a1p ssep “HDIIS ag NUASSIMIDUIA *G
“19SSEMUIEM HW
YDI|pUN16 asnpydweg sip pun ya
-343g-ONI)>NddY 3 маа 31S NIDINIZY *§
"qe Jyosjdweq won
USJUN YDEU ASNG AIG AIS NaHalz *€
"ge uajun ypeu
UYI 315 UAYAIZ pUN s1Y531 YILU
usyaiq Yya4np 1a11319g-0u2Nd
) -dej usp ualspue Jap HW 3S
UDSO7 *1S34 HHOHONIDINddY7 sVa
ANVH мама Y3G LIW 31S NALIVHY *Z
"UAGIS|JGYININZ U9|19319]8495) UP и!
21S91UYI|IN SUIS} JIWUEP ‘UDJYNISNE OUPINddE7
UOA Ua1121439 Wapaf ypeu buebiop uasaip alg
Ua1|j0s SUDIDANH a1yaHad suo I1N4 :HDILHIIM
—— ‘Uase|qa6 asnpyduweg 1ap sne 31531
-ЧэЭнуу эчериецлол ||эпуиэлэ
— 7 12p19M ISIN OS
“IP NV
‘uay
-элрупе
Jdoux
-Y91P
-Jdueg
Up 91S
Wopul “av
4dWV(] SYM13 DNV1NIANNYIG IDINIF 31G NASSVT *L
JOA
16104 3IM 315 U3Y39 ‘YDNE1GaE) WApaf YDEU 191
-1919g-0U2Nnddey uap sis uePILISy :DLLHIIM
‘*Nz uagalYDS9G US] JIUYIS
-qy USpuUsysbuURIOA USP UI SIM ээде) чер 31S
U9)1919g *JU2SILS 23U2na||J0.UOy-YO 31p SIG
"uaynejge 19ssem 21S UassEe| pun a1seydueg
2IP 215 Uay2n1g 'INnejsnesayey uap 133UN 19 /eUy
-9g UdUlo DIS UD||91S SISSSEMJIDH SAp uajUNYy
-gy wnz *9ayey 1ap уччэлалэл $||еучэлэрие
'uajUny1a1UNI9Uy JISSEMSJIIH SEP 1S19NZ SIS LIS
-SNW 'U91420UW USiiaJDgnz aayey 1apaim Usu
-neydsineyd|ipy Wap Yoeu a15 UL :SIIMNIH
‘soul»aNdder,
dle 11 UPA alWINey2S3b6 sIp ssnjy25 wnz pun
SadyHeY alle 1S19NZ 215 U211919G ‘UAJIdIOGNZ OU
-DINdde”7 usuls se Jyoul DIS S|jE4 :SIEMNIH
IDAINdoeyey semis JIUU usgel|ag
Y2eu wneyos usp aIS uagneisaq pun yoewyds
-95) YDEU IS Ua5)NS ‘611134 151 oUDINddE7 19G
"99 eyossa1dsq uajala13g JOANZ WISP HW USS
-Se| S1p ul H>11y 3LWANYH)S359 31d 316 N39359 */
"ajseyyduueg
J9p uay2n1g seBINSZ
-U219/6 pun s34231
y2eu saydouyya1pyduweg sap usy
-24G Y>1Np goyssne;duweg usp aig
O o UaydaigJalun ‘(Jespl puis 7, 09) +5!
1H>134Y3 JYNLVHIdWA | 3H>11430404Y43 31d C1VEOS *9
‘uaqo ypeu
uajun LOA us6unbamag uapuasia1y Wesbue|
JU 13/49g Lap ais usbamaq pun Yai a1p
UI 19]1919g-ounandde” uap ais uayDne1 ‘U31
-|ечлэ п? шпецэс UaJab1WB15 UAUIS WA) ‘ZUOIS
-ISUOY ab1wuney2s-Biw215 эше ЧЭ|уу лэр 3Ч12|
-19A pun sne 19)1919g-0U2nddey wap sne
11113 ¿duweg 'Syuip y9eu Bunya1pun agjey aula
suajsapulu ,¿douyyo.1p-dweg usp 315 UYAHIG
°U3YINEINZUI3 JU>IL 19113139-0U
-DoNndde7 wop ¿ne [ur (9191y1eUW ¡9d
usp Y21np) sip упелер э15 USJUIVY
*SyUurp Y2eu yJdouyyo.1pydweg
uap 215 UsUyalp pun ura YI
S1p ur yo1 WU Ce) YaLIIYIg
-ONIDINddV7) NAG 3lG NAH2NYJ °С
'191919g-0UD2Ndde3 uap
19)UN YIIW 19p HIUJ YALTYHAG NAG AIS NATIALS *H
'NIANAMYIA
HO TIWLLI4GTVH FLTIVIANVHHOS THOM
N1LS39 WV NALTIOS IIS *SISMNIH
1422 y191p
-JdA SIG Yaddop.uaa U>/W 13p usuInIoA
sep U>IS ssep 's1a) |eyag sep usjyemsny
WI9g 315 Ua)Ueag jUI3S YIaY 1U21U ¿EP
pun uagey 1njesoduwa)yue1yos¡Uny ssnu YDIIA
2IG ‘U211519GN7 JIS USP ‘ould
9 (O ¢> -ondde) uapaf ny yan 6 001
Oe JyeJaßun W 191/84 9g UsUIS
915 U||NJ LISZNAH2SIMZ YEd NI *€
O © "1ey 34219149 BUuN3I3J
-эоудшеа эр лпу лпуелэЙаше| э|еэр!
O 21p 19SsemgJIoH sep ssep ‘uly упелер
5 O 4 1sI9M SEG '191U2Nayne aly>nalij0.)
» a -UOY-MO 391IP SIG ‘315 Uaj.JeM pun
O © 3LSVLIdWVG 31a 31S NDDNEQ °Z
‘Uasse| 25J016 puaupia1sne aIs U5puamIan
"nz UBqa11U2s3g US HILYISQgy чэриэцэблэцлол
UDP Ul SIM $3344VMOSSEYdSJ AIO AIS NALISYAG *L
ONIDDNddVD 41S N411343d OS

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement