IKEA BEM 500S Instruction for Use

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

IKEA BEM 500S Instruction for Use | Manualzz
SMAKRIK
EM
1
ASENNUS
LAITTEEN ASENTAMINEN
ASENNA LAITE MUKANA TOIMITETTUJA erillisiä
ohjeita noudattaen.
ENNEN KYTKENTÄÄ
TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE
vastaa asuntosi jännitettä.
TARKISTA, ETTEI LAITE OLE VAURIOITUNUT.
LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI
ympäristön lämpötilassa, veden
jäätymispisteen (0°C) yläpuolella. Jos jäännösvesi jäätyy, laite
voi vaurioitua.
ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai
pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään
kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai
muunlainen vahinko.
KYTKENNÄN JÄLKEEN
LAITE ON KYTKETTÄVÄ maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa sellaisista ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.
Laitteiden valmistajat eivät vastaa näiden
ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuvista vahingoista.
2
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
ÄLÄ KUUMENNA TAI KÄYTÄ TULENARKOJA
laitteen sisällä tai läheisyydessä.
Kaasut voivat aiheuttaa palovaaran tai
räjähdyksen.
NESTEITÄ
ÄLÄ JÄTÄ LAITETTA ILMAN VALVONTAA.
ÄLÄ KÄYTÄ LAITTEEN yhteydessä syövyttäviä
aineita tai kaasuja. Tämä laite on tarkoitettu nimenomaisesti veden kuumentamiseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuustai laboratoriokäyttöön.
ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ LAITETTA VAIN aikuisen
opastuksella, neuvottuasi heille ensin turvalliset käyttötavat ja varoitettuasi heitä
väärinkäytön vaaroista.
Pikkulapset tai henkilöt, jotka eivät pysty hallitsemaan laitteen käyttöä, eivät saa
käyttää sitä ilman valvontaa. Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta leikeissään.
Lapset saavat käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa käytön aikana syntyvien
korkeiden lämpötilojen vuoksi.
TURVALLISUUSOHJEET
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN
KOTITALOUSKÄYTTÖÖN !
K ÄYTÄ UUNIKINTAITA TAI PATALAPPUJA välttääksesi palovammat, kun kosket kuumiin osiin.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KAHVIN tai muiden kuumien juomien valmistamiseen. Varo polttamasta itseäsi laitteen sisältä tulevaan kuumaan veteen tai höyryyn tai virheellisen käytön vuoksi.
3
LAITE JA SEN OSAT




















KÄYTTÖPANEELI
HÖYRYVIPU
VESISÄILIÖ
VIRTAJOHTO
HÖYRYN/KUUMAN VEDEN PUTKI
TIPPURITILÄ
TIPPUALUSTA
MAIDON VAAHDOTIN (CAPPUCCI- HÖYRYN VALINTAPAINIKE
NOA VARTEN)
KAHVIN/KUUMAN VEDEN PAINIKE
SUUTIN
VIRTAPAINIKE
BOILERIN ULOSTULOAUKKO
VIRTA PÄÄLLÄ -MERKKIVALO
PAININ
 LÄMPÖTILAN OK-MERKKIVALO
SUODATTIMEN KAHVAOSA
(KAHVI TAI KUUMA VESI)
 SUURI KAHDEN KUPIN SUODATIN  HÖYRYN MERKKIVALO
PIENI YHDEN KUPIN TAI ESPRESSONAPIN SUODATIN
4
VESISÄILIÖN TÄYTTÄMINEN
IRROTA VESISÄILIÖ vetämällä se ulos (eteenpäin).
ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA KOSKAAN ILMAN, ETTÄ SÄILja muista aina täyttää säiliö,
kun veden pinta on muutaman senttimetrin
korkeudella pohjasta.
IÖSSÄ ON VETTÄ
TÄYTÄ SÄILIÖ raikkaalla vedellä varoen ylittämästä MAX-merkin tasoa. Laita säiliö takaisin
paikalleen.
KAHVINKEITTIMEN ESIKUUMENTAMINEN
JOTTA ESPRESSOKAHVI on oikean lämpöistä, kahvinkeitin on esikuumennettava. Paina virtapainiketta vähintään 15 - 30 minuuttia ennen kahvin valmistamista varmistaen, että suodattimen kahvaosa on kiinnitetty laitteeseen (tarkista, että höyryvipu on suljettu).
KIINNITÄ SUODATTIMEN KAHVAOSA asettamalla se
boilerin ulostuloaukon
alle kahva vasemmalle, työn1
nä ylöspäin ja kierrä
2
samanaikaisesti kahvaa lujasti oikealle.
ODOTA PUOLI TUNTIA ja valmista sen jälkeen kahvi
seuraavan kappaleen ohjeita noudattaen.
VAIHTOEHTOISESTI voit esikuumentaa keittimen
nopeammin seuraavalla tavalla:
1. KYTKE VIRTA LAITTEESEEN painamalla virtapainiketta
JA KIINNITÄ SUODATTIMEN KAHVAOSA LAITTEESEEN LAITTAMATTA KAHVIA SUODATTIMEEN.
2. ASETA KUPPI SUODATTIMEN KAHVAOSAN ALLE. Käytä
samaa kuppia kuin kahvin valmistamiseen, sillä
näin voit kuumentaa kupin.
3. ODOTA, KUNNES OK-MERKKIVALO
syttyy ja paina sen jälkeen heti
kahvin painiketta. Anna veden
valua, kunnes OK-merkkivalo
sammuu. Katkaise sitten vedentulo painamalla kahvin painiketta uudelleen.
4. TYHJENNÄ KUPPI. Odota, kunnes OKmerkkivalo syttyy uudelleen ja toista sama toimenpide. (On normaalia, että vähän höyryä
tulee ulos, kun suodattimen kahvaosa irrotetaan).
5
ESPRESSOKAHVIN VALMISTAMINEN KAHVIJAUHEESTA
1. ESIKUUMENNETTUASI laitteen edellä kuvatulla
tavalla aseta kahvijauheella täytetty
suodatin suodattimen kahvaosaan
tarkistaen, että uloke menee oikein uraansa. Käytä pientä suodatinta yhden kahvikupillisen ja suurta suodatinta
kahden kahvikupillisen valmistamiseen.
2. JOS HALUAT VALMISTAA VAIN YHDEN KAHVIKUPILLISEN, laita suodattimeen yksi tasamitallinen (noin 7 g) kahvijauhetta. Jos
valmistat kaksi kupillista, laita suodattimeen kaksi vähän
vajaata mitallista (noin 6+6
g)
kahvijauhetta. Täytä suodatin varovasti, jotta kahvijauhetta ei mene yli.
TÄRKEÄÄ: ennen kuin lisäät kahvijauheen
suodattimeen, puhdista suodatin aikaisemman kahvin valmistuksen aikana siihein jääneistä kahvimuruista varmistaaksesi, että laite
toimii oikein.
3. TASOITTELE KAHVI suodattimeen ja paina kevyesti painimella.
HUOM: Kahvijauhe on painettava oikealla
tavalla suodattimeen,
jotta saadaan hyvää espressokahvia. Jos painat liikaa, kahvin valuminen on hidasta ja
vaahdosta tulee tummaa. Jos painat liian kevyesti, kahvi valuu liian nopeasti, vaahtoa muodostuu vähän ja se on vaaleaa.
4. PYYHI KAHVIJAUHE suodattimen kahvaosan reunoilta
ja kiinnitä kahvaosa
laitteeseen.
Kierrä tiukkaan, jotta
vesi ei vuoda.
6
1
2
5. LAITA KUPPI tai kupit suodattimen kahvaosan
suutinten alle.
Kupit on suositeltavaa kuumentaa ennen
kahvin valmistamista huuhtomalla ne
kuumalla vedellä.
6. TARKISTA, ETTÄ OK-VALO PALAA.
Jos valo ei pala, odota, kunnes se syttyy ja paina sen jälkeen kahvin painiketta. Kun
tarvittava määrä kahvia on valunut kuppiin, paina uudelleen samaa painiketta. (Kahvia ei pidä valuttaa kauemmin kuin 45 sekuntia
kerrallaan).
7. IRROTA SUODATTIMEN KAHVAOSA kiertämällä kahva oikealta vasemmalle.
TÄRKEÄÄ: välttääksesi roiskeet älä koskaan irrota suodattimen kahvaosaa silloin, kun kahvi
valuu laitteesta.
8. TYHJENNÄ KÄYTETTY KAHVIJAUHE SUODATTIMESTA lukitsemalla suodatin paikalleen kahvassa olevan vivun avulla, käännä suodattimen kahvaosa ylösalaisin ja napauta siten, että
kahvijauhe irtoaa suodattimesta.
9. SAMMUTA VIRTA KAHVINKEITTIMESTÄ
painamalla virtapainiketta.
TÄRKEÄÄ: ennen kun laite otetaan
käyttöön, kaikki varusteet ja sisäiset putkistot on pestävä huolellisesti valmistamalla vähintään viisi
kupillista kahvia ilman kahvijauhetta.
ESPRESSOKAHVIN VALMISTAMINEN ESPRESSONAPEILLA
1. ESIKUUMENNA LAITE KOHDASSA KAHVINKEITTIMEN ESIKUUMENTAMINEN annettuja ohjeita
noudattaen ja tarkista, että suodattimen kahvaosa on kiinnitetty laitteeseen. Näin
kahvista tulee kuumempaa.
HUOM: Käytä ESE-standardin
mukaisia espressonappeja. ESEstandardin mukaisessa tuotepakkauksessa on viereisen kuvan mukainen logo:
ESE-STANDARDI on johtavien espressonappien
valmistajien hyväksymä järjestelmä. Espressonappien avulla kahvin valmistaminen
on helpompaa ja siistimpää.
2. LAITA PIENI SUODATIN (1 kupin tai
espressonapin) suodattimen
kahvaosaan varmistaen,
että uloke menee kunnolla
uraansa.
3. LAITA ESPRESSONAPPI SUODATTIMEEN mahdollisimman keskelle suodatinta. Noudata aina pakkaukseen merkittyjä ohjeita espressonapin oikeasta sijoittamisesta.
4. KIINNITÄ SUODATTIMEN KAHVAOSA laitteeseen.
Kierrä niin
paljon kuin
kahvaosa
kääntyy.
1
2
5. TOIMI KUTEN EDELLISEN KAPPALEEN kohdissa 5, 6
ja 7.
7
CAPPUCCINON VALMISTAMINEN
1. VALMISTA ESPRESSOKAHVI edellä kuvatulla tavalla riittävän suurikokoisiin kuppiin.
2. PAINA HÖYRYPAINIKETTA ja odota, että OK-valo
syttyy. Valon syttyminen tarkoittaa,
että boileri on kuumentunut sopivaan höyryn valmistuslämpötilaan.
3. K AADA SILLÄ VÄLIN sopivaan astiaan
noin 100 grammaa maitoa kutakin
valmistettavaa cappuccinokupillista varten. Maidon tulee
olla jääkaappikylmää (ei kuumaa!). Muista astiaa valitessasi,
että maidon määrä kaksin- tai
kolminkertaistuu.
HUOM: SUOSITELTAVAA ON KÄYTTÄÄ JÄÄKAAPPIKYLMÄÄ RASVATONTA MAITOA.
4. LAITA MAITOASTIA maidon vaahdottajan alapuolelle.
5. UPOTA MAIDON VAAHDOTTAJA maitoon noin 5 mm:n syvyydelle ja käännä höyryvipua vastapäivään varoen, ettei maidon
vaahdottajan kohoviiva mene
maidon pinnan alapuolelle (merkitty nuolella).
Käännä höyryvipua vähintään puoli kierrosta
vastapäivään. Maidon vaahdottajan putkesta
tulee höyryä, joka tekee maidosta kermamaista vaahtoa. Jos haluat kermaisemman vaahdon, upota maidon vaahdottaja maitoon ja
pyöritä astiaa hitaasti pohjasta ylöspäin.
8
6. KUN LÄMPÖTILA ON SOPIVA (60 °C on
ihanteellinen), lopeta höyryn syöttö
kiertämällä höyryvipua myötäpäivään painaen samanaikaisesti höyrypainiketta.
7. K AADA MAITOVAAHTO aikaisemmin valmistetun espressokahvin päälle. Cappuccino on valmista. Lisää sokeria maun mukaan ja ripottele
vaahdon päälle vähän kaakaojauhetta.
HUOM: Jos haluat valmistaa useamman kupillisen cappuccinoa, valmista ensin kaikki kahvikupilliset ja lopuksi maitovaahto jokaista cappuccinoa varten.
HUOM: Jos valmistat kahvia uudelleen maidon vaahdottamisen jälkeen, jäähdytä boileri
ensin, sillä muuten kahvi palaa. Boileri jäähdytetään asettamalla astia boilerin ulostuloaukon
alle, painetaan höyrypainiketta ja valutetaan
vettä, kunnes OK-valo sammuu. Valmista kahvi
sen jälkeen edellä olevien ohjeiden mukaisesti.
TÄRKEÄÄ: puhdista maidon vaahdottaja aina
käytön jälkeen. Toimi seuraavasti:
1. LASKE ULOS VÄHÄN HÖYRYÄ kiertämällä höyryvipua muutaman
sekunnin ajan.
Tällä tavoin höyrysuuttimeen
jäänyt maito
poistuu.
TÄRKEÄÄ: Hygieenisyyden varmistamiseksi tämä on suositeltavaa tehdä joka kerta, kun valmistat cappuccinoa, jotta
maito ei pala kiinni putkistoon.
3. IRROTA SUUTIN höyryputkesta vetämällä sitä alaspäin.
4. PESE MAIDON VAAHDOTTAJA ja höyrysuutin huolellisesti lämpimällä vedellä.
5. TARKISTA, ETTÄ kuvassa näkyvät
kaksi reikää eivät ole tukossa.
Puhdista tarvittaessa puikolla.
6. LAITA HÖYRYSUUTIN TAKAISIN PAIKALLEEN työntämällä se höyryputkeen ja kierrä tiukasti putken yläosaa kohti.
7. KIINNITÄ MAIDON VAAHDOTTAJA
TAKAISIN PAIKALLEEN työntämällä ja kiertämällä
vastapäivään.
2. PIDÄ MAIDON VAAHDOTUSPUTKESTA LUJASTI KIINNI TOISELLA KÄDELLÄ ja avaa toisella kädellä itse
vaahdottaja kiertämällä myötäpäivään ja vetämällä alaspäin.
KUUMAN VEDEN VALMISTAMINEN
1. KYTKE VIRTA LAITTEESEEN painamalla
virtapainiketta. Odota, kunnes OKmerkkivalo syttyy.
4. KUUMAN VEDEN TULO LAKKAA, kun suljet höyryvivun kääntämällä sitä myötäpäivään
ja painat uudelleen kahvin painiketta. (Kuumaa vettä ei pidä valuttaa kauemmin kuin 45 sekuntia kerrallaan).
2. LAITA ASTIA maidon vaahdottajan alapuolelle.
3. PAINA KAHVIN PAINIKETTA ja käännä höyryvipua
samanaikaisesti vastapäivään. Vettä valuu maidon vaahdottajasta.
9
PUHDISTUS JA HUOLTO
1. ENNEN KUIN ALOITAT MITÄÄN PUHDISTUSTOIMENPITEITÄ, anna laitteen jäähtyä ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. ÄLÄ KÄYTÄ LIUOTINAINEITA TAI HANKAAVIA puhdistusvälineitä laitteen puhdistuksessa. Pehmeä,
kostea liina on riittävä.
3. TYHJENNÄ JA PESE tippualusta ja tippuritilä
säännöllisesti.
4. PUHDISTA VESISÄILIÖ myös säännöllisin väliajoin.
TÄRKEÄÄ: älä koskaan upota laitetta veteen.
Kahvinkeitin on sähkölaite.
SUODATTIMEN KAHVAOSAN PUHDISTAMINEN
PUHDISTA SUODATTIMEN KAHVAOSA NOIN 200 KAHVIKUPILLISEN VALMISTUKSEN JÄLKEEN seuraavalla tavalla:
Irrota suodatin ja vaahdotin.
Puhdista suodattimen kahvaosa sisäpuolelta. Suodattimen kahvaosaa ei saa pestä astianpesukoneessa.
Ruuvaa auki vaahdottimen
korkki kääntämällä vastapäivään.
Irrota vaahdotin astiasta painamalla sitä korkin puolelta.
Irrota tiiviste.
HUUHTELE KAIKKI OSAT ja puhdista
metallisuodatin kuumassa vedessä harjan avulla.
TARKISTA, ETTÄ metallisuodattimen reiät eivät
ole tukossa. Puhdista tarvittaessa
puikolla.
10
Kiinnitä suodatin ja tiiviste takai
sin paikalleen muovilevyyn. Tarkista, että muovilevyn tappi menee nuolella merkittyyn tiivisteen
aukkoon.
Kiinnitä kokoonpano terässuodattimen astiaan varmistaen, että
tappi menee alustassa olevaan reikään.
Ruuvaa korkki lopuksi kiinni
kääntämällä myötäpäivään.
Jos laitetta ei puhdisteta ohjeiden mukaisesti, takuu ei
ole voimassa.
BOILERIN ULOSTULOAUKON PUHDISTAMINEN
ESPRESSOKEITTIMEN BOILERI ON PUHDISTETTAVA NOIN
300 KAHVIKUPILLISEN
VALMISTUKSEN JÄLKEEN
seuraavalla tavalla:
1. TARKISTA, ETTEI laite
ole kuuma, ja se on irrotettu verkkovirrasta.
3. PUHDISTA BOILERI kostealla liinalla.
4. PUHDISTA ULOSTULOAUKKO huolellisesti kuumalla vedellä harjan avulla.
Tarkista, että reiät eivät ole tukossa.
Puhdista tarvittaessa puikolla.
5. HUUHTELE JUOKSEVALLA VEDELLÄ hangaten koko
ajan.
6. RUUVAA BOILERI TAKAISIN PAIKALLEEN. Jos laitetta ei puhdisteta ohjeiden mukaisesti, takuu ei
ole voimassa.
2. RUUVAA AUKI ESPRESSOKEITTIMEN BOILERIN ULOSTUruuvimeisselin avulla
LOAUKON SUODATIN
KALKINPOISTO
K AHVINKEITTIMEN KALKINPOISTO ON SUOSITELTAVAA SUnoin 200 kahvikupillisen valmistuksen
jälkeen tai korkeintaan kahden kuukauden välein.
K ÄYTÄ KAUPASTA SAATAVIA ESPRESSOKEITTIMIEN KALKINPOISTOON TARKOITETTUJA TUOTTEITA.
JOS TÄLLAISTA TUOTETTA EI OLE SAATAVILLA, toimi seuraavasti.
1. TÄYTÄ SÄILIÖÖN puoli litraa vettä.
2. LIUOTA VETEEN 2 ruokalusikallista (noin 30
grammaa) sitruunahappoa (saatavilla apteekeista).
3. PAINA VIRTAPAINIKETTA ja odota, kunnes OKmerkkivalo syttyy.
4. TARKISTA, ETTÄ suodattimen kahvaosaa ei
ole kiinnitetty paikalleen ja laita astia boilerin
ulostuloaukon alle.
ORITTAA
5. PAINA KAHVIN PAINIKETTA JA valuta puolet säiliön
sisällöstä kääntämällä silloin tällöin höyryvipua
siten, että liuosta valuu ulos vähän. Pysäytä vedentulo painamalla painiketta uudelleen.
6. SAMMUTA VIRTA LAITTEESTA.
7. ANNA LIUOKSEN VAIKUTTAA 15 minuutin ajan ja
kytke virta uudelleen laitteeseen.
8. VALUTA SÄILIÖ TYHJÄKSI painamalla uudelleen
kahvin painiketta.
9. POISTA LIUOKSEN JA KALKIN JÄÄMÄT huuhtomalla säiliö hyvin, täytä se puhtaalla vedellä (ilman
sitruunahappoa) ja laita paikalleen.
10. PAINA SEN JÄLKEEN KAHVIN PAINIKETTA ja valuta
vettä, kunnes säiliö on täysin tyhjä.
11. KESKEYTÄ veden syöttö ja suorita uudelleen
vaiheet 9, 10 ja 11. Takuu ei vastaa kalkin aiheuttamien vaurioiden korjaamisesta, ellei kalkinpoistoa suoriteta säännöllisesti edellä kuvatulla tavalla.
11
ONGELMA
ESPRESSOKAHVIA EI TULE.
MAHDOLLINEN SYY
Säiliössä ei ole vettä.
Suodattimen kahvaosan
suuttimen reiät ovat tukossa.
Espressokeittimen boilerin ulostulo on tukossa.
Suodatin on tukossa.
Säiliö ei ole kunnolla paikallaan.
RATKAISU
Täytä säiliö vedellä.
Puhdista suuttimen reiät.
Puhdista noudattaen kap
ESPRESSOKAHVIA TIPPUU suodattimen kahvaosan reunoilta eikä
rei’istä.
paleen “Boilerin ulostuloaukon puhdistaminen”
ohjeita.
Puhdista noudattaen kappaleen “Suodattimen kahvaosan puhdistaminen”
ohjeita.
Laita säiliö kunnolla paikalleen.
Suodattimen kahvaosa ei Kiinnitä suodattimen kahvaosa oikein paikalleen ja
ole kunnolla kiinnitetty.
kierrä niin tiukkaan kuin
Espressokeittimen boilese kiertyy.
rin tiiviste on kulunut.
Suodattimen kahvaosan Vaihdata espressokeittisuuttimen reiät ovat tukossa.
men boilerin tiiviste huoltoliikkeessä.
Puhdista suuttimen reiät.
Espresson OK-merkkivalo Odota, kunnes OK-merkESPRESSOKAHVI ON KYLMÄÄ.
PUMPPU KÄY ÄÄNEKKÄÄSTI.
ei pala, kun kahvin painiketta painetaan.
Esikuumennusta ei ole
suoritettu.
Kuppeja ei ole esikuumennettu.
Vesisäiliö on tyhjä.
Säiliö ei ole kunnolla paikallaan.
12
kivalo syttyy, ennen kuin
painat kahvin painiketta.
Esikuumenna laite noudattaen kappaleen “Laitteen esikuumentaminen”
ohjeita.
Esikuumenna kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä.
Täytä säiliö.
Laita säiliö kunnolla paikalleen.
ONGELMA
K AHVIN VAAHTO (CREMA) ON LIIAN
VAALEAA (valunut suuttimesta
liian nopeasti).
K AHVIN VAAHTO ON LIIAN TUMMAA
(valunut suuttimesta liian hitaasti).
RATKAISU
MAHDOLLINEN SYY
Kahvijauhetta ei ole pai
nettu riittävän hyvin suodattimeen.
Kahvijauhetta on liian vähän.
Kahvijauhe on liian karkeaa.
Vääräntyyppinen kahvijauhe.
Kahvijauhe on painet
tu suodattimeen liian tiukasti.
Kahvijauhetta on liikaa.
Espressoboilerin ulostulo
on tukossa.
Suodatin on tukossa.
Kahvijauhe on liian hienoa.
Kahvijauhe on kosteaa tai
liian hienoksi jauhettua.
Vääräntyyppinen kahvijauhe.
Paina kahvi suodattimeen tiukemmin.
Lisää kahvijauheen määrää.
Käytä vain espressokeit
Paina kahvi suodattimeen
kevyemmin.
Vähennä kahvijauheen
määrää.
Puhdista noudattaen kap
MAITO EI VAAHDOTU CAPPUCCINOA
VALMISTETTAESSA.
timille tarkoitettua kahvijauhetta.
Vaihda kahvijauheen
tyyppiä.
paleen “Boilerin ulostuloaukon puhdistaminen”
ohjeita.
Puhdista noudattaen kappaleen “Suodattimen kahvaosan puhdistaminen”
ohjeita.
Käytä vain espressokeittimille tarkoitettua kahvijauhetta.
Käytä vain espressokeittimille tarkoitettua kahvijauhetta. Tarkista, ettei
kahvijauhe ole kosteaa.
Vaihda kahvijauheen
tyyppiä.
Maito ei ole tarpeeksi kyl- Maidon vaahdotin on limää.
kainen.
Käytä aina jääkaappikylmää rasvatonta maitoa.
Puhdista maidon vaahdottajan
reiät huolellisesti,
erityisesti
nuolilla merkityt.
13
14
15
VIANMÄÄRITYS
HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN
KUN SOITAT HUOLTOLIIKKEESEEN, ilmoita laitteen sarjanumero ja tyyppi (katso tiedot huoltokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.
ASIANTUNTEVA HUOLTOTEKNIK-
KO. Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan
suojakansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.
ÄLÄ IRROTA MITÄÄN SUOJAKANSIA.
VIRTAJOHDON SAA KORVATA VAIN Whirlpoolin
huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä
verkkojohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa
vain asiantunteva huoltoteknikko.
YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET
PAKKAUS on täysin kierrätyskelpoinen siinä olevan kierrätysmerkinnän mukaisesti. Hävitä se
paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.
TÄMÄ LAITE on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EC mukaisesti. Varmistamalla,
että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua
jätteiden asiattomasta käsittelystä.
SYMBOLI tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on
toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.
LAITTEEN KÄYTÖSTÄPOISTOSSA on
noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa
kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Katkaise verkkojohto ennen käytöstäpoistoa,
jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.
SYÖTTÖJÄNNITE
220 - 230 V/50 HZ
NIMELLISTEHO
1100 W
SULAKE
10 A
ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)
348 X 595 X 305
4 6 1 9 - 6 9 4 - 5 7 9 2 3
16
FI

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement