IKEA BEM 500S Instruction for Use

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

IKEA BEM 500S Instruction for Use | Manualzz
SMAKRIK
EM
1
ÜZEMBE HELYEZÉS
A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE
KÖVESSE A MELLÉKELT szerelési utasításokat a
készülék üzembe helyezésekor.
A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT
ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jelzett feszültség megegyezik-e a lakás feszültségével.
BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK NINCS
MEGSÉRÜLVE.
EZ A KÉSZÜLÉK A VÍZ FAGYPONTJA (0°C)
feletti környezeti hőmérséklet
melletti működésre lett tervezve. Ha a maradványvíz megfagy,
a készülék károsodhat.
NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET AKKOR, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett.
A hálózati tápkábelt, illetve a villásdugót
soha ne mártsa vízbe. A hálózati tápkábelt ne helyezze meleg felületek közelébe. Ilyen esetekben áramütés, tűz vagy
egyéb veszélyek következhetnek be.
A CSATLAKOZTATÁS UTÁN
A KÉSZÜLÉK FÖLDELÉSÉT törvény írja elő. A
gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az ennek elmaradása miatt bekövetkező személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.
A gyártó nem felelős semmilyen olyan problémáért, amelyet az okozott, hogy a felhasználó
elmulasztotta betartani ezeket az utasításokat.
2
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE
NE MELEGÍTSEN VAGY HASZNÁLJON GYÚLÉKONY
FOLYADÉKOKAT a készülékben vagy annak
közelében. Ezek gőzei tűz- vagy robbanásveszélyt idézhetnek elő.
NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL A KÉSZÜLÉKET
A KÉSZÜLÉKBEN NE HASZNÁLJON korrozív vagy
elgőzölgő vegyi anyagokat. Az ilyen típusú készüléket kifejezetten víz melegítésére tervezték. Ezért soha ne használjuk azt ipari vagy laboratóriumi célokra.
GYERMEK CSAK AKKOR HASZNÁLJA a készüléket
felnőtt felügyelete nélkül, ha megfelelő
módon kioktatta, és ennek alapján
biz tonságos módon tudja használni a
készüéket, illetve tisztában van a helytelen
használathoz kapcsolódó kockázatokkal.
A készüléket kisgyermekek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül nem
használhatják. A kisgyermekek felügyeletével kell gondoskodni arról, hogy ne
játszanak a készülékkel.
Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett
használhatják a készüléket a létrejövő magas hőmérséklet miatt.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAGOSAN HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA
KÉSZÜLT!
AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK elkerülése érdekében
mindig viseljen edényfogót vagy sütőkesztyűt a forró részek megérintéséhez.
A KÉSZÜLÉK KÁVÉ KÉSZÍTÉSÉRE vagy italok melegítésére lett kifejlesztve. Legyen körültekintő,
hogy elkerülje a víz vagy a gőz kilövelléséből,
illetve a készülék helytelen használatából fakadó forrázási sérüléseket.
3
KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK



















A
KEZELŐPANEL
GŐZ GOMB
VÍZTARTÁLY
HÁLÓZATI KÁBEL
GŐZ/FORRÓVÍZ CSŐ
CSEPPFOGÓ HÁLÓ
CSEPPFOGÓ TÁLCA
4

CAPPUCCINO KÉSZÍTŐ
FÚVÓKA
FORRALÓ KIMENET
NYOMÓKAR
SZŰRŐTARTÓ
 NAGY KÉTCSÉSZÉS SZŰRŐ
KIS EGYCSÉSZÉS VAGY PATRON
(POD) SZŰRŐ
GŐZVÁLASZTÓ GOMB
KÁVÉ/FORRÓ VÍZ GOMB
BE/KI GOMB
BE JELZŐFÉNY
 “HŐMÉRSÉKLET OK” JELZŐFÉNY
(KÁVÉ VAGY FORRÓ VÍZ)

GŐZ JELZŐFÉNY
VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE
KIFELÉ (ELŐREFELÉ) HÚZVA vegye ki a víztartályt.
SOHA NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, ha a tartályban nincs víz, és mindig töltse fel, ha
a víz szintje az aljától legfeljebb néhány centiméterre van.
TÖLTSE FEL A TARTÁLYT
FRISS, tiszta
vízzel, vigyázva, hogy ne lépje
túl a MAX szintet. Tegye
vissza a tartályt.
A KÁVÉEGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE
AHHOZ, HOGY MEGFELELŐ HŐMÉRSÉKLETŰ presszókávét kapjon, a kávéfőzőt elő kell melegíteni.
Nyomja meg a BE/KI gombot, legalább a kávéfőzés előtt 15-30 másodperccel, és ellenőrizze, hogy a
szűrőtartó benne legyen a készülékben (ellenőrizze, hogy a gőz
gomb zárva van).
A SZŰRŐTARTÓ BEHELYEZÉSÉHEZ, tegye a forraló kimenethez, a
nyelével balra, nyomja
felfelé,
ugyan1
akkor a
nyelet forgas2
sa el határozott mozdulattal jobbra..
VÁRJON FÉL ÓRÁT, majd a következő fejezetben
leírtak szerint főzze meg a kávét.
EHELYETT gyorsabban is előmelegítheti a készüléket a következőképpen:
1. A BE/KI GOMB MEGNYOMÁSÁVAL kapcsolja be a
készüléket
ÉS HELYEZZE BE A SZŰRŐTARTÓT A KÉSZÜLÉKBE, DE NE
TEGYEN BELE ŐRÖLT KÁVÉT.
2. TEGYEN EGY CSÉSZÉT A SZŰRŐTARTÓ ALÁ. Ugyanazt a csészét használja, amit a kávé készítéséhez fog használni, hogy előmelegítse.
3. VÁRJA MEG, MÍG AZ OK
JELZŐFÉNY világítani nem kezd,
majd azonnal nyomja meg a
kávé gombot. Folyassa ki a vizet,
amíg az OK jelzőfény ki nem alszik,
majd a víz folyását a kávé gomb ismételt megnyomásával szakítsa
meg.
4. ÜRÍTSE KI A CSÉSZÉT. Várjon, amíg az OK jelzőfény újra ki nem gyullad, majd ismételje meg a
fenti műveletet. (Teljesen normális jelenség, ha
a szűrőtartó eltávolításakor egy kis és ártalmatlan gőzfelhő távozik).
5
HOGYAN KÉSZÍTSÜNK PRESSZÓKÁVÉT A SZŰRŐTARTÓ ŐRÖLT KÁVÉHOZ
VALÓ HASZNÁLATÁVAL
1. A KÉSZÜLÉKNEK A FENT ISMERTETETT MÓDON történő előmelegítése után tegye az őrölt
kávéhoz való szűrőt a szűrőtartóba,
ellenőrizve, hogy a kinyúló rész
pontosan illeszkedjen a nyílásba. Egy kávé készítéséhez
használja a kis szűrőt, két
kávé készítéséhez pedig a nagy szűrőt.
2. EGYETLEN CSÉSZE KÁVÉ KÉSZÍTÉSÉHEZ tegyen egy
mérőkanál (kb. 7 g) őrölt kávét a szűrőbe. Két csésze kávé készítéséhez
tegye két lazán töltött mérőkanálnyi (kb. 6+6 g) őrölt
kávét a szűrőbe. Egyszerre
csak kevés kávét tegyen a szűrőbe, nehogy túlcsorduljon.
FONTOS: a megfelelő működés érdekében,
mielőtt az őrölt kávét beletenné a szűrőtartóba, tisztítsa meg a szűrőt az előző főzésből
benne maradt zacctól.
3. AZ ŐRÖLT KÁVÉT OSZLASSA EL egyenletesen és a
préskanállal enyhén tömörítse
MEGJEGYZÉS: Az
őrölt kávé megfelelő tömörítése alapvető fontosságú ahhoz,
hogy jó
presszókávét kapjunk. Ha túlságosan összetömörítjük, a kávé túl lassan
jön ki és a kávé habja sötét lesz. Ha nem tömörítjük eléggé, a kávé túl gyorsan fog kifolyni és
alig lesz habja, és az is világos lesz.
4. HA TÚL SOK
KÁVÉ KERÜLT
VOLNA a szűrőtartóba, távo1
lítsa el a
pereméről és
2
a szűrőtartót helyezze
be a készülékbe. Szorosan fordítsa
rá, hogy a víz ne szivároghasson ki.
6
5. A CSÉSZÉT illetve csészéket tegye a szűrőtartó
kimenőnyílásaihoz.
Javasoljuk,
hogy a csészéket egy kevés
forró vízzel átöblítve melegítse fel a kávéfőzés előtt.
6. ELLENŐRIZZE, HOGY AZ OK
JELZŐFÉNY VILÁGÍT-E (ha nem,
várjon, amíg kigyullad), majd
nyomja meg a kávé gombot.
Miután a kívánt mennyiségű kávé kifolyt, nyomja meg ismét
ugyanazt a gombot. (Egyszerre legfeljebb 45 másodpercig folyassa ki
a kávét).
7. VEGYE KI A SZŰRŐTARTÓT, forgassa el jobbról
balra a nyelet.
FONTOS: soha ne vegye ki a szűrőtartót, miközben a készülékből jön ki a kávé, hogy ne
folyjon mellé.
8. A KÁVÉZACC ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ a nyélbe épített
kar segítségével rögzítse a szűrőt a helyére, és a szűrőtartót fejjel lefelé
tartva és megütögetve ürítse ki a zaccot.
9. A KÁVÉFŐZŐ KIKAPCSOLÁSÁHOZ nyomja meg a BE/KI gombot.
FONTOS: a készülék első alkalommal történő használatakor minden
kiegészítőt és belső alkotóelemet
át kell mosni úgy, hogy legalább öt
kávét le kell főzni őrölt kávé nélkül.
PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE PATRONOK (POD) SEGÍTSÉGÉVEL
1. MELEGÍTSE ELŐ A KÉSZÜLÉKET “A KÁVÉEGYSÉG
ELŐMELEGÍTÉSE” című fejezetben ismertetettek szerint, meggyőződve róla, hogy a szűrőtartó be legyen helyezve. Így forróbb lesz
a kávé.
MEGJEGYZÉS: Az ESE szabványnak
megfelelő patronokat használjon, amit a tasakon a következő
logo jelez:
AZ ESE SZABVÁNY a vezető kávépatron-gyártók
által elfogadott rendszer és lehetővé teszi a
presszókávé egyszerű és tiszta elkészítését.
2. TEGYE BE A KIS SZŰRŐT (1 csésze
vagy patronok) a szűrőtartóba,
ellenőrizve, hogy a kinyúló
rész pontosan illeszkedjen a
nyílásba.
3. TEGYEN BE EGY PATRONT, a lehető legpontosabban a szűrő közepére helyezve. A
patronnak a szűrőn megfelelően való
elhelyezéséhez mindig kövesse a patron csomagolásán lévő utasításokat.
4. A SZŰRŐTARTÓT HELYEZZE BE A KÉSZÜLÉKBE. Mindig
teljesen forgassa el.
1
2
5. AZ ELŐZŐ bekezdés 5., 6. és 7. pontjában leírtak szerint járjon el.
7
CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE
1. KÉSZÍTSE EL A PRESSZÓKÁVÉT az előző bekezdésekben leírtak szerint, kellően nagy méretű
csészéket használva.
2. NYOMJA MEG A GŐZ GOMBOT és várja meg, amíg az OK jelzőfény kigyullad. Ez azt jelzi, hogy a forraló elérte
a gőz előállításához szükséges ideális hőmérsékletet.
3. KÖZBEN töltsön minden elkészítendő csésze capuccinónként kb. 100 gramm tejet az
edénybe. A tejnek hűtőszekrény-hőmérsékletűnek kell
lennie (nem lehet meleg!). Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe,
hogy a tej térfogata kétszeresére-háromszorosára nő.
MEGJEGYZÉS: HŰTŐSZEKRÉNYHŐMÉRSÉKLETŰ, FÉLZSÍROS TEJ
HASZNÁLATA JAVASOLT.
4. A TEJET TARTALMAZÓ EDÉNYT helyezze a
capuccino-készítő alá.
5. A CAPUCCINO készítőt mártsa
bele a tejbe kb. 5 mm mélyen
és a gőz gombot forgassa el
az óramutatók járásával ellentétes irányban, ügyelve arra,
hogy a capuccino-készítőn lévő
megemelt vonalat ne merítse bele (ezt
a
nyíl jelzi).
Forgassa el a gőz gombot legalább fél fordulattal az óramutatók járásával ellentétes irányban. A capuccino-készítőből gőz jön ki, ami a
tejet felhabosítja. Krémesebb tejhabot nyerhet, ha a cappuccino-készítőt belemártja a tejbe és a tartályt lassú mozdulatokkal alulról felfelé forgatja.
8
6. A KÍVÁNT HŐMÉRSÉKLET (60°C az ideális) elérésekor a gőz gombnak az óramutatók
járásával megegyező irányba való
elforgatásával és a gőz gomb egyidejű megnyomásával állítsa le a gőzt.
7. A FELHABOSÍTOTT TEJET TÖLTSE a korábban elkészített presszókávét tartalmazó csészékbe. Ezzel kész a cappuccino. Ízlés szerint édesítse, és
szórja meg a tejhabot egy kevés kakaóporral.
MEGJEGYZÉS: Egynél több cappuccino készítéséhez először főzze le az összes kávét, majd a végén készítse el a felhabosított tejet az összes
cappuccinóhoz.
MEGJEGYZÉS: ha ismét kávét akar készíteni, miután tejet habosított, először hűtse le a forralót, különben a kávé megég. A lehűtéshez
tegyen egy tartályt a forraló kimenetéhez,
nyomja meg a gőz gombot és eresszen ki vizet, amíg az OK jelzőfény ki nem alszik. Az előző bekezdésekben ismertettek szerint főzze
meg a kávét.
FONTOS: használat után mindig tisztítsa meg
a cappuccino-készítőt. A következőképpen járjon el:
1. ERESSZEN KI EGY KEVÉS GŐZT NÉHÁNY MÁSODPERCIG, a gőz
gomb elforgatásával. Ez
kimos
minden
tejet, ami
esetleg a
gőzkivezető csőn
maradt.
FONTOS: A higiénia biztosítása érdekében javasoljuk, hogy capuccino készítése után mindig végezze el a fenti eljárást, hogy
ne maradjon tej a rendszerben.
3. LEFELÉ HÚZVA VEGYE ki a fúvókát a
gőzkivezető csőből.
4. MELEG VÍZZEL MOSSA át a cappuccino-készítőt és a gőzfúvókát.
5. ELLENŐRIZZE, hogy a két lyuk nincse elzáródva. Szükség esetén egy tűvel tisztítsa ki.
6. CSERÉLJE KI A GŐZFÚVÓKÁT a gőzkivezető csőbe illesztve és erősen
elforgatva a cső teteje felé.
7. A CAPPUCCINO-KÉSZÍTŐT beillesztve és az óramutatók járásával ellenkező irányba elforgatva cserélje ki.
2. AZ EGYIK KEZÉVEL TARTSA ERŐSEN
a másikkal pedig csavarja le a cappuccino-készítőt az óramutatók járásával megegyező irányba elforgatva és lefelé húzva.
A CAPPUCCINO CSÖVET,
FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE
1. K APCSOLJA BE A KÉSZÜLÉKET A BE/
KI gomb megnyomásával. Várjon, amíg az OK jelzőfény világítani nem kezd.
4. A FORRÓ VÍZ KIENGEDÉSÉNEK MEGSZAKÍTÁSÁHOZ zárja el a gőz gombot az óramutatók
járásával megegyező irányba elforgatva, és nyomja meg újra a kávé
gombot. (Egyszerre legfeljebb
45 másodpercig folyassa a forró vizet).
2. TEGYEN EGY EDÉNYT A cappuccino-készítő alá.
3. NYOMJA MEG A KÁVÉ GOMBOT és ezzel egyidőben
forgassa el a gőz gombot az óramutatók járásával ellentétes irányba. Ekkor víz
jön ki a cappuccino-készítőből;
9
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
1. BÁRMILYEN TISZTÍTÁSA MŰVELET megkezdése
előtt hagyja kihűlni a készüléket és húzza ki a
konnektorból.
2. A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSÁHOZ ne használjon oldószert vagy súrolószert. Egy puha, nedves törlőkendő használata elegendő.
3. GYAKRAN ÜRÍTSE KI és mossa ki a cseppfogó tálcát és a cseppfogó hálót.
4. RENDSZERESEN TISZTÍTSA ki a víztartályt.
FONTOS: Soha ne merítse vízbe a készüléket.
A készülék elektromos készülék.
A SZŰRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA
KÖRÜLBELÜL 200 KÁVÉNKÉNT tisztítsa ki az őrölt kávéhoz való szűrőt a következők szerint:
Távolítsa el a habosító szűrőt.
Tisztítsa ki a szűrőtartó belsejét. Soha ne
mossa ki mosogatógépben.
Csavarja le a habosító kupakját
az óramutatók járásával ellentétes irányba.
Vegye ki a habosítót a tartályból, a kupak felőli végétől
kifelé nyomva.
Vegye ki a tömítést.
ÖBLÍTSE ÁT AZ ÖSSZES ALKATRÉSZT
és tisztítsa ki alaposan a fém
szűrőt forró vízzel és egy kefe
segítségével.
ELLENŐRIZZE, hogy a fém szűrő lyukacskái ne legyenek eltömődve. Szükség esetén
egy tűvel tisztítsa ki.
10
Cserélje ki a szűrőt és a tömítést a
műanyag lemezen. A műanyag lemezen lévő tűt a tömítésen lévő
lyukba a nyíllal jelölt irányba illeszsze be.
Cserélje ki az acél szűrő tartályban
lévő szerelvényt, ellenőrizve, hogy
a tű beleilleszkedik a tartón lévő
lyukba.
Végül csavarja rá a kupakot
az óramutatók járásával megegyező irányba forgatva. A
fent leírtak szerinti tisztítás
elmaradása érvényteleníti a
garanciát.
A FORRALÓ KIMENETÉNEK MEGTISZTÍTÁSA
KÖRÜLBELÜL 300 KÁVÉNKÉNT a következőknek
megfelelően meg kell tisztítani a presszó forraló kimenetét:
1. GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA,
HOGY a készülék nem
forró, és ki van húzva
a konnektorból.
3. EGY NEDVES TÖRLŐKENDŐVEL tisztítsa
meg a forralót
4. TISZTÍTSA MEG A KIMENETET alaposan
forró vízzel és egy kefe segítségével. Győződjön meg róla, hogy
a lyukak nincsenek eltömődve.
Szükség esetén egy tű segítségével tisztítsa ki.
5. FOLYÓ VÍZ ALATT ÖBLÍTSE ÁT, közben folyamatosan dörzsölje.
6. CSAVAROZZA VISSZA A FORRALÓ KIMENETÉT. A fent
leírtak szerinti tisztítás elmaradása érvényteleníti a garanciát.
2. EGY CSAVARHÚZÓ SEGÍTSÉGÉVEL csavarozza ki a
presszó forraló kimeneti szűrőt rögzítő csavart.
VÍZKŐMENTESÍTÉS
A KÁVÉFŐZŐT JAVASOLT körülbelül 200 kávénként,
de legalább kéthavonta egyszer vízkőmentesíteni.
EHHEZ A KERESKEDELMI FORGALOMBAN KAPHATÓ,
KIFEJEZETTEN PRESSZÓKÁVÉ-FŐZŐGÉPEK
VÍZKŐMENTESÍTÉSÉHEZ VALÓ TERMÉKET HASZNÁLJON.
HA ILYEN TERMÉK NEM KAPHATÓ, a következők szerint járjon el.
1. TÖLTSÖN A TARTÁLYBA fél liter vizet.
2. OLDJON FEL BENNE 2 teáskanál (kb. 30 gramm)
citromsavat (vegyszerboltban vagy háztartási
boltban kapható)
3. NYOMJA MEG A BE/KI GOMBOT és várja meg,
amíg az OK jelzőfény kigyullad.
4. GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, hogy a szűrőtartó nincs
behelyezve és tegyen egy edényt a forraló kimenetéhez.
5. NYOMJA MEG A KÁVÉ GOMBOT, félig ürítse ki a tartályt a gőz gombot időnként elforgatva, hogy
kiengedjen egy kevés oldatot. A víz kifolyását a
gomb ismételt megnyomásával állíthatja le.
6. K APCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET.
7. HAGYJA, HOGY AZ OLDAT kb. 15 percig hasson,
majd kapcsolja be ismét a készüléket.
8. NYOMJA MEG A KÁVÉ GOMBOT a tartály teljes kiürítéséhez.
9. A MARADÉK OLDAT ÉS vízkő eltávolításához öblítse ki alaposan a tartályt, töltse fel tiszta vízzel (citromsav nélkül), és tegye vissza a helyére.
10. NYOMJA MEG A KÁVÉ GOMBOT és engedje ki a vizet, amíg a tartály teljesen ki nem ürül
11. SZAKÍTSA MEG a víz kifolyatását és ismételje
meg újra a 9., 10. és 11. lépést. A garancia nem
terjed ki a kávéfőzőben a vízkő által okozott
károk javítására, kivéve, ha a vízkőmentesítést
rendszeresen, a fent leírtak szerint elvégzik.
11
PROBLÉMA
NEM JÖN KI PRESSZÓKÁVÉ
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
Nincs víz a tartályban
Töltse fel vízzel a tartályt
A szűrőtartó kivezető csö- Tisztítsa ki a kivezető cső
vein lévő lyukak el vannak
lyukait.
tömődve.
Tisztítsa meg “A forraló ki A presszó forraló kimenemenetének megtisztítása” című fejezetben leírte el van tömődve
tak szerint
A szűrő el van tömődve
A tartály nem megfelelő- Tisztítsa meg “A szűrőtaren van behelyezve
A PRESSZÓKÁVÉ nem a lyukakon,
hanem a szűrőtartó széleiről
csöpög ki.
tó tisztítása” című fejezetben leírtak szerint.
Helyezze be megfelelően
a tartályt.
A szűrőtartó nem megfe- Helyezze be megfelelően
a szűrőtartót és forgassa
lelően van behelyezve
el erősen.
A presszó forraló tömí Cseréltesse ki a presszó
tés elveszítette a rugalforraló tömítést a szermasságát
vizben
A lyukak a szűrőtartó kive Tisztítsa meg a kivezető
zető csöveiben
cső lyukait.
A PRESSZÓKÁVÉ HIDEG
A SZIVATTYÚ TÚL HANGOS
A presszó OK jelzőfé-
Várja meg, amíg az OK jel-
nye nem világított, amikor a kávékapcsolót megnyomták
Nem végeztek előmelegítést
Nem melegítették elő a
csészéket
A víztartály üres
Töltse fel a tartályt
A tartály nincs megfelelő- Helyezze be helyesen a
en behelyezve.
12
zőfény kigyullad, ha nem
világított, amikor a kávékapcsolót megnyomták.
Melegítse elő “A készülék
előmelegítése” című fejezetben leírtak szerint.
Melegítse elő a csészéket
egy kevés forró vízzel átöblítve
tartályt.
PROBLÉMA
A KÁVÉHAB TÚL VILÁGOS (túl gyorsan jön ki a kivezető csőből)
Az őrölt kávét nem tömörítették eléggé
Nincs benne elég őrölt
kávé
A kávé túl durvára van
őrölve
Nem megfelelő típusú
Tömörítse jobban az
őrölt kávét).
Növelje az őrölt kávé
mennyiségét
Csak presszókávéfő-
Túlságosan erősen tömörítették az őrölt kávét
Túl sok őrölt kávé van
benne
A presszó forraló kimenete el van tömődve
A szűrő el van tömődve
A kávé túl finomra van
őrölve
A kávé nedves vagy túl finomra van őrölve
Nem megfelelő típusú
Kevésbé tömörítse a kávét.
Csökkentse az őrölt kávé
mennyiségét
Tisztítsa meg “A forraló ki-
őrölt kávé
A KÁVÉHAB TÚL SÖTÉT (túl lassan
jön ki a kivezető csőből)
MEGOLDÁS
LEHETSÉGES OK
őrölt kávé.
CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSEKOR NEM SIKERÜL TEJHABOT KÉSZÍTENI
A tej nem elég hideg.
A cappuccino-készítő
piszkos.
zőkhöz való őrölt kávét
használjon
Változtassa meg az őrölt
kávé típusát.
menetének megtisztítása” című fejezetben leírtak szerint
Tisztítsa meg “A szűrőtartó tisztítása” című fejezetben leírtak szerint.
Csak presszókávéfőzőkhöz való őrölt kávét használjon
Csak presszókávéfőzőkhöz való őrölt kávét használjon Ellenőrizze, hogy
nem nedves-e
Változtassa meg az őrölt
kávé típusát.
Mindig félzsíros, hűtő
szekrény-hőmérsékletű
tejet használjon.
Alaposa tisztítsa meg a
cappuccino-készítő lyukait, különösen a nyíllal
jelölteket.
13
14
15
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A KÉSZÜLÉK SZERVIZELÉSÉT
A VEVŐSZOLGÁLAT ÉRTESÍTÉSEKOR mindig közölje a gyártási számot és a készülék típusszámát
(szervizmatrica). További tanácsokat a garanciafüzetben talál.
KIZÁRÓLAG KÉPZETT SZERVIZSZA-
KEMBER VÉGEZHETI. Szakképzett
szakemberek kivételével bárki
más számára veszélyes bármilyen olyan szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely
bármely burkolatelem eltávolításával jár.
NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLAT SEMMILYEN ELEMÉT.
HA A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL SZORUL CSERÉRE, az
csak eredeti kábellel cserélhető, amely
a vevőszolgálatnál szerezhető be. A kábelt csak képzett szervizszakember cserélheti ki.
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
A CSOMAGOLÓ DOBOZ 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az
újrahasznosítás jelével. A csomagolóanyag elhelyezésénél
a helyi előírásokkal összhangban kell eljárni. A potenciális
veszélyt hordozó csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol elemek, stb.)
tartsa távol a gyermekektől.
A KÉSZÜLÉKEN található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EC európai irányelvben
(WEEE) foglalt előírásoknak. A hulladékká vált
termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít
elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem
megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.
A TERMÉKEN vagy a termékhez mellékelt dokumentumokon feltüntetett
jelzés arra utal, hogy ez a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni.
KISELEJTEZÉSKOR a hulladékeltávolításra vonatkozó helyi környezetvédelmi
előírások szerint kell eljárni.
A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok
kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a
bolthoz, ahol a terméket vásárolta.
A terméket a hálózati kábel elvágásával kell
használhatatlanná tenni.
TÁPFESZÜLTSÉG
220 - 230 V/50 HZ
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL
1100 W
BIZTOSÍTÉK
10 A
KÜLSŐ MÉRETEK (MAXSZXMÉ)
348 X 595 X 305
4 6 1 9 - 6 9 4 - 5 7 9 4 3
16
HU

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement