Whirlpool AWM 250/3, AWM 248/3, AWM 249/3 User guide

Whirlpool AWM 250/3, AWM 248/3, AWM 249/3 User guide
NÁVOD VE ZKRATCE
CZ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY:
•
•
•
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZE VŠEHO NEJDŘÍVE SI PŘEČTĚTE POKYNY K
INSTALACI
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY ODSTRAŇTE OCHRANNÉ PŘEPRAVNÍ
ŠROUBY
První prací cyklus bez prádla
1.
2.
3.
4.
5.
Otevřete přívod(y) vody.
Zavřete dvířka.
Dejte trochu pracího prostředku (asi 100 ml) do komory pro prací prostředky
.
Zvolte krátký program (viz tabulku programů).
Stiskněte tlačítko “Zapnuto/Vypnuto”.
Tímto způsobem se odstraní zbytky vody, které mohly zůstat v pračce po kontrole
provedené výrobcem.
BĚŽNÉ PRANÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
Otevřete přívod(y) vody.
Roztřiďte prádlo podle druhu tkaniny a barvy a vložte do bubnu.
Zavřete dvířka.
Přidejte prací prostředek, popřípadě další přísady.
Zvolte program, teplotu, rychlost odstřeďování a speciální funkce (podle výbavy
vašeho modelu).
6. Stiskněte tlačítko “Zapnuto/Vypnuto”.
3
CZ
4
OBSAH
PRAČKA A JEJÍ DOPLŇKY
STRANA
5
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
STRANA
6
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
STRANA
6
STĚHOVÁNÍ A PŘEPRAVA PRAČKY
STRANA
6
PŘÍPRAVA PRÁDLA
STRANA
7
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
STRANA
8
JAK BARVIT A BĚLIT
STRANA
9
JAK ZVOLIT PROGRAM A SPECIÁLNÍ FUNKCE /
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
STRANA
10
PRŮBĚH PROGRAMU
STRANA
11
ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK / KONEC PROGRAMU /
ZMĚNA PROGRAMU
STRANA
12
JAK VYJMOUT FILTR / JAK VYPUSTIT
ZBYLOU VODU
STRANA
13
PÉČE A ÚDRŽBA
STRANA
14
DĚTSKÁ POJISTKA
STRANA
14
JAK ODSTRANIT PORUCHU
STRANA
15
SERVIS
STRANA
15
NÁVOD K INSTALACI
STRANA
16
PRAČKA A JEJÍ DOPLŇKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pracovní deska
Ovládací panel
Násypka na prací prostředky
Servisní štítek (na vnitřní straně dvířek)
Dvířka
Držadlo dvířek
- Dvířka se otevřou tahem za držadlo
- Dvířka se zavřou silnějším tlakem (uzávěr zaklapne)
7. Dětská pojistka (na vnitřní straně dvířek)
8. Filtr
9. Odvod odpadní vody (podle modelu).
5
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
•
•
Obal
Obal je označen recyklačním symbolem
který znamená, že obal je 100%
recyklovatelný.
Výrobek
Pračka je vyrobena z recyklovatelného
materiálu. Přestane-li vám sloužit, naložte s
ní v souladu s předpisy na ochranu životního
prostředí. Znemožněte její další používání
tím, že vytáhněte zástrčku ze zásuvky a
přeříznete přívodní kabel, aby nemohla být
znovu připojena k síti.
•
-
Ekologické tipy
Vodu a energii využijete nejlépe při plné
náplni pračky (v závislosti na volbě
programu).
-
Málo nebo středně zašpiněné prádlo
nevyžaduje předpírku.
-
Na lehce zašpiněné prádlo stačí program s
nízkou teplotou nebo krátký program.
-
Při praní menšího množství prádla stiskněte
tlačítko “Lehce znečištěné / Poloviční náplň”
(je-li jím váš model vybaven) a snižte
množství pracího prostředku.
-
Chcete-li sušit prádlo v sušičce,
doporučujeme vám zvolit pro odstřeďování
prádla nejvyšší otáčky (podle zvoleného
programu). Sušička pak spotřebuje méně
elektrické energie.
-
Nepřekračujte dávky uvedené na obalu
pracího prostředku.
-
Prostředky na čištění skvrn a bělidla
používejte, jen je-li to opravdu nutné.
,
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•
Pračku používejte jen v domácnosti a jen k
účelu, ke kterému je určena.
•
Nejdou-li dvířka otevřít, nezkoušejte to
násilím.
•
Přesvědčte se, že instalace i elektrické a
vodovodní zapojení byly provedeny podle
pokynů výrobce a podle bezpečnostních
předpisů místního rozvodného a
vodárenského podniku (viz “Návod k
instalaci”).
•
Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály,
nebo aby si hrály uvnitř pračky. Nezatěžujte
dvířka žádnými předměty.
•
Obalové materiály mohou být pro děti
nebezpečné. Odstraňte obalový materiál z
jejich dosahu (plastové sáčky, polystyrén,
apod.).
•
Pračka odpovídá evropským bezpečnostním
předpisům, směrnici ES 93/68/EEC a normě
EN 60555.
•
•
Před každým čištěním nebo údržbou pračku
vypněte nebo vytáhněte přívodní kabel ze
zásuvky.
Není-li pračka v provozu, vždy ji odpojte od
elektrické sítě a uzavřete přívod(y) vody.
STĚHOVÁNÍ A PŘEPRAVA PRAČKY
1. Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
2. Uzavřete přívod(y) vody.
3. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
6
4. Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz
“Jak vypustit zbylou vodu”).
5. Připevněte bezpečnostní přepravní šrouby
(viz “Návod k instalaci”).
PŘÍPRAVA PRÁDLA
1. Roztřiďte prádlo podle:
• Druhu tkaniny / symbolu na visačce
Bavlna, smíšené tkaniny, syntetické
materiály, vlna, hedvábí, viskóza.
• Barev
Oddělte barevné kusy od bílých. Nové
barevné kusy perte zvlášt'.
• Velikosti prádla
Perte dohromady prádlo různých rozměrů,
zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu
lépe rozloží.
• Jemnosti prádla
Jemné prádlo perte samostatně. Zvolte
speciální program pro vlnu, Jemné prádlo
perte samostatně. Zvolte speciální program
pro vlnu , záclony nebo hedvábí
, pokud
je lze prát v pračce. Ze záclon odstraňte
kroužky nebo je zavažte do látkového sáčku.
Perte pouze prádlo určené k praní v pračce.
Prádlo malých rozměrů (např. nylonové
punčochy, pásky atd.) nebo s háčky (např.
podprsenky) perte v látkových sáčcích nebo
v povlaku na polštář se zipem.
2. Nezapomeňte vyprázdnit kapsy
Mince, zavírací špendlíky nebo podobné
předměty mohou poškodit prádlo i vnitřek
pračky.
3. Sepnutí oděvů
Zapněte zdrhovadla, háčky i poutka. Volné
pásky a tkanice je třeba svázat.
JAK ZACHÁZET S HEDVÁBÍM
Praní: Hedvábí vyžaduje zvláštní péči
1. Podívejte se na pokyny na visačce a ověřte
si, že prádlo lze prát v pračce (30°C).
2. Je-li to možné, perte společně prádlo stejné
barvy.
Důležité upozornění: Ověřte si, že nové prádlo
nepouští barvu, a napoprvé je perte odděleně.
3. Na hedvábí nebo vlnu používejte výhradně
speciální prací prostředky.
4. Tento program nemá fázi odstřeďování.
5. Pokud zvolíte funkci “Zastavení s vodou v
bubnu”, nenechte prádlo v máchací lázni
příliš dlouho.
Sušení a žehlení:
• Rozložte kus prádla na ručník a vytlačte z něj
vodu bez ždímání.
• Nikdy nesušte hedvábné prádlo na slunci.
• Žehlete z rubové strany, když je tkanina ještě
trochu vlhká.
• Při žehlení prádlo nekropte a nenapařujte,
aby voda nezanechala na prádle skvrny.
1
2
3
ČIŠTĚNÍ SKVRN
•
•
•
Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných
organických látek se většinou odstraní
během programu ve fázi působení enzymů.
K odstranění skvrn od červeného vína, kávy,
čaje, trávy a ovoce je třeba přidat na hlavní
praní do násypky na prací prostředky do
komory
prostředek na biologické
odstraňování skvrn nebo do komory
chlórové bělidlo (podle modelu).
Některé skvrny nelze vyprat a musíte je
odstranit před praním vhodným čističem skvrn.
VKLÁDÁNÍ PRÁDLA
1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo rozložte a po jednotlivých kusech ho
volně vkládejte do bubnu.
3. Zavřete dvířka.
DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ PRÁDLA
Viz přehled programů.
Poznámka: Přetížení pračky snižuje účinnost
praní a prádlo se více mačká.
7
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
VÝBĚR VHODNÉHO PRACÍHO
PROSTŘEDKU
DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ
Druh pracího prostředku závisí na:
• druhu látky (bavlna, syntetické materiály,
jemné látky, vlna, hedvábí)
Poznámka: Na vlnu a hedvábí používejte pouze
speciální prací prostředky.
• barvě
• teplotě praní
• míře a druhu zašpinění
Poznámky:
• Případné bělavé zbytky prášku na tmavých
tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými
změkčovacími přísadami, které obsahují
moderní bezfosfátové prací prostředky.
Objeví-li se, látku vytřepejte nebo
okartáčujte, případně použijte tekuté prací
prostředky.
• Prací prostředky a přísady uchovávejte na
bezpečném a suchém místě mimo dosah
dětí.
• Používejte pouze prací prostředky určené do
automatických praček pro domácnosti.
• Při použití změkčovadel, prostředků proti
vodnímu kameni, barev a bělidel si ověřte, že
je lze použít v automatických pračkách pro
domácnosti.
• V pračce nepoužívejte rozpouštědla (např.
terpentýn, benzín, atd.). V pračce neperte
látky ošetřené rozpouštědly a hořlavými
tekutinami.
Nepřekračujte výrobci doporučené dávky na
obalu pracích prostředků. Množství pracího
prostředku závisí na:
• míře a druhu znečištění
• množství prádla
- maximální náplň: řiďte se pokyny výrobce
- Poloviční náplň: 3/4 dávky doporučené pro
maximální náplň
- minimální náplň (asi 1 kg): polovina dávky
doporučené pro maximální náplň
• tvrdosti vody ve vašem kraji (vyžádejte si
informace u vodárenského podniku):
u měkké vody je třeba ve srovnání s tvrdou
vodou menší množství pracího prostředku.
Poznámky:
• Přílišné množství pracího prostředku může
způsobit nadbytečnou tvorbu pěny, která
snižuje účinnost praní. Tvoří-li se mnoho
pěny, program může zablokovat
odstřeďování.
Při nedostatečném množství pracího
prostředku je prádlo po vyprání zašedlé.
Na topných tělesech a na bubnu se také
usazuje vodní kámen.
• Při použití chlórového bělidla se pozorně
řiďte návodem na bělení.
Předávkováním bělidla můžete prádlo
poškodit.
TABULKA TVRDOSTI VODY
STUPEŇ TVRDOSTI
VODY
VLASTNOSTI
NĚMECKÉ
STUPNĚ
°dH
FRANCOUZSKÉ
STUPNĚ
°fH
ANGLICKÉ
STUPNĚ
°eH
1
2
3
4
měkká
střední
tvrdá
velmi tvrdá
0-7
7-14
14-21
nad 21
0-12
12-25
25-37
nad 37
0-9
9-17
17-26
nad 26
Má-li pračka násypku na prací prostředky s třemi komorami, nastavte ukazatel tvrdosti na stupeň
tvrdosti vody ve Vaší domácnosti. Ukazatel tvrdosti posuňte doprava nebo doleva do patřičné polohy.
8
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
1. Vysuňte násypku pro prací prostředky.
Násypka může mít tři nebo čtyři komory,
podle modelu pračky.
2. Přidání pracího prostředku
• Programy s předpírkou
a hlavním praním
• Hlavní prací program
bez předpírky
Používáte-li tekuté prací prostředky,
vyjměte barevnou vložku z násypky a vložte
ji do komory
. Na vložce je stupnice, která
usnadňuje dávkování.
Poznámky:
• Používáte-li koncentrované prací prášky,
vložte přímo do bubnu speciální dávkovač s
práškem. Usnadníte tím rovnoměrné
rozpuštění pracího prášku.
• U programů s předpírkou můžete pro
předpírku používat také tekuté prací
prostředky.
Pro hlavní program musíte ale použít sypký
prací prostředek.
• Odměřte správnou dávku koncentrovaného
prostředku na změkčení tkanin a zřeďte jej
vodou až na maximální objem označený v
komoře pro změkčovací prostředky.
• Přidejte prostředky na změkčení tkanin a
avivážní prostředky - jen po značku “Max”
(u modelu se třemi komorami) nebo po
značku “100 ml” (u modelu se čtyřmi
komorami).
• Chlórové bělidlo naplňte jen po značku
“Max” (pokud je bělení u Vašeho modelu
možné).
• Prostředek na odstraňování skvrn
Násypka na prací prostředky
s 3 komorami
• Prostředek ke změkčování vody
(pro vodu se stupněm tvrdosti 4)
• Škrob: (zředěný vodou). V tomto prípade
zvolte program “Máchání a Odstredování”.
Po pridání škrobu nalijte do komory asi
1 litr vody.
3. Násypku řádně uzavřete (musí zaklapnout).
Násypka na prací prostředky
s 4 komorami
JAK BARVIT A BĚLIT
Barvení: Běžně prodávané výrobky se obvykle
skládají z barviva, ustalovače a soli.
Barvivo, ustalovač a sůl nasypte přímo do
prázdného bubnu a teprve pak naplňte pračku
prádlem.
•
•
•
Používejte pouze výrobky určené k použití v
automatických pračkách.
Dodržujte návod výrobce.
Na plastových nebo gumových částech
pračky mohou barviva a bělidla zanechat
skvrny.
9
JAK ZVOLIT PROGRAM A SPECIÁLNÍ FUNKCE /
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
JAK ZVOLIT PROGRAM
(viz také samostatné tabulky programů a údaje o
spotřebě)
Pro modely vybavené voličem teploty
• Volič programu nastavte na zvolený
program otáčením ve směru hodinových
ručiček.
• Volič teploty nastavte na zvolenou teplotu.
Pro modely BEZ voliče teploty
• Volič programu nastavte na program s
požadovanou teplotou otáčením ve směru
hodinových ručiček.
Důležité upozornění
1. Zvolíte-li “Neodstřeďovat” ( ):
• U programů “Vlna” a “Jemné prádlo” se
odstřeďování nikdy nespustí.
• U programů “Bavlna” a “Syntetické” se
spouští mezi mácháním zkrácené
odstřeďování, aby máchání bylo účinnější.
Na konci programu se spustí krátké
odstředění.
2. U každého programu je stanovena
maximální rychlost otáček při odstřeďování.
Pro modely vybavené voličem rychlosti
odstřeďování
• Nastavte volič rychlosti odstřeďování na
zvolenou rychlost.
Pro modely BEZ voliče rychlosti
odstřeďování
• Rychlost odstřeďování lze snížit tlačítka pro
omezení rychlosti odstřeďování (pokud je
jím model vybaven).
(Viz též Důležité upozornění 2).
PROGRAM
MAX. RYCHLOST ODSTŘEĎOVÁNÍ v otáčkách za min. (podle modelu)
1200
1100
1000
900
800
600
Bavlna
1200
1100
1000
900
800
600
Syntetické tkaniny
900*
900*
900*
900
800
600
Jemné prádlo
900*
900*
900*
900
800
600
Vlna
900*
900*
900*
900
800
600
0
0
0
0
0
0
Máchání + odstřeďování
1200
1100
1000
900
800
600
Intenzivní odstřeďování
1200
1100
1000
900
800
600
Šetrné odstřeďování
900*
900*
900*
900
800
600
Hedvábí/viskóza
* Skutečná rychlost při odstřeďování je zde omezena na 900 otáček za minutu, aby se prádlo nepoškodilo.
10
JAK ZVOLIT PROGRAM A SPECIÁLNÍ FUNKCE /
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
STISKNĚTE TLAČÍTKO SE ZVOLENOU
SPECIÁLNÍ FUNKCÍ
(Podle modelu, viz také samostatnou tabulku
programů.)
Tlačítko pro omezení rychlosti odstřeďování
• U modelů bez voliče rychlosti odstřeďování
stisknutím tohoto tlačítka snížíte předem
automaticky nastavenou maximální rychlost
odstřeďování. Při programu “Hedvábí” se
fáze odstřeďování nespustí.
Tlačítko pro předpírku
• Nevolte v kombinaci s funkcí “Rychlé praní”
nebo jinými krátkými programy.
• Volte pouze pro velmi špinavé prádlo.
• S předpírkou se programy prodlouží asi o 15
minut.
Tlačítko pro Zastavení s vodou v bubnu /
Pozdržení odstřeďování
• Prádlo zůstane neodstředěné v poslední
máchací vodě, aby se příliš nezmačkalo.
• Tato funkce je zvlášt' vhodná ve kombinaci s
programy “Syntetické” nebo “Jemné”, jestliže
prádlo nelze z pračky vyjmout ihned po
skončení programu. Tato funkce je zvlášt'
užitečná také tehdy, když chcete odložit
odstřeďování na pozdější dobu, nebo když si
prádlo odstředit nepřejete.
Jak zrušit “Zastavení s vodou v bubnu”:
Znovu stiskněte tlačítko; pračka automaticky
provede odstředění podle zvoleného programu.
Pokud si prádlo nepřejete odstředit, nastavte
volič programu na odpovídající vypouštěcí
program.
Tlačítko úspory energie / Eko
• Prodlužuje délku praní při snížené teplotě.
Tím se sníží spotřeba energie asi o 30%, aniž
by to mělo sebemenší vliv na vynikající
výsledky praní.
Tlačítko pro rychlé praní
• Vhodné pro rychlé a úsporné praní.
• Obzvlášt' vhodné pro malá množství málo
zašpiněného prádla.
Poznámka: Zvolíte-li funkci “Rychlé praní”,
můžete ji kombinovat pouze s funkcemi
“Zastavení s vodou v bubnu” a “Snížení rychlosti
odstřeďování”.
Tlačítko pro lehce zašpiněné / poloviční
náplň
• Snižuje spotřebu vody především při
máchání.
• Obzvlášt' vhodné pro lehce zašpiněné prádlo
nebo pro malé množství prádla (umožňuje i
snížit množství pracího prostředku).
Tlačítko pro intenzivní máchání
• Prodlužuje čas máchání a zvyšuje množství
vody, aby se prádlo vymáchalo ještě lépe.
• Doporučuje se především v místech s velmi
měkkou vodou, při praní kojeneckého prádla
a pro alergické osoby.
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
1. Kabel pračky zapojte do zásuvky.
2. Otevřete přívod vody.
3. Stiskněte tlačítko “Zapnuto/Vypnuto”.
Rozsvítí se kontrolka.
PRŮBĚH PROGRAMU
UKAZATEL PRŮBĚHU PROGRAMU
Každá barva označuje určitý prací cyklus podle
druhu tkaniny v souladu s údaji na násypce
pracích prostředků.
SYMBOLY
llllllllllll
•••
Stop:
Hlavní praní
Máchání
Závěrečné odstřeďování
Konec programu
Symboly (pokud jsou uvedeny) představují různé
fáze praní (praní/máchání/odstřeďování).
11
ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK / KONEC PROGRAMU /
ZMĚNA PROGRAMU
ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK
Po spuštění programu jsou dvířka automaticky
zablokovaná až do konce programu. Pokud se
program zastaví nebo dojde-li k přerušení elektrického
proudu, dvířka se odblokují asi za dvě minuty.
KONEC PROGRAMU
Na ukazateli průběhu programu je “Stop”.
1. Stiskněte tlačítko “Zapnuto/Vypnuto”.
Kontrolka zhasne.
2. Zvolené funkce zrušte stisknutím příslušného
tlačítka.
3. Uzavřete přívod(y) vody.
4. Počkejte, než se odblokují dvířka (asi dvě minuty).
5. Otevřete dvířka a prádlo vyndejte.
Poznámka: Nezavírejte dvířka úplně, ale nechejte je
pootevřená, aby se buben mohl lépe vysušit.
JAK ZMĚNIT PROGRAM
1. Stiskněte tlačítko “Zapnuto/Vypnuto”.
Kontrolka zhasne.
2. Zvolte nový program nebo teplotu.
3. Stiskněte znovu tlačítko “Zapnuto/Vypnuto”.
Kontrolka se rozsvítí.
12
JAK VYJMOUT FILTR / JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
KDY VYJMOUT FILTR
•
•
•
Filtr zkontrolujte a vyčistěte alespoň dvakrát
až třikrát ročně.
Jestliže je čerpadlo něčím ucpané (knoflíky,
mincemi, zavíracími špendlíky).
Jestliže pračka nevypouští vodu nebo
neodstřeďuje tak, jak má.
2
Důležité upozornění: Než začnete vypouštět
vodu, přesvědčte se, že voda už vychladla.
JAK VYJMOUT FILTR
1. Pračku vypněte (stiskněte tlačítko “Zapnuto/
Vypnuto”).
2. Otevřete kryt filtru pomocí barevné vložky z
násypky na prací prostředky.
3. Pod filtr postavte vhodnou nádobu.
4. Pomalu otáčejte filtrem proti směru
hodinových ručiček až je držadlo ve svislé
poloze, filtr ale nevytahujte.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Pak filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Zbavte filtru všech cizích předmětů.
8. Přesvědčte se, že rotor čerpadla se volně
pohybuje.
9. Nasaďte filtr zpět na místo a zašroubujte ve
směru hodinových ručiček až zaklapne
(výčnělek má směřovat vzhůru).
10. Nasaďte kryt.
11. Do násypky na prací prostředky nalijte 0,5 l
vody, čímž opět uvedete do chodu
Eko systém.
U některých modelů filtr chybí, nebot' jsou
vybaveny samočisticím čerpadlem.
Upozornění: Je-li nutné filtr vyčistit v průběhu
programu, uveďte pračku do výchozího stavu
tím, že ji vypnete a pak znovu zapnete. Poté
zvolte nový program.
KDY VYPUSTIT ZBYLOU VODU
•
•
Při přepravě (stěhování) pračky.
Je-li pračka umístěna v místnosti, kde mohou
teploty klesnout pod bod mrazu, je třeba
vypouštět zbylou vodu po každém praní.
4
6
8
1
3
2
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
Hadice na vypuštění zbylé vody je uložena v
podstavci pračky.
1. Lehkým tlakem zvedněte kryt.
2. Vytáhněte hadici asi na délku 15 cm.
Odstraňte uzávěr.
3. Vypust'te veškerou vodu do ploché nádoby.
Vypouštěcí hadici opět uzavřete a dejte na
místo.
4. Před spuštěním nového programu: Do
násypky na prací prostředky nalijte 0,5 l vody,
čímž opět uvedete do chodu Eko systém.
Pokud u Vaší pračky není v podstavci
vypouštěcí hadice, řiďte se při vypouštění
zbylé vody pokyny v kapitole “Jak vyjmout
filtr”.
13
PÉČE A ÚDRŽBA
VNĚJŠÍ PLOCHY A OVLÁDACÍ PANEL
•
•
Používejte běžné čistící prostředky určené
pro domácí práce (nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi).
Osušte měkkým hadříkem.
NÁSYPKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY
5. Odšroubujte hadici od pračky.
6. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z pračky a
vyčistěte ho.
7. Vrat'te sítkový filtr na místo a přišroubujte
hadici k pračce.
8. Otevřete přívod(y) vody a přesvědčte se, že
spojení je zcela vodotěsné.
•
•
Stlačením uvolňovací
páčky odjistěte a
vyjměte násypku.
• Vyjměte vložky (sifon
z komory na
změkčovadla, sifon z
komory na chlórová
bělidla a barevnou
vložku na tekuté prací
prostředky).
• Všechny části
opláchněte pod
tekoucí vodou.
Vložky uložte zpět, nezapomeňte zatlačit
sifony až na doraz a násypku vrat'te na místo.
Pro modely vybavené hadicí se zařízením
“Aqua stop”:
1. Uzavřete přívod vody.
2. Odšroubujte hadici “Aqua
stopu” od vodovodního
kohoutku.
3. Vyjměte jen volně uložený
filtr a vyčistěte ho.
4. Vrat'te filtr na místo a
přišroubujte hadici s “Aqua
stopem” ke kohoutku.
5. Otevřete přívod vody a
přesvědčte se, že spojení je
zcela vodotěsné.
TĚSNĚNÍ DVÍŘEK
•
•
Těsnění otřete podle potřeby vlhkým
hadříkem.
Pravidelně sledujte, zda se do záhybů
těsnění nedostaly cizí předměty.
SÍTKOVÉ FILTRY HADIC
FILTR
•
Filtr zkontrolujte a vyčistěte alespoň dvakrát
až třikrát ročně (viz “Jak vyjmout filtr”).
Pravidelně je kontrolujte a čistěte.
Pro modely s neregulovaným
přívodem vody:
1. Uzavřete přívod(y) vody.
2. Odšroubujte hadici od
vodovodního kohoutku.
3. Vyjměte sítkový filtr a vyčistěte
ho.
4. Vrat'te sítkový filtr na místo a
přišroubujte hadici ke kohoutku.
DĚTSKÁ POJISTKA
Nevhodnému použití pračky můžete zabránit
otočením plastového šroubu na vnitřní straně
dvířek pomocí silnějšího zaobleného konce
barevné vložky z násypky nebo pomocí mince.
1. Je-li žlábek svisle, jsou dvířka v bezpečnostní
poloze a není možné je zavřít.
2. Je-li žlábek vodorovně, jsou dvířka v
normální poloze a je možné je zavřít běžným
způsobem.
14
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Pračka nezačala prát nebo se zastavila
uprostřed programu.
• Je přívodní kabel správně zapojený do
zásuvky?
• Není spálená sít'ová pojistka?
• Nedošlo k přerušení elektrického proudu?
• Nezapomněli jste otevřít přívod vody?
Přitéká voda?
• Jsou dvířka zavřená?
• Zvolili jste program?
• Stiskli jste tlačítko “Zapnuto/Vypnuto”?
Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen málo.
• Je přívod vody úplně otevřený?
• Není přívodní hadice přehnutá?
• Není filtr hadice zanesený?
(Viz “Péče a údržba”).
• Není přívodní hadice zamrzlá?
Voda po praní neodtéká.
• Je odpadní hadice správně nasazená?
(Viz návod k instalaci)
• Není ucpaný filtr? (Viz “Jak vyjmout filtr / Jak
vypustit zbylou vodu”).
• Není odpadní hadice zamrzlá?
• Není stisknuté tlačítko “Zastavení s vodou v
bubnu”?
Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích
prostředků a přísad.
• Je sifon správně nasazený?
• Není sifon ucpaný?
• Nepřitéká málo vody? (Viz výše).
• Viz též “Prací prostředky a přísady”, “Péče a
údržba”.
Pračka při odstřeďování vibruje.
• Je pračka dobře vyvážená a stojí na podlaze
pevně všemi čtyřmi nožičkami?
(Viz “Návod k instalaci”).
• Odstranili jste bezpečnostní přepravní
šrouby? Před prvním uvedením pračky do
chodu je nutné přepravní šrouby odstranit
(viz “Návod k instalaci”).
Prádlo je špatně odstředěné.
• Není zablokované oběžné kolo čerpadla?
(Viz “Jak vyjmout filtr / Jak vypustit zbylou
vodu”)
• Perete jediný velký nebo těžký kus prádla
(koupací plášt' apod.)? V takovém případě
může program na začátku odstřeďovací fáze
zjistit nerovnováhu a odstřeďování přerušit.
Pračka pak náplň rovnoměrně rozloží a
odstřeďování začne znovu.
• Jestliže se toto stane několikrát po sobě,
provede pračka odstřeďování omezenou
rychlostí nebo - pokud je nerovnováha příliš
velká - prádlo vůbec neodstředí.
• Jestliže je po skončení programu prádlo ještě
příliš mokré, můžete přidat další kusy prádla
a spustit odstřeďovací cyklus znovu.
Důležité upozornění: Pračka je vybavena
bezpečnostním systémem, který přeruší po
několika minutách průběh programu, zjistí-li, že
došlo k jedné z těchto okolností:
• Do pračky nepřitéká voda.
• Čerpadlo je ucpané.
• Pračku znovu spustíte tak, že ji vypnete a
zase zapnete.
SERVIS
Než se spojíte se servisem:
1. Pokuste se vyřešit problém sami (viz “Jak
odstranit poruchu”).
2. Znovu spust'te program, zda se porucha
projeví znovu.
3. Trvá-li porucha, zavolejte do servisu a
uveďte:
• O jakou poruchu se jedná.
• Přesné označení modelu pračky.
• Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).
Štítek Service je na vnitřní straně dvířek.
•
•
•
Vaši úplnou adresu.
Vaše telefonní číslo i s předvolbou.
Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny
na záručním listu, nebo se můžete obrátit na
prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.
15
NÁVOD K INSTALACI
OCHRANNÉ PŘEPRAVNÍ ŠROUBY
Pračka je vybavena šrouby, které chrání její vnitřek
před poškozením při přepravě.
Před uvedením pračky do provozu je
bezpodmínečně nutné ochranné přepravní šrouby
odstranit (Obr. 1).
1. Uvolněte šrouby přiloženým klíčem (Obr. 2).
2. Odšroubujte šrouby rukou.
3. Uchopte každý šroub za hlavičku a vytáhněte ho
spolu s červenou distanční vložkou z plastiku širší
částí otvoru.
4. Uzavřete vzniklé otvory přiloženými plastovými
krytkami. Krytky vložte ve směru šipky do velkého
otvoru a zasuňte je do úzkého výřezu až na doraz
(Obr. 3).
5. Ochranné přepravní šrouby si uschovejte pro
budoucí potřebu.
Obr. 1
Poznámka:
Před přepravou pračky nasaďte ochranné šrouby
takto:
1. Odstraňte plastové krytky šroubovákem, vysuňte je
v opačném směru než ukazuje šipka a vyjměte je.
2. Pak upevněte ochranné přepravní šrouby
opačným postupem.
Obr. 2
Obr. 3
16
NÁVOD K INSTALACI
UMÍSTĚNÍ
•
Pračku umístěte na pevnou a rovnou podlahu,
nejlépe do rohu místnosti.
•
Zkontrolujte, zda všechny čtyři nožičky stojí pevně
na podlaze a zda pračka stojí dokonale vodorovně
(použijte vodováhu).
•
Je-li podlaha nerovná, seřiďte podle potřeby
pravou přední vyrovnávací nožičku (pod nožičky
nedávejte kousky dřeva, lepenky nebo podobné
předměty).
1. Uvolněte pojistné matice přiloženým klíčem.
2. Seřiďte výšku nožičky rukou.
3. Utáhněte matici proti směru hodinových ručiček
směrem k pračce.
•
V případě, že pračka bude stát na dřevěné
podlaze, je třeba její váhu rozložit pomocí
překližkové desky o rozměrech 60 x 60 cm a
tloušt'ce minimálně 3 cm. Desku připevněte k
podlaze.
ZABUDOVÁNÍ PRAČKY POD PRACOVNÍ
DESKU
Pračku můžete umístit pouze pod upevněnou
souvislou kuchyňskou pracovní desku.
Tuto pračku můžete zabudovat pod pracovní
desku pouze pomocí vestavné montážní sady
UBS.
•
Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
1. Uvolněte šrouby pro připevnění vrchní desky
pračky, které se nacházejí na zadní stěně pračky.
2. Odsuňte vrchní desku až dozadu a nadzvednutím
ji vytáhněte.
Proveďte montáž krycího panelu (k dostání v
servisu nebo u vašeho prodejce) podle
příslušného návodu.
3. Šrouby pro připevnění desky nasaďte a opět
utáhněte.
ROZMĚRY PRO ZABUDOVÁNÍ POD
PRACOVNÍ DESKU
Šířka
600 mm
Výška 825 mm
Hloubka 600 mm
POZOR:
Pračku připojte k elektrické síti až po namontování
pracovní desky nebo krycího panelu.
17
NÁVOD K INSTALACI
PŘÍVOD VODY
•
•
•
Přívod vody: pouze studená voda.
Vodovodní kohoutek: přípojka k hadici se
závitem 3/4”
Tlak vody (ve vodovodní instalaci):
10-100 N/cm2 (1-10 barů).
AQUA STOP (je-li jím Váš model
vybaven)
•
•
PŘÍVODNÍ HADICE
•
Poznámka: Jestliže je přívodní hadice už
připojena k zadnímu panelu pračky, přeskočte
body 1 a 4.
•
1. Vyjměte přívodní hadici z bubnu.
2. Přiložený sítkový filtr vložte do závitu mezi
rovným koncem hadice a vodovodním
kohoutkem.
3. Opatrně našroubujte rukou rovný konec
přívodní hadice na vodovodní kohoutek.
4. Zahnutý konec hadice přišroubujte k pračce.
Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde
přehnutá.
5. Otevřete kohoutek naplno a zkontrolujte
vodotěsnost spojení pračky a vodovodního
kohoutku.
• Jestliže je délka hadice nedostatečná,
nahraďte ji tlakovou hadicí dostatečné délky
(pro tlak min. 10 bar podle normy EN 50065).
• Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda
není zpuchřelá nebo popraskaná a v případě
potřeby ji vyměňte.
• Pračku je možné připojit i bez zpětného
ventilu.
• Dbejte na dodržení všech zvláštních místních
předpisů o připojení k vodovodní instalaci.
18
Přívodní hadice a plastové pouzdro u
vodovodní přípojky obsahují elektrické
komponenty.
Hadici proto nepřeřezávejte a plastovou
krabici neponořujte do vody.
Jestliže je hadice poškozená, okamžitě
odpojte pračku od elektrické sítě.
Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji hadicí
Aqua Stop dlouhou 3 m (k dostání v servisu
nebo v prodejnách). Výměnu musí provést
kvalifikovaný elektrikář.
NÁVOD K INSTALACI
ODPADNÍ HADICE
•
Připojení odpadní hadice k odvodu.
1. Sejměte odpadní hadici z levého držáku, viz šipka
A na Obr. 1.
Nikdy neuvolňujte pravé připojení odpadní hadice,
viz šipka B na obr.1, voda by mohla unikat
netěsnícím spojem (a mohli byste se opařit horkou
vodou).
2. Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste
pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj umyvadla
nebo vany (Obr. 2). Malá umyvadla nejsou k
tomuto účelu vhodná. Okraj umyvadla nesmí být
výše než 125 cm nad úrovní podlahy.
3. Minimální výška odpadu: 70 cm.
Maximální výška odpadu (s obloukem ve tvaru
“U”): 125 cm.
4. Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici
stejného typu. Spoje utáhněte svorkami na hadice.
Maximální celková délka odpadní hadice 2,5 m.
Obr. 1
Důležité upozornění:
Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde v celé
své délce přehnutá a při provozu pračky ji zajistěte
před pádem (Obr. 2).
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodržujte předpisy místního rozvodného podniku.
Připojení k elektrické síti musí být provedeno
pomocí správně instalované, uzemněné a
izolované zásuvky.
Rozvod musí být podle zákona uzemněn.
Výrobce odmítá jakoukoli zodpovědnost za
zranění osob nebo domácích zvířat a škody na
majetku způsobené nedodržením těchto předpisů.
Údaje o napětí, příkonu a jištění jsou uvedeny na
vnitřní straně dvířek.
Elektrický přípojný kabel může vyměnit pouze
kvalifikovaný elektrikář.
Pračka odpovídá evropským bezpečnostním
předpisům, směrnici Evropského společenství č.
93/68/EEC a normě EN 60555.
Nepoužívejte prodlužovací kabely a sdružené
zásuvky.
Obr. 2
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement