KitchenAid 5KHB2571 Instruction for Use

KitchenAid 5KHB2571 Instruction for Use
Model 5KHB2571
W10506678A_01_EN.indd 1
7/11/12 1:44 PM
Vejledning til stavblender
Sikker brug af stavblenderen
Vigtige sikkerhedsforskrifter...................................................................................158
Elektriske krav........................................................................................................159
Bortskaffelse af elektriske apparater......................................................................159
Dansk
Indhold
Dele og funktioner
Dele til stavblender................................................................................................160
Stavblenderfunktioner............................................................................................161
Tilbehørsvejledning................................................................................................162
Brug af din stavblender
Sådan samles stavblenderen...................................................................................163
Brug af blenderstaven.............................................................................................164
Brug af piskeriset....................................................................................................165
Brug af hakke-tilbehøret.........................................................................................166
Nyttige tips under brug..........................................................................................167
Vedligeholdelse og rengøring...................................................................168
Dansk
Service og garanti..............................................................................................168
157
W10506678A_12_DA.indd 157
7/11/12 1:51 PM
Sikker brug af stavblenderen
Din og andres sikkerhed er meget vigtig.
Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet.
Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.
Her vises sikkerhedssymbolet.
Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste
dig selv og andre.
Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarselssymbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:
FARE
ADVARSEL
Man kan blive alvorligt skadet hvis man
ikke straks følger instruktionerne.
Man kan blive alvorligt skadet hvis man
ikke følger instruktionerne
Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan
reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Når du bruger elektrisk køkkenudstyr, bør du altid overholde de grundlæggende
forholdsregler, som blandt andet består af følgende:
1.Læs alle instruktioner.
2.For at undgå elektrisk stød må stavblenderens motordel, ledning eller stik ikke nedsænkes
i vand eller anden form for væske.
3.Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske,
sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og
viden, medmindre de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en
person, der har ansvaret for dem.
4.Hold børn under opsyn og lad dem ikke lege med apparatet.
5.Tag stikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke er i brug, inden dele på- eller afmonteres
og inden rengøring.
6.Undgå at berøre bevægelige dele.
7.Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke
fungerer korrekt, har været tabt eller på nogen måde er beskadiget. Indlever apparatet
hos det nærmeste autoriserede servicecenter til eftersyn, reparation eller justering af de
elektriske eller mekaniske komponenter.
8.Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges af producenten, da dette kan
medføre brand, elektriske stød eller personskade.
9.Sørg for, at hakke-adapteren er sikkert låst på plads, før betjening af apparatet.
10.Må ikke bruges udendørs.
11.Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet.
12.Lad ikke ledningen komme i kontakt med varme flader som f.eks. kogeplader.
13.Når stavblenderen bruges til væsker, særligt varme væsker, skal en høj beholder bruges
eller tilbered små mængder ad gangen, for at undgå sprøjt.
14.Stik ikke hænderne eller køkkenredskaber ned i beholderen, mens stavblenderen er
tændt, da det kan forårsage alvorlig personskade eller beskadige enheden. Der kan
anvendes en skraber, men ALDRIG mens enheden kører.
15.Kniven er skarp. Vær forsigtig.
16.Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug.
158
W10506678A_12_DA.indd 158
GEM DENNE VEJLEDNING
7/11/12 1:51 PM
Sikker brug af stavblenderen
Elektriske krav
Spænding: 220-240 Volt
Frekvens: 50/60 Hertz
Wattforbrug: 180 Watt
Dansk
BEMÆRK: Hvis stikket ikke passer til stik­
kontakten, skal en kvalificeret elektriker
kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket
på nogen måde
Bortskaffelse af elektriske apparater
Dette produkt er mærket i henhold til
EU‑direktiv 2002/96/EF om affald fra
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
afleveres på en genbrugsstation for elektrisk
og elektronisk udstyr.
Ved at sikre at dette produkt bliver
bortskaffet korrekt, hjælper man med til at
forhindre potentielle, negative konsekvenser
for miljøet og folkesundheden, der kunne
opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse
af dette produkt.
Det skal bortskaffes i henhold til gældende
lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.
Dansk
Symbolet
på produktet eller
i dokumenter, der ledsager produktet,
angiver, at dette apparat ikke må bortskaffes
For yderligere oplysninger om håndtering,
genvinding og genbrug af dette produkt
bedes man kontakte de lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller forretningen,
hvor produktet er købt.
159
W10506678A_12_DA.indd 159
7/11/12 1:51 PM
Dele og funktioner
Dele til stavblender
Hastighedskontrol
Tænd/sluk knap
Motordel
Klokkeknivblade
S-knivsblad
1,5 m
strømledning
Stjerneknivsblad
Piskeris
20 cm blenderstav
i rustfrit stål*
Mælkeskummer/
piskeris
* illustreret
med s-kniv påsat
33 cm
blenderstav
4 Cup
p
3 1/2 Cu
3 Cup
p
2 1/2 Cu
2 Cup
1 1/2 Cu
p
1 Cup
Grydebeskytter
Beskytter til
knivsblad
1/2 Cu
p
Blenderkande
Opbevaringsboks
Minihakker
160
W10506678A_12_DA.indd 160
7/11/12 1:51 PM
Dele og funktioner
Piskeris
Effektiv til at piske æggehvider stive og
piske flødeskum.
Minihakker
Perfekt til små hakkeopgaver af f.eks. urter,
nødder og grøntsager. Minihakkeren består
af skål, kniv og hakke-adapter. Skålen har
skridsikker base, som forhindrer bevægelse
under brug.
Blenderkande
1 L kande uden BPA med håndtag og låg for
at undgå sprøjt.
Knivsblade
Du finder altid det perfekte redskab til
enhver opgave med et af de tre udskiftelige
knivsblade. Knus is, skær tilberedt kød, skum
mælk til cappucino'en og meget mere med
KitchenAids stavblender.
Grydebeskytter
Sæt grydebeskytteren på de udskiftelige
knivsblade for at beskytte dit køkkengrej
under brug.
Beskytter til knivsblade
Sæt beskytteren på det udskiftelige knivsblad
for beskyttende opbevaring.
Opbevaringsboks
Holder styr på dit tilbehør og beskytter det.
Dansk
Hastighedskontrol
Med variabel hastighed opnås højere kontrol
til håndtering af mange forskellige madvarer,
drikke og supper.
Strømknap
Tænd for stavblenderen ved at trykke
på tænd/slukknappen (POWER) og holde
den inde under drift. Blenderen stopper
straks knappen slippes.
Motordel
Ergonomisk, behageligt og sikkert greb.
Kraftig motor (ikke vist)
Kraftfuld drift, støjsvag, lang brugstid.
1,5 m strømledning
Lang nok til at stavblenderen kan nå komfuret
eller køkkenarbejdspladsen. Rund ledning uden
riller giver nem rengøring. Nem opbevaring
med ledningsstrop i silikone.
Blenderstav i rustfristål med drejelås
Påsættes motoren med en drejebevægelse,
som låser den på plads. Den skarpe kniv
i rustfrit stål er dækket for at undgå sprøjt
under drift.
Dansk
Stavblenderfunktioner
161
W10506678A_12_DA.indd 161
7/11/12 1:51 PM
Dele og funktioner
Tilbehørsvejledning
Tilbehør
Bedst til
S-knivsblad
Blende, knuse, purere
Smoothier, milkshakes, kogte grøntsager,
supper, saucer, is, babymad, glasur, knust is
Stjerneknivsblad
Rive, hakke
Tilberedt kød, sovs, purering af frugt,
hakke kød
Mælkeskummer/piskeris
Skumme, blande
Mælk (til latte, cappucino), kagedej,
pandekagedej, muffindej
Piskeris
Piske, jævne, ilte
Æggehvider, flødeskum, mayonnaise,
vinaigrette, mousse, hollandaise, desserter
Minihakker
Hakke
Grøntsager, parmesanost, jordnødder,
salsa, hårdkogte æg, rasp, urter, tilberedt
kød, sovs, purering af frugt, hakkekød
162
W10506678A_12_DA.indd 162
7/11/12 1:51 PM
Brug af din stavblender
Sådan samles stavblenderen
Før KitchenAid stavblenderen tages i brug
første gang, skal motordelen og tilbehøret
aftørres med en ren, fugtig klud for at fjerne
evt. støv eller snavs. Der kan bruges et mildt
rengøringsmiddel, men ikke skuremidler.
Dansk
BEMÆRK: Nedsænk ikke motordelen
eller tilbehøret i vand.
Tør med en blød klud. Vask alt tilbehør
og dele i hånden eller i øverste kurv
i opvaskemaskinen. Tør omhyggeligt.
BEMÆRK: Sørg altid for at slukke for
strømmen på stikkontakten og fjerne stikket
fra kontakten, før tilbehør påsættes eller
tages af.
Blenderarm-tilbehør
Adapter til minihakker
Piskeris-adapter
Beskytter til knivsblade
Monteres nemt på knivsbladet og beskytter
dette, når stavblenderen ikke er i brug.
Dansk
Oplysninger om påsætning eller aftagning af
adapteren findes i afsnittet "Brug af hakketilbehøret".
Grydebeskytteren
Grydeskærmen kan anvendes på hvilket
som helst af de medfølgende knivsblade og
beskytter stavblenderen og dit køkkengrej.
Port
Port
BEMÆRK: Sørg for, at beskytteren til
knivsbladene har monteringsklipsene
placeret mellem åbningerne på knivsbladene.
BEMÆRK: Sørg for, at grydebeskytteren
har monteringsklipsene placeret mellem
åbningerne på klokkeknivbladene.
163
W10506678A_12_DA.indd 163
7/11/12 1:51 PM
Brug af din stavblender
Brug af blenderstaven
Brug blenderstaven og -tilbehøret til
smoothies, milkshakes, supper, purering af
kogte grøntsager, glasur eller babymad.
1. Sæt blenderstaven ind i knivsbladet
(se "Tilbehørsvejledning") og drej,
indtil armen er låst på plads.
Sæt stavblenderen på skrå med blender­
staven påsat ned i blenderkanden med
ingredienser. Brug den anden hånd til
at dække blenderkandens top for øget
stabilitet og for at undgå sprøjt. Husk at
stoppe stavblenderen, før den fjernes fra
kanden for at undgå sprøjt.
Blending
2. Sæt blenderstaven ind i motordelen
og drej, indtil armen er låst på plads.
3. Sæt stikket i en stikkontakt og tænd
for strømmen.
4. Sæt stavblenderen på hastighed 1.
Justér hastigheden ved at dreje
på hastighedskontrollen øverst
på stavblenderen.
5. Sænk stavblenderen ned i blandingen.
BEMÆRK: Stavblenderen må kun
nedsænkes i væske, som ikke går op over
tilbehørets øverste kant. Nedsænk ikke
længere end til tilbehørets øverste kant.
Motordelen må ikke nedsænkes i væsker
eller andre blandinger.
6. Tryk på tænd/sluk-knappen (POWER)
for at starte stavblenderen.
7. Når opgaven er udført, slippes tænd/
sluk- knappen, før stavblenderen løftes
ud af blandingen.
8. Sluk på stikkontakten og træk stikket ud,
før tilbehør fjernes eller udskiftes.
Hvil stavblenderen mod bunden af blender­
kanden et øjeblik, og hold den derefter på
skrå og træk den langsomt op mod kandens
sider. Mens stavblenderen trækkes opad,
vil ingredienserne blive trukket op fra
blenderkandens bund. Når ingredienserne
ikke længere trækkes op fra bunden,
placeres stavblanderen igen i bunden
af kanden og processen gentages, indtil
ingredienserne har den ønskede konsistens.
Optrækning
Med en let, cirkelformet håndledsbevægelse
trækkes stavblenderen en anelse opad.
Derefter sænkes den igen ned
i ingredienserne. Lad håndledsbevægelsen
og stavblenderens vægt udføre arbejdet.
Håndleds­
bevægelse
164
W10506678A_12_DA.indd 164
7/11/12 1:51 PM
Brug af din stavblender
Brug af piskeriset
5. Sænk stavblenderen ned i blandingen.
Piskeriset i rustfrit stål kan ridse eller lave
mærke på slip-let flader. Brug derfor ikke
piskeriset sammen med slip-let-køkkengrej.
BEMÆRK: Stavblenderen må kun
nedsænkes i væske, som ikke går op
over tilbehørets øverste kant. Nedsænk
ikke længere end til piskeris-adapterens
øverste kant. Motordelen må ikke
nedsænkes i væsker eller andre blandinger.
Dansk
Brug piskeriset til at piske flødeskum, piske
æggehvider stive, til hurtige desserter,
vinaigretter, mousse eller mayonnaise.
Sprøjt og spild undgås ved at bruge piskerisadapteren i dybe beholdere eller gryder.
Dansk
6. Tryk på tænd/sluk-knappen (POWER)
for at tænde stavblenderen.
7. Når piskeopgaven er udført, slippes
tænd/sluk-knappen, før stavblenderen
løftes ud af blandingen.
8. Stavblenderen skal frakobles elektricitet,
før tilbehør fjernes eller udskiftes.
1. Sæt piskeriset i piskeris-adapteren.
2. Sæt piskerisadapteren ind i motordelen
og drej, indtil armen er låst på plads.
Adapteren justerer automatisk piskeriset
til den rette piskehastighed.
3. Sæt stikket i en stikkontakt og tænd
for strømmen.
4. Sæt stavblenderen på hastighed
1. Justér hastigheden ved at dreje
på hastighedskontrollen øverst på
stavblenderen.
165
W10506678A_12_DA.indd 165
7/11/12 1:51 PM
Brug af din stavblender
Brug af hakke-tilbehøret
ADVARSEL
Risiko for snitsår
4. Placer skålen, så den flugter med
motordelen, og tryk dem sammen.
5. Hold motordelen med en hånd og skålen
med den anden under brug.
Vær forsigtig med knivene.
Der er risiko for skæreulykker.
Brug hakke-tilbehøret til at hakke små
mængder mad som f.eks. tilberedt kød, ost,
grøntsager, urter, kiks, brød og nødder.
1. Placer hakkekniven i skålen.
2. Læg små stykker mad i skålen.
3. Monter hakke-tilbehøret på skålen.
BEMÆRK: Hakke-tilbehøret påsættes
skålen ved at skubbe den ned i skålen.
Hakke-adapteren må ikke drejes på plads.
Motordel
Hakke-adapter
6. Tryk på tænd/sluk-knappen (POWER)
for at tænde stavblenderen. Det bedste
resultat opnås ved at "pulsere" ved at
trykke og slippe på strømknappen, indtil
ingredienserne opnår den ønskede
konsistens.
7. Når opgaven er fuldført, slippes tænd/
sluk-knappen.
8. Fjern motordelen fra hakke-adapteren.
Hakkekniv
Skål
BEMÆRK: Hakke-adapteren fjernes
fra skålen ved at løfte den lige op.
Hakke‑adapteren må ikke drejes af.
9. Sluk for strømmen og fjern stikket fra
stikkontaktet, før tilbehør fjernes eller
udskiftes.
166
W10506678A_12_DA.indd 166
7/11/12 1:51 PM
Brug af din stavblender
Hakkevejledning
Mængde
Kød
200 g
Skær i firkanter på 2 cm
5
15 sekunder
Mandler/nødder
200 g
Læg hele nødder i
3
25 sekunder
10-12 fed
Læg hele fed i
3
15 sekunder
Løg
100 g
Skær i kvarte
3
15 sekunder
Ost
100 g
Skær i firkanter på 1 cm
5
30 sekunder
Læg hele æg i
4
3 tryk
Hvidløg
Hårdkogte æg
2
Forberedelse
Hastighed Tid*
Gulerødder
200 g
Skær gulerødder i almindelige
størrelse i kvarte
3
15 sekunder
Urter
50 g
Fjern stilke
4
15 sekunder
Dansk
Mad
* Tider og hastigheder er omtrentlige.
Reel tid og hastighed kan variere afhængigt af madens kvalitet og den ønskede finhed.
• Skær fast mad i små stykker, så blending
og hakning lettes.
• Stavblenderen er udstyret med termisk
beskyttelse mod høje temperaturer. Hvis
stavblenderen pludseligt stopper under
brug, skal den frakobles elektricitet og kan
genstartes efter 10 min. hvile.
• Sprøjt undgås ved at placere stavblenderen
i blandingen, før tænd/sluk-knappen
trykkes ind, og slippe tænd/sluk-knappen,
før stavblenderen løftes ud af blandingen.
• Når stavblenderen bruges i en gryde
på et komfur, skal gryden fjernes fra
kogepladen for at beskytte stavblenderen
fra overophedning.
• Det bedste resultat opnås ved at holde
stavblenderen på skrå og forsigtigt bevæge
den op og ned i beholderen. Stavblenderen
må ikke hamres ned i blandingen.
• Undgå overflydning ved at sørge for rigelig
plads i beholderen, da blandingen trækkes
op af stavblenderen under drift.
• Sørg for, at stavblenderens ekstra lange
ledning ikke hænger over en kogeplade
eller lignende.
• Stavblenderen må ikke efterlades i en
varm gryde på komfuret efter brug.
• Hårde mademner som f.eks. frugtsten
eller knogler skal fjernes fra blandingen,
før blending eller hakning for at undgå
skader på knivbladene.
• Brug ikke stavblenderen til at male kaffe­
bønner eller hårde krydderier som f.eks.
muskatnødder. Dette kan beskadige
stavblenderens knivblade.
• Kanden og hakkeskålen må ikke bruges
i mikrobølgeovn.
• Piskeriset i rustfrit stål kan ridse eller lave
mærke på slip-let flader. Brug derfor ikke
piskeriset sammen med slip-let-køkkengrej.
• Sprøjt og spild undgås ved at bruge piskerisadapteren i dybe beholdere eller gryder.
Dansk
Nyttige tips under brug
167
W10506678A_12_DA.indd 167
7/11/12 1:51 PM
Vedligeholdelse og rengøring
1. Stavblenderen skal frakobles elektricitet
før rengøring.
2. Fjern tilbehør og adaptere ved at dreje
(se afsnittet "Brug af din stavblender").
3. Aftør motordelen og adapterne med
en fugtig klud. Der kan bruges et mildt
rengøringsmiddel, men ikke skuremidler.
4. Aftør strømledningen med en klud
opvredet i varmt sæbevand og aftør
derefter med en fugtig klud. Tør med
en blød klud.
5. Vask hakke-adapteren og piskerisadapteren i hånden med varmt sæbevand.
6. Aftør blenderarmen og klokke­
knivbladene med en blød klud.
Tilbehør og adaptere
til stavblender
Blenderarme, kande og låg, piskeris,
hakkeskål, knivblade og grydeskærm
vaskes i varmt sæbevand eller i øverste
kurv iopvaskemaskinen. Tør omhyggeligt.
BEMÆRK: Piskeris og hakke-adaptere
kan ikke vaskes i opvaskemaskine.
BEMÆRK: Nedsænk ikke motordelen
eller adapterne i vand.
Service og garanti
Garanti for KitchenAid stavblender til privat brug
Garantiens
varighed:
KitchenAid betaler for:
KitchenAid betaler
ikke for:
Europa,
Australien og
New Zealand:
Reservedele og arbejdsløn
ved reparation af defekte
materialer eller udførelse.
Service skal udføres af et
autoriseret KitchenAid
servicecenter.
A.Reparationer, hvis stav­
blenderen anvendes til
andre formål end almindelig
madlavning i privat
husholdning.
B.Skader opstået på grund
af uheld, ændringer på
maskinen, forkert betjening,
misbrug eller installationer/
betjeninger, der ikke udføres
i henhold til de gældende
regler for elektrisk udstyr.
For Model
5KHB2571:
To års fuld
garanti fra
købsdatoen.
KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.
168
W10506678A_12_DA.indd 168
7/11/12 1:51 PM
Service og garanti
Al service skal udføres lokalt af et
autoriseret KitchenAid servicecenter.
Kontakt forhandleren, du har købt
apparatet af, for at få navnet på det
nærmeste autoriserede KitchenAid
servicecenter.
I Danmark:
C.J.HVIDEVARESERVICE APS
Thorndahlsvej 11
9200 AALBORG SV
Tel: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk
Dansk
Servicecentre
Kundeservice
www.KitchenAid.eu
Dansk
THUESEN JENSEN A/S:
Smedeland 11
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22
169
W10506678A_12_DA.indd 169
7/11/12 1:51 PM
W10506678A
© 2012. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.
W10506678A_18_BkCov.indd 1
07/12
7/11/12 2:28 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement