Whirlpool | TAAN 2 | Instruction for Use | Whirlpool TAN 2 S Instruction for Use

Whirlpool TAN 2 S Instruction for Use
Ekspluatācijas instrukcijas
DIVDURVJU LEDUSSKAPIS
TAAN, 3
TAN 3
TAN 2
TAAN 2
RA 24
RA 27
Satura rādītājs
Uzstādīšana, 12
Pozicionēšana un pieslēgšana
Otrādi apgriežamas durvis
Ierīces apraksts, 13
Kopskats
Piederumi, 14
Palaišana un lietošana, 15-16
Ierīces iedarbināšana
Dzesēšanas sistēma
Ledusskapja izmantošana ar pilnu tā potenciālu
Saldētājkameras izmantošana ar pilnu tās potenciālu
Tehniskā apkalpošana un apkope, 17
Ierīces izslēgšana
Ierīces tīrīšana
Pelējuma sēnītes un nepatīkamu smaku nepieļaušana
Ierīces atkausēšana
Apgaismojuma spuldzes nomaiņa
Piesardzības pasākumi un padomi, 18
Vispārēja drošība
Likvidācija
Apkārtējās vides aizsardzība
Defektu meklēšana un novēršana, 19
Tehniskā palīdzība, 20
Uzstādīšana
! Pirms nodot jauno ierīci ekspluatācijā, lūdzu rūpīgi izlasīt šīs ekspluatācijas instrukcijas. Tās
satur svarīgu informāciju par ierīces drošu lietošanu, uzstādīšanu un apkopi.
! Lūdzu saglabāt šīs ekspluatācijas instrukcijas skatīšanai nākotnē. Nodot tās iespējamajam
jaunajam ierīces īpašniekam.
Pozicionēšana un pieslēgšana
Pozicionēšana
1. Novietot ierīci kārtīgi ventilējamā telpā, kurā mitrums nav paaugstināts.
2. Nenosprostot aizmugurē esošo ventilatora režģi. Kompresors un kondensētājs izdala siltumu,
un nepieciešama kārtīga ventilācija, lai ierīce darbotos pareizi un taupītu enerģiju.
3. Atstāt vismaz 10 cm lielu atstarpi starp ierīces augšējo daļu un jebkādu mēbeli virs tās un
vismaz 5 cm starp sāniem un jebkādu mēbeli/sienu.
4. Nodrošināt, lai ierīce neatrastos jebkāda siltuma avota (tieša saulesgaisma, elektriskā plīts
u.tml.) tuvumā.
5. Lai saglabātu pareizu attālumu starp ierīci un sienu aiz tās, pielāgot uzstādīšanas komplektu
kopā ar piegādāto starpliku, ievērojot piegādātās instrukcijas.
Līdzsvarošana
1. Uzstādīt ierīci uz līdzenas un stingras grīdas.
2. Ja grīda nav pilnībā horizontāla, noregulēt ledusskapi pievelkot vai atslābinot aizmugurējās
kājiņas.
Elektriskie pieslēgumi
Pēc ierīces transportēšanas uzmanīgi to novietot vertikāli un pagaidīt vismaz 3 stundas pirms
pieslēgt to elektrotīklam. Pirms iespraust kontaktdakšu elektriskajā kontaktligzdā, nodrošināt
zemāk minēto:
• Ierīce ir iezemēta un kontaktdakša atbilst paredzētajai likumdošanai.
• Kontaktligzda var izturēt ierīces maksimālo jaudu, kura norādīta uz datu plāksnītes, kas
atrodas ledusskapja apakšā kreisajā pusē (piemēram, 150 W).
• Spriegumam jābūt tajā vērtību diapazonā, kuras norādītas uz datu plāksnītes, kas atrodas
ledusskapja apakšā kreisajā pusē (piemēram, 220-240 V).
• Kontaktligzda ir saderīga ar ierīces kontaktdakšu. Ja kontaktligzda ir nesaderīga ar
kontaktdakšu, tad pieprasiet sankcionētam speciālistam to nomainīt (skatīt Tehniskā
palīdzība). Nelietot pagarinātājus vai daudzkārtējas kontaktligzdas.
! Tiklīdz ierīce ir uzstādīta, barošanas kabelim un elektriskajai kontaktligzdai jābūt ērti
pieejamiem.
! Kabeli nedrīkst salocīt vai saspiest.
! Kabelis ir regulāri jāpārbauda, un to nomainīt drīkst tikai sankcionēti speciālisti (skatīt
Tehniskā palīdzība).
! Ražotājs atsakās no jebkādām saistībām, ja nav ievēroti šie drošības pasākumi.
Ierīces apraksts
Kopskats
Šajā rokasgrāmatā esošās instrukcijas ir piemērojamas dažāda modeļa ledusskapjiem.
Diagrammas var arī tieši neatbilst nopirktajai ierīcei. Par sarežģītākām pazīmēm skatīt
zemākesošās lapas.
SALDĒTĀJKAMERA un
UZGLABĀŠANAS nodalījums
TEMPERATŪRAS VADĪBA
PAPLĀTE
OLĀM
PLAUKTI
PLAUKTI •
DAUDZU PIELIETOJUMU
atvilktne*
Atvilktne AUGĻIEM un
DĀRZEŅIEM
PUDELĒM
Līdzsvarošanas KĀJIŅAS
• Variē pēc skaita un/vai atrašanās vietas.
* Pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.
Piederumi
PLAUKTI: ar vai bez režģa. Īpašu virzošo detaļu dēļ plaukti ir izņemami un tiem ir regulējams
augstums (skatīt diagrammu), nodrošinot ērtu un lielu pārtikas produktu uzglabāšanas trauku
ievietošanu. Augstumu var regulēt plauktu neizņemot pilnībā.
DAUDZU PIELIETOJUMU* atvilktne: lai uzglabātu pārtikas produktus
(piemēram, aukstas gaļas gabalus) uz ilgu laiku un arī nepieļautu smakas rašanos ledusskapī.
TEMPERATŪRAS* indikatora signāllampiņa: lai identificētu visaugstāko vietu ledusskapī.
1. Pārbaudīt, vai uz indikatora skaidri parādās "OK" (skatīt diagrammu).
2. Ja vārds "OK" neparādās, tad tas nozīmē, ka temperatūra ir pārāk augsta: noregulēt
ledusskapja darbības regulatoru uz augstāku stāvokli (aukstāku) un pagaidīt apmēram
10 stundas līdz temperatūra nostabilizējas.
3. Pārbaudīt vēlreiz indikatora signāllampiņu: nepieciešamības gadījumā vēlreiz noregulēt,
ievērojot sākotnējo procedūru. Ja tiek pievienots liels daudzums pārtikas produktu, vai ja
ledusskapja durvis tiek bieži atvērtas, tad tas ir normāli, ka indikators neparāda "OK".
Pagaidīt vismaz 10 stundas pirms uzstādīt ledusskapja darbības regulatoru uz augstāku
uzstādījumu.
4. Play Zone*: Pateicoties jaunajam "Play Zone" pudeļu plauktam, Jūs varat ātri atdzesēt
vairākas pudeles, bundžiņas un atspirdzinošos dzērienus, lai tie vienmēr būtu pa rokai.
5. Ja "Play Zone" atrodas uz stikla plaukta, tad Jūs varat uzglabāt liela un vidēja lieluma
pudeles, vienkārši noguldot pudeli uz plakanā plaukta. Tas ir ideāls risinājums vīna pudeļu
uzglabāšanai. Kad paliktnis novietots jebkurā plaukta malā, to var izmantot, lai uzglabātu
bundžiņas (augšā), atspirdzinošos dzērienus (centrā), kā arī citas bundžiņas un atspirdzinošos
dzērienus var atstāt horizontāli uz plaukta atlikušās daļas. Novietojot kannas (uz "Play Zone"
plaukta), pārliecinieties, ka tās nepieskaras ledusskapja iekšpuses aizmugurei.
"Play Zone" var izmantot tieši tāpat kā normālu plauktu (novietojot plakaniski) un paceļot
vai nolaižot gar ledusskapja sienām kopā ar plaukta pamatdaļu. To var viegli mazgāt, un tā ir
droša mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā. Ideāls izvietojums "Play Zone" ir centrālais
plaukts.
Palaišana un lietošana
Iekārtas iedarbināšana
! Pirms ierīces iedarbināšanas ievērot uzstādīšanas instrukcijas (skatīt Uzstādīšana).
! Pirms ierīces pieslēgšanas kārtīgi iztīrīt nodalījumus un piederumus ar remdenu ūdeni un sodu.
1. Iespraust kontaktdakšu kontaktligzdā un pārliecināties vai iedegas iekšējais apgaismojums.
2. Noregulēt temperatūras regulēšanas regulatoru uz vidēju vērtību. Pēc dažām stundām Jūs
varēsiet ievietot pārtikas produktus ledusskapī.
Temperatūras uzstādīšana
Temperatūra ledusskapja nodalījuma iekšpusē noregulējas automātiski pati saskaņā ar termostata
regulatora stāvokli.
1 = vissiltākā
2 = visaukstākā
Tomēr mēs iesakām uzstādīt vidējo stāvokli.
Ledusskapja dzesējošais nodalījums atrodas ledusskapja nodalījuma aizmugurējās sienas
iekšpusē, lai ietaupītu vietu un uzlabotu estētisko izskatu. Darbības laikā aizmugurējo sienu var
noklāt sarma vai ūdens pilieni atkarībā no tā, vai kompresors darbojas vai atrodas pauzes
stāvoklī. Neuztraucieties, ledusskapis darbojas normāli.
Dzesēšanas sistēma
Ierīce tiek piegādāta kopā ar vienu zemāk aprakstītajām dzesēšanas sistēmām: pievērsiet
uzmanību sava ledusskapja sistēmai, lai noteiktu visefektīvāko pārtikas produktu uzglabāšanas
metodi.
Gaisa dzesētājs
Tas ir atpazīstams pēc mehānisma klātbūtnes ledusskapja nodalījuma augšējā daļā (skatīt
diagrammu).
Gaisa dzesētājs uztur konstantu ledusskapja temperatūru, lai uzglabātu pārtikas produktus ilgāk
un var ātri atjaunot temperatūru pareizajā līmenī pat tad, ja durvis tiek bieži atvērtas: pūstais
gaiss (A) tiek atdzesēts, kad tas nonāk kontaktā ar auksto sienu, turpretim siltāks gaiss tiek
iesūkts (B) (skatīt diagrammu).
Darbības laikā aizmugurējo sienu var noklāt sarma vai ūdens pilieni atkarībā no tā, vai
kompresors darbojas vai atrodas pauzes stāvoklī.
Statiskā ierīce
Modeļiem bez gaisa dzesinātāja nodalījumu aizmugurējās sienas iekšpusē ir dzesēšanas
nodalījums. Darbības laikā aizmugurējo sienu var noklāt sarma vai ūdens pilieni atkarībā no tā,
vai kompresors darbojas vai atrodas pauzes stāvoklī: abi gadījumi ir normāli. Ja temperatūras
regulēšanas regulators ir uzstādīts uz augstām vērtībām – lieliem pārtikas produktu daudzumiem
un augstai apkārtējai temperatūrai, tad ierīce var darboties nepārtraukti, radot pārmērīgu sarmas
veidošanos un pārmērīgu enerģijas patēriņu: kompensēt to ar regulatora nobīdi zemāku vērtību
virzienā (automātiski notiks atkausēšana).
Statiskajās ierīcēs gaiss cirkulē dabiskā veidā: aukstākam gaisam ir tendence plūst lejup, jo tas ir
smagāks. Pārtikas produkti ir jāuzglabā šādi:
Pārtikas produkts
Svaigas zivis un gaļa
Svaigs siers
Gatavoti pārtikas produkti
Salami, maizes kukulis, šokolāde
Augļi un dārzeņi
Olas
Sviests un margarīns
Pudeles, dzērieni, piens
Izvietojums ledusskapja iekšpusē
Virs augļu un dārzeņu atvilktnēm
Virs augļu un dārzeņu atvilktnēm
Uz jebkura plaukta
Uz jebkura plaukta
Augļu un dārzeņu atvilktnēs
Paredzētajā plauktā
Paredzētajā plauktā
Paredzētajā plauktā
Ledusskapja pilna potenciāla izmantošana
•
Izmantot temperatūras regulēšanas regulatoru, lai noregulētu temperatūru (skatīt Apraksts).
•
Nodalījumā ievietot tikai aukstus vai remdenus pārtikas produktus, bet ne karstus pārtikas
produktus (skatīt Piesardzības pasākumi un padomi).
•
Neaizmirstiet, ka gatavoti ēdieni neuzglabājas tik ilgi kā neapstrādāti pārtikas produkti.
•
Neuzglabāt šķidrumus atvērtos traukos. Tie var palielināt ledusskapī mitrumu un izveidot
kondensāciju.
Pārtikas produktu higiēna
1. Tiklīdz Jūs esat nopircis pārtikas produktu, noņemiet visu ārējo iesaiņojumu, kas izgatavots
no papīra/kartona vai cita iesaiņojamā materiāla, kas var ledusskapja iekšpusē ienest
baktērijas vai netīrumus.
2. Nosedziet pārtikas produktus (it īpaši ātri bojājošos produktus un ar spēcīgu aromātu), lai
nepieļautu kontaktu starp tiem, tādā veidā novēršot gan saindēšanās iespēju ar
mikrobiem/baktērijām, gan spēcīgu aromātu difūziju ledusskapja iekšpusē.
3. Uzglabāt visus pārtikas produktus tā, lai panāktu, ka gaiss brīvi cirkulē starp dažādiem
priekšmetiem.
4. Uzturēt ledusskapja iekšpusi tīru, cenšoties nelietot oksidētājus vai abrazīvus līdzekļus.
5. Izņemt no ledusskapja visus pārtikas produktus, kuriem beidzies derīguma termiņš.
6. Pareizai pārtikas produktu saglabāšanai, visi produkti, kas ātri bojājas (kausētie sieri, jēlas
zivis, gaļa u.tml.), ir jāuzglabā ledusskapja nodalījuma visaukstākajā zonā, t.i. tieši virs augļu
nodalījuma, kur atrodas temperatūras indikators.
Saldētājkameras izmantošana ar pilnu tā potenciālu
•
Neveikt atkārtotu pārtikas produktu sasaldēšanu, kas tiek atkausēti vai jau ir bijuši atkausēti.
Šos pārtikas produktu nepieciešams gatavot un ēst (24 stundu laikā).
•
Svaigie pārtikas produkti, kurus nepieciešams sasaldēt, nedrīkst nonākt kontaktā ar pārtikas
produktiem, kas jau bijuši atkausēti. Svaigos pārtikas produktus nepieciešams uzglabāt
saldētājkameras nodalījumā virs režģa un, ja iespējams, tiešā kontaktā ar sienām (sānu un
aizmugures), kur temperatūra nokrītas zem –18ºC un garantē ātru sasaldēšanu.
•
Neievietot saldētājkamerā stikla pudeles, kas satur šķidrumus, un kas ir aizkorķētas vai
hermētiski noslēgtas, jo tās var saplīst.
•
Maksimālais pārtikas produktu daudzums, ko varat sasaldēt dienā, norādīts uz tehnisko
īpašību plāksnītes, kas atrodas ledusskapja nodalījuma apakšā pa kreisi (piemēram:
kg/24h: 4).
! Sasaldēšanas laikā neatvērt durvis.
! Ja tiek atslēgta strāva vai notiek nepareiza darbība, neatvērt saldētājkameras durvis. Tas
palīdzēs uzturēt temperatūru saldētājkameras iekšpusē, nodrošinot to, ka pārtikas produkti tiek
saglabāti vismaz 9-14 stundas.
! Ja temperatūra nokrīt zem 14ºC ilgāku laika periodu, tad saldētājkameras nodalījumā nevarēs
panākt ideālo temperatūru un pārtikas produktu saglabāšanas laiks tiks samazināts.
Tehniskā apkalpošana un apkope
Ierīces izslēgšana
Tīrīšanas un tehniskās apkalpošanas laikā nepieciešams atvienot ierīci no elektriskās strāvas.
Nepietiek ar temperatūras regulēšanas regulatora uzstādīšanu uz • (ierīce izslēgta), lai novērstu
elektrisko kontaktu.
Ierīces tīrīšana
•
Ārējās un iekšējās sastāvdaļas, kā arī gumijas blīvējumus var tīrīt, izmantojot sūkli, kas
piesūcināts ar remdenu ūdeni un sodu vai neitrālām ziepēm. Nelietot šķīdinātājus, abrazīvus
produktus, balināšanas līdzekļus vai amonjaku.
•
Izņemamos piederumus var mērcēt siltā ziepjūdenī vai trauku mazgāšanas šķīdumā. Pēc tam
tos noskalot un rūpīgi noslaucīt.
•
Ierīces aizmugurē var sakrāties putekļi, kurus var iztīrīt, delikāti izmantojot putekļsūcēju,
kam uzstādīta vidēja jauda. Ierīce ir jāizslēdz un pirms ierīces tīrīšanas ir jāizvelk
kontaktdakša.
Pelējuma sēnītes un nepatīkamu smaku nepieļaušana
•
Ierīce ir izgatavota no higiēniskiem materiāliem, kuriem nav aromāta. Lai uzturētu
ledusskapi bez smakām un nepieļautu traipu veidošanos, pārtikas produkti vienmēr ir
jāiesaiņo vai jānoslēdz.
•
Ja Jūs vēlaties izslēgt ierīci uz ilgstošu laika periodu, tad iztīriet iekšpusi un atstājiet durvis
atvērtas.
•
Ierīces atkausēšana
! Ievērot zemāk minētās instrukcijas.
Nepaātriniet atkausēšanas procesu, izmantojot jebkādas ierīces vai darbarīkus, kas nav kopā ar
ierīci piegādātais skrāpis, jo Jūs varat sabojāt ledusskapja elektrisko kontūru.
Ledusskapja nodalījuma atkausēšana
Ledusskapim ir automātiska atkausēšanas funkcija: ūdens tiek izvadīts ārā pa cauruļvadu uz
ierīces aizmuguri pa īpašu izvadīšanas atveri (skatīt diagrammu), kur kompresora izdalītais
siltums to iztvaicē. Šo izvadīšanas atveri nav nepieciešams regulāri tīrīt, jo ūdens var viegli
iztecēt.
Saldētājkameras nodalījuma atkausēšana
Regulāri noņemt sarmu, izmantojot kopā ar ierīci piegādāto skrāpi. Ja sarmas kārta ir lielāka par
5 mm, tad to nepieciešams atkausēt:
1. Uzstādīt temperatūras regulēšanas regulatoru uz stāvokli •.
2. Ietīt pārtikas produktus papīrā un ievietot tos citā saldētājkamerā vai aukstā vietā.
3. Atstāt durvis atvērtas līdz sarma ir pilnībā izkususi. To var padarīt ērtāk, novietojot traukus
ar remdenu ūdeni saldētājkameras nodalījumā.
4. Rūpīgi iztīrīt un izslaucīt saldētājkameras nodalījumu pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas.
5. Pagaidīt apmēram 2 stundas, t.i. līdz tiek atjaunoti ideāli uzglabāšanas apstākļi, pirms ievietot
pārtikas produktus saldētājkameras nodalījumā.
Apgaismojuma spuldzes nomaiņa
Lai nomainītu apgaismojuma spuldzi izvilkt kontaktdakšu no elektriskās kontaktligzdas. Ievērot
zemāk minētās instrukcijas.
Piekļūt apgaismojuma spuldzei, noņemot vāku, kā norādīts diagrammā.
Nomainīt to pret līdzīgu apgaismojuma spuldzi, kam ir tāds pats jaudas diapazons, kas norādīts
uz vāka (15 W vai 25 W).
Piesardzības pasākumi un padomi
! Ierīce ir izstrādāta un izgatavota saskaņā ar starptautisko drošības standartu prasībām. Drošības
nolūkiem tiek minēti un ir rūpīgi jāizlasa šādi brīdinājumi.
Ierīce atbilst šādu Eiropas Savienības direktīvu prasībām:
– 73/23/EEC no 19/02/73 (Zems spriegums) un turpmākie grozījumi;
– 89/336/EEC no 03.05.89 (Elektromagnētiskā saderība) un turpmākie grozījumi;
– 2002/96/CE.
Vispārējā drošība
•
Ierīce izstrādāta mājsaimniecības pielietojumam mājas iekšpusē un nav paredzēta
komerciālai vai rūpnieciskai lietošanai.
•
Ierīce jālieto tikai pieaugušajiem, lai uzglabātu un sasaldētu pārtikas produktus saskaņā ar šīs
rokasgrāmatas instrukcijām.
•
Ierīci nedrīkst uzstādīt ārpus telpām pat nosegtās vietās. Ārkārtīgi bīstami ir atstāt ierīci lietus
un vēja iedarbībai.
•
Nelietot ierīci, ja kājas nav apautas, vai mitrām rokām un kājām.
•
Nepieskarties saldētājkameras iekšējiem dzesēšanas elementiem: tas var radīt ādas
nobrāzumus vai sala radītas čūlas.
•
Atslēdzot ierīci, vienmēr izvilkt kontaktdakšu, bet nevilkt barošanas kabeli.
•
Pirms ierīces tīrīšanas un tehniskās apkalpošanas vienmēr ierīci izslēgt un atvienot no
elektriskās barošanas. Nepietiek uzstādīt temperatūras regulēšanas regulatoru uz • (ierīce
izslēgta), lai novērstu visus elektriskos kontaktus.
•
Ja ierīce darbojas nepareizi, nekādā gadījumā nedrīkst mēģināt salabot ierīci pašam.
Nepieredzējušu personu veiktie labošanas darbi var radīt savainojumu vai tālāku ierīces
nepareizu darbību.
•
Nelietot nodalījumu iekšpusē jebkādas ierīces vai darbarīkus, kas nav kopā ar ierīci
piegādātais skrāpis.
•
Nelikt mutē ledus gabaliņus, kas izņemti tieši no saldētājkameras.
•
Nedrīkst ļaut bērniem aiztikt vadības elementus vai spēlēties ar ierīci. Nekādā gadījumā
nedrīkst ļaut tiem sēdēt uz atvilktnēm vai karāties durvīs.
•
Glabāt iesaiņojuma materiālu bērniem nesasniedzamā vietā! Tie var radīt nosmakšanas vai
nožņaugšanās risku.
Likvidācija
•
Ievērot lokālos apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, likvidējot iepakojuma materiālu
otrreizējās izejvielu pārstrādes nolūkiem.
•
Eiropas direktīva 2002/96/EK par Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)
pieprasa, lai vecās mājsaimniecības elektriskās ierīces netiktu izmestas parastajā nešķiroto
municipālo atkritumu plūsmā. Vecās ierīces ir jāsavāc atsevišķi, lai optimizētu materiālu
reģenerāciju un otrreizējo pārstrādi, kas samazina ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējo
vidi. Pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols uz izstrādājuma atgādina Jums par Jūsu
pienākumu, lai likvidējamā ierīce tiktu savākta atsevišķi. Patērētājiem ir jāsazinās ar savu
vietējo pašvaldību vai mazumtirgotāju par informāciju, kas saistīta ar savu veco ierīču
pareizu likvidāciju.
Apkārtējās vides aizsardzība
•
Uzstādīt ierīci tīrā un kārtīgi ventilējamā telpā. Nodrošināt, lai tā būtu aizsargāta no tiešas
saulesgaismas iedarbības un neatrastos siltuma avota tuvumā.
•
Mēģināt nepieļaut durvju atvēršanu uz ilgiem laika periodiem vai durvju atvēršanu pārāk
bieži, lai ietaupītu enerģiju.
•
Nepiepildīt ierīci ar pārāk lielu pārtikas produktu daudzumu: aukstajam gaisam ir brīvi
jācirkulē, lai pārtikas produktus varētu pienācīgi saglabāt. Ja cirkulācija tiek traucēta, tad
kompresors darbosies nepārtraukti.
•
Neievietot karstus pārtikas produktus tieši ledusskapī. Pieaugs iekšējā temperatūra, kas
kompresoram liks darboties spēcīgāk un patērēt vairāk enerģijas.
•
Ja veidojas ledus, tad ierīci atkausēt (skatīt Tehniskā apkalpošana). Biezs ledus slānis padara
aukstuma pārnešanu uz pārtikas produktiem daudz apgrūtinātāku un rezultātā palielina
enerģijas patēriņu.
•
Regulāri pārbaudīt durvju blīvējumus un noslaucīt tos tīrus, lai nodrošinātu, ka uz tiem
neatrodas netīrumi, kā arī nepieļautu aukstā gaisa izplūdi (skatīt Tehniskā apkalpošana).
Defektu meklēšana un novēršana
Ja ierīce nedarbojas, tad pirms izsaukt Tehnisko palīdzību (skatīt Tehniskā palīdzība), meklēt
risinājumu no zemākesošā uzskaitījuma.
Nepareiza darbība:
Iespējamie cēloņi/risinājumi:
Nedeg iekšējais apgaismojums
• Kontaktdakša nav iesprausta elektriskajā kontaktligzdā vai
nav izveidots pietiekams kontakts, vai arī mājās vispār nav
elektrības.
Ledusskapis un
saldētājkamera nav pietiekami
auksti
• Durvis neaizveras līdz galam vai tām ir bojāti blīvējumi.
• Pārāk bieži tiek atvērtas durvis.
• Temperatūras regulēšanas regulators nav uzstādīts
pareizajā stāvoklī.
• Ledusskapis vai saldētājkamera ir pārpildīti.
• Ierīcei apkārtējā gaisa temperatūra ir mazāka par 14ºC.
Pārtikas produkti ledusskapja
iekšpusē sāk sasalt
• Temperatūras regulēšanas regulators nav uzstādīts
pareizajā stāvoklī.
• Pārtikas produkts atrodas kontaktā ar aizmugurējo sienu
ledusskapja iekšpusē.
Negriežas gaisa ventilators
• Atvērtas ledusskapja durvis.
• Gaisa sistēma tiek aktivizēta automātiski tikai tad, kad tā
kļūst nepieciešama, lai atjaunotu perfektas darbības
apstākļus ledusskapja nodalījuma iekšpusē.
Motors darbojas nepārtraukti
• Durvis nav pietiekami labi aizvērtas vai ir nepārtraukti
atvērtas.
• Ļoti augsta ir apkārtējā ārējā temperatūra.
• Sarmas biezums pārsniedz 2-3 mm (skatīt Tehniskā
apkalpošana).
Nepareiza darbība:
Iespējamie cēloņi/risinājumi:
Ierīce rada lielu troksni
• Ierīce nav uzstādīta uz līdzenas virsmas (skatīt
Uzstādīšana).
• Ierīce ir uzstādīta starp mēbelēm, kas vibrē un rada
troksni.
• Iekšējā dzesējošā viela rada nelielu troksni pat tad, kad
kompresors ir izslēgts. Tas nav defekts, tas ir normāli.
Dažas no ledusskapja ārējām
sastāvdaļām kļūst karstas
• Šī paaugstinātā temperatūra ir nepieciešama, lai nepieļautu
kondensācijas veidošanos uz noteiktām produkta vietām.
Ledusskapja iekārtas
aizmugurējā siena tiek
pārklāta ar sarmu vai ūdens
pilieniem
• Tas norāda, ka ierīce darbojas normāli.
Ledusskapja apakšā ir ūdens
• Bloķēta ūdens iztukšošanas atvere (skatīt Tehniskā
apkalpošana).
Pirms Tehniskās palīdzības izsaukšanas:
• Pārbaudīt, vai nepareizās darbības problēmu varat atrisināt pats (skatīt Defektu meklēšana un
novēršana).
• Ja pēc visām pārbaudēm, ierīce vēl nedarbojas vai problēma paliek neatrisināta, tad izsaukt
tuvāko Tehniskās apkalpošanas centru.
Paziņot:
• nepareizās darbības tips
• ierīces modelis (Mod.)
• sērijas numurs (S/N)
Šo informāciju var atrast uz datu plāksnītes, kas atrodas ledusskapja nodalījuma apakšā kreisajā
pusē.
Nekad neizsaukt nesankcionētus speciālistus un vienmēr atteikties no rezerves daļām, kas
nav oriģinālas rezerves daļas.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising