KitchenAid 5KPEXTA Instruction for Use

KitchenAid 5KPEXTA Instruction for Use | Manualzz
Svensk
BEREIDINGSSET VOOR HOLLE,
BUISVORMIGE DEEGWAREN
PASTAPRESSE
INSTRUKTIONER OG OPPSKRIFTER
INSTRUCTIES EN RECEPTEN
PASTAPURISTIN
PASTA SHAPE PRESS
KÄYTTÖ-JA VALMISTUSOHJEET
Instructions and Recipes
PASTAPRESSE
KIT EMPORTE-PIÈCES
POUR PÂTES FRAÎCHES
Instruktioner og opskrifter
Pasta Shape Press
MODE D'EMPLOI ET RECETTES
INSTRUÇÕES E RECEITAS
RÖHRENNUDELNVORSATZ
Pastapressa
BEDIENUNGSANLEITUNG UND REZEPTE
LEIÐBEININGAR OG UPPSKRIFTIR
ACCESSORIO PER LA PASTA CORTA
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ
ISTRUZIONI PER L'USO E RICETTE
PRENSA PARA PASTA FRESCA
Οδηγίες και Συνταγές
Instrucciones y recetas
PASTAPRESS
Instruktioner och recept
Modell 5KPEXTA
Pastapress
Särskilt gjort för användning
med KitchenAid® köksmaskiner.
Fotografiet är endast en illustration.
1
Svensk
Innehållsförteckning
Inledning
Säkerhetsanvisningar för köksmaskintillbehör...........................................................................3
Viktiga säkerhetsföreskrifter.....................................................................................................3
Funktioner och användning
Sätta samman pastapressen.....................................................................................................4
Pastapressplattor......................................................................................................................6
Montering pastapressen..........................................................................................................7
Använda pastapressen.............................................................................................................7
Byta pastapressplattor......................................................................................................8
Lossa ringen.....................................................................................................................8
Skötsel och rengöring..............................................................................................................9
Tips för att göra pasta...........................................................................................................10
Koka pasta.............................................................................................................................11
Recept
Enkla äggnudlar.....................................................................................................................11
Små makaroner med zucchini och scampi.............................................................................12
Extra kryddig Penne (Stora makaroner)..................................................................................12
Bucatini med vitlök, olivolja och Peperoncino.........................................................................13
Rigatoni med tonfisk..............................................................................................................13
Information om garanti och service
Garanti för tillbehör till KitchenAid® köksmaskin....................................................................14
Servicecenter..........................................................................................................................14
Kundtjänst.............................................................................................................................15
2
Din och andras säkerhet är en mycket viktig fråga.
I denna handbok och på maskinen finns det många viktiga säkerhetsmedde-landen.
Läs alltid igenom och efterfölj samtliga.
Detta är en varningssymbol för säkerhetsalarm.
Denna symbol uppmärksammar dig på eventuella faror som kan skada
eller t.o.m. döda dig eller andra.
Alla säkerhetsmeddelanden följer efter symbolen för säkerhetsalarm
med antingen ordet “FARA” eller “VARNING”. Dessa ord betyder:
FARA
VARNING
Det kan leda till dödsfall eller allvarlig
skada om du inte omedelbart följer
instruktionerna.
Det kan leda till dödsfall eller allvarlig
skada om du inte följer instruktionerna.
Alla säkerhetsmeddelanden visar den eventuella faran, hur du minskar risken för
skada och vad som kan hända om instruktionerna inte efterföljs.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas,
bland annat följande:
1.Läs alla anvisningar.
2. För att skydda mot elektriska stötar får inte köksmaskinen sänkas ner i vatten eller annan
vätska.
3.Den här maskinen är inte avsedd att användas av personer med fysiska, sensoriska eller
mentala handikapp eller andra (såsom barn) som saknar erfarenhet eller kunskap såvida
inte dessa övervakas eller handleds av någon säkerhetsansvarig.
4.Kontrollera att barn inte leker med maskinen.
5.Dra ut sladden ur uttaget när maskinen inte ska användas mer, innan du monterar eller
tar loss komponenter eller före rengöring.
6.Undvik att komma åt rörliga delar.
7. Mata aldrig in degen för hand. Använd alltid kombinationsverktyget för att trycka in degen.
8.Kör inte maskinen om sladden eller stickkontakten är skadad eller efter att något har gått
sönder eller att maskinen har tappats eller skadats på något sätt. Lämna in maskinen till
närmaste auktoriserade servicecenter för kontroll, reparation eller elektriska/mekaniska
justeringar.
9.Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av KitchenAid kan ge upphov
till brand, elektriska stötar eller personskador.
10.Använd inte maskinen utomhus.
11.Låt inte sladden hänga över bords- eller bänkkanten.
12. Se till att sladden inte kommer i kontakt med heta ytor såsom spisen.
13.Den här produkten är avsedd endast för hushållsbruk.
SPARA DESSA ANVISNINGAR
3
Svensk
Säkerhetsanvisningar för köksmaskintillbehör
Svensk
Sätta samman pastapressen
N
E
L
C
F
I
SPAGHETTI
FUSILLI
A
G
J
BUCATINI
LARGE
MACARONI
D
H
K
M
RIGATONI
SMALL MACARONI
B
A- Presshus
B - Degskärare med
rörlig arm
C - Matningsskruv
D- Ring
E - Förvaringsskål
F - Spagettiplatta
G- Bucatini-platta
H- Rigatoni-platta
I - Fusilli-platta
J - Platta för stora makaroner
1. Placera pressen upp-och-ner på en
bänk eller bord och för in den ände av
matningsskruven som har en kryssformad
utskjutning (C) i presshuset (A) så att den
passar in i uttaget inuti. När den sitter som
den ska kommer matningsskruvens överdel
att vara i nivå med öppningen.
K - Platta för små makaroner
L - Kombinationsverktyg
M- Rengöringsborste
N - Litet matningsrör
2. Placera en av pressplattorna (F, G, H, I,
J eller K) över öppningen så att plattan
är centrerad över hålet och passar in i
uttagen på presshuset.
RIGATONI
F, G, H, I, J
eller K
C
C
A
RIGATONI
RIGATONI
A
A
Fortsättning på nästa sida.
4
3. Placera ringen (D) över pressplattan och
skruva försiktigt in den för hand tills det
tar emot men dra inte åt hårt.
Ett kombinationsverktyg (L) med en krok och
en fast nyckel medföljer. Den platta änden
kan användas för att mata in deg i pressen.
Den fasta nyckeln kan användas för att lossa
ringen från pressen. Kroken används för att
dra ut matningsskruven ur presshuset.
RIGATONI
D
L
RIGATONI
C
A
RIGATONI
4. Sätt fast degskäraren (B) så att flänsen
(O) passar in i vänster sida av uttaget (P)
enligt figuren. Tryck in den tills den låser
fast och för sedan degskäraren åt höger.
Pastapressen är nu klar att monteras på
köksmaskinen.
A
VRID EFTER
ATT DEN
SATTS IN I
UTTAGET
B
En förvaringsskål (E) för pastapressplattorna
(F, G, H, I, J och K) medföljer.
OBS! Använd inte kombinationsverktyget (L)
för att dra åt ringen.
RIGATONI
RIGATONI
O
A
P
RIGATONI
RIGATONI
RIGATONI
5
RIGATONI
Svensk
Sätta samman pastapressen
Pastapressplattor
SPAGHETTI
Svensk
VARNING
SMALL MACARONI
BUCATINI
RIGATONI
FUSILLI (PLATTA I)
FUSILLI
LARGE
MACARONI
Risk för matförgiftning
SPAGHETTI
Förvara livsmedel med kort
hållbarhet såsom ägg,
mejeriprodukter och kött i kylen så
att de inte ligger framme längre än
en timme.
SMALL MACARONI
I annat fall kan de orsaka
matförgiftning eller illamående.
BUCATINI
LARGE
MACARONI
SPAGHETTI
AGHETTI
BUCATINI
SMÅ MAKARONER (PLATTA K)
Köksmaskinens
BUCATINI
RIGATONI
rekommenderade
hastighet: 10
SMALL MACARONI
LARGE
MACARONI
BUCATINI
RIGATONI
LARGE
MACARONI
FUSILLI
Köksmaskinens
FUSILLI
LARGE
MACARONI
rekommenderade
hastighet 6
Längder - Upp till 4 cm.
FUSILLI G)
LARGE
BUCATINI
(PLATTA
MACARONI
Separering av färsk pasta
Separera pastan efter att den har pressats
ut. Pastan kan kokas direkt. Om du istället
vill torka den placerar du långa nudlar på
KitchenAid® Drying Rack (KPDR) eller låter
den torka genom att lägga den i ett skikt
på en handduk på ett plant underlag. Korta
pastabitar torkas på ett plant underlag.
Köksmaskinens
RIGATONI
rekommenderade
hastighet: 10
Längder - ca 24 cm.
MACARONI
FUSILLI
Köksmaskinens
rekommenderade
hastighet
6 RIGATONI
BUCATINI
Längder - Upp till 5 cm.
Längder - ca 24 cm.
SMALL MACARONI
RIGATONI
Längder
- Traditionella (långa):
24 cm; Korta: 4 cm.
STORA MAKARONER
(PLATTA J)
SPAGHETTI (PLATTA F)
SPAGHETTI
Köksmaskinens
rekommenderade
hastighet: 2-4
FUSILLI
RIGATONI
(PLATTA H)
Köksmaskinens
rekommenderade
hastighet: 6
Förvaring av färsk pasta
Färsk pasta kan du förvara i upp till 5 dagar
genom att lufttorka den i en timme, lägga
den i en lufttät plastpåse och stoppa in den
i kylen. Långa nudlar (utom fusilli) kan lindas
till ”bollar” innan de torkas.
Längder - ca 4 cm.
6
6.Du kan behöva vrida tillbehöret fram
och tillbaka. När tillbehöret är på plats
kommer stiftet på presshuset att passa in
i skåran i uttagets kant.
7.Dra åt tillbehörsskruven genom att skruva
den medurs tills tillbehöret sitter helt fast i
köksmaskinen.
Innan pastapressen monteras
Ta bort etiketten ”Får ej nedsänkas i
vatten” och ta bort förvaringsskålen från
pastapressens överdel.
Montering:
1. Sätt köksmaskinens hastighet till "0"
(Avstängd).
2. Dra ut köksmaskinens stickkontakt eller
stäng av strömmen.
3.Lossa tillbehörsskruven (P) genom att
vrida den moturs.
4.Ta bort skyddet över tillbehörsuttaget.
5. Sätt in tillbehörets axel (N) i uttaget (O)
och se till att den passar in i uttagets
fyrkantsockel.
N
O
P
Använda pastapressen
2. Mata långsamt in valnötsstora bitar av
deg i matningsröret. Degen ska då matas
igenom automatiskt. Matningsskruven
ska synas innan du lägger i nästa degbit.
VARNING
Se upp för de roterande knivbladen
Använd alltid
kombinationsverktyget.
Håll fingrarna borta från
öppningarna.
3.Använd kombinationsverktyget för att
mata in degen endast om degen fastnar
i inmatningsröret och inte längre matas
automatiskt.
Håll oåtkomligt för barn.
Det finns risk för skärsår och att
skära av fingrarna.
1. Ställ köksmaskinens hastighet till mellan
6 och 10 beroende på vilken typ av pasta
du vill göra och vad som passar dig bäst.
Bästa resultat för Fusilli får du genom att
använda maximalt 6. Lägre hastigheter
rekommenderas också för mycket korta
pastabitar. Längre pasta såsom spagetti
kan matas ut med högre hastighet.
7
Svensk
Montering pastapressen
4.Använd degskäraren för att skära pastan
till önskad längd när den kommer ut ur
pressen. Se sidan 6 för rekommenderade
längder.
Lossa ringen:
1. Om ringen sitter för hårt kan du lossa
den genom att trä kombinationsverktyget
över ringens skåror.
2. Vrid sedan i pilens riktning för att öppna.
SE
Svensk
Använda pastapressen
OPEN
CLO
OBS! Använd inte kombinationsverktyget för
att sätta fast ringen på presshuset. Det kan
skada tillbehöret.
OBS! Se till att inte slips, scarf, halsband
eller långt hår kan komma in i pastapressen
när du använder den. Sätt upp håret och bär
inte sådant som kan komma in i pressen.
5. Separera pastan enligt anvisningarna på
sidan 6.
Byta pastapressplattor:
1. Sätt köksmaskinens hastighet till "0"
(Avstängd).
2. Dra ut köksmaskinens stickkontakt eller
stäng av strömmen.
3.Ta bort pastapresstillbehöret från
köksmaskinen.
4.Ta bort degskärare, ring, matningsskriv
och avlägsna deg från presshuset.
5. Sätt sedan samman pastapressen igen
enligt anvisningarna på sidan 5.
8
5. Låt kvarvarande pastadeg på plattorna
torka över natten innan den tas bort.
Ta sedan bort de torkade degresterna
med rengöringsborsten. Använd en
trästicka eller tandpetare för att ta bort
eventuell kvarvarande deg. Använd
inte metallföremål och diska inte
pastapressplattorna i diskmaskin.
6. Matningsskruv, ring, kombinationsverktyg
och förvaringsskål kan diskas i
diskmaskin.
Göra rent:
1. Sätt köksmaskinens hastighet till "0"
(Avstängd).
2. Dra ut köksmaskinens stickkontakt eller
stäng av strömmen.
3. Plocka isär pastapressen helt och hållet.
4. Använd kombinationsverkygets fasta
nyckel för att lossa ringen. Använd
kroken för att dra ut matningsskruven ur
presshuset.
OBS! Diska inte presshus eller
pastapressplattor i diskmaskin och sänk inte
ner dem i vatten eller annan vätska.
OBS! Dessa tillbehör är avsedda enbart för
pastadeg. Undvik skador på din pastapress
genom att aldrig mata in annat än pastadeg.
RIGATONI
9
Svensk
Skötsel och rengöring
Svensk
Tips för att göra pasta
OBS! Köksmaskinen behöver stå och svalna
under minst en timme efter att 900 g pasta
har tillverkats.
Använda pastapressen med KitchenAid®
köksmaskin
• Långa nudlar och makaroner kan böja
sig i olika riktningar när de kommer ut
genom pressplattan. De första 25 cm av
böjda nudlar kan tas bort och matas in på
nytt. Pasta kommer att matas ut långsamt
i början och sedan allt snabbare när mer
deg matas ut.
Deg
• Att lära sig göra hemgjord pasta är bara
en fråga om erfarenhet. Om du inte har
gjort pasta tidigare behöver du kanske
göra ett antal pastasatser innan du
känner dig säker. Vi rekommenderar att
du experimenterar med receptet på Enkla
äggnudlar på sidan 11.
• Förhållandet vätska-mjöl är litet vilket
betyder att pastadegen är fast och seg
men ändå mjuk. Det är mycket viktigt att
använda ingredienserna i rätt förhållande
för att pastadegen ska få rätt konsistens.
En deg med för mycket eller för lite vätska
är svårbearbetad. För att du ska få rätt
konsistens används siktat mjöl i recepten
här. För att sikta mjöl gör du så här: Ställ
ett mått på ett bakpapper och håll sikten
alldeles ovanför måttet. Lägg en sked mjöl
i siken i taget tills måttet är rågat. Stryk
måttet med en kniv eller liknande.
• Ibland kan det finnas oblandade degbitar
i skålen efter den första blandningen med
omrörare. Dessa bitar kommer att blandas
in genom knådning i köksmaskinen följt av
knådning för hand vilket också gör degen
fast och jämn.
• Många faktorer såsom fuktighet,
mjölkvalitet och äggstorlek kan påverka
degens konsistens. Kompensera för hög
fuktighet genom att starta den första
blandningen med bara siktat mjöl och ägg.
Kontrollera degens konsistens genom att
nypa ihop en liten bit deg efter att den
blandats med omröraren. Degen ska hålla
ihop utan att fastna på fingrarna. Det kan
bli nödvändigt att tillsätta lite vatten eller
mjöl för att få rätt konsistens.
• Om degen är alltför fuktig eller klibbig kan
du pudra på eller klappa in lite mjöl innan
du lägger den i pastapressen.
VARNING
Risk för matförgiftning
Förvara livsmedel med kort
hållbarhet såsom ägg,
mejeriprodukter och kött i kylen så
att de inte ligger framme längre än
en timme.
I annat fall kan de orsaka
matförgiftning eller illamående.
• Separera pastan efter att den har pressats
ut. Lägg nudlarna på en handduk på ett
plant underlag så att de inte ligger mot
varandra. Torka dem i ett lager. Långa
pastasträngar kan torkas på en KitchenAid®
Drying Rack (KPDR).
• Hemlagad pasta uppför sig inte som den
du köper i affärer. Eftersom långa nudlar
böjer sig när de torkar är de också mer
ömtåliga och måste hanteras försiktigt
innan de kokats.
Förvaring av pastan
• Torkad pasta kan förvaras nästan hur
länge som helst i en lufttät glas- eller
plastbehållare som placerats mörkt och
svalt. Torkad fullkornspasta bör dock inte
förvaras längre än en månad eftersom den
härsknar.
• Färsk pasta kan du förvara i upp till
5 dagar genom att lufttorka den i en
timme, lägga den i en lufttät plastpåse
och stoppa in den i kylen. Den kan även
djupfrysas genom att lägga den i en extra
plastpåse i frysen så håller den sig i upp till
4 månader. Fryst ska inte tinas upp utan
läggs direkt i kokande vatten.
10
Tillsätt 10 ml (2 teskedar) salt och 15 ml
(1 matsked) olja (om så önskas) till 5,7 L
kokande vatten. Lägg i lite pasta i taget
och koka tills pastan är ”al dente” d.v.s.
fortfarande har lite tuggmotstånd. Pasta
flyter upp när den kokas så rör om då och
då för att den ska kokas jämnt. Häll sedan ut
den i ett durkslag.
• Torr pasta – 7 minuter
• Färsk pasta – 2–5 minuter beroende på
nudlarnas tjocklek
Enkla äggnudlar
1 ägg per 100 g fint
vetemjöl (typ 00)
1 nypa salt
olivolja (om degen
känns för torr)
Placera mjölet i köksmaskinens skål. Sätt fast skål och omrörare.
Sätt hastigheten till 2 och tillsätt gradvis ägg och salt. Blanda
under 30 sekunder. Stoppa köksmaskinen och byt ut omrörare
mot degkrok. Sätt hastigheten till 2 och knåda tills degen är
elastisk.
Om degen är för torr kan du tillsätta lite olivolja under
knådningen.
Ta ut degen ur skålen och handknåda i en halv till en minut.
VARNING
Risk för matförgiftning
Förvara livsmedel med kort hållbarhet såsom
ägg, mejeriprodukter och kött i kylen så att de
inte ligger framme längre än en timme.
I annat fall kan de orsaka matförgiftning eller
illamående.
Ta valnötsstora bitar av degen och lägg dem i pastapressen för
att göra önskad pasta. Separera och torka pastan om så önskas
och följ sedan kokanvisningarna ovan.
11
Svensk
Koka pasta
Svensk
Små makaroner med zucchini och scampi
För 4
1
1
1
300
2
portioner:
vitlöksklyfta
schalottenlök
stor zucchini
g scampi
till 3 matskedar
olivolja
salt och peppar
500 g små makaroner
persilja, finhackad
Beredning:
Värm lite olivolja i en teflonpanna över svag värme.
Finhacka vitlök och schalottenlök och lägg dem i olivoljan.
Tärna zucchinin i små tärningar och lägg i pannan
tillsammans med vitlök och schalottenlök. Låt zucchinibitarna
puttra i oljan tills de har reducerats.
Krydda med salt och peppar.
Koka makaronerna i vatten med lite salt tills den är "al dente".
Tillsätt scampin till blandningen i pannan. Rör om väl och
låt det puttra.
Häll av pastan och blanda i scampi och zucchini. Blanda
noga.
Servera med finhackad persilja.
Extra kryddig Penne (Stora makaroner)
För 4 portioner:
2 klyftor färsk vitlök
3 hela torkade
peperoncini (torkad
spansk peppar)
1 burk (+/-200 g)
krossade tomater
flera små svarta
oliver (4 till 5) (som
garnering)
2 till 3 matskedar
olivolja
salt och peppar
500 g penne rigate
En näve riven pecorino
(Italiensk fårost)
Beredning:
Värm försiktigt lite olivolja i en teflonpanna.
Tillsätt vitlök och stek den i den heta olivoljan.
Tillsätt krossade tomater. Krydda med salt och peppar.
Rör ner 3 hela peperoncini och tillsätt sedan oliverna.
Låt det sjuda under ca 20 minuter i svag värme.
Under tiden kokar du pastan i saltat vatten tills den är "al
dente".
Häll av pastan tillsätt direkt såsen. Servera med riven
pecorino.
12
För 4 portioner:
5 till 6 matskedar
olivolja
5 skalade vitlöksklyftor
2 malda torkade
peperoncini (spansk
peppar)
eller
Starkt chilipulver
(smaksak)
En näve riven pecorino
(Italiensk fårost)
500 g bucatini
Beredning:
Värm lite olivolja i en teflonpanna.
Finhacka vitlöken och lägg den i oljan.
Värm vitlöken tillräckligt. Det är viktigt att du kan känna
vitlöksdoften när den värms men det är också viktigt att den
inte blir bränd.
Tillsätt torkad peperoncini eller starkt chilipulver (mängd
beror på hur starkt du vill ha det).
Låt allting steka försiktigt och koka samtidigt upp
pastavattnet.
Koka bucatini tills den är "al dente" och häll av direkt.
Blanda bucatini med blandningen av vitlök och torkad
peperoncini eller chilipulver.
Servera direkt och strö på lite riven pecorino.
TIPS: Du kan få pasta lite knaprig genom att tillsätta lite
stekta brödbitar. Bäst är att använda vitt bröd som är flera
dagar gammalt. Du kan göra brödbitarna knapriga genom
att steka dem i den heta oljan efter att du tillsatt vitlöken.
Rigatoni med tonfisk
För 4 portioner:
1 stor burk (+/- 100 g)
tonfisk i olivolja
1 knippe färsk salladslök
1 paket cocktailtomater
700 g passerade tomater
1 stor kvist finhackad
persilja
finhackad gräslök
2 till 3 matskedar
olivolja
500 g rigatoni
Beredning:
Värm lite olivolja i en kastrull. Finhacka salladslöken. Skär
tomaterna i halvor och lägg dem i oljan tillsammans med
salladslöken. Låt det sjuda.
Tillsätt sedan passerade tomater och låt det koka in. Krydda
med salt och peppar.
Lät såsen koka ca 15 minuter i svag värme så att tomaterna blir
mjuka.
Häll av och spara oljan från tonfisken. Tillsätt tonfisken till
tomatsåsen. Tillsätt lite av den sparade oljan från tonfisken för
att förstärka tonfisksmaken.
Medan detta sjuder kokar du rigatoni tills den är "al dente". Häll
av pastan.
Blanda pastan med tonfisksåsen.
Dekorera tallriken med finhackad persilja och gräslök.
TIPS: Erfarenheten visar att du använder tonfisk i olivolja och
inte i vatten.
13
Svensk
Bucatini med vitlök, olivolja och Peperoncino
Svensk
Garanti för tillbehör till
KitchenAid® köksmaskin
Garantitid:
Två års fullständig garanti
räknat från inköpsdatumet.
KitchenAid kommer
att stå för:
KitchenAid
ersätter inte:
Kostnader för komponenter
och arbete i samband
med reparationer till
följd av brister i material
eller sammansättning.
Service måste utföras av
ett servicecenter som är
auktoriserat av KitchenAid.
A.Reparationer till följd
av att pastapressen
använts på annat sätt än
normal matberedning i
hushållet.
B.Skador till följd av
olyckor, förändringar,
felaktig användning,
ovarsam hantering eller
installation/användning
som inte uppfyller lokala
elsäkerhetsföreskrifter.
KITCHENAID ANSVARAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT FÖR INDIREKTA SKADOR.
Servicecenter
All service bör skötas av ett servicecenter som är auktoriserat av KitchenAid. Säljaren av
tillbehöret kan tala om för dig var närmaste auktoriserade KitchenAid Servicecenter finns.
El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180
Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
031-155060
Relectric Service
Kammakargatan
27 111 60 STOCKHOLM
08-230480
Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770
www.KitchenAid.com
14
Svensk
Kundtjänst
SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00
www.KitchenAid.com
® Registrerat varumärke som tillhör KitchenAid, USA.
™ Varumärke som tillhör KitchenAid, USA.
Köksmaskinens form är varumärkesskyddat av KitchenAid, USA.
© 2008. Med ensamrätt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande om detta.
(5809AdZw1108)
15
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement