Whirlpool | HSCX 10446 | Use and care guide | Whirlpool HSCX 10446 Use and care guide

Whirlpool HSCX 10446 Use and care guide
Vodič za zdravlje, sigurnost, upotrebu,
održavanje i postavljanje
www.whirlpool.eu/register
HRVATSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
HR
HRVATSKI
VODIČI ZA ZDRAVLJE, SIGURNOST, UPOTREBU, ODRŽAVANJE i POSTAVLJANJE
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register
Indeks
Vodič za zdravlje i sigurnost
SIGURNOSNE UPUTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ZAŠTITA OKOLIŠA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IZJAVA O SUKLADNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS PROIZVODA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UREĐAJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UPRAVLJAČKA PLOČA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SVJETLO U BUBNJU (ako je uređaj opremljen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
DOSTUPNA OPREMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NAČIN UPOTREBE UREĐAJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ZNAČAJKA 6th SENSE LIVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PRVA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SVAKODNEVNA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PROGRAMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
OPCIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FUNKCIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
INDIKATORI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ZNAČAJKA 6th SENSE LIVE/POSTUPAK POSTAVLJANJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3
DALJINSKO UPRAVLJANJE ZNAČAJKOM 6th SENSE LIVE/SVAKODNEVNA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ZNAČAJKA 6th SENSE LIVE/ČESTO POSTAVLJANA PITANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA VODU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ČIŠĆENJE FILTRA VRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
ČIŠĆENJE DONJEG FILTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ČIŠĆENJE VANJSKOG DIJELA SUŠILICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
OKRETANJE GRANIČNIKA VRATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA I POSTPRODAJNI SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
INDIKATOR KVARA I PORUKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
PRIJEVOZ I RUKOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
POSTPRODAJNI SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vodič za postavljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4
HR
Vodič za zdravlje i sigurnost
SIGURNOSNE UPUTE
OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE
Prije upotrebe sušilice
pažljivo pročitajte vodiče za
zdravlje, sigurnost, upotrebu i
održavanje.
Upute čuvajte na dohvat ruke
radi budućih referenci.
VAŠA SIGURNOST I
SIGURNOST DRUGIH VRLO JE
VAŽNA.
Ovaj priručnik i sama sušilica
rublja daju važna sigurnosna
upozorenja koja morate pročitati
i stalno ih se pridržavati.
Ovo je simbol sigurnosnog
upozorenja.
Ovaj vas simbol upozorava na
potencijalne opasnosti koje
mogu ubiti ili ozlijediti vas i
druge osobe.
Sve sigurnosne poruke
prati simbol sigurnosnog
upozorenja i riječ OPASNOST
ili UPOZORENJE. Ove riječi
označavaju sljedeće:
OPASNOST
Ukazuje na opasnu situaciju
koja će, ako je ne izbjegnete,
prouzročiti tešku ozljedu.
UPOZORENJE
Ukazuje na opasnu situaciju koja
bi, ako je ne izbjegnete, mogla
prouzročiti tešku ozljedu.
Sva sigurnosna upozorenja
daju posebne pojedinosti o
potencijalnim rizicima i navode
kako se može smanjiti opasnost
od ozljeda, oštećenja i strujnog
udara koji može nastati uslijed
neprihvatljive upotrebe sušilice.
Pažljivo se pridržavajte uputa
koje slijede.
Nepridržavanje ovih uputa
može dovesti do opasnosti.
Proizvođač odbija bilo kakvu
odgovornost za ozljede osoba
ili životinja ili oštećenje imovine
u slučaju nepoštivanja ovih
savjeta i mjera opreza.
U sušilici rublja ne smijete sušiti
predmete kao što su gumena
pjena (pjene lateksa), kape
za tuširanje, nepromočive
tkanine, predmeti s gumenom
podlogom te odjeća ili jastuci
ispunjeni jastučićima od
gumene pjene.
Izvadite iz džepova sve
predmete kao što su upaljači i
šibice.
Sušilicu rublja ne upotrebljavajte
ako ste za čišćenje upotrebljavali
kemijska sredstva.
Predmete zaprljane tvarima
kao što su kuhinjsko ulje,
aceton, alkohol, benzin, kerozin,
sredstava za uklanjanje mrlja,
terpentin, vosak i sredstava za
uklanjanje voska, prije sušenja
u sušilici rublja morate oprati
u vrućoj vodi s dodatnom
količinom deterdženta.
Sušilicu rublja nemojte nikad
zaustavljati prije završetka
ciklusa sušenja, osim ako ne
namjeravate brzo izvaditi i
raširiti svu odjeću kako bi se
toplina raspršila.
Predmeti natopljeni uljem
mogu se spontano zapaliti,
Vrlo malu (0-3 godine) i malu
naročito ako su izloženi izvorima
djecu (3-8 godina) treba držati
topline kao što je sušilica rublja.
dalje od uređaja osim ako su
Artikli se zagrijavaju, što izaziva
pod stalnim nadzorom.
oksidacijsku reakciju u ulju.
Djeca starija od 8 godina i osobe Oksidacija stvara toplinu. Ako
smanjenih fizičkih, osjetilnih i
se toplina ne može osloboditi,
mentalnih sposobnosti ili osobe artikl se može toliko zagrijati
bez dovoljnog iskustva i znanja da se može i zapaliti. Slaganje
mogu koristiti uređaj samo ako
predmeta natopljenih uljem
su pod nadzorom ili su dobili
na hrpu, jednog na drugog,
upute o sigurnom rukovanju
odnosno njihovo spremanje
uređajem te ako razumiju
može spriječiti oslobađanje
potencijalne opasnosti. Djeca se topline i tako izazvati opasnost
ne smiju igrati uređajem. Djeca
od požara.
ne smiju čistiti niti održavati
uređaj bez nadzora.
UPOZORENJE
Posljednja faza ciklusa sušenja
obavlja se bez topline (faza
5
hlađenja) koja omogućuje da
rublje ostane na temperaturi
koji ne dovodi do oštećenja
rublja.
Ako želite sušilicu postaviti
na perilicu rublja, najprije se
obratite našem postprodajnom
servisu kako biste provjerili
je li to moguće. Postavljanje
sušilice na perilicu dozvoljeno
je samo ako je sušilica sigurno
pričvršćena na perilicu rublja
pomoću odgovarajućeg
kompleta za okomito
postavljanje.
NAMJENSKA UPOTREBA
PROIZVODA
Ova sušilica predviđena
je samo za upotrebu u
kućanstvu. Upotreba uređaja
u profesionalne svrhe
zabranjena je. Proizvođač
otklanja bilo kakvu odgovornost
za neprikladnu uporabu
ili neispravno postavljeno
upravljanje.
PAŽNJA: Sušilica nije
namijenjena za rukovanje
pomoću vanjskog mjerača
vremena ili posebnog sustava
za daljinsko upravljanje.
Sušilicu ne upotrebljavajte na
otvorenom.
Eksplozivne ili zapaljive tvari kao
što su spremnici raspršivača ne
pohranjujte i ne upotrebljavajte
benzin ili druge zapaljive tvari
u uređaju ili u njegovoj blizini:
ako se uređaj nehotično uključi,
može izbiti požar.
POSTAVLJANJE
Postavljanje i održavanje mora
izvršiti kvalificirani tehničar
6
prema uputama proizvođača i
u skladu s lokalnim sigurnosnim
propisima. Nemojte popravljati
ni zamjenjivati bilo koji dio
sušilice osim ako se to izričito ne
navodi u korisničkom priručniku.
Djeca ne smiju obavljati
postupke postavljanja. Ne
dozvolite djeci približavanje
prilikom postavljanja sušilice.
Čuvajte pakiranja (plastične
vrećice, polistiren itd.) izvan
dohvata djece, tijekom i nakon
postavljanja sušilice.
Nosite zaštitne rukavice pri
skidanju ambalaže i postavljanju
uređaja.
Nakon uklanjanja ambalaže
sa sušilice provjerite da nije
došlo do oštećenja za vrijeme
transporta. U slučaju problema,
kontaktirajte distributera ili
najbliži postprodajni servis.
Dvije ili više osoba mora
rukovati sušilicom i postavljati je.
Ne dozvolite djeci približavanje
prilikom postavljanja sušilice.
Sušilicu morate iskopčati iz
napajanja prije obavljanja
zahvata postavljanja.
Tijekom postavljanja pazite
da sušilica ne ošteti kabel za
napajanje.
Sušilicu uključite tek kada završi
postupak postavljanja.
Nakon postavljanja uređaja
pričekajte nekoliko sati prije
pokretanja kako bi se prilagodila
uvjetima u prostoriji.
Sušilicu ne postavljajte na
mjesta gdje bi mogla biti
izložena ekstremnim uvjetima
kao što su: loša ventilacija,
temperatura ispod 5°C ili iznad
35°C.
Sušilica se ne smije postaviti iza
vrata koja se mogu zaključati,
kliznih vrata ili vrata koja se
otvaraju prema sušilici rublja,
tako da se vrata sušilice ne
mogu potpuno otvoriti.
Sušilicu treba postaviti tako da
je stražnji dio okrenuti prema
zidu kako bi se izbjegle ozljede
uslijed dodirivanja stražnje
ploče koja se može jako zagrijati
tijekom postupka sušenja.
Sušilicu ne postavljate
u prostorije sa slabom
ventilacijom. Ako je želite
postaviti u malo spremište,
zahod, kupaonicu ili sličnu
prostoriju, morate osigurati
dobru ventilaciju (otvorena
vrata, ventilacijska rešetka ili
otvor veći od 500 cm²).
Prilikom postavljanja sušilice
provjerite jesu li sve četiri nožice
stabilne te da stoje na podu,
podešavajući ih ako je potrebno,
a zatim pomoću libele provjerite
je li sušilica savršeno poravnata.
Ako je moguće, koristite crijevo
za ispuštanje vode izravno u
kućni odvodni sustav. Tako
nećete morati prazniti spremnik
za vodu na kraju svakog ciklusa
sušenja, jer će se kondenzirana
voda izravno ispuštati.
Pazite da sušilicu ne postavite
na debelom sagu.
Ako zbog nedostatka prostora
sušilicu morate postaviti izravno
uz plinsku ili peć na ugljen
između njih morate postavi
ploču za toplinsku izolaciju (85
x 57 cm) i stranica ploče koja je
okrenuta prema peći mora se
prekriti aluminijskom folijom.
HR
Sušilica nije namijenjena za
ugradnju u element.
Sušilica se može postaviti ispod
radne površine pod uvjetom
da se omogući odgovarajuća
ventilacija. Postavite
ventilacijsku rešetku (minimalno
45 cm x 8 cm) na stražnju stranu
radne površine ispod koje je
postavljena sušilica.
ELEKTRIČNA UPOZORENJA
Provjerite odgovara li napon
naveden na nazivnoj pločici
onome u vašem domu.
Kako bi instalacija bila u skladu s
važećim sigurnosnim propisima,
potrebna je višepolarna sklopka
s minimalnim razmakom
između kontakata od 3 mm.
Prema propisima, uređaj mora
biti uzemljen.
Ako su sušilice već opremljene
utikačem, a utikač ne odgovara
vašoj utičnici, obratite se
kvalificiranom tehničaru.
Ne upotrebljavajte produžne
kabele, višestruke utičnice
ili adaptere. Sušilicu ne
spajajte na utičnicu kojom
se može upravljati daljinskim
upravljačem.
Kabel za napajanje mora biti
dovoljno dug kako bi se uređaj,
nakon postavljanja u element,
mogao priključiti na izvor
napajanja.
Ne povlačite kabel za napajanje.
Ako se kabel za napajanje
ošteti morate ga zamijeniti
identičnim. Kabel za napajanje
smije zamijeniti samo
kvalificirani tehničar u skladu s
uputama proizvođača i važećim
sigurnosnim odredbama.
Obratite se ovlaštenom servisu.
Ova se sušilica ne smije stavljati
u pogon ako su njezin dovodni
kabel ili utikač oštećeni, ako ne
radi ispravno, ili ako je oštećena
ili je pala na tlo. Ne uranjajte
električni kabel ili utikač u vodu.
Držite kabel za napajanje dalje
od vrućih površina.
Nakon postavljanja električni
dijelovi ne smiju biti dostupni
korisniku.
Nemojte dodirivati sušilicu bilo
kojim mokrim dijelom tijela ni
rukovati njime ako ste bosi.
PRIKLJUČIVANJE NA
ELEKTRIČNU MREŽU, SAMO
ZA VELIKU BRITANIJU I
IRSKU
Zamjena osigurača.
Ako je mrežni kabel ove
sušilice opremljen utikačem
s osiguračem BS 1363A od
13 A, za zamjenu osigurača u
ovoj vrsti utikača upotrijebite
osigurač s oznakom A.S.T.A.,
odobren za BS 1362 i postupite
kako slijedi:
postavi odgovarajuća zamjena.
Ispravna zamjena prepoznaje
se po boji umetka ili po boji u
reljefnom otisku teksta na dnu
utikača.
Zamjenske poklopce osigurača
možete nabaviti u lokalnoj
trgovini elektromaterijala.
Samo za Republiku Irsku
Često se primjenjuju informacije
navedene za Veliku Britaniju,
ali upotrebljava se i treća vrsta
utikača i utičnice, odnosno
2-pinska vrsta s bočnim
uzemljenjem.
Utičnica/utikač (vrijedi za
obje zemlje)
Ako postojeći utikač nije
prikladan za vašu utičnicu,
kontaktirajte postprodajni servis
za daljnje upute. Ne pokušavajte
sami zamijeniti utikač. Ovaj
postupak mora izvršiti
kvalificirani tehničar s skladu s
uputama proizvođača i važećim
sigurnosnim propisima.
ISPRAVNA UPOTREBA
Ne prelazite najveću dozvoljenu
količinu punjenja. Najveću
dozvoljenu težinu provjerite u
tablici programa.
Neoprane predmete nemojte
sušiti u sušilici rublja.
1. Skinite poklopac s osigurača
(A) i izvadite osigurač (B).
2. Postavite zamjenski osigurač
od 13 A u poklopac osigurača.
3. Ponovo ih priključite.
Važno:
Poklopac osigurača mora se
ponovno postaviti prilikom
zamjene osigurača. Ako je
poklopac izgubljen, osigurač
se ne smije koristiti dok se ne
Nemojte previše osušiti rublje.
Pazite da oko sušilice nema
dlačica ili nakupljene prašine.
Omekšivače rublja ili slične
proizvode trebate koristiti kako
je naznačeno u uputama za
omekšivač rublja.
7
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Sušilicu morate iskopčati iz
napajanja prije čišćenja ili
radova održavanja.
Nikada ne upotrebljavajte
uređaje za čišćenje parom.
ZAŠTITA
OKOLIŠA
Za modele sušilice s
tehnologijom toplinske
pumpe:
Ova sušilica sadrži fluorirani
staklenički plin (R134a). Sustav
koji sadrži plin hermetički je
zatvoren. Električni razvodni
uređaj ima ispitanu godišnju
stopu curenja manju od 0,1%.
ODLAGANJE AMBALAŽNOG
MATERIJALA
Ambalažni materijal može se u
potpunosti reciklirati i označen
je simbolom recikliranja:
Različiti dijelovi ambalaže
moraju se stoga odgovorno
odlagati i u skladu s propisima
lokalnih vlasti o odlaganju
otpada.
8
RASHODOVANJE
KUĆANSKIH APARATA
ili trgovini u kojoj ste uređaj
kupili.
Pri rastavljanju sušilice
onesposobite je tako da
prerežete kabel za napajanje
i uklonite vrata i police (ako
postoje) tako da se djeca ne
mogu lako popeti u njega i
zaglaviti.
Ovaj je sušilica označena je
sukladno europskoj direktivi
2012/19/EZ o električnom i
elektroničkom otpadu (WEEE).
Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do
kojih bi moglo doći u slučaju
neprimjerenog rukovanja
otpadom od ovog proizvoda.
Ovaj simbol
Ova sušilica proizvedena je od
materijala koje se može
reciklirati
ili ponovno iskoristiti. Odložite
ga u skladu s lokalnim propisima
o zbrinjavanju otpada.
na proizvodu ili na popratnoj
dokumentaciji označava da se
Dodatne informacije o
on ne smije odlagati kao
postupanju, oporabi i
recikliranju električnih kućanskih nerazvrstani komunalni otpad,
uređaja, potražite u nadležnom već se mora predati u najbliži
centar za recikliranje električne
mjesnom uredu, službi za
skupljanje komunalnog otpada i elektroničke opreme.
HR
SAVJETI ZA UŠTEDU
ENERGIJE
Uvijek sušite punu sušilicu:
ovisno o vrsti rublja i
programu/vremenu sušenja.
Za više informacija, vidi tablicu
programa.
Po mogućnosti upotrebljavajte
maksimalnu brzinu centrifuge
koju dopušta vaša perilica
rublja, jer mehaničko
ispuštanje vode zahtijeva
manje energije. Uštedjet ćete
vrijeme i energiju prilikom
odvijanja ciklusa sušenja.
Kako biste postigli željene
rezultate sušenja, za stavljeno
rublje uvijek odaberite
ispravan program/vrijeme
sušenja.
Odaberite blagu opciju samo
kod malih količina rublja.
Prilikom sušenja pamuka,
sušite zajedno rublje za
glačanje i za spremanje u
ormar. Počnite s programom
vremena sušenja za glačanje/
postavkom vrijeme sušenja, na
kraju tog ciklusa izvadite rublje
koje treba izglačati, pa osušite
preostalo stavljeno rublje na
postavci sušenja za spremanje
u ormar.
IZJAVA
O SUKLADNOSTI
Ovaj uređaj je napravljen,
izrađen i distribuira se
sukladno sigurnosnim
zahtjevima europskih direktiva:
LVD 2014/35/EU,
EMC 2014/30/EU i
RoHS 2011/65/EU.
Whirlpool Europe Srl – Socio
Unico, ovime izjavljuje da je
ovaj kućanski uređaj s Wi-Fi
vezom u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim važnim
odredbama Direktive 1999/5/
EZ od 9. ožujka 1999. radijskoj
opremi i telekomunikacijskoj
terminalnoj opremi i o
uzajamnom priznavanju
njihove sukladnosti (direktiva
RTTE)
9
The following statements refer to the
portions of this software based in part on
FreeRTOS v7.0.2, http://www.freertos.org.
The use of this software is governed by the
terms of GNU General Public License v. 2,
which is available at:
http://www.gnu.org/ licenses/gpl-2.0.html.
A copy of the source code may be obtained
by written request for the software by name
to opensource@whirlpool.com, along with
the address for delivery.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Eclipse Foundation, Inc.
Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc.
and its licensors.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
• Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
• Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the
distribution.
• Neither the name of the Eclipse
Foundation, Inc. nor the names of its
contributors may be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Portions of this software are copyright (c)
Sawtooth Consulting Ltd. 2006-2015 All
rights reserved.
10
Portions of this software are copyright (c)
Arrayent, Inc. 2015 All rights reserved.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Swedish Institute of Computer Science.
Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of
Computer Science.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the
distribution.
3. The name of the author may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
AUTHOR “AS IS”’ AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Marvell International Ltd.
Copyright (c) Marvell International Ltd.
All rights reserved.
DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED
BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
HR
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
1.
1. Radna površina
2. Upravljačka ploča
3. Spremnik vode
4. Vrata
5. Ručka na vratima
6. Filtar vrata (iza vrata)
7. Podnožje
8. Podesive nožice (4)
2.
3.
5.
4.
6.
7.
8.
UPRAVLJAČKA PLOČA
18.
17.
16.
15.
14.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Gumb za uključivanje/
isključivanje (za ponovno
početno postavljanje ako se
dulje pritisne)
2. Gumb postavki
3. Svjetlo u bubnju
4. Opcija pare
5. Gumb daljinskog upravljača
6. Završetak
7. Vrijeme sušenja
8. Razina sušenja
9. Gumb Opcije (Zaključavanje
tipki ako se dugo pritisne)
10.Gumb Start/Pauza
11.Tipka U redu (za potvrdu)
12.Tipka GORE
13.Tipka DOLJE
14.Indikatori opcija
15.Indikatori razine sušenja
16.Zaslon
17.Eko Monitor
18.Područja programa
11
VRATA
Vrata otvorite tako da povučete ručku.
Vrata zatvorite tako da uhvatite kvaku i gurnete da
čujete da su kliknula kod zatvaranja.
Ako program u radu prekinete otvaranjem vrata,
program će se ponovno početno postaviti ako se
vrata sušilice ne zatvore u roku od jedne minute.
SVJETLO U BUBNJU (ako je uređaj opremljen)
• Tijekom odabira programa: svjetlo se uključuje
kod punjenja rublja.
• Nakon pokretanja programa: svjetlo svijetli jače i
slabije dok se otkriva težina punjenja.
DOSTUPNA
OPREMA
POLICA ZA OKOMITO POSTAVLJANJE
pomoću koje sušilicu možete pričvrstiti iznad
perilice rublja radi uštede prostora te lakšeg
punjenja i pražnjenja sušilice u visokom položaju.
12
• Po završetku programa, kada otvorite vrata, svjetlo
se nakratko uključuje kako biste moglo izvaditi
rublje. Zatim se isključuje radi uštede energije;
dodirnite bilo koji gumb kako biste ga ponovno
uključili.
Kontaktirajte naš postprodajni servis kako biste
provjerili je li sljedeći dodatni pribor raspoloživ za vaš
model sušilice rublja.
HR
NAČIN UPOTREBE
UREĐAJA
ZNAČAJKA 6th SENSE LIVE
Zahvaljujući značajci 6th Sense Live uređaj se može
spojiti na internet.
Pomoću aplikacije 6th Sense Live na pametnom
telefonu/tabletu možete:
• nadzirati stanje uređaja
• dobiti informacije o stanju programa
• postaviti i pokrenuti program
• promijeniti, izmijeniti ili ponovno postaviti
program u radu
• pristupiti dodatnim sadržajima.
Tehnički zahtjevi:
• Bežični usmjerivač od 2,4 Ghz WiFi b/g/n spojen
na internet. Napominjemo da se uređaj mora
postaviti na mjestu koje je dobro pokriveno
bežičnom mrežom (dobra jačina signala).
• Za korisnike uređaja sa sustavom Android:
pametni telefon opremljen sustavom Android 4.3
(ili novijim) sa zaslonom razlučivosti 1280x720 (ili
višom).
• Za korisnike uređaja sa sustavom iOS: pametni
telefon ili tablet opremljen sustavom iOS 8 (ili
novijim).
Za upotrebu ove značajke trebate preuzeti i instalirati aplikaciju 6th Sense Live na svoj vanjski uređaj,
registrirati sušilicu rublja pomoću aplikacije i spojiti
je na kućnu bežičnu mrežu.
Pronađite detaljne informacije o načinu upotrebe
značajke 6th Sense Live u dijelu “Značajka 6th Sense
Live/Postupak postavljanja ili u aplikaciji 6th Sense
Live.
13
PRVA UPOTREBA
1. PRILIKOM PRVOG UKLJUČIVANJA SUŠILICE
OD VAS ĆE SE ZATRAŽITI DA
postavite željeni jezik
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za odabir željenog
jezika,
i potvrdite pritiskom na tipku U redu.
prilagodite vrijednost lokalne provodnosti vode
Provodnost vode koja se primjenjuje tijekom
sušenja može utjecati na rezultate sušenja. Ako,
promjenom dostupnih razina sušenja (suho za
glačanje; suho za spremanje; ekstra suho), niste
zadovoljni krajnjim rezultatom sušenja, možete
prilagoditi razinu provodnosti.
Sušilica se isporučuje s unaprijed postavljenom
razinom 2.
Odaberite između razine 1 (najvlažniji rezultati) i 5
(najsuši rezultati) pritiskom na tipku GORE ili DOLJE.
Potvrdite pritiskom na tipku U redu.
Postavite sušilicu tako da poziva ili ne poziva
postavku posljednjeg upotrijebljenog programa
Pritisnite tipku GORE ILI DOLJE za odabir jedne od
sljedećih postavki
Uklj: sušilica poziva program koji je upotrijebljen
prilikom posljednjeg uključivanja uređaja.
Isklj: Eko pamuk zadani je program odabran
prilikom uključivanja uređaja.
Potvrdite ga pritiskom na tipku U redu.
Ove se postavke po potrebi mogu naknadno
promijeniti. Pogledajte odjeljak FUNKCIJE /
Postavke.
14
2. PROVJERITE SPREMNIK ZA VODU
Provjerite je li spremnik za vodu ispravno umetnut
3. PROVJERITE ODVODNO CRIJEVO
Provjerite je li odvodno crijevo na stražnjem dijelu
sušilice ispravno pričvršćeno bilo na spremnik
vode (pogledajte sliku) ili na sustav odvoda u
domaćinstvu (pogledajte VODIČ ZA POSTAVLJANJE).
HR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
UPOZORENJE
Provjerite da u rublju nisu
ostali upaljači ili šibice.
1. STAVITE RUBLJE
Pridržavajte se uputa na etiketama za
održavanje rublja; pazite da se u sušilici
obrađuje na odgovarajući način.
Etikete za održavanje u sušilici
Točke označavaju stupanj temperature za
sušenje rublja.
Uobičajena temperatura
Snižena temperatura
Nemojte sušiti u sušilici rublja
Otvorite vrata i stavite rublje. Poštujte
maksimalne količine punjenja rubljem
navedene u tablici programa.
2. ZATVORITE VRATA
Provjerite da se rublje nije zaglavilo između
stakla vrata i filtra vrata.
Zatvorite vrata tako da čujete da su kliknula
kod zatvaranja.
3. UKLJUČIVANJE SUŠILICE
Pritišćite gumb za uključivanje/isključivanje ”
sve dok se ne uključi svjetlo gumba programa.
Pojavljuje se animacija i čuje se zvuk. Sušilica
rublja sada je spremna za rad.
4. POSTAVITE ŽELJENI PROGRAM
Pritisnite simbol programa na upravljačkoj
Provjerite da rublja nije
natopljeno zapaljivim
tekućinama.
ploči. Naziv programa i zadano trajanje
pojavljuju se na zaslonu.
Više informacija o programima pogledajte u
dijelu PROGRAMI i u Vodiču za svakodnevnu
upotrebu.
Odaberite program
Pritisnite simbol potrebnog programa na
upravljačkoj ploči; Naziv programa i zadano
trajanje pojavljuju se na zaslonu.
Položaj ovog programa pruža niz posebnih
programa koje možete odabrati pritiskom
na tipku GORE ili DOLJE; odabrani program
prikazuje se na zaslonu. Zatim pritisnite tipku
U redu za potvrdu željenog programa.
Više informacija o programima pogledajte u
dijelu PROGRAMI.
Ako je potrebno odaberite vrijeme sušenja
Samo ako ste odabrali program Vrijeme sušenja
ili Prozračivanje ”, možete postaviti željeno
vrijeme sušenja od minimalno 10 minuta do
maksimalno 180 minuta (tri sata).
Pritisnite gumb Vrijeme sušenja; na zaslonu se
prikazuje da se može postaviti vrijeme sušenja.
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE ili uzastopce
pritišćite gumb Vrijeme sušenja kako biste
odabrali željeno vrijeme sušenja/prozračivanja.
Ako je potrebno postavite razinu sušenja
Ako želite promijeniti razinu sušenja pritisnite
gumb Razina sušenja; na zaslonu se prikazuje
da se može postaviti razina sušenja.
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE ili uzastopce
pritišćite gumb Razina sušenja za odabir
željene razine sušenja.
Odabir opcija, prema potrebi
Ako želite odabrati dodatne opcije pritisnite
gumb Opcije. Opcije koje se mogu odabrati za
program navedene su na zaslonu.
15
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za kretanje
kroz popis dostupnih opcija. Odabrana opcija
trepće. Za potvrdu odabira pritisnite tipku
U redu. Uključuje se pripadajući simbol na
zaslonu.
Neke opcije / funkcije mogu se odabrati
izravno pritiskom na gumb.
Više informacija potražite u dijelu OPCIJE,
FUNKCIJE I INDIKATORI.
5. POKRETANJE PROGRAMA
Pritisnite i držite gumb Start/Pauza ” sve dok
se svjetlo gumba trajno ne uključi, a zatim se
program uključuje.
Tijekom programa trajanje se može ponovno
izračunati i prilagoditi.
Tijekom takvih faza na upravljačkoj ploči
prikazuje se animacija.
6. PROMJENA POSTAVKI PROGRAMA U
RADU, AKO JE POTREBNO
Nakon pokretanja programa neke od postavki
ipak možete promijeniti:
• Podešavanje vremena sušenja (samo ako
je odabran program Vrijeme sušenja ili
Prozračivanje )
• Podešavanje ili poništavanje “Završetak”, ako
je odgoda odabrana i započela
• Dodavanje ili poništavanje opcije ako je faza
programa i dalje omogućuje.
Pritisnite odgovarajući gumb. Odabrana će
postavka nekoliko sekundi treptati.
Dok trepće, postavku možete podesiti
pritiskom na tipku GORE ili DOLJE. Ako
vrijednost ili postavka prestane treptati,
ponovno pritisnite gumb.
Nakon promjene postavke program se
automatski nastavlja.
Za promjenu postavki programa u radu ili
odgode pokretanja možete i:
• pritisnuti gumb Start/Pauza kako biste
privremeno zaustavili program u radu
• promijeniti postavke
16
• ponovno pritisnuti gumb Start/Pauza za
nastavak programa.
7. PONIŠTITI PROGRAM U TIJEKU, AKO JE
POTREBNO
Pritisnite i držite pritisnutim gumb Uklj/Isklj
” sve dok se na zaslonu ne pokaže da je
program poništen.
UPOZORENJE
Nakon poništavanja programa u radu
brzo izvadite i raširite sve predmete
tako da se toplina rasprši.
8. ISKLJUČIVANJE SUŠILICE PO
ZAVRŠETKU PROGRAMA
Na zaslonu se prikazuje da je ciklus završen.
Pritisnite gumb Uklj/isklj ” za isključivanje
sušilice. Otvorite vrata i izvadite rublje.
Radi uštede energije sušilica će se automatski
isključiti četvrt sata nakon završetka programa.
Ako se ne isključi odmah po završetku
programa, sušilica će oko 10 minuta okretati
rublja kako bi se spriječilo gužvanje. Animacija
se prikazuje na zaslonu.
9. PRAŽNJENJE SPREMNIKA VODE
/ ČIŠĆENJE FILTRA VRATA / ČIŠĆENJE
DONJEG FILTRA
Ispraznite
• spremnik vode nakon svakog programa
Očistite
• filtar vrata nakon svakog programa
• donji filtar nakon svakog petog programa.
Pogledajte dio ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
HR
PROGRAMI
Značenje etiketa za održavanje rublja:
Točke označavaju stupanj temperature za sušenje
rublja.
Uobičajena temperatura
Snižena temperatura
Nemojte sušiti u sušilici rublja
PROGRAM
Vrsta sušenja
i preporuke
EKO PAMUK
Standardni program za pamuk,
prikladan za sušenje uobičajeno
mokrog pamučnog rublja.
Najučinkovitiji program po pitanju
potrošnje energije za sušenje
pamučnog rublja. Vrijednosti na
oznaci potrošnje energije temelje se
na ovom programu.
maks. punjenje (kg):
Sušenje pamučnog rublja.
maks. punjenje (kg):
PAMUK
Etikete
za
održavanje
Pravila
maks.
zadano trajanje
programa (h):
2:10
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina
maks.
zadano trajanje
programa (h):
2:30
opcije koje se mogu
odabrati:
Osvježavanje
parom, Razina
sušenja,
Osvježavanje,
Nježno, Brzo
MJEŠOVITO
Za sušenje mješovitog rublja
izrađenog od pamuka, lana, sintetičkih
vlakana i njihovih mješavina.
maks. punjenje (kg):
2,0
zadano trajanje
programa (h):
1:15
opcije koje se mogu
odabrati:
Osvježavanje
parom,
Osvježavanje,
Nježno
17
PROGRAM
Vrsta sušenja
i preporuke
SINTETIKA
Za rublje izrađeno od sintetičkih
vlakana.
Etikete
za
održavanje
Pravila
maks. punjenje (kg):
3,5
zadano trajanje
programa (h):
1:20
opcije koje se mogu
odabrati:
Osvježavanje
parom, Razina
sušenja,
Osvježavanje,
Nježno
OSJETLJIVO
Za sušenje osjetljivog rublja koje treba
nježnu obradu.
maks. punjenje (kg):
2,5
zadano trajanje
programa (h):
1:15
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina
WOOL EXCELLENCE
Za sušenje vunenih tkanina s oznakom
Woolmark VUNA KOJA SE LAKO
ODRŽAVA.
maks. punjenje (kg):
1,0
zadano trajanje
programa (h):
1:20
opcije koje se mogu
odabrati:
TRAPER
Za sušenje odjeće od trapera i odjeće
od čvrstih materijala poput trapera
kao što su hlače i jakne.
---
maks. punjenje (kg):
3,0
zadano trajanje
programa (h):
1:50
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina, nježno
VEĆI PREDMETI
Za sušenje velikih komada kao što su
vreće za spavanje, deke itd.
maks. punjenje (kg):
3,0
zadano trajanje
programa (h):
2:00
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina
PROZRAČIVANJE
Za prozračivanje, osvježavanje i
otpuštanje rublja na 30 minuta, bez
grijanja.
maks. punjenje (kg):
maks.
zadano trajanje
programa (h):
0:15
opcije koje se mogu
odabrati:
Vrijeme sušenja,
Osvježavanje
18
HR
PROGRAM
Vrsta sušenja
i preporuke
OSVJEŽAVANJE
PAROM
Za osvježavanje rublja parom.
Posebno napravljeno za osvježavanje
rublja i uklanjanje neugodnih mirisa
iz suhih i čistih uobičajenih odjevnih
predmeta kao što su košulje, bluze,
hlače izrađenih od pamuka, sintetike i
njihovih mješavina.
Prije no što odjeću stavite u bubanj
lagano je navlažite vodom (maksimalno
200 ml; upotrijebite raspršivač u boci).
Umetnite malo vlažno rublje u bubanj i
pokrenite program.
Po završetku programa odjevne
predmete treba odmah izvaditi i
staviti na vješalice kako bi se umanjilo
gužvanje.
VRIJEME SUŠENJA
KOŠULJE
Vremenski ograničen program
sušenja.
Odaberite trajanje programa pomoću
opcije Vrijeme sušenja.
Za sve tkanine koje se mogu sušiti u
sušilici. Prikladno za dodatne kratke
faze sušenja po završetku programa.
Više informacija potražite u odjeljcima
OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI /
opcija Vrijeme sušenja.
Nježno sušenje košulja i bluza
izrađenih od pamuka, sintetičkih
vlakana ili njihovih mješavina.
Etikete
za
održavanje
Pravila
maks. punjenje (kg):
1,5
zadano trajanje
programa (h):
0:30
opcije koje se mogu
odabrati:
---
maks. punjenje (kg):
maks.
zadano trajanje
programa (h):
0:10
opcije koje se mogu
odabrati:
Vrijeme sušenja,
Osvježavanje
maks. punjenje (kg):
2,5
zadano trajanje
programa (h):
1:15
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina, nježno
SVILA
Nježno sušenje svilenih predmeta.
maks. punjenje (kg):
2,5
zadano trajanje
programa (h):
1:05
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina
SPORT
Za sušenje sportske odjeće izrađene
od sintetike ili pamuka.
maks. punjenje (kg):
2,5
zadano trajanje
programa (h):
1:15
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina
19
PROGRAM
Vrsta sušenja
i preporuke
RUČNICI
Za sušenje glomaznih komada
pamučnog rublja kao što su veliki
ručnici.
Etikete
za
održavanje
Pravila
maks. punjenje (kg):
5,0
zadano trajanje
programa (h):
2:00
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina, nježno,
brzo
ODJEĆA ZA
SLOBODNO VRIJEME
Za sušenje odjeće za slobodno vrijeme
koja se može sušiti u sušilici.
maks. punjenje (kg):
2,0
zadano trajanje
programa (h):
1:15
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina
PERNATE JAKNE
Za sušenje pojedinačnih velikih
predmeta kao što su pernate jakne.
maks. punjenje (kg):
1,5
zadano trajanje
programa (h):
1:45
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina
MALO PUNJENJE
Ekonomično sušenje malih punjenja
rublja.
maks. punjenje (kg):
zadano trajanje
programa (h):
1:00
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina
maks. = maksimalni kapacitet sušilice
Trajanja programa navedena u tablici predstavljaju
zadane vrijednosti. Trajanje programa uglavnom
ovisi o razini vlažnosti rublja i količini punjenja.
Zbog toga stvarno trajanje programa može se
razlikovati od navedenih vrijednosti.
20
1,0
HR
OPCIJE
OPCIJE KOJE SE MOGU IZRAVNO ODABRATI
PRITISKOM NA ODREĐENI GUMB
OPCIJA PARE
Smanjuje gužvanje odjevnih
predmeta od pamuka, sintetike i
njihovih mješavina dodavanjem faze
vlaženja na kraju ciklusa sušenja.
Opciju upotrijebite samo s punjenjem
od manjih predmeta, odmah po
OPCIJA VRIJEME
SUŠENJA
Željeno vrijeme može se podesiti
samo ako je odabrano Vrijeme sušenja
ili program Prozračivanje.
Pritisnite gumb; svjetlo se uključuje
i posljednje upotrijebljeno vrijeme
sušenja pojavljuje se na zaslonu.
RAZINA SUŠENJA
Za odabir željene razine sušenje
punjenja.
Uzastopce pritišćite gumb sve dok
se željena razina sušenja ne pojavi
na zaslonu. Uključuje se pripadajući
simbol na zaslonu.
završetku ciklusa izvadite odjeću i
objesite je na vješalice.
Razina vlage automatski se podešava
na “Suho za spremanje” i ne može se
promijeniti za ovu opciju.
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE ili
uzastopce pritišćite gumb opcije
Vrijeme sušenja kako biste odabrali
željeno vrijeme sušenja od minimalno
10 do maksimalno 180 /prozračivanja.
lagano vlažno)
Suho za spremanje (dovoljno suho
za spremanje u ormar po završetku
ciklusa sušenja)
Odaberite između:
Ekstra suho (maksimalna razina
sušenja) i potvrdite pritiskom na
gumb.
Suho za glačanje (prikladno za
glačanje nakon ciklusa sušenja, dakle
Razina sušenja može se podesiti u
programima Pamuk i Sintetika.
OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI POMOĆU GUMBA OPCIJE
SVJEŽINA
Pomaže u sprječavanju gužvanja ako
rublje ne možete izvaditi brzo nakon
završetka programa.
Sušilica rublja započinje povremeno
okretati rublje nekoliko minuta nakon
završetka programa. Ovo okretanje
NJEŽNO
Omogućuje nježniju obradu rublja
smanjivanjem temperature sušenja.
BRZO
Omogućuje brže sušenje skraćivanjem
trajanja programa.
trajat će približno 12 sati nakon
završetka programa.
Možete ga prekinuti u bilo koje
vrijeme tako da sušilicu isključite
pritiskom na gumb Uklj/Isklj.
21
FUNKCIJE
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Uključivanje sušilice: pritisnite gumb
sve dok ne zasvijetli gumb Start/
Pauza.
Isključivanje sušilice po završetku
programa: pritisnite gumb dok se
svjetlo ne ugasi.
UPOZORENJE
Nakon poništavanja
programa u radu brzo
izvadite i raširite sve
Poništavanje programa u radu:
pritisnite i držite pritisnutim gumb
sve dok se na zaslonu ne pokaže da je
program poništen.
predmete tako da se toplina
rasprši.
TIPKE GORE I DOLJE
Za pregledavanje i odabir na
izborniku zaslona.
Tipke GORE i DOLJE uključuju se samo
kada je moguće pregledavanje ili
odabir.
TIPKA U REDU
Za potvrdu odabira u izborniku
gumba Opcije ili izborniku Postavke.
Tipka U redu uključuje se samo kada
je moguća potvrda odabrane stavke.
START/PAUZA
Za pokretanje programa nakon što
ste završili s postavkama
Za pauziranje programa u radu
Ova vam opcija omogućuje
zaključavanje tipki i gumba na
upravljačkoj ploči kao zaštitu od
neželjenog pokretanja, na primjer od
strane male djece.
Gumbi i tipke sada su zaključani.
Jedina funkcija koja radi je
“Uključivanje/isključivanje” za
isključivanje sušilice.
ZAKLJUČAVANJE
TIPKI
Sušilica mora biti uključena.
Pritisnite i držite pritisnut gumb
Zaključavanje tipki sve dok zaslon ne
navede da su tipke zaključane.
DALJINSKO
UPRAVLJANJE
Pogledajte posebni dio Značajka 6th
Sense Live/Postupak postavljanja i
Daljinsko upravljanje značajkom 6th
Sense Live/Svakodnevna upotreba.
ZAVRŠETAK
Omogućuje da rublje bude spremno
u određeno vrijeme postavljanjem
dogode do završetka programa.
Odaberite program i opcije.
22
Za nastavak pauziranog programa
Zaključavanje tipki ostaje uključeno
sve dok sušilicu ponovno ne isključite
i uključite.
Za otključavanje gumba/tipke
ponovno pritisnite i držite pritisnut
gumb opcije sve dok zaslon ne
navede da su tipke otključane.
Pritisnite gumb Završetak – na zaslonu
se prikazuje da se može postaviti
razdoblje završetka.
HR
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE kako
biste postavili željenu odgodu
završetka programa.
Pritisnite Start/Pauza – odbrojavanje
odgode započinje. Na zaslonu se
prikazuje zadano trajanje odabranog
programa, a ispod toga postavljeno
vrijeme “Završetka”. Uključuju se
gumb Start/Pauza i gumb Završetak;
dvotočka između sati i minuta
vremena završetka treperi.
Po završetku razdoblja odgode
program automatski započinje.
Na trajanje programa mogu utjecati
određeni faktori, a to je u prvom
redu razina vlažnosti rublja. Zbog
toga se trajanje programa ponovno
izračunava i prilagođava u određenim
fazama programa. Tijekom tih faza
na zaslonu se prikazuje animacija. To
POSTAVKE
Sljedeće postavke mogu se
promijeniti:
Jezik: za prilagođavanje jezika zaslona
Zvuk tipki: za prilagođavanje zvuka
kada pritišćete gumb
Upozorenje na kraj ciklusa: za
prilagođavanje zvučnog signala
na kraju programa ili njegovo
isključivanje
Kontrast zaslona: za podešavanje
kontrasta teksta na zaslonu
Provodnost vode: za prilagođavanje
na lokalnu provodnost vode; više
informacija potražite u dijelu PRVA
UPOTREBA.
Pamćenje posljednjeg upotrijebljenog
ciklusa: za uključivanje ili isključivanje
pozivanja programa koji je
upotrijebljen prilikom posljednjeg
uključivanja sušilice
Eko način rada: za uključivanje ili
isključivanje funkcije automatskog
isključivanja po završetku programa
može dovesti do ranijeg ili kasnijeg
kraja programa od onog koje je
početno postavljeno pomoću funkcije
Završetak. U tom slučaju na zaslonu se
prikazuje, po završetku programa, da
je program završio ranije ili kasnije.
Maksimalna odgoda koja se može
odabrati je 23:30. Za izlaz iz načina
rada Postavljanje, a da ne postavite
vrijeme Završetka, odaberite “__:__”.
Poništavanje odgode:
pritisnite gumb “Start/Pauza” za
poništavanje odgode. Za trenutačno
pokretanje odabranog programa
ponovno pritisnite gumb “Start/
Pauza”.
Ili pritisnite i držite pritisnutim gumb
Uključivanje/Isključivanje za potpuno
poništavanje postavke programa.
Tvorničke postavke: za povratak na
tvorničke postavke
Izbornik Live: postavke daljinskog
upravljanja
Pritisnite i najmanje 3 sekunde držite
pritisnut gumb Postavke . Na zaslonu
se prikazuje da ste ušli u način rada
Postavljanje.
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za
kretanje kroz postavke. Postavku koju
želite promijeniti potvrdite pritiskom
na tipku U redu.
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za
podešavanje postavke i potvrdite
pritiskom na tipku U redu.
Za izlaz pritisnite gumb Postavke. Ako
ne pritisnete gumb Postavke, iz načina
rada postavljanje izaći ćete automatski
nakon otprilike 10 sekundi.
23
INDIKATORI
NADZOR ENERGIJE
Što je niža razina energije uključena,
to je ekonomičnija postavka
programa.
KVAR
Za sve oznake kvara na zaslonu
više informacija potražite u dijelu
OTKLANJANJE KVARA.
STANJE VEZE
Ako je sušilica rublja već spojena
na internet (pogledajte odlomak
Značajka 6th Sense Live/Postupak
postavljanja u Vodiču za upotrebu
i održavanje) i radio je uključen,
taj vam indikator daje povratnu
informaciju o internet vezi preko WiFi
usmjerivača.
Kada uključite perilicu rublja indikator
stanja veze trepće: perilica rublja traži
24
vezu. Kada postane trajno uključen to
znači da je uređaj ispravno spojen na
internet.
Indikator pokazuje jačinu bežičnog
signala (kada svi dijelovi indikatora
svijetle, signal je snažan)
ZNAČAJKA 6th SENSE LIVE/POSTUPAK
POSTAVLJANJA
Kako bi se omogućio daljinski nadzor i upravljanje
najprije morate uspješno dovršiti postupak
postavljanja.
HR
Postupak postavljanja treba samo jednom obaviti.
Morat ćete ga ponovno obaviti ako promijenite
značajke postavljanja usmjerivača (naziv mreže i
lozinka).
TEHNIČKI ZAHTJEVI
• Bežični usmjerivač od 2,4 Ghz WiFi b/g/n spojen
na internet.
• Za korisnike uređaja sa sustavom Android:
pametni telefon opremljen sustavom Android 4.3
(ili novijim) sa zaslonom razlučivosti 1280x720 (ili
višom).
• Za korisnike uređaja sa sustavom iOS: pametni
telefon ili tablet opremljen sustavom iOS 8 (ili
novijim).
PRIJE POKRETANJA POSTUPKA POSTAVLJANJA
1. Preuzmite aplikaciju 6
Sense Live iz svoje trgovine aplikacija i instalirajte je na pametni telefon/
tablet.
th
2.
Ako još uvijek nemate stvoren račun, stvorite
ga i pretplatite se na uslugu kako biste mogli
upotrebljavati značajke koje aplikacija pruža.
U aplikaciji se navode Uvjeti upotrebe (pravni
pojmovi) koje trebate prihvatiti ako želite
upotrebljavati značajku 6th Sense Live.
3. Sušilicu registrirajte prema uputama iz
aplikacije.
Za postupak registracije treba vam identifikacijski
kod pametnog uređaja (Smart Appliance IDentifier
(SAID)) vašeg uređaja.
Pronalaženje koda SAID:
• pritisnite gumb Postavke
• odaberite izbornik Live na izborniku
Postavke pomoću tipke GORE i DOLJE i
pritisnite
tipku U redu.
• odaberite stavku SAID pomoću tipke GORE
i DOLJE i pritisnite tipku U redu.
Kod SAID sastoji se od 13 brojki i slova.
Kod SAID svog uređaja možete ovdje zabilježiti:
SAID: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
4.
Provjerite je li uređaj postavljen na mjestu koje
je dobro pokriveno signalom bežične mreže (signal
dobre jačine).
Provjera jačine signala WiFi mreže: uključite usmjerivač spojen na uređaj i samo preko Wifi mreže na
svojem pametnom uređaju pogledajte videozapis
s kanala Youtube pazeći da se nalazite u blizini
uređaja.
5.
Ako usmjerivač podržava WPS 2.0 (ili noviji),
slijedite postupak automatskog postavljanja za
spajanje uređaja na usmjerivač.
Ako usmjerivač ne podržava WPS, slijedite
postupak ručnog postavljanja.
25
POSTUPAK AUTOMATSKOG POSTAVLJANJA
Ovaj postupka može se primijeniti samo ako
usmjerivač podržava WPS 2.0 (ili noviji)
1.
Uključite usmjerivač i pokrenite značajku WPS
(Wi-Fi Protected Setup – zaštićeno postavljanje
WiFi mreže). Uključuje se svjetlo indikatora za WPS i
značajka ostaje uključena oko 2 minute.
2. Dok je značajka WPS uključena, pritisnite
gumb Daljinskog upravljanja. On će raditi kao
kratica za izbornik Live. Ako ne, odaberite
izbornik Live na izborniku Postavke pomoću
tipke GORE ili DOLJE i pritisnite tipku U redu.
3. Odaberite značajku Postavljanje na
izborniku zaslona pomoću tipke GORE i
DOLJE i pritisnite tipku U redu.
Indikator stanja veze započinje brzo treperiti.
26
4.
Indikator stanja veze započinje polako
treperiti kako se uspostavlja veza s usmjerivačem.
Kada se indikator Stanja veze trajno uključi, veza je
uspostavljena i sušilica rublja spojena je na internet.
5. Postupak postavljanja je dovršen.
HR
POSTUPAK RUČNOG POSTAVLJANJA
Taj postupak primjenjuje tehnologiju Micro Access Point
(mikro pristupne točke) i primjenjuje se ako usmjerivač
ne podržava WPS 2.0.
1.
Prije pokretanja postupka zabilježite naziv
bežične kućne mreže (SSID), njezinu LOZINKU i kod
SAID sušilice rublja.
2.
Uključite usmjerivač i provjerite radi li
internetska veza.
3.
Pritisnite gumb daljinskog upravljanja. On će
raditi kao kratica za izbornik Live. Ako ne,
odaberite izbornik Live na izborniku
Postavke pomoću tipke GORE i DOLJE i
pritisnite tipku U redu.
4.
Odaberite značajku Postavljanje na
izborniku zaslona pomoću tipke GORE i DOLJE
i pritisnite tipku U redu.
Sušilica će stvoriti bežičnu mrežu (SSID).
Naziv mreže sastoji se od prefiksa “WP_”
nakon kojeg slijedi MAC adresa (npr. WP_88_
A1_23_6F_78_C3).
Indikator stanja veze započinje
brzo treperiti.
9. Otvorite svoj omiljeni preglednik s uređajem i
u adresnu traku upišite 192.168.10.1 .
10.
Pritisnite “Enter”/“Idi”. Preglednik prikazuje
web-mjesto SMART. To je stranica konfiguracije za
WiFi radio sušilice rublja.
11.
Odaberite kućnu WiFi mrežu na padajućem
popisu dostupnih mreža.
Ako je bežična kućna mreža sakrivena, odaberite
“Ostalo”( ->) i ručno unesite naziv mreže (SSID) i
sigurnosni protokol.
5. Uključite WiFi na svom pametnom uređaju.
6.
Na svom uređaju potražite bežičnu mrežu
(SSID) sušilice rublja i odaberite je. Izgledat će kao
WP_XX_XX_XX_XX_XX_XX
gdje su “XX” slova i brojke.
Svaki uređaj ima vlastiti SSID.
Unesite lozinku WiFi mreže. Zapamtite: ta
vrsta lozinki razlikuje velika i mala slova.
7. Kada odaberete SSID, zatražit će se lozinka.
13. Kliknite “Pošalji” i pričekajte 30 sekundi.
Upotrijebite kod SAID (pogledajte točku 3 odjeljka
“Prije pokretanja postupka postavljanja”) kao
lozinku mreže, bez prva tri znaka.
SAID: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
8.
Pričekajte dok uređaj ne potvrdi da je spojen
na WP mrežu.
12.
14.
Indikator stanja veze
započinje polako treperiti kako se uspostavlja
veza s usmjerivačem. Kada se indikator Stanja
veze trajno uključi, veza je uspostavljena i sušilica
rublja spojena je na internet.
15. Postupak postavljanja je dovršen.
27
POSTUPAK PONOVNOG POSTAVLJANJA
Postupak ponovnog postavljanja treba se obaviti ako
promijenite svojstva postavljanja usmjerivača (naziv
mreže i lozinku) ili ako se sušilica rublja ne može
spojiti na oblak.
1.
Odaberite izbornik Live na izborniku
Postavke pomoću tipke GORE ili DOLJE i
pritisnite tipku U redu.
2.
Odaberite značajku ponovnog
postavljanja na izborniku Live pomoću tipke
GORE i DOLJE i pritisnite tipku U redu. Ta se
stavka pojavljuje samo ako je sušilica rublja
postavljena.
3.
Na zaslonu će se pojaviti poruka potvrde
koja vas pita želite li provesti taj zahvat.
Odaberite “Da” pomoću tipke GORE i DOLJE i
pritisnite tipku U redu kako biste nastavili
postupak ukidanja ovlasti pristupa.
Postupak ukidanja ovlasti pristupa započinje.
28
4. Kada postupak dodjele ovlasti pristupa
završim na zaslonu se pojavljuje poruka.
5.
Ako želite ponovno upotrijebiti značajku Live,
morate ponoviti postupak postavljanja.
HR
DALJINSKO UPRAVLJANJE ZNAČAJKOM 6th SENSE
LIVE/SVAKODNEVNA UPOTREBA
Način rada s daljinskim upravljanjem omogućuje
daljinsko upravljanje perilicom rublja pomoću
pametnog telefona ili tableta.
1. Provjerite je li usmjerivač spojen na internet.
2. Uključite sušilicu.
3. Stavite rublje i zatvorite vrata.
4.
Provjerite svijetli li stalno indikator
stanja veze.
5. Pritisnite gumb daljinskog upravljanja.
Za upotrebu funkcije daljinskog upravljanja
potrebni su određeni tehnički uređaji i pripremno
postavljanje. Detaljne informacije pronađite
u dijelu “Značajka 6th Sense Live/Postupak
postavljanja”.
6.
Pomoću aplikacije možete postaviti i pokrenuti
program, promijeniti program u radu (ako faza
programa to još uvijek dozvoljava), ponovno
postaviti program u radu ili saznati stanje programa.
Ako program pokrenete na daljinu, perilica rublja
na kraju programa automatski će izaći iz načina
rada upravljanje na daljinu i isključiti se.
Za ručni izlazak iz načina rada na daljinu, ponovno
pritisnite gumb daljinsko upravljanje. Time ćete
ponovno vratiti kontrolu nad upravljačkom pločom
sušilice rublja.
Svjetlo gumb se uključuje, vrata zaključavaju,
a gumbi i tipke na upravljačkoj ploči
onemogućeni su. Jedine i dalje uključene komade
su “Daljinsko upravljanje”, “UKLJ/ISKLJ”.
Sušilica rublja sada je u načinu rada Upravljanje na
daljinu i njome se može upravljati putem aplikacije
6th Sense Live.
29
ZNAČAJKA 6th SENSE LIVE/ČESTO POSTAVLJANA
PITANJA
PITANJE
ODGOVOR
Postoje li razlike u načinu
upotrebe s pametnim telefonom
(ili tabletom) s operacijskim
sustavom Android ili iOS?
Koje WiFi protokole uređaj
podržava?
Možete upotrebljavati bilo koji operacijski sustav, nema razlika.
Koja je podržana verzija WPS?
Uređaj podržava WPS 2.0 ili novije. U dokumentaciji usmjerivača
provjerite koji WPS upotrebljava usmjerivač.
Koja se postavka/konfiguracija
treba postaviti na softveru
usmjerivača?
Potrebne postavke su:
• omogućeno 2,4 GHz, WiFi b/g/n
• uključeni DHCP i NAT
Više informacija potražite u dokumentaciji usmjerivača.
Da, ali usluge oblaka napravljene su za uređaje koji su stalno spojeni na
internet.
Je li moguće internetsku vezu
dijeliti preko 3G mobilnog
uređaja umjesto preko
usmjerivača?
Kako se može provjeriti radi li
kućna internetska veza i je li
uključena bežična mreža?
Radio ugrađen u perilicu rublja podržava WiFi b/g/n za europske države.
Mrežu možete tražiti preko tableta ili pametnog telefona i/ili računala
i, ako je mreža vidljiva, provjerite radi li veza. Zapamtite da trebate
onemogućiti sve ostale podatkovne veze (npr. onu na mobilnom
telefonu) prije no što pokušate.
Kako se može naći ime bežične
Naljepnica s tom informacijom obično je nalijepljena na usmjerivač.
Ako ne, upišite URL “http://IP broj usmjerivača” kako biste pristupili
mreže i lozinka?
postavljanju usmjerivača sa priključenog uređaja.
Što se može napraviti ako se WiFi Morate provjeriti kanal koji upotrebljava kućni WiFi i, ako kanal već
kanal upotrebljava iz susjedstva? upotrebljava neki drugi usmjerivač, postavite usmjerivač tako da
upotrebljava kanal u kojem nema ometanja.
Više informacija potražite u dokumentaciji usmjerivača.
Kako se može provjeriti je li
Provjerite je li svjetlo indikatora stanja veze stalo uključeno.
funkcija bežičnog rada uređaja
Pomoću pametnog uređaja provjerite u aplikaciji 6th Sense Live je li
uključena?
mreža uređaja vidljiva i spojena na oblak.
Kolika udaljenost treba biti
Pokrivenost u velikoj mjeri ovisi o materijalu zidova. Jačinu signala
između usmjerivača i sušilice
možete provjeriti na dva načina.
rublja?
Ako je već dodijeljen pristup radio uređaju sušilice rublja, jačinu signala
možete provjeriti u izborniku Live. Ako je vrijednost RSSI veća od -75,
veza je dobra (npr. -60, veza je dobra; -80 veza je loša).
• Ako još nije dodijeljen pristup radio uređaju sušilice rublja, jačinu
signala trebate provjeriti pomoću tableta (ili drugog bežičnog
uređaja HAN) u blizini sušilice (postoje posebni softverski alati za
provjeru jačine signala koji se mogu preuzeti s interneta).
Postoji li nešto što može spriječiti Provjerite da nema uređaja koji upotrebljavaju cijelu internetsku
da signal dođe do uređaja?
propusnost i provjerite da broj kućnih uređaja spojenih na internet ne
prelazi maksimalno ograničenje spojenih uređaja usmjerivača.
Što se može napraviti ako bežična Morate upotrijebiti poseban uređaj za proširenje pokrivenosti WiFi
veza ne dopire do sušilice rublja? signalom kao što je pristupna točka, ponavljači WiFi signala ili pojačivač
signala za premošćenje strujnim vodom (ne isporučuje se sa sušilicom
rublja).
30
HR
PITANJE
ODGOVOR
Zamijenio sam usmjerivač, što
trebam napraviti?
Možete sačuvati ista svojstva postavljanja (naziv mreže i lozinku) ili
na uređaju izbrisati prethodno postavljanje (postupak ponovnog
postavljanja) i ponovno provesti postupak postavljanja (pogledajte
“Upravljanje na daljinu Live/Postupak postavljanja”).
Promijenio sam postavke kućne
Na uređaju morate izbrisati prethodno postavljanje (postupak
mreže, što trebam napraviti?
ponovnog postavljanja) i ponovno provesti postupak postavljanja
(pogledajte “Upravljanje na daljinu Live/Postupak postavljanja”).
Što se događa u slučaju nestanka Kada se struja vrati, upravljanje na daljinu bit će isključeno.
struje?
• Ako je sušilica rublja u načinu rada “Završetak”, odbrojavanje se
automatski nastavlja i faza pranja započinje kao što je planirano.
• Ako je sušilica rublja radila, kada se struja vrati, ona nastavlja od
točke prekida. Nije potrebno ponovno pritisnuti START, čak i ako je
upravljanje na daljinu isključeno.
Što se može napraviti ako
Ako indikator stanja veze nije stalno uključen, to znači da je sušilica
indikator stanja veze nastavi
rublja uspješno spojena na usmjerivač, ali se nije mogla spojiti na
sporo treperiti i nikada se ne
internet.
uključi za stalno?
Kako bi se uređaj spojio na internet, morate provjeriti postavke
usmjerivača i nositelja.
Ispravne postavke usmjerivača: NAT mora biti uključen; vatrozid i
DHCP moraju biti ispravno postavljeni. Podržano šifriranje lozinke:
WEP, WPA, WPA2. Pogledajte priručnik usmjerivača.
Postavke nositelja: ako je davatelj internetskih usluga uspostavio više
MAC adresa koje se mogu spojiti na internet, možda nećete moći
spojiti sušilicu rublja na oblak. MAC adresa jedinstveni je identifikator
uređaja, npr. jedna za računalo. Potražite kod davatelja internetskih
usluga koji su postupci za spajanje na internet nekog novog uređaja
koji nije računalo (npr. sušilica rublja).
Gdje se može pronaći MAC adresa Odaberite izbornik Live na izborniku Postavke pomoću tipke GORE
sušilice rublja?
ili DOLJE i pritisnite tipku U redu. Odaberite stavku MAC u izborniku
Live pomoću tipke GORE ili DOLJE i pritisnite tipku U redu. MAC
adresa sastoji se od kombinacije brojki i slova.
31
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
FUNKCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA
Sušilica je izrađena tako da štedi energiju. Zbog
toga se četvrt sata nakon završetka programa
automatski isključuje.
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
• Kako biste smanjili vrijeme sušenja rublje ocijedite
maksimalnom dozvoljenom brzinom centrifuge u
programu pranja. Time se smanjuje sadržaj vlage u
rublju.
• Po mogućnosti sušite cijelo punjenje kako je
navedeno u tablici Programi. time se optimizira
pripadajuća potrošnja energije.
• Rublje ne sušite previše.
• Filtar vrata očistite nakon svakog ciklusa sušenja.
• Donji filtar očistite nakon svakog petog ciklusa
sušenja.
32
Razdoblje od završetka programa do automatskog
isključivanja (= Eko način rada) može se produljiti ili
se čak može i onemogućiti automatsko isključivanje.
Pogledajte dio FUNKCIJE / POSTAVKE
• Optimalna temperatura okoline za sušilicu je
između 15 i 20 °C. U slučaju da je temperatura viša
prozračite prostoriju.
• Opciju Nježno upotrebljavajte samo s malim
punjenjima.
• Prilikom sušenja pamučne i sintetičke odjeće
zajedno pokrenite punjenja Suho za glačanje i Suho
za spremanje. Program pokrenite s razinom sušenja
Suho za glačanje. Po završetku programa izvadite
rublje koje treba glačati. Postupak sušenja za ostatak
punjenja završite razinom sušenja Suho za ormar.
• Upotrijebite način rada s daljinskim upravljanjem
kako biste programirali pokretanje perilice rublja
kada su niži troškovi energije
HR
ODRŽAVANJE I
ČIŠĆENJE
UPOZORENJE
Ne upotrebljavajte zapaljive
tekućine za čišćenje sušilice.
Sušilicu isključite za sve zahvate čišćenja i
održavanja.
PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA VODU
Nakon svakog programa ispraznite spremnik za
vodu ako odvodno crijevo nije spojeno na sustav
odvoda (pogledajte VODIČ ZA POSTAVLJANJE).
1. Uhvatite ručku i pažljivo izvadite spremnik
vode. Pun spremnik vode držite s obje ruke.
3. Spremnik za vodu umetnite tako da ga
gurnete na njegovo mjesto. Provjerite je li potpuno
umetnut u odjeljak.
2. Ispraznite vodu.
33
ČIŠĆENJE FILTRA VRATA
Filtar vrata očistite nakon svakog programa.
Provjerite je li punjenje izvađeno. Otvorite vrata.
4. Odjeljak filtra očistite mekom krpom ili pažljivo
usisavačem.
1. Filtar uklonite tako da ga gurnete prema gore.
2. Pritisnite gumb kako biste otvorili filtar vrata. 5. Zatvorite filtar i ponovno ga umetnite u
ispravnom smjeru tako da se do kraja uđe u odjeljak
filtra.
3. Pažljivo rukom uklonite sve dlačice s poklopca.
Po potrebi poklopac se može oprati i pod tekućom
vodom pomoću meke četke.
34
ČIŠĆENJE DONJEG FILTRA
Donji filtar očistite nakon svakog petog programa.
HR
4.
1. Otvorite preklopna vratašca na dnu.
Pjenasti dio filtra i filtar očistite rukom ili pod
tekućom vodom. Pjenasti dio filtra ne perite u
perilici rublja.
2. Uhvatite ručku i izvucite donji filtar.
5. Pažljivo ocijedite pjenasti dio filtra. Nemojte ga
3.
6. Pričvrstite pjenasti dio filtra na donji filtar.
Izvadite pjenasti dio iz donjeg filtra kako biste
ga očistili.
umetati u donji filtar dok iz njega curi voda.
7. Komoru filtra na sušilici očistite vlažnom krpom
ili pažljivo upotrebljavajući usisavač.
35
8. Ponovno umetnite donji filtar. Provjerite je li
potpuno umetnut u odjeljak filtra.
9. Gurnite ručku filtra prema dolje.
36
10. Zatvorite donja preklopna vratašca.
ČIŠĆENJE VANJSKOG DIJELA
SUŠILICE
HR
Mekom vlažnom krpom čistite vanjske dijelove
sušilice.
Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje stakla ili
opće namjene, sredstva za ribanje u prahu ili slična
za čišćenje upravljačke ploče – te tvari mogu oštetiti
površine.
37
OKRETANJE GRANIČNIKA VRATA
Po potrebi graničnik vrata može se okrenuti.
Postupak obavite pomoću kliješta i križnog odvijača.
Preporučuje se da vam druga osoba pomogne
prilikom skidanja i učvršćivanja vrata. Provjerite je li
sušilica iskopčana. Otvorite vrata sušilice.
1.
3. Izvadite dva vijka na šarki vrata.
Skinite dva vijka koja se nalaze ispod i iznad
brave vrata, lijevo od otvora vrata.
2. Pritisnite mali gumb iznad brave vrata malim
odvijačem. Istovremeno pomaknite bravu vrata
prema gore i prstima je povucite prema naprijed.
38
4. Skinite vrata i pažljivo ih obrnuto polegnite na
deku ili slično.
HR
5. Odvijte donji vijak kako biste otpustili okvir
poklopca na prednjem dijelu vrata.
7. Pažljivo okrenite okvir vrata u smjeru kazaljki
na satu pa ih skinite.
2
1
8. Ponovno okrenite vrata i polegnite ih tako da
je gornji dio okrenut prema dolje.
6. Okrenite vrata i polegnite ih na staklo vrata.
1
1
2
2
39
9. Skinite dva bočna vijka. Ovo napravite s obje 11. Skinite bočne dijelove sa svake strane vrata.
strane vrata.
1
12.
2
Okrenite bočne dijelove i ponovno ih
postavite.
10. Skinite 4 unutarnja vijka sa svake strane
vrata.
40
HR
13. Ponovno pričvrstite 2 bočna vijka s obje
strane vrata.
15. Okrenite vrata i polegnite ih na staklo vrata.
1
2
14. Ponovno pričvrstite 4 unutarnja vijka sa
svake strane.
16. Ponovno postavite okvir vrata.
1
2
41
17. Ponovno okrenite vrata i polegnite ih tako
da je gornji dio okrenut prema dolje. Ponovno
pričvrstite donje vijke.
19. Dva vijka pričvrstite iznad i ispod brave
vrata desno od otvora vrata.
20. Pričvrstite vrata s lijeve strana otvora vrata
tako da okrenete dva vijka.
18. Bravu vrata umetnite s desne strane otvora
vrata. Pritisnite je do kraja u otvor i pomaknite
malo prema dolje, dok se mali gumb brave vrata ne
zakači u svom položaju.
42
HR
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA I POSTPRODAJNI
SERVIS
Vaša sušilica opremljena je raznim automatskim
sigurnosnim funkcijama. One omogućuju
pravovremeno otkrivanje kvarova i reagiranje
sigurnosnog sustava na odgovarajući način. Često su
ti kvarovi toliko mali da se mogu ukloniti u roku od
nekoliko minuta.
Problem
Mogući uzrok
SUŠENJE PREDUGO TRAJE /
Odabrani program ne odgovara
RUBLJE NIJE DOVOLJNO SUHO vrsti rublja
Rješenje
• Odaberite program koji
najbolje odgovara vrsti rublja;
pogledajte dio PROGRAMI
Začepljen je filtar vrata ili donji
filtar
• Očistite filtre prema uputama
u dijelu ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Rublje je previše mokro
• Provjerite je li rublje
centrifugirano maksimalnom
brzinom centrifuge prije
sušenja. Ako je rublje
centrifugirano brzinom manjom
od 800 o/min, spremnik za
vodu može se napuniti tijekom
programa sušenja.
Temperatura okoline je previsoka
• Idealna temperatura okoline
je između 15 i 20°C. Ako je
temperatura okoline viša,
prozračite sobu.
SUŠILICA SE NE POKREĆE IAKO Vrata nisu ispravno zatvorena
JE PRITISNUT GUMB START/
PAUZA
Zaključavanje tipki je uključeno
• Vrata gurnite tako da čujete da
su kliknula kod zatvaranja
• Pritisnite i držite pritisnut
gumb sa simbolom tipke sve
dok zaslon ne navede da su
tipke otključane.
43
Problem
Mogući uzrok
ISPOD SUŠILICE IMA KAPLJICA Donji filtar nije ispravo umetnut
VODE
44
Rješenje
• Provjerite položaj donjeg filtra
i provjerite je li do kraja umetnut
u odjeljak filtra.
Dlačice su ostale na donjem filtru
ili brtvi vrata
• Uklonite ostatke dlačica na
gumenim brtvama donjeg filtra
i brtve vrata.
Spremnik za vodu nije ispravno
umetnut
• Spremnik za vodu gurnite i
provjerite je li do kraja umetnut
u odjeljak spremnika.
Izravan spoj na odvod ne radi
ispravno
• Provjerite spoj na odvod i
provjerite može li odvoditi vodu.
Sušilica nije poravnata
• Provjerite poravnatost sušilice
tako da na radnu površinu
stavite libelu; Po potrebi
podesite nožice sušilice.
pogledajte VODIČ ZA
POSTAVLJANJE).
HR
INDIKATOR KVARA I PORUKE
Obavezno
• ispraznite spremnik vode nakon svakog programa
• filtar vrata očistite nakon svakog programa
• donji filtar očistite nakon svakog petog programa
Indikator kvara
Poruka na zaslonu
PUN
SPREMNIK
VODE
OČISTITE
DONJI FILTAR
OČISTITE
FILTAR VRATA
Mogući uzrok
Rješenje
Spremnik za vodu može biti
• napunjen vodom
• Ispraznite spremnik za vodu;
zatim ga ispravno postavite.
• nepravilno postavljen
• Spremnik za vodu gurnite i
provjerite je li do kraja umetnut u
odjeljak spremnika.
Donji filtar može biti
• blokiran dlačicama
• Očistite donji filtar; zatim ga
ispravno postavite
• nepravilno postavljen
• Gurnite donji filtar i pomaknite
ručice za otpuštanje u okomiti
položaj kako biste provjerili je
li filtar ispravno postavljen u
odjeljak filtra. Zatvorite preklopna
vratašca.
Filtar vrata može biti
• blokiran dlačicama
• nepravilno postavljen
• Skinite i očistite filtar vrata;
zatim ga ispravno postavite
tako da ga do kraja umetnete u
odjeljak filtra.
• Provjerite položaj filtra vrata;
provjerite je li ispravno umetnut u
odjeljak filtra.
Postupak pražnjenja spremnika za vodu ili čišćenja
filtara pogledajte u dijelu ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.
45
U nastavku se nalazi sažetak mogućih uzroka kvara i
rješenja.
Ako se problem i dalje javlja nakon što ste pratili gore
navedene upute, pritisnite i držite pritisnut gumb za
uključivanje/isključivanje najmanje tri sekunde. Ako
se nakon toga oznaka kvara i dalje javlja, isključite i
iskopčajte sušilicu te kontaktirajte postprodajni servis.
Indikator kvara
46
Poruka na zaslonu
Mogući uzrok
Rješenje
F01 do F04
Neispravnost sastavnog dijela
Pritisnite i držite pritisnut gumb
za uključivanje/isključivanje
najmanje 3 sekunde.
F05 do F09
Neispravnost sastavnog dijela
Isključite sušilicu i iskopčajte
utikač. Odmah otvorite vrata
i izvadite rublje kako bi se
raspršila toplina.
Provjerite je li temperatura
okoline u rasponu između 5°C
i 35°C. Pričekajte oko pola sata.
Ukopčajte sušilicu, stavite rublje i
ponovno pokrenite program.
Ako se pogreška i dalje javlja,
pozovite postprodajni servis.
F10 do F24
Neispravnost sastavnog dijela
Isključite sušilicu i iskopčajte
utikač. Pričekajte oko pola sata.
Ponovno ukopčajte sušilicu i
ponovno pokrenite program.
Ako se pogreška i dalje javlja,
pozovite postprodajni servis.
HR
PRIJEVOZ I RUKOVANJE
UPOZORENJE
Sušilicu nikada ne podižite
držeći je za radnu površinu.
1. Iskopčajte kabel sušilice.
2. Provjerite jesu li vrata i spremnik za vodu
ispravno zatvoreni.
3. Ako je odvodno crijevo spojeno na vaš sustav
odvoda, ponovno učvrstite odvodno crijevo na
stražnjem dijelu sušilice (pogledajte Vodič za
postavljanje).
47
POSTPRODAJNI
SERVIS
PRIJE NEGO ŠTO
KONTAKTIRATE
POSTPRODAJNI SERVIS
1.
Pogledajte možete li sami riješiti problem
uz pomoć prijedloga danih u VODIČU ZA
OTKLANJANJE KVAROVA.
2.
Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste
provjerili je li kvar uklonjen.
AKO SE I NAKON NAVEDENIH PROVJERA KVAR
I DALJE JAVLJA, OBRATITE SE NAJBLIŽEM
POSTPRODAJNOM SERVISU
Za pomoć nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite
upute na web-mjestu www.whirlpool.eu
Uvijek navedite:
• kratki opis kvara;
• vrstu i točan model uređaja;
• servisni broj (broj iza riječi SERVICE na nazivnoj
pločici na stražnjoj strani sušilice).
Broj za pomoć navodi se i na jamstvu;
• svoju punu adresu;
• telefonski broj.
Za sve popravke obratite se našem ovlaštenom
postprodajnom servisu kako biste osigurali ispravan
popravak i upotrebu originalnih rezervnih dijelova.
Proizvođač:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
48
HR
1.
2a.
2b.
49
3a.
max 2 cm
max 0.79 inch
3b.
50
HR
4.
1
2
max 100 cm
39 inch
51
5.
6a.
6b.
..............
xxxx xxxx xxxx
xxx V ~ xx Hz
IPX4
xx A
D
001
52
V
E
4 0 0 0 1 0 919538
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising