HOTPOINT/ARISTON FK 61 X/HA Instruction for Use

Add to my manuals
28 Pages

advertisement

HOTPOINT/ARISTON FK 61 X/HA Instruction for Use | Manualzz
Instrucţiuni de folosire
CUPTOR
Sumar
RO
Instalare, 2-3
RO
KZ
Română, 1
Amplasare
Branşamentul electric
Plăcuţa de caracteristici
Descrierea aparatului, 4
Vedere de ansamblu
Panoul de control
Pornire şi utilizare, 5
FK 61 X /HA
FK 63J X /HA
FK 65 X /HA
FK 61 /HA
FK 63 /HA
FK 65 /HA
FKQ 61 /HA
FKQ 63S C/HA
FK 63S C X /HA
FK 63S C /HA
FK 63C X /HA
FKQ 63C /HA
FK 63C /HA
7OFK 637J X RU/HA
7OFK 637J RU/HA
7OFK 638J X RU/HA
7OFK 638J RU/HA
7OFK 637JC X RU/HA
7OFK 637JC RU/HA
UT 63SC X /HA
UT 63SC /HA
UTQ 63SC /HA
FK 619J X /HA
FK 619J /HA
FKQ 616J /HA
FK 63 X /HA
FK 736JC X /HA
FK 736JC /HA
FKQ 73C /HA
UT 63 C X/HA
UT 63 C/HA
FKS 610 X /HA
FKS 610 /HA
FK 637J X /HA
FKQ 637J /HA
FKQ 637 /HA
Pornirea cuptorului
Folosirea timerului
Mâner escamotabil
Programator Analogic, 6-7
Programator de coacere electronic, 8
Programe, 9-10
Programe de coacere
Sfaturi practice pentru coacere
Tabel coacere
Măsuri de precauţie şi recomandări, 11
Siguranţă generală
Eliminarea deşeurilor
Protejarea şi respectarea mediului înconjurător
Întreţinere şi curăţire, 12-13
Întreruperea alimentării electrice a aparatului.
Curăţarea aparatului
Curăţarea uşii
Înlocuirea becului
Asistenţă
Montarea kitului de glisiere
1
Instalare
! Este importantă păstrarea acestui manual pentru a
putea fi consultat în orice moment. În caz de vânzare,
de închiriere sau de schimbare a locuinţei, acesta
trebuie să fie înmânat împreună cu cuptorul, pentru a
informa noul proprietar cu privire la funcţionare şi la
respectivele avertismente.
! Citiţi cu atenţie instrucţiunile: ele conţin informaţii
importante privind instalarea, utilizarea şi siguranţa.
Aerisire
Pentru a garanta o mai bună aerisire, este necesar
să îndepărtaţi peretele din spate al compartimentului.
Se recomandă instalarea cuptorului în aşa fel încât
acesta să se sprijine pe două bare de lemn sau pe
un blat cu deschiderea de cel puţin 45 x 560 mm
(vezi figurile).
560
Amplasarea aparatului
! Ambalajele nu sunt jucării pentru copii; eliminarea
lor se va face conform normelor privind colectarea
separată a deşeurilor (vezi Măsuri de precauţie şi
recomandări).
! Instalarea se va face conform prezentelor
instrucţiuni, numai de persoane calificate. Instalarea
greşită a aparatului poate cauza daune persoanelor,
animalelor sau bunurilor.
Montare în mobilier
mm
.
45 m
m.
Centrare şi fixare
Pentru a fixa aparatul pe mobilier:
• deschideţi uşa cuptorului;
• scoateţi cele 2 piese de cauciuc care acoperă găurile
de fixare de pe rama perimetrală;
• fixaţi cuptorul de mobilă folosind 2 şuruburi pentru
lemn;
• repoziţionaţi piesele de cauciuc care acoperă găurile.
Pentru a garanta buna funcţionare a aparatului este
necesar ca mobilierul să aibă caracteristicile adecvate:
• panourile de lângă cuptor trebuie să fie dintr-un
material rezistent la căldură;
• dacă mobilierul este din lemn îmbrăcat în furnir, cleiurile
utilizate trebuie să reziste la temperatura de 100°C;
• pentru încastrarea cuptorului, atât în cazul montării
sub blat (vezi figura) cât şi al montării pe coloană,
mobilierul trebuie să aibă următoarele dimensiuni:
570 mm.
mm
.
m.
mm
. min
.
575-585 mm.
45 m
558
595
! Toate componentele care asigură protecţia
aparatului trebuie să fie fixate în aşa fel încât să nu
poată fi scoase cu mâna liberă.
.
mm
550 in.
m
20 mm.
597 mm.
RO
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
,
2
2
! După montarea încastrată a aparatului, persoanele
nu trebuie să intre în contact cu componentele
electrice. Declaraţiile de consum indicate pe placa de
caracteristici au fost măsurate cu acest tip de
montaj.
2
Branşamentul electric
! Cuptoarele dotate cu un cablu de alimentare tripolar
sunt predispuse pentru funcţionarea în curent
alternativ; tensiunea şi frecvenţa sunt indicate pe
plăcuţa de caracteristici (vezi mai jos).
Montarea cablului de alimentare
1. Deschideţi cutia de
borne cu o şurubelniţă,
apăsând pe
proeminenţele laterale
ale capacului: trageţi şi
deschideţi capacul (vezi
figura).
2. Punerea în funcţiune
a cablului de alimentare:
deşurubaţi şurubul
presetupei şi cele 3
şuruburi
L
corespunzătoare
,
contactelor L-Napoi fixaţi cablurile sub
capul şuruburilor, fiind
atenţi la culori Albastru (N) Maro (L)
(vezi
Galben-Verde
N
figura).
3. Fixaţi cablul în
presetupa specială.
4. Închideţi capacul cutiei cu borne.
Branşamentul la reţeaua electrică
Montaţi pe cablu un ştecher normalizat pentru
sarcinile indicate pe plăcuţa de caracteristici (vezi
alături). În cazul branşamentului direct la reţea, este
necesar să se monteze între aparat şi reţea un
întrerupător omnipolar cu deschiderea minimă a
contactelor de 3 mm, dimensionat la sarcină,
conform normelor în vigoare (firul de împământare nu
trebuie să fie întrerupt de întrerupător). Cablul de
alimentare trebuie să fie poziţionat astfel încât să nu
atingă în nici un punct o temperatură cu 50°C peste
temperatura mediului ambiant.
! Singurul responsabil pentru corectitudinea
executării branşamentului electric şi pentru
respectarea normelor de siguranţă este instalatorul.
Înainte de a efectua branşamentul, asiguraţi-vă că:
• priza are împământare şi corespunde prevederilor
legale în vigoare;
• priza poate suporta sarcina maximă de putere a
aparatului, indicată pe plăcuţa de caracteristici
(vezi mai jos);
• tensiunea de alimentare este cuprinsă în valorile
indicate pe plăcuţa cu caracteristici (vezi mai jos);
• priza este compatibilă cu ştecherul aparatului.
În caz contrar, înlocuiţi priza sau ştecherul; nu
folosiţi prelungitoare sau prize multiple.
! După instalarea aparatului, cablul de alimentare şi
priza de curent trebuie să fie uşor accesibile.
! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.
! Cablul trebuie să fie controlat periodic şi înlocuit de
electricieni autorizaţi (vezi Asistenţa).
! Producătorul îşi declină orice responsabilitate
în cazul nerespectării acestor norme.
PLĂCUŢA DE CARACTERISTICI
Dimensiuni
lăţime 43,5 cm
înălţime 32 cm
adâncime 41,5 cm
Volum
litri 58
Conexiuni
electrice
tensiune la 220-240V ~ 50/60Hz o 50Hz
(vezi plăcuţa cu caracteristici)
putere maximă absorbită 2800W
Directiva 2002/40/CE pe eticheta cuptoar
elor electrice. Norma EN 50304
ENERGY
LABEL
Consum energie convecţie Naturală - fun
cţie de încălzire:
Tradiţional;
Consum de energie declaraţie Clasă con
vecţie forţată – funcţia de încălzire:
Patiserie.
Acest aparat este conform cu următoarel
e Directive Comunitare:
- 2006/95/CEE din 12/12/06 (Tensiune J
oasă) cu modificările ulterioare
- 2004/108/CEE din 15/12/04 (Compatibil
itate Electromagnetică) cu modificările ult
erioare
- 93/68/CEE din 22/07/93 cu modificările
ulterioare.
- 2002/96/CE cu modificările ulterioare.
3
RO
Descrierea aparatului
RO
Vedere de ansamblu
GHIDAJE
culisare rafturi
Panou de control
poziţia 5
poziţia 4
poziţia 3
poziţia 2
poziţia 1
Raft GRĂTAR
Raft TAVĂ
Panoul de control
Selector
PROGRAME
Indicator
TERMOSTAT
Selector
TERMOSTAT
Indicator
TERMOSTAT
Selector
TERMOSTAT
Selector
TIMER*
Selector
PROGRAME
Programator de
coacere electronic*
Selector
PROGRAME
Indicator
TERMOSTAT
Programator
ANALOGIC*
* Prezent doar la anumite modele.
4
Selector
TERMOSTAT
Pornire şi utilizare
! La prima aprindere, vă recomandăm să lăsaţi cuptorul
să funcţioneze în gol timp de aproximativ o oră, cu
termostatul la maxim şi uşa închisă. Stingeţi apoi
cuptorul, deschideţi uşa şi aerisiţi camera. Mirosul
care se degajă este datorat evaporării substanţelor
folosite pentru realizarea protecţiei cuptorului.
Unele modele sunt dotate cu un sistem de balamale
care permite uşii să se închisă încet fără să fie
necesară însoţirea cursei acesteia cu mâna. Pentru
folosirea corectă, înainte de a închide:
• deschideţi complet uşa.
• nu forţaţi manual închiderea.
Pornirea cuptorului
1. Selectaţi programul de coacere dorit rotind butonul
PROGRAME.
2. Alegeţi temperatura rotind butonul TERMOSTAT. O
listă cu tipurile de coacere şi temperaturile
corespunzătoare recomandate poate fi consultată în
Tabelul coacere (vezi Programe).
3. Indicatorul TERMOSTAT aprins arată faza de încălzire
până la temperatura stabilită.
4. În timpul procesului de coacere, puteţi oricând să:
- modificaţi programul de coacere acţionând butonul
PROGRAME;
- modificaţi temperatura acţionând butonul
TERMOSTAT;
- întrerupeţi coacerea aducând butonul PROGRAME în
poziţia “0” .
Lumina din cuptor
RO
cu butonul PROGRAME.
Se aprinde selectând
Rămâne aprins când se selectează un program de
coacere.
Folosirea timerului *
1. Este necesar în primul rând ca alarma să fie
încărcată: de aceea, rotiţi butonul TIMER cu o tură, în
sens orar.
2. Rotind butonul în sens contrar acelor de ceasornic,
reglaţi timpul de coacere astfel încât minutele dorite
indicate pe butonul TIMERULUI să fie în dreptul
reperului fix de pe panoul de control.
3. Timerul este un cronometru: după expirarea timpului
reglat, emite un semnal acustic.
! Timerul nu comandă aprinderea sau stingerea
cuptorului.
Mâner escamotabil
Unele modele sunt dotate cu mâner escamotabil
integrat în uşa cuptorului. Este suficientă o apăsare
uşoară şi deschiderea push/push uşurează prinderea
pentru a deschide şi închide cuptorul. La terminarea
utilizării, se poate închide apăsând uşor.
! Nu aşezaţi niciodată obiecte pe fundul cuptorului,
pentru că riscaţi să deterioraţi smalţul.
! Aşezaţi întotdeauna vasele cu mâncare pe grătarul din
dotare.
Ventilator de răcire
Pentru a reduce temperatura externă, anumite
ventilatoare sunt dotate cu un ventilator de răcire.
Acesta generează un curent de aer rece care iese
printre panoul de control şi uşa cuptorului.
! La terminarea perioadei de coacere, ventilatorul rămâne
în funcţiune până când cuptorul este aproape rece.
* Prezent doar la anumite modele.
5
Programator Analogic*
Pictograma
ÎNCEPUT COACERE
RO
Pictograma
SFÂRŞIT COACERE
Programarea coacerii
Programarea unei durate cu început imediat
Programarea orei de sfârşit a coacerii permite începerea
imediată şi terminarea coacerii în mod automat în funcţie de
ora programată.
Selector
SETARE TIMP
Simbol
CEAS
Simbol
CRONOMETRU
! Toate reglările sunt posibile numai dacă cuptorul este
racordat la instalaţia electrică. Dacă lipseşte curentul
pentru mai mult de 10 secunde, programatorul se
opreşte: la revenirea curentului, pictograma CEAS
clipeşte arătând că a fost o pană de curent şi că trebuie
reglată din nou ora.
Dacă pana de curent se produce în timpul unei coaceri
programate, timpul programat porneşte de unde se
oprise (de ex. dacă programez o coacere cu durata de
1 oră, iar în timpul acestei coaceri se produce o pană
de curent de 30 de minute, programul se termină după
1 oră şi 30 de min. Şi în acest caz, pictograma CEAS
clipeşte şi ora trebuie să fie reglată din nou.
COACERE MANUALĂ
Dacă nu s-a activat nicio programare, cuptorul poate fi
folosit în mod manual, acţionând asupra butoanelor
PROGRAME şi TERMOSTAT.
Setarea cronometrului
! Această funcţie nu întrerupe coacerea şi nu ţine cont
de utilizarea cuptorului; permite doar acţionarea
semnalului acustic la terminarea minutelor setate.
Cronometrul poate fi folosit numai atunci când nu există
nicio programare în curs.
Pentru a activa cronometrul, apăsaţi scurt butonul de 3
ori până când clipeşte pictograma CRONOMETRU.
Reglarea cronometrului este identică cu cea a orei de
sfârşit a coacerii (a se vedea paragraful respectiv)
Reglarea orei
Pentru a regla ora indicată de limbi, apăsaţi scurt de 4
ori butonul până când clipeşte pictograma CEAS.
Pentru a creşte sau descreşte ora afişată cu 1 minut,
rotiţi butonul în sens orar sau antiorar, iar limba
minutelor se mişcă cu paşi de 1 minut în sens orar sau
antiorar.
După trecerea 10 secunde la ultima reglare,
programatorul iese automat din modalitatea de reglare.
* Prezent doar la anumite modele.
6
Pentru a programa ora de sfârşit a coacerii, apăsaţi scurt
butonul de 2 ori până când clipeşte pictograma SFÂRŞIT
COACERE.
Pentru a creşte sau descreşte timpul de coacere cu paşi de
1 minut, rotiţi butonul în sens orar sau antiorar, iar limba
minutelor se mişcă cu 1 minut în sens orar sau antiorar.
Clipirea pictogramei SFÂRŞIT COACERE continuă timp de
10 secunde de la ultima rotaţie. Programul poate fi confirmat
prin apăsarea butonului sau lăsând să expire cele 10
secunde, cu condiţia să fi fost programat cel puţin 1 minut de
coacere.
Pictograma SFÂRŞIT COACERE aprinsă arată că
programarea a fost efectuată.
Selectaţi programul de coacere dorit cu butonul
PROGRAME.
Cuptorul se aprinde imediat şi se va stinge la ora reglată de
sfârşit al coacerii.
Pentru a a fişa programul reglat, apăsaţi scurt şi eliberaţi
butonul; limbile şi pictogramele afişează programul reglat.
La terminarea coacerii, pictograma SFÂRŞIT COACERE
clipeşte, iar alarma emite semnale acustice timp de 1 minut
(pentru a o dezactiva, apăsaţi scurt butonul).
Aduceţi butonul PROGRAME în poziţia “0”.
• De exemplu: Exemplu: este ora 9:00 şi este programată
ora 10:15 pentru sfârşitul coacerii. Programul începe
imediat şi se opreşte automat la 10:15 cu o durată de o
oră şi 15 minute.
Programarea unei durate cu început întârziat
Programarea orei de început a coacerii permite începerea şi
terminarea coacerii în mod automat în funcţie de orele
programate.
Pentru a programa ora de sfârşit a coacerii, apăsaţi scurt
butonul o dată până când clipeşte pictograma ÎNCEPUT
COACERE.
Pentru a creşte sau descreşte ora de început a coacerii cu
paşi de 1 minut, rotiţi butonul în sens orar sau antiorar, iar
limba minutelor se mişcă cu 1 minut în sens orar sau
antiorar.
Clipirea pictogramei ÎNCEPUT COACERE continuă timp de
10 secunde de la ultima rotaţie. Dacă în acest timp nu se
roteşte sau nu se apasă butonul, limbile afişează din nou ora
în mod automat, iar programul este anulat. După ce aţi reglat
ora de început a coacerii (pictograma ÎNCEPUT COACERE
aprinsă fix), apăsând din nou butonul se trece la reglarea
orei de sfârşit a coacerii (pictograma SFÂRŞIT COACERE
nu mai este stinsă, ci clipeşte), cu condiţia să fi fost
programat chiar şi numai 1 minut, altfel programarea se
anulează.
Pentru programarea orei de sfârşit a coacerii, urmaţi
procedura de mai sus.
Selectaţi programul de coacere dorit cu butonul
PROGRAME. Cuptorul se aprinde la ora de început
reglată şi se va stinge la ora reglată de sfârşit a
coacerii.
• De exemplu: Exemplu: este ora 9:00, se reglează
11:00 ca oră de început, iar 12:15 ca oră de sfârşit.
Programul începe automat la 11:00 şi se opreşte la
12:15 cu o durată de o oră şi 15 minute.
RO
! Pentru anularea unei programări, apăsaţi butonul timp
de 3 secunde: programare va fi anulată, iar
programatorul va reveni în modalitatea de coacere
manuală.
7
Programator de
coacere electronic
Programarea coacerii
RO
DISPL
Pictograma
SFÎRŞIT
COACERE
Pictograma
DURATĂ
! Programarea este posibilă doar după selectarea unui
program de coacere.
•• ••
Pictograma
CEAS
Pictograma
CONTOR MINUTE
Tastă
REDUCERE TIMP
Tastă
CREŞTERE TIMP
Tastă
REGLARE ORĂ
Fixaţi ceasul
! Se poate fixa atît atunci cînd cuptorul este stins cît si
atunci cînd este aprins, dar nu s-a programat sfîrsitul
coacerii. Dupa racordarea la reteaua electrica sau dupa
si
o întreruperii a alimentarii cu curent, pictograma
cei patru digiti numerici de pe DISPLAY lumineaza
intermitent.
1. Apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se
şi cei patru digiţi numerici pe
aprind pictograma
DISPLAY;
2. cu tastele “+” si “-” reglati ora; daca se tin apasate,
numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita
setarea.
3. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
a fixa setarea.
pentru
Setaţi contorul de minute
! Această funcţie nu întrerupe coacerea şi nu ţine cont
de utilizarea cuptorului; permite doar acţionarea
semnalului acustic la terminarea minutelor setate.
1. Apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se
şi cei patru digiţi numerici pe
aprind pictograma
DISPLAY;
2. cu tastele “+” si “-” reglati timpul dorit; daca se tin
apasate, numerele se deruleaza mai rapid pentru a
facilita setarea.
3. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru
a fixa setarea.
Display-ul va afişa contorizarea în sens invers. După
expirarea sa, se va auzi un semnal acustic.
* Prezent doar la anumite modele.
8
Programarea duratei de coacere
pîna cînd se aprind
1. Apasati de mai multe ori tasta
si cei trei digiti numerici pe DISPLAY; 2.
pictograma
Cu tastele “+” si “-” reglati durata dorita; daca se tin
apasate, numerele se deruleaza mai rapid pentru a
facilita setarea.
3. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru
a fixa setarea.
4. La terminarea timpului, pe DISPLAY apare scris
END, cuptorul termină coacerea şi se emite un semnal
acustic.
• De exemplu: este ora 9:00 şi este planificată o durată
de 1 oră şi 15 minute. Programul se opreşte automat
la 10:15.
Programarea sfîrşitului coacerii
! Programarea sfîrşitului coacerii este posibilă doar după
selectarea unei durate de coacere.
1. Urmaţi procedura de la 1 la 3 descrisă pentru durată;
2. Apoi apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se
aprind pictograma
şi cei patru digiţi numerici pe
DISPLAY;
3. Cu tastele “+” si “-” reglati ora dorita de terminare a
coacerii; daca se tin apasate, numerele se deruleaza
mai rapid pentru a facilita setarea.
4. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru
a fixa setarea.
5. La terminarea timpului, pe DISPLAY apare scris
END, cuptorul termină coacerea şi se emite un semnal
acustic.
Pictogramele
şi
aprinse semnalizează că a fost
efectuată o programare. Pe DISPLAY sunt afişate
alternativ ora de terminare a coacerii şi durata.
Anularea unei programări
Pentru anularea unei programări:
pîna ce se aprind pictograma setarii
• Apasati tasta
de anulat si digitii pe display. Apasati tasta “-” pîna
când pe display apar cifrele 00:00.
• tineti apasate simultan tastele “+” si ”-”; astfel se
anuleaza toate programarile efectuate inclusiv
contorul de minute.
Programe
Programe de coacere
Rotisor*
RO
Pentru a pune în funcţiune
rotisorul (vezi figura)
procedaţi astfel:
1. aşezaţi tava în poziţia
1;
2. puneţi suportul
rotisorului în poziţia 3 şi
introduceţi ţepuşa în
orificiul de pe peretele
din spate al cuptorului;
3. puneţi în funcţiune
rotisorul, selectând cu
! La toate programele se poate fixa o temperatură între
60°C şi MAX, cu excepţia:
• BARBECUE (se recomandă reglarea numai pe MAX);
• GRATIN (se recomandă să nu depăşiţi temperatura
de 200°C).
Program CUPTOR TRADIŢIONAL
Se activează cele două elemente de încălzire inferior şi
superior. Cu această coacere tradiţională este bine să
folosiţi un singur raft: dacă se folosesc mai multe rafturi,
temperatura nu se distribuie corespunzător.
butonul PROGRAME
sau
;
Program MAI MULTE RAFTURI
Se activează toate elementele de încălzire (superior,
inferior şi circular) şi intră în funcţiune ventilatorul. Întrucât
căldura este constantă în tot cuptorul, aerul coace şi
pătrunde alimentele în mod uniform. Este posibil să se
folosească maxim două rafturi în acelaşi timp.
Program CUPTOR PIZZA
Se activează elementele de încălzire inferior şi circular
şi intră în funcţiune ventilatorul. Această combinaţie
permite o încălzire rapidă a cuptorului, cu un mare aport
de căldură îndeosebi de jos în sus. În cazul în care
folosiţi mai mult de un raft deodată, trebuie să le
schimbaţi poziţia între ele la jumătatea coacerii.
Program BARBECUE
Intră în funcţiune elementul de încălzire superior.
Temperatura ridicată şi directă a grătarului este
recomandată pentru alimentele care necesită o
temperatură ridicată la suprafaţă. Coacerea trebuie să
aibă loc cu uşa cuptorului închisă.
Program GRATIN
Intră în funcţiune elementul de încălzire superior precum
şi ventilatorul. Uneşte la radiaţia termică unidirecţională
circulaţia forţată a aerului în interiorul cuptorului. Acest
lucru nu permite arderile de la suprafaţa alimentelor,
mărind puterea de pătrundere a căldurii. Coacerea
trebuie să aibă loc cu uşa cuptorului închisă.
Sfaturi practice pentru coacere
! Pentru coacerile ventilate, nu utilizaţi poziţiile de pe
rafturile 1 şi 5: aerul cald direct ar putea arde alimentele
delicate.
! La coacerile BARBECUE şi GRATIN, aşezaţi vasul de
scurgere a grăsimii în poziţia 1 pentru a colecta
reziduurile de coacere (sucuri şi/sau grăsimi).
COACERE PE MAI MULTE RAFTURI
• Utilizaţi rafturile 2 şi 4, punând pe raftul 2 alimentele
care necesită mai multă căldură.
• Puneţi tava jos şi grătarul sus.
BARBECUE
• Inseraţi grătarul pe raftul 3 sau 4, puneţi alimentele în
centrul grătarului.
• Se recomandă alegerea nivelului maxim de energie.
Nu vă alarmaţi dacă rezistenţa de sus nu rămâne
permanent aprinsă: funcţionarea sa este comandată
de un termostat.
CUPTOR PIZZA
• Utilizaţi o tavă uşoară din aluminiu, şi sprijiniţi-o pe
grătarul din dotare.
Tava de colectare prelungeşte timpul de coacere şi în
acest fel pizza nu va fi crocantă.
Program CUPTOR PATISERIE
Se activează elementul de încălzire posterior şi intră în
funcţiune ventilatorul, asigurând o căldură delicată şi
uniformă în interiorul cuptorului. Acest program este
indicat pentru coacerea mâncărurilor delicate (de ex.
prăjituri care necesită dospire) şi preparate “mignon” pe
trei rafturi în acelaşi timp.
• Dacă vă plac pizzele foarte garnisite, vă recomandăm
să introduceţi mozzarella la jumătatea timpului de
coacere.
* Prezent doar la anumite modele.
9
RO
Tabel coacere
Programe
Tradiţional
Coacere pe
mai
multe rafturi
Pizza
Grill
Gratin
Patiserie
Alimente
Raţă
Friptură de viţel sau vită
Friptură de porc
Biscuiţi (din aluat fraged)
Tarte
Greutate
(Kg)
Poziţia
rafturilor
Preîncălzire
(minute)
Temperatura
recomandată
Durata
coacerii
(minute)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170-180
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
2 şi
3
2
2 şi
2
2
2 şi
2 şi
2
2 şi
3
4
Pizza (pe 2 rafturi)
Lasagne
Miel
Pui fript + cartofi
Scrumbie
Prăjitură cu prune
Bignè (pe 2 rafturi)
Biscuiţi (pe 2 rafturi)
Pandişpan (pe 1 raft)
Pandişpan (pe 2 rafturi)
Tarte sărate
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
Pizza
Plăcinte
0.5
1
3
2 sau 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Solă
Rotisor cu calamari şi creveţi
Filet de cod
Legume la grătar
Cotlet de viţel
Şniţele
Hamburgeri
Scrumbie
Toast
1
1
1
1
1
1
1
1
n. 4
4
4
4
3 sau 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Cu rotisor (dacă este în dotare)
Viţel la frigare
Pui la frigare
Miel la frigare
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Pui la grătar
Sepie
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Cu rotisor (dacă este în dotare)
Viţel la frigare
Miel la frigare
Pui (la frigare) +
cartofi (la tavă)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
Tarte
Tort de fructe
Prăjitură cu prune
Pandişpan
Clătite umplute (pe 2 etaje)
Prăjituri mici (pe 2 etaje)
Saleuri din foietaj cu brânză (pe 2 etaje)
Bignè (pe 3 rafturi)
Biscuiţi (pe 3 rafturi)
Bezele (pe 3 etaje)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
2 sau 3
3
3
2 şi 4
2 şi 4
2 şi 4
1 şi 3 şi 5
1 şi 3 şi 5
1 şi 3 şi 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
4
4
4
4
! Timpul de coacere este orientativ şi poate fi modificat în funcţie de cerinţele personale.
10
Măsuri de precauţie şi recomandări
! Aparatul a fost proiectat şi construit în conformitate
cu normele internaţionale de siguranţă.
Recomandările sunt furnizate pentru siguranţa dvs. şi
vă recomandăm să le citiţi cu atenţie.
Siguranţă generală
• Aparatul a fost creat pentru a fi destinat utilizării
neprofesionale, în mediul casnic.
• Aparatul nu se va instala niciodată în aer liber, nici
măcar în cazul în care spaţiul se află la adăpostul
unui acoperiş; de asemenea, este foarte periculos
să îl lăsaţi expus la ploi sau intemperii.
• Pentru a mişca aparatul, folosiţi mânerele aplicate
pe părţile laterale ale cuptorului.
• Nu atingeţi aparatul când sunteţi desculţi sau cu
mâinile sau picioarele ude sau umede.
• Aparatul trebuie să fie utilizat numai pentru
coacerea alimentelor şi numai de către
persoane adulte, conform instrucţiunilor din
manual. Orice altă utilizare (de exemplu:
încălzirea locuinţei) este considerată
improprie şi deci periculoasă. Fabricantul îşi
declină orice responsabilitate pentru
eventualele daune provocate de utilizarea
improprie, greşită sau neraţională a
aparatului.
• În timpul folosirii aparatului, elementele de
încălzire şi unele zone ale uşii cuptorului
devin foarte calde. Fiţi atenţi să nu le atingeţi;
îndepărtaţi copiii de aragaz.
• Evitaţi ca şi cablurile de alimentare ale altor
aparate electrocasnice să atingă părţile încălzite
ale cuptorului.
• Nu astupaţi fantele de aerisire sau de ieşire a
căldurii.
• Pentru a deschide usa cuptorului, prindeti mânerul
de mijloc: spre margini, mânerul poate fi prea cald.
• Utilizaţi întotdeauna mănuşi speciale pentru a
introduce sau scoate recipientele din cuptor.
• Nu puneţi folie de aluminiu pe fundul cuptorului.
• Nu aşezaţi materiale inflamabile în cuptor: dacă
cuptorul se aprinde din greşeală, materialele
depozitate pot lua foc.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că butoanele sunt în
poziţia “”/“ ” atunci când nu utilizaţi aparatul.
• Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu.
• Nu executaţi nici o operaţie de curăţire sau
întreţinere înainte să fi scos ştecherul din priză.
• În caz de defecţiune, nu interveniţi în niciun caz la
mecanismele din interiorul aparatului şi nu
încercaţi să îl reparaţi singuri. Apelaţi Centrul de
Asistenţă (vezi Asistenţa).
• Nu aşezaţi obiecte grele pe uşa cuptorului, când
este deschisă.
• Este interzisă utilizarea aparatului de persoanele
(inclusiv copiii) care au o redusă capacitate fizică,
senzorială sau mentală, precum şi de cele fără
experienţă sau care nu s-au familiarizat cu
produsul, dacă nu sunt supravegheate de un
responsabil sau dacă nu au primit în prealabil
instrucţiuni asupra modului de folosire a aparatului.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Aparatul nu trebuie pus în funcţiune prin
intermediul unui temporizator extern sau al
unui sistem separat de comandă la distanţă.
Eliminarea deşeurilor
• Eliminarea ambalajelor: respectaţi reglementările
locale; astfel, ambalajele ar putea fi reutilizate.
• Directiva Europeană 2002/96/CE cu privire la
deşeurile care provin de la aparatura electrică sau
electronică (RAEE) prevede ca aparatele
electrocasnice să nu fie colectate împreună cu
deşeurile urbane solide, obişnuite. Aparatele
scoase din uz trebuie să fie colectate separat atât
pentru a optimiza rata de recuperare şi de reciclare
a materialelor componente, cât şi pentru a evita
pericolele care pot duce la dăunarea sănătăţii
omului sau poluarea mediului înconjurător.
Simbolul tomberonului tăiat care apare pe toate
produsele vă aminteşte tocmai obligaţia de a le
colecta separat.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la
scoaterea din uz a aparatelor electrocasnice,
deţinătorii acestora se vor putea adresa serviciului
public competent sau agenţilor de vânzare.
Economisirea energiei şi protecţia
mediului înconjurător
• Utilizând aragazul între orele serale şi primele ore
ale dimineţii, colaboraţi la reducerea sarcinii
întreprinderilor de electricitate.
• Se recomandă să efectuaţi întotdeauna coacerea
BARBECUE şi GRATIN cu uşa cuptorului închisă:
acest lucru este util atât pentru a obţine rezultate
mai bune, cât şi pentru a economisi energie (10%
aprox).
• Asiguraţi-vă că garniturile sunt curate şi eficiente,
că aderă bine pe uşa cuptorului şi nu provoacă
pierderi de căldură.
11
RO
Întreţinerea şi îngrijirea
aparatului
RO
Debranşarea de la reţeaua electrică
Înainte de orice operaţie, debranşaţi aparatul de la
reţeaua de alimentare cu curent electric.
Curăţarea aparatului
• Părţile externe, smălţuite sau din inox, precum şi
garniturile din cauciuc pot fi curăţate cu un burete
îmbibat în apă călduţă şi săpun neutru. Dacă petele
sunt persistente, folosiţi produse speciale. După
fiecare spălare, se recomandă să clătiţi bine şi să
ştergeţi. Nu folosiţi prafuri abrazive sau substanţe
corozive.
• Interiorul cuptorului se va spăla, de preferinţă, după
fiecare utilizare, când este călduţ. Folosiţi apă caldă
şi detergent; clătiţi bine şi ştergeţi cu o cârpă moale.
Evitaţi substanţele abrazive.
• Accesoriile pot fi spălate ca orice alt vas, chiar şi în
maşina de spălat vase.
• Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi sau sub
presiune, pentru a curăţa aparatul.
Curăţarea uşii
Curăţaţi geamul uşii cu un burete şi produse neabrazive
şi ştergeţi-l cu o cârpă moale; nu folosiţi materiale
aspre, abrazive sau raclete metalice, ascuţite, care pot
zgâria suprafaţa sau cauza crăparea geamului.
Pentru curăţarea minuţioasă a cuptorului, demontaţi uşa
acestuia:
1. deschideţi uşa la maxim (vezi figura);
2. cu ajutorul unei şurubelniţe, ridicaţi şi rotiţi levierele F
amplasate pe cele două balamale (vezi figura);
F
3. apucaţi bine uşa de părţile
laterale şi apropiaţi-o fără a o
închide complet. Trageţi apoi
uşa spre voi, extrăgând-o din
balamale (vezi figura). Montaţi la
loc uşa, urmând acelaşi
procedeuîn sens invers.
Controlarea garniturilor
Controlaţi periodic garnitura din jurul uşii cuptorului.
Dacă este deteriorată, adresaţi-vă celui mai apropiat
Centru de Asistenţă (vezi Asistenţa). Se recomandă
să nu folosiţi cuptorul până la înlocuirea garniturii.
* Prezent doar la anumite modele.
12
Înlocuirea becului
Pentru a înlocui becul cuptorului:
1. Deşurubaţi capacul din sticlă care acoperă becul.
2. Desurubati
becul si înlocuiti-l
cu unul similar:
putere 25 W, dulie
E 14.
3. Montaţi la loc
capacul (figura).
Asistenţă
Comunicaţi:
• modelul aparatului (Mod.)
• numărul de serie (S/N)
Aceste informaţii se găsesc pe tăbliţa cu
caracteristici lipită pe aparat şi/sau pe ambalaj.
Montarea kitului de glisiere
RO
Pentru a monta glisierele:
1. Îndepărtaţi cele două
cadre, scoţându-le din
distanţierele A (a se
vedea figura)
A
Ghidaj Ghidaj
stânga dreapta
B
C Sen
ex s
tra d
ge e
re
D
2. Alegeţi raftul pe care
să introduceţi glisiera.
Acordaţi atenţie direcţiei
de detaşare a glisierei,
poziţionaţi pe cadru mai
întâi cavitatea B, după
care cavitatea C.
3. Fixaţi cele două cadre
cu ajutorul ghidajelor în
orificiile situate pe pereţii
cuptorului (a se vedea
figura). Orificiile
corespunzătoare cadrului
din stânga sunt
poziţionate sus, în timp
ce orificiile pentru cel din
dreapta sunt poziţionate
jos.
4. La final poziţionaţi cadrele pe distanţierele A.
! Nu introduceţi glisiere la poziţia 5.
* Prezent doar la anumite modele.
13
Пайдалану нұсқаулығы
ПЕШ
Мазмұны
KZ
RO
KZ
Română, 1
Орнату, 15-16
Орналастыру
Токқа жалғау
Деректер кестесі
Құрылғы сипаттамасы, 17
Жалпы шолу
Басқару тақтасы
Қосу және пайдалану, 18
FK 61 X /HA
FK 63J X /HA
FK 65 X /HA
FK 61 /HA
FK 63 /HA
FK 65 /HA
FKQ 61 /HA
FKQ 63S C/HA
FK 63S C X /HA
FK 63S C /HA
FK 63C X /HA
FKQ 63C /HA
FK 63C /HA
7OFK 637J X RU/HA
7OFK 637J RU/HA
7OFK 638J X RU/HA
7OFK 638J RU/HA
7OFK 637JC X RU/HA
7OFK 637JC RU/HA
UT 63SC X /HA
UT 63SC /HA
UTQ 63SC /HA
FK 619J X /HA
FK 619J /HA
FKQ 616J /HA
FK 63 X /HA
FK 736JC X /HA
FK 736JC /HA
FKQ 73C /HA
UT 63 C X/HA
UT 63 C/HA
FKS 610 X /HA
FKS 610 /HA
FK 637J X /HA
FKQ 637J /HA
FKQ 637 /HA
14
Пешті қосу
Кері санақ таймерін пайдалану
Жасырын тұтқа
Аналогтық бағдарламалауыш, 19-20
Кері санақ таймерін орнату
Уақытты орнату
Пісіруді бағдарламалау
Электрондық тағам дайындау
бағдарламасы, 21
Сағатты орнату
Кері санақ таймерін орнату
Пісіруді бағдарламалау
Режимдер, 22-24
Тағам дайындау режимдері
Тағам дайындау бойынша кеңес
Тағам дайындау бойынша кеңес кестесі
Сақтандырулар мен кеңестер, 24
Жалпы қауіпсіздік
Қоқысқа тастау
Қоршаған ортаны сақтау және қорғау
Күтім және пайдалану, 25-26
Құрылғыны өшіру
Құрылғыны тазалау
Пеш есігін тазалау
Шамды ауыстыру
Сырғымалы сөрелер жиынын құрастыру
Көмек
Орнату
! Бұл нұсқаулық кітапшасын кейін қарау үшін
жоғалып қалмайтындай бір жерге сақтап
қойыңыз. Құрылғы сатылса, тегін берілсе немесе
жылжытылса, нұсқаулық кітапша машинамен бірге
болатынын қамтамасыз етіңіз, солайша оның жаңа
иесі нұсқаулықтың ішіндегі кеңестерді пайдалана
алады.
Желдету
KZ
Лайықты желдетудің орнатылғанын тексеру үшін
шкафтың артқы қабырғасын алып тастау қажет.
Пешті екі ағаш тақтайға немесе кемінде 45 x 560 мм
ашық тұрған тегіс жерде орналастыру ұсынылады
(суретті қараңыз).
! Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз: мұнда
құрылғыны қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту
туралы маңызды ақпараттар қамтылған.
560
.
mm
45 m
m.
Орналастыру
! Балаларға орама материалымен ойнауға
рұқсат етпеңіз; оны жергілікті бөлек қоқыс
жинау стандарттарына сәйкес тастау қажет
(«Сақтандырулар мен кеңестер» бөлімін қараңыз).
! Құрылғыны берілген нұсқаулыққа сүйене отырып
білікті маман орнатуы қажет. Қате орнату мүлікті
зақымдап, адамдарға немесе жануарларға зиянын
тигізуі мүмкін.
Бекітілген құрылғылар
Ортаға қою және бекіту
Құрылғыны шкафқа бекітіңіз:
• Пештің есігін ашыңыз.
• Жақтаудағы бекіту тесіктерін жауап тұрған 2
резеңке тығынды алып тастаңыз.
• Пешті шкафқа 2 ағаш бұрандамен бекітіңіз.
• Резеңке тығындарды орнына салыңыз.
Құрылғының дұрыс жұмыс жасайтынын тексеру үшін
қолайлы шкафты қолданыңыз:
• Пешке жақын қабырғалар ыстыққа төзімді
материалдан жасалған болуы қажет.
• Сыртқы қабығы бар шкафтарды жинағанда 100°C
температураға төзетін желімдер қолданылуы
қажет.
• Пешті ас үй үстелінің астына (сызбаны қараңыз)
немесе ас үй жиһазының ішіне орнату үшін
шкафтың өлшемдері төмендегідей болуы қажет:
м.
570 мм.
45 м
мм
.
560
мм.
575-585 мм.
мм.
550 н.
ми
20 мм.
590 мм.
595
! Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз
ететін барлық бөліктері арнайы құралдардың
көмегімен ғана алынуы тиіс.
.
мм
550
.
м
5 м .*
20, мм
5
22,
* Тек тот баспайтын болаттан жасалған
модельдер үшін
! Құрылғы орнатылған кезде кез келген электрлі
заттардан алыс болуы қажет.
Негізгі деректер кестесінде берілген пайдалану ортасының
көрсеткіштері осы орнату түрі үшін есептелген.
15
KZ
Токқа жалғау
! Үш ұялы электр кабелі бар пеш айнымалы ток
кернеуімен және құрылғыда орналасқан негізгі
деректер кестесінде көрсетілген жиілікпен жұмыс
істеу үшін жасақталған (төменнен қараңыз).
Электр кабелін орнату
1. Қақпақтың бүйір
құлақшаларына
бұрауышты тығып,
дәнекер қалқаншаны
ашыңыз. Қақпақты
ашу үшін, бұрауышты
төмен басып, тұтқа
түрінде пайдаланыңыз
(суретті қараңыз).
2. Бұранданы бекітуге
арналған қысқыш пен
үш желілі L-Nбайланыс бұрандасын
босату арқылы электр
L
кабелін орнатыңыз.
Кабельді сәйкес
өткізгіштерге жалғаңыз:
көк сымды (N) деп
белгіленген өткізгішке,
қоңыр сымды (L) деп
белгіленген өткізгішке,
ал сары/жасыл сымды
N
(сызбаны қараңыз)
деп белгіленген
өткізгішке жалғаңыз.
3. Қыспа бұранданы нығайтып, кабельді бекітіңіз.
4. Дәнекер қалқаншаның қақпағын жабыңыз.
• розетка негізгі деректер кестесінде көрсетілген
құрылғының ең жоғарғы күшіне төзімді (астын
қараңыз);
• кернеу негізгі деректер кестесінде көрсетілген мән
аралығы аумағында (төменге қараңыз);
• розетка құрылғының айырына сәйкес келеді. Розетка
штепсельдік ұшқа сәйкес болмаса, өкілетті маманнан
оны ауыстырып беруді өтініңіз. Бірнеше розеткалар
мен ұзартқыш сымдарын пайдаланбаңыз.
! Құрылғы орнатылғаннан кейін электр кабелі мен
розетка жақын жерде болуы қажет.
! Кабель иілмеуі немесе қысылмауы қажет.
! Кабель жиі тексеріліп, тек өкілетті маманның көмегімен
ғана алмастырылуы тиіс (Көмек бөлімін қараңыз).
! Қауіпсіздік шаралары сақталмаған жағдайда
өндіруші жауапкершілікті өз мойнына алудан бас
тартады.
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
Өлшемдері
ені 43,5 см
биіктігі 32 см
тереңдігі 41,5 см
Көлемі
58 л
Электр
қосылымдары
220-240 В ~ 50/60 Гц немесе
50 Гц ең көп тұтынылатын қуат
– 2800 Вт (техникалық деректер
тақтасын қараңыз)
Электр пештерінің белгісіндегі
2002/40/ЕEC нұсқауы.
EN 50304 стандарты
Электр кабелін желіге қосу
Деректер кестесінде көрсетілген жүктемеге сәйкес
стандартты айырғышты орнатыңыз (кестені қараңыз).
Құрылғы мен желі арасында орнатылған 3 мм ашық
кішкене байланыс бар жан-жақты айырып-қосқышты
пайдалану арқылы құрылғы тікелей электр желісіне
қосылуы қажет. Айырып-қосқыш анықталған
жүктемеге лайықты және ағымдағы ток реттеуіне
сәйкес болуы қажет (жерге қосылған сым айырыпқосқыштан ажыратылмауы тиіс). Электр кабелін кез
келген нүктесі 50°C-тан жоғары температурамен
байланыспайтындай етіп орналастыру қажет.
! Орнатушы дұрыс ток байланысын жасағанына
және оның қауіпсіздік шараларына сәйкес екендігіне
сенімді болуы қажет.
Құрылғыны токқа қоспастан бұрын төмендегілерді
тексеріңіз:
• құрылғы жерге қосылған және айырғыш заңға
сәйкес болып табылады;
16
ҚУАТ БЕЛГІСІ
Табиғи конвекция класы– қыздыру
күйіне арналған қуат тұтыну:
Дағдылы режим
Мəжбүрлі конвекция класы –
қыздыру күйіне арналған
мəлімденген қуат тұтынуы:
Пісіру.
Бұл құрылғы төмендегі ЕЭО
директиваларына сəйкес келеді:
12.12.2006 жылғы 2006/95/EEC
(төмен кернеу) жəне кейінгі
өзгертулері – 15.12.2004 жылғы
2004/108/EEC (Электромагнитті
үйлесімділік) жəне кейінгі
өзгертулері – 22.07.1993 жылғы
93/68/EEC жəне кейінгі өзгертулері.
2002/96/ЕEC жəне одан кейінгі
түзетулер.
Құрылғы сипаттамасы
Жалпы шолу
KZ
Сырғымалы сөрелерге
арналған
СЫРҒЫТПАЛАР
Басқару тақтасы
5-позиция
4-позиция
3-позиция
2-позиция
1-позиция
ГРИЛЬ
ТАБА
Басқару тақтасы
РЕТТЕУ
тұтқасы
ТЕРМОСТАТ
индикатор шамы
ТЕРМОСТАТ
тұтқасы
ТАЙМЕР
тұтқасы*
РЕТТЕУ
тұтқасы
ТЕРМОСТАТ
индикатор шамы
ТЕРМОСТАТ
тұтқасы
ЭЛЕКТРОНДЫҚ
бағдарламалаушы*
РЕТТЕУ
тұтқасы
* Тек белгілі модельдерде болады.
ТЕРМОСТАТ
индикатор шамы
ТЕРМОСТАТ
тұтқасы
АНАЛОГТЫҚ
бағдарламалаушы*
17
Қосу және пайдалану
KZ
! Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда оны бос
күйінде есігін жауып, ең жоғарғы температурада
кемінде жарты сағаттай қыздырыңыз. Пешті
өшіріп, оның есігін ашпастан бұрын бөлменің
жақсы желдетілгенін тексеріңіз. Өндіру кезінде
қолданылған қорғағыш заттардың жанып кетуіне
байланысты жеңіл жағымсыз иіс шығуы мүмкін.
Кейбір модельдер пайдаланушы қолымен итермейне тартпай-ақ, есікті баяу жабуға мүмкіндік беретін
топсалар жүйесімен жабдықталған. Жүйе дұрыс
пайдалану үшін, есікті жаппас бұрын:
• есікті толық ашыңыз.
• жабылу кезінде қолмен итермеңіз.
Пешті қосу
1. СЕЛЕКТОР тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам
дайындау режимін таңдаңыз.
2. ТЕРМОСТАТ тұтқасы көмегімен қажетті
температураны таңдаңыз. Тағам дайындау режимдері
және ұсынылған тағам дайындау температуралары
туралы мәліметті қамтитын тізімді «Тағам дайындау
бойынша кеңестер» кестесінен табуға болады
(«Тағам дайындау режимдері» бөлімін қараңыз).
3. ТЕРМОСТАТ индикатор шамы пештің орнатылған
температураға дейін ысып келе жатқанын көрсетеді.
4. Тағам дайындау кезінде әрқашан мына
әрекеттерді орындауға болады:
- РЕТТЕУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам
дайындау режимін өзгерту;
- ТЕРМОСТАТ тұтқасын бұрап, температураны
реттеу;
- СЕЛЕКТОР тұтқасын «0» позициясына бұрап,
тағам дайындауды тоқтату.
Кері санақ таймерін пайдалану*
1. Дыбыс сигналын орнату үшін, ТАЙМЕР тұтқасын
сағат тілі бойынша бір толық айналымға бұраңыз.
2. Қажетті уақытты орнату үшін, тұтқаны сағат тіліне
қарсы бұраңыз: ТАЙМЕР тұтқасындағы кетікті басқару
тақтасында белгіленген уақытпен теңестіріңіз.
3. Таймер минуттық режимде жұмыс істейді:
таңдалған уақыт біткенде дыбыс сигналы естіледі.
! Таймер пешті қоспайды не өшірмейді.
Жасырын тұтқа
Кейбір модельдерде пеш есігіне ендірілген жасырын
тұтқа бар. Жай ғана басыңыз, сонда пешті ашу
және жабу кезінде берік ұстайсыз. Оны пайдаланып
болғаннан кейін аздап басу арқылы қайтадан жабыңыз.
! Ешқашан пештің астына зат қоймаңыз; бұл эмальді
қабаттың зақымдануын болдырмайды.
! Әрқашан асхана ыдыстарын берілген тартпа(лар)
ға қойыңыз.
Салқындату желдеткіші
Пештің сыртқы температурасын салқындату үшін
салқындату желдеткіші басқару тақтасы мен пеш
есігінің арасында, сондай-ақ, пеш есігінің астына
қарай салқын ауа ағынын өткізеді.
! Пісіріп болғаннан кейін де пеш толық
салқындағанша желдеткіш жұмыс істеп тұрады.
Пештің шамдары
мәні таңдалғанда
РЕТТЕУ тұтқасының көмегімен
пештің шамы жанады. Тағам дайындау режимі
таңдалғанда осы шам жанып тұрады.
* Тек белгілі модельдерде болады.
18
Аналогтық бағдарламалауыш*
ПІСІРУ БАСТАЛДЫ
белгішесі
ПІСІРУ АЯҚТАЛДЫ
белгішесі
ТАЙМЕР тұтқасы
САҒАТ
белгішесі
ТАЙМЕР
белгішесі
! Пеш тоққа қосылған болса ғана, параметрлерді
қолдану мүмкін. Тоқ 10 секундтан көп уақытқа өшсе,
бағдарламалауыш тоқтайды: тоқ берілгенде, тоқ
өшірілгені және уақытты қайтадан реттеу қажет
екенін білдіру үшін САҒАТ белгішесі жыпылықтайды.
Орнатылған тағам дайындау бағдарламасы
орындалып жатқан кезде тоқ өшіп қалса,
бағдарламаланған уақыт тоқтаған жерінен қайта
басталады (мысалы, тағам дайындау мерзімі 1
сағатқа бағдарламаланған болса және 30 минут тоқ
өшіп тұрса, бағдарлама 1 сағат 30 минуттан кейін
аяқталады). Мұндай жағдайда, САҒАТ белгішесі
жыпылықтайды және уақытты қайта орнату қажет
болады.
ҚОЛМЕН ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ
Ешбір бағдарлама іске қосылмаған болса, РЕТТЕУ
және ТЕРМОСТАТ тұтқаларының көмегімен пешті
қолмен басқаруға болады.
Кері санақ таймерін орнату
! Бұл функция ас пісіруге кедергі жасамайды және
пешке әсер етпейді; ол белгіленген уақыт өткен
кезде дыбысты сигнал беру үшін пайдаланылады.
Кері санақ таймерін ешбір бағдарлама орындалып
жатпаса ғана қолдануға болады.
Кері санақ таймерін іске қосу үшін КЕРІ САНАҚ
ТАЙМЕРІ жыпылықтай бастағанша тұтқаны 3 рет
басыңыз. Кері санақ таймері пісірудің аяқталу
уақытын орнатқандай орнатылады (тиісті бөлімді
қараңыз).
Уақытты орнату
Көрсеткіштермен белгіленген уақытты реттеу үшін
САҒАТ белгішесі жыпылықтай бастағанша тұтқаны 4
рет басыңыз.
Одан кейін көрсетілген уақыт мәнін 1 минут
қадамдарымен көбейту немесе азайту үшін тұтқаны
сағат тілі бағытымен немесе қарама-қарсы бағытта
бұраңыз; минут көрсеткіші 1 минут қадамдарымен
тиісінше сағат тілі бағытымен немесе қарама-қарсы
бағытта жылжиды.
Ең соңғы реттеуден 10 секунд өткеннен кейін
бағдарламалауыш реттеу режимінен шығады.
* Тек белгілі модельдерде болады.
Пісіруді бағдарламалау
KZ
Жедел басталатын тағам дайындау уақытын
бағдарламалау
Пісірудің аяқталу уақытын бағдарламалау пісіруді
дереу бастап, оны бағдарламаланған уақытқа
сәйкес автоматты түрде аяқтауға мүмкіндік береді.
Пісірудің аяқталу уақытын бағдарламалау үшін
ПІСІРУДІ АЯҚТАЛДЫ белгішесі жыпылықтай
бастағанша тұтқаны екі рет басыңыз.
Пісіру уақытын 1 минут қадамдарымен көбейту
немесе азайту үшін тұтқаны сағат тілі бағытымен
немесе қарама-қарсы бағытта бұраңыз; минут
көрсеткіші 1 минут қадамдарымен тиісінше сағат тілі
бағытымен немесе қарама-қарсы бағытта жылжиды.
Ең соңғы бұраудан кейін ПІСІРУДІ АЯҚТАУ белгішесі
10 секунд жыпылықтап тұрады. 1 минуттан ұзақ
пісіру уақыты бағдарламаланған деп есептегенде,
тұтқаны басып немесе 10 секунд өтуін күтіп,
бағдарламаны растауға болады.
Бағдарламалау сәтті жасалғанын растау үшін
ПІСІРУДІ АЯҚТАУ белгішесі жанады.
РЕТТЕУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам
дайындау режимін таңдаңыз.
Пеш дереу қосылып, орнатылған пісірудің аяқталу
уақытында өшеді.
Орнатылған бағдарламаны қарау үшін тұтқаны
тез басып, жіберіңіз; көрсеткіштер мен белгішелер
орнатылған бағдарламаны көрсетеді.
Пісіру аяқталған кезде ПІСІРУДІ АЯҚТАУ белгішесі
жыпылықтайды және 1 минут дабыл беріліп тұрады
(дыбысын өшіру үшін тұтқаны басыңыз).
SELECTOR (РЕТТЕУ) тұтқасын «0» позициясына
бұраңыз.
• Мысалы: қазір таңертеңгі сағат 9:00, ал
аяқталатын уақыт 10:15 болып орнатылған.
Бағдарлама дереу басталады және 10:15-те,
яғни 1 сағат 15 минуттан кейін автоматты түрде
тоқтайды.
Кідіртіліп басталатын тағам дайындау уақытын
бағдарламалау
Пісірудің басталу уақытын бағдарламалау пісіруді
бағдарламаланған уақытқа сәйкес автоматты түрде
аяқтауға мүмкіндік береді.
Пісірудің басталу уақытын бағдарламалау
үшін ПІСІРУДІ БАСТАУ белгішесі жыпылықтай
бастағанша тұтқаны бір рет басыңыз.
Пісірудің басталу уақытын 1 минут қадамдарымен
көбейту немесе азайту үшін тұтқаны сағат тілі
бағытымен немесе қарама-қарсы бағытта бұраңыз;
минут көрсеткіші 1 минут қадамдарымен тиісінше
сағат тілі бағытымен немесе қарама-қарсы бағытта
жылжиды.
Ең соңғы бұраудан кейін ПІСІРУДІ БАСТАУ
белгішесі 10 секунд жыпылықтап тұрады. Бұл
уақыт ішінде тұтқа бұралмаса немесе басылмаса,
19
KZ
уақыт пен бағдарлама күшін жойғанын көрсету үшін
көрсеткіштер автоматты түрде қалпына келеді. Кем
дегенде 1 минут бағдарламаланған болса, пісірудің
басталу уақытын орнатқаннан кейін (ПІСІРУДІ
БАСТАУ белгішесі жанып тұрады) тұтқа қайтадан
басылса, пісірудің аяқталу уақытын орнату процесі
басталады (ПІСІРУДІ АЯҚТАУ белгішесі жыпылықтай
бастайды; әйтпесе, бағдарламалау жасалмайды.
Пісірудің аяқталу уақытын бағдарламалау үшін
жоғарыдағы нұсқауларды орындаңыз.
РЕТТЕУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам
дайындау режимін таңдаңыз. Пеш орнатылған
басталу уақытында қосылады да, таңдалған
пісірудің аяқталу уақытында өшеді.
• Мысалы: қазір таңертеңгі сағат 9:00, ал пісірудің
басталу уақыты 11:00 және аяқталу уақыты
12:15 болып орнатылған. Бағдарлама 11:00де автоматты түрде басталады және 12:15-те,
яғни 1 сағат 15 минуттан кейін автоматты түрде
тоқтайды.
! Бағдарламадан бас тарту үшін тұтқаны басып
3 секунд ұстап тұрыңыз: бағдарламалаудан бас
тартылады және бағдарламалауыш қолмен пісіру
режиміне оралады.
20
Электрондық
бағдарламалауыш*
ДИСПЛЕЙ
ПІСІРУ
АЯҚТАЛДЫ
белгішесі
ҰЗАҚТЫҚ
белгішесі
•• ••
УАҚЫТТЫ
АЗАЙТУ белгішесі
САҒАТ белгішесі
ТАЙМЕР белгішесі
УАҚЫТТЫ
КӨБЕЙТУ
түймесі
УАҚЫТТЫ
ОРНАТУ түймесі
Сағатты орнату
! Сағат пеш қосулы немесе ажыратулы тұрған кезде
орнатылады және пісіру режимінің аяқталу уақытын
алдын ала белгіленген кезде орнатады.
Құрылғы электр желісіне жалғанғаннан немесе қуат
уақытша ажыратылғаннан кейін ДИСПЛЕЙДЕГІ
белгішесі мен төрт сан жыпылықтай бастайды.
1.
түймесін дисплейде
белгішесі мен төрт сан
жыпылықтағанша бірнеше рет басыңыз.
2. Уақытты реттеу үшін «+» және «-» түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі
жылдам ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ
айналады.
3. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
Таймерді орнату
! Бұл функция ас пісіруге кедергі жасамайды және
пешке әсер етпейді; ол белгіленген уақыт өткен
кезде дыбысты сигнал беру үшін пайдаланылады.
1.
түймесін дисплейде
белгішесі мен үш сан
жыпылықтағанша бірнеше рет басыңыз.
2. Уақытты реттеу үшін «+» және «-» түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі
жылдам ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ
айналады.
3. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
Дисплейде кері саналып жатқан уақыт көрсетіледі.
Осы уақыт кезеңі аяқталған кезде дыбысты сигнал
беріледі.
Пісіруді бағдарламалау
! Тағам дайындау режимі бағдарламалау
басталардан бұрын таңдалуға тиіс.
Пісіру ұзақтығын орнату
1.
түймесін ДИСПЛЕЙ бетінде
белгішесі
мен үш сан жыпылықтай бастағанша бірнеше рет
басыңыз.
2. Уақытты реттеу үшін «+» және «-» түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі
жылдам ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ
айналады.
3. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
4. Белгіленген уақыт өткенде ДИСПЛЕЙ бетінде
«END» («Аяқталды») деген мәтін шығып, пеш
пісіруді тоқтатады да, дыбыстық сигнал ойнайды.
Тоқтату үшін кез келген түймені басыңыз.
• Мысалы: қазір сағат 9:00 делік және уақыт 1 сағат
15 минутқа орнатылсын. Бағдарлама сағат 10:15
болғанда автоматты түрде тоқтайды.
Тағам дайындау режимінің аяқталу уақытын орнату
! Пісірудің аяқталу уақыты белгіленбей тұрып, пісіру
ұзақтығын орнату керек.
1. Ұзақтықты жоғарыда сипатталғандай орнату үшін
1-ден 3-қадамға дейін орындаңыз.
түймесін, ДИСПЛЕЙ бетіндегі
2. Содан кейін,
белгішесі мен төрт сан жыпылықтай бастағанша,
басыңыз.
3. Уақытты реттеу үшін «+» және «-» түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі
жылдам ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ
айналады.
4. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
5. Белгіленген уақыт өткенде ДИСПЛЕЙ бетінде
«END» («Аяқталды») деген мәтін шығып, пеш
пісіруді тоқтатады да, дыбыстық сигнал ойнайды.
Тоқтату үшін кез келген түймені басыңыз.
және
Бағдарламалау орнатылып болғанда,
түймелері жанады. ДИСПЛЕЙ пісірудің аяқталу
уақыты мен пісіру ұзақтығын алма-кезек көрсетіп
тұрады.
• Мысалы: қазір сағат 9:00 делік және уақыт 1
сағат орнатылсын. 12:30 аяқталу уақыты ретінде
орнатылады. Бағдарлама сағат 11:30 болғанда
автоматты түрде іске қосылады.
Әрекетті болдырмау
Әрекетті болдырмау үшін:
түймесін болдырмайтын параметрге сәйкес
•
келетін белгіше мен дисплейдегі сандар
жыпылықтауын тоқтатқанша басыңыз. «-»
түймесін дисплейде 00:00 сандары көрінгенше
басыңыз.
• «+» және «-» түймелерін басып тұрыңыз; бұл
алдыңғы таңдалған параметрлерді, сондай-ақ,
таймер параметрлерін да болдырмайды.
* Тек белгілі модельдерде болады.
21
KZ
Режимдер
KZ
Тағам дайындау режимдері
! Келесіден басқа тағам дайындау режимдерінің
барлығына 60°C пен МАКС (Ең жоғары) аралығында
кез келген температура мәні орнатылуы мүмкін:
болатын тағамдарды (мысалы, көтерілуді қажет ететін
торт сияқты тағамдар) және ұннан жасалған «бір тістем»
кондитерлік өнімдерді 3 тартпада бірдей дайындауға
арналған.
Қуырылған ет*
• ГРИЛЬ (кеңес: тек МАКС (Ең жоғары) деңгейін
орнатыңыз)
• ГРАТИН (кеңес: 200°C-тан асырмаңыз).
Гриль істігі функциясын
іске қосу үшін
(сызбаны қараңыз)
төмендегі әрекеттерді
орындаңыз:
1. Тұтқалы табаны
бірінші позицияға
орналастырыңыз.
2. Гриль тірегін
үшінші позицияға
орналастырып, істікті пештің артқы
қабырғасындағы тесікке кіргізіңіз.
TRADITIONAL OVEN (ДАҒДЫЛЫ ПЕШ)
режимі
Үстіңгі және астыңғы қыздыру элементтері қосылады.
Тағам дайындаудың дағдылы режимін пайдаланғанда
тек бір тағам дайындау тартпасын қолданған дұрыс
болады. Бірден көп тартпа қолданылғанда пеш
ішіндегі температура бірдей болмауы мүмкін.
MULTILEVEL (КӨПДЕҢГЕЙЛІ) режимі
Барлық қыздыру элементтері (үстіңгі, астыңғы және
айналмалы) қосылады және желдеткіш жұмыс істей
бастайды. Пештің қызуы тұрақты болғанда ауа
тағамды біркелкі қызартып пісіреді. Бір уақытта ең
көбі екі тартпаны пайдалануға болады.
Тағам дайындау бойынша кеңес
ПИЦЦА режимі
Дөңгелек қыздыру элементтері және пештің түбіндегі
элементтер қосылады және желдеткіш жұмыс істей
бастайды. Бұл қосынды, әсіресе астыңғы элементке
байланысты, жоғары мөлшерде жылу шығарып,
пешті жылдам қыздырады. Бір жолда бірден көп
тартпа қолданылатын болса, тағам дайындау үрдісінің
ортасында табақтардың орындарын алмастырыңыз.
! Желдеткіш көмегімен тағам дайындау барысында
сөрелерді бірінші және бесінші позицияларға
орналастырмаңыз. Шамадан тыс жылу температураға
сезімтал тағамдарды күйдіріп жіберуі мүмкін.
! GRILL (ГРИЛЬ) және GRATIN (ГРАТИН)
режимдерінде тағамның қалдықтарын (соус және/
немесе май сияқты) жинау үшін тұтқалы табаны
бірінші позицияға орналастырыңыз.
GRILL (ГРИЛЬ) режимі
Үстіңгі қыздыру элементі және гриль істігі (бар
болса) іске қосылады.
Грильдің жоғарғы және тіке температурасы қабаттың
жоғарғы температурасын қажет ететін тағамдар үшін
ұсынылады. Бұл режим пайдаланылғанда пештің
есігі әрдайым жабық тұруы қажет.
GRATIN (ГРАТИН) режимі
Үстіңгі қыздыру элементі және гриль істігі (бар
болса) іске қосылып, желдеткіш жұмыс істей
бастайды. Осы мүмкіндіктердің жиыны пештегі
ауаның күшейтілген айналымы арқылы қыздыру
элементтерінің көмегімен қамтамасыз етілетін бір
бағытқа жылылық бөлінудің тиімділігін арттырады.
Бұл тағамның күйіп кетуін болдырмауға көмектеседі
және жылудың тағамның ішкі жағына енуіне
мүмкіндік береді. Бұл режим пайдаланылғанда
пештің есігі әрдайым жабық тұруы қажет.
BAKING (ПІСІРУ) режимі
Артқы қыздыру элементі және желдеткіш іске қосылып,
жылудың бүкіл пешке жұмсақ әрі біркелкі түрде таралуын
қамтамасыз етеді. Бұл режим температураға сезімтал
* Тек белгілі модельдерде болады.
22
3.
немесе
РЕЖИМДЕРІН таңдау
мақсатында тұтқаны пайдаланып, гриль істігі
функциясын қосыңыз.
КӨПДЕҢГЕЙЛІ
• Молырақ жылуды талап ететін тағамды екінші
позициядағы сөреге салып, екінші және төртінші
позицияларды қолданыңыз.
• Тұтқалы табаны астыңғы жаққа, ал тартпаны
үстіңгі жаққа орнатыңыз.
ГРИЛЬ
• Тартпаны 2 немесе 4-позицияға қойыңыз.
Тағамды тартпаның ортасына орналастырыңыз.
• Қуат деңгейін ең жоғарғы мәнге орнату
ұсынылады. Үстіңгі қыздыру элементі термостат
арқылы реттеледі және тұрақты күйде жұмыс
істемеуі мүмкін.
ПИЦЦА ПЕШІ РЕЖИМІ
• Жеңіл алюминийден жасалған пицца табасын
пайдаланыңыз. Оны қамтамасыз етілген тартпаға
орналастырыңыз.
Сыртын қытырлақ етіп пісіру үшін мерзімін
ұзартатын әрі қытырлақ болуына кедергі
жасайтын тұтқалы табаны пайдаланбаңыз.
• Пиццаның беті көп құрамды болғанда пісіру
үрдісінің ортасында пиццаның үстіне моцарелла
ірімшігін қосу ұсынылады.
Тағам дайындау бойынша кеңес кестесі
Режимдер
Дəстүрлі
Көпдеңгейлі
Пицца
Гриль
Гратин
Пісіру
Тағамдар
Үйрек
Қуырылған бұзау немесе сиыр еті
Қуырылған шошқа еті
Печенье (кішкентай кондитерлік өнімдер)
Бəліш
Салмақ
Тартпа
(кг)
позициясы
Алдын ала
Ұсынылатын
қыздыру
температура
ұзақтығы (минут)
KZ
Пісіру
мерзімі
(минут)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Пицца (2 тартпада)
Лазанья
Жас қой еті
Қуырылған тауық еті + картоп
Макрель
Йогуртттан жасалған пирог
Көпіршітілген қаймақ қосылған бəліш
(2 тартпада)
Печенье (2 тартпада)
Бисквит торты (1 тартпада)
Бисквит торты (2 тартпада)
Хош иісті бəліш
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2 жəне 4
3
2
2 жəне 4
2
2
2 жəне 4
2 жəне 4
2
2 жəне 4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
170-180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
Пицца
Фокаччия наны
0.5
1
3
2 не 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Теңіз тілі
Кальмар мен асшаян кебабы
Нəлім филесі
Грильде пісірілген көкөністер
Бұзау етінен пісірілген стейк
Котлет
Гамбургер
Макрель
Қуырылған нан
1
1
1
1
1
1
1
1
N° 4
4
4
4
3 не 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Гриль істігімен (бар жерде)
Істікте қуырылған бұзау еті
Істікте қуырылған тауық еті
Істікте қуырылған жас қой еті
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Грильде пісірілген тауық еті
Каракатица
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Гриль істігімен (бар жерде)
Істікте қуырылған бұзау еті
Істікте қуырылған жас қой еті
Тауық еті (істікте) + картоп
(тұтқалы табада)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
Бəліш
Жеміс қосылған бəліш
Йогурттан жасалған пирог
Пирог
Бисквит торты (2 тартпада)
Кішкентай бəліштер (2 тартпада)
Сыр қосылған бəліш (2 тартпада)
Көпіршітілген қаймақ қосылған бəліш
(3 тартпада)
Печенье (3 тартпада)
Меренга (3 тартпада)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
2 не 3
3
3
2 жəне 4
2 жəне 4
2 жəне 4
1, 3 жəне 5
1, 3 жəне 5
1, 3 жəне 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
! Жоғарыдағы тізімде көрсетілген пісіру уақыттары тек нұсқау ретінде берілген жəне оларды қалауыңызға қарай
өзгертуге болады.
23
Сақтандырулар мен кеңестер
KZ
! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына
сай жасақталып, дайындалған. Төмендегі ескертулер
қауіпсіздік ережелерін ескерту мақсатында берілген
және оны мұқият оқып шығу қажет.
Жалпы қауіпсіздік
• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны
коммерциялық немесе өндірістік тұрғыда
қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта
қолданбау қажет. Құрылғыны қорғаусыз жаңбыр
мен боранда қалдыру аса қауіпті.
• Құрылғыны жылжытқанда немесе орналастырғанда
пештің бүйіріндегі тұтқаларды пайдаланыңыз.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе қол-аяғыңыз ылғал
болғанда ұстамаңыз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға
сай, тек ересек адамдар ғана тағам дайындау
мақсатында пайдалануы тиіс. Құрылғыны
басқа түрде пайдалану (мысалы, бөлмені
жылыту үшін) дұрыс емес әрі қауіпті. Өндіруші
құрылғыны тиісті, дұрыс және саналы түрде
пайдаланбау нәтижесінде пайда болған кез
келген зақымға жауапты болмайды.
• Құрылғыны пайдаланған уақытта қыздыру
элементтерін немесе пеш есігінің белгілі
бөліктерін ұстамаңыз, бұл бөліктер қатты
қызады. Балаларды одан алыс ұстаңыз, өзіңіз
де ыстық жерлерін ұстамаңыз.
• Басқа электр құрылғыларының кабельдері пештің
ыстық бөліктеріне тимейтінін тексеріңіз.
• Желдету және қызуды шашу саңылауларын
ешқашан жабуға болмайды.
• Пеш есігінің тұтқасын әрқашан ортасынан
ұстаңыз: шеттері ыстық болуы мүмкін.
• Пешке асханалық ыдысты қоярда немесе оны алған
кезде әрдайым пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
• Пеш түбін туралау үшін алюминий фольганы
пайдаланбаңыз.
• Пешке жанғыш заттарды қоймаңыз. егер
байқаусызда құрылғы қосылса, бұл заттардың
жануы мүмкін.
• Құрылғыны қолданбаған кезде түймешіктерінің
«»/«» орнында екенін тексеріңіз.
• Құрылғыны өшіргенде айырғышты әрдайым
желі розеткасынан алыңыз, кабельден тартып
суырмаңыз.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратпастан
ешқашан тазалау немесе күтім көрсету
жұмыстарын жасамаңыз.
• Ақаулық болған кезде, ешбір жағдайда жөндеу
жұмысын өзіңіз жасамаңыз. Өкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз («Көмек»
бөлімін қараңыз).
• Ашық пештің есігіне ауыр заттарды қоймаңыз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық және
психикалық қабілеттері төмен адамдар (балалар
да кіреді), тәжірибесіз немесе өнімнен хабары
жоқ кез келген адамның қолданбауы тиіс.
24
Мұндай адамдарға, кем дегенде, қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін біреулер жетекші болуы керек
немесе құрылғының жұмысына қатысты кіріспе
нұсқаулары берілуі тиіс.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Қоқысқа тастау
• Орау материалдарын тастаған кезде: ораманың
қайта пайдаланылуы мүмкін болатындай
жергілікті заңды қадағалаңыз.
• Электр және электроникалық құралдардың
қалдықтарына (WEEE) қатысты 2002/96/EC
Еуропа заңнамасына сәйкес үй құрылғылары
қалыпты толық қалалық қалдық айналымын
пайдаланып жойылмауы тиіс. Қоршаған орта мен
халық денсаулығына тиетін зиянның алдын ала
отырып, жарамсыз құрылғылар қайта пайдалану
мен машина ішіндегі материалдарды өңдеу
құнын оңтайландыру мақсатында бөлек жиналуы
керек. Барлық өнімдердегі сызылған қоқыс жәшігі
өнім иесінің бөлектелген қоқыс жинауға қатысты
міндетін еске салады.
Жарамсыз үй құрылғыларын дұрыс жоюға
қатысты қосымша ақпарат алу үшін өнім иелері
тиісті халыққа қызмет көрсету орталығына немесе
олардың жергілікті өкілдеріне хабарласа алады.
Қоршаған ортаны сақтау және қорғау
• Пешті таңертең ерте немесе түстен кейін кешірек
пайдалану арқылы электр қуатын қамтамасыз
етуші желілік компаниялардың ең жоғары
жүктемесін азайтуға көмектесе аласыз.
• GRILL (ГРИЛЬ) және GRATIN (ГРАТИН) режимдері
пайдаланылғанда пеш есігін әрқашан жауып қою
қажет. бұл энергияны сақтай отырып (шамамен
10%), жақсы нәтижеге жеткізеді.
• Есік тығыздағыштарын жиі тексеріңіз, олар есікке
тығыз келетіндей етіп, қалдық болмауы үшін
тазалап сүртіп тұрыңыз, осылайша ыстықтың
сыртқа шығуын болдырмайсыз.
Күтім көрсету және техникалық
қызмет көрсету
Құрылғыны өшіру
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын
құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау
• Тот баспайтын болат немесе эмальданған сыртқы
бөліктер және резеңке тығыздағыштар жылы
суға малынып, түссіз сабын жағылған губкамен
тазартылады. Қиын дақтарды кетіру үшін арнайы
өнімдерді пайдаланыңыз. Жуып болған соң оны
шайып, мұқият құрғатыңыз. Қатты ұнтақтарды
немесе таттандыратын заттарды пайдаланбаңыз.
• Пештің іші әрбір қолданғаннан кейін жылы
кезінде мұқият тазалануы тиіс. Ыстық су мен
тазартқышты пайдаланыңыз, одан кейін шайып,
жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз. Қырғыш
заттарды пайдаланбаңыз.
• Сырғымалы тартпалардан басқа барлық керекжарақтар күнделікті ыдыстар сияқты жуылуы мүмкін,
тіпті оларды ыдыс жуғыш машинаға жууға болады.
! Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты немесе
шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
Пеш есігін тазалау
Пеш есігінің әйнегін ысқышпен және қырғыш емес
тазартқыш құралдармен тазалап, жұмсақ шүберекпен
мұқият құрғатыңыз. Қатты қырғыш затты немесе өткір
темір қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар
әйнек бетін тырнап, оның сынуына әкелуі мүмкін.
Пеш есігін мұқият тазалау мақсатында оны шығарып
алуыңызға болады.
1. Пеш есігін толық ашыңыз (суретті қараңыз).
2. Шығарып алу үшін бұрағышты пайдаланыңыз
және F екі ілгекке орналасқан (сызбаны қараңыз)
кішкентай тұтқаларды бұраңыз.
F
Тығыздағыштарды тексеру
Пештегі есік тығыздағыштарын жиі тексеріп тұрыңыз.
Егер тығыздағыштар зақымдалған болса, жақын жердегі
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз («Көмек»
бөлімін қараңыз). Тығыздағыштар ауыстырылғанға
дейін пешті пайдаланбауды ұсынамыз.
Шамды ауыстыру
Пештің шамын ауыстыру үшін:
Сырғымалы сөрелер жиынын құрастыру
A
Сол жақ
бағыттауыш
сырғытпа
Оң жақ
бағыттауыш
сырғытпа
B
3. Есікті екі жағынан қатты
ұстап, жартылай жабыңыз.
Оны өзіңізге қарай орнынан
көтере тартыңыз (сызбаны
қараңыз). Есікті орнына
қою үшін осы іс ретін кері
орындаңыз.
1. Шам ұясының
шыны қақпағын
алыңыз.
2. Шамды бұрап
алып, оны ұқсас
басқа шаммен
ауыстырыңыз:
Қуаты 25 Вт,
цоколі E 14.
3. Шыны қақпақты
орнына қойыңыз
(сызбаны қараңыз).
C б Шы
ағ ға
ыт ру
ы
Сырғымалы
тартпаларды құрастыру
үшін:
1. Екі жақтауды
A бөлгіштерінен
алысырақ көтеріп,
шығарыңыз (сызбаны
қараңыз).
2. Сырғымалы
тартпамен
қайсы сөренің
пайдаланылатынын
таңдаңыз. Сырғымалы
тартпа шығарылып
алынатын бағытқа
назар аудара отырып,
B ілмегін, одан кейін
С ілмегін жақтауға
орналастырыңыз.
* Тек белгілі модельдерде болады.
25
KZ
KZ
3. Пеш
қабырғаларындағы
тесіктерді пайдаланып,
бағыттаушы жолдардың
көмегімен бекітіңіз
(сызбаны қараңыз). Сол
жақ жақтауға арналған
D
тесіктер жоғарыда, ал оң
жақ жақтау үшін тесіктер
төменде орналасқан.
4. Ең соңында
жақтауларды A
бөлгіштеріне орналастырыңыз.
! Сырғымалы тартпаларды 5-позицияға қоймаңыз.
Бүйірлік және артқы каталитикалық төсемдер*
Бұл – тағам пісірілгенде шығатын майды сорып
алу сипатына ие арнайы эмальмен қапталған
панельдер.
Бұл эмаль өте төзімді, мысалы әртүрлі керекжарақтар (тартпалар, табалар, т.б.) оған тиіп,
сырғыған кезде ол зақымдалмайды. Беттерде ақ
түсті іздер пайда болуы мүмкін; оған алаңдаудың
қажеті жоқ.
Дегенмен, төмендегі әрекеттерден аулақ болу керек:
- үшкір нәрселермен эмальді сызу (мысалы,
пышақпен);
- тазартқыш заттарды немес абразивті
материалдарды пайдалану.
Көмек
! Рұқсаты жоқ адамның қызметін ешқашан
қабылдамаңыз.
Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
• Туындаған проблема түрі.
• Құрылғының моделі (Мод.).
• Сериялық нөмірі (С/н).
Бұл ақпарат құрылғыда орнатылған деректеме
кестесінде немесе орамадан табылуы мүмкін.
* Тек белгілі модельдерде болады.
26
KZ
27
02/2012 - 195097696.01
XEROX FABRIANO
KZ
28

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement