Whirlpool K3G21S(W)/HU Instruction for Use

Add to my manuals
80 Pages

advertisement

Whirlpool K3G21S(W)/HU Instruction for Use | Manualzz
Használati útmutató
TÛZHELY
RO
HU
Magyar, 1
UA
PL
Română, 13 Украінська,24 Polski, 34
BG
CZ
Български,46 Cesky,58
GR
ÅëëçíéêÜ,69
Tartalomjegyzék
Üzembe helyezés, 2-6
Elhelyezés és vízszintezés
Elektromos csatlakoztatás
Gázbekötés
Átállítás más gáztípusra
Műszaki adatok
A gázégők és a fúvókák jellemző adatai
A készülék leírása, 7
A készülék áttekintése
Kezelőpanel
Bekapcsolás és használat, 8-10
K3G21S/HU
HU
A főzőlap használata
A sütő használata
Sütési táblázat
Óvintézkedések és tanácsok, 11
Általános biztonság
Hulladékkezelés
Takarékosság és környezetvédelem
Karbantartás és ápolás, 12
Áramtalanítás
A készülék tisztítása
A sütőt megvilágító lámpa kicserélése
Gázcsapok karbantartása
Szerviz
Üzembe helyezés
HU
! Fontos, hogy megtartsa ezt a kézikönyvet, hogy
szükség esetén bármikor belenézhessen. Ha a
készüléket eladja, elajándékozza vagy áthelyezi,
győződjön meg róla, hogy a kézikönyvet is átadja vele!
! Olvassa el figyelmesen az utasításokat: fontos
információkat tartalmaznak az üzembe helyezésről, a
használatról és a biztonságról.
Füstgázelvezetés
A füstgázelvezetést hatékony, természetes huzatú
kéménybe kötött kürtővel, vagy a készülék
bekapcsolásával automatikusan működésbe lépő
elektromos ventilátorral kell biztosítani (lásd ábra).
! A készülék üzembe helyezését szakembernek kell
elvégeznie az itt található utasításoknak megfelelően.
! Bármilyen beállítási, karbantartási, stb. munkálatot
áramtalanított készüléken kell elvégezni.
A helyiségek szellőzése
A készülék, az érvényben lévő nemzeti
szabványoknak megfelelően, kizárólag folyamatos
szellőzéssel ellátott helyiségekben helyezhető
üzembe. A helyiségnek, melyben a készüléket
üzembe kívánja helyezni, annyi levegőt kell tudnia
biztosítani, amennyi a gáz tökéletes égéséhez
szükséges (a levegőáram az üzembe helyezett
teljesítmény 1 kW-jára vetítve nem lehet kevesebb 2
m 3/h-nál).
A levegő utánpótlását biztosító, ráccsal ellátott
szellőzőnyílásnak 100 cm 2 hasznos
keresztmetszettel kell rendelkeznie és úgy kell
kialakítani, hogy még részben se tömődhessen el
(lásd A. ábra).
Amennyiben a készülék munkalapja nincs
égésbiztosítóval ellátva, vagy a levegő közvetetten, a
fent leírtak szerint kialakított külső szellőzéssel
ellátott szomszédos helyiségekből érkezik (lásd B.
ábra) – feltéve, hogy azok az ingatlannak nem közös
részei, környezetük nem tűzveszélyes, vagy nem
hálószobák – a szellőzőnyílások méretét 100 %-os
ráhagyással kell kialakítani – legalább 200 cm 2.
B
A
Szomszédos
Szellőztetendő
helyiség
helyiség
A
Az ajtó és padló közti rés
növelése
Az égést tápláló levegő
szellőzőnyílása
! Amennyiben hosszú ideig használja a készüléket,
tanácsos kinyitni az ablakot, illetve megnövelni a
ventilátorok sebességét.
2
Közvetlenül a szabadbaKéményen vagy
(tűzhelyekhez való) elágazó
történő
füstgázelvezető csövön
füstgázelvezetés
keresztül történő
füstgázelvezetés
! A levegőnél nehezebb cseppfolyósított gázok
megülnek a padlószinten, ezért a
cseppfolyósítottgáz-tartályok tárolására szolgáló
helyiségeknek, az esetleges gázszivárgások
elvezetésére, a padlószinten rendelkezniük kell
szabadba kivezető szellőzőnyílással.
Az üres vagy részben teli cseppfolyósítottgáztartályokat tilos a padló szintjénél lejjebb lévő
helyiségekben (pince, stb.) üzembe helyezni vagy
tárolni! A helyiségben kizárólag a használatban lévő
tartályt tárolja, távol azoktól a hőforrásoktól (tűzhely,
kandalló, kályha), melyek 50 °C fölé képesek azt
melegíteni!
Elhelyezés és vízszintezés
! A készülék beépíthető bútorok mellé is, ha azok
magassága nem haladja meg a munkalap szintjét.
! Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék
hátoldalával érintkező fal nincs gyúlékony anyagból,
és ellenáll a hőnek (T 90 °C)!
A készülék megfelelő beszerelése érdekében:
• helyezze a készüléket a konyhába, az étkezőbe
vagy a garzonba (ne a fürdőszobába);
• amennyiben a tűzhely szintje magasabb a
bútorokénál, azokat a készüléktől legalább 600
mm-re kell elhelyezni;
• amennyiben a tűzhelyet fali bútor alá szereli be, a
fali bútorok és a munkalap között legalább 420
mm távolságot kell hagyni.
Ez a távolság akár 700 mm is lehet, ha a fali bútor
nem gyúlékony (lásd ábra);
420 mm.
420 mm.
Min.
600 mm.
Min.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
HOOD
• ne tegyen függönyt a
tűzhely mögé, illetve a
tűzhely 200 mm-es
körzetébe;
• az esetleges
kürtőket a felhasználói
kézikönyv utasításainak
megfelelően kell
kialakítani.
Vízszintezés
Amennyiben szükséges,
állítsa vízszintbe a készüléket,
csavarja be a mellékelt
állítható lábazatot a tűzhely
aljának sarkain található
megfelelő furatokba (lásd
ábra)!
A lábakat* nyomja a tűzhely
alján található illesztékbe!
Elektromos csatlakoztatás
Szereljen a kábelre a készüléken elhelyezett
adattáblán feltüntetett terhelésnek megfelelő
szabványos csatlakozó dugót (lásd Műszaki adatok
táblázat)!
Amennyiben a kábelt közvetlenül a hálózathoz
kívánja csatlakoztatni, úgy a készülék és a hálózat
közé a terhelésnek és az érvényben lévő nemzeti
szabványoknak megfelelő legalább 3 mm-es
omnipoláris kapcsolót kell beszerelni (a föld huzalt
nem kell megszakítóval ellátni). A hálózati kábelt úgy
kell elhelyezni, hogy sehol se melegedhessen a
szobahőmérsékletnél 50 °C-kal magasabb
hőmérsékletre!
A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy:
• az aljzat rendelkezzen földeléssel és feleljen meg a
szabványnak;
• az aljzat képes legyen elviselni a készülék
adattábláján feltüntetett maximális teljesítmény
terhelését;
• a tápfeszültség feleljen meg az adattáblán
feltüntetett értékeknek;
*Csak néhány modellnél.
• az aljzat kompatíbilis a készülék
csatlakozódugójával! Ha nem, cserélje ki az
aljzatot vagy a dugót; ne használjon hosszabbítót
vagy elosztót!
! A beszerelt készülék elektromos kábelének és a fali
csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
! A kábel nem hajolhat meg és nem lehet
összenyomva!
! A kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, és cseréjét
kizárólag engedéllyel rendelkező szakember
végezheti el.
! A fenti elõírások be nem tartása esetén a gyártó
elhárít minden felelõsséget.
Gázbekötés
A hálózathoz, illetve a gázpalackhoz történő
csatlakoztatáshoz, az érvényben lévő nemzeti
szabványoknak megfelelően, flexibilis gumicső vagy
acélcső használtató. A gázbekötés után győződjön
meg arról, hogy a készülék a szolgáltatott gáz
típusára lett állítva (lásd a tetőn elhelyezett
gázkalibrálási címkét): ellenkező esetbenlásd alább)!
Abban az esetben, ha a készüléket cseppfolyósított
gázzal, palackról működteti, használjon az érvényben
lévő nemzeti szabványoknak megfelelő
nyomásszabályozót! A csatlakoztatás
megkönnyítése érdekében a használandó gáz a
készülékhez mindkét oldala* felől hozzávezethető:
cserélje le a csatlakozó csonkot a záródugóra, és a
régi tömítést a mellékelt tömítésre!
! A biztonságos működés, az energiatakarékos
használat és a készülék hosszú élettartama
érdekében, bizonyosodjon meg arról, hogy a
tápnyomás megfelel a Gázégők és a fúvókák
jellemző adatai című táblázatban közölt értékeknek
(lásd alább)!
Gázbekötés flexibilis gumicsővel
Ellenőrizze, hogy a cső megfelel-e az érvényben lévő
nemzeti szabványoknak! Cseppfolyósított gázzal
történő üzemeltetés esetén a cső belső átmérőjének
8 cm-esnek kell lennie, metánnal történő
üzemeltetés esetén 13 cm-esnek.
A bekötés elvégeztével bizonyosodjon meg arról,
hogy a cső:
• egyik pontja se érintkezik olyan elemmel, melynek
a hőmérséklete 50 °C fölé emelkedhet;
• nincs kitéve húzásnak és csavarásnak, valamint,
hogy nincsen megtörve, illetve nincsen benne
szűkület;
3
HU
HU
• nem érintkezik vágófelülettel, éles szélekkel,
mozgó elemekkel és nincs összenyomva;
• állapotának ellenőrzése végett a teljes
nyomvonalában jól hozzáférhető;
• hossza meghaladja az 1500 mm-t;
• két végén, az érvényben lévő nemzeti
szabványoknak megfelelően, csőbilinccsel jól fel
van rögzítve!
! Amennyiben a fenti feltételek közül egy vagy több
feltétel nem teljesülhet, vagy ha a tűzhelyet a 2.
osztály – 1. alosztály előírásai szerint helyezi
üzembe (a készülék két bútor közé kerül), a bekötést
flexibilis acélcsővel kell megoldani (lásd alább).
Gázbekötés nem oxidálódó, folyamatos falú,
menetes végű, flexibilis acélcsővel
Ellenőrizze, hogy a cső és a tömítések megfelelneke az érvényben lévő nemzeti szabványoknak!
A cső bekötéséhez távolítsa el a készüléken
található csonkot (a készülék gázbemeneti
csatlakozása 1/2"-os anyamenettel van ellátva)!
! Kösse be a csövet olyan módon, hogy a cső
hossza ne haladja meg a maximálisan megengedett
2 métert, és bizonyosodjon meg arról, hogy a cső
nem érintkezik mozgó elemekkel, és nincs
összenyomva!
3. helyezze vissza a helyére az összes elemet a
fentiekben leírt műveletek fordított sorrendjében!
A főzőlapon található gázégők takarékfokozatának
beállítása:
1. csavarja a gázégő szabályozó csapját minimumra;
2. húzza le a tekerőgombot, és csavarja a
tekerőgomb tengelyében vagy amellett elhelyezett
szabályozócsavart addig, míg szabályos kis lángot
nem kap!
! Földgáz esetén a szabályozócsavart órairánnyal
ellentétesen kell kicsavarni;
3. ellenőrizze, hogy ha a tekerőgombot a maximum
állásból gyorsan a minimum állásba tekeri, a gázégő
nem alszik-e ki!
! A főzőlap gázégői nem igénylik a primer levegő
beszabályozását.
A sütő átállítása
A sütőgázégő fúvókájának cseréje:
1. nyissa ki teljesen a
sütőajtót;
2. vegye ki a sütő gördíthető
alját (lásd ábra);
A
A tömítés ellenőrzése
V
A bekötés végeztével szappanos vízzel – semmiképp
se lánggal – ellenőrizze, hogy valamennyi
csatlakozás tömítése tökéletesen zár-e!
3. csavarja ki az égőfej
rögzítőcsavarját, és a V csavar
eltávolítása után vegye ki a
sütőből az égőfejet;
Átállítás más gáztípusra
A készülék átállítható az eredetileg beállítottól – a
tűzhely tetején található gázkalibrálási címkén jelzett
gáztól – eltérő gáztípusra is.
A főzőlap átállítása
A főzőlapon található gázégők fúvókáinak cseréje:
1. vegye le a rácsokat, és csavarozza ki helyükről a
gázégőket;
2. 7 mm-es csőkulcs
segítségével csavarozza ki a
fúvókákat ( lásd ábra), és
cserélje le őket az új
gáztípushoz való fúvókákra
(lásd gázégők és a fúvókák
jellemző adatai);
4
4. a megfelelő
fúvókacsőkulccsal (lásd ábra)
vagy egy 7 mm-es csőkulccsal
csavarja ki az égőfej fúvókáját,
és cserélje ki az új
gáztípusnak megfelelőre (lásd
A gázégők és a fúvókák
jellemző adatai táblázatot)!
A sütőgázégő takarékfokozatának beállítása:
1. gyújtsa meg az égőt (lásd Bekapcsolás és
használat);
2. csavarja a tekerőgombot minimumra (MIN), majd
10 perc elteltével csavarja a maximumra (MAX);
3. húzza ki a tekerőgombot;
4. csavarja a tekerőgomb tengelyén kívül található
szabályozócsavart addig (lásd ábra), míg szabályos
kis lángot nem kap!
! Földgáz esetén a szabályozócsavart órairánnyal
ellentétesen kell kicsavarni.
MŰSZAKI ADATOK
A sütő méretei
magasság x szélesség
x mélység.
Térfogat
Az ételmelegítő rész
hasznos méretei
A hálózati áram
feszültsége és
frekvenciája
Égőfejek
5. ellenőrizze, hogy ha a tekerőgombot a MAX
állásból gyorsan a MIN állásba tekeri, illetve ha
gyorsan kinyitja a sütőajtót, a gázégő nem alszik-e
ki!
HU
34 x 39x 44cm
58 liter
szélesség: 44 cm
mélység: 42 cm
magasság: 17cm
lásd az adattáblán
az adattáblán jelzett
valamennyi gáztípusra
átállítható
2006/95/EC (12/12/2006)
alacsonyfeszültségi irányelv és
későbbi módosításai – Az
elektromos összeférhetőségről
szóló 2004/108/EC
(15/12/2004)irányelv és
későbbi módosításai – A
gázüzemű berendezésekről
szóló 1990. június 29-i
2009/142/EC irányelv és
későbbi módosításai – Az
30.11.09-i 93/68/EEC irányelv
és későbbi módosításai – Az
2002/96/EC irányelv.
1275/2008 (Stand-by/ Off
mode)
5
HU
A gázégők és a fúvókák jellemző adatai
1. táblázat
G 20
Átmérő
(mm)
Gázégő
Gyors (R)
Fél-gyors (S)
Kisegítő (A)
Sütő
Hálózati
nyomás
100
75
51
-
Csökkent
ett
Gyújtóláng,
1/100 (mm) hőenergia
, kW
41
0.80
30
0.50
30
0.50
46
1.00
Nom.
Min.
Max
Fúvóka,
1/100
(mm)
Névleges
hőenergia,
kW
128
104
76
119
3.30
2.10
1.15
3.20
25
20
30
15°C-on és 1013 mbar-nál
3
P.C.S. G20
37,78 MJ/m
3
P.C.S. G25.1
39,11 MJ/m
P.C.S. G30
49,47 MJ/kg
S S
A
K3G21S/HU
R
FIGYELEM! Ha felmelegedik, az
üvegtető széttörhet.Mielőtt lehajtaná,
kapcsolja ki az összes égőfejet,
illetve az esetleges elektromos
főzőlapokat.*Csak az üvegtetős
modellek esetén
6
G 25.1
Átáramlás*
l/h
314
200
109
305
Fúvóka,
1/100 (mm)
128
104
76
119
Névleges
hőenergia,
kW
2.85
1.95
1.05
2.70
25
20
30
G 30
Átáramlás*
l/h
Fúvóka,
1/100
(mm)
Névleges
hőenergia,
kW
262
179
97
249
87
70
52
80
3.00
1.90
1.00
2.80
30
25
35
Átáramlás*
g/h
218
138
73
204
A készülék leírása
A készülék áttekintése
HU
Kezelőpanel
Idõzítés
Sütõ vezérlõ gomb
A tûzhely gázégõinek vezérlõ gombjai
7
Bekapcsolás és használat
HU
A főzőlap használata
Az égőfej meggyújtása
A GÁZÉGŐ tekerőgombok esetében a gombhoz
tartozó gázégőt tele kör jelzi.
A főzőlap tetszőleges gázégőjének meggyújtása:
1. közelítsen egy gyufát vagy gázgyújtót a
gázégőhöz;
2. nyomja be, és ezzel egyidejűleg csavarja a
GÁZÉGŐ tekerőgombját órairánnyal ellentétesen a
nagy láng szimbólumra E;
3. a láng kívánt erősségének beállításához csavarja a
GÁZÉGŐ tekerőgombját órairánnyal ellentétesen
takarékra C, nagy lángra E vagy egy köztes
állásba!
Ha a készülék rendelkezik
elektromos gyújtással* (C), a
X
1 szimbólumot viselő
gyújtás gomb nyomva
tartását követően nyomja be
a GÁZÉGŐ tekerőgombját
C
ütközésig, és ezzel
egyidejűleg forgassa
órairánnyal ellentétesen a nagy láng szimbólumra,
míg az égő ki nem gyullad! Előfordulhat, hogy a
gázégő kialszik, ha a gombot elengedi. Ilyenkor
ismételje meg a fenti műveletet úgy, hogy a
tekerőgombot hosszabb ideig tartja benyomva!
! Abban az esetben, ha a láng véletlenül kialudna,
zárja el a gázégőt, és mielőtt újra meggyújtaná,
várjon 1 percet!
Amennyiben a készülék égésbiztosítóval* (X)
rendelkezik, tartsa a GÁZÉGŐ tekerőgombját
nagyjából 2–3 másodpercre lenyomva annak
érdekében, hogy a láng égve maradjon és az
égésbiztosító bekapcsoljon!
A gázégő kikapcsolásához csavarja a tekerőgombot
ütközésig a • jelig!
A gázégők használatával kapcsolatos praktikus
tanácsok
A gázégők optimális teljesítménye és az alacsony
gázfogyasztás érdekében a gázégő méretéhez illő,
fedővel ellátott lapos fenekű edényeket érdemes
használni.
* Csak néhány modellnél.
8
∅Az edény átmérője (cm)
24-26
16-20
10-14
Égő
Gyors égő (R)
Közepes égő (S)
Segéd égő (A)
A gázégők típusának megállapításához tekintse meg
a „A gázégők és a fúvókák jellemző adatai” fejezet
rajzait.
! A kis edénytartó ráccsal rendelkező modelleknél a
rács kizárólag a kiegészítő gázégőhöz használható,
és 12 cm-nél kisebb átmérőjű edények melegíthetők
rajta.
A sütő használata
!Első bekapcsoláskor legalább egy óra hosszat
működtesse üresen a sütőt maximum hőmérsékleti
fokozaton és csukott ajtó mellett! Ezután kapcsolja
ki a sütőt, nyissa ki az ajtaját, és szellőztesse ki a
helyiséget! A keletkezett szag a sütő védelmére
használt anyagok elpárolgásából származik.
! Soha ne támasszon semmit a sütő aljának, mert a
zománc megsérülhet! A sütő 1-es szintjét csak
nyárson sütéskor használja!
! Használatbavétel előtt gondosan húzza le a
készülék oldalaira felragasztott műanyag
filmrétegeket!
A sütő begyújtása
A sütőgázégő begyújtásához közelítsen egy gyufát
vagy egy öngyújtót az „F” nyíláshoz (lásd ábra),
egyidejűleg nyomja be
teljesen, és forgassa az
óramutató járásával ellentétes
irányba a SÜTŐ tekerőgombot
a MAX helyzetig!
F
Ha a készülék rendelkezik
elektromos gyújtással*, a
1
szimbólumot viselő gyújtás gomb nyomva tartását
követően nyomja be a SÜTŐ tekerőgombot
ütközésig, és ezzel egyidejűleg forgassa órairánnyal
ellentétesen a MAX helyzetbe, míg az égő ki nem
gyullad! Amennyiben 15 másodperc elteltével az égő
még mindig nem gyulladt meg, engedje el a
tekerőgombot, nyissa ki a sütőajtót, és az újabb
begyújtási kísérlet előtt várjon legalább 1 percet!
Áramkimaradás esetén a gázégő a fent leírtak szerint
gyufával vagy gázgyújtóval is begyújtható.
A hőmérséklet beállítása
HU
A kívánt sütési hőmérséklet beállításához forgassa a
SÜTŐ tekerőgombot órairánnyal ellentétesen! A
hőmérsékletértékek a kezelőpanelről olvashatók le,
és a MIN értéktől (140 °C) a MAX értékig (250 °C)
terjedhetnek. A hőmérséklet elérését követően, a
hőfokszabályozó segítségével a sütő folyamatosan
állandó értéken tartja a hőmérsékletet.
Időzítés
Az időzítés (percszámláló) bekapcsolásához a
következőket kell végrehajtani:
1. csavarja az IDŐZÍTÉSSZABÁLYOZÓ
tekerőgombot órairányban4 nagyjából egy teljes
fordulatig, míg meg nem szólal a sípszó;
2. tekerje az IDŐZÍTÉSSZABÁLYOZÓ tekerőgombot
órairánnyal ellentétesen 5 a kívánt idő beállításához!
Alsó tárolótér
A süto alatt van egy
tárolótér, melyben
kiegészítok, illetve
fazekak tárolhatók. A
sütoajtó kinyitásához
az ajtót forgassa el
lefelé (lásd ábra).
! Az alsó tárolótérbe ne tegyen gyúlékony anyagot:
! A fiók (ha van) belso felületei felmelegedhetnek.
* Csak néhány modellnél.
9
HU
Sütési táblázat
Az étel fajtája
Tészták
Lasagne
Cannelloni
Sült tészta
Húsok
Borjú
Csirke
Kacsa
Nyúl
Sertés
Bárány
Halak
Makréla
Fogas
Pisztráng papírban sütve
Pizza
Nápolyi pizza
Sütemények
Keksz
Gyümölcstorta
Csokoládé torta
Kelt tészta
Súly (kg)
A sütő aljától
számított magassági
szint
Hőmérséklet
(°C)
Előmelegítési idő
(perc)
Sütési idő (perc)
2,5
2,5
2,5
2
2
2
200-210
200
200
10
10
10
75-85
50-60
50-60
1,5
1,5
1,8
2,0
2,1
1,8
3
3
3
3
3
3
200-210
210-220
200
200
200
200
10
10
10
10
10
10
95-100
90-100
100-110
70-80
70-80
100-105
1,1
1,5
1,0
3
3
3
180-200
180-200
180-200
10
10
10
45-50
45-55
40-45
1,0
4
210-220
15
20-25
0,5
1,1
1,0
1,0
4
4
4
4
180
190
180
170
15
15
15
15
25-35
40-45
50-55
40-45
Megjegyzés: A megadott sütési idők tájékoztató jellegűek és az egyéni ízléstől függően eltérhetnek.
10
Óvintézkedések és tanácsok
! A készülék a nemzetközi biztonsági szabványokkal
összhangban lett tervezve és gyártva.
Ezen figyelmeztetéseket biztonsági megfontolásból
közöljük, kérjük olvassa el őket figyelmesen!
Általános biztonság
• A készüléket otthoni, háztartási használtra
szánták.
• A sütő nem helyezhető üzembe nyitott térben,
még akkor sem, ha a terület védett helyen van,
mivel rendkívül veszélyes a készüléket esőnek,
viharnak kitenni!
• Ne érjen a készülékhez mezítláb, illetve vizes vagy
nedves kézzel vagy lábbal!
• A készüléket kizárólag felnőttek
használhatják ételek sütésére a kézikönyvben
található útmutatásoknak megfelelően.
Minden más használatra (például: helyiségek
fűtésére) alkalmatlan és ezért veszélyes. A
gyártó nem vonható felelősségre olyan
károkért, amelyek szakszerűtlen, hibás, vagy
nem rendeltetésszerű használatból adódnak
• A kézikönyv 1. (izolált) vagy 2. osztályú – 1.
alosztályú (két szekrény közé beépített)
készülékre vonatkozik.
• A készülék használata közben a felmelegedő
részek és a sütő ajtajának néhány része
felforrósodik. Ügyeljen rá, hogy ezekhez ne érjen,
és a gyermekeket tartsa tőlük távol!
• Kerülje el, hogy más elektromos háztartási
készülékek vezetéke hozzáérjen a sütő meleg
részeihez!
• Ne takarja el a szellőzésre és a hő elosztására
szolgáló nyílásokat!
• Az edények behelyezéséhez vagy kivételéhez
mindig használjon sütőkesztyűt!
• A készülék működése közben ne használjon a
közelben gyúlékony folyadékokat (alkohol, benzin,
stb.)!
• Ne tegyen gyúlékony anyagot az alsó tárolótérbe,
illetve a sütőbe: meggyulladhat, ha a készülék
véletlenül működni kezd!
• A fiók (amennyiben van ilyen) belső felületei
felmelegedhetnek.
• Ha a készüléket nem használja, mindig
ellenőrizze, hogy a gombok a • állásban legyenek!
• A csatlakozót az elektromos hálózatból ne a
kábelnél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza
ki!
• A készülék tisztítását vagy karbantartását azután
kezdje el, hogy kihúzta a csatlakozódugót az
elektromos hálózatból!
• Meghibásodás esetén semmilyen körülmények
között ne próbálja megjavítani a belső
szerkezeteket! Forduljon a szervizhez!
• Ne tegyen nehéz tárgyakat a nyitott sütőajtóra!
• A készüléket testileg, érzékszervileg vagy
szellemileg korlátozott, nem hozzáértő, illetve a
terméket nem ismerő személyek – a gyerekeket is
ideértve – csak a biztonságukért felelős
személyek felügyelete mellett, illetve a készülék
használatával kapcsolatos alapvető utasítások
ismeretében használhatják.
• Ne engedje a gyerekeket játszani a készülékkel.
Hulladékkezelés
• A csomagolóanyag megsemmisítése: tartsa be a
helyi előírásokat, így a csomagolóanyag újra
felhasználásra kerülhet!
• Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE)
szóló 2002/96/EK irányelve előírja, hogy ezen
hulladékok nem kezelhetők háztartási
hulladékként. A forgalomból kivont berendezéseket
– az azokat alkotó anyagok hatékonyabb
visszanyerése, illetve újrahasznosítása, valamint
az emberi egészség és a környezet védelme
érdekében – szelektíven kell gyűjteni. Az összes
terméken megtalálható áthúzott szemetes
szimbólum a szelektív gyűjtési kötelezettségre
emlékeztet.
A tulajdonosok, háztartási készülékük forgalomból
történő helyes kivonásával kapcsolatban, további
információért a megfelelő közszolgálathoz, illetve a
forgalmazóhoz is fordulhatnak.
Takarékosság és környezetvédelem
• Ha a sütőt késő esti vagy a kora reggeli órákban
működteti, hozzájárul az elektromos művek
terheltségének csökkentéséhez.
• Javasoljuk, hogy GRILLEZÉSKOR mindig csukja
be a sütő ajtaját: így kitűnő eredményt kap,
ugyanakkor jelentős energiát takarít meg (kb.
10%).
• A tömítéseket tartsa tisztán és őrizze meg
hatékonyságukat oly módon, hogy jól
illeszkedjenek az ajtóhoz és ne engedjék kijutni a
hőt!
11
HU
Karbantartás és ápolás
HU
Áramtalanítás
A fedő eltávolítása
A tisztítás
megkönnyítése
érdekében fedő
levehető.
A fedő levételéhez
először nyissa ki
teljesen majd húzza
felfelé (ld. az ábrát)!
Minden művelet előtt áramtalanítsa a készüléket!
A készülék tisztítása
! A készülék tisztításához soha ne használjon
gőztisztítót vagy nagynyomású tisztítót!
• A külső zománc vagy inox alkatrészek és a
gumitömítések tisztíthatók langyos vízzel átitatott
szivaccsal és semleges szappannal. Ha a foltokat
nehéz eltávolítani, használjon speciális
tisztítószereket! Tisztítás után bő vízzel öblítse le,
és szárítsa meg őket! Ne használjon súrolóport
vagy maró anyagot!
• A könnyebb tisztíthatóság érdekében a főzőlap
rácsai, égőfedelei, lángelosztó rózsái és gázégői
levehetők; mossa el őket meleg, nem súroló
hatású mosószeres vízben, ügyelve arra, hogy
minden lerakódást eltávolítson, majd várja meg,
hogy tökéletesen megszáradjanak!
• Rendszeresen tisztítsa meg az égésbiztosítók*
végét!
Gázcsapok karbantartása
A gázcsapoknál előfordulhat, hogy idővel
beragadnak, vagy elforgatásuk nehézkessé válik.
Ilyenkor a gázcsapot újra kell cserélni.
! Ezt a mûveletet csak a gyártó által
felhatalmazott szakember végezheti.
Szerviz
! Sohase hívjon engedéllyel nem rendelkező
szakembert!
Adja meg az alábbiakat:
• A sütő belsejét lehetőleg minden használat után,
még langyos állapotban tisztítsa meg! Használjon
meleg vizet és mosogatószert, öblítse le, és puha
ruhával törölje szárazra! Kerülje a súrolószerek
használatát!
• az anomália típusát;
• a készülék modelljét (Mod.)
• a készülék sorozatszámát (S/N)
Az utóbbi információk a készüléken elhelyezett
adattáblán találhatók.
• Az ajtóüveget szivaccsal és nem súrolóhatású
mosószerrel tisztítsa le, majd puha ruhával törölje
szárazra; ne használjon durva, dörzsanyagot vagy
éles, fém kaparókést, mely megkarcolhatja a
felületét, vagy akár az üvegfelület széttörését is
eredményezheti!
• A tartozékok a normál edényekhez hasonlóan,
akár mosogatógépben is elmoshatók.
• Ne hajtsa le a főzőlap tetejét, ha még ég
valamelyik gázégő, vagy még meleg!
A sütő tömítéseinek ellenőrzése
Rendszeresen ellenőrizze a sütőajtó körüli tömítések
állapotát! Ha sérülést vesz észre, forduljon a
legközelebbi hivatalos szakszervizhez! Javasoljuk,
hogy ne használja a sütőt, amíg a javítást nem végzik
el!
* Csak néhány modellnél.
12
Instrucţiuni de folosire
ARAGAZ
HU
Magyar, 1
RO
UA
PL
Română, 13 Украінська,24 Polski, 34
BG
CZ
Български,46 Cesky,58
GR
ÅëëçíéêÜ,69
Sumar
Instalare, 14-17
Poziţionarea şi punerea la nivel
Racordarea electrică
Racordarea la gaze
Adaptarea la diferite tipuri de gaz
Date tehnice
Tabelul cu caracteristicile arzătoarelor şi duzelor
Descrierea aparatului, 18
Vedere de ansamblu
Panoul de control
Pornire şi utilizare, 19-21
K3G21S/HU
Utilizarea aragazului
Utilizarea cuptorului
Tabelul cu recomandări pt coacerea în cuptor
Precauţii şi sfaturi, 22
Norme de protecţie şi siguranţă generale
Scoaterea aparatului din uz
Economisirea energiei şi protecţia mediului înconjurător
Întreţinere şi curăţire, 23
Decuplarea electrică
Curăţarea aparatului
Întreţinerea robinetelor de gaz
Înlocuirea becului cuptorului
Asistenţă
Instalare
RO
! Este important să păstraţi acest manual pentru a-l
putea consulta în orice moment. În caz de vânzare,
cedare sau mutare, asiguraţi-vă că acesta rămâne cu
aparatul.
! Citiţi cu atenţie instrucţiunile: veţi găsi informaţii
importante cu privire la instalare, la folosire şi la
siguranţă.
Evacuarea gazelor de ardere
Evacuarea gazelor de ardere trebuie să fie asigurată de
o hotă legată la un coş cu tiraj natural, eficient, sau de
un ventilator electric care să intre în funcţiune automat,
la fiecare aprindere a aragazului (vezi figurile).
! Instalarea aparatului se va face conform acestor
instrucţiuni, de către persoanele calificate profesional.
! Orice intervenţie de reglare, întreţinere, etc., trebuie
efectuată cu aragazul deconectat de la reţea.
Aerisirea încăperilor
Evacuarea la exterior
Acest aparat poate fi instalat şi poate funcţiona doar
în încăperi aerisite în permanenţă, conform Normelor
Naţionale în vigoare. Încăperea în care va fi montat
aragazul trebuie să fie alimentată cu o cantitate de
aer suficientă pentru a asigura arderea gazelor
(debitul de aer nu poate fi mai mic de 2 m3/h pe kW
de putere instalată).
Prizele de aer, protejate de grătare, trebuie să aibă o
secţiune a conductei de cel puţin 100 cm2 şi trebuie
să fie amplasate astfel încât să nu fie acoperite, nici
măcar parţial (vezi figura A).
Acestea trebuie să fie mărite 100% - minim cu 200
cm2 – dacă aragazul nu este dotat cu dispozitivul de
siguranţă împotriva scăpărilor de gaz sau dacă aerul
necesar arderii este tras dintr-o încăpere alăturată
(vezi figura B), care oricum nu poate fi o parte
comună a imobilului, o încăpere cu pericol de
incendiu sau un dormitor. Prizele de aer trebuie să
aibă o conductă de comunicare cu exteriorul, după
descrierea de mai sus.
Încăpere
adiacentă
A
Încăperea de
aerisit
B
A
Canale de aerisire pentru Major area spaţiului dintre
aerul necesar arderii
uşă şi podea
! După folosirea îndelungată a aparatului, se
recomandă să deschideţi fereastra sau să măriţi
viteza de rotaţie a ventilatoarelor.
14
Evacuarea gazelor prin
şemineu sau
coş de fum ramificat
(numai pentru aparatele
de coacere)
! Gazele de petrol lichefiate, mai grele ca aerul,
stagnează în partea de jos a încăperii ; de aceea,
încăperea unde este amplasat aragazul - dacă folosiţi
butelii cu GPL – trebuie să aibă fante de aerisire spre
exterior, împotriva eventualelor scăpări de gaz.
Buteliile GPL, atât goale cât şi umplute parţial, nu
trebuie instalate sau depozitate în încăperi sau camere
situate sub nivelul solului (pivniţe, etc.). Păstraţi în
încăperea cu aragazul numai butelia pe care o utilizaţi,
amplasată departe de sursele de căldură (cuptoare,
sobe), care ar putea încălzi butelia la peste 50°C.
Poziţionarea şi punerea la nivel
! Este posibil să instalaţi aparatul între alte piese de
mobilier, dacă înălţimea acestora nu depăşeşte
înălţimea aragazului.
! Asiguraţi-vă că peretele din spatele aragazului este
făcut dintr-un material neinflamabil, rezistent la
căldură (t 90°C).
Pentru o instalare corectă:
• amplasaţi aparatul în bucătărie, în sala de masă
sau într-o garsonieră fără pereţi despărţitori, dar
niciodată în baie.
• dacă aragazul este mai înalt decât celelalte piese
de mobilier, acestea trebuie să fie distanţate cu 200
mm de aparat ;
• dacă aragazul se instalează sub un raft, acesta din
urmă va trebui să fie montat la o distanţă de minim
420 mm de blatul de lucru.
Dacă rafturile sunt inflamabile, distanţa trebuie să
fie de 700 mm (vezi figura);
420 mm.
420 mm.
Min.
600 mm.
Min.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
HOOD
• perdelele nu trebuie
să fie montate în spatele
aragazului şi nici la mai
puţin de 200 mm de
flancurile acestuia;
• eventualele hote
trebuie să fie instalate
conform indicaţiilor
conţinute în manualul de
instrucţiuni ale acestora.
Punerea la nivel
! După instalarea aparatului, cablul de alimentare şi
priza de curent trebuie să fie uşor accesibile.
! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.
! Cablul trebuie să fie controlat periodic şi înlocuit de
electricieni autorizaţi.
! Firma îşi declină orice responsabilitate în cazul
în care aceste norme nu se respectă.
Racordarea la gaze
Dacă este necesar să puneţi la
nivel aparatul, înşurubaţi
şuruburile de reglare - din
dotare – în locaşurile speciale
de sub aragaz (vezi figura).
Picioarele* vor fi introduse în
orificiile de sub aragaz.
Conectarea electrică
Montaţi pe cablu un ştecăr normalizat, capabil să
suporte sarcina indicată pe plăcuţa cu caracteristici a
aparatului (vezi tabelul cu Date tehnice).
În cazul efectuării legăturii directe la reţea, este necesar
să se monteze între aparat şi reţea un întrerupător
omnipolar cu deschiderea minimă a contactelor de 3
mm, dimensionat la sarcină, conform normelor NFC 15100 (firul de împământare nu trebuie să fie întrerupt de
întrerupător). Cablul de alimentare trebuie să fie poziţionat
astfel încât să nu atingă în nici un punct o temperatură
cu 50°C peste temperatura mediului ambiant.
Înainte de a efectua legătura, asiguraţivă că:
• priza să fie cu împământare şi conform prevederilor de
lege;
• priza să poată suporta sarcina maximă de putere a
maşinii, indicată pe plăcuţa de caracteristici;
• tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în valorile
indicate pe plăcuţa cu caracteristici;
• priza să fie compatibilă cu ştecărul aparatului. În
caz contrar înlocuiţi priza sau ştecărul; nu folosiţi
prelungitoare sau prize multiple.
*doar pe anumite modele.
Racordarea la gaze sau la butelie poate fi efectuată
cu un furtun flexibil din cauciuc sau oţel, conform
normelor naţionale în vigoare, numai după ce aţi
verificat că aparatul este reglat pentru tipul de gaz pe
care îl veţi folosi (vezi eticheta de pe capac: în caz
contrar vezi mai jos). În caz de alimentare cu gaz
lichefiat, de la butelie, folosiţi regulatoare de presiune
care să fie conforme cu normele naţionale în vigoare.
Pentru a facilita racordarea, alimentarea aragazului
se poate orienta lateral*: închideţi racordul pe care se
fixează furtunul cu capacul respectiv şi înlocuiţi
garnitura de etanşare (din dotarea aparatului).
! Pentru o funcţionare sigură, pentru o folosire
adecvată a energiei şi o durabilitate sporită a
aparaturii, asiguraţivă că presiunea de alimentare
respectă valorile indicate în tabelul cu „Caracteristicile
arzătoarelor şi duzelor” (vezi mai jos).
Racordarea la gaze cu furtun din cauciuc
Verificaţi ca furtunul să corespundă normelor
naţionale în vigoare. Diametrul intern al tubului de
utilizat trebuie să fie de: 8 mm pentru alimentarea cu
gaz lichefiat şi 13 mm pentru alimentarea cu gaz
metan.
După racordare, asiguraţi-vă că furtunul:
• nu atinge nici o componentă susceptibilă de a
depăşi 50°C;
• nu este supus nici unui fel de forţe, de tracţiune şi
de torsiune, şi nu este curbat excesiv sau
îngustat;
• nu intră în contact cu obiecte sau colţuri ascuţite,
părţi mobile şi că nu este presat;
• este uşor accesibil, pe tot traseul său, cu scopul
de al putea controla;
• are o lungime sub 1500 mm;
• este bine introdus la capete şi fixat cu coliere de
strângere, conform normelor naţionale în vigoare.
15
RO
RO
! Dacă una sau mai multe din aceste condiţii nu sunt
respectate sau dacă aragazul este încastrat între
două piese de mobilier – condiţii clasa a 2a,
subcategoria 1 – va trebui să utilizaţi pentru racordare
un tub flexibil din oţel (vezi mai jos).
să fie înşurubat complet.
3. verificaţi apoi ca, rotind rapid buşonul aragazului,
de la maxim la minim, să nu se stingă ochiul.
! Arzătoarele blatului nu au nevoie de reglarea aerului
primar.
Racordarea la gaze cu tub flexibil din oţel
inoxidabil, pe perete, cu cuplări filetate
Adaptarea cuptorului
Verificaţi ca tubul şi garniturile să corespundă
normelor naţionale în vigoare.
Pentru a monta tubul, este necesar să îndepărtaţi mufa
furtunului de pe aragaz (robinetul de alimentare cu gaz
este „tată”, de 1/2, filetat, cilindric).
Înlocuirea duzei arzătorului din cuptor:
1. scoateţi sertarul pentru
încălzit alimente
2. scoateţi protecţia glisantă
“A” (vezi figura);
! Efectuaţi legătura astfel încât lungimea tubului să nu
depăşească 2 m (la întinderea maximă); asiguraţi-vă
că acesta nu atinge nici o componentă mobilă şi nu
este strivit.
Controlul etanşeităţii
A
V
După terminarea instalării, controlaţi perfecta
etanşeitate a tuturor racordurilor folosind o soluţie de
săpun, însă niciodată o flacără.
3. extrageţi arzătorul cuptorului
după ce aţi scos şurubul V
(vezi figura);
Operaţia va fi facilitată dacă
demontaţi uşa cuptorului.
Adaptarea la diferite tipuri de gaz
4. deşurubaţi duza arzătorului
folosind o cheie tubulară
pentru duze (vezi figura) sau o
cheie tubulară de 7 mm şi
înlocuiţi-o cu cea adecvată, în
funcţie de tipul de gaz (vezi
tabelul cu Caracteristicile
Aragazul poate fi adaptat şi la alte tipuri de gaz, în
afara celui pentru care a fost predispus (indicat pe
eticheta de pe capac).
Adaptarea blatului de lucru
Înlocuirea duzelor arzătoarelor:
1. înlăturaţi grătarul şi extrageţi arzătoarele din sediul lor;
2. deşurubaţi duzele, folosind o
cheie tubulară de 7 mm (vezi
figura), şi înlocuiţile cu cele
adecvate pentru noul tip de gaz
(vezi tabelul cu “Caracteristicile
arzătoarelor şi duzelor”); .
3. montaţi la loc toate
componentele efectuând
aceleaşi operaţii ca la
demontare, dar în sens invers.
Reglarea arzătoarelor aragazului la minim:
1. rotiţi buşonul la minim;
2. scoateţi buşonul şi rotiţi şurubul de reglare (din
interiorul sau de lângă tija centrală) până când
obţineţi o flacără mică, constantă;
! În cazul unui gaz lichefiat, şurubul de reglare trebuie
16
arzătoarelor şi duzelor).
Reglarea arzătoarelor cuptorului la minim:
1. aprindeţi arzătorul (vezi Pornire şi utilizare);
2. rotiţi buşonul la minim (MIN) după ce aţi lăsat arzătorul
să funcţioneze cam 10 minute la maxim (MAX);
3. scoateţi buşonul;
4. rotiţi şurubul de reglare de lângă tija termostatului
(vezi figurile) până când obţineţi o flacără mică,
constantă;
! În cazul unui gaz lichefiat, şurubul de reglare trebuie
să fie înşurubat complet;
5. verificaţi dacă, rotind repede buşonul de la MAX la
MIN sau dacă închideţi şi deschideţi repede uşa
cuptorului, flacăra rămâne aprinsă.
DATE TEHNICE
Dimensiuni cuptor H
xLxP
Volum
Dimensiunile utile ale
sertarului de păstrare
a alimentelor la cald
Tensiunea şi
frecvenţa de
alimentare
l 58
lăţime42 cm
profunzime 44 cm
înălţime 17cm
a se vedea plăcuţa de caracteristici
se pot adapta la toate tipurile de gaz
indicate pe plăcuţa cu caracteristici,
lipită pe partea internă a uşii
rabatabile sau, după deschiderea
sertarului de sub cuptor, pe peretele
interior din stânga.
Directive Comunitare: 2006/95/EC
din 12/12/06 (Tensiune Joasă) şi
modificările succesive 2004/108/EC din 15/12/04
(Compatibilitate Electromagnetică)
şi modificările succesive 2009/142/EC din 30/11/09 (Gaze)
şi modificările succesive -93/68/CEE
din 22/07/93 şi modificările
succesive - 2002/96/EC.
1275/2008 (Stand-by/ Off mode)
Arzătoare
S S
A
RO
34x39x44 cm
R
K3G21S/HU
Tabelul cu caracteristicile arzătoarelor şi duzelor
Tabelul 1
Arzător
Rapid (mare)
(R)
Semirapid
(mediu) (S)
Auxiliar (mic)
(A)
Cuptor
Diametru
(mm)
Putere termică
kW (p.c.s.*)
Nominală Redusă
By Pass
1/100
(mm)
Gaz lichefiat
duză
debit*
1/100
g/h
(mm)
***
**
Gaz natural
duză
debit*
1/100
l/h
(mm)
100
3.00
0.7
41
87
218
214
128
286
75
1.90
0.4
30
70
138
136
104
181
51
1.00
0.4
30
52
73
71
76
95
2.80
1.0
Nominală (mbar)
Presiuni de
Minimă (mbar)
alimentare
Maximă (mbar)
*
La 15°C 1013 mbar-gaz uscat
***
**
Propan P.C.S. = 50,37 MJ/Kg
46
80
-
204
200
28-30
37
20
25
35
45
Butan P.C.S. = 49,47 MJ/Kg
Gaze naturale P.C.S. = 37,78 MJ/Kg
119
267
20
17
25
17
Descriere
aparatului
RO
Vedere de ansamblu
Panoul de control
Buton cuptor
Buton cronometru
18
Butoane comandã ochiuri aragaz
Pornire şi utilizare
Utilizarea aragazului
Sfaturi practice pentru utilizarea arzătoarelor
Aprinderea arzătoarelor
Pentru a obţine un randament maxim al arzătoarelor,
precum şi a economisi gazul, utilizaţi numai
recipiente cu fundul plat, acoperite cu capac, de
dimensiuni proporţionale cu ale arzătoarelor:
Fiecare buşon al aragazului are, în dreptul său, schiţa
arzătoarelor; ARZĂTORUL comandat de buşon este
reprezentat cu un cerc evidenţiat.
Pentru a aprinde un arzător al aragazului:
1. apropiaţi de arzător o flacără sau o brichetă de aragaz;
2. apăsaţi şi, în acelaşi timp, rotiţi buşonul
arzătorului în sens contrar acelor de ceasornic, până
în poziţia maxim E.
3. reglaţi intensitatea flăcării, după dorinţă, rotind în
sens contrar acelor de ceasornic buşonul
ARZĂTORULUI: la minim C, la maxim E sau într-o
poziţie intermediară.
X
Dacă aparatul este dotat cu
un dispozitiv electronic de
aprindere* (C), apăsaţi mai
întâi butonul de aprindere,
indicat cu simbolul
, apoi
apăsaţi
şi
rotiţi
buşonul
C
ARZĂTORULUI în sens
contrar acelor de ceasornic, până când reperul
ajunge în dreptul poziţiei maxim; aşteptaţi aprinderea
flăcării.
Anumite modele sunt dotate cu un dispozitiv de
aprindere integrat în buşon; în acest caz, veţi observa
numai dispozitivul de aprindere electronic* (vezi figura)
dar nu şi butonul de aprindere. Este suficient să
apăsaţi şi, în acelaşi timp, să rotiţi buşonul
ARZĂTORULUI în sens contrar acelor de ceasornic,
până în poziţia maxim şi să aşteptaţi aprinderea
flăcării. În momentul în care lăsaţi buşonul, se poate
întâmpla ca flacăra să se stingă. În acest caz, repetaţi
operaţiile, ţinând buşonul apăsat mai mult timp.
! Dacă flacăra se stinge accidental, opriţi arzătorul şi
aşteptaţi minim 1 minut înainte să încercaţi din nou.
Dacă aparatul este dotat cu un dispozitiv de
siguranţă*(X) împotriva scăpării d e gaz, ţineţi apăsat
buşonul ARZĂTORULUI timp de 2-3- secunde, pentru
a menţine flacăra aprinsă şi a activa dispozitivul.
Pentru a stinge arzătorul, rotiţi buşonul până la •.
ATENŢIE! Capacul din sticlă se
poate sparge dacă este încălzit.
Stingeţi toate arzătoarele sau
eventualele plite electrice înainte
de a-l închide.*Se referă numai la
modelele cu capac de sticlă
Arzător
RO
Diametru
recipienţi (cm)
24-26
16-20
Rapid (R)
Semi-rapid
(S)
Auxiliar (A)
10-14
Pentru a identifica tipul arzătorului faceţi referire la
desenele din paragraful „Caracteristicile arzătoarelor
şi duzelor”.
Utilizarea cuptorului
! La prima aprindere, vă recomandăm să lăsaţi
cuptorul să funcţioneze în gol timp de aproximativ 1
oră, cu termostatul la maxim şi uşa închisă. Stingeţi
apoi cuptorul, deschideţi uşa şi aerisiţi camera.
Mirosul care se degajă este datorat evaporării
substanţelor utilizate pentru a proteja cuptorul.
! Înainte de utilizare, este strict necesar să dezlipiţi
folia de plastic de pe laturile aparatului!
! Nu aşezaţi niciodată obiecte pe fundul cuptorului,
pentru că riscaţi să deterioraţi smalţul. Utilizaţi primul
nivel al cuptorului numai când folosiţi rotisorul.
Aprinderea cuptorului
Pentru a aprinde arzătorul cuptorului, apropiaţi de
orificiul F (vezi figura) o flacără sau o brichetă şi, în
acelaşi timp, apăsaţi şi rotiţi în sens antiorar buşonul
CUPTORULUI până la poziţia
MAX.
F
Dacă, după 15 secunde,
arzătorul nu se aprinde, lăsaţi
buşonul, deschideţi uşa
cuptorului şi aşteptaţi cel puţin
1 minut înainte de a încerca
din nou să-l aprindeţi.
! Cuptorul este dotat cu un dispozitiv de siguranţă; de
aceea este necesar să ţineţi apăsat buşonul
CUPTORULUI timp de 6 secunde circa.
*doar pe anumite modele.
19
RO
Reglarea temperaturii
Pentru a obţine temperatura ideală coacerii
alimentelor, rotiţi buşonul CUPTORULUI în sens
contrar acelor de ceasornic. Temperaturile sunt
indicate pe panoul de control şi variază de la MIN
(140°C) la MAX (250°C). După obţinerea temperaturii
dorite, cuptorul o va menţine constantă, graţie
termostatului.
Timer*
Pentru a pune în funcţiune Timerul (Cronometrul)
procedaţi astfel:
1. rotiţi buşonul Timer în sens orar 4; executaţi o
rotaţie aproape completă pentru a încărca soneria;
2. rotiţi buşonul TIMER în sens contrar acelor de
ceasornic 5 pentru a regla timpul dorit.
Sertarul inferior*
Sub cuptor este un
sertar care poate fi
utilizat pentru a păstra
accesoriile sau vasele de
bucătărie. Pentru a
deschide uşa
compartimentului, rotiţio în jos (vezi figura).
! Suprafeţele interne ale
sertarului (dacă este
prezent)
se pot încălzi.
! Nu depozitaţi materiale inflamabile în sertarul de sub
cuptor.
20
Tabelul cu recomandări pt coacerea în cuptor
Alimentul de copt
Paste
Lasagna
Cannelloni
Paste gratinate
Carne
Viţel
Pui
Raţă
Iepure
Porc
Miel
Peşte
Scrumbie
Specie de peşte marin
Păstrăv
Pizza
Napoletana
Prăjituri
Biscuiţi
Prăjitură cu marmeladă
Turtă de salată
Turte crescute
Greutate
Poziţia pe raftul
(kg)
cuptorului (calculată
de la partea
inferioară)
RO
Temperatura
(°C)
Timpul de
Timpul de
preîncălzire coacere (min)
(min)
2.5
2.5
2.5
2
2
2
200-210
200
200
10
10
10
75-80
50-60
50-60
1.7
1.5
1.8
2.0
2.1
1.8
3
3
3
3
3
3
200-210
210-220
200
200
200
200
10
10
10
10
10
10
95-100
90-100
100-110
70-80
70-80
100-105
1.1
1.5
1.0
3
3
3
180-200
180-200
180-200
10
10
10
45-50
45-55
45-50
1.0
4
210-220
15
20-25
0.5
1.1
1.0
1.0
4
4
4
4
180
190
180
170
15
15
15
15
25-35
40-45
50-55
40-45
N.B: Timpii de coacere sunt orientativi şi pot fi modificaţi în concordanţă cu gusturile personale
21
Precauţii şi sfaturi
RO
!Aparatul a fost proiectat şi construit conform
normelor internaţionale de siguranţă.
Aceste avertizări sunt furnizate din motive de
siguranţă şi trebuie să fie citite cu atenţie.
Norme de protecţie şi siguranţă generale
• Aceste instrucţiuni sunt valabile doar pentru
ţările ale căror simboluri apar în manualul de
instrucţiuni şi pe tăbliţa de identificare a
aparatului.
• Acest aparat de uz casnic fost conceput pentru a
fi folosit numai în interiorul locuinţelor.
• Aparatul nu trebuie instalat în aer liber, nici chiar în
cazul în care spaţiul este adăpostit, deoarece
expunerea acestuia la ploi şi furtuni este foarte
periculoasă.
• Nu atingeţi maşina când sunteţi desculţi sau cu
mâinile sau picioarele ude sau umede.
• Aparatul trebuie sa fie utilizat numai pentru
coacerea alimentelor si numai de persoane
adulte, conform instructiunilor din manual.
Orice alta utilizare (de exemplu: încalzirea
locuintei) este considerata improprie si deci
periculoasa. Fabricantul nu va putea fi
considerat responsabil pentru eventuale daune
provenite din utilizarea improprie, gresita sau
irationala a aparatului.
• Acest manual face parte din aparatele de clasa 1
(izolat) sau 2 – subcategoria 1 (fixat între două
piese de mobilier).
• Îndepărtaţi copiii de aparat.
• Evitaţi ca şi cablurile de alimentare ale altor
aparate electrocasnice să atingă părţile încălzite
ale aparatului.
• Nu obstrucţionaţi fantele de aerisire sau de ieşire a
căldurii.
• Evitaţi să închideţi capacul din sticlă al aragazului
(numai pe anumite modele) dacă arzătoarele sunt
aprinse sau calde.
• Utilizaţi întotdeauna mănuşi speciale pentru a băga
sau scoate recipientele din cuptor.
• Nu utilizaţi lichide inflamabile (alcool, benzină) în
apropierea aparatului, când acesta este în
funcţiune.
• Nu depozitaţi materiale inflamabile în sertarul de
sub cuptor: dacă cuptorul se aprinde din greşeală,
materialele depozitate pot lua foc.
• Când aparatul nu este utilizat, verificaţi ca
buşoanele să fie în poziţia • şi că robinetul de gaz
este închis.
22
• Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablu.
• Nu executaţi nici o operaţie de curăţire sau
întreţinere înainte de a fi scos ştecărul din priză.
• În caz de defecţiune, nu umblaţi în nici un caz la
mecanismele din interior şi nu încercaţi să o
reparaţi singuri. Apelaţi la serviciul de asistenţă.
• Nu aşezaţi obiecte grele pe uşa cuptorului, când
este deschisă.
• Este interzisă utilizarea aparatului de persoanele
(inclusiv copiii) care au o redusă capacitate fizică
sau senzorială sau mentală, precum şi de cele
fără experienţă sau care nu s-au familiarizat cu
produsul, dacă nu sunt supravegheate de un
responsabil sau dacă nu au primit în prealabil
instrucţiuni asupra modului de folosire a aparaturii.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Scoaterea aparatului din uz
• Eliminarea ambalajelor: respectaţi normele locale,
în acest fel ambalajele vor putea fi utilizate din nou.
• Directiva Europeană 2002/96/CE cu privire la
deşeurile care provin de la aparatura electrică sau
electronică (RAEE) prevede ca aparatele
electrocasnice să nu fie colectate împreună cu
deşeurile urbane solide, obişnuite. Aparatele
scoase din uz trebuie să fie colectate separat atât
pentru a optimiza rata de recuperare şi de reciclare
a materialelor componente cât şi pentru a evita
pericolele care pot duce la dăunarea sănătăţii
omului sau poluarea mediului înconjurător.
Simbolul tomberonului tăiat care apare pe toate
produsele vă aminteşte tocmai obligaţia de a le
colecta separat.
Aparatele electrocasnice scoase din uz pot fi
trimise unui centru public de colectare, centrelor
orăşeneşti sau, dacă legea naţională prevede, ele
pot fi returnate vânzătorului, în momentul
achiziţionării unor noi produse, echivalente.
Toţi producătorii importanţi de aparatură
electrocasnică şi-au unit eforturile pentru a crea
sisteme speciale de gestionare, care se ocupă cu
colectarea şi scoaterea din uz a aparatelor vechi.
Economisirea energiei şi protecţia
mediului înconjurător
• Utilizând aragazul între orele serale şi primele ore
ale dimineţii, colaboraţi la reducerea sarcinii
întreprinderilor electrice.
• Asiguraţi-vă că garniturile sunt curate, eficiente, că
aderă bine pe uşa cuptorului şi nu provoacă
dispersii de căldură.
Întreţinere şi curăţire
Decuplarea electrică
Înainte de orice operaţie, debranşaţi aparatul de la reţeaua
de alimentare cu curent electric.
Curăţarea aparatului
! Evitaţi utilizarea de detergenţi abrazivi sau corosivi, ca de
ex. soluţiile de scos pete sau produsele împotriva ruginii,
detergenţii praf sau bureţii care au o suprafaţă rugoasă: ele
pot zgâria iremediabil suprafaţa aparatului.
! Nu utilizaţi niciodată produse pe bază de vapori sau cu
presiune ridicată în vederea curăţării aparatelor.
• Pentru operaţiile de întreţinere curente, este suficient să
spălaţi aragazul cu un burete umed, după care să-l
ştergeţi cu hârtie absorbantă de bucătărie.
fiecare spălare, se recomandă să îl clătiţi bine şi să îl
ştergeţi. Este oportun în acelaşi timp să ştergeţi şi
eventualele urme de apă.
RO
Capacul
Modelele dotate cu capac
din sticlă se vor spăla cu
apă călduţă. Evitaţi
substanţele abrazive.
Puteţi demonta capacul
pentru a facilita operaţiile de
curăţare, mai ales în
spatele aragazului: pentru
aceasta, deschideţi capacul
şi ridicaţi-l (vezi figura).
! Evitaţi să închideţi capacul aragazului când arzătoarele
sunt calde sau aprinse.
Controlaţi garniturile cuptorului.
• Părţile externe, smălţuite sau din inox, precum şi
garniturile din cauciuc pot fi curăţate cu un burete
îmbibat în apă călduţă şi săpun neutru. Dacă petele
sunt persistente, folosiţi produse speciale. Clătiţi cu
multă apă şi ştergeţi, după curăţire. Nu folosiţi prafuri
abrazive sau substanţe corosive.
• Grătarele, plitele de deasupra ochiurilor, coroanele de
separat flacăra
şi arzătoarele aragazului sunt detaşabile,
pentru a facilita curăţarea lor: spălaţi-le cu apă caldă şi
detergent delicat, având grijă să scoateţi orice depunere.
Apoi aşteptaţi până când sunt perfect uscate.
• Dacă aparatul dvs are aprindere electronică, este
necesar să îl curăţaţi cât mai des - în special capătul
dispozitivelor de aprindere instantanee – şi să verificaţi
dacă orificiile prin care iese gazul nu sunt înfundate.
• Interiorul cuptorului se va spăla, de preferinţă, după
fiecare utilizare, când este cald. Utilizaţi apă caldă şi
detergent; clătiţi bine şi ştergeţi cu o lavetă moale. Evitaţi
substanţele abrazive.
Controlaţi periodic garnitura din jurul uşii cuptorului. Dacă
este deteriorată, apelaţi la cel mai apropiat Centru de
Asistenţă Autorizat. Se recomandă să nu folosiţi cuptorul
până la înlocuirea garniturii.
Întreţinerea robinetelor de gaz
Cu timpul, se poate întâmpla ca buşoanele să se blocheze
sau să se rotească mai greu; în acest caz, este necesar
să le înlocuiţi.
! Această operaţie trebuie să fie executată numai de
un instalator autorizat de fabricant.
Asistenţă
Comunicaţi:
• modelul aparatului (Mod.);
• numărul de serie (S/N).
Aceste informaţii se găsesc pe tăbliţa cu caracteristici lipită
pe aparat şi/sau pe ambalaj.
• Curăţaţi geamul uşii cu un burete; nu utilizaţi produse
abrazive; ştergeţi cu o lavetă moale; nu folosiţi articole
abrazive sau răzuitoare din metal, ascuţite, deoarece
acestea pot deteriora suprafaţa geamului sau îl pot
sparge.
• Accesoriile pot fi spălate ca orice alt vas, chiar şi în
maşina de spălat vase.
• Oţelul inox poate rămâne pătat dacă intră des în contact
cu apa, mai ales dacă are un conţinut mare de calcar,
sau cu detergenţii agresivi (care conţin fosfor). După
23
Інструкціі з експлуатаціі
КУХНЯ
UA
HU
RO
Magyar, 1
BG
UA
UA
PL
Română, 13 Украінська,24 Polski, 34
CZ
Български,46 Cesky,58
GR
ÅëëçíéêÜ,69
Зміст
Встановлення, 25-28
Розміщення і вирівнювання
Підключення електроенергіі
Підключення газу
Налаштування на різнi типи газу
Технічні дані
Таблиця характеристик пальників і форсунок
Опис установки, 29
Загальнии вигляд
Панель управління
Включення і використання, 30-31
K3G21S/HU
Користування робочою поверхнею
Користування духовкою
Таблиця приготування в духовці
Запобіжні засоби і поради, 32
Загальна безпека
Утилізація
Охорона і дбаиливе відношення до довкілля
Догляд i технічне обслуговування, 33s
Відключення електроживлення
Чищення установки
Технічне обслуговування газових кранів
Заміна лампочки освітлення духовки
Допомога
Встановлення
! Важливо зберегти цю брошуру, щоб можна було
до неі звернутися при необхідності у будь-якому
випадку. У разі продажу, передачi iншiи особi або
переізду, переконаитеся в тому, що вона
залишається разом з виробом.
з природною тягою з належною ефективністю, або
за допомогою електровентилятора, якии би
включався автоматично кожного разу при
включенні плити (див. малюнки).
! Уважно прочитаите інструкціі: інформація про
обладнання, використання и безпеку грає дуже
важливу роль.
! Установка вироба має виконуватися згідно даноі
інструкціі кваліфікованим персоналом.
! Будь-яке втручання в регулювання або технічне
обслуговування має виконуватися на плиті,
відключеніи від електроживлення.
Вентиляція приміщень
Обладнання може бути встановлене тільки у
постіино вентильованих приміщеннях, згідно
діючим нормам в краінi, де вироб буде
викорисовано. У приміщенні, в якому встановлено
обладнання, має відбуватися зміна повітря, у
ступені, необхідному для нормального горіння
газу (швидкість зміни повітря не має бути меншою
2м3/год на кожнии кВт встановленоі потужності).
Вхід приточноі вентиляціі, захищении ґраткою, повинен
мати корисну площу не менше 100 см2 корисного
перетину і має бути розміщении так, щоб він не міг
забитися, навіть частково ( див. малюнок A).
Такии вхід повинен бути збільшении на 100%, тобто
мінімум 200 см2 – якщо робоча поверхня плити не
має пристрою безпеки у разі зникнення полум’я, і
коли можливии непрямии потік повітря із прилеглих
приміщень (див.малюнок B) – якщо це не спільні
частини будівлі, пожежонебезпечне приміщення
або спальні кімнати, обладнані вентиляціиним
трубопроводом назовні, як описано вище.
A
B
Прилеглі
приміщення
Вентильовані
приміщення
A
Вентиляціинии отвір для
відпрацьованого повітря
Збільшення щілини між
дверима і підлогою
! Після тривалого використання плити, доцільно
відкрити вікно або збільшити швидкість вентиляторів.
Відведення продуктів згорання
Відведення
безпосередньо
назовні
Відведення через канал
або розгалужении димар
(зарезервовании для
кухонного устаткування)
! Зріджені нафтові гази, важчі за повітря,
бираються внизу, тому приміщення, де
знаходяться балони з газом, повинні бути
обладнані витяжними отворами, що виходять
назовні для евакуаціі знизу при можливому витоку
газу.
Балони із зрідженим нафтовим газом, порожні або
частково повні, не повинні бути встановлені або
берігатися в приміщеннях нижче за рівень грунту
(льохи і т.п.). У приміщенні можна тримати тільки
використовувании балон, далеко від джерел тепла
(печі, каміни, обігрівачі), які нагріваються вище
від 50°C.
Розміщення і вирівнювання
! Можна встановлювати плиту збоку від меблів, які
не вищі за робочу поверхню.
! Переконаитеся в тому, що поверхня стіни, яка
контактує із задньою частиною плити, виготовлена
з негорючого та теплостіикого матеріалу і витримує
нагрівання (90°C).
Для правильного встановлення
• розміщуите плиту в кухні, обідніи залі або в
однокімнатніи квартирі-студіі (не у ванні);
• якщо поверхня плити є трохи вищою, ніж
поверхня меблів, меблі повинні знаходитися не
ближче ніж 200 мм від плити;
• якщо плита буде встановлена під секцією
навісних меблів, esso відстань до іі поверхні не
повинна бути меншою за 420 мм.
Така відстань повинна складати 700 мм, якщо
секція навісних меблів зроблена з горючого
матеріалу (див. малюнок);
Відведення продуктів згорання має бути
забезпечене через витяжку, підключену до каналу
25
UA
UA
420 mm.
420 mm.
Min.
600 mm.
Min.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
HOOD
• не розміщуите
занавісок позаду
плити або ближче ніж
200 мм від іі сторін;
• витяжки повинні
встановлюватися
згідно вказівкам
відповідноі інструкціі.
Вирівнювання
Якщо необхідно вирівняти
плиту, вкрутіть регулюючі
ніжки, що входять до
комплекту постачання, у
спеціальні місця, що
знаходяться у кутках основи
(див. малюнок).
Ніжки* вмонтовуються у
гнізда під основою плити.
Підключення електроенергіі
Встановіть на кабелі вилку, розраховану на
навантаження, вказане на табличці з технічними
характеристиками, розміщеніи на плиті (див.
таблицю Технічних Даних).
У разі прямого підключення до мережі необхідно
помістити між плитою і мережею всеполярнии
вимикач з мінімальною відстанню між контактами
3 мм, розраховании на вказане навантаження і
такии, що відповідає нормі NFC 15-100 (дріт
заземлення не повинен перериватися вимикачем).
Кабель живлення повинен бути розташовании так,
щоб жодна з иого частин не піддавалася нагріванню
вище, ніж на 50°C від температури довкілля.
До виконання підключення переконаитеся, що:
• розетка має заземлення, відповідно до
встановлених норм;
• розетка витримує максимальне навантаження
потужності обладнання, вказане на табличці з
характеристиками;
• напруга живлення знаходиться в межах
значень, вказаних на табличці;
• розетка сумісна з вилкою плити. В іншому
випадку замініть розетку або вилку; не
використовуите подовжувачі и тріиники.
* Є лише в деяких моделях.
26
! У встановленіи плиті, має бути забезпечении
легкии доступ до електричного кабелю і розетки.
! Кабель не повинен мати перегинів або бути
стиснутим.
! Кабель має періодично перевірятися і мінятися
тільки фахівцями.
! Підприємство не несе будь-якоі
відповідальності, якщо ці норми не
дотримуватимуться.
Підключення газу
Підключення до газовоі мережі або балона може
виконуватися за допомогою гнучкого гумового
шланга або шланга в сталевому обплетенні, згідно
діючим національним нормам і після того, як
встановлено, що плита була налаштована на тип
газу, на якому вона працюватиме (див.
Калібрувальна бирка на кришці: в іншому випадку
див. нижче). У разі роботи плити від балона із
зрідженим газом, використовуите редуктори
відповідно до діючих норм у странi, де буде
використовано вироб. Щоб полегшити підключення,
живлення газу може подаватися збоку *:
переставте в обратному напрямi утримувач гумки
для підключення замикаючоі пробки і замініть
ущільнювач, що входить у комплект постачання.
! Для безперебіиноі роботи, для адекватного
використання енергіі і для більшого терміну
служби плити, забезпечте тиск подачі газу в
межах значень, вказаних в таблиці Характеристик
пальників і форсунок (див. нижче).
Підключення газу за допомогою гнучкого
гумового шланга
Перевірте, щоб шланг відповідав діючим державним
нормам. Внутрішніи діаметр шланга повинен бути: 8
мм для зрідженого газу; 13 мм для метану.
Виконавши з’єднання, переконаитеся в тому, що
шланг:
• не торкається частин, які нагріваються вище
температури в 50оC;
• не має будь-якого натягнення або скручування,
не має згинів або стискань;
• не торкається гострих предметів, краів, рухомих
частин і не здавлении;
• може бути легко оглянутии по всіи довжині для
контролю иого стану;
• має довжину меншу ніж 1500 мм;
• добре закріплении на обох кінцях за допомогою
хомутів, відповідно до діючих державних норм.
! Якщо одна або більше з цих умов не будуть
дотримані, або якщо плита встановлена згідно
умовам класу 2 - підклас 1 (плита, встановлена між
двома шафами), необхідно використовувати
гнучкии шланг в сталевому обплетенні (див. нижче).
Підключення газу за допомогою гнучкого
шланга в обплетенні з неіржавіючоі сталі до
безперервноі стіни за допомогою патронів із
різьбою
Перевірте, щоб шланг і обплетення відповідали
діючим державним нормам.
Щоб підключити шланг, видаліть утримувач гумки, що
міститься в плиті (місце підключення газу до плити має
вигляд цилiндричноі трубки з різьбою папа 1/2 дюима)
! Виконаите з’єднання так, щоб довжина
трубопроводу не перевищувала 2 метрів, при
цьому не допускаите контакту шланга з рухомими
частинами та иого стиснення.
Контроль герметичності
Після повного встановлення перевірте
герметичність всіх з’єднань, використовуючи
тільки мильнии розчин і у жодному випадку сірник.
Адаптація до різних типів газу
Є можливість налаштування плити під тип газу,
відміннии від типу, на якии вона була налаштована
підприємством-виробником (вказании на
калібрувальніи бирці на кришці).
Налаштування робочоі поверхні
Заміна форсунок пальників поверхні:
1. Зніміть ґратки и пальники з іх посадочних місць;
2. Відгвинтіть форсунки,
користуючись трубним
ключем 7 мм (див. малюнок),
і замініть іх форсунками, що
відповідають новому типу газу
(див. таблицю
Характеристики пальників і
форсунок);
3. Встановіть на місце всі компоненти, виконавши
вказані вище операціі у зворотніи послідовності.
! У разі зріджених газів, регулювальнии гвинт
повинен бути вкручении до упору;
3. перевірте, щоб при швидкому обертанні крана з
максимального в мінімальне положення, пальник
не гаснув.
! Пальники робочоі поверхні не потребують
регулювання первинного повітря.
Налаштування духовки
Заміна форсунки пальника духовки:
1. витягніть коробку духовки;
2. витягніть висувнии захист A
(див. малюнок);
A
V
3. видаліть пальник духовки
після того, як відкрутите
гвинти V (див. малюнок);
процедуру виконати легше,
якщо зняти дверцята духовки.
4. відгвинтіть форсунку
пальника спеціальним трубним
ключем для форсунок (див.
малюнок) або трубним ключем
7 мм і замініть іі форсункою, що
відповідає новому типу газу
(див. таблицю Характеристики
пальників і форсунок).
Налаштування мінімального рівня подачі газу
в пальник духовки:
1. запаліть пальник (див. Включення і Використання);
2. встановіть рукоятку у положення мінімуму (МІН)
після того, як вона залишалася приблизно протягом
10 хвилин у максимальному положенні (MAКС);
3. зніміть рукоятку;
4. користуючись регулювальним гвинтом на
зовнішніи стороні стрижня термостата (див.
малюнки), добиитеся маленького стіикого полум’я.
! У разі зріджених газів, регулювальнии гвинт
повинен бути вкручении до упору;
Налаштування мінімального рівня пальників
поверхні:
1. встановіть кран у мінімальне положення;
2. зніміть рукоятку і користуючись регулювальним
гвинтом, що знаходиться на внутрішніи частині
або збоку на стрижні крана, добиитеся маленького
стабільного полум’я.
27
UA
UA
5. Перевірте, щоб, при швидкому обертанні
рукоятки з положення MAКС у положення МІН або
при швидкому відкритті і закриті дверцят духовки
пальник не гаснув.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри Духовки
34x 39 x44 см
ВxШxГ
Об'єм
58 літрiв
Корисні
розміри
коробки
духовки
Напруга та
частота
живлення
ширина см 42
глибина см 44
висота см 17
Див. на табличці з даними
Налаштовуються на всі типи
газу, вказані на табличці з
даними, розташованій в
середині виступу, або, коли
відкривається духовка, на
внутрішній лівій стінці.
Директиви ЄС: 2006/95/EC від
12/`2/06 (Низька Напруга) та
подальші зміни - 2004/108/EC
від 15/12/04 (Електромагнітна
сумісність) та подальші зміни 2009/142/EC від 30/11/09
(Gas) та подальші зміни 93/68/EEC від 22/07/93 та
подальші зміни - 2002/96/EC.
1275/2008 (Stand-by/ Off mode)
Пальники
Таблиця характеристик пальників і форсунок
Таблиця 1
Пальник
Діаметр
(мм)
Теплова ефективність
кВт (p.c.s.*)
Канал
1/100
Зріджений газ
Форсунка
Пропускна
1/100
здатність*
г/год
(мм)
***
**
Природний газ
Пропускна Форсунк
здатність*
а
л/год
1/100
(мм)
Форсунка
1/100
Номінальна
Зменшена
(мм)
100
3.00
0.7
41
87
218
214
128
286
143
286
75
1.90
0.4
30
70
138
136
104
181
118
181
51
1.00
0.4
30
52
73
71
76
95
80
95
2.80
1.0
Номінальний (мбар)
Мінімальний (мбар)
Максимальний (мбар)
*
для 15°C 1013 мбар-сухий газ
***
**
Пропан P.C.S. = 50,37 МДж/кг
p.c.s.* - найвища теплота згорання
46
80
204
200
37
28-30
25
20
45
35
Бутан P.C.S. = 49,47 МДж/кг
Природний газ P.C.S. = 37,78 МДж/м³
119
267
132
Швидкий
(великий) (R)
Напівшвидкий
(Середній) (S)
Допоміжний
(Маленький) (A)
Духовка
Тиск, що
подається
28
-
(мм)
Пропускна
здатність*
л/год
20
17
25
S S
A
R
257
13
6,5
18
K3G21S/HU
Опис плити
Загальнии вигляд
UA
Панель управління покривало
29
Включення і використання
UA
Користування робочою поверхнею
Практичні поради з використання пальників
Включення пальників
Для кращоі продуктивності пальників і
мінімального споживання газу необхідно
використовувати посуд з плоским дном, накритии
кришкою, і якии відповідає за розміром пальнику:
У кожноі рукоятки ПАЛЬНИК, що відноситься до неі,
показании у вигляді круга.
Щоб запалити пальник робочоі поверхні:
1. піднесіть до пальника сірник або
електрозапальничку;
2. натисніть і одночасно обертаите проти
годинниковоі стрілки рукоятку ПАЛЬНИКА до
позначки максимального полум’я E.
3. відрегулюите силу бажаного полум’я,
обертаючи проти годинниковоі стрілки рукоятку
ПАЛЬНИКА: на мінімум C, на максимум E або в
проміжне положення.
X
Якщо плита обладнана
електророзпалюванням* (C),
спочатку натисніть на
кнопку включення,
,
відмічену символом
потім натисніть до упору і
C
одночасно обертаите проти
годинниковоі стрілки рукоятку ПАЛЬНИКА до
позначки максимального полум’я, аж доки не
з’виться полум’я.
Деякі моделі обладнані системою
електророзпалюванням, вбудованою в рукоятки, у
цьому випадку є пристріи електророзпалюванням*
(див. малюнок), не має кнопки. Досить натиснути и
одночасно повернути проти годинниковоі стрілки
рукоятку ПАЛЬНИКА до позначки максимального
полум’я, щоб запалити газ. Може трапитися так, що
пальник згасне у момент відпускання рукоятки. У
цьому випадку повторіть операцію, утримуючи
рукоятку натиснутою на протязі довшого часу.
! У разі випадкового згасання полум’я, вимкніть
пальник і почекаите принаимні 1 хвилину, перш
ніж повторно спробувати включення.
Якщо плита обладнана пристроєм безпеки*(X) за
відсутності полум’я, утримуите натиснутою
рукоятку ПАЛЬНИКА близько 2-3 секунд, щоб
підтримати горіння і активізувати плиту.
Щоб погасити пальник обертаите рукоятку до
упору •.
ВНИМАНИЕ! При нагреве
стеклянная крышка может
лопнуть. Прежде чем закрыть
ее, выключить все конфорки
или электрические
горелки.*Только для моделей
со стеклянной крышкой
30
Пальник
Швидкий (R)
Напівшвидкий (S)
Допоміжний (A)
ø Дiаметр мiсткостей (см)
24 – 26
16 – 20
10 – 14
Щоб визначити тип пальника, зверніться до
малюнків у параграфі “Характеристики пальників і
форсунок”.
Користування духовкою
! При першому включенні запустіть духовку у
холостому режимі не менше, ніж на одну годину з
максимальним положенням термостата та з
закритими дверцятами. Потім вимкніть, відкриите
дверцята духовки и провітріть приміщення. Запах,
що з’явився, є результатом випаровування
речовин, необхідних для захисту духовки.
! Ніколи нічого не кладіть на дно духовки, оскільки
ви ризикуєте пошкодити емаль. Використовуите
положення 1 духовки тільки у разі використання
рожна.
Включення духовки
Включення духовки
F
Щоб включити пальник
духовки піднесіть до отвору F
(див. малюнок) сірник або
електрозапальничку,
натисніть і одночасно
обертаите проти годинниковоі
стрілки рукоятку ДУХОВКА до
положення МАКС.
Якщо протягом 15 секунд пальник не загорівся,
відпустіть рукоятку, відкриите дверцята духовки і
почекаите не менше 1 хвилини, перш ніж повторно
спробувати включення.Включення духовки
Щоб включити пальник духовки піднесіть до отвору
F (див. малюнок) сірник або електрозапальничку,
натисніть і одночасно обертаите проти годинниковоі
стрілки рукоятку ДУХОВКА до положення МАКС.
* Є лише в деяких моделях.
Регулювання температури
Нижніи відсік*
Під духовкою є відсік,
якии може
використовуватися
для зберігання речеи
або посуду. Щоб
відкрити дверцята,
поверніть іх донизу
(див. малюнок).
Щоб одержати бажану температуру приготування
іжі, обертаите рукоятку ДУХОВКА проти
годинниковоі стрілки. Значення температури
показані на панелі управління і починаються з МІН
(140оC) до MAКС (250оC). Досягнувши заданоі
температури, духовка підтримуватиме іі постіиною
завдяки термостату.
Таимер
Для включення Таимера (лічильник хвилин ) діите
таким чином:
1. поверніть за годинниковою стрілкою 4
рукоятку ТАИМЕР маиже на повнии оберт, щоб
завести сигнальнии дзвінок;
2. поверніть проти годинниковоі стрілки 5 рукоятку
ТАИМЕР, виставивши бажании час.
! Не кладіть горючі
матеріали в нижніи
відсік.
! Внутрішні поверхні лотка (при його наявності)
можуть стати гарячими.
Таблиця приготування в духовці
Продукти для готування
Вага
(кг)
Рівень,
відраховуючи
знизу
Температура
(°C)
Час попереднього
нагрівання
(хвилини)
Час
готування
(хвилини)
Паста (макаронні
вироби)
75-80
10
200-210
2
2.5
Лазан'я
50-60
10
200
2
2.5
Каннеллоні
50-60
10
200
2
2.5
Запечена паста
М’ясо
95-100
10
200-210
3
1.7
Телятина
90-100
10
210-220
3
1.5
Курка
100-110
10
200
3
1.8
Качка
70-80
10
200
3
2.0
Кріль
70-80
10
200
3
2.1
Свинина
100-105
10
200
3
1.8
Молода баранина
Риба
45-50
10
180-200
3
1.1
Скумбрія
45-55
10
180-200
3
1.5
Зубатка
45-50
10
180-200
3
1.0
Форель у фолії
Піцца
Неаполитанська
1.0
4
210-220
15
20-25
Торти
25-35
15
180
4
0.5
Печиво
40-45
15
190
4
1.1
Пирiг
50-55
15
180
4
1.0
Несолодкі пиріги
40-45
15
170
4
1.0
Дріжджове тісто
Прим.: у таблиці наведено приблизний час готування, який може змінюватися відповідно до власного смаку.
При готування на грилі деко має завжди займати 1-й рівень, відраховуючи знизу.
31
UA
Запобіжні засоби i поради
UA
! Газова плита була розроблена і сконструиована
відповідно до міжнародних норм безпеки.
Дані вказівки обумовлені вимогами безпеки і повинні бути
уважно вивчені.
Загальна безпека
• Дані вказівки діисні тільки для краін призначення, чиі
символи зображені на брошурі и на серiинiи табличцi.
• Газова плита призначена для непрофесіиного
використання всередині житлових приміщень
• Газову плиту не можна встановлювати поза
приміщеннями, навіть, у разі захищеного простору, тому
що дуже небезпечно піддавати іі діі дощу і грози.
• Не торкатися плити мокрими або вологими ногами або
руками.
• Прилад має використовуватися для приготування їжі,
тільки дорослими особами і згідно інструкціям,
вказаним у цій брошурі. Будь-яке інше використання
(наприклад: для обігріву приміщень) вважатиметься не
за призначенням і, тобто, некоректним. Виробник
відхиляє будь-яку відповідальність за можливі збитки
внаслідок використання не за призначенням,
помилкового або нерозумного застосування.
• Брошура відноситься до устаткування класу 1
(ізольоване) або класу 2 - підклас 1 (встановлене між
двома елементами меблів).
• Берегти від дітеи.
• Уникаите контакту кабелів живлення інших побутових
електроприладів з гарячими частинами плити.
• Не закриваите вентиляціині отвори и отвори для
відведення тепла.
• Не накриваите скляною кришкою робочу поверхню (є на
деяких моделях), коли пальники включені або ще гарячі.
• Завжди використовуите рукавиці для завантаження або
витягання місткостеи для іжі.
• У разі пошкодження, в жодному випадку не намагаитеся
самостіино полагодити внутрішні механізми. Зв’яжіться
із Сервiсною службою.
• Не ставте важкі предмети на відкриті дверцята духовки.
• Не передбачається використання пристрою особами
(включаючи дітей) з обмеженими фізичними,
сенсорними або розумовими здібностями,
недосвідченими особами або такими, що не
ознайомилися з виробом, за виключенням випадків
нагляду з боку особи, відповідальної за їхню безпеку;
не передбачається використання пристрою особами,
якi не отримали попередніх вказівок щодо
використання пристрою.
Утилізація
• Утилізація матеріалу пакування: дотримуитесь місцевих
норм, так як пакування може бути повторно
використане.
• Європеиська директива 2002/96/CE з відходів від
електричноі и електронноі апаратури (RAEE),
передбачає, що побутові електроприлади не можуть
перероблятися у звичаиному порядку для твердих
міських відходів. Зняті з експлуатаціі побутові прилади
мають бути зібрані окремо для оптимізаціі ступеню
відновлення и рециклювання матеріалів, що входять до
іхнього складу і з метою усунення потенціиноі шкоди
для здоров’я та середовища. Символ закресленоі
корзини, зображеніи на всіх виробах, нагадує про
необхідність окремоі утилізаціі
Відпрацьовані побутові електроприлади можуть
передаватися в державну службу по збору, на
спеціальні комунальні територіі або, якщо це
передбачено діючим національним законом,
передаватися постачальникам для одночасного обміну
з доплатою на нові вироби відповідного типа.
Всі основні виробники побутових електроприладів
беруть участь у створенні та управлінні системами
збору і переробки відпрацьованоі техніки.
• Не користуитеся рідкими горючими засобами (спирт,
бензин і т.п.) поблизу від плити, коли вона включена.
Охорона і дбаиливе відношення до
довкілля
• Не кладіть горючі матеріали в нижніи відсік або в саму
духовку: при включенні плити вони можуть загорітися.
• Включення духовки в проміжку з пізнього
пiсляобiденного часу до раннього ранку дозволить
зменшити навантаження на підприємства виробники
електроенергіі.
• Якщо плитою не користуються, стежте за тим, щоб
рукоятки були в положенні • і газовии кран був
закритии.
• Не виимаите вилку з розетки, потягнувши за кабель,
тягніть тільки за саму вилку.
• Не виконуите чищення або технічне обслуговування,
перш ніж витягти вилку з електричноі розетки.
32
• Підтримуите в робочому стані і миите ущільнювачі так,
щоб вони добре прилягали до дверцят і не дозволяли б
виникати
втратам тепла.
Догляд i технічне
обслуговування
Відключіть електричне живлення
Кришка
У моделях зі скляною
кришкою очищення
здіиснюється за допомогою
теплоі води. Уникаите
абразиві.
Можна зняти кришку для
полегшення очищення
позаду робочоі поверхні:
повністю відкрити іі и
потягнути наверх (див.
малюнок).
До початку всіх робіт ізолюите прилад від мережі
електричного живлення.
Чищення вироба
! Уникаите використання абразивних або роз’ідаючих
чистячих засобів, таких як засоби для виведення плям і
продукти для антикорозіиноі обробки, миючих засобів у
порошку і губок з абразивною поверхнею: вони можуть
подряпати поверхню без можливості відновлення.
! Ніколи не використовуите прилади для миття парою або
високим тиском.
• Для звичаиного технічного обслуговування досить вимити
поверхню вологою губкою і висушити кухонним паперовим
рушником.
• Зовнішні емальовані або неіржавіючі деталі и гумові
ущільнювачі можуть бути очищені губкою, просоченою
теплою водою і неитральним милом. Якщо плями є
такими, що важко виводяться, використовуите спеціальні
засоби. Добре промиите водою і висушіть після миття. Не
використовуите абразивні порошки або ідкі речовини.
• Ґратки, ковпачки, розсікачі полум’я
і пальники робочоі поверхні легко знімаються,
щоб полегшити миття плити; миите іх в гарячіи воді з
неабразивним миючим засобом, ретельно видаляючи
накип і повністю висушивши перед встановленням на
місце.
• Для плит, що мають електророзпалювання, необхідно
регулярно виконувати акуратне чищення кінцевих частин
пристрою електророзпалювання и перевіряти, щоб отвори
для виходу газу не були забиті.
• Внутрішню частину духовки бажано мити кожного разу
після іі використання, коли вона ще тепла.
Використовуите гарячу воду і миючии засіб, добре
промиите і витріть м’якою тканиною. Уникаите абразиві.
! Уникати закривання кришки, коли пальники включені або
ще гарячі.
Контроль ущільнень духовки
Регулярно перевіряите стан ущільнення навколо дверцят
духовки. У разі иого пошкодження, зверніться в наиближчии
авторизовании Сервiснии центр. Не рекомендується
використовувати духовку до завершення ремонту.
Технічне обслуговування газових кранів
З часом може трапитися так, що кран буде заблоковании або
иого буде важко обертати, тому буде необхідно подумати
про заміну самого крана.
! Ця операція має виконуватися фахівцем, уповноваженим
виробником.
Повiдомте:
• модель плити (модель)
• серіинии номер (S/N)
Дана інформація міститься на табличці з характеристиками,
прикріпленіи до плити і / або на упаковці.
• Очищайте скло дверцят за допомогою м’якої губки і
неабразивних засобів , після чого висушіть його м’якою
тканиною; забороняється використовувати шорсткуваті
абразивні матеріали чи загострені металеві шкребки: вони
можуть подряпати поверхню і викликати розкол скла.
• Аксесуари можуть митися як звичаинии посуд, зокрема в
посудомииніи машині.
• Неіржавіюча сталь може мати плями, якщо знаходилася в
тривалому контакті з вапняною водою або з агресивними
чистячими засобами (що містять фосфор). Рекомендується
добре промити і висушити після миття. І, крім того, варто
висушити можливі місця пролиття води.
33
UA
Instrukcja obsługi
KUCHENKA I PIEKARNIK
PL
Spis treści
HU
RO
Magyar, 1
BG
UA
PL
Română, 13 Украінська,24 Polski, 34
UA
CZ
Български,46 Cesky,58
GR
ÅëëçíéêÜ,69
Instalacja, 35-39
Ustawienie i wypoziomowanie
Podłączenie do sieci elektrycznej
Podłączenie gazu
Dostosowanie do różnych rodzajów gazu
Tabela charakterystyk palników i dysz
Tabela charakterystyk
Opis urządzenia, 40
Widok ogólny
Panel kontrolny
Wyświetlacz
Uruchomienie i użytkowanie,41-42
K3G21S/HU
Użytkowanie płyty grzejnej
Użytkowanie piekarnika
Tabela pieczenia
Zalecenia i środki ostrożności, 43
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Zalecenia dotyczące odpadów
Oszczędność i ochrona środowiska
Konserwacja i utrzymanie,44-45
Odłączenie prądu elektrycznego
Czyszczenie urządzenia
Wymiana żarówki oświetleniowej w piekarniku
Konserwacja kurków gazowych
Serwis Techniczny
34
Instalacja
! Zachować niniejszą książeczkę instrukcji by móc ją
konsultować w przyszłości w dowolnej chwili. W
przypadku sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia
urządzenia, należy upewnić się, czy instrukcja
została przekazana wraz z nim.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawiera ona
ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i
bezpieczeństwa.
Odprowadzanie spalin
PL
Odprowadzanie spalin musi być zapewnione przez
okap połączony z kominem o ciągu naturalnym i o
sprawnym działaniu lub przez wentylator elektryczny,
który włącza się automatycznie przy każdym
uruchomieniu urządzenia (patrz rysunki).
! Instalacja urządzenia powinna zostać wykonana
zgodnie z niniejszymi instrukcjami i przez
wykwalifikowany personel.
! Wszelkie działania w zakresie regulacji lub
konserwacji muszą być wykonywane przy kuchence
odłączonej od zasilania elektrycznego.
Wentylacja pomieszczeń
Urządzenie może zostać zainstalowane wyłącznie w
pomieszczeniach ze stałą wentylacją, zgodnie z
obowiązującymi normami krajowymi. W
pomieszczeniu, w którym jest instalowane urządzenie,
musi być zapewniony taki dopływ powietrza, jaki jest
niezbędny dla prawidłowego spalania gazu (natężenie
przepływu powietrza nie powinno być niższe od 2 m 3/h
na kW zainstalowanej mocy).
Wloty powietrza, zabezpieczone przez kratki,
powinny mieć przewód o przekroju użytkowym co
najmniej 100 cm2 i powinny zostać rozmieszczone
tak, aby nie mogły ulec nawet częściowemu zatkaniu
(patrz rysunek A).
Wymiar tych wlotów powinien zostać zwiększony o
100% – do minimum 200 cm2 – jeśli płyta robocza
urządzenia nie posiada urządzenia zabezpieczającego
przed brakiem płomienia i kiedy dopływ powietrza
następuje w sposób niebezpośredni z przyległych
pomieszczeń (patrz rysunek B) – o ile nie są one
częściami wspólnymi budynku, pomieszczeniami
zagrożonymi pożarem lub sypialniami –
wyposażonych w przewód wentylacyjny z wyjściem
na zewnątrz, jak opisano powyżej.
Pomieszczenie przyległe
Pomieszczenie przeznaczone do przewietrzania
A.
B
A
Otwarcie wentylacji dla Zwiększenie szczeliny
powietrza do spalania
pomiędzy drzwiami a podłogą
! Po dłuższym użytkowaniu urządzenia zaleca się
otwarcie okna lub zwiększenie prędkości
ewentualnych wentylatorów.
Odprowadzanie
bezpośrednio na
zewnątrz
Odprowadzanie przez komin lub
rozgałęziony kanał dymowy
(wyłącznie do urządzeń
kuchennych)
! Skroplone gazy pochodne ropy naftowej, cięższe od
powietrza, opadają w dół, dlatego pomieszczenia, w
których znajdują się butle GPL, powinny być
wyposażone w otwory wychodzące na zewnątrz,
umożliwiające odpływ dołem ewentualnych wycieków
gazu.
Butle GPL, niezależnie od tego czy są puste, czy
częściowo napełnione, nie powinny być instalowane
ani składowane w pomieszczeniach lub wnękach
położonych poniżej poziomu podłogi (piwnice, itp.).
W pomieszczeniu należy przechowywać jedynie
aktualnie użytkowaną butlę, z dala od źródeł ciepła
(piece, kominki, piecyki), mogących doprowadzić do
wzrostu jej temperatury powyżej 50°C.
Ustawienie i wypoziomowanie
! Możliwe jest zainstalowanie urządzenia obok mebli,
których wysokość nie przekracza poziomu
roboczego.
! Należy upewnić się, czy ściana stykająca się z
tyłem urządzenia wykonana jest z materiału
niepalnego i odpornego na ciepło (T 90°C).
Dla zapewnienia prawidłowej instalacji:
• ustawić urządzenie w kuchni, w jadalni lub w
innym pomieszczeniu (nie w łazience);
• jeśli płaszczyzna kuchenki jest wyższa w
stosunku do płaszczyzny mebli, powinny one
zostać umieszczone w odległości co najmniej 600
mm od urządzenia;
• jeśli kuchenka jest instalowana pod szafką wiszącą,
powinna ona znajdować się w odległości minimum
420 mm od płyty kuchenki.
35
420 mm.
420 mm.
Min.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
Odległość ta powinna
wynosić 700 mm, jeśli
HOOD
szafki wiszące są
Min. 600 mm.
łatwopalne (patrz
rysunek);
• nie umieszczać
zasłon za kuchenką,
ani w odległości
mniejszej niż 200 mm
od jej krawędzi;
• ewentualne okapy
powinny zostać
zainstalowane według zaleceń odpowiedniej
instrukcji.
PL
Wypoziomowanie
Jeśli konieczne jest
wypoziomowanie urządzenia,
należy przykręcić nóżki
regulacyjne, dostarczane jako
wyposażenie, w odpowiednich
gniazdach umieszczonych w
rogach podstawy kuchenki
(patrz rysunek).
Nóżki* mocowane są w
otworach pod podstawą
kuchenki.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę
dostosowaną do obciążeń wskazanych na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz
tabela Dane techniczne).
W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci
koniecznym jest zainstalowanie pomiędzy
urządzeniem a siecią wyłącznika polowego z
otwarciem minimalnym pomiędzy stykami 3 mm
przeznaczonego do obciążeń i odpowiadającego
obowiązującym normom (przewód uziemienia nie
powinien być przerywany przez wyłącznik). Przewód
zasilania powinien być umieszczony tak, aby w
żadnym punkcie jego temperatura nie przekraczała
temperatury otoczenia o 50°C.
Przed wykonaniem podłączenia należy upewnić się, czy:
• gniazdko posiada odpowiednie uziemienie i jest
zgodne z obowiązującymi przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne
obciążenie mocy urządzenia, wskazane na
tabliczce znamionowej;
• napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym
na tabliczce znamionowej;
36
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia.
Jeśli gniazdko nie jest kompatybilne, wymienić
gniazdko lub wtyczkę; nie stosować przedłużaczy
ani rozgałęźników.
! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny
i gniazdko prądu powinny być łatwo dostępne.
! Kabel nie powinien mieć zgięć, ani nie powinien
być zgnieciony.
! Przewód musi być okresowo sprawdzany i
wymieniany wyłącznie przez autoryzowany personel
techniczny.
! W przypadku nie przestrzegania powyższych
warunków producent zwolniony zostanie z
wszelkiej odpowiedzialności.
Podłączenie gazu
Podłączenie do sieci gazowej lub do butli gazowej
może być wykonane przy pomocy przewodu
giętkiego gumowego lub stalowego, zgodnie z
obowiązującymi normami krajowymi oraz po
upewnieniu się czy urządzenie jest wyregulowane
odpowiednio dla typu gazu, którym będzie zasilane
(patrz etykieta kalibracyjna na pokrywie: w
przeciwnym razie patrz niżej). W przypadku
zasilania płynnym gazem z butli, stosować
regulatory ciśnienia zgodne z obowiązującymi
normami krajowymi. Dla ułatwienia podłączenia
zasilanie gazem może być skierowane bocznie*:
zastąpić złączkę przewodu giętkiego zatyczką i
wymienić uszczelkę, dostarczaną jako wyposażenie.
! Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy,
odpowiedniego zużycia energii i zwiększenia trwałości
urządzenia, należy się upewnić czy ciśnienie
zasilania mieści się w granicach wskazanych w tabeli
Charakterystyka palników i dysz (patrz niżej).
Podłączenie gazu przy pomocy przewodu
gumowego
Sprawdzić czy przewód odpowiada obowiązującym
normom krajowym. Wewnętrzna średnica przewodu
powinna wynosić: 8 mm przy zasilaniu gazem
płynnym; 13 mm przy zasilaniu metanem.
Po wykonaniu podłączenia upewnić się czy przewód:
• nie styka się w żadnym punkcie z częściami,
które osiągają temperatury przekraczające 50°C;
• nie jest narażony na naciągnięcie ani poskręcanie
i nie ma na nim zagięć lub przewężeń;
*Dostępne tylko w niektórych modelach
• nie ma styczności z przedmiotami tnącymi,
ostrymi krawędziami, ruchomymi częściami i nie
jest przygnieciony;
• jest łatwo dostępny na całej długości dla
umożliwienia wykonywania kontroli jego stanu;
• jego długość wynosi mniej niż 1500 mm;
• jest dobrze umocowany na dwóch końcach za
pomocą odpowiednich zacisków mocujących,
zgodnych z obowiązującymi normami krajowymi.
! Jeśli nie może być spełniony jeden z tych
warunków lub ich większa liczba, albo jeśli kuchenka
jest instalowana zgodnie z warunkami klasy 2 podklasy 1 (urządzenie umiejscowione pomiędzy
dwoma meblami), należy zastosować przewód giętki
stalowy (patrz niżej).
Podłączenie gazu przy pomocy przewodu
giętkiego ze stali nierdzewnej o pełnych
ściankach z gwintowanymi złączami.
Sprawdzić czy przewód i uszczelki odpowiadają
obowiązującym normom krajowym.
Aby zamontować przewód należy usunąć złączkę
przewodu giętkiego znajdującą się na urządzeniu
(złącze wejściowe gazu do urządzenia jest
gwintowane gwintem gazowym 1/2 walcowym
męskim).
! Wykonać podłączenie tak, aby całkowita długość
przewodów nie przekraczała 2 metrów oraz upewnić
się czy przewód nie styka się z ruchomymi
częściami i czy nie jest przygnieciony.
Kontrola szczelności
Po zakończeniu instalacji sprawdzić szczelność
wszystkich złącz stosując w tym celu roztwór
mydlany, nigdy płomień.
Dostosowanie płyty grzejnej
PL
Wymiana dysz palników płyty:
1. zdjąć kratki i wykręcić palniki
z gniazd;
2. odkręcić dysze, posługując
się kluczem rurowym 7 mm
(patrz rysunek) i wymienić je na
te, które są przystosowane do
nowego rodzaju gazu (patrz
tabela Charakterystyka palników
i dysz);
3. przywrócić na swoje miejsce wszystkie
komponenty wykonując czynności w kolejności
odwrotnej w stosunku do powyższej sekwencji.
Regulacja minimum palników płyty:
1. ustawić kurek w położeniu minimum;
2. zdjąć pokrętło i kręcić śrubą regulacyjną
znajdującą się wewnątrz lub obok osi kurka aż do
uzyskania małego regularnego płomienia.
! W przypadku gazów płynnych śruba regulacyjna
powinna być dokręcona do końca;
3. sprawdzić czy podczas szybkiego obracania
pokrętłem z położenia maksymalnego do
minimalnego nie następuje gaśnięcie palników.
! Palniki płyty nie wymagają regulacji powietrza
pierwotnego.
! Po wykonaniu regulacji dla gazu innego niż
oryginalnie przewidziany, należy wymienić
poprzednią etykietę kalibracyjną na etykietę
odpowiadającą nowemu gazowi, dostępną w naszych
Autoryzowanych Centrach Obsługi Technicznej.
! W sytuacji, gdy ciśnienie gazu jest inne (lub
zmienne) od przewidzianego, konieczne jest
zainstalowanie na przewodach doprowadzających
regulatora ciśnienia, zgodnie z obowiązującą normą
krajową dotyczącą „kanałowych regulatorów gazu”.
Dostosowanie do różnych rodzajów gazu
Urządzenie może być dostosowane do innego
rodzaju gazu niż ten, którym jest aktualnie zasilane
(wskazany na etykiecie kalibracyjnej na pokrywie).
37
PL
Podłączenie piekarnika
Wymiana dyszy piekarnika:
1)Wysuń szufladę piekarnika
2) Wyjmij panel
zabezpieczający A (patrz
rysunek)
A
V
3) Wyjmij palnik piekarnika po
odkręceniu śrub V (patrz
rysunek)
Łatwiej wykręcić palnik po
zdjęciu drzwi piekarnika.
4)Wykręć dyszę przy użyciu
specjalnego klucza do dyszy
lub klucza o rozmiarze 7mm i
zastąp ją nową dyszą
odpowiednią dla nowego typu
gazu (patrz: „Tabela dysz i
palników”)
38
DANE TECHNICZNE
Wymiary
piekarnika W x D
34x39x44 cm
xG
Objętość
(l) 58
Wymiary
użytkowe
szerokość (cm) 42
szuflady do
głębokość (cm) 44
podgrzewania
wysokość (cm) 17
potraw
mogą być dostosowane do
wszystkich rodzajów gazu
Palniki
wskazanych na tabliczce
znamionowej
Napięcie i
częstotliwość
patrz tabliczka znamionowa
zasilania
elektrycznego
Dyrektywy unijne: 2006/95/EC z
dnia 12/12/06 (niskie napięcie) z
późniejszymi zmianami 2004/108/EC z dnia 15/12/04
(zgodność elektromagnetyczna) z
późniejszymi zmianami 93/68/EEC z dnia 22/07/93 z
późniejszymi zmianami,
90/396/EEC z dnia 29/06/90 (gaz)
z późniejszymi zmianami, 93/68/EEC z dnia 22/07/93 z
późniejszymi zmianami, 2002/96/EC.
1275/2008 (Stand-by/Off mode)
PL
Tabela charakterystyk palników i dysz
*
A 15°C 1013 mbar – gaz suchy
G20 (GZ50)
p.c.i. = 37,78 MJ/m³
G2.350 (GZ35) p.c.i. = 27,20 MJ/m³
G30 (GPB)
p.c.i. = 125,81 MJ/m³
S S
A
R
K3G21S/HU
39
Opis urządzenia
PL
Widok ogólny
Szklana pokrywa
Palnik gazowy
Płyta podpalnikowa
Ruszt
Panel sterujący
Kratka piekarnika
Tacka na kapiący tłuszcz
lub do pieczenia
Regulowane nóżki
Prowadnice do wsuwania
rusztu i tacy
pozycja 5
pozycja 4
pozycja 3
pozycja 2
pozycja 1
Regulowane nóżki
Panel kontrolny
Pokrętło piekarnika
Pokrętło minutnika
Pokrętło kurków gazowych
palników płyty kuchni
UWAGA! Szklana pokrywa może
popękać jeżeli zostanie nagrzana.
Należy wyłączyć wszystkie palniki
przed zamknięciem pokrywy.
*Dotyczy tylko modeli ze szklana
pokrywa.
40
Uruchomienie i użytkowanie
Użytkowanie płyty grzejnej
Włączanie palników
Dla każdego pokrętła PALNIKA jest wskazany
wypełnionym kółkiem odpowiadający mu palnik.
W celu włączenia palnika na płycie grzejnej:
1. zbliżyć do palnika płomień lub zapalarkę;
2. nacisnąć i równocześnie przekręcić pokrętło
PALNIK w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara na symbol maksymalnego
płomienia E.
3. ustawić żądany płomień, obracając pokrętłem
PALNIK w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara: na minimum C, na maksimum E
lub na pozycję pośrednią.
Jeśli urządzenie jest
wyposażone w zapłon
X
elektroniczny* (C) wystarczy
nacisnąć i równocześnie
przekręcić pokrętło PALNIK
w kierunku przeciwnym do
C
ruchu wskazówek zegara na
symbol maksymalnego
płomienia, aż do zapalenia się palnika. Może się
zdarzyć, że palnik zgaśnie w chwili zwolnienia
pokrętła. W takim przypadku powtórzyć czynność,
trzymając pokrętło naciśnięte przez dłuższą chwilę.
! W razie przypadkowego zgaśnięcia płomienia
wyłączyć palnik i odczekać przynajmniej 1 minutę
przed ponowieniem próby jego zapalenia.
Jeśli palnik wyposażony jest w urządzenie
zabezpieczające* (X) przed brakiem płomienia,
należy przytrzymać naciśnięte pokrętło PALNIKA
przez około 2-3 sekundy, aby utrzymać zapalony
płomień i uruchomić urządzenie.
W celu wyłączenia palnika przekręcić pokrętło aż do
zatrzymania •.
Praktyczne rady dotyczące użytkowania palników
Dla uzyskania lepszej wydajności palników oraz
zminimalizowania zużycia gazu należy stosować
naczynia o płaskim dnie, wyposażone w pokrywkę i o
rozmiarach proporcjonalnych w stosunku do
rozmiarów palnika:
Palnik
Szybki (R)
Średnio szybki (S)
Pomocniczy (A)
Użytkowanie piekarnika
! Przy pierwszym włączeniu należy uruchomić pusty
piekarnik na przynajmniej jedną godzinę, z
termostatem ustawionym na maksimum i z
zamkniętymi drzwiczkami. Następnie wyłączyć,
otworzyć drzwiczki piekarnika i przewietrzyć
pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy, jest
wynikiem parowania substancji stosowanych w celu
zabezpieczenia piekarnika.
Żeby zapalić palnik piekarnika,
przystaw do jego wylotu (F)
zapałkę/ zapalniczkę, wciśnij
pokrętło i przekręć w kierunku
przeciwnym do ruchu
F
wskazówek zegara na pozycję
MAX.
Jeżeli po 15 sekundach palnik
się nie zapali, zwolnij pokrętło i odczekaj 1 minutę
przed ponownym zapaleniem.
Ustawianie temperatury
Aby ustawić temperaturę przekręć pokrętło
piekarnika przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Zakres temperatur widnieje na panelu i wynosi od
MIN 140 do MAX 250 ‘C. Kiedy piekarnik uzyska
pożądaną temperaturę, termostat będzie ją
utrzymywał przez cały czas pieczenia.
Dolna komora
Poniżej piekarnika znajduje się
komora, która może być wykorzystana
jako depozyt akcesoriów lub naczyń. W
celu otwarcia drzwiczek obrócić ku
dołowi (patrz ysunek).
Minutnik
Aby włączyć minutnik:
1.Przekręć pokrętło minutnika zgodnie z ruchem
wskazówek zegara 4 aby nastawić dzwonek
2. Przekręć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara 5 aby ustawić czas.
ø Średnica naczyń (cm)
24 – 26
16 – 20
10 – 14
W celu zidentyfikowania rodzaju palnika należy
zapoznać się z rysunkami znajdującymi się w
paragrafie „Charakterystyki palników i dysz”.
*Dostępne tylko w niektórych modelach
41
PL
PL
Tabela pieczenia
Waga
(kg)
Położenie
półce
Wstępne
nagrzewanie
piek. (minuty)
Temperatura
zalecana
Czas
gotowania
(minuty)
Lazania
Pierozki
Makaron zapiekany
2.5
2.5
2.5
2
2
2
200-210
200
200
10
10
10
75-80
50-60
50-60
Mięso
Cielęcina
Kurczę
Kaczka
Królik
Wieprzowina
Jagniecina
1.7
1.5
1.8
2.0
2.1
1.8
3
3
3
3
3
3
200-210
210-220
200
200
200
200
10
10
10
10
10
10
95-100
90-100
100-110
70-80
70-80
100-105
Ryby
Makrela
Kielec
Pstrąg (pieczony w rękawie)
1.1
1.5
1.0
3
3
3
180-200
180-200
180-200
10
10
10
45-50
45-55
45-50
Pizza
Neapolitańska
1.0
4
210-220
15
20-25
0.5
1.1
1.0
1.0
4
4
4
4
180
190
180
170
15
15
15
15
25-35
40-45
50-55
40-45
Potrawy
Makarony
Ciasta
Biszkopty
Tarty
Pikantne
Drożdżowe lub wyrastające na
proszku do pieczenia
Uwaga! Czas wypiekania zalezy od indywidualnego gustu i smaku i moze byc inny od podanego w tabeli
42
Zalecenia i środki ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa.
Poniższe zalecenia dotyczą zasad bezpieczeństwa i należy je
uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku
domowego.
• Nie należy instalować urządzenia poza domem, nawet jeśli
miejsce to jest zadaszone, ponieważ wystawienie
urządzenia na działanie deszczu i burz jest bardzo
niebezpieczne.
• Nie dotykać urządzenia stojąc przy nim boso lub gdy ręce
czy stopy są mokre lub wilgotne.
• Urządzenie powinno być używane przez osoby dorosłe jedynie do
gotowania, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji
użytkownika. Wszelkie inne próby użycia urządzenia (np. do ogrzewania
pomieszczeń) uważa się za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwej i
nierozsądnej eksploatacji urządzenia.
• Instrukcja dotyczy urządzenia klasy 1 (wolnostojącego) lub
klasy 2 – podklasa 1 (zabudowanego pomiędzy dwoma
meblami).
• Podczas użytkowania urządzenia elementy grzejne
oraz niektóre części drzwi piekarnika mocno się
nagrzewają. Uważać, aby nie dotknąć tych części i by
dzieci nie zbliżały się do piekarnika.
• Należy uważać, aby przewody zasilające pozostałe
urządzenia domowe nie stykały się z rozgrzanymi
elementami urządzenia.
• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i
odprowadzających ciepło.
• Do wyjmowania i wkładania naczyń do/z piekarnika należy
zawsze używać rękawic ochronnych.
• Nie stosować płynów łatwopalnych (alkohol, benzyna, itp.)
w pobliżu urządzenia, kiedy jest ono używane.
• Nie umieszczać materiałów łatwopalnych w dolnej komorze
depozytowej lub w piekarniku; jeśli urządzenie zostałoby
niespodziewanie uruchomione, mogłoby się zapalić.
• Wewnętrzne powierzchnie szuflady (jeśli jest w danym
modelu) mogą się nagrzewać.
• Należy zawsze sprawdzić, czy pokrętła znajdują się w
pozycji •, kiedy urządzenie nie jest używane.
• Nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka trzymając za
kabel: zaleca się trzymanie za wtyczkę.
• Nie czyścić urządzenia ani nie wykonywać czynności
konserwacyjnych bez uprzedniego odłączenia wtyczki od
sieci elektrycznej.
• W razie awarii nie należy w żadnym wypadku ingerować w
wewnętrzne mechanizmy urządzenia próbując je naprawić.
Skontaktować się z Serwisem.
• Nie stawiać ciężkich przedmiotów na otwartych
drzwiczkach piekarnika.
• Nie dopuścić aby dzieci bawiły się urządzeniem.
• Nie jest przewidziane aby urządzenie było używane przez
osoby (również dzieci) niesprawne fizycznie i umysłowo,
przez osoby bez doświadczenia lub bez znajomości
urządzenia chyba, ze pod nadzorem osoby odpowiedzialnej
za jego bezpieczeństwo jak również bez otrzymania
instrukcji wstępnych co do jego użytku.
Zalecenia dotyczące odpadów
• Usuwanie opakowania: Należy stosować się do zaleceń
dotyczących segregacji odpadów. Dzięki temu opakowania
będą mogły zostać ponownie wykorzystane.
• Dyrektywa europejska 2002/96/WE w sprawie odpadów w
postaci urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych
(RAEE) przewiduje, że domowe urządzenia elektryczne nie
mogą podlegać zwykłemu cyklowi zagospodarowywania
stałych odpadów miejskich. Wycofane z użytku urządzenia
powinny być gromadzone oddzielnie w celu optymalizacji
stopnia odzysku i recyklingu materiałów, z których są
wykonane, oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla
zdrowia i środowiska. Symbol przekreślonego kosza
umieszczony na wszystkich produktach przypomina o
obowiązku zbiórki selektywnej.
W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących
prawidłowego złomowania sprzętu domowego,
użytkownicy mogą się zwrócić do właściwych służb
miejskich lub do skupujących go sprzedawców.
Oszczędność i ochrona środowiska
• Korzystając z piekarnika w godzinach od późnego
popołudnia do pierwszych godzin porannych można
przyczynić się do zmniejszenia obciążenia zakładów
energetycznych. Opcje programowania, w szczególności
tryb „opóźnione pieczenie” (patrz Programy) i „opóźnione
czyszczenie automatyczne” (patrz Konserwacja i
utrzymanie), pomagają zorganizować w ten sposób pracę
piekarnika.
• Przy programach BARBECUE i ZAPIEKANKI zaleca się
pieczenie przy zamkniętych drzwiczkach: w ten sposób
można uzyskać zarówno lepsze wyniki pieczenia, jak i
znaczną oszczędność energii elektrycznej (około 10%).
• Należy utrzymywać sprawność i czystość uszczelek, tak
aby dokładnie przylegały do drzwiczek i nie powodowały
utraty ciepła.
! Ten produkt spełnia wymogi dyrektywy wspólnotowej
dotyczącej ograniczenia zużycia energii w trybie czuwania.
Jeśli przez 2 minuty nie są wykonywane żadne operacje,
urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania.
Tryb czuwania sygnalizuje jasno świecący „ikona Zegar”.
Ponowne użycie urządzenia powoduje natychmiastowy
powrót systemu do trybu aktywnego.
43
PL
Konserwacja i utrzymanie
PL
Odłączenie prądu elektrycznego
Sprawdzać uszczelki piekarnika
Przed każdą operacją należy odłączyć urządzenie od
sieci zasilania elektrycznego.
Kontrolować okresowo stan uszczelek wokół
drzwiczek piekarnika. Gdyby okazało się, że
uszczelka jest uszkodzona, należy zwrócić się do
najbliższego Autoryzowanego Centrum Serwisowego.
Nie należy używać piekarnika do chwili zakończenia
naprawy.
Czyszczenie urządzenia
! Do czyszczenia urządzenia nie należy nigdy
używać oczyszczaczy parowych lub
wysokociśnieniowych.
• Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali inox
oraz uszczelki gumowe mogą być czyszczone
przy pomocy gąbki nasączonej letnią wodą i
neutralnym mydłem. Jeśli plamy są trudne do
usunięcia, należy stosować specjalne produkty
przeznaczone do tego typu urządzeń. Zaleca się
obficie spłukać i dokładnie osuszyć urządzenie po
umyciu. Nie należy stosować proszków ściernych
ani substancji wywołujących korozję.
• Kratki, pokrywki, separatory płomienia oraz palniki
płyty grzejnej są zdejmowalne dla ułatwienia ich
czyszczenia; należy je myć w ciepłej wodzie z
dodatkiem nie ściernego proszku, usuwając z nich
wszelkie osady, a następnie dokładnie je susząc.
• Często czyścić końcówki urządzeń
zabezpieczających* przed brakiem płomienia.
• Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone po
każdym użyciu, gdy jest jeszcze ciepłe. Należy
użyć do tego celu ciepłej wody i środka
czyszczącego, spłukać i osuszyć miękką
szmatką. Unikać środków ściernych.
• Szybę drzwiczek należy czyścić przy pomocy
gąbki i środków nieściernych, a następnie
osuszyć ją miękką szmatką; nie należy używać
szorstkich materiałów ściernych lub ostrych,
metalowych skrobaków, które mogą zarysować
powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby.
• Akcesoria mogą być myte jak zwykłe sztućce,
także w zmywarkach.
• Unikać zamykania pokrywy dopóki palniki są
włączone lub jeszcze ciepłe.
44
Konserwacja kurków gazowych
Z czasem, może się zdarzyć, pokrętło zaworka gazu
zablokuje się lub jego obrót będzie utrudniony.
Wówczas zaworek należy wymienić.
! Czynność ta powinna być wykonywana przez
technika posiadającego autoryzację producenta.
Jeżeli kuchnia wyposażona jest w pokrywę szklaną,
pokrywa powinna być
czyszczona ciepłą
wodą. Nie należy
używać do czyszczenia
ostrych proszków. Aby
wyczyścić tylną część
płyty, można zdjąć
pokrywę, otwierając ją i
podnosząc do góry
(patrz rysunek).
! Nie należy zamykać
pokrywy, gdy palniki
płoną, lub gdy są jeszcze gorące.
Serwis Techniczny
Uwaga:
Urządzenie wyposażone jest w system diagnostyczny do wykrywania ewentualnych usterek. Usterki
sygnalizowane są na wyświetlaczu przy użyciu komunikatów typu: “F” oraz seria cyfr.
W takich przypadkach konieczna jest interwencja serwisu technicznego.
! Nigdy nie należy się zwracać do nieautoryzowanych punktów serwisowych.
PL
Należy podać:
• Rodzaj anomalii;
• Model urządzenia (Mod.)
• Numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
45
Инструкции за употреба
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА И ФУРНА
Резюме
HU
Magyar,1
BG
RO
Română,13
CZ
Български,46
,46 Cesky,58
UA
PL
Инсталиране, 47-51
Украінська,24 Polski, 34
Позициониране и нивелиране
Електрически свързвания
Технически данни
GR
Описание на уреда,52
ÅëëçíéêÜ,69
Общ преглед
Управляващ панел
Пуск и експлоатация,53-55
Използване на фурната
Програми
Таблица за печене във фурната
Предпазни мерки и препоръки,56
K3G21S/HU
Общи правила за безопасност
Преработване на отпадъци
Пестене и опазване на околната среда
Поддръжка и почистване,57
Изключване на електрическия ток
Почистване на уреда
Подмяна на лампичката за осветяване на фурната
Техническо обслужване
BG
Инсталиране
! Важно е да съхранявате тази книжка, за да може
да я използвате за справка във всеки момент. При
продажба на уреда, при прекратяване на
използването му или при преместване се уверете,
че книжката с инструкциите е заедно с него.
! Прочетете внимателно инструкциите: в тях има
важни сведения за инсталирането, използването и
безопасността при работа с уреда.
! Инсталирането на уреда трябва да се извърши от
квалифициран специалист съгласно настоящите
инструкции.
! Всяка операция по настроика или поддръжка
трябва да се извършва, когато печката е
изключена от електрическото захранване.
Следващите инструкции се отнасят за
квалифициран инсталатор, които ще извърши
монтажа, настроиката и техническата поддръжка
по наи-точния начин и съгласно деистващите
норми.
Важно: Всяка настроика, поддръжка и т.н.
трябва да се извършва, когато печката е
изключена от електрическото захранване.
Местоположение
печки)
Помещение
съседно
Елемент A
(предназначена само за готварски
Помещение за
вентилация
A
Примери за вентилационни
отвори за въздуха за горене
Важно: Тази готварска печка може да се монтира
и да работи само в помещения с постоянна
вентилация съгласно предписанията в
деистващите норми. Необходимо е да се спазват
следните изисквания:
• Помещението трябва да има система за
димоотвеждане навън, която да се състои от
аспиратор или ел. вентилатор, които се включва
автоматично всеки път, когато печката се
запали.
В комин или разклонена димоотвеждаща тръба
• В помещението трябва да бъде предвидена
система за приток на въздух, необходим за
постоянния процес на горенето. Дебитът на
въздуха за горене не трябва да бъде по-малък
от 2 m3/h за kW номинална топлинна мощност.
Системата може да се осъществи с вземане на
въздух направо отвън чрез тръба с поне 100
cm2 полезно сечение и такава, че да не може да
бъде запушена случаино. За уреди, които са
без прибор за защита при отсъствие на пламък,
отворите за вентилация трябва да бъдат
увеличени 100%, с минимум от 200 cm2 (Фиг.
А). Или индиректно, през съседни помещения,
които имат вентилационна тръба с отвор навън
като описания по-горе и не са общи части от
недвижимия имот, помещения с опасност от
запалване или спални помещения (Фиг. В).
Фиг. А
Увеличаване на процепа между вратата и пода
Фиг. B
• Усиленото и продължително използване на
печката може да доведе до необходимост от
допълнително проветряване с отваряне на
прозорец или допълнителна вентилация с
увеличаване смукателната мощност на
електрическия вентилатор, ако има такъв.
! Втечнените газове са по-тежки от въздуха и се
утаяват (падат) надолу. Ето защо в
помещенията с газови бутилки за пропан-бутан
трябва да се предвидят отвори навън за
отвеждане отдолу на евентуално изтеклите
газове. Освен това бутилките за пропан-бутан,
били те празни или частично пълни, не трябва
да се монтират или складират в помещения или
ниши под кота нула (под нивото на земята)
(мазета и т.н.). Уместно е да държите в
помещението само използваната бутилка,
свързана далеч от източници на топлина (фурни,
камини, отоплителни печки и т.н.), които могат
да я доведат до температура, по-висока от
50°C.
47
BG
Инсталиране
420 mm.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
Този уред може да бъде монтиран в съседство с
други кухненски мебели не по-високи от самата
печка. За правилното разполагане на печката
трябва да имате предвид следното:
• шкафове,
разположени отстрани
HOOD
които надвишават
работния плот трябва
Min. 600 mm.
да отстоят от него на
поне 200 мм;
• Абсорбаторите да
се монтират според
инструкциите на
производителя, на
височина минимум
650мм.
• Прилежащите на абсорбатора шкафове трябва
да са на разстояние минимум 420мм. от
нагряващите се плочи.(виж фигурата)
• Ако печката се монтира под вграден
абсорбатор, той трябва да е на разстояние поне
700мм от плота и.
• Нишата предназначена за печката трябва да е с
размерите показани по-долу на фигурата.
Min.
BG
! Уредът трябва да бъде инсталиран така, че
кабелът и контактът за електрически ток да са
лесно достъпни.
! Кабелът не трябва да бъде прегъван или
притискан.
! Кабелът трябва периодично да се проверява и
подменя от оторизирани специалисти.
! Предприятието-производител не носи
никаква отговорност при неспазване на
посочените норми.
Свързване на газта
Нивелиране
Ако уредът трябва да бъде
нивелиран, завиите
регулационните крачета,
които се доставят в комплект,
в предназначените за тях
легла, разположени в ъглите
в основата на печката (виж
фигура).
Крачетата* се монтират в
сглобка под основата на
печката.
Електрическо свързване
Свържете уреда директно към мрежата, като за
целта използваите многополюсен прекъсвач с
минимално отваряне между контактите от 3 mm,
поставен между уреда и мрежата.
Многополюсният прекъсвач трябва да бъде
оразмерен за посоченото натоварване и да
отговаря на нормите NFC 15-100 (заземителният
кабел не трябва да се изключва от прекъсвача).
Захранващият кабел трябва да бъде разположен
така, че в нито една точка да не влиза в контакт с
температура, по-висока от 50°C.
48
Преди да извършите свързването, уверете се,
че:
• контактът е заземен и е в съответствие със
законовите разпоредби;
• контактът може да издържи максималното
натоварване на мощността на машината,
означено на табелката с характеристиките;
• захранващото напрежение е в границите на
стоиностите, означени на табелката с
характеристиките;
• контактът е съвместим с щепсела на уреда. Ако
контактът не е съвместим с щепсела, обърнете
се към оторизиран специалист за подмяната му.
Не използваите удължители и разклонители.
Уредът трябва да е свързан с централното
захранване или газовата бутилка съгласно
следните инструкции. Преди да свържете
печката проверете дали е регулирана за газта,
която използвате. Ако не е следвайте
инструкциите в параграфа “Настройване за
различните видове газ”. При някои модели
свързването на газта може да се направи
отдясно или отляво. За да смените
свързването, обърнете посоката на накрайника
на маркуча и подменете връзката (тя е
доставена с уреда). При използване на течен
газ от бутилка, монтирайте регулатор за
налягането.
! уверете се, че входящото налягане съвпада с
параметрите посочени в таблица
“Характериатики на горелките и вентилите”. Това
ще Ви гарантира безопасна работа, нормална
консумация и дълготраен живот на уреда.
Свързване към маркуча
Направете свързването с маркуч отговарящ на
следващите по-долу инструкции. Вътрешният
диаметър на използваната тръба е следния:
- 8мм за течна газ;
- 13мм за метан газ.
При поставяне на маркуча внимавайте за следното:
• Маркучаът не трядва да се докосва до части
надвишаващи температура от 50°C;
*само при някои от моделите
•
Дължината на маркуча не трябва да е над 1500
мм;
• маркучът не трябва да е подложен на усукване
или опъване и не трябва да е прегънат.
• Маркучът не трябва да се допира до остри или
подвижни части. Той трябва да е здрав;
• Цялото продължение на маркуча трябва да е
лесно достъпно с цел проверка на състоянието
му;
Уверете се, че маркучът е добре свързан в двата си
края и го стегнете с подходящи скоби. Ако някоя от
горните препоръки не може да бъде изпълнена,
използвайте гъвкава металана тръба.
Ако печката трябва да се инсталира съгласно
условията от Клас 2, подразделение 1, за свързване
към газта трябва да се използва единствено гъвкава
метална тръба съобразена с настоящите стандарти
за безопасност.
близост с печката и са лесно достъпни.
Внимание: не използвайте разклонители или
адаптори, тъй като това може да доведе до
прегряване или изгаряне.
Адаптиране към различните видове газ
За да пригодите готварските печки към типа
газ, различен от този който е препоръчителен
/отбелязан върху етикета-талончето, залепен
на гърба на уреда или върху опаковката му/
процедирайте както следва:
a) Подменете дюзите на горелките на плота:
• махнете решетките и извадете горелките;
• развийте дюзите като използвате 7 мм преходен
гаечен ключ и ги сменете с дюзите за новия вид
газ (виж таблица 1 “Характеристики на горелките
и дюзите”).
• повторете операциите в обратен ред.
b) регулиране на Мин. ниво на пламъка:
Свързване на гъвкава неръждаема
стоманена тръба към резбования накрайник
Махнете поставения на уреда накрайник. Влизащият
/захранващият/ накрайник за уреда има
цилиндричен половин-цолов “мъжки” мундщук за газ
на резба. Използвайте само тръби, които отговарят
на изискванията на сегашните наредби . Тези тръби
трябва да са с дължина не повече от 2000мм
Контрол на здравината
!: след инсталирането проверете връзките за течове
като използвате сапунена вода. Никога не
използвайте огън. След свързването се уверете,че
гъвкавата метална тръба не докосва движещи се
части и не е счупена.
Свързване на захранващия кабел с мрежата
Електрическата печка има табелка, на която са
посочени мощността и напрежението.Монтирайте на
кабела нормален щепсел с подходящ капацитет. В
случай на директно свързване към мрежата е
необходимо да монтирате между уреда и мрежата
многополюсен прекъсвач с мин. отвор между
клемите от 3 мм, съобразен с натоварването и
отговарящ на нормите за сигурност (заземяващият
кабел не се изключва от прекъсвача). Захранващият
кабел не трябва да е в близост с външни температури
по високи от 75о С.Преди да извършите свързването
проверете дали:
- предпазителят и домашната инсталация могат
да понесат натоварването на уреда (вижте таблицата с характеристиките);
- захранващата инсталация е надеждно заземена и отговаря на нормите за сигурност;
- контактът или многополюсният прекъсвач са в
•
•
завъртете ключа в позиция минимум;
свалете ключа и въртете настройващия винт
разположен на или до стеблото на крана, докато
пламъкът стане малък, но стабилен.
Важно: в случай с втечнена газ регулируемият
винт трябва да е напълно затегнат.
• проверете дали пламъкът не загасва когато рязко
завъртите от максимум на минимум.
c) Регулиране притока на въздух към горелките:
Не е необходима такава настройка.
Важно
При завършване на операцията сменте и лепенката
показваща вида на използваната газ.
Забележка
В случай че налягането на газта, която ще
използвате е различно от това, което
препроръчваме /или варира/ трябва да се
монтира съответен регулатор за налягане
върху входящата тръба съгласно с
общоприетите в момента Наредби
49
BG
BG
Приспособяване на фурната
Смяна на дюзата на
горелката на фурната:
1. отворете напълно
вратичката на фурната;
2. извадете плъзгащото се
дъно на фурната (вижте
фигурата);
A
V
проверете дали с бързо завъртане на терморегулатора
от положение Max до положение Min или с бързо
отваряне и затваряне вратичката на фурната
горелката не се гаси.
3. отвийте фиксиращия винт
на горелката и извадете
горелката от фурната, като
преди това сте свалили винта
V;
4. отвийте дюзата на горелката
чрез специалния „глух“ ключ
за дюзи (вижте фигурата) или с
„глух“ 7 mm ключ и я заменете
с подходяща за новия вид газ
(вижте таблица Характеристики
на горелки и дюзи).
ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКИ
дължина 39 cm
Размери
височина 34 cm
дълбочина 44cm
Обем
58 l
Полезни размери на
чекмеджето за
притопляне на храни:
Напрежение и честота
на електрическото
захранване:
дължина 42 cm
височина 17 cm
дълбочина 44 cm
Ãîðåëêè:
виж фабричната табелка с
техническите характеристики
ïðèñïîñîáèìè çà âñè÷êè
âèäîâå ãàç, ïîñî÷åíè íà
òàáåëêàòà ñ õàðàêòåðèñòèêèòå,
ïîñòàâåíà îò âúòðåøíàòà
ñòðàíà íà ïîâäèãàùèÿ ñå
êàïàê èëè âúðõó ëÿâàòà
âúòðåøíà ñòåíà íà ÷åêìåäæåòî
çà ïîäãðÿâàíå íà õðàíè.
Този уред съответства на
следните Европейски директиви:
2006/95/EC от 12.12.06 (Ниско
напрежение) и последващите
изменения - 04/108/EC от 15/12/04
(Електромагнитна съвместимост) и
последващите изменения 93/68/EEC от 22/07/93 и
последващите изменения.
2002/96/EC
– 2009/142/ЕC от 30/11/09 (Газ)
50
Таблица с характеристики на котлоните и дюзите
Таблица 1
Горелка
Бърз (голям) (R)
Полубърз (среден)
(S)
Помощен (малък) (A)
Фурна
Налягане на
захранване
*
**
***
BG
Втечнен газ
Диаметър
(в mm)
Топлинна мощност
kW (p.c.s.*)
Природен газ
Байпас
1/100
Дюза
1/100
Разход*
g/h
Дюза
1/100
Разход*
l/h
Номинална
Редуц.
(mm)
(mm)
****
**
(mm)
100
3,00
0,7
41
87
218
214
128
286
75
1,90
0,4
30
70
138
136
104
181
0,4
1,0
30
46
52
80
73
204
28-30
20
35
71
200
37
25
45
76
119
95
267
51
-
1,00
2,80
Номинално (mbar)
Минимално (mbar)
Максимално (mbar)
При 15 °C и 1013 mbar-сух газ
Пропан
топлина на изгаряне = 50,37 MJ/Kg
Бутан
топлина на изгаряне = 49,47 MJ/Kg
Природен газ
топлина на изгаряне = 37,78 MJ/m3
20
17
25
S S
A
R
K3G21S/HU
51
Описание на уреда
BG
Общ преглед
3a6paHa
Горелка на газ
Плот, които
задържа изкипялото
Управляващ панел
52
Решетка на
готварския плот
Пуск и експлоатация
Избирането на различните функции на готварската
печка се извършва с приборите за управление,
разположени на панела за управление.
Ключове за регулиране газта на котлоните
За всеки ключ е отбелязано със запълнено кръгче
• кои газов котлон управлява. За да запалите
един от котлоните, приближете към него пламък
или запалка.
Натиснете напред до упор и завъртете съответния
ключ в посока, обратна на часовниковата стрелка
до положение максимално E. Всеки газов котлон
може да работи на максимална, минимална или на
междинна мощност. В съответствие с тези
различни работни параметри, на ключа за газ
освен положение изключен, указано със символа
•,, когато маркировката на ключа съвпада с
указателната черта, са указани и положението за
максимум E. и за минимум C.
Те се задават със завъртане на ключа в посока,
обратна на часовниковата стрелка от положение
“изключен”. За изключване на котлона е
необходимо да завъртите ключа за газ в посока на
часовниковата стрелка докраи (съответстващ
отново на знака •).
Електронно запалване на газовите горелки
Уредът е снабден с електронно запалване,
вградено в
превключвателя(J) . За
запалване на избрания
K
котлон е достатъчно да се
завърти съответният
превключвател в посока,
обратна на часовниковата
J
стрелка до символа за
голям пламък, да се
натисне докрай, за да се задейства електронното
запалване, и да се задържи натиснат до
запалване. Възможно е котлонът да изгасне в
момента, в който се пусне превключвателят. В
такъв случай повторете операцията, като
задържите превключвателя натиснат за по-дълго
време.
За да изгасите котлона, завъртете превключвателя
до спиране •.
Практически съвети при използване на
газовите котлони
За подобряване работата на котлона и минимален
разход на газ е необходимо да се използват
готварски съдове с равно дъно, с капак и с
размери, пропорционални на газовия котлон:
Ãàçîâ êîòëîí
ø Äèàìåòúð íà ñúäîâåòå
(cm)
Áúðçîíàãðÿâàù (R)
24 – 26
Ñðåäåí (S)
16 – 20
Ïîìîùåí (A)
10 – 14
За да идентифицирате вида на котлона, направете
справка с чертежите в параграф „Характеристики
на котлоните и дюзите“.
! По време на готвене тенджерите не трябва да
излизат извън готварския плот.
! За модели, снабдени с
преходна решетка, последната
трябва да се използва само за
малкия котлон, когато се
използват съдове с диаметър,
по-малък от 12 мм.
ВНИМАНИЕ! Стъкленият капак може да се счупи,
ако се нагрее. Изключете всички газови или
електрически котлони, преди да го затворите.
! В случай на внезапно изгасване на пламъка
изгасете котлона и изчакайте поне 1 минута, преди
да се опитате да го запалите отново.
Уредът е снабден със защитен механизъм при
липса на пламък, задръжте натиснат
превключвателя КОТЛОН за около 2-3 секунди, за
да остане запален пламъкът и да активирате
механизма (K).
*само при някои от моделите
53
BG
BG
Използване на фурната
! При първото включване на фурната тя трябва да
поработи празна за наи-малко половин час при
термостат на максимум и затворена врата. След
това я изключете, отворете вратата и проветрете
помещението. Миризмата, която се усеща, се
дължи на използваните за защита на фурната
вещества.
! Преди употреба трябва да отстраните изцяло
пластмасовото покритие, поставено на
страничните стени на уреда.
! Никога не поставяите предмети направо на
дъното на фурната, защото има риск да се
повреди емаилът.
Запалване на фурната
F
За запалване на горелката на
фурната доближете до отвора
F (вижте фигурата) пламък
или запалка за газ, натиснете
и едновременно с това
завъртете прекъсвача
ФУРНА (FORNO) в посока,
обратна на часовата стрелка,
до положение MAX
За достигане на желаната температура на печене
завъртете прекъсвача ФУРНА (FORNO) в посока,
обратна на часовата стрелка. Положенията MAX
(250’C) и MIN (140’C) са указани на
управляващия панел. Температурата се отчита на
термометъра.
Ако след 15 секунди горелката не се е запалила,
отпуснете прекъсвача, отворете вратичката на
фурната и изчакайте поне 1 минута, преди отново
да се опитате да я запалите.
Долно отделение
Под фурната се намира отделение, което може да
бъде използвано за
съхранение на
аксесоари или
тенджери.. За да
отворите вратичката
му, трябва да я
завъртите надолу (виж
фигура).
54
Таимер
За да използвате таимера, е необходимо да
включите звуковата аларма чрез завъртане на ключа
“P” почти на пълен оборот в посока на часовниковата
стрелка 4 ; т.е. връщаики назад 5 , задаите
желаното време, като указателната черта върху
таблото трябва да съвпада с определените минути.
Таблица за печене във фурна
BG
Тегло
(Kg)
Ниво на
печене
отдолу
Температура
(° C)
Време за
подгряване
(минути)
Време за
печене
(минути)
Паста (макаронени ястия)
Лазаня
Канелони
Талятеле
2.5
2.5
2.5
2
2
2
200-210
200
200
10
10
10
75-80
50-60
50-60
Месо
Телешко
Пиле
Патица
Заек
Свинско
Агнешко
1.7
1.5
1.8
2.0
2.1
1.8
3
3
3
3
3
3
200-210
210-220
200
200
200
200
10
10
10
10
10
10
95-100
90-100
100-110
70-80
70-80
100-105
Риба
Скумрия
Морска риба
Пъстърва в хартия за печене
1.1
1.5
1.0
3
3
3
180-200
180-200
180-200
10
10
10
45-50
45-55
45-50
Пица
Наполитана
1.0
4
210-220
15
20-25
Ястия за готвене
Торти
Бисквити
0.5
4
180
15
25-35
Ронлива торта
1.1
4
190
15
40-45
Шоколадова торта
1.0
4
180
15
50-55
Торта с набухватели
1.0
4
170
15
40-45
БЕЛЕЖКА: Времето за печене е препоръчително и може да се променя съобразно личния вкус. При печенето
о
на скара тавичката за събиране на мазнините трябва винаги да се поставя на 1 ниво отдолу.
55
Предпазни мерки и препоръки
BG
! Този уред е произведен в съответствие с
международните норми за безопасност при работа.
Тези предупреждения са дадени от съображения за
безопасност и трябва да бъдат прочетени
внимателно.
Общи правила за безопасност
• Готварският плот от стъклокерамика е устоичив на
температурни колебания и на удари. Все пак,
трябва да се има предвид, че остриета или
заточени кухненски прибори могат да счупят
готварския плот. Ако това се случи, незабавно
изключете щепсела на печката от мрежата и се
обърнете само към оторизиран технически
сервиз, като изискате използването на оригинални
резервни части. Неспазването на гореизложеното
може да се отрази на безопасността на уреда.
• Уредът е разработен за непрофесионална
употреба в жилищни сгради.
• Уредът не трябва да се инсталира на открито,
дори когато е на защитено място. Много е опасно
уредът да се оставя изложен на въздеиствие на
дъжд и буря.
• Уредът не трябва да се докосва, когато сте с боси
крака или пък с мокри или влажни ръце и крака.
• Уредът трябва да се използва за приготвяне
на ястия само от възрастни и съгласно
инструкциите, приведени в тази книжка.
Всяка друга употреба (например за
отопление на помещения) се счита за
неподходяща и следователно за опасна.
Производителят не носи отговорност за
възможни щети, произтичащи от
неподходяща, неправилна и неразумна
употреба.
• Тази инструкция се отнася за уреди от клас 1
(монтирани самостоятелно) или от клас 2 подклас 1 (вградени между два мебела).
• Децата да се държат настрана от уреда.
• Да се внимава горещите части на уреда да не
влизат в контакт със захранващите кабели на
други електродомакински уреди.
• Не запушваите отворите за вентилация и
отвеждане на топлината.
• Винаги използваите ръкавици за фурна при
поставяне или отстраняване на съдове.
• Не използваите запалителни течности (алкохол,
бензин и т.н.) в близост до работещия уред.
• Не поставяите запалим материал в долното
отделение или във фурната: ако уредът
неочаквано заработи, може да се запали.
• Когато уредът не се използва, винаги
проверяваите превключвателите да бъдат в
положение •.
• Не изваждаите щепсела от контакта за
електрически ток, като дърпате кабела; вместо
това хванете самия щепсел.
• Не извършваите операции по почистване или
поддръжка, без преди това да сте изключили
щепсела от електрическата мрежа.
56
• Ако уредът се повреди, никога не се опитваите да
го поправите сами. Ремонтът, извършен от
неквалифицирани лица, може да причини повреди
или последваща неправилна работа на уреда.
Свържете се със Сервиза за техническо
обслужване и ремонт.
• Не опираите тежки предмети на отворената врата
на фурната.
• Не позволяваите деца или неопитни лица да
използват печката без наблюдение.
Преработване на отпадъци
• Преработване за отпадъци на опаковъчния
материал: придържаите се към местните норми,
по този начин опаковките ще могат да се
използват повторно.
• Европеиската директива 2002/96/ЕО относно
отпадъци от електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО) предвижда, че
електродомакинските уреди не трябва да се
преработват с обикновения поток твърди
отпадъци. Извадените от употреба уреди трябва
да бъдат събирани отделно, за да се оптимизира
делът на повторна употреба и рециклиране на
съставящите ги материали и да се предотвратят
потенциалните щети на здравето на хората и
околната среда. Всички уреди са означени със
знак задраскан контеинер за боклук, които
напомня задължението за разделно събиране на
отпадъците.
Извадените от употреба електродомакински уреди
могат да се предадат на обществена служба за
събиране на отпадъците, могат да се занесат в
специално предназначените за това от общината
зони, или ако това е предвидено от закона на
съответната държава, да се върнат на
дистрибуторите, закупуваики същевременно ново
изделие от същия вид.
Всички основни производители на
електродомакински уреди работят активно по
създаването и управлението на системи за
събиране и преработване на извадените от
употреба уреди.
Пестене и опазване на околната среда
• Когато използвате фурната в интервалите от време
от късния следобед до ранните сутрешни часове,
съдеиствате за намаляване на натоварването на
потребление на електрическите компании.
• Препоръчва се печенето на програма ГРИЛ да се
извършва винаги при затворена врата на фурната:
както за постигане на възможно наи-добри
резултати, така и за чувствителна икономия на
енергия (около 10 %).
• Уплътненията трябва да се поддържат винаги
ефикасно деистващи и чисти, за да прилепват
плътно към вратата и да не водят до загуба на
топлина.
Поддръжка и почистване
Изключете уреда
Преди да извършите операции по уреда, тои
трябва да бъде изключен от мрежата за
електрическо захранване.
Почистване на фурната
! Не използваите парна струя за почистване.
• Вътрешните емаилирани или изработени от
неръждаема стомана части и гумените
уплътнения могат да се почистват с гъба,
напоена с хладка вода и неутрален сапун. Ако
петната са трудно отстраними, използваите
специфични продукти за почистване. Препоръчва
се обилно изплакване и подсушаване след
почистване. Не използваите абразивни прахове
или корозиращи съставки.
• Препоръчително е да почиствате фурната
отвътре след всяко използване, докато е още
леко топла. Използваите топла вода и
почистващ препарат, изплакнете и изсушете с
влажно парче плат. Избягваите използването на
абразивни вещества.
• Стъклото на вратата на фурната се почиства с
неабразивна гъба и препарати и се изсушава с
меко парче плат. Не използваите груби
абразивни материали или заточени метални
приспособления за изстъргване, защото те
могат да издраскат повърхността и да нарушат
целостта на стъклото.
• Аксесоарите могат да се мият като обикновени
съдове, дори и в миялна машина.
• Панелът за управление се почиства от
нечистотиите и мазнините с неабразивна гъба
или с меко парче плат.
Почистване на неръждаемата стомана
Неръждаемата стомана може да стане на петна,
ако продължително време е в контакт със силно
варовита вода или с препарати за почистване,
съдържащи фосфор. Препоръчва се да се
изплаква обилно и внимателно да се изсушава.
Демонтиране на капака
Капакът на печката
може да бъде
демонтиран за полесно почистване. За
да демонтирате
капака, първо го
отворете напълно и
след това го
издърпайте
нагоре.(Виж фигурата)
Проверка на уплътненията на фурната
Проверяваите периодично състоянието на
уплътнението около вратата на фурната. В случаи,
че то се окаже повредено, обърнете се към
Сервиза за техническо обслужване и ремонт.
Препоръчва се фурната да не се използва, докато
не бъде ремонтирана.
Техническо обслужване
Съобщете:
• Модела на машината (Mod.)
• Серииния номер (S/N)
Тези последни сведения се намират в табелката с
характеристиките, поставена върху уреда и/или
върху опаковката.
57
BG
Pokyny pro použití
SPORÁK S TROUBOU
CZ
HU
Magyar,1
BU
BG
RO
Română,13
CZ
Български,46 Cesky,58
UA
PL
Украінська,24 Polski, 34
GR
ÅëëçíéêÜ,69
Obsah
Instalace, 59-62
Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy
Elektrické zapojení
Pripojení k rozvodu plynu
Prizpusobení ruzným druhum plynu
Tabulka s údaji horáku a trysek
Tabulka s údaji
Popis zarízení, 63
Celkový pohled
Ovládací panel
Spuštení a použití, 64-65
K3G21S/HU
Použití varné desky
Použití trouby
Tabulka pecení v troube
Opatrení a rady, 66
Základní bezpecnost
Likvidace
Úspora energie a ohled na životní prostredí
Údržba a péce, 67
Vypnutí elektrického proudu
Cištení zarízení
Postup pri výmene žárovky osvetlení trouby
Údržba plynových kohoutku
Servisní služba, 68
Instalace
! Je velice duležité tento návod uschovat, aby mohl být
kdykoli konzultován. V prípade prodeje, odevzdání nebo
stehování se ujistete, že zustane spolu se zarízením.
! Pozorne si prectete uvedené pokyny: Jsou zdrojem
duležitých informací, týkajících se instalace, použití a
bezpecnosti.
Odvádení koure ze spalování
Odvádení koure vznikající pri spalování musí být zajišteno
prostrednictvím odsavace pripojeného ke komínu
s prirozeným tahem urcité úcinnosti nebo prostrednictvím
elektroventilátoru, který vstoupí do cinnosti automaticky
pri každém zapnutí zarízení (viz obrázky).
! Instalace zarízení musí být provedena odborne
kvalifikovaným personálem podle uvedených pokynu.
! Jakýkoli zásah v rámci regulace nebo údržby musí
být proveden pri vypnutém sporáku, odpojeném od
elektrického rozvodu.
Vyvetrání místností
Zarízení muže být nainstalováno pouze v trvale vetraných
místnostech, v souladu s národne platnými normami.
V místnosti, ve které bude zarízení nainstalováno, musí
být možný prívod takového množství vzduchu, které
vyžaduje pravidelné spalování plynu (prutok vzduchu nesmí
být nižší než 2 m3/h na kW nainstalovaného výkonu).
Otvory pro prívod vzduchu, chránené mrížkami, musí
mít potrubí s užitkovým prurezem nejméne 100 cm2 a
musí být umísteny tak, aby se nemohly ucpat, a to
ani cástecne (viz obrázek A).
Tyto otvory musí být o 100% vetší – s minimální
hodnotou 200 cm2 – v prípade, že varná deska
zarízení není vybavena bezpecnostním zarízením pro
detekci neprítomnosti plamene a když je prívod
vzduchu zabezpecen neprímo z prilehlých místností
(viz obrázek B) – za predpokladu, že se nejedná o
spolecné místnosti budovy, prostredí s nebezpecím
požáru nebo ložnice – vybaveny ventilacním potrubím
vedoucím ven v souladu s výše uvedeným popisem.
Prilehlá místnost
A
Místnost, která má
být vetrána
B
Odvádení koure
prostrednictvím komínu
nebo rozvetvené kourové
trubky (vyhrazené pro
zarízení na pecení)
! Plyny z kapalné ropy, které jsou težší než vzduch,
se zdržují dole, proto místnosti, v nichž jsou uložené
sudy s GPL, musí být vybaveny otvory vedoucími ven
kvuli odvádení prípadných unikajících plynu zespodu.
Prázdné nebo cástecne plné sudy s GPL se nesmí
instalovat ani umístit do místností nebo prostoru
nacházejících se pod úrovní terénu (pivnice atd.).
V místnosti nechávejte pouze používaný sud, a to
v dostatecné vzdálenosti od zdroju tepla (trouby, krby,
kachle), které jej mohou ohrát na teplotu vyšší než 50°C.
Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy
! Zarízení lze nainstalovat vedle nábytku za predpokladu,
že jeho výška nepresahuje výšku varné desky.
! Ujistete se, že stena dotýkající se zadní strany
zarízení je z nehorlavého materiálu, odolného vuci
teplu (T 90°C).
A
Ventilacní otvor pro
vzduch podporující horení
Odvádení koure prímo ven
Zvetšení spáry mezi
dvermi a podlahou
V rámci správné instalace je treba:
• Uložit zarízení do kuchyne, do jídelny nebo do
pokoje v jednopokojovém byte (ne do koupelny);
• když je varná deska vyšší než nábytek, tento se
musí nacházet ve vzdálenosti nejméne 600 mm
od zarízení;
! Po dlouhodobejším používání zarízení se doporucuje
otevrít okno nebo zvýšit rychlost prípadných ventilátoru.
59
CZ
• když bude sporák
nainstalován pod
zavešenou horní
Min. 600 mm.
skrínku kuchynské
linky, musí být
dodržena minimální
vzdálenost varné
desky od skrínky:
420 mm .
Tato vzdálenost musí
být 700 mm
v prípade, že je materiál skrínky horlavý (viz
obrázek);
CZ
420 mm.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
Min.
HOOD
• neumístujte za sporák ani do prostoru do 200
mm od jeho sten závesy;
• Prípadné odsavace musí být nainstalovány podle
pokynu uvedených v príslušném návodu.
Vyrovnání do vodorovné
polohy
Je-li treba vyrovnat zarízení do
vodorovné polohy, zašroubujte
dodané nožky do príslušných
uložení v rozích spodní cásti
sporáku (viz obrázek).
Nohy* se zacvaknou pod
spodní cást sporáku.
Elektrické zapojení
Na kabel namontujte normalizovanou zástrcku,
vhodnou pro proudový odber, který je uveden na štítku
s jmenovitými údaji (viz tabulka Technické údaje).
V prípade prímého zapojení do elektrického rozvodu
je treba mezi zarízení a sít zapojit omnipolární stykac
s minimální rozpínací vzdáleností kontaktu 3 mm,
vhodný pro daný proudový odber a vyhovující platným
národním normám (zemnicí vodic nesmí být
stykacem prerušen). Napájecí kabel musí být
umísten tak, aby teplota žádné jeho cásti nepresáhla
teplotu prostredí o 50 °C.
Pred zapojením se ujistete, že:
• Je zásuvka rádne uzemnena a odpovídá zákonným
predpisum;
60
• je zásuvka schopna snášet proudový odber
odpovídající maximálnímu výkonu zarízení,
uvedenému na štítku s jmenovitými údaji;
• se napájecí napetí pohybuje v rozmezí
uvedeném na štítku s jmenovitými údaji;
• je zásuvka kompatibilní se zástrckou zarízení.
V opacném prípade vymente zásuvku nebo
zástrcku; nepoužívejte prodlužovací kabely ani
rozvodky.
! Po ukoncení instalace zarízení musí zustat
elektrický kabel a elektrická zásuvka snadno
prístupné.
! Kabel se nesmí ohýbat ani stlacovat.
! Kabel musí být pravidelne kontrolován a dle potreby
vymenen výhradne autorizovanými techniky.
! Firma neponese žádnou odpovednost za
nedodržení techto predpisu.
Pripojení k rozvodu plynu
Pripojení k rozvodu plynu nebo k tlakové láhvi s plynem
muže být zrealizováno gumovou nebo ocelovou hadicí
v souladu s platnými národními normami poté, co se
ujistíte, že bylo zarízení nastaveno pro druh plynu,
kterým bude napájeno (viz cejchovací štítek na víku: v
opacném prípade viz níže). V prípade napájení tekutým
plynem z tlakové láhve použijte regulátory tlaku
odpovídající platným národním normám. Prívod plynu lze
nastavit bocne* kvuli ulehcení jeho pripojení: Vymente
vzájemne hadicovou spojku s uzáverem a vymente
tesnení za tesnení dodané v príslušenství.
! Kvuli zajištení bezpecné cinnosti, kvuli realizaci
vhodného zpusobu použití energie a kvuli zajištení
delší životnosti zarízení se ujistete, že prívodní tlak
odpovídá hodnotám uvedeným v tabulce s Údaji
horáku a trysek (viz níže).
Pripojení plynu s použitím gumové hadice
Zkontrolujte, zda hadice odpovídá platným národním
normám. Vnitrní prumer hadice musí být: 8 mm pro
napájení tekutým plynem; 13 mm pro napájení metanem.
Po provedení pripojení se ujistete, že hadice:
• se v žádném míste nedotýká soucástí
dosahujících vyšší teploty než 50°C;
• není vystavena žádné námaze v tahu nebo
zkrutu a nevykazuje ohnutí ani priškrcení;
* Je soucástí pouze nekterých modelu.
• nemuže prijít do styku s ostrými predmety,
ostrými hranami, cástmi nábytku a že nemuže
být stlacena;
• je snadno dostupná po celé délce za úcelem
kontroly jejího stavu;
• není delší než 1500 mm;
• je rádne upevnena obou koncích prostrednictvím
stahovacích pásek odpovídajících platným
národním normám.
! V prípade, že nelze dodržet jednu nebo více
uvedených podmínek nebo když bude sporák
nainstalován podle podmínek trídy 2 – podtrídy 1
(zarízení vestavené mezi dva kusy nábytku), je treba
použít ocelovou hadici (viz níže).
Pripojení k rozvodu plynu prostrednictvím hadice
z jednolité nerezavející oceli s úchyty se závity
Zkontrolujte, zda hadice a tesnení odpovídají platným
národním normám.
Pri montáži hadice odstrante hadicovou spojku
prítomnou na zarízení (spojka pro vstup plynu do
zarízení má válcový závit 1/2“ samec).
! Pripojení zrealizujte tak, aby maximální délka
hadice nepresahovala 2 metry, a ujistete se, že
hadice neprichází do styku s nábytkem a že
nedochází k jejímu stlacování.
Kontrola tesnosti
Po ukoncení instalace zkontrolujte dokonalou tesnost
všech spoju s použitím mýdlového roztoku. Nikdy
nepoužívejte k tomuto úcelu plamen.
Prizpusobení ruzným druhum plynu
Zarízení lze prizpusobit jinému druhu plynu, než pro
který bylo uzpusobeno (je uveden na cejchovacím
štítku na víku).
Prizpusobení varné desky
Výmena trysek horáku varné desky:
1. Odložte mrížky a vytáhnete
horáky z jejich uložení;
2. odšroubujte trysky
s použitím klíce nástrckového
klíce o velikosti 7 mm (viz
obrázek) a vymente je zaty,
které jsou vhodné pro nový druh
plynu (viz tabulka s Údaji
horáku a trysek);
3. vratte všechny soucásti do puvodní polohy; toho
docílíte provedením operací výše uvedeného postupu
v opacném poradí.
Serízení minimálního prutoku plynu v horácích varné
desky:
1. Pretocte otocný ovladac do polohy odpovídající
minimu;
2. sejmete knoflík otocného ovladace a
prostrednictvím šroubu umísteného uvnitr nebo na
boku dríku otocného ovladace seridte prutok až do
dosažení pravidelného malého plamene.
! V prípade tekutých plynu musí být serizovací šroub
zašroubován až na doraz;
3. zkontrolujte, zda pri rychlém pretocení otocného
ovladace z polohy odpovídající maximu do polohy
odpovídající minimu nedojde ke zhasnutí horáku.
! Horáky varné desky nevyžadují regulaci primárního
vzduchu.
! Po regulaci s plynem odlišným od plynu, se kterým
bylo zarízení zkolaudováno, provedte výmenu
cejchovacího štítku za štítek odpovídající novému
druhu plynu; štítek je dostupný ve Strediscích
autorizované servisní služby.
! Když se tlak plynu liší (nebo mení) ve srovnání
s predepsanou hodnotou, je treba nainstalovat na vstupní
potrubí regulátor tlaku v souladu s platnými národními
normami pro „regulátory pro kanalizované plyny“.
61
CZ
CZ
Pŕizpůsobení trouby
TECHNICKÉ
ÚDAJE
Rozměry Trouby
VxŠxH
Objem
Užitkové rozměry
zásuvky na ohřev
pokrmů
Výměna trysky hořáku trouby:
1. úplně otevřete dvířka trouby;
2. vytáhněte posuvné dno
trouby (viz obrázek);
A
V
3. odšroubujte upevňovací
šroub hořáku a po
odšroubování šroubu
V odmotujte hořák trouby;
Hořáky
Napájecí napětí a
frekvence
34x39x44 cm
l 58
šířka cm 42
hloubka cm 44
výška cm 17
Lze je přizpůsobit všem druhům
plynů, uvedeným na štítku s
jmenovitými údaji
viz štítek s jmenovitými údaji
Směrnice Evropského
hospodářského společenství:
2006/95/EC z 12.12.06 (Nízké
napětí) ve smyslu následných úprav
– 2004/108/EC z 15.12.04
(Elektromagnetická kompatibilita)
ve smyslu následných úprav –
2009/142/EC z 30.11.09 (plyn)
1275/2008 (Stand-by/ Off mode)
4. odšroubujte trysku hořáku
příslušným trubkovým klíčem
pro trysky (viz obrázek) nebo
trubkovým klíčem 7 mm a
nahraďte jej tryskou vhodnou pro
nový druh plynu (viz tabulka
Údaje hořáků a trysek).
S S
A
R
Tabulka s údaji horáku a trysek
K3G21S/HU
Tabulka 1
Hořák
Rychlý (Velký) (R)
Polorychlý
(Střední) (S)
Pomocný (Malý) (A)
Trouba
Průmě
r (mm)
100
75
1.00
0.4
2.80
1.0
Jmenovitý (mbar)
Přívodní tlak
Minimální (mbar)
Maximální (mbar)
*
Při 15°C 1013 mbar-suchý plyn
** Propan P.C.S. = 50,37 MJ/kg
*** Butan P.C.S. = 49,47 MJ/kg
Přírodní plyn P.C.S. = 37,78 MJ/m³
62
51
-
Tepelný výkon
kW (p.c.s.*)
Jmenovitý Snížený
3.00
0.7
1.90
0.4
Obtok
1/100
(mm)
41
30
30
46
Tekutý plyn
tryska
průtok*
1/100
g/h
(mm)
***
**
87
218
214
70
138
136
52
80
73
204
28-30
20
35
71
200
37
25
45
Přírodní plyn
tryska
průtok*
1/100
l/h
(mm)
128
286
104
181
76
119
95
267
20
17
25
Popis zarízení
Celkový pohled
CZ
Ovládací panel
POZOR! Náh lým zahřátím může
sklo krytu prasknout! Vypněte a
zkontrolujte všechny hořáky a
varné plotýnky před uzavřením
skleněného krytu.
63
Spuštení a použití
CZ
Použití varné desky
Zapálení horáku
V blízkosti každého otocného ovladace HORÁKU je
uvedeno plné kolecko oznacující príslušný horák.
Zapálení horáku varné desky:
1. Približte k horáku plamen nebo zapalovac plynu;
2. stisknete a soucasne otocte proti smeru
hodinových rucicek otocný ovladac HORÁKU do
polohy oznacené symbolem maximálního plamene E.
3. Nastavte požadovaný výkon plamene otácením
otocného ovladace HORÁKU proti smeru hodinových
rucicek: do polohy odpovídající minimu C, do polohy
odpovídající maximu E nebo do libovolné polohy mezi
obema mezními hodnotami.
Když je zarízení vybaveno
elektronickým zapalováním*
X
(C), stací stisknout a
soucasne otácet proti smeru
hodinových rucicek otocný
ovladac HORÁKU do polohy
oznacené symbolem
C
minimálního plamene až do
samotného zapálení. Muže se stát, že horák pri
uvolnení otocného ovládace zhasne. V takovém
prípade zopakujte uvedenou operaci a pridržte otocný
ovladac stisknutý déle.
! V prípade náhodného zhasnutí plamenu vypnete
horák a pred opetovným pokusem o jeho zapálení
vyckejte alespon 1 minutu.
Když je zarízení vybaveno bezpecnostním zarízením(X)*
pro detekci neprítomnosti plamene, držte otocný ovladac
HORÁKU stisknutý približne na 2-3 sekundy, aby se
plamen udržel zapálený a aby se zarízení aktivovalo.
Zhasnutí horáku se provádí otocením otocného
ovladace do polohy • odpovídající jeho zhasnutí.
! U modelu vybavených redukcní mrížkou musí být
tato použita pouze pro pomocný horák, a to pri
použití nádob s prumerem menším než 12 cm.
Použití trouby
! Pri prvním zapnutí vám doporucujeme, abyste nechali
troubu bežet naprázdno približne na pul hodiny s
termostatem nastaveným na maximu a se zavrenými
dvírky. Poté vypnete troubu, zavrete dvírka trouby a
vyvetrejte místnost. Zápach, který ucítíte, je zpusoben
vyparováním látek použitých na ochranu trouby.
! Nikdy nepokládejte na dno trouby žádné predmety,
protože by mohlo dojít k poškození smaltu.
Zapálení trouby
Pro zapálení hořáku trouby
přibližte k otvoru F (viz
obrázek) plamen nebo
F
zapalovač plynu, stiskněte
a současně otočte proti směru
hodinových ručiček otočný
ovladač TROUBY až do polohy MAX .
Když po uplynutí 15 sekund nedošlo k zapálení
hořáku, povolte otočný ovladač, otevřete dvířka trouby
a před dalším pokusem o zapálení vyčkejte alespoň 1
minutu.
Pro dosažení požadované teploty pečení otáčejte
otočným ovladačem TROUBY. Polohy MAX (250’C)
a MIN (140’C) jsou uvedeny na ovládacím panelu.
Teplota je uvedena na teploměru.
Praktické rady pro použití horáku
Za úcelem dosažení vyšší úcinnosti horáku a nižší
spotreby plynu je treba použít nádoby s plochým
dnem vybavené poklickou a úmerné velikosti horáku:
Hořák
Rychlý (R)
Polorychlý (S)
Pomocný (A)
ø Průměry nádob (cm)
24 - 26
16 - 20
10 - 14
Pri identifikaci horáku se ridte dle odvolávek na
obrázky uvedené v odstavci „Údaje horáku a trysek“.
* Je soucástí pouze nekterých modelu.
64
Spodní prostor
CZ
Časovač
Pod troubou se nachází
prostor, který se dá
použít na odkládání
příslušenství nebo hrnců.
Jeho otevření se provádí
otočením směrem dolů
(viz obrázek).
Při aktivaci Časovače (Počítadla minut) postupujte
následovně:
1. Natočte budík otočením 4 otočného ovladače
ČASOVAČE ve směru hodinových ručiček téměř o
jednu celou otáčku;
2. Otočením 5 otočného ovladače ČASOVAČE
proti směru hodinových ručiček nastavte
požadovanou dobu.
! Nikdy nevkládejte do spodního prostoru hořlavý
materiál.
! Vnitřní povrchy zásuvky (je-li součástí) by se mohly
ohřát na vysokou teplotu.
Tabulka pecení v troube
Připravované jídlo
Hmotnost
(kg)
Poloha pro
pečení
počínaje
zespodu
Teplota
(°C)
Doba
předehřevu
(minuty)
Doba pečení
(minuty)
Těstoviny
Lasagne
2.5
2
200-210
10
75-80
Cannelloni
2.5
2
200
10
50-60
Gratinované těstoviny
2.5
2
200
10
50-60
Maso
Telecí
1.7
3
200-210
10
95-100
Kuře
1.5
3
210-220
10
90-100
Kachna
1.8
3
200
10
100-110
Králík
2.0
3
200
10
70-80
Vepřové
2.1
3
200
10
70-80
Jehněčí
1.8
3
200
10
100-105
Ryby
3
Makrely
1.1
3
180-200
10
45-50
Zubatec
1.5
3
180-200
10
45-55
Pstruh v alobalu
1.0
180-200
10
45-50
Pizza
Neapolská
1.0
4
210-220
15
20-25
Dorty
Sušenky
0.5
4
180
15
25-35
Ovocný koláč
1.1
4
190
15
40-45
Slané dorty
1.0
4
180
15
50-55
Kynuté koláče
1.0
4
170
15
40-45
POZN.: Uvedené doby pečení mají pouze orientační charakter a mohou být změněny dle osobního přání.
Při použití grilu nebo ventilovaného grilu je třeba vždy umístit sběrnou nádobu do 1.úrovně zespodu.
65
Opatrení a rady
CZ
! Zarízení bylo navrženo a vyrobeno v souladu
s mezinárodními bezpecnostními normami.
Tato upozornení jsou uvádena z bezpecnostních
duvodu a je treba si je pozorne precíst.
Základní bezpecnost
• Toto zarízení bylo navrženo pro neprofesionální
použití uvnitr bytu/domu.
• Zarízení nesmí být nainstalováno v exteriéru, a
to ani v prípade, kdy se jedná o chránený
prostor, protože jeho vystavení dešti nebo bouri
je mimorádne nebezpecné.
• Nedotýkejte se zarízení bosýma nohama ani
mokrýma nebo vlhkýma rukama ci nohama.
• Zaŕízení se musí používat k pečení potravin
dospělými osobami, a to dle pokynů
uvedených v tomto návodu. Každé jiné
použití (napŕíklad: ohŕev prostŕedí) je
považováno za nesprávné, a tedy
nebezpečné. Výrobce nemůže být
považován za odpovědného za pŕípadné
škody vyplývající z nesprávného, chybného
nebo neracionálního použití.•
Toto
zarízení patrí do trídy 1 (izolované) nebo do trídy
2 – podtrídy 1 (vestavené mezi 2 kusy nábytku).
• Behem použití zarízení se topné clánky a
nekteré cásti dvírek trouby zahrívají na
vysokou teplotu. Dávejte pozor, abyste se jich
nedotkli, a udržujte v dostatecné vzdálenosti
deti.
• Zabrante tomu, aby se napájecí kabely dalších
elektrospotrebicu dostaly do styku s teplými
soucástmi zarízení.
• Nezakrývejte ventilacní otvory a otvory pro únik
tepla.
• Pri vkládání nebo vyjímání nádob používejte
pokaždé ochranné rukavice urcené k použití pri
pecení.
• Behem cinnosti zarízení nepoužívejte v jeho
blízkosti horlavé tekutiny (alkohol, benzin atd.).
• Nevkládejte horlavý materiál do spodního
odkládacího prostoru ani do trouby: V prípade
náhodného uvedení zarízení do cinnosti by se
mohl zapálit.
• Vnitrní povrchy zásuvky (je-li soucástí) by se
mohly ohrát na vysokou teplotu.
• Když se zarízení nepoužívá, pokaždé se
ujistete, že se otocné ovladace nacházejí
v poloze •.
• Nevytahujte zástrcku ze zásuvky taháním za
kabel, ale tak, že uchopíte zástrcku.
• Necistete troubu ani neprovádejte údržbu dríve,
než vytáhnete zástrcku z elektrického rozvodu.
66
• V prípade poruchy se v žádném prípade
nepokoušejte dostat k vnitrním cástem ve snaze
je opravit. Obratte se na Servisní službu.
• Nepokládejte na otevrená dvírka trouby težké
predmety.
• Nepočítá se s použitím zařízení osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými
nebo duševními schopnostmi, neznalými
osobami nebo osobami, které nemají zkušenosti
s výrobkem, jestliže nejsou pod dohledem
osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo
pokud nepřijaly předběžné pokyny o použití
zařízení.
• Zabraňte tomu, aby si děti hrály se zařízením.
Likvidace
• Likvidace obalového materiálu: Obaly zlikvidujte
v souladu s místními predpisy za úcelem jejich
recyklace.
• Evropská smernice 2002/96/ES o odpadních
elektrických a elektronických zarízeních
(RAEE) predpisuje, aby elektrospotrebice
nebyly likvidovány v rámci bežného pevného
domovního odpadu. Vyrazená zarízení musí být
sesbírána oddelene za úcelem optimalizace
stupne opetovného použití a recyklace
materiálu, ze kterých se skládají, a za úcelem
zamezení možných škod na zdraví a na životním
prostredí. Symbol preškrtnutého košíku na
všech výrobcích pripomíná povinnost
separovaného sberu.
Podrobnejší informace týkající se správného
postupu pri vyrazování elektrospotrebicu
z provozu mohou jejich majitelé získat tak, že
se obrátí na príslušnou verejnou službu nebo na
prodejce.
Úspora energie a ohled na životní prostredí
• Pri použití trouby v období od pozdního
odpoledne až do casných ranních hodin se
podílíte na optimalizaci spotreby elektrické
energie.
• Pri GRILOVÁNÍ a GRATINOVÁNÍ doporucujeme
péct pokaždé pri zavrených dvírkách:
Výsledkem je krome lepšího upecení také
významná úspora energie (približne 10%).
• Udržujte tesnení v cistém a funkcním stavu, aby
dokonale priléhala k dvírkum a nezpusobovala
únik tepla.
Údržba a péce
Vypnutí elektrického proudu
Údržba plynových kohoutku
Pred jakoukoli operací odpojte zarízení ze síte
elektrického napájení.
Casem se muže stát, že se nekterý otocný ovladac
zablokuje nebo bude vykazovat potíže pri otácení.
V takovém prípade je treba provést jeho výmenu.
Cištení zarízení
! Nikdy nepoužívejte k cištení zarízení parní cisticí
zarízení s vysokým tlakem.
• Vnejší smaltované nebo nerezové cásti a
pryžová tesnení je možné cistit houbou
namocenou ve vlažné vode a neutrálním
mýdlem. V prípade odstranování úporných
skvrn použijte specifické cisticí prostredky. Po
vycištení jednotlivé soucásti dokonale
opláchnete a osušte. Nepoužívejte abrazivní
práškové prostredky ani korozivní látky.
! Tato operace musí být provedena technikem
autorizovaným výrobcem.
Odstranění víka
Aby bylo čištění varné
desky snazší, můžete
víko varné desky
odstranit. Nejprve jej
zcela otevřete a poté jej
zvedněte (viz obrázek).
• Mrížky, víka, vence na distribuci plamene a
horáky varné desky je možné za úcelem jejich
vycištení vytáhnout; umyjte je v teplé vode
s neabrazivním cisticím prostredkem; dbejte
pritom na dokonalé odstranení veškerých
nánosu a dokonalé osušení.
• Pravidelne cistete koncovou cást
bezpecnostních zarízení* na detekci
neprítomnosti plamene.
• Vnitrek trouby je treba vycistit po každém
použití, když je ješte vlažný. Používejte teplou
vodu a cisticí prostredek a na záver osušte
jemným hadrem. Vyhnete se použití abrazivních
prostredku.
• Dvírka trouby cistete houbou a neabrazivními
prostredky a osušte je jemným hadríkem;
nepoužívejte drsné abrazivní materiály ani
zahrocené kovové škrabky, které by mohly
poškrábat povrch a zpusobit prasknutí skla.
• Príslušenství se muže umývat jako bežné
nádobí i v mycce nádobí.
• Nezavírejte kryt pri zapnutých nebo ješte
teplých horácích.
Kontrola tesnení trouby
Pravidelne kontrolujte stav tesnení po obvodu dverí
trouby. V prípade jeho poškození se obratte na
nejbližší Servisní autorizované stredisko. Doporucuje
se nepoužívat troubu až do uskutecnení opravy.
67
CZ
Servisní služba
CZ
! Nikdy se neobracejte na neautorizované techniky
Uvedte:
• Druh poruchy;
• Model zarízení (Mod.)
• Výrobní císlo (S/N)
Tyto informace se nacházejí na štítku s jmenovitými údaji, umísteném na zarízení
68
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
ÊÏÕÆÉÍÁ
Ðåñéå÷üìåíá
ÅãêáôÜóôáóç, 70-73
HU
Magyar, 1
BU
BG
RO
UA
Românã, 13
CZ
Български, 46 Cesky,58
UA
PL
Украінська,24 Polski, 34
GR
ÅëëçíéêÜ,69
ÔïðïèÝôçóç êáé ïñéæïíôßùóç
ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç
Óýíäåóç áåñßïõ
ÐñïóáñìïãÞ óå äéáöüñïõò ôýðïõò áåñßïõ
Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá
Ðßíáêáò ÷áñáêôçñéóôéêþí êáõóôÞñùí êáé áêñïöõóßùí
ÐåñéãñáöÞ ôçò óõóêåõÞò, 74
ÓõíïëéêÞ Üðïøç
Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ
Åêêßíçóç êáé ÷ñÞóç, 75-77
K3G21S/HU
×ñÞóç ôçò åðéöÜíåéáò ìáãåéñÝìáôïò
×ñÞóç ôïõ öïýñíïõ
Ðßíáêáò øçóßìáôïò óôï öïýñíï
ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëÝò, 78
ÃåíéêÞ áóöÜëåéá
ÄéÜèåóç
Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé óåâáóìüò óôï ðåñéâÜëëïí
ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá, 79
Áðïêëåéóìüò ôïõ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò
Êáèáñéóìüò ôçò óõóêåõÞò
ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ëõ÷íßáò öùôéóìïý ôïõ öïýñíïõ
ÓõíôÞñçóç êñïõíþí áåñßïõ
Ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç
GR
ÅãêáôÜóôáóç
GR
! Åßíáé óçìáíôéêü íá äéáôçñåßôå ôï åã÷åéñßäéï áõôü ãéá
íá ìðïñåßôå íá ôï óõìâïõëåýåóôå ïðïéáäÞðïôå óôéãìÞ.
Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò, ðáñá÷þñçóçò Þ ìåôáêüìéóçò,
âåâáéùèåßôå üôé ðáñáìÝíåé ìáæß ìå ôç óõóêåõÞ.
! ÄéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ïäçãßåò: õðÜñ÷ïõí
óçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç, ôç
÷ñÞóç êáé ôçí áóöÜëåéá.
ÅêêÝíùóç ôùí êáðíþí êáýóçò
Ç åêêÝíùóç ôùí êáðíþí ôçò êáýóçò ðñÝðåé íá
äéáóöáëßæåôáé ìÝóù áðïññïöçôÞñá óõíäåäåìÝíïõ
óå êáðíïäü÷ï ìå öõóéêü ôñÜâçãìá óßãïõñçò
áðïôåëåóìáôéêüôçôáò, Þ ìÝóù çëåêôñéêïý áíåìéóôÞñá
ðïõ ìðáßíåé áõôüìáôá óå ëåéôïõñãßá êÜèå öïñÜ ðïõ
áíÜâåé ç óõóêåõÞ (âëÝðå åéêüíåò).
! Ç åãêáôÜóôáóç ôçò óõóêåõÞò äéåíåñãåßôáé áðü
åéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò áõôÝò.
! ÏðïéáäÞðïôå åðÝìâáóç ñýèìéóçò Þ óõíôÞñçóçò
ðñÝðåé íá äéåíåñãçèåß ìå ôçí êïõæßíá çëåêôñéêÜ
áðïóõíäåäåìÝíç.
Áåñéóìüò ôùí ÷þñùí
Ç óõóêåõÞ ìðïñåß íá åãêáôáóôáèåß ìüíï óå ÷þñïõò
äéáñêþò áåñéæüìåíïõò, óýìöùíá ìå ôïõò åèíéêïýò
éó÷ýïíôåò êáíïíéóìïýò. Óôï ÷þñï ôïðïèÝôçóçò ôçò
óõóêåõÞò ðñÝðåé íá ìðïñåß íá åéóñÝåé ôüóïò áÝñáò
üóïò áðáéôåßôáé áðü ôçí êáíïíéêÞ êáýóç ôïõ áåñßïõ
(ç ðáñï÷Þ áÝñá äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìéêñüôåñç ôùí 2
m3/h áíÜ kW åãêáôåóôçìÝíçò éó÷ýïò).
Ôá óôüìéá åéó÷þñçóçò áÝñá, ðñïóôáôåõìÝíá áðü
ðëÝãìáôá, ðñÝðåé íá Ý÷ïõí Ýíáí áãùãü
ôïõëÜ÷éóôïí 100 cm2 ùöÝëéìçò äéáôïìÞò êáé íá åßíáé
ôïðïèåôçìÝíá ìå ôñüðï ðïõ íá ìçí ìðïñïýí íá
åìöñá÷èïýí, áêüìç êáé ìåñéêþò (âëÝðå åéêüíá A).
Ôá óôüìéá áõôÜ ðñÝðåé íá áõîÜíïíôáé óôï ìÝôñï ôïõ
100% – ìå åëÜ÷éóôï 200 cm2 – üôáí ç åðéöÜíåéá
åñãáóßáò ôçò óõóêåõÞò äåí äéáèÝôåé äéÜôáîç
áóöáëåßáò óå áðïõóßá öëüãáò êáé üôáí ç ñïÞ ôïõ
áÝñá ãßíåôáé Ýììåóá áðü ãåéôïíéêïýò ÷þñïõò (âëÝðå
åéêüíá B) – áñêåß íá ìçí åßíáé êïéíÜ ìÝñç ôïõ
áêéíÞôïõ, ÷þñïé ìå êßíäõíï ðõñêáãéÜò Þ
êñåâáôïêÜìáñåò – ðïõ äéáèÝôïõí áãùãïý áåñéóìïý
ìå ôï åîùôåñéêü üðùò ðåñéãñÜöçêå ðáñáðÜíù.
ÅêêÝíùóç áð’ åõèåßáò
åîùôåñéêÜ
ÅêêÝíùóç ìÝóù ôæáêéïý
Þ êáðíïäü÷ïõ ìå äéáêëÜäùóç
(ãéá ôéò óõóêåõÝò ìáãåéñÝìáôïò)
! Ôá õãñïðïéçìÝíá áÝñéá ôïõ ðåôñåëáßïõ, âáñýôåñá
ôïõ áÝñá, êáèéæÜíïõí ÷áìçëÜ, ãé áõôü ïé ÷þñïé ìå
ìðéôüíéá GPL ðñÝðåé íá äéáèÝôïõí áíïßãìáôá ðñïò
ôá Ýîù ãéá ôçí åêêÝíùóç áðü êÜôù åíäå÷üìåíùí
äéáöõãþí áåñßïõ.
Ôá ìðéôüíéá ìå GPL, Üäåéá Þ ìåñéêþò ãåìÜôá, äåí
ðñÝðåé íá åãêáèßóôáíôáé Þ íá ôïðïèåôïýíôáé óå
÷þñïõò ìå äÜðåäï ÷áìçëüôåñï ôïõ åäÜöïõò
(õðüãåéá, êëð.). Íá äéáôçñåßôå óôï ÷þñï ìüíï ôï
ìðéôüíé ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå, ìáêñéÜ áðü ðçãÝò
èåñìüôçôáò (öïýñíïé, êáðíïäü÷ïé, óüìðåò, êëð.) ïé
ïðïßåò èá ìðïñïýóáí íá ôï öÝñïõí óå
èåñìïêñáóßåò ìåãáëýôåñåò ôùí 50°C.
ÔïðïèÝôçóç êáé ïñéæïíôßùóç
! Ìðïñåßôå íá åãêáôáóôÞóåôå ôç óõóêåõÞ äßðëá áðü
Ýðéðëá ðïõ äåí îåðåñíÜíå óå ýøïò ôçí åðéöÜíåéá
ìáãåéñÝìáôïò.
Ãåéôïíéêüò ÷þñïò Áåñéæüìåíïò ÷þñïò
A
! Âåâáéùèåßôå üôé ôï ôïß÷ùìá óå åðáöÞ ìå ôï ðßóù
ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò åßíáé áðü Üöëåêôï õëéêü êáé
áíèåêôéêü óôç èåñìüôçôá (Ô 90°C).
B
A
¢íïéãìá áåñéóìïý
ãéá ôïí áÝñá êáýóçò
Áýîçóç ôçò åóï÷Þò ìåôáîý
ðüñôáò êáé äáðÝäïõ
! ÌåôÜ áðü ðáñáôåôáìÝíç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò, åßíáé
èåìéôü íá áíïßîåôå Ýíá ðáñÜèõñï Þ íá áõîÞóåôå ôçí
ôá÷ýôçôá åíäå÷üìåíùí áíåìéóôÞñùí.
70
Ãéá ìéá óùóôÞ åãêáôÜóôáóç:
• èÝóôå ôç óõóêåõÞ óôçí êïõæßíá, óôçí ôñáðåæáñßá
Þ óå ãêáñóïíéÝñá (ü÷é óôï ìðÜíéï).
• áí ï ðÜãêïò ôçò êïõæßíáò åßíáé øçëüôåñïò åêåßíïõ
ôùí åðßðëùí, áõôÜ ðñÝðåé íá ôåèïýí óå
ôïõëÜ÷éóôïí 600 mm áðü ôç óõóêåõÞ.
• áí ç êïõæßíá åãêáôáóôáèåß êÜôù áðü ñÜöé, áõôü
èá ðñÝðåé íá áðÝ÷åé áðü ôïí ðÜãêï ôïõëÜ÷éóôïí
420 mm.
Ç áðüóôáóç áõôÞ ðñÝðåé íá åßíáé 700 mm áí ôá
ñÜöéá åßíáé åýöëåêôá (âëÝðå åéêüíá)
420 mm.
420 mm.
Min.
600 mm.
Min.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
HOOD
óôçí ôáìðåëßôóá ÷áñáêôçñéóôéêþí
• ç ôÜóç ôñïöïäïóßáò íá ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò ôéìÝò
ôçò ôáìðåëßôóáò ÷áñáêôçñéóôéêþí
• ç ðñßæá íá åßíáé óõìâáôÞ ìå ôï âýóìá ôçò óõóêåõÞò.
Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç áíôéêáôáóôÞóôå ôçí ðñßæá.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïåêôÜóåéò êáé ðïëýðñéæá.
! Áöïý åãêáôáóôáèåß ç óõóêåõÞ, ôï çëåêôñéêü êáëþäéï êáé
ç çëåêôñéêÞ ðñßæá ðñÝðåé íá åßíáé åýêïëá ðñïóâÜóéìá.
! Ôï êáëþäéï äåí ðñÝðåé íá äéðëþíåé Þ íá óõìðéÝæåôáé.
• ìçí ôïðïèåôåßôå êïõñôßíåò ðßóù áðü ôçí êïõæßíá Þ
óå ôïõëÜ÷éóôïí 200 mm áðü ôá ðëáúíÜ ôçò.
• Åíäå÷üìåíïé áðïññïöçôÞñåò ðñÝðåé íá
åãêáèßóôáíôáé óýìöùíá ìå ôéò õðïäåßîåéò ôïõ
ó÷åôéêïý åã÷åéñéäßïõ ïäçãéþí.
! Ôï êáëþäéï ðñÝðåé íá åëÝã÷åôáé ðåñéïäéêÜ êáé íá
áíôéêáèßóôáôáé ìüíï áðü åîïõóéïäïôçìÝíïõò ôå÷íéêïýò.
ÁëöÜäéáóìá
Óýíäåóç áåñßïõ
Áí ÷ñåéáóôåß íá ïñéæïíôéþóåôå
ôç óõóêåõÞ, âéäþóôå ôá
ðáñå÷üìåíá ðïäáñÜêéá
ñýèìéóçò óôéò áíôßóôïé÷åò
Ýäñåò, ðïõ âñßóêïíôáé óôéò
ãùíßåò óôç âÜóç ôçò êïõæßíáò
(âëÝðå åéêüíá).
Ïé ãÜìðåò* ìïíôÜñïíôáé
÷ùíåõôÜ êÜôù áðü ôç âÜóç
ôçò êïõæßíáò.
ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç
ÌïíôÜñåôå óôï êáëþäéï ìéá êáíïíéêïðïéçìÝíç ðñßæá
ãéá ôï öïñôßï ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ôáìðåëßôóá
÷áñáêôçñéóôéêþí åðß ôçò óõóêåõÞò (âëÝðå ðßíáêá
Ôå÷íéêþí óôïé÷åßùí).
Óå ðåñßðôùóç Üìåóçò óýíäåóçò óôï äßêôõï ðñÝðåé íá
ðáñåìâÜëëåôå ìåôáîý ôçò óõóêåõÞò êáé ôïõ äéêôýïõ Ýíáí
ðïëõðïëéêü äéáêüðôç ìå åëÜ÷éóôï Üíïéãìá ìåôáîý ôùí
åðáöþí 3 mm, êáôÜëëçëï ãéá ôï öïñôßï êáé óýìöùíï
ìå ôïõò éó÷ýïíôåò êáíïíéóìïýò (ôï óýñìá ôçò ãåßùóçò
äåí ðñÝðåé íá äéáêüðôåôáé áðü ôïí äéáêüðôç). Ôï
êáëþäéï ôñïöïäïóßáò ðñÝðåé íá åßíáé ôïðïèåôçìÝíï Ýôóé
ðïõ óå êáíÝíá óçìåßï íá ìçí îåðåñíÜåé êáôÜ 50°C ôç
èåñìïêñáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.
Ðñéí äéåíåñãÞóåôå ôç óýíäåóç âåâáéùèåßôå üôé:
• Ç ðñßæá íá äéáèÝôåé ãåßùóç êáé íá åßíáé óýìöùíá
ìå ôï íüìï.
• Ç ðñßæá íá åßíáé óå èÝóç íá õößóôáôáé ôï ìÝãéóôï
öïñôßï éó÷ýïò ôçò ìç÷áíÞò, üðùò áíáöÝñåôáé
! Ç åðé÷åßñçóç áðïðïéåßôáé êÜèå åõèýíçò üôáí ïé
êáíüíåò áõôïß äåí ôçñïýíôáé.
Ç óýíäåóç óôï äßêôõï ôïõ áåñßïõ Þ óôç öéÜëç áåñßïõ
ìðïñåß íá äéåíåñãçèåß ìå Ýíáí åýêáìðôï ëáóôé÷Ýíéï Þ
áôóÜëéíï óùëÞíá, óýìöùíá ìå ôïõò éó÷ýïíôåò åèíéêïýò
êáíïíéóìïýò êáé áöïý âåâáéùèåßôå üôé ç óõóêåõÞ åßíáé
ñõèìéóìÝíç ãéá ôïí ôýðï áåñßïõ ìå ôï ïðïßï èá
ôñïöïäïôåßôáé (âëÝðå åôéêÝôá âáèìïíüìçóçò óôï êáðÜêé:
óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç âëÝðå ðáñáêÜôù). Óôçí
ðåñßðôùóç ôñïöïäïóßáò ìå õãñáÝñéï, áðü öéÜëç,
÷ñçóéìïðïéÞóôå ñõèìéóôÝò ðßåóçò óýìöùíá ìå ôïõò
éó÷ýïíôåò åèíéêïýò êáíïíéóìïýò. Ãéá ôç äéåõêüëõíóçò ôçò
óýíäåóçò, ç ôñïöïäïóßá ôïõ áåñßïõ ìðïñåß íá óôñáöåß
ðëåõñéêÜ*: áíôéóôñÝøôå ôçí Ýäñá ôïõ ëÜóôé÷ïõ ãéá ôç
óýíäåóç ìå ôï ðþìá êëåéóßìáôïò êáé áíôéêáôáóôÞóôå ôçí
ôóéìïý÷á óôåãáíüôçôáò ðïõ óáò ðáñÝ÷åôáé.
! Ãéá áóöáëÞ ëåéôïõñãßá, ãéá êáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôçò
åíÝñãåéáò êáé ìåãáëýôåñç äéÜñêåéá æùÞò ôçò
óõóêåõÞò, âåâáéùèåßôå üôé ç ðßåóç ôñïöïäïóßáò
åõñßóêåôáé åíôüò ôùí ôéìþí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïí
ðßíáêá ×áñáêôçñéóôéêÜ êáõóôÞñùí êáé áêñïöõóßùí
(âëÝðå ðáñáêÜôù).
Óýíäåóç áåñßïõ ìå ëáóôé÷Ýíéï åýêáìðôï óùëÞíá
ÅëÝãîôå áí ï óùëÞíáò éêáíïðïéåß ôïõò éó÷ýïíôåò
åèíéêïýò êáíïíéóìïýò. Ç åóùôåñéêÞ äéÜìåôñïò ôïõ
óùëÞíá ðñÝðåé: 8 mm ãéá ôñïöïäïóßá ìå õãñáÝñéï,
13 mm ãéá ôñïöïäïóßá ìå áÝñéï ìåèÜíéï.
Áöïý äéåíåñãçèåß ç óýíäåóç âåâáéùèåßôå üôé ï óùëÞíáò:
• äåí åßíáé êáíÝíá óçìåßï óå åðáöÞ ìå ìÝñç ðïõ
öôÜíïõí óå èåñìïêñáóßåò áíþôåñåò óå 50°C
• äåí õðüêåéôáé óå êáìßá äýíáìç Ýëîçò êáé êÜìøçò
êáé äåí ðáñïõóéÜæåé ðôõ÷Ýò Þ ôóáëáêþìáôá
• íá ìçí Ýñ÷åôáé óå åðáöÞ ìå áé÷ìçñÜ óþìáôá, ìå
Ýíôïíåò ðñïåîï÷Ýò êáé êéíçôÜ ìÝñç êáé íá ìçí
óõíèëßâåôáé
* ÕðÜñ÷åé ìüíï óå ïñéóìÝíá ìïíôÝëá.
71
GR
GR
• íá åßíáé åýêïëá åðéèåùñÞóéìïò êáè’ üëï ôï ìÞêïò ôïõ
ãéá íá åßíáé åöéêôüò ï Ýëåã÷ïò ôçò êáôÜóôáóÞò ôïõ
• íá Ý÷åé ìÞêïò ìéêñüôåñï ôùí 1500 mm
• íá åßíáé êáëÜ âáëìÝíïò óôá äýï Üêñá ôïõ, üðïõ
óôåñåþíåôáé ìå êïëÜñá óýóöéîçò óýìöùíá ìå ôïõò
éó÷ýïíôåò åèíéêïýò êáíïíéóìïýò.
! Áí Ýíáò Þ ðåñéóóüôåñïé áðü ôïõò üñïõò áõôïýò äåí
ìðïñåß íá éêáíïðïéçèåß Þ áí ç êïõæßíá åãêáôáóôáèåß
óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôçò êáôçãïñßáò 2 – õðïêáôçãïñßá
1 (óõóêåõÞ åíôïé÷éóìÝíç ìåôáîý äýï åðßðëùí), èá ðñÝðåé
íá áíáôñÝîåôå óôïí áôóÜëéíï åýêáìðôï óùëÞíá (âëÝðå
ðáñáêÜôù).
Óýíäåóç áåñßïõ ìå åýêáìðôï óùëÞíá áðü
áíïîåßäùôï áôóÜëé óõíå÷ïýò ôïé÷þìáôïò ìå
óðåéñïåéäåßò óõíäÝóåéò
ÅëÝãîôå áí ï óùëÞíáò êáé ïé ôóéìïý÷åò éêáíïðïéïýí
ôïõò éó÷ýïíôåò åèíéêïýò êáíïíéóìïýò.
Ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï óùëÞíá áöáéñÝóôå ôçí
õðïäï÷Þ ôïõ ëÜóôé÷ïõ ðïõ õðÜñ÷åé åðß ôçò óõóêåõÞò
(ôï ñáêüñ åéóüäïõ ôïõ áåñßïõ óôç óõóêåõÞ åßíáé
óðåéñïåéäÝò 1/2 gas áñóåíéêü êõëéíäñéêü).
! ÄéåíåñãÞóôå ôç óýíäåóç Ýôóé ðïõ ôï ìÞêïò ôçò
óùëÞíùóçò íá ìçí îåðåñíÜåé ôá 2 ìÝôñá ìÝãéóôçò
åðÝêôáóçò êáé âåâáéùèåßôå üôé ï óùëÞíáò äåí Ýñ÷åôáé
óå åðáöÞ ìå êéíçôÜ ìÝñç êáé äåí óõíèëßâåôáé.
¸ëåã÷ïò óôåãáíüôçôáò
Ìå ôï ðÝñáò ôçò åãêáôÜóôáóçò, åëÝãîôå ôçí Üøïãç
óôåãáíïðïßçóç üëùí ôùí ñáêüñ ÷ñçóéìïðïéþíôáò
óáðùíþäåò äéÜëõìá êáé ðïôÝ öëüãá.
ÐñïóáñìïãÞ óå äéáöüñïõò ôýðïõò áåñßïõ
Ìðïñåßôå íá ðñïóáñìüóåôå ôç óõóêåõÞ óå Ýíá ôýðï
áåñßïõ äéáöïñåôéêü áðü åêåßíïí ãéá ôïí ïðïßï Ý÷åé
ðñïåôïéìáóôåß (öáßíåôáé óôçí åôéêÝôá âáèìïíüìçóçò
óôï êáðÜêé).
ÐñïóáñìïãÞ ôïõ ðëáéóßïõ åóôéþí
ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí áêñïöõóßùí ôùí êáõóôÞñùí ôïõ
ðÜãêïõ:
1. âãÜëôå ôá ðëÝãìáôá êáé
ôñáâÞîôå ôïõò êáõóôÞñåò áðü
ôéò Ýäñåò ôïõò
2. îåâéäþóôå ôá áêñïöýóéá,
÷ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá êëåéäß
óùëçíùôü ôùí 7 mm (âëÝðå
åéêüíá), êáé áíôéêáôáóôÞóôå ôá
ìå åêåßíá ðïõ åßíáé êáôÜëëçëá
ãéá ôï íÝï ôýðï áåñßïõ (âëÝðå ðßíáêá ×áñáêôçñéóôéêþí
êáõóôÞñùí êáé áêñïöõóßùí).
72
3. îáíáâÜëôå óôç èÝóç ôïõò üëá ôá ìÝñç áêïëïõèþíôáò
ôçí áíôßóôñïöç ôçò ðáñáðÜíù äéáäéêáóßáò.
Ñýèìéóç ôïõ åëÜ÷éóôïõ ôùí êáõóôÞñùí ôïõ ðÜãêïõ:
1. öÝñôå ôïí êñïõíü óôç èÝóç ôïõ åëÜ÷éóôïõ
2. ÂãÜëôå ôïí åðéëïãÝá êáé åíåñãÞóôå óôç âßäá
ñýèìéóçò ðïõ âñßóêåôáé óôï åóùôåñéêü Þ äßðëá áðü
ôç ñÜâäï ôïõ êñïõíïý ìÝ÷ñé íá ðáñá÷èåß ìéá ìéêñÞ
êáíïíéêÞ öëüãá.
! Óôçí ðåñßðôùóç õãñáåñßùí, ç âßäá ñýèìéóçò èá
ðñÝðåé íá âéäùèåß ôåëåßùò.
3. âåâáéùèåßôå üôé, óôñÝöïíôáò ãñÞãïñá ôïí êñïõíü
áðü ôç èÝóç ôïõ ìÝãéóôïõ óå åêåßíç ôïõ åëÜ÷éóôïõ,
äåí ðáñáôçñïýíôáé óâçóßìáôá ôïõ êáõóôÞñá.
! Ïé êáõóôÞñåò ôïõ ðëáéóßïõ äåí áðáéôïýí ñýèìéóç
ôïõ ðñùôïãåíïýò áÝñá.
ÐñïóáñìïãÞ ôïõ öïýñíïõ
ÁíôéêáôÜóôáóç ôïõ
áêñïöõóßïõ ôïõ êáõóôÞñá ôïõ
öïýñíïõ:
1. áíïßîôå ôçí ðüñôá ôïõ
öïýñíïõ ôåëåßùò
2. âãÜëôå ôç óõñüìåíç âÜóç
ôïõ öïýñíïõ (âëÝðå åéêüíá)
A
V
3. îåâéäþóôå ôç âßäá
óôåñÝùóçò ôïõ êáõóôÞñá êáé
áöáéñÝóôå ôïí êáõóôÞñá ôïõ
öïýñíïõ áöïý áöáéñÝóåôå ôç
âßäá V.
4. îåâéäþóôå ôï áêñïöýóéï ôïõ
êáõóôÞñá ìå ôï ó÷åôéêü
óùëçíùôü êëåéäß ãéá
áêñïöýóéá (âëÝðå åéêüíá) Þ ìå
Ýíá óùëçíùôü êëåéäß 7 mm êáé
áíôéêáôáóôÞóôå ôï ìå åêåßíï
ðïõ åßíáé êáôÜëëçëï ãéá ôï
íÝï ôýðï áåñßïõ (âëÝðå
ðßíáêá ×áñáêôçñéóôéêþí
êáõóôÞñùí êáé áêñïöõóßùí).
Ñýèìéóç ôïõ åëÜ÷éóôïõ ôïõ êáõóôÞñá öïýñíïõ
áåñßïõ:
1. áíÜøôå ôïí êáõóôÞñá (âëÝðå Åêêßíçóç êáé ×ñÞóç)
2. öÝñôå ôïí åðéëïãÝá óôç èÝóç ôïõ åëÜ÷éóôïõ (MIN)
áöïý ôïí áöÞóåôå ãéá 10 ëåðôÜ ðåñßðïõ óôç èÝóç
ôïõ ìÝãéóôïõ (MAX)
3. âãÜëôå ôïí åðéëïãÝá
4. åíåñãÞóôå óôç âßäá ñýèìéóçò ðïõ âñßóêåôáé åîùôåñéêÜ
ôçò ñÜâäïõ ôïõ èåñìïóôÜôç (âëÝðå åéêüíåò) ìÝ÷ñé íá
ðåôý÷åôå ìéá ìéêñÞ êáíïíéêÞ öëüãá.
! Óôçí ðåñßðôùóç õãñáåñßùí, ç âßäá ñýèìéóçò èá
ðñÝðåé íá âéäùèåß ôåëåßùò.
ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
GR
∆ιαστάσεις
Φούρνου ΗxLxP
39x34x44cm
Όγκος
lt. 58
Ωφέλιµες διαστάσεις πλάτος cm 44
του συρταριού
βάθος cm 42
θέρµανσης τροφίµων ύψος cm 17
Τάση και συχνότητα βλέπε πινακίδα
τροφοδοσίας
χαρακτηριστικών
5. âåâáéùèåßôå üôé óôñÝöïíôáò ãñÞãïñá ôïí åðéëïãÝá
áðü ôç èÝóç MAX óôçí MIN Þ ìå ãñÞãïñá áíïßãìáôá
êáé êëåéóßìáôá ôçò ðüñôáò ôïõ öïýñíïõ äåí óâÞíåé ï
êáõóôÞñáò.
προσαρµόσιµοι σε όλους
τους τύπους αερίου που
αναφέρονται στην
πινακίδα χαρακτηριστικών
Κοινοτικές Οδηγίες:
2006/95/ECτης 12/12/06
(Χαµηλή Τάση) και
µεταγενέστερες
τροποποιήσεις
- 2004/108/EC της 15/12/04
(Ηλεκτροµαγνητική
Συµβατότητα) και
µεταγενέστερες
τροποποιήσεις
- 93/68/CEE της 22/07/93
και µεταγενέστερες
τροποποιήσεις 2002/96/EC.
1275/2008 (Stand-by/ Off
mode)
Καυστήρες
! ÐñïóÝîôå óôá êáëþäéá ôùí ëõ÷íéþí êáé óôïõò
óùëÞíåò ôùí èåñìïæåõãþí.
! ÌåôÜ ôç ñýèìéóç ìå áÝñéï äéáöïñåôéêü áðü åêåßíï ôçò
äïêéìÞò, áíôéêáôáóôÞóôå ôçí ðáëéÜ åôéêÝôá âáèìïíüìçóçò
ìå åêåßíç ðïõ áíôéóôïé÷åß óôï íÝï áÝñéï, êáé ðïõ åßíáé
äéáèÝóéìç óôá ÊÝíôñá ìáò Ôå÷íéêÞò ÕðïóôÞñéîçò.
! Áí ç ðßåóç ôïõ áåñßïõ åßíáé äéáöïñåôéêÞ (Þ
ìåôáâëçôÞ) áðü ôçí ðñïâëåðüìåíç, åßíáé
áðáñáßôçôï íá åãêáôáóôÞóåôå óôç óùëÞíùóç
åéóüäïõ Ýíáí ñõèìéóôÞ ðßåóçò, óýìöùíá ìå ôïõò
éó÷ýïíôåò åèíéêïýò êáíïíéóìïýò ãéá ôïõò “ñõèìéóôÝò
ãéá ðáñï÷åôåõüìåíá áÝñéá”.
Ðßíáêáò ÷áñáêôçñéóôéêþí êáõóôÞñùí êáé áêñïöõóßùí
Πίνακας 1
Καυστήρας
Ταχύς
(Μεγάλος) (R)
Ηµι-ταχύς
(Μεσαίος) (S)
Εφεδρικός
(Μικρός) (Α)
Φούρνος
Πιέσεις
τροφοδοσίας
*
**
***
∆ιάµετρος
(mm)
Θερµική ισχύς
kW (p.c.s.*)
Ονοµαστική Μειωµένο
By Pass
1/100
(mm)
Υγραέριο
ακροφύσιο
1/100
(mm)
παροχή*
g/h
***
**
Φυσικό αέριο
ακροφύσιο παροχή*
1/100
l/h
(mm)
100
3,00
0,7
41
87
218
214
128
286
75
1,90
0,4
30
70
138
136
104
181
51
1,00
0,4
30
52
73
71
76
95
-
2,80
Ονοµαστική (mbar)
Ελάχιστη (mbar)
Μέγιστη (mbar)
1,0
46
80
204
28-30
20
35
200
37
25
45
119
257
20
17
25
A 15°C 1013 mbar- ξηρό αέριο
Προπάνιο P.C.S. = 50,37 MJ/Kg
Βουτάνιο P.C.S. = 49,47 MJ/Kg
Φυσικό P.C.S. = 37,78 MJ/m³
S
R
S
A
K3G21S/HU
73
ÐåñéãñáöÞ
ôçò óõóêåõÞò
GR
ÓõíïëéêÞ Üðïøç
Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ
ÐÑÏÓÏ×Ç! Ôï ãõÜëéíï êáðÜêé ìðïñåß
íá èñõììáôéóôåß áí èåñìáíèåß.
ÓâÞóôå üëïõò ôïõò êáõóôÞñåò Þ ôéò
åíäå÷üìåíåò çëåêôñéêÝò åóôßåò ðñéí
ôï êëåßóåôå. *ÁöïñÜ ìüíï óôá
ìïíôÝëá ìå ãõÜëéíï êáðÜêé
74
Åêêßíçóç êáé ÷ñÞóç
×ñÞóç ôçò åðéöÜíåéáò ìáãåéñÝìáôïò
ÁíÜöëåîç ôùí êáõóôÞñùí
ÁðÝíáíôé áðü êÜèå åðéëïãÝá ÊÁÕÓÔÇÑÁ õðïäåéêíýåôáé
ìå Ýíá êýêëï ãåìÜôï ôïí óõó÷åôéóìÝíï êáõóôÞñá.
Ãéá íá áíÜøåôå Ýíá êáõóôÞñá ôçò åðéöÜíåéáò
ìáãåéñÝìáôïò:
1. ðëçóéÜóôå óôïí êáõóôÞñá ìéá öëüãá Þ Ýíáí
áíáðôÞñá
2. ðéÝóôå êáé ôáõôü÷ñïíá óôñÝøôå áñéóôåñüóôñïöá
ôïí åðéëïãÝá ÊÁÕÓÔÇÑÁ óôï óýìâïëï ôçò ìÝãéóôçò
öëüãáò E.
3. ñõèìßóôå ôçí éó÷ý ôçò åðéèõìçôÞò öëüãáò,
óôñÝöïíôáò áñéóôåñüóôñïöá ôïí åðéëïãÝá ÊÁÕÓÔÇÑÁ:
óôï åëÜ÷éóôï C, óôï ìÝãéóôï E Þ óå ìéá åíäéÜìåóç èÝóç.
Áí ç óõóêåõÞ äéáèÝôåé
çëåêôñïíéêÞ áíÜöëåîç* (C),
ðñþôá ðéÝóôå ôï êïõìðß
áíÜöëåîçò, ðïõ
ôáõôïðïéåßôáé ìå ôï óýìâïëï
X
C
1, ìåôÜ ðéÝóôå ôåëåßùò êáé
ôáõôü÷ñïíá óôñÝøôå
áñéóôåñüóôñïöá ôïí åðéëïãÝá ÊÁÕÓÔÇÑÁ óôï
óýìâïëï ôçò ìÝãéóôçò öëüãáò, ìÝ÷ñé íá áíÜøåé.
Ìðïñåß íá óõìâåß íá óâÞóåé ï êáõóôÞñáò ôç óôéãìÞ
ðïõ áöÞíåôå ôïí åðéëïãÝá. Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ,
åðáíáëÜâåôå ôçí åíÝñãåéá êñáôþíôáò ðáôçìÝíï ôïí
åðéëïãÝá üóï ãßíåôáé ðåñéóóüôåñï.
! Óå ðåñßðôùóç ôõ÷áßïõ óâçóßìáôïò ôùí öëïãþí,
óâÞóôå ôïí êáõóôÞñá êáé ðåñéìÝíåôå ôïõëÜ÷éóôïí 1
ëåðôü ðñéí ðñïóðáèÞóåôå íá îáíáíÜøåôå.
Áí ç óõóêåõÞ äéáèÝôåé äéÜôáîç áóöáëåßáò*(X) ãéá
áðïõóßá öëüãáò, êñáôÞóôå ðáôçìÝíï ôïí åðéëïãÝá
ÊÁÕÓÔÇÑÁ ðåñßðïõ 2-3 äåõôåñüëåðôá ãéá íá
äéáôçñÞóåôå áíáììÝíç ôç öëüãá êáé ãéá ôçí
åíåñãïðïßçóç ôçò äéÜôáîçò.
Ãéá íá óâÞóåôå ôïí êáõóôÞñá óôñÝøôå ôïí åðéëïãÝá
ìÝ÷ñé ôçí áêéíçôïðïßçóç •.
Kaust»raj
Di£metroj skeuèn (ekat.)
TacÚj (R)
24 - 26
HmitacÚj (S)
16 - 20
BohqhtikÒj (A)
10 - 14
Ãéá íá ôáõôïðïéÞóåôå ôïí ôýðï êáõóôÞñá áíáôñÝîôå
óôá ó÷Ýäéá ôçò ðáñáãñÜöïõ «×áñáêôçñéóôéêÜ ôùí
êáõóôÞñùí êáé ôùí áêñïöõóßùí».
! Óôá ìïíôÝëá ðïõ äéáèÝôïõí ðëÝãìá ìåßùóçò, ôï
ôåëåõôáßï èá ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï ãéá ôïí
åöåäñéêü êáõóôÞñá, üôáí ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óêåýç
äéáìÝôñïõ ìéêñüôåñçò ôùí 12 cm.
×ñÞóç ôïõ öïýñíïõ
! Ðñéí ôç ÷ñÞóç, íá áöáéñÝóåôå ïðùóäÞðïôå ôá
ðëáóôéêÜ öéëì ðïõ åßíáé ôïðïèåôçìÝíá óôá ðëáúíÜ
ôçò óõóêåõÞò
! Óôï ðñþôï Üíáììá ëåéôïõñãÞóôå ôï öïýñíï Üäåéï ãéá
ôïõëÜ÷éóôïí ìéá þñá ìå ôï èåñìïóôÜôç óôï ìÝãéóôï êáé
ìå ôçí ðüñôá êëåéóôÞ. ÌåôÜ óâÞóôå, áíïßîôå ôçí ðüñôá
ôïõ öïýñíïõ êáé áåñßóôå ôï ÷þñï. Ç ïóìÞ ðïõ
áíáäýåôáé ïöåßëåôáé óôçí åîÜôìéóç ôùí ïõóéþí ðïõ
÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ öïýñíïõ.
! Ìçí áðïèÝôåôå ðïôÝ áíôéêåßìåíá óôç âÜóç ôïõ
öïýñíïõ äéüôé ìðïñåß íá ðñïêëçèïýí æçìéÝò óôï
óìÜëôï. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôç èÝóç 1 ôïõ öïýñíïõ
ìüíï óå ðåñßðôùóç ìáãåéñÝìáôïò ìå ôç óïýâëá.
¢íáììá ôïõ öïýñíïõ
F
Ãéá íá áíÜøåôå ôïí êáõóôÞñá
ôïõ öïýñíïõ ðëçóéÜóôå óôçí
ïðÞ F (âëÝðå åéêüíá) ìéá
öëüãá Þ áíáðôÞñá, ðéÝóôå êáé
ôáõôü÷ñïíá óôñÝøôå
áñéóôåñüóôñïöá ôïí åðéëïãÝá
ÖÏÕÑÍÏÕ ìÝ÷ñé ôï MAX .
ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò ãéá ôç ÷ñÞóç ôùí êáõóôÞñùí
Ãéá êáëýôåñç áðüäïóç ôùí êáõóôÞñùí êáé åëÜ÷éóôç
êáôáíÜëùóç áåñßïõ ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
óêåýç åðßðåäçò âÜóçò, ìå êáðÜêé êáé äéáóôÜóåùí
áíÜëïãùí ôïõ êáõóôÞñá:
Ãéá íá ðåôý÷åôå ôçí åðéèõìçôÞ èåñìïêñáóßá
ìáãåéñÝìáôïò, óôñÝøôå áñéóôåñüóôñïöá ôïí
åðéëïãÝá ÖÏÕÑÍÏÕ. Ïé èÝóåéò ÌÁ× (250’C)êáé
ÌÉÍ(140’C) õðïäåéêíýïíôáé óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ. Ç
èåñìïêñáóßá õðïäåéêíýåôáé óôï èåñìüìåôñï.
Áí ðåñÜóïõí 15 äåõôåñüëåðôá êáé ï êáõóôÞñáò äåí
áíÜøåé, áöÞóôå ôïí åðéëïãÝá, áíïßîôå ôçí ðüñôá ôïõ
öïýñíïõ êáé ðåñéìÝíåôå ôïõëÜ÷éóôïí 1 ëåðôü ðñéí
ðñïóðáèÞóåôå ðÜëé ôçí áíÜöëåîç.
* ÕðÜñ÷åé ìüíï óå ïñéóìÝíá ìïíôÝëá
75
GR
GR
Timer
Ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç ôïõ Timer (×ñïíüìåôñï)
ðñï÷ùñÞóôå ùò áêïëïýèùò:
1. óôñÝøôå äåîéüóôñïöá 4 ôïí åðéëïãÝá TIMER
êáôÜ ìßá óôñïöÞ ó÷åäüí ðëÞñç ãéá íá êïõñíôßóåôå
ôï îõðíçôÞñé
2. óôñÝøôå áñéóôåñüóôñïöá 5 ôïí åðéëïãÝá TIMER
èÝôïíôáò ôïí åðéèõìçôü ÷ñüíï.
ÊÜôù äéáìÝñéóìá *
ÊÜôù áðü ôï öïýñíï
õðÜñ÷åé Ýíáò ÷þñïò
ðïõ ìðïñåß íá
÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí
áðüèåóç áîåóïõÜñ Þ
êáôóáñïëþí. Ãéá íá
áíïßîåôå ôï ðïñôÜêé
ðñÝðåé íá ôï óôñÝøåôå
ðñïò ôá êÜôù.
! ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå
ðïôÝ ôï äéáìÝñéóìá
áõôü ãéá ôçí áðïèÞêåõóç åýöëåêôïõ õëéêïý.
! Ïé åóùôåñéêÝò åðéöÜíåéåò ôïõ óõñôáñéïý (áí
õðÜñ÷åé) ìðïñåß èåñìáíèïýí.
! ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïôÝ ôï êÜôù äéáìÝñéóìá
ãéá ôçí áðïèÞêåõóç åýöëåêôïõ õëéêïý.
* ÕðÜñ÷åé ìüíï óå ïñéóìÝíá ìïíôÝëá
76
Ðßíáêáò øçóßìáôïò óôï öïýñíï
Τρόφιµα
GR
Βάρος
(Kg)
Θέση των
επιπέδων
Προθέρµανσ
η (λεπτά)
Προτεινόµενη
θερµοκρασία
∆ιάρκεια
ψησίµατος
(λεπτά)
Ζυµαρικά
Λαζάνια
Κανελόνια
Ζυµαρικά ο γκρατέν
2.5
2.5
2.5
2
2
2
200-210
200
200
10
10
10
75-80
50-60
50-60
Κρεατικά
Μοσχάρι
Κοτόπουλο
Πάπια
Κουνέλι
Χοιρινό
Αρνί
1.7
1.5
1.8
2.0
2.1
1.8
3
3
3
3
3
3
200-210
210-220
200
200
200
200
10
10
10
10
10
10
95-100
90-100
100-110
70-80
70-80
100-105
Ψάρι
Σκουµπρί
Συναγρίδα
Πέστροφα στο αλουµινόχαρτο
1.1
1.5
1.0
3
3
3
180-200
180-200
180-200
10
10
10
45-50
45-55
45-50
Πίτσα
Ναπολιτάνα
1.0
4
210-220
15
20-25
Κέικ
Μπισκότα
Κροστάτα
Αλµυρά κέικ
Κέικ µε µαγιά
0.5
1.1
1.0
1.0
4
4
4
4
180
190
180
170
15
15
15
15
25-35
40-45
50-55
40-45
77
ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëÝò
GR
! Ç óõóêåõÞ ó÷åäéÜóôçêå êáé êáôáóêåõÜóôçêå
óýìöùíá ìå ôïõò äéåèíåßò êáíüíåò áóöáëåßáò.
Ïé ðñïåéäïðïéÞóåéò áõôÝò ðáñÝ÷ïíôáé ãéá ëüãïõò
áóöáëåßáò êáé ðñÝðåé íá äéáâáóôïýí ðñïóåêôéêÜ.
ÃåíéêÞ áóöÜëåéá
• Ç óõóêåõÞ áõôÞ ó÷åäéÜóôçêå ãéá ìç
åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç óôï åóùôåñéêü êáôïéêßáò.
• Ç óõóêåõÞ äåí åãêáèßóôáôáé óå åîùôåñéêü ÷þñï, êé
ïýôå áí ï ÷þñïò óêåðÜæåôáé, äéüôé åßíáé ðïëý
åðéêßíäõíï íá ôçí áöÞóåôå åêôåèåéìÝíç óå âñï÷Þ
êáé êáêïêáéñßá.
• Ìçí áããßæåôå ôç ìç÷áíÞ ìå ðüäéá ãõìíÜ Þ ìå ôá
÷Ýñéá Þ ôá ðüäéá âñåãìÝíá.
• Ç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôï
ìáãåßñåìá ôñïößìùí, ìüíï áðü Üôïìá åíÞëéêá
êáé óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ðïõ áíáöÝñïíôáé
óôï ðáñüí åã÷åéñßäéï. ÊÜèå Üëëç ÷ñÞóç (ãéá
ðáñÜäåéãìá: èÝñìáíóç ÷þñùí) åßíáé
áêáôÜëëçëç êáé óõíåðþò åðéêßíäõíç. Ï
êáôáóêåõáóôÞò äåí ìðïñåß íá èåùñçèåß
õðåýèõíïò ãéá åíäå÷üìåíåò æçìéÝò
ðñïêáëïýìåíåò áðü ÷ñÞóåéò áêáôÜëëçëåò,
åóöáëìÝíåò êáé áíïñèüäïîåò.
• Ôï åã÷åéñßäéï áöïñÜ ìéá óõóêåõÞ êáôçãïñßáò 1
(ìïíùìÝíç) Þ êáôçãïñßáò 2 – õðïêáôçãïñßáò 1
(åíôïé÷éóìÝíç ìåôáîý äýï åðßðëùí).
• ÊáôÜ ôç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò ôá èåñìáíôéêÜ
óôïé÷åßá êáé ïñéóìÝíá ìÝñç ôçò ðüñôáò ôïõ
öïýñíïõ êáèßóôáíôáé ðïëý èåñìÜ. ÐñïóÝ÷åôå íá
ìçí ôá áããßæåôå êáé êñáôÜôå ôá ðáéäéÜ ìáêñéÜ.
• Áðïöýãåôå ôçí åðáöÞ ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò
Üëëùí ïéêéáêþí çëåêôñéêþí óõóêåõþí ìå èåñìÜ
ìÝñç ôçò óõóêåõÞò.
• Ìç âïõëþíåôå ôá áíïßãìáôá áåñéóìïý êáé
áðáãùãÞò ôçò èåñìüôçôáò.
• ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôá ãÜíôéá öïýñíïõ ãéá íá
âÜæåôå Þ íá âãÜæåôå óêåýç.
• Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå åýöëåêôá õãñÜ (ïéíüðíåõìá,
âåíæßíç, êëð.) ðëçóßïí ôçò óõóêåõÞò üôáí áõôÞ
åßíáé óå ÷ñÞóç.
• Ìçí ôïðïèåôåßôå åýöëåêôï õëéêü óôï êÜôù
äéáìÝñéóìá Þ óôï åóùôåñéêü ôïõ öïýñíïõ: áí ç
óõóêåõÞ ôåèåß îáöíéêÜ óå ëåéôïõñãßá èá ìðïñïýóå
íá ðÜñåé öùôéÜ.
• Ïé åóùôåñéêÝò åðéöÜíåéåò ôïõ óõñôáñéïý (áí
õðÜñ÷åé) ìðïñåß èåñìáíèïýí.
• ¼ôáí ç óõóêåõÞ äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé, íá
âåâáéþíåóôå ðÜíôá üôé ïé åðéëïãåßò åßíáé óôç èÝóç •.
• Ìç âãÜæåôå ôï âýóìá áðü ôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá
ôñáâþíôáò ôï êáëþäéï, áëëÜ ðéÜíïíôáò ôï âýóìá.
• Ìçí êÜíåôå êáèáñéóìü Þ óõíôÞñçóç ÷ùñßò
ðñïçãïõìÝíùò íá Ý÷åôå âãÜëåé ôï âýóìá áðü ôçí
çëåêôñéêÞ ðñßæá.
78
• Óå ðåñßðôùóç âëÜâçò, ìç åðåìâáßíåôå óå êáìßá
ðåñßðôùóç óôïõò åóùôåñéêïýò ìç÷áíéóìïýò ãéá íá
åðé÷åéñÞóåôå ôçí åðéóêåõÞ. ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôçí
Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç.
• Ìçí áðïèÝôåôå âáñéÜ áíôéêåßìåíá óôçí áíïé÷ôÞ
ðüñôá ôïõ öïýñíïõ.
• Äåí ðñïâëÝðåôáé ç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò áðü
Üôïìá (óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí ðáéäéþí) ìå
ìåéùìÝíåò öõóéêÝò, áéóèçôéêÝò Þ íïçôéêÝò
éêáíüôçôåò, áðü Üôïìá ìç Ýìðåéñá Þ ÷ùñßò
åîïéêåßùóç ìå ôï ðñïúüí, åêôüò êé áí åðïðôåýïíôáé
áðü Üôïìï õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ ôïõò Þ
Ý÷ïõí äå÷ôåß ðñïêáôáñêôéêÝò ïäçãßåò ãéá ôç ÷ñÞóç
ôçò óõóêåõÞò.
• Áðïöåýãåôå íá ðáßæïõí ôá ðáéäéÜ ìå ôç óõóêåõÞ.
ÄéÜèåóç
• ÄéÜèåóç ôïõ õëéêïý óõóêåõáóßáò: íá åöáñìüæåôå
ôïõò ôïðéêïýò êáíïíéóìïýò, þóôå ïé óõóêåõáóßåò
íá ìðïñïýí íá åðáíá÷ñçóéìïðïéçèïýí.
• Ç ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá 2002/96/CE ãéá ôá
áðïññßììáôá çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí
óõóêåõþí (RAEE), ðñïâëÝðåé üôé ïé ïéêéáêÝò
çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò äåí ðñÝðåé íá äéáôßèåíôáé
óôçí êáíïíéêÞ ñïÞ ôùí óôåñåþí áóôéêþí
áðïññéììÜôùí. Ïé äéáôåèåßóåò óõóêåõÝò ðñÝðåé
íá óõëëÝãïíôáé ÷ùñéóôÜ ãéá íá âåëôéóôïðïéåßôáé
ôï ðïóïóôü áíÜêôçóçò êáé áíáêýêëùóçò ôùí
õëéêþí ðïõ ôéò óõíèÝôïõí êáé íá áðïöåýãïíôáé
äõíçôéêÝò æçìéÝò óôçí õãåßá êáé óôï ðåñéâÜëëïí.
Ôï óýìâïëï ôïõ äéáãñáììÝíïõ êáëáèéïý öÝñåôáé
óå üëá ôá ðñïúüíôá ãéá íá èõìßæåé ôéò
õðï÷ñåþóåéò ÷ùñéóôÞò óõëëïãÞò.
Ãéá ðåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò, ãéá ôç óùóôÞ
áðïìÜêñõíóç ôùí ïéêéáêþí çëåêôñéêþí óõóêåõþí,
ïé êÜôï÷ïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôçí
áñìüäéá äçìüóéá õðçñåóßá Þ óôïõò ìåôáðùëçôÝò.
Åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò êáé óåâáóìüò
óôï ðåñéâÜëëïí
• ÈÝôïíôáò óå ëåéôïõñãßá ôï öïýñíï óôá ùñÜñéá
ðïõ êõìáßíïíôáé áðü áñãÜ ôï áðüãåõìá ìÝ÷ñé ôéò
ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò, óõìâÜëëåôå óôçí ìåßùóç
ôïõ öïñôßïõ áðïññüöçóçò ôùí åðé÷åéñÞóåùí
çëåêôñéêïý.
• ÓõóôÞíåôáé íá äéåíåñãåßôå ðÜíôá ôá ìáãåéñÝìáôá
óôï GRILL ìå ôçí ðüñôá êëåéóôÞ: ôüóï ãéá íá
ðåôý÷åôå êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá üóï êáé ãéá ìéá
áéóèçôÞ åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò (10% ðåñßðïõ).
• Íá äéáôçñåßôå áðïôåëåóìáôéêÝò êáé êáèáñÝò ôéò
ôóéìïý÷åò, Ýôóé þóôå íá åöáñìüæïõí êáëÜ óôçí
ðüñôá êáé íá ìçí ðñïêáëïýíôáé áðþëåéåò
èåñìüôçôáò.
ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá
Áðïêëåéóìüò ôïõ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò
Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá íá áðïìïíþíåôå ôç óõóêåõÞ
áðü ôï äßêôõï çëåêôñéêÞò ôñïöïäïóßáò.
Êáèáñéóìüò ôçò óõóêåõÞò
! Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðïôÝ óêïýðåò áôìïý Þ óå õøçëÞ
ðßåóç ãéá ôïí êáèáñéóìü ôçò óõóêåõÞò.
• Ôá åîùôåñéêÜ åðéóìáëôùìÝíá Þ áíïîåßäùôá ìÝñç êáé
ïé ëáóôé÷Ýíéåò ôóéìïý÷åò ìðïñïýí íá êáèáñßæïíôáé
ìå Ýíá óöïõããáñÜêé âñåãìÝíï ìå ÷ëéáñü íåñü êáé
ïõäÝôåñï óáðïýíé. Áí ïé ëåêÝäåò åßíáé äýóêïëïé ãéá
íá öýãïõí ÷ñçóéìïðïéÞóôå ðñïúüíôá åéäéêÜ. ÌåôÜ
ôïí êáèáñéóìü, íá îåðëÝíåôå ìå Üöèïíï íåñü êáé íá
óôåãíþíåôå. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå áðïîõóôéêÝò óêüíåò
Þ äéáâñùôéêÝò ïõóßåò.
• Ôá ðëÝãìáôá, ôá êáðÝëá, ïé êïñþíåò öëüãáò êáé
ïé êáõóôÞñåò ôçò åðéöÜíåéáò ìáãåéñÝìáôïò
áðïóðþíôáé ãéá ôç äéåõêüëõíóç ôïõ êáèáñéóìïý.
Íá ôá ðëÝíåôå óå æåóôü íåñü êáé áðïññõðáíôéêü
ü÷é ëåéáíôéêü, öñïíôßæïíôáò íá áöáéñÝóåôå êÜèå
êñïýóôá êáé íá ðåñéìÝíåôå íá óôåãíþóïõí
ôåëåßùò.
• Íá êáèáñßæåôå óõ÷íÜ ôï ôåñìáôéêü ìÝñïò ôùí
äéáôÜîåùí áóöáëåßáò* óå áðïõóßá öëüãáò.
• Ôï åóùôåñéêü ôïõ öïýñíïõ êáèáñßæåôáé êáôÜ
ðñïôßìçóç êÜèå öïñÜ ìåôÜ ôç ÷ñÞóç, üóï åßíáé
áêüìç ÷ëéáñü. Íá ÷ñçóéìïðïéåßôå æåóôü íåñü êáé
áðïññõðáíôéêü, íá îåðëÝíåôå êáé íá óôåãíþíåôå
ìå ìáëáêü ðáíß. Áðïöåýãåôå ôá áðïîõóôéêÜ.
• Êáèáñßóôå ôï ãõáëß ôçò ðüñôáò ìå óöïõããÜñéá êáé
ìç áðïîõóôéêÜ ðñïúüíôá êáé óôåãíþóôå ìå Ýíá
ðáíß ìáëáêü. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå õëéêÜ ôñá÷éÜ Þ
îÝóôñá áêïíéóìÝíá ãéáôß èá ìðïñïýóáí íá
ãñáôóïõíßóïõí ôçí åðéöÜíåéá êáé íá
ðñïêáëÝóïõí èñáýóç ôïõ ãõáëéïý.
• Ôá áîåóïõÜñ ìðïñïýí íá ðëÝíïíôáé óáí êáíïíéêÜ
óêåýç. áêüìç êáé óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
• Áðïöåýãåôå íá êëåßíåôå ôï êáðÜêé üôáí ïé
êáõóôÞñåò åßíáé áíáììÝíïé Þ áêüìá æåóôïß.
! Ç åñãáóßá áõôÞ ðñÝðåé íá ãßíåé áðü ôå÷íéêü
åîïõóéïäïôçìÝíï áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ.
GR
ÃñáóÜñéóìá ôùí êñïõíþí
Ìå ôïí êáéñü ìðïñåß íá óõìâåß ç
ðåñßðôùóç åíüò êñïõíïý ðïõ
ìðëïêÜñåé Þ ðáñïõóéÜæåé
äõóêïëßåò óôçí ðåñéóôñïöÞ,
óõíåðþò èá åßíáé áíáãêáßï íá
öñïíôßóåôå ãéá ôçí
áíôéêáôÜóôáóç ôïõ êñïõíïý
áõôïý.
! Ç åñãáóßá áõôÞ ðñÝðåé íá ãßíåé áðü ôå÷íéêü
åîïõóéïäïôçìÝíï áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ.
ÃñáóÜñéóìá ôùí êñïõíþí
Ìå ôïí êáéñü ìðïñåß íá óõìâåß ç ðåñßðôùóç åíüò
êñïõíïý ðïõ ìðëïêÜñåé Þ ðáñïõóéÜæåé äõóêïëßåò
óôçí ðåñéóôñïöÞ, óõíåðþò èá åßíáé áíáãêáßï íá
öñïíôßóåôå ãéá ôçí áíôéêáôÜóôáóç ôïõ êñïõíïý
áõôïý.
! Ç åñãáóßá áõôÞ ðñÝðåé íá ãßíåé áðü ôå÷íéêü
åîïõóéïäïôçìÝíï áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ.
Ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç
! Ìçí ðñïóöåýãåôå ðïôÝ óå ôå÷íéêïýò ìç
åîïõóéïäïôçìÝíïõò.
ÃíùóôïðïéÞóôå:
• Ôïí ôýðï ôçò áíùìáëßáò
• Ôï ìïíôÝëï ôçò ìç÷áíÞò (Mod.)
• Ôïí áñéèìü óåéñÜò (S/N)
ÁõôÝò ïé ôåëåõôáßåò ðëçñïöïñßåò âñßóêïíôáé óôçí
ôáìðåëßôóá ÷áñáêôçñéóôéêþí ðïõ âñßóêåôáé óôç
óõóêåõÞ
ÅëÝãîôå ôéò ôóéìïý÷åò ôïõ öïýñíïõ
Íá åëÝã÷åôå ðåñéïäéêÜ ôçí êáôÜóôáóç ôçò ôóéìïý÷áò
ãýñù áðü ôçí ðüñôá ôïõ öïýñíïõ. Óå ðåñßðôùóç
ðïõ ðÜèåé æçìéÜ íá áðåõèõíèåßôå óôï ðëçóéÝóôåñï
ÊÝíôñï Ôå÷íéêÞò ÕðïóôÞñéîçò. ÓõíéóôÜôáé íá ìç
÷ñçóéìïðïéåßôå ôï öïýñíï ìÝ÷ñé íá åðéóêåõáóôåß.
ÓõíôÞñçóç óôïìßùí áåñßïõ
Ìå ôïí êáéñü ìðïñåß íá óõìâåß ç ðåñßðôùóç åíüò
êñïõíïý ðïõ ìðëïêÜñåé Þ ðáñïõóéÜæåé äõóêïëßåò
óôçí ðåñéóôñïöÞ, óõíåðþò èá åßíáé áíáãêáßï íá
öñïíôßóåôå ãéá ôçí áíôéêáôÜóôáóç ôïõ êñïõíïý áõôïý.
79
09/2010 - 195085642.00
XEROX FABRIANO
GR
80

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement