HOTPOINT/ARISTON FK 832 J X/HA Instruction for Use

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

HOTPOINT/ARISTON FK 832 J X/HA Instruction for Use | Manualzz
FK 93J X/HA S
FK 832 J X/HA
FK 837J S X/HA
Türkçe
Kullanım talimatları
FIRIN
İçindekiler
Kullanım talimatları,1
Uyarı,2
Teknik Servis,3
Cihazın tanıtımı,4
Cihazın tanıtımı,4
Montaj,5
Başlatma ve kullanım,7
Elektronik programlayıcı,7
Programlar,8
Önlemler ve tavsiyeler,10
Servis ve bakım,10
Polski
Instrukcja obsługi
PIEKARNIK
Spis treści
Instrukcja obsługi,1
Ostrzezenia,2
Serwis Techniczny,3
Opis urządzenia,4
Opis urządzenia,4
Instalacja,12
Uruchomienie i użytkowanie,14
Programator elektroniczny,14
Programy,15
Zalecenia i środki ostrożności,18
Konserwacja i utrzymanie,18
Uyarı
Ostrzezenia
DİKKAT: Bu cihaz ve erişilebilen bölümleri, kullanım
sırasında çok sıcak olur.Dikkat etmek ve ısıtılan
parçalara dokunmaktan kaçınmak gerekir.Eğer
sürekli olarak gözetim altında değiller ise, 8 yaşından
küçük çocukları uzak tutunuz.Bu cihaz, eğer uygun
şekilde gözetim altında bulunuyorlar ise veya güvenli
şekilde cihazın kullanımı hakkında eğitim almışlar
ise ve ilişkin tehlikeler göz önünde bulundurulur ise,
8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duyusal
veya mental kapasitelerden yoksun veya tecrübe ve
bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar, cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım
işlemleri, denetimsiz olarak çocuklar tarafından
gerçekleştirilmemelidir.
UWAGA: To urządzenie oraz jego dostępne części
silnie się rozgrzewają podczas użytkowania.
Należy uważać, aby nie dotknąć elementów
grzejnych.Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku
życia zbliżały się do urządzenia, jeśli nie są pod
stałym nadzorem dorosłych.Z niniejszego urządzenia
mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych
bądź umysłowych, jak również osoby nieposiadające
doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli
znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli
zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu
użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze
związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić
się urządzeniem. Prace związane z czyszczeniem i
konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci,
jeśli nie są one nadzorowane.
Camın parçalanmasına neden olarak yüzeyi
çizebileceğinden, fırının cam kapağını temizlemek
için aşındırıcı ürünler ve kesici metal spatulalar
kullanmayınız.
Cihazı temizlerken asla buharlı yada yüksek basınçlı
temizleyiciler kullanmayınız.
DİKKAT: Muhtemel elektrik çarpmalarının önüne
geçmek için lambayı yenisi ile değiştirmeden önce,
cihazın sönük olduğundan emin olunuz.
! Izgara takıldığı zaman, kilidin yukarı doğru dönük
ve yuvanın arka tarafında olduğundan emin olunuz.
Nie stosować środków ściernych ani ostrych
łopatek metalowych do czyszczenia szklanych
drzwiczek piekarnika, ponieważ mogłyby porysować
powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby.
Nie stosować nigdy oczyszczaczy parowych lub
ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia.
UWAGA: Przed wymianą żarówki, należy się
upewnić, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć
ryzyka porażenia prądem.
! Wsuwając ruszt, należy się upewnić, że ogranicznik
jest skierowany ku górze i znajduje się on w tylnej
części komory.
2
Teknik Servis
! Yetkili olmayan teknisyenlerden asla yardım almayınız.
Bu durumda şu bilgileri veriniz:
• arıza tipi
• cihazın modeli (Mod.)
• seri numarası (S/N)
Bu bilgiler, soğutucu bölmesi içinde aşağıda solda bulunan teknik veriler etiketi
üzerinde bulunmaktadır.
-
Serwis Techniczny
! Należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanych techników.
Podać:
• Rodzaj usterki;
• Model urządzenia (Mod.)
• Numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej
na urządzeniu.
3
Cihazın tanıtımı
Cihazın tanıtımı
Genel görünüm
Kontrol Paneli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1PROGRAMLAR düğmesi
2 Uyarı ışığı TERMOSTAT
3TERMOSTAT düğmesi
4 ELEKTRONİK programlayıcı
KONUM 1
KONUM 2
KONUM 3
KONUM 4
KONUM 5
Açılır kapanır raf KILAVUZLARı
YAĞ DAMLAMA TENCERESi
IZGARA
Kontrol Paneli
Opis urządzenia
Panel sterowania
1
2
3
4
Opis urządzenia
Widok ogólny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POZIOM 1
POZIOM 2
POZIOM 3
POZIOM 4
POZIOM 5
PROWADNICE boczne
Poziom BLACHA UNIWERSALNA
Poziom RUSZT
Panel sterowania
Pokrętło PROGRAMY
Kontrolka TERMOSTATU
Pokrętło TERMOSTATU
Programator ELEKTRONICZNY
2
1
4
9
6
8
5
7
3
1
4
4
2
3
Montaj
! Her gerektiğinde başvurulabilmesi için bu el kitapçığının muhafaza edilmesi
önemlidir. Cihazın satılması, başkasına verilmesi ya da taşınması durumunda
yeni kullanıcının işleyiş ve ilişkin uyarılar hakkında bilgi edinmesi için el
kitapçığının cihazla birlikte verildiğinden emin olunuz.
• dış çerçeve üzerinde yer alan tespit deliklerini kapatan 2 lastiği çıkartınız;
• 2 tahta vida kullanarak fırını dolaba sabitleyiniz;
• delikleri kapatan lastikleri yeniden yerleştiriniz.
! Talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz: kurulum, kullanım ve emniyet
hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Yerleştirme
! Ambalajlar çocukların oyuncağı değildir ve ayrıştırılmış çöp için belirlenen
kurallara uygun olarak imha edilmelidirler (bakınız Önlem ve tavsiyeler).
! Kurulum işlemi bu talimatlar doğrultusunda ve profesyonel olarak kalifiye
personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı yapılan bir kurulum, insan ve hayvan
sağlığına ya da mala zarar verebilir.
Yuvaya oturtma
Cihazın düzgün bir şekilde çalışması için fırın yuvasının yer aldığı dolabın
uygun özellikleri taşıması gerekir:
• fırına yapışık konumdaki paneller ısıya dayanıklı malzemeden olmalıdır;
• ahşap kaplama dolapların söz konusu olduğu durumlarda, kullanılan tutkal
100°C ısıya dayanıklı olmalıdır;
• fırının yuvasına yerleştirilmesi durumunda, işlem ister masa altında (şekle
bakınız) ister kolon üzerinde yapılacak olsun, dolapların ebatları şöyle
olmalıdır:
560
mm
.
mm
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, 5 mm
22,
Havalandırma
İyi bir havalandırma sağlanması için yuvanın arka duvarının çıkarılması
gerekir. Fırının kurulumun iki ahşap pervaz üzerine ya da en az 45 x 560
mm ebatlarında bir açıklığı olan bir zemine yaslanacak şekilde yapılması
tercih edilir (şekillere bakınız).
560
Ortalama ve sabitleme
Cihazı dolaba sabitlemek için:
• fırının kapağını açınız;
Besleme kablosu montajı
1. Bir tornavida yardımıyla, kapağın yan
uzantılarını kaldırıp terminal kutu kapağını
açınız: kapağı çekiniz ve açınız (şekle
bakınız);
N
L
! Cihaz yuvasına yerleştirildikten sonra elektrikli bölümler ile hiçbir şekilde
temas etmemelidir. Özellikler etiketinde belirtilmiş olan tüketime ilişkin bilgiler
bu kurulum tipine göre ölçülmüştür.
Üç kutuplu besleme kablosuyla donatılmış fırınlar, cihazın üzerindeki özellikler
etiketinde belirtilmiş olan gerilim ve frekans değerlerinde dalgalı akımla
çalışacak şekilde üretilmiştir (aşağıya bakınız).
N
.
Elektrik bağlantısı
L
595
575-585 mm.
m.
45 m
570 mm.
590 mm.
20 mm.
.
mm
550 in.
m
! Cihazın korunmasını sağlayan tüm bölümler, bir alet yardımı olmadan
çıkarılamayacak şekilde sabitlenmelidir.
mm
.
45 m
m.
2. Besleme kablosunu şu şekilde devreye
alınız: Kablo bağlama vidası ile L-Nüç adet temas vidasını sökünüz, daha
sonra Mavi (N), Kahverengi (L), Sarı-Yeşil
kablolarını (renk tablosuna bakarak)
vida kafaları altına sabitleyiniz (bkz. şekil).
3. Kabloyu kablo bağlayıcısına
sabitleyiniz.
4. Terminal kapağını kapatınız.
Besleme kablosunun şebekeye bağlantısı
Kablo üzerine özellikler etiketi üzerinde belirtilen yüke uygun bir fiş monte
ediniz (yana bakınız). Şebekeye doğrudan bağlantı yapılması halinde, cihaz
ile şebeke arasına minimum temas aralığı 3 mm olan ve yürürlükteki normlara
uygun nitelikte çok kutuplu bir anahtar takmak gerekmektedir (toprak kablosu
elektrik anahtarı tarafından kesintiye uğratılmamalıdır). Besleme kablosu, hiçbir
aşamada ortam ısısını 50°C geçmeyecek şekilde yerleştirilmelidir (örneğin
fırının arka tarafı).
! Elektrik bağlantısının doğru yapılmasından ve güvenlik kurallarına
uyulmasından kurulumu yapan kişi sorumludur.
Şebekeye bağlamadan önce aşağıdaki durumları kontrol ediniz:
• prizin topraklamasının yürürlükteki normlara uygun olduğunu;
• prizin, cihazın özellikler etiketi üzerinde belirtilen maksimum güç miktarını
destekleyecek şekilde olduğunu;
• besleme geriliminin özellikler etiketi üzerinde belirtilmiş olan değerler
arasında olduğunu;
• cihaz fişinin prizle uyumlu olduğunu. Aksi hallerde prizi ya da fişi değiştiriniz;
uzatma kabloları ya da çoklu prizler kullanmayınız.
5
TR
TR
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz kolay erişilebilecek
yerlerde olmalıdır.
ÖZELLİKLER ETİKETİ
! Kablo kıvrılmalara, bükülmelere veya ezilmelere maruz kalmamalıdır.
Ebatlar*
genişlik 43,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 41,5 cm
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili teknik personel
tarafından değiştirilmelidir (Destek bölümüne bakınız).
Hacim*
lt. 59
Ebatlar**
genişlik 45,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 41,5 cm
Hacim**
lt. 62
Elektrik
bağlantıları
220-240V~ 50/60Hz gerilimde (özellikler
etiketine bakınız)
emilen maksimum güç 2800W
! Bu kurallara uyulmaması halinde firma hiç bir sorumluluk kabul etmez.
ENERGY LABEL
ve
ECODESIGN
AB Yönetmelik No. 65/2014 tümleyici
Yönetmelik 2010/30/EU.
AB Yönetmelik No. 66/2014 tümleyici
Yönetmelik 2009/125/EC.
EN 60350-1 standardı,
EN 50564 standardı
Klasik enerji tüketimi Doğal –
ısıtma fonksiyonu:
Geleneksel;
Enerji tüketimi beyanı Klasik
sınıf Güçlü - ısıtma
fonksiyonu:
Pasta fonksiyonu.
Bu cihaz Avrupa Birliği
düzenlemelerine uygundur:
12/12/2006 tarihli (Alçak Basınç)
2006/95/CE ve üzerinde yapılan
değişiklikler - 15/12/04 tarihli
(Elektromanyetik Uyum)
2004/108/CE ve üzerinde yapılan
değişiklikler - 22/07/93 tarihli
93/68/CEE ve üzerinde yapılan
değişiklikler.
- 2012/19/UE ve üzerinde yapılan
değişiklikler.
- 1275/2008 standby/off modu
AEEE Yönetmeliğine uygundur
* Sadece çekilen kılavuzlara sahip modeller için.
** Sadece sıralı kılavuzlara sahip modeller için.
6
Başlatma ve kullanım
Elektronik programlayıcı
DİKKAT! Fırın, ızgaraları durdurma
sistemi ile donatılmıştır, bu sistem
ızgaralar fırından dışarı çıkmadan
bunları çıkarmayı sağlar (1).
Izgaraları tamamen çıkarmak için,
çizimde belirtildiği gibi, bunları ön
taraftan alarak yukarı kaldırmak ve
çekmek yeterlidir (2).
! Fırını ilk kez kullandığınızda, içi boşken termostatı maksimuma getirerek
kapağı kapalı vaziyette en az bir saat çalıştırınız. Sonra fırını kapatıp kapağını
açınız ve mekanı havalandırınız. Duyulan koku, fırını korumak için kullanılan
maddelerin buharlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Bazı modeller bir el yardımı gerektirmeden yavaş bir şekilde kapağın
kapanmasına olanak tanıyan menteşeli bir sistemle donatılmıştır. Doğru bir
kullanım için, kapatmadan önce:
• kapağı tamamen açınız.
• manüel olarak zorla kapatmaktan kaçınınız.
Fırının yakılması
1. PROGRAM düğmesini döndürerek istenilen pişirme programını seçiniz.
2. TERMOSTAT düğmesini döndürerek istenilen ısıyı seçiniz. Pişirilecek
yemek türleri ile bunlar için önerilen sıcaklıklar listesi, pişirme Tablosunda
mevcuttur (bakınız Programlar).
3. TERMOSTAT uyarı lambasının yanık olması, ayarlanan sıcaklığa kadarki
ısınma aşamasını gösterir.
4. Pişirme sırasında aşağıdaki işlemleri yerine getirmek mümkündür:
- PROGRAM düğmesini döndürerek pişirme programını değiştirmek;
- TERMOSTAT düğmesini döndürerek ısıyı değiştirmek;
- PROGRAM düğmesini “0” pozisyonuna getirerek pişirme sürecini durdurmak.
! Fırın tabanına asla herhangi bir cisim koymayınız, emayesine zarar
verebilirsiniz.
TR
•• ••
Saati ayarlama
! Saat, fırın kapatıldığında veya açıldığında, pişirme programının bitiş saati
önceden ayarlanmadığı takdirde ayarlanabilir.
Cihaz elektriğe bağlandıktan sonra veya elektrik kesildikten sonra,
EKRANDAKİ
başlayacaktır.
simgesi ve dört basamaklı rakam yanıp sönmeye
1. Ekrandaki
simgesi ve dört rakam yanıp sönmeye başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. Saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın; düğmelerden herhangi
birini basılı tutarsanız, ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece istenen
değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Zamanlayıcıyı ayarlama
! Bu fonksiyon pişirmeyi durdurmaz ve fırını etkilemez; ayarlanan zaman
süresi geçtiğinde alarmı etkin hale getirmek için kullanılır.
Soğutma fanı
Harici sıcaklık derecesinin düşürülmesi için bir soğutma fanı tarafından atılan
hava, kontrol paneli ve fırın kapağı arasından ve aynı zamanda fırın kapağının
alt tarafından çıkar.
1. Ekrandaki
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın; düğmelerden
herhangi birini basılı tutarsanız, ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır,
böylece değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Saat geri sayarken ekranda gösterilecektir. Bu saat süresi geçtiğinde, alarm
etkin hale gelecektir.
! Pişirme sonunda fırın yeterince soğuyana kadar bu fan çalışır durumda kalır.
Pişirmeyi programlama
! Pişirme kaplarını daima teçhizattaki ızgara üzerine koyunuz.
Fırın lambası
PROGRAMLAR düğmesi ile
seçildiğinde yanık kalır.
seçilerek yakılır. Bir pişirme programı
! Programlama yapılmadan önce pişirme modu seçilmelidir.
Pişirme süresini programlama
1. EKRANDAKİ
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen süreyi ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın; düğmelerden
herhangi birini basılı tutarsanız, ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır,
böylece değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
4. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı görünür, fırın pişirmeyi
bırakır ve alarm çalar. Durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
• Örneğin: Saat 9:00 ö.ö ve 1 saat 15 dakikalık bir süre programlandı. Program
ö.ö. 10:15’ de otomatik olarak duracaktır.
Pişirme modu için bitiş süresini ayarlama
! Pişirme bitimi süresi programlanmadan önce pişirme süresi ayarlanmalıdır.
7
TR
1. Süreyi ayarlamak için 1 ila 3. adımları yukarıda belirtildiği gibi ayarlayın.
2. Ardından, EKRANDAKİ
simgesi ve dört rakam yanıp sönmeye
başlayıncaya kadar
düğmesine basın.
3. Pişirme bitimi süresini ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın;
düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız, ekran değerleri daha hızlı
kaydıracaktır, böylece istenen değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
4. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
5. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı görünür, fırın pişirmeyi
bırakır ve alarm çalar. Durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
ve
düğmeleri yandığında.programlama ayarlanmış olur. EKRANDA
sırasıyla pişirme bitimi süresi ve pişirme süresi gösterilir.
• Örneğin: Saat ö.ö. 9:00 ve 1 saatlik süre programlanmış. Bitiş süresi olarak
12:30 planlanmış. Program ö.ö. 11:30’da otomatik olarak başlayacaktır.
Bir programı iptal etme
Bir programı iptal etmek için:
• İptal etmek istediğiniz ayarla ilgili simge ve ekrandaki rakamların yanıp
sönmesi bitene kadar
düğmesine basın. 00:00 rakamları ekranda
görünene kadar “ ” düğmesine basın.
• “ ” ve “ ” düğmelerini basılı tutarsanız zamanlayıcı ayarları dahil önceden
seçilen tüm ayarlar iptal edilecektir.
Programlar
Pişirme programları
! Tüm programlar için 60°C ile MAX arasında bir ısı ayarlanabilir, tek bunun
dışında kalan:
• IZGARA (Yalnız MAX’a ayarlanması tavsiye edilir);
• GRATEN (200°C ısının üzerine çıkılmaması tavsiye olunur).
BUZ ÇÖZME programı
Fırının dip kısmında bulunan fan ortam sıcaklığındaki havanın yemeğin
etrafında sirkülasyonunu sağlar. Herhangi türden bir donmuş bir yemeğin,
ama bilhassa aşağıdakiler gibi sıcağa fazla gelmeyen yemeklerin çözülmesi
içindir: Dondurma türü pasta ve turtalar, krema ve krem şantili tatlılar, meyveli
tatlılar. Buz çözme süresi yaklaşık yarı yarıya düşürülmüş olur. Et, balık yada
ekmek gibi yemeklerde, “çoklu pişirme” fonksiyonunu kullanıp 80° - 100°C
arasında bir sıcaklık ayarlanarak çözme süresi hızlandırılabilir.
Program GELENEKSEL FIRIN
Alt ve üst ısıtma elemanları devreye girer. Bu geleneksel pişirme konumu ile bir
tek pişirme rafının kullanılması daha uygundur: birden fazla kat kullanıldığında
ısı dağılımı kötü olur.
Program PASTA FIRINI
Arka ısıtma elemanı ile birlikte fan devreye girerek ısının fırının her yerine
eşit dağılmasını sağlar. Bu program hassas yemeklerin ve aynı anda üç
rafta “kurabiyelerin” hazırlanması (ör. mayalanmaya ihtiyaç duyan tatlılar)
için tavsiye edilir.
FAST COOKING Programı
Isıtma elemanları ile fan devreye girerek ısının fırının her yerine aralıksız ve
eşit dağılmasını sağlar.
Bu program ön ısıtma gerektirmez. Önceden ambalajlanmış yemeklerin
(dondurulmuş ya da ön pişirme yapılmış) hızlı bir şekilde pişirilmesi için tavsiye
edilir. Tek bir raf kullanıldığı takdirde mükemmel sonuçlar alınır.
* Sadece bazı modellerde mevcut.
8
ÇOKLU PİŞİRME programı
Tüm ısıtma elemanları (alt, üst ve yuvarlak ısıtma) devreye girer, fan da
çalışmaya başlar. Tüm fırında ısı sabit olduğundan, hava yemeği eşit bir
şekilde pişirir ve kızartır. Aynı anda en fazla iki pişirme rafını kullanmak
mümkündür.
Program PİZZA FIRINI
Alt ve yuvarlak ısıtma elemanı devreye girer, fan da çalışmaya başlar. Bu
kombinasyonda fırın hızla ısınırken özellikle aşağıdan ciddi bir ısı yansıması
olur. Her seferinde bir tek raf kullanıldığı durumlarda pişirme işleminin ortasında
pozisyon değiştirilmesi gerekir.
IZGARA programı
Üst ısıtma elemanı devreye girer ve çevirme (şiş) kısmı da (varsa) çalışmaya
başlar.
Izgaranın yüksek ve doğrudan ısısı, yüksek yüzey ısısı gerektiren besinler için
tavsiye edilir. Pişirme esnasında fırınınızın kapağını kapalı olarak muhafaza
ediniz.
GRATEN programı
Üst ısıtma elemanı devreye girer ve fan ile çevirme (şiş) kısmı da (varsa)
çalışmaya başlar. Tek yönlü termik yansımayla birlikte fırın içindeki havanın
güçlendirilmiş sirkülasyonu başlar. Bu ısının iç kısımlara işleme gücünü
artırarak gıda yüzeylerinin yanmasını önler. Pişirme esnasında fırınınızın
kapağını kapalı olarak muhafaza ediniz.
Rosto çevirme*
Rosto çevirme ünitesini devreye
sokmak için (şekle bakınız) aşağıdaki
işlemleri yerine getiriniz:
1. Yağ toplama tepsisini 1 no’lu
pozisyona koyunuz;
2. Rosto çevirme ünitesinin dayanağını
3 no’lu pozisyona koyarak şişi fırının
arka duvarında yer alan deliğe
geçiriniz;
veya
3.
seçerek, rosto çevirme fonksiyonunu çalıştırınız;
!
programlarını
modundayken kapak açılırsa döner ızgara şişinin çalışması durur.
Pratik pişirme önerileri
! Fan çalışırken yapılan pişirmelerde 1 ve 5. raf konumlarını kullanmayınız:
bunlar doğrudan sıcak hava verdiklerinden, hassas gıdaların üstlerinde
yanmaya neden olabilir.
! IZGARA ve GRATEN pişirmelerde, pişirmeden çıkan atıkları (su ve/veya
yağ) toplaması için yağ toplama tepsisini 1 no’lu pozisyona getiriniz.
ÇOKLU PİŞİRME
• 2 ve 4. raf pozisyonlarını kullanınız ve daha fazla ısı gerektiren yemekleri
2. rafta pişiriniz.
• Yağ toplama tepsisini en alta, ızgarayı ise üste koyunuz.
IZGARA
• Pişirilecek gıdaları ızgaranın ortasına yerleştirerek ızgarayı 3 veya 4
konumuna yerleştiriniz.
• Enerji seviyesinin maksimuma ayarlanması tavsiye edilir. Üst rezistans
sürekli olarak yanık kalmazsa endişelenmeyiniz: Bu parçanın çalışması
bir termostat tarafından kontrol edilir.
PİZZA FIRINI
• Hafif alüminyum bir tepsiyi cihazınızla birlikte verilmiş olan ızgaraya
yerleştiriniz.
Yağ toplama tepsisi ile pişirme süresi uzar ve pizzanız çıtır çıtır olmaz.
• Çok malzemeli pizzalarda mozzarella peynirinin pişirme işleminin tam
ortasında eklenmesi tavsiye edilir.
Pişirme tablosu
Pişirme
modları
Yemekler
Ağırlık
(kg
cinsinden)
Raf Konumu
Ön ısıtma
süresi
(dakika)
Önerilen sıcaklık
Pişirme
süresi
(dakika)
Buz çözme
Tüm gıdalar donmuş
Normal Fırın
Ördek
Dana rozbif veya biftek
Domuz kızartması
Kurabiye (hamur işleri)
Turtalar
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Pişirme
Modu
Turtalar
Meyveli kekler
Üzümlü kek
Pandispanya
Gözleme (2 rafta)
Küçük çörekler (2 rafta)
Peynirli poğaca (2 rafta)
Profiterol (3 rafta)
Kurabiyeler (3 rafta)
Beze (3 rafta)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
2 veya 3
3
3
2 ve 4
2 ve 4
2 ve 4
1, 3 ve 5
1, 3 ve 5
1, 3 ve 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
190
210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
Dondurulmuş yiyecek
Pizza
Kabaklı ve karidesli pay
Ispanaklı börek
Çiğ Börek
Lazanya
Kek
Tavuk parçaları
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
2
2
2
2
2
2
2
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
Önceden pişirilmiş yiyecek
Piliç kanadı
0.4
2
-
200
20-25
Taze Yiyecek
Kurabiye (hamur işleri)
Üzümlü kek
Peynirli poğaça
Pizza (2 rafta)
Lazanya
Kuzu
Piliç kızartma + patates
Uskumru
Üzümlü kek
Profiterol (2 rafta)
Kurabiyeler (2 rafta)
Pandispanya (1 rafta)
Pandispanya (2 rafta)
Börek
Pizza
Dana rozbif veya biftek
Tavuk
0.3
0.6
0.2
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
0.5
1
1
2
2
2
2 ve 4
3
2
2 ve 4
2
2
2 ve 4
2 ve 4
2
2 ve 4
3
3
2
2 veya 3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
10
10
200
180
210
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
220
180
15-18
45
10-12
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
15-20
25-30
60-70
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
4 ve 6
4
4
4
4
3 veya 4
4
4
4
4
4
-
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
1.0
1.5
1.0
-
-
Maksimum
Maksimum
Maksimum
80-90
70-80
70-80
Tavuk ızgara
Supya
1.5
1.5
2
2
10
10
200
200
55-60
30-35
Et şişiyle (varsa)
Dana şiş
Kuzu şiş
Tavuk şiş ve
Patatesler (kızartılmış)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
Hızlı Pişirme
Çoklu
pişirme
Pizza Modu
Izgara
Fırında
Güveç
Dil balığı ve supya
Kalamar ve karides kebabı
Supya
Morina filetosu
Izgara sebze
Dana bonfile
Sosis
Köfte
Çiroz
tost (veya tost ekmeği)
Et şişiyle (varsa)
Dana şiş
Tavuk şiş
Kuzu şiş
9
TR
TR
Önlemler ve tavsiyeler
! Cihaz uluslararası emniyet mevzuatlarına uygun olarak projelendirilmiş ve
üretilmiştir. Bu uyarılar güvenlik amaçlı olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel emniyet
• Cihaz, meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup profesyonel
kullanım amaçlı değildir.
• Yağmur ve fırtınaya maruz kalması son derece tehlikeli olduğundan cihaz,
üzeri kapalı bile olsa açık alanlara monte edilemez.
• Cihazı yerinden hareket ettirirken daima fırının yan taraflarında bulunan
tutma kulplarından yararlanınız.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken ya da elleriniz veya ayaklarınız ıslak ya da
nemliyken dokunmayınız.
• Cihaz, sadece yetişkin kişiler tarafından ve bu kitapçıkta aktarılan
talimatlara göre, yemek pişirmek amaçlı kullanılmalıdır. Her
türlü diğer kullanımlar (örneğin: ortam ısıtması) uygunsuz ve bu
nedenle tehlikeli bulunur. Üretici firma uygunsuz, hatalı ve mantık
dışı kullanımlardan kaynaklanan muhtemel zararlardan sorumlu
tutulamaz.
• Cihazın kullanımı sırasında ısıtma elemanları ile fırının bazı kısımları
çok sıcak duruma gelir. Bunlara dokunmamaya dikkat ediniz ve
çocukları uzak tutunuz.
• Diğer beyaz eşyalara ait kabloların fırının sıcak kısımlarına temas etmesini
önleyiniz.
• Havalandırma ve ısı dağılma noktalarını tıkamayınız.
• Fırın kapağını açma kulpunu tam ortasından tutunuz: yan tarafları sıcak
olabilir.
• Kapları fırına sürerken veya fırından çıkartırken daima fırın eldiveni
kullanınız.
• Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile örtmeyiniz.
• Tutuşabilen maddeleri fırın içinde bulundurmayınız: bunlar fırın yanlışlıkla
çalıştırılacak olursa alev alabilirler.
• Cihazın kullanılmadığı zamanlarda düğmelerin daima “●”/“○” konumunda
olduklarından emin olunuz.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden tutarak çekiniz.
• Fişi elektrik şebekesinden çekmeden, temizlik veya bakım müdahalelerinde
bulunmayınız.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları kurcalamayınız. Teknik
servis ile irtibata geçiniz (Teknik servis bölümüne bakınız).
• Fırının kapağı açıkken kapak üzerine ağır cisimler koymayınız.
• Çocukların cihaz ile oynamasını önleyiniz.
• Cihaz; (çocuklar dahil) fiziki, duyusal ya da zihinsel kapasiteleri kısıtlı kişiler
tarafından kullanılamayacağı gibi, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
gözetimi altında bulunmadıkça veya cihazın kullanımı hakkında ön bilgiler
almış olmadıkça, deneyimsiz ve ürüne fazla bir alışkanlığı bulunmayan
kimseler tarafından da kullanılmamalıdır.
• Cihaz harici bir otomatik zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda
sistemi ile çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.
İmha
• Ambalaj malzemelerinin imha edilmesi: ambalajların geri dönüşümünü
sağlayan yerel düzenlemelere uyunuz.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme konusunu
düzenleyen 2012/19/UE sayılı Avrupa Birliği mevzuatında; beyaz eşyaların
kentsel katı atık genel yöntemi ile imha edilmemesi öngörülmüştür.
Kullanılmayan cihazlar, madde geri kazanım ve geri dönüşüm oranını
en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına olası zararları
engellemek için ayrı ayrı toplanması gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde;
ayrıştırılmış atık hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı işareti
olan sepet sembolü yer almaktadır.
Kullanılmayan beyaz eşyalar belediye atık toplama servisine teslim
10
edilebilecektir, bunları belediyenin bunun için özel olarak belirlediği yerlere
ya da konuyla ilgili ulusal düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda,
benzer tipte yeni bir ürün aldığınız satıcılara verebilirsiniz.
Belli başlı tüm beyaz eşya üreticileri kullanılmayan cihazların toplanması
ve imha edilmesi için öngörülen sistemlerin oluşturulması ve idaresi
konusunda faaliyet göstermektedir.
Tasarruf ve çevreye saygı
• Mümkün olan yerlerse, fırının önceden ısıtılmasından kaçının ve her zaman
fırının dolu olmasına çalışın. Fırının kapağını mümkün olduğunca az açın,
kapak her açıldığında ısı kaybı olacaktır. Önemli oranda enerji tasarrufu
sağlamak için, sadece fırını planlanan pişirme süresinden 5 ila 10 dakika
öncesinde kapatın ve fırının içindeki sıcaklığı kullanın.
• Otomatik programlar standart yiyecekler baz alınarak oluşturulmuştur.
• Kapa ktan dolayı enerji kayıpları yaşamamak için cıntaları temiz ve düzenli
tutun.
• Eğer zaman tarifeli bir elektrik sözleşmeniz varsa, elektriğin daha ucuz
saatlerde pişirim yapmak için “gecikmeli pişirme” seçeneğini kullanabilir
ve kolaylıkla tasarruf sağlayabilirsiniz.
! Bu ürün, standby konumda enerji tüketiminin sınırlanması hakkındaki yeni
Avrupa Direktifi tarafından belirlenmiş gereklilikleri karşılamaktadır.
Servis ve bakım
Elektrik akımının devre dışı bırakılması
Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazın elektrik şebekesine bağlantısını
kesiniz.
Cihazın temizlenmesi
• Emayeli veya inox dış kısımlar ile lastik contalar ılık su ve nötr sabunla
ıslatılmış bir sünger yardımıyla temizlenebilir. Lekeler çok zor çıkan
türdense özel ürünler kullanınız. Bol su ile durulayıp temizlikten
sonra kurulamanız tavsiye edilir. Çizici tozlar ve aşındırıcı maddeler
kullanmayınız.
• Fırının içi mümkünse her kullanımdan sonra, daha henüz ılıkken
temizlenmelidir. Sıcak su ile deterjan kullanınız, durulayınız ve yumuşak
bir bezle kurulayınız. Çizici maddelerden kaçınınız.
• Sürgülü kızaklar hariç aksesuarlar normal bulaşık yıkama sistemiyle ve
bulaşık makinasında da yıkanabilirler.
! Cihazın temizliği için asla buharlı ya da yüksek basınçlı temizleyiciler
kullanmayınız.
Fırın kapağının temizlenmesi
Cam aşındırıcı olmayan ürün ve sünger kullanılarak temizlenmeli ve
yumuşak bir bezle kurutulmalıdır. Camı çizebilecek ya da camın kırmasına
neden olabilecek aşındırıcı pürüzlü malzeme veya keskin madeni kazıyıcı
kullanılmamalıdır.
Daha özenli bir temizlik için fırın kapağını sökmek mümkündür:
1. Kapağı tamamen açınız (şekle bakınız);
2. Bir tornavida yardımıyla, iki adet menteşe üzerinde yer alan F kolları
yukarı kaldırarak döndürünüz (şekle bakınız);
F
3. Kapağı iki dış yanından tutarak, aralık
kalacak şekilde yavaşça kapatınız. Sonra
kapağı kendinize doğru çekip yuvasından
çıkartınız (şekle bakınız). Kapağı aynı işlemleri
tersten uygulayarakyerine monte ediniz.
Contaların kontrolü
Fırın kapağını çevreleyen contanın durumunu periyodik olarak kontrol ediniz.
Hasarlı olması halinde en yakın Teknik Servise başvurunuz (bakınız Teknik
Servis). Bu durumda onarım yapılıncaya kadar fırını kullanmamanız tavsiye
edilir.
Ampulün yenisi ile değiştirilmesi
Menteşeleri ile fırın kapağını çıkarmak için soft closing*:
Fırının aydınlatma lambasını
değiştirmek için:
1. Lamba tutucusunun cam kapağını
gevşetip çıkarınız.
2. Ampulü sökünüz ve aynı özelliklere
sahip bir ampul ile değiştiriniz: güç 25
W, bağlantı E 14.
3. Kapağı yerine takınız (şekle bakınız);
1. Kapağı tamamen açın.
2.Her iki menteşenin üzeriden bulunan çekilebilir
kancaları kaldırın. Elle kaldıramazsanız, bir
aleti kaldıraç gibi kullanın.
! Ortamı aydınlatmak amacıyla fırın lambasını kullanmayınız.
Sürgülü Kızaklar setinin montajı*
Sürgülü kızakları monte etmek için:
1. Ara çubuklarından A takılı olan iki
tezgahı çıkartınız (şekle bakınız).
A
3. Çekilebilir kancaları tamamen aşağıya doğru
döndürün.
2. Sürgülü kızağın takılacağı rafı
seçiniz. Sürgülü kızağın çıkarılacağı
yönü dikkate alarak tezgaha önce B
sonra C ankastre olarak yerleştiriniz.
4. Kapağı her iki dış kenarından tutarak,
yavaşça ancak bir miktar açık kalacak şekilde
kapatın. Kapağı yerinden çıkarmak için çekin
(şekile bakınız). Kapağı yerine monte etmek
için, yaptığınız işlemin tersini uygulayın.
5. Çekilebilir kancaları fırının önü ile temas
edene kadar yukarıya doğru döndürün.
D
6. Sabit ve ileri doğru dönmediklerinden emin
olarak, çekilebilir kancaları aşağıya doğru itin.
3. Fırının yan duvarları üzerinde yer
alan deliklere monte edilen sürgülü
kızaklar ile iki adet tezgahı sabitleyiniz
(şekle bakınız). Sol tezgahın delikleri
yukarıda, sağ tezgahın delikleri ise
aşağıdadır.
4. Son olarak tezgahı A ara parçaları
üzerine ankastre olarak takınız.
! Sürgülü kızakları 5. konuma takmayınız.
* Sadece bazı modellerde mevcut.
İthalatçı Firma:
Indesit Company Beyaz Eşya PAZARLAMA A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
Üretici Firma:
Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano Italy
Tel: +39 0732 66 11
11
TR
Instalacja
! Ważnym jest, aby zachować niniejszą książeczkę instrukcji dla przyszłych
konsultacji. W razie sprzedaży, odsprzedania, czy przeniesienia, należy
upewnić się, czy znajduje się ona wraz z urządzeniem i odpowiednimi
uwagami, aby poinformować nowego właściciela o jego funkcjonowaniu.
Wyśrodkowanie i zamocowanie
Aby przymocować urządzenie do mebla:
• otworzyć całkowicie drzwiczki piekarnika;
• wyjąć 2 zatyczki gumowe, które zakrywają otwory mocowania w ramie
obwodowej;
• zamocować piekarnik do mebla przy użyciu 2 śrub do drewna;
• założyć z powrotem zatyczki gumowe.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawieraja ona ważne informacje
dotyczące instalacji, użytkowania i bezpieczeństwa.
Ustawienie
! Opakowania nie są zabawkami dla dzieci i należy je usunąć zgodnie z
normami zbierania odpadów (patrz Środki ostrożności i zalecenia).
! Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z niniejszymi instrukcjami i
przez personel zawodowo do tego przygotowany. Błędna instalacja może
skutkować powstaniem szkód wobec osób, zwierząt lub rzeczy.
Zabudowa
W celu zagwarantowania poprawnego działania urządzenia koniecznym
jest, aby mebel posiadał odpowiednie parametry:
• panele przylegające do piekarnika powinny być wykonane z materiałów
odpornych na ciepło;
• w przypadku mebli z okładziną z forniru, użyty klej musi być odporny na
temperaturę 100°C;
• dla zabudowy piekarnika, zarówno w przypadku zabudowy szeregowej
pod blatem ( patrz rysunek ), jak i w słupkowej, mebel powinien posiadać
następujące wymiary
m.
45 m
570 mm.
560
.
mm
.
! Po zabudowaniu piekarnika należy upewnić się, czy uniemożliwiony jest
kontakt z jego częściami elektrycznymi. Informacje dotyczące zużycia prądu
wskazane na tabliczce znamionowej oparte są na pomiarach wykonanych
dla tego typu instalacji.
Obieg powietrza
W celu zapewnienia dobrego obiegu powietrza koniecznym jest usunięcie
tylnej ścianki komory. Najlepiej zainstalować piekarnik w taki sposób, aby
wspierał się na dwóch listwach drewnianych lub na drewnianej desce z
prześwitem przynajmniej 45 x 560 mm (patrz ilustracje).
560
12
Montaż przewodu zasilającego
1. Otworzyć skrzynkę zaciskową
podważając śrubokrętem boczne
zatrzaski pokrywy: pociągnąć i otworzyć
pokrywę (patrz rysunek).
N
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, 5 mm
22,
Piekarniki wyposażone w trójbiegunowy przewód zasilający dostosowane są
do funkcjonowania na prąd zmienny, przy napięciu i częstotliwości wskazanych
na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz poniżej ).
N
mm
Podłączenie do sieci elektrycznej
mm
.
45 m
m.
L
595
! Wszystkie części, które mają zapewnić bezpieczeństwo powinny być
zamocowane w taki sposób, aby nie można ich było usunąć bez użycia
narzędzia.
575-585 mm.
.
mm
550 in.
m
20 mm.
590 mm.
PL
L
2. Zamontować przewód zasilający:
odkręcić śrubę zacisku kabla oraz trzy
, a następnie
śruby styków L-Nzamocować pojedyncze przewody pod
głowicami śrub, zachowując kolejność
kolorów niebieski (N) brązowy (L) żółto(patrz rysunek).
zielony
3. Zamocować przewód w odpowiednim
zacisku.
4. Zamknąć pokrywę skrzynki zaciskowej.
Podłączenie przewodu zasilającego do sieci
Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę do obciążeń
wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz obok).
W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci koniecznym jest
zainstalowanie pomiędzy urządzeniem a siecią wyłącznika wielobiegunowego
z otwarciem minimalnym pomiędzy stykami 3 mm przeznaczonego do
obciążeń i odpowiadającego obowiązującym normom (przewód uziemienia
nie powinien być przerywany przez wyłącznik). Przewód zasilania powinien
być umieszczony tak, aby w żadnym punkcie nie był narażony na temperaturę
otoczenia przekraczającą 50° C (np. tylna ścianka piekarnika).
! Osoba instalująca urządzenie jest odpowiedzialna za jego właściwe
podłączenie do prądu i zachowanie norm bezpieczeństwa.
Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, czy:
• gniazdko ma właściwe uziemienie i odpowiada obowiązującym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej mocy
urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej (patrz poniżej);
• napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na tabliczce
znamionowej (patrz poniżej );
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W przeciwnym
wypadku wymienić gniazdko lub wtyczkę; nie stosować przedłużaczy ani
rozgałęziaczy.
! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny i gniazdko powinny być
łatwo dostępne.
! Kabel nie powinien być zginany ani ściskany.
! Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i wymieniany jedynie
przez autoryzowanych techników (patrz Serwis Techniczny).
! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
PL
TABLICZKA ZNAMIONOWA
Wymiary*
szerokość (cm) 43,5
wysokość (cm) 32,4
głębokość (cm) 41,5
Objętość*
(l) 59
Wymiary**
szerokość (cm) 45,5
wysokość (cm) 32,4
głębokość (cm) 41,5
Objętość**
(l) 62
Podłączenia
elektryczne
napięcie 220-240V~ 50/60Hz
(patrz tabliczka znamionowa)
maksymalna moc pobierana 2800W
Dyrektywa UE nr 65/2014, integrująca
dyrektywę 2010/30/EU.
Rozporządzenie UE nr 66/2014,
integrujące dyrektywę 2009/125/KE.
Rozporządzenie EN 60350-1
Rozporządzenie EN 50564
ETYKIETA
EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ Zużycie energii konwekcja naturalna i ECODESIGN
funkcja ogrzewania:
Tradycyjna;
Zużycie energii deklaracja Klasa
konwekcji wymuszona - funkcja
Do wypieku ciast.
ogrzewania:
Niniejsze urządzenie zostało
wyprodukowane zgodnie z
następującymi dyrektywami
unijnymi:
- 2006/95/WE z dnia 12/12/06
(Niskie napięcie) wraz z późniejszymi
zmianami
- 2004/108/WE z dnia 15/12/04
(Kompatybilność elektromagnetyczna)
wraz z późniejszymi zmianami
- 93/68/EWG z dnia 22/07/93 wraz z
późniejszymi zmianami.
- 2012/19/UE wraz z późniejszymi
zmianami.
- 1275/2008 Stand-by/off mode
* Tylko dla modeli z wytłaczanymi prowadnicami.
** Tylko dla modeli z drucianymi prowadnicami.
13
PL
Uruchomienie i użytkowanie
pociągnąć do siebie (2).
Programator elektroniczny
UWAGA! Piekarnik jest wyposażony
w system blokowania rusztu,
który umożliwia jego wysuwanie
bez całkowitego wyjmowania z
piekarnika (1).
W celu całkowitego wyjęcia rusztu
wystarczy go unieść w sposób
przedstawiony na rysunku,
chwytając za przednią część i
•• ••
! Podczas pierwszego uruchomienia należy włączyć pusty piekarnik na
przynajmniej jedną godzinę, z termostatem ustawionym na maksimum i
zamkniętymi drzwiczkami. Następnie wyłączyć, otworzyć drzwiczki piekarnika i
wywietrzyć pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy jest skutkiem parowania
substancji stosowanych w celu zabezpieczenia piekarnika.
Ustawianie zegara
Niektóre modele są wyposażone w system zawiasów, dzięki któremu
drzwiczek powoli zamykają się same, bez potrzeby towarzyszenia im dłonią
podczas zamykania. W celu prawidłowego użycia, przed zamknięciem:
• całkowicie otworzyć drzwiczki.
• unikać ręcznego wymuszania zamknięcia.
Po podłączeniu do sieci elektrycznej lub po zaniku napięcia ikona
cztery cyfry na WYŚWIETLACZU pulsują.
Włączanie piekarnika
1. Wybrać program pieczenia, przekręcając pokrętło PROGRAMY.
2. Wybrać temperaturę, przekręcając pokrętło TERMOSTAT. Wykaz potraw
z zalecanymi dla nich temperaturami znajduje się w Tabeli pieczenia (zob.
Programy).
3. Świecąca kontrolka TERMOSTAT wskazuje fazę nagrzewania do
nastawionej temperatury.
4. Podczas pracy piekarnika można zawsze:
- zmienić program pieczenia za pomocą pokrętła PROGRAMY;
- zmienić temperaturę za pomocą pokrętła TERMOSTAT;
- przerwać pieczenie przez ustawienie pokrętła PROGRAMY w pozycji „0”.
! Nigdy nie należy stawiać żadnych przedmiotów na dnie piekarnika, gdyż
grozi to uszkodzeniem emalii.
! Naczynia do pieczenia stawiać zawsze na ruszcie znajdującym się w
wyposażeniu piekarnika.
Chłodzenie poprzez wentylację
W celu zmniejszenia temperatury zewnętrznej wentylator chłodzący wytwarza
strumień powietrza, który wychodzi między panelem sterowania a drzwiczkami
piekarnika, a także w ich części dolnej.
! Po zakończeniu pieczenia wentylator pracuje dopóki piekarnik wystarczająco
się nie ochłodzi.
Oświetlenie piekarnika
za pomocą pokrętła
Światło w piekarniku włącza się przez wybranie
PROGRAMY. Pozostaje ono włączone przy wyborze programu pieczenia.
14
! Zegar można ustawić niezależnie od tego, czy piekarnik jest włączony, czy
wyłączony. Nie można go ustawić jedynie wtedy, gdy został zaprogramowany
koniec pieczenia.
oraz
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zacznie pulsować ikona
oraz cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić godzinę; jeśli przytrzyma się je
wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
Ustawianie minutnika
! Ta funkcja nie przerywa pieczenia i działa niezależnie od użytkowania
piekarnika, umożliwiając włączenie sygnału dźwiękowego po upływie
ustawionego czasu.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zaczną pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas; jeśli przytrzyma się
je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
3. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
Wyświetli się odliczanie wsteczne, a po jego zakończeniu włączy się sygnał
dźwiękowy.
Programowanie pieczenia
! Programowanie jest możliwe dopiero po dokonaniu wyboru programu
pieczenia.
Programowanie czasu trwania pieczenia.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zaczną pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas trwania pieczenia;
jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić
ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
4. Po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU pojawia się napis
END, piekarnik kończy pieczenie i włącza się sygnał dźwiękowy. W celu jego
wyłączenia, należy wcisnąć dowolny przycisk.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas trwania pieczenia zostaje zaprogramowany
na 1 godzinę i 15 minut. Program zatrzyma się automatycznie o godzinie
10:15.
Programowanie końca pieczenia
! Zaprogramowanie końca pieczenia jest możliwe dopiero po ustawieniu
czasu trwania pieczenia.
1. Należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 3 opisu programowania
czasu pieczenia;
2. Następnie naciskać przycisk
dopóki nie zaczną pulsować ikona
i
cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
3. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądaną godzinę zakończenia
pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby
ułatwić ustawienie.
4. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
5. Po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU pojawia się napis
END, piekarnik kończy pieczenie i włącza się sygnał dźwiękowy. W celu jego
wyłączenia, należy wcisnąć dowolny przycisk.
oraz
oznaczają, że zostało wykonane programowanie.
Włączone ikony
Na WYŚWIETLACZU naprzemiennie pojawiają się godzina zakończenia oraz
czas trwania pieczenia.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas zostaje zaprogramowany na 1 godzinę.
Ustawia się 12.30 jako godzinę zakończenia. Program włącza się
automatycznie o godzinie 11:30.
Program PIEKARNIK DO WYPIEKU CIAST
Włącza się grzejnik tylny oraz wentylator, zapewniając delikatne i równomierne
rozprowadzanie ciepła wewnątrz piekarnika. Jest to program wskazany
do przygotowywania potraw delikatnych (np. ciast wymagających fazy
wyrastania) i pieczenia potraw drobnych (np. ciasteczek) na trzech poziomach
jednocześnie.
Program FAST COOKING
Włączają się grzejniki oraz wentylator, zapewniając ciągłe i równomierne
rozprowadzanie ciepłego powietrza.
Ten program nie wymaga wcześniejszego nagrzania piekarnika. Program
jest w szczególności wskazany do szybkiego pieczenia gotowych potraw
(mrożonych lub wstępnie pieczonych). Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy
użyciu tylko jednego poziomu.
Program MULTIPIECZENIE
Włączają się wszystkie grzejniki (górny, dolny i termoobiegu) oraz wentylator.
Ponieważ temperatura jest stała w całym piekarniku, powietrze piecze i rumieni
żywność w sposób równomierny. Można używać jednocześnie dwie półki .
Program PIEKARNIK DO PIZZY
Włączają się dolny i obwodowy element grzejny oraz uruchamia się
wentylator. Takie połączenie umożliwia szybkie nagrzanie piekarnika i
zapewnia wysoką temperaturę, a zwłaszcza mocne nagrzewanie od dołu.
W przypadku, gdy stosuje się więcej niż jedną półkę na raz koniecznym
jest zamienianie ich miejscami w połowie wypiekania.
Anulowanie programu
W celu anulowania programu:
• naciskać przycisk
dopóki nie zacznie pulsować ikona ustawienia,
które ma być anulowane oraz cyfry na wyświetlaczu Naciskać przycisk „
” dopóki na wyświetlaczu nie pojawią się cyfry 00:00.
• Nacisnąć jednocześnie przyciski „ ” i „ ” i przytrzymać je naciśnięte, w
ten sposób anuluje się wszystkie wykonane ustawienia, w tym ustawienia
minutnika.
Program GRILL
Włącza się grzejnik górny oraz rożen (jeśli jest).
Wysoka temperatura jest skierowana na grill i zalecana dla potraw
wymagających wysokiej temperatury na powierzchni. Podczas pieczenia
należy zamykać drzwiczki piekarnika.
Programy
Program ZAPIEKANIE
Włącza się grzejnik górny oraz wentylator i rożen (jeśli jest). Łączy
wymuszoną cyrkulację powietrza wewnątrz piekarnika z jednokierunkowym
promieniowaniem cieplnym. Zapobiega to przypaleniu powierzchni potraw,
zwiększając moc penetracji cieplnej. Podczas pieczenia należy zamykać
drzwiczki piekarnika.
Programy pieczenia
! Dla wszystkich programów pieczenia można ustawić temperaturę w zakresie
od 60°C do MAX, z wyjątkiem:
• GRILL (zaleca się ustawienie tylko na MAX);
• ZAPIEKANIE (zaleca się nie przekraczać temperatury 200°C).
Rożen*
Program ROZMRAŻANIE
Wentylator znajdujący się w głębi piekarnika wytwarza wokół potrawy
obieg powietrza o temperaturze otoczenia. Program ten jest zalecany do
rozmrażania każdego rodzaju potraw, ale w szczególności potraw delikatnych,
które nie lubią ciepła, jak, na przykład: torty lodowe, ciasta z kremem lub
bitą śmietaną, ciasta z owocami. Czas rozmrażania skraca się do połowy.
W przypadku ryb lub chleba można rozmrażanie przyspieszyć poprzez
zastosowanie funkcji “multicottura” i ustawiając temperaturę od 80° do 100°C.
Program PIEKARNIK TRADYCYJNY
Włączają się obydwa grzejniki: górny i dolny. Przy pieczeniu tradycyjnym
najlepiej używać tylko jednego poziomu: wykorzystanie większej liczby
poziomów prowadzi do nierównomiernego rozkładu temperatury.
W celu uruchomienia rożna (zob.
rysunek) należy:
1. Umieścić blachę uniwersalną na
poziomie 1;
2. Umieścić uchwyt rożna na poziomie
3, a następnie umieścić rożen w
odpowiednim otworze znajdującym
się w tylnej ścianie piekarnika;
3. Uruchomić rożen wybierając
programy
! Kiedy program
zatrzymanie rożna.
lub
;
jest uruchomiony, otwarcie drzwiczek powoduje
* Tylko w niektórych modelach.
15
PL
PL
Praktyczne porady dotyczące pieczenia
! Do pieczenia z wentylacją nie używać poziomów 1 i 5: podlegają one
bezpośredniemu działaniu gorącego powietrza, co mogłoby spowodować
przypalenie delikatnych potraw.
! W programach GRILL i ZAPIEKANIE na poziomie 1 umieścić znajdującą się
w wyposażeniu blachę uniwersalną, na której zbierać się będą pozostałości
po pieczeniu (soki lub tłuszcze).
MULTIPIECZENIE
• Używać poziomów 2 i 4, wykorzystując poziom 2 do potraw, które
wymagają wyższej temperatury.
• Blachę umieścić na dole, a ruszt na górze.
GRILL
• Włożyć ruszt na poziom 3 lub 4, umieszczając potrawę na środku rusztu.
• Zaleca się nastawienie maksymalnego poboru energii. Nie należy się
niepokoić, jeśli górny grzejnik nie będzie stale włączony: jego działanie
kontroluje termostat.
PIEKARNIK DO PIZZY
• Użyć lekkiej blachy aluminiowej, stawiając ją na ruszcie znajdującym się
w wyposażeniu piekarnika.
Zastosowanie blachy uniwersalnej powoduje wydłużenie czasu pieczenia,
przez co trudno jest przygotować chrupiącą pizzę.
• W przypadku pizzy z dużą ilością dodatków zaleca się dodanie mozzarelli
dopiero w połowie pieczenia.
16
Tabela pieczenia
Programy
Rozmrażanie
Piekarnik
tradycyjny
Piekarnik do
wypieku ciast
Fast cooking
Multi-pieczenie
Piekarnik do
pizzy
Barbecue
Gratin
Potrawy
Waga
(kg)
Pozycja
półek
Nagrzewanie
wstępne
(minuty)
Zalecana
temperatura
Czas trwania
pieczenia
(minuty)
1
1
1
1
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
2
2
2
2
2
2
1 lub 2
2
2
1i3
1i3
1i3
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
180
180
180
160
200
190
210
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
0.7
0.7
0.5
1i2i4
1i2i4
1i2i4
15
15
15
180
180
90
20-25
20-25
180
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
1
1
1
1
1
1
1
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
0.4
1
-
200
20-25
0.3
0.6
0.2
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
0.5
1
1
1
1
1
1i3
2
2
1i3
1i2
1i2
1i3
1i3
1i2
1i3
2
2
1
1 lub 2
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
10
10
200
180
210
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
220
180
15-18
45
10-12
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
15-20
25-30
60-70
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
nr 4 i 6
3
3
3
3
1 lub 3
3
3
3
3
3
-
Maks
Maks
Maks
Maks
Maks
Maks
Maks
Maks
Maks
Maks
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
1.0
1.5
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
-
2i3
2i3
2
10
10
10
10
10
10
Maks
Maks
Maks
200
200
200
200
200
200
80-90
70-80
70-80
55-60
30-35
70-80
70-80
70-75
70-75
Wszelka żywność zamrożona
Kaczka
Pieczeń cielęca lub wołowa
Pieczeń wieprzowa
Herbatniki (z kruchego ciasta)
Kruche ciasta
Kruche ciasta
Ciasto z owocami
Ciasto śliwkowe
Ciasto biszkoptowe
Naleśniki nadziewane (na 2 półkach)
Małe ciastka (na 2 półkach)
Słone ciastka francuskie z serem (na 2
półkach)
Ptysie (na 3 półkach)
Herbatniki (na 3 półkach)
Bezy (na 3 półkach)
Mrożonki
Pizza
Cukinie i raki w lanym cieście
Tort wiejski ze szpinakiem
Panzerotti
Lasagne
Rumiane bułeczki
Kawałki kurczaka
Potrawy podgotowane
Zrumienione skrzydełka z kurczaka
Świeże potrawy
Herbatniki (z kruchego ciasta)
Ciasto śliwkowe
Słone ciastka francuskie z serem
Pizza (na 2 półkach)
Lasagne
Jagnięcina
Kurczak pieczony + ziemniaki
Makrela
Ciasto śliwkowe
Ptysie (na 2 półkach)
Herbatniki (na 2 półkach)
Ciasto biszkoptowe (na 1 półce)
Ciasto biszkoptowe (na 2 półkach)
Słone ciasta
Pizza
Pieczeń cielęca lub wołowa
Kurczak
Sole i mątwy
Szaszłyki z kalmarów i raków
Mątwy
Filet z dorsza
Warzywa z rusztu
Befsztyk cielęcy
Kiełbaski
Hamburgery
Makrele
Tosty (lub chleb opiekany)
Na rożnie (jeśli jest)
Cielęcina z rożna
Kurczak z rożna
Jagnięcina z rożna
Kurczak z rusztu
Mątwy
Na rożnie (jeśli jest)
Cielęcina z rożna
Jagnięcina z rożna
Kurczak (z rożna) + ziemniaki (na
brytfannie)
17
PL
PL
Zalecenia i środki ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z
międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Mając na względzie Wasze
bezpieczeństwo podajemy Wam poniższe zalecenia, które należy uważnie
przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do nieprofesjonalnych zastosowań
domowych.
• Nie należy instalować urządzenia poza domem, nawet, jeśli miejsce to jest
chronione daszkiem, gdyż wystawienie urządzenia na działanie deszczu i burz
jest bardzo niebezpieczne.
• Przenosząc urządzenie należy zawsze korzystać z odpowiednich uchwytów
umocowanych po bokach piekarnika.
• Nie dotykać urządzenia, jeśli jest się na boso ani też mokrymi lub
wilgotnymi rękami lub stopami.
• Urządzenie powinno być używane do celów kulinarnych wyłącznie
przez osoby dorosłe i zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
Wykorzystywanie go do innych celów (np. do ogrzewania
pomieszczeń) uznaje się za niewłaściwe, a tym samym niebezpieczne.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
poniesione w wyniku niewłaściwego, błędnego lub nierozsądnego
użytkowania.
• Podczas użytkowania urządzenia grzejniki i niektóre części drzwiczek
piekarnika stają się bardzo gorące. Nie wolno ich dotykać, a dzieci należy
trzymać z dala od urządzenia.
• Uważać, aby kable zasilające innych urządzeń AGD nie dotykały
rozgrzanych części piekarnika.
• Nie zatykać otworów wentylacyjnych i odprowadzających ciepło.
• Przy otwieraniu drzwiczek należy trzymać za środkową część uchwytu:
po bokach może być gorący.
• Do wstawiania i wyjmowania naczyń z piekarnika używać zawsze rękawic
ochronnych.
• Nie przykrywać dna piekarnika folią aluminiową.
• Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych: jeśli urządzenie
zostanie przez nieuwagę uruchomione, mogłyby one się zapalić.
• Gdy urządzenie nie jest używane, upewnić się, czy pokrętła znajdują się
w położeniu “●”/“○”.
• Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel: zaleca się
trzymanie za wtyczkę.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłączyć najpierw
wtyczkę od sieci elektrycznej.
• W razie uszkodzenia w żadnym wypadku nie ingerować w wewnętrzne
mechanizmy urządzenia i nie próbować go samodzielnie naprawiać.
Należy skontaktować się z Serwisem (patrz Serwis Techniczny).
• Nie stawiać przedmiotów na otwartych drzwiczkach piekarnika.
• Dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Urządzenie to nie jest przystosowane do obsługi przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych,
przez osoby bez doświadczenia lub bez znajomości urządzenia - chyba że
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo -, jak również
przez osoby, które nie otrzymały instrukcji wstępnych na temat eksploatacji
urządzenia.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było włączane przy
użyciu zewnętrznego przekaźnika czasowego lub osobnego systemu
sterowania zdalnego.
Utylizacja
• Utylizacja materiałów opakowaniowych: zastosować się do obowiązujących
norm lokalnych, dzięki czemu opakowania będzie można ponownie
wykorzystać.
18
• Dyrektywa wspólnotowa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje, że sprzęt
gospodarstwa domowego nie powinien być usuwany jako nieposortowane
odpady komunalne. Zużyte urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w
celu optymalizacji stopnia odzysku i recyrkulacji ich materiałów składowych
oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla zdrowia i środowiska.
Symbol przekreślonego kosza na śmieci jest umieszczony na wszystkich
produktach, aby przypominać o obowiązku selektywnej zbiórki.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat prawidłowego złomowania
elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, ich właściciele mogą
się zwracać do właściwych służb publicznych lub do sprzedawców tych
urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
• Kiedy to tylko możliwe, unikaj wstępnego nagrzewania piekarnika i zawsze
próbuj go zapełnić. Otwieraj drzwiczki piekarnika tak rzadko, jak tylko to
możliwe, gdyż za każdym razem ucieka z niego ciepło. Aby oszczędzić
znaczną ilość energii, wyłącz po prostu piekarnik 5 - 10 minut przed
końcem zaplanowanego czasu pieczenia i wykorzystaj ciepło, które
piekarnik nadal wydziela.
• Programy automatyczne oparte są na standardowych produktach
żywieniowych
• Utrzymuj uszczelki w czystości, aby zapobiec jakimkolwiek stratom energii
poprzez drzwiczki.
• Jeżeli korzystasz z rozliczenia strefowego energii, możesz zaoszczędzić
energię używając opcji “opóźnione pieczenie”, która uruchomi urządzenie
w godzinach taniej taryfy.
! Produkt ten spełnia wymogi nowej dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie
ograniczenia zużycia energii w trybie czuwania.
Konserwacja i utrzymanie
Odłączenie prądu elektrycznego
Przed naprawą odłączyć urządzenie od sieci zasilania elektrycznego.
Czyszczenie urządzenia
• Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali inox oraz uszczelki gumowe
mogą być czyszczone przy pomocy gąbki nasączonej letnią wodą i
neutralnym mydłem. Jeśli plamy trudno usunąć, zastosować specjalne
produkty do czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia zaleca się
dokładne spłukanie wodą i wysuszenie. Nie używać proszków ściernych
ani substancji korodujących.
• Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone po każdym użyciu, gdy jest
jeszcze letnie. Użyć ciepłej wody i środka czyszczącego, spłukać i wytrzeć
miękką ściereczką. Unikać środków ściernych.
• Akcesoria można myć jak zwykłe naczynia, także w zmywarce, z wyjątkiem
prowadnic przesuwnych.
• Zaleca się nie spryskiwać bezpośrednio panelu sterowania środkami
czyszczącymi, lecz myć go nasączoną nimi gąbką
! Nigdy nie stosować oczyszczaczy parowych lub ciśnieniowych do
czyszczenia urządzenia.
Czyszczenie drzwiczek
Szybę drzwiczek wyczyścić przy użyciu gąbki i środków nierysujących, a
następnie wytrzeć miękką ściereczką; nie używać szorstkich materiałów
ścierających czy ostrych, metalowych skrobaków, które mogą porysować
powierzchnię i doprowadzić do pęknięcia szyby.
Aby dokładniej wyczyścić piekarnik, można zdemontować drzwiczki:
1. Całkowicie otworzyć drzwiczki (zob. rysunek);
2. Przy użyciu śrubokręta podważyć i przekręcić dźwignie F umieszczone na
obu zawiasach (zob. rysunek);
5. Obrócić do góry zaczepy, tak aby zetknęły
się ze ścianką piekarnika.
F
6. Popchnąć zaczepy do dołu, upewniając się,
że są stabilne i i nie obracają się do przodu.
3. Chwycić drzwiczki za obie zewnętrzne
krawędzie, przymykając je powoli, lecz nie
całkowicie. Następnie pociągnąć drzwiczki do
siebie i wyjąć je z zawiasów (patrz rysunek).
Zamontować ponownie drzwiczki wykonując
czynności w odwrotnej kolejności.
Aby zdemontować drzwiczki piekarnika z zawiasami soft closing*:
1.Otworzyć całkowicie drzwiczki.
2. Unieść zaczepy umieszczone na obu
zawiasach. Jeśli nie udaje się unieść ich
ręcznie, należy podważyć je przy użyciu
narzędzia.
Sprawdzanie uszczelek
Co pewien czas należy sprawdzać stan uszczelek wokół drzwiczek piekarnika.
Gdyby okazało się, ze uszczelka jest uszkodzona należy zwrócić się do
najbliższego punktu serwisowego ( patrz Serwis Techniczny ). Zaleca się nie
używać piekarnika do czasu wykonania naprawy.
Wymiana żarówki
Aby wymienić żarówkę oświetlającą
piekarnik:
1. Odkręcić szklaną pokrywę obudowy
żarówki.
2. Wyjąć żarówkę i wymienić ją na
podobną: żarówka halogenowa,
napięcie 230 V, moc 25 W, gwint G 9.
3. Ponownie założyć szklaną osłonę
(patrz rysunek).
! Nie używać żarówki piekarnika do oświetlania pomieszczeń.
Montaż zestawu prowadnic ślizgowych*
3. Obrócić całkowicie do dołu zaczepy.
A
4. Uchwycić drzwiczki po bokach i powoli
je zamykać, ale nie całkowicie. Następnie
pociągnąć drzwiczki do siebie, wyjmując je
z ich gniazda (zob. rysunek). Zamontować
z powrotem drzwiczki, przeprowadzając
powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
Prowadnica
prawa
Prowadnica
lewa
B
C
Aby zamontować prowadnice
ślizgowe:
1. Zdjąć obie ramy, wyjmując je z
rozpórek A (patrz rysunek).
2. Wybrać poziom, na którym zostanie
umieszczona prowadnica ślizgowa.
Zwracając uwagę na kierunek
wyciągania prowadnic, należy
umieścić na ramie najpierw wpust B,
a następnie wpust C.
* Tylko w niektórych modelach.
19
PL
195123042.01
07/2014 - XEROX FABRIANO
PL
D
3. Zamocować obie ramy wraz z
zamontowanymi prowadnicami w
odpowiednich otworach znajdujących
się na ściankach piekarnika (patrz
rysunek) . Otwory dla lewej ramy
znajdują się na górze, natomiast dla
prawej na dole.
4. Na końcu należy wczepić ramy do
rozpórek A.
! Prowadnic ślizgowych nie należy wkładać na poziomie 5.
Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni,47
60044 Fabriano (AN)
www.hotpoint.eu
20

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement