Indesit | LR9 S2Q F X B | Setup and user guide | Indesit LR9 S1Q F W Setup and user guide

NL
SNELLE REFERENTIE
GIDS
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN
EEN INDESIT PRODUCT
Voor meer informatie en support, gelieve
uw product te registreren op
http‌:‌/‌/‌www‌.‌indesit.‌com‌/‌register‌/‌indesit.html
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids
voor Gebruik en Onderhoud downloaden
van onze website http://docs.indesit.eu
en de instructies aan de achterzijde van
dit boekje opvolgen.
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid.
PRODUCTBESCHRIJVING
APPARAAT
1
8
2
7
3
9
4
5
6
10
15
11
12
Koelkastcompartiment
1. Ventilator
2. Elektronisch bedieningspaneel/
verlichting
3. Schappen
4. Typeplaatje met handelsnaam
5. Fresh crisper
6. Omkeren van de deur
7. Deurvakken
8. Eierhouder
9. Vakhoogte flessen
10. Deurafdichting
Diepvriescompartiment
10. Deurafdichtingen
11. Laden vriesvak
12. Schappen
13. Onderste lade: koudste zone
ideaal voor het invriezen van verse
levensmiddelen
14. IJsbakje
15. Blackout-sensor
13
14
BEDIENINGSPANEEL
1. Led-controlelampjes (voor het
weergeven van de huidige
temperatuurwaarde of de
functie Super Cool)
2. Super Cool-toets / Temperatuurtoets
1
2
1
ACCESSOIRES
FLESSENSCHEIDER (INDIEN AANWEZIG)
EIERHOUDER
IJSBAKJE*
EERSTE GEBRUIK
IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT
Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het
apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u het apparaat
heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen
in de koelkast en in het diepvriescompartiment legt.
DAGELIJKS GEBRUIK
Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de
netvoeding wordt het display verlicht en worden alle
pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven.
De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen
van de koelkast lichten op.
Zie de Handleiding voor Gebruiksaanwijzing voor meer details
over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het
verkrijgen van de Gebruiksaanwijzing
FUNCTIES
TEMPERATUUR-INSTELLING
Druk op de toets Temperatuur op het bedieningspaneel
om de temperatuur van het hoogste, via het minder hoge
naar het laagste niveau in te stellen.
Door op de Temperatuur toets te drukken, wordt de
temperatuurinstelling steeds opnieuw gewijzigd. Bij
de eerste keer aansluiten van het apparaat staat de
temperatuurwaarde in de middenstand (fabrieksinstelling).
De onderstaande tabel toont de temperatuurwaarden:
HOGE TEMPERATUUR.
MEDIUM HOGE TEMPERATUUR.
MEDIUM TEMPERATUUR.
MEDIUM LAGE TEMPERATUUR.
LAGE TEMPERATUUR.
SUPER COOL
Lampje
aan
Lampje
uit
Opmerking: De weergegeven temperatuurinstelling komt
overeen met de gemiddelde temperatuur in de hele koelkast.
SUPER COOL
Het gebruik van de functie Super Cool wordt aanbevolen voor het
verhogen van de koelcapaciteit van het koelkastcompartiment,
als er zeer veel levensmiddelen in het koelvak wordt
geplaatst. Voor het activeren van de functie Super Cool de
temperatuurtoets op het bedieningspaneel 3 seconden
ingedrukt houden totdat alle drie Leds blijven branden.
De functie wordt automatisch gedeactiveerd na 24 uur en er
wordt teruggekeerd naar de eerder geselecteerde waarde.
!
!
De functie kan handmatig worden gedeactiveerd door de
toets Temperatuur op het bedieningspaneel 3 seconden
ingedrukt te houden. !
KOELKASTVERLICHTING
Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt
gebruik van Led-verlichting voor een betere verlichting en
een zeer laag energieverbruik.
Als het systeem met ledverlichting niet werkt, contact
opnemen met de Klantenservice om het te laten vervangen.
Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend
wordt. Als de deur langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt
de verlichting automatisch uitgeschakeld.
VENTILATOR
De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de
koelkast, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt.
De ventilator is standaard ingeschakeld.
Druk op de knop van de ventilator om de ventilator uit te
schakelen.
Vergeet niet dat als de ventilator is ingeschakeld, deze niet
continu zal werken. De ventilator start/stopt met werken
afhankelijk van de temperatuur en/of de vochtigheidsgraad in
de koelkast.
Het is dus helemaal normaal als de ventilator niet werkt, ook
al is hij ingeschakeld.
ALARM TABEL
ALARMTYPE
SIGNAAL
OORZAAK
Alarm deur open
Koelkastverlichting knippert
De deur heeft langer dan 5 minuten Sluit de deur
open gestaan.
Alarm deur open
Koelkastverlichting UIT
De deur heeft langer dan 8 minuten Sluit de deur
open gestaan.
Functiestoring
Alle temperatuurlampjes knipperen Storing in het product.
2
OPLOSSING
Contact opnemen met de Klantenservice
NL
BLACKOUT-SENSOR
Via de twee daarin opgenomen
vloeistoffen geeft de blackoutsensor een indicatie in het geval
van een stroomstoring.
1. RODE VLOEISTOF
2. GELE VLOEISTOF
GEBRUIK (bij eerste gebruik is instellen vereist)
1
2
3
4
Sluit de koelkast aan
De sensor moet in deze
positie staan:
24 uur wachten totdat de
vloeistof bevroren is
24 uur later moet de blackout-sensor
180° met de klok mee worden gedraaid.
De sensor is nu klaar om te werken.
Controleer de sensor om te weten te
komen of er een black-out is opgetreden.
+24h
CONTROLEER DE SENSOR OM TE WETEN TE KOMEN OF ER EEN BLACK-OUT IS OPGETREDEN
Als één van de vloeistoffen of beide zijn opgelost is dit een indicatie van verhoogde temperatuur in de vriezer, wat door een stroomstoring kan
zijn veroorzaakt . Zelfs het gedeeltelijk smelten van één van de 2 vloeistoffen kan duiden op een abnormale toename van de binnentemperatuur.
Standaard configuratie:
Geen probleem
GELE vloeistof opgelost:
het voedsel moet binnen een week
worden opgegeten
RODE + GELE vloeistof opgelost:
voedsel moet worden weggegooid
‫ݲ‬
3
OPSLAAN VAN ETENSWAAR
EN DRANKEN
Legenda
GEMATIGDE ZONE
Aanbevolen voor het bewaren van tropisch
fruit,blikjes, dranken, eieren, sauzen,
augurken, boter, jam
KOUDE ZONE
Aanbevolen voor het bewaren van kaas,
melk, zuivelproducten, delicatessen,
yoghurt, vleeswaren,desserts
FRUIT & GROENTELADE
NORMALE DIEPVRIESLADEN
LADE DIEPVRIESGEDEELTE
(MAX KOELZONE) Aanbevolen voor
het invriezen van verse/gekookte
levensmiddelen.
Opmerking: De grijsschakering van de legenda
komt niet overeen met de kleur van de laden
KOELVAK
Gebruik houders van recyclebaar
plastic, metaal, aluminium en glas, of
wikkel de levensmiddelen in folie.
Gebruik altijd afsluitbare houders voor
vloeistoffen en etenswaar die geuren of
smaken kunnen afgeven of opnemen,
of dek de vloeistoffen of etenswaar af.
Indien u een kleine hoeveelheid
etenswaar in de koelkast opslaat, raden
wij aan de platen boven de crisperlade
voor groente en fruit te gebruiken,
aangezien dit de koelste plek in het
koelvak is.
Levensmiddelen die een grote
hoeveelheid ethyleengas afgeven en de
levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit
gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten
altijd worden zodanig worden gescheiden
of verpakt dat de houdbaarheid niet
achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten
samen met kiwi's of kool bewaren.
Om te voorkomen dat flessen
omvallen, kunt u gebruik maken van de
flessenhouder (beschikbaar op bepaalde
modellen).
Bewaar verschillende etenswaar niet
te dicht bij elkaar om voor voldoende
luchtcirculatie te zorgen.
PRODUCTFICHE
WWW De productfiche met energiegegevens van dit
apparaat kunnen gedownload worden van de Indesit
website http://docs.indesit.eu
HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN
ONDERHOUD VERKRIJGEN
> WWW Download de Gids voor Gebruik
en Onderhoud op onze website
http://docs.indesit.eu (u kunt deze QR
code gebruiken), onder vermelding van
de handelscode van het product.
> U kunt ook contact opnemen met onze
Consumentenservice.
DIEPVRIESCOMPARTIMENT
De vriezer is de ideale opslagplaats
voor het opslaan van ingevroren
levensmiddelen, het maken van
ijsblokjes en het invriezen van verse
levensmiddelen in het vriesvak.
De maximale hoeveelheid verse
levensmiddelen die in 24 uur kan
worden ingevroren wordt aangegeven
op het typeplaatje (…kg/24h).
Wanneer u een kleine hoeveelheid
voedsel heeft om in de vriezer te bewaren
is het aan te bevelen om de koudste
gedeeltes van uw diepvriescompartiment
te gebruiken, het onderste gebied.
CONTACT OPNEMEN MET
CONSUMENTEN SERVICE
Onze contactgegevens staan in de
garantiehandleiding. Wanneer u
contact neemt met de Consumenten
Service, gelieve de codes te vermelden
die op het identificatieplaatje van
het apparaat staan.
4 0 0 010 8 74 92 4
001
4
Gedrukt in Italië
Download PDF

advertising