Indesit | LR9 S1Q F W | Setup and user guide | Indesit LR9 S1Q F W Setup and user guide

NL
SNELLE REFERENTIE
GIDS
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN
INDESIT PRODUCT
Voor meer informatie en support, gelieve uw
product te registreren opwww.indesit.com/register
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor
Gebruik en Onderhoud downloaden van onze
website docs.indesit.eu en de instructies aan de
achterzijde van dit boekje opvolgen.
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor
Gezondheid en Veiligheid.
PRODUCTBESCHRIJVING
APPARAAT
1
8
2
7
3
9
4
5
6
10
11
Koelkastcompartiment
1. Ventilator
2. Elektronisch bedieningspaneel/
verlichting
3. Schappen
4. Typeplaatje met handelsnaam
5. Fresh crisper
6. Omkeren van de deur
7. Deurvakken
8. Eierhouder
9. Vakhoogte flessen
10. Deurafdichting
Diepvriescompartiment
10. Deurafdichtingen
11. Laden vriesvak
12. Schappen
13. Onderste lade: koudste zone
ideaal voor het invriezen van verse
levensmiddelen
14. IJsbakje
12
13
14
BEDIENINGSPANEEL
1
1. Led-controlelampjes (voor het
weergeven van de huidige
temperatuurwaarde of de functie
Super Cool)
2. Super Cool-toets / Temperatuurtoets
2
1
ACCESSOIRES
EIERHOUDER
FLESSENSCHEIDER (INDIEN AANWEZIG)
IJSBAKJE
EERSTE GEBRUIK
IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT
Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint
het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u
het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur
voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het
diepvriescompartiment legt.
Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding
wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen
gedurende circa 1 seconde weergegeven.
De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen
van de koelkast lichten op.
DAGELIJKS GEBRUIK
Zie de Handleiding voor Gebruiksaanwijzing voor meer details
over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het
verkrijgen van de Gebruiksaanwijzing
FUNCTIES
TEMPERATUUR-INSTELLING
Druk op de toets Temperatuur op het bedieningspaneel
om de temperatuur van het hoogste, via het minder hoge
naar het laagste niveau in te stellen.
Door op de Temperatuur toets te drukken, wordt de
temperatuurinstelling steeds opnieuw gewijzigd. Bij de eerste
keer aansluiten van het apparaat staat de temperatuurwaarde
in de middenstand (fabrieksinstelling).
De onderstaande tabel toont de temperatuurwaarden:
HOGE TEMPERATUUR.
MEDIUM HOGE TEMPERATUUR.
MEDIUM TEMPERATUUR.
MEDIUM LAGE TEMPERATUUR.
LAGE TEMPERATUUR.
SUPER COOL
Lampje aan
Lampje uit
Opmerking: De weergegeven temperatuurinstelling komt
overeen met de gemiddelde temperatuur in de hele koelkast.
SUPER COOL
Het gebruik van de functie Super Cool wordt aanbevolen
voor het verhogen van de koelcapaciteit van het
koelkastcompartiment, als er zeer veel levensmiddelen in het
koelvak wordt geplaatst. Voor het activeren van de functie
Super Cool de temperatuurtoets op het bedieningspaneel
3 seconden ingedrukt houden totdat alle drie Leds blijven
branden.
De functie wordt automatisch gedeactiveerd na 24 uur en er
wordt teruggekeerd naar de eerder geselecteerde waarde.
!
!
De functie kan handmatig worden gedeactiveerd door de
toets Temperatuur op het bedieningspaneel 3 seconden
ingedrukt te houden. !
KOELKASTVERLICHTING
Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt
gebruik van Led-verlichting voor een betere verlichting en
een zeer laag energieverbruik.
Als het LED verlichtingssysteem niet werkt, contact opnemen
met de Consumentenservice om het te laten vervangen.
Belangrijk: De binnenverlichting van het
koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur
van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 8
minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch
uitgeschakeld.
VENTILATOR
De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de
koelkast, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt.
De ventilator is standaard ingeschakeld.
Druk op de knop van de ventilator om de ventilator uit te
schakelen.
Vergeet niet dat als de ventilator is ingeschakeld, deze niet
continu zal werken. De ventilator start/stopt met werken
afhankelijk van de temperatuur en/of de vochtigheidsgraad
in de koelkast.
Het is dus helemaal normaal als de ventilator niet werkt, ook
al is hij ingeschakeld.
ALARM TABEL
ALARMTYPE
SIGNAAL
OORZAAK
OPLOSSING
Alarm deur open
Koelkastverlichting knippert
De deur heeft langer dan 5
minuten open gestaan.
Sluit de deur
Alarm deur open
Koelkastverlichting UIT
De deur heeft langer dan 8
minuten open gestaan.
Sluit de deur
Functiestoring
Alle temperatuurlampjes
knipperen
Storing in het product.
Contact opnemen met de
Consumentenservice
2
NL
EEN AANTAL FUNCTIONELE GELUIDEN
DIE U ZOU KUNNEN HOREN
Een sisgeluid bij het voor de eerste keer
of na een lange pauze inschakelen van
het apparaat.
Een borrelgeluid wanneer koelmiddel
de leidingen instroomt.
BRRR geluid van de compressor die
loopt.
Een zoemgeluid wanneer de waterklep
of de ventilator begint te werken.
Een kraakgeluid wanneer de
compressor start.
De KLIK is van de thermostaat die afstelt
hoe vaak de compressor draait.
Probleem
Mogelijke oorzaken
Oplossing
DE TEMPERATUUR VAN HET
APPARAAT IS TE HOOG
Er kunnen verschillende oorzaken
(Zie 'Oplossingen')
› Zorg ervoor dat de condensor (achter het
apparaat) vrij is van stof en pluizen.
› Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.
› Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed
vastzitten.
› Op warme dagen of als het in de kamer
warm is draait de motor natuurlijk langer.
› Als de deur van het apparaat een
tijdje open is geweest of als er grote
hoeveelheden voedsel zijn opgeslagen zal
de motor langer lopen, om de binnenkant
van het apparaat af te laten koelen..
DE TEMPERATUUR VAN HET
APPARAAT IS TE HOOG
Er kunnen verschillende oorzaken
(Zie 'Oplossingen')
› Zorg ervoor dat de condensor (achter
het apparaat) vrij is van stof en pluizen.
› Zorg ervoor dat de deur goed gesloten
is.
› Zorg ervoor dat de deurafdichtingen
goed vastzitten.
› Op warme dagen of als het in de kamer
warm is draait de motor natuurlijk langer.
› Als de deur van het apparaat een
tijdje open is geweest of als er grote
hoeveelheden voedsel zijn opgeslagen
zal de motor langer lopen, om de
binnenkant van het apparaat af te laten
koelen..
DE DEUREN GAAN NIET GOED OPEN
EN DICHT
Er kunnen verschillende oorzaken
(Zie 'Oplossingen')
› Controleer of de voedselpakketten niet
de deur blokkeren.
› Controleer of de interne onderdelen of
de automatische ijsmaker niet uit positie
zijn.
› Controleer of de deurafdichtingen niet
vuil of kleverig zijn.
› Controleer of het apparaat op niveau is.
3
OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN
Legenda
GEMATIGDE ZONE
Aanbevolen voor het bewaren van tropisch
fruit,blikjes, dranken, eieren, sauzen,
augurken, boter, jam
KOELZONE
Aanbevolen voor het bewaren van kaas,
melk, zuivelproducten, delicatessen,
yoghurt, vleeswaren,desserts
FRUIT & GROENTELADE
NORMALE DIEPVRIESLADEN
LADE DIEPVRIESGEDEELTE
((MAX KOELZONE) Aanbevolen voor
het invriezen van verse/gekookte
levensmiddelen.
Opmerking: De grijsschakering van de legenda
komt niet overeen met de kleur van de laden
KOELVAK
Gebruik houders van recyclebaar plastic,
metaal, aluminium en glas, of wikkel de
levensmiddelen in folie.
Gebruik altijd afsluitbare houders voor
vloeistoffen en etenswaar die geuren of
smaken kunnen afgeven of opnemen, of
dek de vloeistoffen of etenswaar af.
Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar
in de koelkast opslaat, raden wij aan de
platen boven de crisperlade voor groente
en fruit te gebruiken, aangezien dit de
koelste plek in het koelvak is.
Levensmiddelen die een grote
hoeveelheid ethyleengas afgeven en de
levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit
gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten
altijd worden zodanig worden gescheiden
of verpakt dat de houdbaarheid niet
achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten
samen met kiwi's of kool bewaren.
Om te voorkomen dat flessen
omvallen, kunt u gebruik maken van de
flessenhouder (beschikbaar op bepaalde
modellen).
Bewaar verschillende etenswaar niet
te dicht bij elkaar om voor voldoende
luchtcirculatie te zorgen.
PRODUCTFICHE
WWW De productfiche met energiegegevens van dit
apparaat kunnen gedownload worden van de Indesit
website docs.indesit.eu
HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
VERKRIJGEN
> WWW Download de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op onze website docs.indesit.eu
(u kunt deze QR code gebruiken), onder
vermelding van de handelscode van het product.
> U kunt ook contact opnemen met onze
Consumentenservice
DIEPVRIESCOMPARTIMENT
De vriezer is de ideale opslagplaats
voor het opslaan van ingevroren
levensmiddelen, het maken van ijsblokjes
en het invriezen van verse levensmiddelen
in het vriesvak.
De maximale hoeveelheid verse
levensmiddelen die in 24 uur kan worden
ingevroren wordt aangegeven op het
typeplaatje (…kg/24h).
Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel
heeft om in de vriezer te bewaren is het
aan te bevelen om de koudste gedeeltes
van uw diepvriescompartiment te
gebruiken, het onderste gebied..
CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTENSERVICE
Onze contactgegevens staan in de garantiehandleiding.
Wanneer u contact neemt met de
Consumentenservice, gelieve de codes te
vermelden die op het identificatieplaatje van
het apparaat staan.
4 0 0 010 9 03258
001
4
Gedrukt in Italië
Download PDF

advertising