KitchenAid | KCZCX 20901L | Instruction for Use | KitchenAid KCZCX 20901L Instruction for Use

Kullanım Talimatları
Cihazı kullanmadan önce
Çevreyi koruma
Buz ve/veya su dağıtıcısının temizliği, dezenfekte edilmesi ve bakımı
(varsa)
Önlemler ve genel tavsiyeler
Su sistemine bağlama
Temel özellikler
Temel bileşenler
Elektronik kontrol
Ana kontrol paneli
Dinamik 0° kontrol paneli
Açma ve kapama
Farklı gereksinimler için sıcaklığı ayarlama
Buz Yapıcıyı devreye alma
Göstergedeki bilgi ve arıza mesajları
Özelleştirme ve dil ayarları
Menü aracılığıyla devreye alınan özel işlevler
Menü temel ayarları
İç Tasarım (yerleşim, ayarlama, çıkarma)
Buz Yapıcının devreye alınması ve kullanımı
Su Filtresi
Aydınlatma
Genel talimatlar
Çoklu sıcaklık bölmesi
Gıda kalitesini koruma
Taze gıda saklama önerileri
Dondurulmuş gıda saklama önerileri
Gıda saklama için önerilen süreler
Bakım ve Temizlik
Havalandırma ızgarası, filtresi ve kondansör temizliği
İç temizlik
Arıza giderme kılavuzu
Göstergede görüntülenen arıza mesajları
Satış Sonrası Servisi
Menü Haritası - İşlevler
Menü Haritası - Ayar
4
4
4
6
7
7
8
9
9
10
11
12
12
12
13
14
18
21
22
23
23
24
24
25
26
27
27
28
29
29
30
31
32
33
34
Cihazı kullanmadan önce
• Bu cihaz evde ve aşağıdakiler gibi benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
- dükkan, iş yeri ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri ve otel, motel ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
- pansiyon türü ortamlarda;
Cihazınızı en iyi şekilde kullanmak için, ürün açıklamasını ve kullanışlı tavsiyeleri içeren çalıştırma
talimatlarını dikkatle okuyun.
Bu talimatları daha sonra başvurmak üzere saklayın.
1. Cihazı paketinden çıkardıktan sonra, hasarlı olmadığından ve kapağının düzgün bir şekilde
kapandığından emin olun. Olabilecek herhangi bir hasar, cihaz teslim alındıktan sonra 24 saat içerisinde
satıcıya bildirilmelidir.
2. Soğutucu devresinin tam etkinlik kazanması için, cihazı çalıştırmadan önce en az iki saat bekleyin.
3. Kurulum ve elektrik bağlantısı kalifiye bir teknisyen tarafından, üretici firmanın talimatlarına göre ve
yerel güvenlik kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır.
4. Kullanmadan önce cihazın içini temizleyin.
Cevre koruma önerileri
1. Ambalaj
Ambalaj malzemeleri %100 geri dönüşümlüdür ve geri dönüşüm simgesi taşır
İmha konusunda yerel
yönetmeliklere uygun hareket edin. Olası tehlike kaynağı olduklarından, ambalaj malzemelerini (plastik
poşetler, polistren parçalar vb.) çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.
2. Hurda/Atık
Cihaz, geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir.
Bu cihaz, 2002/96/EC sayılı Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) ile ilgili Avrupa Direktifine
uygun olarak işaretlenmiştir. Cihazın doğru bir şekilde imhasını sağlamakla, çevre ve insan sağlığı için
muhtemel olumsuz sonuçları önlemeye katkıda bulunmuş olursunuz.
Cihaz veya ilgili dokümanlar üzerindeki
simgesi, bu cihazın ev çöpü gibi atılmaması, elektrikli ve
elektronik ekipmanların geri dönüşümü için özel bir toplama merkezine götürülmesi gerektiğini belirtir.
Cihaz hurdaya çıkarılırken, güç kablosunu keserek cihazı kullanılmaz hale getirin ve çocukların kolayca
içine tırmanıp kapalı kalamayacağı şekilde kapakları ve rafları çıkarın.
Cihazı atıkların imhasına ilişkin yerel tüzüklere uygun bir şekilde, özel toplama noktalarına götürerek
bertaraf edin; çocuklara yönelik bir tehlike arz etmemesi için cihazı birkaç gün için bile gözetimsiz halde
bırakmayın.
Bu cihazın kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için, ilgili yerel makamlarla,
çöp toplama hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız yer ile temasa geçin.
Bilgi:
Bu cihaz CFC içermez. Soğutucu devresi R134a (HFC) veya R600a (HC) içerir (cihazın içindeki bilgi
etiketine bakın).
İzobütan (R600a) bulunan cihazlar: İzobütan, çevreye olumsuz etkisi olmayan doğal bir gazdır, ancak
yanıcıdır. Bu nedenle, soğutma devresinin borularının hasarlı olup olmadığının kontrol edilmesi zorunludur.
Bu ürün, Kyoto Protokolü kapsamındaki Florlu Sera Gazlarını içerebilir; soğutma gazı, hermetik olarak
kapalı bir sistemin içindedir.
Soğutma gazı: R134a’nın Küresel Isıtma Potansiyeli (GWP) 1300’dür.
4
Çevre koruma önerileri
Uygunluk beyanı
• Bu cihaz, yiyecek muhafazası için tasarlanmış ve 1935/2004 sayılı Yönetmeliğe (CE) uygun şekilde
üretilmiştir.
• Bu cihaz aşağıdakilere uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve pazarlanmıştır:
- 2006/95/CE “Düşük Voltaj” Direktifi’nin güvenlik amaçları (73/23/CEE ve müteakip düzeltmelerin
yerine geçen);
- “EMC” 2004/108/AT Direktifinin koruma ile ilgili gereksinimlerine.
Cihazın elektrik emniyeti sadece, onaylı bir topraklama sistemine doğru şekilde bağlanmışsa
garanti edilebilir.
Buz ve/veya su dağıtıcısının temizliği, dezenfekte edilmesi
ve bakımı (varsa)
Hijyenle ilgili verilen talimatlara uyulmaması, verilen suyun hijyen bakımından emniyetini bozabilir.
• Cihazı ilk kez kullanırken ve filtreyi her değiştirdiğinizde, suyun 9-14 litre veya 6-7 dakika süreyle
akmasını sağlayın (ilk tüketimden önce olması şartıyla hemen ardından yapılmayabilir) ve ilk 24 saat
içerisinde üretilen buzu atın.
• Su dağıtıcısının 4 veya 5 günden fazla kullanılmaması halinde, devrenin temizlenmesi ve ilk bir litrelik
suyun akıtılması önerilir.
• Çıkarılabilir su dağıtıcısının (eğer varsa) yerini değiştirirken ellerinizin hijyenik bakımdan temiz
olduğundan emin olun.
• Buz kovasının veya çekmecesini, yalnızca içilebilir su kullanarak düzenli bir şekilde temizleyin.
• Kontrol panelinde belirtildiğinde veya buz/su dağıtıcısı 30 günden daha fazla bir süre boyunca
kullanılmadığında filtrenin değiştirilmesi gerekir.
• Filtre her değiştirildiğinde buz ve/veya su dağıtım sistemini, maddelerin özelliklerini değiştirmeyen
gıdalarda kullanılabilir dezenfektan (sodyum hipoklorit içeren) kullanarak sterilize edin ve Satış Sonrası
Servisinden bulabileceğiniz “Sterilizasyon Kiti”ni kullanın. Kullanmadan önce en az 2 litre su ile
durulayın.
• Buz ve su dağıtıcısının parça değiştirme işlemi üretici firma tarafından tedarik edilen orijinal yedek
parçalarla yapılmalıdır.
• Cihaz üzerindeki işlemler yalnızca nitelikli bir teknisyen tarafından veya Satış Sonrası Servisi tarafından
yapılmalıdır.
5
Önlemler ve genel tavsiyeler
Dumanları yangına veya patlamaya neden olabilir.
• Buz çözme sürecini hızlandırmak amacıyla üretici
şirket tarafından önerilenlerin dışında mekanik,
elektrikli veya kimyasal bir yöntem kullanmayın.
• Üretici firma tarafından açıkça izin verilmiş türde
olmayan elektrikli cihazları buzdolabının içine
koymayın ve içinde kullanmayın.
• Bu cihaz, cihazın güvenli kullanımını sağlayacak
sorumlu bir kişinin denetimi veya talimatı
olmaksızın fiziksel, algısal veya zihinsel kapasitesi
düşük, tecrübeleri ve bilgisi olmayan kişiler ve
çocuklar tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
• Çocukların cihazda sıkışmalarını ve boğulmalarını
önlemek için, cihazla oynamalarına veya cihaz
içinde saklanmalarına izin vermeyin.
• Buz paketlerinin (bazı modellerde) içeriklerini
(toksik değildir) yutmayın.
• Soğuk yanıklarına neden olabileceğinden, buz
küplerini veya buzlu şekerleri dondurucudan
çıkardıktan hemen sonra yemeyin.
KURULUM
• Cihazın taşınması ve kurulumu iki veya daha fazla
kişi ile yapılmalıdır.
• Cihazı hareket ettirirken zemine (ör. parkelere)
hasar vermemeye dikkat edin.
• Cihazın, kurulum işlemi esnasında güç kablosuna
hasar vermemesine dikkat edin.
• Cihazın bir ısı kaynağının yakınında olmadığından
emin olun.
• Yeterli miktarda havalandırma sağlandığından emin
olmak için, cihazın her iki tarafında boşluk bırakın
ve montaj talimatlarına uyun.
• Cihazın havalandırma menfezlerinin tıkanmamasına
dikkat edin.
• Cihazın soğutucu devresinin borularına zarar
vermeyin.
• Cihazı ağırlığını taşıyacak kadar güçlü bir zemin
üzerine, ebadına ve kullanımına uygun bir yere
kurun ve dengeleyin.
• Cihazı kuru ve iyi havalandırılan bir yere kurun.
Cihaz, bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına göre
belirli sıcaklık aralıklarında çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Cihaz belirtilen değer aralığının
dışındaki bir sıcaklıkta uzun süre kalırsa, düzgün
bir şekilde çalışmayabilir.
İklim Sınıfı
SN
N
ST
T
KULLANIM
• Herhangi bir bakım veya temizlik işlemine
başlamadan önce, cihazın fişini prizden çekin veya
elektrik beslemesiyle bağlantısını kesin.
• Otomatik buz yapıcı ve su dağıtıcısıyla donatılmış
olan tüm cihazlar, sadece içme suyu veren bir su
kaynağına bağlanmalıdır (şebeke suyunun basıncı
0,17 ila 0,81 Mpa (1,7 ila 8,1 bar) arasında
olmalıdır). Su beslemesine doğrudan bağlanmamış
olan otomatik buz makineleri ve/veya su pınarları,
sadece içme suyu ile doldurulmalıdır.
• Soğutucu bölmesini sadece taze yiyecekleri
saklamak için, dondurucu bölmesini ise sadece
donmuş yiyeceklerin saklanması, taze yiyeceklerin
dondurulması ve buz küplerinin yapılması için
kullanın.
• Kırılabilecekleri için, içi sıvı dolu cam kapları
dondurucu bölmesine koymayın.
• Sarılmamış olan yiyecekleri, soğutucu veya
dondurucu bölmesinin iç yüzeylerine doğrudan
temas edecek şekilde yerleştirmekten kaçının.
Ortam
Ortam
Sıcaklığı (°C) Sıcaklığı (°F)
10 ile 32 arası
16 ile 32 arası
16 ile 38 arası
16 ile 43 arası
50 ile 90 arası
61 ile 90 arası
61 ile 100 arası
61 ile 110 arası
• Bilgi etiketinde belirtilen gerilim değerinin,
evinizdeki gerilime uygun olup olmadığını kontrol
edin.
• Tekli/çoklu adaptör veya uzatma kablosu
kullanmayın.
• Su şebekesine bağlamak için, önceki cihazınıza ait
boruyu değil, yeni cihazınızla birlikte verilen
boruyu kullanın.
• Elektrik kablosu üzerindeki değişiklikler veya kablo
değiştirme işlemi, sadece nitelikli personel
tarafından veya Satış Sonrası Servisi tarafından
yapılmalıdır.
• Cihazın elektrik bağlantısını, fişini prizden çekerek
veya priz hattına takılacak iki kutuplu bir anahtar
vasıtasıyla kesmek mümkün olmalıdır.
Yukarıdaki öneri ve önlemlere uyulmaması
durumunda Üretici firma hiçbir sorumluluk kabul
etmez.
GÜVENLİK
• Bu cihazın içerisinde yanıcı yakıt içeren aerosol
kutuları gibi patlayıcı maddeler saklamayın.
• Bu veya diğer elektrikli cihazların etrafında petrol,
yanıcı sıvılar veya gazlar muhafaza etmeyin ya da
kullanmayın.
6
Su sistemine bağlama
Buz Yapıcı bulunan modellerin içilebilir su kaynağı
sistemine bağlanması gerekir. Bu işlem, cihazla
birlikte verilen 3/4 inç dişli su hortumuyla
gerçekleştirilebilir.
Sistem basıncı 0,05 MPa ve 0,5 MPa (0,5 Bar ile 5
Bar) arasında olmalıdır.
Farklı basınçlar, su sisteminde arızalara ve
kaçaklara neden olabilir.
Cihaza yalnızca içilebilir su sağlanmalıdır.
Cihaza yalnızca içilebilir su sağlanmalıdır.
Kurulumun, cihazla birlikte verilen özel
kurulum kılavuzundaki talimatların tümüne
uygun olarak doğru bir şekilde
gerçekleştirildiğinden emin olun.
Temel özellikler
• Üçlü soğutma sistemi ve iç bölmelerin etkin bir
şekilde ayrılması en yüksek düzeyde tazelik ve
her bölmedeki (soğutucu, Dynamic 0° ve
dondurucu) gıdalar için en iyi saklama koşulları
sunar
• Normalde dondurucu olarak kullanılan bölme,
cihazın kullanım esnekliğini önemli ölçüde
artırarak soğutucu bölmesi veya Dynamic 0°
bölmesi olarak da kullanılabilir
• Düşük sıcaklığı ve nem kontrolüyle Dynamic 0°
bölmesi taze gıdaların en iyi ve güvenli şekilde
saklanmasını sağlar
• Elektronik kontrol, sıcaklık ve nem düzeylerinin
devamlı olarak kullanıcı tarafından seçilen
düzeyde kalmasını sağlar
• İnteraktif menü cihaz işlevlerinin ve çalışmayla
ilgili mesajların görüntülendiği ekranın
kişiselleştirilmiş yönetimine izin verir
• Tatil veya uzun süreli kullanılmama
durumlarında tüketimin en iyi hale getirilmesi
• Dynamic 0° bölmesinde otomatik yumuşak
kapanma sistemine sahip geniş çekmeceler
• Buz küplerinin arzu edilen boyutta otomatik
üretimi için Buz Yapıcı (sadece seçilen modeller)
• Soğutucunun içine yerleştirilmiş, değiştirmesi
kolay su filtresi (sadece seçilen modeller)
• Kaliteli alüminyum kaplamalı paslanmaz çelik
yüzeyler
• Otomatik kapak kapama için patentli menteşe
sistemi
• Yumuşak kapanma sistemli geniş harici
çekmeceler
• Çift LED sistemli spot aydınlatma
• Duvara sabitlemek için köşebentlerle devrilme
önleyici sistem.
7
Dynamic 0°
Soğutucu
Temel bileşenler
1
Menünün bulunduğu kontrol
paneli
2
Su filtresi (*)
3
Ayarlanabilir raflar
4
Dynamic 0° kontrol paneli
5
Nem kontrollü Dynamic 0°
bölmesi (*)
6
Sıcaklık kontrollü Düşük
Sıcaklık çekmeceleri (*)
7
Otomatik buz yapıcı (*)
8
Sıcaklık göstergesi
9
Sesli alarmlar
10 Geniş kapak rafları
11 Yenilikçi aydınlatma
Çoklu sıcaklık
12 Kendiliğinden kapanan
kapaklar ve çekmeceler
13 Soğutucu bölmesi ve Dynamic
0° bölmesi olarak
kullanılabilen dondurucu
bölmesi (Çoklu sıcaklık işlevi)
Çoklu sıcaklık
Düşük Sıcaklık
Soğutucu
(*) sadece seçilen modeller
8
Elektronik kontrol
Yenilikçi elektronik kontrol sistemi, üç bölmede de sabit sıcaklığı korur ve gösterge panelinde görüntüler.
Ayrıca, farklı işlevlerin özel ayarı sayesinde kontrol sistemiyle kullanıcı etkileşimi ve cihaz arızaları
durumunda sesli ve/veya görüntülü alarmlar verilmesini sağlar.
Temel bileşenler
1
Ünite
Cihazın tamamen açılmasını veya kapanmasını sağlar
(üç saniye basın).
2
Soğutucu
Yalnızca buzdolabı bölmesinin tamamen açılmasını
veya kapanmasını sağlar (üç saniye basın).
3
Menü
Cihaz işlev menüsüne erişimi sağlar.
4
Soğutucu
yukarı/aşağı tuşu
Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak buzdolabının
ayarlanmış sıcaklığını değiştirmek ve etkileşimli
menüde gezinmek mümkündür.
5
Gösterge
Buzdolabı ve dondurucu bölmelerinin sıcaklığını, tarih
ve saati, Menü işlevlerini ve görsel mesajları görüntüler.
6
Yukarı/Aşağı
(Çoklu sıcaklık)
Yukarı/Aşağı tuşuyla önceden ayarlanmış sıcaklık, seçili
işlev moduna göre (dondurucu, buzdolabı, Dynamic 0°)
değiştirilebilir.
7
Enter
Menü’de yapılan devreye almaları veya devreden
çıkarmaları onaylar.
8
Buz yapıcı
Otomatik buz üretiminin devreye alınmasını veya
devreden çıkarılmasını sağlar.
9
Alarm
Muhtemel arızalar konusunda uyarmak için, tuşa
basılarak devreden çıkarılabilen sesli bir uyarıyla
birlikte yanıp söner.
9
Dinamik 0° kontrol paneli
10
Gösterge
Dynamic 0° bölmesinin sıcaklığını gösterir.
11
Yukarı/Aşağı
Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak Dynamic 0°
bölmesi için ayarlanmış sıcaklığı değiştirmek
mümkündür.
12
Dynamic 0°
Yalnızca Dynamic 0° bölmesinin tamamen açılmasını
veya kapanmasını sağlar (üç saniye basın).
10
Açma ve kapama
İlk çalıştırma
Cihaz, elektrik gücü kaynağına bağlandığında
ancak henüz açılmamışken gösterge aşağıdaki
mesajı gösterir:
İlk çalıştırmada Standby (Bekleme) mesajı
yerine başka bir mesaj görüntülenirse bu,
cihazın soğutma işlemine zaten başlamış
olduğunu gösterir. Bu durumda Alarm tuşuna
basarak muhtemel sesli uyarıları devreden
çıkarın, kapağı kapatın ve ayarlanan sıcaklığa
erişene kadar bekleyin.
Bu, cihazın şebekeye bağlandığını ve tüm panel
tuşlarının kapalı olduğunu belirten bir güvenlik
mesajıdır.
Bütün cihaz bölmelerini açmak için Ünite
tuşuna üç saniye boyunca basın.
Cihaz Çoklu sıcaklıkta ilk kez çalıştırıldığında
bölme “dondurucu” moduna ayarlanmış olur.
İlk çalıştırma sırasında, ayarlanan sıcaklığa
erişene kadar fabrika ayarlarını değiştirmek için
Menüyü kullanmanız mümkün değildir.
Cihaz her açıldığında, tamamen açılmadan önce
üç dakika süren bir kendini tanılama sürecinden
geçer.
Buzdolabı ve Dynamic 0° bölmelerinin
kapatılması
Açıldıktan sonra her zaman açık kalır ve
yalnızca cihazı tamamen kapatarak kapatılabilir.
3 saniye süreyle Ünite
tuşuna basın.
Yalnızca buzdolabı bölmesi veya Dynamic 0°
bölmesi kapatılırsa hoş olmayan kokuların ve
küfün oluşmasını engellemek için bulunan fan
çalışmaya devam eder.
Yeniden başlatma
Yeniden başlatmak için aynı tuşları kullanın.
Dondurucu bölmesi her zaman açık kalır ve üç
saniye süreyle Ünite
tuşuna basarak cihazın
kapatılması dışında kapatılamaz.
Cihazı uzun süre kullanılmayacağı zaman
kapatmadan önce içindeki bütün maddeleri
çıkarın, hoş olmayan kokular ve küf oluşmasını
engellemek için kapakları ve çekmeceleri açık
bırakın.
Uzun süre boyunca kapatma
Uzun süreli kullanılmayacak durumlarda Ünite
tuşuna
üç saniye basarak ve elektrik priziyle
ya da prizi kontrol eden omnipolar anahtarın
bağlantısını keserek buzdolabını kapatmanız
önerilir.
Buzdolabını tamamen boşaltın, temizleyin ve
kurulayın; hoş olmayan kokuları engellemek için
kapakları ve çekmeceleri kısmen açık bırakın.
11
Farklı gereksinimler için sıcaklığı ayarlama
Dondurucu Bölmesi (Çoklu Sıcaklık)
-15°C ila -22°C (5°F ila -7,6°F), önerilen önceden
ayarlanmış sıcaklık: -18°C (0°F).
Sıcaklığı ayarlamak için Yukarı/Aşağı tuşlarını
kullanın.
Bu tuşlara dokununca yeni ayarlanan sıcaklık
göstergede görüntülenir. Bu sıcaklığı değiştirmek
için, arzu edilen sıcaklığa erişene kadar tuşları
kullanın.
Bölmenin soğutucu olarak kullanıldığı veya Fresco
bölmesinin kullanıldığı durumlarda (TriMode
işlevi), önerilen ve önceden ayarlanmış sıcaklıklar
ilgili bölmeler için belirtilen sıcaklıklara karşılık
gelir.
Her model fabrikadan çıkmadan önce özenle test
edilmiş, yüksek performans ve düşük tüketim
harcayacak şekilde ayarlanmıştır.
Ayarları değiştirmek genelde gerekli değildir.
Ancak özel ihtiyaçlar olması durumunda ayarlanan
sıcaklıkları aşağıdaki şekilde değiştirmek
mümkündür:
Soğutma Bölmesi
+2°C ila +8°C (35,6°F ila 46,4°F), önerilen
önceden ayarlanmış sıcaklık: +5°C (41°F).
Sıcaklığı ayarlamak için Yukarı/Aşağı tuşlarını
kullanın.
Bu tuşlara dokununca yeni ayarlanan sıcaklık
göstergede görüntülenir. Bu sıcaklığı değiştirmek
için, arzu edilen sıcaklığa erişene kadar tuşları
kullanın.
Gösterilen sıcaklık, kapakların çok sık
açılmasından veya oda sıcaklığındaki gıdaların
ya da büyük miktarlardaki gıdaların
koyulmasından sonra ayarlanan sıcaklıktan
biraz farklı olabilir.
Dynamic 0° Bölmesi
-2°C ila +2°C (28,4°F ila 35,6°F), önerilen önceden
ayarlanmış sıcaklık: 0°C (32°F).
Sıcaklığı ayarlamak için Yukarı/Aşağı tuşlarını
kullanın.
Bu tuşlara dokununca yeni ayarlanan sıcaklık
göstergede görüntülenir. Bu sıcaklığı değiştirmek
için, arzu edilen sıcaklığa erişene kadar tuşları
kullanın.
Seçilen sıcaklığa erişilmesi için 6 ila 12 saat
gereklidir.
Buz Yapıcıyı Devreye Alma
Ana kontrol panelinde yer alan Buz Yapıcı tuşu
, otomatik buz yapıcının devreye alınmasını
sağlar.
Buz yapıcı çalışırken tuş yanar.
Buz Yapıcı ilk kez çalıştırılmadan önce hidrolik
devrede ön yıkama yapılması gerekir. Bunu
yapmak için, Enter
ve Buz Yapıcı
tuşlarına aynı anda dokunun.
Birkaç dakika sonra Buz Yapıcı devreye alınabilir.
Cihaz şu şebekesine bağlı değilse Buz Yapıcıyı
devreye almayın.
Göstergedeki bilgi ve arıza mesajları
Entegre kontrol sistemi, ışıklı uyarılar veya gösterge görüntülenen metin mesajları aracılığıyla bilgi verir.
Bilgi uyarısı her zaman sabit yanan bir metin mesajıyla görüntülenirken arıza uyarısı, yanıp sönen bir
metinle görüntülenir.
Bazı arıza uyarılarına eşlik eden sesli uyarı, ana kontrol panelindeki Alarm tuşuna
basarak devreden
çıkarılabilir.
Arıza uyarılarının listesi bu kılavuzun arkasında yer alır.
12
Özelleştirme ve dil ayarları
Cihazın çalışması, ana ayarları yeniden
programlayarak veya özel işlevleri devreye alarak
kişisel gereksinimlere uyması için
kişiselleştirilebilir.
İşlevler, Menü tuşuna
basarak ana göstergede
görüntülenebilir. Yukarı/Aşağı tuşları ,
kullanılabilir işlevler arasında gezinmenizi sağlar.
Bu işlevler Enter tuşuna
basılarak seçilebilir.
Gösterge, geçerli çalışma durumunu gösterir.
Aşağı/Yukarı tuşlarını
kullanarak Enter tuşuna
basıp devreye alınan veya devreden çıkarılan
seçili işlevde gezinmek de mümkündür.
İşlev onaylandıktan sonra, diğer işlevlerin seçilmesi
için ana menü otomatik olarak görüntülenir.
Erişim tuşuyla
önceki seçime geri dönmek her
zaman mümkündür.
Ayarlarda yanlışlıkla bir değişiklik yapılmasını
engellemek için belli bir süre sonunda tuş takımı
otomatik olarak kilitlenir.
Menü işlevini yeniden etkinleştirmek için Menü
tuşuna
ve Aşağı tuşuna
en az üç saniye
süreyle aynı anda basın.
Gösterge ekranında görüntülenen mesajların dili
aşağıdaki işlemler yapılarak değiştirilebilir:
Menü tuşuna
basarak Menüye giriş yapın,
Yukarı/Aşağı tuşlarıyla
Ayarları seçin ve Enter
tuşuyla doğrulayın. Ardında Dil işlevini ve
istenilen dili seçin.
13
Menü aracılığıyla devreye alınan özel işlevler
Özel işlevleri kullanmak için Menü tuşunu
seçin ve menüye erişmek için Yukarı/Aşağı tuşunu
kullanarak seçimi
onaylayın.
Shopping Fridge
İşlev, soğutucu sıcaklığını 12 saat için +2°C (35.6°F) sıcaklığa düşürerek yeni konulan gıdanın daha hızlı
soğutulmasını sağlar.
12 saatlik süre sona erdiğinde işlev otomatik olarak devreden çıkar ve önceki ayarlanan sıcaklığa geri
döner.
İşlevin etkinleştirilmesi için zaman ayarlaması yapmak mümkündür.
Elektrik akımının uzun süreli kesintisinden sonra işlevi yeniden etkinleştirmek gerekir.
Etkinleştirme
Devreden çıkarma
Zaman ayarlamasını programlama
İşlevin 1 ila 12 saat arasında gecikmesini programlamak mümkündür.
Vacation Fridge
Bu işlev (büyük ölçüde enerji tasarrufu sağladığı için uzun süre kullanılmayacak durumlarda önerilir),
soğutucu bölmesi sıcaklığını +14°C (57.2°F) değerine getirir.
Süreyi programlamak mümkündür veya kullanılmama sürecinden sonra yeniden girilerek el ile devre dışı
bırakılabilir. Bu işlev, kullanılmama sürecinde uzun süreli elektrik kesintisi olsa bile devrede kalır.
Etkinleştirme
Yenide girerek devreden çıkarma
Süreyi programlama
1 ‘den 90 güne kadar programlamak mümkündür.
14
Shopping TriMode
Bu işlev, dondurucuya oda sıcaklığındaki malzemeleri koymadan önce en az 24 saat veya önceden
dondurulmuş ancak bir miktar sıcaklık artışına maruz kalmış malzemeleri dondurucuya koymadan önce
birkaç boyunca devrede olmalıdır. Bu işlev, programlanan süre sona erdiğinde otomatik olarak devreden
çıkar. İşlevin etkinleştirilmesi için zaman ayarlaması yapmak mümkündür.
Elektrik gücünün uzun süreli kesintisinden sonra işlevi yeniden etkinleştirmek gerekir.
Etkinleştirme
Devreden çıkarma
Zaman ayarlamasını programlama
Vacation TriMode
Bu işlev (büyük ölçüde enerji tasarrufu sağladığı için uzun süre kullanılmayacak durumlarda önerilir),
Çoklu sıcaklık bölmesi sıcaklığını 18°C (46.4°F) değerine getirir.
Süreyi programlamak mümkündür veya kullanılmama sürecinden sonra yeniden girilerek el ile devre dışı
bırakılabilir.
Bu işlev, kullanılmama sürecinde uzun süreli elektrik kesintisi olsa bile devrede kalır.
1 ‘den 90 güne kadar programlamak mümkündür.
Etkinleştirme
Yenide girerek devreden çıkarma
Süreyi programlama
15
Şişe Soğutucu
Bu işlev, içeceklerin hızlı bir şekilde soğutulması gerektiği zaman içecekleri dondurucu bölmesine koyarak
etkinleştirilebilir.
1 ila 45 dakika arasında bir süreç seçmek mümkündür.
En uygun sıcaklığa erişildiği ses uyarıyla belirtilir. İçecekleri çıkardıktan sonra Alarm tuşuna
basarak
sesli uyarıyı devre dışı bırakın.
Etkinleştirme
Devreden çıkarma
Süreyi programlama
Buz Yapıcı
Buz Yapıcı işlevi, buz küplerinin boyutunun Büyük (temel ayar) veya Orta olarak seçilmesini ve üretilen
buz miktarını artıran SuperIce işlevinin etkinleştirilmesini sağlar.
SuperIce işlevi 24 saat sonunda otomatik olarak devreden çıkar.
Küp boyutu işlevini etkinleştirme
Devreden çıkarma
SuperIce işlevini etkinleştirme
Devreden çıkarma
16
Sabbath Mode (Tercihe Bağlı)
İşlev, cihazın çalışmasının kapakların açılmasından veya kapanmasından etkilenmemesini gerektiren bazı
önemli gözlemlere uymasını mümkün kılar (termostatik kontrol, iç aydınlatma ve buz yapıcı devre dışı
bırakılır).
Etkinleştirme
Devreden çıkarma
Su Filtresi
View Status (Durumu Görüntüle) işlevi, litre cinsinden filtrelenen tam su miktarının ve filtrenin
değiştirilmesi için kalan sürenin görüntülenmesini sağlar.
Filtrenin durumunu kontrol etme
Filtreyi Sıfırlama
Filtreyi Sıfırlama işlevi, filtrelenen su miktarının ve filtrenin değiştirilmesi için kalan sürenin sıfıra
ayarlanmasını sağlar. Kartuş her değiştirildiğinde sayacı sıfıra ayarlamak gerekir.
“Replace Filter Cartridge” (Filtre Kartuşunu Değiştir) mesajının görüntülenmesinden 30 gün sonra buz
üretimi askıya alınır ve göstergede “No Water” (Su Yok) mesajı görüntülenir. Buz üretimini bir kere daha
etkinleştirmek için, Filtreyi Sıfırlama işleviyle sayacı sıfıra ayarlamak gerekir. Filtre değişimi yapılması
gereken zaman için kalan gün ve litre belirtilir.
Filtrelenmiş su sayacını sıfıra ayarlama
Bypass Filter
Ev su sisteminden gelen suyun kalitesi uygun olması nedeniyle suyun filtrelenmesi gerekmiyorsa bu işlev
etkinleştirilmelidir.
Bypass Filter işlevini etkinleştirme
Bypass Filter işlevini devreden çıkarma
17
Elle Temizlik, Su Filtresi
Buz üretimi uzun süre boyunca devre dışı bırakıldıysa su devresi otomatik olarak temizlenir. Ancak bazı
durumlarda, elle müdahale etmek ve tamamlayıcı bir temizlik gerçekleştirmek mümkündür.
Su temizlenene kadar işlemi tekrarlayın.
Filtreyi elle temizleme
Buz kalıbını veya başka uygun bir kabı Buz Yapıcının altında doğru şekilde yerleştirerek
suyu biriktirin ve ardından çekmeceyi kapatın. İşlemin sonunda kalıbı yıkayın.
Menü temel ayarları
Menü tuşunu
seçin ve Yukarı/Aşağı tuşuna
basarak bu seçimi yapın:
TriMode Seçenekleri
Dondurucu bölmesi, gerekirse soğutma veya Dynamic 0° çalışma modlarına çevrilebilir.
Soğutucu işlevini etkinleştirme
Dynamic 0° işlevini etkinleştirme
Dondurucu işlevini eski haline çevirme
Varsayılan Ayar
Bu, varsayılan fabrika ayarlarını sıfırlama ve önceki değişiklikleri iptal etme imkanı sunar.
Varsayılan ayarları sıfırlama
DİKKAT: Varsayılan ayarlar sıfırlanırsa daha önceden Soğutucu veya Dynamic 0° olarak ayarlanmış
olabileceğinden Çoklu sıcaklık bölmesinin çalışma seçimini yeniden etkinleştirmek gerekir.
18
Tarihi Ayarlama
Gösterge, gg:aa:yy (gün:ay:yıl) biçiminde tarihi gösterir; gün yanıp söner. Ayarı değiştirmek için
Yukarı/Aşağı uşlarını
kullanın, sonraki ayara gitmek için Enter
ile doğrulayın; yıl doğrulandıktan
sonra tarih ayarlanmış olur.
Tarihi ayarlama
Tarihi Göster
Bu işlevi kullanarak göstergede tarihin gösterilmesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak mümkündür.
Tarihi etkinleştirme
Tarihi devre dışı bırakma
Zamanı Ayarlama
Gösterge, saatleri ve dakikaları ss:dd biçiminde gösterir ve ss: yanıp söner. Ayarı değiştirmek için
Yukarı/Aşağı tuşlarını
kullanın, sonraki ayara gitmek için Enter
ile doğrulayın.
Dakikalar doğrulandığında zaman ayarlanmış olur.
Zamanı ayarlama
12/24 saatlik dilimi ayarlama
Bu işlev, göstergeyi 12 veya 24 saatlik dilimde olacak şekilde seçer.
Göstergeyi 12 saatlik dilimi ayarlama
Göstergeyi 24 saatlik dilimi ayarlama
19
Zamanı Göster
Bu işlev sayesinde zamanın sürekli gösterilmesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak mümkündür.
Kalıcı zamanı ayarlama
Devreden çıkarma
Dil
Bu işlev, gösterge mesajları için kullanılacak dilin seçilmesini sağlar.
İtalyanca
İngilizce
Fransızca
Almanca
İspanyolca
°C/°F ayarlama
Bu işlev, sıcaklığın Santigrat veya Fahrenheit derece olarak gösterilmesini seçer. Cihaz normalde santigrat
derecede görüntüleyecek şekilde ayarlanır.
Sıcaklığı Santigrat olarak ayarlama
Sıcaklığı Fahrenhayt olarak ayarlama
20
İç Tasarım (yerleşim, ayarlama, çıkarma)
Dynamic 0° Çekmecesi
İki kilitleme somunu ile sürgülü kızaklara
sabitlenmiştir.
• Çekmeceyi çıkarmak için kilitleme somunlarının
vidalarını açın ve çekmeceyi çıkarın.
Çoklu Sıcaklık Çekmecesi
Üst Çoklu sıcaklık çekmecesi, Dynamic 0° ile aynı
yöntem kullanılarak çıkarılabilir.
• İç Çoklu sıcaklık çekmecesini çıkarmak için
kilitleme somunlarının vidalarını açın.
Buz Kalıbı
Dondurucu bölmesinin üst çekmesine
yerleştirilmiştir.
• Çıkarıldıktan sonra tekrar doğru bir şekilde
takıldığından emin olun.
Buz Yapıcı çalışırken yakınına elinizi veya
parmaklarınızı koymayın.
21
Buz Yapıcının devreye alınması ve kullanımı
Cihazın kurulmasından sonra Buz Yapıcıyı
etkinleştirmek için Buz Yapıcı tuşuna
basın.
Buz küplerinin değişik bir kokusu mu var?
Buz, ortamdaki kokuları emebilen gözenekli bir
maddedir.
Uzun süre boyunca buz kalıbı içinde kalan buz
küpleri bu tür kokuları emebilir, birbirine
yapışabilir ve yavaş yavaş küçülebilir.
Buzların alınabilmesi için 12 ila 24 saat süre
geçmesi gerektiğini unutmayın.
Üretim her çevrimde 10 küp olmak üzere
24 saatte ortalama 10 çevrimdir.
Bu buz küplerinin kullanılmamasını öneririz.
Üretim miktarı dondurucuda ayarlanan sıcaklığa,
oda sıcaklığına ve kapağın açılma sıklığına
bağlıdır. Cihaz su sistemine bağlanmadan
çalıştırılıyorsa Buz Yapıcının
tuşuna basılarak
devre dışı bırakıldığından emin olun.
Kokuları önlemenin diğer yolları:
• Buz küpü kabı ılık suyla sık sık temizlenmelidir.
Kabı boşaltmadan önce buz yapıcının
kapatıldığından emin olun. Durulayın ve
kurulayın.
• Dondurucudaki malzemelerde çürümüş veya
tarihi geçmiş ürün olmadığından emin olun. Tüm
kokulu gıdalar, koku oluşumunu önlemek için
iyice sarılmalı veya hava geçirmez kaplarda
saklanmalıdır.
• Bazı modellerde su filtresinin değiştirilmesi
gerekebilir.
• Bazı durumlarda, evdeki su bağlantısının kalitesi
kontrol edilmelidir.
Buz Yapıcı, buz kalıbı dolana kadar buz üretmeye
devam eder ve maksimum düzeye erişildiğinde
otomatik olarak durur.
SuperIce işleviyle 24 saatte üretilen buz miktarını
artırmak mümkünken Set Cube Size (Küp
Boyutunu Ayarla) işlevi üretilen buz küplerinin
boyutunun seçilmesini sağlar.
Buz Yapıcı 24 saat içerisinde ortalama 100 buz
küpü üretebilir.
Çalışma sesleri
Oldukça normal sesler
• Mırıltı: Soğutma ünitesi çalışıyor. Devridaim
hava sistemindeki fan çalışıyor.
• Uğultu, su kabarcığı veya su akma sesi: Soğutma
sıvısı tüplerden akıyor.
• Tıkırtı: Motor açılıyor ve kapanıyor. Su
bağlantısındaki solenoid valf açılıyor/kapanıyor.
• Guruldama: Buz küpleri, buz küpü kabına
düşüyor.
Çok sık buz kullanılmıyorsa buz kalıbını her 810 günde bir boşaltmanız önerilir.
Bazı buz küplerinin birbirine yapışması
normaldir.
Çok sık buz kullanılmıyorsa eski küpler
matlaşabilir, tatları değişebilir ve küçülebilir.
Vacation işlevi etkinleştirilirse Buz Yapıcı
otomatik olarak devre dışı kalır.
Not: Cihaza iki bağımsız kompresör tarafından güç
sağlanıyor. Bu nedenle, her zaman iki
kompresörden birinin çalışması normaldir.
Buz Yapıcı ilk kez kullanılıyorsa buz kalıbı
dolduğunda ilk buz küplerinin boşaltılması
önerilir.
Ekipman bir ay veya daha fazla süreyle
kapatıldığında su filtresinde bir temizleme
çevrimi gerçekleştirmeniz önerilir.
Buz küpü kabına hızlı soğutma için şişe veya
gıda koymayın. Buz yapıcı engellenebilir ve
hasar görebilir.
22
Su Filtresi
Su Filtresi, buz küplerinin üretimi için yüksek
kaliteli su olmasını sağlar. En fazla altı aylık süre
için 3000 litreye kadar su sağlar.
Bazı modellerde, kontrol panelinin sağ üst
köşesinden filtrenin kullanım durumunu
gözlemlemek mümkündür: Tüm alan aydınlıksa
filtre yeni değiştirilmiştir; beyaz ışıklı alan, filtre
kapasitesinin %20’nin altında olduğunu belirtir.
Filtrenin ömrü dolmak üzereyken göstergede
“Replace Filter Cartridge” (Filtre Kartuşunu
Değiştir) mesajı görüntülenir.
Filtrenin Değiştirilmesi
Filtre soğutucu bölmenin iç kısmında, üst cam
panelin arkasında yer alır. Filtreyi değiştirmeden
önce, IceMaker tuşuna basarak Buz Yapıcıyı
kapatın. Ardından Menü’ye girin ve “Manual
Clean” (Elle Temizle) işlevini seçin. Temizleme
çevriminin sonunda suyu buz kalıbından alın ve
kalıbı kurulayın.
Üst cam paneli açın ve filtre kartuşu
muhafazasından ayrılana kadar saat yönünün
tersine çeyrek tur döndürün. Bir miktar su çıkması
normaldir. Yeni kartuşun kapağını çıkarın ve kartuş
yerine oturana kadar saat yönünde çeyrek tur
döndürerek yavaşça muhafazasına yerleştirin.
Aydınlatma
En iyi iç aydınlatmayı sağlamak için LED şeritleri
soğutucu bölmesini üstten aydınlatır ve LED
ışıkları grupları soğutucu bölmesinin farklı
alanlarını, Dynamic 0° çekmecelerini ve dondurucu
çekmecelerini aydınlatır.
Aydınlatma sisteminin arızalanması ve/veya
bozulması durumunda onarım işlemi yalnızca
nitelikli bir Servis teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
23
Genel talimatlar
Cihazınız, her bölmede sabit bir sıcaklık ve nem
düzeyini sürdürecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca
çift soğutucu siste, donmuş gıdaların ve buzun taze
gıdaların kokusunu emmemesini, soğutucuda
bulunan nemin donmamasını ve buz
oluşturmamasını garanti eder. Ancak gıdalarınızı
doğru bir şekilde saklamak için yalnızca
mükemmel bir soğutucuya değil aynı zamanda
güvenli gıda saklaması için temel sağlık ve hijyen
kurallarını da bilmeniz gerekir.
Tüm gıdaların iyi şekilde saklandığını düzenli
olarak kontrol edin.
Gıdalar küf, hoş olmayan koku ve hoş olmayan bir
görüntüye sahip olduğundan bozuldukları oldukça
açık şekilde anlaşılır.
Ancak bazı durumlarda o kadar da bariz
olmayabilir.
Bir gıdanın çok uzun süre boyunca saklandığını ve
bozulmuş olabileceğini düşünüyorsanız hala
sağlıklı görünse bile bu gıdayı tüketmeyin, hatta
tadına bile bakmayın çünkü gıdaların çürümesine
neden olan bakteriler zehirlenmeye ve hastalığa
neden olabilir.
Şüphe duyduğunuz gıdaları çöpe atın.
Tüm gıdaların özelliklerinin zamanla kaçınılmaz
olarak değişeceğini unutmayın. Bu değişim gıdanın
tüketilmesinden uzun süre önce başlar çünkü
gıdalarda çoğalan ve bozulmaya neden olan
mikroorganizmalar mevcuttur.
Bu süreç uygun olmayan şekilde işlenmesi, uygun
olmayan saklama sıcaklıkları ve nem düzeyleri
nedeniyle daha hızlı gerçekleşebilir.
Bu nedenle soğutucunuzu/dondurucunuzu en makul
ve güvenli şekilde kullanmanızı sağlayacak ve
gıdalarınızı en iyi şekilde mümkün olan en uzun
süre boyunca saklayacak olan aşağıdaki talimatları
takip etmeniz önerilir.
Dynamic 0° alanı, sabit ortalama sıcaklığı 0°C
(32°F) sıcaklıkta veya altında olduğu için en hassas
taze gıdaları saklama alanı olduğunu unutmayın.
Soğutucu
Soğutucu
+2° ile +8 °C arası
(35,6°F ile 46,4°F arası)
+2° ile +8 °C arası
(35,6°F ile 46,4°F arası)
Dynamic 0°
-2°C ile +2 °C arası
(28,4°F ile 35,6°F arası)
Çoklu sıcaklık bölmesi
Çok sıcaklıklı bölmenin kapasitesinin tamamını
kullanmak için:
• çekmeceyi çıkarın
• üst çekmeceyi çıkarın
24
Düşük Sıcaklık
Çoklu sıcaklık
Çoklu sıcaklık
-15° ile -22 °C arası
(5°F ile -7,6°F arası)
-15° ile -22 °C arası
(5°F ile -7,6°F arası)
Gıda kalitesini koruma
Gıda satın alırken
Her zaman aşağıdaki önlemleri alın:
• Çiğ et, balık ve tavuk ürünlerinin suyunun başka
gıdaların üstüne damlamaması için her zaman
plastik poşete koyun.
• Et, tavuk ve balığı en son satın alın. Alışverişten
sonra satın aldığınız gıdaları sıcak arabanın
içerisinde bırakmayın. Arabanızda bir dondurucu
poşeti bulundurun ve yüksek sıcaklık veya uzun
yolculuklarda bu poşeti kullanın.
• Gıdaların taze olduğundan emin olmak için
üzerindeki üretim tarihlerini ve “en uygun tüketim”
tarihlerini kontrol edin.
• Taze gıdalar alırken çok dikkatli olun ve yalnızca
bir hafta içerisinde tüketilecek miktarda alın.
• Daha öncesinde Shopping işlevini
etkinleştirmediyseniz sıcak gıdaları soğutucuya
koymadan önce en az iki saat oda sıcaklığında
bekletin.
Gıdayı hazırlarken
• Gıdayla temas eden her maddeyi yıkayın.
• Gıdayla temas etmeden önce ve ettikten sonra
ellerinizi iyice yıkayın.
• Et, balık ve tavuk ürünleriyle temas eden kapları,
mutfak araçlarını ve gereçlerini dezenfekte edin.
• Mutfak eşyalarını yıkamak için kullandığınız
süngerleri haftada bir dezenfekte edin.
• Elinizde herhangi bir sağlık sorunu varsa plastik
eldiven kullanın.
• Dondurulmuş gıdaları mutfak tezgahında değil,
soğutucuda veya mikrodalga fırında çözün.
Dondurulmuş gıdayı mikrodalga fırında çözerseniz
gıdayı derhal pişirin.
• Gıdaları yalnızca soğutucuda marine edin.
• Pişirmeden önce balıkları ve tavukları yıkayın.
• Yemekleri hazırlarken kirlenmemesine dikkat edin.
Çiğ et, balık, tavuk ve bunların sıvılarını diğer gıda
ürünlerinden uzak tutun. Örneğin et, balık, tavuk
ve sebzeleri hazırlamak için aynı yüzeyi veya aynı
gereçleri kullanmayın.
• Ahşap veya plastik kesme tahtalarınızı temiz tutun.
• Bunları ılık su ve sabunla yıkayın, seyreltilmiş
dezenfekte edici çözeltiyle durulayın.
Gıdaları yerleştirirken
Kontrol panelinden farklı bölmelerin sıcaklığını
kontrol edin:
• Soğutucu sıcaklığı 8°C (45°F) veya altında,
dondurucu sıcaklığı ise -18°C (0°F) olmalıdır.
• Tablolarda belirtilen saklama süreleri ve
sıcaklıklarıyla ilgili takip edilecek önerilere uyun.
• Çiğ et, balık ve tavuk ürünlerini diğer gıdalardan
ayrı tutun ve muhtemel damlamaları engelleyin.
Gıdayı pişirirken
• Çiğ veya kısmen pişmiş et, tavuk, balık ve
yumurtaların tadına bakmayın.
• Eti 75°C (167°F) veya daha yüksek sıcaklıkta
pişirin. 5 cm’den daha kalın kesilmiş etlerin
sıcaklığını kontrol etmek için et termometresi
kullanın. Daha ince kesilmiş etlerin pişip
pişmediğini kontrol etmek için suyun renginin
temiz veya pembemsi olup olmadığına bakın.
• Buzu çözülmemiş et pişiriyorsanız pişirme
süresini, norma pişme süresinden bir buçuk kat
artırın.
• Kızartılmış et ve tavuğun fırında pişirildiği zaman
160°C (320°F) ve daha yüksek sıcaklıkta pişmesi
gerektiğini unutmayın.
• Yumurtanın beyaz ve sarısı iyice pişene kadar
pişirin.
• Çiğ veya kısmen pişmiş yumurta koyduğunuz
kapları kullanmayın.
• Fırın ya da mikrodalga fırınınızda sıcaklık kontrolü
için termostat bulunuyorsa termostatı kullanın.
Gıdaları yerleştirirken
• Et, balık ve tavuğunuzu soğutucuya yerleştirirken
ambalajları yırtılmadığı veya delinmediği sürece
kendi ambalajlarında saklayın.
Bu gıdaların oda sıcaklığına çıkarılıp tekrar
soğutucuya konulması gıdalarda bakteri üremesine
neden olabilir.
• Gıdaları dondurucuda iki aydan fazla saklamayı
planlıyorsanız dondurucuya koyarken plastik
dondurucu poşetlere veya alüminyum folyoya
sarılmış dondurucu kapları kullanmak iyi bir
fikirdir. Bu, dehidrasyonu ve gıda kalitesinin
düşmesini en aza indirir.
• Paketlere etiket ve tarih ekleyin.
• Gıdaları soğutucuda saklarken, kurumalarını
engellemek için plastik filme sarın veya plastik
kaplar ya da vakumlu kaplar içerisinde saklayın.
Paketlerin veya kapların üzerine her zaman tarih
yazın.
• Gıdaların rafların üzerine bölme içerisindeki hava
dolaşımı deliklerini engellemeyecek şekilde doğru
olarak yerleştirildiğinden emin olun.
25
düzeyleri, ana kapağın açılma ve ortam sıcaklığına
maruz kalma sıklığı.
Alt kısımda geçici olarak su olması tamamen
normaldir ve normal çalışma koşulları altında bu
durumun ortadan kalkması gerekir. Ancak, aşırı
yoğuşma olan nadir durumlarda alttaki çekmeceyi
çıkarmanız ve fazla suyu silerek almanız yeterlidir.
Arta kalan gıdalarınız olduğunda
• Kalan yiyecekleri küçük kapalı kapların içinde
soğutucuda veya dondurucuda saklayın.
Soğutucuya yerleştirmeden önce soğuduklarından
emin olun. Bu yüzden pişirdikten sonra en az iki
saat soğumalarını bekleyin ve yiyeceğin hızlı bir
şekilde soğuması için kabın etrafında yeterli hava
dolaşımı olduğundan emin olun.
• Kalan yiyecek kaplarına tarih yazın ve önerilen
süre içinde tüketin.
• Kalan gıdaları servis etmeden önce tamamen
kapatarak ısıtın.
• Sosları ve çorbaları kaynatın. Kalan yiyecekleri en
az 75°C (167°F) sıcaklıkta ısıttıktan sonra tüketin.
• Gıdanın bozulduğunu düşünüyorsanız veya böyle
bir şüpheniz varsa çöpe atın.
Ortamda veya Dynamic 0° çekmecelerine
yerleştirilen gıdalardaki nem düzeyi yüksek
olduğunda Dynamic 0° bölmesinin altı bir miktar
suyla veya (ayarlanmış sıcaklık 0° ve -2°
arasındaysa) buzla kaplanabilir.
Böyle bir durum normaldir ve Dynamic 0°
bölmesinin yüksek nem düzeyinden kaynaklanır.
Düşük sıcaklıkla birlikte yüksek nem düzeyi,
gıdaların daha uzun süre korunmasını garanti
eder.
Havadaki nem düzeyi azalırsa su veya buz
kendiliğinden kaybolabilir veya suyu havlu
kullanarak silebilirsiniz. İnce bir buz tabakası
oluşmuşsa Dynamic 0° bölmesinin sıcaklığını ¬+2°
olarak ayarlayın ve bir gün sonra suyu havluyla
silin.
Buz tabakası kalınsa, buzu eritmek için Dynamic
0° bölmesini bir gün süreyle kapatmak gerekli
olabilir.
Vertigo ürünlerinin kendine özgü bir özelliği, meyve
ve sebzelerin daha uzun süre saklanması için en
uygun iç nem düzeyinin oluşmasına ve bunun
korunmasına yardımcı olan mikro tanecikli
paslanmaz çelik sebzelik çekmeceleri ve paslanmaz
çelikten ana iç levhanın kombinasyonu olmasıdır.
Soğutucu bölmesinin alt kısmında, alt sebzeliğin
altında su birikmesi meydana gelebilecek normal bir
durumdur.
Bu durumun oluşması birkaç etkene bağlıdır: çevre
ortamdaki ortam sıcaklığı ve nem düzeyleri,
soğutucuya yerleştirilen meyve ve sebzelerin nem
Taze gıda saklama önerileri
Sebzeler
Sebzeleri soğuk suyla yıkayın ve iyice kurulayın. Sebzeleri vakumlu kaplara, plastik
kaplara veya sebze poşetlerine koyarak Dynamic 0° çekmecesine yerleştirin.
Meyve
Taze meyveleri yıkayın ve kurulayın. Aroması yüksek meyveleri plastik poşetlere
koyun.
Meyveler, nem oranı yüksek olan Dynamic 0° bölmesine yerleştirilmelidir.
Ambalajlı et
Soğutucuya kendi ambalajıyla birlikte koyun.
Bu ambalajı açtıktan sonra kalan gıdayı plastik poşetlere veya alüminyum folyoya
sarın.
Taze et, balık ve Orijinal ambalajını çıkarın ve ardından plastik poşetlere veya kaplara koyarak derhal
tavuk
soğutucuya yerleştirin.
Yumurta
Yumurtaları yıkamadan kendi paketlerinde veya kabın içerisinde soğutucuya koyun.
“En uygun tüketim” tarihini kontrol edin ve her halükarda yumurtaları satın aldıktan
sonraki iki hafta içinde tüketin.
Süt, krema ve
taze peynirler
Bu ürünler orijinal kapalı ambalajlarında saklanmalıdır. Bu ürünleri soğutucu raflarına
yerleştirin ve satın aldıktan sonraki beş gün içinde tüketin.
Peynirler
Bu ürünleri Fresco çekmecesine kendi ambalajıyla birlikte koyun.
Açıldıktan sonra hava geçirmez plastik poşetlerde veya alüminyum folyoya sararak
saklayın.
Kalan gıdalar
Bu gıdaların soğumasını bekleyin; kurumalarını ya da koku yaymalarını engellemek
için alüminyum folyoyla hava geçirmez şekilde sarın veya sızdırmaz kapların içine
koyun.
26
Dondurulmuş gıda saklama önerileri
Dondurulmuş
gıda
Gıdaları dondurucuya koymadan önce plastik poşetlere yerleştirin. Bu poşetler hava
veya nem geçirmeyecek şekilde sızdırmaz olmalıdır. Buzu çözülmüş eti yeniden
dondurmayın.
Dondurma
Dondurmanın sertliği içerdiği krema miktarına bağlıdır. Kaliteli dondurmalardaki
krema miktarda normalde fazla olur ancak sertliğini koruması için dondurucuda
oldukça düşük bir sıcaklık gerekli olabilir. Sonuç olarak, çok sert olmayan
dondurmalar normal düzeyin üzerine yükselmiş olan bir sıcaklık sorunu olduğu
anlamına gelmek zorunda değildir.
Uzun süreli elektrik kesintisinden sonra, elektrik
yeniden geldiğinde sıcaklığın normal düzeyin
üzerine çıktığını belirten sesli bir uyarı çalar.
Buna ek olarak, kullanıcının gıdaları en iyi
şekilde kullanmaya karar verebilmesi için
göstergede bir dakika boyunca bölmelerde en
yüksek sıcaklığın tespit edildiği görüntülenir.
Bir dakika sonunda gösterge normal çalışmasına
devam ederken Alarm tuşu
yanıp sönmeye
devam eder.
Kaydedilen en yüksek sıcaklıkları yeniden
görüntülemek için Alarm tuşuna
basın.
Gıda saklama için önerilen süreler
Taze gıdalar
Saklama alanı
Süre
Kalın kesilenler
Dynamic 0° Bölmesi
4 gün
Biftek, tavuk ürünleri ve av etleri
Dynamic 0° Bölmesi
3 gün
Kıyma
Dynamic 0° Bölmesi
1-2 gün
Karpaçyo
Dynamic 0° Bölmesi
Derhal
Haşlama et ve kızarmış et
Soğutucu Bölmesi
2 gün
Etli sos
Soğutucu Bölmesi
6 gün
Çiğ ve pişmiş balık
Dynamic 0° Bölmesi
2 gün
Çorbalar ve et/balık suyu
Soğutucu Bölmesi
2 gün
Makarna
Soğutucu Bölmesi
2 gün
Paketi açılan işlenmiş etler
Dynamic 0° Bölmesi
3 gün
Taze peynirler
Dynamic 0° Bölmesi
2-3 gün
Hava geçirmez kapta eski peynirler
Soğutucu Bölmesi
Birkaç ay
Yumurtalar (taze ve yıkanmamış)
Soğutucu Bölmesi
2 hafta
Açılmış teneke kutular
Soğutucu Bölmesi
2-3 gün
Çiğ sebzeler (delikli poşetlerde)
Dynamic 0° Bölmesi
1 hafta
Çiğ etler
Pişmiş et
Balık
Diğer
27
Gıda saklama için önerilen süreler
Dondurulmuş gıdalar
Saklama alanı
Süre
Sığır, dana, kuzu ve keçi eti
Dondurucu bölmesi
(biftekler) 6-12 ay
Sığır, dana, kuzu ve keçi eti
Dondurucu bölmesi
(Kemikli et) 4-6 ay
Sığır kıyma
Dondurucu bölmesi
1-2 ay
Domuz
Dondurucu bölmesi
(Kemiksiz) 4-6 ay
Domuz
Dondurucu bölmesi
(Kemikli) 2-3 ay
Domuz kıyması
Dondurucu bölmesi
1-2 ay
Kalan etler
Dondurucu bölmesi
2-3 ay
Bütün tavuk ve hindi
Dondurucu bölmesi
8-12 ay
Kaz, ördek ve sülün
Dondurucu bölmesi
4-8 ay
Balık
Dondurucu bölmesi
1-2 ay
Kabuklu deniz ürünleri
Dondurucu bölmesi
2-3 ay
Pişmiş yiyecekler
Dondurucu bölmesi
1-2 ay
Sebzeler
Dondurucu bölmesi
8-12 ay
Meyve
Dondurucu bölmesi
6-12 ay
Tatlılar ve pastalar
Dondurucu bölmesi
2-3 ay
Bakım ve Temizlik
Çelik parçaları temizlemek için, cihazla birlikte
verilen kitteki mikrofiber bezi ve süngeri kullanın.
Verilen kitte bulabileceğiniz ayrıntılı talimatları
özenle takip edin ve cihazın üzerindeki saten
cilayı çizebilecek veya hasar verebilecek
aşındırıcı ya da metalik ürünleri asla
kullanmayın.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce
cihazın elektrik gücü kaynağıyla bağlantısını
kesin.
Hiçbir şekilde soğutucu devresine hasar
vermediğinizden emin olun.
Bezi ve süngeri her zaman çeliğin saten cilası
yönünde kullanın.
Çeliği parlatmak için ara sıra biraz nemli
mikrofiber bezle silin.
Kollar ve cam rafların profilleri gibi alüminyum
parçalarda sünger kullanmayın.
Cihazın havalandırma menfezlerinin ve kabinde
bulunduğu yerin önünde engel olmamasına
özellikle dikkat edin.
28
Havalandırma ızgarası, filtresi ve kondansör temizliği
Ön havalandırma ızgarasının (cihazın alt kısmında)
arkasında, havalandırma sistemini tozlanmaya karşı
koruyan sünger filtre bulunur. Bu filtreyi
temizlemek için, yumuşak fırça eklentisiyle
maksimum emiş gücünde çalışan elektrikli
süpürgeyi ızgara çıtaları arasında gezdirerek
kullanın.
Çok fazla toz birikmişse filtrenin daha iyi
temizlenebilmesi için hava menfezi çıkarılabilir. Bu
durumda yüzgeçli kondansörün durumunu kontrol
edin ve gerekirse onu da temizleyin.
• Kondansörün ortam sıcaklığına ulaşması için
ortalama 30 dakika bekleyin.
• Kondansörün tozlardan tamamen temizlenmesi
için, şekilde gösterildiği gibi hasar vermemeye
dikkat ederek iyice temizleyin.
Aşağıdaki işlemleri uygulayınız:
• Ana kontrol panelindeki Ünite
tuşuna
ortalama 3 saniye basarak cihazı kapatın.
• Ünite
tuşuna ortalama 3 saniye basarak
cihazı tekrar açın.
• Kaidedeki havalandırma ızgarasının vidalarını
açın ve ızgarayı çıkarın.
• Havalandırma ızgarasını ve filtresini elektrikli
süpürgeyle iyice temizleyin.
Kondansörün kenarları keskindir bu yüzden
kondansörü temizlerken elleriniz ve kollarınız
için gereken korumayı kullanın.
İç temizlik
İç ve çıkarılabilir parçaları ılık su, küçük bir miktar
bulaşık deterjanı ve bir tutam kabartma tozundan
oluşan çözeltiyle yıkayarak temizleyin.
Elektrikli parçalar, ışıklar ve kontrol paneli
üzerinde su kullanmayın.
Durulayın ve hemen kurulayın.
Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik
cihazlar veya başka yöntemler kullanmayın.
Soğuk cam parçaları kaynayan suyla temas
ettirmeyin.
Buzdolabının herhangi bir parçasını bulaşık
makinesinde yıkamayın, parçalara zarar
verebilir ve geri dönülemez şekilde şeklini
bozabilir.
29
Arıza Giderme Kılavuzu
Cihazınızda arıza olduğunu fark ederseniz servisi aramadan önce bu kılavuzu kullanın. Bu kılavuz, sorunu kendi
başınıza çözmenize yardımcı olabilir veya hızlı ve etkili onarımı garanti etmek için servis teknisyenine önemli bilgiler
iletmenizi sağlayabilir.
Arıza mesajı
Arızalar genelde gösterge ekranındaki bir mesajla belirtilir.
Kullanıcı tarafından çözülemeyen sorunlar için bir arıza koduyla
uyarı yapılır.
Soğutucu veya dondurucu
çalışmıyor
Cihaz elektrik gücü kaynağına bağlı mı?
Elektrik prizinde elektrik var mı?
Ünite tuşu
etkin mi?
Soğutucu veya dondurucu
normalden daha sıcak
Göstergede bir arıza kodu görünüyor mu?
Sıcaklık doğru ayarlandı mı?
Kapaklar veya çekmeceler uzun süre boyunca açık kaldı mı?
Yakın zamanda büyük miktarda gıda konuldu mu?
Cihaz uzun süre boyunca
çalışır durumda kaldı
Çok sıcak havalarda ve oda sıcaklığının çok yüksek olduğu zaman, kompresörün uzun
süre boyunca çalışması normaldir.
Kapaklar veya çekmeceler uzun süre boyunca açık kaldı mı?
Yakın zamanda büyük miktarda gıda konuldu mu?
Kapakların kapalı olduğundan ve gıda veya kapların kapağın tam olarak kapanmasını
engellemediğinden emin olun.
Normal olmayan sesler
duyuyorsanız
Çalışma veya buz çözme sırasında fanlardan veya kompresörlerden sesler duymanız
normaldir.
Sesler, cihazın konumuna ve çevresindeki ortama bağlı olarak daha belirgin olabilir.
Soğutucunun içimde ve
dışında yoğuşma
Nemli bir iklimse yoğuşmanın olması normaldir.
Kapakları ve çekmeceleri uzun süre açık bırakmak yoğuşma oluşmasına neden
olabilir.
Her durumda kapakların tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Soğutucu veya
dondurucunun içinde buz
veya don oluşuyor
Kapakları uzun süre boyunca açık mı bıraktınız?
Kapaklar tamamen kapalı mı?
Kapaklar tamamen kapalı değilse kurulum yapan kişiyle iletişim kurun.
Kapakların sık ve uzun süreli açılması nedeniyle Dynamic 0° bölmesinde don veya
buz oluşması durumunda Dynamic 0° işlevini kontrol panelindeki tuşla devreden
çıkarın. Don veya buz eriyene kadar bekleyin, ardından çekmeceyi çıkarın ve
bölmenin yan ve alt kısımlarını kurulayın.
Soğutucunun içinde hoş
olmayan kokular
Talimatlar uyarınca cihazı tamamen temizleyin.
Tüm gıdaları hava geçirmez şekilde kaplayın. Gıdaları çok uzun süre boyunca
saklamayın.
Kapaklar zor açılıyor
Cihaz, tamamen sızdırmaz olarak kapanacak şekilde tasarlanmıştır.
Kapak kapatıldığında vakumlanma durumu olur: Bu durumda, kapağı açmadan önce
basıncın dengelenmesi için birkaç saniye beklemek gerekir.
Buz Yapıcı çalışmıyor
Buz Yapıcının açık (Buz Yapıcı tuşunun
açık) olduğundan emin olun.
Buz Yapıcıyı açmak için tuşa basın.
Cihazın su kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
30
Buz Yapıcı yeterli miktarda Buz Yapıcı, her iki buçuk saatte bir ortalama 10 küp buz üretir.
buz üretmiyor
Buz küpleri tek bir kalıp
olarak donuyor
Buzu çok sık kullanmıyorsanız buz kalıplarının oluşması normaldir. Buz küpleri
kalıbını çıkarmanız ve ardından Buz Yapıcının buz kalıbını tekrar doldurmasını
sağlamanız gerekir.
Buzun garip bir rengi veya
kokusu var
Buz Yapıcı ilk kez kullanılıyorsa ilk dolan buz küpleri kalıbının boşaltılması önerilir.
Soğutucu bir aydan uzun süre boyunca kapalı kaldıysa veya kartuş altı aydan uzun
süre boyunca değiştirilmediyse filtre kartuşunun değiştirilmesi gerekebilir.
Soruna su kaynağının neden olmadığından emin olmak için bir su tesisatçısı veya su
arıtmasından sorumlu uzmanla iletişime geçin.
Göstergede görüntülenen arıza mesajları
Gösterge mesajı
Arızanın açıklaması
Power Failure!!
Elektriğin uzun süreli kesilmesi
Cihaz otomatik olarak çalışmaya devam eder, gösterge erişilen en yüksek
sıcaklıkları gösterir
Door Fridge OPEN
Buzdolabı kapağı açık
Mesaj, kapağın açılmasından birkaç dakika sonra görüntülenir
Multi-temperature OPEN
Dondurucu kapağı açık
Mesaj, kapağın açılmasından birkaç dakika sonra görüntülenir
No water
No water
Filtre gerekli olduğunda değiştirilmedi veya değiştirildikten sonra filtre durumu
sıfırlanmadı
Replace filter
Filtre kartuşunu değiştir
Mesaj yalnızca %30 filtre kapasitesi kaldığında görüntülenir
Fridge too warm
Fridge too warm
bkz. Arıza Giderme Kılavuzu
Fridge too cold
Fridge too cold
12 saat bekleyin, arıza devam ederse tavsiye için Müşteri Hizmetlerini arayın
Fresco too warm
Dynamic 0° Bölmesi çok sıcak
bkz. Arıza Giderme Kılavuzu
Fresco too cold
Dynamic 0° Bölmesi çok soğuk
12 saat bekleyin, arıza devam ederse tavsiye için Müşteri Hizmetlerini arayın
Multi-temperature too warm Dondurucu çok sıcak
bkz. Arıza Giderme Kılavuzu
Multi-temperature too cold
Dondurucu çok soğuk
12 saat bekleyin, arıza devam ederse tavsiye için Müşteri Hizmetlerini arayın
Error Code...
İşlevle ilgili sorunlar
Sorunu çözmede size yardımcı olabilecek olan Müşteri Hizmetlerini arayın
veya en yakın Servisle iletişime geçin
31
Satış Sonrası Servisi
KitchenAid Satış Sonrası Servisle temasa
geçmeden önce:
1. Sorunu “Arıza Giderme Kılavuzu”nun
yardımıyla kendi başınıza çözüp çözemeyeceğinize
bakın.
2. Cihazı kapatın ve sorunun çözülmüş olup
olmadığını anlamak için tekrar açın. Aksi takdirde,
cihazı kapatın ve bir saat sonra işlemi tekrarlayın.
3. Eğer bu işlemlerden sonra sorun hala devam
ediyorsa, Satış Sonrası Servisle iletişime geçin.
Aşağıdakileri belirtin:
• Açık adresiniz
• Telefon numaranız ve alan kodunuz
Not:
Kapağın açılma yönü değiştirilebilir. Bu işlem
Satış Sonrası Servis tarafından yapılırsa garanti
kapsamına girmez.
• arızanın tipi
• cihazın modeli
• Servis numarası (cihazın iç kısmındaki bilgi
etiketinde bulunan SERVICE kelimesinden
sonraki sayı)
32
Menü Haritası - İşlevler
Shopping Fridge Kapalı
Shopping
AÇMA/KAPAMA
Shopping Fridge
Shopping Fridge Açık
Shopping İşlevi Süresi
Saati Ayarla: 1
Vacation Fridge Kapalı
Vacation
AÇMA/KAPAMA
Vacation Fridge
Vacation Fridge Açık
Vacation İşlevi Süresi
Saati Ayarla: 1
Shopping TriMode Kapalı
Shopping
AÇMA/KAPAMA
Shopping TriMode
Shopping TriMode Açık
Shopping İşlevi Süresi
Saati Ayarla: 1
Vacation TriMode Kapalı
Vacation
AÇMA/KAPAMA
Vacation TriMode
Vacation TriMode Açık
Vacation İşlevi Süresi
Saati Ayarla: 1
Soğutma Süresini Ayarla
Zamanı Ayarlama: 20 dk.
İŞLEVLER
Şişe Soğutucu
Şişe Soğutucu Kapalı
Cooler
AÇMA/KAPAMA
Şişe Soğutucu Açık
Buz Küpü Boyutunu Ayarla
Buz Yapıcı
Boyut: BÜYÜK
Super Ice İşlevi Kapalı
Super Ice AÇMA/KAPAMA
Super Ice İşlevi Açık
Sabbath Modunu
Ayarla
Sabbath Mode Kapalı
Sabbath Mode Açık
Durumu Görüntüle
Filtre Durumu
Filtreyi Sıfırlama
Su Filtresi
Bypass Filter İşlevi
Kapalı
Bypass Filter
Bypass Filter İşlevi
Açık
Elle Temizleme
33
Menü Haritası - Ayar
Dondurucu
TriMode Seçenekleri
Fresco
Soğutucu
Varsayılan Ayar
Doğrulamak için Enter tuşuna basın
Tarihi Ayarlama
Tarih
TARİH: 01-01-2009
TARİH: 01-01-2009 Açık
Tarihi Göster
TARİH: 01-01-2009 Kapalı
Zamanı Ayarlama
ZAMAN: 01:01
ZAMAN: 01:01 Açık
AYARLAR
Zaman
Zamanı Göster
ZAMAN: 01:01 Kapalı
Ayarla: 24
Saat Görünüşünü Ayarla
Ayarla: 12
İtalyanca
İngilizce
Dil
fransızca
almanca
İspanyolca
°C ayarla
°C/°F ayarlama
°F ayarla
34
Printed in Italy
r 09/16
400011044717
TR
Download PDF

advertising