KitchenAid | KOASPB 60600 | Setup and user guide | KitchenAid KOASPB 60600 instrukcja

Quick Reference Guide
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Thanks for choosing
Spis treści
PL����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������str. 3
Twelix
Artisan Pyro SC
Oven
PL
Skrócona instrukcja obsługi
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Dziękujemy za wybór
3
Skrócony poradnik
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP
PRODUKTU KITCHENAID
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie www.kitchenaid.eu/register
Przed użyciem urządzenia
należy uważnie przeczytać te
instrukcje.
Części i funkcje piekarnika
3
1. Panel sterowania
2. Grzałka górna/ grill
3. Wentylator chłodzący (niewidoczny)
4. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
5. Kontrolka
6.
Grzałka okrągła (niewidoczna)
17
19
18
20
7.
Wentylator
8. Rożen (jeśli jest dostępny w zestawie)
9. Grzałka dolna (niewidoczna)
10.Drzwiczki
11.Położenie półek (poziom jest zaznaczony na froncie piekarnika)
12.Ścianka tylna
13.Podłączenie sondy do mięsa
14.Tarcza Twelix
15.Modułowe złącze wtykowe
16.Osłona otworu dla wtyku (osłonę należy założyć, gdy
akcesorium Artisan nie znajduje się w piekarniku, zapobiegając
rozpryskiwaniu się płynów na gniazdo elektryczne)
17.Szklana pokrywa
18.Perforowana półka
19.Blacha na ściekający tłuszcz + grzałka
20.Uchwyt na blachę na ściekający tłuszcz
1
2
6
5
7
12
4
13
11
8
14
15
10
16
9
1
2
5
12
4
13
8
15
16
19
17
20
18
9
Panel sterowania
1. Pokrętło wyboru funkcji: aby włączyć/wyłączyć
piekarnik i wybrać funkcję.
2. Pokrętło nawigacji: służy do poruszania się na
wyświetlaczu między sugerowanymi menu i zmiany
wstępnie ustawionych wartości.
3.
Przycisk Wstecz: powrót do poprzedniego ekranu
4.
Przycisk OK: potwierdzanie i uruchamianie
wybranych funkcji
DISPLAY
1
3
4
2
Pierwsze użycie i codzienna eksploatacja piekarnika
13
Przy pierwszym uruchomieniu piekarnika należy wybrać język i godzinę. Obrócić w dowolnym
kierunku Pokrętło wyboru funkcji, a następnie obracając Pokrętło nawigacji, przejrzeć listę dostępnych
języków. Po dokonaniu wyboru języka potwierdzić, naciskając
przycisk. Bezpośrednio po wykonaniu
tej czynności na wyświetlaczu zacznie migać „12:00”, wskazując, że należy ustawić godzinę. Aby
to zrobić, należy obracać Pokrętło nawigacji aż do wyświetlenia prawidłowej godziny, a następnie
potwierdzić, naciskając
przycisk.
13
4
CODZIENNA EKSPLOATACJA PIEKARNIKA
1. Włączanie urządzenia i wybór funkcji pieczenia z
Zawodowe
Professional
głównego menu
Tradycyjne
Traditional
Obrócić Pokrętło wyboru funkcji, by włączyć piekarnik i wyświetlić
Special functions
Funkcje
specjalne
ructions for oven use
funkcje głównego menu:
Traditional
manual cooking
functions
Funkcje pieczenia
tradycyjnego
ymbol for highlighted function
• Ustawienia ogólne
Highlighted function can be selected
Professional
• Funkcje tradycyjne
y pressing
Traditional
Description of highlighted
function
• Funkcje
specjalne
Special functions
Other available and selectable functions
Traditional manual cooking functions
• Funkcje do użytku komercyjnego:
Pieczywo, Ciastka, Rożen
• Artisan: Czysta para, Para niestandardowa, Funkcje Artisan
Aby zobaczyć powiązane menu podrzędne i wybrać funkcję pieczenia, obrócić Pokrętło nawigacji,
następnie wciskając
przycisk, potwierdzić żądaną funkcję. Na wyświetlaczu zostaną pokazane
will show further options and related details.
CTION DETAILSwszystkie opcje powiązane z tą funkcją.
2. Szczegóły konfiguracji funkcji
Do poruszania się po różnych strefach wyświetlacza
Strefa 33
Zone
Zone
Strefa 11
Grill
--:-Zone 4
służy Pokrętło nawigacji; obracając je, umieszcza się
END TIME
Start
Grill
NO
--:-Zone
Zone
Strefa 22
Strefa 44
kursor przy wartościach, które mogą być modyfikowane.
PREHEAT.
Start
Kursor będzie przemieszczać się w kolejności pokazanej
Zone 5
CURSOR
Zone
KURSOR
Strefa 55
na ilustracji. Gdy na wyświetlaczu będą migać domyślne
ove between
the different
zones,
use theto
"Browse"
knob: the cursor
moves to the adjustable values, wartości, należy dokonać zmian, obracając Pokrętło
rowse"
knob:
the cursor
moves
the adjustable
values,
wing the order described above.
przycisk.
nawigacji, a następnie potwierdzić, wciskając
selecting the desired function,
--:-- the display will show further options and related details.
COOK TIME
Zone 3
Medium
Średnio głośno
--:--
COOK TIME
CZAS PIECZENIA
MOCPOWER
GRILLA
GRILL
NO
NAGRZEWANIE
button
Grill
Start
KONIEC
END TIME
to select the value, change it by turning the "Browse" knob and confirm with button
uzyskać
więcej
y turning theAby
"Browse"
knob and
confirminformacji,
with button
.
należy
zapoznać się z Instrukcją obsługi lub odwiedzić stronę
.
internetową: www.kitchenaid.eu.
Funkcje pieczenia
T USE - SELECTING A LANGUAGE AND SETTING THE TIME
orrect use of the oven, when it is switched on for the first time you will have to select the desired
INGand
THE
uage
setTIME
the correct time.
eed as follows:
FUNKCJE
TRADYCYJNE
on
the first
time
havethetodisplay
selectwill
theshow
desired
urn for
the "Functions"
knob you
to anywill
position:
the list of the first three available
• Konwencjonalne: Wszystkie rodzaje żywności.
• Grill: Mięso, steki, kebaby, kiełbaski, warzywa, chleb.
When
the desired
is highlighted,
to select
it. After language selection, the display
e display
will
show
the
list of thepress
first
three
available
•language
Turbogrill:
Duże
porcje
mięsa, drób.
ill flash 12:00.
• theTweli-grill:
t the time by turning
"Browse" knob. Mięso, ryby, warzywa.
• by pressing
Termoobieg:
Różne rodzaje żywności pieczone jednocześnie na kilku poziomach.
onfirm your setting
.
ss
to select
After language
selection, the display
• it.Piecz.
konwekcyjne:
Mięso, ciasta z nadzieniem, nadziewane warzywa.
nguages.
urn the "Browse" knob to scroll the list.
20
FUNKCJE SPECJALNE
• Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta służy do szybkiego wstępnego nagrzewania piekarnika.
20
• Rozmrażanie: Wszystkie rodzaje żywności.
• Utrzym. w cieple: Dowolna potrawa, która została właśnie przyrządzona.
• Wyrastanie: Ciasta słodkie i wytrawne.
• Duszenie: Mięso, ryby (Akcesorium: sonda do mięsa).
• Usuwanie wody: Owoce, warzywa, grzyby (Akcesorium: blacha do suszenia).
• Jogurt: Domowy jogurt.
• Tweli-base: Wszystkie rodzaje żywności.
• Wym. obieg Eco: Pieczenie i mięso nadziewane (Akcesorium: sonda do mięsa).
Więcej informacji na temat funkcji Tradycyjne, Zawodowe i Artisan można uzyskać, zapoznając się z
Instrukcją obsługi lub odwiedzając stronę internetową www.kitchenaid.eu.
5
Akcesoria
Liczba akcesoriów piekarnika może różnić się w zależności od zakupionego modelu.
Istnieje możliwość oddzielnego zakupu akcesoriów w Centrum Obsługi Klienta.
AKCESORIUM ARTISAN
Akcesorium parowe Artisan składa się z: szklanej pokrywy,
perforowanej półki, blachy na ściekający tłuszcz + grzałki i
podstawy, osłony do wewnętrznego gniazda.
Zalecamy montaż akcesorium zgodny ze wskazówkami zawartymi
w Instrukcji obsługi lub na stronie internetowej www.kitchenaid.eu.
Dodać wskazaną w przepisie ilość wody i uruchomić funkcje
Artisan w menu głównym.
Ponieważ akcesorium Artisan może nagrzewać się do bardzo wysokich temperatur, zalecamy
stosowanie rękawic ochronnych za każdym razem, gdy będzie trzeba dotknąć akcesorium lub je
przemieścić oraz niedodawanie wody podczas trwania cyklu gotowania na parze.
Więcej informacji na temat Akcesoriów i ich funkcji można uzyskać, zapoznając się z Instrukcją obsługi
lub odwiedzając stronę internetową www.kitchenaid.eu.
Czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy upewnić się, że jest zimne i odłączone od sieci
elektrycznej. Zaleca się unikać stosowania parowych urządzeń czyszczących, wełny stalowej, myjek
ściernych i żrących detergentów, które mogłyby uszkodzić urządzenie.
Przystępując do przeprowadzenia cyklu automatycznego czyszczenia piekarnika, należy zapoznać
się z Instrukcją obsługi lub odwiedzić stronę internetową www.kitchenaid.eu.
Usuwanie usterek
W przypadku wystąpienia problemów w pracy piekarnika:
1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić obecność zasilania i upewnić się, czy piekarnik jest
prawidłowo podłączony do sieci;
2. Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, sprawdzając czy usterka nie ustąpiła;
3. Jeśli na wyświetlaczu pojawia się litera F, po której następuje kod błędu, należy skontaktować się
z najbliższym Centrum Obsługi Klienta.
Konieczne będzie podanie technikowi następujących informacji: dokładny typ i model piekarnika,
kod serwisowy (widoczny po prawej, wewnętrznej stronie, przy otwartych drzwiczkach piekarnika) i
kod błędu pojawiający się na wyświetlaczu. Te informacje umożliwią technikowi natychmiastowe
rozpoznanie typu koniecznej interwencji.
W przypadku gdy piekarnik wymaga naprawy, zalecamy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu
Technicznego.
6
Szczegółowe instrukcje użytkowania dostępne są na stronie internetowej: www.kitchenaid.eu.
Znajduje się tam również dużo więcej przydatnych informacji związanych z użytkowaniem zakupionych
produktów, na przykład inspirujące przepisy kulinarne, tworzone i testowane przez ambasadorów naszej
marki lub informacje dotyczące najbliższej szkoły gotowania KitchenAid.
7
PL
Wydrukowano we Włoszech
400011132030
Download PDF

advertising