Bauknecht KGN 1843 A3+ IN Use and care guide

Bauknecht KGN 1843 A3+ IN Use and care guide
Podręcznik użytkownika
www.bauknecht.eu/register
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU BAUKNECHT.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.bauknecht.eu/register
INDEKS
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OPIEKI TECHNICZNEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Akcesoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Panel sterowania i ustawienie temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opis wymiany żarówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wymiana oświetlenia LED*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komora chłodziarki z funkcją no-frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komora zamrażarki z funkcją no-frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komora w strefie 3 w 1*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
System chłodziarki (funkcja No-frost). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pojemnik na owoce i warzywa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Półki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jak używać zmywarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pierwsze użycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jak przechowywać świeżą żywność i napoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora zamrażarki i przechowywanie żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wyjmowanie pojemnika szuflady zamrażarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Porady dotyczące zamrażania i przechowywania świeżej żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Żywność mrożona: wskazówki dotyczące kupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Okres przechowywana produktów zamrożonych przez użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odgłosy pracy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tabela alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Czyszczenie i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Serwis techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
PL
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia należy
uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu korzystania w
przyszłości.
Instrukcje zawierają ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których należy
ściśle przestrzegać. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania instrukcji
bezpieczeństwa, niewłaściwego użytkowania urządzenia lub
nieprawidłowych ustawień elementów sterowania.
 Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w pobliżu
urządzenia. Małe dzieci (3-8 lat) nie powinny przebywać w
pobliży urządzenia bez stałego nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i
starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie
pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach
dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod
warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą
urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Dzieci
nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
łatwopalny. Dlatego należy uważać, aby przewody rurowe
obwodu chłodzenia nie uległy uszkodzeniu, zwłaszcza podczas
opróżniania obwodu chłodzenia.
 
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić przewodów obwodu
chłodniczego urządzenia.
 
OSTRZEŻENIE: Nie zatykać otworów wentylacyjnych
znajdujących się wewnątrz urządzenia lub w jego obudowie.
 OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia procesu odszraniania
nie stosować środków mechanicznych, elektrycznych lub
chemicznych innych niż zalecane przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie umieszczać urządzeń
elektrycznych w komorach urządzenia, jeżeli nie zostały one
wyraźnie dopuszczone do tego celu przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dozowniki wody,
które nie są podłączone bezpośrednio do instalacji wodnej,
napełniać wyłącznie wodą pitną.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody
powinny być podłączone wyłącznie do doprowadzenia wody
pitnej, o ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
 W pobliżu urządzenia nie przechowywać materiałów
wybuchowych takich jak puszki aerozolowe i nie składować
ani nie używać benzyny lub innych materiałów łatwopalnych.
 Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we wkładach chłodzących
(w niektórych modelach) nie nadaje się do picia. Nie spożywać
kostek lodu ani lizaków lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki,
gdyż może to spowodować odmrożenia.
 W przypadku produktów, w których filtr znajduje się
wewnątrz pokrywy wentylatora, musi on być zawsze na swoim
miejscu podczas pracy chłodziarki.
 Nie przechowywać szklanych pojemników z płynami
w komorze zamrażarki, ponieważ mogą pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w wyposażeniu) produktami
spożywczymi. Po włożeniu żywności sprawdzić, czy drzwiczki
komór zamykają się prawidłowo, zwłaszcza drzwiczki
zamrażarki.
 Uszkodzoną uszczelkę należy jak najszybciej wymienić.
 Komora chłodziarki powinna być używana wyłącznie do
przechowywania świeżych produktów żywnościowych,
natomiast komora zamrażarki wyłącznie do przechowywania
mrożonek, zamrażania świeżych produktów oraz
przygotowywania kostek lodu.
 
Unikać przechowywania nieopakowanej żywności
w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami wewnętrznymi
komór chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone w specjalne komory
(komora na świeżą żywność, komora „Zero Degree” itd.). Jeśli
nie określono inaczej w broszurze danego produktu, można je
usunąć, zachowując równoważne poziomy wydajności.
 C-pentan jest stosowany jako czynnik napęczniający
w piance izolacyjnej i jest gazem palnym.
 OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest przeznaczone do
użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego programatora
czasowego, takiego jak minutnik, lub odrębnego systemu
zdalnego sterowania.
 
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych zastosowań,
takich jak: kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach
i innych środowiskach roboczych; gospodarstwa rolne;
wykorzystanie przez klientów w hotelach, motelach oraz
innych obiektach mieszkalnych.
 
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań
przemysłowych. Urządzenia nie należy używać na zewnątrz.
 Żarówka stosowana w urządzeniu jest przeznaczona do
urządzeń domowych i nie jest odpowiednia do ogólnego
oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie domowym
(dyrektywa WE 244/2009).
 Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w miejscach o
temperaturze zgodnej z podanymi poniżej zakresami, zależnie
od klasy klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej.
Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy
czas będzie pozostawało w pomieszczeniu o temperaturze
przekraczającej podany zakres.
Zakresy temp. otoczenia dla klas klimatycznych. (°C)
SN: Od 10 do 32 °C;
N: Od 16 do 32 °C
ST: Od 16 do 38 °C;
T: Od 16 do 43 °C
 To urządzenie nie zawiera chlorofluorowęglowodorów
(CFC). W układzie chłodniczym wykorzystywany jest R600a
(HC). Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan jest
gazem naturalnym i nieszkodliwym dla środowiska, ale jest INSTALACJA URZĄDZENIA
3
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 Urządzenie musi być przytrzymywane oraz montowane
przez co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. Przy
rozpakowywaniu i instalacji należy używać rękawic ochronnych
– ryzyko skaleczenia.
 Instalacja, w tym podłączanie do źródła wody i zasilania
oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez
wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać ani nie wymieniać
żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone
w instrukcji obsługi. Nie pozwalać dzieciom zbliżać się do
miejsca instalacji urządzenia. Po rozpakowaniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie uległo uszkodzeniu podczas
transportu. W przypadku problemów należy skontaktować się
z najbliższym serwisem technicznym. Po wykonaniu instalacji
należy przechowywać odpady z opakowania (plastik, elementy
styropianowe itd.) poza zasięgiem dzieci – ryzyko uduszenia.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
montażowych urządzenie należy odłączyć od zasilania
elektrycznego – ryzyko porażenia prądem. Podczas instalacji
upewnić się, czy urządzenie nie spowoduje uszkodzenie
przewodu zasilającego – ryzyko porażenia. Urządzenie można
włączyć dopiero po zakończeniu procedury instalacji.
 Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić podłogi (np.
parkietu) podczas przemieszczania urządzenia. Urządzenie
należy zainstalować na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości
i w miejscu odpowiednim do jego masy, rozmiarów
i przeznaczenia. Upewnić się, że urządzenie nie znajduje się w
pobliżu źródeł ciepła i stoi stabilnie na podłodze, na wszystkich
czterech nóżkach, ustawiając je odpowiednio i sprawdzić za
pomocą poziomnicy, czy jest dokładnie wypoziomowane.
Przed włączeniem urządzenia należy odczekać co najmniej
dwie godziny, aby obwód chłodzenia był w pełni efektywny.
 Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić
trochę miejsca nad i po obu stronach urządzenia. Odległość
pomiędzy tylną ścianką urządzenia a ścianą za urządzeniem
powinna wynosić co najmniej 50 mm, aby uniknąć kontaktu z
gorącą powierzchnią. Zmniejszenie tej odległości spowoduje
zwiększenie zużycia energii przez produkt.
 OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka związanego z brakiem
stabilności, pozycjonowanie lub mocowanie urządzenia należy
przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta. Nie wolno
umieszczać chłodziarki w taki sposób, aby przewód metalowy
kuchenki gazowej, rury kanalizacyjne lub przewody elektryczne
stykały się z tylną ścianką chłodziarki (skraplaczem).
ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO
 Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła
zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka jest dostępna) lub
za pomocą dostępnego przełącznika wielobiegunowego,
zainstalowanego w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie musi także
posiadać uziemienie zgodne z obowiązującymi normami
krajowymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego.
 Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani adapterów. Po
zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu
do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z
4
urządzenia, będąc mokrym lub na boso. Nie uruchamiać
urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź
upuszczone.
 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę na
identyczny należy ze względów bezpieczeństwa zlecić
przedstawicielowi producenta, serwisowi technicznemu lub
innej wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia potencjalnego
ryzyka – ryzyko porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
 OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało wyłączone
i odłączone od źródła zasilania przed przystąpieniem do
czynności konserwacyjnych; nie należy w żadnym przypadku
stosować urządzeń parowych w celu czyszczenia – ryzyko
porażenia prądem.
 Do czyszczenia części z tworzyw sztucznych, drzwiczek
wewnętrznych oraz wkładek lub uszczelek nie używać ostrych
lub szorstkich środków czyszczących, takich jak spryskiwacze
do szyb, środki czyszczące do szorowania, płyny łatwopalne,
woski czyszczące, skoncentrowane detergenty, wybielacze lub
środki czyszczące zawierające substancje ropopochodne. Nie
używać papierowych ręczników, gąbek lub innych ostrych
narzędzi do czyszczenia.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do recyklingu i jest
oznaczony symbolem .
Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części opakowania, przestrzegając
miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Urządzenie
należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urządzeń AGD należy skontaktować się z lokalnym urzędem, punktem skupu
złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie zostało oznaczone
jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec
ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
na urządzeniu lub dołączonej dokumentacji oznacza, że urządzenia
Ten symbol
nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do punktu
zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Zainstalować urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od
źródeł ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.) oraz w miejscu niewystawionym na
bezpośrednie światło słoneczne. Jeśli to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie z instrukcją instalacji.
Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu zwiększa zużycie energii i zmniejsza
efektywność chłodzenia.
Częste otwieranie drzwiczek urządzenia może spowodować zwiększone zużycie energii.
Na temperaturę wewnątrz urządzenia oraz na zużycie energii może wpływać
temperatura otoczenia, jak również miejsce, w którym urządzenie jest ustawione.
Czynniki te należy uwzględnić podczas ustawiania temperatury.
Ograniczyć otwieranie drzwiczek do minimum.
Rozmrażane potrawy umieszczać w chłodziarce. Zamrożone produkty dzięki swojej
niskiej temperaturze będą chłodzić potrawy w chłodziarce. Potrawy i napoje należy
pozostawić do ostygnięcia przed umieszczeniem ich w urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu na efektywność wykorzystania
energii. Żywność powinna być umieszczona na półkach w taki sposób, aby zapewnić
odpowiednią cyrkulację powietrza: potrawy nie powinny dotykać się nawzajem, należy
również pozostawić trochę miejsca między produktami spożywczymi a tylną ścianką.
Pojemność przechowywania zamrożonej żywności można zwiększyć, usuwając kosze i,
jeżeli jest na wyposażeniu, półkę Stop Frost.
Nie zwracać uwagi na hałas powstający podczas pracy sprężarki opisany jako normalny
w instrukcji obsługi urządzenia.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OPIS PRODUKTU
9
8
10
7
4
5
13
6
11
12
14
2
3
1
Komora chłodziarki
1. Stopki poziomujące
2. Strefa przechowywania
3. Komora zamrażania i
przechowywania zamrożonej
żywności
4. Pojemnik na owoce i warzywa
5. Komora w strefie 3 w 1*
6. Panel sterowania
7. Stojak na wino*
8. Półki
9. Oświetlenie piekarnika
10.Wyjmowana półka do
przechowywania z pokrywą*
11. Zdejmowana półka wielofunkcyjna
12.Półka na butelki
13.Pojemnik na jajka
14.Pojemnik na lód
* Liczba akcesoriów i/lub położenie mogą
być różne; dostępne tylko w niektórych
modelach.
AKCESORIA
POJEMNIK NA JAJKA
UCHWYT NA BUTELKI
POJEMNIK NA LÓD
5
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
PANEL STEROWANIA I USTAWIENIE TEMPERATURY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wł./wył.
Regulacja temperatury chłodzenia
Wyświetlacz chłodziarki
Ikona alarmu
Wyświetlacz zamrażarki
Regulacja temperatury zamrażania
Przycisk Super Freeze (super
zamrażanie)
8. Eco
9. Holiday (tryb wakacyjny)
10.Super cool (super chłodzenie)
WŁ./WYŁ.
ECO
Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona temperatura docelowa w
komorze chłodziarki.
Steruje włączaniem i wyłączaniem funkcji ECO (optymalna
temperatura działania przy minimalnym zużyciu energii).
Optymalizacja zużycia energii nastąpi po upływie 24 godzin
od włączenia funkcji. O aktywowaniu funkcji informuje
świecąca dioda ECO na klawiaturze. Nacisnąć i przytrzymać
przycisk ECO przez 8 sekund, aż odpowiednia dioda zaczyna
migać. Umożliwi to regulację temperatury w komorze
chłodziarki oraz w komorze zamrażalki. Po upływie 2
minut od ostatniego działania użytkownika wyświetlacz
przechodzi do trybu oszczędzania energii. Aby opuścić tryb
oszczędzania energii, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk
lub otworzyć drzwi chłodziarki.
IKONA ALARMU
HOLIDAY (TRYB WAKACYJNY)
Przycisk służy do wyłączania całego urządzenia (za równo
chłodziarki jak i zamrażarki).
REGULACJA TEMPERATURY CHŁODZENIA
Służy do zmiany ustawienia temperatury docelowej w
chłodziarce. Potwierdzenie dotyczące wybranej wartości
temperatury pojawi się na wyświetlaczu.
WYŚWIETLACZ CHŁODZIARKI
Jeśli zaobserwowano sytuację alarmową urządzenia, należy
telefonicznie skontaktować się z serwisem technicznym.
WYŚWIETLACZ ZAMRAŻARKI
Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona temperatura
docelowa w komorze zamrażarki.
REGULACJA TEMPERATURY ZAMRAŻANIA
Służy do zmiany ustawienia temperatury docelowej w
zamrażarce. Potwierdzenie dotyczące wybranej wartości
temperatury pojawi się na wyświetlaczu.
PRZYCISK SUPER FREEZE (SUPER ZAMRAŻANIE)
Do używania w przypadku zamrażania świeżej żywności.
Gdy przycisk zostanie wciśnięty, zapala się lampka kontrolki
Super Zamrażanie.
6
Przycisk służy do włączania i wyłączania funkcji HOLIDAY
(trybu wakacyjnego) – jego działanie potwierdza świecenie
diody na przycisku, w ramach którego wyświetlane są
wartości temperatury +12°C i -18°C odpowiednio dla
chłodziarki i zamrażarki. Po upływie 2 minut od ostatniego
działania użytkownika wyświetlacz przechodzi do trybu
oszczędzania energii (patrz funkcja ECO).
SUPER COOL (SUPER CHŁODZENIE)
Możliwe jest aktywowanie lub dezaktywowanie trybu SUPER
COOL (szybkie schładzanie świeżych i gotowanych potraw). Na
klawiaturze i na wyświetlaczu chłodziarki włącza się dioda trybu
SUPER COOL (super chłodzenie).
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OPIS WYMIANY ŻARÓWKI
Aby wymienić żarówkę w komorze chłodziarki, należy
najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Postępować zgodnie
z instrukcjami podanymi poniżej.
WYMIANA OŚWIETLENIA LED*
Diody LED, dzięki silnemu, rozproszonemu światłu,
zapewniają doskonałe oświetlenie przechowywanej
żywności. W przypadku konieczności wymiany oświetlenia
LED, należy skontaktować się z serwisem technicznym.
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
System samoodszraniania działa w pełni automatycznie.
Krople wody gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz
komory chłodziarki oznaczają, że uruchomiła się funkcja
samoodszraniania.
Woda po zakończeniu procesu jest automatycznie
odprowadzona do otworu spustowego i gromadzona w
pojemniku, z którego zostaje odparowana.
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego powietrza
wokół przechowywanej żywności zapobiega osadzaniu się
lodu i tym samym całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania
komory.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety
pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania pozostaje
czysta i uporządkowana.
KOMORA W STREFIE 3 W 1*
Jest to nowy rodzaj pojemnika, oferujący maksymalną
uniwersalność i doskonałe warunki do przechowywania
żywności.
• przechowywania mięsa, ryb oraz produktów łatwo
psujących się;
• szybkie chłodzenie gorącego jedzenia od 70°C do 3°C
oraz innej świeżej żywności i resztek
•
odszraniania w niskiej temperaturze (zapobiega
namnażaniu się mikroorganizmów).
W normalnych warunkach użytkowania temperaturę 0°C
można uzyskać, gdy temperatura komory lodówki wynosi
około 4°C. Obniżając temperaturę lodówki, obniża się
również temperaturę komory CHŁODZENIA.
SYSTEM CHŁODZIARKI (FUNKCJA NO-FROST)
System No Frost zarządza stałym obiegiem zimnego
powietrza, aby wilgoć została zebrana, co zapobiega
tworzeniu się lodu i szronu. System utrzymuje wilgotność w
komorze na optymalnym poziomie, dzięki czemu zostaje
zachowana pierwotna jakość żywności, produkty nie sklejają
się, a usuwanie lodu staje się zbyteczne. Produkty i pojemniki
ustawiać tak, by nie dotykały tylnej ścianki chłodzącej i nie
blokowały otworów napowietrzania. Zamknąć butelki i
owinąć produkty żywnościowe.
•
Nie przechowywać płynów w otwartych pojemnikach:
zwiększy to poziom wilgotności i spowoduje formowanie
się skroplin.
NAJLEPSZY SPOSÓB WYKORZYSTANIA
CHŁODZIARKI
•
•
Wkładać do komory wyłącznie zimne lub chłodne
produkty.
Należy pamiętać, że ugotowana żywność nie jest bardziej
trwała od surowej.
7
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
POJEMNIK NA OWOCE I WARZYWA
Pojemniki sałatkowe zainstalowane w lodówce zostały
zaprojektowane specjalnie z myślą o utrzymywaniu świeżości
owoców i warzyw. Otworzyć regulator wilgotności (pozycja
B), aby przechowywać żywność (np. owoce) w mniej
wilgotnych warunkach lub zamknąć go (pozycja A), aby
zapewnić bardziej wilgotne warunki (np. warzywom).
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można
wyjmować.
DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Zmiana kierunku otwierania drzwiczek – jeśli konieczna jest
zmiana kierunku otwierania drzwiczek, prosimy o kontakt z
serwisem technicznym.
JAK UŻYWAĆ ZMYWARKI
PIERWSZE UŻYCIE
Przed podłączeniem urządzenia oczyścić komory i
wyposażenie letnią wodą z dodatkiem wodorowęglanu sodu.
Po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania rozpoczyna
ono pracę w trybie automatycznym.
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4-6
godzin przed włożeniem żywności do środka.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania wyświetlacz zostaje
podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie
ikony. Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości
ustawień komory chłodziarki.
KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora chłodziarki umożliwia przechowywanie świeżej
żywności i napojów. Komora chłodziarki rozmraża się
całkowicie w sposób automatyczny. Okazjonalna obecność
kropel wody na wewnętrznej ścianie tylnej komory jest
objawem automatycznej fazy rozmrażania. Skropliny
spływają do otworu spustowego i zbierają się w pojemniku,
z którego następnie wyparowują.
Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi
i miejsce ustawienia urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę
we wnętrzu obu komór. Wartości temperatury należy ustawić
w zależności od tych czynników.
W warunkach dużej wilgotności, wewnątrz komory chłodziarki
może występować kondensacja, zwłaszcza na szklanych półkach.
W tym przypadku zaleca się zamykanie pojemników z płynami (np.
kubek z bulionem), zawijanie żywności o dużej zawartości wody
(np. warzywa) i włączenie wentylatora (jeśli jest dostępny).
Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można
wyciągnąć.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki
sprawia, że tworzą się strefy o różnych temperaturach.
Najzimniej jest bezpośrednio nad pojemnikiem na owoce i
warzywa oraz przy tylnej ściance. Najwyższa temperatura
panuje na górze i z przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie zużycia
energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu
etylenowego (jabłka, morele, brzoskwinie, awokado,
figi, suszone śliwki, borówki, melony, fasolka) i produkty
wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i sałaty, należy
zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec
skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na przykład
nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub
kapustą.
Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie
należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko
siebie. Używać pojemników wielokrotnego użytku –
8
plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii
samoprzylepnej.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość
żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem
na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar
w komorze. Żywność i napoje, które mogą wydzielać
lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać
w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem. Aby
zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w
specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów, jajek,
sosów, marynat, masła, dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów,
mleka, produktów do spożycia w danym
dniu, produktów delikatesowych, wędlin,
jogurtów, deserów.
STREFA NAJZIMNIEJSZA
Zalecana do przechowywania wędlin i
deserów.
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
Uwaga
Uwaga: Odcienie szarości kolejnych pozycji
legendy nie odpowiadają kolorom szuflad
KOMORA ZAMRAŻARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki
umożliwia przechowywanie
zamrożonej żywności (przez okres wskazany na opakowaniu)
i zamrażanie świeżej żywności.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu
24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej.
Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz
komory zamrażarki, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca
wokół opakowań żywności na swobodny przepływ powietrza.
Nie zaleca się ponownego zamrażania częściowo rozmrożonej
żywności. Ważne jest, aby owinąć żywność w sposób
zapobiegający przedostawaniu się wody, wilgoci lub kondensacji.
Aby uzyskać większą przestrzeń, można korzystać z komory
zamrażarki bez szuflad. › Sprawdzić, czy drzwiczki są
prawidłowo zamknięte.
KOSTKI LODU
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do
komory zamrażarki. Nigdy nie używać ostrych lub ostro
zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.
Legenda
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana
do zamrażania świeżej/gotowanej żywności.
SZUFLADA ZAMRAŻARKI
WYJMOWANIE POJEMNIKA SZUFLADY ZAMRAŻARKI
•
•
•
•
Otworzyć drzwiczki zamrażarki
Pociągnąć górny pojemnik do góry, trzymając za prawy i
lewy róg (1)
Wyjąć szufladę (2)
Wkładać górny pojemnik, wykonując czynności w
1
2
odwrotnej kolejności
9
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
•
•
•
Zalecamy oznaczanie i datowanie żywności mrożonej.
Etykieta pomoże w zidentyfikowaniu artykułu i
określeniu, kiedy powinien zostać zużyty, by nie stracił
wartości odżywczych. Nie należy ponownie mrozić
rozmrożonej żywności.
Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając: folii aluminiowej, folii kuchennej,
szczelnych worków plastikowych, pojemników
plastikowych z pokrywkami lub specjalnych pojemników,
o ile są odpowiednie do zamrażania żywności.
Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, produkty
spożywcze muszą być świeże, dojrzałe i najwyższej
jakości.
•
•
•
•
Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak
najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości
odżywcze, konsystencję, kolor i smak. Niektóre gatunki
mięs, szczególnie dziczyznę, należy przed zamrożeniem
pozostawić do skruszenia.
Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność należy jak
najszybciej spożyć.
Rozmrożonej żywności nie należy ponownie zamrażać,
chyba że zostanie ugotowana. Rozmrożoną żywność po
ugotowaniu można zamrozić ponownie.
Nie należy zamrażać butelek z płynami.
ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
• Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone
(żywność mrożona w uszkodzonym opakowaniu może
tracić wartość odżywczą).
Jeśli opakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci,
prawdopodobnie produkt nie był przechowywany w
optymalnych warunkach i doszło do jego rozmrożenia.
• Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone pod
koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w izolacyjnej
torbie chłodniczej.
• Po powrocie do domu należy natychmiast umieścić
•
•
•
mrożoną żywność w zamrażarce.
Jeśli żywność została rozmrożona, nawet częściowo, nie
należy jej ponownie zamrażać. Spożyć przed upływem 24
godzin.
Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności do
spożycia podanej na opakowaniu.
Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
OKRES PRZECHOWYWANA PRODUKTÓW ZAMROŻONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Urządzenie
Okres przechowywania
Masło lub margaryna
Sery
Ryby
Małże
Owoce (z wyjątkiem owoców cytrusowych)
Lody i sorbety
Mięso
Szynka - wędliny
Mięsa pieczone (wołowina-wieprzowina-baranina)
Steki lub kotlety (wołowina-baranina-wieprzowina)
Mleko, świeże płyny
Drób (kurczak-indyk)
Warzywa
6 miesięcy
3 miesiące
2-3 miesiące
1 miesiąc
8-12 miesięcy
2-3 miesiące
2 miesiące
8-12 miesięcy
4 miesiące
1-3 miesiące
5-7 miesięcy
8-12 miesięcy
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Urządzenie wydaje dźwięki, ponieważ wyposażone jest
w kilka wentylatorów oraz napędów regulujących jego
działania, które włączają i wyłączają się automatycznie.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA OGRANICZYĆ
PRZEZ:
•
Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na
równej powierzchni.
•
Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów np.
mebli.
•
Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
•
Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się ze sobą.
10
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA
UŻYTKOWNIKA
1. Syczenie po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po
dłuższej przerwie.
2. Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca przechodzi do
przewodów rurowych.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
3. Odgłos „BRRR" wydawany przez pracującą sprężarkę
chłodziarki.
5. Trzaskanie, gdy zaczyna działać sprężarka.
4. Brzęczenie, gdy zaczyna pracować zawór wody lub
wentylator.
6. Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez termostat, który
włącza się za każdym uruchomieniem sprężarki.
TABELA ALARMÓW
TYP ALARMU
Alarm otwartych drzwiczek.
Alarm awarii zasilania.
Alarm awarii zasilania.
SYGNAŁ
Emitowany jest alarm
dźwiękowy, dioda miga, a na
wyświetlaczu prezentowane
jest ustawienie temperatury
docelowej chłodziarki.
Emitowany jest sygnał
dźwiękowy, a na
wyświetlaczu miga
komunikat o ALARMIE
TEMPERATUROWYM (W
miejscu temperatury
zamrażarki wyświetlany jest
komunikat „A1”).
Emitowany jest sygnał
dźwiękowy, a na
wyświetlaczu miga
komunikat o ALARMIE
TEMPERATUROWYM (W
miejscu temperatury
zamrażarki wyświetlany jest
komunikat „A2”).
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Drzwi są otwarte przez ponad Brzęczyk zostanie wyłączony
dwie minuty.
po zamknięciu drzwi.
Temperatura wewnątrz
zamrażarki jest zbyt
wysoka. Zamrażarka będzie
utrzymywać temperaturę w
okolicach 0°C, aby nie doszło
do ponownego zamrożenia,
co pozwoli na spożycie
żywności w ciągu 24 godzin
lub ponowne zamrożenie po
ugotowaniu.
Temperatura wewnątrz
zamrażarki jest
niebezpiecznie wysoka.
Nie wolno spożywać
żywności przechowywanej
w urządzeniu. Zamrażarka
utrzyma temperaturę na
poziomie ok. -18°C.
Aby wyłączyć brzęczyk,
otworzyć i zamknąć drzwi
urządzenia, lub wcisnąć
jednokrotnie przyciski
regulacji temperatury
zamrażarki + i -. Po
ponownym wciśnięciu
tych przycisków w celu
wyświetlenia docelowej
wartości temperatury na
wyświetlaczu zamrażarki
wyłączyć diodę ALARMU
TEMPERATUROWEGO i
przywrócić normalną pracę
urządzenia.
Aby wyłączyć brzęczyk,
otworzyć i zamknąć drzwi
urządzenia, lub wcisnąć
jednokrotnie przyciski
regulacji temperatury
zamrażarki + i -. Po
ponownym wciśnięciu
tych przycisków w celu
wyświetlenia docelowej
wartości temperatury na
wyświetlaczu zamrażarki
wyłączyć diodę ALARMU
TEMPERATUROWEGO i
przywrócić normalną pracę
urządzenia.
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, opróżnić je,
rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić.
Zostaw lekko otwarte drzwi, aby umożliwić przepływ
powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu
pleśni i przykrych zapachów.
Zostawić zamknięte drzwi, aby jak najdłużej utrzymać niską
temperaturę żywności. Nie zamrażać ponownie żywności,
która uległa częściowemu rozmrożeniu. Jeżeli zasilanie
jest odcięte przez dłuższy czas, może być także aktywny
alarm długiej awarii zasilania (w przypadku produktów
wyposażonych w sterownik elektroniczny).
11
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do mycia lub innych czynności konserwacyjnych odłączyć urządzenie od źródła zasilania lub
wyjąć wtyczkę z gniazda.
Nie stosować substancji ściernych. Nie czyścić elementów urządzenia środkami łatwopalnymi.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.
•
•
Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą szmatki
zwilżonej roztworem letniej wody i neutralnego
detergentu przeznaczonego do czyszczenia wnętrz
chłodziarek.
•
Części, które można wyjąć, mogą być myte w ciepłej
wodzie z mydłem lub płynem do mycia naczyń. Ostrożnie
wypłukać i dokładnie wysuszyć.
Zewnętrzną stronę urządzenia oraz uszczelkę drzwi
należy czyścić zwilżoną szmatką, a następnie wytrzeć
miękką szmatką.
•
Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić odkurzaczem.
•
O ile nie wskazano inaczej, akcesoria dostarczane wraz z
urządzeniem nie nadają się do mycia w zmywarce.
Ważne:
•
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy
czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej
szmatki.
•
Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się w
pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie nagrzewać.
Okresowo należy je czyścić za pomocą odkurzacza.
Aby zapewnić stałe i prawidłowe odprowadzanie skroplin,
należy regularnie czyścić otwór odpływowy znajdujący się
na ściance tylnej komory chłodziarki, w pobliżu szuflady
na owoce i warzywa. Używać do tego celu narzędzia
dostarczonego w komplecie.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
URZĄDZENIE NIE
DZIAŁA
Być może wystąpił problem
z zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona
do gniazdka o właściwym napięciu.
• Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
KRAWĘDZIE
OBUDOWY
URZĄDZENIA
MAJĄCE STYCZNOŚĆ
Z USZCZELKĄ
DRZWICZEK SĄ
GORĄCE W DOTYKU
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i podczas
pracy sprężarki.
OŚWIETLENIE NIE
DZIAŁA
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania
12
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
• Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu
• Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować
się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego
typu dostępne jedynie w punktach serwisowych i u
autoryzowanych sprzedawców.
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
WYDAJE SIĘ, ŻE
SILNIK WŁĄCZA SIĘ
ZBYT CZĘSTO
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników: częstotliwości
otwierania drzwiczek, ilości
przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo
ustawione.
• Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej
ilości żywności.
• Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
• Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
TEMPERATURA
URZĄDZENIA JEST
ZBYT WYSOKA
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania")
•
•
•
•
•
DRZWI ZAMYKAJĄ
SIĘ LUB OTWIERAJĄ
NIEPRAWIDŁOWO
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania")
Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest
zakurzony i zabrudzony.
Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają.
W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik
pracuje dłużej.
Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte
lub w przechowywana jest duża ilość żywności, silnik
pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi.
• Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne
części wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych
pozycjach.
• Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub
lepkie.
• Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie rozwiązanie
problemu za pomocą wskazówek podanych w
INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić,
czy usterka nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL
NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM
SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy, zadzwonić pod numer znajdujący
się na karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z
instrukcjami ze strony internetowej www.‌bauknecht.‌eu
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
•
numer serwisowy (numer po słowie Service na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy jest również podany w
karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancją
użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej
naprawy).
400011182315
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement